Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd"

Transcriptie

1 Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

2 Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap 10 Kluis, kredieten en verzekeringen 14 Vereffening van tegoeden 18 Aangifte van de nalatenschap 20 Kosten 22 Uw geldzaken opnieuw organiseren 24 2 Goed geïnformeerd

3 Inleiding De erfgenamen kunnen de formaliteiten ook regelen in een kantoor dat dichterbij gelegen is BNP Paribas Fortis staat klaar om u te helpen, ook in moeilijke momenten BNP Paribas Fortis en uw kantoor in het bijzonder, zullen al het mogelijke doen om u bij te staan. De erfgenamen kunnen een ander kantoor kiezen dan het kantoor waar de overledene klant was. Zo kunnen zij opteren voor een kantoor dichter bij huis, bijvoorbeeld. Het kantoor zorgt meteen voor alle formaliteiten in verband met de bank- en verzekeringsproducten die via BNP Paribas Fortis werden verkocht. Zodra u zich in staat voelt om uw financiële toestand te bespreken, zal BNP Paribas Fortis u optimaal advies verlenen, rekening houdend met uw persoonlijke situatie. Een overlijden komt vaak onverwacht. Op korte termijn moeten dan een heleboel zaken geregeld worden. Uw notaris zal al uw vragen beantwoorden Ook financiële. Soms is daar niet veel tijd voor. Toch dienen ze afgehandeld te worden binnen de voorgeschreven termijnen en volgens welbepaalde regels. Enkel zo vermijdt u geschillen met bijvoorbeeld de erfgenamen of met de fiscale administratie. Goede informatie is dus onontbeerlijk. Daarom belicht deze brochure de verschillende stappen die gevolgd moeten worden na het overlijden van een dierbare. Hebt u vragen of wilt u sommige onderwerpen diepgaander bespreken? De specialisten in onze kantoren zullen u graag met raad en daad bijstaan. Neem gerust contact op om een afspraak te maken. Deze brochure is samengesteld op basis van de wettelijke en fiscale voorschriften en de administratieve richtlijnen zoals die van kracht zijn op het ogenblik van publicatie. Uiteraard kunnen deze voorschriften na de publicatiedatum van deze brochure wijzigen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 3

4 Overlijden van een naaste Gehuwd of wettelijk samenwonend? Gehuwd of samenwonend? De juridische gevolgen voor de nalatenschap zijn heel verschillend Bij een overlijden hangt de situatie van de langstlevende partner af van het feit of hij/zij gehuwd was, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend. Dat heeft belangrijke juridische ge volgen voor de nalatenschap en praktische ge volgen voor de financiën en de rekeningen van het gezin. De informatie in deze brochure heeft uitsluitend betrekking op gehuwden In deze brochure is de informatie over de langstlevende echtgeno(o)t(e) gebaseerd op de situatie van gehuwde mensen. Woonde u samen? Vraag dan beslist informatie aan uw notaris Als u met de overledene samenwoonde, raden wij u aan een beroep te doen op een notaris die contact zal opnemen met BNP Paribas Fortis. Zo kunnen wij u veel beter bijstaan door rekening te houden met uw persoonlijke situatie en de gevolgen daarvan. 4 Goed geïnformeerd

5 Aan wie moet u het overlijden aangeven? U moet het overlijden in elk geval eerst aangeven aan de Burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Volgende documenten zullen gevraagd worden: een door de arts opgesteld overlijdensattest; de identiteitskaart van de overledene; het trouwboekje van de overledene als deze gehuwd was. Deze formaliteit wordt steeds vaker geregeld door de begrafenisondernemer. De Burgerlijke stand stelt de overlijdensakte op en bezorgt u de uittreksels uit de overlijdensakte. Deze documenten zullen u door verschillende instanties, waaronder de bank, gevraagd worden. Om de opeenvolgende formaliteiten bij een overlijden zo goed mogelijk te organiseren, dient u zeker het overlijden te melden aan de andere diensten, instanties en personen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de overledene kan het gaan om: de werkgever; de pensioeninstellingen; het ziekenfonds of mutualiteit dat vaak een deel van de begrafeniskosten terugbetaalt; de notaris van de overledene en/of uw eigen notaris; de banken; de verzekeringsmaatschappijen; de eigenaar van de door de overledene gehuurde woning; de huurder van de woning die door de overledene werd verhuurd; het kinderbijslagfonds; de dienst Inschrijving van de voertuigen; andere zoals: telefoon-, kabel-, water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij... Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 5

6 Verplichtingen van de bank Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de bank? Blokkering van de activa van de overledene en zijn/haar echtgeno(o)t(e) Wanneer een klant van de bank overlijdt, worden zijn activa tijdelijk onbeschikbaar gemaakt om de belangen van alle erfgenamen te beschermen en om de bank de mogelijkheid te geven haar fiscale verplichtingen te vervullen. Zodra de bank het overlijden verneemt, mogen de kluis en de rekeningen van de overledene dus niet meer gebruikt worden. De rekeningen en de kluis van de echtgeno(o)t(e) moeten eveneens geblokkeerd worden, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten. Bij samenwonenden worden enkel de rekeningen en de kluis waarvan de overledene houder of medehouder was, geblokkeerd. Belangrijk Sedert 31 augustus 2009 mag onder bepaalde voorwaarden een voorschot worden toegekend aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende. Het mag niet meer bedragen dan 50% van de creditsaldi van de door de wet aangewezen zichten spaarrekeningen op de dag van het overlijden en het mag ook niet meer bedragen dan euro. Uw kantoor zal u alleszins oplossingen voorstellen zodat uw gezin over financiële middelen blijft beschikken. De bank zal de activa deblokkeren na ontvangst van de nodige documenten en van de gezamenlijke instructies van alle erfgenamen. De procedure voor deblokkering van de activa is eenvoudiger als er geen erfgenamen buiten de Europese Economische Ruimte wonen. Sedert 1 juli 2012 mag de bank de tegoeden uit een nalatenschap pas vrijgeven als zij beschikt over een akte/ erfrechtverklaring. Zo'n verklaring bevestigt dat de erflater en zijn erfgenamen geen schulden meer hebben aan de fiscus en/of aan de sociale zekerheid. Zijn er nog wel schulden, dan moeten die eerst betaald zijn vóór de bank de tegoeden van de nalatenschap aan de erfgenamen kan geven. 6 Goed geïnformeerd

7 De bank is trouwens persoonlijk verantwoordelijk als ze de tegoeden uit de nalatenschap vrij zou geven zonder te beschikken over de akte/erfrechtverklaring. In dat geval zou de bank dus zelf de wettelijk verschuldigde fiscale en/of sociale schulden moeten betalen. Toch kan de bank in afwachting van de akte/erfrechtverklaring het geld voor een aantal kosten ter beschikking stellen. Daarbij gelden een aantal voorwaarden. Het geld is o.a. bedoeld voor de begrafeniskosten, de kosten in verband met de laatste ziekte en een aantal kosten in verband met de laatste verblijfplaats. In afwachting van de akte/erfrechtverklaring en alweer onder bepaalde voorwaarden kan de bank ook een voorschot van maximaal EUR vrijgeven aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende. Verzending van de lijst met de activa van de overledene en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) naar de Administratie van de registratie De wet op de successierechten vereist dat de banken, wanneer één van hun klanten en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) met woonplaats in België overlijdt, een lijst op stellen van alle bedragen en alle waarden die zij houden in naam van de overledene en/of van zijn/haar echtgeno(o)t(e). Zij moeten deze lijst meedelen aan de Administratie van de registratie voordat zij deze waarden uitbetalen, overdragen of teruggeven aan de erfgenamen, legatarissen, schenkers en andere rechthebbenden. Deze lijst weerspiegelt de toestand op uur van de dag van het overlijden. De lijst van de activa en effecten wordt dus samengesteld op basis van de toestand op de dag vóór het overlijden. Ook de verzekeringsmaatschappijen moeten een fiscale lijst bezorgen aan de Administratie van de registratie. Deze lijst moet in het bijzonder alle levensverzekeringen vermelden in verband met dit overlijden. De lijst moet de naam van de overledene, de polisnummers, de naam van de begunstigden en de verzekerde kapitalen vermelden. Met het oog op de aangifte van de nalatenschap ontvangen de erfgenamen en/of de begunstigden informatie over de aangifte van de vereffende of te vereffenen bedragen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 7

8 Verplichtingen van de bank BNP Paribas Fortis staat u terzijde Het is belangrijk dat u alle originele facturen bewaart. U zult ze immers bij de aangifte van de nalatenschap moeten voegen als bewijs van de betaalde kosten Uw rekeningen zijn dan wel tijdelijk onbeschikbaar, maar uw kantoor van BNP Paribas Fortis kan u daarvoor aangepaste oplossingen voorstellen binnen de wettelijke begrenzing voor het vrijmaken van gelden zoals hierboven beschreven: drukken en verzenden van rouwberichten; publicatie van een rouwbericht in de krant; de organisatie van de uitvaartplechtigheid; de begrafenismaaltijd Een aantal facturen kunt u, onder bepaalde voorwaarden, meteen betalen een nieuwe zichtrekening openen voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) en er het voorschot op storten zodat hij of zij de dagelijkse uitgaven kan blijven betalen; de hierna vermelde facturen voor begrafeniskosten en laatste medische kosten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, meteen worden betaald op verzoek van een erfgenaam of de notarisvereffenaar; deze facturen worden rechtstreeks aan de schuldeiser betaald op voorwaarde dat er voldoende activa zijn en dat het betrokken kantoor van BNP Paribas Fortis akkoord gaat. Deze kosten kunnen sterk variëren naargelang de gemaakte keuzes: begrafenis of crematie, aankoop van een concessie, plechtigheid De medische kosten De kosten die, onder bepaalde voorwaarden, rechtstreeks aan de schuldeiser betaald kunnen worden, betreffen de periode van twaalf maanden vóór het overlijden. De begrafeniskosten Sommige kosten worden door de begrafenisonderneming gefactureerd, bijvoorbeeld: de formaliteiten en de belastingen: overlijdensakte, mortuarium, vervoer...; de doodskist; 8 Goed geïnformeerd

9 Het pensioen van de overledene Wat moet u doen in verband met de pensioenen? De pensioenadministratie zal meedelen of bepaalde bedragen teruggestort moeten worden Uw pensioeninstelling bezorgt u alle nuttige info Als de overledene en/of de langstlevende echtgeno(o)t(e) een pensioen ontving(en), moet de betrokken instelling op de hoogte worden gebracht. Deze bepaalt dan of er ten onrechte bedragen werden gestort. In voorkomend geval moeten die dus door de erfgenamen terugbetaald worden. Ook wordt het geactualiseerde bedrag van het toekomstige pensioen van de echtgeno(o)t(e) vastgesteld. Het toekomstige pensioen van de overlevende echtgenoot wordt berekend In een aantal gevallen zal de terugbetaling van na het overlijden ten onrechte gestorte bedragen rechtstreeks via BNP Paribas Fortis verlopen. In andere gevallen zal de pensioenkas contact opnemen met de erfgenamen. Elke instelling kan u hiervoor alle nodige informatie geven. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 9

10 De regeling van de nalatenschap Formaliteiten rond de nalatenschap Het document waar u het overlijden mee aangeeft bij de bank Om het overlijden bij uw kantoor van BNP Paribas Fortis aan te geven, dient u een kopie van de overlijdensakte te overhandigen. Deze akte wordt opgesteld door de Burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden De overlijdensakte wordt verleden door de gemeente waar het overlijden plaats had Aanvaardbare documenten Akte van bekendheid of erfrechtverklaring Attest van erfopvolging Door wie worden ze afgeleverd? Door een Belgische notaris Door het registratiekantoor 10 Goed geïnformeerd

11 plaatsvond. Dat is dus niet noodzakelijk de gemeente waar de overledene woonde. Bij overlijden in het buitenland kunt u zich wenden tot het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade. Documenten ter identificatie van de erfgenamen Naargelang de financiële en familiale situatie van de overledene zal uw kantoor van BNP Paribas Fortis u informeren over welke documenten u nodig hebt ter identificatie van de erfgenamen. Formaliteiten in specifieke gevallen In bepaalde specifieke situaties kunnen nog aanvullende formaliteiten vereist zijn. (Cf. tabel hieronder) Formaliteiten in specifieke gevallen Specifieke situatie De overledene was gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen. De overledene heeft een testament gemaakt. Er werden levensverzekeringen afgesloten op het hoofd van de overledene. Een van de erfgenamen is minderjarig of werd juridisch handelingsonbekwaam verklaard. De overledene had, bij zijn overlijden, zijn gewone verblijfplaats in het buitenland. Een van de erfgenamen of een van de begunstigden van de levensverzekering woont buiten de Europese Economische Ruimte. De overledene woonde wettelijk of feitelijk samen. De overledene had kinderen buiten het huwelijk of uit een vorig huwelijk. Te vervullen formaliteiten De tussenkomst van een notaris is nodig om de rekeningen en de kluis van de langstlevende echtgeno(o)t(e) te kunnen deblokkeren: -> hetzij door de aflevering van de akte van erfopvolging (waarin het huwelijksvermogenstelsel wordt vermeld); -> hetzij door een gewoon schrijven van de notaris waarin deze de scheiding van goederen op moment van overlijden bevestigt. In dat geval moet er altijd een notaris tussenkomen. In dat geval zijn de levensverzekeringspolissen nodig. Minderjarige of juridisch handelingsonbekwame erfgenamen worden door de wetgever bijzonder beschermd. Daarom moet voor deze nalatenschappen een notaris worden ingeschakeld. Die zal u helpen bij de nodige formaliteiten. Let op: als de begunstigde van een levensverzekeringscontract minderjarig is, kan dit contract geregeld worden via zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Uw kantoor zal u zo nodig alle vereiste informatie geven. Wat ook de nationaliteit van de overledene is, het is de wet van de Staat op wiens grondgebied de overledene bij zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats had, die de vereiste documenten bepaalt. Uw kantoor zal u hierover alle nodige informatie geven. De erfgenamen of de begunstigden van de levensverzekering moeten zich richten tot de Ontvanger van het registratiekantoor voor het stellen van de vereiste borg volgens de geldende wettelijke voorschriften. Na deze procedure zal de Ontvanger zijn machtiging geven voor de vrijgave van de bankactiva, de betaling van de verzekerde kapitalen bij overlijden en de overhandiging van de inhoud van de kluis. Het door de Ontvanger van het registratiekantoor afgeleverde attest moet uitdrukkelijk 'BNP Paribas Fortis NV' vermelden voor de betaling van de bankactiva en de overhandiging van de inhoud van de kluis, en AG Verzekeringen nv voor wat de betaling van de verzekerde rendementen betreft. Samenwonenden zijn niet elkaars erfgenaam, tenzij ze maatregelen in die zin getroffen hebben (testament...). Sinds 18 mei 2007 krijgen wettelijk samenwonenden (d.w.z. degenen die een verklaring van samenwoning hebben afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand) automatisch het recht op het vruchtgebruik van de woning waar het samenwonende koppel leefde en van de inboedel daarvan tenzij het testament anders bepaalt. In de praktijk zullen de te treffen maatregelen verschillen volgens de situatie van het paar. De tussenkomst van een notaris wordt hier aanbevolen. De tussenkomst van een notaris wordt hier aanbevolen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 11

12 De regeling van de nalatenschap 12 Goed geïnformeerd

13 De procedure bij een overlijden door ongeval Een overlijden ten gevolge van een ongeval kan, indien het ongeval beantwoordt aan de definitie van de geldende algemene voorwaarden, gedekt zijn door een Rekeningverzekering of door een specifieke Effectenrekeningverzekering. De twee formules garanderen de uitbetaling van een kapitaal. Wanneer het kantoor het overlijden verneemt, zal het nagaan of er zulke verzekering(en) afgesloten werden. Belangrijk Wanneer een vergoeding verschuldigd is, neemt AG Insurance via het BNP Paribas Fortis-kantoor contact op met de begunstigde(n) om de betaling te regelen. Het kantoor berekent het bedrag waarop u recht hebt in het kader van eventuele Rekening- en andere verzekeringen Vereiste documenten Waarvoor dienen ze? Door wie worden ze afgeleverd? Kopie van de overlijdensakte. Dit document is altijd vereist. Proces-verbaal of krantenartikel. Om het verzekerde kapitaal te kunnen uitbetalen, moet de bank in het bezit zijn van een door de begunstigde(n) ingevuld en ondertekend formulier. Er moet ook een geneeskundig getuigschrift worden bijgevoegd waarin het overlijden door ongeval wordt vastgesteld. De kopie van de overlijdensakte dient om het overlijden en de overlijdensdatum wettelijk vast te stellen. Een proces-verbaal waarin de omstandigheden van het ongeval worden beschreven of een krantenartikel versnellen de behandeling van het dossier. Als u geen krantenartikel hebt dat verslag uitbrengt over het ongeval, kunt u altijd het nummer van het proces-verbaal vragen aan de politie. Dit formulier moet een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de omstandigheden van het ongeval bevatten. Bovendien kunt u aan de hand van dit formulier de betaling van het verzekerde kapitaal aanvragen. De overlijdensakte wordt opgesteld door de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden zich heeft voorgedaan. Dat is dus niet noodzakelijk de gemeente waar de overledene woonde. Bij overlijden in het buitenland kunt u zich wenden tot het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade. Politie - Pers U kunt dit formulier krijgen in uw kantoor. Het moet worden ingevuld en ondertekend en binnen 30 dagen na het overlijden aan de bank worden overhandigd. Het geneeskundige getuigschrift wordt ingevuld door de behandelende arts of de dienst spoedgevallen die het overlijden heeft vastgesteld. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 13

14 Kluis, kredieten en verzekeringen Wat moet u doen als er een kluis werd gehuurd op naam van de overledene en/of de echtgeno(o)t(e)? Bij de opening van een kluis wordt een inventaris van de inhoud opgemaakt Algemene regel Zodra de bank ingelicht wordt over het overlijden van een klant, is zij verplicht om de kluis van de overledene te blokkeren. Ook de kluis van de echtgeno(o)t(e) moet worden geblokkeerd, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten. Na ontvangst van de nodige documenten zal het kantoor in overleg met de erfgenamen of hun vertegenwoordiger(s), en eventueel met de notaris, een datum afspreken waarop de kluis zal worden geopend. Het kantoor is verplicht om het Registratiekantoor hierover in te lichten vóór de datum waarop de kluis zal worden geopend. Als de sleutel zoek is of als de erfgenamen de geheime code niet kennen, moet de kluis opengeboord worden. Bij de opening van een kluis moet een inventaris van de inhoud worden opgemaakt. De inventaris wordt opgesteld door een medewerker van het kantoor en ondertekend door alle aanwezigen. De inventaris kan ook door een notaris worden opgemaakt. Alle erfgenamen moeten aanwezig zijn of iemand volmacht geven om hen te vertegenwoordigen. Als dat niet het geval is, mag de kluis niet geopend worden. 14 Goed geïnformeerd

15 Uitzonderingen In een aantal specifieke gevallen wordt een verschillende procedure toegepast. In dat geval moeten de erfgenamen niet aanwezig zijn, wel de langstlevende echtgeno(o)t(e) of diens gevolmachtigde. De inhoud van een kluis op naam van de overlevende echtgenoot geeft aanleiding tot een fiscale inventarisatie Een van de erfgenamen woont buiten de EER (Europese Economische Ruimte) De inhoud van de kluis kan maar worden vrijgemaakt na overhandiging van een deblokkeringsattest van het Registratiekantoor. Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen In principe wordt de inhoud van de kluis op naam van de overlevende echtgeno(o)t(e) niet opgenomen in de eigenlijke nalatenschap. Een fiscale inventaris met voorafgaande kennisgeving aan het Registratiekantoor blijft evenwel verplicht. Er ligt een testament in de kluis Tijdens de opening van de kluis kan er een testament worden aangetroffen. De inhoud van de kluis met inbegrip van het testament moet terug in de kluis worden gelegd, die dan opnieuw wordt geblokkeerd. Enkel een notaris kan het testament in ontvangst nemen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 15

16 Kluis, kredieten en verzekeringen Wat moet u doen als de overledene kredieten bij BNP Paribas Fortis had? Woonkrediet In de meeste gevallen wordt er tegelijk met het hypothecair krediet ook een Schuldsaldoverzekering afgesloten. Die dekt de terugbetaling van het kapitaal en de interesten die de overledene nog verschuldigd was. Bij het overlijden van de verzekerde wordt de Schuldsaldoverzekering uitgevoerd. Het is mogelijk dat de erfgenamen een deel van het krediet verschuldigd zijn als dit niet integraal gedekt was door de Schuldsaldoverzekering. Een schuldsaldoverzekering dekt de terugbetaling van het kapitaal en de nog verschuldigde interesten 16 Goed geïnformeerd

17 Wat moet u doen als de overledene verzekerd was via BNP Paribas Fortis? Wanneer het krediet aangegaan werd door gehuwden of gezamenlijke kredietnemers, wordt het overlijdensrisico vaak over beide hoofden verdeeld. Als een van de gezamenlijke kredietnemers overlijdt, zal de verzekering slechts het kapitaal betalen dat op het hoofd van de overledene verzekerd was. De partner moet in voorkomend geval zijn/haar deel van het krediet blijven betalen. Lening op afbetaling kredietopening Uw kantoor zal nagaan of er een overlijdensverzekering via BNP Paribas Fortis afgesloten werd bij het aangaan van een Lening op afbetaling of bij een kredietopening. Ontbreekt zo een Overlijdensverzekering, moeten de erfgenamen de aflossingen verder betalen of het schuldsaldo in één keer terugbetalen. Borg Als de overledene zich borg gesteld heeft voor een krediet, wordt de borgstelling overgedragen naar de erfgenamen. Als de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt, moeten de erfgenamen de verplichtingen van de overleden borg op zich nemen. De informatie in deze brochure heeft enkel betrekking op de verzekeringen die afgesloten werden via BNP Paribas Fortis Levensverzekering Zodra het kantoor beschikt over een kopie van de overlijdensakte, wordt overgegaan tot een inventarisatie van de levensverzekeringen die de overledene vermelden als 'verzekerde'. Deze levensverzekeringen zullen worden vereffend aan de begunstigde(n) die in het verzekeringscontract vermeld staan. Is er geen aangeduide begunstigde of kan die begunstiging niet toegewezen worden, dan geldt de successie als begunstigde van de verzekering. Woonverzekering Een nieuwe polis dient opgemaakt te worden op naam van één van de erfgenamen. Zo blijven de onroerende goederen ononderbroken beschermd in afwachting dat er een definitieve beslissing valt over hun bestemming. De andere erfgenamen zijn automatisch meeverzekerd. Vermeldt de polis de overledene als medenemer van het verzekeringscontract, dan is geen nieuwe polis vereist. De verzekering blijft doorlopen op naam van de nemer. Zo nodig zult u uiteraard de domiciliëring voor de betaling van de premie moeten veranderen. Familiale verzekering Er wordt een nieuwe polis opgemaakt op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of een andere hoofdverzekerde die het vastgoed bewoont waardoor diens burgerlijke aansprakelijkheid privéleven gedekt blijft. Was de overledene alleenstaande, dan wordt de polis geannuleerd. Autoverzekering Als de overledene de verzekeringnemer was en als de langstlevende echtgeno(o)t(e) de polis wenst te behouden, is het voldoende om via het kantoor een aanpassing van de polis te vragen. Als de overledene 'medeverzekeringnemer' was, wordt de verzekering gewoon behouden op naam van de verzekeringnemer. Zo nodig dient enkel de domiciliëring voor de premiebetaling aangepast te worden. Als een andere erfgenaam dan de langstlevende echtgeno(o)t(e) de polis wil overnemen, moet er een nieuwe polis worden opgemaakt op naam van de nieuwe eigenaar van het voertuig. Zo nodig kan de nummerplaat overgezet worden op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of een kind. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 17

18 Vereffening van tegoeden Hoe verloopt de vereffening van de tegoeden? Tijdens de afspraak in het kantoor komen verschillende zaken aan bod om de rekeningen te kunnen deblokkeren Zodra alle vereiste documenten overhandigd zijn, zal het kantoor de banktegoeden vereffenen volgens de gezamenlijke instructies van de erfgenamen of de instructies van de door de erfgenamen gemachtigde notaris-vereffenaar. De erfgenamen kunnen vertegenwoordigd worden bij volmacht. Dat geldt ook voor de betaling van de kapitalen van de levensverzekeringscontracten. Tijdens uw afspraak met het kantoor zullen verschillende onderwerpen besproken worden: de overdracht van de rekeningen op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) in vruchtgebruik en op naam van de kinderen in blote eigendom in geval van opsplitsing van de eigendom (dit om een bijkomende belasting in hoofde van de kinderen te vermijden bij overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e)), of de sluiting van de rekeningen; de overdracht van effecten; de lopende kredieten; het vermogensonderzoek en de opstelling van een planning, de herbelegging door de begunstigde(n) van het nu vrijgemaakte verzekerde kapitaal. Daarna worden de rekeningen gedeblokkeerd. Als de overledene bovendien zelfstandige was, een vrij beroep 18 Goed geïnformeerd

19 In geval van scheiding moet u extra aandacht besteden aan uw gemeenschappelijke verzekeringen uitoefende of bedrijfsleider was, kunnen wij u helpen bij de formaliteiten rond de voortzetting of overdracht van zijn/haar beroep sactiviteit. Erft u beleggingen of bent u begunstigde van een levensverzekering, maak dan een afspraak met de beleggingsexpert in uw kantoor om te spreken over de tegoeden en de beleggingen die de overledene bezat. Dat geldt voor de beleggingen van de overledene: kasbons, sicavs, beveks, klikfondsen, obligaties, aandelen... Dat geldt ook voor de financiële levensverzekeringen (Easy Fund Plan, Free Invest Plan...). Deze verzekeringen nemen een einde als de overledene de verzekerde was. In dat geval wordt het verzekerde kapitaal overlijden uitbetaald aan de begunstigden die in het contract zijn vermeld ingeval van overlijden. Een gesprek wordt aangeraden om verschillende redenen: de beleggingsdoelstellingen en -plannen van de overledene stemmen niet noodzakelijk overeen met die van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of andere erfgenamen; het risicoprofiel van de beleggingen van de overledene kan verschillen van dat wat de langstlevende echtgeno(o)t(e) of andere erfgenamen wensen; ook op het vlak van de gewenste beleggingshorizon, kennis van de financiële markten en ervaring in beleggen kunnen er zulke verschillen zijn; aan de hand van een vragenlijst kan het persoonlijke beleggersprofiel van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of andere erfgenamen in kaart worden gebracht zodat de te volgen strategie concreet vertaald wordt in advies op maat; als bepaalde beleggingen te gelde worden gemaakt, moeten de verkooptransacties zorgvuldig worden gepland aangezien de timing, het aanbod op de financiële markten en tal van andere factoren een belangrijke rol spelen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 19

20 Aangifte van de nalatenschap Wat moet er in de aangifte van nalatenschap staan die door de erfgenamen wordt ingediend? De aangifte moet geschieden binnen de 4 maanden na het overlijden Algemene inhoud De erfgenamen en de begunstigden van een levensverzekering moeten een aangifte opstellen die de activa en passiva van de overledene vermeldt. Die aangifte kan ook door een notaris worden opgesteld. Binnen 4 maanden na het overlijden dient de Administratie van de registratie in het bezit te zijn van de aangifte van de nalatenschap. Voor een overlijden in een ander Europees land geldt een termijn van 5 maanden; voor een overlijden buiten Europa is dit 6 maanden. Het registratiekantoor waar de aangifte moet worden ingediend, is het kantoor bevoegd voor de plaats waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als de overledene in de loop van de 5 jaar vóór zijn overlijden in verschillende Gewesten heeft gewoond, moet de aangifte worden ingediend bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats in het Gewest waar de fiscale woonplaats van de overledene het langst gevestigd was gedurende die 5 jaar. Vorm en inhoud van de aangifte van nalatenschap zijn voorgeschreven door de wet. U kunt een voorbeeldformulier halen bij het registratiekantoor. Doorgaans dienen de erfgenamen een gemeenschappelijke aangifte in, maar iedereen kan zijn eigen aangifte indienen. 20 Goed geïnformeerd

21 Maak een lijst met alle bankrekeningen en de plaats waar ze bewaard worden De aangifte van de nalatenschap biedt een gedetailleerd verslag van alle bestanddelen van het vermogen De onderdelen van de aangifte De aangifte van nalatenschap moet verplicht vermelden: de identiteit van de overledene en de plaats en datum van het overlijden; de identiteit van de eventuele echtgeno(o)t(e); de identiteitsgegevens van alle erfgenamen, legatarissen en begiftigden en hun eventuele echtgenoten met daarbij hun graad van verwantschap met de overledene, het aandeel dat zij krijgen en om welke reden zij dat aandeel hebben gekregen (wettelijke erfopvolging, huwelijkscontract, testament, schenking...); als u de wettelijke vermindering van successierechten wilt genieten, de identiteits- en adresgegevens van alle erfgenamen die minstens 3 kinderen hadden van minder dan 21 jaar op het ogenblik van het overlijden samen met de geboortedatum en -plaats van die kinderen; de identiteitsgegevens van de erfgenamen die krachtens contractuele of testamentaire bepalingen uitgesloten zijn; de schenkingen onder levenden (notarieel of onderhands) die door de overledene zijn toegestaan. Het gaat meer bepaald om schenkingen die minder dan drie jaar vóór de overlijdensdatum werden voorgelegd aan het registratiekantoor of die verplicht registreerbaar zijn geworden; de schenkingen die door de overledene werden gedaan tijdens de 3 jaar vóór zijn overlijden en waarop geen bevrijdende registratierechten werden betaald. De aard en het ogenblik van de schenking moeten worden vermeld evenals de identiteitsgegevens van de begunstigde(n); de identiteitsgegevens van de personen die de volle eigendom zullen genieten van de goederen waarvan de overledene vruchtgebruiker was; het adres in België waarnaar de officiële documenten verstuurd mogen worden; de fiscale woonplaats van de overledene met opgave van de verschillende adressen, vestigingsdatums en de periodes waarin de overledene er gedurende de 5 jaar vóór zijn overlijden heeft gewoond; de gegevens van de brandverzekering. De activa en passiva van de nalatenschap Het uitvoerige overzicht van de activa (de goederen) en de passiva (de schulden) van de nalatenschap vormt het belangrijkste deel van de aangifte. U dient immers een correcte schatting te maken van de activa en passiva. De activa van de nalatenschap De activa van de nalatenschap bestaan uit de roerende en onroerende bezittingen van de overledene. Als deze gehuwd was onder het stelsel van gemeenschap van goederen, omvatten de activa alle eigen goederen van de overledene en de helft van de gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen. De aangifte moet alle elementen van het vermogen uitvoerig beschrijven. Voor de onroerende goederen: de aard van het vastgoed; de kadastrale ligging (sectie en nummer); de raming van de waarde van het vastgoed op het ogenblik van overlijden. Voor de roerende goederen: de globale raming van de inboedel, de uitrusting, het vaatwerk, de juwelen; een uitvoerige lijst van alle aandelen, obligaties en andere effecten met opgave van hun waarde. Deze waardebepaling kan door BNP Paribas Fortis worden bezorgd. Als de materiële effecten waarop de overledene had ingeschreven, onvindbaar zijn, dan hebben de erfgenamen de mogelijkheid om officieel verzet aan te tekenen op deze effecten bij het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden (NKRW). De erfgenamen kunnen eveneens via het NKRW nagaan of de overledene verzet heeft aangetekend op deze effecten; de activa op bankrekeningen en depositoboekjes, met vermelding van de financiële instelling die ze houdt, hun nominaal bedrag en de gelopen rente; huurgelden, rentes en vruchtgebruik; levensverzekeringen. De passiva van de nalatenschap De passiva van de nalatenschap omvatten zowel de schulden van de overledene op het ogenblik van overlijden als de begrafeniskosten. De naam, voornaam en woonplaats van elke schuldeiser dient te worden vermeld, samen met de oorzaak van de schuld en de datum van de akte als die er is. Elk onderdeel van de passiva moet worden verantwoord aan de hand van een bewijs: originele factuur, attest van schuldeiser... Voor elk bij BNP Paribas Fortis lopend krediet ontvangt u een attest van schuldeiser dat u bij de aangifte kunt voegen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 21

22 Kosten 22 Goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare?

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? De wettelijke en fiscale voorschriften www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Inleiding Een overlijden komt vaak onverwachts. Toch moeten er dan op

Nadere informatie

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? Goed geïnformeerd FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Inhoudstafen Overlijden van een naaste 4 Gehuwd of wettelijk samenwonend? 4 Aan wie

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

2 Een dierbare overlijdt

2 Een dierbare overlijdt 1. Vaststelling en aangifte van het overlijden 5 2. Bankzaken 6 Aangifte van het overlijden 6 Geblokkeerde rekeningen 6 Deblokkering van rekeningen 8 Fiscaal overzicht 8 Leefgeld 8 Kredieten 10 Inhoud

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

Lening op afbetaling. kredieten

Lening op afbetaling. kredieten Lening op afbetaling kredieten Een krediet voor uw projecten, voor uw dromen Het kan al vanaf 1.250 EUR BNP Paribas Fortis vindt u altijd een Lening op afbetaling op maat van uw persoonlijke behoeften

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering KREDIETEN Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering Eenvoudig en efficiënt 2 Kredieten De kortste weg naar uw nieuwe wagen Denkt u aan een nieuwe wagen? Kies dan in uw kantoor

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Zoveel is duidelijk. Nalatenschap: wat te doen bij het overlijden van een dierbare?

Zoveel is duidelijk. Nalatenschap: wat te doen bij het overlijden van een dierbare? Zoveel is duidelijk Nalatenschap: wat te doen bij het overlijden van een dierbare? Gids 2016-2017 Inleiding Als een van uw dierbaren overlijdt, gaat u door een emotioneel moeilijke periode. bpost bank

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Bonifisc. 2 Professionelen

Bonifisc. 2 Professionelen Bonifisc Bonifisc 2 Professionelen Kiezen voor voorafbetalingen Allemaal goede redenen om te kiezen voor de formule Bonifisc van BNP Paribas Fortis De slimme aanpak van uw voorafbetalingen spaart uw eigen

Nadere informatie

James. uw persoonlijke adviseur op afstand

James. uw persoonlijke adviseur op afstand James uw persoonlijke adviseur op afstand BNP Paribas Priority biedt u een integrale dienstverlening met een persoonlijke adviseur op afstand: James. Op die manier kunnen wij u een service bieden die aangepast

Nadere informatie

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van een vennootschap uit te oefenen? Waarom?

Nadere informatie

gids voor een correcte regeling van de successie

gids voor een correcte regeling van de successie gids voor een correcte regeling van de successie 2 Inhoud gids voor een correcte regeling van de successie wat te doen in geval van overlijden? neem contact op met de begrafenisondernemer 5 geef het overlijden

Nadere informatie

Cashverzekering PROFESSIONELEN. De optimale bescherming voor uw dagontvangsten

Cashverzekering PROFESSIONELEN. De optimale bescherming voor uw dagontvangsten Cashverzekering PROFESSIONELEN De optimale bescherming voor uw dagontvangsten Intro Zekerheid voor uw daginkomsten. Ontvangt u regelmatig grote sommen contant geld? Omdat u zelfstandige bent of een vrij

Nadere informatie

Nieuwe aangifte van een nalatenschap

Nieuwe aangifte van een nalatenschap Nieuwe aangifte van een nalatenschap VLABEL-01-150923 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Laat het ons weten. Wij luisteren naar u

Bent u ontevreden? Laat het ons weten. Wij luisteren naar u Bent u ontevreden? Laat het ons weten Wij luisteren naar u Uw bank, uw partner Uw partner voor al uw projecten voor nu en straks Wij luisteren naar u Als klant van BNP Paribas Fortis kiest u voor een bank

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

e-derden advocaat PROFESSIONELEN

e-derden advocaat PROFESSIONELEN e-derden advocaat PROFESSIONELEN Al uw derdenrekeningen Startpagina PC banking. Meldt u aan in PC banking Pro en ga naar de pagina "Uw rekeningen en kaarten". Op die pagina ziet u enkel uw eigen rekeningen

Nadere informatie

Uitvaartzorg. Verzekering. Verzekeringen

Uitvaartzorg. Verzekering. Verzekeringen Uitvaartzorg Verzekering Verzekeringen Afscheid zonder zorgen Uw afscheid goed geregeld. Zorgen over de dood heen Uw gezinsleden in alle omstandigheden beschermen en hen onnodige zorgen besparen, het is

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Financiële leasing. Professionelen. Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving

Financiële leasing. Professionelen. Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving Financiële leasing Professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving Intro In vele gevallen zal leasing via uw kantoor de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Pro Pack. professionelen

Pro Pack. professionelen Pro Pack professionelen Rekening op maat De rekening op maat van professionelen. Uitgebreid bankieren tegen een vaste prijs. Zoekt u een totaaloplossing voor uw professionele bankverrichtingen? Dankzij

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 1 november 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

IS WERKEN IN HET BUITENLAND MAKKELIJKER DAN OOIT.

IS WERKEN IN HET BUITENLAND MAKKELIJKER DAN OOIT. IN EEN WERELD IN VERANDERING, IS WERKEN IN HET BUITENLAND MAKKELIJKER DAN OOIT. EXPATS, MAAK HET U GEMAKKELIJK IN BELGIE. bnpparibasfortis.be/expatinbelgium De bank voor een wereld in verandering Welkom

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie