Vergoedingen overzicht IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingen overzicht 2016. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg"

Transcriptie

1 Vergoedingen overzicht 2016 IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg

2 Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? Leeswijzer Vergoedingenoverzicht 4 IZZ Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen Zorg voor de zorg, Extra 1, Extra 2, Extra 4 Vergoedingenoverzicht 10 Aanvullende verzekering Bijzonder Bewust 10 Kies zelf-modules 10

3 Leeswijzer In het vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat, is deze zorg verzekerd. Kies een basisverzekering die bij u past IZZ biedt u de keuze uit twee basisverzekeringen: de IZZ Basisverzekering, Variant Natura en IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie. Het verschil tussen deze basisverzekeringen zit in de keuze van zorgaanbieders en de hoogte van vergoedingen. U maakt zelf een keuze uit een van onderstaande basisverzekeringen. Variant Natura Met de IZZ Basisverzekering, Variant Natura bent u verzekerd van goede zorg bij u in de buurt en een betaalbare premie. U hebt ruime keuze uit zorgaanbieders. Kiest u voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u maximaal 100% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor huisartsenzorg, verloskundige zorg door een huisarts, medisch specialistische zorg, kaakchirurgie en GGZ verbonden aan een ziekenhuis en GGZ door een GGZ-instelling, inclusief verblijf en 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor de overige zorgsoorten. Voor sommige zorg betaalt u uw (verplicht) eigen risico en/of eigen bijdrage. IZZ Basisverzekering, Variant Natura IZZ en zorgaanbieder: contract Wij vergoeden: 100% gecontracteerd tarief geen contract Maximaal 100% of 80% gemidddeld gecontracteerd tarief Variant Restitutie Met de IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie hebt u vrije keuze uit alle zorgaanbieders. U ontvangt een vergoeding van maximaal 100% van het marktconforme tarief. Hiervoor betaalt u een hogere premie. Voor sommige zorg betaalt u wel uw (verplicht) eigen risico en/of eigen bijdrage. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie IZZ en zorgaanbieder: contract geen contract Wij vergoeden: Maximaal 100% marktconform tarief Eigen risico Wanneer u 18 jaar of ouder bent, hebt u voor de basis- verzekering een verplicht eigen risico van e 85 per kalenderjaar. U kunt dit eigen risico vrijwillig verhogen tot e 485, e 585, e 685, e 785 of e 885. U krijgt dan een korting op de premie. Het eigen risico geldt niet voor bijvoorbeeld huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, verpleging en verzorging, de door ons aangewezen voorkeurs genees middelen en eventuele eigen bijdragen en/of eigen betalingen. Naast het eigen risico geldt voor bepaalde zorgsoorten ook een eigen bijdrage en/of maximale vergoeding. Indien dit het geval is, wordt dat vermeld bij de betreffende zorgsoorten. Aanvullende verzekeringen U hebt recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de marktconforme tarieven. Maakt u gebruik van gecontracteerde zorgaanbieders dan worden de kosten vergoed op basis van het tarief dat wij met de betrokken zorgaanbieders zijn overeengekomen. Meer informatie over uw basis- of aanvullende verzekering(en) vindt u op Verzekeringsvoorwaarden Let op! Voor de aanvullende verzekering kan er ook sprake zijn van aangewezen, erkende of gecontracteerde zorg. Dit wordt aangegeven in het vergoedingenoverzicht op de volgende pagina s. Als u gebruikmaakt van nietgecontracteerde, niet-erkende of niet-aangewezen zorgverleners, krijgt u geen vergoeding of een lagere vergoeding. Meer informatie vindt u in de verzekerings- voorwaarden op Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Declareren Kies voor het gemak van online uw declaraties indienen: Ontvang binnen zes dagen uw vergoeding Inloggen is veilig en snel met DigiD én sms-code Uw persoonlijke gegevens zijn al ingevuld Voeg een foto of een scan toe van de nota Inloggen doet u via Kijk voor meer informatie op Controleer eerst de voorwaarden 1 ) Let op! Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders zijn opgenomen Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2016 op 2 ) Voor in de deze verzekeringsvoorwaarden zorg hebt u voorafgaande toestemming van van IZZ Zorgverzekeraar Wij raden u N.V. aan nodig. als Nadat u zorg wij uw nodig aanvraag hebt, hebben eerst ontvangen, de verzekeringsvoorwaarden ontvangt u binnen tien werkdagen te een raadplegen. reactie van ons. Raadpleeg U kunt deze verzekeringsvoorwaarden. vinden op

4 IZZ Basisverzekering IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1 Extra 2 Extra Alternatieve bewegingstherapie (zie Paramedische zorg) Alternatieve zorg Behandelingen/consulten (door aangewezen zorgaanbieder) 200. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45 per dag 200.Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45 per dag 500. Voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45 per dag Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, per jaar Anticonceptiemiddelen Zoals anticonceptiepil, anticonceptief staafje, spiraaltje of ring voor verzekeren tot 21 jaar. Dit geldt ook voor verzekerden van 21 jaar of ouder als deze middelen worden gebruikt voor de behandeling van endometriose of menorragie (als er sprake is van bloedarmoede). Zoals anticonceptiepil, anticonceptief staafje, spiraaltje of ring voor verzekeren vanaf 21 jaar Audiologische zorg Onderzoek naar de hoorfunctie, advisering hoorapparaat Besnijdenis Medisch noodzakelijke besnijdenis, na toestemming 2 Brillen/ooglaseren Brillen, contactlenzen, ooglaseren of lensimplantaties, per drie jaar Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland Niet-spoedeisende hulp in het buitenland (na toestemming ), per jaar (Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Op basis van Nederlandse marktconforme tarieven Op basis van Nederlandse tarieven (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage), bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder maximaal 600 (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage), bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder maximaal Werelddekking Werelddekking Werelddekking Vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER-land of verdragsland Vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER-land of verdragsland Vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER-land of verdragsland Repatriëring door IZZ Alarmcentrale Werelddekking Werelddekking Werelddekking Diëtetiek Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonte Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Ergotherapie (zie Paramedische zorg) Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg IZZ (in aantal gevallen na toestemming ) Dieetpreparaten (na toestemming 2 ), voor drinkvoeding vindt u in het Reglement farmaceutische zorg uur per jaar (Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) 1 uur 1 ) 1 uur 1 ) 1 uur 1 ) 1 uur 1 ) 4 1 ) Let op! Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2016 op 2 ) Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.

5 IZZ Basisverzekering IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1 Extra 2 Extra Vitamines (bij specifieke medische indicaties), per jaar Fysiotherapie, odeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck (zie Paramedische zorg) Herstel en Balans (zie Revalidatie) Huidbehandelingen Acnebehandeling (aangewezen zorgaanbieders), per jaar Camouflagebehandeling (aangewezen zorgaanbieders), per jaar Ontharen/epilatie (aangewezen zorgaanbieders), per jaar Psoriasisbehandeling in gespecialiseerd dagbehandelingscentrum, per jaar Huisartsenzorg Hieronder valt ook begeleiding bij stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus Hulpmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement Hulpmiddelen IZZ (na toestemming ) Batterijen voor een hoortoestel, per 12 maanden Eenvoudige loopkrukken (bruikleen of aanschaf door gecontracteerde leverancier) Hand- en vingerspalk bij tijdelijk gebruik, 2 per jaar door gecontracteerde zorgaanbieder Mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie, per 2 jaar Pruik Schoenen (keuze uit:) (Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een maximale vergoeding) 418, aangepaste confectieschoenen of 50 Per paar 50 Per paar inspectie/reparatie van (semi) orthopedische schoenen vanaf 10e maand 0 Eenmalig 0 Eenmalig Steunpessarium Steun- en therapiezolen, per jaar Wekapparatuur/plaswekker (door gecontracteerde zorgaanbieder) IVF (In-vitrofertilisatie) en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen In-vitrofertilisatie (IVF) voor vrouwen tot 4 jaar. Er gelden nadere voorwaarden. Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen (vrouwen tot 4 jaar) Ketenzorg (zorgprogramma s) Ketenzorg (zorgprogramma s) voor diabetes mellitus type 2 (DM type 2), vasculair risicomanagement (VRM), chronische obstructrieve longziekte (COPD) en astma vanaf 16 jaar Kuuroorden Kuuroorden in Nederland bij specifieke medische indicaties, per 2 jaar Kuuroorden in Europa bij specifieke medische indicaties, per 2 jaar 1e, 2e en e poging

6 IZZ Basisverzekering IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1 Extra 2 Extra Logopedie Herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen Mantelzorg Mantelzorgmakelaar (op verwijzing van Zorgadvies en bemiddeling door gecontracteerde zorgaanbieders), per jaar Vervangende mantelzorg, door gecontracteerde zorgaanbieders, per jaar Medisch specialistische zorg Geneeskundige zorg door een medisch specialist (na toestemming ). Bepaalde medisch specialistische zorg kopen wij alleen in bij zorgaanbieders die voldoen aan onze kwaliteitscriteria van goede zorg Paramedische zorg Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck Chronische aandoeningen kinderen tot 18 jaar (na toestemming 2 ), per jaar Niet-chronische aandoeningen kinderen tot 18 jaar, per jaar 18 Behandelingen dagen 9 dagen 9 dagen 9 dagen 16 behandelingen 1 ), aantal voor alle behandelingen gezamenlijk 16 behandelingen 1 ), aantal voor alle behandelingen gezamenlijk 25 behandelingen 1 ), aantal voor alle behandelingen gezamenlijk 1 ). Let op! Wanneer de eerste behandelingen uit de IZZ Basisverzekering worden vergoed, geldt het eigen risico Chronische aandoeningen (na toestemming 2 ), volwassenen vanaf 18 jaar, per jaar Vanaf de 21e behandeling Niet-chronische aandoeningen, volwassenen vanaf 18 jaar, per jaar Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar Ergotherapie, per jaar Alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen zorgaanbieders): chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho) manuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie, adem- en ontspanningstherapie van Dixhoorn Plastische en/of reconstructieve chirurgie Bij specifieke medische indicaties (na toestemming 2 ) Buikwandcorrectie (bij specifieke medische indicaties en na toestemming 2 ), eenmalig Bovenooglidcorrectie (bij specifieke medische indicaties en na toestemming 2 ), door gecontracteerde zorgaanbieders Correctie flaporen voor verzekerden tot en met 12 jaar (door gecontracteerde zorgaanbieders) De eerste 9 behandelingen Maximaal 10 uur ) Let op! Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2016 op 2 ) Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.

7 IZZ Basisverzekering IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1 Extra 2 Extra Preventieve zorg IZZ Leefstijl Check (door gecontracteerde zorgaanbieders) Cursussen, voorlichting en training o.a. zwanger schap, EHBO en reanimatie, omgaan met ziekte of aandoening, valpreventie (eenmalig), therapeutisch zwemmen bij specifieke medische indicaties, tezamen per jaar Lidmaatschap patientenvereniging, 1 lidmaatschap van een patientevereniging aangelsoten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, eigen bijdrage 50, eigen bijdrage 50, eigen bijdrage 50, eigen bijdrage Sport Medisch Advies, per 2 jaar Overgangsconsulent Psychologische zorg Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar - generalistische basis GGZ - gespecialiseerde GGZ (bij opname na toestemming 1 ) 4 consulten van maximaal 40 per consult 4 consulten van maximaal 40 per consult 4 consulten van maximaal 40 per consult 4 consulten van maximaal 40 per consult Revalidatie Hieronder valt ook quickscan en oncologische revalidatie Geriatrische revalidatie (max. 6 maanden) Groepsrevalidatie en -therapie voor kankerpatiënten, zoals Herstel en Balans 700 per diagnose Sterilisatie Sterilisatie man of vrouw (door gecontracteerde zorgaanbieder) Stoppen met roken Stoppen met rokenprogramma, eenmaal per jaar Mondzorg Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodon tische zorg bij specifieke medische indicaties (na toestemming 2 ) (er kan een eigen bijdrage gelden) Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie Kronen, bruggen en implantaten, inclusief techniek- en materiaalkosten als het ter vervanging is van één of meer blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd of door een ongeval ontbreken (na toestemming 2 ) 80% tot maximaal % tot maximaal Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar Algemene tandheelkundige zorg, hieronder wordt verstaan: consultatie en diagnostiek (C-codes) preventieve mondzorg (M-codes) 200 voor algemene tandheelkundige zorg 450 voor algemene tandheelkundige zorg 450 voor algemene tandheelkundige zorg 750 voor algemene tandheelkundige zorg 7

8 IZZ Basisverzekering IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1 Extra 2 Extra VERVOLG Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar vullingen (V-codes) verdoving (A- en B-codes) maken en beoordleen van foto s (X-codes) wortelkanaalbehandelingen (E-codes) chirurgische tandheelkunde (H-codes) kaakgewrichtsproblemen (G-codes) eenvoudige extracties door de kaakchirurg Algehele narcose, uitwendige bleken en nietnagekomen afspraken vallen niet onder de vergoeding. Kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties Prothetische en restauratieve zorg vanaf 18 jaar Utneembare volledige gebitsprothese (na toestemming ) Uitneembare gebitsprothese op implantaten bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak (na toestemming 2 ) Kronen, bruggen, implantaten, proteses en tandvleesbehandelingen, inclusief techniekkosten Orthondontie (er geldt een eigen bijdrage van 25%) (er geldt een eigen bijdrage van 125 per kaak) 80% tot maximaal % tot maximaal tot 18 jaar 80% van de kosten 80% van de kosten 80% van de kosten vanaf 18 jaar, eenmalig Thuiszorg Hulp bij het huishouden (bij gecontracteerde zorgaanbieders), per jaar Transplantatie van organen en weefsels Als de transplantatie is verricht in een EU-land of EER-lidstaat Vaccinatie (reizigers) en preventieve geneesmiddelen door Travel (Health) Clinics verbonden aan ziekenhuis, per jaar 140 door overige zorgaanbieders, per jaar 75% tot maximaal 140 Verblijf Herstellingsoord/zorghotel (bij gecontracteerde zorgaanbieder) Logeerhuis zoals Ronald Mc Donaldhuis, gastverblijf Ter Weijde, per jaar, tot maximaal 6 uur per week voor maximaal maanden % tot maximaal per dag, maximaal 42 dagen per jaar, tot maximaal 6 uur per week voor maximaal maanden % tot maximaal per dag, maximaal 42 dagen per jaar 15 nachten 15 nachten Hospice (erkende zorgaanbieder) 0 per dag 0 per dag Verloskundige zorg, kraamzorg en borstvoeding Kinderwensconsult (preconceptiezorg) Zwangerschapscursussen - het leefstijlprogramma Slimmer Zwanger - zwangerschapscursussen door o.a. kraamzorgorganisatie, verloskundige, yoga-, Samen Bevallen- of ZwangerFit -cursusleider Zie de vergoeding Cursussen, voorlichting en training Zie de vergoeding Cursussen, voorlichting en training Zie de vergoeding Cursussen, voorlichting en training Zie de vergoeding Cursussen, voorlichting en training Bevalling Bevalling, thuis 8 2 ) Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.

9 IZZ Basisverzekering IZZ Zorg voor de Zorg Extra 1 Extra 2 Extra Bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum - Bevalling zonder medische noodzaak in een door ons gecontracteerd geboortecentrum - Bevalling en kraamzorg zonder medische noodzaak in een ziekenhuis Kraamzorg Kraamzorg, thuis of in een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum Kraamzorg na bevalling in het ziekenhuis met medische noodzaak 205 per dag ( 28 minus voor de eigen bijdrage kraamzorg in het ziekenhuis) Ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,20 per uur) Extra kraamzorg moeder en pasgeborene 10 uur 20 uur Kraamzorg bij adoptie 12 uur verdeeld over 4 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen Kraampakket van IZZ Borstvoeding Eén lactatiekundig consult, per bevalling Huur/aanschaf elektrische borstkolf Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf, eventueel in de vorm van een persoonsgebonden budget Voetbehandelingen Voetbehandelingen reumatische voet, diabetische voet (met zorgprofiel 1) en podotherapie, per jaar Vervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer (bij specifieke medische indicaties, na toestemming 2 ) Taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder) of eigen vervoer in verband met transplantatie van organen en weefsels Ziekenhuiszorg Poliklinische zorg Ziekenhuisopname (medisch specialistische zorg en verblijf) Zintuiglijk gehandicaptenzorg Multidisciplinaire zorg in verband met een visuele, auditieve of communicatieve beperking Zorgbemiddeling Zorg- en wachtlijstbemiddeling bij taxi 1 ) of openbaar vervoer Bij gebruik van eigen auto 0,0 per km (er geldt in beide gevallen een eigen bijdrage van 98) (Met uitzondering van enkele indicaties) (Met uitzondering van enkele indicaties) eenmalig tot maximaal 80 eenmalig tot maximaal : bij taxivervoer 0,0 per km: bij gebruik eigen auto : bij taxivervoer 0,0 per km: bij gebruik eigen auto 1 ) Let op! Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2016 op 2 ) Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. 9

10 Aanvullende verzekeringen Bijzonder Bewust Kies zelf-modules Bijzonder Bewust Brillen/ooglaseren Brillen, contactlenzen, ooglaseren of lensimplantaties, eenmaal per jaar Paramedische zorg Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck Niet-chronische aandoeningen, kinderen tot 18 jaar Chronische aandoeningen, volwassenen vanaf 18 jaar, per jaar Niet-chronische aandoeningen, volwassenen vanaf 18 jaar, per jaar Bekkenfysiotherapie bij urineincontinentie vanaf 18 jaar Ergotherapie Alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen zorgaanbieders): chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie, adem- en ontspanningstherapie van Dixhoorn Mondzorg Tandheelkundige zorg e 75 Ten hoogste e ) per jaar, vergoeding voor alle behandelingen gezamenlijk Ten hoogste e 150 per kalenderjaar 100% voor onderstaande codes tot ten hoogste e 250: C11, M0, X10, A10, H11, V71, V72, V7, V81, V82, V8, V91, V92 en V9 1 ) Let op! Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2016 op Module Fysio FYSIO GOED FYSIO BETER Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck Niet-chronische aandoeningen kinderen tot 18 jaar 9 behandelingen 18 behandelingen Chronische aandoeningen, volwassenen vanaf 18 jaar, per jaar Niet-chronische aandoeningen, volwassenen vanaf 18 jaar, per jaar Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar Module Tand TAND GOED TAND BETER Tandheelkundige zorg Algemene tandheelkundige zorg, hieronder wordt verstaan: consultatie en diagnostiek (C-codes) preventieve mondzorg (M-codes) vullingen (V-codes) verdoving (A- en B-codes) tandvleesbehandelingen (T-codes) maken en beoordelen van foto s (X-codes) wortelkanaalbehandelingen (E-codes) chirurgische tandheelkunde (H-codes) kaakgewrichtsproblemen (G-codes) Prothetische en restauratieve zorg Kronen, bruggen, implantaten en gedeeltelijke protheses Module Buitenland 75% tot max. e 250 BUITENLAND EUROPA 75% tot max. e 500 BUITENLAND WERELD Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland Europadekking* Werelddekking Repatriëring door IZZ Alarmcentrale * Europa is: de landen van de EU en de EER-lidstaten 10

11 Zorg nodig? Vind uw zorgaanbieder in 5 stappen 1. Ga naar 2. Zoek op zorg of de naam van uw zorgaanbieder. Bekijk of de zorgaanbieder voor de zorg die u nodig hebt een contract met ons heeft 4. Vergelijk de beoordelingen van klanten 5. Kies uw zorgaanbieder 11

12 Vragen of advies nodig? Kijk op In dit vergoedingenoverzicht staat informatie over de IZZ Zorgverzekering. U kunt deze informatie ook lezen op De website biedt ook handige hulpmiddelen voor het kiezen van de juiste aanvullende verzekering en het berekenen van uw premie. IZZ Postbus AK Eindhoven D ) Let 2015 op! IZZ Voor, de niet-gecontracteerde zorgverzekering van zorgaanbieders mensen in de geldt zorg. een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Dit Lijst vergoedingenoverzicht maximale vergoedingen bevat niet-gecontracteerde een samenvatting zorgaanbieders van verzekeringsvoorwaarden. IZZ 2016 op Een volledig overzicht van de 2 verzekeringsvoorwaarden ) Voor deze zorg hebt u voorafgaande vindt u op toestemming Dit van overzicht IZZ Zorgverzekeraar is onder voorbehoud N.V. nodig. Nadat van druk- wij uw en aanvraag typefouten. hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. IZZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd Arnhem, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer:

Vergoedingenoverzicht. Uw zorg in goede handen met onze eigen zorgverzekering. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg 1

Vergoedingenoverzicht. Uw zorg in goede handen met onze eigen zorgverzekering. IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg 1 Vergoedingenoverzicht Uw zorg in goede handen met onze eigen zorgverzekering 2016 IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg 1 Inhoudsopgave De collectieve IZZ Zorgverzekering 2 Uw zorg in goede handen

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de Zorg

IZZ Zorg voor de Zorg Alternatieve bewegingstherapie (zie Paramedische zorg) Alternatieve zorg Behandelingen/consulten (door arts of aangewezen zorgverlener), per jaar Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, per jaar

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht IZZ Zorgverzekeraar 2014

Vergoedingenoverzicht IZZ Zorgverzekeraar 2014 Vergoedingenoverzicht verzekeraar 2014 IZZ en aanvullende verzekeringen voor de zorg Alternatieve bewegingstherapie (zie Paramedische zorg) Alternatieve zorg Behandelingen/consulten (door arts of aangewezen

Nadere informatie

Vergoedingen Bijkomende voorwaarden

Vergoedingen Bijkomende voorwaarden Vergoedingen 2015 In het vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat, is deze

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 05 en Alles-in- ten VGZ Jong Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. U verdient een zorgverzekering waar u beter van wordt. IZZ Zorg voor de zorg

Vergoedingenoverzicht. U verdient een zorgverzekering waar u beter van wordt. IZZ Zorg voor de zorg Vergoedingenoverzicht U verdient een zorgverzekering waar u beter van wordt 2015 voor de zorg Inhoudsopgave De collectieve verzekering 2 U maakt de zorg elke dag beter 3 Speciaal voor de zorg 4 Kies uw

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Modulair

Aanvullende verzekeringen Modulair verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 04 en Alles-in- ten Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 00. een maximum van. een

Nadere informatie

Vergoedingen 2013. Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingen 2013. Vergoedingenoverzicht 2011 Vergoedingen 2013 Vergoedingenoverzicht 2011 In dit vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen van de basis- en de aanvullende verzekeringen van IZZ. Als er in het vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2016

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2016 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 206 Univé Zorg Geregeld polis en Compact Compleet Compleet inclusief 0,- eigen risico Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de (basisverzekering) en de VGZ aanvullende verzekeringen GemeentePakket

Nadere informatie

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017 Alles-in-1-pakketten Basis Vergoedingenoverzicht 2017 Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten (door aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische

Nadere informatie

Vergoedingen 2013. Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingen 2013. Vergoedingenoverzicht 2011 Vergoedingen 2013 Vergoedingenoverzicht 2011 In dit vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen van de basis- en de aanvullende verzekeringen van IZZ. Als er in het vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid 2017,, Gezin, Wij en de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2012

Vergoedingenoverzicht 2012 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor mensen met een betaalrekening bij de ING is er nu Plus Zorgverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar)

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Maximaal 25 per dag Maximaal 25 per dag Vervoer Ambulancevervoer Taxivervoer (door

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 204 Univé Zorg Geregeld Polis en Uitgebreid Compleet Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de Univé Zorg Geregeld

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé zorgverzekering 2016 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Europa Univé Wereld Univé

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. 2017 Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2015

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé zorgverzekering 2015 Basisverzekeringen Aanvullende verzekeringen Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Europa Univé Wereld

Nadere informatie

Leeswijzer. en de verzekeringsvoorwaarden.

Leeswijzer. en de verzekeringsvoorwaarden. Leeswijzer Op de volgende pagina s vindt u de vergoedingen in de basis en aanvullende verzekeringen. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de vergoeding is

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. U verdient een zorgverzekering waar u beter van wordt. IZZ Zorg voor de zorg

Vergoedingenoverzicht. U verdient een zorgverzekering waar u beter van wordt. IZZ Zorg voor de zorg Vergoedingenoverzicht U verdient een zorgverzekering waar u beter van wordt 2015 voor de zorg Inhoudsopgave De collectieve verzekering 2 U maakt de zorg elke dag beter 3 Speciaal voor de zorg 4 Kies uw

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2016 Univé zorg 2016 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire en Univé polis Goed Univé polis Beter Univé polis Best Tandheelkundige en Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Beperkte Aanvullende Verzekering

Beperkte Aanvullende Verzekering Nedasco verzekeringen Overzicht en 2016 Nedasco VGZ Zorgverzekering Beperkte Uitgebreide Plus Extra dekking Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? De

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013 Vergoedingenoverzicht 2013 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen

Nadere informatie

Aanvullend Goed, Beter, Best Aanvullend Tand Goed, Beter, Best. Vergoedingenoverzicht 2017

Aanvullend Goed, Beter, Best Aanvullend Tand Goed, Beter, Best. Vergoedingenoverzicht 2017 Aanvullend Goed, Beter, Best Aanvullend Tand Goed, Beter, Best Vergoedingenoverzicht 2017 Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten (door

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Vergoedingen 2013. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen van de IZA GezondSamenPolis en aanvullend pakket IZA Classic Comfort

Vergoedingen 2013. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen van de IZA GezondSamenPolis en aanvullend pakket IZA Classic Comfort Vergoedingen 2013 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen van de IZA GezondSamenPolis en aanvullend pakket IZA Classic Comfort 2 iza GezondSamenPolis vergoedingen 2013 Vergoedingen 2013 Leeswijzer

Nadere informatie

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende

Nadere informatie

Mijn patiënten verwachten helderheid en duidelijkheid. Dat wil ik bij mijn zorgverzekeraar ook!

Mijn patiënten verwachten helderheid en duidelijkheid. Dat wil ik bij mijn zorgverzekeraar ook! De zorgverzekering van universitair medische centra Vergoedingen 016 Mijn patiënten verwachten helderheid en duidelijkheid. Dat wil ik bij mijn zorgverzekeraar ook! Peter de Groot, Senior IC-Verpleegkundige

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorg 2016 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire en Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best Tandheelkundige en Univé

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2016

Vergoedingenoverzicht. Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2016 Univé Texel Samen Beter zorg 2016 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire en Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best Tandheelkundige

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013 zorgverzekering 2013 en Zorg Geregeld polis Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2014 Univé Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in- ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ Vergoedingenoverzicht 204 VGZ zorgverzekering via de ING Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere premie 3 Aanvullende verzekeringen 4

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten es Zellff aalllles en ellen ge Zle reg e n i n o ne re onli mett Z G co V s n a j i d Mn Neijnvgznl

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Mijn VGZ www.mijnvgznl. Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ www.mijnvgznl. Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2016 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ www.mijnvgznl Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht?

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Beperkte Uitgebreide Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Alle aandacht voor goede

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Pakketwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 Slimme Keuze De vermelde vergoedingen gelden uitsluitend

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 en 3 Hoger

Nadere informatie

Alles-in-1-pakketten Uitgebreid. Vergoedingenoverzicht 2017

Alles-in-1-pakketten Uitgebreid. Vergoedingenoverzicht 2017 Alles-in-1-pakketten Uitgebreid Vergoedingenoverzicht 2017 Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten (door aangewezen zorgaanbieder) -

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet e verzekeringen Slimme Keuze zijn alleen af te sluiten i.c.m. Avéro en Slimme Keuze Avéro Select Plus Alternatieve zorg Behandeling alternatieve geneeswijzen De vergoeding bedraagt maximaal 30,- per dag,

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende Verzekeringen. Zelf alles online regelen met.

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende Verzekeringen. Zelf alles online regelen met. Collectieve zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende en Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013 Univé GemeentePakket Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 203 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Univé GemeentePakket Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

De zorgverzekering van VGZ

De zorgverzekering van VGZ 2017 De zorgverzekering van VGZ Bij VGZ zit u altijd goed. Of u nu veel zorg nodig hebt of niet. En via uw werkgever krijgt u ook collectieve korting. Dit vergoedingenoverzicht geeft u een overzicht van

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Turien & Co. Gemeentepakket 2016 ALTERNATIEVE ZORG

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2017

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2017 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 07 Univé Zorg Geregeld polis Aanvullende verzekeringen Compleet Compleet inclusief 0,- eigen risico Uw gemeente vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn Online Polismap Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3

Nadere informatie

IIIIIIIIII'IMIIIII I II Ml

IIIIIIIIII'IMIIIII I II Ml Gemeente jį Bergen op Zoom Aan de raadsfractie van de BSD t.a.v. de heer P. van den Kieboom p/a Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom IIIIIIIIII'IMIIIII I II Ml Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: PVDK/15066

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2017

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2017 Univé zorg 2017 Basis Modulaire pakketten Goed Beter Best Tandpakketten Tand Goed Tand Beter Tand Best Totaalpakketten zorg Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Leeswijzer Univé heeft drie basisen met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2017

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2017 Univé zorg 2017 Basis Modulaire pakketten Goed Beter Best Tandpakketten Tand Goed Tand Beter Tand Best Totaalpakketten zorg Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Leeswijzer Univé heeft drie basisen met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2017

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2017 Univé zorg 2017 Basis Vrij polis Modulaire pakketten Goed Beter Best Tandpakketten Tand Goed Tand Beter Tand Best Totaalpakketten zorg Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Leeswijzer Univé heeft drie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorg Samen polis Modulaire Pakketten Univé Polis Goed Univé Polis Beter Univé Polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2017

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2017 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 07 Univé Zorg Geregeld polis Aanvullende verzekeringen Compact Compleet Compleet inclusief 0,- eigen risico Uw gemeente vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij

Nadere informatie

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar De zorgverzekering voor universitair medische centra Vergoedingen 2014 In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar Jaap Fogteloo, internist acute

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht VGZ GemeentePakket

Vergoedingenoverzicht VGZ GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 07 VGZ GemeentePakket VGZ GemeentePakket: een complete zorgverzekering zonder zorgen, dat kan bij VGZ Uw gemeente vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede en betaalbare

Nadere informatie

Vergoedingen 2013. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

Vergoedingen 2013. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket Vergoedingen 2013 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 2 IZA vergoedingen 2013 Vergoedingen 2013 Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2015

Vergoedingenoverzicht. Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2015 Univé Texel Samen Beter zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis

Nadere informatie