Polteq Testopleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polteq Testopleidingen"

Transcriptie

1

2 Polteq Testopleidingen Leaders in software testing Polteq is de grootste onafhankelijke specialist in Nederland en België in software testen en marktleider op het gebied van testopleidingen. Onze testprofessionals worden in binnen- en buitenland gevraagd om testvraagstukken op te lossen of om testopdrachten uit te voeren. Mede dankzij onze investering in R&D kunnen wij flexibel en eigenzinnig inspelen op de ontwikkelingen in de ICT. Zo vernieuwen wij onszelf en het testvak, opereren wij als trendsetter en innovator op de (inter)nationale markt en bevestigen we onze rol als topexpert en pionier. De pioniers van Polteq, onder wie Martin Pol en Ruud Teunissen, hebben het testen van software als vak neergezet. Die pioniersdrang is nog altijd aanwezig en vormt samen met de persoonlijke benadering de kern van onze dienstverlening en dat merken onze klanten! Onze kracht is dat wij de juiste testdienst bieden op het juiste moment: die ondersteuning bieden die op dat moment de meeste toegevoegde waarde levert voor uw organisatie. Certificeringstrainingen Polteq biedt een breed scala aan certificeringstrainingen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om via Polteq gecertificeerd te worden voor TMap Next (TMap Next Test Engineer en TMap Next Test Manager) en ISTQB (ISTQB Foundation, ISTQB Advanced en ISTQB Agile Tester Extension). Daarnaast biedt Polteq meerdere certificeringstrainingen waarbij het examen wordt afgenomen door isqi. Denk hierbij aan Certified Agile Tester (CAT), Certified Agile Essentials, CMAP Mobile App Testing, Certified Agile Business Analysis (CABA) en IREB Certified Professional for Requirements Engineering. Praktijktrainingen De praktijktrainingen die Polteq biedt, zijn vooral gericht op het opdoen van praktische vaardigheden en het krijgen van handvatten. Een van de doelstellingen van deze trainingen is dat de cursisten de opgedane kennis meteen in hun eigen praktijksituatie kunnen toepassen. Onze docenten hebben zelf ruime praktijkervaring die zij graag met de cursisten delen. Bovendien bieden deze trainingen voldoende gelegenheid om in te gaan op praktijksituaties van de cursisten. Basistrainingen Ook voor iedereen die algemene testkennis wil opdoen, biedt Polteq een aantal trainingen. Deze trainingen kunnen goed worden gevolgd om kennis te maken met het vak testen en/of de bewustwording rondom testen te vergroten. Daarnaast zijn deze trainingen uitermate geschikt om algemene bagage te krijgen om het testproces (beter) vorm te geven. Speciale onderwerpen Polteq heeft zeer ruime ervaring binnen het vakgebied testen. Bovendien is zij toonaangevend als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van testen. Polteq heeft een aantal trainingen ontwikkeld rondom speciale onderwerpen, zoals testverbetering en optimaliseren van testen, Agile testen, testen van cloud services en End to End testen. Technisch georiënteerde trainingen De inzet van tools in het testproces wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Polteq een aantal trainingen hiervoor ontwikkeld zoals Ti4Automation om geautomatiseerd testen tot een (groter) succes te maken, Testen van mobiele apps, Load & performance testen, Testen van de API achter een mobiele app en Selenium trainingen. Maatwerktrainingen Naast de bovenstaande trainingen biedt Polteq een grote verscheidenheid aan klantgerichte maatwerktrainingen. Hierover gaan wij graag met u in gesprek. English Polteq is accredited to provide the internationally acknowledged ISTQB trainings. Please go to for scheduled public courses. The other Polteq trainings can be provided in English as well, for example the test engineering, test automation, test management, test outsourcing and test process improvement trainings.

3 Overzicht van de Polteq Testopleidingen Certificeringstrainingen Praktijktrainingen Speciale onderwerpen Technisch georiënteerde trainingen Basistrainingen isqi Certified Agile Essentials Testen in een Notendop Gebruikers Acceptatie Testen Reviews en Inspecties Testengineers ISTQB Foundation ISTQB Foundation Agile Extension TMap Next Test Engineer CMAP SCRUM Game Technische vaardigheden voor Testers Selenium IDE Ervaren testengineers Testcoördinatoren/ Testconsultants Testmanagers ISTQB Advanced (T)TA IREB CABA Certified Agile Tester CMAP TA TMap Next Test Manager ISTQB Advanced TM Praktisch Testen Context Driven Testen Praktisch Coördineren TPI Next Testen van cloud services E2E Testen TI4Agile Context Driven Testverbetering TI4LowBudget Testen van mobiele apps Load & Performance Testen Selenium WebDriver TI4Automation API Testen Security Testen

4

5

6 TMap Certificeringen Internationale certificering voor software testen TMap Next Test Engineer 3 dagen Kader en belang Fasering acceptatie- en systeemtesten Ontwerpen van tests Ontwikkeltesten Oefenexamens en examen TMap Next Test Engineer Deze driedaagse training bereidt de deelnemers voor op het TMap Next Test Engineer examen. De onderwerpen die in de training worden behandeld, sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de exameneisen die gelden voor het examen. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn: het belang van testen, de faseringen van testen en het ontwerp van tests. Daarnaast wordt tijdens de training op meerdere momenten geoefend met oefenexamens. Het TMap Next Test Engineer examen is vooral bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het testen van informatiesystemen en andere softwareproducten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan testers, maar ook aan gebruikers, ontwikkelaars en beheerders. TMap Next Test Manager 4 dagen Mastertestplan en beheer van het totale testproces Managementfasen van acceptatie- en systeemtesten Ontwikkeltesten Ondersteunende processen Oefenexamens en examen TMap Next Test Manager Deze vierdaagse training bereidt de deelnemers voor op het TMap Next Test Manager examen. De onderwerpen die in de training worden behandeld, sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de exameneisen die gelden voor het examen. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn: het mastertestplan, business driven testmanagement en het beheren van het totale testproces. Bovendien oefenen de deelnemers tijdens de training op meerdere momenten met het maken van oefenexamens. Het TMap Next Test Manager examen is bedoeld voor iedereen die in de praktijk bezig is met testmanagementactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan testmanagers, testcoördinatoren, testconsultants en testadviseurs, maar ook aan projectmanagers die incidenteel de rol van testmanager vervullen binnen een project. 4

7 TRAINING PROVIDER ACCREDITED

8

9 Agile trainingen vervolg SCRUM Game Het doel van deze eendaagse game is om het nut en de valkuilen van testen binnen SCRUM zelf te ervaren. Er is in deze training gekozen voor een real life SCRUM situatie waarin, via een aantal iteraties, een product getest moet worden dat aan een aantal kwaliteitseisen moet voldoen. Het hoofdbestanddeel van de training wordt gevormd door het zelf uitvoeren van SCRUM-iteraties op basis van User Stories. In deze iteraties worden de deelnemers uitgedaagd om de Product Owner te adviseren over het in productie nemen van een speciaal voor deze training ontwikkeld product. Naast de iteraties is tijd ingeruimd voor een theoretische onderbouwing. We gaan in op de grondbeginselen van Agile en bespreken een specifieke methode (SCRUM) om in een Agile context het testen te kunnen managen. Daarnaast bespreken we het principe van business value, prioritering en technieken die het testen tot een effectieve waardevolle activiteit maken in een Agile context. SCRUM Game Theorie over Agile en SCRUM Theorie over exploratory testing en technieken 3 SCRUM sprints Testen op een fysiek product Competitie Er is in deze training gekozen voor een competitieve vorm, waarbij het werken volgens de SCRUM methode en het vinden van fouten in het product, winst oplevert. Het beste SCRUM-team gaat er met de prijs vandoor. Een leuke interactieve training die, zo blijkt uit de reacties, voor iedere deelnemer eye-openers oplevert en direct zijn nut bewijst voor de dagelijkse praktijk. Context Driven Testen Van het testen wordt verwacht dat het onder alle omstandigheden goed en grondig gebeurt. Dit vraagt van de tester dat hij binnen elke context het maximaal haalbare testresultaat bereikt. Hij moet de context waarbinnen hij werkt, kunnen vertalen naar een effectieve testaanpak, efficiënte testtechnieken en toegesneden testdocumentatie. Context factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a.: ontwikkelmethodiek (waterval, agile, maar ook ad-hoc), beschikbare tijd en risico s verbonden aan het product. De eendaagse training Context Driven Testen biedt deze inzichten en traint deze vaardigheden in twee fasen. Eerst leert en ervaart de cursist de beperkingen en valkuilen van procesmatig testen en leert hij de verschillende aspecten van de context waarbinnen hij moet werken, herkennen. Het tweede deel van de training geeft de cursist nieuwe kennis en middelen waarmee hij elke context aan kan. Hij leert exploratory testing en session based test management, mind mapping en het nut en gebruik van heuristieken. Context Driven Testen Introductie Inzicht in de context Gevaren van procesmatig testen Nieuwe vaardigheden beter testen De training Context Driven Testen is bedoeld voor testers, testcoördinatoren en testmanagers maar ook voor andere IT-ers die in de dagelijkse praktijk met testen te maken krijgen. Kennis van testen is een pre maar geen vereiste. 7

10 TI4 trainingen Polteq-aanpakken voor testverbetering TI4Agile Wat is Agile? Iteratief werken, Scrum Stappenplan voor testverbetering Assessment-model Assessment-proces TI4Agile: optimaliseren van testen in Agile omgevingen Softwareontwikkeling gebeurt steeds vaker Agile. Met Test Improvement for Agile (TI4Agile ), de Polteq-aanpak, wordt het voor veel organisaties gemakkelijker om testen binnen Agile vorm te geven. Door het flexibeler en creatiever toepassen van kennis en vaardigheden wordt een belangrijke stap gezet richting Agile testen. Medewerkers die zich de Agile normen en waarden eigen maken, dragen optimaal bij aan het testen in Agile context. De deelnemers aan deze eendaagse training maken kennis met de aanpak en leren onderscheid te maken tussen organisaties die: goed voorbereid zijn om Agile te gaan werken (gestructureerd testen staat op de kaart); het iteratief werken onder de knie hebben; het Agile testen in woord en daad succesvol toepassen. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de verbetermaatregelen voor een organisatie om de volgende fase te kunnen bereiken. De training is bedoeld voor professionals die bezig gaan met het invoeren of optimaliseren van Agile werkwijzen. De training komt het meest tot zijn recht voor deelnemers die de nodige kennis van en ervaring met testen hebben. Kennis van Agile werkwijzen is geen strikte voorwaarde, maar wel handig. TI4LowBudget Instructie van de aanpak Toepassing in de eigen situatie TI4LowBudget: testverbetering in kleine en middelgrote organisaties Deze eendaagse training geeft inzicht in de door Polteq ontwikkelde TI4LowBudget aanpak die snel resulteert in daadwerkelijke testverbeteringen en dus vrijwel onmiddellijk effect sorteert. De maatregelen verbeteren het testproces stapsgewijs in de dagelijkse praktijk. De methode werkt met name doordat de verbeteringen door de betrokkenen zelf bedacht worden. De cursus bestaat uit twee delen: 1. Korte instructie van de aanpak. 2. Toepassing van de aanpak in uw eigen situatie/team/project/afdeling. 8 Deze training is bedoeld voor iedereen die met testen te maken heeft. Het verdient aanbeveling dat de deelnemers enige ervaring met testen hebben, maar het is geen vereiste.

11

12 TI4 trainingen vervolg Optimaliseren van testen met TPI Next 3 dagen Introductie Test (Proces) Verbetering TPI Next, het model Toepassing van het model voor analyse Toepassing van het model voor verbetering Clustering, Business drivers TPI Next in verschillende omgevingen Optimaliseren van testen met TPI Next Testen heeft in de afgelopen decennia een vaste positie gekregen binnen softwareontwikkeling. Toch blijft het testproces altijd voor verbetering vatbaar. TPI Next is een wereldwijd erkende standaard om de volwassenheid van het testproces in kaart te brengen. Doelstelling van deze eendaagse training is inzicht geven in hoe TPI Next ingezet kan worden om de huidige situatie van een testproces in kaart te brengen en vast te stellen hoe het testproces verbeterd kan worden. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop TPI Next kan helpen bij het behalen van de gestelde doelen, rekening houdend met verschillende toepassingen en omgevingen. Naast theorie bevat de training ook een aantal opdrachten, zodat de deelnemers praktische ervaring met de toepassing van TPI Next opdoen. De training is bedoeld voor testmanagers, testcoördinatoren, testconsultants, testers, SPI consultants, QA managers en IT managers die geïnteresseerd zijn in de toepassing van TPI Next als referentiemodel. Context Driven Testverbetering Introductie Diverse modellen Organisatie Selectie Assessment Implementatie Wrap up Context Driven Testverbetering Klassieke Test Process Improvement modellen passen niet meer één op één in de meeste organisaties. Een meer flexibele aanpak voor testverbetering is vereist. Naast de toepassing van oplossingen, zoals bijvoorbeeld webtechnologie, cloud computing en mobiele applicaties, verandert de manier waarop systemen worden ontwikkeld, getest en beheerd drastisch. Agile/scrum, continuous integration/delivery, DevOps en ook Context Driven Testen zijn veelal al standaard. Effectieve testautomatisering is daarbij een randvoorwaarde. De TI4-aanpakken en Context Driven Testverbetering voorzien in de selectie en vooral de continue toepassing van de meest geschikte aanpak en afstemming daarvan. In feite wordt afhankelijk van de IT-context bepaald hoe het testen verbeterd wordt. Soms kan simpelweg een bestaand model, zoals bijvoorbeeld TPI Next, TI- 4Agile of TI4Automation worden toegepast. In andere gevallen past een combinatie van (delen van) modellen en heuristieken voor testverbetering. In de training wordt, na een korte introductie van de meest populaire modellen voor testverbetering, het proces van selectie, assessment en vooral de daadwerkelijke implementatie van verbeteringen behandeld. De praktische toepassing staat vanzelfsprekend voorop. 10

13

14

15 QA trainingen Trainingen die raakvlakken hebben met testen IREB Certified Professional for Requirements Engineering Goede en duidelijke requirements zijn een belangrijke basis voor ieder project. Fouten in de requirements zijn aantoonbaar de belangrijkste oorzaak van problemen in projecten. Het professionaliseren van het requirementsproces zorgt voor een waardevollere set requirements en een steviger fundament van het project dat de kwaliteit van het product in een vroeg stadium kan verhogen. Tijdens deze driedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod: het verkrijgen van requirements, het vastleggen van requirements, het beoordelen van requirements en het beheren van requirements. Aan de hand van verschillende praktijkopgaven worden deze onderwerpen behandeld. IREB Certified Professional for Requirements Engineering 3 dagen Introductie Verkrijgen requirements Vastleggen requirements Beoordelen requirements Beheren requirements Tools Deze training is bedoeld voor iedereen die binnen een projectorganisatie betrokken is bij het opstellen, beoordelen en goedkeuren van requirements. Reviews en inspecties Binnen steeds meer organisaties wordt het belang van het (vroegtijdig) reviewen van (tussen)producten onderkend. Fouten, die door reviews worden ontdekt en opgelost, leveren namelijk een aanzienlijke besparing op ten opzichte van de ontdekking en oplossing van deze fouten tijdens het testen of zelfs pas in productie. Polteq heeft een tweedaagse training ontwikkeld die de deelnemers meeneemt in de verschillende soorten reviews die in de praktijk veel worden gebruikt. Naast theoretische kennis doen de deelnemers ook praktische ervaring op in verschillende praktijkopgaven. Tijdens de training wordt enerzijds aandacht besteed aan het reviewen van ontwerpproducten. Anderzijds wordt ingegaan op het reviewen van producten die vanuit het testproces worden opgeleverd zoals testscripts, testplannen en testrapporten. Reviews en inspecties 2 dagen Introductie Inleiding reviews Reviews en testen Type reviews Voordelen en valkuilen Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft, of te maken krijgt, met het reviewen van (tussen) producten zoals bijvoorbeeld functionele beschrijvingen, maar ook testproducten. 13

16

17 Technische trainingen Optimaal gebruik maken van ondersteunende tools Technische vaardigheden voor testers Bij het testen van software is kennis van en ervaring met ondersteunende tools naast de typische testvaardigheden bijna onmisbaar. Denk hierbij aan interactie met databases door middel van het opstellen van queries (bijvoorbeeld SQL), het analyseren van berichtenverkeer in bijvoorbeeld keten- of webomgevingen (XML of HTML), het gebruiken van Macro-functionaliteit en Visual Basic for Applications binnen Microsoft Office voor het opstellen van testgevallen, analyseren van testresultaten, enzovoort. In een wereld waar testers steeds dichter bij de ontwikkelaars werken, is het noodzakelijk dat de testers weten waar het over gaat. Bij het zelf maken van Macro s, worden enkele eenvoudige programmeerconcepten toegelicht en gebruikt. Denk hierbij aan conditionele statements, loops en nesting. Technische Vaardigheden voor Testers Introductie De rol van ondersteunende tools in het testproces SQL XML/HTML Macro s en VBA Do s and Don ts De doelstelling van deze training is de deelnemers inzicht te geven in het gebruik van dergelijke ondersteunende tools, uiteraard vanuit het oogpunt van testen. Het is niet de bedoeling ontwikkelaar te worden. Deze eendaagse training is vooral een doe -training. Na een korte uitleg gaan de deelnemers aan de slag om de opgedane kennis daadwerkelijk toe te passen. Deze eendaagse training is vooral bedoeld voor testers met weinig technische ervaring. 15

18 Technische trainingen vervolg Geautomatiseerd web testen met Selenium IDE Introductie testautomatisering Werking van Selenium IDE Zelf doen! Geautomatiseerd web testen met Selenium IDE In veel organisaties wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van open source tools voor het testen van verschillende onderdelen van applicaties. Tijdens deze eendaagse workshop wordt een korte introductie testautomatisering gegeven, waarna dieper op Selenium wordt ingegaan en een uitgebreide demonstratie wordt gegeven van de mogelijkheden van deze open source tool. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met Selenium IDE. Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om, met behulp van Selenium IDE, onderhoudbare testscripts te maken, aan te passen en uit te voeren in verschillende browsers. Daarnaast worden er logische controls in het testscript toegepast. Deze workshop is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het (handmatig) opstellen en uitvoeren van testgevallen, zoals functioneel testers, testengineers, etc. De deelnemers aan deze training hoeven geen programmeerervaring te hebben. Wel is affiniteit met programmeren gewenst. Geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver 2 dagen Introductie Java introductie Selenium WebDriver Abstractie van het testobject Testscripts Geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver Naast de workshop Geautomatiseerd web testen met Selenium IDE heeft Polteq een workshop ontwikkeld die ingaat op het implementeren van een gestructureerd testautomatiseringsframework met behulp van Selenium WebDriver. Tijdens deze tweedaagse workshop wordt de programmeertaal Java gebruikt. De training start met een introductie Java waarna het principe van object georiënteerd programmeren uitgelegd wordt. Vervolgens gaan de deelnemers zelf een abstractie van het testobject maken en worden de meest voorkomende Selenium Web- Driver functies toegelicht en toegepast. De workshop wordt afgesloten met het maken van daadwerkelijke testscripts. De deelnemers krijgen na afloop van de workshop een deel van het materiaal digitaal ter beschikking, zodat ze het geleerde meteen in hun eigen praktijksituatie kunnen toepassen. De doelgroep voor deze workshop bestaat uit iedereen die zich bezig wil houden met het implementeren van een testautomatiseringsframework. Het is zeer gewenst dat de deelnemers aan deze training kennis van en ervaring met programmeren hebben. 16

19 Technische trainingen vervolg Security testen Steeds vaker zie je nieuwsberichten over aanvallen van hackers op sites met privacy gevoelige informatie. Er zijn verschillende oorzaken waardoor hackers zichzelf toegang kunnen verschaffen tot deze informatie. In deze training wordt in detail ingegaan op deze oorzaken en ook op de gevolgen van een inadequate beveiliging van informatie. Nadrukkelijk wordt het testen van die beveiliging behandeld. De belangrijkste klassen van aanvallen worden besproken en met praktijkvoorbeelden onderbouwd. Voor elk van deze klassen volgt er dan een gerichte oefening met specifieke tools. Ook komt aan bod waarom deze aanval mogelijk is en hoe men de software zodanig kan beveiligen dat een dergelijke aanval in de toekomst niet meer mogelijk is. Security Testen Introductie tot web applicaties Kwetsbaarheden van web applicaties Praktijkgerichte oefeningen Deze training is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in security testen voor web applicaties. Er is geen ervaring op het gebied van security vereist. Load & performance testen Tijdens deze eendaagse training komen de volgende testtypen aan bod: load testen, stress testen en performance testen. De belangrijkste kenmerken worden besproken, waarna wordt ingegaan op de benodigdheden voor de verschillende testtypen. Vervolgens komt het opzetten en uitvoeren van de tests aan de orde. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de rapportagemogelijkheden. Gedurende de training wordt steeds ingegaan op de belangrijkste succesfactoren en valkuilen. Vanzelfsprekend is praktisch oefenen een belangrijk onderdeel van de training. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met open source tools zoals JMeter. Load & performance Testen Introductie Verschillende testtypen Benodigdheden Opzetten en uitvoeren tests Rapportage Succesfactoren en valkuilen Kijk ook op pagina 9 voor de training TI4Automation, een eendaagse training waarmee u testautomatisering tot een (groter) succes kunt maken. 17

20 Mobiele app trainingen De complexe wereld van mobiele apps Testen van mobiele apps in de praktijk Basisconcepten testen van mobiele apps Benodigde testtools Testen van mobiele apps Testcoördinatie bij het testen van mobiele apps Testen van mobiele apps in de praktijk De wereld van mobiele devices is een wereld met vele gezichten. De mobiele devices waren eerst uitgebreide telefoons. Nu zijn het smart phones en smart TV s, straks besturen we met mobiele apps een smart car en ons huis vol slimme meters en gebruiken we verschillende wearables op een iwatch van Apple. De mobiele apps op deze devices bieden veel meer functionaliteit dan een website en zijn ook dynamischer. De deelnemers aan deze eendaagse training gaan zelf oefenen met de belangrijkste concepten op verschillende platforms (van ios en Android) zodat men zelf ervaart wat de risico s zijn en wat voor testen er uitgevoerd kunnen worden. We kijken ook naar de invloed van netwerkbereik, taalinstellingen, locatiegegevens, stroomverbruik en geheugenbelasting op het gedrag van de applicatie. In de training wordt het volledige testproces doorlopen, waarbij ook voldoende aandacht is voor testcoördinatie, strategie en hoe men op de hoogte kan blijven van nieuwe trends. De training is bedoeld voor IT-ers die betrokken worden of zijn bij het opzetten, coördineren of uitvoeren van testen van mobiele apps. Praktijkervaring met testen is gewenst. In de training wordt getest op fysieke mobiele telefoons. Voor het volgen van de training wordt de deelnemers gevraagd om, indien mogelijk, eigen mobiele telefoons en/of tablets mee te nemen. Testen van de API achter een mobiele app Wat is een API? Testen met/van een API Praktijkervaringen met (onder meer): Testen van API s in productie Testen vanaf de command line Testen van de API-app communicatie Interfaces (specificaties en reviews) Testen van de API achter een mobiele app Een API is een Application Programming Interface en vormt een raamwerk voor de communicatie tussen systemen. Een API levert de informatie (content) aan die een app presenteert aan de eindgebruiker. De centrale vraag in deze eendaagse training is: Hoe test je een API, die achter een willekeurige app gebruikt wordt? Bij het testen van een API komt meer kijken dan functionaliteit alleen. Het toekomstige gebruik moet daarin zo goed mogelijk worden meegenomen. Dus de tester moet zich verplaatsen naar de toekomst en manieren vinden waarop de software achter de API gebruikt zou kunnen gaan worden. Daarnaast moet de tester zich afvragen met welk huidig en toekomstig apparaat of systeem de service succesvol moet kunnen integreren. Deze training gaat in op risico s die het testen van services en API s noodzakelijk maakt. Het testen wordt stap voor stap uit de doeken gedaan aan de hand van een publieke service. Welke teststrategie kan het beste gevolgd worden? Welke testomgeving is daarvoor nodig? Misschien wel de productieomgeving? Waar stopt het testen van de API en waar begint het testen van (bijvoorbeeld) de mobiele app? Wie zorgt voor een End to End test? Antwoorden op deze en meer vragen worden behandeld in deze training. 18 De training is bedoeld voor IT-ers die te maken krijgen met het (selecteren en) testen van mobiele apps, het testen van API s of het testen van cloud services. Praktijkervaring met testen is gewenst. De deelnemers wordt gevraagd om, indien mogelijk, een laptop mee te nemen.

21

22 Speciale topics Testen in de breedte End to End testen Wat is E2E? Fasering van E2E-testen E2E-risico s Organisatie Infrastructuur Technieken End to End testen Systemen worden complexer en worden meer aan elkaar gekoppeld. Automatisering dringt steeds verder door in het dagelijks leven en in processen binnen en buiten organisaties. Agile ontwikkeling, SOA, Cloud en uitbesteding maken het testen van de samenhang tussen systemen bovendien alleen maar complexer en kritischer. Het testen van interfaces en het testen van de integratie tussen systemen is al aardig ingeburgerd. Maar daarmee worden belangrijke risico s in de samenhang tussen processen, daadwerkelijk gebruik en de systemen niet volledig gedekt. End to End (E2E) testen, het beoordelen van de samenhang tussen het gehele systeemlandschap en de uiteindelijke processen, moet die risico s afdekken. Deze eendaagse training gaat in detail in op alle belangrijke aspecten van E2E-testen. Aan de hand van realistische cases (eventueel door de deelnemers zelf aan te dragen) wordt geoefend met de belangrijkste activiteiten. Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het testen van complexe, systeem overstijgende of organisatie overstijgende processen. Van de deelnemers aan de training wordt verwacht dat ze ervaring hebben in het testvak. Testen van cloud services Wat is cloud computing? De rol van de testmanager Van risico s naar testmaatregelen Testmaatregelen Testen van cloud services De cloud is hot! Maar hoe verandert deze trend het werk van een testmanager? Wat IS cloud computing eigenlijk? Wat is SaaS, PaaS, IaaS? Hoe stel je vast dat de IT processen goed (blijven) verlopen op het moment dat er cloud services deel van uitmaken? Wat is het effect van internet dat overal tussen zit? Kortom, de komst van cloud computing roept veel vragen op. Deze eendaagse training is erop gericht om antwoord te geven op de genoemde en nog veel meer vragen. Met cloud computing worden nieuwe eisen en mogelijkheden geïntroduceerd, zoals elasticiteit en het nieuwe werken waarbij iedereen overal bij moet kunnen met ieder apparaat of het nu een laptop, een smartphone of tablet is. Dat geeft een nieuwe kijk op testen. De wet speelt ook een rol: waar staat mijn data en kan een vreemde mogendheid inzage in mijn data claimen? Vragen die reeds spelen in de selectiefase van een cloud service (-leverancier). Met de ervaring die inmiddels in de praktijk is opgedaan met (test)outsourcing kan de testmanager al in het selectieproces een belangrijke rol spelen. Naast het opsommen van de risico s met cloud computing wordt in de training vooral veel tijd ingeruimd voor oplossingen! Performance, security, beschikbaarheid en inpasbaarheid zijn voorbeelden van zogeheten nonfunctionals die in de context van cloud computing heel tastbaar worden en een heldere testaanpak vereisen. Deze training is bedoeld voor professionals die de opdracht krijgen om de risico s rondom de introductie van cloud services in het IT landschap vast te stellen en met testmaatregelen te verminderen. In elk geval testmanagers en testcoördinatoren, maar ook projectmanagers, projectleiders en lijnmanagers die hier in hun units mee te maken krijgen. 20

23 Informatie Train and Test with the Best Information Elke opleiding is inclusief instructie door een Polteq trainer lesmateriaal boek (indien van toepassing) lunch of avondeten certificaat Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief BTW. Inschrijven en verzoek om meer informatie Voor al onze trainingen kunt u zich online inschrijven op onze website: Wilt u meer informatie of heeft u vragen, stuur dan een naar Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken: Korting Bij deelname van meer dan 4 cursisten van hetzelfde bedrijf wordt 10% groepskorting gegeven, bij meer dan 8 cursisten zelfs 20%. Annuleren Kosteloos tot 10 werkdagen voor de startdatum. Bij annulering tussen 10 en 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Verplaatsing van deelname aan de cursus naar een ander moment geldt als annulering. Voorwaarden De algemene bepalingen en voorwaarden voor diensten op het gebied van trainingen en opleidingen door Polteq Test Services B.V. zijn van toepassing. Prijswijzigingen voorbehouden. Each training includes instruction by a Polteq teacher, training material, book (where applicable), lunch and a certificate. Registration and requests for information via website (www.polteq.com) or telephone (see below). Please provide the following information: name, address, city, country, telephone number, address and the name, date and location of the training. Discounts: 10% when more than 4 participants are registered by the same company and even 20% in case of more than 8 participants. Cancellation: without charge until 10 days prior to the training date. A cancellation fee of 50% of the training price is applicable if cancellation or rescheduling occurs 10 till 5 business days prior to the training date. After this period one is responsible for paying 100% of the training price. Conditions: the general conditions for training services by Polteq Test Services B.V. apply. All modifications reserved. Polteq Amersfoort Printerweg AD Amersfoort tel: Polteq Amsterdam Daalwijkdreef AD Amsterdam tel: Polteq Dordrecht Singel 271 e 3311 KS Dordrecht tel: Polteq Groningen Leonard Springerlaan KB Groningen tel: Polteq Leuven Interleuvenlaan Heverlee (België) tel: +32 (0) Polteq The Netherlands Printerweg AD Amersfoort The Netherlands tel: fax:

24 Versnel je carrière met Polteq Testopleidingen! Testprofessionals van Polteq worden ingezet in verschillende functies en rollen, zoals (agile) tester, technisch tester, testcoördinator en testmanager. Daarnaast voeren onze consultants assessments uit bij klanten en geven zij advies over de verbetering van testprocessen, het inrichten van testorganisaties, het implementeren van testautomatisering of het managen van testoutsourcing. Polteq is ook internationaal actief. Door onze focus op testen en onze expertise op het gebied van testprocesverbetering, vragen klanten uit de hele wereld ons hen te helpen bij het oplossen van testvraagstukken. Polteq onderscheidt zich bovendien, doordat de onderneming al sinds de oprichting actief investeert in innovatie en ontwikkeling van het testvak. Via ons eigen opleidingsinstituut bieden wij ruim 30 testopleidingen, -cursussen en certificeringstrainingen aan, waaronder ISTQB, TMap, IREB en isqi. Polteq is gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Groningen en Leuven (België).

NIEUW: - ISTQB Agile Tester Extension - CMAP Mobile App Testing - Testen van mobiele apps in de praktijk

NIEUW: - ISTQB Agile Tester Extension - CMAP Mobile App Testing - Testen van mobiele apps in de praktijk Polteq Testopleidingen 2014-2015 NIEUW: - ISTQB Agile Tester Extension - CMAP Mobile App Testing - Testen van mobiele apps in de praktijk ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen Polteq Testopleidingen 2013 uitgave 1 Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next

Nadere informatie

Trainingen 2013. Improve Quality Services

Trainingen 2013. Improve Quality Services Trainingen 2013 Improve Quality Services Trainingen Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen IMPROVE QUALITY SERVICES BV... 4 TRAININGSVORMEN... 6 MAATWERKOPLEIDINGEN VAN IMPROVE QUALITY SERVICES...

Nadere informatie

Trainingen 2015. Improve Quality Services

Trainingen 2015. Improve Quality Services Trainingen 2015 Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen Improve Quality Services BV 4 Trainingsvormen 6 Maatwerkopleidingen van Improve Quality Services 7 ISTQB ISTQB Foundation Certificate in

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zest Application Professionals Agile Training & Workshops

Zest Application Professionals Agile Training & Workshops De Agile Workshops en trainingen van Zest Application Professionals geven u de noodzakelijke informatie om Agile in uw organisatie te introduceren of te optimaliseren. U doet handson ervaring op en leert

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

Ik ben een context driven tester! Joh? Echt waar? Nou en?

Ik ben een context driven tester! Joh? Echt waar? Nou en? TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Ik ben een context driven tester! Joh? Echt waar? Nou en? door HUIB SCHOOTS Verder artikelen van: Jos van Rooyen Erik van Veendendaal Jan Jaap Cannegieter

Nadere informatie

N IEUWS. Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER

N IEUWS. Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER September 2008 Jaargang 12, Nummer 3 T EST N ET N IEUWS Vereniging TestNet, p / a Fuut 11, 3626 CR Kockengen www. testnet. org secretaris @ testnet. org Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org

Nadere informatie

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen Agile testen Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Tijman, A. Agile Testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie

Nadere informatie

Van de voorzitter. Door Bob van de Burgt voorzitter@testnet.org. Testen wordt steeds belangrijker

Van de voorzitter. Door Bob van de Burgt voorzitter@testnet.org. Testen wordt steeds belangrijker September 2004 Nieuwsbrief van de vereniging TestNet Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Beste testers, allemaal genoten van een fijne zomervakantie? Ja, dan kunnen we er nu weer vol energie

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Van de voorzitter. Door Hans van Loenhoud

Van de voorzitter. Door Hans van Loenhoud Maart 2004 Nieuwsbrief van de vereniging TestNet Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org We beginnen alweer met de 8 ste jaargang van TNN, time flies when you have fun. De redactie van TNN

Nadere informatie

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl en dan de testware aanpassen, vervolgens een regressietest uitvoeren. Invoerdata Een probleem met de invoerdata is dat deze op gespannen voet kan staan met de initiële data. Bij het invoeren van fysieke

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak 5 1.4 Meer weten? 6

Nadere informatie

Stageopdrachten. 2 2014 Avanade. All Rights Reserved

Stageopdrachten. 2 2014 Avanade. All Rights Reserved Stageopdrachten Inleiding p.3 Onderzoeksgebieden p.4 Advanced Marketing met Dynamics AX p.6 Agile en Dynamics CRM p.7 Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM p.8 Build an app: agile support

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Docentenhandleiding TestGoal Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Versie 1.2 Derk-Jan de Grood 978 90 395 2561 D Collis B.V. De heijderweg 1 2314 XZ Leiden T 071-5183636 F 071-5813630 E grood@collis.nl

Nadere informatie

Trainingsoverzicht. 2 Januari 2014

Trainingsoverzicht. 2 Januari 2014 Trainingsoverzicht 2 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten en

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Light. TMap. Erik s Column

Light. TMap. Erik s Column variant van TMap zal worden beschreven. Light TMap Vanuit het onderdeel testtechnieken wordt aandacht gegeven aan opzet en organisatie van het ketentesten. Dit met name omdat het integreren van systemen

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 BIJ DE VOORPAGINA Nee, TestNet Nieuws is niet ineens overgenomen door Artis. En we zijn ook geen reisbureau begonnen. Deze cover vraagt aandacht

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie