DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX"

Transcriptie

1

2 Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen en vakgroepen wordt er draagvlak gecreëerd om een goede voorbereiding op de DOT systema ek te realiseren. In samenwerking met haar technische partner OneLine hee de volgende producten ontwikkeld om zorginstellingen en medisch specialisten voor te bereiden op de DOT systema ek: Grouper (1:1 kopie van de landelijke Grouper) DOT Viewer (Visualisa e beslisbomen Grouper, knooppuntencriteria en navenante effecten op declara e) DOT Impact analyse tool in Qlikview Analyse basisregistra e (coderingen, zwevende verrich ngen en vervuiling van profielen) DOT Benchmark (spiegeling aan DOT impact referen e ziekenhuizen) De DOT Impact analyse zal in een analysetool ter beschikking worden gesteld aan ziekenhuizen en vakgroepen. In deze analysetool zal door middel van simula e tevens rekening worden gehouden met de nieuwe afsluitregels. Hiermee krijgen zorginstellingen een krach ge analysetool in handen om knelpunten in de registra e bij de overgang naar DOT te iden ficeren en op te lossen. OneLine is de technische partner van met betrekking tot de ondersteuning en realisa e van de analyses in Qlikview en de technische infrastructuur. DOT Impact Roadshow & Pilot projecten en OneLine organiseren in de eerste twee weken van september (6-17 september 2010) een roadshow waarbij de financiële analyse en de opbouw daarvan geheel vrijblijvend nader kan worden toegelicht aan uw ziekenhuis. Naast de roadshow voeren en OneLine in een aantal ziekenhuizen tevens DOT Pilot projecten uit om het ziekenhuis verder inzicht te geven in de mogelijkheden van de analyse. Tijdens de Roadshow presenteren en OneLine in ongeveer 60 minuten de opbouw van de analyse, de tooling en kunnen eventuele vragen van het ziekenhuis omtrent de analyse worden verhelderd. Binnen het ziekenhuis zijn de financiële afdeling en het projec eam DOT de geschikte toehoorders. Bij Pilot projecten kan de analyse op basis van door het ziekenhuis aangeleverde data worden uitgevoerd voor 1 vakgroep zodat het ziekenhuis een goed inzicht krijgt in de analyse op basis van haar eigen data. AANMELDEN: U kunt zich aanmelden voor de Roadshow of een Pilot project via of

3 Opbouw DOT Impact analyse De DOT Impact analyse simuleert vanuit de brongegevens binnen het ziekenhuis en met behulp van een 1:1 kopie van de Grouper wat de financiële impact zal zijn bij overgang naar de DOT systema ek. De output van de Grouper wordt gekoppeld aan de Qlikview Analysetool. Met behulp van deze tool kunnen ziekenhuizen de ontstane verschillen in declara es nader analyseren en kan op specifieke niveaus worden geanalyseerd waarom deze discrepan es ontstaan. Hierbij kan tevens mogelijke uitval in DOT nader worden geanalyseerd. De opbouw van de DOT Impact analyse is als volgt: DOT Impact Met behulp van de productie zorgactiviteiten, DBC s 2009 en / of 2010 en een 1:1 kopie van de Grouper wordt de DOT impact analyse uitgevoerd. De resultaten worden gevisualiseerd in een analysetool waarmee eventuele knelpunten in kaart worden gebracht. Uitval Voor een bepaald specialisme leidt een zorgtraject niet tot een declarabel zorgproduct uitval. Voor dit zorgtraject kan vervolgens het lokale zorgprofiel nader worden geanalyseerd. Analyse Grouper Met behulp van de DOT Viewer kan worden geanalyseerd welk pad het desbetreffende zorgtraject door de Grouper heeft doorlopen. Aan de hand van het lokale zorgprofiel kan vervolgens worden vergeleken welke zorgactiviteiten in het zorgtraject ontbreken om tot een declarabel product te komen. Eventueel kan de declaratieset hierop worden aangepast. Aanpassen registratie Het is te verwachten dat knelpunten in de registratie van zorgactiviteiten systematisch zullen leiden tot uitvalproducten. Wanneer deze knelpunten tijdig inzichtelijk worden gemaakt kan de registratie hierop worden aangepast. De DOT impact analyse dient ertoe eventuele knelpunten vroeg jdig te signaleren en de registra e daarop aan te passen. Uiteindelijk hee dit als doel de poten ële nega eve financiële impact bij de overgang naar de DOT in 2012 te minimaliseren. Telefoon: Mobiel: Website: OneLine Business Intelligence Villa Anderstein Andersteinweg BA Maarsbergen

4 DOT Viewer hee de DOT Viewer ontwikkeld om de nieuwe productstructuur voor ziekenhuizen en vakgroepen beter inzichtelijk te maken. Door de beslisbomen en knooppuntverrich ngen op een duidelijke manier te visualiseren en tevens te tonen wáár in de boom uw produc e 2009 in DOT terecht zou komen, wordt inzicht verkregen in de manier waarop uw zorgproducten worden afgeleid en wat eventuele knelpunten zijn die zich hierbij kunnen voordoen. DOT Viewer Version 0.76, gebaseerd op RS05 uitlevering deel 1, 1 juli 2010 De DOT Viewer bevindt zich op het afgesloten gedeelte van de website en werkt gewoon vanuit uw Internet browser. DOT Impact analysetool De DOT Impact analyse tool in Qlikview hee als doel voor ziekenhuizen en vakgroepen inzichtelijk te maken hoe de huidige produc e zich vertaalt naar DOT zorgproducten en wat hiervan de financiële impact zal zijn. Het onderliggende datamodel is zodanig opgebouwd dat tot op verschillende niveaus (ziekenhuis, specialisme, diagnose en traject) kan worden geanalyseerd waar zich eventuele knelpunten voordoen. Vervolgens kan worden ingezoomd op trajectniveau waarbij aan de hand van de geregistreerde zorgac viteiten wordt getoond wat de oorzaak van de aangetroffen knelpunten is. Tevens worden in de analysetool de verschillende mogelijke zorgproducten weergegeven met de daarbij benodigde zorgac viteiten om tot een succesvolle afleiding in de beslisboom te komen. Dit hee als doel ziekenhuizen en afdelingen een duidelijk overzicht te geven van de belangrijkste zorgproducten en de daarbij behorende knooppuntverrich ngen in de nieuwe productstructuur.

5 en OneLine en OneLine zijn een langdurige samenwerking aangegaan om met de specifieke kennis van beide par jen kwalita ef en technisch hoogwaardige informa eproducten voor de gezondheidszorg te ontwikkelen. Wij geloven dat de opera onele, kwalita eve en financiële resultaten kunnen worden verbeterd door de juiste informa e te verschaffen aan de afdelingen die hier verantwoordelijk voor zijn. Door gestandaardiseerde en duidelijk interpreteerbare managemen nforma e krijgen ziekenhuizen meer grip op de resultaten en de controle daarover. focust zich op de inhoud van de analyses en de ontwikkeling van informa e producten voor ziekenhuizen. OneLine is hierbij verantwoordelijk voor de QlikView applica es, de technische architectuur en de beveiliging. Timeline DOT Impact analyse Data ontslui ng uit bronsystemen Tijdsplanning: 2 weken DBC registra estromen gehele ziekenhuizen in kaart brengen Tijdsplanning: 1 week Grouper en DOT Impact analyse Tijdsplanning: 1 week Presenta e resultaten Tijdsplanning: na 4 weken Over is een kwan ta ef gedreven adviesbureau werkzaam in de gezondheidszorg in Nederland en specialiseert zich in het analyseren van financiële en opera onele sturingsindicatoren waarmee de zorg op een zo efficiënt mogelijke manier georganiseerd kan worden. Door de resultaten te spiegelen aan de benchmark kan het zorgproces verder worden verbeterd en geop maliseerd. Dit hee Best prac ce voor alle spelers als doelstelling. In 2006 hee in samenwerking met ziekenhuizen en medisch specialisten de DBC Audit ontwikkeld om hen meer inzicht te bieden in de structuur, registra e en financiële afwikkeling van de DBC systema ek. De analyses worden gebruikt als middel om de transparan e van de DBC registra e te vergroten, mogelijke knelpunten binnen de registra e op te sporen en zo uiteindelijk opera onele en financiële verbeteringen door te kunnen voeren. Naast de DBC Audit en de DOT Impactanalyse ondersteunt ziekenhuizen en vakgroepen tevens met de volgende diensten: kostprijzen, OHW bepalingen en investeringsbeslissingen. is momenteel ac ef in meer dan 65 ziekenhuizen. Over OneLine Business Intelligence OneLine levert prak sche business intelligence oplossingen, datawarehousing en verdere technische ondersteuning van informa eproducten. OneLine Business Intelligence hee de afgelopen 11 jaar vergaande exper se opgebouwd op het gebied van business intelligence, datawarehousing, ETL, trainingen, architectuur, infrastructuur, datamodelling en visualisa e. Onze oplossingen realiseren we met de producten van QlikView en SAP BusinessObjects. Voor beide productlijnen zijn we gecer ficeerd en daarnaast van beide organisa es Value Added Reseller en consultancy partner. Ons doel is het leveren van de beste business intelligence oplossingen: our perspec ve makes you go forward. Telefoon: Mobiel: Website: OneLine Business Intelligence Villa Anderstein Andersteinweg BA Maarsbergen

6 Radiologie ogie Voor Onderzoek ziekenhuizen en en medisch Verrichting specialisten Analyse, statutair gevestigd te Rotterdam. Kamer van Koophandel te Rotterdam. OneLine statutair gevestigd te Maarsbergen. Kamer van Koophandel te Utrecht. De Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn van toepassing.

van kennis naar wijsheid van data naar informatie

van kennis naar wijsheid van data naar informatie van kennis naar wijsheid van data naar informatie Information intelligence Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg. Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te

Nadere informatie

Financiële impactanalyse DOT

Financiële impactanalyse DOT Rapportage Financiële impactanalyse DOT DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 1 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en berekeningswijze 3 1. Omzetanalyse DBC s

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Management dashboards

Management dashboards Management dashboards Stuurinstrument of vrijblijvend speeltje? Marcel Kruger Inleiding De omvang van organisaties is de laatste decennia door globalisering, fusies en overnames sterk toegenomen. Geen

Nadere informatie

H M, H Woord vooraf V - O 2011 Een erg posi eve tweede jaarhel en vooruitzichten geven Passwerk extra boost! In de tweede hel van 2011 is Passwerk in een stroomversnelling terechtgekomen. Het aantal klanten

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

BlueRetail Performance Management Suite

BlueRetail Performance Management Suite BlueRetail Performance Management Suite Proof of Concept Doelstelling, werkwijze en investeringen Versie 2.0 Venlo, november 2008 Contactpersonen Naam Functie Tel nr. Eric J. Schiphorst Directeur 06 5466

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER tussen Stichting DBC-Onderhoud en de deelnemende zorginstelling 2015 v0.1 24 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities en rangorde... 5 3 Voorwerp van de

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie