IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket"

Transcriptie

1 IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

2 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve zorg Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (voor chiropractie en osteopatie gelden aparte max. vergoedingen) IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Max. 29 per consult tot max. 145 voor arts, acupuncturist en klassiek homeopaat samen Max. 29 per consult tot max. 290 voor arts, acupuncturist, klassiek homeopaat en andere aanbieders van alternatieve zorg samen (zie Max. 29 per consult tot max. 340 voor arts, acupuncturist, klassiek homeopaat en andere aanbieders van alternatieve zorg samen (zie Chiropractie Max. 29 per consult tot max. 290 Max. 29 per consult tot max. 290 Homeopathische en antroposofische Max. 130 Max. 260 Max. 260 geneesmiddelen Osteopathie Max. 29 per consult tot max. 290 Max. 29 per consult tot max. 290 Anticonceptiemiddelen Tot 21 jaar 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Vanaf 21 jaar 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Vanaf 21 jaar 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Vanaf 21 jaar 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Audiologische zorg 100% Bevalling en kraamzorg Kraampakket Kraamzorg thuis door kraamcentrum of kraamzorghotel Kraamzorg niet door kraamcentrum, kraamzorghotel of ziekenhuis Max. 10 dagen met eigen bijdrage van 3,90 per uur In natura bij kraamzorg via IZA Kraamzorg In natura bij kraamzorg via IZA Kraamzorg In natura bij kraamzorg via IZA Kraamzorg Max. 37 per dag voor max. 8 dagen Max. 37 per dag voor max. 8 dagen Max. 37 per dag voor max. 8 dagen Lactatiekundige zorg Max. 50 per bevalling Max. 75 per bevalling Nazorg pasgeborene/ verlengde kraamzorg (Poli)klinische bevalling medische noodzaak (Poli)klinische bevalling zonder medische noodzaak Preconceptiezorg (hieronder wordt o.a. verstaan adviezen over gezonde voeding, adviezen over inname foliumzuur en adviezen over geneesmiddelengebruik) 100% 192 per dag ( 223 minus 31 voor de eigen bijdrage kraamzorg in het ziekenhuis) 100% Verloskundige zorg 100% Buitenland Niet-spoedeisende zorg 100% op basis NL tarief Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland Vervoer stoffelijk overschot vanuit buitenland Ziekenvervoer vanuit buitenland (repatriëring) 100% op basis NL tarief of vergoeding volgens wettelijke verzekering verblijfsland 100% bij medische noodzaak vanaf de Nederlandse grens 100% voor max. 12 uur verdeeld over max. 4 dagen 100% voor max. 12 uur verdeeld over max. 4 dagen 100% voor max. 12 uur verdeeld over max. 4 dagen 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale Circumcisie (medisch noodzakelijk) Max. 600 Max. 600 Max. 600 Dyslexiezorg (zorg in verband met 100% ernstige dyslexie aan kinderen die basisonderwijs volgen en die in 2011 begint op 7-, 8-, 9- of 10-jarige leeftijd) Erfelijkheidsonderzoek 100% Farmaceutische zorg Dieetpreparaten 100% Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg IZA Vitamines bij chronische ziekte met ernstig vitaminetekort Huidbehandelingen Acnebehandeling Camouflagetherapie 100% tot max. wettelijke vergoedingslimiet (GVS). (Voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) Max. 26 per behandeling voor max. 15 behandelingen Max. 165 per 3 aaneen gesloten kalenderjaren Max. 200 voor eigen bijdrage boven GVS-limiet 100% 100% Max. 26 per behandeling voor max. 15 behandelingen Max. 165 per 3 aaneen gesloten kalenderjaren Epilatie Max. 445 Max. 445 Max. 445 Huisarts 100% Hulpmiddelen Brillen en lenzen vanaf 0,25D, ooglaseren en lensimplantatie Volwassenen max. 186 per 2 aaneengesloten kalender jaren. Kinderen t/m 16 jaar max. 186 per kalenderjaar Max. 300 voor eigen bijdrage boven GVS-limiet Max. 26 per behandeling voor max. 15 behandelingen Max. 165 per 3 aaneen gesloten kalenderjaren Volwassenen max. 186 per 2 aaneengesloten kalender jaren. Kinderen t/m 16 jaar max. 186 per kalenderjaar

3 iza vergoedingen IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Hoortoestellen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen IZA Afhankelijk van gebruikstermijn tot 6 jaar max. 501,50 tussen 6 en 7 jaar max. 592 vanaf 7 jaar max % en bij bepaalde middelen bruikleen (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een max. vergoeding) IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Aankoopprijs minus vergoeding zorgverzekering tot max. 200 per toestel Aankoopprijs minus vergoeding zorgverzekering tot max. 200 per toestel Krukken Bruikleen of eigendom max. 1 paar Bruikleen of eigendom max. 1 paar Bruikleen of eigendom max. 1 paar Plaswekker 100% 100% Pruik Max. 386,50 Aankoopprijs minus vergoeding zorgverzekering tot max. 100 per pruik Aankoopprijs minus vergoeding zorgverzekering tot max. 100 per pruik Steunpessarium 100% 100% Steunzolen en therapiezolen Max. 190 Max. 190 Max. 190 Supphosekousen 100% voor max. 4 paar 100% voor max. 4 paar 100% voor max. 4 paar In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitsbevorderende behandeling In-vitrofertilisatie (IVF) 1e, 2e en 3e poging Overige fertiliteitsbevorderende 100% behandelingen Logopedie 100% bij medische indicatie Medisch specialistische zorg 100% (hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, ortho ptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronische intermitterende beademing, de benodigde apparatuur en begeleiding stoppen met roken) Orthodontie Orthodontie tot 18 jaar 80% beperkt aantal indicaties die niet onder de ZV vallen Orthodontie vanaf 18 jaar Paramedische zorg 80% beperkt aantal indicaties die niet onder de ZV vallen 80% beperkt aantal indicaties; overige orthodontie 80% max. 36 maanden 80% beperkt aantal indicaties; overige orthodontie 80% tot max % beperkt aantal indicaties; overige orthodontie 100% max. 36 maanden 100% beperkt aantal indicaties; overige orthodontie 100% tot max. 300 Bekkenfysiotherapie in verband De eerste 9 behandelingen met urine-incontinentie vanaf 18 jaar Dieetadvisering Max. 4 uur Max. 4 uur per jaar na de vergoeding vanuit de zorgverzekering Ergotherapie Max. 10 uur Max. 4 uur per jaar na de vergoeding vanuit de zorgverzekering Fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, oedeemtherapie en manueel therapie voor verzekerden tot 18 jaar Fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, oedeemtherapie en manueel therapie voor verzekerden vanaf 18 jaar Groepszwemmen voor reumapatiënten Overgangsconsulent, hulp aan vrouwen in de overgang Podotherapie of gespecialiseerd pedicure voor diabetes- en reumapatiënten 100% voor max. 18 zittingen per aandoening per kalenderjaar. Meer behandelingen alleen bij aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit ZV (chronische aandoening) 100% alleen voor aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit ZV m.u.v. de eerste 12 behandelingen Niet-chronische indicatie: maximum vergoeding per soort per zitting voor max. 9 extra zittingen per aandoening Maximum vergoeding per soort per zitting voor de eerste 12 zittingen per aandoening per kalenderjaar voor aandoening volgens bijlage 1 Besluit ZV en 9 zittingen voor een andere aandoening Niet-chronische indicatie: maximum vergoeding per soort per zitting voor max. 14 extra zittingen per aandoening Maximum vergoeding per soort per zitting voor de eerste 12 zittingen per aandoening per kalenderjaar voor aandoening volgens bijlage 1 Besluit ZV en 14 zittingen voor een andere aandoening 100% 100% 100% Max. 50 per consult voor max. 4 consulten Max. 50 per consult voor max. 4 consulten Max. 115 Max. 115 Max. 115 Stottertherapieën Max. 400 Max. 400 Max. 400 Plastische en/of reconstructieve chirurgie Preventie Beperkte of uitgebreide Gezond Leven Test Medische check-up Preventieve cursussen (o.a. zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) 100% voor enkele indicaties 100% voor enkele niet door de zorgverzekering geaccepteerde indicaties en tot max. 50% bij bijzondere medische omstandigheden Eenmaal per 2 kalenderjaren met eigen bijdrage van 25 bij beperkte en 50 bij uitgebreide test Max. 75 Max. 75 Max. 75 Niet-chronische indicatie: maximum vergoeding per soort per zitting voor max. 21 extra zittingen per aandoening Maximum vergoeding per soort per zitting voor de eerste 12 zittingen per aandoening per kalenderjaar voor aandoening volgens bijlage 1 Besluit ZV en 21 zittingen voor een andere aandoening Max. 50 per consult voor max. 4 consulten 100% voor enkele niet door de zorgverzekering geaccepteerde indicaties en tot max. 50% bij bijzondere medische omstandigheden Eenmaal per 2 kalenderjaren met eigen bijdrage van 25 bij beperkte en 50 bij uitgebreide test Max. 55 per 2 aaneengesloten kalenderjaren

4 3 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Sportgeneeskundige hulp Max. 75 Max. 75 Max. 75 Stoppen-met-rokenprogramma 100% eenmaal per jaar Vaccinaties bij reizen buitenland 80% tot max % tot max % tot max. 175 Vervangende mantelzorg Max. 625 Max Max Psychologische zorg Eerstelijnspsychologische hulp 100% max. 8 zittingen minus eigen bijdrage (2011: 10 per zitting) Neurofeedback Max (tot 18 jaar) Max (tot 18 jaar) Persoonsgebonden budget eerstelijnspsycho logische zorg (Psychosociale) hulp oncologiepatiënten Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg Budget op basis kosten behandeling minus een eventueel van toepassing zijnde eigen bijdrage van 10 per zitting 100% (er geldt mogelijk een eigen bijdrage) Revalidatie 100% Sterilisatie en hersteloperatie (man en vrouw) Tandheelkundige zorg tot 18 jaar* Bijzondere tandheelkunde 100% beperkt aantal indicaties minus een eventueel van toepassing zijnde eigen bijdrage Consulten, onderzoek en preventie 100% Diverse en met nietplastisch materiaal R-codes* Max. 445 Max. 445 Max % 100% Implantaten niet-tandeloze kaak 100% voor 2 bijzondere indicaties Max. 850 per 3 aaneengesloten kalenderjaren Implantaten tandeloze kaak 100% beperkt aantal indicaties Inlays, kronen en bruggen R-codes* Kaakgewrichtsbehandeling 100% (gnathologie) G-codes* Prothesen P-codes* 100% Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar* Anesthesie A-codes* Bijzondere tandheelkunde Chirurgische tandheelkunde H-codes* Consult tandarts C-codes* Diverse en met nietplastisch materiaal R-codes* 100% voor kroon ter vervanging van hoek- of snijtanden bij 2 bijzondere indicaties 100% beperkt aantal indicaties minus een eventueel van toepassing zijnde eigen bijdrage Maximum vergoeding per soort inlay, kroon en brug voor max. 6 elementen per 3 aaneengesloten kalenderjaren Maximum vergoeding mondzorg totale pakket IZA Basic 250 per kalenderjaar Max per 3 aaneengesloten kalenderjaren Maximum vergoeding per soort inlay, kroon en brug hoger dan IZA Classic voor max. 6 elementen per 3 aaneen gesloten kalenderjaren Implantaten niet-tandeloze kaak Max. 850 per 3 kalender jaren Max per 3 kalenderjaren Implantaten tandeloze kaak door tandarts bij ernstig geslonken kaak Inlays, kronen en bruggen R-codes* Kaakgewrichtsbehandeling (gnathologie) G-codes* Parodontologie en mond hygiëne door vrijgevestigd mondhygiënist Preventie/mondhygiëne M-codes* Prothesen (partiële) P-codes* 100% met eigen bijdrage van 125 per prothese geplaatst op tandheelkundige implantaten Maximum vergoeding per soort inlay, kroon en brug voor max. 6 elementen per 3 aaneengesloten kalenderjaren Maximum vergoeding per soort inlay, kroon en brug hoger dan IZA Classic voor max. 6 elementen per 3 aaneen gesloten kalenderjaren 80% tot max % tot max % tot max % tot max % tot max % tot max. 150 Maximum bedrag gebaseerd op circa 80% van de kosten Maximum bedrag gebaseerd op circa 80% van de kosten Maximum bedrag gebaseerd op circa 100% van de kosten * Enkele tandheelkundige en zijn in alle pakketten van vergoeding uitgesloten zoals de kosten van een niet-nagekomen afspraak, onderzoek en studiemodellen voor een behandelplan, keuringsrapporten en gezondheidsverklaringen, bleken van tanden en kiezen, sealen en polijsten, indirecte pulpa-overkapping, mondbeschermer, algehele narcose, enkele gnathologische behandelingen en enkele restauraties zoals composiet inlays. In de verzekeringsvoorwaarden is de volledige aanspraak opgenomen (zie

5 iza vergoedingen IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Prothesen (volledige) P-codes* Röntgenonderzoek X-codes* Tandmerg- en wortelkanaalbehandeling (endodontie) E-codes* Tandvleesbehandeling (parodontologie) T-codes* 75% Door tandarts: 80% minus vergoeding zorgverzekering Door tandprotheticus: 80% minus vergoeding zorg verzekering tot max. 250 IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Door tandarts: 80% minus vergoeding zorgverzekering Door tandprotheticus: 80% minus vergoeding zorg verzekering tot max. 300 Parodontale zorg: 80% tot max. 250 Parodontale nazorg: 80% tot max. 150 Parodontale zorg: 80% tot max. 325 Parodontale nazorg: 80% tot max. 150 Door tandarts: 100% minus vergoeding zorgverzekering Door tandprotheticus: 100% minus vergoeding zorgverzekering tot max. 400 Parodontale zorg: 100% tot max. 325 Parodontale nazorg: 100% tot max. 150 Vullingen (restauraties) met plastische materialen V-codes* Transplantatie van weefsels en 100% (inclusief kosten donor) organen (transplantatie verricht in een EU-land of EER-lidstaat) Verblijf Herstellingsoord en zorghotel 50% voor max. 6 weken 50% voor max. 6 weken 50% voor max. 6 weken (volgens onze zorggids) Hospice Max. 130 per dag Max. 130 per dag Max. 130 per dag Kuuroord (volgens onze lijst) Max. 885 Max. 885 Max. 885 Ronald McDonaldhuis, Kiwani s Max. 18 per dag Max. 18 per dag Max. 18 per dag huis of vergelijkbaar huis Therapeutische kampen voor 90% voor max. 1 maand 90% voor max. 1 maand 90% voor max. 1 maand kinderen tot 16 jaar Verblijf in gasthuis Antoni van 100% 100% 100% Leeuwenhoek Ziekenhuis of familiehuis Daniël den Hoed Vervoer Ambulancevervoer 100% Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicatie met eigen auto Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicatie met openbaar vervoer of taxi Ziekenhuiszorg Poliklinische zorg Ziekenhuisopname (medisch specialistische zorg en verblijf) Zorg- en wachtlijstbemiddeling Max. 0,27 per km eigen auto voor beperkt aantal indicaties met eigen bijdrage (2011: max. 92) 100% voor beperkt aantal indicaties met eigen bijdrage (2011: max. 92) 100% m.u.v. enkele indicaties 100% m.u.v. enkele indicaties Ja In deze brochure geven wij u in hoofdlijnen een overzicht van de aanspraken en vergoedingen van de IZA Zorgverzekering en de IZA Aanvullende verzekering. Daarom vermelden wij niet de bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden. Kijk voor deze verzekeringsvoorwaarden op Voor meer informatie kunt u ons bellen via telefoonnummer Vergoedingen gelden per kalenderjaar, tenzij anders vermeld.

6 5 iza vergoedingen 2011 De wijzigingen in de IZA Zorgverzekering voor u op een rij met ingang van 1 januari 2011 Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie (vanaf 18 jaar) Wijzigingen in het wettelijk verplicht eigen risico/eigen bijdragen/maximale vergoedingen Wettelijk verplicht eigen risico Orthopedische en allergeenvrije schoenen - jonger dan 16 jaar 68 68,50 Orthopedische en allergeenvrije schoenen - vanaf 16 jaar ,50 Ziekenvervoer eigen bijdrage per kalenderjaar Hoortoestellen, max. vergoeding eerste verstrekking of herhaling: binnen 6 jaar 496,50 501,50 tussen 6 en 7 jaar 587, vanaf 7 jaar max. vergoeding jonger dan 16 jaar Hoortoestel in brilmontuur Pruiken (max. vergoeding) ,50 Verbandschoenen (max. vergoeding) 142,50 143,50 Allergeenvrije schoenen (max. vergoeding) jonger dan 16 jaar 253 minus de eigen bijdrage van ,50 minus de eigen bijdrage van 68,50 vanaf 16 jaar 321 minus de eigen bijdrage van ,50 minus de eigen bijdrage van 136,50 Medisch geïndiceerde contactlenzen (met een gebruiksduur langer dan een jaar) Medisch geïndiceerde contactlenzen (met een gebruiksduur korter dan een jaar) Eigen bijdrage 51 per lens Eigen bijdrage 51,50 per lens Eigen bijdrage 102,50 Eigen bijdrage 103 Kilometervergoeding ziekenvervoer 0,25 0,27 Bevalling (poli)klinisch (zonder medische noodzaak) 190 per dag ( 221 minus 31 voor de eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) 192 per dag ( 223 minus 31 voor de eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) Wijzigingen in vergoedingen Anticonceptiemiddelen vanaf 21 jaar Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar Mondzorg Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Behandelingen van snurken Second opinion Geneesmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen Eigen risico Overige wijzigingen Verzekeringsvoorwaarden Betaling Als u 21 jaar of ouder bent, heeft u geen recht meer op anticonceptiemiddelen. Het plaatsen en verwijderen van anticonceptiemiddelen wordt wel vergoed. In de IZA Aanvullende verzekering hebben we een vergoeding voor anticonceptiemiddelen opgenomen. U heeft in 2011 vanaf de 13e behandeling recht op fysiotherapie en oefentherapie voor aandoeningen vermeld in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (is nu vanaf de 10e behandeling). Bijlage 1 vindt u op onze website of kunt u telefonisch bij ons opvragen. We hebben deze eerste 12 behandelingen fysiotherapie opgenomen in de IZA Aanvullende verzekering. Ongecompliceerde extracties (trekken van kiezen) door de kaakchirurg worden niet meer vergoed. Mondzorg voor 18- tot 22-jarigen wordt niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering. Intelligentieonderzoek, schoolpsychologische zorg en neurofeedback worden niet vergoed. Dit geldt ook voor psychoanalyse gestart op of na 23 maart Er komt in 2011 mogelijk een eigen bijdrage voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Behandelingen van snurken worden niet meer vergoed. Voor een second opinion heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend medisch specialist nodig. Uw recht op farmaceutische zorg omvat ook advies van en begeleiding door uw apotheker. De lijst met geneesmiddelen waarvoor voorafgaande toestemming nodig is en de lijst preferente geneesmiddelen wijzigen. U vindt deze lijsten in het Reglement farmaceutische zorg IZA. Antidepressiva mogen in 2011 nog maar in beperkte mate worden voorgeschreven. Krukken, rollators, loophulpen, looprekken en serveerwagens worden niet meer vergoed. De vergoeding van onderleggers en verbandmiddelen wordt beperkt. Het Reglement hulpmiddelen IZA is aangepast. Het verplicht en vrijwillig eigen risico geldt niet als u het stoppen-met-rokenprogramma afrondt bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder. Nacontroles van nier- en leverdonoren zijn ook vrijgesteld. De vrijstelling van het verplicht eigen risico voor aangewezen behandelingen in ziekenhuizen vervalt. Het lezen van verzekeringsvoorwaarden is vaak niet makkelijk. Om u hierbij te helpen hebben wij de voorwaarden in de wijvorm gezet en waar nodig tekstblokken met extra uitleg toegevoegd. U vindt de verzekeringsvoorwaarden op onze website en u kunt ze telefonisch bij ons opvragen. Voor betaling per acceptgiro brengen wij 0,50 per acceptgiro in rekening.

7 De wijzigingen in de IZA Aanvullende verzekering voor u op een rij met ingang van 1 januari 2011 iza vergoedingen Nieuwe vergoedingen in 2011 IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Anticonceptiemiddelen (vanaf 21 jaar) 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Circumcisie indien medisch noodzakelijk Max. 600 Max. 600 Max. 600 Krukken, kortdurend in bruikleen of langdurend in eigendom Max. 1 paar per jaar Max. 1 paar per jaar Max. 1 paar per jaar 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Lactatiekundig consult (borstvoedingstimulatie) Max. 50 per bevalling Max. 75 per bevalling Neurofeedback (tot 18 jaar) Max Max Vervangende mantelzorg (handen in huis) Max. 625 Max Max Overige wijzigingen Alternatieve geneeswijzen Anesthesie bij parodontologie Fysiotherapie Herstellingsoorden Huidtherapie Machtigingen (toestemming) Mondzorg Orthodontie (brackets) Podotherapie Preventie Wij hebben voor 2011 een groot aantal aanbieders van alternatieve zorg geselecteerd waarvan wij zeker weten dat zij u de beste zorg bieden. Met deze zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg, zoals minimale opleidingseisen en bij- en nascholing. Verder is er een klachtenregeling en het tuchtrecht is geborgd. De zorgaanbieder is lid van een alternatieve beroepsvereniging én van een koepelorganisatie. Als u naar één van deze zorgaanbieders gaat, vergoeden wij de kosten tot het maximumbedrag waarop u volgens uw aanvullende verzekering recht heeft. Gaat u naar een zorgaanbieder die wij niet geselecteerd hebben, dan is geen vergoeding mogelijk. Raadpleeg de zorggids op om te kijken of uw zorgaanbieder in 2011 aan onze voorwaarden voldoet of vraag dit telefonisch bij ons na. Voor anesthesie bij parodontologische behandelingen is de max. vergoeding nu gelijk aan de max. vergoeding voor parodontologie. De eerste 12 behandelingen fysiotherapie voor een aandoening vermeld in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering worden vergoed vanuit de IZA Aanvullende verzekering. Meerdaagse vakantiereizen van Stichting de Zonnebloem en het Nederlandse Rode Kruis zijn toegevoegd aan de huidige vergoedingen voor herstellingsoorden. Behandeling in een psoriasisdagbehandelingscentrum wordt niet meer vergoed vanuit de IZA Aanvullende verzekering. Lichttherapie wordt vergoed vanuit de IZA Zorgverzekering. Voor epilatie hoeft u vooraf geen toestemming meer aan ons te vragen. Ook voor oorschelpcorrecties is dit niet meer nodig. De overige voorwaarden zijn niet gewijzigd. Second opinion (C28) wordt voortaan vergoed. Algehele narcose bij mondzorg (A20) wordt niet vergoed. De leeftijdsgrens voor tandheelkunde is verlaagd. U heeft vanaf nu recht op tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar, in 2010 was dit vanaf 22 jaar. De toeslag voor brackets wordt voortaan deels vergoed vanuit de IZA Aanvullende verzekering waar orthodontie deel van uitmaakt. De vergoeding voor podotherapie wordt uitgebreid met pedicure voor reumapatiënten. Vaccinaties voor buitenlandreizen worden voortaan ook vergoed als de zorg wordt geleverd door een LCR geaccrediteerde arts met gele koortsregistratie. De huidige vergoeding voor zwangerschapscursussen wordt ook verleend als de zorg is geleverd door een yogadocent aangesloten bij VVYN en/of een verloskundige.

8 Meer informatie Heeft u na het lezen van dit overzicht nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. IZA is telefonisch bereik baar via Wij staan u graag te woord op werkdagen van 8.00 tot uur. Een sturen kan ook via Correspondentieadres: IZA Zorgverzekeraar Postbus AK Eindhoven B Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend IZA Zorgverzekeraar N.V. (IZA Zorgverzekeraar), gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: DNB-vergunningnummer: IZA Zorgverzekeraar is onderdeel van Univé-VGZ-IZA-Trias.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Nieuw: 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 4 Veranderingen

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering)

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering) Avéro Achmea 2011 U kunt bij Averó Achmea kiezen uit twee basisverzekeringen: het Zorg Plan en het Keuze Zorg Plan. Bij het Zorg Plan moet de zorgverlener een contract met Averó Achmea hebben. Is dat niet

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland.

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland. Avéro Achmea Jongeren/Studenten Alternatief A. Alternatieve geneeswijzen en therapieën Door behandelaar bij door ons erkende beroepsvereniging. Bijvoorbeeld: acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer 2015

Vergoedingenwijzer 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het, het als de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen vanuit het en zijn in één kolom beschreven. U vindt deze vergoedingen

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van maximaal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Aanvulling TotaalZorg Extra 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Allergeenvrije hoezen 3.2 Alternatieve

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

AV-Student. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Student. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie