Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden"

Transcriptie

1 Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden 1. Inleiding In PC-Leden kunnen bijna alle gegevens die op het ledenscherm zijn te zien, geïmporteerd worden. Vereisten U heeft PC-Leden versie of een hogere versie. Uw landinstellingen in Windows moeten op Nederlands staan. U heeft Microsoft Office Excel XP, Excel 2000, 2002 of 2003 ter beschikking om een bestand in dbase IV formaat op te slaan. U heeft voldoende kennis van Excel en de Windows verkenner. Vanwege de complexiteit van het importeren en de variëteit van de Excel-bestanden wordt namelijk geen ondersteuning op het inlezen van Excel-bestanden gegeven. Een ledenbestand kan alleen in een lege database van PC-Leden geïmporteerd worden. PC-Leden kan alleen gegevens importeren uit een dbase IV bestand (.dbf bestand). U kunt met Excel XP, Excel 2000, Excel 2002 of Excel 2003 een Excel bestand (.xls bestand) converteren naar een.dbf bestand. Met Excel 2007 kunt u geen.dbf bestanden aanmaken (het schijnt dat het via de omweg van Access 2007 wel kan). Er zijn ook via internet diverse conversie tools te verkrijgen al dan niet tegen betaling waarmee u.dbf bestanden kunt maken. 2. Het inleesprogramma Voor het importeren gebruikt u het inleesprogramma Conversie 5.x naar PCLeden 6.1.0, dat tegelijk met PC-Leden op uw pc is geïnstalleerd. Het inleesprogramma is ook geschikt voor PC-Leden versie Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 1 van 10

2 Als u het inleesprogramma start terwijl er al gegevens in de database staan, krijgt u de melding dat u niet kunt converteren of importeren: Een lege database kunt u vinden in de map installatiemap-van-pcleden\data\leeg. Bij een standaardinstallatie is dat de map C:\Program Files\PCLeden6\data\Leeg. Daarin staat het bestand PCLeden.fdb dat u kunt kopiëren naar de map C:\Program Files\PCLeden6\data. 3. PC-Leden velden en de kolommen van het importbestand Onderstaande tabel toont alle PC-Leden velden die door het importprogramma herkend worden. Het importbestand moet bestaan uit een aantal kolommen met gegevens. Een te importeren kolom moet overeenkomen met een PC-Leden veld in deze tabel. PC-Leden veld Ver- Type veld Max Bijzonderheden / voorbeeld plicht lengte Lidnr Alfanumeriek 10 Excel-kolomtype altijd Tekst, ook als lidnr uitsluitend cijfers bevat. Zie ook de toelichting in het volgende hoofdstuk. Naam Alfanumeriek 28 Achternaam. Kolom verplicht importeren, maar velden mogen leeg zijn. Voorletters Alfanumeriek 10 Als u van plan bent om de import- en exportmogelijkheden van de KNLTB te gebruiken, dan moet iedere voorletter gevolgd worden door een punt en moet er een spatie voor de volgende voorletter staan. Tussenvoegsel Alfanumeriek 7 van, van der, op t, ter, in den, etc. Straat Alfanumeriek 24 Kolom verplicht importeren, maar velden mogen leeg zijn. Te lange namen worden na 19 posities afgekapt. Huisnummer Numeriek 5 Max. lengte 5; bv Alleen cijfers. Kolom verplicht importeren, maar velden mogen leeg zijn. In het eerste veld moet echter een waarde staan. Toevoeging Alfanumeriek 6 Toevoeging huisnummer Nummer 12 VERVALLEN Postcode Alfanumeriek 7 Kolom verplicht importeren, maar velden mogen leeg zijn. Precies 7 pos. lang. Formaat 9999 XX Plaats Alfanumeriek 24 Kolom verplicht importeren, maar velden mogen leeg zijn. Telefoon Alfanumeriek 12 Vast telefoonnummer. Zie ook de toelichting in het volgende hoofdstuk. Telmobiel Alfanumeriek 12 Mobiel telefoonnummer. Zie ook de toelichting in het volgende hoofdstuk. Geslacht Alfanumeriek 1 M, V of leeg Geboren Datum 10 Veld mag leeg zijn. Als er ingevulde velden in de kolom zijn, dan MOET er een datum op de eerste rij staan. Zie ook de toelichting over datums hieronder. Bgnummer Alfanumeriek 10 Formaat (bank) of P (giro) Fout formaat wordt wel ingelezen, maar levert later (bij aanmaken Incassobestanden) problemen op. Land Alfanumeriek 20 Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 2 van 10

3 PC-Leden veld Ver- Type veld Max Bijzonderheden / voorbeeld plicht lengte Lid_sinds Datum 10 Veld mag leeg zijn. Als er ingevulde velden in de kolom zijn, dan MOET er een datum op de eerste rij staan. Zie ook de toelichting over datums hieronder. Betaalwijze Alfanumeriek 1 A, I, K of leeg (Acceptgiro, Incasso, Kas). Leeg wordt op Acceptgiro gezet. Titel Alfanumeriek 30 Te importeren waardes moeten aanwezig zijn in de Titulatuur-tabel. Zie ook de toelichting in het volgende hoofdstuk. Alfanumeriek 50 Memo Importeren niet mogelijk Contributie Numeriek, 2 decimalen 10 Max. lengte 10 incl 2 decimalen; bv. 100,00. Veld mag leeg zijn. Als er ingevulde velden in de kolom zijn, dan MOET er een bedrag (mag nul zijn) op de eerste rij staan. Waarde 0,00 wordt in PC-Leden niet getoond. Opzegdatum Datum 10 Veld mag leeg zijn. Als er ingevulde velden in de kolom zijn, dan MOET er een datum op de eerste rij staan. Zie ook de toelichting over datums hieronder. Gemerkt Numeriek 2 0 of -1 of leeg (Ja = -1; Nee = 0) Betaalper Alfanumeriek 1 M, K, H, J of leeg (Maand, Kwartaal, Halfjaar, Jaar). Leeg wordt op Jaar gezet. Bedragcode Alfanumeriek 11 Hoofdbew Wordt automatisch gevuld. Medebew Wordt automatisch gevuld. Categorie Alfanumeriek 8 Te importeren waardes moeten aanwezig zijn in de Categorieën-tabel. Zie ook de toelichting in het volgende hoofdstuk. Extranaam Alfanumeriek 28 Bv. Roepnaam Historie Importeren niet mogelijk Bondslid Alleen voor leden KNLTB Bondsnummer Alleen voor leden KNLTB Aanmelddatum Alleen voor leden KNLTB Afmelddatum Alleen voor leden KNLTB Bondsstatus Alleen voor leden KNLTB Extra1 t/m 7 Alfanumeriek 24 Extra8 Numeriek, 2 10 Max. lengte 10 incl 2 decimalen; bv. 100,00. decimalen Extra9 Datum 10 Zie toelichting hieronder Extra10 Datum 10 Zie toelichting hieronder Extra11 t/m 17 Alfanumeriek 24 Extra18 Numeriek, 2 decimalen Extra19 Datum 10 Zie toelichting hieronder Extra20 Datum 10 Zie toelichting hieronder 10 Max. lengte 10 incl 2 decimalen; bv. 100,00. De vijf PC-leden velden die gemerkt zijn met een x moet u verplicht importeren. Voor de andere velden kunt u zelf kiezen of u ze gaat vullen met gegevens. Voor velden die u niet gaat vullen hoeft u geen kolom in uw bestand te maken. Omgekeerd bent u ook niet verplicht om iedere kolom in uw bestand te importeren in PC-Leden. U mag ook geheel of gedeeltelijk lege kolommen importeren, zelfs bij de verplicht te importeren velden. Als u echter bij een persoon verplichte gegevens leeg hebt gelaten kunt u later in PC-Leden de gegevens van deze persoon alleen wijzigen als u de ontbrekende gegevens alsnog invult. De volgorde van de kolommen in uw bestand hoeft ook niet overeen te komen met de volgorde van de PC-Leden velden in bovenstaande tabel, al is dat wel gemakkelijk. Het importprogramma zal u vragen om van iedere kolom in uw bestand aan te geven bij welk PC-Leden veld de kolom behoort. Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 3 van 10

4 Toelichting bij de tabel Type veld Alfanumeriek Numeriek Numeriek, 2 decimalen Datum Betekenis Tekstkolom. Toegestaan zijn letters en cijfers. Af te raden zijn de tekens &,>,<,^, #,(, ), /, ~, %, </p, /> Getallenkolom. Alleen cijfers en eventueel een min-teken Bedragenkolom. Alleen cijfers, een decimale punt of komma en eventueel vooraan een min-teken. Achter de punt of komma moeten twee cijfers staan Datumkolom. Hier moet een geldige datum staan. De precieze notatie is afhankelijk van de gekozen land- en datuminstellingen op de pc. Zie ook de toelichting bij datums hieronder. U moet elke kolom in uw Excel bestand de Celeigenschappen geven die overeenkomen met het type van het bijbehorende PC-leden veld. Type PC-Leden veld Eigenschappen (Excel nederlands) Zie tabblad Getal van Cel eigenschappen Format Cells (Excel engels) Zie tabblad Number van Format Cells Alfanumeriek Categorie Standaard of Tekst Category General of Text Numeriek Categorie Getal, 0 decimalen Category Number, 0 decimal places Numeriek, 2 decimalen Categorie Getal, 2 decimalen Category Number, 2 decimal places Datum Kies een datumrepresentatie waarbij het jaar in 4 cijfers wordt weergegeven. Categorie Datum, bijv. dd-mm-jjjj of Categorie Aangepast dd-mm-jjjj of dd.mm.jjjj Kies een datumrepresentatie waarbij het jaar in 4 cijfers wordt weergegeven. Category Date, bijv. dd-mm-yyyy of Category Custom dd-mm-yyyy of dd.mm.yyyy U kunt ook gegevens importeren in de PC-Leden velden Extra1 t/m Extra20. U moet dan na de import de extra velden zichtbaar maken in PC-Leden. Daartoe start u PC-Leden, opent u het Ledenscherm en gaat u via menukeuze Bestand naar Beheer extra velden. Daar geeft u aan welke extra velden getoond moeten worden, wat de naam van deze velden is en hoe lang ze zijn. Voor alle te importeren kolommen van uw bestand geldt dat het aantal posities in een kolom niet groter mag zijn dan de maximum lengte van het bijbehorende PC-Leden veld. Als u zich daar niet aan houdt leidt dat waarschijnlijk tot import van slechts een gedeelte van de rijen, waarin bovendien onzin staat. Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 4 van 10

5 4. Verdere eisen aan het Excel bestand In het vervolg van deze beschrijving gaan we ervan uit dat u een Excel bestand maakt dat aan alle eisen voldoet. U converteert dat Excel bestand naar een.dbf bestand en leest het.dbf bestand in. De eerste rij van uw Excel bestand moet de naam van iedere kolom bevatten. U kunt uw eigen namen kiezen, of de namen van de PC-Leden velden gebruiken. Gebruik alleen letters en cijfers in de kolomnamen. Elke volgende rij van uw bestand bevat de gegevens van één lid. Titel (Dhr, Mevr, De heer, Mevrouw, etc.), voorletters, eventueel tussenvoegsel en achternaam moeten in aparte kolommen staan. Straatnaam, huisnummer, eventuele huisnr-toevoeging en postcode moeten in aparte kolommen staan. Buitenlandse adressen (met niet-nederlandse postcodes) kunt u gewoon importeren. Verwijder alle opmaak uit het Excel sheet. Dus niets vet of schuin of onderstreept. Verwijder alle inkleuringen en randen van het werkblad. Verwijder alle speciale uitlijningen. Dus alle tekst begint aan de linkerkant van de kolom, alle getallen staan rechts. In het Excel-werkblad mogen geen formules voorkomen. De import kan dan niet uitgevoerd worden. Kolommen Lidnr, Telefoon en Telmobiel. Dit zijn alfanumerieke kolommen (tekstkolommen). Als u in zo n kolom uitsluitend cijfers gebruikt (dus een lidnummer of telefoonnummer zonder streepjes, puntjes of spaties), dan MOET u in de eerste waarde een voorloopnul toevoegen (dus in plaats van ). Anders krijgt u een foutmelding bij het importeren. Kolommen Titel en Categorie. De waardes die u wilt importeren moeten in de tabel Titulatuur, resp. Categorieën staan. In de lege database staan al de titels De heer, Mejuffrouw en Mevrouw, en de categorieën Bestuur, Jeugdcom, Kantine en T.C. U kunt daaraan uw eigen titels en categorieën toevoegen en overbodige waardes verwijderen. Voordat u gaat importeren moet u daarom uw titels en categorieën toevoegen aan PC-Leden. U start daartoe PC-Leden en gaat via Hoofdfuncties > Systeembeheer > Onderhoud tabellen naar het window waar u uw waardes kunt invoeren. Als u een numerieke kolom (getallen of bedragen) wilt importeren, dan MOET er een waarde in de eerste rij (na de kolomkoppen) staan, anders krijgt u een foutmelding dat de veldtypes niet overeenkomen. Dit is van toepassing op de kolommen Huisnummer, Contributie, Gemerkt, Extra8 en Extra18. Als u een datum-kolom wilt importeren, dan MOET er een waarde in de eerste rij (na de kolomkoppen) staan, anders krijgt u een foutmelding dat de veldtypes niet overeenkomen. Dit is van toepassing op de kolommen Geboren, Lid_sinds, Opzegdatum, Aanmelddatum, Afmelddatum, Extra9, Extra10, Extra19 en Extra20. Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 5 van 10

6 5. dbase IV bestand maken Nadat u het Excel bestand heeft klaargemaakt en opgeslagen als.xls bestand, kunt u het gaan omzetten naar een.dbf bestand. Zorg dat u het veld linksboven (A1) heeft aangeklikt, anders zet u slechts een deel van de gegevens om naar dbase IV. Kies dan Opslaan als (Save as) en in het pop-up scherm kiest u bij Opslaan als: voor DBF 4 (dbase IV) (*.dbf). 6. Importeren in PC-Leden 1. Start het importprogramma En klik op de knop [ Importeren andere bestanden ]. Dan krijgt u het window: Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 6 van 10

7 2. Selecteer nu via de knop [ ] jn het vak Bestandsnaam het zojuist gemaakte.dbf bestand. Dan worden de bestandsnaam en alle herkende kolommen getoond en krijgt u iets dat lijkt op onderstaand scherm: 3. U selecteert nu telkens een regel uit de Import Velden en een regel uit de PC-Leden velden en koppelt ze via de knop [ > ]. Dan krijgt u na een paar keer selecteren iets als U kunt met de knop [ < ] een koppeling weer ongedaan maken. Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 7 van 10

8 4. Als u alle importvelden van uw bestand die u wilt importeren heeft gekoppeld aan een PC-leden veld, klikt up op [ OK ]. U moet daarbij minimaal de PC-leden velden Naam, Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats gekoppeld hebben, anders is de knop [OK ] niet actief. 5. Dan komt de vraag: 6. Klik nu op [ Ja ] en de import wordt gestart. Als alles goed gaat krijgt u na enige tijd de melding dat de gegevens zijn geïmporteerd. 7. Klik op [ OK ] en daarna op de knop [ Afsluiten ] en de import is klaar. U kunt nu in PC-Leden het resultaat bekijken. 7. Problemen en oplossingen Er komt een foutmelding na het kiezen van een.dbf bestand. De padnaam (naam van alle mappen achter elkaar) en/of de bestandsnaam is te lang. Zet het bestand in een andere map en/of maak de bestandsnaam korter. Een kolomnaam ontbreekt in het linkerdeel van het scherm Importeren DBF- bestanden. In de naam van de kolom staan verboden tekens. Bijv. een punt in Geb.datum. Gebruik alleen letters en cijfers. Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 8 van 10

9 In het scherm Importeren DBF- bestanden zijn aan de linkerkant te weinig kolommen te zien. Bij het malen van het.dbf bestand stond de cursor niet linksboven in het Excel-sheet, of er waren nog cellen of kolommen in het Excel-sheet geselecteerd. Er komt een foutmelding als u een datum-kolom of een numerieke kolom van uw bestand en een PC-Leden veld probeert te koppelen, terwijl de kolom wel het juiste type heeft. Het eerste veld (na de kolomkop) MOET een ingevulde waarde hebben. Vul een tijdelijke waarde in (die u na het importeren weer verwijdert in PC-Leden), of zet een andere gegevensrij bovenaan. Er wordt slechts een deel van de rijen geïmporteerd en/of er staan onjuiste, verschoven gegevens in PC-Leden. Er is minstens een kolom in uw importbestand die meer posities telt dan de maximum lengte van het bijbehorende PC-Leden veld. Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 9 van 10

10 Problemen die pas later optreden Na verloop van tijd blijkt dat sommige plaatsnamen in hoofdletters worden afgedrukt, en andere in kleine letters. Oorzaak: Geïmporteerde plaatsnamen die met kleine letters zijn geschreven, worden op lijsten met kleine letters afgedrukt. Naderhand toegevoegde plaatsen worden altijd in hoofdletters afgedrukt. U kunt de plaatsnamen handmatig in PC-Leden verbeteren, maar dat is niet echt nodig. In aangemaakte Incassobestanden (clieop-bestanden) worden records afgekeurd omdat het bankrekeningnummer of gironummer niet correct is. De nummers in PC-leden lijken wel correct. Oorzaak: Het geïmporteerde Bgnummer had het verkeerde formaat. Nu ontbreekt bijvoorbeeld bij de bankrekeningnummers de voorloopnul. Doorloop in het Ledenscherm alle leden met dit probleem. Klik op de knop wijzigen, klik in het bankrekeningnummer en klik op [ Opslaan ]. Nu is het juiste formaat opgeslagen. 8. Import laten uitvoeren door Helpdesk PC-Leden Als het U niet lukt om zelf de import uit te voeren, dan kunt u het Excel-bestand aanbieden voor analyse of een import mogelijk is. Voor deze analyse moet u wel beschikken over een Helpdeskcontract. Indien u ons de import laat doen na de analyse dan wordt hiervoor 125,00 incl. BTW aan kosten doorberekend, te voldoen via een eenmalige incassomachtiging. Het machtigingsformulier kunt u vinden op de website Importeren van ledenbestanden in PC-Leden Pagina 10 van 10

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Datum: 22-6-2012 Versie: 1.03 Inhoudsopgave 1. WERKWIJZE AANMAKEN IMPORTBESTANDEN... 4 2. BESTANDSSTRUCTUREN... 4 3. STAPPENPLAN... 4 3.1. AANMAKEN BESTANDEN...

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

importeren leden uit sportlink club

importeren leden uit sportlink club Start Sportlink Club en het onderstaande scherm wordt zichtbaar. Selecteer vervolgens in het zoekscherm 'Ja' in het vak 'Spelend en sporttype' Mocht u nu leden missen, dan zijn deze of nog niet aangemeld

Nadere informatie

- Om te beginnen dient u de data uit uw Excelbestand te configureren om deze in Beeple te importeren.

- Om te beginnen dient u de data uit uw Excelbestand te configureren om deze in Beeple te importeren. 1 In Beeple kan u de medewerkers één voor één toevoegen door hun gegevens in te geven en toe te voegen. Indien u deze gegevens reeds in een Excelbestand bezit, kan u deze aan het systeem toevoegen met

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Export/Import van Straten

Export/Import van Straten Technische nota AbiFire v5.4/v6.1 Export/Import van Straten Laatste revisie: 4 juli 2012 Inhoudopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht van de gegevens in de import/export... 2 3 Export gegevens van de straten...

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007)

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007) Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007) In het programma Microsoft Excel kunt u een adresbestand aanmaken. Dit bestand kunt u vervolgens weer gebruiken voor het afdrukken van adresetiketten

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

PC Leden: omzetten van Bank/gironummers naar BIC/IBAN nummers ( versie maart 2013)

PC Leden: omzetten van Bank/gironummers naar BIC/IBAN nummers ( versie maart 2013) Stappen voorafgaand aan de conversie van de bank/giro nummers naar IBAN: 1. Installeer PC Leden 7 en neem de oude database mee in de installatie. Uw PC Leden versie 7 is nu gevuld met de gegevens uit uw

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

2.2 Een tabel ontwerpen

2.2 Een tabel ontwerpen 2.2 Een tabel ontwerpen 2.2.1 Gegevens analyse Alvorens de tabellen van een database te kunnen gaan opzetten, dient u eerst te bepalen, welke gegevens daarin moeten worden opgenomen. Bepaal eerst het doel

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Index Inleiding 1 Stap 1: Inloggen 2 Stap 2: Dashboard 3 Stap 3: SMS Center 4 Stap 4: Nieuw bericht (ongepersonaliseerd) 5 Stap 5: Importeer CSV 7 Stap 6: Het

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip

Excellerend Kwartaaltip Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL1876.58.316 B.01 BANK: NL72ABNA053.68.25.491 KVK: 24389967 Word(perfect) Tijdens mijn studie Bedrijfskunde in

Nadere informatie

Aanmaken. Transportfile. EasyNBF

Aanmaken. Transportfile. EasyNBF Aanmaken Transportfile EasyNBF 1 0 Inhoudsopgave 0 INHOUDSOPGAVE 2 1 EASYTRANSPORT 3 1.1 Het formaat waarin scores worden verwerkt 4 1.2 Een score transportbestand aanmaken 5 1.2.1 Handmatig invoeren van

Nadere informatie

Het converteren van startnummers van 7 naar 9 cijfers. Synchroniseren van data aan sportlink door middel van csv file.

Het converteren van startnummers van 7 naar 9 cijfers. Synchroniseren van data aan sportlink door middel van csv file. Het converteren van startnummers van 7 naar 9 cijfers. In verband met het converteren van de 7 cijferige startnummer naar 9 cijferige startnummers bij de KNZB, is het nodig uw Team Manager bestanden bij

Nadere informatie

Nummerblokken tool. Gebruikershandleiding. Openbare informatie. Datum 17 maart Auteur Arjen Knibbe. Telefoon Versie 1.

Nummerblokken tool. Gebruikershandleiding. Openbare informatie. Datum 17 maart Auteur Arjen Knibbe. Telefoon Versie 1. Auteur Arjen Knibbe Telefoon 0800-0220606 Nummerblokken tool Gebruikershandleiding Openbare informatie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 1.1. Nummerblokkentool 2 1.2. Ondersteunde browsers 2 2. Werken met de

Nadere informatie

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3 HANDLEIDING Conversie met PCM converter versie 1.3 Na het downloaden van de Pharmacom/Medicom bestanden kunt u de geëxporteerde bestanden gaan converteren middels de PCM-converter. U start via de inlogmogelijkheid

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen Het converteren van adres- en andere relatiegegevens in PSU Relatiebeheer, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen...

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... 12 WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s Via Management,

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Import Handleiding AxiomV Aanvullende informatie Artikelnummer : AX5-PRO-DT Versie : 1.0 juli 2006 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

1 DATABASE MANAGEMENT

1 DATABASE MANAGEMENT 1 DATABASE MANAGEMENT 1.1 Inleiding Excel wordt veel gebruikt om met lijsten te werken. Meestal om informatie, zoals klantgegevens, op te slaan. Ook worden lijsten vaak gebruikt om gegevens te verwerken

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

2. Een adressenbestand maken in Excel

2. Een adressenbestand maken in Excel 23 2. Een adressenbestand maken in Excel Als u een grote hoeveelheid brieven of kaarten gaat versturen, kan het handig zijn om daarvoor adresetiketten af te drukken. Adresetiketten kunt u gebruiken voor

Nadere informatie

Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies kiezen:

Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies kiezen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 De functies Gemiddelde en Afronding Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies

Nadere informatie

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker IBAN BIC Service Gebruikersinstructies IBAN BIC MultiChecker Disclaimer Dit document is door de stichting IBAN Service NL opgesteld. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van

Nadere informatie

LAVS uploaden adressenlijst

LAVS uploaden adressenlijst LAVS uploaden adressenlijst Adressenlijst toevoegen in Bezit bij complex RWS INFORMATIE - Uitgegeven door RWS Leefomgeving Informatie Datum 19 juli 2017 Status definitief Versie 1.0 Inleiding Uploaden

Nadere informatie

Handleiding IDEP: Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers

Handleiding IDEP: Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers Handleiding IDEP Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je meerdere stromen en/of periodes en/of aangevers in één keer kunt inlezen. Dat betekent

Nadere informatie

Handleiding registratie kandidaten

Handleiding registratie kandidaten Handleiding registratie kandidaten Registreren van kandidaten : Bij problemen met het gebruik van de kandidaten applicatie neem contact op met de HELPDESK tel. 06-12318076 of via vkz2008@midex.nl De belangengroepering

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

Leerlinggegevens importeren

Leerlinggegevens importeren Leerlinggegevens importeren De leerlingen (en docenten) zijn als klant opgenomen in het Wise-systeem. De Bibliotheek importeert hiertoe jaarlijks een bestand uit de leerlingenadministratie van de school.

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA Inhoudstafel 1. Voorwaarden voor het importeren van een bestand. p. 3 1.1 De naam en het formaat van het bestand.. p. 3 1.2 De inhoud van het bestand...p.

Nadere informatie

kostenlijnen Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN Europese Unie

kostenlijnen Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN Europese Unie Praktische Handleiding gids bulk Comm toevoegen kostenlijnen Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Europese Unie Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Hoe de functie Bulk toevoegen kostenlijnen

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding importeren Foto bij artikel

Handleiding importeren Foto bij artikel Voorwoord Het Excel bestand Exact Online foto bij artikel maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online. Met

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Import Handleiding AxiomLite Aanvullende informatie Artikelnummer : AXLDT Versie : 1.0, mei 2014 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar

Nadere informatie

Act! Salutation Tool ICT

Act! Salutation Tool ICT Act! Salutation Tool Handleiding Versie 1.0 1-07-2015 Inleiding Betrapt u uzelf er ook regelmatig op, dat uw t.a.v. en uw briefaanhef niet volgens de juiste regels zijn opgesteld? Bent u ook altijd aan

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge

Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge 08.05.2016 In de brief over Dwars door Brugge vind je een link die je naar de inschrijvingspagina voor scholen leidt. Hieronder vind je een stappenplan hoe het inschrijvingsplatform

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

3. Een dia met een tabel

3. Een dia met een tabel 51 3. Een dia met een tabel Wanneer u in uw presentatie bepaalde gegevens met elkaar gaat vergelijken, dan is het een goed idee om een dia met een tabel te maken. Een tabel is een opsomming van gegevens

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

2.8 Tabellen importeren of koppelen

2.8 Tabellen importeren of koppelen 2.8 Tabellen importeren of koppelen In Acces kan u gebruik maken van tabellen uit een andere applicaties zoals Excel. U kunt kiezen tussen het koppelen van de tabellen, voor als u deze nog in de oorspronkelijke

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

5. Excel als database

5. Excel als database 133 5. Excel als database Tabellen in Excel kunnen ook goed gebruikt worden om lijsten met gegevens bij te houden. Denkt u maar aan artikellijsten, personeelslijsten of ledenlijsten. Maar ook de gegevens

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel declaratie format voor de jeugdzorg H10 Inkoopbureau 13-1-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie format... 2 Systeem controles:...

Nadere informatie