Uitvaartzorg. Verzekering. Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvaartzorg. Verzekering. Verzekeringen"

Transcriptie

1 Uitvaartzorg Verzekering Verzekeringen

2 Afscheid zonder zorgen Uw afscheid goed geregeld. Zorgen over de dood heen Uw gezinsleden in alle omstandigheden beschermen en hen onnodige zorgen besparen, het is één van de meest menselijke en mooiste doelen in het leven. Maar tegelijk ook een bron van bezorgdheid. Want hoe moet het verder als u er zelf niet meer bent om hen te helpen? Overlijden en uitvaart zijn zaken waar u momenteel misschien liever niet over nadenkt. Toch is het een goed idee om er nu al even bij stil te staan. 2 Verzekeringen

3 Van niemand afhankelijk. Niemand tot last. Want u wilt uw afscheid de inhoud en vorm geven die beantwoordt aan uw wensen. En u wilt er vooral voor zorgen dat uw naasten geen zorgen hebben met de financiële afwikkeling van de uitvaart zelf. Want de kosten van begraven of cremeren zijn Een uitvaart vaak hoger dan u denkt. volgens uw wensen Uitvaartzorg Verzekering 3

4 Afscheid zonder zorgen U wilt uw afscheid in alle rust en vertrouwen voorbereiden? Dan moet u beslist kennismaken met de Uitvaartzorg Verzekering, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Zo bent u zeker dat alles goed geregeld is ook voor uw nabestaanden. Alles goed geregeld. Dankzij de Uitvaartzorg Verzekering Amélie, 62 Mijn man is 2 jaar geleden overleden. Sinds ik er alleen voor sta, denk ik dikwijls na over mijn eigen uitvaart. Hoe zal dat allemaal geregeld worden? Dankzij de Uitvaartzorg Verzekering hoef ik me daar gelukkig geen zorgen meer over te maken. Het staat allemaal netjes op papier. Is het eenmaal zover, dan weet ik zeker dat alles zal verlopen zoals ik het zelf had gewild. 4 Verzekeringen

5 Uitvaartzorg Verzekering Een uitvaart volgens uw wensen en het kapitaal om die te betalen. Voorzie tot EUR De Uitvaartzorg Verzekering stelt bij overlijden een bedrag ter beschikking waarmee de kosten voor de uitvaart bekostigd worden. U bepaalt zelf voor welk bedrag u zich wilt verzekeren. De kosten van een uitvaart kunnen immers aanzienlijk verschillen naargelang de persoonlijke wensen. Om de kosten voor uw uitvaart zo volledig mogelijk af te dekken, kunt u uitgaan van een verzekerd bedrag van ca EUR tot EUR. Specifieke wensen kunnen weliswaar hogere kosten met zich meebrengen. Uitvaartzorg Verzekering 5

6 Uitvaartzorg Verzekering Oplossing voor jong en oud. Lagere premies bij een vroege start Neemt u de Uitvaartzorg Verzekering op jongere leeftijd, dan zal de verschuldigde premie lager zijn. De Uitvaartzorg Verzekering biedt evenwel altijd een betaalbare oplossing op maat. Ook voor wie niet zo jong meer is en pas later de stap zet om de kosten van de uitvaart te verzekeren. Kies zelf uw betaalwijze. Kiest u voor een standaardpolis, dan gaat de Uitvaartzorg Verzekering uit van een maandelijkse premiebetaling voor een periode van maximaal 30 jaar. Die premiebetaling kan nooit langer doorgaan dan uw 80ste levensjaar. Met een beperkt bedrag per maand zijn op die manier de uitvaartkosten verzekerd. De zekerheid van een betaalbare oplossing Betaalt u liever jaarlijks of kiest u voor een kortere duur van premiebetaling? Dat kan. De kortste periode is 5 jaar; de langste is 30 jaar, ook als u vóór uw 50ste met 6 Verzekeringen

7 Uitvaartzorg Verzekering 7

8 Een persoonlijke offerte zonder enige verplichting de premiebetaling zou starten. Weten hoeveel de zekerheid van een volledig verzorgde uitvaart u zou kosten? Maak een vrijblijvende simulatie op U kunt die oefening maken op basis van het bedrag dat u wilt verzekeren, het aantal premies dat u wilt betalen en de duur van de premiebetaling. Voor een persoonlijke offerte op maat kunt u ons ook bellen op Verzekeringen

9 Hubert, 54 Deze maand zijn we 25 jaar getrouwd. En dan begin je al eens na te denken over wat voorbij is maar zeker ook over wat nog gaat komen. We hopen er natuurlijk nog minstens 25 jaar bij te doen! Maar als mij iets overkomt, wil ik niet dat mijn vrouw al die vervelende dingen moet gaan regelen die bij een uitvaart horen. Die zorg wil ik haar uit handen nemen. Bovendien vind ik het een hele geruststelling dat ze zo niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan. Uitvaartzorg Verzekering 9

10 Bijkomende bescherming voor u en uw gezin Speciale regeling voor gezinnen. Zekerheid voor het gehele gezin Voor gezinnen voorziet de Uitvaartzorg Verzekering een speciale gezinsvrijstelling. Alle leden in het gezin die zelf een Uitvaartzorg Verzekering hebben, hoeven vanaf een overlijden in het gezin geen verdere premies meer te betalen of betalen een verminderde premie. Tegelijk gaan hun verzekeringen en alle dekkingen onverminderd door, net als de winstdeling. 10 Verzekeringen

11 De gezinsvrijstelling geldt tot het bedrag waarvoor de overledene verzekerd was. Een voorbeeld Een voorbeeld ter verduidelijking: u bent verzekerd voor EUR en uw partner voor EUR. Uw partner overlijdt. Dan hoeft u geen premie meer te betalen voor het gedeelte tot EUR. Het bedrag van uw premie wordt in dat geval herberekend op de resterende EUR. U blijft verzekerd voor EUR. Om voor de gezinsvrijstelling in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden: de leden van het gezin die voor vrijstelling in aanmerking komen, hebben allen een Uitvaartzorg Verzekering onderschreven; de verzekering is gesloten vóór de 50ste verjaardag van de overledene en loopt al minstens één jaar op het moment van overlijden; het overlijden moet plaatsvinden vóór de 65ste verjaardag van u of uw Een welkome partner. vrijstelling voor het gezin Uitvaartzorg Verzekering 11

12 Bijkomende bescherming voor u en uw gezin Kinderdekking Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd tot maximaal de laagst verzekerde dekking van de ouders. Emotionele nazorg Deskundige begeleiding Voor kinderen betekent het overlijden van een dierbare een ingrijpende gebeurtenis. Als ouder of familielid weet u daar niet altijd raad mee. In geval van overlijden van een ouder wordt voor kinderen tot 16 jaar een extra vergoeding verstrekt tot maximaal 500 EUR per gezin voor het inwinnen van deskundige hulp. Ongevallendekking Bij overlijden vóór het 65ste levensjaar als gevolg van een ongeval, wordt bovenop het verzekerde bedrag een extra bedrag van EUR uitgekeerd. Inclusief psychologische nazorg voor de kinderen 12 Verzekeringen

13 Winstdeling voor u en uw gezin. Vanaf het tweede jaar hebt u recht op een mogelijke winstdeling. Die wordt omgezet in een verhoging van het afgesproken kapitaal dat uitgekeerd wordt bij overlijden. De premie die u betaalt, blijft onveranderd. Winstdeling onder de vorm van een hoger verzekerd kapitaal Hilde, 34 We zijn nog jong, maar met drie kinderen heb je natuurlijk ook je verantwoordelijkheden. Met de Uitvaartzorg Verzekering zijn ook de kinderen gratis mee verzekerd tot de leeftijd van 18 jaar. Ik mag er niet aan denken dat er iets met hen gebeurt. Toch vind ik het een geruststelling dat ze allemaal goed verzekerd zijn. Uitvaartzorg Verzekering 13

14 Uw uitvaart Geregeld zoals ù het wilt. Een uitvaart in intieme kring of met alle vrienden en kennissen Op onze website > Laatste wensen kunt u online precies beschrijven hoe u uw uitvaart wilt regelen. Kiest u voor een klassieke begrafenis of voor crematie? Wilt u een uitvaart in intieme kring? Een kerkelijke of een burgerlijke plechtigheid? Welke bloemen of muziek wilt u op uw begrafenisplechtigheid? Welke tekst wenst u op uw gedenksteen of urne? 14 Verzekeringen

15 Het zijn maar enkele van de wensen die u kunt formuleren. Zo weet u zeker dat uw uitvaart zal verlopen volgens uw persoonlijke wensen. Graag een papieren versie? Bel ons op en wij bezorgen u deze zo snel mogelijk. Opgelet: deze beschikking heeft evenwel geen enkele rechtswaarde. Uw notaris kan ze wel het gezag van een testament geven. Uw wensen rechtsgeldig maken? Het kan. Carla, 71 Ik woon intussen al meer dan 20 jaar in België en wil hier ook de rest van mijn leven blijven. Maar als het onvermijdelijke dan toch moet gebeuren, zou ik toch graag begraven worden dicht bij mijn ouders en familie. In mijn eigen geboortedorp in mijn thuisland. Dankzij mijn Uitvaartzorg Verzekering is ook dat goed geregeld. Uitvaartzorg Verzekering 15

16 Bijkomende informatie met betrekking tot de verkoop op afstand van Uitvaartzorg Verzekering. Dit contract wordt op afstand gesloten tussen de verzekeringnemer en Ardanta, onderdeel van de verzekeringsonderneming ASR Levensverzekering NV naar Nederlands recht (Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Nederland). Toegelaten in het register van de AFM onder nummer Verzekeringen

17 In het kader van dit contract treedt Fortis Bank NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE op als tussenpersoon erkend onder FSMA-nr A, en als onderagent van de tussenpersoon Agallis NV, Ravensteinstraat 60, B-1000 Brussel, BTW BE , tussenpersoon erkend onder FSMA-nr A. Deze aanbieding betreft een naturauitvaartverzekering binnen Levensverzekeringen tak 21. De waarborg dekt de werkelijke kosten van de uitvaart met als maximum het verzekerde bedrag. De uitkering volgt op de voorlegging van de facturen door de persoon die de effectieve kosten draagt. Een eventueel restant wordt uitgekeerd aan de wettige erfgenamen die hun hoedanigheid bewijzen met uitzondering van de Belgische Staat. De premies in de offerte zijn 30 dagen geldig. Indien de verzekerde binnen die termijn jarig is, zullen de premies aan de nieuwe leeftijd worden aangepast. De 'premie' is het bedrag dat wordt betaald aan de verzekeraar als tegenprestatie voor de verzekerde waarborgen. Voor zover periodieke premiebetalingen zijn overeengekomen, is de premie op de premievervaldag bij vooruitbetaling verschuldigd. Uitvaartzorg Verzekering 17

18 Bijkomende informatie Periodieke premies worden maandelijks via domiciliëring geïnd. De verzekering gaat in op de overeengekomen datum, die ook op uw verzekeringspolis vermeld staat. Dit op voorwaarde dat u de eerste premie betaald hebt. De karakteristieken, voorwaarden en andere modaliteiten kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Zij zijn bijgevolg alleen van toepassing op de datum dat het contract gesloten wordt. 18 Verzekeringen

19 Het Belgische recht is van toepassing op deze aanbieding en op het daaruit voortvloeiende verzekeringscontract. Geschillen in verband met deze aanbieding en op het daaruit voortvloeiende verzekeringscontract behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De verzekeringnemer heeft het recht binnen 30 dagen na ontvangst van de polis de verzekering op te zeggen en dit zonder boete en zonder opgave van redenen. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Vanaf het moment dat de opzegging de verzekeraar heeft bereikt, wordt de verzekering geacht nooit tot stand te zijn gekomen. De belanghebbende kan een klacht indienen bij de verzekeraar. De klacht kan schriftelijk, onder vermelding van naam, adres en contractnummer, gericht worden aan Ardanta Klachtenservice, Postbus 346, 7500 AH Enschede of aan Fortis Bank NV, PB 30000, 1000 Brussel of aan de Ombudsman van Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel. Uitvaartzorg Verzekering 19

20 Advies? Informatie? Verrichtingen? BNP Paribas Fortis is er voor u. Kantoren Telefoon Internet GSM Kom langs in het kantoor (op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.) Bel ons op tel (ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.) Surf naar (alle dagen, 24 u. op 24) Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be (alle dagen, 24 u. op 24) Fortis Bank nv staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers - en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr A. De Fortis Uitvaartzorg Verzekering is een product van Ardanta, onderdeel van ASR Levensverzekering nv. De verzekeringsonderneming ASR Levensverzekering nv is een naamlooze vennootschap naar Nederlands recht, met sociale zetel te Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland, opgenomen in het register van AFM onder het nummer De Uitvaartzorg Verzekering wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE , tussenpersoon erkend onder FSMA-nr A, optredend als onderagent van de tussenpersoon Agallis nv, Ravensteinstraat 60, B-1000 Brussel, BTW BE , tussenpersoon erkend onder FSMA-nr A. Deze brochure werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier met het Europees Ecolabel I Made in BNP Paribas Media Processing Fortis Bank nv Warandeberg Brussel RPR Brussel BTW BE FSMA A V.U. : Francis Peene, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering KREDIETEN Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering Eenvoudig en efficiënt 2 Kredieten De kortste weg naar uw nieuwe wagen Denkt u aan een nieuwe wagen? Kies dan in uw kantoor

Nadere informatie

Autoverzekering VERZEKERINGEN

Autoverzekering VERZEKERINGEN Autoverzekering VERZEKERINGEN Inleiding Gerust de weg op dankzij onze Autoverzekering! Optimale bescherming voor voertuig én inzittenden Het verkeer wordt almaar drukker, de weerstomstandigheden steeds

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Lening op afbetaling. kredieten

Lening op afbetaling. kredieten Lening op afbetaling kredieten Een krediet voor uw projecten, voor uw dromen Het kan al vanaf 1.250 EUR BNP Paribas Fortis vindt u altijd een Lening op afbetaling op maat van uw persoonlijke behoeften

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

De zichtrekening die u past

De zichtrekening die u past De primeurs en info van Bank van De Post Nr. 10 - April 2010 De zichtrekening die u past Bank van De Post Cycling Tour Doe mee! Post-Multifix CONTROL 1 Uw rendement onder streng toezicht Een goede regeling

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden.

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden. Uitvaartverzekering Proteq Uitvaartverzekering Directe uitkering in één keer bij overlijden. U staat er liever niet bij stil, maar naast veel verdriet kan een overlijden ook financiële problemen met zich

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start. Het moment om een aantal zaken te regelen. Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie