PROCENTEC. The PROFIBUS and PROFINET Company. 7165Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCENTEC. The PROFIBUS and PROFINET Company. 7165Opleidingen"

Transcriptie

1 PROCENTEC The PROFIBUS and PROFINET Company 7165Opleidingen 7165

2

3 Voorwoord. PROCENTEC, het interna onaal geaccrediteerde Competence en Trainings Centrum voor PROFIBUS en PROFINET, presenteert met het trots het aanbod aan opleidingen voor Als dé experts op het gebied van PROFIBUS en PROFINET beheersen wij deze technologien tot op het bot. Met deze exper se ondersteunen en adviseren wij wereldwijd al jaren bedrijven om succesvol te zijn met hun installa e of de installa e van hun klanten. Onze experts werken dagelijks met deze technologie. Naast het ontwikkelen van slimme innova eve producten leveren zij ondersteuning in het veld. De kennis die hierbij in de afgelopen 15 jaar is opgedaan passen wij toe in onze opleidingen zodat ze goed aansluiten bij uw bedrijf. Deze folder hebben we zorgvuldig voor u samengesteld om overzichtelijk te laten zien waar wij u op het gebied van opleidingen mee kunnen ondersteunen. Wij nodigen u uit om samen met ons succesvol te zijn in het toepassen van PROFIBUS en PROFINET technologie. Dennis van Booma CEO Oscar Abbenhuis Hoofd Opleidingen

4 Troubleshooting & Maintenance Zelfstandig storingen oplossen. Deze opleiding is volledig ingespeeld op de behoe en van personen die PROFIBUS installa es installeren en onderhouden. Het omvat een compleet kennispakket dat geheel gericht is op de prak jk. Er wordt geleerd hoe men een storing moet analyseren, lokaliseren en oplossen. Dit wordt gefundeerd aan de hand van theorie over bekabeling, afscherming, aarding en meetgereedschappen. Met behulp van prak sche oefeningen gaan de deelnemers de theorie toepassen in de prak jk. Na het volgen van de opleiding zijn de deelnemers in staat zelfstandig onderhoud te plegen en op strategische wijze storingen in PROFIBUS installa es op te lossen. Tevens wordt kennis opgedaan van bekabelingstechnieken, aarding, afscherming, PROFIBUS componenten en leert men om te gaan met de benodigde meetgereedschappen. Theorie Overzicht van PROFIBUS DP en PA Eigenschappen van RS 485 en MBP-IS Bekabelingstechnieken Aarding en afscherming DP/PA segmentkoppelaars, repeaters en OLM s Strategie van storinglokalisering Meetgereedschappen Prak jk Protocol- en signaalanalyse met ProfiTrace 2 Kabelme ngen met ProfiTrace 2 Klasse 2 func es met ProfiTrace 2 Monitoren op afstand met COMbricks Trainingswijze: Theorie + prak jk (MBO-3 niveau) Kosten: 750 per persoon op reguliere data. Duur: 2 Dagen ( uur)

5 Certified PROFIBUS Installer Zorg dat u de voorschri en kent... Dit opleidingsprogramma is volledig geconcentreerd op technici die zich bezighouden met het installeren, bekabelen en testen van PROFIBUS DP/PA apparatuur. Deze groep mensen is vaak de laatste schakel in een project en krijgt de meeste druk te verduren als bij oplevering, of gedurende haar life cycle de installa e niet goed func oneert. Gecer ficeerde installateurs zijn een garan e voor kwalita ef geïnstalleerde netwerken. PROFIBUS is een robuuste veldbus, maar velen zien nog niet in dat het een digitaal datacommunica esysteem met eigen specifieke spelregels is en het niet meer als een standaard elektriciteitsdraad beschouwd kan worden. Tijdens het installa ewerk zijn problemen vaak te wijten aan simpele fouten zoals een ontbrekende afsluitweerstand, verkeerde kabel, aders verwisseld, etc. Daarom staat in steeds meer bestekken beschreven dat alleen gekwalificeerde installateurs het project mogen uitvoeren. Vanaf nu kunnen de installateurs in de Benelux ook aan deze eisen voldoen en zich onderscheiden van de niet gecer ficeerde uitvoerders, doordat zij zich bekwaam hebben gemaakt in de spelregels en hun werk kunnen valideren. Dit gee de aannemers een garan e dat de installa e door bekwame installateurs wordt uitgevoerd. De installer opleiding duurt 2 dagen die zijn opgebouwd uit prak jksessies, theorie en een halve dag examen. Na het met goed gevolg doorlopen van het examen, mag de cursist zichzelf Cer fied PROFIBUS Installer noemen en wordt interna onaal geregistreerd. De techniek van PROFIBUS Adressering Token passing Transmissiesnelheden DP en PA Basisprincipes transmissietechniek Impedan e, loop jden Demping, skin effect Reflec es RS 485 en PROFIBUS DP De techniek van RS 485 Signalering Kabelspecifica es, opbouw en soorten Topologie (maximale kabellengte, a appingen) DB9 en M12 connector Afsluitweerstanden Repeaters en DP/DP koppelaars Aarding en afscherming Externe invloeden op de buskabel Beschermingstechnieken Aarding en afscherming tussen kasten MBP en PROFIBUS PA DP/PA koppelaars en links Topologie (maximale kabellengte, a appingen) Kabelspecifica es Afsluitweerstanden Trainingswijze: Prak jk, theorie en een halve dag examen (MBO-4 niveau). Duur: 2 Dagen ( uur) Meet- en testgereedschappen Handheld tools Oscilloscopen Analyzers Montage richtlijnen Uitsparingen met hoogspanningskabels Adereindhulzen Sta sche elektriciteit (ESD) Prak sche oefeningen Adressen instellen Kabelspecifica es analyseren Kabels assembleren en testen Protocolanalyse met de analyzer Kosten: 750,- per persoon op reguliere data. Signaalanalyse met de oscilloscoop

6 Certified PROFIBUS Engineer Laat zien dat u de expert bent... Word een Cer fied PROFIBUS Engineer! De opleiding Cer fied PROFIBUS Engineer is een wereldwijd erkende opleiding om een kwaliteits-pla orm te creëren voor PROFIBUS gediplomeerde personen die door een officieel examen zijn geaccrediteerd. De Cer fied Engineer opleiding duurt 4 dagen die bestaan uit een theore sch en prak sch gedeelte. Op de laatste dag wordt een examen afgenomen. Na het met goed gevolg doorlopen van het examen, krijgt de cursist de tel Cer fied PROFIBUS Engineer en wordt hij officieel geregistreerd. PROFIBUS speelt een primaire rol in de automa seringstechniek en dat betekent dat het merendeel van de projecten alleen maar uitgevoerd mag worden door gediplomeerde personen. Door middel van de waardevolle Cer fied PROFIBUS Engineer status kunnen bedrijven en hun medewerkers zich onderscheiden van andere bedrijven die zich met deze technologie bezighouden. Grondbeginselen Token passing Masters en slaves Transmissiesnelheden Berichtenopbouw SAP s OSI model De techniek van RS 485 Elektrische eigenschappen Topologie Aantal aanslui ngen A appingen Afsluitweerstanden Kabelspecifica es en -typen Redundan e Aarding en afscherming Cer fied Engineer (CPE) Netwerkcomponenten Stekkers en connectoren Repeaters OLM s Ac eve afsluiters DP/DP koppelaars Meet- en testgereedschappen Handheld tools Busmonitors/Analyzers Oscilloscopen Busparameters en cyclus jden Tslot, Max_TSDR, etc Watchdogs Repeats Min_Slave_Intervall HSA De techniek van DP Diagnose, Parameters en Configura e Sync en Freeze GSD bestanden Cyclisch en acyclisch Interface met PLC/DCS Prak sche oefeningen Netwerken opbouwen met behulp van configura etools Gebruik van de ProfiTrace Analyzer Busparameters instellen Klasse 2 func es Diagnose genereren en inlezen Storingzoeken en nog veel meer... 3 dagen theorie + prak jk uur 1 dag examen (MBO/HBO niveau) uur - Opleiding met examen 1850,- per persoon Geldt alleen op reguliere data.

7 Certified PROFIBUS PA Module Knowhow voor de procesautoma sering. De Cer fied PA module duurt 2½ dag. Deze module is volledig geconcentreerd op PROFIBUS PA en kan men alleen volgen als het standaard Cer fied PROFIBUS Engineer diploma is behaald. Toepassingsgebied DP en PA DP/PA koppelaars en links Aanslui ngen Specifica es Performance Benodigde busparameters Stromen, spanningen en limieten De techniek van MBP Topologie A appingen Afsluitweerstanden Kabelspecifica es Aarding en afscherming Elektrische eigenschappen Netwerkcomponenten Stekkers en connectoren Junc eboxen Parameters en profielen Opbouw cyclische data Statuswaarde en toepassingen Profiel GSD s en Ident numbers Parametersets van instrumenten Verschil FDT/DTM/DDL Prak sche oefeningen Netwerken opbouwen met behulp van configura etools Parameters instellen bij instrumenten Diagnose generen en inlezen Meten met een oscilloscoop ProfiTrace met PA Probe Berekenen van stromen en spanningen en nog veel meer... Opmerkingen Deze module wordt alleen in het Engels gegeven! Explosieveiligheid DP-V1 Cer fied PA Module (CPA) 2 dagen theorie + prak jk uur ½ dag examen (MBO/HBO niveau) uur - Opleiding met examen 900,- per persoon Geldt alleen op reguliere data.

8 PROFINET Studiedag Van installeren naar Hello World Deze studiedag gee u een diepgaand overzicht van de mogelijkheden die PROFINET uw automa sering en produc eprocessen kan bieden. Als rode draad wordt er een constante vergelijking met PROFIBUS gemaakt omdat dit de huidige standaard is en PROFINET een interessante aanvulling of uitbreiding kan worden. PROFINET maakt gebruik van Industrial Ethernet en daar zijn op dit moment een hoop mythen over. Vooral bekabeling, security, determinisme en snelheid zijn voor de meeste gebruikers grijze gebieden. Maar vooral belangrijke aspecten waar niemand een oordeel over wil geven: onderhoudswerkzaamheden, gedrag bij storingen in de kabels, oplossingen voor de procesautoma sering, investeringskosten en hoeveel aanbieders van producten zijn er nu? Deze studiedag zal de onzekere punten begrijpbaar onder de loep nemen zodat de deelnemer na afloop met een goed gevoel een beslissing kan maken over de inzet en projectuitvoer met dit automa seringssysteem. Alle onderwerpen worden met een demonstra e afgesloten zodat er een directe link wordt gelegd met de prak jk. Dit evenement wordt verzorgd door de experts van PROCENTEC die al jaren PROFIBUS projecten uitvoeren en opleidingen verzorgen. Zij zijn in staat u realis sch te informeren over de voordelen en consequen es van PROFINET. Inleiding Huidige situa e PROFIBUS Ontstaan van PROFINET Strategie en inzetgebied van PROFINET Blik op de toekomst PROFINET Technologie Device typen RT en IRT IO en CBA Adresseren Performance Proxy s Configura e stappen GSD files Hardware en so ware van een PROFINET device Cer ficering van devices Beschikbare tools Overzicht Ethernet Toegangsmethode Frame structuur MAC en TCP/IP adres Switches Bekabelingsrichtlijnen Kabelsoorten Connectoren Wireless Demonstra es Configureren van een PROFINET installa e Integra e van een PROFIBUS segment Testen van een PROFINET installa e Berichten analyseren met een Analyzer Montage van een stekker Uitwisselen van een device Trainingswijze: Theorie en demonstra es (MBO-4 niveau) Kosten: 1600,- per dag op loca e in Nederland. Duur: 1 Dag ( uur)

9 Troubleshooting & Maintenance Zelfstandig storingen oplossen. Deze opleiding is volledig ingespeeld op de behoe en van personen die PROFINET installa es installeren en onderhouden. Het omvat een compleet kennispakket dat geheel gericht is op de prakijk. Er wordt geleerd hoe men een storing moet analyseren, lokaliseren en oplossen. Dit wordt gefundeerd aan de hand van theorie over bekabeling, afscherming, aarding en meetgereedschappen. Met behulp van prak sche oefeningen gaan de deelnemers de theorie toepassen in de prakijk. Na het volgen van de opleiding zijn de deelnemers in staat zelfstandig onderhoud te plegen en op strategische wijze storingen in PROFINET installa es op te lossen. Tevens wordt kennis opgedaan van bekabelingstechnieken, aarding, afscherming, PROFINET componenten en leert men om te gaan met de benodigde meetgereedschappen. Theorie Overzicht van PROFINET Eigenschappen Ethernet PROFINET infrastructuur Bekabelingstechnieken Switches PROFINET protocol Strategie van storinglokalisering Meetgereedschappen Prak jk Configura e en inbedrijfname PROFINET netwerk Kabelme ng met kabeltester Monteren kabels Diagnose met Switch Protocolanalyse met Wireshark Me ngen met ne li tes Trainingswijze: Theorie + prak jk (MBO-3 niveau) Duur: 2 Dagen ( uur) Kosten: 750,- per persoon Geldt alleen op reguliere data.

10 Certified PROFINET Engineer Word Industrieel Ethernet expert. De opleiding Cer fied PROFINET Engineer is een wereldwijd erkende opleiding. Het is gestandaardiseerd door PROFIBUS Interna onal om een kwaliteitsplatform te creëren voor PROFINET gediplomeerde personen die door een officieel examen zijn geaccrediteerd. De opleiding gee u een diepgaand overzicht van de mogelijkheden die PROFINET uw automa sering en produc eprocessen kan bieden. Als rode draad wordt er een constante vergelijking met PROFIBUS gemaakt omdat dit de huidige standaard is en PROFINET een interessante aanvulling of uitbreiding kan worden PROFINET maakt gebruik van Industrial Ethernet en daar zijn op dit moment een hoop mythen over. Vooral bekabeling, security, determinisme en snelheid zijn voor de meeste gebruikers grijze gebieden. Maar vooral belangrijke aspecten waar niemand een oordeel over wil geven: onderhoudswerkzaamheden, gedrag bij storingen in de kabels, oplossingen voor de procesautoma sering, investeringskosten en hoeveel aanbieders van producten zijn er nu? Deze opleiding zal de onzekere punten begrijpbaar onder de loep nemen zodat de deelnemer na afloop een beslissing kan maken over de inzet en projectuitvoer met dit automa seringssysteem. De opleiding duurt 3 dagen die bestaan uit een theore sch en prak sch gedeelte. Op de laatste dag wordt een examen afgenomen. Na het met goed gevolg doorlopen van het examen, krijgt de cursist de tel Cer fied PROFINET Engineer en wordt hij officieel geregistreerd. Dit evenement wordt verzorgd door de experts van PROCENTEC die al jaren PROFIBUS projecten uitvoeren en opleidingen verzorgen. Zij zijn in staat u realis sch te informeren over de voordelen en consequen es van PROFINET. Introduc e Huidige PROFIBUS situa e Waarom PROFINET? Inzetgebied PROFINET PROFINET Technologie Device typen RT en IRT IO en CBA Adresseren Presta es en cyclus jden Proxy s Configura e stappen GSD bestanden Ethernet Technologie Toegangsmethode Frame structuur MAC en TCP/IP adressen Switches Bekabelingsrichtlijnen Kabeltypen Connectoren MLT-3 en 4B/5B codering IWLAN Fibre Op c PROFINET IO Technologie Device Name en IP adressen programmeren Watchdog Berichten Hardware en so ware van een PROFINET device Overigen Cer ficering van devices Beschikbare tools PROFINET versus andere Ethernet systemen Prijsvergelijking tussen PROFINET en PROFIBUS Blik in de toekomst Prak sche oefeningen Connectoren monteren Kabel testen Switches configureren Berichten analyseren Een PROFINET installa e opbouwen Een PROFIBUS segment integreren Trainingswijze: Theorie + prak jk (MBO/HBO niveau) Tijdens: uur Duur: 3 Dagen (opleiding + examen) Kosten: 1800,- per persoon op reguliere data.

11 ProfiTrace Training Word een meester van de meest populaire PROFIBUS Tool. Deze gra s training richt zich volledig op ProfiTrace 2. Het doel is het ProfiTrace pla orm te beheersen om snel te kunnen iden fceren; Wat is een goed en wat is een slecht netwerk? In één dag leren de deelnemers hoe ze ProfiTrace kunnen gebruiken om PROFIBUS storingen te analyseren, lokaliseren en op te lossen. Met onze hands-on benadering brengen de deelnemers de theorie in de prak jk. Theorie Structuur van de so ware Structuur van de ProfiCore Licen esysteem Aansluiten op installa e Sta s eken Oscilloscope Network Manager Live List Sta s eken Berichten opnemen Triggers instellen, filters instellen Opslaan en uitwisselen van bestanden Prak sche oefeningen Installeren so ware Installeren GSD bestanden Protocolanalyse (berichten, sta s eken) Signaalanalyse (Oscilloscope, Bar graph) Netwerk topologie genereren Rapport genereren Testen uitvoeren met ProfiCaptain Bestemd voor Deze training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is met ProfiTrace of voor diegene die tot aanschaf van de tool moet besluiten. Service- en onderhoudspersoneel, operators Hard- en so ware engineers Installa ebedrijven Industriele PROFIBUS gebruikers Ingenieursbureaus Instructeurs en docenten Leveranciers Trainingswijze: Theorie + prak jk (MBO-4 level) Kosten: GRATIS op reguliere data. Duur: 1 Dag ( uur)

12

13 COMbricks DEMODAG Ervaar een innova e! PROCENTEC organiseert een aantal GRATIS COMbricks demodagen om de toegevoegde waarde van dit innova eve monitoringsysteem te tonen. Het onderhouden van PROFIBUS installa es gebeurt al jaren met behulp van ProfiTrace. Een prima methode. Maar, grote projecten met loca es wereldwijd en het chronisch tekort aan technisch personeel bemoeilijken dit proces. Wij zijn ook in een situa e beland dat de life-cycle van installa es door de huidige economische situa e wordt verlengd. Permanent monitoren en direct kunnen ingrijpen is dus voor oudere installa es een vereiste. COMbricks is een op PROFIBUS en PROFINET gebaseerde automa seringssysteem dat repeaters en permanent monitoren met ProfiTrace verenigt. Het is een toegevoegde waarde voor automa seringsprocessen door op afstand PROFIBUS installa es permanent te monitoren en via de gebruiker te alarmeren. Met COMbricks leidt PROCENTEC een nieuw jdperk in voor netwerkcomponenten met geïntegreerde ProfiTrace analyzer en oscilloscoop. Tijdens de demodag demonstreren wij onze PROFIBUS PA koppelaar, de nieuwe RS 485-IS Barrier voor explosie gevaarlijke gebieden en een speciale repeater module die het mogelijk maakt om PROFIBUS-communica e over niet-standaard kabel te laten lopen. COMbricks is net als ProfiTrace een volledig Nederlands product dat wereldwijd door meer dan 46 distributeurs wordt verspreid. Programma Ontvangst met broodjes Wat is COMbricks? RS 485-IS Barrier Modulaire repeaters met redundan e, ProfiTrace en oscilloscoop PROFIBUS PA koppelaar Glasvezel en communica e over niet-standaard PROFIBUS kabel Gateways voor PROFIBUS en PROFINET Live demo Afslui ng U krijgt de mogelijkheid om zelf COMbricks uit te proberen. Er staan diverse tablets en laptops opgesteld die in verbinding staan met PROFIBUS installa es. Mocht u deze dag bij willen wonen, dan verzoeken wij u het Aanmeldingsformulier te faxen naar: ( kan natuurlijk ook). Een routebeschrijving kunt u in de downloads rechtsboven deze pagina vinden. Voor meer informa e kunt u al jd contact opnemen, of bezoek de webpagina:

14 PROCENTEC Algemeen PROCENTEC is specialist op het gebied van PROFIBUS en PROFINET technologie en ontwikkelt producten om produc e-processen van eindgebruikers te op maliseren. Onze innova eve oplossingen zorgen ervoor dat onze cliënten succesvol opereren in de wereld van de industriële automa sering en het maximale rendement uit hun proces halen. Wij leveren alle componenten die nodig zijn om een meet- en stuurbaar netwerk in te richten. Onze producten meten, signaleren en verbinden de verschillende onderdelen van een procesinstalla e en zorgen ervoor dat deze op maal werkt. Toepassingen zijn denkbaar in allerlei installa es op zowel de fabrieks- als u liteitsvloer. Al onze producten ontwikkelen en maken wij op Nederlandse bodem. Onze dienstverlening houdt echter niet op na het leveren van het juiste product. PROCENTEC staat eindgebruikers bovendien bij jdens implementa eprocedures, cer ficeringstrajecten en storingen. Onze specialisten zijn ad hoc of op periodieke basis in te ze en om u bij te staan. Dat kan vanuit ons kantoor in Wateringen of bij u op loca e, waar dan ook ter wereld. O ewel, PROCENTEC is hèt loket voor al uw PROFIBUS en PROFINET vraagstukken. Op het gebied van mobiele PROFIBUS onderhoudsgereedschappen hee PROCENTEC met ProfiTrace wereldwijd het grootste marktaandeel verworven. Onze robuuste ProfiHubs blijken jarenlang ongekend betrouwbaar te werken in netwerkinfrastructuren op zowel de fabrieks- en u liteitsvloer. Door deze uitstekende combina e te integreren in het COMbricks pla orm groeien we razendsnel naar de technologieleider-posi e voor netwerkcomponenten met geïntegreerde monitoring faciliteiten en asset management. Het hoofdkwar er is geves gd in Wateringen (bij Den Haag) en een verkoopkantoor in Karlsruhe (Duitsland). Contactgegevens Neem voor meer informa e contact op met ons hoofdkantoor in Nederand. PROCENTEC B.V. Turfschipper JC Wateringen Nederland Tel.: +31 (0) Fax.: +31 (0) website: Bezoek onze website voor een overzicht van onze wereldwijde distributeurs en partners op

15 Aanmeldingsformulier Fax: Bedrijfsnaam:... Contactpersoon:... Ordernummer:... BTW Nummer:... Factuuradres:... Postcode / plaats:... Telefoonnummer: geen mailing Boek voor mij een kamer in het Atlan c Hotel van:...t/m... De volgende personen nemen deel aan de training op de volgende data: Opleiding (PTB, CPI, T&M, CPE, CPA, PN Studiedag, PNE) Datum Deelnemer Speciale maal jd / mobielnummer Datum: Handtekening:......

16 PROCENTEC The PROFIBUS and PROFINET Company PROCENTEC B.V. Turfschipper JC Wateringen Nederland Tel.: +31 (0) Fax.: +31 (0) website: 7165

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

ITtraining + Management

ITtraining + Management 2014 ITtraining + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Hoofdvestiging Global Knowledge Nederland Iepenhoeve 5, 3438 MR NIEUWEGEIN Postbus 1059, 3430 BB NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol.

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol. OVER A-SIDE MEDIA OPRICHTING A-side media is opgericht in 2001 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een fullservice internetbureau. Wij profileren ons als allround mediabedrijf en staan bekend om

Nadere informatie

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM TeS-ED 6ss Technische UniversiteittvEindhoven Faculty ofelectrical Engineering Section ofdigital Information Systems (ICSIEB) Master's Thesis: STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

Cursusgids. Industrial Automation

Cursusgids. Industrial Automation Cursusgids Industrial Automation 02 Contactinformatie Cursusgids Industrial Automation itsme Industrial Automation Steurweg 2, 4941 VR Raamsdonksveer Postbus 128, 4940 AC Raamsdonksveer Tel. +31(0)76 578

Nadere informatie

De menselijke factor in IT transities Maart 2015

De menselijke factor in IT transities Maart 2015 De menselijke factor in IT transities Maart 2015 René Voortwist ICT adviseur INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE ICT BEHEERDER OUDE STIJL...4 2.1 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.... 4 2.2 KENNIS EN VAARDIGHEDEN...

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut Coaching van het Beleggingsinstituut COACHING ALS STRATEGISCH EN PRAKTISCH KOMPAS VOOR RENDEMENT EN VERMOGENSONTWIKKELING In financieel

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie