Het Verkoop-Ecosysteem! He t antwoord op de veranderende rol en omgeving van verkoop.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Verkoop-Ecosysteem! He t antwoord op de veranderende rol en omgeving van verkoop."

Transcriptie

1 Het Verkoop-Ecosysteem! He t antwoord op de veranderende rol en omgeving van verkoop. Roel Wollaert; 14 oktober 2013 Is de salestijger dood? is een veel gehoorde vraag in discussies op internet. Dood is hij zeker niet, maar jaagt hij nog steeds op dezelfde manier of moet hij zich meer en beter aan gaan passen aan zijn omgeving om te overleven? Met het Verkoop-Ecosysteem krijg je inzicht in het dynamische en complexe speelveld waarin je als verkoper dagelijks werkzaam bent en welke recentelijke ontwikkelingen impact hebben op jouw (verkoop)omgeving. Het zet je aan het denken en geeft mogelijkheden om jezelf en/of de organisatie te verbeteren en verder te professionaliseren. U krijgt inzicht in de onderlinge samenhang en antwoord op vragen als: Het aankoopproces is qua doorlooptijd meer dan gehalveerd. Hoe komt dat? De DMU wordt steeds groter. Hoe ga ik daar mee om? Waarom is een goede website zo belangrijk? Hoezo leadmanagement! Wat is dat? Wat moet er veranderen in mijn (klant)contacten om succesvoller te worden? Wat moet ik met social media in sales? Welke competenties heeft een verkoper anno 2013 nodig? Om maatschappelijke en vakmatige veranderingen makkelijker te identificeren, een plaats te geven en toe te passen vind ik dat elke verkooporganisatie een Verkoop-Ecosysteem moet hebben én onderhouden. Wat versta ik onder een Verkoop-Ecosysteem? Definitie van een Verkoop-Ecosysteem is vrij vertaald: Een dynamisch, complex van levensgemeenschappen van klanten, stakeholders, partners, verkopers en medewerkers uit de interne organisatie en hun producten, diensten, maatschappelijke ontwikkelingen en trends, die in een onderlinge wisselwerking een functionele eenheid vormen. Verkoopmethodes, -technieken, etc. die we reeds langere tijd bezigen behoren ook tot het Verkoop-Ecosysteem, maar zijn nu niet aan de orde! In dit artikel ligt de focus op enkele recente veranderingen die impact hebben op jouw Verkoop-Ecosysteem. Deze zijn weergegeven in onderstaande mindmap. Een ideale methode om overzicht te houden op dynamische en complexe ontwikkelingen: Roel Wollaert Consulting Sales Improvement 1

2 Analoog aan de mindmap is de toelichting ingedeeld in de paragrafen: 1. gedeelde visie; 2. uitgebalanceerd (klant)contact 3. social media en 4. competenties voor een verkoper anno Gedeelde visie Het ligt voor de hand dat de visie en missie van een organisatie wordt gedragen door iedere afdeling en werknemer binnen het bedrijf. De strategisch geformuleerde visie wordt vertaald naar tactisch en operationeel niveau binnen het bedrijf in (sub)doelstellingen en KPI s voor de medewerkers. In de praktijk blijkt het toch lastig om consistent te handelen conform de afgesproken visie. Dat geldt ook voor klantgerichte en -gerelateerde uitingen. Idealiter zou een klant een organisatie uit duizenden herkennen door het consistente verhaal dat hij terug vindt op het internet, de look & feel van het bedrijfspand, de offertes, de flyers en alle andere marketinguitingen. En uiteraard ook in de gesprekken met accountmanagers én medewerkers uit de organisatie die in contact staan met de klant. Roel Wollaert Consulting Sales Improvement 2

3 Het overgrote merendeel van de klantgerelateerde activiteiten wordt door de afdeling(en) Marketing & Sales uitgevoerd. Het is dan ook niet meer dan logisch dat zij de klantgerichte aanpak en visie optimaal met elkaar moeten delen en afstemmen. In de hedendaagse informatiemaatschappij heeft een inkoper en ook belanghebbende afdelingen of personen binnen de organisatie toegang tot een enorme hoeveelheid gegevens. Vroeger werden verschillende leveranciers uitgenodigd om erachter te komen wat voor producten en of diensten er beschikbaar waren. Vandaag de dag wordt op voorhand bepaald wat er wordt aangekocht en welke specificaties van toepassing moeten zijn. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bijna 60% van het aankoopproces reeds voorbij is, voordat er contact wordt gezocht met een potentiële leveranciers. Het wordt dan ook uitermate belangrijk om in een vroeger stadium in beeld te komen bij de klant. Bron: CEB Sales Executive Council Het koopproces begint dan ook veelal op internet, op google. Dit is de plek waar (inbound) marketing ervoor moet zorgen dat er relevante content voor de beschikbare doelgroep wordt gecreëerd en ook optimaal vindbaar is (SEO!). Eenmaal gevonden is de kans op een nee vele malen kleiner. Niet gevonden worden betekent dat je een (te) grote achterstand hebt op je concurrenten. Zelfs bij bestaande klanten! Want het is niet alleen de inkoper die googled (en waar je contact mee hebt), maar ook de direct belanghebbende die de specificaties opmaakt voor de vraag. Dit verklaart mede waarom de DMU bij de klant aan het toenemen is (gemiddeld zo n 4-7 fte) en waardoor de besluitvorming meer tijd in beslag neemt! Met de gecreëerde content kan natuurlijk ook een latente behoefte worden aangesproken. Deze vorm van demand creation kan worden gerealiseerd door het online promoten van deze content, middels bijvoorbeeld social media, marketing, blogs en pay-per-clickcampagnes. Realiseer je hierbij ook dat klanten niet alleen achter een PC zitten maar ook op een tablet of telefoon naar websites kijken. Anno 2013 ziet bijna 90% van de websites er belabberd uit op een smartphone! Binnen de definitie van inbound marketing valt ook het converteren van website-bezoekers naar echte klanten. Dit wordt gedaan met behulp van geautomatiseerde campagnes en het doorlopend meten en analyseren van het gehele proces. Dit is het begin van een brug die geslagen moet worden met de verkoopafdeling. Zij moeten immers (met name in de B2B omgeving) de leads overnemen en tot een goed einde brengen. Deze integratie van activiteiten wordt ook wel Leadmanagement genoemd. Voorwaarde voor een succesvolle conversie van marketing leads naar salesleads is wel dat marketing en sales een gemeenschappelijke visie hebben op de markt en klant, het koopgedrag en doelstellingen. In de praktijk liggen de verhoudingen tussen marketing en sales vaak anders. Iedereen heeft zijn eigen versie van de waarheid: wie moet benaderd worden, waarom, welke fasen Roel Wollaert Consulting Sales Improvement 3

4 doorloopt een klant en wanneer en met wie en hoe moet er gecommuniceerd worden. Dit maakt dat de meningen van wat een gekwalificeerde lead is, enorm uiteen kan lopen. Door je organisatie proces(klant)gericht te organiseren en inzichtelijk (meetbaar!) te maken is dit muurtje te slechten. Een analyse van beschikbare data (en daar is er nog al wat van ) levert vaak verrassende inzichten en informatie op. Denk bijv. aan wie jouw site bezoekt, wie een white paper download of zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Sales en marketing moeten de neuzen dezelfde kant op krijgen. Geef aan welke informatie nodig is om welk doel te bereiken of om welke lead op te sporen, te kwalificeren, op te volgen en succesvol af te ronden. Naast Marketing en Sales zijn er nog meer afdelingen en stakeholders betrokken waarmee de visie moet worden gedeeld en uitgedragen. Denk aan partners maar ook aan medewerkers uit de Business (R&D, Productie) of supportafdelingen die veelal inhoudelijk contact met medewerkers van de klant onderhouden. Ook zij genereren informatie die uitermate belangrijk is voor een effectief, toegevoegde waarde leverend en klantgericht proces. Een mooi brug naar een volgende aandachtsgebied in het verkoop-ecosysteem: 2 Uitgebalanceerd (klant)contact Er is een toenemend aantal spelers op het klantgerelateerde speelveld. Omdat het behoorlijk complex kan worden is het nodig om de onderlinge, functionele, afhankelijkheid goed in beeld te hebben. Je klanten en kopers zijn uiteraard de belangrijkste stakeholders. Wat is voor hen relevant, hoe zien zij de toegevoegde waarde? De DMU bij de klant is steeds groter aan het worden en vertegenwoordigd verschillende afdelingen én belangen. Het wordt voor een verkoper steeds moeilijker om alle leden van de DMU te spreken. Ideaal streven is dat (vakinhoudelijke) evenknieën uit beide organisaties in contact met elkaar worden gebracht. De verkoper kan hierin faciliteren door het organiseren van workshops of bijeenkomsten waarbij ook lotgenoten of gelijksoortige problemen met derden en een afvaardiging van de eigen organisatie worden gedeeld en besproken. Onder de stakeholders schaar ik ook partners en verantwoordelijken uit de eigen organisatie. Denk aan de sales- en marketingmanager, kwaliteitsmanager, business manager, operationsmanager etc. In toenemende mate wordt er met partners, specialisten, gewerkt met wie je gezamenlijk een klant kunt ontzorgen. Van de verantwoordelijken uit de eigen organisatie is (vroegtijdig) commitment nodig bij het kwalificeren van leads, eventueel voor de totstandkoming van een ideale offerte en oplossing voor de betreffende klantvraag en uiteraard om de gevraagde producten/diensten conform afspraken aan de klant te leveren. Alle betrokken stakeholders hebben vaak andere directe belangen: De klant wil relevante toegevoegde waarde; Sales is verantwoordelijk voor het oppakken van leads en het sluiten van de deal; Marketing wil graag off- en online de verbinding maken met de doelgroep; De Business wil winst maken; Etc. Roel Wollaert Consulting Sales Improvement 4

5 Als verkoper sta je midden in het speelveld en heb je steeds meer een REGIEROL waarbij het erg belangrijk is dat je weet om te gaan met deze verschillende belangen van alle stakeholders extern én intern. Om het gehele speelveld goed te blijven overzien is het handig om een aantal methoden en kwaliteitssystemen vroegtijdig in te zetten. Denk aan een opportunity assessment voor het kwalificeren van leads en een klanttevredenheidsmeting waarbij de vraag achter de vraag kan worden achterhaald. In sommige gevallen, daar waar het gaat om big deals, kan het handig zijn een Sociale Netwerkanalyse uit te voeren. Al dan niet ondersteunt door de beschikbare informatie uit het CRM systeem kan een Sociale Netwerkanalyse inzicht geven in de dichtheid, afstand en wederkerigheid (stabiliteit) van het netwerk. Naast de stakeholders (wie&wat!) die allemaal in het verkoopproces een rol spelen is het ook belangrijk de contactfrequentie (wanneer!) en het communicatiemiddel (hoe!) vast te leggen. De interactie met de klant gedurende het verkoopproces dient als waardetoevoegend ervaren te worden. Geen overvloedig contact, maar ook niet te weinig. Welk communicatiekanaal sluit het beste aan bij de interactie met de klant ( , skype, videoconferencing, whatsapp, telefoon, twitter, etc. of een combinatie). Spreek een blauwdruk af met de klant. Het boek Lean Consumption van Womack & Jones (2006), geeft ook een aantal handvaten om de klant outside-in te benaderen. Door te streven naar het minimaliseren van de klanttijd en middelen van de klant komt er vanzelf een uitgebalanceerd klantcontact. Zowel in de gedeelde visie als in een uitgebalanceerd klantcontact speelt social media een rol. Deze verdient dan ook extra aandacht in het verkoop-ecosysteem: 3 Social Media Social media is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. De apps schieten als paddenstoelen uit de grond en zullen dat de komende jaren blijven doen. Het devies is: bijblijven! Social media is de moderne versie van mond-tot-mond reclame (de beste die er is volgens velen!), maar dan in duizendvoud: van mond-tot- duizend(den) monden reclame. Hoe gebruikt de klant deze en hoe kun/moet je als verkoper hierop aanhaken? 78% zoekt informeel naar relevante informatie over producten, issues of oplossingen op internet. 59% zoekt en/of verbindt zich aan lotgenoten of vakgenoten die met eenzelfde vraag zitten. 48% volgt en participeert in discussies over zakelijke onderwerpen op internet. 44% voerde anoniem onderzoek uit naar een selecte groep van leveranciers. 41% volgt discussies om meer over een onderwerp/issue te weten te komen. 37% stelde vragen op social media voor feedback en ideeën. Meer dan 20% maakte via social media contact met potentiele leveranciers. Bron: Demand Gen Report (DGR) Roel Wollaert Consulting Sales Improvement 5

6 Zoals in bovenstaande opsomming duidelijk te zien is, zoeken klanten (beslissers) steeds meer naar relevante content op het internet, via websites, blogs en social media. Uit het onderzoek bleek ook, dat het eerste contactmoment met de uiteindelijke leverancier voor meer dan de helft via het zoeken op internet tot stand is gekomen. Cold Calling is nauwelijks effectief meer. Sociale aanbevelingen Aangezien de meeste mensen netwerken vormen met honderden, soms duizenden mensen tegelijk, is hetgeen ze (over u en uw organisatie) zeggen belangrijker dan ooit. Dit verschijnsel wordt sociale aanbeveling genoemd. Realiseert u zich dat u als verkoper of marketeer een boegbeeld en aanspreekpunt vormt voor uw organisatie. Klanten en prospects bekijken u en uw organisatie van binnen en van buiten. Hoe wilt u dat ze over u praten? Hoe zorgt u ervoor dat u de enorme kracht van sociale aanbevelingen kunt transformeren naar meer verkoopkansen? Het antwoord: doe mee! Wees consistent, zakelijk, inhoudelijk, oprecht, stimulerend en verbindend. Vraag een klant na afloop van een deal (met een Net Promoter Score van een 9 of 10!) voor een aanbeveling op social media, in zijn netwerk! De kans is groot dat u bij een directe concurrent/branchegenoot de deal kunt herhalen. Uit onderzoek bleek dat 92% van de kopers een sociale aanbeveling ziet als de meest betrouwbare bron van informatie om een product of dienst aan te schaffen. Bron: Crowdtap Informatie en onderzoek Zorg voor een actuele website. Stimuleer inhoudelijke bijdrages vanuit de eigen organisatie. Communiceer over innovaties en trends die er aan komen (niet pas als ze er al zijn). Roel Wollaert Consulting Sales Improvement 6

7 Peers Organiseer eens een ronde tafel conferentie om over trends en ontwikkelingen binnen de brancheorganisatie, over een issue of een maatschappelijke ontwikkeling te praten met meerdere klanten en partners. Of start een groep op social media. Discussie & vragen Discussieer mee op zakelijke platforms, en breng inhoudelijke expertise in. Beantwoord vragen en stel, open, wedervragen. Connectie maken Connect met klanten, partners en stakeholders! Het geeft je de mogelijkheid om veel over iemand te weten te komen. De persoonlijke carrière, kennis, vaardigheden en vakmatige belangstelling. Daarnaast brengt het je weer een stap dichter bij een nieuw netwerk, nieuwe opportunity s, additionele omzet. Er zijn nog legio mogelijkheden die ik hier niet heb genoemd. Vele verkopers en verkooporganisaties maken al gebruik van social media en hebben zelf ervaring en ideeën opgedaan om te weten wat wel of niet werkt. Zoek uw eigen weg in wat u prettig vindt. Laat u zich in eerste instantie ook niet teveel leiden door persoonlijke voorkeuren. Analyseer de doelgroep, waar deze zich bevindt en welke social media het beste aansluit. Voor bijvoorbeeld Facebook wordt al snel geconcludeerd Hier zit mijn doelgroep niet. Dit is vreemd als je doelgroep uit consumenten bestaat. De kans is groot dat een groot platform als Facebook en Twitter toch wel relevant voor je Verkoop-Ecosysteem kan zijn, ook in een B2B omgeving! 4 Competenties en eigenschappen verkoper anno 2013 Een van de belangrijkste eigenschappen die een verkoper anno 2013 zal moeten tonen is passie. Hij/zij zal mensen in beweging moeten krijgen. Er moet energie op de activiteiten zitten welke overslaat op anderen om doelstellingen te realiseren. De verkoper zal in het dynamische en complexe Verkoop-Ecosysteem steeds meer een regierol moeten vervullen. Hij/zij zal een duizendpoot moeten zijn met verstand van de branche, het product/dienst, het totale (verkoop)proces, marketing, maatwerkmogelijkheden, innovaties, (maatschappelijke) ontwikkelingen en trends. Hij zal moeten kunnen omgaan met de verschillende belangen van de verschillende stakeholders en aan eenieder waarde kunnen (laten) toevoegen. Bij een regierol hoort ook besluitvaardigheid, een kritische open opstelling, een hoog aanpassingsvermogen en snel kunnen reageren op ontwikkelingen. De verkoper zal een hulpvaardige, ondersteunende en motiverende houding moeten kunnen aannemen, met verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, discipline en ondernemerschap. Daarnaast zal een verkoper authentiek moeten blijven. Trucjes in verkoop werken niet meer. Kunnen luisteren is een blijvende competentie. Toetsen en verder doorgronden van de vraag liggen in het verlengde. Roel Wollaert Consulting Sales Improvement 7

8 Uiteraard zijn en blijven er verschillende type verkopers, zoals de uitdager (meest voorkomend in een B2B-omgeving), de harde werker, de relatiebouwer, de eenzame wolf en de reactieve probleemoplossers. De competenties zullen per type verkoper verschillen, maar iedereen zal zichzelf moeten afvragen welke competenties hij of zij voor nu én voor morgen dient eigen te maken om succesvol te blijven binnen het Verkoop-Ecosysteem. Wat is nog meer nodig voor een succesvol Verkoop-Ecosysteem? Met het inrichten van het Verkoop-Ecosysteem ga je over de grenzen van de verkoopafdeling heen. De organisatie zal proces(klant)gericht opgezet dienen te worden. Voor deze aanpassingen zijn minimaal de volgende voorwaarden van toepassing: Een veilig klimaat met vertrouwen en respect Een vorm van procesbewaking en opzet van teamrollen Een eerlijke en goede communicatie- en teamstructuur Met dit White Paper wil ik mijn kennis en inzicht met u delen over de veranderingen binnen het vakgebied van verkoop. Vindt u het artikel over het Verkoop-Ecosysteem interessant en waardevol? Deel dit artikel dan met uw netwerk. Heeft u na het lezen van dit artikel aanvullende suggesties of opmerkingen? Ik verneem het graag en ga graag met u hierover in gesprek zodat we wellicht samen betere verkoopresultaten boeken. Heel veel succes in de snel veranderende habitat van verkoop! En zet m op het Verkoop- Ecosysteem! Roel Wollaert Consulting Tel.: Mail: KvK-nummer: BTW nummer: NL B01 Roel Wollaert Consulting Sales Improvement 8

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp Welkom bij de breakout trainer: Martin Suithoff Wat is Inbound Marketing Strategie? Wat is Inbound Marketing Strategie? Is gebaseerd op het principe: Wordt gevonden door potentiële klanten (donateurs)

Nadere informatie

Toekomst van Sales. 18 mei 2017

Toekomst van Sales. 18 mei 2017 Toekomst van Sales 1 WELKOM Robert Hamminga robert.hamminga@redfoxblue.nl 0031-619228708 2 UW TEAM OPDRACHT ZWARTE STIFT 1. Teken een organigram normale old school verkooporganisatie 2. Teken een normale

Nadere informatie

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1

WHITEPAPER. 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders. Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 WHITEPAPER 10 Online Marketing Insights Voor Opleiders Whitepaper - 8 Marketinginzichten voor accountants 1 Beste lezer, Bambuu werkt dagelijks aan het online vermarkten van opleidingen. Of je nu fotograaf

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Open uw markt met effectieve communicatie vol overtuiging

Open uw markt met effectieve communicatie vol overtuiging Open uw markt met effectieve communicatie vol overtuiging In de huidige automotive-markt is er meer voor nodig om uw potentiële klant daadwerkelijk te bereiken. Wanneer u eenmaal contact hebt gelegd, dan

Nadere informatie

Welke informatie zoeken ondernemers?

Welke informatie zoeken ondernemers? Welke informatie zoeken ondernemers? Resultaten van een korte enquête Maart 2017 www.katcom.nl info@katcom.nl 1 Onderzoek Omdat ik zelf recent van koers ben veranderd en daarom niet meer over Content en

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Workshop IP-Herkenning

Workshop IP-Herkenning Workshop IP-Herkenning Peter Arkenbout Gysbert Wind 14 januari 2016 WiFi: Prosu_Guest Wachtwoord: villa8251 Agenda - Introductie - Marketing & sales online Feiten en cijfers - IP-herkenning - Aan de slag

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen!

Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen! Kom ook naar het Internet Marketing Summit op 10 & 11 Maart a.s. in Maarssen! In 1 weekend ontdek je de nieuwste ontwikkelingen en strategieën op het gebied van Internet Marketing en Business Building.

Nadere informatie

GRATIS Marketing & Sales Scan

GRATIS Marketing & Sales Scan GRATIS Marketing & Sales Scan BUILD YOUR BRAND LIVE YOUR BRAND BOOST YOUR BUSINESS 1 OPT IONS UNLIMITED 1. Over jou OVER JOU 1. Hoe lang ben je zelfstandig ondernemer? 2. Wat is je achtergrond? Wat deed

Nadere informatie

LINKEDIN SOCIAL SELLING

LINKEDIN SOCIAL SELLING LINKEDIN SOCIAL SELLING MEER VERKOPEN MET LINKEDIN INHOUD WAAROM SOCIAL SELLING RADARMARKETING EN SOCIAL SELLING DE REIS VAN DE KLANT WAAROM LINKEDIN JOUW SALES PROFIEL SAMEN NETWERKEN SAMENDELEN VIND

Nadere informatie

Whitepaper Marketing

Whitepaper Marketing Providing your knowledge, skills and business contacts Whitepaper Marketing 5 gouden tips uit de praktijk In 30 minuten Providing your knowledge, skills and business contacts Introductie Nicole Oude Reimerink

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

STOP COLD CALLING. Waarom Lead Generation en Lead Nurturing voor jouw salesorganisatie resulteren in hogere opbrengsten, tegen lagere kosten

STOP COLD CALLING. Waarom Lead Generation en Lead Nurturing voor jouw salesorganisatie resulteren in hogere opbrengsten, tegen lagere kosten STOP COLD CALLING Waarom Lead Generation en Lead Nurturing voor jouw salesorganisatie resulteren in hogere opbrengsten, tegen lagere kosten LEADS2opportunities Februari 2014 Voorwoord Laat ik starten met

Nadere informatie

HOE KIES JE DE JUISTE

HOE KIES JE DE JUISTE HOE KIES JE DE JUISTE TYPE WEBSITE White Paper over de keuze van een bij je activiteiten passende website In dit White Paper reiken we je enkele handvatten aan om te bepalen welke type website het beste

Nadere informatie

5 Mythes over Lead Nurturing

5 Mythes over Lead Nurturing 1. De kwaliteit van de door marketing gegenereerde leads is bedroevend! 2. Lead Nurturing is een marketing verantwoordelijkheid! 3. Sales gaat onzorgvuldig om met aangereikte leads! 4. Lead Nurturing leidt

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door:

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door: Checklist voor de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S Aangeboden door: Kernvragen voor de ontwikkeling van uw buyer persona s! Het ontwikkelen van een buyer persona is een belangrijk onderdeel voor een

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Starters. marketing: Het draait om de. doelstellingen

Starters.  marketing: Het draait om de. doelstellingen Starters E-mail marketing: Het draait om de doelstellingen E-mail marketing bottom line doelstellingen Marketing is in rap tempo aan het veranderen. Accountability is een term die je overal op ziet duiken.

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

1 2 3 Wellicht bent u de term Inbound Marketing al een paar keer tegengekomen. Dat kan kloppen, want er is steeds meer aandacht voor deze nieuwe vorm van marketing! Inbound Marketing werkt op een hele

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads?

Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads? Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads? Maliestraat 3 3581 SH Utrecht Telefoon: 030 256 75 90 Fax: 030 256 75 91 Website: www.chainconnection.com Inhoud 3

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie?

Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie? Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie? Lead generatie waarbij u op korte en lange termijn overzicht en controle heeft, én ook een duidelijke ROI-berekening kunt maken van uw lead generatie activiteiten?

Nadere informatie

Workshop gevonden worden door mijn doelgroep

Workshop gevonden worden door mijn doelgroep Workshop gevonden worden door mijn doelgroep Nooit meer koude acquisitie Kennismakingsbrochure Bloemen maken nectar die precies de gewenste doelgroep aantrekt Wat is jouw nectar? Inhoud 1. Voor wie is

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! 6 Social Media tips voor de ondernemer. Dat Social Media een belangrijk marketingcommunicatie instrument is, is duidelijk. Hoe begin ik echter aan zo n

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement Trainingen & Coaching Leren met maximaal rendement Leren met maximaal rendement. Meetbare en beproefde trainingsaanpak voor beter resultaat. Vaardigheidstrainingen zijn bedoeld om het rendement van een

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Het aantal organisaties dat problemen krijgt met klanten die wegblijven en een teruglopende cashflow positie, neemt elke maand opnieuw

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 2 Onderscheidend vermogen, specialisatie en toegevoegde waarde Welkom terug bij de tweede audioles van

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord Artikel Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord 1 Introductie De term contentmarketing komen we steeds vaker tegen in marketingland. Maar wat

Nadere informatie

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties Agenda Roel Assies Ton van der Zandt Introductie 030 6866920 / 06-23361457 CRM in dealer- en franchise organisaties Historie & Profiel ilionx Group Nederlands bedrijf ilionx is onafhankelijk en autonoom

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Samenvatting: Dit is het tweede boek van Steven van Belleghem. Het vorige boek waar hij uitlegt waarom het zo belangrijk is om naar de feedback

Nadere informatie

Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces

Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces Capelle aan den IJssel, 2 oktober 2014 Door: Wim van der Mark Programma - inhoud Inspelen op veranderend koopgedrag Vijf stappen in het moderne verkoopproces

Nadere informatie

Introductie workshop Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper

Introductie workshop Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper Introductie workshop Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper Tom Zoethout Internet Marketing Specialist Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 2 1 Internet Marketing als onderdeel van de

Nadere informatie