Pilot Rode Loper B applicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pilot Rode Loper B applicatie"

Transcriptie

1 Pilot Rode Loper B applicatie Fig. 1 - openingspagina 1

2 Rode Loper B (RLB) Rode Loper B (RLB) is een webapplicatie waarmee instellingen via hun website aan hun internationale studenten actuele informatie kunnen aanbieden over relevante procedures, zoals immigratieprocedures of het afsluiten van ziektekostenverzekeringen. De informatie wordt gepubliceerd en onderhouden door de verantwoordelijke instantie (i.e. IND, SVB, Belastingdienst). Deze applicatie is ontwikkeld op verzoek van instellingen om op een eenvoudige manier informatie over de relevante procedures te publiceren op hun websites. RLB is ontwikkeld door de Nuffic in nauwe samenwerking met een aantal instellingen (expertgroep instellingen) en overheidsorganisaties (IND, SVB, de Belastingdienst en DUO). Op basis van het ontwerp is een pilot gebouwd, zodat alle betrokkenen een beeld kunnen vormen van de applicatie. De volgende stap is om, bij voldoende behoefte uit het veld, centrale financiering zeker te stellen voor het bouwen en opleveren van de definitieve RLB-applicatie. Expertgroep instellingen Om te waarborgen dat de RLB-applicatie aan de wensen van de instellingen voldoet, hebben we een brede expertgroep instellingen samengesteld. Deze expertgroep was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de RLBapplicatie. Ze speelde een doorslaggevende rol bij het formuleren van de eisen (kritische succesfactoren) en dacht na over de inhoud, de redactie-eisen en de technische vorm. In de expertgroep instellingen zitten de volgende partijen: Fontys Hogescholen Hogeschool INHOLLAND Universiteit Utrecht Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente Nuffic, Studyinholland UNESCO-IHE Wageningen Universiteit TU Delft IHS-EUR Haagse Hogeschool Universiteit Tilburg Hogeschool van Amsterdam Universiteit Leiden Doel van de RLB-pilot Het doel van de RLB-pilot is drieledig: 1. de RLB-applicatie presenteren aan nieuwe stakeholders; 2. betrokkenen tonen hoe de applicatie eruit zou kunnen zien; 3. wensen, opmerkingen, suggesties en verbeteringen inventariseren van instellingen en informatieeigenaren. Graag ontvangen we uw feedback op de applicatie. Alle feedback die we ontvangen voor 2 juni, kan bijdragen aan de formele besluitvorming over het vervolgtraject. Aan de informatie in de RLB-pilotapplicatie kunnen geen rechten worden ontleend De informatie-eigenaren leverden informatie voor verschillende producten. De informatie is met zorg samengesteld om te laten zien hoe de applicatie werkt. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze informatie. 2

3 Scope De pilot van Project Rode Loper B biedt algemene procedurele informatie aan studenten in het hoger onderwijs. De voorlichting is relevant voorafgaand aan de reis en gedurende de eerste drie maanden van verblijf in Nederland. Natuurlijk kan deze informatie na aankomst ook geraadpleegd worden. In de toekomst kan de scope van de applicatie uitgebreid worden 1. naar de hele studieduur in Nederland en terugkeer naar het buitenland; 2. naar andere doelgroepen, zoals PhD-studenten; 3. door naast de harde overheidsinformatie ook zachte informatie op te nemen, zoals sociaal-culturele informatie. Waar bestaat de Rode Loper B-applicatie uit RLB biedt via een centrale applicatie informatie aan websites van afnemers (vooral hogeronderwijsinstellingen). De applicatie informeert buitenlandse studenten in Nederland over wat ze moeten regelen. Het onderstaande schema laat zien hoe het proces, de rollen en de componenten van de ketenvoorziening georganiseerd zijn. Fig. 2 schematisch overzicht van het ketenproces In de praktijk zal de student die de website van een instelling bezoekt, een pagina zien waarop hij zijn wensen kan invoeren; hij maakt een query op de database 1. Deze query zoekt naar relevante gegevens in het centrale systeem, ongeacht vanaf welke instellingswebsite de query gemaakt wordt. De student ziet een resultaatpagina met de relevante informatie van verschillende dienstaanbieders. De informatie voor deze pagina wordt geleverd door de Rode Loper B-service, die de dienstaanbieders koppelt aan de student. Een globale technische architectuurschets die dit ketenproces ondersteunt, is weergegeven in figuur

4 Fig. 3 - globale schets van de technische architectuur iframe, Web widgets, XML Snippets Zonder de hele architectuur te willen schetsen, gaan we hier iets dieper in op de wijze waarop u de RLBapplicatie kunt inbouwen in uw website. De vormen verschillen in complexiteit, van makkelijk maar minder flexibel tot moeilijk maar erg flexibel. De drie verschillende manieren zijn: - in een iframe dit is voor de instelling de oplossing die de minste inspanning kost, maar ook de minste flexibiliteit oplevert. De afhandeling van de profieluitvraag en verdere handelingen van de student vinden in het iframe plaats. Het berichtenverkeer geschiedt rechtstreeks tussen de browser van de student (binnen het iframe) en de Berichten Service van Rode Loper B. De mate waarin de instelling de presentatie in het iframe kan beïnvloeden, is beperkt; - met behulp van web widgets technisch werkt deze oplossing als de bovenstaande, maar er is voor de instelling meer flexibiliteit om widgets in te passen in eigen pagina s, en de presentatie aan te passen; - via XML snippets de instelling regelt zelf het berichtenverkeer met de Berichten Service van Rode Loper B, levert de profielgegevens en themaselecte als XML snippet aan en ontvangt de productinformatie als XML snippets terug. De instelling draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de presentatie. De XML snippets dienen zodanig gestructureerd te zijn dat de verschillende eigenaren en soorten informatie goed te onderscheiden zijn. Deze drie vormen worden naast elkaar aangeboden, maar worden gebouwd als een stack: de onderste laag met een uitwisselingsprotocol voor XML snippets. De web widgets worden met behulp daarvan gebouwd en het iframe wordt ingericht met behulp van de web widgets. 4

5 Van pilotapplicatie naar oplevering De RLB-applicatie is nog niet klaar. In figuur 3 ziet u uit welke onderdelen het ontwerp voor de RLB-applicatie bestaat. In de grijs gearceerde kaders is aangegeven welke onderdelen voor de pilot zijn gebouwd. Het middelste kader is het systeem waarin de informatie wordt geselecteerd en gedistribueerd. De koppeling met het CMS moet nog worden gemaakt; de pilot gebruikt een tijdelijk CMS. In de pilot zijn de iframe en webwidgetopties uitgewerkt zie het linkerkader. We moeten nog een redactiebeleid samenstellen, waarin we de rollen en de procesafspraken vastleggen. Bij het uitrollen van de definitieve RLB-applicatie voeren we integratietesten uit bij de verschillende instellingen. Bekijk demo s De pilot heeft twee demowebsites: een iframe-oplossing en een widgetoplossing. De demo s worden in de iframe-oplossing of de widgetoplossing via een browser opgestart. Hiervoor zijn twee hyperlinks beschikbaar die afgeschermd zijn door eenzelfde account name en password. De iframeversie binnen Nufficomgeving: De webwidgetsversie binnen HHS-omgeving: In de widgetoplossing kunt u de blokken facetten/thema, resultatenscherm, productinformatie, contactinformatie en thematekst apart positioneren. In de iframe-oplossing is er een vaste indeling en de opzet is voor iedereen hetzelfde. De verschillen tussen die twee ziet u vooral bij: resultatenscherm: in de Nuffic-iFramewebsite zijn de facetten niet meer zichtbaar, bij de widgetversie zijn deze wel zichtbaar gehouden; producten: het blokje contactinformatie staat onder de twee plaatjes van de webwidgetsversie, in de iframeversie van de Nuffic staat dit vast bovenaan in de rechterkolom; themateksten: in de widgetaanpak is ervoor gekozen om het blokje thematekst helemaal rechts te plaatsen en de twee plaatjes van HSS tussen de facetten en de thematekst in. Inlogcodes opvragen Omdat de demo s informatie aanbieden waaraan nog geen rechten ontleend kunnen worden, hebben we de demo s achter een wachtwoord geplaatst. U kunt de inlogcodes vrijelijk opvragen door een mail te sturen naar Graag met vermelding van uw naam, adres, functie en instelling. 5

6 Korte handleiding Rode Loper B website Hoewel de voorziening redelijk intuïtief is, geven we toch enige uitleg over navigatie en wat u bij de verschillende onderdelen kunt verwachten. Openingsscherm Voor deze korte uitleg wordt gebruik gemaakt van de iframeversie. Bij het openen van de iframeversie, die in een Nufficschil is gebouwd, ziet u in het middelste frame de welkomsttekst (zie p.1). Dit is een algemene tekst aan de student, met een uitleg en het doel van de applicatie. De weergegeven tekst kunt u zelf invullen, of u kunt ervoor kiezen om de aangeleverde tekst te gebruiken. Bij scherm vernieuwen komt de bezoeker terug op het openingsscherm. Facetten De linkerkolom geeft de verschillende facetten weer die de input vormen voor de zoekactie (nationaliteit, leeftijd, etc). U kunt de gewenste informatie invullen, of direct de searchknop indrukken. Op deze manier worden alle opties weer gegeven. Eenmaal op de resultaatpagina heeft nieuwe input van de facetten direct effect op de weergegeven products in het middelste frame. Na verandering van de ingevoerde facetten hoeft u de searchknop dus niet meer te gebruiken. Themes Het themesdeel van de linkerkolom is bedoeld om de producten in de middelste kolom te groeperen. Themes kunt u uitvinken, waardoor producten binnen die categorie niet getoond worden. Fig. 4 zoekbalk met facetten Resultatenscherm De informatie in de middelste kolom bestaat uit een thematitel en een opsomming van alle relevante producten van informatieaanbieders (bijv. de IND). Door op de thematitel te klikken, opent u een scherm met een thematische inleiding. Dit geeft het verband tussen de onderliggende producten aan. Door op een product te klikken opent u een scherm met de productbeschrijving en contactinformatie. Fig. 5 resultaatscherm in HHS demo-omgeving 6

7 Product Een product bestaat uit productinformatie van de eigenaar/aanbieder (bijv. de IND). De contactinformatie van de eigenaar is automatisch gekoppeld aan een product en wordt in de iframeoptie rechts van het product getoond. U kunt uw eigen contactgegevens toevoegen aan producten. Deze wordt dan getoond in plaats van de contactinformatie van de informatie-eigenaar. U kunt ervoor kiezen om informatie over uw instelling op te nemen als aanvulling op het product (zie bijvoorbeeld de HHS-demosite met product legislation of official documents of de Nufficdemosite met product Registration certificate as a citizen of the Union to study ). In beginsel wordt bij een instellingsaanvulling de contactinformatie getoond van de instelling. De instellingsaanvulling en de instellingscontactinformatie worden opgeslagen in de centrale database. Als een gebruiker via de instellingswebsite de RLB-applicatie oproept, wordt op basis van ID-herkenning de juiste aanvulling meegestuurd. Van elk product kunt u een pdf maken. Fig.6 - productinformatie Meer informatie over Rode Loper Wilt u meer weten over de achtergronden van Rode Loper B of het Rode Loperproject, ga dan naar De volgende partijen zijn lid van de Stuurgroep van Rode Loper: 7

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce.

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce. Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010 E-commerce 30 maart, 2010 Doel van de site Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Handboek voor het Drupal content systeem

Handboek voor het Drupal content systeem Handboek voor het Drupal content systeem Versie 007 Datum 19-11-2012 Auteur Tom A. Kooy Handboek voor het Drupal content systeem - Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 OVER HET HANDBOEK

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

1. Maak een plan. 2. Zorg voor een functioneel ontwerp. 3. Organisatie. Hoe maak je een buurtwebsite?

1. Maak een plan. 2. Zorg voor een functioneel ontwerp. 3. Organisatie. Hoe maak je een buurtwebsite? Hoe maak je een buurtwebsite? 1. Maak een plan Wat is het concept: wat gaan we vooral doen, wat moet de site in de eerste plaats bieden en voor wie; Wat is de inhoud van de site: aan welke soorten pagina

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie