Welvreugd Beheer 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welvreugd Beheer 2012"

Transcriptie

1 De emissie inventaris van: Welvreugd Beheer 2012 Dit document is opgesteld volgens ISO Welvreugd Beheer September 2013 Concept 1

2 Verantwoording Titel : Welvreugd Beheer B.V. Emissie-inventaris Subtitel : Jaarverslag 2012 Datum : Auteur Auteur Goedgekeurd door : Dhr. M.G. van Velzen : Dhr. H. Dolleman : Dhr. A. Vreugdenhil Paraaf goedgekeurd : Goedgekeurd door : Dhr. C.P. Vreugdenhil Paraaf goedgekeurd : Contact : Welvreugd Beheer B.V Burgerweg DA Maasland Tel: Fax:

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie Organisatiegrenzen Verantwoordelijk Operationele grenzen Kwantificeringsmethoden Emissiefactoren Emissie-inventaris Onderverdeling naar kantoren en projecten Onderverdeling elektra Onderverdeling gas Onderverdeling brandstofverbruik auto s, bussen, materieel Verbranding biomassa GHG verwijderingen Onzekerheden Aanbevelingen Referenties Bijlagen

4 1 Inleiding Welvreugd Beheer heeft zich ten doel gesteld de energie-efficiëntie van haar bedrijfsvoering continu te vergroten en de bijbehorende CO₂-emissies te verminderen. Inzicht in het energieverbruik van Welvreugd Beheer is daarom belangrijk. Voor 2013 heeft Welvreugd Beheer B.V. als doelstelling, het behalen van het certificaat CO₂ prestatieladder niveau 3. Basisjaar 2012 Het jaar waarop Welvreugd Beheer B.V. een volledige emissie-inventarisatie heeft uitgevoerd is Dit is het basisjaar waarmee de voortgang wordt vergeleken. Organisatiegrenzen In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op Organisatiegrenzen oftewel Organizational Boundary van Welvreugd Beheer B.V. Hierbij wordt weergegeven welke juridische entiteiten, welke kantoren en locaties hoeveel medewerkers in Full Time Equivalent (FTE) binnen deze boundary vallen. CO₂-emissies In de hoofdstuk 3 wordt de CO₂-emissie-inventaris beschreven voor respectievelijk scope 1, scope 2 en scope 3. Dit rapport is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de CO₂ prestatieladder. Het is uitgevoerd conform ISO Greenhouse gases part 1, paragraaf van deze norm. Eis in ISO Rapportage a. Beschrijving van de rapporterende organisatie 2,1 b. Verantwoordelijke persoon/personen 2,2 c. Periode waarover de organisatie rapporteert 2,3 d. Documentatie van de organisatiegrenzen 2,1 e. Directe GHG emissies in ton CO₂ (scope 1-emissie) 3,1 f. Beschrijving van CO₂ uitstoot door biomassa 3,6 g. GHG verwijderingen in ton CO₂ 3,6 h. Verklaring weglaten CO₂ -bronnen en putten 3,6 i. Indirecte GHG emissies in ton CO₂ (scope 2-emissies) 3,1 j. GHG emissie inventarisatie basisjaar 3,1 k. Verklaring veranderingen en nacalculatie basisjaar nvt l. Referentie/beschrijving incl reden voor gekozen berekenmethode 3,1 m.verklaring veranderingen in gekozen berekenmethode t.o.v. andere jaren nvt n. Referentie/documentatie van gebruikte GHG factoren en verwijderdata 2,5 o. Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid GHG factoren en verwijderdata 4 p. Opmerking dat emissie inventaris is gemaakt in overeenstemming met ISO inleiding q. Opmerking dat emissie inventaris is geverificieert incl type verificatie inleiding 4

5 2.1 Organisatiegrenzen (Organizational Boundary) Bij het bepalen van de organisatie grenzen is uitgegaan van de Operational Control methodiek van het GHG-protocol. Welvreugd Beheer neemt alle eigen bedrijven voor 100% mee in de emissieinventaris. Het personeel van Welvreugd bestaat globaal uit 35 FTE. Onder Welvreugd Beheer B.V. (KvK ) vallen de volgende 3 werkmaatschappijen Welvreugd Drilling B.V. (KvK ), Het aanbrengen van kabels en leidingen/buizen door middel van gestuurde boringen, doorpersingen en boogzinkers onder wegen, spoorwegen en waterwegen. Welvreugd Agro B.V. (KvK ), Het uitvoeren van grond-, weg- en waterwerken, agrarisch grondwerk en cultuurtechnisch werk. Welvreugd Zuigtechniek B.V. (KvK ), Het opzuigen van natte en droge stoffen. Hieronder afgebeeld in een schema. Figuur 1: Organisatiegrenzen Welvreugd Beheer B.V. Welvreugd Beheer B.V. Welvreugd Drilling B.V. Welvreugd Agro B.V. Welvreugd Zuigtechniek B.V. Om de CO₂ uitstoot van het bedrijf te bepalen is de organisatie onderverdeeld in bedrijfsonderdelen. De bedrijfsonderdelen zijn opgedeeld in subbedrijfsonderdelen: Bedrijfsonderdeel Kantoor + Loods Burgerweg 5 Werkplaats + Loods Westgaag 6 Bedrijfsauto's + zware voertuigen en materieel Subbedrijfsonderdeel Elektriciteitsverbruik Verwarming (aardgas) Zakelijke kilometers Elektriciteitsverbruik Verwarming (aardgas) Propaan/acetyleen Rode diesel Blanke diesel 2.2 Verantwoordelijke personen De eindverantwoordelijk voor zaken met betrekking tot de CO₂-prestatieladder ligt bij de directie van Welvreugd, in de personen van Aart Vreugdenhil en Kees Vreugdenhil, directeuren. 5

6 2.3 Operationele grenzen Om de scope duidelijk af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol (GHG protocol). Figuur 2: scope indeling volgens het GHG protocol Conform het GHG- protocol wordt onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van emissies (scopes). Deze 3 bronnen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn indirecte en directe emissies. Scope 1: De directie emissies. De door de eigen organisatie gebruikte gassen en brandstoffen, van bijvoorbeeld machines en wagenpark. Scope 2: De indirecte emissies. Dit zijn de emissies die ontstaan zijn door de opwekking van elektriciteit en die gebruikt worden door de eigen onderneming. Volgens de CO₂ prestatieladder vallen de eigen auto zakelijk gebruikt ook onder deze scope. Het GHG protocol schrijft deze toe aan de scope 3. Scope 3: De overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van bronnen die geen eigendom zijn van het bedrijf zelf. Hier vallen bijvoorbeeld onder, verkeer, productie van aangekochte materialen en transport van de aangekochte materialen. Voor Welvreugd Beheer zijn deze scopes als volgt ingevuld: Scope 1 Brandstof verbruik van het eigen wagenpark en het materieel (benzine, diesel en gasolie). Verwarming van de kantoren (aardgas) Scope 2 Elektriciteit verbruik op kantoor, werkplaatsen en projecten. Brandstof verbruik van zakelijke kilometers in privé auto s. Scope 3 Welvreugd Beheer zal zich certificeren voor niveau 3 van de CO 2 prestatieladder. Scope 3 is daarom niet van toepassing voor dit document. Deze CO 2 emissie inventaris analyse omvat de CO 2 uitstoot van Welvreugd, betreffende scope 1 en 2 in het basisjaar De CO 2 uitstoot is geanalyseerd in overeenstemming het handboek versie 2.1 van CO 2 prestatieladder handboek versie

7 2.4 Kwantificeringsmethode Voor het kwantificeren van de CO₂ uitstoot is gebruik gemaakt van de onderstaande data: Scope 1 Brandstof voor stationaire verbrandingsapparatuur (CV-ketels) Leverancier: Essent Soort: Gas (m3), het betreft de verbranding van aardgas in CV-ketels 1 CV-ketels Westgaag 60 - Nefit Ecomline HR Classic bouwjaar 2 CV-ketel Burgerweg 5 - Nefit Ecomline HR Classic Herkomst gegevens: Jaarfacturen/eindafrekening energieleverancier Soort data: Exacte data afkomstig van de jaarlijkse factuur en eindafrekening. De totale op de facturen zijn calorische correctie toegepast. N.B. De jaarafrekening en eindafrekening voor locatie Westgaag loopt van oktober 2011 tot en met september 2012 De jaarafrekening en eindafrekening voor locatie Burgerweg loopt van ook van oktober 2011 tot september Branstof auto s + zware voertuigen en materieel Leverancier: DGV en Sakko Soort: Rode diesel en blanke diesel Herkomst gegevens: facturen van de ingekochte diesel bij DGV en Sakko. Soort data: Data van facturen overgenomen. De opslag tank voor de diesel is niet gekalibreerd. Ingekocht gassen: Leverancier: Soort: Herkomst gegevens: Soort data: Praxair Propaan, Acetyleen en Stargon C15 facturen van de Praxair Exacte data van facturen overgenomen. Scope 2 Electriciteit Leverancier: Soort: Herkomst gegevens: Soort data: Essent Grijze stroom Burgerweg: Jaarfacturen/eindafrekening van energie leverancier en Westgaag: maandelijkse factuur energieleverancier + gegevens netbeheerder Westland Energy. Exacte data afkomstig van de jaarlijkse factuur en eindafrekening, maandelijkse factuur van energieleverancier en netbeheerder. N.B. De jaarafrekening en eindafrekening voor locatie Burgerweg loopt van oktober 2011 tot en met september Voor locatie Westgaag zijn de maandelijkse facturen van januari 2012 tot en met augustus 2012 gebruikt gemaakt. Na deze datum zijn we overgestapt van Essent naar Nuon. Nuon maakt gebruik van maandelijkse voorschotbedragen, waardoor we de ontbrekende gegevens bij netbeheerder Westland Energy hebben achterhaald. Brandstof priveauto s voor zakelijk verkeer Herkomst gegevens: Aan de directie gevraagd wat zij per jaar aan zakelijk kilometers maken. Het personeel gebruikt de privé auto niet voor zakelijk verkeer. Het personeel vertrekt altijd vanuit de zaak naar de plaats van bestemming. Uitgezonderd als het personeel in de kost zit. Soort data: Het zakelijk verkeer directie is een schatting. 2.5 Emissiefactoren Voor deze emissie inventaris van de CO₂-uitstoot van Welvreugd Beheer, zijn de verschillende emissiefactoren van de CO₂-prestatieladder 2.1 gebruikt. 7

8 3 De emissie-inventaris 2012 Om een duidelijk inzicht te krijgen in de uitstoot van de GHG emissies wordt in dit hoofdstuk weergegeven hoe deze uitstoot verdeeld is. De totale directe en indirecte GHG emissies bedroegen 1145 ton CO₂. Onderverdeeld naar scope 1 en 2: Scope 1: 1098 ton CO₂ (95,9%) Scope 2: 47 ton CO₂ (4,1%) Om de komende jaren een goede vergelijking te kunnen maken is gekozen om totale GHG emissies in verhouding te zetten met het aantal medewerkers. De GHG emissies over 2012 per medewerker: 32,71 ton CO₂/FTE Tabel 3.1: CO2 emissies per onderdeel Conversiefactiren volgens co2 prestatieladder 2.1 Eenheid Hoeveel- heden Ton CO2 1 Kantoor Ingekochte aardgas - Burgerweg 5 (periode ) m³ Electriciteitsverbruikt - Burgerweg 5 (periode 2011/2012) kwh Subtotaal 47 Werkplaats Ingekochte aardgas - Westgaag 60 (periode 2011/2012) m³ Electriciteitsverbruikt - Westgaag 60 (periode 2012 schatting) kwh Ingekochte gassen: - Propaan l 126 0,46 - Acetyleen l 200 0,73 - Stargon C15 l 250 0,91 Subtotaal 60 Personen auto's/lichte bedrijfswagens + Zware voertuigen en materieel Ingekochte rode diesel l Ingekochte blanke diesel l Ingekochte benzine l Ingekochte lpg l - Subtotaal 1038 Totaal 1145 * Er zijn enigszins afrondingsverschillen in bovenstaande tabel 8

9 3.2 Onderverdeling CO 2 uitstoot bedrijfsonderdelen Figuur 3.1 laat de CO 2 emissies per bedrijfsonderdeel zien. Daaruit blijkt dat de emissies van Welvreugd vooral het gevolg zijn van Personenauto s/lichte bedrijfsauto s + zware voertuigen en materieel, hier wordt 90,7% van de emissie veroorzaakt. De bijdrage van kantoor en werkplaats is respectievelijk 4,1 % en 5,2% van de totale CO 2 uitstoot. 3.3 Onderverdeling kantoor Uit figuur 3.1 blijkt dat 47 ton CO 2 uitstoot, wat overeenkomt met 4,1% van totale uitstoot. Uitstoot kantoor kan vervolgens worden onderverdeeld in twee groepen: ingekochte aardgas 55,3 % en elektriciteit 44,7%. 3.4 Onderverdeling werkplaats Het CO₂-uitstoot voor de werkplaats bedraagt 60 ton CO 2, waarvan 51,7 % ingekochte aardgas, 45% elektriciteit en propaan/acetyleen en stargon 3,3%. 3.5 Personenauto s/lichte bedrijfsauto s + zware voertuigen + materieel Het grootste deel (95,9%) van de emissie uitstoot ging naar personenauto s ed. Het overgrote deel hiervan ging voor rekening naar blanke diesel. Blanke diesel wordt voor grote deel verbruikt voor transport en rode diesel voor zware materieel. 3.6 GHG verwijderingen Broeikasverwijdering d.m.v. binding van CO₂ heeft niet plaats gevonden bij Welvreugd Beheer in het basisjaar Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder de CO₂ prestatieladder. Door Welvreugd Beheer zijn in 2012 geen zakelijke vliegkilometers gemaakt. CO 2 putten: Binding CO 2 vindt niet plaats, waardoor niet van toepassing 9

10 4. Onzekerheden De berekende CO₂ emissie dienen met een bepaalde onzekerheidsmarge geïnterpreteerd te worden. De meetgegevens en aannames die gebruikt zijn zorgen ervoor dat men kan stellen dat de onzekerheidsmarge bij deze emissie-inventaris klein is. De aannames die gebruikt zijn: 1. Welvreugd ontvangt geen maandelijkse factuur of specificatie voor het verbruik van gas. Door middel van de jaarafrekening en eindafrekening is het verbruik bekend over de periode oktober 2011 tot en met september Er is aangenomen dat dit jaarverbruik representatief is voor geheel Welvreugd ontvangt voor Burgerweg geen maandelijkse factuur of specificatie voor het verbruik van elektriciteit. Door middel van de jaarafrekening en eindafrekening is het verbruik bekend over de periode oktober 2011 tot en met september Er is aangenomen dat dit jaarverbruik representatief is voor geheel De opgegeven hoeveelheid brandstof voor het eigen wagenpark is gebaseerd op de ingekochte diesel bij DGV en Sakko. De diesel tank wordt niet gekalibreerd. Wat per jaar wordt ingekocht staat niet gelijk aan wat daadwerkelijk in 2012 is verbruikt. 4. Sporadisch komt het voor dat er bij andere tankmaatschappijen diesel wordt afgenomen. Op basis van declaraties wordt dit geschat op circa 1%. Deze hoeveelheid is niet meegenomen in de voetafdruk. Wanneer de hieruit voortkomende onzekerheidsmarge wordt doorvertaald naar de totale voetafdruk is de onzekerheidsmarge minder dan 1%. 5. De opgegeven hoeveelheid gassen voor de werkplaats is gebaseerd op de ingekochte gassen bij Praxair. Wat per jaar wordt ingekocht staat niet gelijk aan wat daadwerkelijk in 2012 is verbruikt. 5. Aanbevelingen nauwkeurigere voetafdruk Om in de komende jaren een nauwkeurigere voetafdruk te kunnen berekenen worden een aantal aanbevelingen gedaan: 1. Het aanvragen van een maandoverzicht voor elektriciteit en gas. Andere mogelijkheid is op 1 januari en 31 december de meterstanden op te nemen. 2. Het maken van een onderverdeling van het brandstofverbruik naar verschillende doeleinden/typen materieel, zodat de ontwikkelingen in verbruik gemonitord en er op het verbruik gestuurd kan worden. 3. Aan het begin en aan het eind van het jaar controleren, wat de stand is van de hoeveelheid diesel in de tank. 4. Zelfde geldt voor de ingekochte gassen, inventariseren hoeveelheid gas over is aan het begin en eind van het jaar. 6. Referenties - NEN ISO Greenhouse gases Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. - SKAO (2012) - Handboek C02-prestatieladder Wikipedia Europese Emissiestandaarden - informatie verbruik wagenpark 10

11 - Bijlage: Berekeningen CO2 footprint 11

12 Periode Volgens conversiefactoren van Co2 Prestatieladder versie 2.1 versie 4 Datum Scope 1 Directe CO2 emissies Eenheid Hoeveelheden Emissiefactor Eenheid Ton CO2 Percentage Ingekochte brandstoffen 1 Locaties Ingekochte aardgas kantoren, loodsen - Burgerweg 5 m³ ,825 (kg CO2/m³) 26 2,27 - Westgaag 60 m³ ,825 (kg CO2/m³) 31 2,69 2 Personen auto's/lichte bedrijfswagens + Zware voertuigen en materieel Ingekochte rode diesel L ,135 (kg CO2/liter) ,09 Ingekochte blanke diesel L ,135 (kg CO2/liter) ,59 Ingekochte benzine L 2,78 (kg CO2/liter) 0 0,00 Ingekochte lpg L - 3 Ingekochte gassen: - Propaan L 126 3,655 (kg CO2/liter) 0,46 0,04 - Acetyleen L 200 3,655 (kg CO2/liter) 0,73 0,06 - Stargon C15 L 250 3,655 (kg CO2/liter) 0,91 0,08 Totaal Scope Scope 2 Indirecte CO2 emissies door energieopwekking Scope 2 4 Locaties Electriciteitsverbruikt kantoor, werkplaats - Burgerweg 5 kwh ,455 (kg CO2/kWh) 21 1,86 - Westgaag 60 kwh ,455 (kg CO2/kWh) 27 2,32 Electriciteitsverbruikt werken (vermeld leverancier) en percentage bij combinatie kwh - Electriciteitsverbruikt installaties kwh - 5 Overige indirecte CO2 emissies Scope 2 Zakelijk verkeer prive auto Aantal gedeclareerde km benzine auto's km - Aantal gedeclareerde km lpg auto's km - 6 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Retourvluchten < 700 km km - Retourvluchten < 700 km km - Retourvluchten > km km - Totaal scope 2 48 Totaal CO2 (ton/j) Algemene informatie Aantal personenauto's / lichte bedrijfswagen stuks 29 Aantal zware voertuigen stuks 26 Goedkeuring directie:

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 rapport van de C.A. de Groot Holding B.V. Dit

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 Van Nieuwpoort Oktober 2010 Definitief Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 dossier : AD2217-001-001 registratienummer

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport CO 2

Emissie inventaris rapport CO 2 2013 Emissie inventaris rapport CO 2 M.J. van Herwijnen Gebr. Harteman Holding B.V. 03-09-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en verantwoording... 1 1.1 Ontwikkeling CO 2 -prestatieladder... 1 1.2

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EI2010 11.04 1 september 2011 Gereed voor verificatie Opgesteld

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht)

CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht) CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht) Eis 3.A.1 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Organisatorische

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie 2012

Emissie Inventarisatie 2012 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie