Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsaanbod: testopleidingen.com"

Transcriptie

1 (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer Introductie Testen TMap NEXT Test Manager (NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Manager Certificering TMap NEXT Test Manager Testen met TMap NEXT TMap HD: Werken met de TMap Suite voor Test Engineers TMap HD: Werken met de TMap Suite voor Test Managers TMap HD ISTQB Foundation ISTQB Foundation Agile Tester ISTQB Advanced Technical Test Analyst ISTQB Advanced Test Analyst ISTQB Advanced Test Manager ISTQB Certificering ISTQB TPI NEXT Foundation Efficiënter Testen met TPI NEXT E-learningTPI NEXT Foundation Certificering TPI NEXT TPI NEXT TPI NEXT : Verbeter uw Testprocessen Opleidingsaanbod: testopleidingen.com 1

2 (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) Certified Mobile App Professional Tester Foundation Certificering CMAP Usability Testen Gestructureerd Toetsen Gestructureerd Infrastructuur Testen Business Driven Testmanagement Testopleidingen specials Testcoördinatie in de praktijk Professioneel Testmanagement De Ketentestspecialist Rolgericht Tosca Certified Professional (TCP) Tosca Certified User Advanced Level Certificering Tosca Tosca Vaardigheden en Gedrag voor de Testprofessional Leanin de praktijk: Yellow& Green Belt Softskills Opleidingsaanbod: testopleidingen.com 2

3 (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) CertifiedAgile Tester (Opleiding en examen) Certificering CAT Testen in een Agile omgeving Certified Scrum Master (Opleiding en examen) Certified Scrum Product Owner (Opleiding en examen) Certificering Scrum Agile Certificering Scrum Workshop Agile/ Scrum Foundation DevOps Awareness Stand Up Dinner Agile Testen SAP Lifecycle Testen Security Testen Ketenrisicoanalyse BDTM start project Incompany De Ketentestmanager en -regisseur Opleidingsaanbod: testopleidingen.com 3

4 Testen met TMap NEXT Introductie testen Inhoud: Tijdens deze opleiding maakt u kennis met de essenties van het vakgebied testen. De opleiding geeft een introductie op testen in het algemeen en gestructureerd testen in het bijzonder primair volgens de aanpakken ISTQB en TMap NEXT. TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u hoe u gestructureerd, effectief én efficiënt kunt testen met behulp van TMap NEXT. Examentraining TMap NEXT Test Engineer Inhoud:Tijdens deze training wordt u voorbereid op het EXIN-examenTMap NEXT Test Engineer. Hierna kunt u het examen inplannen. E-learningTMap NEXT Test Engineer Duur: 60 uren zelfstudie Inhoud:Tijdens dit opleidingstraject leert u hoe u gestructureerd, effectief én efficiënt kunt testen met behulp van TMap NEXT. Interactieve e-learning modules behandelen de theorie op dynamische wijze. TMap NEXT Test Manager (NL/ENG) Inhoud:Tijdens de opleiding Professioneel Testmanagement leert u wat de benodigde kennis, taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden van een Testmanager zijn. Examentraining TMap NEXT Test Manager Inhoud:Tijdens deze training wordt u voorbereid op het EXIN-examenTMap NEXT Test Manager. Examen TMap NEXT Test Engineer Met dit certificaat bewijst u dat u gestructureerd, effectief en efficiënt kunt testen volgens TMap NEXT. Examen TMap NEXT Test Manager Met dit certificaat bewijst u namelijk dat u in staat bent het testproces te plannen, te managen en te evalueren volgens TMap NEXT. Beide examens kunnen op twee manieren afgenomen worden: in een EXIN Examroom of via EXIN Anywhere. TMap HD TMap HD: Werken met de TMap Suite voor Test Engineers*** Inhoud:Tijdens de opleidingtmap HD voor Test Engineersleert u hoe TMap NEXT is uitgebreid tot de de TMap Suite en hoe u als Test Engineerde onderdelen van de suite succesvol kunt toepassen. TMap HD: Werken met de TMap Suite voor Test Managers *** Inhoud:Tijdens de opleidingtmap HD voor Test Managers leert u hoe TMap NEXT is uitgebreid tot de de TMap Suite en hoe u als Test Manager de onderdelen van de suite succesvol kunt toepassen. ISTQB isqi s Best Partner 2015 ISTQB Foundation*** Inhoud: Tijdens deze opleiding leert u wat het ISTQB raamwerk inhoudt. Tevens wordt u voorbereid op het examen dat leidt tot het internationaal erkende ISTQB Foundation certificaat. ISTQB Foundation AgileTester*** Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u hoe anders testen in een Agile omgeving is en waar de tester op in moet spelen. ISTQB Advanced Test Manager *** Duur: 5 dagen van uur Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u wat het managen van testprocessen volgens ISTQB inhoudt. Tevens wordt u voorbereid op het examen dat leidt tot het internationaal erkende ISTQB Advanced Test Manager certificaat. ISTQB Advanced Test Analyst*** Duur: 4 dagen van uur Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u wat het ontwerpen van tests volgens ISTQB inhoudt. Tevens wordt u voorbereid op het examen dat leidt tot het internationaal erkende ISTQB Advanced Test Analyst certificaat. ISTQB Advanced Technical Test Analyst*** Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u technische test ontwerpen volgens ISTQB. Tevens wordt u voorbereid op het examen dat leid tot het internationaal erkende ISTQB Advanced Technical Test Analyst certificaat. TPI NEXT TPI NEXT Foundation Inhoud:Tijdens deze opleiding maakt u kennis met het TPI NEXT -model, de context, de werkwijze en de voordelen. Het TPI NEXT -model wordt wereldwijd gebruikt om testprocessen te verbeteren en efficiënter te maken. E-learning TPI NEXT Foundation Duur: 30 uren zelfstudie Inhoud:Tijdens deze opleiding maakt u kennis met het TPI NEXT -model, de context, de werkwijze en de voordelen. Het TPI NEXT -model wordt wereldwijd gebruikt om testprocessen te verbeteren en efficiënter te maken. Efficiënter Testen met TPI NEXT Duur: 6 dagen van uur Inhoud:Het resultaat van deze incompany-opleidingis een concreet verbeterd testproces. De opleiding is gebaseerd op Test Process Improvement NEXT, zoals beschreven in het boek TPI NEXT, Business Driven Test Process Improvement. TPI NEXT : Verbeter uw Testprocessen Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u uw testproces stap voor stap te verbeteren met TPI NEXT. Bovendien leert u hoe u testmethoden zoals TMap NEXT kunt implementeren met behulp van dit model.

5 Testopleidingen specials Certified Mobile App Professional Tester Foundation*** Inhoud:De training bereidt de deelnemers voor op het CMAP examen en geeft de deelnemers de kennis die nodig is om met mobiele applicaties aan de slag te gaan. Usability Testen Inhoud: Tijdens deze opleiding leert u hoe u de usabilityvan uw website en applicaties kunt beoordelen en deze kunt integreren in uw gestructureerde testproces. Tevens krijgt u inzicht hoe een goede usability u kan helpen uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Gestructureerd Toetsen Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u hoe u hoe u gestructureerd toetsen kunt voorbereiden, specificeren en uitvoeren. Bovendien leert u hoe u een toetsstrategie kunt opstellen en uitvoeren. Gestructureerd Infrastructuur Testen Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u hoe u de infrastructuur gestructureerd, effectief en efficiënt kunt testen met behulp van de TMap NEXT Infrastructuur aanpak. Business Driven Testmanagement Inhoud: Tijdens deze opleiding leert u hoe u Business DrivenTestmanagement (BDTM) in uw eigen praktijk kunt toepassen. BDTM helpt u een gefundeerd testplan te schrijven. Bovendien zorgt BDTM ervoor dat uw teststrategie aansluit bij de doelstellingen van uw organisatie. Overige Testopleidingen specials: De volgende Testopleidingen specials worden alleen in company gegeven: Opleiding SAP LifecycleTesten; Workshop Ketenrisicoanalyse en Workshop BDTM: Een goede start van uw project. Rolgericht Testcoördinatie in de praktijk Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u wat de benodigde kennis, taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden van een Testcoördinator zijn. Daarnaast ontvangt u kosteloos de epub-versievan het boek TMap NEXT (ter waarde van 24,95 EUR). Professioneel Testmanagement Inhoud:Tijdens de opleiding Professioneel Testmanagement leert u wat de benodigde kennis, taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden van een Testmanager zijn. Daarnaast ontvangt u kosteloos de epub-versievan het boek TMap NEXT (ter waarde van 24,95 EUR). Ketentestspecialist Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u wat de essentiële verschillen zijn tussen ketentesten en andere testen. Door het maken van opdrachten wordt duidelijk hoe een ketentest moet worden uitgevoerd. Daarbij ligt de focus op de ketentestvoorbereiding, -specificatie en -uitvoering. Daarnaast ontvangt u kosteloos het boek Testen van Ketens met TMap NEXT (ter waarde van 19,90 EUR). Tosca Tosca Certified Professional (TCP) *** Duur: 4 dagen van uur Inhoud:Deze opleiding is bedoeld voor (technische) Test Engineers, Testcoördinatoren, Testmanagers en overige functionarissen die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van de basistaken op het gebied van testspecificatie en -automatisering met behulp van de Tosca Testsuite. Tosca Certified User Advanced Level (TCUAL) Inhoud:Deze opleiding is bedoeld voor (technische) Test Engineers, Testcoördinatoren, Testmanagers en overige functionarissen die hun kennis van de Tosca Testsuite willen verdiepen. Softskills Vaardigheden en Gedrag voor de Testprofessional Inhoud:Tijdens deze opleiding ontwikkelt u uw communicatieve vaardigheden en krijgt u inzicht in de gedragsstijlen van uzelf en van anderen. Hierdoor bent u als testprofessional in staat effectiever en efficiënter samen te werken met alle partijen waarmee u in verbinding staat. Leanin de praktijk: Yellow& Green Belt Inhoud:Tijdens de opleiding Green Belt wordt u zich bewust van de achtergrond en principes van Lean, leert u werken met verschillende Lean tools en ervaart u hoe het is om in een Lean organisatie te opereren.

6 Agile isqi s Best Partner 2015 Certified Agile Tester (CAT) *** Duur: 5 dagen van uur Inhoud: Tijdens deze opleiding leert u hoe u uw testvaardigheden in een agile-omgevingeffectief toepast. Onderdeel van het trainingstraject vormt een Engelstalig examen dat leidt tot het internationaal erkende CertifiedAgile Tester (CAT) certificaat. isqi CAT Certified Agile Tester Testen in een Agile omgeving Inhoud:Tijdens deze opleiding leert u hoe u effectief test in een agile-omgevingen welke vaardigheden daarvoor nodig zijn. Bovendien krijgt u praktische tips hoe u agiletesten op de juiste manier kunt vormgeven in uw eigen praktijk. CertifiedScrum Product Owner Inhoud: De Product Owner training legt de fundamenten voor het succesvol runnen van een project, waarbij gebruik wordt gemaakt van Scrum. Na de training wordt u aangemeld bij de Scrum Alliance. U ontvangt een van de Scrum Alliance met instructies voor het examen. Open opleiding, Incompany of maatwerk Alle open opleidingenuit ons opleidingsaanbodkunnen we voor u eveneens incompanyorganiseren. Dit is kostentechnisch interessant als u minimaal 4 tot 6 deelnemers heeft voor dezelfde opleiding. Bovendien kunnen we maatwerkopleidingensamenstellen over onderwerpen die we regulier niet bieden. Deze maatwerkopleidingen zijn helemaal gericht op úw organisatie. Certified Scrum Master Inhoud: Een tweedaagse training waarin beginnende Scrum Masters en teamleden de basis leren van de Scrum en Agile praktijk. Na de training wordt u aangemeld bij de Scrum Alliance. U ontvangt een van de Scrum Alliance met instructies voor het examen. Workshop Agile/Scrum Foundation Duur: 1 dag van uur Inhoud:Tijdens deze workshop leert u wat de agileen scrum methodieken inhouden. U leert de agile principes begrijpen en u wordt voorbereid op het examen dat leidt tot het internationaalerkende Agile Foundation certificaat. DevOps Awareness Duur: 1 dagdeel Inhoud:DevOps (een samentrekking van Developmenten Operations) is hot! Maar wat is het eigenlijk? Komt het alleen maar neer op het in het leven roepen van teams bestaande uit developmenten operations-medewerkers? Moeten we nieuwe tools installeren? De DevOps Awareness opleiding biedt u in één dagdeel een compleet overzicht van DevOps! Stand Up Dinner Duur: van uur Inhoud: Tijdens deze Stand Up Dinner maakt u op interactieve wijze kennis met de verschillende aspecten van gestructureerd testen in een agile omgeving. U leert hoe een gestructureerde testmethode uw agiletestproces effectiever en efficiënter maakt. Tevens krijgt u concrete tips om grip te krijgen op uw agile testproces. Incompany SAP Lifecycle Testen Inhoud: Tijdens deze opleiding leert u hoe u gestructureerd en efficiënt kunt SAP testen met behulp van de methode SAP LifecycleTesten. Bovendien leert u hoe u het testproces in een SAP-omgeving kunt coördineren en managen. Ketenrisicoanalyse Duur: 1 dagdeel Inhoud: Tijdens deze incompanyworkshop brengt u de risico s van de gehele keten in kaart. U gaat gezamenlijk aan de slag met de ketenrisicoanalyse en maakt een start met de teststrategie van het ketentestproject. BDTM start project Duur: 1 dagdeel Inhoud: Tijdens deze incompanyworkshop worden alle stakeholders van uw op te starten project bijeengebracht. U gaat gezamenlijk aan de slag met de eerste 3 stappen van Business Driven Testmanagement. U brengt daarmee de risico s in kaart en maakt een start met de teststrategie van het project. Security Testen Duur: 2 dagen van Inhoud: Tijdens deze opleiding leert u wat het belang is van applicatiebeveiliging. Bovendien verkrijgt u de basisvaardigheden voor het testen van applicatiebeveiliging. De Ketentestmanager en -regisseur Inhoud: Tijdens deze opleiding leert u hoe u uw ketentest kunt managen en regisseren met behulp van Ketentesten volgens TMap NEXT. Bovendien leert u hoe u een gefundeerde teststrategie opstelt aan de hand van een ketenrisico-en haalbaarheidsanalyse.

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com TMap (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) Softskills TMap Suite E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Manager NEXT Introductie Testen TMap Suite Test Engineer

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

NIEUW: - ISTQB Agile Tester Extension - CMAP Mobile App Testing - Testen van mobiele apps in de praktijk

NIEUW: - ISTQB Agile Tester Extension - CMAP Mobile App Testing - Testen van mobiele apps in de praktijk Polteq Testopleidingen 2014-2015 NIEUW: - ISTQB Agile Tester Extension - CMAP Mobile App Testing - Testen van mobiele apps in de praktijk ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Improve Quality Services BV Prof. Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven Amsterdamsestraatweg 55a, 3744 MA Baarn The Netherlands

Improve Quality Services BV Prof. Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven Amsterdamsestraatweg 55a, 3744 MA Baarn The Netherlands Trainingen 2018 Improve Quality Services BV Prof. Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven Amsterdamsestraatweg 55a, 3744 MA Baarn The Netherlands T +31 (0)40 2021803 E opleidingen@improveqs.nl I www.improveqs.nl

Nadere informatie

MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix

MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix WIN TRAININGEN MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix 10 Basisopleidingen PMO, de start-up Prince II Foundation IPMA PMO P3O Foundation IPM voor de projectbeheerser Leading SAFe

Nadere informatie

Improve Quality Services BV Prof. Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven Amsterdamsestraatweg 55a, 3744 MA Baarn The Netherlands

Improve Quality Services BV Prof. Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven Amsterdamsestraatweg 55a, 3744 MA Baarn The Netherlands Trainingen 2019 Improve Quality Services BV Prof. Dr. Dorgelolaan 30, 5613 AM Eindhoven Amsterdamsestraatweg 55a, 3744 MA Baarn The Netherlands T +31 (0)40 2021803 E opleidingen@improveqs.nl I www.improveqs.nl

Nadere informatie

WIN OPLEIDINGEN. (Blijvend) leren, doe je bij WIN!

WIN OPLEIDINGEN. (Blijvend) leren, doe je bij WIN! WIN OPLEIDINGEN (Blijvend) leren, doe je bij WIN! 10 Basisopleidingen PMO, de start-up Prince II Foundation IPMA PMO P3O Foundation IPM voor de projectbeheerser Leading SAFe 4.5 Agile Officer Persoonlijke

Nadere informatie

Passie voor continu verbeteren!

Passie voor continu verbeteren! ID@5 Trainingen Passie voor continu verbeteren! Gecertificeerde Lean Belt trainingen voor individuele professionals én voor organisaties ID@5 is jouw partner op weg naar beter Als Lean specialist verzorgen

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops De requirements trainingen van Zest Application Professionals geven u de handvatten die nodig zijn om uw requirementsproces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met lastige praktijksituaties.

Nadere informatie

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together

BiZZdesign Academy. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Training Programma 2015. Building Strong Organizations Together BiZZdesign Academy Training Programma 2015 BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations Together Onze Inhouse TOGAF training was zeer levendig door goede oefeningen en een inspirerende trainer.

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Voor al uw testtrainingen. daag jezelf uit

Opleidingsbrochure. Voor al uw testtrainingen. daag jezelf uit Opleidingsbrochure. Voor al uw testtrainingen daag jezelf uit 2 Inhoud. Algemene informatie Polteq is de grootste onafhankelijke specialist in Nederland en België in software testen en marktleider op het

Nadere informatie

WIN OPLEIDINGEN. (Blijvend) leren, doe je bij WIN!

WIN OPLEIDINGEN. (Blijvend) leren, doe je bij WIN! WIN OPLEIDINGEN (Blijvend) leren, doe je bij WIN! 13 Trainingen PMO, de start-up LEER HOE JE EEN PMO KUNT OPZETTEN Een Project Management Office (PMO) vormt een cruciale schakel in het succes van een project

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Polteq Testopleidingen januari / juni 2016

Polteq Testopleidingen januari / juni 2016 Polteq Testopleidingen januari / juni 2016 Voor het programma vanaf juli 2016: zie www.polteq.com Pag. Opleiding Duur Prijs Examengeld Januari 16 12,13,14 (ex) 2 ISTQB Foundation 3 dagen 1.495,- 180,-

Nadere informatie

De zin van certificeren

De zin van certificeren De zin van certificeren Rik Kochuyt Rik Marselis BNTQB 24-01-2008 De zin van certificeren 1 Even voorstellen Rik Kochuyt IT - Testing & Integration Manager bij Isabel Voorzitter discussiegroep softwaretesten

Nadere informatie

Trainingen 2013. Improve Quality Services

Trainingen 2013. Improve Quality Services Trainingen 2013 Improve Quality Services Trainingen Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen IMPROVE QUALITY SERVICES BV... 4 TRAININGSVORMEN... 6 MAATWERKOPLEIDINGEN VAN IMPROVE QUALITY SERVICES...

Nadere informatie

Trainingen 2016. Improve Quality Services

Trainingen 2016. Improve Quality Services Trainingen 2016 Improve Quality Services T r a i n i n g C o n s u l t a n c y I n t e r i m Inhoudsopgave Algemeen Improve Quality Services BV 4 Trainingsvormen 6 Maatwerkopleidingen van Improve Quality

Nadere informatie

Trainingen 2015. Improve Quality Services

Trainingen 2015. Improve Quality Services Trainingen 2015 Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen Improve Quality Services BV 4 Trainingsvormen 6 Maatwerkopleidingen van Improve Quality Services 7 ISTQB ISTQB Foundation Certificate in

Nadere informatie

Cursusoverzicht Voorjaar 2015

Cursusoverzicht Voorjaar 2015 Cursusoverzicht Voorjaar 2015 In deze brochure vindt u een overzicht van alle leergangen en trainingen die in samenwerking met Suerte Academy dit voorjaar aanbiedt. De trainingen van worden zeer hoog gewaardeerd

Nadere informatie

Polteq Testopleidingen november 2016 / april 2017

Polteq Testopleidingen november 2016 / april 2017 Polteq Testopleidingen november 2016 / april 2017 Voor het programma vanaf mei 2017: zie www.polteq.com Pag. Opleiding Duur Prijs Examengeld November 16 December 16 Januari 17 Februari 17 Maart 17 April

Nadere informatie

Introductie

Introductie Trainingen Agile Introductie De Agile trainingen van The Agile Coach Company zijn praktisch en helpen organisaties direct zelfstandig aan de slag te gaan. Van basisvaardigheden tot verdieping op specifieke

Nadere informatie

Polteq Testopleidingen

Polteq Testopleidingen Polteq Testopleidingen Leaders in software testing Polteq is de grootste onafhankelijke specialist in Nederland en België in software testen en marktleider op het gebied van testopleidingen. Onze testprofessionals

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Introductie

Introductie Trainingen Agile Introductie De Agile trainingen van The Agile Coach Company zijn praktisch en helpen organisaties direct zelfstandig aan de slag te gaan. Van basisvaardigheden tot verdieping op specifieke

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom

Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom J.H. op den Veldestraat 71 1501ZN Zaandam +31 (0)6 141 888 94 hoogenboom@gmail.com www.uncontested.nl Introductie: Gecertificeerd test expert (o.a. Agile, TMap, ISTQB).

Nadere informatie

Nieuw / Vernieuwd: - Security Testen - isqi Agile Essentials - Testen van mobiele apps - Context Driven Testen

Nieuw / Vernieuwd: - Security Testen - isqi Agile Essentials - Testen van mobiele apps - Context Driven Testen Polteq Testopleidingen 2013 uitgave 2 Nieuw / Vernieuwd: - Security Testen - isqi Agile Essentials - Testen van mobiele apps - Context Driven Testen ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen Polteq Testopleidingen 2013 uitgave 1 Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next

Nadere informatie

ITIL Foundation. 1399,- excl. BTW per deelnemer Duur: Kosten: 2 dagen Max Deelnemers: 10

ITIL Foundation. 1399,- excl. BTW per deelnemer Duur: Kosten: 2 dagen Max Deelnemers: 10 ITIL Foundation Kosten: 1399,- excl. BTW per deelnemer Duur: 2 dagen Max Deelnemers: 10 Een officieel certificaat ITIL v4 Foundation heeft een grote meerwaarde voor de moderne professionele ICT er. ITIL

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

SUERTE Academy Platform voor Continue Persoonlijke Ontwikkeling

SUERTE Academy Platform voor Continue Persoonlijke Ontwikkeling Cursusoverzicht Voorjaar 2015 Onderstaand vind u een overzicht van alle opleidingen, leergangen, trainingen, workshops, etc. die Suerte Academy via een open rooster aanbiedt. Al deze trainingen kunnen

Nadere informatie

Agile with a smile. Dion Kotteman

Agile with a smile. Dion Kotteman Agile with a smile Dion Kotteman Introductie Strategisch adviesbureau www.dionkotteman.com Lid RvC, opdrachten bij Deloitte, CGI, gemeente Amsterdam, associé bij PBLQ. Voormalig CIO Rijk. Auteur van: De

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Op weg naar een hoger niveau testorganisatie. Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009

Op weg naar een hoger niveau testorganisatie. Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009 Op weg naar een hoger niveau testorganisatie Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009 1 Start Test resource pool Test factory Basic Change Method Seite 2 Einde Start Test resource pool Test factory Basic

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

theorie praktijk certificering Certified ISO Risk Management Professional informatie over de training MdP Management, Consulting & Training

theorie praktijk certificering Certified ISO Risk Management Professional informatie over de training MdP Management, Consulting & Training theorie praktijk certificering MdP Management, Consulting & Training informatie over de training Certified ISO 31000 Risk Management Professional 2017.08.06 Certified ISO 31000 Risk Management Professional

Nadere informatie

Het exit van de testmanager. Het exit van de testmanager

Het exit van de testmanager. Het exit van de testmanager Het exit van de testmanager Regie boven Management Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Classificatie: Het exit van de testmanager 4 oktober 2011 v1.0 2 De vragen Wat maakt een manager? De samenstellende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Cursusoverzicht Najaar 2014

Cursusoverzicht Najaar 2014 Cursusoverzicht Najaar 2014 In deze brochure vindt u een overzicht van alle leergangen en trainingen die in samenwerking met Suerte Academy dit voorjaar aanbiedt. De trainingen van worden zeer hoog gewaardeerd

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

Expert level Improving the testing process

Expert level Improving the testing process Expert level Improving the testing process Eerste praktijkervaringen Smaakmaker voor najaarsevent www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Eduard Hartog Isabelle Robrechts Version 1.1 Agenda Opbouw training

Nadere informatie

Van testproces tot testvak... en verder

Van testproces tot testvak... en verder V8.0 publ. Van testproces tot testvak... en verder Jurian van de Laar TestNet Jubileumevenement 15 mei 2017 Movers en shakers!! Ik heb ooit een ISTQB en/of TMap- opleiding gevolgd! Ik werk in een multi-disciplinair

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Agenda. X-Factor van Testen. Leren van onvolwassen testorganisaties? Danny Berrevoet Polteq IT Services

Agenda. X-Factor van Testen. Leren van onvolwassen testorganisaties? Danny Berrevoet Polteq IT Services X-Factor van Testen Leren van onvolwassen testorganisaties? Danny Berrevoet Polteq IT Services Agenda 1. Op weg naar volwassenheid 2. Mijn ervaringen 3. Resumé 1 Op weg naar volwassenheid - Hoe Totaalvoetbal

Nadere informatie

Resultaat gerichter Testen

Resultaat gerichter Testen Resultaat gerichter Testen Verandering van test beleid bij Rabobank International De Rabobank 1 Rabobank International Information Systems &Development IS&D Global Services & IT Risk Management Strategy

Nadere informatie

Vakmanschap in Java Software Development

Vakmanschap in Java Software Development Vakmanschap in Java Software Development Software ontwikkeling wordt steeds complexer. Meer devices, nieuwe IT en architectuur concepten (Cloud computing), veiligheid van systemen, gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Brochure Managing Across the Lifecycle

Brochure Managing Across the Lifecycle Brochure Managing Across the Lifecycle Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Vakmanschap in Java Software Development

Vakmanschap in Java Software Development Vakmanschap in Java Software Development Software ontwikkeling wordt steeds complexer. Meer devices, nieuwe IT en architectuur concepten (Cloud computing), veiligheid van systemen, gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Vakmanschap in Java Software Development

Vakmanschap in Java Software Development Vakmanschap in Java Software Development Software ontwikkeling wordt steeds complexer. Meer devices, nieuwe IT en architectuur concepten (Cloud computing), veiligheid van systemen, gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

De testmanager. Het definitieve exit. De vragen. Wat maakt een manager? Welke invloed hebben recente ontwikkelingen? En nu? De samenstellende delen

De testmanager. Het definitieve exit. De vragen. Wat maakt een manager? Welke invloed hebben recente ontwikkelingen? En nu? De samenstellende delen De testmanager Het definitieve exit Onderwerp: De testmanager, het definitieve exit Datum: 4 oktober 2011 Aanwezigen: Classificatie: v0.1 De vragen Wat maakt een manager? De samenstellende

Nadere informatie

Scaled agile in de praktijk: welke modellen zijn er en wat werkt het beste in jouw situatie?

Scaled agile in de praktijk: welke modellen zijn er en wat werkt het beste in jouw situatie? Scaled agile in de praktijk: welke modellen zijn er en wat werkt het beste in jouw situatie? Nothing beats an agile team! Lang leve het agile team dat zich tijdens elke sprint verder verbetert. Maar wat

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy SCRUM ESSENTIALS Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

Agile Foundation examen - OEFENVragenformulier

Agile Foundation examen - OEFENVragenformulier Agile Foundation examen - OEFENVragenformulier 1) Wat is het beste dat je kunt doen volgens de principes van het Agile Manifesto? a) Afspraken nakomen b) Opleveren wat waardevol is c) Regelmatig resultaat

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DATA DRIVEN UX DESIGN Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Sander Martens. VERTROUWELIJK SMa 1

CURRICULUM VITAE. Sander Martens. VERTROUWELIJK SMa 1 CURRICULUM VITAE Sander Martens SMa 1 Personalia: Familienaam : Martens Voornaam(en) : Sander Geboortedatum : 17-05-1977 Woonplaats : Nootdorp Beschikbaarheid : 36 uur Automatiseringservaring sinds: Augustus

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer Tmap Dag 2015 Ik test, jij test, wij testen Testen binnen een Wendbare Belastingdienst 29 september 2015 Laurens Kremer Introductie Naam: Laurens Kremer, SPC, CISA Rol: Agile coach Informatie Management

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Data Driven Organisation

Data Driven Organisation 2-daagse training Data Driven Organisation Van visie- naar actiegedreven strategie Initiatief en organisatie In samenwerking met datadriven.heliview.nl Wat leert u in deze training? U doet inspiratie op

Nadere informatie

Curriculum Vitae Alexander Noot. Curriculum Vitae : Alexander Noot

Curriculum Vitae Alexander Noot. Curriculum Vitae : Alexander Noot Curriculum Vitae Naam Woonplaats : Alexander Noot : Oss Geboortedatum : 21-06-1980 Functie E-mail : Tester/Test Coördinator/Test Manager/Agile tester : alexander@noottesting.nl Telefoonnummer : 0628757048

Nadere informatie

Havenstraat 18, 4927 BA Hooge Zwaluwe Mobiel +31 6 11 626 484 camiel@tokowieme.nl Geboortedatum 11-12-1975

Havenstraat 18, 4927 BA Hooge Zwaluwe Mobiel +31 6 11 626 484 camiel@tokowieme.nl Geboortedatum 11-12-1975 Persoonlijke Gegevens Naam Wieme Initialen (Roepnaam) C.J. (Camiel) Titel Drs. Adres Havenstraat 18, 4927 BA Hooge Zwaluwe Mobiel +31 6 11 626 484 E-mail camiel@tokowieme.nl Geboortedatum 11-12-1975 Profiel

Nadere informatie

Cursus informatie ITIL Foundation

Cursus informatie ITIL Foundation Cursus informatie ITIL Foundation Training Code ITILF-DT Gesproken Taal Nederlands Taal Materiaal Engels Cursus dagen 3 Startdatum 25 januari 2017 Kosten 1424,-- excl. BTW Examen Ja Taal Examen Nederlands

Nadere informatie

Meer met Minder. Valori / Caesar thema avond "Meer met Minder" (c) Valori Egbert Bouman, 23 Mei

Meer met Minder. Valori / Caesar thema avond Meer met Minder (c) Valori Egbert Bouman, 23 Mei Meer met Minder Valori / Caesar thema avond, 23 mei 2013 Inleiding door Egbert Bouman 2 (c) Valori Egbert Bouman, 23 Mei 2013 1 Meer met Minder Een avond vol Lean en de Theory of Constraints 3 Agenda vanavond

Nadere informatie

Trainingsaanbod SourcePower Academy

Trainingsaanbod SourcePower Academy Trainingsaanbod SourcePower Academy AGILE & SCRUM EXPERIENCE NAAM HOOFDTRAINERS Gert van de Krol, Pim Luth en Henk Ledderhof Twee dagdelen EUR 375,00 Maximaal 12 Scrum is een framework voor het Agile managen

Nadere informatie

Curriculum vitae. Marcel Kwanten. Test Engineer. IT-ervaring sinds 2016

Curriculum vitae. Marcel Kwanten. Test Engineer. IT-ervaring sinds 2016 Curriculum vitae. Marcel Kwanten Test Engineer IT-ervaring sinds 2016 Expertisegebieden TMap NEXT Test Management TMap HD Approach (TMap ) TOSCA Testautomatisering Agile/Scrum XML Kwaliteitszorg Consultancy

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation. 1264,- excl. BTW per deelnemer Duur: Kosten: 3 dagen Max Deelnemers: 12

PRINCE2 Foundation. 1264,- excl. BTW per deelnemer Duur: Kosten: 3 dagen Max Deelnemers: 12 PRINCE2 Foundation Kosten: 1264,- excl. BTW per deelnemer Duur: 3 dagen Max Deelnemers: 12 Tijdens deze training krijgt u uitleg over de opzet van het PRINCE2 -model. We geven u inzicht in hoe verschillende

Nadere informatie

Trainingsaanbod Think-Able Training Consulting

Trainingsaanbod Think-Able Training Consulting Trainingsaanbod Think-Able Training Consulting Sander Denk Think-Able Training Consulting www.think-able.nl s.denk@think-able.nl +31 6 36 16 42 74 1 Think-Able Training Consulting Als zelfstandig trainer

Nadere informatie

ONTWIKKELTRAJECT OP MAAT

ONTWIKKELTRAJECT OP MAAT Ontwikkeltraject op maat ONTWIKKELTRAJECT OP MAAT IT GROEI UIT TOT SPECIALIST IN JOUW VAKGEBIED Ontwikkeltraject op maat Plaatje IK KRIJG VEEL RUIMTE EN MOGELIJKHEDEN WAT BETREFT STUDIE EN TRAININGEN.

Nadere informatie

Ketenregie 2 oktober Ketenregie in Agile / DevOps: Noodzaak? Quality Experience Day

Ketenregie 2 oktober Ketenregie in Agile / DevOps: Noodzaak? Quality Experience Day Ketenregie in Agile / DevOps: Noodzaak? Quality Experience Day 2017 1 Ketens in het nieuws Sogeti 2017 3 Ketenregie in Agile / DevOps: Noodzaak? 02 oktober 2017 Rik Marselis - Ahmed Alarieqi Quality Experience

Nadere informatie

Brochure Agile / SCRUM Foundation

Brochure Agile / SCRUM Foundation Brochure Agile / SCRUM Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt

Nadere informatie

Kickstart-aanpak. Een start maken met architectuur op basis van best practices.

Kickstart-aanpak. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Kickstart-aanpak Een start maken met architectuur op basis van best practices. www.theunitcompany.com Kickstart-aanpak Soms is net dat extra duwtje in de rug nodig om te komen waar je wilt zijn. In onze

Nadere informatie

2012 heden: codecentric Nederland BV Agile Test Consultant. 2010 2012 Rabobank International Teamleider, Leads Test Analyst

2012 heden: codecentric Nederland BV Agile Test Consultant. 2010 2012 Rabobank International Teamleider, Leads Test Analyst Personalia Naam: LinkedIn: Blog codecentric: Blog persoonlijk: Rol: Huib Schoots nl.linkedin.com/in/huibschoots/ http://blog.codecentric.nl http://www.huibschoots.nl/blog Agile Test Consultant / Trainer

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan DEVOPS?! INLEIDING Wat gaan we doen? 18:00 Introductie 19:00 Uitleg open space 19:30 Koffie + start open space 20:30 Wrap-up INLEIDING Even vooraf Samen Duurzaam Innoveren INLEIDING Ik ben Jan Buurman

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Organisatie Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie