3.B.2. Energiemanagement actieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.B.2. Energiemanagement actieplan 2015-2018"

Transcriptie

1 3.B.2. Energiemanagement actieplan Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 2 Versie datum: 10 september 2015

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Energiebeleid Reductiedoelstellingen Plan van Aanpak Elektriciteitverbruik Brandstofverbruik Gasverbruik Alternatieve energiebronnen en brandstof Toepassingsgebied Projecten met gunning Deelname keteninitiatieven Afrondende deelnames Lopende en nieuwe deelnames Verantwoordelijkheden en taakstellingen Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Bijbehorende procedures CO 2 management procedure Communicatieprocedure... 11

3 1. Inleiding T&F heeft zich in 2012 tot doel gesteld om actief en aantoonbaar de CO 2-uitstoot van haar bedrijfsvoering terug te dringen. Daarvoor is het energiemanagementprogramma 2013 opgesteld. In 2015 is besloten om dit programma te actualiseren naar dit Energiemanagement actieplan (EM actieplan). In dit document worden achtereenvolgens omschreven: - Hoofdstuk 2: het energiebeleid van T&F; - Hoofdstuk 3: de reductiedoelstellingen; - Hoofdstuk 4: het plan om tot deze doelstellingen te komen met o.m. de te nemen maatregelen; - Hoofdstuk 5: het toepassinggebied ook wel de organisatiegrenzen; - Hoofdstuk 6: omschrijving van de projecten met CO 2 gunningvoordeel; - Hoofdstuk 7: het keteninitiatief waar T&F aan deelneemt; - Hoofdstuk 8: verantwoordelijkheden en taakstellingen; en - Hoofdstuk 9: bijbehorende procedures. Elk half jaar zal de voortgang van de uitvoering van het EM actieplan geanalyseerd en gepubliceerd worden. Dit document is met de directie van T&F besproken en is door hen goedgekeurd.

4 2. Energiebeleid T&F neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door te sturen op het energieverbruik en brandstofverbruik en wil de CO 2-uitstoot van haar bedrijfsvoering inzichtelijk hebben en verminderen. T&F vindt het belangrijk om haar CO 2-uitstoot te verminderen. Daarom meet en registreert T&F sinds 2012 haar energie- en brandstofverbruik. Het meten en registeren is een continu verbeteringsproces waardoor de metingen steeds nauwkeuriger worden en het verbruik doelbewuster verminderd kan worden. T&F heeft het jaar 2012 als basisjaar gekozen. T&F vindt het belangrijk om haar CO 2-uitstoot te verminderen omdat: CO 2 bijdraagt aan het broeikaseffect; T&F een bijdrage wil leveren aan de verduurzaming van de maatschappij; T&F een voorbeeld wil zijn voor andere bedrijven in haar branche; T&F kosten kan besparen door haar CO 2-uitstoot te reduceren; en T&F zich ervan bewust is dat de fossiele brandstoffen eindig zijn. T&F wil haar energie groen gaan inkopen en voor de toekomst onderzoeken of er mogelijkheden zijn om zelf energie op te wekken. Voor het brandstofverbruik blijft T&F zoeken naar vermindering van verbruik en duurzamere alternatieve brandstoffen. T&F werkt bij voorkeur met Lean & Green gecertificeerde transporteurs zoals Verhoek Transport Genemuiden en Westerman Transport Nieuwleusen. Nadrukkelijk wil T&F ook benoemen dat haar energiebeleid past in een bredere visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. T&F wil niet alles hangen aan elektriciteit, brandstoffen, CO 2-uitstoot ; kortom, aan energie, maar wil haar bedrijfsvoering integraal verduurzamen en het energiebeleid is daarin een belangrijk aspect.

5 3. Reductiedoelstellingen In de onderstaande tabel zijn de reductiedoelstellingen weergegeven en de maatregelen om deze doelstellingen te behalen. Dit geeft het ambitieniveau van T&F weer. Hoe deze ambities omgezet worden in acties wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet. T&F Handelsonderneming B.V. Scope Onderdeel Reductiedoelstelling Reductiemaatregelen 2 Elektriciteit T&F wil voor % CO 2- uitstoot reduceren op de door haar verbruikte elektriciteit t.o.v. het jaar Daarnaast wil zij door de jaren heen ook haar verbruik in kwh verminderen. Energiescan actualiseren. Nagaan of top 10 verbruikers uit de energiescan anders georganiseerd kunnen worden. Groene stroom blijven inkopen Bij nieuwe aanschaf van apparatuur energiezuinige instellingen mee laten wegen 1 Wagenpark T&F wil voor % CO 2- uitstoot reduceren op het brandstofgebruik uit haar wagenpark gerelateerd aan het aantal verreden kilometers t.o.v. het jaar Deze doelstelling wordt vanaf 2014 gemonitord met verreden kilometers omdat daar meer gegevens van bekend zijn, de doelstelling is om 10% voor 2018 te reduceren t.o.v Gas T&F wil voor % CO 2- uitstoot reduceren op haar gasverbruik gerelateerd aan graaddagen t.o.v. het jaar bij de besluitvorming inkoop. Onderzoek doen naar een nieuwe milieubewuste lease auto. Inventarisatie voor een cursus het nieuwe rijden. Combineren van afspraken. Gebruik van Skype Liters blijven meten per auto. Verreden kilometers blijven meten per auto. Plannen maken voor een T&F initiatief, zoals een truiendag op een koude dag. Verwarmingsinstelling optimaliseren. Bewust de deuren sluiten in de werkplaats (het magazijn). Doelstelling voor het gebruik van alternatieve energiebronnen en brandstoffen: T&F wil groene stroom blijven inkopen voor de aankomende jaren. T&F wil onderzoek doen naar alternatieve energiebronnen en de ontwikkelingen in de markt blijven volgen.

6 4. Plan van Aanpak Het plan van aanpak is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act - cyclus (PDCA - cyclus). Er wordt een plan gemaakt, deze wordt uitgevoerd en halfjaarlijks wordt er gecontroleerd of het de gewenste resultaten geeft en het volgens plan loopt. Zo niet dan worden er maatregelen genomen om te corrigeren en het plan wordt aangepast. Vervolgens wordt de cyclus zoals hierboven weer doorlopen. 4.1 Elektriciteitverbruik Doelstelling: T&F wil voor % CO 2-uitstoot reduceren op de door haar verbruikte elektriciteit t.o.v. het jaar Daarnaast wil zij ook haar verbruik in kwh verminderen door de jaren heen. Waarom deze doelstelling? Op het gebied van het verminderen van het elektriciteitgebruik zijn er al vele innovaties. Dit biedt T&F veel mogelijkheden om haar eigen elektriciteitgebruik te verminderen. Daarom heeft T&F hier een ambitieuze reductiedoelstelling. Verwachte resultaten per jaar Jaar Verwachte resultaat CO 2-uitstoot (ton) 2012 Basisjaar 4, % (cumulatief) 0, % (cumulatief) 0, % (cumulatief) 0, % (cumulatief) 0,46 Maatregelen te nemen bij deze reductiedoelstelling met plan van aanpak: Energiescan actualiseren: In 2013 is er een energiescan opgesteld. Door het implementeren van verschillende maatregelen is deze energiescan niet meer actueel. Deze energiescan zal in 2015 en in 2017 worden geactualiseerd. Nagaan of de top 10 verbruikers uit de energiescan anders georganiseerd kunnen worden: door het actualiseren van de energiescan zal er naar verwachting een andere top 10 energieverbruikers uitkomen. Hierbij kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het nemen van maatregelen de nieuwe top 10 verbruikers te verkleinen.

7 Groene stroom blijven inkopen: onderzoek doen naar het inkopen van minder groene stroom uit biomassa, omdat hier de emissiefactor nog niet 0,0 van is. Bij nieuwe aanschaf van apparatuur energiezuinige instellingen mee laten wegen bij de besluitvorming inkoop. Dit is een doorlopende maatregel. Uitgangspunt is de waarde van het jaar 2012 In het jaar 2012 is er kwh gebruikt, dit totaal is 80% van de energierekening van het hele pand. Bij T&F is er één meter voor het bedrijf inclusief het woonhuis wat voor in het pand is gevestigd. Daarom zullen de meterstanden erg afhankelijk zijn van het woonhuis kwh omgerekend naar euro's (0,18 euro/kwh) is: 1.573,20 euro. Meting en monitoring In 2012 is de meting een grove schatting door 80% van de totaalrekening te nemen. Vanaf 2013 wordt het nauwkeuriger gemeten door iedere maand de stand op te schrijven en een schatting te maken met het woonhuis, door te overleggen hoe vaak de bewoonster thuis is geweest. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Niet van toepassing. 4.2 Brandstofverbruik Doelstelling: T&F wil voor % CO 2-uitstoot reduceren op het brandstofgebruik uit haar wagenpark t.o.v. het jaar Deze doelstelling wordt vanaf 2014 gemonitord met verreden kilometers omdat daar meer gegevens van bekend zijn, de doelstelling is om 5% voor 2018 te reduceren t.o.v Waarom deze doelstelling? De CO 2-uitstoot van het wagenpark vormt de grootste bijdrage op de totale CO 2 uitstoot van de bedrijfsvoering van T&F en dit daagt het bedrijf uit om hier mee aan de gang te gaan. De reductiedoelstelling is wat minder ambitieus ingezet dan de doelstelling op elektriciteit omdat de maatregelen minder voor de hand liggen. Toch gaan de ontwikkelingen rondom zuinige auto's erg hard en zal dit in de toekomst mogelijkheden bieden bij het reduceren van de CO 2 uitstoot van het wagenpark. Voordelen om het brandstofverbruik te gaan reduceren zijn: Kostenbesparing; hoe minder brandstofverbruik, hoe minder kosten er gemaakt worden; Milieu: hoe minder brandstofverbruik, hoe minder verbrandingsgassen er in de lucht (milieu) komen; en Plezierig en efficiënt werken: in de auto zitten is niet efficiënt werken, deze tijd kan niet aan de klant besteed worden en daarnaast is in de file staan een grote verspilling. Hoe minder brandstofverbruik, hoe efficiënter er gewerkt wordt. Verwachte resultaten per jaar De onderstaande tabel geeft het verwachte resultaat in de tijd in absolute getallen weer. De doelstelling is gerelateerd aan het aantal verreden kilometers, deze zijn nog niet bekend. Deze zullen vanaf 2015 gemeten worden. De verwachting is dat de doelstelling begin 2016 aangescherpt moet worden met 2015 als nieuw basisjaar. Jaar Verwachte resultaat CO 2-uitstoot (ton) CO 2-uitstoot (per km) ,8 onbekend % 13,8 0,283

8 2015 5% 13,1 0, % , % 12,8 0, % 12,7 0, % 12,6 0, % 12,4 0,55 Maatregelen te nemen bij deze reductiedoelstelling met plan van aanpak: Onderzoek doen naar een nieuwe milieubewuste lease auto: de ontwikkelingen van de auto's gaan erg snel op het gebied van elektrisch rijden en/of hybride. Begin 2015 loopt het lease contract af van de directeur en hij heeft dan de gelegenheid om een nieuwe auto uit te kiezen. De directeur wil kiezen voor een milieubewuster auto. Inventarisatie cursus het nieuwe rijden: in november 2015 een bijeenkomst volgen over het nieuwe rijden. Combineren van afspraken: door het combineren van afspraken in de buurt kunnen vele kilometers worden bespaard, wat ook weer brandstof bespaard. Gebruik van Skype: kost elektriciteit, maar bespaart veel brandstof. Vele afspraken kunnen gehouden worden zonder elkaar real life te treffen. Daarnaast heeft Skype het voordeel van tijdsbesparing. Liters blijven meten per auto voor de footprint Verreden kilometers blijven meten per auto om de voortgang te meten op de doelstellingen Uitgangspunt is de waarde van het jaar 2012 In 2012 zijn er 2 auto's in het wagenpark, de metingen voor beide auto's worden geregistreerd in kilometer (km). Auto 1 is de Land Cruiser, de km zijn omgerekend in liters: liter diesel Auto 2 de BMW heeft km gereden. Dit zijn de startpunten om te gaan reduceren. Voor de aankomende jaren zullen het naar alle waarschijnlijkheid 2 auto's blijven. De BMW is in januari 2015 vervangen voor een andere milieubewuster auto. En vanaf het jaar 2015 worden de liters gemeten en de verreden kilometers om zo de doelstelling aan te scherpen en de reductie beter te kunnen meten. Meting en monitoring In 2012 zijn de kilometers geregistreerd op de eerste van het jaar. Vanaf januari 2013 wordt het maandelijks gemeten, om het zo nauwkeuriger bij te houden. Tevens worden beide auto's dan gemeten in liter brandstof omdat dit nauwkeuriger is als de maatregel bewust rijgedrag wordt ingezet. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen n.v.t. 4.3 Gasverbruik Doelstelling: T&F wil voor % CO 2-uitstoot reduceren op haar gasverbruik gerelateerd aan graaddagen t.o.v. het jaar Waarom deze doelstelling? Het gasverbruik is een jaarlijkse kostenpost en deze kostenpost is hoger dan de elektriciteitkosten. Een deel van het gasverbruik kan bespaard worden door bewustwording. Gasverbruik betekent gebruik van een natuurlijke hulpbron die niet oneindig is. Daardoor zullen naar verwachting de prijzen blijven stijgen en wil T&F hiermee aan de slag gaan.

9 Verwachte resultaten per jaar Jaar Verwachte resultaat CO 2-uitstoot (ton) gerelateerd aan graaddagen , ,5% 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2,13 Maatregelen te nemen bij deze reductiedoelstelling met plan van aanpak: Plannen maken voor een T&F stunt/ initiatief, zoals een truiendag op een koude dag. Verwarmingsinstelling optimaliseren: aan werkzaamheden en weer. Zoeken naar het laagst mogelijke punt van verwarming Bewust de deuren sluiten in de werkplaats (het magazijn): maak het personeel bewust van het sluiten van de deuren, dat dit belangrijk is voor het verminderen van gasverbruik (ook de kleine dingen tellen) en als er gevolgen zijn voor het personeel vanuit de andere maatregelen, maak dit in de bijeenkomst dan bespreekbaar. Uitgangspunt is de waarde van het jaar 2012 In het jaar 2012 is er m³ gebruikt, dit totaal is 80% deel van de gasrekening. Bij T&F is er één meter voor het bedrijf en het woonhuis wat voor het bedrijf is. Daarom zullen de meterstanden erg afhankelijk zijn van het woonhuis m³ omgerekend naar euro's (0,58 euro/m 3 ) is: 2.195,9 euro Meting en monitoring In 2012 is de meting een schatting door 80% van de totaalrekening te nemen. Vanaf 2013 wordt het nauwkeuriger gemeten door iedere maand de stand op te schrijven en een schatting te maken met het woonhuis, door te overleggen hoe vaak de bewoonster thuis is geweest. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen n.v.t.

10 4.4 Alternatieve energiebronnen en brandstof Doelstelling: T&F wil groene stroom blijven inkopen voor de aankomende jaren. T&F wil onderzoek doen naar alternatieve energiebronnen en de ontwikkelingen in de markt blijven volgen. Waarom deze doelstelling? T&F gebruikt brandstoffen die opraken zoals, gas, benzine en diesel. Daarom heeft T&F zich tot doel gesteld om voor 2015 gebruik te maken van een alternatieve, liefst hernieuwbare brandstof of energiebron. Maatregelen te nemen bij deze reductiedoelstelling met plan van aanpak: Onderzoek doen naar het inkopen van groen stroom zonder biomassa om helemaal geen uitstoot te hebben aan het gebruik van elektriciteit. Onderzoek naar alternatieve brandstoffen en de ontwikkelingen op de markt blijven volgen. 5. Toepassingsgebied In het document organisatiegrenzen is het toepassingsgebied aangegeven voor de CO 2 Prestatieladder en daarmee ook voor de CO 2-reductiedoelstellingen. Dit document staat in Bijlage Projecten met gunning Er is bij T&F geen sprake geweest van projecten met gunning in lijn met de CO 2 Prestatieladder. 7. Deelname keteninitiatieven 7.1 Afrondende deelnames Niet van toepassing. 7.2 Lopende en nieuwe deelnames Inleiding Er zijn diverse keteninitiatieven bekeken en op basis van het wegen van de verschillende mogelijkheden is er een keuze gemaakt voor de keteninitiatieven. Actieve deelname Geselecteerde leveranciers van Mourik Aannemer Mourik heeft het initiatief genomen om in samenspraak met een aantal van haar belangrijkste leveranciers om gezamenlijk CO 2 te reduceren. Met regelmaat wordt er een bijeenkomst georganiseerd bij één van de deelnemende bedrijven waarin doelstellingen worden geformuleerd en maatregelen besproken die gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

11 8. Verantwoordelijkheden en taakstellingen 8.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Directeur Frans van de Put is verantwoordelijk voor het gehele Energiemanagementprogramma. Hij zal het voortouw nemen in alle activiteiten en zo nodig activiteiten delegeren aan Jacqueline van Gelderen-Verharen. 9. Bijbehorende procedures Voor het CO 2 management bij T&F zijn er 2 procedures opgesteld, namelijk; de CO 2 management procedure en de communicatieprocedure. 9.1 CO2 management procedure Doel van de CO 2 management procedure Het doel van deze procedure is om het milieubeleid te realiseren. Door de CO 2-uitstoot van de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en deze doelmatig te reduceren. Stap 1: Het bepalen van de organisatiegrenzen De directeur bepaalt jaarlijks de organisatiegrenzen voor het toepassen van deze procedure. De organisatiegrenzen worden in het energiemanagement actieplan (EM actieplan) gerapporteerd en komen terug in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages onder het hoofdstuk afbakening. Stap 2: Het vaststellen van de energiestromen De energiestromen worden vooraf vastgesteld aan de hand van het CO 2 Prestatieladder handboek van SKAO. Dit handboek kan in de loop der jaren wijzigen, waardoor de vastgestelde energiestromen kunnen veranderen. Wanneer deze energiestromen veranderen (en de conversiefactoren) moet dit doorgevoerd worden in het rekenprogramma voor de CO 2-footprint. De energiestromen zijn leidend in het verzamelen van de emissies. De vastgestelde energiestromen worden aangemaakt of gewijzigd in het rekenprogramma. Stap 3: Het verzamelen van de energiestromen Het verzamelen van de gegevens om de energiestromen inzichtelijk te maken gebeurt elk halfjaar, bij de start van deze procedure zal er een nuljaar bepaald moeten worden en dit is 2012 voor T&F. De gegevens worden verzameld aan de hand van een inventarismap (CO 2 dossier). Daarin is elke energiestroom een tabblad met daarachter administratieve overzichten om tot de totale energiestromen te kunnen komen. De directeur is verantwoordelijk voor het verzamelen van de energiestromen. Stap 4: CO 2 voetafdruk bepalen De energiestromen zijn verzameld, de verzamelde gegevens kunnen per energiestroom worden opgeteld en worden ingevoerd in het rekenprogramma. T&F gebruikt hiervoor een Excel format van de BAM - Carbon Assessment Tool. Alle energiestromen zijn in het Excel format al gedefinieerd, sommigen zullen niet van toepassing zijn. Aan iedere energiestroom is de juiste conversiefactor gekoppeld. Waardoor de uitstoot automatisch berekend wordt naar invoer van de energiestroom. Indien alle gegevens zijn ingevoerd en nadat het nog een keer gecontroleerd is, kan de CO 2-footprint vastgesteld worden. De CO 2-footprint wordt automatisch berekend door het Excel format met een bijhorend grafiek (taart diagram). Zo is snel en overzichtelijk te zien welke energiestroom de grootste is. Stap 5: Energiescan

12 Een energiescan (of energie audit) is een middel om de gebruikers nog meer bewust te maken omtrent hoe de energiestromen zijn opgebouwd. Dit gebeurt door de energiegebruikers te inventariseren. Per energiestroom wordt er gekeken welk apparaat, machine, installatie of middel er energie gebruikt en hoeveel. De hoeveelheid wordt bepaald door het aantal uur dat een energieverbruiker aan staat per jaar en hoeveel vermogen deze gebruikt. Wanneer alle energieverbruikers zijn geïnventariseerd, kan er gekeken worden of de totale energiestromen overeenkomen met het verbruik van de energieverbruikers. Stap 6: Reductiedoelstellingen en maatregelen formuleren Om de CO 2-uitstoot te reduceren worden er doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen worden jaarlijks herzien. Om de doelstellingen te behalen moeten er maatregelen genomen worden. De eerste stap is om deze te formuleren. Deze maatregelen met welke emissie besparing dit moet opleveren in percentage wordt vastgelegd in het EM actieplan. Stap 7: Energiemanagement actieplan (EM actieplan) De basis ligt er nu voor het EM actieplan. Dit programma wordt opgesteld voor een bepaalde tijd en wordt jaarlijks herzien. In het EM actieplan wordt ook omschreven hoe de maatregelen worden opgepakt en wanneer (plan van aanpak). In het EM actieplan staan ook de organisatiegrenzen omschreven, de keteninitiatieven en de procedures. Het EM actieplan is een plan om de CO 2-uitstoot te reduceren. Stap 8: Uitvoeren van het EM actieplan De geformuleerde maatregelen uitvoeren volgens het vastgestelde plan. Tijdens of na het uitvoeren van acties, deze acties vastleggen door middel van rapportage. Stap 9: Voortgangsrapportage Per halfjaar wordt er een controle op de voortgang van de maatregelen gemaakt. Deze wordt intern en extern gecommuniceerd. Stap 10: Procedure actualiseren Eén keer in het jaar wordt bepaald of deze procedure herzien of geactualiseerd moet worden. Elk jaar zal deze procedure zich herhalen. Stap 11: Interne audit Eens per jaar zal er een interne audit plaatsvinden om na te gaan in hoeverre deze procedure in de praktijk wordt nageleefd. Stap 12: Directiebeoordeling De directiebeoordeling zal het functioneren van het energiemanagement actieplan jaarlijks beoordelen en de resultaten van deze beoordeling worden in het verslag vastgelegd. De input van de directiebeoordeling dient in ieder geval te omvatten: Vervolgmaatregelen van de vorige directiebeoordeling; De mate waarin reductiedoelstellingen en -taakstellingen zijn behaald; De kwaliteit van de reductiedoelstellingen; Resultaten interne audit van de zelfevaluatie; De status van de uitgevoerde reductiemaatregelen; De algehele energieprestaties van T&F; De belangrijkste aandachtpunten voor volgende periode m.b.t. het verwachte energieverbruik; en Aanbevelingen voor verbetering.

13 De uitput van de directiebeoordeling is input voor de herziening van het Energiemanagement actieplan. 9.2 Communicatieprocedure Doel van het communicatieplan CO 2 Het doel van dit plan is dat er met regelmaat wordt gecommuniceerd over: De CO 2-uitstoot; De maatregelen die genomen gaan worden om de CO 2-uitstoot de reduceren; De voortgang van deze maatregelen; en Dat de bekendheid de 'boodschappen' (deze staan bij stap 2 benoemd). Dit met het doel transparant en eerlijk te communiceren naar interne- en externe belanghebbenden. Stap 1: Stakeholderlijst inventariseren Vooraf wordt bepaald wie de belanghebbenden (stakeholders) zijn van T&F. Dit gebeurt in de zogenoemde stakeholderlijst, onderverdeeld in verschillende groepen: Intern: Medewerkers. Extern Klanten; Leveranciers; Overheden; Omwonenden; en Overige. In bijlage 4 staat de ingevulde stakeholderlijst. Stap 2: De communicatie inhoud De informatie en boodschappen die T&F wil communiceren naar haar stakeholders: Intern: Wat is uw rol? Wat kunnen we samen doen om CO 2-uitstoot te verminderen? In- en extern: Het energiebeleid. CO 2 footprint (uitstoot), het huidige energieverbruik. Maatregelen om de uitstoot in de organisatie en binnen de projecten te verlagen. De reductiedoelstellingen en maatregelen. De voortgang van de doelstellingen en maatregelen. Stap 3: Middelen voor communicatie Er zal gebruik gemaakt worden van bestaande communicatiestructuren van T&F. Deze bestaan uit: Website " nieuwsbrieven; en Personeelsgesprekken. Voor externe belanghebbenden zal er gecommuniceerd worden op de website van T&F. En naar de belangrijkste stakeholders wordt met regelmaat in de nieuwsbrief CO 2 informatie gegeven om hen te informeren.

14 Stap 4: Communicatieactieplan In de tabel hieronder is het communicatieactieplan aangegeven: Taak Hoe Wanneer Frequentie Doelgroep Uitvoerder Verantwoordelijke Actualiseren communicatieplan Stakeholderlijst Info op website plaatsen Revisie Jaarlijks n.v.t. Jacqueline van Gelderen- Verharen Stakeholderlijst Aparte link op website In september In september Maart en September Jaarlijks actualiseren Halfjaarlijks Interne- en externe stakeholders Interne- en externe stakeholders Interne stakeholders Personeelsgesprekken Interne gesprekken Ad-hoc Min. 2x per jaar Externe nieuwsbrief Schrijven 2 x per jaar Halfjaarlijks Interne- en externe stakeholders Jacqueline van Gelderen- Verharen Jacqueline van Gelderen- Verharen Frans v/d Put Jacqueline van Gelderen- Verharen Frans v/d Put Frans v/d Put Frans v/d Put Frans v/d Put Frans v/d Put

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Versienummer: 1 Versie datum: 12-09-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 1 Versie datum: 1-9-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 Versienummer: 1 Versie datum: 16-09-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V.

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. 3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. Datum: 10-12-2014 Versie: 1 Inleiding Ter Riele B.V. (Ter Riele) heeft besloten om door middel van de CO 2 Prestatieladder structureel haar CO 2-uitstoot

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 4 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V.

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. 3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. Datum: 01-07-2016 Versie: 2 Inleiding Ter Riele B.V. (Ter Riele) heeft besloten om door middel van de CO 2 Prestatieladder structureel haar CO 2-uitstoot

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Energie meetplan

Energie meetplan Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de -prestatieladder 3.0 3.B.2_2 Energie meetplan 2016-2018.2016-10 1/6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 09 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 09 februari

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2011 & 2012. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2011 & 2012. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2011 & 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Versienummer: 2 Versie datum: 23 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem 2013 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 25 maart 2015 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Datum: 25 maart 2015 Plaats: Krimpen

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Van Oostrum Westbroek B.V. Niveau 3 Auteur(s): T. Meerkerk, CO2-functionaris, Van Oostrum Westbroek B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan

CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan Datum 13-3-2017 Versie nr. 2017.01 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiemogelijkheden... 4 2.1 Brandstof... 4 2.2 Elektriciteit en warmte...

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan &

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie