Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland"

Transcriptie

1 Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming, Groupon International GmbH, die zal opereren onder eigen juridische voorwaarden. Dit betekent dat: enerzijds: de site per 28 december 2012 wordt onderhouden door Groupon International GmbH, onder de voorwaarden van Groupon International GmbH. Anderzijds zullen de fantastische aanbiedingen die je gewend bent gewoon blijven worden aangeboden door Groupon Netherlands BV, onder de verkoopvoorwaarden van Groupon Netherlands BV. Deze tref je hieronder aan. Op al je aankopen op en / of na 1 mei 2013 zijn de Verkoopvoorwaarden van Groupon Netherlands BV van toepassing. Indien je een aankoop hebt gedaan vóór 1 mei 2013 blijven de voorwaarden die toen golden op je aankoop van toepassing. Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Hieronder vind je de Voorwaarden waaronder wij Vouchers verkopen. 1. ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DEZE VERKOOPVOORWAARDEN 1.1 Met wie en met welk document heb je te maken: Je leest een juridisch document dat de overeenkomst vormt tussen jou als Klant (hierna te noemen: "jij", "je", jou, jouw of de "Klant") en ons. Bij ieder aankoop ga je gaat akkoord met de onderstaande Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen de Overeenkomst. Wij zijn Groupon Netherlands BV. Wij zijn een Nederlandse vennootschap, statutair gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: , BTW nummer: B.01. Wij verwijzen in deze Overeenkomst naar onszelf als "Groupon", "wij", we, "ons" of "onze". Met de Groupon Groep bedoelen wij ons zelf en onze gelieerde ondernemingen, waaronder begrepen Groupon International GmbH Wat doen wij: Wij verkopen Vouchers aan jou (zie artikel 2 voor meer informatie) via de Site Voor wie: Onze Vouchers zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel privégebruik (je mag een Voucher wel aan iemand anders cadeau geven voor privégebruik). De Vouchers mogen nimmer voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. 1.4 Minimum Leeftijd: om onze Site en / of onze Diensten te kunnen gebruiken en / of een aankoop te kunnen doen moet je 18 jaar of ouder zijn. 1.5 Definities: Wij hanteren in deze Overeenkomst verschillende vaste begrippen. Je kunt aan de beginhoofdletter zien of je te maken hebt met een begrip met een bepaalde vaste betekenis. Je vindt een uitleg van deze begrippen in deze Overeenkomst of in Artikel 9 onderaan deze Overeenkomst.

2 2. EEN VOUCHER KOPEN 2.1 De Aankoopprocedure: Groupon verkoopt Vouchers die ingewisseld kunnen worden voor Diensten of Producten van een Bedrijf. 2.2 De Aankoopprocedure voor Diensten: Wanneer je de stappen voor aankoop van een Voucher doorloopt, je akkoord bent gegaan met deze verkoopvoorwaarden, wij jouw betaling hebben ontvangen en wij de transactie per aan je hebben bevestigd (wat onze aanvaarding van de transactie is) wordt de transactie voor je Aankoop van de Voucher pas afgerond. Het contract inzake de Aankoop van je Voucher komt aldus pas tot stand op het moment dat wij je Aankoop per aan je hebben bevestigd. Tot het moment waarop de transactie voor je Aankoop van de Voucher is afgerond, behouden wij ons het recht voor om een beoogde transactie zonder opgaaf van reden te weigeren of een beoogde aankoop niet te accepteren. 2.3 Inwisselen: Nadat je een Aankoop hebt verricht, kun je de Voucher inwisselen voor een Dienst bij het Bedrijf die je de aanbieding heeft aangeboden. Op de Voucher staat bij welk Bedrijf en voor welke Diensten van dat Bedrijf je de Voucher kunt inwisselen. Wanneer de Voucher niet conform het bepaalde in deze Overeenkomst wordt ingewisseld, kan dat - ter beoordeling van ons (of het Bedrijf) - de ongeldigheid van de Voucher tot gevolg hebben. 2.4 Aankoopprocedure en Inwisselen Vouchers voor Producten Het aankoopproces en het inwisselen van Vouchers voor Producten verloopt iets anders dan zoals dat werkt bij Diensten (beschreven in 2.2 en 2.3) en bestaat uit 2 STAPPEN. STAP 1 betreft de aankoop van de Voucher voor het Product, direct gevolgd door STAP 2, waarbij de Voucher meteen door jou wordt ingewisseld bij het bedrijf dat je het Product aanbiedt. Nadat je STAP 1 en STAP 2 doorlopen hebt en de betaling gelukt is, ontvang je een welkomstmail van Groupon waarmee de transactie definitief wordt en je aankoop tot stand komt. Vervolgens hoef je helemaal niets meer met de Voucher te doen, omdat je deze bij de aankoop al direct ingewisseld hebt. Het Product wordt rechtstreeks door het Bedrijf op het door jou opgegeven adres afgeleverd. 2.5 Toepasselijkheid van deze Overeenkomst: Deze Overeenkomst is op elke Aankoop van toepassing. 2.6 VERANTWOORDELIJKHEID Groupon is de verkoper van de Voucher en sluit met jou een contract voor de Aankoop van die Voucher. Groupon is verantwoordelijk- en zorgt voor een adequate klantenservice om je te ondersteunen bij het inwisselen van de Voucher mocht je daar problemen bij hebben, aangenomen dat je artikel doorlopen hebt Het Bedrijf is de verkoper van de Diensten of Producten en sluit met jou een contract voor de aankoop van die Diensten of Producten. Het Bedrijf is dan ook verantwoordelijk voor de levering van die Diensten of Producten.

3 2.6.3 Heb je een probleem, neem dan eerst contact op met het Bedrijf, probeer het probleem samen op te lossen en zorg ervoor dat je dat binnen de daarvoor geldende voorwaarden (waaronder termijn(en) en vorm(en)) doet, bijvoorbeeld als het gekochte Product gebrekkig is dan moet je het Bedrijf daarvan in kennis stellen binnen bekwame tijd nadat je het gebrek hebt ontdekt (waarbij twee maanden na ontdekking tijdig is). Als dat niet lukt, neem dan contact op met Groupon. Groupon zet desgewenst graag haar relatie met het Bedrijf in om het probleem op te lossen, ook in die gevallen waarin zij niet verantwoordelijk is. Jij blijft echter verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden die gelden tussen jou en het Bedrijf. Lukt Groupon het ook niet het probleem samen op te lossen, dan ligt het eraan of het probleem betrekking heeft op het inwisselen van de Voucher of de Dienst of het Product. Ligt het aan het inwisselen van de Voucher, dan zal Groupon je verder proberen te helpen volgens de voorwaarden in artikel 3. Ligt het aan de Dienst of het Product, dan kan Groupon je helaas niet verder helpen, tenzij het bedrijf niet meer bestaat. 2.7 Beperkingen: Het is verboden om de Voucher te verveelvoudigen, te (weder)verkopen of te verhandelen. Wanneer hiertoe een poging wordt gedaan, kan dat - ter onze beoordelingleiden tot de ongeldigheid van de Voucher De Voucher moet in zijn geheel en mag dus niet in delen worden ingewisseld. Indien de Voucher echter voor meerdere sessies geldig is (bijvoorbeeld meerdere rijlessen of meerdere massages) dan geldt dat de Voucher in zijn geheel direct bij het eerste uitvoeringsmoment ter verzilvering bij het Bedrijf moet worden ingeleverd Hoewel dit eigenlijk nooit zou moeten voorkomen, geldt dat wanneer de Voucher om welke reden dan ook voor minder dan de totale nominale waarde wordt ingewisseld, er geen recht bestaat op een tegoed, geldbedrag of nieuwe Voucher voor het verschil tussen die nominale waarde en het bedrag waarvoor is ingewisseld. 2.8 Combinatie: Het Bedrijf mag zelf bepalen of de Voucher gebruikt kan worden in combinatie met een andere aanbieding of tegoedbon of met cadeaubonnen van derden. 2.8 Verlies/diefstal van de Kortingsbon: Het Bedrijf en wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de Kortingsbon of van het referentienummer daarvan. 2.9 Verlies/diefstal van de Voucher: Het Bedrijf en wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de Voucher of van het referentienummer daarvan Vervaldatum: De Voucher verloopt op de datum die op die Voucher staat vermeld.

4 3. ANNULERING, RESTITUTIE OF PROBLEMEN De mogelijkheden in art. 3 laten onverlet dat als je je Voucher niet hebt kunnen inwisselen omdat Groupon tekort schoot in de op haar rustende verplichtingen, je gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de wet en deze Overeenkomst je bieden, binnen de daaraan daarin gestelde grenzen. 3.1 Problemen, Voucher niet nog gebruikt en nog niet verlopen: Neem wanneer je problemen hebt met het inwisselen van je Voucher contact met ons op. Terugbetalingsverzoeken voor ongebruikte Vouchers die nog niet verlopen zijn worden op de volgende wijze behandeld:. In eerste instantie proberen wij altijd om je toch de ervaring te bieden waarvoor je de Voucher hebt gekocht.. Wanneer het inwisselen van je Voucher niet lukt, zonder dat je er zelf wat aan kan doen, krijg je van ons een Groupon-tegoed om een andere ervaring te proberen, mits je artikel hebt gevolgd.. Indien het inwisselen van je Voucher niet lukt zonder dat je er zelf wat aan kan doen, kan je in sommige gevallen in plaats van Groupon-tegoed de Aankoopprijs van je Voucher van ons terug krijgen. Dit zullen wij per geval beoordelen aan de hand van de specifieke omstandigheden en mits je artikel hebt gevolgd.. Wanneer een Bedrijf niet meer bestaat of Groupon iets te verwijten valt, worden restituties van ongebruikte Vouchers of Vouchers waarvoor vanwege het feit dat het Bedrijf niet meer bestaat geen product meer wordt uitgeleverd door het Bedrijf altijd door ons geaccepteerd. 3.2 Problemen, Voucher al gebruikt: Wanneer je je Voucher al hebt gebruikt, maar je niet tevreden bent met je Aankoop, wordt een restitutie per geval bekeken. Wel geldt hier wederom de voorwaarde dat je eerst zelf actief contact moet hebben opgenomen met het bedrijf om tot een oplossing te komen, zoals omschreven staat in artikel Problemen, maar Voucher is verlopen: De Voucher kan gedurende de gehele op de Voucher vermelde geldigheidstermijn bij het Bedrijf worden verzilverd. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je Voucher op tijd te gebruiken. Mocht de Voucher toch niet tijdig door jou verzilverd zijn bij het Bedrijf, neem dan contact op met Groupon. Groupon kan je dan tegen betaling van administratiekosten van 15 % van de Voucherprijs (met een maximum van EUR 10,-) credits aanbieden tot aan maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de niet door jou verzilverde Voucher. Die credits hebben een maximale geldigheidstermijn van een jaar.

5 3.4 Bedenktijd op Voucher verantwoordelijkheid van Groupon: Ongeacht of er problemen zijn, als je je hebt bedacht en je je Voucher natuurlijk nog niet gebruikt hebt, heb je wettelijk het recht om de Voucher met of zonder opgaaf van reden te annuleren, zolang je dat doet binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag na ontvangst van de Voucher. Dit ontbindingsrecht heb je in aanvulling op de andere mogelijkheden op grond van deze overeenkomst. Wanneer je Groupon binnen deze termijn laat weten dat je van je Aankoop afziet, wordt de Aankooprijs van de Voucher zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen teruggestort (middels de door jou gehanteerde betaalmethode of anderszins op een wettelijk voorgeschreven of toegestane wijze). Je kunt de aankoop van de Voucher annuleren door het annuleringsformulier in te vullen en te versturen. Een link naar het annuleringsformulier is beschikbaar in de bevestigingsmail. Wanneer je je Aankoop van de Voucher na afloop van de bedenktermijn van 14 dagen annuleert heb je, behoudens het bepaalde in artikel 3.1, geen recht meer op restitutie van de Voucher. Bij Vouchers die je hebt aangekocht voor Producten werkt dit anders, zie daarvoor hieronder artikel Bedenktijd op Voucher voor een Product: bij de aankoop van een Voucher voor een Product wordt die Voucher direct door jou ingewisseld bij het Bedrijf dat je het Product aanbiedt (zie hiervoor artikel 2.4). Daarmee verzoek je Groupon uitdrukkelijk om te beginnen met haar dienstverlening aan jou, en erken je dat je het recht om de aankoop van de Voucher te annuleren, verliest. Er zit wel altijd nog een bedenktijd op het Product waarvoor het Bedrijf verantwoordelijk is, zie hiervoor artikel 3.5 dat voor alle duidelijkheid door Groupon in deze voorwaarden is opgenomen. 3.5 Bedenktijd op Producten verantwoordelijkheid van het Bedrijf Naast de bedenktijd op de Voucher zit er een bedenktijd op het Product, tenzij het een Product betreft dat uitgezonderd is van de wettelijke bedenktermijn, zie lid 3.6 hieronder. De bedenktijd op het Product gaat in op de dag nadat je het Product thuis ontvangen hebt. Je kan het Product zonder nadere opgaaf van reden annuleren door binnen 14 dagen per of telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Groupon en daarna het Product terug te sturen naar het Bedrijf, mits je daarbij de Bedenktijd Richtlijnen in acht neemt, waaronder in ieder geval is begrepen dat: jij zorgvuldig om moet gaan met het Product en de verpakking en het Product enkel uit de verpakking mag halen en / of testen (behalve ondergoed) om te kunnen beoordelen of je het Product wilt houden. Bij cds, dvds en videos mag je echter niet de verzegeling verbreken. Indien je het Product met een beroep op de bedenktijd niet wilt houden, dien je het Product, onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking (tenzij redelijkerwijze onmogelijk) aan het Bedrijf te retourneren, conform de instructies die je door Groupon in opdracht van het Bedrijf zijn gegeven. 3.6 Bedenktermijn - tickets / toegangskaarten: Een concertkaart, andere toegangskaart of ticket zijn tijdsgebonden vrijetijds Producten. Deze Producten zijn uitgezonderd van de wettelijke bedenktermijn. Daarom kan je aangekochte Vouchers voor concertkaartjes, andere toegangskaartjes of tickets niet meer annuleren.

6 3.7 Producten die eveneens zijn uitgezonderd van de wettelijke bedenktermijn zijn:. tijdsgebonden Producten, zoals tijdschriften, kaartjes voor een concert of kranten;. Producten die je speciaal afgestemd op persoonlijke wensen laat maken, bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar je eigen ontwerp;. Producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals eten of bloemen;. reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding als het Bedrijf zich verplicht die diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;. weddenschappen en loterijen;. koop van hoofdzakelijk levensmiddelen die worden afgeleverd op je woon- of verblijfplaats of werkplek door frequent en op gezette tijdens langskomende bezorgers;. het afsluiten van een dienst waarbij je nadrukkelijk toestemming geeft om die dienst binnen de wettelijke bedenktijd te laten beginnen, bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen of een inschrijving bij een dating- of relatiebemiddelingsbureau. 3.8 Het Product of de Dienst voldoet niet aan je verwachtingen op basis van de beschrijving zoals die was weergegeven in de aanbieding of op de Voucher. Wanneer je hierover een klacht hebt, is de procedure als volgt: In het geval waarin de beschrijving op de Site en op de Voucher juist is, maar het Bedrijf fout zit, of in het geval je anderszins niet tevreden bent met het geleverde: zoals bepaald in artikel dien je altijd eerst zelf contact op te nemen met het Bedrijf om je probleem op te lossen. Mocht dit uiteindelijk niet lukken en kom je er niet uit met het Bedrijf, dan zullen wij proberen met het Bedrijf contact op te nemen en onze relatie in te zetten om het probleem tussen jou en het Bedrijf op te lossen. Let wel: ingevolge artikel 2.6 van deze Overeenkomst is het Bedrijf (NIET Groupon) verantwoordelijk voor de levering van zijn Diensten of Producten met betrekking tot de Voucher. De naam en contactgegevens of de naam en link naar de website van het bedrijf staan altijd vermeld in de betreffende deal en in de bevestigings die je van ons na je aankoop ontvangt. Wanneer het Bedrijf je alsnog levert waar je op basis van de Voucher recht op hebt, is er geen probleem. Wanneer het Bedrijf de Voucher echter niet volgens de voorwaarden in de aanbieding en op de Voucher accepteert, zul je juridisch gezien het betreffende Bedrijf moeten aanspreken. Ondanks dit laatste, gaat Groupon soms verder dan waartoe zij wettelijk is verplicht wat betekent dat afhankelijk van waarom je niet tevreden bent, we je in sommige gevallen een Groupon-tegoed uitkeren of je de aankoopprijs terug betalen Ingeval de beschrijving op de Site en/of op de Voucher onjuist is: behouden wij ons het recht voor om een Voucher aan te passen of te annuleren, en indien relevant je daarover te informeren. 3.9 Aard van de restitutie: Voor de restitutie van een Voucher (als tegoed of door terugstorting door middel van de door jou gehanteerde betaalmethode of anderszins) geldt altijd het volgende:

7 3.9.1 Groupon en Groupon International zijn als tussenpersoon NIMMER verantwoordelijk voor Diensten of Producten zelf of voor de levering daarvan op basis van een Voucher. Zie artikel 2.6 voor meer informatie. 4. NORMEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 4.1 De normen die wij hanteren: Groupon probeert je altijd optimaal van dienst te zijn Om dit te ondersteunen, zullen wij er, behoudens overmacht, voor zorgen dat wij het recht hebben om Vouchers te verkopen, dat de Vouchers van voldoende kwaliteit zijn en gebruikt kunnen worden voor hetgeen waar de Voucher recht op geeft. Daarnaast zullen wij bij onze activiteiten niet in strijd handelen met professionele zorgvuldigheidseisen en bij de nakoming van onze verplichtingen uit deze Overeenkomst redelijke zorgvuldigheid betrachten. 4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 heeft het bepaalde in dit artikel voorrang op alle andere bepalingen uiteengezet in deze Overeenkomst. 4.3 Waar wij altijd verantwoordelijk voor zijn: Het bepaalde in deze Overeenkomst laat onverlet onze Aansprakelijkheid die wij ingevolge het toepasselijke recht niet kunnen uitsluiten of beperken (zoals bedrog). 4.4 Waar wij nimmer verantwoordelijk voor zijn: Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 4.3 kunnen wij als tussenpersoon geen garantie geven op de Diensten en Producten en de levering daarvan, die door de Bedrijven via onze Vouchers worden aangeboden en wij sluiten alle Aansprakelijkheid inclusief eventuele gevolgschade uit. Tevens kunnen wij geen garantie geven en sluiten wij alle Aansprakelijkheid inclusief gevolgschade uit ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid en andere aspecten van Producten waarvoor de Voucher is of kan worden ingewisseld. De Bedrijven leveren je hun Diensten of Producten op basis van hun eigen algemene voorwaarden. 4.5 In aanvulling op het in 4.4 bepaalde sluit Groupon alle Aansprakelijkheid inclusief eventuele gevolgschade uit voor al hetgeen direct of indirect verband houdt met deze Overeenkomst en / of in het daarvan gesloten of daarmee verband houdende overeenkomsten. 5. JOUW VERPLICHTINGEN 5.1 De door een Bedrijf gehanteerde voorwaarden: Bedrijven hanteren voor de levering van hun Diensten of Producten hun eigen toepasselijke voorwaarden en jij dient er voor te zorgen dat jij je- of degene die de Voucher bij een Bedrijf inwisselt, zich aan die voorwaarden houdt. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid 5.2 Voor wat betreft de voorwaarden die op de Voucher zelf van toepassing zijn, geldt dat die altijd duidelijk in de deal worden weergegeven.. Het is jouw eigen verplichting om deze voorwaarden altijd goed door te nemen voordat je de Voucher aankoopt zodat je altijd van te voren weet onder welke voorwaarden de Voucher te gebruiken is.

8 5.3 Juiste gegevens: Jij garandeert dat alle gegevens die je bij de Aankoop verstrekt juist en volledig zijn. 6. VRIJWARING 6.1 Jij zult ons vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten die voor ons voortvloeien uit, aanspraken of rechtsvorderingen door wie dan ook uit hoofde van: a) jouw gebruik van de Dienst of de Site; b) het gebruik van een Voucher; c) het gebruik van onze Diensten of de Site via jouw wachtwoord; dan wel d) een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door jou, met dien verstande dat als de schade bij de uitvoering van de Overeenkomst aan de derde is toegebracht door Groupon of een persoon of zaak waarvoor Groupon aansprakelijk is, jij in je verhouding met Groupon die schade niet voor een groter deel hoeft te dragen dan waartoe jij volgens de wet verplicht zou zijn. 7. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Zie onze Privacyverklaring, die deel uitmaakt van deze Overeenkomst. 8. ALGEMEEN 8.1 Uitleg: In deze Overeenkomst: Wordt met woorden die naar een persoon verwijzen, bedoeld natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 8.2 Andere voorwaarden zijn niet van toepassing: Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, worden andere voorwaarden en bepalingen hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 8.3 Overmacht: Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen uit deze Overeenkomst wanneer de uitvoering van onze verplichtingen belemmerd wordt of onmogelijk wordt gemaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke macht is gelegen. 8.4 Gehele overeenkomst: Deze Overeenkomst (inclusief onze Privacyverklaring) vormt de gehele overeenkomst tussen partijen ten aanzien van het voorwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomsten, afspraken en regelingen tussen partijen, die aldus komen te vervallen. Verklaringen, afspraken of toezeggingen die tijdens de onderhandelingen tussen partijen voorafgaande aan deze Overeenkomst mondeling dan wel schriftelijk mochten zijn gemaakt of gedaan, zijn slechts geldig wanneer zij uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

9 8.5 Derdenwerking: Het bepaalde in deze Overeenkomst is, voor wat betreft rechten die door Groupon kunnen worden uitgeoefend en verweermiddelen die aan Groupon toekomen, overeenkomstig van toepassing op- en heeft gelijke werking jegens de Groupon Groep, derden-contentproviders en licentiegevers, die zich ieder rechtstreeks daarop kunnen beroepen. Dit beding is onherroepelijk. Personen die geen partij zijn (geworden) bij deze Overeenkomst kunnen vanzelfsprekend geen nakoming vorderen van het hiervoor bepaalde. 8.6 Doorwerking: In alle gevallen geldt dat het bepaalde in de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 van deze Overeenkomst, alsmede de bepalingen waarvan uitdrukkelijk is aangegeven of waarvan uit het zinsverband blijkt dat zij na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van toepassing blijven, dan wel naar hun aard na beëindiging van toepassing dienen te blijven, ook na beëindiging van deze Overeenkomst van toepassing. Wanneer je opnieuw van de Dienst gebruik maakt, zijn daarop de alsdan geldende verkoopvoorwaarden van toepassing. Maar op alle Vouchers die je onder deze onderhavige voorwaarden hebt gekocht blijven deze voorwaarden met inbegrip van het vorenstaande van toepassing. 8.7 Toepasselijkheid: Wanneer een of meer bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig zijn, laat zulks de toepasselijkheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst onverlet. 8.8 Toepasselijk recht: Op deze Overeenkomst en op de uitleg daarvan, is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter uitsluitend bevoegd. 9. DEFINITIES Wij hanteren in deze Overeenkomst verschillende vaste begrippen die hieronder staan uitgelegd. Je kunt aan de beginhoofdletter zien of je te maken hebt met zo n vast begrip: Aankoop : de aankoop van een Voucher. Aansprakelijkheid : aansprakelijkheid voor vorderingen uit welke hoofde dan ook (met inbegrip van wanprestatie, onrechtmatige daad, verkeerde voorstelling van zaken, ongerechtvaardigde verrijking of anderszins) verbandhoudende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst (waaronder begrepen doch niet uitsluitend aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is voorzien, dan wel voortvloeit uit de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of meer bepalingen in deze Overeenkomst) voor de toepassing van deze definitie wordt onder "Overeenkomst" tevens verstaan een nadere overeenkomst. Bedrijf : een derde-verkoper van Producten en/of diensten bij wie een Voucher kan worden ingewisseld. Onder Bedrijf wordt NIET verstaan Groupon of Groupon International. Groupon Dienst : een of meer door Groupon aangeboden diensten, met inbegrip van de verkoop van Vouchers.

10 Voucher : een Voucher die kan worden ingewisseld voor bepaalde Diensten of Producten van een bepaald Bedrijf, met inachtneming van de voorwaarden die staan vermeld op de Voucher zelf en in de aanbieding op de Site waar de Voucher is gekocht. Wij noemen die Voucher een groupon een samentrekking van group voucher en coupon. Diensten / Producten : Diensten of Producten die door een Bedrijf via de Site van Groupon worden aangeboden en op de Voucher en in de aanbieding staan beschreven (en waarvoor de Voucher kan worden ingewisseld). Site : websites waaronder de website waarop de aanbiedingen van de bedrijven worden aangeboden-, mobiele applicaties, elektronische communicaties of diensten, social networking sites, of individuele websites die specifiek zien op een bepaalde -zakelijke partner, -handelaar, -stad, of -ander gebied, en linken of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden. 10. GEGEVENS GROUPON Groupon Netherlands BV Prins Bernhardplein JE Amsterdam Tel Zie hier voor al onze contactgegevens

Verkoopvoorwaarden Travel vouchers Groupon International Travel GmbH

Verkoopvoorwaarden Travel vouchers Groupon International Travel GmbH Verkoopvoorwaarden Travel vouchers Groupon International Travel GmbH Hieronder vind je de Voorwaarden waaronder wij Travel vouchers verkopen. 1. ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DEZE VERKOOPVOORWAARDEN 1.1 Met

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Op deze pagina vind je de Voorwaarden waaronder wij Kortingsbonnen verkopen. 1. ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DEZE VERKOOPVOORWAARDEN 1.1 Met wie en met welk document heb

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Booking Calendar Tool

Algemene voorwaarden voor Booking Calendar Tool Algemene voorwaarden voor Booking Calendar Tool. 1. BASISINFORMATIE OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Groupon International Travel GmbH: Groupon International Travel GmbH is een bedrijf dat geregistreerd

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1.Definities en toepasselijkheid: In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op www.paservice.nl,

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Voorwaarden Shop-in-MBO Webshop, juli 2017

Voorwaarden Shop-in-MBO Webshop, juli 2017 Voorwaarden Shop-in-MBO Webshop, juli 2017 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Aanbod derde partijen Artikel 4 Bestelling en levering Artikel 5 Vergoeding en betaling

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Promotions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden Voucher (hierna: Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Actify koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden Voucher (hierna: Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Actify koopt. 1 Algemene informatie & definities 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden Voucher (hierna: Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Actify koopt. 1.2 Met Actify wordt bedoeld Achmea Vitaliteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Concepts B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities Dravietdijk 22 4706 LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: 14 12 09 Artikel 1 Definities 1.1 Santi Cosmetics: de Commanditaire Vennootschap, Santi Cosmetics, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1. Definities en toepasselijkheid In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op mediamarkt.nl,

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Adres: De Noesten 5a 9439 TC Westerbork Tel: 0031 (0) 593-33 17 76 Email: info@hpsmail.nl Internet:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Restaurant Blauw betrekking tot de Restaurant Blauw Cadeaukaart., alsmede gelijkwaardige producten als de Restaurant Blauw Cadeaubon.

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Beauty & Wellness B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOPEN NEWFYSIC BV

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOPEN NEWFYSIC BV ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOPEN NEWFYSIC B.V. 2012 1 ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERKOPEN NEWFYSIC BV Artikel 1 - Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NewFysic

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Diemen FunSports

Algemene Voorwaarden Van Diemen FunSports Algemene Voorwaarden Van Diemen FunSports Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Registratie Uitvoering Overeenkomst Herroepingsrecht/retour

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden beebox

Algemene Voorwaarden beebox Algemene Voorwaarden beebox Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Italiaanse Slippers Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: Italiaanse Slippers Prins Willem Alexanderlaan 155 6301 TV Valkenburg aan de Geul Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

BowlingCadeau Algemene Voorwaarden

BowlingCadeau Algemene Voorwaarden BowlingCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SunYa Nederland BV

Algemene voorwaarden SunYa Nederland BV Algemene voorwaarden SunYa Nederland BV INLEIDING Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

Inleiding Defini*es Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informa*e Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Defini*es Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informa*e Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en beva=en belangrijke informa>e voor u als koper.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 2. Inspanningen schoonheidssalon 3. Afspraken

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 2. Inspanningen schoonheidssalon 3. Afspraken ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Susanna s beautycare en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V.

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Levamentum: de handelsnaam waaronder mevrouw L.A. Troost producten en/of diensten op afstand

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors webshop

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors webshop Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors webshop Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke

Nadere informatie

Artikel 4 Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod verm

Artikel 4 Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod verm Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden komen in het kort op het volgende neer: Bij het bestellen van het boek op deze site heeft u het recht dit zonder opgaaf van reden terug te sturen binnen 7

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Aanbod: het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Juriaan Boogaard, SpecialStucco Eva Besnyostraat 103, 1087 KR Amsterdam Telefoonnummer: 06 22822221 E-mailadres: info@specialstucco.nl KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie