Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland"

Transcriptie

1 Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming, Groupon International GmbH, die zal opereren onder eigen juridische voorwaarden. Dit betekent dat: enerzijds: de site per 28 december 2012 wordt onderhouden door Groupon International GmbH, onder de voorwaarden van Groupon International GmbH. Anderzijds zullen de fantastische aanbiedingen die je gewend bent gewoon blijven worden aangeboden door Groupon Netherlands BV, onder de verkoopvoorwaarden van Groupon Netherlands BV. Deze tref je hieronder aan. Op al je aankopen op en / of na 1 mei 2013 zijn de Verkoopvoorwaarden van Groupon Netherlands BV van toepassing. Indien je een aankoop hebt gedaan vóór 1 mei 2013 blijven de voorwaarden die toen golden op je aankoop van toepassing. Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Hieronder vind je de Voorwaarden waaronder wij Vouchers verkopen. 1. ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DEZE VERKOOPVOORWAARDEN 1.1 Met wie en met welk document heb je te maken: Je leest een juridisch document dat de overeenkomst vormt tussen jou als Klant (hierna te noemen: "jij", "je", jou, jouw of de "Klant") en ons. Bij ieder aankoop ga je gaat akkoord met de onderstaande Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen de Overeenkomst. Wij zijn Groupon Netherlands BV. Wij zijn een Nederlandse vennootschap, statutair gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: , BTW nummer: B.01. Wij verwijzen in deze Overeenkomst naar onszelf als "Groupon", "wij", we, "ons" of "onze". Met de Groupon Groep bedoelen wij ons zelf en onze gelieerde ondernemingen, waaronder begrepen Groupon International GmbH Wat doen wij: Wij verkopen Vouchers aan jou (zie artikel 2 voor meer informatie) via de Site 1.3 Voor wie: Onze Vouchers zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel privégebruik (je mag een Voucher wel aan iemand anders cadeau geven voor privégebruik). De Vouchers mogen nimmer voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. 1.4 Minimum Leeftijd: om onze Site en / of onze Diensten te kunnen gebruiken en / of een aankoop te kunnen doen moet je 18 jaar of ouder zijn. 1.5 Definities: Wij hanteren in deze Overeenkomst verschillende vaste begrippen. Je kunt aan de beginhoofdletter zien of je te maken hebt met een begrip met een bepaalde vaste betekenis. Je vindt een uitleg van deze begrippen in deze Overeenkomst of in Artikel 9 onderaan deze Overeenkomst.

2 2. EEN VOUCHER KOPEN 2.1 De Aankoopprocedure: Groupon verkoopt Vouchers die ingewisseld kunnen worden voor Diensten of Producten van een Bedrijf. 2.2 De Aankoopprocedure voor Diensten: Wanneer je de stappen voor aankoop van een Voucher doorloopt, je akkoord bent gegaan met deze verkoopvoorwaarden, wij jouw betaling hebben ontvangen en wij de transactie per aan je hebben bevestigd (wat onze aanvaarding van de transactie is) wordt de transactie voor je Aankoop van de Voucher pas afgerond. Het contract inzake de Aankoop van je Voucher komt aldus pas tot stand op het moment dat wij je Aankoop per aan je hebben bevestigd. Tot het moment waarop de transactie voor je Aankoop van de Voucher is afgerond, behouden wij ons het recht voor om een beoogde transactie zonder opgaaf van reden te weigeren of een beoogde aankoop niet te accepteren. 2.3 Inwisselen: Nadat je een Aankoop hebt verricht, kun je de Voucher inwisselen voor een Dienst bij het Bedrijf die je de aanbieding heeft aangeboden. Op de Voucher staat bij welk Bedrijf en voor welke Diensten van dat Bedrijf je de Voucher kunt inwisselen. Wanneer de Voucher niet conform het bepaalde in deze Overeenkomst wordt ingewisseld, kan dat - ter beoordeling van ons (of het Bedrijf) - de ongeldigheid van de Voucher tot gevolg hebben. 2.4 Aankoopprocedure en Inwisselen Vouchers voor Producten Het aankoopproces en het inwisselen van Vouchers voor Producten verloopt iets anders dan zoals dat werkt bij Diensten (beschreven in 2.2 en 2.3) en bestaat uit 2 STAPPEN. STAP 1 betreft de aankoop van de Voucher voor het Product, direct gevolgd door STAP 2, waarbij de Voucher meteen door jou wordt ingewisseld bij het bedrijf dat je het Product aanbiedt. Nadat je STAP 1 en STAP 2 doorlopen hebt en de betaling gelukt is, ontvang je een welkomstmail van Groupon waarmee de transactie definitief wordt en je aankoop tot stand komt. Vervolgens hoef je helemaal niets meer met de Voucher te doen, omdat je deze bij de aankoop al direct ingewisseld hebt. Het Product wordt rechtstreeks door het Bedrijf op het door jou opgegeven adres afgeleverd. 2.5 Toepasselijkheid van deze Overeenkomst: Deze Overeenkomst is op elke Aankoop van toepassing. 2.6 VERANTWOORDELIJKHEID Groupon is de verkoper van de Voucher en sluit met jou een contract voor de Aankoop van die Voucher. Groupon is verantwoordelijk- en zorgt voor een adequate klantenservice om je te ondersteunen bij het inwisselen van de Voucher mocht je daar problemen bij hebben, aangenomen dat je artikel doorlopen hebt Het Bedrijf is de verkoper van de Diensten of Producten en sluit met jou een contract voor de aankoop van die Diensten of Producten. Het Bedrijf is dan ook verantwoordelijk voor de levering van die Diensten of Producten.

3 2.6.3 Heb je een probleem, neem dan eerst contact op met het Bedrijf, probeer het probleem samen op te lossen en zorg ervoor dat je dat binnen de daarvoor geldende voorwaarden (waaronder termijn(en) en vorm(en)) doet, bijvoorbeeld als het gekochte Product gebrekkig is dan moet je het Bedrijf daarvan in kennis stellen binnen bekwame tijd nadat je het gebrek hebt ontdekt (waarbij twee maanden na ontdekking tijdig is). Als dat niet lukt, neem dan contact op met Groupon. Groupon zet desgewenst graag haar relatie met het Bedrijf in om het probleem op te lossen, ook in die gevallen waarin zij niet verantwoordelijk is. Jij blijft echter verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden die gelden tussen jou en het Bedrijf. Lukt Groupon het ook niet het probleem samen op te lossen, dan ligt het eraan of het probleem betrekking heeft op het inwisselen van de Voucher of de Dienst of het Product. Ligt het aan het inwisselen van de Voucher, dan zal Groupon je verder proberen te helpen volgens de voorwaarden in artikel 3. Ligt het aan de Dienst of het Product, dan kan Groupon je helaas niet verder helpen, tenzij het bedrijf niet meer bestaat. 2.7 Beperkingen: Het is verboden om de Voucher te verveelvoudigen, te (weder)verkopen of te verhandelen. Wanneer hiertoe een poging wordt gedaan, kan dat - ter onze beoordelingleiden tot de ongeldigheid van de Voucher De Voucher moet in zijn geheel en mag dus niet in delen worden ingewisseld. Indien de Voucher echter voor meerdere sessies geldig is (bijvoorbeeld meerdere rijlessen of meerdere massages) dan geldt dat de Voucher in zijn geheel direct bij het eerste uitvoeringsmoment ter verzilvering bij het Bedrijf moet worden ingeleverd Hoewel dit eigenlijk nooit zou moeten voorkomen, geldt dat wanneer de Voucher om welke reden dan ook voor minder dan de totale nominale waarde wordt ingewisseld, er geen recht bestaat op een tegoed, geldbedrag of nieuwe Voucher voor het verschil tussen die nominale waarde en het bedrag waarvoor is ingewisseld. 2.8 Combinatie: Het Bedrijf mag zelf bepalen of de Voucher gebruikt kan worden in combinatie met een andere aanbieding of tegoedbon of met cadeaubonnen van derden. 2.8 Verlies/diefstal van de Kortingsbon: Het Bedrijf en wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de Kortingsbon of van het referentienummer daarvan. 2.9 Verlies/diefstal van de Voucher: Het Bedrijf en wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de Voucher of van het referentienummer daarvan Vervaldatum: De Voucher verloopt op de datum die op die Voucher staat vermeld.

4 3. ANNULERING, RESTITUTIE OF PROBLEMEN De mogelijkheden in art. 3 laten onverlet dat als je je Voucher niet hebt kunnen inwisselen omdat Groupon tekort schoot in de op haar rustende verplichtingen, je gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de wet en deze Overeenkomst je bieden, binnen de daaraan daarin gestelde grenzen. 3.1 Problemen, Voucher niet nog gebruikt en nog niet verlopen: Neem wanneer je problemen hebt met het inwisselen van je Voucher contact met ons op. Terugbetalingsverzoeken voor ongebruikte Vouchers die nog niet verlopen zijn worden op de volgende wijze behandeld:. In eerste instantie proberen wij altijd om je toch de ervaring te bieden waarvoor je de Voucher hebt gekocht.. Wanneer het inwisselen van je Voucher niet lukt, zonder dat je er zelf wat aan kan doen, krijg je van ons een Groupon-tegoed om een andere ervaring te proberen, mits je artikel hebt gevolgd.. Indien het inwisselen van je Voucher niet lukt zonder dat je er zelf wat aan kan doen, kan je in sommige gevallen in plaats van Groupon-tegoed de Aankoopprijs van je Voucher van ons terug krijgen. Dit zullen wij per geval beoordelen aan de hand van de specifieke omstandigheden en mits je artikel hebt gevolgd.. Wanneer een Bedrijf niet meer bestaat of Groupon iets te verwijten valt, worden restituties van ongebruikte Vouchers of Vouchers waarvoor vanwege het feit dat het Bedrijf niet meer bestaat geen product meer wordt uitgeleverd door het Bedrijf altijd door ons geaccepteerd. 3.2 Problemen, Voucher al gebruikt: Wanneer je je Voucher al hebt gebruikt, maar je niet tevreden bent met je Aankoop, wordt een restitutie per geval bekeken. Wel geldt hier wederom de voorwaarde dat je eerst zelf actief contact moet hebben opgenomen met het bedrijf om tot een oplossing te komen, zoals omschreven staat in artikel Problemen, maar Voucher is verlopen: De Voucher kan gedurende de gehele op de Voucher vermelde geldigheidstermijn bij het Bedrijf worden verzilverd. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je Voucher op tijd te gebruiken. Mocht de Voucher toch niet tijdig door jou verzilverd zijn bij het Bedrijf, neem dan contact op met Groupon. Groupon kan je dan tegen betaling van administratiekosten van 15 % van de Voucherprijs (met een maximum van EUR 10,-) credits aanbieden tot aan maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de niet door jou verzilverde Voucher. Die credits hebben een maximale geldigheidstermijn van een jaar.

5 3.4 Bedenktijd op Voucher verantwoordelijkheid van Groupon: Ongeacht of er problemen zijn, als je je hebt bedacht en je je Voucher natuurlijk nog niet gebruikt hebt, heb je wettelijk het recht om de Voucher met of zonder opgaaf van reden te annuleren, zolang je dat doet binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag na ontvangst van de Voucher. Dit ontbindingsrecht heb je in aanvulling op de andere mogelijkheden op grond van deze overeenkomst. Wanneer je Groupon binnen deze termijn laat weten dat je van je Aankoop afziet, wordt de Aankooprijs van de Voucher zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen teruggestort (middels de door jou gehanteerde betaalmethode of anderszins op een wettelijk voorgeschreven of toegestane wijze). Je kunt de aankoop van de Voucher annuleren door het annuleringsformulier in te vullen en te versturen. Een link naar het annuleringsformulier is beschikbaar in de bevestigingsmail. Wanneer je je Aankoop van de Voucher na afloop van de bedenktermijn van 14 dagen annuleert heb je, behoudens het bepaalde in artikel 3.1, geen recht meer op restitutie van de Voucher. Bij Vouchers die je hebt aangekocht voor Producten werkt dit anders, zie daarvoor hieronder artikel Bedenktijd op Voucher voor een Product: bij de aankoop van een Voucher voor een Product wordt die Voucher direct door jou ingewisseld bij het Bedrijf dat je het Product aanbiedt (zie hiervoor artikel 2.4). Daarmee verzoek je Groupon uitdrukkelijk om te beginnen met haar dienstverlening aan jou, en erken je dat je het recht om de aankoop van de Voucher te annuleren, verliest. Er zit wel altijd nog een bedenktijd op het Product waarvoor het Bedrijf verantwoordelijk is, zie hiervoor artikel 3.5 dat voor alle duidelijkheid door Groupon in deze voorwaarden is opgenomen. 3.5 Bedenktijd op Producten verantwoordelijkheid van het Bedrijf Naast de bedenktijd op de Voucher zit er een bedenktijd op het Product, tenzij het een Product betreft dat uitgezonderd is van de wettelijke bedenktermijn, zie lid 3.6 hieronder. De bedenktijd op het Product gaat in op de dag nadat je het Product thuis ontvangen hebt. Je kan het Product zonder nadere opgaaf van reden annuleren door binnen 14 dagen per of telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Groupon en daarna het Product terug te sturen naar het Bedrijf, mits je daarbij de Bedenktijd Richtlijnen in acht neemt, waaronder in ieder geval is begrepen dat: jij zorgvuldig om moet gaan met het Product en de verpakking en het Product enkel uit de verpakking mag halen en / of testen (behalve ondergoed) om te kunnen beoordelen of je het Product wilt houden. Bij cds, dvds en videos mag je echter niet de verzegeling verbreken. Indien je het Product met een beroep op de bedenktijd niet wilt houden, dien je het Product, onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking (tenzij redelijkerwijze onmogelijk) aan het Bedrijf te retourneren, conform de instructies die je door Groupon in opdracht van het Bedrijf zijn gegeven. 3.6 Bedenktermijn - tickets / toegangskaarten: Een concertkaart, andere toegangskaart of ticket zijn tijdsgebonden vrijetijds Producten. Deze Producten zijn uitgezonderd van de wettelijke bedenktermijn. Daarom kan je aangekochte Vouchers voor concertkaartjes, andere toegangskaartjes of tickets niet meer annuleren.

6 3.7 Producten die eveneens zijn uitgezonderd van de wettelijke bedenktermijn zijn:. tijdsgebonden Producten, zoals tijdschriften, kaartjes voor een concert of kranten;. Producten die je speciaal afgestemd op persoonlijke wensen laat maken, bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar je eigen ontwerp;. Producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals eten of bloemen;. reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding als het Bedrijf zich verplicht die diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;. weddenschappen en loterijen;. koop van hoofdzakelijk levensmiddelen die worden afgeleverd op je woon- of verblijfplaats of werkplek door frequent en op gezette tijdens langskomende bezorgers;. het afsluiten van een dienst waarbij je nadrukkelijk toestemming geeft om die dienst binnen de wettelijke bedenktijd te laten beginnen, bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen of een inschrijving bij een dating- of relatiebemiddelingsbureau. 3.8 Het Product of de Dienst voldoet niet aan je verwachtingen op basis van de beschrijving zoals die was weergegeven in de aanbieding of op de Voucher. Wanneer je hierover een klacht hebt, is de procedure als volgt: In het geval waarin de beschrijving op de Site en op de Voucher juist is, maar het Bedrijf fout zit, of in het geval je anderszins niet tevreden bent met het geleverde: zoals bepaald in artikel dien je altijd eerst zelf contact op te nemen met het Bedrijf om je probleem op te lossen. Mocht dit uiteindelijk niet lukken en kom je er niet uit met het Bedrijf, dan zullen wij proberen met het Bedrijf contact op te nemen en onze relatie in te zetten om het probleem tussen jou en het Bedrijf op te lossen. Let wel: ingevolge artikel 2.6 van deze Overeenkomst is het Bedrijf (NIET Groupon) verantwoordelijk voor de levering van zijn Diensten of Producten met betrekking tot de Voucher. De naam en contactgegevens of de naam en link naar de website van het bedrijf staan altijd vermeld in de betreffende deal en in de bevestigings die je van ons na je aankoop ontvangt. Wanneer het Bedrijf je alsnog levert waar je op basis van de Voucher recht op hebt, is er geen probleem. Wanneer het Bedrijf de Voucher echter niet volgens de voorwaarden in de aanbieding en op de Voucher accepteert, zul je juridisch gezien het betreffende Bedrijf moeten aanspreken. Ondanks dit laatste, gaat Groupon soms verder dan waartoe zij wettelijk is verplicht wat betekent dat afhankelijk van waarom je niet tevreden bent, we je in sommige gevallen een Groupon-tegoed uitkeren of je de aankoopprijs terug betalen Ingeval de beschrijving op de Site en/of op de Voucher onjuist is: behouden wij ons het recht voor om een Voucher aan te passen of te annuleren, en indien relevant je daarover te informeren. 3.9 Aard van de restitutie: Voor de restitutie van een Voucher (als tegoed of door terugstorting door middel van de door jou gehanteerde betaalmethode of anderszins) geldt altijd het volgende:

7 3.9.1 Groupon en Groupon International zijn als tussenpersoon NIMMER verantwoordelijk voor Diensten of Producten zelf of voor de levering daarvan op basis van een Voucher. Zie artikel 2.6 voor meer informatie. 4. NORMEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 4.1 De normen die wij hanteren: Groupon probeert je altijd optimaal van dienst te zijn Om dit te ondersteunen, zullen wij er, behoudens overmacht, voor zorgen dat wij het recht hebben om Vouchers te verkopen, dat de Vouchers van voldoende kwaliteit zijn en gebruikt kunnen worden voor hetgeen waar de Voucher recht op geeft. Daarnaast zullen wij bij onze activiteiten niet in strijd handelen met professionele zorgvuldigheidseisen en bij de nakoming van onze verplichtingen uit deze Overeenkomst redelijke zorgvuldigheid betrachten. 4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 heeft het bepaalde in dit artikel voorrang op alle andere bepalingen uiteengezet in deze Overeenkomst. 4.3 Waar wij altijd verantwoordelijk voor zijn: Het bepaalde in deze Overeenkomst laat onverlet onze Aansprakelijkheid die wij ingevolge het toepasselijke recht niet kunnen uitsluiten of beperken (zoals bedrog). 4.4 Waar wij nimmer verantwoordelijk voor zijn: Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 4.3 kunnen wij als tussenpersoon geen garantie geven op de Diensten en Producten en de levering daarvan, die door de Bedrijven via onze Vouchers worden aangeboden en wij sluiten alle Aansprakelijkheid inclusief eventuele gevolgschade uit. Tevens kunnen wij geen garantie geven en sluiten wij alle Aansprakelijkheid inclusief gevolgschade uit ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid en andere aspecten van Producten waarvoor de Voucher is of kan worden ingewisseld. De Bedrijven leveren je hun Diensten of Producten op basis van hun eigen algemene voorwaarden. 4.5 In aanvulling op het in 4.4 bepaalde sluit Groupon alle Aansprakelijkheid inclusief eventuele gevolgschade uit voor al hetgeen direct of indirect verband houdt met deze Overeenkomst en / of in het daarvan gesloten of daarmee verband houdende overeenkomsten. 5. JOUW VERPLICHTINGEN 5.1 De door een Bedrijf gehanteerde voorwaarden: Bedrijven hanteren voor de levering van hun Diensten of Producten hun eigen toepasselijke voorwaarden en jij dient er voor te zorgen dat jij je- of degene die de Voucher bij een Bedrijf inwisselt, zich aan die voorwaarden houdt. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid 5.2 Voor wat betreft de voorwaarden die op de Voucher zelf van toepassing zijn, geldt dat die altijd duidelijk in de deal worden weergegeven.. Het is jouw eigen verplichting om deze voorwaarden altijd goed door te nemen voordat je de Voucher aankoopt zodat je altijd van te voren weet onder welke voorwaarden de Voucher te gebruiken is.

8 5.3 Juiste gegevens: Jij garandeert dat alle gegevens die je bij de Aankoop verstrekt juist en volledig zijn. 6. VRIJWARING 6.1 Jij zult ons vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten die voor ons voortvloeien uit, aanspraken of rechtsvorderingen door wie dan ook uit hoofde van: a) jouw gebruik van de Dienst of de Site; b) het gebruik van een Voucher; c) het gebruik van onze Diensten of de Site via jouw wachtwoord; dan wel d) een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door jou, met dien verstande dat als de schade bij de uitvoering van de Overeenkomst aan de derde is toegebracht door Groupon of een persoon of zaak waarvoor Groupon aansprakelijk is, jij in je verhouding met Groupon die schade niet voor een groter deel hoeft te dragen dan waartoe jij volgens de wet verplicht zou zijn. 7. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Zie onze Privacyverklaring, die deel uitmaakt van deze Overeenkomst. 8. ALGEMEEN 8.1 Uitleg: In deze Overeenkomst: Wordt met woorden die naar een persoon verwijzen, bedoeld natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 8.2 Andere voorwaarden zijn niet van toepassing: Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, worden andere voorwaarden en bepalingen hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 8.3 Overmacht: Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen uit deze Overeenkomst wanneer de uitvoering van onze verplichtingen belemmerd wordt of onmogelijk wordt gemaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke macht is gelegen. 8.4 Gehele overeenkomst: Deze Overeenkomst (inclusief onze Privacyverklaring) vormt de gehele overeenkomst tussen partijen ten aanzien van het voorwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomsten, afspraken en regelingen tussen partijen, die aldus komen te vervallen. Verklaringen, afspraken of toezeggingen die tijdens de onderhandelingen tussen partijen voorafgaande aan deze Overeenkomst mondeling dan wel schriftelijk mochten zijn gemaakt of gedaan, zijn slechts geldig wanneer zij uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

9 8.5 Derdenwerking: Het bepaalde in deze Overeenkomst is, voor wat betreft rechten die door Groupon kunnen worden uitgeoefend en verweermiddelen die aan Groupon toekomen, overeenkomstig van toepassing op- en heeft gelijke werking jegens de Groupon Groep, derden-contentproviders en licentiegevers, die zich ieder rechtstreeks daarop kunnen beroepen. Dit beding is onherroepelijk. Personen die geen partij zijn (geworden) bij deze Overeenkomst kunnen vanzelfsprekend geen nakoming vorderen van het hiervoor bepaalde. 8.6 Doorwerking: In alle gevallen geldt dat het bepaalde in de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 van deze Overeenkomst, alsmede de bepalingen waarvan uitdrukkelijk is aangegeven of waarvan uit het zinsverband blijkt dat zij na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van toepassing blijven, dan wel naar hun aard na beëindiging van toepassing dienen te blijven, ook na beëindiging van deze Overeenkomst van toepassing. Wanneer je opnieuw van de Dienst gebruik maakt, zijn daarop de alsdan geldende verkoopvoorwaarden van toepassing. Maar op alle Vouchers die je onder deze onderhavige voorwaarden hebt gekocht blijven deze voorwaarden met inbegrip van het vorenstaande van toepassing. 8.7 Toepasselijkheid: Wanneer een of meer bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig zijn, laat zulks de toepasselijkheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst onverlet. 8.8 Toepasselijk recht: Op deze Overeenkomst en op de uitleg daarvan, is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter uitsluitend bevoegd. 9. DEFINITIES Wij hanteren in deze Overeenkomst verschillende vaste begrippen die hieronder staan uitgelegd. Je kunt aan de beginhoofdletter zien of je te maken hebt met zo n vast begrip: Aankoop : de aankoop van een Voucher. Aansprakelijkheid : aansprakelijkheid voor vorderingen uit welke hoofde dan ook (met inbegrip van wanprestatie, onrechtmatige daad, verkeerde voorstelling van zaken, ongerechtvaardigde verrijking of anderszins) verbandhoudende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst (waaronder begrepen doch niet uitsluitend aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is voorzien, dan wel voortvloeit uit de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of meer bepalingen in deze Overeenkomst) voor de toepassing van deze definitie wordt onder "Overeenkomst" tevens verstaan een nadere overeenkomst. Bedrijf : een derde-verkoper van Producten en/of diensten bij wie een Voucher kan worden ingewisseld. Onder Bedrijf wordt NIET verstaan Groupon of Groupon International. Groupon Dienst : een of meer door Groupon aangeboden diensten, met inbegrip van de verkoop van Vouchers.

10 Voucher : een Voucher die kan worden ingewisseld voor bepaalde Diensten of Producten van een bepaald Bedrijf, met inachtneming van de voorwaarden die staan vermeld op de Voucher zelf en in de aanbieding op de Site waar de Voucher is gekocht. Wij noemen die Voucher een groupon een samentrekking van group voucher en coupon. Diensten / Producten : Diensten of Producten die door een Bedrijf via de Site van Groupon worden aangeboden en op de Voucher en in de aanbieding staan beschreven (en waarvoor de Voucher kan worden ingewisseld). Site : websites waaronder de website waarop de aanbiedingen van de bedrijven worden aangeboden-, mobiele applicaties, elektronische communicaties of diensten, social networking sites, of individuele websites die specifiek zien op een bepaalde -zakelijke partner, -handelaar, -stad, of -ander gebied, en linken of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden. 10. GEGEVENS GROUPON Groupon Netherlands BV Prins Bernhardplein JE Amsterdam Tel Zie hier voor al onze contactgegevens

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie