3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep"

Transcriptie

1 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EI september 2011 Gereed voor verificatie Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd door: M. Veenstra Directeur Getekend voor akkoord:

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Organizational boundary Organisatie Verantwoordelijkheden 5 3 Operational boundary Scope indeling Rapportagejaar en referentiejaar Weglaten CO2-bronnen en -putten Verbranding biomassa GHG verwijderingen Onzekerheden Referentie ISO Referentietabel rapporteringeisen ISO paragraaf Carbon footprint Totale emissie Overzicht CO2-footprint Samenvatting 11 Pagina 2 van 11

3 1. Inleiding Hollandridderkerk is een innovatief grafimediabedrijf dat haar relaties professionele ondersteuning biedt bij hun publishing- en communicatieactiviteiten. Hollandridderkerk wil marktleider in de grafimediabranche zijn en zal haar klanten constant verrassen met nieuwe applicaties, (duurzame) producten en diensten. Om hier invulling aan te geven, geeft de directie de zorg voor kwaliteit hoge prioriteit bij haar bedrijfsvoering waarin eisen, wensen en verwachtingen van de betreffende klant(-en) of klantgroep(-en) centraal staan. Veiligheid-, milieu- en duurzaamheidaspecten spelen daarbij zeer belangrijke rollen. Het realiseren van een hoge mate van klantentevredenheid behoort dan ook tot de belangrijkste doelstellingen van de organisatie. Hollandridderkerk geeft vorm aan haar kwaliteitsbeleid, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door het begrip duurzaam ondernemen concreet na te streven en toe te passen aan de hand van haar kwaliteitmanagementsysteem volgens ISO 9001 (certificaat ISO 9001), haar milieumanagementsysteem volgens ISO (certificaat ISO 14001) en haar security managementsysteem volgens CWA (certificaat CWA 14641). Duurzaam ondernemen is bij Hollandridderkerk geen loze kreet. Wij achten het onze maatschappelijke taak om op duurzame wijze en toekomstgericht om te gaan met de milieuaspecten die onze organisatie kent. Duurzaam ondernemen wordt intern bereikt door het toepassen van processen, middelen en producten die het milieu zo weinig mogelijk belasten, het streven naar (energie-)besparingen en het beperken en milieuvriendelijk verwerken van afvalstromen. Daarnaast is er aandacht voor milieuaspecten, die samenhangen met de levering(-en) van goederen en diensten, zoals de eigenschappen van ingekochte goederen (bijv. FSC papier) en de wijze waarop de ingekochte goederen en diensten op de locatie van de leverancier worden geproduceerd. Duurzaam ondernemen wordt extern bereikt door deze aspecten mee te wegen bij de selectie van leveranciers en het aan afnemers aanbieden van alternatieve milieuvriendelijke producten en diensten. Wij stellen daarom hoge eisen aan (de producten van) onze leveranciers. Hollandridderkerk heeft de intentie zich in 2012 te certificeren voor niveau 3 van de CO2 - Prestatieladder hetgeen onder andere inhoudt dat Hollandridderkerk: inzicht heeft in haar energieverbruik; beschikt over kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen voor de eigen organisatie; intern en extern communiceert over haar CO2-footprint en reductiedoelstelling(-en); actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Hollandridderkerk heeft de ambitie om op termijn trapsgewijs de CO2-Prestatieladder te beklimmen naar vooralsnog niveau 4 van de Prestatieladder. Deze initiële emissie-inventarisatie 2010 is de verantwoording voor certificeringeis 3.A.1 van de CO2-Prestatieladder en is uitgevoerd conform NEN-ISO :2006. Pagina 3 van 11

4 2. Organizational boundary 2.1 Organisatie HollandRidderkerk b.v. (moedermaatschappij) heeft één vestiging aan de Kolenbranderstraat 14, 2984 AT te Ridderkerk. HollandRidderkerk b.v. (KvK ) kent één dochter te weten: SecuredDocuments b.v. (KvK ). Zij vormen de Hollandridderkerk Groep waar HollandRidderkerk voor SecuredDocuments de moeder- en tevens de productiemaatschappij is en SecuredDocuments een verkoopmaatschappij van secured werk voor HollandRidderkerk. De organizational boundary is vastgesteld volgens de controle benadering, de financiële controle. De Hollandridderkerk Groep is verantwoordelijk voor 100% van de GHG emissies die vrijkomen bij de bedrijfsvoering. De Hollandridderkerk Groep zal verder aangeduid worden als Hollandridderkerk. De B.V. structuur ziet er als volgt uit: Het onderstaande organisatieschema/organogram geeft de algemene structuur van Hollandridderkerk weer. Pagina 4 van 11

5 2.2 Verantwoordelijkheden De directeur Financiën & Personeel is verantwoordelijk voor alles met betrekking tot de CO2- Prestatieladder. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen, het verzamelen van data ten behoeve van de emissie-inventarisatie en het rapporteren conform ISO Pagina 5 van 11

6 3. Operational boundary 3.1 Scope indeling Om de operational boundary af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope indeling volgens het CO2-Prestatieladder-protocol van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) door middel van het invoeren van data in de Milieubarometer van de Stichting Stimular. De Milieubarometer kwantificeert en berekent de CO2-emissie in tonnen en geeft de emissieaspecten van scope 1 en scope 2 weer volgens het CO2 -Prestatieladderprotocol van SKAO. Scope 1: Direct CO2-emissies Brandstoffen o Aardgas voor verwarming in m3 (Eneco Profielgas) Emissies o Koudemiddel R407c in kg Zakelijk verkeer (Koeriersdienst en overige zakelijke rijders) o Personenwagen in liters benzine o Personenwagen in liters diesel o Bestelwagen in liters diesel Scope 2: Indirecte CO2-emissies Elektriciteit o Ingekochte elektriciteit in kwh, waarvan groene stroom ongespecificeerd (Eneco EcoPower2 is een combinatie van wind, water, zon en biomassa) Privéauto voor zakelijk verkeer o Personenwagen in km Zakelijke vliegreizen o Vliegtuig regionaal (<700 km) Pagina 6 van 11

7 Scope 1 Brandstoffen voor verwarming Leverancier: Eneco Profielgas Soort: Gas [m3] Herkomst gegevens: maandfacturen leverancier in Alchemy Soort data: geschatte data op basis van vast maandbedrag exclusief jaarafrekening minus werkelijk verbruik ETB Sparreboom (via manager Financiële Administratie) Emissies Leverancier: Carrier Nederland BV, Divisie Airconditioning (via De Jong Install.techniek) Soort: Koudemiddel R407c Herkomst gegevens: Koelmachinelogboeken Soort data: exacte data op basis van ingevulde werkrapporten Zakelijk verkeer * Personenwagen in liters benzine (Koeriersdienst en overige zakelijke rijders) Leverancier: De Haan Minerale Oliën Type brandstof: Benzine [in liters] Herkomst gegevens: Jaaroverzicht Verkoopstatistiek Flexys De Haan Minerale Oliën Soort data: exacte data op aanvraag bij afdeling sales van De Haan Minerale Oliën Personenwagen in liters benzine (overige zakelijke rijders) Leverancier: Multi Tank Card Type brandstof: Benzine [in liters] Herkomst gegevens: facturen leverancier in Alchemy Soort data: exacte data Personenwagen in liters diesel (Koeriersdienst en overige zakelijke rijders) Leverancier: De Haan Minerale Oliën Type brandstof: Diesel [in liters] Herkomst gegevens: Jaaroverzicht Verkoopstatistiek Flexys De Haan Minerale Oliën Soort data: exacte data op aanvraag bij afdeling sales van De Haan Minerale Oliën Personenwagen in liters diesel (overige zakelijke rijders) Leverancier: Multi Tank Card Type brandstof: Diesel [in liters] Herkomst gegevens: facturen leverancier in Alchemy Soort data: exacte data Bestelwagen in liters diesel (Koeriersdienst) Leverancier: De Haan Minerale Oliën Type brandstof: Diesel [in liters] Herkomst gegevens: Jaaroverzicht Verkoopstatistiek Flexys De Haan Minerale Oliën Soort data: exacte data op aanvraag bij afdeling sales van De Haan Minerale Oliën Pagina 7 van 11

8 Scope 2 Elektriciteit Ingekochte elektriciteit in kwh, waarvan groene stroom ongespecificeerd Leverancier: Eneco EcoPower2 Type stroom: Groen(-mix) [in kwh] Herkomst gegevens: maandfacturen leverancier in Alchemy Soort data: exacte data minus werkelijk verbruik ETB Sparreboom (via manager Financiële Administratie) Privéauto voor zakelijk verkeer Personenwagen [in km] Leverancier: n.v.t. Type brandstof: n.v.t. Herkomst gegevens: declaratieformulier medewerker in kilometers Soort data: exacte data op declaratieformulier via Assistent manager Finance & HR Zakelijke vliegreizen Vliegtuig regionaal [<700 km] Leverancier: betrokken medewerkers Herkomst gegevens: verkeer met betrokken medewerkers Soort data: exacte data betrokken medewerkers via manager Financiële Administratie Aantal kilometer: Berekening uitstoot: aantal kilometer (great circle distance) x 2 (retour km s) x aantal personen * In het zakelijk verkeer worden ook woon-werkverkeer en privégebruik meegenomen. 3.2 Rapportagejaar en referentiejaar Hollandridderkerk heeft haar CO2-footprint voor 2010 opgesteld. Het rapportagejaar 2010 is tevens referentiejaar. Eventuele veranderingen ten opzichte van het referentiejaar met betrekking tot veranderingen in de operationele en de organisatorische boundary en in de GHGkwalificatiemethoden zullen op basis van nacalculatie worden aangepast. 3.3 Weglaten CO2-bronnen en -putten Verbranding biomassa In 2010 heeft geen verbranding van biomassa plaatsgevonden GHG verwijderingen In 2010 heeft geen broeikasverwijdering door middel van binding van CO2 plaatsgevonden Onzekerheden De berekende CO2-emissies moeten altijd met een bepaalde onzekerheidsmarge geïnterpreteerd worden. We mogen aannemen dat door het gebruik van de Milieubarometer welke de scope indeling en conversiefactoren hanteert volgens het CO2-Prestatieladderprotocol van SKAO eventuele onzekerheden tot een minimum beperkt zijn. 3.4 Referentie ISO Deze emissie-inventarisatie is opgesteld in overeenstemming met NEN-ISO :2006. In de onderstaande tabel wordt volgens paragraaf 7.3 de referentie weergegeven tussen de rapporteringeisen en de inventarisatie. N.B. De emissie-inventaris is tot op heden nog niet geverifieerd. Pagina 8 van 11

9 3.4.1 Referentietabel rapporteringeisen ISO paragraaf 7.3 ISO Eisnr. Paragraaf Rapporteringeis A 2.1 Beschrijving van rapporterende organisatie B 2.2 Verantwoordelijke persoon / personen C 3.2 Periode waarover organisatie rapporteert 4.1 D 2.1 Documentatie van organizational boundary E 3.1 Directe GHG emissies gescheiden in ton CO F Beschrijving van CO2-uitstoot door biomassa G GHG verwijderingen in ton CO H 3.3 Verklaring van weglaten CO2-bronnen en -putten I 3.1 Indirecte GHG emissies gescheiden in ton CO J GHG emissie-inventarisatie basis jaar K 3.2 Verklaring veranderingen en nacalculaties van basisjaar L Referentie/beschrijving incl. reden voor gekozen berekenmethode M nvt Verklaring veranderingen in gekozen berekenmethode t.o.v. andere jaren N Referentie/documentatie van gebruikte GHG factoren en verwijderdata 5.4 O Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid GHG emissies en verwijderdata P 3.4 Opmerking dat emissie-inventaris is gemaakt in overeenstemming met ISO Q 3.4 Opmerking dat emissie-inventarisatie is geverifieerd incl. type verificatie Pagina 9 van 11

10 4. Carbon footprint 4.1 Totale emissie De totale directe en indirecte emissies van Hollandridderkerk bedroegen in ton CO2. De emissies zijn onderverdeeld naar directie emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2) In de CO2-footprint hieronder worden de scopes weergegeven. In de onderstaande tabellen worden de emissieaspecten per scope weergegeven inclusief de milieugegevens in eenheden, het CO2-equivalent per aspect en de berekening in een percentage per emissie ten opzichte van de totale emissie-uitstoot Overzicht CO2-footprint 2010 Hollandridderkerk BV HollandRidderkerk BV Jaartal : 2010 Primair jaartal : Ja Milieugegeven Eenheid CO2 -equivalent In % CO2 Scope 1 Brandstoffen Aardgas voor verwarming m3 54,9 ton CO2 11,7 Emissies Koudemiddel - R407c 0 kg 0 ton CO2 0,0 Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine liter 24,0 ton CO2 5,1 Personenwagen (in liters) diesel liter 119,3 ton CO2 25,4 Bestelwagen (in liters) diesel liter 13,8 ton CO2 2,9 Subtotaal 212 ton CO2 45,1 CO2 Scope 2 Elektriciteit Ingekochte elektriciteit kwh 459 ton CO2 Waarvan groene stroom ongespecificeerd kwh -206,3 ton CO2 53,8 Privéauto voor zakelijk verkeer Personenwagen in km km 4,43 ton CO2 0,9 Zakelijke vliegreizen Vliegtuig regionaal (<700 km) personen km 1,05 ton CO2 0,2 Subtotaal 258,18 ton CO2 54,9 Totaal 470,18 ton CO2 100 Afgerond 470 ton CO2 100 Pagina 10 van 11

11 4.2 Samenvatting In de lijn der verwachting geeft Elektriciteit de grootste belasting ( 53,8 %) bij de algemene bedrijfsvoering en zal dat ook blijven geven. Daarom verdient dit aspect hoge prioriteit bij het nemen van mogelijke maatregelen ten aanzien van de vermindering van deze emissie-uitstoot Sinds 1 januari 2010 neemt Hollandridderkerk groene stroom af. Verder onderneemt Hollandridderkerk mogelijke maatregelen, om de totale emissie-uitstoot te verminderen. Het energiereductieprogramma biedt hierin ondersteuning, waarbij bewustwording bij alle medewerkers een noodzakelijke factor is. Mede in dat kader is het adviesteam opgericht. Het adviesteam belicht in De Groene Hollander (interne MVO-krant) de diverse MVO-thema s, waaronder milieu en geeft daarbij adviezen voor op het werk en voor thuis, aangevuld met resultaten en interessante wetenswaardigheden over MVO- en milieugerelateerde zaken. Het milieuadvies van de adviesgroep beperkt zich dus niet enkel tot Hollandridderkerk. Het team voelt zich verplicht, om collega s te informeren en te adviseren over de mogelijkheden van energiebesparing bij hen thuis. Met dit initiatief en de Energiebewust -kaart die op de diverse werkplekken op een strategische wijze is opgehangen, probeert het adviesteam de bewustwording onder de medewerkers te vergroten en hun te stimuleren een bijdrage te leveren aan het verminderen van Carbon footprint van Hollandridderkerk en hun eigen Carbon footprint. Doe mee, verminder CO2! Pagina 11 van 11

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

3.D.1 Actieve deelname initiatief. Hollandridderkerk en SecuredDocuments

3.D.1 Actieve deelname initiatief. Hollandridderkerk en SecuredDocuments 3.D.1 Actieve deelname initiatief ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk en SecuredDocuments Documentnummer NLCO2NTRL04 Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Versienummer 14.01 Geverifieerd

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 1 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie