Insights Energiebranche

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insights Energiebranche"

Transcriptie

1 Insights Energiebranche

2 Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is in volle gang. Het aandeel van renewables (wind-, zonne- en waterkracht energie) zal drastisch dienen te stijgen, maar dat zal niet voldoende zijn. Experts zijn ervan overtuigd dat de grootste bijdrage zal moeten komen van een reductie van de CO 2 -emissie door enerzijds een hogere energie-effiency en anderzijds een vermindering van het energieverbruik. De prognose is dat de komende 20 jaar olie en aardgas het grootste aandeel zullen houden in het primaire energieverbruik, dat van rond 475 miljoen ton zal teruglopen naar ca. 415 miljoen ton SKE (steenkoolequivalent) in Aardgas zal relatief meer voor elektriciteitsopwekking worden ingezet, terwijl de rol van biogas groeit door bijmenging, vooral bij warmte-krachtkoppeling. Doelstelling van de Duitse regering voor 2020 is dat het aandeel duurzame energie 35% van het totaal energieverbruik zal bedragen. De Duitse politiek stimuleert het gebruik van groene bronnen door middel van stimuleringsmaatregelen ondergebracht in het Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Trends & ontwikkelingen Voor wat betreft de trends en ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie, zijn wind, water, afval / biogrondstof en zon de belangrijkste grondstoffen voor duurzame energie (zie figuur). Onderstaande alinea s gaan in op de ontwikkelingen per grondstof. Wind Water Afval / biogrondstof Zon Levering grondstoffen Levering proces & technologie R&D Dienstverlening Toelevering Warmte Brandstof Elektriciteit Duurzame energie

3 Windenergie Het bereik van windmolens is in de afgelopen 30 jaar enorm toegenomen. De huidige windmolens kunnen, zelfs in het binnenland, 14 miljoen kwh windenergie per jaar opwekken. Sinds 2009 verzamelt het Fraunhofer Instituut voor windenergie en energiesysteemtechniek de voortgang op het gebied van Windenergie. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de ontwikkelingen van het rotorblad en de maritieme structuren. Investeringen in zogenaamde Hochseewindparks lonen, vandaar dat er ook meer vraag is naar betrouwbare en sterke installaties die bestand zijn tegen orkaankrachten en zoute zeelucht. Daarnaast is er ook veel interesse voor de kleinere windparken, waarbij buurtgemeenschappen samen besluiten tot het opzetten van een duurzame, decentrale windenergievoorziening. Waterkracht Waterkracht is een van de oudste hernieuwbare energiebronnen. Ook waterkracht behoort tot de duurzame energiebronnen die opgenomen zijn in het EEG. In Duitsland wordt voor slechts 5% van de energievoorziening gebruik gemaakt van waterkracht (in Zwitserland is ligt dit percentage op 60%). De Duitse vereniging voor waterkrachtinstallaties erkent dat dit percentage nog flink kan stijgen. Temeer omdat er voornamelijk in de zuidelijke deelstaten veel natuurlijke mogelijkheden aanwezig zijn om waterkracht op te wekken. De Duitse overheid zet in op het intensiveren van het gebruik van waterkracht. Dit betekent dat huidige installaties worden gemoderniseerd en nieuwe installaties moeten worden gebouwd. Biogas De markt voor opwaardering van biogas naar biomethaan groeit in Duitsland met het in werking treden van het hernieuwde EEG per januari 2012 nog meer. Door zowel bestaande alsook nieuw te bouwen installaties met opwaarderingsinstallaties te voorzien, kan de beoogde toevoeging van zuiver biogas (=methaan) in het aardgasnetwerk met grote stappen gerealiseerd worden. Met name voor de exploitanten van kleinere (tot 250 KW) en grote (vanaf 750 KW) biogasinstallaties is de vergoeding, die door het EEG geboden wordt, erg aantrekkelijk.

4 Zonne-energie In 2012 heeft Duitsland een record aantal MW aan zonne-energie geproduceerd. Uit een proef bleek dat meer dan 50% van de energiebehoefte middels zonne-energie kon worden aangeleverd. Zonne-energie is nog steeds een gewild product, mede doordat de Duitse overheid het gebruik van zonnepanelen beloont met subsidies aan de gebruikers. Afgelopen maanden hebben politieke discussies plaatsgevonden over het korten van deze zonne subsidies. Uitkomst hiervan was slechts een kleine subsidie aanpassing in het EEG. Goed nieuws voor de producten van zonnepanelen. Wel is er toenemende concurrentie uit China, dat goedkope zonnepanelen produceert. Ook ontstaan er Duits-Chinese samenwerkingsverbanden. Voor alle bovenstaande grondstoffen voor de levering van duurzame energie zijn investeringen in het grid nodig. De Duitse overheid heeft de ambitie om per % hernieuwbare energie te gebruiken. Hiervoor is een radicale vernieuwing van het grid noodzakelijk. Om dit te realiseren is het van belang dat alle stakeholders een actieve bijdrage hieraan leveren. Daarnaast is brede maatschappelijke acceptatie nodig om de noodzakelijke uitbreiding van elektriciteitsnetwerken tot stand te brengen. Kansen Bovenstaande ontwikkelingen bieden interessante kansen voor een groot aantal toeleverende industrieën. Dat geldt zeker ook voor buitenlandse partijen en daarmee ook voor de BV Nederland. Daarbij kan gedacht worden aan ontwerp in combinatie met ontwikkeling, productie en toepassing van (technische) oplossingen voor doelmatiger energieverbruik, rendabeler energiewinning, vervanging van conventionele systemen, inzet van nieuwe materialen of combinaties daarvan, plus de ontwikkeling van allerlei producten die de energiebehoefte terugdringen. Dat geldt des te sterker indien daarmee een bijdrage wordt geleverd aan milieudoelstellingen of hergebruik van reststoffen of afvalstromen. Uitzondering hierop is de productie en verkoop van zonne-panelen, de Duitse markt is verzadigd voor wat betreft aanbieders. Wel is er ruimte voor nieuwe technologieën en energie innovaties. Dit laatste geldt voor alle van bovenstaand beschreven grondstoffen. Ook goed om te weten is hoe de levering van zowel technologie als procesmatige toepassingen in op het gebied van duurzame energie loopt. In Duitsland worden veelal project- of ingenieursbureaus door de toekomstige exploitanten in de arm genomen om het gehele project van het begin tot uiteindelijk de turnkey oplevering van de installatie te begeleiden. Dit soort partijen verzorgen onder andere ook de aanbesteding van de te bouwen installaties. Deze aanbestedingen worden openbaar uitgeschreven. Uiteindelijk beslist de exploitant en niet de uitschrijvende partij, aan wie de opdracht gegund wordt. De Duitse exploitanten vinden niet alleen de daadwerkelijke investeringskosten interessant. De total cost of ownership, dat wil zeggen exploitatiekosten gecombineerd met de investeringskosten en ook de aangeboden technologie en daaruit voortvloeiende prestatie, maken dat een exploitant uiteindelijk voor een aanbieder kiest. Nogmaals, voor de Duitse markt is de -innoverende- technologie van groot belang.

5 Conclusie Om in de toekomst een veilige, milieuvriendelijke en betaalbare elektriciteitsvoorziening en -besparing te kunnen aanbieden, die voldoet aan nationale en Europese doelstellingen, is een grote uitdaging. Hierbij zal hernieuwbare energie een prominente rol spelen. Het eerder genoemde perspectief van grootscheepse conversie in Duitsland is afhankelijk van het tempo en de mate waarin nieuwe technologieën en efficiëntere opslag- en transportsystemen zich zullen ontwikkelen. Een verdieping in de Duitse regels en wetten en de Duitse cultuur is noodzakelijk om succesvol zaken te kunnen doen. Ook als u al zaken doet met Duitsland is het van belang uw kennis up-to-date te houden en u te laten informeren over recente ontwikkelingen. Contact Heeft u vragen of opmerkingen? Ziet u kansen voor uw eigen organisatie in Duitsland? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen.

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. Masterthesis Economische Geografie Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988 Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. 2 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt mijn masterthesis:

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Elektriciteitsleveranciers in kaart

Elektriciteitsleveranciers in kaart Elektriciteitsleveranciers in kaart Rapport Delft, februari 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman M. (Mart) Bles) B.L. (Benno) Schepers L.M.L. (Lonneke) Wielders Colofon Bibliotheekgegevens rapport:

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

Leidraad hernieuwbare energie ChristenUnie Twente

Leidraad hernieuwbare energie ChristenUnie Twente Leidraad hernieuwbare energie ChristenUnie Twente Werkgroep Duurzaamheid ChristenUnie Twente Willie Roskam (Hellendoorn-Nijverdal) Kees van Dorth (Wierden) Jan Veenstra (Almelo) Ben Wolterink (Rijssen-Holten)

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie