IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2012. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket"

Transcriptie

1 IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2012 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

2 2 iza vergoedingen 2012 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve zorg Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (voor chiropractie en osteopathie gelden aparte budgetten) IZA Basic IZA Classic IZA Perfect De acupuncturist, klassiek homeopaat, chiropractor en osteopaat moeten in de zorggids staan. (zie Max. 29 per consult tot max. 145 voor arts, acupuncturist en klassiek homeopaat samen De acupuncturist, klassiek homeopaat, chiropractor en osteopaat moeten in de zorggids staan. (zie Max. 29 per consult tot max. 290 voor arts, acupuncturist, klassiek homeopaat en andere alternatief therapeuten samen De acupuncturist, klassiek homeopaat, chiropractor en osteopaat moeten in de zorggids staan. (zie Max. 29 per consult tot max. 340 voor arts, acupuncturist, klassiek homeopaat en andere alternatief therapeuten samen Chiropractie Max. 29 per consult tot max. 290 Max. 29 per consult tot max. 290 Homeopathische en antroposofische Max. 130 Max. 260 Max. 260 geneesmiddelen Osteopathie Max. 29 per consult tot max. 290 Max. 29 per consult tot max. 290 Anticonceptiemiddelen Tot 21 jaar 100% Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage. Dit Vanaf 21 jaar 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Vanaf 21 jaar 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Vanaf 21 jaar 100% (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geldt ook voor verzekerden vanaf 21 jaar als deze middelen worden gebruikt voor de behandeling van endometriose of menorragie (als er sprake is van bloedarmoede) Audiologische zorg 100% Bevalling en kraamzorg Kraampakket Kraamzorg thuis door kraamcentrum of kraamzorghotel Kraamzorg niet door kraamcentrum, kraamzorghotel of ziekenhuis Max. 10 dagen met eigen bijdrage van 4 per uur In natura bij kraamzorg via IZA Kraamzorg In natura bij kraamzorg via IZA Kraamzorg In natura bij kraamzorg via IZA Kraamzorg Max. 37 per dag voor max. 8 dagen Max. 37 per dag voor max. 8 dagen Max. 37 per dag voor max. 8 dagen Lactatiekundige zorg Max. 50 per bevalling Max. 75 per bevalling Nazorg pasgeborene/ verlengde kraamzorg (Poli)klinische bevalling medische noodzaak (Poli)klinische bevalling zonder medische noodzaak Preconceptiezorg (hieronder wordt o.a. verstaan adviezen over gezonde voeding, adviezen over inname foliumzuur en adviezen over geneesmiddelengebruik) 100% Verloskundige zorg 100% Brillen en contactlenzen Vanaf 0,25D, ooglaseren en lensimplantatie Buitenland Niet-spoedeisende zorg Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland Vervoer stoffelijk overschot vanuit buitenland Ziekenvervoer vanuit buitenland (repatriëring) 193 per dag ( 225 minus 32 voor de eigen bijdrage kraamzorg in het ziekenhuis) 100% 100% op basis NL-tarief of vergoeding volgens wettelijke verzekering verblijfsland 100% op basis NL marktconforme tarief of vergoeding volgens wettelijke verzekering verblijfsland 100% bij medische noodzaak vanaf de Nederlandse grens 100% voor max. 12 uur verdeeld over max. 4 dagen 100% voor max. 12 uur verdeeld over max. 4 dagen Volwassenen max. 186 per 2 aaneengesloten. Kinderen t/m 16 jaar max. 186 per kalenderjaar 100% voor max. 12 uur verdeeld over max. 4 dagen Volwassenen max. 186 per 2 aaneengesloten. Kinderen t/m 16 jaar max. 186 per kalenderjaar 100% op basis NL-tarief 100% op basis NL-tarief 100% op basis NL-tarief 100% bij spoedhulp via IZA Alarmcentrale 100% bij spoedhulp via IZA Alarmcentrale 100% bij spoedhulp via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale 100% via IZA Alarmcentrale Circumcisie (medisch noodzakelijk) Max. 600 Max. 600 Max. 600 Dyslexiezorg (zorg in verband met 100% ernstige dyslexie aan kinderen die basisonderwijs volgen en die in 2012 begint op 7-, 8-, 9-, 10- of 11-jarige leeftijd) Erfelijkheidsonderzoek 100% Farmaceutische zorg Dieetpreparaten 100% Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg IZA Vitamines bij chronische ziekte met ernstig vitaminetekort 100% tot max. wettelijke vergoedingslimiet (GVS). (Voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) Max. 200 voor eigen bijdrage boven GVS-limiet 100% 100% Max. 300 voor eigen bijdrage boven GVS-limiet

3 iza vergoedingen IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Huidbehandelingen Acnebehandeling Camouflagetherapie IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Max. 26 per behandeling voor max. 15 behandelingen Max. 165 per 3 aaneen gesloten Max. 26 per behandeling voor max. 15 behandelingen Max. 165 per 3 aaneen gesloten Epilatie (ontharen) Max. 445 Max. 445 Max. 445 Huisartsenzorg 100% Hulpmiddelen Hoortoestellen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen IZA De maximale vergoeding is afhankelijk van gebruikstermijn < 6 jaar max. 509, jaar max. 600,50 >= 7 jaar max. 691 De extra vergoeding voor een hoortoestel in een bril is % en bij bepaalde middelen bruikleen (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een gedeeltelijke vergoeding) Aankoopprijs minus vergoeding zorgverzekering tot max. 200 per toestel Plaswekker 100% 100% Pruik Max. 393 Aankoopprijs minus vergoeding zorgverzekering tot max. 100 per pruik Max. 26 per behandeling voor max. 15 behandelingen Max. 165 per 3 aaneen gesloten Aankoopprijs minus vergoeding zorgverzekering tot max. 200 per toestel Aankoopprijs minus vergoeding zorgverzekering tot max. 100 per pruik Steunpessarium 100% 100% Steunzolen en therapiezolen Max. 190 Max. 190 Max. 190 Supphosekousen 100% voor max. 4 paar 100% voor max. 4 paar 100% voor max. 4 paar In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen In-vitrofertilisatie (IVF) 1 e, 2 e en 3 e poging Overige fertiliteitsbevorderende 100% behandelingen d.m.v. een operatie of KI Ketenzorg Ketenzorg voor diabetes, COPD en 100% cardiovasculair risicomanagement (zogenaamde zorgprogramma s) Logopedie 100% bij medische indicatie Medisch specialistische zorg 100% (hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijke verpleging in thuissituatie en begeleiding stoppen met roken) Orthodontie Orthodontie tot 18 jaar 100% bij enkele specifieke medische indicaties; er kan een eigen bijdrage gelden 80% bij beperkt aantal indicaties die niet onder de zorgverzekering vallen 80% bij beperkt aantal indicaties; overige orthodontie 80% max. 36 maanden 100% bij beperkt aantal indicaties; overige orthodontie 100% max. 36 maanden Orthodontie vanaf 18 jaar Paramedische zorg 100% bij enkele specifieke medische indicaties; er kan een eigen bijdrage gelden 80% bij beperkt aantal indicaties die niet onder de zorgverzekering vallen 80% bij beperkt aantal indicaties; overige orthodontie 80% tot max % bij beperkt aantal indicaties; overige orthodontie 100% tot max. 300 Bekkenfysiotherapie in verband met De eerste 9 behandelingen urine-incontinentie vanaf 18 jaar Dieetadvisering Max. 4 uur per jaar tot max. 150 samen Ergotherapie Max. 10 uur Max. 4 uur per jaar tot max. 150 samen Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/ Mensendieck, oedeemtherapie en manuele therapie voor verzekerden tot 18 jaar Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/ Mensendieck, oedeemtherapie en manuele therapie voor verzekerden vanaf 18 jaar Groepszwemmen voor reumapatiënten Overgangsconsulent, hulp aan vrouwen in de overgang 100% voor max. 18 zittingen per aandoening per kalenderjaar. Meer behandelingen alleen bij aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering (chronische aandoening) 100% alleen voor aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering m.u.v. de eerste 20 behandelingen Niet-chronische indicatie: gedeeltelijke vergoeding, bedrag afhankelijk van de soort therapie per zitting voor max. 9 zittingen per aandoening afhankelijk van de soort therapie per zitting voor de eerste 20 zittingen per aandoening per kalenderjaar voor aandoening volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering en 9 zittingen voor een andere aandoening Niet-chronische indicatie: gedeeltelijke vergoeding, bedrag afhankelijk van de soort therapie per zitting voor max. 14 zittingen per aandoening afhankelijk van de soort therapie per zitting voor de eerste 20 zittingen per aandoening per kalenderjaar voor aandoening volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering en 14 zittingen voor een andere aandoening 100% 100% 100% Max. 50 per consult voor max. 4 consulten Max. 50 per consult voor max. 4 consulten Niet-chronische indicatie: gedeeltelijke vergoeding, bedrag afhankelijk van de soort therapie per zitting voor max. 21 zittingen per aandoening afhankelijk van de soort therapie per zitting voor de eerste 20 zittingen per aandoening per kalenderjaar voor aandoening volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering en 21 zittingen voor een andere aandoening Max. 50 per consult voor max. 4 consulten

4 4 iza vergoedingen 2012 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Podotherapie of gespecialiseerd pedicure voor diabetes- en reumapatiënten Plastische en/of reconstructieve chirurgie Preventie Beperkte of uitgebreide Gezond Leven Test Medische check-up Preventieve cursussen (o.a. zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) IZA Basic IZA Classic IZA Perfect Max. 115 Max. 115 Max % voor enkele indicaties 100% voor enkele niet door de zorgverzekering geaccepteerde indicaties en tot max. 50% bij bijzondere medische omstandigheden Eenmaal per 2 aaneengesloten met eigen bijdrage van 25 bij beperkte en 50 bij uitgebreide test 100% voor enkele niet door de zorgverzekering geaccepteerde indicaties en tot max. 50% bij bijzondere medische omstandigheden Eenmaal per 2 aaneengesloten met eigen bijdrage van 25 bij beperkte en 50 bij uitgebreide test Max. 55 per 2 aaneengesloten Max. 75 Max. 75 Max. 75 Sportgeneeskundige hulp Max. 75 Max. 75 Max. 75 Vaccinaties bij reizen buitenland 80% tot max % tot max % tot max. 175 Vervangende mantelzorg Max. 625 Max Max Psychologische zorg Eerstelijnspsychologische hulp 100% max. 5 zittingen minus eigen bijdrage (2012: 20 per zitting en 50 voor internetbehandeltherapie) Neurofeedback (tot 18 jaar) Max Max (Psychosociale) hulp oncologiepatiënten Specialistische geestelijke gezondheidszorg 100% minus eigen bijdrage (2012: afhankelijk van de duur van de behandeling 100 of 200; maximale eigen bijdrage is 200 per kalenderjaar) Max. 445 Max. 445 Max. 445 Revalidatie 100% Sterilisatie en hersteloperatie 100% 100% (man en vrouw) Tandheelkundige zorg tot 18 jaar* Bijzondere tandheelkunde 100% beperkt aantal indicaties, er kan een eigen bijdrage gelden Consulten, onderzoek en preventie 100% Implantaten niet-tandeloze kaak 100% voor 2 bijzondere indicaties Max. 850 per 3 aaneengesloten Max per 3 aaneengesloten Implantaten tandeloze kaak 100% beperkt aantal indicaties Inlays, kronen en bruggen E312 t/m E815 behalve E441, E511* Kaakgewrichtsbehandeling 100% (gnathologie) S-codes* Kunstgebitten G-codes* 100% Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar* Algemene mondzorg*, hieronder verstaan wij: - consultatie en diagnostiek (A-codes); - vullingen (code E111 t/m E211); - wortelkanaalbehandelingen (L-codes); - chirurgische tandheelkunde (J-codes); - diverse (beperkt aantal X-codes); - second opinion (code X555). Bijzondere tandheelkunde 100% voor kroon ter vervanging van hoek- of snijtanden bij 2 bijzondere indicaties 100% beperkt aantal indicaties, er kan een eigen bijdrage gelden Maximum vergoeding totale pakket mondzorg IZA Basic 250 per kalenderjaar A711 80% tot max. 65 per 5 aaneengesloten ; A724 80% tot max Alle overige codes die onder onze omschrijving van algemene mondzorg vallen 80%. Enkele codes zijn uitgesloten van vergoeding afhankelijk van de soort inlay, kroon en brug voor max. 6 elementen per 3 aaneengesloten A711 80% tot max. 75 per 5 aaneengesloten ; A724 80% tot max Alle overige codes die onder onze omschrijving van algemene mondzorg vallen 80%. Enkele codes zijn uitgesloten van vergoeding Implantaten niet-tandeloze kaak Max. 850 per 3 aaneengesloten kalender jaren afhankelijk van de soort inlay, kroon en brug hoger dan IZA Classic voor max. 6 elementen per 3 aaneengesloten A % tot max. 75 per 5 aaneengesloten ; A % tot max Alle overige codes die onder onze omschrijving van algemene mondzorg vallen 100%. Enkele codes zijn uitgesloten van vergoeding Max per 3 aaneengesloten * Enkele tandheelkundige verrichtingen zijn in alle pakketten van vergoeding uitgesloten, zoals de kosten van een niet-nagekomen afspraak, onderzoek en studiemodellen voor een behandelplan, keuringsrapporten en gezondheidsverklaringen, bleken van tanden en kiezen, sealen en polijsten, indirecte pulpa-overkapping, mondbeschermer, algehele narcose, enkele gnathologische behandelingen en enkele restauraties zoals composiet inlays. In de verzekeringsvoorwaarden is de volledige aanspraak opgenomen (zie

5 iza vergoedingen IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Implantaten tandeloze kaak bij ernstig geslonken kaak Inlays, kronen en bruggen E312 t/m E815 behalve E441, E511* Kaakgewrichtsbehandeling (gnathologie) S-codes* 100% met eigen bijdrage van 125 per prothese geplaatst op tandheelkundige implantaten IZA Basic IZA Classic IZA Perfect afhankelijk van de soort inlay, kroon en brug voor max. 6 elementen per 3 aaneengesloten S331 tot max. 210; S411 tot max. 99. Overige S-codes komen niet voor vergoeding in aanmerking afhankelijk van de soort inlay, kroon en brug hoger dan IZA Classic voor max. 6 elementen per 3 aaneengesloten S331 tot max. 265; S411 tot max Overige S-codes komen niet voor vergoeding in aanmerking Preventieve mondzorg C-codes* 80% tot max % tot max % tot max. 150 Tandvleesbehandelingen en nazorg N-codes en W-codes* Gedeeltelijke kunstgebitten diverse E-codes* en G-codes* zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden IZA Zorgverzekering Aanvullende Verzekering Volledige kunstgebitten (G111 t/m G113 en G921)* Transplantatie van weefsels en organen (transplantatie verricht in een EU-land of EER-lidstaat) Verblijf Herstellingsoord en zorghotel (volgens onze zorggids) N511 80% tot max. 75; N515 80% tot max. 75; N611 wordt niet vergoed. Overige N- en W-codes 80% tot een maximum van 250 samen gebaseerd op circa 80% van de kosten 75% 20% van de eigen bijdrage uit de zorgverzekering tot max % (inclusief kosten donor) N511 80% tot max. 85; N515 80% tot max. 85; N611 wordt niet vergoed. Overige N- en W-codes 80% tot een maximum van 325 samen gebaseerd op circa 80% van de kosten 20% van de eigen bijdrage uit de zorgverzekering N511 80% tot max. 85; N515 80% tot max. 85; N611 wordt niet vergoed. Overige N- en W-codes 100% tot een maximum van 325 samen gebaseerd op circa 100% van de kosten 20% van de eigen bijdrage uit de zorgverzekering 50% voor max. 6 weken 50% voor max. 6 weken 50% voor max. 6 weken Hospice Max. 130 per dag Max. 130 per dag Max. 130 per dag Kuuroord (volgens onze lijst) Max. 885 Max. 885 Max. 885 Ronald McDonaldhuis, Kiwanishuis of Max. 18 per dag Max. 18 per dag Max. 18 per dag vergelijkbaar huis Therapeutische vakantiekampen voor 90% voor max. 1 maand 90% voor max. 1 maand 90% voor max. 1 maand kinderen tot 16 jaar bij bepaalde indicaties Verblijf in gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis of familiehuis Daniël den Hoed 100% 100% 100% Verblijf in (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling Vervoer Ambulancevervoer 100% Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicatie met eigen auto Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicatie met openbaar vervoer of taxi Ziekenhuiszorg Poliklinische zorg Ziekenhuisopname (medisch specialistische zorg en verblijf) Zorg- en wachtlijstbemiddeling Volledig (er geldt een eigen bijdrage voor verblijf in verband met specialistische GGZ voor verzekerden vanaf 18 jaar) Max. 0,30 per km voor beperkt aantal indicaties met eigen bijdrage (2012: 93) 100% voor beperkt aantal indicaties met eigen bijdrage (2012: 93) 100% m.u.v. enkele indicaties 100% m.u.v. enkele indicaties Ja In deze brochure geven wij u in hoofdlijnen een overzicht van de aanspraken en vergoedingen van de IZA Zorgverzekering en de IZA Aanvullende Verzekering. Daarom vermelden wij niet de bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden IZA Zorgverzekering en IZA Aanvullende Verzekering. Kijk voor deze verzekeringsvoorwaarden op Voor meer informatie kunt u ons bellen via telefoonnummer Vergoedingen gelden per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Daar waar wij de afkorting max. gebruiken, bedoelen wij maximaal. * Enkele tandheelkundige verrichtingen zijn in alle pakketten van vergoeding uitgesloten, zoals de kosten van een niet-nagekomen afspraak, onderzoek en studiemodellen voor een behandelplan, keuringsrapporten en gezondheidsverklaringen, bleken van tanden en kiezen, sealen en polijsten, indirecte pulpa-overkapping, mondbeschermer, algehele narcose, enkele gnathologische behandelingen en enkele restauraties zoals composiet inlays. In de verzekeringsvoorwaarden is de volledige aanspraak opgenomen (zie

6 6 iza vergoedingen 2012 De wijzigingen in de IZA Zorgverzekering met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen van het eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen Verplicht eigen risico Bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak, maximale vergoeding per dag Kraamzorg thuis of kraamzorghotel, eigen bijdrage kraamzorg 3,90 4 Orthopedische en allergeenvrije schoenen Eigen bijdrage als u jonger bent dan 16 jaar 68,50 69,50 Eigen bijdrage als u 16 jaar bent of ouder 136, Allergeenvrije schoenen, maximale vergoeding Verbandschoenen, maximale vergoeding 143, Hoortoestel, maximale vergoeding: Bij eerste koop / als u het hoortoestel binnen 6 jaar vervangt 501,50 509,50 Als u het hoortoestel binnen 7 jaar vervangt ,50 Als u het hoortoestel na 7 jaar vervangt Als u jonger dan 16 jaar bent Extra vergoeding voor een hoortoestel in een bril Pruik, maximale vergoeding 386, Contactlenzen (alleen in bijzondere gevallen) Eigen bijdrage als u de lenzen langer dan een jaar gebruikt 51,50 52,50 Eigen bijdrage als u de lenzen korter dan een jaar gebruikt Eigen bijdrage per jaar als er maar één oog moet worden gecorrigeerd 51,50 52,50 Reiskosten (alleen in bijzondere gevallen) Vergoeding per kilometer 0,27 0,30 Eigen bijdrage per jaar Wijzigingen in vergoedingen Bijzondere tandheelkunde Dieetadvisering Eerstelijnspsychologische zorg Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Geneesmiddelen Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar Alle leeftijden Logopedie en ergotherapie Stoppen-met-rokenprogramma Buitenlandse nota s Er is een eigen bijdrage verschuldigd voor zorg die niet rechtstreeks verband houdt met de indicatie bijzondere tandheelkunde. Dieetadvisering door een diëtist vervalt. In de aanvullende pakketten Classic en Perfect is hiervoor wel een vergoeding opgenomen. U hebt recht op maximaal vijf zittingen eerstelijnspsychologische zorg. Dit was in 2011 acht zittingen. De eigen bijdrage wordt verhoogd van 10 naar 20 per zitting. De eigen bijdrage voor een internetbehandeltraject bedraagt 50. Het is niet meer mogelijk een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Wel kunt u voor maximaal vijf zittingen naar de PGBzorgaanbieders, behalve de HBO-psycholoog. Preventie van paniekstoornissen in de vorm van programma s op basis van cognitieve gedragstherapie behoort tot eerstelijnspsychologische zorg. In 2012 geldt voor de meeste specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een wettelijke eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Dit is 100 voor behandelingen tot 100 minuten en 200 voor langere behandelingen. U betaalt per kalenderjaar niet meer dan 200 eigen bijdrage. Voor verblijf in verband met geneeskundige GGZ geldt vanaf 32 dagen een bijdrage van 145 per maand voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De behandeling van aanpassingsstoornissen wordt vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed. De tarieven wijzigen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde apotheker of apotheekhoudende huisarts, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Vanaf 2012 mogen een apotheker en apotheekhoudende huisarts kosten in rekening brengen voor handelingen, die erop gericht zijn de kwaliteit van geneesmiddelengebruik te bevorderen zonder dat een geneesmiddel wordt meegegeven. De kosten hiervan worden in mindering gebracht op uw eigen risico. Maagzuurremmers vergoeden wij in 2012 alleen als u deze langer dan zes maanden gebruikt. De lijst met geneesmiddelen waarvoor vooraf toestemming nodig is wijzigt. Dit geldt ook voor de lijst met voorkeursgeneesmiddelen. Voor voorkeursgeneesmiddelen bent u geen eigen risico verschuldigd. U vindt deze lijsten in het Reglement farmaceutische zorg IZA op Als uw aandoening voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (lijst van chronische aandoeningen), dan vergoeden wij de kosten van fysiotherapie of oefentherapie vanaf de 21 e behandeling uit de basisverzekering. Dit was in 2011 vanaf de dertiende behandeling. Het aantal aandoeningen op de lijst van chronische aandoeningen wordt beperkt. Locatie: behandelingen mogen alleen gegeven worden in de praktijkruimte van de zorgaanbieder, een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op medisch voorschrift mag het ook bij u thuis. U hebt in 2012 geen verwijzing voor logopedie en ergotherapie nodig. Locatie: behandelingen mogen alleen gegeven worden in de praktijkruimte van de zorgaanbieder, een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op medisch voorschrift mag het ook bij u thuis. Het stoppen-met-rokenprogramma vervalt. Dit betekent dat u wel recht hebt op begeleiding bij het stoppen met roken, maar niet op ondersteunende medicatie. Als u zorgkosten maakt in een land waar de euro niet geldig is, dan ontvangt u een nota in de geldende valuta. Om dit bedrag om te rekenen naar euro s gebruiken we de historical rates van de XE Currency Converter. U kunt deze vinden op Bij het omrekenen gaan wij uit van de koers op de dag waarop de behandeling heeft plaatsgevonden. IZA Alarmcentrale De IZA Alarmcentrale heeft een nieuw telefoonnummer: Verzekeringsvoorwaarden Wij hebben de leesbaarheid van de voorwaarden verbeterd en waar nodig tekstblokken en rekenvoorbeelden met extra uitleg toegevoegd. U vindt de verzekeringsvoorwaarden op en u kunt ze telefonisch bij ons opvragen.

7 iza vergoedingen De wijzigingen in de IZA Aanvullende Verzekering met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen Cosmetische (plastische) chirurgie Dieetadvisering Huidbehandelingen Kunstgebitten Mondzorg Podotherapie Stottertherapie Vakantiereizen Stichting de Zonnebloem en het Nederlandse Rode Kruis De voorwaarden voor cosmetische (plastische) chirurgie hebben we duidelijker beschreven. Voor deze zorg had u al vooraf onze toestemming nodig. Bij deze aanvraag moet u een toelichting van uw behandelend medisch specialist meesturen. Voor een bovenooglidcorrectie kunnen wij een foto opvragen. Dieetadvisering wordt niet meer vergoed vanuit de IZA Zorgverzekering. Uit de aanvullende pakketten Classic en Perfect wordt maximaal vier uur vergoed tot maximaal 150 per kalenderjaar. Het aanbod van schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten is erg groot. Om te garanderen dat u kwalitatief goede zorg krijgt, kunt u in 2012 voor specialistische huidbehandelingen (zoals acnebehandelingen en camouflagetherapie) alleen terecht bij geregistreerde schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten. Wanneer u naar een geregistreerde behandelaar gaat, vergoeden wij de kosten tot het maximumbedrag waarop u volgens uw aanvullende verzekering recht hebt. Kiest u voor een andere behandelaar, dan is er geen vergoeding mogelijk. Geregistreerde huidtherapeuten kunt u vinden op Voor geregistreerde schoonheidsspecialisten kijkt u op U krijgt nu 20% van de eigen bijdrage vergoed uit uw aanvullende verzekering. Voor het kunstgebit zelf krijgt u een vergoeding van 75% uit de IZA Zorgverzekering. De vergoeding waarop u recht hebt, wijkt niet af van vorig jaar; we hebben de berekening duidelijker voor u weergegeven. Vanaf 2012 mogen tandartsen en orthodontisten zelf bepalen welk bedrag zij per behandeling in rekening brengen. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding van mondzorg. Tandartsen en orthodontisten werken met prestatiecodes en declareren volgens deze prestatiecodes. Het aantal prestatiecodes wordt per 2012 sterk verminderd. We hebben onze bestaande vergoedingen waar mogelijk één-op-één vertaald naar de nieuwe prestatiecodes. De vergoedingen waarop u recht hebt, zijn hierdoor nauwelijks gewijzigd. Voorbeeld: in 2011 werd anesthesie apart gedeclareerd. In 2012 is er voor anesthesie geen aparte prestatiecode meer. De kosten van anesthesie zijn opgenomen in de prestaties waarbij anesthesie gebruikelijk is. Wij hebben de hoogte van de vergoedingen hierop aangepast. De mondhygiënist, kaakchirurg en tandprotheticus gebruiken in 2012 voor hun behandelingen dezelfde prestatiecodes als tandartsen. Behandelingen door deze zorgaanbieders vallen daardoor voortaan onder de vergoedingen voor mondzorg. Voor podotherapie kunt u terecht bij een podotherapeut die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). Stottertherapie door een logopedist wordt vergoed vanuit de IZA Zorgverzekering. In de IZA Aanvullende Verzekering was een vergoeding voor stottertherapie door andere zorgaanbieders opgenomen. Deze vergoeding vervalt, omdat we de kwaliteit van deze zorgaanbieders niet kunnen waarborgen. De indicatiestelling van IZA voor verblijf in een herstellingsoord of zorghotel geldt niet voor meerdaagse vakantiereizen van Stichting de Zonnebloem en het Nederlandse Rode Kruis. Deze organisaties hanteren eigen voorwaarden voor deelname. Mag u deelnemen aan één van deze reizen, dan krijgt u daarvoor van ons een vergoeding. Deze wijzigingsoverzichten zijn een beknopte weergave van de wijzigingen in de vergoedingen voor Op het moment waarop dit overzicht naar de drukker ging, waren nog niet alle besluiten van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit bekend. Wijzigingen die wij niet in deze overzichten konden meenemen, vindt u op onze website. Voor de exacte aanspraken verwijzen wij naar de verzekeringsvoorwaarden IZA Zorgverzekering en IZA Aanvullende Verzekering. Deze kunt u vinden op nl. U kunt ze ook telefonisch opvragen.

8 Meer informatie Hebt u na het lezen van dit overzicht nog vragen of wilt u meer informatie, kijk dan op of neem contact met ons op. IZA is telefonisch bereik baar via Wij staan u graag te woord op werkdagen van 8.00 tot uur. Een sturen kan ook via Correspondentieadres: IZA Zorgverzekeraar Postbus AK Eindhoven B Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte vergoedingen worden in de verzekeringsvoorwaarden omschreven IZA Zorgverzekeraar N.V., gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer:

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket iza vergoedingen 2011 1 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar De zorgverzekering voor universitair medische centra Vergoedingen 2014 In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar Jaap Fogteloo, internist acute

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector 1 IZA Werkgeverspocket is een uitgave van IZA Zorgverzekeraar, bedoeld

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014 Extra ZEKUR Doorlopende Reis Leeswijzer Dit vergoedingenoverzicht geeft je een overzicht van de vergoedingen van en. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014 Vergoedingenoverzicht 04 Een overzicht van de vergoedingen van de en Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 en de Comfortverzekering Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Den Haag

Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Den Haag Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Den Haag Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013 Zorgverzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat

Nadere informatie

Goed in Zorg Zorgverzekering 2012

Goed in Zorg Zorgverzekering 2012 Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 IAK Zorgvergelijker 3 Gemakkelijker

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering

Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekeringen 2012 Wijzigingen in uw zorgverzekering Samen voor een perfect verzekerde toekomst Iedereen perfect verzekerd Uw gezondheid is niet iets waarop u wilt bezuinigen. Een verzekering met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief)

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) VGZ Zorgverzekering In elke levensfase optimaal verzekerd Complete vergoedingenoverzichten Nieuw: Ledenvoordeel In twee stappen alles geregeld

Nadere informatie

Verzekerings- voorwaarden 2014

Verzekerings- voorwaarden 2014 Verzekerings- voorwaarden 2014 IZA Classic Comfort IZA GezondSamenPolis 2 IZA Classic Comfort 2014 Welkom bij IZA In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering van IZA GezondSamenPolis.

Nadere informatie