Duurzame energie in het landschap ondanks klimaatbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame energie in het landschap ondanks klimaatbeleid"

Transcriptie

1 Gebiedsgerichte benadering van burgers en bedrijven heeft de toekomst Duurzame energie in het landschap ondanks klimaatbeleid Michaël Meijer - tekst & foto s Eind 2012 is het 25 jaar geleden dat het Verdrag van Kyoto werd ondertekend. Formeel trad het pas in 2005 in werking, nadat Rusland het verdrag had bekrachtigd. In Kopenhagen (2009) hadden er afspraken gemaakt moeten worden over de emissiereductie van broeikasgassen na Op de recente klimaattop in Durban is deze termijn uitgesteld. Pas in 2015 moet er een verdrag liggen dat vanaf 2020 wordt geïmplementeerd. Het geduld van veel mensen raakt nu op. Dagblad NRC kopte op 26 november dat klimaatbeleid steeds meer een zaak van burgers en bedrijven wordt. In Portugal in de bergen rond Porto maken de windmolens echt deel uit van het landschap en maken ze de topografie leesbaar doordat ze de hoogste punten accentueren. 16 Gezond Bouwen & Wonen

2 Energie Een overdaad aan palen, beton, hoogspanningskabels en hekken verstoort het landschap maximaal, hier ten noorden van Bemmel in Gelderland. Op het platteland zullen ook steeds meer biogas-installaties hun plaats moeten vinden. Bron: Wanneer we naar ons eigen land kijken ontstaat in eerste instantie ook een droevig beeld. Het Nederlandse klimaatbeleid is de laatste jaren veel van haar ambitie kwijtgeraakt en de meeste woningbezitters en huurders lopen nog steeds niet warm voor energiebesparing. Toch is er al jaren een groeiende groep burgers en zijn recentelijk steeds meer ondernemers actief met eigen initiatieven. Gezond Bouwen & Wonen doet hier al 25 jaar verslag van. Met de trage en weinig ambitieuze besluitvorming in de politiek is juiste een blik op de kleinere energie-initiatieven hoopgevend. In het landelijk gebied zijn ondernemers actief met windenergie en vergisting van mest en biomassa. Ook worden er in navolging van Duitsland steeds meer lokale energiebedrijven opgericht. Zo blijkt dat energie en landschap sterk met elkaar zijn verbonden. Windmolens in het landschap De kosten van windenergie op land zijn al lager dan nucleaire energie en binnenkort ook lager dan kolenstroom. Wanneer de externe kosten voor de vervuiling worden meegerekend is dit ook nu al het geval. Toch is er nog veel discussie over windmolens op land. Ook de grote windmolens van tegenwoordig hoeven in veel landschappen niet te misstaan. Ze interfereren er niet mee maar vormen een eigen laag van een andere orde. De omgevingspsychologie stelt dat het landschap een bepaalde hoeveelheid gebiedsvreemde elementen op kan nemen zonder verrommeld te raken. Een combinatie van verstorende elementen als hoogspanningsmasten, grootschalige bedrijfsbebouwing en spoor- en snelwegen, al dan niet met geluidschermen, is natuurlijk te veel van het goede. Het zijn doorgaans juist de kleine elementen als gebiedsvreemde bebouwing en een overdaad aan reclame, hekken en verkeersborden die een landschap verstoren. Een kijkje over de grens Wanneer je met de trein of auto de grens passeert, duiken in het Duitse landschap al snel de windmolens op. Deze misstaan doorgaans niet in het agrarische landschap. Ook zonnepanelen kom je vaker tegen in Duitsland. Dat duurzame energie beter van de grond komt in Duitsland heeft te maken met het veel besproken overzichtelijke belastingsysteem en het feed-in-tarief, de zekere financiële regelingen voor (kleine) energieleveranciers. Ondernemers en lokale energiebedrijven zijn daar volop actief. Protesten tegen windmolens blijven doorgaans uit omdat de bewoners van de streek meegenieten van een veel lagere energierekening. In Nederland hebben we nog steeds last van de nimby-(not in my back yard)-reactie als het om windmolens op land gaat. Nederland moet over deze houding heen zien te komen, óf andere vormen van duurzame energie omarmen en zijn energieverslaving onder ogen zien. Laat de politiek eerst beginnen deze initiatieven te ondersteunen en ze niet tegen te houden met beperkende regelgeving of tegendraadse marktmechanismen. Er gaat bijvoorbeeld meer geld uit de schatkist naar fossiele- dan duurzame energie in Nederland. Gezond Bouwen & Wonen

3 Historisch perspectief Energie en duurzame energie zijn al eeuwen deel van ons landschap. Door de wereldwijde stijging van energie- en voedselprijzen en het groeiende klimaatprobleem zullen het gebruik en de winning van duurzame energie een steeds belangrijker rol vervullen in het landschap. Door de eeuwen heen is het landschap gevormd en getekend door de winning van hout, hoog- en laagveen en de benutting van wind- en waterkracht. Historische wind- en watermolens herinneren hier bijvoorbeeld nog aan. Later hebben houtteelt voor de toepassing in de mijnbouw in Limburg en de winning van aardolie en -gas in Noord- Nederland hun stempel op het landschap gedrukt. Energiecentrales en hoogspanningskabels zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in het landschap. Kolen, olie, aardgas en uranium voor kernenergie zijn energiedragers waar we het beste zo snel mogelijk afscheid van kunnen nemen. Het zijn eindige grondstoffen die bij de winning of na het gebruik kwalijke vervuilingen opleveren en in het geval van de eerste drie enorm veel CO2 en luchtvervuiling produceren. Het is tijd voor de grootschalige toepassing van duurzame energie. Ook dit heeft invloed op het landschap, of kan er juist een relatie mee aangaan waarin nog veel kansen liggen. Kansen die steeds meer door burgers en bedrijven benut worden. Alternatieven Naast de grootschalige inzet van wind- en zonne-energie liggen er tal van mogelijkheden in het benutten van biomassa, waterkracht en bodemwarmte. Het gaat om het slimmer organiseren van energie- en grondstofstromen. Veel zonne-energie komt bijvoorbeeld ook terecht in gewassen en beplanting die we kunnen benutten. Eigenlijk gaat het om het bijhouden van het huishoudboekje van een gebied. Hoe veel mest, snoeihout en restproducten zijn voorradig in een gebied en wat voor een vraag leeft er voor warmte, koude, gas, elektriciteit en meststoffen. Alles wat je direct in de buurt kan gebruiken zet je in voor de lokale behoeften. Wat je niet nodig hebt kan je leveren aan het gas- en elektriciteitsnet. Je ziet nu dan ook dat, wederom in navolging van Duisland, de bio-vergistingsinstallaties opkomen in het landschap. Zo wordt de boer ook energieproducent. Een andere toepassing is het benutten van reststromen, zoals snoeihout. Tot voor kort werd deze grondstof gezien als afval waardoor de opslag er van onbetaalbaar was. De voorgenoemde regelgeving is met veel moeite aangevochten en inmiddels worden er al zwembaden verwarmd met dit hout. Op de grens tussen Nederland en Duitsland bij de historische vestingstad Bourtange zie je de windmolens letterlijk opduiken in het Duitse landschap. Foto s onder, rechtsonder en -boven De kosten per energiedrager. External costs CO2 costs, ETS Fuel costs Maint. & op. Costs Fixed costs Bron: WNF / CE Delft Naturalgas, Naturalgas, Coal CCGT CHP Coal & Coal + CCS Nuclear, biomass EPR (50/50%) Wind onshore Wind offshore (excl. grid conn.) Wind offshore (incl. grid conn.) 18 Gezond Bouwen & Wonen

4 Energie Historisch perspectief De watermolen op Landgoed Staverden in Gelderland. Gezond Bouwen & Wonen

5 Het Duitse landschap op de grens tussen Nederland en Duitsland bij de historische vestingstad Bourtange. In Nederland hebben we nog steeds last van de nimby-(not in my back yard)-reactie als het om windmolens op land gaat. Met houtsnippers en een oven ter grootte van een zeecontainer is het mogelijk om een (klein) buitenzwembad te verwarmen. Het Plus-energie-haus van het Duitse ministerie voor bouw, verkeer en stadontwikkeling. Hier tentoongesteld in Dusseldorf in Gezond Bouwen & Wonen

6 Energie Ook op kleine schaal Ook voor gewone huishoudens in de stad of juist afgelegen op het platteland bestaan mogelijkheden om zelf in de energiebehoefte te voorzien. Het Duitse (alweer) ministerie van Bouw, Verkeer en Stadsontwikkeling toont de burger de kansen van de Plus Energiewoning. Een woning die de dag rond meer energie produceert dan verbruikt. Ideaal voor afgelegen woningen waar geen netwerk beschikbaar is. Ook windenergie is decentraal door bedrijven en huishoudens op te wekken, met kleine molens die veel minder opvallen in het landschap. Hiervoor geldt wel dat dit alleen rendabel is in gebieden waar het voldoende waait. Daarbij is het mogelijk om met smart grids de duurzame energie lokaal uit te wisselen en beschikbaar te maken voor iedereen, wat mogelijk weer hoogspanningsmasten in het landschap scheelt. Achterstand inhalen Velen die begaan zijn met het landschap zien daar geen plaats voor biovergistingsinstallaties of windmolens, of verwijzen naar zee of de polders als passende locatie. Hoewel goed bedoeld en goed gemeend zal dit argument binnenkort niet meer opgaan. De Nederlandse productie van duurzame energie loopt hopeloos achter terwijl de prijzen voor fossiele brandstoffen toenemen en het klimaatprobleem nog opgelost moet worden. Het is tijd om de particulieren en de ondernemers die duurzame energie opwekken te ondersteunen. Een kijkje over de grens kan bruikbare referenties voor stimulerend beleid en regelgeving opleveren. Dat kost de politiek nog geen euro of uitgesproken ambitie, maar maakt de weg vrij voor de burgers en bedrijven die zelf aan de slag willen. Michaël Meijer Michaël Meijer werkt als landschapsontwerper en planoloog bij Adviesbureau Haver Droeze in Amersfoort en als ontwerpdocent aan Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is hij de secretaris van de BNSP NVTL werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Bronnen: donqi.nl/ Gezond Bouwen & Wonen

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Experts aan het woord.

Experts aan het woord. Over de toekomst van energie Experts aan het woord. Een e-book van Nuon / Vattenfall e-book over de toekomst van energie copyright november 2011 Nuon / Vattenfall Inhoud Voorwoord: Naar een duurzamere

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

Zuid-Holland op St(r)oom!

Zuid-Holland op St(r)oom! Onderzoeksagenda Ruimte en Energie Zuid-Holland op St(r)oom! Ruimte voor de energietransitie Oktober 2013 inhoudsopgave > Zuid-Holland op St(r)oom! Inhoud Samenvatting 4 Verwarrende tijden 6 1. Introductie

Nadere informatie

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/ Energie en Ruimte Hans Alders Energie en ruimte.dat is het thema van vandaag Er zijn verrassend veel relaties tussen energie en ruimte, zowel in de energie-consumptie als ook in de productie -sfeer. En

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2.

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2. JAARtANG 15 NUMMER 2 Treuzelmandaat Berlijn Energieheffing: Nederland Middenmoter Biomassale energie mogelijk ~- ' -=_-~~ 11 1.. d Jilallseerct ~ ;~ ~~=-!:':"~ Redactioneel Op de aarde is totaal geen gebrek

Nadere informatie

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief L.J. Brinkhorst Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief Toen Prometheus in de hemel het zonnevuur in een toorts deed ontbranden en meenam naar de aarde, deed hij dat om de door hem uit klei

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie