Financiële resultaten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële resultaten 2012"

Transcriptie

1 Financiële resultaten 2012 SNS REAAL rapporteert nettoverlies over 2012 van 972 miljoen Pro forma core Tier 1 ratio SNS Bank 14,9% na nationalisatie Gerard van Olphen (Voorzitter van de RvB) Maurice Oostendorp (CFRO) 6 juni 2013

2 Inhoud I. Hoofdpunten, Strategische update II. Financiële resultaten III. Samenvatting IV. Vragen en Antwoorden SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

3 I. Hoofdpunten, Strategische update SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

4 Terugblik Het achterliggende jaar was het meest turbulente voor SNS REAAL sinds haar ontstaan Terugkijken roept een ambivalent gevoel op Een nationalisatie is een ingrijpende maatregel voor zowel klanten als medewerkers, maar ook voor de samenleving als geheel. Opvallend is de veerkracht van onze medewerkers De nationalisatie heeft ook rust en duidelijkheid gebracht om verder te gaan met de dienstverlening aan onze klanten Met de nieuwe werkelijkheid van de nationalisatie, staan wij aan een nieuw begin SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

5 SNS REAAL op 1 februari 2013 genationaliseerd Op 1 februari 2013 is SNS REAAL genationaliseerd Onteigening van aandelen SNS REAAL en achtergestelde schulden SNS REAAL en SNS Bank Nationalisatie Ronald Latenstein (CEO), Ference Lamp (CFRO) en Rob Zwartendijk (voorzitter RvC) trekken zich uit hun functies terug Gerard van Olphen, voorzitter van de RvB en Maurice Oostendorp, CFRO, nieuw aangesteld Overige leden van de RvB en de RvC blijven aan SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

6 SNS REAAL rapporteert 972 miljoen nettoverlies Publicatie van het resultaat over 2012 is uitgesteld om de gevolgen van nationalisatie te verwerken Afsluiting Deze jaarcijfers zijn de feitelijke afsluiting van het boekjaar De nabeschouwing op de nationalisatie heeft op meerdere manieren plaatsgevonden Grootste deel van het verlies is toe te schrijven aan de enorme bijzondere waardevermindering bij PF van 941 mln SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

7 SNS REAAL rapporteert 972 miljoen nettoverlies Gecorrigeerde nettowinst Kernactiviteiten (SNS Retail Bank en verzekeringsactiviteiten) rapporteren 443 mln nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten (-9% t.o.v. 2011) Netto verlies SNS REAAL 972 mln voornamelijk gedreven door: Nettoverlies SNS REAAL Fors hoger nettoverlies van 813 mln bij Property Finance Hoge incidentele posten van 602 mln bij kernactiviteiten (voornamelijk een bijzondere waardevermindering op goodwill en een gedeeltelijke bijzondere waardevermindering op de VOBA bij de verzekeringsactiviteiten) Kapitaalpositie en solvabiliteit Core Tier 1 ratio SNS Bank daalde tot 6,1% ultimo 2012 (2011: 9,2%; pro forma: 14,9%) DNB solvabiliteit verzekeringsactiviteiten daalde tot 176% ultimo 2012 (2011: 203%) Double leverage SNS REAAL steeg tot 127% ultimo 2012 (2011: 115,1%; pro forma: 105%) SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

8 Netto gecorrigeerde winst kernactiviteiten 443 mln in 2012 (-9%) Netto resultaat gecorrigeerd voor incidentele posten ( mln) % (83) -12% % +14% -9% (766) SNS Retail B ank REA A L Zwitserleven Gro epsactiviteiten Netto gecorrigeerd resultaat kernactiviteiten Property Finance (649) (972) Incidentele po sten Netto resultaat SNS REAAL Incident. posten (36) (325) (224) (17) (602) (47) (649) SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

9 Nettoverlies bij kernactiviteiten van 159 mln Netto resultaat 2012 ( mln) (27) (120) (100) (159) (813) (972) SNS Retail Bank REA A L Zwitserleven Gro epsactiviteiten Netto resultaat kernactiviteiten Pro perty Finance Gerappo rteerd netto resultaat SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

10 Gecorrigeerde operationele lasten 3% lager Gecorrigeerde 1 operationele lasten ( mln) Toelichting Gecorrigeerde operationele lasten 36 mln lager (-3%) in 2012 Het kostenniveau van 2012 vertegenwoordigt een reductie van 185 mln t.o.v. het niveau van 2008 van mln (-15%) Totale operationele lasten stegen 2% tot mln in 2012, onder invloed van incidentele posten FTEs Totaal aantal interne medewerkers daalde in 2012 met 204 fte (-3%) 1. Exclusief herstructureringslasten, advieskosten voor Property Finance afbouwportefeuille en aandeel in depositogarantiestelsel SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

11 Winnen, helpen en behouden van klanten Martaandeel Hypotheken (nieuw) Sparen Leven individueel¹ Leven groep¹ 6,4% 5,8% 9,5% 10,0% 10,3% 13,7% 21,8% 18,2% 18,0% 23,5% 2,1% 10,9% Marktaandeel nieuwe hypotheken fors lager als gevolg van focus op reductie RWA Spaartegoeden stegen met 2,5 mrd tot 32,8 mrd vergeleken met eind 2011 Nieuwe Zilvervloot spaarrekening in september 2012 geïntroduceerd door SNS Bank had ultimo klanten ASN Bank behaalde opnieuw een van de hoogste klanttevredenheidscijfers in de branche en won een prijs voor de meest klantvriendelijke bank van Nederland Aanhoudend hoog marktaandeel REAAL bij nieuwe individuele periodieke levenpremies Fors gedaald marktaandeel voor Leven groep in 4KW12 als gevolg van prijsdiscipline Periodieke premies SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

12 Property Finance: Nettoverlies door forse stijging bijzondere waardeverminderingen Totale kredietlimieten ( mrd) Bijzondere waardeverminderingen ( mln) ,0 14,6 13,8 12,5-51% 10,8 9,6-18% 8,6 7, HJ HJ HJ HJ KW12 2KW12 3KW12 4KW Nederland Internationaal Toelichting Stijging bijzondere waardeverminderingen op kredieten en vastgoedprojecten tot 941 mln (2011: 284 mln) Forse toename bijzondere waardeverminderingen in 4KW12: Lagere taxatierapporten in 4KW12 als gevolg van verslechterende en illiquide vastgoedmarkten Heroverweging van waardering van voorgaande kwartalen gezien de lagere taxatierapporten in 4KW12 Aanpassing projecties gebaseerd op ontwikkelingen in 1KW13 door late afsluiting boekjaar In aanvulling op de 0,8 mrd bijzondere waardeverminderingen bij Property Finance in 2HJ12 zal een extra voorziening worden getroffen van 2,0 mrd ( 1,8 mrd netto) in 1KW13 SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

13 Belangrijke ontwikkelingen Property Finance gedurende 2HJ12 en 1KW13 Grondige portfolioanalyse gedurende 2012 leidde tot de conclusie dat een allesomvattende oplossing noodzakelijk was Tweede halfjaar toonde versnelde verslechtering vastgoedmarkt Lagere verkoopprijzen Lagere executiewaarde Lagere huurinkomsten Beëindiging huurcontracten Herfinancieringsmarkt min of meer op slot Financiële problemen bij klanten 2013 laat naar verwachting geen verbetering van de markt zien Focus niet langer op RWA reductie, maar op afbouw met oog voor risicobeheersing en waardebehoud SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

14 Trading Update eerste kwartaal 2013 Kernactiviteiten Netto gecorrigeerd resultaat van de kernactiviteiten van 99 mln Nettoresultaat gecorrigeerd voor incidentele posten: SNS Retail Bank 87 mln; verzekeringsactiviteiten 31 mln; groepsactiviteiten: - 19 mln Nettowinst kernactiviteiten van 170 mln inclusief 71 mln impact van incidentele posten als gevolg van nationalisatie 1KW13 nettoverlies SNS REAAL Nettoverlies van 1,6 mrd door afboeking PF vastgoedportefeuille Kapitaalpositie Forse verbetering core Tier 1 ratio SNS Bank en double leverage SNS REAAL Core Tier 1 ratio SNS Bank 11,5% (ultimo 2012: 6,1%); Pro forma Core Tier 1 ratio SNS Bank van 15,6%; Double leverage SNS REAAL 107% (ultimo 2012: 127%); DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten 181% (ultimo 2012: 176%) SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

15 Vooruitblik De zeer ingrijpende maatregel van 1 februari kan niet zonder consequenties blijven De afgelopen vier maanden is er hard gewerkt aan de afronding van de praktische consequenties van de nationalisatie en is er gestart met de uitwerking van de verdere gevolgen en opdrachten van de Minister van Financiën en DNB die uit de nationalisatie voortvloeien: 1. Financiële ontvlechting van de holding, bank en verzekeraar 2. Overdracht Property Finance aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie 3. Maximaal mogelijke terugbetalen aan de Nederlandse Staat SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

16 Herstructureringsplan Op 22 februari 2013 verleende de EC tijdelijke goedkeuring aan de steun van de Nederlandse Staat aan SNS REAAL (m.u.v. de maatregelen m.b.t. Property Finance) Op voorwaarde van een herstructureringsplan dat wordt ingediend door het Nederlandse ministerie van Financiën De drie opdrachten vormen de basis voor de nieuwe strategie en voor het herstructureringsplan SNS REAAL dient uiterlijk 22 augustus bij de Europese Commissie een herstructureringsplan in. Na goedkeuring volgt de verwerking van het plan Ondertussen wordt er al volop uitvoering gegeven aan de brief van de Minister van 1 februari 2013 Het definitieve oordeel van de Europese Commissie zal naar verwachting vele maanden duren Verwachting: stevige sancties als gevolg van de nieuwe overheidssteun, na een eerste ronde in 2008 SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

17 Nationalisatiemaatregelen 1Q13 Versterking kapitaalbasis Funding Onteigening aandelen SNS REAAL en 1 mrd aan achtergestelde schuld Kapitaalinjectie van 2,2 mrd aan SNS REAAL door Nederlandse Staat waarvan 1,9 mrd is doorgeplaatst naar SNS Bank en 0,3 mrd op holdingniveau blijft 1,1 mrd overbruggingskrediet aan SNS REAAL van de Nederlandse Staat om externe schulden en intragroepsleningen af te lossen 4 2,8 mrd afboeking op Property Finance portefeuille vergeleken met waardering per 30 juni 2012 * Property Finance Punten 5 en 6 in uitvoering 5 Overdracht van PF naar een aparte vastgoedbeheerorganisatie, gekapitaliseerd door de Nederlandse Staat 6 Garantie voor funding door de Nederlandse Staat van ongeveer 5 mrd * * SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

18 Pro forma cijfers op basis van eind 2012 cijfers Pro Forma cijfers ( m) 2012 Afschrijving PF Pro na afschrijving PF Onteigening achtergest. schulden Kapitaal storting Garantie op funding Resolutie heffing Pro forma Eigen vermogen SNS REAAL 3,352 (1,791) 1,561 1,058 2,200 (70) 4,749 waarvan SNS Bank 1,311 (1,791) (480) 691 1,900 (70) 2,041 waarvan REAAL 2,961 2,961 (6) 2,955 waarvan Overig (2) (2) (2) waarvan double leverage (918) (918) (245) Double leverage (%) 127% 105% SNS Bank N.V. Core Tier 1 kapitaal 1,253 (1,791) (538) 660 1,900 (70) 1,952 RWA (Basel II) 20,592 (2,024) 18,568 (5,487) 13,081 CT1 ratio (%) 6.1% (2.9%) 14.9% DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten 176% 176% 176% SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

19 Actualiteiten Participatiecertificaten Onteigende achtergestelde schulden omvatten derde serie participatiecertificaten (totale uitstaande nominale waarde 57 mln) SNS Bank werkt aan compensatievoorstel Uitstel couponbetaling op SRLEV hybride schuld SRLEV heeft twee uitstaande achtergestelde leningen: 400 mln 9% SRLEV en CHF 105 mln 7.01% SRLEV (de coupons van beide leningen zijn cumulatief) Tijdelijke goedkeuring door EC voor staatssteun is o.a. op voorwaarde van een verbod op couponbetaling voor hybride schuld Als gevolg hiervan heeft SRLEV de couponbetaling op de 9% lening van SRLEV die op 15 april 2013 vervalt uitgesteld SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

20 Integriteit Aangifte tegen voormalig directielid van Property Finance Als onderdeel van het onderzoek is een aantal externe werknemers op non-actief gesteld. Het onderzoek is nog gaande Geen twijfel over personen die nu bij PF actief zijn Integriteits issues PF In alles wat wij doen staat transparantie, eenvoud en duurzaamheid voorop. Ongeoorloofd gedrag wordt niet getolereerd In afwachting van definitieve resultaat van de persoonlijke onderzoeken naar voormalig externe medewerkers bij PF SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

21 Vooruitzichten 2013 SNS REAAL bestaat al bijna 200 jaar en kenmerkt zich door solide bescheidenheid in combinatie met zichtbaar maatschappelijke aanwezigheid Kernactiviteiten Terug naar onze basis, de basis van bankieren Eenvoudige begrijpelijke producten in sparen, hypotheken, pensioen en verzekeren Voortzetten verschillende merken SNS REAAL Door het aanzienlijke verlies van Property Finance in het eerste kwartaal, zal SNS REAAL een verlies over geheel 2013 rapporteren SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

22 II. Financiële resultaten SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

23 Netto gecorrigeerde winst kernactiviteiten 443 mln in 2012 (-9%) Netto resultaat gecorrigeerd voor incidentele posten ( mln) % (83) -12% % +14% -9% (766) SNS Retail B ank REA A L Zwitserleven Gro epsactiviteiten Netto gecorrigeerd resultaat kernactiviteiten Property Finance (649) (972) Incidentele po sten Netto resultaat SNS REAAL Incident. posten (36) (325) (224) (17) (602) (47) (649) SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

24 SNS Retail Bank: hogere bijzondere waardeverminderingen op leningen zetten nettowinst onder druk Totale baten Bijzondere waardeverminderingen ( mln) HJ12 2HJ12 ( mln) HJ12 2HJ12 Netto rentebaten 675 Ink. uit provisies en beheervergoedingen Fin. instrumenten / overige baten 86 Beleggingsbaten (5) 39 Hypotheken 71 Overige leningen 11 MKB-leningen 13 Overige Totale baten Totaal bijz. waardeverminderingen Netto rentemarge als % van leningen 120bps 126bps 123bps 130bps Waardevermin. als % van bruto leningen 17bps 40bps 30bps 51bps Nettto resultaat ( mln) H 2H 3 Toelichting Netto rentebaten houden goed stand Lagere totale baten in afwezigheid van aanzienlijke winst uit LT2 omwisseling in 4KW11 Bijz. waardeverminderingen beïnvloed door gebruik stringentere risicobeoordelingsmodellen ( 40 mln) i.c.m. een verslechterende kredietrisico-omgeving Feitelijke kredietverliezen: - SNS Bank 128mln (2011: 100 mln) - Particuliere hypotheken 98 mln (2011: 40 mln) LtV hypotheken van 87% (2011: 82%) SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

25 Daling onderliggende winst bij REAAL Onderliggend resultaat REAAL ( mln) ( mln) HJ12 2HJ12 Totaal netto resultaat REAAL 280 (27) 164 (191) Impact beleggingsportefeuille en hedges Bijz. wv en gerealiseerde winsten/verliezen op beleggingen Resultaat op financiële instrumenten (14) Mutatie voorziening verzekeringscontracten a.g.v. marktwaardebewegingen (33) (20) (31) 11 Impact Incidentele posten 18 (325) - (325) Netto resultaat REAAL excl. impact incidentele posten en impact op beleggingsportefeuille en hedges Afschrijving VOBA en overige immateriële activa (53) (48) (24) (24) Onderliggend resultaat REAAL waarvan REAAL Leven waarvan REAAL Schade waarvan overig (14) (9) (5) (4) Lagere onderliggende winst voornamelijk gedreven door lagere beleggingsbaten en hogere schadequote bij Schade SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

26 REAAL Leven: Fors lagere nettowinst vooral door bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa Bruto premie-inkomen ( mln) Operationele lasten ( mln) Periodiek Leven Indiv. Koopsommen Resultaat beleggingen voor eigen rekening HJ 2HJ Netto resultaat ( mln) ( mln) 2011 Totaal resultaat uit beleggingen 1,011 Gereal. winsten/verliezen op aandelen , Gereal. winsten/verliezen vastrentende waarden Gereal. winsten/verliezen overig 1 Ongerealiseerde resultaten Direct beleggingsresultaat 59 (16) (15) HJ 2HJ SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

27 REAAL Schade: Nettoverlies door bijzondere waardevermindering op goodwill Bruto premie-inkomen ( mln) Operationele lasten ( mln) Auto Brand Ziekte & ongevallen Transport Overige HJ 2HJ Combined ratio Netto resultaat ( mln) 120% 90% 96,2% 96,8% 97,3% % 30% 57,8% 24,2% 59,0% 23,8% 59,5% 23,3% % 14,3% 14,0% 14,5% HJ Operationele lasten Overnamekosten Claims HJ 2HJ SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

28 Sterke daling onderliggend resultaat bij Zwitserleven Onderliggend resultaat Zwitserleven ( mln) HJ12 2HJ12 Totaal netto resultaat Zwitserleven (87) (120) 52 (172) Impact beleggingsportefeuille en hedges (26) Bijz. wv en gerealiseerde winsten/verliezen op beleggingen Resultaat op financiële instrumenten 21 (60) (33) (27) Mutatie voorziening verzekeringscontracten a.g.v. marktwaardebewegingen (59) 14 (9) 23 Impact Incidentele posten (107) (224) - (224) Netto resultaat Zwitserleven excl. impact incidentele posten en impact op beleggingsportefeuille en hedges Afschrijving VOBA en overige immateriële activa (18) (16) (8) (8) Onderliggend resultaat Zwitserleven Lager onderliggend nettowinst voornamelijk gedreven door lagere directe beleggingsbaten en lagere verzekeringstechnische resultaten SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

29 Zwitserleven: Netto verlies door bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa Bruto premie-inkomsten ( mln) Operationele lasten ( mln) Periodiek Leven Indiv. Koopsommen HJ 2HJ Netto resultaat ( mln) HJ 2HJ Toelichting Nettoverlies van 120 mln door bijzondere waardevermindering op merknaam en gedeeltelijke bijzondere waardevermindering van de VOBA Fractionele stijging in premie-inkomen vooral door prijsdiscipline Operationele lasten fractioneel lager ondanks herstructureringslasten SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

30 Solvabiliteit verzekeringsactiviteiten 2012 Wijzigingen in DNB-solvabiliteit in % Regelgeving Financiële markten en financiële prestaties Overig 280% +64% +27% 220% 160% 203% +20% -19% -2% -94% -4% -19% 176% 100% DNB-solvabiliteit 2011 Impact andere curve (UFR)¹ Achtergestelde schuld restrictie RWR aandelen RWR vastrentend Resultaat 2012² Overw aarde TRT Impact dividend uitkering Vereist kapitaal DNB-solvabiliteit 2012 DNB-solvabiliteit juridische entiteiten Toelichting 600% 490% 464% 445% DNB-solvabiliteit daalt tot 176% Daling voornamelijk door de invloed van sterftetafels, toename in benodigd kapitaal voor separate accounts, neerwaartse beweging van de rentecurve en dividend uitgekeerd door REAAL Schade aan SNS REAAL in 1HJ12 400% 223% 242% 211% 200% 0% HJ SRLEV REAAL Schade 1. Initiële impact van andere curve (UFR) bij de introductie in juni Exclusief bijzondere waardeverminderingen op immateriële vast activa SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

31 Moeilijke marktomstandigheden door aanhoudend lage renteomgeving DNB rentecurve tov IFRS rentecurve Toelichting ECB AAA 2011 ECB AAA (UFR) 2011 ECB AAA 2012 ECB AAA (UFR) 2012 Rente op 10j Staatsobligaties vs ECB AAA Lagere rentecurve in 2012 Het gebruik van de ECB AAA curve in plaats van de ECB AAA (UFR) curve zou ultimo 2012 resulteren in een invloed: op de TRT van ongeveer mln op solvabiliteit van ong. - 54%-punten Toelichting Solvabiliteit negatief beïnvloed door ontwikkeling van credit spreads voornamelijk door het derisken van de beleggingsportefeuille -100 dec 11 feb 12 apr 12 jun 12 aug 12 oct 12 dec 12 Frakrijk Duitsland Nederland SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

32 1KW13 170mln nettowinst kernactiviteiten Netto resultaat ( mln) 1KW12 2KW12 3KW12 4KW12 SNS Retail Bank (44) REAAL Leven (156) REAAL Schade (107) REAAL Overig (7) (2) (4) (2) 1KW (3) (4) REAAL (265) 27 Zwitserleven (206) (2) Verzekeringsactiviteiten (471) 25 Groepsactiviteiten (21) (22) (20) (37) 38 NETTO RESULTAAT SNS REAAL (CORE) (552) 170 Property Finance (65) (78) (101) (569) (1,792) NETTO RESULTAAT SNS REAAL (1,121) (1,622) SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

33 Pro forma cijfers op basis van 1KW13 cijfers Pro forma cijfers ( mln) KW13 Resolutieheffing Aftrek Tier 1 (tekort) RWA vrijval PF Pro forma Eigen vermogen SNS REAAL 3,352 4,874 (70) 4,804 waarvan SNS Bank 1,311 2,201 (70) 2,131 waarvan REAAL 2,961 3,009 3,009 waarvan Overig (2) (2) (2) waarvan double leverage (918) (338) (338) Double leverage (%) 127% 107% 107% SNS Bank N.V. Core Tier 1 kapitaal 1,253 2,140 (70) (31) 2,039 RWA (Basel II) 20,592 18,594 (5,501) 13,093 CT1 ratio (%) 6.1% 11.5% 15.6% DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten 176% 181% 181% SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

34 Bankactiviteiten: aanhoudend hoge liquiditeitspositie; dalende trend Loan to Deposit ratio Funding Mix Bankactiviteiten 2012 RMBS 17% CPs 0.3% MTNs 10% Cov. Bonds 6% GGB 4% Retail 63% Totaal 67,5 mrd Liquiditeitspositie ( mln) KW13 Cash Liquide middelen Totale Liquiditeitspositie Loan to Deposit Ratio Bankactiviteiten Toelichting 175% 150% 125% 100% 159% 147% 142% 143% HJ Q13 Liquiditeitspositie bleef op een hoog niveau in heel 2012; lager in 1KW13 door aflossing securitisaties Loan-to-deposit ratio verbeterde van 159% in 2011 tot 142% inclusief PF door toename in spaartegoeden en een daling in kredieten Loan to Deposit ratio in 1KW13 steeg licht tot 143% door een daling in spaartegoeden. Exclusief PF is de LTD ratio eind 1KW13 128% SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

35 III. Samenvatting SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

36 Hoofdpunten 2012 Nettoverlies 2012 gedreven door verlies bij Property Finance en incidentele posten SNS Retail Bank rapporteert nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten van 124 mln (2011: 277 mln) Verzekeringsactiviteiten rapporteren nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten van 402 mln (2011: 282 mln) Aanzienlijk nettoverlies van 813 mln bij Property Finance door fors hogere bijzondere waardeverminderingen Hogere incidentele posten bij kernactiviteiten van 602 mln Sterke verbetering solvabiliteit SNS Bank en double leverage SNS REAAL door nationalisatiemaatregelen Pro forma core Tier 1 ratio van SNS Bank 14,9% Pro forma double leverage SNS REAAL 105% Kernactiviteiten winstgevend eerste kwartaal 2013: Nettowinst van 170 mln ( 99 mln gecorrigeerd voor incidentele posten); Pro forma core Tier 1 ratio van SNS Bank stijgt naar 15,6%; DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten stijgt naar 181%; Double leverage SNS REAAL daalt naar 107% Afboeking PF vastgoedportefeuille 2,0 mrd (voor belasting) SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

37 IV. Vragen & antwoorden SNS REAAL FINANCIËLE RESULTATEN 2012, 6 juni

Financiële resultaten halfjaarcijfers 2012

Financiële resultaten halfjaarcijfers 2012 Financiële resultaten halfjaarcijfers 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst over het eerste halfjaar 2012 van 115 miljoen Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 16 augustus 2012 I. Hoofdpunten, strategie

Nadere informatie

Financiële resultaten 2011

Financiële resultaten 2011 Financiële resultaten 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 87 miljoen in 2011 Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 16 februari 2012 I. Hoofdpunten; strategische update FINANCIËLE RESULTATEN

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2013

Financiële Resultaten 2013 Financiële Resultaten 2013 Een nieuwe basis voor de toekomst 13 februari 2014 Gerard van Olphen (Voorzitter van de RVB) Maurice Oostendorp (CFRO) I. Hoofdpunten 2013, Update strategie SNS REAAL FINANCIËLE

Nadere informatie

SNS REAAL kernactiviteiten rapporteren nettowinst 1e halfjaar 2013 van 204 miljoen

SNS REAAL kernactiviteiten rapporteren nettowinst 1e halfjaar 2013 van 204 miljoen Persbericht Tussentijds financieel verslag Utrecht, 5 augustus 0 SNS REAAL kernactiviteiten rapporteren nettowinst e halfjaar 0 van 04 miljoen SNS REAAL inclusief Property Finance rapporteert e halfjaar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2010 Perspresentatie

Halfjaarcijfers 2010 Perspresentatie Halfjaarcijfers 21 Perspresentatie Gecorrigeerd voor eenmalige posten stijging nettowinst tot 87 miljoen SNS REAAL rapporteert nettowinst van 29 miljoen Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 25 augustus

Nadere informatie

Financiële resultaten eerste halfjaar 2014

Financiële resultaten eerste halfjaar 2014 Financiële resultaten eerste halfjaar 2014 Strategische herstructurering SNS REAAL op schema Solide resultaten SNS Retail Bank, resultaten VIVAT Verzekeringen onder druk 28 augustus 2014 Maurice Oostendorp

Nadere informatie

Nettoverlies 2012 van 972 miljoen door verlies bij Property Finance en incidentele posten

Nettoverlies 2012 van 972 miljoen door verlies bij Property Finance en incidentele posten Persbericht Utrecht, 6 juni 03 Nettoverlies 0 van 97 miljoen door verlies bij Property Finance en incidentele posten Hoofdpunten KERNACTIVITEITEN (SNS RETAIL BANK EN VERZEKERINGSACTIVITEITEN) RAPPORTEREN

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Strategische herstructurering op schema

Strategische herstructurering op schema Tussentijds financieel verslag Utrecht, 28 augustus 204 Strategische herstructurering op schema SNS REAAL rapporteert nettowinst e halfjaar 204 gecorrigeerd voor incidentele posten van 95 miljoen ONTVLECHTING

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2014

Financiële Resultaten 2014 Financiële Resultaten 2014 Definitieve splitsing van SNS REAAL in de loop van 2015 2 april 2015 Gerard van Olphen (Voorzitter van de RVB van SNS REAAL) Maurice Oostendorp (CFRO van SNS REAAL) I. Update

Nadere informatie

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal Utrecht, 6 november 2012 Persbericht Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal HOOFDPUNTEN Hogere nettowinst kernactiviteiten van 133 miljoen

Nadere informatie

Utrecht, 3 maart 2016 RESULTATEN 2015

Utrecht, 3 maart 2016 RESULTATEN 2015 Utrecht, 3 maart 2016 RESULTATEN 2015 Maurice Oostendorp CEO SNS Bank Annemiek van Melick CFO SNS Bank Hoofdpunten 2015 Ontvlechting van SNS REAAL en overdracht aan de Nederlandse Staat afgerond op 30

Nadere informatie

SNS REAAL rapporteert nettowinst van 23 miljoen

SNS REAAL rapporteert nettowinst van 23 miljoen Utrecht, 15 mei 2012 Persbericht Trading update eerste kwartaal 2012 SNS rapporteert nettowinst van 23 miljoen Hoofdpunten in het eerste kwartaal Nettowinst kernactiviteiten van 87 miljoen; groei in sparen,

Nadere informatie

SNS REAAL rapporteert nettowinst van 21 miljoen over het eerste kwartaal

SNS REAAL rapporteert nettowinst van 21 miljoen over het eerste kwartaal Utrecht, 17 mei 2011 Trading update eerste kwartaal 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 21 miljoen over het eerste kwartaal SNS REAAL Trading update, 1e kwartaal 2011 1 Hoofdpunten in het eerste

Nadere informatie

Nettowinst SNS REAAL 1e halfjaar 2012 115 miljoen

Nettowinst SNS REAAL 1e halfjaar 2012 115 miljoen Persbericht Tussentijds financieel verslag Utrecht, 6 augustus 0 Nettowinst SNS REAAL e halfjaar 0 5 miljoen Hoofdpunten NETTOWINST KERNACTIVITEITEN 6 MILJOEN Lagere nettowinst SNS Retail Bank van 0 miljoen,

Nadere informatie

SNS REAAL rapporteert nettowinst over het eerste halfjaar 2011 van 44 miljoen

SNS REAAL rapporteert nettowinst over het eerste halfjaar 2011 van 44 miljoen Persbericht Tussentijds financieel verslag Utrecht, 25 augustus 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst over het eerste halfjaar 2011 van 44 miljoen Hoofdpunten eerste halfjaar 2011 NETTOWINST KERNACTIVITEITEN

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Financiële resultaten eerste halfjaar Utrecht, 27 augustus 2015

Financiële resultaten eerste halfjaar Utrecht, 27 augustus 2015 Financiële resultaten eerste halfjaar 2015 Utrecht, 27 augustus 2015 Maurice Oostendorp Annemiek van Melick CEO SNS Bank N.V. CFO SNS Bank N.V. I. Werken aan de basis voor een zelfstandige toekomst 2 Ontvlechting

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

SNS REAAL versnelt herstructurering van Property Finance, resulterend in een nettoverlies van 225 miljoen

SNS REAAL versnelt herstructurering van Property Finance, resulterend in een nettoverlies van 225 miljoen Utrecht, 17 februari 2011 Persbericht SNS REAAL versnelt herstructurering van Property Finance, resulterend in een nettoverlies van 225 miljoen Hoofdpunten NETTOWINST SNS REAAL EXCLUSIEF PROPERTY FINANCE

Nadere informatie

Definitieve splitsing SNS REAAL in de loop van 2015

Definitieve splitsing SNS REAAL in de loop van 2015 Persbericht 2014 Utrecht, Nederland, 2 april 2015 Definitieve splitsing SNS REAAL in de loop van 2015 HERSTRUCTURERINGSPROCES SNS REAAL GAAT LAATSTE FASE IN Verkoop van VIVAT aan Anbang Insurance Group

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

SNS REAAL rapporteert nettowinst van 42 miljoen

SNS REAAL rapporteert nettowinst van 42 miljoen Utrecht, 10 november 2011 Persbericht Trading update derde kwartaal 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 42 miljoen Hoofdpunten in het derde kwartaal Nettowinst kernactiviteiten van 111 miljoen; groei

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2017

Resultaten eerste halfjaar 2017 Utrecht, 24 augustus 2017 Resultaten eerste halfjaar 2017 Perspresentatie Maurice Oostendorp, directievoorzitter Annemiek van Melick, CFO De Volksbank rapporteert over het eerste halfjaar 2017 een nettowinst

Nadere informatie

Utrecht, 23 februari Resultaten Perspresentatie. Maurice Oostendorp, directievoorzitter Annemiek van Melick, CFO

Utrecht, 23 februari Resultaten Perspresentatie. Maurice Oostendorp, directievoorzitter Annemiek van Melick, CFO Utrecht, 23 februari 2017 Resultaten 2016 Perspresentatie Maurice Oostendorp, directievoorzitter Annemiek van Melick, CFO 1. De Volksbank in 2016 2 De Volksbank in 2016 4 e bank van Nederland met meer

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Persbericht. Onderliggende winst omhoog, sterke solvabiliteitspositie verbeterd. Hoofdpunten 1 e halfjaar 2009. tussentijds financieel verslag

Persbericht. Onderliggende winst omhoog, sterke solvabiliteitspositie verbeterd. Hoofdpunten 1 e halfjaar 2009. tussentijds financieel verslag Persbericht tussentijds financieel verslag Utrecht, 18 augustus 2009 Onderliggende winst omhoog, sterke solvabiliteitspositie verbeterd Hoofdpunten 1 e halfjaar 2009 rapporteert nettoverlies van 30 miljoen.

Nadere informatie

Tussentijds financieel verslag 2015 SNS Bank rapporteert over eerste halfjaar 2015 nettowinst exclusief incidentele posten van 197 miljoen

Tussentijds financieel verslag 2015 SNS Bank rapporteert over eerste halfjaar 2015 nettowinst exclusief incidentele posten van 197 miljoen Tussentijds financieel verslag 2015 SNS Bank rapporteert over eerste halfjaar 2015 nettowinst exclusief incidentele posten van 197 miljoen Utrecht, 27 augustus 2015 COMMERCIËLE ONTWIKKELINGEN EERSTE HALFJAAR

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013

Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013 Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013 Lastige marktomstandigheden in 2012 Cliënten kiezen voor zekerheid Rentespread 10-jaarsstaatsobligatie versus Duitsland Ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016 Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016 Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2 Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3 Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL rapporteert nettowinst exclusief incidentele posten van 87 miljoen. Tussentijds financieel verslag

Persbericht. SNS REAAL rapporteert nettowinst exclusief incidentele posten van 87 miljoen. Tussentijds financieel verslag Utrecht, 25 augustus 2010 Persbericht Tussentijds financieel verslag rapporteert nettowinst exclusief incidentele posten van 87 miljoen Nettowinst eerste halfjaar 2010 verbetert tot 29 miljoen, vergeleken

Nadere informatie

Persbericht. Nettowinst SNS REAAL stijgt met 25,3% naar record van 465 miljoen. Groei door diversificatie inkomsten.

Persbericht. Nettowinst SNS REAAL stijgt met 25,3% naar record van 465 miljoen. Groei door diversificatie inkomsten. Persbericht press release Utrecht, 21 februari 2008 Nettowinst stijgt met 25,3% naar record van 465 miljoen Groei door diversificatie inkomsten Hoofdpunten 2007 Winst per aandeel stijgt met 13,3% tot 1,87;

Nadere informatie

Persbericht press release

Persbericht press release Persbericht press release Uitgifte core tier 1 kapitaal/trading update derde kwartaal 2008 Utrecht, 13 november 2008 Onderliggend resultaat toont weerbaarheid; verdere versterking van solide solvabiliteitspositie

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN

EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN Sterke kapitaalpositie, laag risicoprofiel en goede operationele prestaties Gerard van Olphen Chief Financial Officer en Vice-Voorzitter 30 augustus 2011 2 Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Sterke vermogenspositie, solide onderliggend resultaat, ondanks jaarverlies van 504 miljoen

Sterke vermogenspositie, solide onderliggend resultaat, ondanks jaarverlies van 504 miljoen Persbericht press release Utrecht, 19 februari 2009 Sterke vermogenspositie, solide onderliggend resultaat, ondanks jaarverlies van 504 miljoen Hoofdpunten Nettowinst bankactiviteiten 144 miljoen, nettoverlies

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 14 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Introductie 2 Voorwoord SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Introductie 15 VOORWOORD BANKIEREN MET DE MENSELIJKE MAAT

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

1H16 RESULTS. Tussentijds financieel verslag Utrecht, 25 augustus Perspresentatie

1H16 RESULTS. Tussentijds financieel verslag Utrecht, 25 augustus Perspresentatie 1H16 RESULTS Tussentijds financieel verslag 2016 Perspresentatie Utrecht, Maurice Oostendorp CEO SNS Bank Maurice Oostendorp - Directievoorzitter SNS Bank Hoofdpunten 1HJ16 Bankieren met de menselijke

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAAR VERSLAG

FINANCIEEL HALFJAAR VERSLAG FINANCIEEL HALFJAAR VERSLAG 2015 PROPERTIZE MAAKT VAART MET AFBOUW IN DYNAMISCHE MARKT Tussentijds financieel verslag, 21 augustus 2015 Kernpunten > Afbouw in het eerste halfjaar 2015 van 635 miljoen (1e

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 resultaten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep 28 februari 2013 Rabobank: winstdaling door economische

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Hoogtepunten Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: 251 miljoen Resultaten

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Persbericht. Halfjaarwinst SNS REAAL groeit met 14,1% tot 186 miljoen. Hoofdpunten. press release

Persbericht. Halfjaarwinst SNS REAAL groeit met 14,1% tot 186 miljoen. Hoofdpunten. press release Persbericht press release Utrecht, 18 augustus Halfjaarwinst groeit met 14,1% tot 186 miljoen Hoofdpunten Nettowinst stijgt tot 186 miljoen (+14,1%) ten opzichte van 163 miljoen in hetzelfde halfjaar.

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

ASR Nederland. Jaarresultaat Financieel herstel. ASR NEDERLAND 23 maart

ASR Nederland. Jaarresultaat Financieel herstel. ASR NEDERLAND 23 maart ASR Nederland Jaarresultaat 2009 Financieel herstel ASR NEDERLAND 23 maart 2010 1 Disclaimer Disclaimer met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen Deze presentatie bevat bepaalde toekomstgerichte

Nadere informatie

Persbericht 2015. SNS Bank N.V. in 2015

Persbericht 2015. SNS Bank N.V. in 2015 Persbericht 2015 SNS Bank N.V. in 2015 SNS BANK RAPPORTEERT OVER 2015 EEN NETTOWINST VAN 348 MILJOEN SNS Bank passeert mijlpaal van 3 miljoen klanten Utrecht, 3 maart 2016 BANKIEREN MET DE MENSELIJKE MAAT

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

NB Op de resultaten en balans posten over H in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast

NB Op de resultaten en balans posten over H in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast Halfjaarcijfers 2010 Amsterdam, 10 augustus 2010 NB Op de resultaten en balans posten over H1 2010 in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast - De beste private bank van Nederland en België

Nadere informatie

Van Lanschot toont winstherstel in 2013

Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Nettowinst over 2013 33,5 miljoen Kosten dalen met 6% Balans versterkt: Core Tier I-ratio stijgt van 11,0% naar 13,1%; leverageratio onder Basel III-regels 5,1%

Nadere informatie

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009 ASR Nederland Interim resultaten 2009 ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen ASR Nederland 3 september 2009 Kernboodschap Financieel Netto resultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2015 Jaarcijfers 2015 Hoofdpunten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

PERSBERICHT VAN LANSCHOT VERSTERKT KAPITAALPOSITIE

PERSBERICHT VAN LANSCHOT VERSTERKT KAPITAALPOSITIE HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 32 25 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.COM KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 1. Opening Dhr. Scholtes Agenda Opening Presentatie jaarverslag 2009 Aandeelhoudersbesluiten Rondvraag Sluiting 3 2. Presentatie jaarverslag 2009 Dhr. Beentjes Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010 Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 12 maart 2010 - Solide profiel Van Lanschot - Jaarresultaten 2009 - Samenvatting 2009 & Vooruitzichten 2010 - Na de crisis -Q&A 1 Strategie Van Lanschot Missie Visie Doelstellingen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie