De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]"

Transcriptie

1 VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie Van Hauwaert, Dominique Vanbossele, Lieve Vansevenant, Carine Vercleyen. Secretaris: Philippe Awouters. Raadsleden: Johan Coulembier, Stefanie Demeyer en Yann Mertens. Punt 1 Opvolging verslag vorige zitting. De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april Het verslag wordt goedgekeurd. Punt 2 rapportering na 1 ste kwartaal Aktename. 1. Thesaurietoestand op 31/03/2013 (beperkt tot hoofdrekeningen exploitatiedienst en investeringsdienst ). SALDI Zichtrekening ,36 Spaarrekening ,00 Beleggingen , ,55 Ter vergelijking wordt ook de thesaurietoestand van de 2 voorgaande jaren opgegeven: 31/03/ ,40 31/03/ ,41 UITGAVEN Geen relevante betalingsachterstand op basis van geboekte facturen ONTVANGSTEN (beperkt tot belangrijkste debiteuren) Stad Kortrijk: Voor 2013 nog geen dotaties ontvangen Gemeentefonds : Eén kwartaalvoorschot ontvangen Ministerie: staatsaandeel leefloon Staatsaandeel ontvangen t/m februari 2013 staatsaandeel wet 2/4/65 Staatsaandeel ontvangen t/m februari 2013 LOI Betaald t/m december Liquiditeitsprognose Tijdens het 2 de kwartaal zullen er geen liquiditeitsproblemen zijn. 3. Opvolging exploitatiebudget 3.1. Opvolging personeelseffectieven: Bijlage 1 biedt per activiteitengroep volgende vergelijking van de personeelseffectieven: gemiddelde 2012, periode 01/01-31/03/2012 en periode 01/01 31/03/2013. Vaststellingen: reguliere tewerkstelling OCMW-personeel (zie subtotaal A): toename met 3,25 t.o.v. 1 kw 2012 reguliere tewerkstelling VZW-personeel (zie subtotaal B): globaal ongeveer constant, wel lichte toename in St-Jozef, afname in Ter Melle en Lichtendal sociale tewerkstelling: bij art 60 7 is de daling van 2 semester 2012 omgebogen in stijging (bij vergelijking van de art 60 7 voor de maand april zijn er in 2013 afgerond 12VTE s meer dan in 2012).

2 Het INFOHOS-programma biedt geen mogelijkheid om een personeelslid gesplitst toe te wijzen aan meerdere diensten, deze regularisaties worden bij de jaarafsluiting manueel gedaan. In de kwartaalcijfers zijn deze regularisaties niet verwerkt zodat er kleine afwijkingen zijn tussen kwartaalcijfers en jaargemiddelde Specifieke kosten sociale dienst (608xxx) : (bijlagen 2a en 2b). Vaststellingen: lichte toename van de uitkeringen leefloon blijvende daling van de steun in speciën forse daling van de uitkeringen vluchtelingen 3.3. Kengetallen In bijlage 3 worden enkele kwantitatieve kengetallen opgegeven. Dit gebeurt met het sjabloon van de financiële opvolging. Vaststellingen: toename van het aantal intakes lichte toename van het aantal dossiers leefloon forse daling van het aantal dossiers vluchtelingen / wet 65 steun equivalent leefloon 3.4. Woonzorgcentra In deze nota zijn worden 3 specifieke items behandeld: a. Aandeel RVT-bedden b. RIZIV-financiering c. Bewonersmix a. Erkende bedden Op 1 juli 2012 werden 2 ROB-bedden van Sint-Jozef omgezet tot RVT-bedden. Hierbij het beddenbestand dat op vandaag van toepassing is: ROB RVT kortverblijf Totaal Sint-Jozef Ter Melle Lichtendal De Nieuwe Lente Biezenheem De Weister b. RIZIV-financiering Bij de woonzorgcentra wordt de enveloppe-financiering, gestart in 2004, voortgezet. Principes : Op basis van een referentieperiode wordt een instellingsforfait (=dagforfait) bepaald alsook een dagenquotum. Referentieperiode voor /07/11-30/06/12 Instellingsforfait : vooral functie van personeelsbezetting en bewonersmix tijdens referentieperiode Het aantal factureerbare dagen is 2 x begrensd : 100 % bezetting 103% van dagen gerealiseerd in referentieperiode Onderstaand worden de toegekende forfaits opgegeven: dagforfait 1/01/2013 Sint-Jozef 47,02 Ter Melle 51,58 Lichtendal 71,33 Biezenheem 59,43 De Weister 67,06 Gewogen gemiddelde 54,91

3 c. Bewonersmix Bijlagen 4 t/m 8 bieden per woonzorgcentrum en per zorgscore de bezetting 1 ste kw 2012 en 1 ste kw Bij het bewonersbestand is het rekenkundig gemiddelde gegeven van de bewoners aanwezig op de laatste dag van de maand. Onderstaand wordt de vergelijking gemaakt van het aantal bewoners B,C en CD, telkens per 31 maart. 31/03/ /03/2013 Sint-Jozef Ter Melle Lichtendal Biezenheem De Weister Vaststelling: In Ter Melle is er een verdere verschuiving naar meer zorgbehoevendheid. Niet van toepassing Niet van toepassing. Bijlagen bijlagen 1 tot 8 met financiële rapportering. Besluit De raad neemt akte van de financiële rapportering na 1 kwartaal Punt 3 Sociaal restaurant Kortrijk. Opstart taskforce en haalbaarheidsstudie. Voorstel tot goedkeuring. In het Plan Nieuw Kortrijk staat onder 3. Een stad, die onderneemt en deelt: Verder onderzoeken we de oprichting van een sociaal restaurant waar betaalbare en gezonde voeding wordt aangeboden zonder in concurrentie te gaan met het marktaanbod. Dit sociaal restaurant werkt samen met de horecasector in het kader van opleiding tot knelpuntberoep. 1. Uitgangsprincipes: Toegankelijk maken van gezonde, biologische voeding Laagdrempelig en breed toegankelijk: rijk/arm, jong/oud, studenten/jonge gezinnen Geen onderscheid tussen mensen, wel in prijzen (normaal en kortingtarieven) Eerlijke handel/fair Trade: alleen het beste is goed genoeg; ook voor de meest kwetsbaren Open, transparante ruimte met een trendy, vintage of trash-design inrichting (geen Poverello) In overleg met en/of ism middenstand en Horeca Onderzoek mogelijkheden opleiding/jobcoaching/tewerkstelling kansengroepen binnen Horeca (VORK) Opleidingscentrum ifv knelpuntvacatures: keukenhulp, (hulp)kok, zaalmedewerker, kelner, barman, Empowerment/activering via allerhande workshops: budgetkoken, digitaal,. 2. Mogelijke locaties: Zichtlocatie in/dichtbij het stadscentrum (aanwezig zijn in de stad) In de looplijn van de Kortrijkse burger, student en bezoeker (of zijstraat ervan) 3. Mogelijks te combineren functies: Afhankelijk van welke binnenstedelijke locatie en ifv versterking aantrekkingskracht Hippe wasserette: Wasbar (Gent) en Laundry Bar (?) Hotspot-locatie voor jong/oud: gratis WIFI, gratis gebruik PC/laptop/tablets, eventueel opleiding/bijstand digitaal, (cfr. surfhoeken in DC/BC, bib, ) Creatieve ateliers/workshops: Stal 13 (Kristallijn), Bolwerk (zaal Aba), Kantoren voor creatieve, sociale en jongerenorganisaties (1e verdieping) Mogelijkheden voor immobiliaire ontwikkeling: wonen (vanaf 2e verdieping)

4 4. Mogelijke partners (+ eventuele opstart coöperatieve) (Bio)boeren in stad/regio: Heerlijkheid, Vanya, opstart groentetuin leerwerkplaats OCMW (eventueel kloostertuin), Klokhuis, De Lochting, De Lovie (pmh), Delhaize Kortrijk: project Zero Food Waste, cuvée Kortrijk (1 voor goed doel), Foodnetwerk/Waste Watchers: lokale afstemming vraag (kwetsbaren) + aanbod (voedseloverschotten) Partnerschap VORK: Mentor ism OCMW, stad, VDAB, CVO s, St-Niklaas,.. Onderwijs: Universiteit (KULAK), Hogescholen (HOWEST, VIVES?) + Volwassenonderwijs (VIVO, Hitek, CVO, VSPW, ) Partnerschap Stal 13: Kringloopwinkel, Bolwerk, Bolster, Mentor en OCMW Partnerschap Sociale Kruidenier ikv pro-actief beleid: De Vaart, Kind en Gezin, Samenwerking met diensten- en buurtcentra alsook Unie der Zorgelozen/Scala 5. Meerwaardes voor: Stad: bestrijding leegstand, verhogen leefbaarheid/aantrekkelijkheid binnenstad, aantrekken van studenten naar de binnenstad, versterken economie binnenstad, OCMW: betaalbare, gezonde voeding, bestrijding eenzaamheid/armoede via empowerment/activering van kwetsbaren, communicatie en imagoversterkend: sterker tonen wat OCMW doet, Hogeronderwijs (HOWEST Lode Degeyter en VIVES?): betaalbare gezonde voeding voor studenten (ipv eigen alma), verruiming/verdieping samenwerking door inbreng expertise vanuit verschillende studierichtingen (multidisciplinaire brainstromsessies adhv moodboard) HORECA: beroepsopleiding + stages + jobcoaching = toeleiding van opgeleide keuken- en zaalmedewerkers ifv verduurzamen tewerkstelling (nieuw project Horeca-coach ikv ESFoproep Werkplekleren van Horeca Vorming Vlaanderen ism Guidea + Mentor) Dit dossier werd besproken op de kernstaf (27/03) en het Managementteam (17/04) met volgende besluiten: Akkoord met opstart taskforce met Nele Hofman (directeur maatschappelijke dienstverlening), Luc Sabbe of Johan Dejonckheere (iemand van financiële dienst), Rik Lambert (directeur facility), Kris Lefevre (keukenmanager), Yves Deceuninck (opleidingskok VORK), Elke Cuvelier (stafmedewerker communicatie) en Piet Lareu (diensthoofd activering) rond het concept van een sociaal restaurant. Akkoord met mandaat aan Piet Lareu om deze werkzaamheden te coördineren (intern/ extern) en om externe partners te zoeken. Piet toetst af met Horeca Vorming Vlaanderen voor samenwerking en afsprakenkader. Akkoord met inkopen haalbaarheidsstudie sociaal restaurant Kortrijk In deze haalbaarheidsstudie dienen onderzocht Omgevingsanalyse op Vlaams niveau naar gelijkaardige initiatieven Omgevingsonderzoek Kortrijk De rol van het OCMW (al dan niet investering en/of exploitatie (zelf of via partner), tussenkomst in de sociale tarieven, ) moet onderzocht worden in een haalbaarheidsstudie. Business Plan Aanbesteding voor haalbaarheidsstudie ter goedkeuring voorleggen aan OCMW-raad mei In armoedebestrijdingsplan wordt de kost van de haalbaarheidsstudie en de kost van tussenkomst in de kosten (verschil kostprijs en vraagprijs naar de meest kwetsbaren) ingestoken; MAT vraagt een retro-planning Inhoudelijk: MAT kiest voor een en-en-verhaal, omdat de huidige dienstencentra niet de beoogde mix van doelgroepen (oa studenten) zullen bereiken; anderzijds zal de opstart van een sociaal restaurant zeker een prijsafstemming vragen met de dienstencentra; best ook onderzoeken of er een rol te spelen is door de keuken van De Nieuwe Lente. Belangrijke rol voor communicatie: kan dit sociaal restaurant het OCMW mee uit de kommer en kwel -sfeer halen? Communiceert het OCMW niet te veel in deeltjes (per afdeling) ipv vanuit haar globale maatschappelijk opdracht? Haalbaarheidsstudie onderzoekt best ook de samenwerkingsmogelijkheden met andere projecten in Kortrijk. Wat kunnen de Hogescholen inbrengen?: meehelpen investeren in een alma, tussenkomst in de sociale tarieven voor studenten, studentenjobs, deelonderzoeken via projectengroepen (omgevingsanalyse op Vlaams niveau, omgevinganalyse op Kortrijks niveau); oa bezoeken van andere initiatieven ikv omgevingsanalyse, Horeca zou bereid zijn de keuken te betalen Niet alleen voedseloverschotten van lokale supermarkten, maar ook van voedselverdeelcentra en producenten Opgenomen in armoedebestrijdingsplan. Goedgekeurd.

5 Besluitvormingsproces Tussenkomst ter zitting Bespreking kernstaf (17/03/13) Bespreking Managementteam (17/04/13) Bespreking Vast Bureau (06/05/13) Raadslid Carine Vercleyen stelt voor om tijdens de studiefase ook contact op te nemen met de Unizo en met Horeca Zuid-West-Vlaanderen. Raadslid Els Deleu vraagt hoe dit project het verschil zal maken met de bestaande initiatieven zoals de lokale dienstencentra, waar men ook voordelig en gezond kan eten. Raadslid Thomas Holvoet stelt voor om ook andere initiatieven zoals het Hoekhuis mee op te nemen in de studiefase. Hij verwijst ook naar projecten zoals het Toreke in Gent en naar de leegstaande Buda-winkelgalerijen als mogelijke locatie. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat er reeds contact is geweest met Horeca Zuid-West- Vlaanderen en dat er zeker interesse is voor dit project. In samenwerking met ons project V.O.R.K. ziet men dit als een mogelijkheid om personeel op te leiden en werkervaring te laten opdoen. Men stelde overigens ook de vraag om voor de reguliere tewerkstelling (dus niet in het geval van sociale tewerkstellingsmaatregelen) de CAO van de sector te gebruiken. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht dat er vanuit de sector een stuk financiering komt van de professionele keukeninrichting als deze gebruikt wordt voor de opleiding van personeel. Op de vraag van raadslid Els Deleu antwoordt de voorzitter dat de studie inderdaad de meerwaarde moet onderzoeken, gebaseerd op een omgevingsonderzoek in Kortrijk en een studie van de andere initiatieven in Vlaanderen. Het publiek van de lokale dienstencentra is eigenlijk een ander publiek. Met dit project beogen we een veel breder publiek, ook qua leeftijdsgroep. Momenteel denken we aan drie soorten tarieven: een laag tarief voor mensen in kwetsbare situaties, een studententarief en een marktconform tarief. Heropleving van de binnenstad is eveneens de bedoeling. Zo zijn we het pand waar de tapijtenhandel Gheysens gevestigd was gaan bekijken. Raadslid Els Deleu merkt op het de inrichting eveneens belangrijk zal zijn. Het mag geen armenrestaurant worden maar tegelijk ook niet te trendy en hip zijn want dan zou de drempel weer te hoog kunnen zijn. Ook de tafelschikking is van belang. Sommige mensen zullen liever alleen zitten. Maar er moet ook ruimte zijn voor ontmoeting, door bijvoorbeeld ook te werken met een lange tafel. De voorzitter bedankt de raadsleden voor hun suggesties en opmerkingen en stelt voor om ze over te maken aan Piet Lareu. Besluit De raad gaat akkoord met opstart taskforce met Nele Hofman (directeur maatschappelijke dienstver-lening), Luc Sabbe of Johan Dejonckheere (iemand van financiële dienst), Rik Lambert (directeur facility), Kris Lefevre (keukenmanager), Yves Deceuninck (opleidingskok VORK), Elke Cuvelier (stafmedewerker communicatie) en Piet Lareu (diensthoofd activering) rond het concept van een sociaal restaurant. De raad geeft een mandaat aan Piet Lareu om deze werkzaamheden te coördineren (intern/ extern) en om externe partners te zoeken (oa Lode Degeyter Howest, Joris Hindryckx Vives, Krispijn Yperman van Horeca Vorming Vlaanderen, ). Piet toetst af met Horeca Vorming Vlaanderen voor samenwerking en afsprakenkader. De raad gaat akkoord met het opnemen van een haalbaarheidsstudie sociaal restaurant Kortrijk in de samenwerkingsovereenkomst Stad-Mentor, waarbij de extra (personeels)kosten kunnen verrekend worden. In deze haalbaarheidsstudie dienen onderzocht: Omgevingsanalyse op Vlaams niveau naar gelijkaardige initiatieven Omgevingsonderzoek Kortrijk De rol van het OCMW (al dan niet investering en/of exploitatie (zelf of via partner), tussenkomst in de sociale tarieven, ) moet onderzocht worden in een haalbaarheidsstudie. Business Plan In armoedebestrijdingsplan wordt de kost van de haalbaarheidsstudie en de kost van tussenkomst in de kosten (verschil kostprijs en vraagprijs naar de meest kwetsbaren) ingestoken;

6 Punt 4 Naar een regionale activeringsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen. Voorstel tot goedkeuring. Tijdens de OCMW-ronde in het kader van Sterk Besturen in een Sterke Regio (zomer 2011) en regionalisering Mentor werd er bij de voorzitters en secretarissen een algemene positieve houding vastgesteld tegenover (meer) samenwerking tussen de OCMW s in de regio. Belangrijke aangehaalde meerwaardes van regionale samenwerking zijn krachtenbundeling, expertiseopbouw, en signaalfunctie m.b.t. armoede- en welzijnsproblematiek die een gezamenlijke, slagkrachtige en structurele aanpak vragen. Vanuit die meerwaarde werden in de nota naar een regionale activeringsstrategie in Zuid-West- Vlaanderen opportuniteiten en uitdagingen geformuleerd voor de regio. Deze nota zie bijlage - werd reeds besproken en goedgekeurd door het overleg van diensthoofden (14/09/2012) en trajectbegeleiders (22/11/2012). Het regionaal overleg trajectbegeleiders kreeg het fiat van de secretarissen om deze strategie verder uit te werken tot een concreet actieplan. Daartoe werden op de interactieve denkdag van 30/01/2013 onder begeleiding van het OCMW van Kortrijk, Mentor vzw en Sinergiek 3 prioriteiten vastgelegd: We moeten als regio onze activeringsresultaten optimaliseren door het aanbieden van een gepaste maatschappelijke integratie van onze cliënten en/of een duurzame tewerkstelling van onze cliënten in de sociale economie of op de reguliere arbeidsmarkt. We moeten als regio onze krachten bundelen om expertise op te bouwen rond sociale en professionele activering. We moeten als regio onze krachten bundelen om sterker te staan in onze samenwerking met de VDAB. Aan deze drie prioriteiten werden concrete acties gekoppeld die werden uitgewerkt in een actieplan. Het lerend netwerk trajectbegeleiders wil dit actieplan, zoals toegevoegd in bijlage, in afstemming met het overleg van de diensthoofden en forum van voorzitters en secretarissen, uitvoeren. De OCMW s uit Zuid-West-Vlaanderen staan positief tegenover gezamenlijke krachtenbundeling, expertiseopbouw, en erkennen de nood aan een gezamenlijke, slagkrachtige en structurele aanpak. Door het lerend netwerk een formele plaats en taak te geven, kan het een slagkrachtige partner worden in de uitvoering van concrete actie die alle OCMW s in de regio ten goede zullen komen. In de huidige context van de regionalisering van de arbeidsmarkt, de nood aan positionering tav VDAB en de meerwaarde van regionale samenwerking bij de indiening van concrete projectdossiers, is het opportuun ons regionaal te organiseren rond alles wat met activering te maken heeft, en actie te ondernemen daar waar we de krachten kunnen bundelen om samen sterker te staan. Dit steeds aanvullend op de individuele werking van de OCMW s, en met respect voor ieders eigenheid en autonomie. Aangezien het lerend netwerk bestaat uit 13 verschillende OCMW s, is het niet altijd mogelijk om de uitvoering van bepaalde acties uit de regionale activeringsstrategie op voorhand op alle OCMW-raden te brengen. Bij de opmaak van vb. een regionaal ESF-dossier is de timing altijd heel krap, en is het organisatorisch niet mogelijk om te wachten met de opmaak van het dossier op alle goedgekeurde raadsbeslissingen. We achten het dan ook opportuun dat de deelnemende OCMW s bij goedkeuring van de regionale activeringsstrategie en de uitvoering ervan, zich ook akkoord zouden verklaren met de uitvoering van het actieplan in bijlage, waarbij voor de realisatie van de verschillende acties geen aparte toestemming meer zal worden gevraagd tenzij het dossier financiële implicaties heeft voor de betrokken OCMW s. Zo kan vanuit de streekvisie optimaal gezocht worden om middelen naar de streek te halen voor de uitvoering van de activeringsstrategie, en kan er tijdig gestart worden met de opmaak van dossiers. Niet van toepassing. Goedgekeurd. Besluitvormingsproces Nota naar een regionale activeringsstrategie besproken en goedgekeurd door het overleg van diensthoofden (14/09/2012) en trajectbegeleiders (22/11/2012). Bijlagen Nota naar een regionale activeringsstrategie in Zuid-West-Vlaanderen dd. September Wordcloud met kernwoorden activering nav de denkdag met trajectbegeleiders dd. 30/01/2013. Actieplan naar een regionale activeringsstrategie in Zuid-West-Vlaanderen dd. 8/04/2013.

7 Besluit De raad beslist tot verderzetting van het maandelijks regionaal overleg trajectbegeleiders onder de noemer lerend netwerk trajectbegeleiders ; De raad beslist tot maandelijkse afvaardiging van min. 1 trajectbegeleider per deelnemend OCMW; De raad gaat akkoord met de uitvoering van de regionale activeringsstrategie adhv het actieplan in bijlage; De raad gaat akkoord met de structurele plaats van het lerend netwerk en de verhouding met het bestaande overleg van diensthoofden en voorzitters & secretarissen, die respectievelijk instaan voor: Voorzitters en secretarissen: beleidsbeslissingen Diensthoofdenoverleg: budget voorbereiding raadsbeslissingen Leren netwerk trajectbegeleiders: uitvoering actieplan regionale activeringsstrategie jaarlijkse rapportage aan voorzitters & secretarissen en diensthoofden ad hoc terugkoppeling n.a.v. concrete vragen Punt 5 Project Speel&Goed: bij verwerving subsidie, aanwerving halftijds projectmedewerker voor projectduur. Voorstel tot goedkeuring. Kabinet Lieten: lokale kinderarmoedebestrijding oproep 2013: lokale initiatieven, nieuwe en geen reguliere werking, die inzetten op de bestrijding van armoede van kinderen van 0-3j en hun gezinnen, inzetten op (een combinatie van) verschillende actiethema s, preventieve en proactieve aanpak verdient voorkeur, bijzondere aandacht bij etnisch-culturele minderheden, samenwerking over domeinen, organisaties heen steeds vanuit een inclusieve en integrale methodiek, integrale projectrealisatie, participatie van de gezinnen in armoede zelf verdient bijzondere aandacht, betrokkenheid van minstens een lokaal bestuur Begin en einddatum tem Korte voorstelling van het initiatief Het project voorziet in de oprichting van Speel&Goed. Speel&Goed is een Kortrijkse ruilwinkel met daaraan gekoppeld een peuterspeelpunt. Met het grootbrengen van kinderen gaat een veelheid aan spullen gepaard. Jonge kinderen groeien zeer snel en groeien daardoor ook zeer snel uit hun spullen zonder echte slijtage. Occasionele tweedehandsbeurzen in Kortrijk bereiken elke keer erg veel gezinnen. Uit de praktijk blijkt dat alle soorten gezinnen naar deze beurzen gaan. Er is een sociale mix aanwezig, bij uitstek gezinnen met een beperkt inkomen. In Speel&Goed kunnen gezinnen spullen van jonge kinderen (0-3j) die ze niet meer gebruiken inleveren en hier leuke, nieuwe of juist heel handige spullen voor terug meenemen. Via de ruilwinkel kunnen opvoeders blijven voorzien in de materiële noden van hun kinderen zonder dat dit al te zwaar doorweegt op het gezinsbudget. Er wordt geen geld gebruikt, de ruilhandel gebeurt op basis van een systeem met jetons. Deze jetons zijn gemeenschapsmunten die een alternatief zijn voor de traditionele euro. Ruilhandel, het is een oeroud concept dat mensen van elke achtergrond en leeftijd bij elkaar brengt. Dit aspect gebruikt Speel&Goed als ingangspoort voor het versterken van ouders. Speel&Goed is een plaats waar ruilen kansen creëert. Naast het ruilen zijn de gezinnen ook van harte welkom om gezellig een kopje koffie of thee te drinken of met hun kind te spelen in het peuterspeelpunt die aan de ruilwinkel verbonden is. Het materiële luik is een sterke aantrekkingspool om kwetsbare gezinnen toe te leiden naar het peuterspeelpunt, waar we verder kunnen inzetten op opvoeding- en gezinsondersteuning. Het aanleveren van educatief verantwoord materiaal is een uitstekende manier om rond opvoeding in dialoog te gaan. Het peuterspeelpunt voorziet in een laagdrempelig aanbod dat preventief en welzijnsbevorderend werkt voor jonge niet-schoolgaande kinderen (0-3j), hun opvoedingsverantwoordelijken en dus tegelijkertijd hun gezinnen. Het dient als opstap naar kleuteronderwijs en kinderopvang. Het is een plaats waar ouders en kinderen samen kunnen komen om te spelen en een sociaal netwerk op te bouwen. Daarnaast biedt Speel&Goed de kans om in een informeel sfeer vragen te stellen over alles in de eigen levenssfeer, met extra aandacht voor opvoedingsgerelateerde thema s. Bijdrage tot de aanpak van kinderarmoede op lokaal niveau Een kind groeit op in een gezin, een omgeving, een netwerk dat sterk bepalend kan zijn of het kind in armoede leeft of terecht komt. Kinderen zijn sociaal afhankelijk van de sociale positie van hun ouders. Het kind zelf heeft weinig impact op het al dan niet in armoede leven of terecht komen. Armoede bestrijden bij kinderen vraagt dan ook een integrale aanpak waar zowel wordt ingezet op het gezin, de school, de woonomgeving, de vrije tijd, Uit studies blijkt dat de

8 bestrijding van armoede moet beginnen vanaf, en zelfs voor de geboorte. De eerste 3 levensjaren zijn bepalend in de verdere levensloop van een kind. Van groot belang dus om kinderarmoede zo vroeg mogelijk aan te pakken en kinderen zo snel mogelijk betere perspectieven aan te reiken, kansen te verhogen rekening houden met de omliggende factoren en relevante/belangrijke actoren in het leven van het kind. Doelgroep Ons project richt zich op alle gezinnen met jonge kinderen van Kortrijk. Alle ouders en jonge kinderen (0-3j) zijn welkom in Speel&Goed. Speel&Goed doet een kwalitatief aanbod naar jonge kinderen, van baby tot kleuter voor zowel de tastbare materiële nood (ruilwinkel) als de immateriële opvoedingsondersteunende nood (peuterspeelpunt). Speel&Goed kiest ervoor om bijzondere aandacht te hebben voor de meest kwetsbare doelgroep van Kortrijk, nl. jonge kinderen van 0 t.e.m. 3 jaar met een kansarmoede problematiek of vanuit de verkleuringproblematiek zonder te stigmatiseren en enkel op hen te focussen. In eerste instantie wil Speel&Goed de meest kwetsbare gezinnen bereiken. Het aanbod van Speel&Goed wordt ook breed ter beschikking gesteld voor alle gezinnen. Zo is er een goed uitgebalanceerde sociale mix van zowel kansarme opvoeders als bakfietsmama s. Het opzet van de ruilwinkel wil niet enkel inspelen op de financiële armoede van gezinnen, maar ook op de ecotrend. Hierdoor bereiken we niet alleen gezinnen in armoede, maar ook gezinnen die om die reden willen ruilen. Er ontstaat zo een gevarieerd aanbod en gemengd publiek. Dit komt de werking alleen maar ten goede. Uit de ervaring van andere soortgelijke initiatieven blijkt dat taal geen drempel vormt bij deze werkvormen. Speel&Goed wil dus ook de etnisch-culturele minderheden van Kortrijk bereiken. 21,91 % van de Kortrijkse jeugd (0-18j) zijn kinderen van 0-3 jaar. Het aandeel van de jongste kinderen ten opzichte van de totale Kortrijkse bevolking is 4,45 %. In Kortrijk is het aantal kinderen geboren in kansarme gezinnen in de voorbije 2 jaar verdubbeld (cijfers K&G: ,5% / ,4%). Speel&Goed focust op de jongste kinderen om armoede in de eerste levensjaren te voorkomen en/of generatiearmoede te doorbreken. Speel&Goed werkt op een kleinschalige, laagdrempelige en vrijblijvende manier om zowel ouders als kinderen sterker te maken en te ondersteunen. Speelgoed als pedagogische trigger en babyspullen als basisbehoefte om dezelfde stimulansen te kunnen geven aan alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. Leren zorgt voor een ontsnappingsmogelijkheid uit armoede en via dit project is een aanzet daartoe mogelijk. Het publiek van deze werkvormen is vaak afhankelijk van de ligging en de context waarin het is ondergebracht. De kansarmoede problematiek in Kortrijk is het hoogst in het centrum. Om deze reden en omwille van de bereikbaarheid en toegankelijkheid kiezen we met dit project Speel&Goed voor een ligging in het centrum van de stad. Doelstellingen Bevredigen van tastbare materiële nood voor opvoeders van jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar Ontmoetingsplaatsen creëren in Kortrijk voor ouders van jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar. Bevorderen van een gelijkwaardig en volwaardig burgerschap van opvoeders van etnischculturele minderheden en uit de kansarmoede Aanbieden van open, laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning voor ouders en jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar Ontwikkeling- en ontdekkingsplaats creëren voor jonge kinderen en hun opvoeders. Toeleiding naar kleuteronderwijs en kinderopvang Regierol naar andere intermediairen Resultaten Wekelijks organiseren van 3 momenten waarop Speel&Goed open is zowel om te kopen als te spelen. Wekelijks organiseren van 1 moment waarop kwalitatief spelmateriaal uitgeleend wordt vanuit de speel-o-theek. Deelname aan het lokaal netwerk opvoedingsondersteuning. In dit gecombineerd aanbod bereiken we 100 gezinnen. De helft van de bereikte kinderen schrijft zich in voor kleuteronderwijs in de buurt of in kinderopvang. We realiseren minstens 100 ruilacties. Registratie van doorverwijzing naar lokale actoren. We organiseren minstens 2 infosessie rond opvoedingsgerelateerde thematieken in samenwerking met lokale actoren. We vroegen EURO subsidies aan. Dit bedrag omhelst vooral de aanwerving van een halftijdse tijdelijke medewerker voor de projectduur. Daarnaast voorziet deze subsidie in werkingskosten. De tegenwaarde van de subsidie kan als personeelsbudget gecreëerd

9 worden. Goedgekeurd mits het project slechts ½ VTE verg en geen andere kosten. Eerdere beslissingen Projecten in voorbereiding: principe akkoord Raad Bijlagen Aanvraagformulier project. Projectbegroting. Besluit Opvolging en communicatie De raad neemt akte van het project Speel&goed en keurt indien goedkeuring projectsubsidies de aanwerving van tijdelijk projectmedewerker goed. De loonkost is volledig gedekt door subsidies. De goedkeuring van het project zal aan de Raad gecommuniceerd worden. Punt 6 Project bij verwerving subsidie, aanwerving voltijds projectmedewerker voor projectduur. Voorstel tot goedkeuring. 1 Projectoproep PDPO II (Programma voor plattelandsontwikkeling) - West-Vlaanderen - oproep 2013: AS 3: Verbeteren leefkwaliteit op het platteland en diversifiëren van de plattelandseconomie Deze As krijgt provinciale invulling voor volgende aspecten: 1.bevordering van toeristische activiteiten 2.basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking - kwetsbare doelgroepen op het platteland: - senioren - jongeren - doorbreken van het isolement van plattelandsbewoners - een impuls voor het verenigingsleven - multifunctionele infrastructuur - voorzieningenaanbod 3.dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling 4.instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed 5.intermediaire dienstverlening (opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap) Vanuit OCMW Kortrijk kunnen we enkel intekenen voor Bellegem, Rollegem en Kooigem. 2 Context Kortrijk bestaat uit een stadscentrum en 7 deelgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem). In de zuidelijke rand van Kortrijk liggen 3 deelgemeenten (Kooigem, Rollegem en Bellegem) in een landelijk gebied tussen de Schelde en de Leie. Deze 3 deelgemeenten worden aanzien als plattelandsgebied. De cijfers van januari 2013 tonen duidelijk dat de deelgemeenten gekenmerkt worden door een grijze druk en interne verzilvering. Kleine plattelandskernen zijn op verschillende manieren doorheen de jaren veranderd. De bevolkingsamenstelling, sociaal levensontsluiting. Daarboven op komt het voorzieningenniveau ook sterk onder druk te staan. Maatschappelijke dienstverlening is cruciaal voor de kwaliteit van het leven. Het is het laatste vangnet waarin mensen ondersteund worden om hun armoederisico in te perken of de armoede te doorbreken. Door al deze processen en veranderingen komt de leefbaarheid van het platteland in het gedrang. Wonen op het platteland vormt een verhoogd risico op onderbescherming (= potentiële rechthebbenden ontvangen om diverse redenen toch geen maatschappelijke dienstverlening of maken er geen gebruik van). Willen we die leefbaarheid in stand houden en kwalitatief verbeteren, dan dient dringend werk te worden gemaakt van nieuwe vormen van dienstverlening. De hulp- en dienstverleners actief in de deelgemeenten spelen een belangrijke rol in het maatschappelijke en sociaal-cultureel gebeuren binnen de leefgemeenschap. Daarnaast wil de sector integraal en op maat werken. De core business van deze sector is het welzijn van de doelgroep en daarmee gaat het uitputten van alle mogelijke rechten hand in hand. OCMW Kortrijk speelt als lokaal bestuur een belangrijke rol in het maatschappelijke en sociaalcultureel gebeuren binnen deze leefgemeenschappen. Een belangrijk en prioritair onderwerp in de uitbouw van het OCMW-beleidsplan is de maatschappelijke opdracht om een antwoord te bieden

10 op die uitdagingen van vergrijzing en verzilvering. De missie van OCMW Kortrijk is zeer duidelijk omschreven: Onze hulp-, dienst-, en zorgverlening wil iedereen in de mogelijkheid stellen om een leven te leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid. De hulp-, dienst-, en zorgverlening is excellent uitgebouwd en functioneert bijzonder goed. (zie beleidsplan OCMW Kortrijk ) *Seniorenacties Kortrijk-Zuid (SAKZ) is een mobiel lokaal dienstencentrum dat haar werking ontplooit in de Zuidelijke randgemeenten van Kortrijk (Bellegem, Aalbeke, Rollegem en Kooigem). Om haar dienstverlening en activiteiten te ontplooien, werkt SAKZ met verschillende antennepunten verspreid over de 4 deelgemeenten. De dienst maakt gebruik van de gemeentelijke infrastructuur (Buurthuis Rollegem, OC de Wervel Bellegem, Kastanjehuis Kooigem en Sporthal De Weimeersen Rollegem) en WZC de Weister te Aalbeke. SAKZ beschikt niet over een eigen infrastructuur en is daarom niet erkend als lokaal dienstencentrum door de Vlaamse Overheid. Net als alle reguliere Kortrijkse lokale dienstencentra heeft SAKZ een uitgebreide dienstverlening en activiteitenaanbod gericht naar ouderen. Vanuit deze werking wordt er veel aandacht besteed aan de plaats en de meerwaarde van ouderen in de samenleving. Naast groepsactiviteiten is er ook een individueel aanbod. SAKZ wil de dorpsbewoners in staat stellen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ze geven informatie en advies en bieden dienstverlening aan. Daarboven op zijn ze een kruispunt voor ontmoeting, netwerking en ontspanning. De woonzorgverlener is verantwoordelijk voor de algemene dienstverlening naar de 55+ers in het gebied toe, door o.a. een wekelijkse OIP-permanentie(=oudereninformatiepunt) voor aanvragen zorgverzekering, toelagen,.... Daarnaast verzorgt de woonzorgverlener de toeleiding naar specifieke woonzorg-dienstverlening vanuit het OCMW voor de ouderen (personen alarmsysteem, aanvragen maaltijden aan huis, aanvragen poets aan huis, enz.) en verzorgt de woonzorgverlener gezondheidsconsultaties op de maandelijkse contactnamiddagen voor 75+ers. Senioren worden minder mobiel en wonen op het platteland sterk verspreid. De spreiding over het gebied, de vervoersafhankelijkheid, vervoersarmoede en de aparte kenmerken van senioren op het platteland resulteren in het feit dat de woonzorgverlener met de OIP-permanentie niet veel mensen bereiken. Ouderen vragen veeleer telefonisch een gesprek aan, waardoor de woonzorgverlener aangewezen worden op een huisbezoek. Het aantal huisbezoeken stijgt elk jaar exponentieel. De woonzorgverlener van SAKZ is de enige dienstverlener die effectief nog permanent aanwezig is in het gebied. Dit is een intensieve personeel- en tijdsinzet die in de deelgemeenten steeds meer nodig is en gevraagd wordt. *Via de gebiedsgerichte werking van de sociale dienst krijgen we het signaal dat er steeds meer oudere mensen begeleiding krijgen in verband met schulden en schuldenlast. Daarnaast is er een stijgend aantal dossiers rond budgettering gelinkt aan zorg. Ouderen kunnen hun eigen financiële situatie niet meer op eigen houtje managen en hebben hiervoor hulp nodig. Het gaat om een andere soort armoede. De sociale dienst merkt voornamelijk in de deelgemeenten op dat er een ouder publiek is die te trots is om steun te vragen of administratieve hulp of schuw zijn van het OCMW omwille van de negatieve connotatie van de openbare onderstand van vroeger door de sociale controle die vrij hoog is in dorpen. Het gaat over mensen die hun hele leven gewerkt hebben, niet willen verkassen voor betere levensomstandigheden, mensen met een sterk schaamtegevoel, vraagverlegenheid of uit een sterk sociaal isolement. OCMW Kortrijk werkt samen met de Stad Kortrijk en diverse lokale actoren aan de opmaak van een integraal actieplan armoedebestrijding (= totaalplan armoedebestrijding Kortrijk ism Stad Kortrijk) In dit plan ligt de focus op acties die een positief resultaat / direct verschil maken voor mensen in of met risico op armoede. OCMW Kortrijk wil zich proactief opstellen. Het is noodzakelijk dat mensen proactief bereikt worden en er zo preventief kan gewerkt worden tegen armoede. Dit kan door in te zetten op 3 sporen: verhogen inkomen, verlagen uitgaven en optimaliseren van de dienstverlening. =>Om een antwoord te bieden op deze noden, signalen - rekening houdend met de politieke en maatschappelijke tendensen, evoluties - wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen. De bestaande dienstverlening afbouwen/afschaffen behoort niet tot de opties, de bestaande dienstverlening uitbreiden en vergoten ook niet gezien de financiële situatie. Nieuwe methoden zijn nodig om de OCMW dienstverlening nog effectiever en efficiënter te maken. Een totale rechtenuitputting volgt perfect uit deze conclusie. =>Putten alle ouderen al hun rechten uit? Welke hiaten in de bestaande dienstverlening zijn er? Wat moet er gebeuren/veranderen opdat er gemakkelijker een totale rechtenuitputting gerealiseerd kan worden? Begin en einddatum tem Samenvatting van het project: Het project voorziet in methodiekontwikkeling o.b.v. huisbezoeken en samenwerking over de verschillende domeinen heen zodat de onderbeschermde 65-plussers in de deelgemeenten Kooigem, Rollegem en Bellegem hun rechten op maatschappelijke dienstverlening maximaal uitputten. Binnen deze doelgroep geeft OCMW Kortrijk extra aandacht aan de meest kwetsbaren

11 en zij die zorg weigeren of mijden. Doorheen het project naar totale rechtentoekenning en uitputting zullen er duidelijke noden en behoeften naar boven komen. OCMW Kortrijk neemt een regierol op ten aanzien van andere intermediairen. Via dialoog met alle spelers op het werkveld en op maat van de doelgroep werken we een actieplan uit en realiseren daarna concrete verbeteracties. Via samenwerking met andere spelers binnen o.a. thuiszorg en of het faciliteren van concrete acties, zullen ouderen hun rechten meer/beter/vroeger uitputten. Daarnaast willen we vanuit de huisbezoeken een vooronderzoek doen naar de levensvatbaarheid van het concept om daarmee de mobiliteitsproblematiek en vereenzaming bij ouderen tegemoet te komen in de toekomst. Meerwaarde van het project t.o.v. de reguliere SAKZ-werking: SAKZ is erop gericht de bewoners van de vier deelgemeenten (Kooigem, Rollegem, Aalbeke en Bellegem), en dan specifiek de ouderen ondersteuning te bieden en hen zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier, zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving te laten wonen. De werking voorziet daartoe een gevarieerd aanbod van laagdrempelige activiteiten en aangepaste dienstverlening. Vandaag komen mensen bij de woonzorgverlener terecht door kennismaking via de 80+ werking (Buren voor Buren) ofwel via doorverwijzing door professionals of privé. Een interventie van de woonzorgverlener gebeurt vandaag hoofdzakelijke naar van een acute situatie, omdat het echt niet meer zo verder kan (bv. overlijden partner of mantelzorger, na valpartij / operatie). Senioren komen op de radar omwille van een directe hulp- dienstverleningsvraag. De meerwaarde van het project zit in de proactieve werking die we zullen opzetten. We willen langsgaan bij de onderbeschermde senioren en niet wachten tot er een hulpvraag komt. Met dit project willen we langsgaan voordat er zich een vraag/probleem voordoet. Met deze aanpak versterken we de toegankelijkheid en bekendheid van de reguliere werking, waardoor er mindere ingrijpende hulpverlening kan ingezet worden. Door proactief en in coproductie met de oudere en diens omgeving te investeren in huisbezoeken willen we bekomen dat de cliënt gebruik maakt van alle maatschappelijke dienstverlening waar hij of zij recht op heeft, en beogen we ook de houding en de instelling van de cliënt t.o.v. van de hulpverlening te wijzigen, waardoor ze in de toekomst zelf de stap vlotter kunnen zetten naar hulpverlening. Er gebeurt ook een screening op verschillende vlakken (ruimer dan enkel zorg) bij de senioren vanuit een samenwerkingsverband met verschillende thuiszorgspelers in een directe afstemming met elkaar. Door het project kan nagegaan worden wat het effect is van vroegtijdige detectie van woonnoden op het vlak van thuiszorg, veiligheid en financiële haalbaarheid. Het is een project dat rechtstreeks antwoord biedt op een problematiek (doelgroep preventief bereiken) die voor alle partners van groot belang is, met een innoverende aanpak via buurtgerichte dienstverlening. De financiering zal aangewend worden om een significante toegevoegde waarde te creëren d.m.v. lokale dienstverlening in het begeleiden van senioren om hun positie en kansen te verhogen. Doelstellingen: Algemeen: OCMW Kortrijk biedt alle onderbeschermde 65-plussers in de deelgemeenten Kooigem, Rollegem en Bellegem dezelfde kansen op hulp- en dienstverlening en dit ongeacht hun woonplaats, financiële situatie (kansarm,...), sociaal netwerk en persoonlijke situatie (mobiliteit, zorgbehoevendheid, ). Binnen deze doelgroep wil OCMW Kortrijk extra aandacht geven aan de meest kwestbaren en zij die zorg weigeren of mijden. Via de ontwikkeling van een methodiek o.b.v. huisbezoeken en samenwerking over verschillende domeinen heen wil OCMW Kortrijk hiaten in het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod detecteren en sociale noden bij de doelgroep opsporen om te komen tot een maximale rechtentoekenning en rechtenuitputting bij deze doelgroep. In dialoog met alle spelers op het werkveld en op maat van de doelgroep komt het OCMW tot een actieplan en daarna tot concrete verbeteracties. Zo komt het OCMW tot een aangename, concrete, directe, correcte en kwalitatief aanbod van maatschappelijke hulp- en dienstverlening voor de organisaties actief op de levensdomeinen relevant voor onderbeschermde senioren. Specifiek: Hiaten in de bestaande hulp- en dienstverlening detecteren en sociale noden opsporen Verbeteren van de levenskwaliteit van de doelgroep en de versterking van de rol van de bestaande hulp- en dienstverlening Regierol naar andere intermediairen / netwerk met andere intermediairen Vooronderzoek concept Bevorderen van een gelijkwaardig en volwaardig burgerschap Sensibiliseren en signaleren naar het beleid op verschillende niveaus. Resultaten: Methodiekontwikkeling i.f.v. huisbezoeken; outreachend werken We bereiken minstens 515 huishoudens d.m.v. huisbezoeken We organiseren ten minste 1 verbeteractie per deelgemeente De realisatie van de verbeteracties wordt overdraagbaar gemaakt en verspreid op regionaal

12 en subregionaal niveau Vorming van een netwerk i.k.v. intervisie en regierol Nodenonderzoek i.f.v. schrijven van een nota i.k.v. levensvatbaarheid van concept d.m.v. input van huisbezoeken Registratie van doorverwijzing naar lokale dienstencentra + deelname aan activiteiten Er worden afspraken gemaakt over de realisatie/planning van de verbeteractie na de projectperiode. We zoeken naar een organisatievorm waar het platform/netwerk een plek vindt om meer/mee impact te hebben op het beleid op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Via de projectsubsidie zou er een extra voltijdse kracht voor SAKZ aangeworven worden (=65% subsidie). Er moet vanuit Europa voorzien worden in 35% cofinanciering. De inbreng van OCMW Kortrijk wordt voorzien vanuit reguliere personeelsinzet. We vroegen ,38 subsidies aan (65%). Daarnaast is er ,90 EUR cofinanciering van OCMW Kortrijk zelf (35%). Het totaal bedrag van ,28 EUR omhelst vooral de aanwerving van een voltijds tijdelijke medewerker voor de projectduur. Daarnaast voorziet deze totale projectkost in werkingskosten. De tegenwaarde van de subsidie kan als personeelsbudget gecreëerd worden. Goedgekeurd mits de cofinanciering geleverd wordt met bestaand personeel. Eerdere beslissingen Projecten in voorbereiding: principe akkoord Raad Bijlagen Aanvraagformulier project. Projectbegroting. Besluit Opvolging en communicatie De raad neemt akte van het project en keurt indien goedkeuring projectsubsidies de aanwerving van tijdelijk projectmedewerker goed. De goedkeuring van het project zal aan de raad gecommuniceerd worden. Punt 7 Sodiperkoo. Aktename jaarverslag 2012 en bekrachtiging lidmaatschap in het bestuur. Jaarverslag Sodiperkoo 2012 Zoals bepaald in art. 14 van de statuten voor Sodiperkoo wordt na goedkeuring door het bestuur Sodiperkoo het jaarverslag 2012 voor aktename voorgelegd aan de raad. Pensionering van Lieve Knuts, bestuurslid in Sodiperkoo. Bestuurslid An Declercq werd aangenomen voor het resterende mandaat in Sint-Jozef, voor mevrouw Lieve Knuts die met pensioen ging. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Wetten en reglementen De statuten van Sodiperkoo. Besluitvormingsproces Het Sodiperkoo-bestuur keurde het jaarverslag goed op 11 maart Opname van mevrouw An Declercq als bestuurslid van Sodiperkoo, beslist door het bestuur op 11 maart Bijlagen Sodiperkoo-jaarverslag 2012.

13 Besluit De raad neemt akte van het jaarverslag 2012 van Sodiperkoo. De raad bekrachtigt de opname van mevrouw An Declercq in het bestuur van Sodiperkoo, als gemandateerde voor WZC Sint-Jozef, voor het resterende deel van de lopende bestuursperiode Punt 8 Bouwproject Overleiestraat in samenwerking met Antigone. Voorstel tot gunning. In de zitting van 16 december 2010 keurde de raad het project Overleiestraat in samenwerking met vzw Antigone principieel goed, waarbij de vzw twee woningen ruilt tegen een in casco afgewerkte administratieve ruimte op het gelijkvloers en waarbij het OCMW bouwheer is en eigenaar wordt van de bovenliggende woongelegenheden. In zitting van 20 januari 2011 gunde de raad het ontwerp van het sociaal woonproject aan AVDK architecten Vande Kerckhove uit Heule. AVDK maakte het ontwerp op aan de hand van de concept- en ontwerponderrichtingen van de VMSW. In de raad van 28 april 2011 werd het voorontwerp goedgekeurd en werd beslist een bouwaanvraag in te dienen. De raad besliste eveneens dat voor de realisatie van de sociale woongelegenheden een aanvraagdossier bij de VMSW zal ingediend worden. Op 21 december 2011 werd het voorontwerp door VMSW goedgekeurd en werd voor de bouw van de 5 sociale woningen een belofte van 65 % subsidie toegezegd. De raad keurde in zitting van 15 maart 2012 het uitvoeringsdossier met bijhorende raming goed en besliste dat het dossier ter subsidiering mocht ingediend worden bij VMSW. De raad legde in diezelfde zitting de wijze van gunning voor de diverse loten als volgt vast: Perceel ruwbouw en voltooiingopenbare aanbesteding Perceel elektriciteit openbare aanbesteding Perceel HVAC openbare aanbesteding Perceel lift algemene offerteaanvraag ABR onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Op 29 mei 2012 ontvingen we de bouwvergunning. Op 18 december 2012 ontvingen we van VMSW de goedkeuring van het ontwerpdossier voor het perceel ruwbouw en voltooiing met een subsidiebelofte van 65% onder voorbehoud dat de Vlaamse Regering intussen een andere financieringswijze heeft goedgekeurd ter vervanging van deze. (opm.: Over de andere percelen kregen we geen berichtgeving.) Op 1 januari 2013 veranderde de subsidieregeling bij VMSW: de vroegere subsidiebetaling in functie van de voortgang der werken wordt vervangen door toekenning van een lening aan een rentevoet van -1%. Vermits we geen goedkeuring hadden voor de percelen adviseert VMSW ons alles in 1 dossier op te nemen en dit via openbare aanbesteding te gunnen. De raad besliste in zitting van 21 februari 2013 dat de gunningswijze voor het bouwdossier Overleie Kortrijk wordt gewijzigd van opsplitsing in 4 percelen naar 1 globaal dossier en zal gegund worden bij openbare aanbesteding. De raad besliste eveneens dat de gunningsprocedure mocht gestart worden. In het kader van deze opdracht werd op 21 februari 2013 een bijzonder bestek met nr opgesteld door de ontwerper, Architecten Vande Kerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 HEULE. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,16 exclusief BTW of ,90 inclusief 21% BTW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 februari 2013 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de openbare aanbesteding. De aankondiging van opdracht werd gepubliceerd op 28 februari 2013 op nationaal niveau. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 april 2013 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 6 december Er werden 5 offertes ontvangen: Top Home Building NV, Tieltstraat 36 te 8720 Markegem ( ,78 exclusief BTW of ,21 inclusief 21% BTW); Siemoens BVBA, Jules Van Ooststraat 49 te 8700 Tielt-Aarsele ( ,55 exclusief BTW of ,24 inclusief 21% BTW); Monument Vandekerckhove NV, Oostrozebekestraat 54 te 8770 INGELMUNSTER ( ,58 exclusief BTW of ,12 inclusief 21% BTW); Frans Verhelst bvba, Barnestraat 1/a te 8680 Koekelare ( ,03 exclusief BTW of ,46 inclusief 21% BTW); B&R NV, Lauwestraat 71 te 8930 REKKEM ( ,69 exclusief BTW of ,57 inclusief 21% BTW);

14 Op 25 april 2013 stelde de ontwerper, Architecten Vande Kerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 HEULE een verslag van nazicht van de offertes op. Bekendmaking van de opdracht op 28/2/2013 in het Bulletin der aanbestedingen (nr BDA. Bestek nr 1712 opgemaakt door Avdk architecten Vandekerckhove Proces-verbaal van de opening van de offertes d.d. 10/04/2013. Gunningsverslag dd.25/04/2013 dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt. De motivering en het besluit van het gunningsverslag wordt volledig onderschreven. Er werden 5 offertes ingediend. Alle offertes doorstonden de toets van de kwalitatieve selectie. Alle offertes doorstonden de toets van de formele regelmatigheid. Alle offertes doorstonden na verbetering van rekenfouten, corrigeren van gemelde leemtes en wijzigingen van hoeveelheden, de toets van materiële regelmatigheid. Resulteerde dit in volgende rangschikking voor gunning: Nr. Naam Prijs excl. btw* 1 Verhelst bvba ,93 2 Top Home Building NV ,73 3 B&R NV ,59 4 Siemoens BVBA ,21 5 Monument Vandekerckhove NV ,07 Bvba Frans Verhelst, Barnestraat 1A, 8680 Koekelare wordt als laagste regelmatige bieder gerangschikt. Het toewijzingsbedrag, rekening houdend met de verrekening van de opmerkingen en de ontbrekende prijzen voor de diverse inschrijvers op basis van KB 08/01/1996 art 112, bedraagt ,93 excl. BTW De laagste offerte ligt ca. 8,2 % hoger dan de raming bij goedkeuring van het uitvoeringsdossier. Als redenen hiervoor haalt de ontwerper volgende elementen aan: Één perceel : alle posten ( incl. afwerking en diverse technieken ) zijn ondergebracht in één perceel. Gezien de strenge eisen qua luchtdichtheid en isolatiepeil ( noodzakelijk om een goed K- en E-peil te behalen ) is dit een verantwoorde keuze : enkel door één aannemer verantwoordelijk te maken voor de totaliteit van het gebouw is het realistisch om deze eisen te behalen. De keerzijde is natuurlijk dat de aannemer ruwbouw een marge op de andere posten doorrekent voor deze coördinatie. Als we de subtotalen voor voltooiing ( OCMW + Antigone ) vergelijken tussen de raming ( fase goedkeuring uitvoeringsdossier ) en de inschrijving van Frans Verhelst BVBA merken we een verschil van ca. 21 %; idem voor de subtotalen voor technieken elektriciteit : een verschil van 31 %. Voor de subtotalen ruwbouw en stabiliteit daarentegen ligt de inschrijving lager dan de raming. Dit bewijst dat de aannemer voor de coördinatie op voltooiing en technieken een marge voorzien heeft. Inflatie : Aangezien er ongeveer 13 maanden ligt tussen de raming bij aanbesteding en het openen van de inschrijvingen, dienen we ca. 0,415 % prijsherziening toe te passen ( conform prijsherzieningsformule VMSW voor categorie A algemene aanneming, ruwbouw 20 of meer werknemers ) Bouwplaats : Door de ligging in het centrum van Kortrijk is de bouwplaats sowieso moeilijk bereikbaar voor de aannemer. Bovendien is een omvangrijke inname van openbaar domein ( voor plaatsing van de werfketen / levering en opslag van materiaal / ) allicht niet of slechts beperkt mogelijk door de vertraagde uitvoering van de nabijgelegen Budabrug. Immers, de Overleiestraat is momenteel de belangrijkste invalsweg voor de wijk Overleie ( toegang vanaf het centrum van Kortrijk is niet mogelijk door de werken aan de Budabrug ). De inschatting van deze omgevingsfactoren leidt allicht tot hogere eenheidsprijzen. Gestelde eisen naar K- en E-peil : De K30 en E60 eis voor de appartementen leidt tot hoge eisen qua isolatiewaarde en vooral luchtdichtheid van het gebouw. Vooral dit laatste vereist een aantal bijkomende maatregelen ( luchtdichte aansluiting van het buitenschrijnwerk / luchtdichte doorvoer van leidingen / verzorgde uitvoering van de luchtdichte binnenschil van het gebouw ( pleisterwerk ) ) die arbeidsintensief zijn én momenteel nog niet courant zijn op de werf. De inschatting hiervan door de aannemer leidt allicht ook tot hogere eenheidsprijzen. De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen

15 aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Verhelst bvba, Barnestraat 1/a te 8680 Koekelare tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,93 exclusief BTW of ,91 inclusief 21% BTW. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door V.M.S.W. Adeling Projectrealisatie Cel Infrastructuur, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Aan de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke kosten wordt niets gewijzigd : deze blijft 77% voor OCMW en 23% voor Antigone. De andere posten worden volledig opgesplitst per eigenaar. De lift is uiteraard integraal voor het OCMW. De kostprijs voor het hele project wordt bij toepassing van deze verdeelsleutel als volgt opgesplitst : totaal excl. BTW Aandeel OCMW Aandeel Antigone Ruwbouw , , ,63 Stabiliteit , , ,52 Voltooiing OCMW , ,31 Voltooiing Antigone , ,79 subtotaal , , ,94 Elektriciteit Antigone , ,11 Elektriciteit OCMW , ,94 subtotaal , , ,11 HVAC en sanitair OCMW , ,95 HVAC en sanitair Antigone , ,37 subtotaal , , ,37 Perceel 4 Liftinstallatie , ,25 subtotaal , ,25 TOTAAL excl. BTW , , ,42 TOTAAL incl. 6% BTW Excl. erelonen , , ,09 Bij toewijzing van de werken zullen deze opgevolgd worden door volgend bouwteam: Algemene opvolging: Rik Lambert Werfopvolging: Rik Lambert Studiebureau: BM Engeneering Ontwerper: AVDK architecten Vandekerckhove Veiligheidscoördinatie: Feys bvba Verslaggever EPB: Feys bvba Bouwwerken: BVBA Frans Verhelst, Barnestraat 1/a te 8680 Koekelare. ABR verzekering:aan de hand van de toewijzingsbedragen zal via onderhandelingsprocedure een offerte gevraagd worden. In 2013 in budget voor aanvang der werken. Het budget in het meerjarenplan is afgerond euro te weinig voor realisatie van dit project. Goedgekeurd mits bijkomend budget. Wetten en reglementen Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Eerdere beslissingen Raadsbeslissing van 16 december 2010 inzake de principiële goedkeuring van het project in samenwerking met Antigone vzw. Raadsbeslissing van 20 januari 2011 inzake de gunning van het ontwerp van het sociaal

16 woonproject aan Avdk architecten Vandekerckhove uit Heule Bespreking van het ontwerp in het Vast Bureau van 4 april Raadsbeslissing van 28 april 2011 inzake de goedkeuring van het voorontwerp, de opdracht om de bouwaanvraag in te dienen en een subsidie aanvraag in te dienen bij VMSW. Raadsbeslissing van 15 maart 2012 : Goedkeuring definitief ontwerp en vastleggen wijze van gunnen Antigone. Raadsbeslissing van 21 februari 2013 : wijziging gunningswijze van opsplitsing in 4 percelen naar 1 globaal dossier. Bijlagen Publicatie in bulletin der aanbestedingen Lastenboek + plans PV opening Inschrijvingen aannemers Tabel rekenkundig nazicht Verslag aanbesteding Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 april 2013 voor de opdracht Antigone Sloop en bouw van vijf sociale huurappartementen en een kantoor, opgesteld door de ontwerper, Architecten Vande Kerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 HEULE. Deze opdracht wordt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van VMSW als subsidiërende instantie, gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Verhelst bvba, Barnestraat 1/a te 8680 Koekelare, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,93 exclusief BTW of ,91 inclusief 21% BTW. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr van 21 februari Punt 9 Restauratie van de gebreken aan de buitenschil van het klooster. Voorstel tot aanstelling ontwerper. Op de raad van 20/11/2008 werd de opstart van het masterplan voorgelegd. In overleg met de dienst erfgoed en architect Demeyere werden twee inspecties met de landschapswacht georganiseerd: een eerste inspectie voor de constructieve gedeeltes en de buitenschil, en een tweede inspectie voor de inhoud zoals het schrijnwerk, de vloeren, de afwerking van de wanden, In september 2010 werd de bouwkundige inspecties uitgevoerd door de landschapswacht. Het betreft de bouwkundige inspectie van de constructieve gedeeltes en de buitenschil. Het rapport van deze inspectie werd besproken met erfgoed en met architect Demeyere. We kwamen tot volgend besluit: Er zijn enkele kleine gebreken aan de goten die onmiddellijk dienen opgelost te worden om verdere schade te voorkomen. Gezien dit om onderhoudswerken gaat werd dit doorgegeven naar de onderhoudsdienst. Op een middellange termijn moeten enkele bouwkundige ingrepen gebeuren zoals : Torentje, dakruiter van de kapel dient grondig gerestaureerd te worden Twee gemetselde dakkapellen waarvan het metselwerk grote scheuren vertoont en die grondig gerenoveerd moeten worden. Het dakvlak waar deze dakkapellen zich in bevinden moet gerestaureerd worden. Dit dakvlak werd na de oorlog hersteld met kunstleien en dient bij renovatie terug in oorspronkelijke toestand hersteld te worden. Enkele trapgevels hebben een restauratie van het metselwerk nodig. Op sommige plaatsen dient de geprofileerde muurafdekking van trapgevels gerestaureerd te worden. Op diverse plaatsen moeten de kruisvensters in natuursteen ( Balegemse steen ) hersteld of gerenoveerd te worden. Bepaalde stalen ramen moeten nagezien worden. Het houten schrijnwerk van de dakkapellen moet nagezien worden. Deze werken zijn verspreid over het volledige gebouwencomplex. Bepaalde werken zijn ingrijpend. Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder de bewoning van het Klooster in het gedrang te brengen. Deze werken zijn noodzakelijk om geen verdere schade aan het gebouw te krijgen. Het zijn werken die een specifieke aanpak vergen van een gespecialiseerde aannemer in de diverse disciplines van de renovatie, dus is een grote aannemer beter aangewezen voor dit dossier. Deze bouwkundige werken hebben geen enkele invloed op de eventuele toekomstige bestemming of gebruik van deze gebouwen. Er komt geen enkele verandering aan indeling of aan binneninrichting. Het gaat louter om onderhoud en herstellingswerken die nodig zijn voor het behoud van het gebouw.

17 In overleg met de dienst erfgoed en architect Demeyere werd er geopteerd om deze noodzakelijke bouwkundige restauratiewerken te groeperen in één globaal restauratiedossier dat als overheidsopdracht gegund zal worden. Om dit restauratiedossier op te maken gaf de raad in zitting van 17 februari 2011 opdracht aan facility om een ervaren ontwerper aan te stellen volgens de wet op de overheidsopdrachten en de Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten, Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed. Voor de studie en opmaak van dit restauratiedossier werd, gezien de omvang van dit project, geopteerd voor een algemene offertevraag. Het bestuur verleende in zitting van 17 februari 2011 principiële goedkeuring aan de opdracht Aanstellen ontwerper 'Bouwkundige restauratie van de gebreken aan de buitenschil van het klooster' tegen een initieel geraamd bedrag van ,00 incl. BTW. In het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek met nr /RL/AOB opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 exclusief BTW of ,00 inclusief 21% BTW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 februari 2011 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de algemene offerteaanvraag. De aankondiging van opdracht werd gepubliceerd op 6 december 2012 op nationaal niveau. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 februari 2013 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 16 oktober Er werden 9 offertes ontvangen: ATAP Arch & Teco Architecture + Planning bv ovv cvba, Coupure links 55 te 9000 Gent Vermeersch LMS Architectenbureau, Beenhouwersstraat 51 te 8000 Brugge P. Pauwels Architect - Stooparchitecten, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK Van Acker & Partners Architectenbureau, Congreslaan 36 te 9000 Gent Felix & Patners Architectenbureau, Koningsstraat 43A bus 1 te 8400 Oostende Vandekerckhove Bart Architectenvennootschap, St. Denijseweg 96 te 8500 Kortrijk Pluspunt architectuur, Leeuwkesstraat 44A te 8790 Waregem Cnockaert Architecture, Doorniksewijk 91a te 8500 Kortrijk Op 29 april 2013 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde ATAP Arch & Teco Architecture + Planning bv ovv cvba, Coupure links 55 te 9000 Gent tegen een vast ereloonpercentage van 9,00%. Ok. Goedgekeurd. Wetten en reglementen Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 16. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Eerdere beslissingen 20/11/2008: opmaak van een masterplan voor het klooster 17/02/2011: goedkeuring wijze van gunnen aanstellen ontwerper voor de restauratie van de gebreken aan de buitenschil van het klooster, onder de voorwaarden van de dienst erfgoed Bijlagen Publicatie in bulletin der aanbestedingen Lastenboek + plans PV opening Inschrijvingen ontwerpers Proces-verbaal van beoordeling gunningscriteria Verslag aanbesteding

18 Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 april 2013 voor de opdracht Aanstellen ontwerper 'Bouwkundige restauratie van de gebreken aan de buitenschil van het klooster', opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund, na voorleging en goedkeuring van erfgoed, aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde ATAP Arch & Teco Architecture + Planning bv ovv cvba, Coupure links 55 te 9000 Gent, tegen een vast ereloonpercentage van 9,00%. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /RL/AOB. Punt 10 Restauratie van de gebreken aan de buitenschil van het klooster. Voorstel tot aanstelling veiligheidscoördinator. In zitting van 17 februari 2011 gaf de raad opdracht aan facility om een ontwerper aan te stellen voor het restauratiedossier: ontwerp en uitvoering van renovatiewerken buitenschil van klooster en dit in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten en de Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten, Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed. Voor de studie en opmaak van dit restauratiedossier werd, gezien de omvang van dit project, geopteerd voor een algemene offertevraag. De aanbesteding vond plaats op 18/02/2013. De gunning van de opdracht gebeurt nu in de raad van 16 mei Voor de veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving voor dit dossier maakte facility een afzonderlijk bestek op en vroeg via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking offertes op. In het kader van de opdracht Veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering van renovatiewerken buitenschil van klooster werd een bijzonder bestek met nr /rl/OPZB1 opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 3.000,00 exclusief BTW of 3.630,00 inclusief 21% BTW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 februari 2011 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Volgende firma s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: W & B Coördinatiebureau bvba, Roeselaarsestraat 60 2 te 8870 IZEGEM; DCC BVBA, Peter Benoitstraat 20 te 8800 ROESELARE; Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE; V & C bvba, Simon Stevenstraat 85 te 8500 KORTRIJK. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 31 januari 2013 om uur te bereiken. De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 31 mei Er werden 2 offertes ontvangen: DCC BVBA, Peter Benoitstraat 20 te 8800 ROESELARE ( 3.400,00 exclusief BTW of 4.114,00 inclusief 21% BTW); Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE ( 2.200,00 exclusief BTW of 2.662,00 inclusief 21% BTW); Op 30 april 2013 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.200,00 exclusief BTW of 2.662,00 inclusief 21% BTW. Ok. Goedgekeurd. Wetten en reglementen Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden). Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en

19 latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 3. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen. Eerdere beslissingen Besluitvormingsproces 20/11/2008: opmaak van een masterplan voor het klooster 17/02/2011: goedkeuring wijze van gunnen aanstellen ontwerper voor de restauratie van de gebreken aan de buitenschil van het klooster, onder de voorwaarden van de dienst erfgoed Bestek 2 offertes Verslag van nazicht van de offertes Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 april 2013 voor de opdracht Veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering van renovatiewerken buitenschil van klooster, opgesteld door de dienst Facility. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Feys bvba, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.200,00 exclusief BTW of 2.662,00 inclusief 21% BTW. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr /rl/OPZB1. Punt 11 Restauratie van de inkompoort van het Vanackershof. Aanstellen ontwerper: wijze van gunning. De inkompoort van het Vanackershof moet dringend gerenoveerd worden: scheuren in het metselwerk, losliggende blauwe hardsteen, afbrokkelende bepleistering. Het vanackershof inclusief de inkompoort zijn opgenomen op de lijst van beschermd erfgoed waardoor voor de renovatie een restauratiepremie (80%) kan worden aangevraagd. De inkompoort van het Vanackershof is geklasseerd als ZEN-monument (monument Zonder Economisch Nut). De Vlaamse Overheid voorziet een financiële ondersteuning voor het uitvoeren van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten via een restauratiepremie om zo een kwaliteitsvolle en duurzame instandhouding van het Vlaamse onroerende erfgoed te verzekeren. Dit betekent dat er voor de restauratiewerken aan de inkompoort van het Vanackershof een subsidie kan aangevraagd worden waarbij 60% van de kosten betaald worden door het Vlaams Gewest, 20% door de Provincie en 20% door het lokaal bestuur zelf. Het restauratiedossier voor subsidiëring moet volgende items bevatten: De bouwhistorische nota De opmetingsplannen en inventaris De diagnosenota Het bestemmingsplan De verantwoordingsnota Het restauratiedossier zelf (bestek, meetstaat en plannen + kostenraming Daarom moet het restauratiedossier opgesteld worden door een ontwerper die voldoet aan de selectiecriteria van Onroerend Erfgoed. Het budget voor de restauratie wordt geraamd op Dit betekent dat de wijze van gunnen voor het aanstellen van de ontwerper, rekening houdend met de wet op de overheidsopdrachten, kan gebeuren via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Voor de selectiecriteria moet voor Onroerend Erfgoed rekening gehouden worden met: de studie- en beroepskwalificaties; de relevante referenties over restauraties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar in binnen- of buitenland; het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper in onderaanneming wil geven. Ook de gunningscriteria (in dalende volgorde van prioriteit) zijn door Onroerend Erfgoed vastgelegd, namelijk op basis van: de conceptnota, met omschrijving van de aanpak en de methodologie van de opdracht;

20 de visie op de aard en de intensiteit van de door de kandidaat-ontwerp(s) voorgestelde werfopvolging; de te leveren diensten voor het door de premienemer vooraf vastgestelde percentage of de te betalen prijs als honorarium. Daarna wordt het gunningsdossier ter goedkeuring aan Onroerend Erfgoed Brussel voorgelegd. Voor de algemene offerteaanvraag aanstellen ontwerper voor de bouwkundige restauratie van de buitenschil van het klooster hebben 9 architectenbureaus een offerte ingediend. Alle 9 doorstonden ze de selectiecriteria door onroerend erfgoed opgelegd. Daarom stellen we voor om diezelfde 9 kandidaten voor offerte uit te nodigen voor deze opdracht: ATAP Arch & Teco Architecture + Planning bv ovv cvba, Coupure links 55 te 9000 Gent Vermeersch LMS Architectenbureau, Beenhouwersstraat 51 te 8000 Brugge P. Pauwels Architect - Stooparchitecten, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk Demeyere Joseph & Alex, Dam 13 te 8500 KORTRIJK Van Acker & Partners Architectenbureau, Congreslaan 36 te 9000 Gent Felix & Patners Architectenbureau, Koningsstraat 43A bus 1 te 8400 Oostende Vandekerckhove Bart Architectenvennootschap, St. Denijseweg 96 te 8500 Kortrijk Pluspunt architectuur, Leeuwkesstraat 44A te 8790 Waregem Cnockaert Architecture, Doorniksewijk 91a te 8500 Kortrijk Ok. Goedgekeurd. Wetten en reglementen Wet van KB De voorwaarden van de dienst onroerend erfgoed voor het aanstellen van een ontwerper voor het project restauratie inkompoort Vanackershof Kortrijk Bijlagen Foto s inkompoort Vanackershof Kortrijk Handleiding restauratiepremie voor beschermde monumenten Besluit De raad gaat akkoord om een prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uit te schrijven, onder de voorwaarden van de dienst erfgoed, voor het aanstellen van een ontwerper specifiek voor het project restauratie inkompoort Vanackershof Kortrijk. De Raad gaat akkoord met de lijst van aan te schrijven architecten, namelijk: de architecten die zich kandidaat stelden voor de restauratie van de buitenschil van het klooster. Punt 12 Aankoop van schrobzuigmachines voor WZC De Nieuwe Lente, Ter Melle en Sint-Jozef. Voorstel tot gunning. In WZC Ter Melle en St.-Jozef zijn 2 schrob/zuigmachines aan vervanging toe. Ook voor de flats van De Nieuwe Lente moet een schrob/zuigmachine aangekocht worden. De aankoop van deze toestellen is opgenomen in het begrotingsvoorstel 2013 met een geraamde kostprijs van per toestel (excl. 21% BTW). In het kader van de opdracht Aankoop 3 schrobzuigmachines voor De Nieuwe Lente, Ter Melle en Sint-Jozef werd een technische beschrijving met nr /cp/OPZB opgesteld door de dienst Facility. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 exclusief BTW of ,00 inclusief 21% BTW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 februari 2013 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 21 februari 2013 om de gunningsprocedure te starten en volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen; Johnson Diversey, Haachtsesteenweg 672 te 1910 KAMPENHOUT; Ecolab bvba, Noordkustlaan 16C te 1702 Groot-Bijgaarden; ALPHEIOS BELGIUM nv, GASTON FABRELAAN 50 te 2610 Wilrijk (Antwerpen); Atimo cleantech, Koningin Astridlaan 9 te 9840 De Pinte; Cleanfix Belgium, Monnikenwerve 179 te 8000 Brugge;

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCI√čLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie