Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Versie: Gebruikershandleiding

2 Gepubliceerd: SWD

3 Inhoud... 4 Aan de slag met... 4 Zakelijke bestanden openen...6 Documenten bewerken...6 Spreadsheets bewerken...8 Diavoorstellingen bewerken Diavoorstellingen presenteren...12 Snelkoppelingen: Wettelijke bepalingen...16

4 Aan de slag met Met kunt u Microsoft Word-documenten en Microsoft Excel-spreadsheets maken, bewerken en opmaken. U kunt ook Microsoft PowerPoint-presentaties op uw BlackBerry-toestel bewerken, weergeven en presenteren. Een document of spreadsheet maken Voer in een van de volgende handelingen uit: Als u een document wilt maken, raakt u aan. Als u een spreadsheet wilt maken, raakt u aan. Een bestand openen in U kunt alle -bestanden die op uw BlackBerry-toestel zijn opgeslagen, weergeven door of recent gebruikte bestanden weergeven door aan te raken. aan te raken Als u een bestand wilt weergeven in, raakt u een bestand aan. Raak aan om het bestand te bewerken in Word To Go, Sheet To Go of Slideshow To Go. Als u een bestand wilt openen dat is opgeslagen op uw BlackBerry-toestel, op een mediakaart of op een ander aangesloten toestel, raakt u aan. Tip: Als u bent aangemeld bij een cloudtoepassing op uw toestel, kunt u ook bestanden openen die in de cloud zijn opgeslagen. Een bestand uit verwijderen Wanneer u een bestand verwijdert van, wordt het bestand permanent van uw BlackBerry-toestel verwijderd. Wanneer u een bestand wist uit de weergave Recent, wordt dat bestand verborgen in die weergave, maar kan het nog steeds worden opgehaald in de weergave Alles. Als u een bestand uit wilt verwijderen, raakt u het bestand lang aan. Raak aan. Als u een bestand wilt verbergen in de weergave Recent, raakt u het bestand lang aan. Raak aan. 4

5 Wijzigingen in een bestand opslaan in Documents To Go Wanneer u een bestand opslaat met, kunt u kiezen waar het bestand wordt opgeslagen. U kunt een bestand bijvoorbeeld opslaan in de cloud, op een station of op een mediakaart. Als u een bestand sluit zonder uw wijzigingen op te slaan, kunt u uw wijzigingen herstellen wanneer u Word To Go of Sheet To Go weer opent. 2. Voer een van de volgende handelingen uit: Als u uw bestand op de standaardlocatie wilt opslaan, raakt u aan. Als u wilt kiezen waar het bestand wordt opgeslagen, raakt u aan. Nadat u uw bestand een naam hebt gegeven, raakt u de locatie aan waar u het bestand wilt opslaan. Tip: vraagt u of u uw wijzigingen wilt opslaan of weggooien wanneer u een bestand sluit. Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren in Als u een actie ongedaan wilt maken, raakt u aan. Als u een actie opnieuw wilt uitvoeren, raakt u aan. Tip: U kunt uw acties ongedaan maken tot de laatste keer dat u het bestand waar u in werkt heeft opgeslagen. Een bestand delen vanuit U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw toestel, rechtstreeks delen vanuit. U kunt een bestand bijvoorbeeld delen als bijlage of met behulp van NFC-technologie. 2. Raak een optie aan. Tip: U kunt koppelingen naar bestanden die zijn opgeslagen in bepaalde cloud-apps, zoals Dropbox of SharePoint, ook rechtstreeks delen vanuit. 5

6 Zakelijke bestanden openen Als u BlackBerry Balance-technologie gebruikt, kunt u uw werk en privéleven beheren op één BlackBerry-toestel. beheert tegelijkertijd bestanden in uw werkruimte en persoonlijke ruimte, maar u kunt bestanden niet kopiëren of verplaatsen van uw werkruimte naar uw persoonlijke ruimte. Als u bijvoorbeeld een bijlage vanuit uw werk- opslaat, kunt u deze alleen in openen in uw werkruimte. De actieve frames op uw beginscherm gebruiken om apps uit uw werkruimte aan te geven. Bestanden op een mediakaart zijn alleen beschikbaar in de persoonlijke ruimte en worden niet weergegeven in de werkruimte. Als u een bestand met in de werkruimte maakt of bewerkt en u uw bestand wilt opslaan in de cloud, moet u zich aanmelden bij een cloud-app in de werkruimte op uw toestel. Zo verkrijgt u toegang tot uw zakelijke bestanden: 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. 2. Raak Overschakelen naar werkruimte aan. 3. Open. Tip: U kunt ook toegang tot de bestanden in uw werkruimte krijgen door > aan te raken. Documenten bewerken Tekst knippen, kopiëren en plakken in een document 1. Raak de tekst die u wilt kopiëren lang aan. 2. Markeer het gebied door de cursorindicators te verplaatsen. 3. Raak of aan. 4. Raak de positie waar u de tekst wilt plakken lang aan. 5. Raak aan. Het lettertype of de opmaak wijzigen Als u het lettertype of de opmaak wilt wijzigen, raakt u aan. Als u de stijl of opmaak van de tekst wilt wijzigen, raakt u aan. Als u een lijst met opsommingstekens of nummering wilt invoegen, raakt u aan. 6

7 Als u de uitlijning of inspringing van een alinea wilt wijzigen, raakt u aan. Een bladwijzer in een document weergeven 2. Raak aan. 3. Raak de naam aan van de bladwijzer waar u naartoe wilt. Spelling in een document corrigeren Met de spellingcontrole kunt u snel en eenvoudig spelfouten verbeteren. Als u een woord verkeerd spelt, wordt het onderstreept, zodat u het eenvoudig kunt vinden en verbeteren. 1. Raak een woord aan. 2. Raak de juiste spelling van het woord aan. Tip: Als de spellingcontrole een woord markeert als fout gespeld terwijl het dat niet is, raakt u Toevoegen aan woordenlijst aan om het woord toe te voegen aan de woordenlijst op uw BlackBerry-toestel. Woorden in een document tellen U kunt de woorden tellen van een volledig document of een tekstgebied markeren om de woorden daarvan te laten tellen. Zo telt u de woorden in een tekstgebied of een document: 2. Raak aan. Tekst in een document zoeken en vervangen 2. Typ een woord of zinsdeel in het veld Zoeken. 3. Typ een woord of fragment in het veld Vervangen > Enter. 4. Raak of aan. 5. Raak aan om naar het volgende exemplaar van het woord of zinsdeel in het document te gaan. Tip: Als u meer opties wilt zien, raakt u aan en sleept u uw vinger omlaag. 7

8 Spreadsheets bewerken Het formaat aanpassen van een rij of kolom 1. Raak de kop van een rij of kolom aan. 2. Raak de geselecteerde kop van een rij of kolom lang aan. 3. Wanneer het toestel trilt, voert u een van de volgende handelingen uit: Als u het formaat van een rij wilt wijzigen, raakt u lang aan. Sleep uw vinger omhoog of omlaag. Als u het formaat van een kolom wilt wijzigen, raakt u lang aan. Sleep uw vinger naar links of naar rechts. Rijen en kolommen verbergen of weergeven U kunt een afzonderlijke rij of kolom, of een selectie van meerdere rijen of kolommen verbergen. 1. Raak de kop van een rij of kolom aan en ga door totdat alle rijen of kolommen die u wilt verbergen of weergeven zijn geselecteerd. 2. Raak een willekeurig deel van de selectie aan. 3. Voer een van de volgende handelingen uit: Als u een rij of kolom wilt verbergen, raakt u aan. Als u een verborgen rij of kolom wilt weergeven, raakt u aan. Deelvensters vastzetten in een spreadsheet Met de functie voor deelvensters vastzetten kunt u een rij, kolom, cel of groep cellen in een spreadsheet vastzetten. 1. Raak het item dat u wilt vastzetten lang aan. 2. Raak aan. Tip: Als u een selectie van cellen die u hebt vastgezet weer wilt vrijgeven, raakt u het vastgezette deelvenster lang aan. Raak opnieuw aan. Tekstterugloop inschakelen 1. Raak een cel, rij of kolom aan. 8

9 2. Raak aan. 3. Raak aan. 4. Raak aan. Het lettertype of de opmaak wijzigen Als u het lettertype of de opmaak van tekst wilt wijzigen, raakt u aan. Als u de getalnotatie van een cel wilt wijzigen, markeert u de cel en raakt u aan. Tip: U kunt bestaande formules bewerken door ze te wijzigen in de tekstbalk boven aan het scherm. Een cel, rij of kolom knippen, kopiëren en plakken 1. Raak een cel, rij of kolom aan. 2. Raak de geselecteerde cel, rij of kolom aan. 3. Raak of aan. 4. Raak de positie waar u het item wilt plakken twee keer aan. 5. Raak aan. Tekst in een spreadsheet zoeken en vervangen 2. Raak aan. 3. Raak aan. 4. Voer een van de volgende handelingen uit: Typ een waarde in het veld. Druk op het toetsenbord op Enter of raak Zoeken aan. Typ een waarde in het veld. Druk op het toetsenbord op Enter of raak Vervangen aan. 5. Raak aan om naar de volgende waarde in het spreadsheet te gaan. De inhoud van een cel wissen 1. Raak een cel aan. 9

10 2. Raak aan. Diavoorstellingen bewerken Het lettertype of de opmaak van een diavoorstelling wijzigen U kunt de afstand en uitlijning van de inhoud op uw dia's aanpassen. U kunt ook het lettertype en de opmaak van de inhoud op de dia bewerken. 2. Raak aan. 3. Voer een van de volgende handelingen uit: Als u de stijl of opmaak van de tekst wilt wijzigen, raakt u aan. Als u een lijst met opsommingstekens of nummering wilt invoegen, raakt u aan. Als u de uitlijning of inspringing van een alinea wilt wijzigen, raakt u aan. Tekst knippen, kopiëren en plakken in een diavoorstelling 2. Raak het tekstvak dat u wilt bewerken lang aan. 3. Raak de tekst die u wilt kopiëren lang aan. 4. Markeer het gebied door de cursorindicators te verplaatsen. 5. Raak of aan. 6. Raak de positie waar u de tekst wilt plakken lang aan. 7. Raak aan. Spelling in een diavoorstelling corrigeren Met de spellingcontrole kunt u snel en eenvoudig spelfouten verbeteren. Als u een woord verkeerd spelt, wordt het onderstreept, zodat u het eenvoudig kunt vinden en verbeteren. 10

11 2. Raak het tekstvak dat u wilt bewerken lang aan. 3. Raak een woord aan. 4. Raak de juiste spelling van het woord aan. Tip: Als de spellingcontrole een woord markeert als fout gespeld terwijl het dat niet is, raakt u Toevoegen aan woordenlijst aan om het woord toe te voegen aan de woordenlijst op uw BlackBerry-toestel. Tekst in een diavoorstelling zoeken en vervangen U kunt uw presentatie doorzoeken om woorden en zinsdelen te zoeken en vervangen die kunnen worden bewerkt. 2. Raak aan. 3. Raak aan. 4. Voer een van de volgende handelingen uit: Typ een woord of zinsdeel in het veld. Druk op het toetsenbord op Enter of raak Zoeken aan. Typ een woord of zinsdeel in het veld. Druk op het toetsenbord op Enter of raak Vervangen aan. 5. Raak aan om naar het volgende exemplaar van het woord of zinsdeel in de presentatie te gaan. Naar een dia springen 1. Raak > aan. Als u terug wilt springen in de presentatie, schuift u met uw vinger naar rechts. Als u vooruit wilt springen in de presentatie, schuift u met uw vinger naar links. 2. Raak de dia aan waar u heen wilt springen. De volgorde van dia's wijzigen 1. Raak een dia in de bovenlijst lang aan. 2. Wanneer het toestel trilt, sleept u de dia naar de gewenste plaats. 3. Laat de dia los. 11

12 Dia's verbergen of verwijderen 1. Naar de dia gaan die u wilt verwijderen of verbergen. 2. Raak de dia aan in de bovenlijst. Als u de dia wilt verbergen, raakt u aan. Als u de dia wilt verwijderen, raakt u aan. Dianotities bewerken 2. Raak aan. 3. Raak aan. 4. Als u notities wilt bewerken, raakt u het gedeelte met notities van het scherm lang aan. Een presentatie met diavoorstelling weergeven Wanneer u een presentatie weergeeft op uw BlackBerry-toestel, ziet uw scherm er precies zo uit als wanneer u een diavoorstelling afspeelt. Uw toestel hoeft niet verbonden te zijn met een HDMI-kabel om een presentatie weer te geven. 1. Raak Presenteren aan. 2. Raak Afspelen aan. 3. Voer een van de volgende handelingen uit: Als u uw presentatie wilt controleren, raakt u Voorbeeld aan. Als u uw presentatie wilt oefenen en de timing wilt uitproberen, raakt u Oefenen aan. 4. Veeg uw vinger naar links of rechts om door dia's te navigeren. Tip: U kunt een presentatie delen met een vriend of collega door uw scherm via een BBM Video-chat te delen. Zie de sectie BBM Video in de Help voor meer informatie. Diavoorstellingen presenteren Een diavoorstelling presenteren Als u een diavoorstelling wilt presenteren, sluit u uw BlackBerry-toestel met een HDMI-kabel aan op een externe bron. 12

13 1. Raak Presenteren aan. 2. Raak Afspelen aan. 3. Raak Presenteren aan. 4. Als u de presentatienotities wilt weergeven, raakt u > aan. 5. Veeg met uw vinger naar links om naar de volgende dia te gaan. Als u de presentatie van een diavoorstelling wilt stoppen, raakt u aan. Een diavoorstelling draadloos presenteren met Afspelen op U kunt draadloos een diavoorstelling presenteren op een computer, tv of andere thuisentertainmentapparatuur die Wi-Fi CERTIFIED Miracast-technologie ondersteunt. 1. Raak Presenteren aan. 2. Raak Afspelen aan. 3. Raak Presenteren aan. 4. Selecteer een toestel waarop u uw diavoorstelling wilt presenteren. Een presentie controleren in de oefen- of voorbeeldmodus Met de oefen- en voorbeeldmodus kunt u uw presentatie oefenen terwijl u de diavoorstelling bekijkt zoals deze wordt weergegeven aan uw publiek. In de oefenmodus wordt een timer weergegeven op het scherm, zodat u uzelf kunt timen. U kunt uw presentatie ook onderbreken. 1. Raak Presenteren aan. 2. Raak Afspelen aan. 3. Raak Oefenen of Voorbeeld aan. 4. Voer een van de volgende handelingen uit: Schuif uw vinger naar links of naar recht om door dia's te navigeren. Raak in de oefenmodus aan om de timer te stoppen. Als u de timer weer wilt starten, raakt u aan. In- of uitzoomen op een dia Tijdens een presentatie kunt u inzoomen op een dia met de zoomfunctie. De zoomactie wordt op het presentatiescherm weergegeven zodat uw publiek het kan zien. 13

14 Schuif uw vingers uit elkaar om in te zoomen op een dia. Als u naar een ander deel van een dia wilt terwijl u ingezoomd bent, schuift u uw vinger naar het gebied van het scherm dat u wilt weergeven. Schuif uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen. De virtuele laseraanwijzer gebruiken Met de virtuele laseraanwijzer kunt u uw vinger als laseraanwijzer gebruiken. Gebruik deze functie om gebieden op uw dia aan te duiden en de aandacht van uw publiek erop te vestigen. 1. Raak het gebied van uw scherm dat u wilt aanwijzen lang aan. 2. Wanneer het toestel trilt, verplaatst u de laseraanwijzer om andere gebieden van uw dia aan te duiden 3. Als u de laseraanwijzer wilt verwijderen, haalt u uw vinger van het scherm. Snelkoppelingen: U kunt de volgende snelkoppelingen gebruiken met. Snelkoppelingen: Word To Go Naar het begin van een document gaan Naar het einde van een document gaan Druk op T Druk op B Eén scherm naar beneden scrollen Druk op. Eén scherm naar boven scrollen Druk op en. Inzoomen Uitzoomen Druk op I Druk op O Snelkoppelingen: Sheet To Go Naar het begin van een spreadsheet gaan Naar het einde van een spreadsheet gaan Druk op T Druk op B Eén scherm naar beneden scrollen Druk op. 14

15 Eén scherm naar boven scrollen Druk op en. Naar de volgende tab van het werkblad gaan Naar de vorige tab van het werkblad gaan Inzoomen Uitzoomen Druk op N Druk op P Druk op I Druk op O Snelkoppelingen: Slideshow To Go Naar de eerste dia gaan Naar de laatste dia gaan Druk op T Druk op B Naar de volgende dia gaan Druk op N, of. Naar de vorige dia gaan Druk op P, of en. Inzoomen op een dia Uitzoomen op een dia Een actie ongedaan maken Druk op I Druk op O Druk op U 15

16 Wettelijke bepalingen Wettelijke bepalingen 2014 BlackBerry. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry en gerelateerde handelsmerken, namen en logo's zijn eigendom van Blackberry Limited en zijn gedeponeerd en/of worden gebruikt als handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld. Dropbox is een handelsmerk van Dropbox, Inc. HDMI is een handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. Windows, Excel, SharePoint en PowerPoint zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Wi-Fi CERTIFIED Miracast is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Deze documentatie, met inbegrip van alle documentatie die bij verwijzing hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via wordt u in de huidige staat ("AS IS") en zoals beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie door BlackBerry Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("BlackBerry") en BlackBerry accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige typefouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van BlackBerry te beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de door BlackBerry gebruikte technologie in algemene termen. BlackBerry behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; BlackBerry is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie. Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of diensten van derden bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd door het auteursrecht en/of websites van derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden"). BlackBerry heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor enige Producten en diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze documentatie naar Producten en diensten van derden impliceert op geen enkele wijze dat BlackBerry de Producten en diensten van derden of derden aanbeveelt. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF ONGESCHREVEN RECHT OF TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE, HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, HIERBIJ UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR KUNNEN WORDEN BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT VERKREGEN. 16

17 Wettelijke bepalingen VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL BLACKBERRY IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK ERVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE: DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE SCHADE, WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN MET ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN BLACKBERRY, KOSTEN DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN BLACKBERRY OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ALLE ANDERE DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES,ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS ALS BLACKBERRY IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL BLACKBERRY GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS IS, MET INBEGRIP VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID. DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE OORZAAK, VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN BLIJVEN VAN KRACHT NA EEN FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG VERHAALRECHT DAT HIERIN IS VERMELD; EN (B) OP BLACKBERRY EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS (MET INBEGRIP VAN SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE BLACKBERRY-DISTRIBUTEURS (OOK MET INBEGRIP VAN SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMERS. NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN GEVAL EEN DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER, ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER VAN BLACKBERRY OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN BLACKBERRY AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE DOCUMENTATIE. Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders is internetten met een abonnement op BlackBerry Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en functies. Voor installatie of gebruik van Producten en diensten van derden met producten en diensten van BlackBerry kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere licenties vereist zijn om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of u gebruik maakt van Producten en diensten van derden en of hiervoor licenties van derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de desbetreffende 17

18 Wettelijke bepalingen licenties. U dient Producten en diensten van derden niet te installeren of te gebruiken voordat u alle benodigde licenties hebt verkregen. Producten en diensten van derden die zijn geleverd bij producten en diensten van BlackBerry, worden voor uw gemak geleverd en worden in de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door BlackBerry en BlackBerry accepteert geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden bepaald door en zal onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van afzonderlijke licenties en andere overeenkomsten van derden die hierop van toepassing zijn, behalve voor zover uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met BlackBerry vermeld. Voor bepaalde functies in dit document is een minimumversie van de software BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software en/of BlackBerry Device Software vereist. De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst met BlackBerry die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT DOOR BLACKBERRY VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN BLACKBERRY. BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario Canada N2K 0A7 BlackBerry UK Limited 200 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE Verenigd Koninkrijk Gepubliceerd in Canada 18

BlackBerry Desktop Software Handleiding voor installatie op de achtergrond

BlackBerry Desktop Software Handleiding voor installatie op de achtergrond BlackBerry Desktop Software Handleiding voor installatie op de achtergrond Versie: 7.1 SWD-1690241-0720051432-006 Inhoudsopgave... 2 Vereisten: installatie op de achtergrond... 2 Parameters voor de installatie

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

BlackBerry Z10 Smartphone. Gebruikershandleiding

BlackBerry Z10 Smartphone. Gebruikershandleiding BlackBerry Z10 Smartphone Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-05-07 SWD-20140507101035147 Inhoud Instellen en basisbeginselen...6 Nieuw in deze versie... 6 Uw toestel in één oogopslag... 7 Wat is

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Bedankt voor uw aankoop van een Sony Ericsson T700. In stijl communiceren. Laat zien wie je bent. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. Als u in aanmerking wilt komen voor een set

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center voor hosts, presentatoren en deelnemers Copyright 1997 2012 Cisco and/or its affiliates. Alle rechten voorbehouden. WEBEX, CISCO, Cisco WebEx, het CISCO-logo

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Aan de slag met het maken van BI-werkruimten SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Feature Pack 3

Aan de slag met het maken van BI-werkruimten SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Feature Pack 3 Aan de slag met het maken van BI-werkruimten SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Feature Pack 3 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge,

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Over je ereader...5. Wi-Fi gebruiken...14

Over je ereader...5. Wi-Fi gebruiken...14 Handleiding Kobo Aura-gebruikersgids Inhoudsopgave Over je ereader...5 Anatomie van je Kobo ereader...5 Je Kobo ereader opladen...7 Je Kobo ereader opladen met een muuradapter...8 Je Kobo ereader aan-

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Voor het laatst bijgewerkt op 07 april 2015. Volledige vervanging van de versie van 18 juni 2014.

Voor het laatst bijgewerkt op 07 april 2015. Volledige vervanging van de versie van 18 juni 2014. Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Document Cloud Voor het laatst bijgewerkt op 07 april 2015. Volledige vervanging van de versie van 18 juni 2014. Termen met hoofdletters in deze Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Uitgave 2.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK,

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie