ETL-Generator (2) Thema Data-integratie. Drie componenttypen in de gegevenslaag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ETL-Generator (2) Thema Data-integratie. Drie componenttypen in de gegevenslaag"

Transcriptie

1 Thema Data-integratie Drie componenttypen in de gegevenslaag ETL-Generator (2) Ronald Bijlhouwer, Richard Puijk en Vincent Wylenzek De methode van ontwikkeling en bouw van het ETL-proces is aan het veranderen. Er is een duidelijke trend zichtbaar van automatisering van het ETL-bouwproces. Zoals wij in het eerste deel van dit drieluik al schreven, zijn er inmiddels al zo n 15 partijen die een ETL-generator hebben ontwikkeld of hiermee bezig zijn. De early-adopters zijn erg enthousiast en wij verwachten dat de partijen met een goed functionerende ETL-generator voorlopig een aanzienlijk concurrentievoordeel kunnen behalen. Wilt u, als zakelijke dienstverlener, de boot niet missen? Verdiep u dan in het genereren van ETL en lees dit artikel. De gegevenslaag bestaat uit drie componenttypen, namelijk de datastore, het datawarehouse (DWH) en één of meerdere (fysieke en/of logische) datamarts, zie afbeelding 1 in deel 1 (DB/M 5). In dit artikel wordt per component besproken in hoeverre deze gegenereerd kan worden. Datastore Een datastore heeft als belangrijkste functie het bieden van een online, direct bevraagbaar archief over alle aangeboden data. Wanneer niet alle data uit de aanleveringen in het datawarehouse worden opgenomen, kan dit archief inzicht verwerven in welke data nog meer beschikbaar zijn. Daarnaast kan de datastore voor auditdoeleinden gebruikt worden. Er zijn diverse ontwerpkeuzes en vrijheidsgraden die bepalen hoe de uiteindelijke datastore er uit komt te zien. Bij de door ons gebruikte datastore gelden de volgende uitgangspunten: 1. De modellering van een datastore komt (zoveel mogelijk) overeen met de bron. Dit impliceert dat als een bron wijzigt, de datastore mee wijzigt; 2. Waar mogelijk worden maatregelen met betrekking tot de efficiëntie toegepast ten aanzien van de hoeveelheid dataopslag; 3. De kolomdefinities van aangeleverde interfaces worden één op één overgenomen in een datastoretabel (bron-centrisch); 4. Indien een interface wijzigt, wordt een nieuwe tabel aangemaakt en de oude afgesloten met de afsluitdatum als postfix in de tabelnaam, dit geldt tevens voor de metatabel. Dit is deel 2 van een drieluik over het genereren van ETL. In deel 1 (DB/M 5) werd de realisatie van de ETL-generator toegelicht. Het ETL-proces van DWH naar datamart is onderdeel van deel 3. Uitgangspunt twee in het bijzonder, ligt ten grondslag aan de volgende ontwerpkeuzes: de datastore bestaat uit twee typen tabellen, namelijk data- en metatabellen; elke datatabel heeft een corresponderende metatabel waarin bijgehouden wordt in welke runs, welk record wordt aangeleverd. Dit levert een significante besparing ten aanzien van de opslagruimte op ten opzichte van een datastore waarbij alle data, tijdens elk laadproces volledig worden bijgeladen. De datatabel bevat alle data in hun ruwe vorm. De metatabel bevat niets anders dan het runnummer en een referentie naar het betreffende ID in de datatabel. In combinatie met de datatabel is het eenvoudig mogelijk om op te vragen in welke run een bepaald record aanwezig was. Zie afbeelding 1 voor een voorbeeld van een datatabel en bijbehorende metatabel. Met de ETL-generator kan de gehele datastore gegenereerd worden. In de metadata database wordt bijgehouden welke versie van een bepaalde interface actief is. Indien de interfacedefinitie wordt gewijzigd met de GUI, impliceert dit een ophoging van het versienummer van de interface. Een dergelijke versieophoging initieert een procedure die ervoor zorgt dat de actieve data- en metatabel worden afgesloten met een einddatum in de objectnaam. Vervolgens wordt de nieuwe tabel, op basis van de nieuwe interfacedefinitie, aangemaakt. Modelleringkeus datawarehouse Zoals uit het logische architectuuroverzicht blijkt, is men vrij in de modelleringkeus van het datawarehouse. In de basis betreft het hier een keuze uit het relationele (3NF), het dimensionale of het Data Vault-model met elk hun eigen specifieke kenmerken. Wij hebben in onze eerste iteratie van de ETL-generator gekozen voor een uitwerking op basis van Data Vault. De keuze voor Data Vault is gebaseerd op een actuele klantvraag. Een ander voor- 32 Database Magazine Nummer 7 november 2011

2 deel van Data Vault is dat op basis van enkele modelleerafspraken, eenvoudig de bron- (stage) en doelvelden (DWH) gekoppeld kunnen worden. Er hoeft slechts per attribuut vastgelegd te worden of dit een detail-, sleutel- of linkattribuut betreft. Deze bepaling kan grotendeels geautomatiseerd verlopen, door bijvoorbeeld de datadictionary van een bron uit te lezen. In volgende iteraties worden de mogelijkheden voor het genereren van ETL voor het relationele en het dimensionale model bekeken. Als we de ETL vertalen naar een wat abstracter niveau, dan blijkt al snel dat er een generiek patroon te ontdekken is, welke onafhankelijk is van het gekozen modelleringtype. Hieronder volgt een uitleg van dit patroon. Generiek patroon Als het uitgangspunt is dat er al een datamodel aanwezig is voor het datawarehouse, dan kunnen we een generiek patroon ontwerpen voor de ETL. Vanaf de staginglaag naar het datawarehouse gelden dan de stappen zoals in afbeelding 2 te zien is. Stap 1 Initialiseren. Initialiseren is volledig generiek, slechts de packagenaam en doeltabel zijn variabel. Voor logging wordt gebruik gemaakt van een combinatie tussen de SSIS-loggingcomponent en een stored procedure. In deze stap wordt het logproces geïnitieerd. Het logproces wordt in deel 3 toegelicht. Stap 2 Selecteren. Bij deze stap is de data source component generiek, de inhoudelijke query is specifiek en kan in de GUI worden ingevoerd. Lookups, joins en sorts worden in dit query statement opgenomen. Stap 3 Bewerken. Bewerken is specifiek, maar met de juiste metadata wel (deels) te genereren. In de GUI kan men aangeven of een aanlevering vanuit de staginglaag moet worden ontdubbeld. Transformaties, filters, aggregaties en vaste extra attributen kunnen ook in de GUI worden opgevoerd. Hier komen we in de paragraaf over de techniek op terug. Stap 4 Splitsen. Splitsen is generiek, dit mechanisme bestaat altijd uit drie stromen, namelijk toevoegingen, aanpassingen en verwijderingen. In de GUI kan aangegeven worden of er historie bijgehouden moet worden over één of meerdere attributen. Wijzigingen op bestaande rijen worden gedetecteerd door afwijkende hashkeys. Stap 5 Samenvoegen. Samenvoegen is generiek, alle toe te voegen records en gewijzigde records voor de datawarehousetabel worden met een union samengevoegd. Stap 6 Laden. Laden is generiek, alle output uit stap 5 wordt geladen in de datawarehousetabel. Stap 7 Verwerken post acties. Deze component is deels generiek, de bij te bewerken doeltabel en bijbehorende attributen worden geconfigureerd door middel van metadata. In deze stap worden procesafhankelijke gegevens bijgewerkt, bijvoorbeeld batchgewijs verwerken van wijzigingen en opnieuw opbouwen van de tabel met actuele gegevens. Stap 8 Afsluiten. Afsluiten is generiek, slechts de packagename en de doeltabel zijn variabel. Deze stap werkt de logresultaten bij en sluit de logging af. Control flow (workflow) datatabel id dagboek code administratie code dagboek naam block metatabel id runnummer Afbeelding 1: Tabelstructuur datastore. 1. Initialiseren Contextvariabelen (datum, uitgevoerd door, run) Start logging Dataflow task (mapping) 2. Selecteren SQL Query <join>, <where>, <order by> 3. Bewerken 6. Laden 7. Verwerken post acties Transformeren, Filteren, Aggregeren, Afgeleide attributen bepalen Toevoegingen verwerken Verwijderingen verwerken Checkpoints bijwerken 8. Afsluiten Werk Logging bij De techniek Geen expliciete volgordelijkheid 4. Splitsen Toevoegingen Updates Verwijderingen 5. Samenvoegen Toevoegingen Verwijderingen Afbeelding 2: Generiek patroon ETL. Opnieuw opbouwen van data Indicatoren bijwerken (actuals et cetera) Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat de structuur van het ETL-proces naar het datawarehouse redelijk generiek is. De specifieke invulling van dit proces kan met behulp van de ETL-generator en metadata worden gerealiseerd. Met deze kennis kunnen we een volgende stap maken. Zoals we reeds in ons eerste artikel beschreven, maken we gebruik van templates. We hebben hier heel bewust voor gekozen, omdat in de praktijk blijkt dat het gewenste ETL-proces kan variëren per klant. Daarnaast kunnen de vereisten aan het ETL-proces in de loop der tijd wijzigen. Door gebruik te maken van templates Database Magazine Nummer 7 november

3 Thema Data-integratie private void UpdateConnectionManagers() foreach (ConnectionManager connectionmanager in package.connections) if (connectionmanager.creationname == "FLATFILE") connectionmanager.connectionstring = TemplateParser.ParseTemplateString(connectionManager.ConnectionString); if (connectionmanager.name.toupper().contains("entity")) RuntimeWrapper.IDTSConnectionManagerFlatFile100 connectionflatfile = (RuntimeWrapper.IDTSConnectionManagerFlatFile100)connectionManager.InnerObject; // verwijder de bestaande kolommen foreach (RuntimeWrapper.IDTSConnectionManagerFlatFileColumn100 flatfilecolumn in connectionflatfile.columns) RuntimeWrapper.IDTSName100 columnname = (RuntimeWrapper.IDTSName100)flatFileColumn; connectionflatfile.columns.remove(flatfilecolumn); // aanmaken nieuwe kolommen op basis van de metadata foreach (PackageColumn packagecolumn in packagecolumns) RuntimeWrapper.IDTSConnectionManagerFlatFileColumn100 flatfilecolumn = (RuntimeWrapper.IDTSConnectionManagerFlatFileColumn100)connectionFlatFile.Columns.Add(); flatfilecolumn.columntype = "Delimited"; flatfilecolumn.columnwidth = 0; flatfilecolumn.maximumwidth = (int)packagecolumn.maxlength; flatfilecolumn.datatype = packagecolumn.datatype; flatfilecolumn.dataprecision = (int)packagecolumn.precision; flatfilecolumn.datascale = (int)packagecolumn.scale; RuntimeWrapper.IDTSName100 columnname = (RuntimeWrapper.IDTSName100)flatFileColumn; regel 11 en 12; beginnen met IDTS en MainPipe deze gelijk laten beginnen met regel 10 IDTS packagedefinition.columndelimiter; columnname.name = packagecolumn.columnname; if (packagecolumn.order == packagecolumns.count) flatfilecolumn.columndelimiter = Environment.NewLine; else flatfilecolumn.columndelimiter = Code aanpassing connection manager van het type flatfile. public class DataFlowTask const string FF_SRC_GUID = "5ACD952A-F16A-41D8-A "; const string FF_DST_GUID = "D658C424-8CF0-441C-B3C4-955E183B7FBA"; const string OLE_SRC_GUID = "BCEFE59B F7-A B33ABB7"; const string OLE_DST_GUID = "5A0B62E8-D91D-49F5-94A5-7BE58DE508F0"; const string DCNV_GUID = "BD06A22E-BC69-4AF7-A69B-C44C2EF684BB"; const string DER_GUID = " B-AB99-40F6-B5B8-783A73F80E24"; private void UpdateDataFlowComponents( IDTSComponentMetaData100 source, IDTSComponentMetaData100 destination, MainPipe dataflowtask) GenericComponentTypeProvider comp = null; switch (component.componentclassid) case FF_SRC_GUID: comp = new FlatFileSourceComponent(package, packagedefinition, packagecolumns); case FF_DST_GUID: comp = new FlatFileDestinationComponent(package, packagedefinition, packagecolumns); case OLE_SRC_GUID: comp = new OLESourceComponent(package, packagedefinition); case OLE_DST_GUID:... Codevoorbeeld actie per component. 34 Database Magazine Nummer 7 november 2011

4 heeft de betreffende consultant zelf de mogelijkheid om het ETLproces aan te passen. Het is daarbij van belang dat de generator flexibel moet kunnen omgaan met allerlei templates. Om dit te bereiken wordt in de code niet meer aan specifieke componentnamen, maar aan componenttypes en placeholders gerefereerd. Hierdoor is het mogelijk om meerdere keren eenzelfde componenttype aan te roepen en kunnen nieuwe templates worden opgevoerd, zonder code-impact. Hiermee is tevens de beperking opgelost van de harde koppeling tussen code en template, die in het eerste artikel is beschreven. Binnen de template kunnen placeholders op specifieke plaatsen aangebracht worden. De generator vervangt deze placeholders door gegevens uit de metadata. Deze metadatagegevens worden door middel van de GUI opgevoerd. Op deze manier wordt bijvoorbeeld de naam van de entiteit ingevuld, maar ook de specifieke eigenschappen van die entiteit, zoals bijvoorbeeld het query statement. Indien voor het maken van een extract altijd een volledige selectie van een brontabel wordt uitgevoerd, dan kan men de naam van de brontabel vervangen door een placeholder. Deze placeholder wordt ingevuld door de generator op basis van de ingevoerde metadata van bijvoorbeeld de brontabelnaam, zie afbeelding 3. Van generiek patroon naar SSIS-componenten. Zoals in het voorgaande deel besproken is, bestaat het ETLproces naar het datawarehouse uit acht grotendeels generieke stappen. Voor deze stappen zijn SSIS-componenten benodigd. Voor elk benodigd SSIS-componenttype hebben we bepaald welke eigenschappen configureerbaar moeten zijn. Zie afbeelding 4 voor de stappen en benodigde componenten. Het wijzigen van een SSIS-component wordt door de generator uitgevoerd op basis van de ingevoerde metadata. Elke component heeft eigen specifieke eigenschappen, die de generator dient aan te passen. Afhankelijk van de opgevoerde template worden de diverse componenten geïnstantieerd. Een aantal acties moet echter altijd worden uitgevoerd: het aanmaken van een nieuwe package op basis van de geselecteerde template; het wijzigen van de connection managers; het bijwerken van de packagestructuur en het synchroniseren van de package pipeline. Zie afbeelding 5. Op het internet zijn inmiddels steeds meer voorbeelden van het genereren van SSIS-packages en daarbij tevens de eigenschappen van bepaalde SSIS-componenten te vinden. De volgende.net- assembly s bevatten de specifieke SSIS classes en interfaces die men hiervoor kan gebruiken: Microsoft.SQLServer. DTSPipelineWrap, Microsoft.SQLServer.DTSRuntimeWrap, Stap Algemeen Initialiseren Selecteren Bewerken Splitsen Samenvoegen Laden Verwerken post acties Afsluiten SSIS-Component(en) Connection Manager Control Flow Task Data Flow Task OLE DB Source Component Flat File Source Component Derived Column Transformation Data Conversion Conditional Split Merge Join Union All Flat File Destination Component OLE DB Destination Component Afbeelding 4: ETL-stappen versus SSIS-componenten. Microsoft.SQLServer.ManagedDTS. Een zoekactie met daarin één van deze assembly s als sleutelwoord levert veel relevante informatie op voor het genereren. We geven enkele codevoorbeelden voor het aanmaken van een nieuwe package, het aanpassen van de eigenschappen van de connection manager en het synchroniseren van de pipeline. Aanmaken nieuwe package. De eerste actie in de code betreft het instantiëren van een nieuwe package op basis van de bestaande template package. In onderstaand voorbeeld vormt een template package op het filesystem de basis voor de nieuwe package, dit kan uiteraard ook vanuit de SSIS-database of een andere database, waarin de template in het XML-datatype is opgeslagen. Application application = new Application(); Package package = D:\Templates\Template.dtsx, null); package.name = My Generated Package ; D:\Packages\Package1.dtsx, package, null); Wijzigen connection manager(s). De tweede actie beteft het wijzigen van de connection manager. In het codevoorbeeld bovenaan op pagina 34 wordt een connection manager van het type flatfile aangepast. Hierbij moeten direct ook de package-metadata met betrekking tot de aanwezige kolommen en hun datatypes worden bijgewerkt. OLE_SRC ENTITY Generator Afbeelding 3: Placeholders in SSIS. OLE_SRC DAGBOEK Bijwerken structuur. Na het aanpassen van de componenten in SSIS moet de onderliggende structuur ook worden gecreëerd. De onderliggende structuur wordt bepaald aan de hand van de ingevoerde metadata in combinatie met toegevoegde attributen uit de template(s). Een voorbeeld van een toevoeging in de template is een derived Database Magazine Nummer 7 november

5 Aanmaken nieuwe package Wijzigen connectionmanager(s) Bijwerken packagestructuur Synchroniseren pipeline Afbeelding 5: Vier vereiste stappen voor het genereren van een nieuwe package. TEMPLATE GEGENEREERDE PACKAGE OLE_SRC ENTITY OLE_SRC DAGBOEK DERC DERC Generator Afbeelding 6: Bijwerken structuur op basis van metadata en template. column transformation die enkele auditgegevens toevoegt aan de pipeline en voor elke package identiek is, zie het Run_ID in afbeelding 6. Deze auditgegevens maken geen onderdeel uit van de ingevoerde metadata, maar dienen wel in de output te worden meegenomen. Dit wordt door de generator gerealiseerd. In het linkerdeel wordt de template afgebeeld, in de rechter de gegenereerde package. Het valt op dat alleen de kolommen gewijzigd zijn en het audit-gegeven (Run_ID), ongewijzigd is. Een andere component die invloed heeft op de structuur van de package is de data conversion component. Deze component wordt gebruikt om het datatype van een bronkolom om te zetten in een ander datatype. Hierdoor worden de package-metadata aangepast, de attributen binnen de pipeline worden immers omgezet in een ander datatype. In de GUI kan het datatype per attribuut worden opgegeven en via de data conversion component worden deze conversies (transformaties) doorgevoerd. Synchroniseren. Na bijwerken van de connection manager(s) en/of wijzigen van een component moeten de data- en de control-flow altijd worden gesynchroniseerd. Dit principe wordt standaard ook binnen de BIDS toegepast, denk aan de situatie waarbij een brontabel in SSIS is gewijzigd. Vervolgens dient de SSIS-package handmatig bijgewerkt te worden en ontstaan in de gehele data-flow waarschuwingen en/of foutmeldingen. Deze zijn alleen op te lossen door een zoek-en-vervang actie op de onderliggende XML of door het handmatig openen van elke gebruikte component. Het codevoorbeeld onderaan pagina 34 zet deze laatste actie per component automatisch in gang. De code herkent het componenttype aan het ComponentClassID. Randvoorwaarden. De generator is in staat om ETL-packages te genereren indien aan een aantal randvoorwaarden is voldaan: 1. Er is een functionerende SSIS-template beschikbaar. Voor alle te configureren componenttypes is sourcecode aanwezig. Indien dit niet het geval is, blijft de component ongewijzigd tijdens het genereren, met als gevolg dat de package faalt of een verkeerd resultaat oplevert; 2. De benodigde metadata zijn correct ingevoerd via de GUI; 3. Alle gebruikte database-objecten zijn reeds aanwezig in de database. Het genereren faalt wanneer deze objecten niet aanwezig zijn. De generator genereert de DDL indien het betreffende object niet aanwezig is. Indien deze DDL direct doorgevoerd moet worden, dan heeft de gebruiker schrijfrechten nodig op de onderliggende database(s). Wordt vervolgd... In het derde artikel worden de mogelijkheden met betrekking tot het genereren van het ETL-proces naar de datamart besproken. Daarnaast wordt ingegaan op enkele additionele eigenschappen van de GUI en wordt het loggingmechanisme besproken. Ronald Bijlhouwer, Richard Puijk en Vincent Wylenzek zijn respectievelijk als Senior Developer, Medior Business Intelligence Consultant en Senior Business Intelligence Consultant werkzaam bij Ordina. Database Magazine Nummer 7 november

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Medical Intelligence in de praktijk

Medical Intelligence in de praktijk Medical Intelligence in de praktijk Een kijkje in de MI straat in het UMCU Aafke Jongsma & Michiel Vuurboom Visie Het uitwisselen van oplossingen en ervaringen ten behoeve van het verzamelen en ontsluiten

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

DATA- WAREHOUSE ONTWIKKELING

DATA- WAREHOUSE ONTWIKKELING MODEL GEDREVEN DATA- WAREHOUSE ONTWIKKELING MET MICROSOFT BI door Willem Otten, Microsoft BI-consultant Kadenza Lees het volledige artikel en andere blogs op www.playitsmart.nl/blog Ik ben een groot voorstander

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

Functional Design Loading KPI s in DM Datamart Enterprise xxx. Programname: M_DM_KPI. Historie. Versie. Auteur(s)

Functional Design Loading KPI s in DM Datamart Enterprise xxx. Programname: M_DM_KPI. Historie. Versie. Auteur(s) Functional Design Loading KPI s in DM Datamart Enterprise xxx Programname: M_DM_KPI Historie Versie Auteur(s) Datum 0.1 First Author 28-11-2007 Initiële versie. References Document auteur(s) Global Design

Nadere informatie

Fun met webparts in ASP.Net

Fun met webparts in ASP.Net Fun met webparts in ASP.Net Deel 2:User controls en Webparts door Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Inhoudsopgave FUN MET WEBPARTS IN ASP.NET... 1 DEEL 2:USER CONTROLS EN WEBPARTS...

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

ETL-Generator (3) Business Intelligence. Verwerking business rules kan geautomatiseerd worden

ETL-Generator (3) Business Intelligence. Verwerking business rules kan geautomatiseerd worden Verwerking business rules kan geautomatiseerd worden ETL-Generator (3) Jorik Kool, Ferdy Betgen en Vincent Wylenzek In het derde en laatste deel van de reeks over de ETL-generator staat het ETL-proces

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

return an ; } private I L i s t l i j s t ;

return an ; } private I L i s t l i j s t ; In bovenstaande code werd de binding t e k s t. DataBindings. Add(new Binding ( Text, l i j s t, ) ) ; gebruikt om de eigenschap Text van het object tekst (dwz. tekst.text) te binden aan het object lijst.

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Dataconversie met Oracle Spatial

Dataconversie met Oracle Spatial Realworld klantendag 19 september 2013 Voorstellen 1 2 Computer Science & Engineering (TU/e) 3 Realworld Systems 4 Datamigraties Alliander Stedin Agenda 1 Architectuur Inleiding Ontwerp migratie 2 Rapportage

Nadere informatie

Data Warehouse Script Generator Doel

Data Warehouse Script Generator Doel Data Warehouse Script Generator Doel Op basis van een aantal standaard sql scripts ( create table, create view ) een nieuwe sql script genereren welke alle objecten ( tables & views ) kan aanmaken in een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Datakwaliteitsborging met Oracle dynamisch SQL

Datakwaliteitsborging met Oracle dynamisch SQL Ook zonder specifieke tools goede oplossing mogelijk Datakwaliteitsborging met Oracle dynamisch SQL Reinbert Hamstra De bruikbaarheid van gegevens in een organisatie is rechtstreeks afhankelijk van de

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014 Inhoud Inleiding...2 Toelichting extra functionaliteit in release 6.14.1/02...2 Bepalen toetsdatum...2 Wens uitbereiding OSMAN universe met historie geldend resultaat...2 Wens 1: Een class met de historische

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model...

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 4 1.1.4. Wat is SQL?... 6 1.1.5. Verschillende categorieên

Nadere informatie

(licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie:

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: 25-07-17 Handleiding ETIM UP 1 Inhoudsopgave Over ETIM UP...3 1 Algemeen...4 1.1 Website...4 1.2 Toegang...4 1.3 Bestandsformaten...4 2 Dashboard...5

Nadere informatie

XML als bron in een Microsoft datawarehouse

XML als bron in een Microsoft datawarehouse Thema Business Intelligence Drie inleesmethoden worden tegen elkaar uitgezet XML als bron in een Microsoft datawarehouse Henk Brands Hoe kan de inhoud van XML bestanden ingelezen worden in een Microsoft

Nadere informatie

App onderdelen. Source files. Android app onderdelen 1/6

App onderdelen. Source files. Android app onderdelen 1/6 Android app onderdelen 1/6 App onderdelen Een Android project bestaat uit een aantal onderdelen die hieronder beschreven worden. In het project venster kan je de mappen weergeven volgens de hieronder aangeduide

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-CMD-V1-datamodelleren oefeningen deel 1: SQL 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Selecties uit een enkelvoudige datatabel... 3 Selecties uit een meerdere

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Automatische Overgangen instellen

Automatische Overgangen instellen Automatische Overgangen instellen In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Gestandaardiseerde mails zijn gebaseerd op e-mail templates, deze mails kunnen gekoppeld worden aan

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Import N@Tschool! via NatSync. Presentatie René Merx School voor de Toekomst

Import N@Tschool! via NatSync. Presentatie René Merx School voor de Toekomst Import N@Tschool! via NatSync Presentatie René Merx School voor de Toekomst Samenvatting N@TSchool accounts, groepen en memberships IMS Global N@TConnect NatSync Configuratiebestand Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Les 2 Eenvoudige queries

Les 2 Eenvoudige queries Les 2 Eenvoudige queries XAMP Apache server ( http ) mysql server PHP myadmin IAM SQL oefeningen Database phpmyadmin Import : sql_producten.sql, sql_winkel.sql, sql_festival.sql SAMS SQL in 10 minuten

Nadere informatie

B3Partners. Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2. Gewijzigd: 28 maart 2014. B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht

B3Partners. Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2. Gewijzigd: 28 maart 2014. B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht Beheerhandleiding Datastorelinker 4.2 Gewijzigd: 28 maart 2014 B3Partners B3Partners BV Bedrijvenpark Lage Weide Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht T 030 214 2081 F 030 2411297 E info@b3partners.nl I www.b3partners.nl

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Enterprise Connectivity. Marnix van Bo. TU Delft Elek Software Architect 20 jaar ervarin ontwikkeling

Enterprise Connectivity. Marnix van Bo. TU Delft Elek Software Architect 20 jaar ervarin ontwikkeling Fir rst Base Enterprise Connectivity Marnix van Bo chove First Base: opgericht in 2001 TU Delft Elek ktrotechniek - 1998 Software Architect 20 jaar ervarin g met software ontwikkeling Presentatie Ideeën

Nadere informatie

Plannen opladen in FMIS

Plannen opladen in FMIS Plannen opladen in FMIS 1. Algemeen De ruggengraat van het FMIS is de geografische boomstructuur waarin het GO! patrimonium is ondergebracht. Elk object in deze structuur kan gekoppeld worden met een brede

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Data Quality Solutions Microsoft Dynamics CRM 2011 Datum: 12-4-2012 Versie 1.5 Versie 2.1 Datum: 01/06/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. KVK-integratie... 4 3. Update service... 5 4. Leadgenerator... 6

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database.

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. SQL manipulatietaal We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: INSERT : toevoegen van gegevens DELETE : verwijderen van gegevens UPDATE : wijzigen van gegevens

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

8. Koppeling met een database

8. Koppeling met een database PHP7 en MySQL 8. Koppeling met een database 8.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

Samenvoeging document syntax

Samenvoeging document syntax Samenvoeging document syntax Kleos beschikt over een interne model- en tekstblokbewerker om de aanmaak en de bewerking van modellen en tekstblokken mogelijk te maken. U kunt hiervoor echter ook een externe

Nadere informatie

Fun met webparts in ASP.Net

Fun met webparts in ASP.Net Fun met webparts in ASP.Net Deel 1: Basis Webparts door Bert Dingemans, e-mail : info@dla-architect.nl www : http:// 1 Inhoudsopgave FUN MET WEBPARTS IN ASP.NET... 1 DEEL 1: BASIS WEBPARTS... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

SQL Aantekeningen 3. Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl. 22 mei 2003

SQL Aantekeningen 3. Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl. 22 mei 2003 SQL Aantekeningen 3 Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl 22 mei 2003 Samenvatting In deze aflevering: het selecteren van tuples, operaties op strings, en aggregatie functies. Verder kijken we naar iets

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Handleiding Cost Control

Handleiding Cost Control Handleiding Cost Control April 2010 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Maandoverzicht... 4 2.1 Totaaloverzicht... 4 2.2 Verkeersstromen... 6 3. Afdelingsoverzicht... 7 3.1 Totaaloverzicht... 7 3.2 Verkeersstromen...

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

6. Het maken van een database

6. Het maken van een database 6. Het maken van een database 6.1. Inleiding In hoofdstuk 5 heb je de oefendatabase gemaakt doormiddel van een script. In dit hoofdstuk ga je zelf een database maken en deze vullen met tabellen. Hiervoor

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Directie Geo Product- en Procesbeheer Post/retouradres Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn Datum Behandeld door Daniël te Winkel, Peter Lentjes Contactgegevens T +31 (0)88 183 22 00 kcc@kadaster.nl 1 van 6

Nadere informatie

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1 OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1 9.1.1 12 mei 2015 Versie 1 Inhoud Inleiding... 3 Release 9.1.1... 3 Algemeen... 3 HDN... 7 Optimalisatie Release 9.1.1 2 Inleiding Zoals we in de laatste nieuwsbrief hebben

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting Versie : 2.2 Auteur : VanMeijel 1 / 7 Inhoudsopgave 1 Historie document 2 Inleiding 2.1 Doel 2.2 Uitgangspunten 2.3 Randvoorwaarden en beperkingen

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem MEMO Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem Aan : Jira gebruikers Datum : 26 juli 2010 Van : Sogeti Jira beheer Versie : 1.1 INLEIDING Deze verkorte uitleg van het gebruik van Jira

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

opstarthandleiding mysqlworkbench November 2012 Fons van Kesteren HVA- CMD- V1 Datamodelleren

opstarthandleiding mysqlworkbench November 2012 Fons van Kesteren HVA- CMD- V1 Datamodelleren opstarthandleiding mysqlworkbench November 2012 Fons van Kesteren HVA- CMD- V1 Datamodelleren Handleiding om te beginnen met mysql WorkBench. In twee stappen 0. WorkBench verbinden met mysql 1. een hallo

Nadere informatie

Introductie nieuwe SOAP interface Blokkade distributie Diverse verbeteringen Verbeterde logging Verschuiven gereserveerde planningen

Introductie nieuwe SOAP interface Blokkade distributie Diverse verbeteringen Verbeterde logging Verschuiven gereserveerde planningen Marlin De Marlin release die momenteel beschikbaar is op de acceptatieomgeving van PCA Mobile, zal op 23 september gepromoveerd worden naar de productieomgeving. Deze release bevat de volgende nieuwe functionaliteiten

Nadere informatie

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1 Inhoud van dit document Benodigde gegevens voor de koppeling... 2 Nmbrs - Workbee... 2 Workbee en de Nmbrs integratie... 3 Over Workbee... 3 Over de integratie met Nmbrs... 3 Opzetten integratie Nmbrs

Nadere informatie

Automating Complex Workflows using Processing Modeler

Automating Complex Workflows using Processing Modeler Automating Complex Workflows using Processing Modeler QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie