No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher."

Transcriptie

1

2 Frans, Roger Windows XP gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2003; 256 p; index; 24 cm; gelijmd. ISBN: ; NUGI 854; UDC Wettelijk depot België: D/2003/3941/1 Campinia Media vzw Kleinhoefstraat 4 B 2440 GEEL (Belgium) Tel.: (+32) 014/ Fax: (+32) 014/ URL: <www.campiniamedia.be> Copyright 2003: No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, print, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inleiding In Windows XP beginners zijn de onderwerpen aan bod gekomen waarmee iedereen die Windows gebruikt vrij snel geconfronteerd wordt. De meeste onderwerpen in deze cursus, Windows XP gevorderden, zijn niet bedoeld voor de gewone gebruiker. Ze zijn bedoeld voor hen die iets meer willen weten van het besturingssysteem, voor hen die andere gebruikers moeten ondersteunen, voor gebruikers die een netwerk met Windows willen opzetten, enz. In het eerste hoofdstuk gaan we dieper in op de manieren waarop u Windows XP kan installeren. Een installatie kan ook grotendeels automatisch gebeuren. Dat is vooral nuttig indien u meerdere systemen moet installeren. U kan ook een multiple boot systeem opzetten. Een tweede hoofdstuk handelt over gebruikers. Niet elke gebruiker heeft evenveel rechten en machtigingen in Windows XP. Bepaalde gebruikers mogen programma s installeren, anderen niet. U kan mappen beveiligen voor bepaalde gebruikers of hun net toegang geven. Windows XP biedt u een eenvoudig concept maar u kan ook terugvallen op het principe van de machtigingen van Windows De verschillende stappen in het opstartproces van Windows XP, de architectuur van Windows XP, de begrippen multitasking en threads, komen aan bod in het derde hoofdstuk. We gaan ook nader in op het geheugenbeheer in Windows XP. In het onderwerp over plug and play en stuurprogramma s gaan we iets nader in op de begrippen DMA, IRQ, enz. Hoofdstuk 4 gaat over het beheer van schijven. Windows XP kent standaardschijven en dynamische schijven. We gaan er kort op in. Bestanden kan u comprimeren zodat ze minder plaats in beslag nemen. U kan bestanden ook coderen. Indien u zoekacties wenst te versnellen, kan u gebruik maken van de indexing-service. In hoofdstuk 5 staat het register centraal. We bespreken de structuur en de inhoud. We leren het register bewerken, rechtstreeks met één van de register-editors maar ook via een utility TweakUI. U leert problemen oplossen m.b.v. het register. In de twee volgende hoofdstukken behandelen we onderwerpen die niet aan bod gekomen zijn in de beginnerscursus: hardwareprofielen, omgevingsvariabelen, energiebeheer, het registreren van bestandstypen, het aanpassen van snelmenu s, geplande taken, Microsoft Management Console Aan troubleshooting doen we in het achtste hoofdstuk. Welke tools hebt u ter beschikking als uw computer moeilijk doet?... Windows helpt u met een aantal wizards, probleemoplossers, maar er zijn ook heel wat programma s die u kan gebruiken om de problemen op te sporen. Systeemherstel is een mogelijkheid om een aantal instellingen in de tijd terug te draaien In hoofdstuk 9 en 10 leren we werken met netwerken in Windows XP. In het negende hoofdstuk zetten we een peer to peer netwerk op. In het tiende hoofdstuk delen we bestanden en een printer in een peer to peer netwerk. In het elfde hoofdstuk nemen we computers waarop Windows XP is geïnstalleerd op in een Windows 2000 Server netwerk. Inleiding - 1

4 We veronderstellen in deze cursus dat u de inhoud van de beginnerscursus beheerst. We hopen dat deze cursus u aanzet om nog dieper te graven in de mogelijkheden van Windows XP en dat de cursus u van nut is bij het installeren en onderhouden van computers met het besturingssysteem Windows XP. Bij de cursus hoort een cd-rom. U vindt in de map WiXPge een aantal bestanden die gebruikt worden in deze cursus. U kan de map kopiëren naar uw harde schijf. Opmerkingen die een latere uitgave kunnen verbeteren, zijn welkom. Roger Frans januari Windows XP - gevorderden

5 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE INSTALLATIE EN CONFIGURATIE Inleiding Positionering van Windows XP Desktop Server Hardware-vereisten Minimum configuratie Hardware Compatibility List Compatibiliteitstest Volledige versie of update Een netwerkinstallatie Installatiemogelijkheden Update Dual boot Setup vanaf een proper systeem Setup vanaf cd-rom Setup vanaf diskettes Setup vanaf diskette en cd-rom Setup starten vanaf een netwerkschijf De eigenlijke installatie Wat hebt u nodig? Fasen Opstarten van de setupprocedure Productactivatie Toevoegen en verwijderen van Windows-onderdelen Windows Update Een netwerkinstallatie Installatiefolder op de server De client voorbereiden Windows XP installeren Automatische installatieprocedure Klonen van installaties Dual boot-systeem Inleiding Partities FDISK Opstartdiskette van Windows Een schijf in partities verdelen met Fdisk Formatteren Installeren van Windows Installeren van Windows XP Opstarten bij een dual boot systeem Mogelijke problemen Bestanden en instellingen overzetten Inhoudsopgave - 3

6 1.17 Oefeningen GROEPEN EN GEBRUIKERS Inleiding Gebruikersaccounts Gebruikersaccounts Soorten accounts Wachtwoorden Gebruikersprofielen Lokale gebruikers en groepen Lokale gebruikers en groepen Rechten en machtigingen Ingebouwde groepen Gebruikers Gebruikers toevoegen en verwijderen Een nieuwe gebruiker aanmaken in de groep Gebruikers Een nieuwe gebruiker aanmaken in de groep Administrators SID s, SAM en ACL s Verschillende gebruikersprofielen en rechten Aanmelden als hoofdgebruiker Aanmelden als lid van de groep Gebruikers Gebruikersprofielen op schijf Wat gebeurt er bij het aanmelden? Een item toegankelijk maken voor iedereen Aanmelden als Administrator? Geen aanmeldingsscherm? Machtigingen van mappen en bestanden Inleiding Eenvoudig delen van bestanden gebruiken De map Mijn documenten van een gebruiker De map Gedeelde documenten Van deze map een persoonlijke map maken Eenvoudig delen van bestanden gebruiken, uitschakelen Tonen van de machtigingen Uittesten van de machtigingen Machtigingen instellen niet voor iedereen Lokaal beveiligingsbeleid Oefeningen WINDOWS XP, ACHTER DE SCHERMEN Inleiding Opstarten van Windows XP BIOS Bootstrap Initiële opstartprocedure Keuze van het besturingssysteem Detectie hardware Selectie hardwareconfiguratie Laden van de kernel Het proces van het aanmelden Bekijken van de bestanden Boot.ini Het aanmelden in Windows XP Het aanmeldingsscherm Het authenticatieproces Het dialoogvenster Windows-beveiliging Windows XP - gevorderden

7 3.6 Architectuur van Windows XP User mode Kernel mode Stuurprogramma s Inleiding Plug and Play Andere apparten De hulpbronnen Apparaatbeheer Interrupt Request (IRQ) Direct Memory Access (DMA) Input/Output poorten (I/O) Geheugen Oude apparaten versus plug and play apparaten Digitale handtekening bij een stuurprogramma Driver signing program Handtekeningverificatie Driver Verifier Services Multitasking Principe Processen en threads Memory management Virtueel geheugen Virtual Memory Manager Het wisselbestand Optimalisatie Evolutie bekijken met Systeemmonitor Oefeningen SCHIJFBEHEER Inleiding Standaardschijven en dynamische schijven Een harde schijf Standaardschijven en dynamische schijven Dynamische volumes Schijfbeheer Schijfbeheer starten Eigenschappen van een schijf Eigenschappen van een volume Stationsletter wijzigen Schijf converteren naar een dynamische schijf Bestandssystemen FAT, FAT32 of NTFS Voordelen van NTFS Dus kiezen we voor Converteren van FAT of FAT32 naar NTFS Comprimeren van bestanden en mappen Station comprimeren Station decomprimeren Een map comprimeren Andere weergave Een map decomprimeren Bestanden comprimeren en decomprimeren Codering Inhoudsopgave - 5

8 4.7 Schijfquota Indexeren van bestanden Indexing-service Bestanden die geïndexeerd worden Favorieten Favoriete map toevoegen Favoriete mappen indelen Naamgeving mappen Oefeningen HET REGISTER Doel Register-editor Een bestand? Starten van Register-editor Structuur Algemene structuur HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG HKEY_PERFORMANCE_DATA Afkortingen Gegevenstypen Hive Een back-up maken van (een deel van) het register Een back-up maken van een deel van het register Een back-up maken van het register Gegevens in het register bewerken Een ingang toevoegen en verwijderen Een ingang toevoegen Wijzigingen bekijken in de Windows-omgeving Een ingang verwijderen Zoeken naar een sleutel, waarde of gegevens Opnieuw opstarten? Importeren / Exporteren Exporteren van een sleutel Importeren van een sleutel PowerToys Installeren van TweakUI Gebruik van TweakUI Bijkomende voorbeelden Verwijderen van de bestanden onder Start / Onlangs geopend Versie van Windows XP tonen Meer informatie? Oefeningen HET CONFIGURATIESCHERM GEVORDERDEN Inleiding Hardwareprofielen Wat is het? Instellen van een hardwareprofiel Windows XP - gevorderden

9 6.2.3 Keuze bij het opstarten van de pc Het standaardprofiel Verwijderen van een hardwareprofiel Lettertypen Lettertype Geïnstalleerde lettertypen Bekijken van een lettertype Lettertypen toevoegen Lettertype verwijderen Bijkomende lettertypen Geen lettertypen in Word? Toegankelijkheidsopties Het tabblad Toegankelijkheidsopties De wizard Vergrootglas Instellingen voor prestaties Visuele effecten Processorgebruik Geheugengebruik Virtueel geheugen Gebruikersprofielen Opstart- en herstelinstellingen Omgevingsvariabelen Wat is een omgevingsvariabele? Het venster Omgevingsvariabelen Fouten melden Energiebeheer Inleiding Stand-by of Slaapstand Energiebeheer Slaapstand Noodvoeding Waarschuwingen Geplande taken Geplande taken starten Een taak toevoegen De eigenschappen van de taak wijzigen Oefeningen DIVERSE TECHNIEKEN Inleiding Registreren van bestandstypen Principe Welk type en programma hoort bij een bepaalde extensie? Nieuwe extensie toevoegen Uittesten Openen met een ander programma Opnieuw testen Terugzetten Een extensie koppelen aan een toepassing In het register? Koppeling extensie - bestandstype verwijderen Kopiëren naar Mijn documenten Microsoft Management Console Inhoudsopgave - 7

10 7.5.1 Een nieuwe console aanmaken Het menu Systeembeheer Een module verwijderen Auteursmodus en gebruikersmodus Tenslotte Oefeningen TROUBLESHOOTING Inleiding Probleemoplossers Apparaatbeheer Apparaatbeheer Een stuurprogramma bijwerken Een vorig stuurprogramma terugzetten Systeeminfo Mogelijkheden Opslaan van informatie van Systeeminfo Systeemgeschiedenis Hulpprogramma s in Systeeminfo Diagnostische gegevens van het netwerk Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX Dr Watson Systeemherstel Wat is Systeemherstel? Een herstelpunt maken Een eerdere status van de computer herstellen Enkele opmerkingen Hulpprogramma voor systeemconfiguratie Het opstartmenu De herstelconsole Inleiding Installeren Herstelconsole Herstelconsole gebruiken Enkele opdrachten van Herstelconsole Herstelconsole starten vanaf de cd-rom Oefeningen EEN PEER TO PEER NETWERK INSTALLEREN Inleiding Hardware Een netwerk instellen Bij installatie De wizard Netwerk instellen Andere computer(s) Computernaam en werkgroep Netwerkinstellingen bekijken Netwerkkaart configureren TCP/IP instellen Andere services Controle van de instellingen IPCONFIG Ping Status De netwerkomgeving in Windows Verkenner Windows XP - gevorderden

11 9.8 Een protocol toevoegen/verwijderen BESTANDEN EN PRINTERS DELEN IN EEN WERKGROEP Inleiding Delen van een map Inleiding Eenvoudige bestandsdeling Delen van een map bij eenvoudige bestandsdeling Verbinding maken Verbreken van een verbinding Een map delen met klassiek delen Installeren van een (gedeelde) printer Installeren van een printer Delen van een printer Installeren van een netwerkprinter Uittesten Point and Print installation Delen van een internetverbinding Delen van een internetverbinding Internet Connection Sharing Bijkomende hardware Delen van een internetverbinding via de kabel ICS-server installeren Andere computer IP-adressen Firewall voor Internet-voorzieningen Oefeningen WINDOWS XP OPNEMEN IN EEN DOMEIN InIeiding DHCP instellen Toegang tot een domein Aanmelden aan een domein Netwerkomgeving Tenslotte TREFWOORDENREGISTER Inhoudsopgave - 9

Word 2010 1/3. Roger Frans. met cd-rom. campinia media vzw

Word 2010 1/3. Roger Frans. met cd-rom. campinia media vzw Word 2010 1/3 Roger Frans met cd-rom campinia media vzw Frans, Roger Word 2010 1/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2010; 246 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 97890356.1253.2; NUGI 854; UDC 681.3.06

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten.

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten. Woord vooraf Mijn naam is Thomas Deman, laatstejaarsstudent Multimedia en Communicatietechnologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Binnen deze opleiding volg ik de netwerk georiënteerde vakken.

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03

Sharpdesk V3.3. PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03 Sharpdesk V3.3 PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie

Nadere informatie

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition Systeembeheerdershandleiding

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition Systeembeheerdershandleiding ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving vooraf en houdt geen verplichting in voor ABBYY.

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie