BlackBerry Messenger SDK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BlackBerry Messenger SDK"

Transcriptie

1 BlackBerry Messenger SDK Versie: 1.3 Gids Snel op weg

2 Gepubliceerd: SWD

3 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten Versieafhankelijkheden BlackBerry Messenger De BlackBerry Messenger-pre-productieomgeving Communicatiebeperkingen Simulatoren installeren en configureren voor ondersteuning van BlackBerry Messenger SDK... 6 Java-omgevingsvariabelen instellen... 6 Installeren en uitvoeren van BlackBerry MDS Simulator... 6 BlackBerry MDS Simulator configureren om codering van onbeperkte sterkte te gebruiken... 7 Het BlackBerry Smartphone Simulator-pakket installeren... 7 Configuratie van BlackBerry Smartphone Simulator Uw ontwikkelingsomgeving instellen... 9 Maak een project voor uw BlackBerry Messenger-toepassing met de BlackBerry Java Plug-in voor Eclipse.. 9 Maak een werkruimte voor uw BlackBerry Messenger-toepassing met de BlackBerry Java Development Environment Uw BlackBerry Messenger-toepassing uitvoeren Uw toepassing uitvoeren met behulp van de simulatoren Uw toepassing uitvoeren vanuit de BlackBerry Java-plug-in voor Eclipse Uw toepassing uitvoeren in de BlackBerry Java Development Environment Feedback geven Wettelijke bepalingen... 15

4 Systeemvereisten Systeemvereisten 1 Java SE Development Kit (JDK), 32-bits, versie 6, update 20 of hoger (http://www.oracle.com/technetwork/java/ javase/downloads/index.html) Opmerking: Het BlackBerry Messenger-platform biedt geen ondersteuning voor 64-bits Java en Java 7. Een van de volgende ontwikkelingsomgevingen: BlackBerry Java Plug-in voor Eclipse (na.blackberry.com/developers/javaappdev/javaplugin.jsp) met de BlackBerry Java SDK 6.0 BlackBerry Java Development Environment 6.0 (na.blackberry.com/eng/developers/javaappdev/ javadevenv.jsp) 2

5 Versieafhankelijkheden BlackBerry Messenger Versieafhankelijkheden BlackBerry Messenger 2 De volgende tabel toont de afhankelijkheid tussen versies van de BlackBerry Messenger SDK, BlackBerry Messenger en BlackBerry Device Software. U kunt deze tabel gebruiken om de minimale versies van BBM en BlackBerry Device Software vast te stellen die vereist zijn om uw toepassing uit te voeren. BBM SDK-versie BBM-versie BlackBerry Device Software-versie en hoger en hoger en hoger 3

6 De BlackBerry Messenger-pre-productieomgeving De BlackBerry Messenger-preproductieomgeving De BlackBerry Messenger pre-productieomgeving is een speciale groep van BBM-services die alle functionaliteit van het BBM Social Platform biedt. De pre-productieomgeving is ideaal voor het bouwen van interne, alfa- en bètaversies van uw apps die zijn verbonden met BBM. Het voorziet u van een gelegenheid om de functies op en functionaliteit van uw apps te testen op geactiveerde BlackBerry-smartphones met een kleine bèta-community voor u ze in de BlackBerry App World-shop vrijgeeft. Als (de versie van) uw app nog niet bestaat in BlackBerry App World, wordt deze automatisch in de preproductieomgeving geplaatst. De UUID die u opgeeft, werkt als een unieke identificatie voor uw app die ongunstige of ongewilde gebeurtenissen in het verkeer met uw app (zoals haperingen) controleert. Aangezien de pre-productieomgeving voor het testen is bedoeld, terwijl deze het verkeer van uw app in de productieomgeving beperkt, zijn de volgende beperkingen van toepassing: Elke app is tot 100 actieve instanties beperkt. Een app verloopt na 180 dagen. Zodra uw app is verlopen, heeft deze niet langer toegang tot de BBM Platformservices in de pre-productieomgeving. Nadat u (de versie van) uw app hebt verzonden naar BlackBerry App World, wordt de einddatum die met de UUID van de app is gekoppeld, verwijderd. Een app in pre-productie kan alleen communiceren met andere gebruikers die dezelfde (versie van de) app gebruiken (bijvoorbeeld inhoud delen of uitnodigingen verzenden). Dit betekent dat gebruikers die de app testen niet kunnen communiceren met gebruikers die een versie van de app gebruiken die verzonden is naar of beschikbaar is in BlackBerry App World. 3 4

7 Communicatiebeperkingen Communicatiebeperkingen 4 Om te voorkomen dat een toepassing te veel van de beschikbare bandbreedte gebruikt, beperkt het BlackBerry Messenger-platform het totale volume van gegevens dat door een met BBM verbonden toepassing wordt overgedragen als volgt: Alle berichten en toepassingsgegevens die over kanaal- en sessieverbindingen worden overgedragen voor alle met BBM verbonden toepassingen op een BlackBerry-toestel worden uitgevoerd, zijn beperkt tot een maximale gegevensoverdrachtsnelheid die door de BBM-server wordt geconfigureerd. Als het totale volume van gegevens dat aan een toepassing wordt toegeschreven de maximale overdrachtsnelheid dreigt te overschrijden, beperkt het BBM-platform gegevensverkeer voor die toepassing om de overdrachtsnelheid tot een aanvaardbaar niveau te verminderen. Bestandsoverdrachten die vanaf een met BBM verbonden toepassing worden verzonden worden niet als toepassingsgegevens beschouwd en vallen daarom niet onder deze beperking op de gegevensoverdrachtsnelheid. Bestandsoverdrachten verzonden vanaf een met BBM verbonden toepassing zijn beperkt tot een maximum van 60 kb per overdracht. Het maximumaantal van gebruikers in een verbinding is tot 24 beperkt. 5

8 Simulatoren installeren en configureren voor ondersteuning van BlackBerry Messenger SDK Simulatoren installeren en configureren voor ondersteuning van BlackBerry Messenger SDK 5 Om uw BBM-toepassing te testen, moet u de BlackBerry MDS Simulator en de BlackBerry Smartphone Simulator installeren en zo configureren dat communicatie tussen de BlackBerry MDS Simulator en de twee exemplaren van de BlackBerry Smartphone Simulator mogelijk is. Java-omgevingsvariabelen instellen Vóór u begint: Controleer of u de 32-bits versie van de Java SE Development Kit (JDK) uitvoert. 1. Open in Windows het dialoogvenster Environment Variables. 2. Stel de omgevingsvariabele JAVA_HOME in op de directory waar u de JDK hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld: C: \Program Files\Java\jdk1.6.0_24. In 64-bits edities van Windows is het standaardpad C:\Program Files(x86)\Java\jdk1.6.0_ In de omgevingsvariabele PATH voegt u %JAVA_HOME%\bin; toe aan het begin van de tekenreeks. 4. Klik OK om op te slaan en het dialoogvenster Environment Variables te sluiten. 5. Controleer of uw omgevingsvariabelen correct zijn ingesteld. a. Open een opdrachtregel. b. Typ java -version en controleer of de Java-versie dezelfde is als de versie die u in de omgevingsvariabele hebt ingesteld: java version "1.6.0_24" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07) Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.1-b02, mixed mode, sharing) Installeren en uitvoeren van BlackBerry MDS Simulator Vóór u begint: Voer de taak BlackBerry MDS Simulator configureren om codering van onbeperkte sterkte te gebruiken uit. 1. In de map waar u BlackBerry Messenger SDK hebt uitgepakt, opent u de map MDS simulator. 2. Pak het bestand MDSv3.5.3.zip uit. 3. Open de map sdk > mds. 4. Dubbelklik op run.bat om de BlackBerry MDS Simulator te starten. Als u klaar bent: Als u de BlackBerry MDS Simulator en de BlackBerry Smartphone Simulator uitvoert op verschillende computers, wijzigt u in het bestand rimpublic.property (standaard hier: C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry JDE 6.0.0\MDS\config), de waarde UDP.send.host in het IP-adres van de computer waarop de BlackBerry MDS Simulator wordt uitgevoerd. 6

9 Het BlackBerry Smartphone Simulator-pakket installeren BlackBerry MDS Simulator configureren om codering van onbeperkte sterkte te gebruiken Opmerking: U moet in een in aanmerking komend land wonen om deze functionaliteit te kunnen gebruiken. Vóór u begint: Controleer of u de 32-bits versie van de Java SE Development Kit (JDK) uitvoert. 1. Download het bestand jce_policy-6.zip van de Oracle-website op javase/downloads/jce-6-download html. 2. Pak het bestand jce_policy-6.zip uit op uw computer. 3. Vervang in de beveiligingsmap in de directory van het systeem JDK (bijvoorbeeld C:\Program Files\Java \jre1.6.0_24\jre\lib\security) de bestanden local_policy.jar en US_export_policy.jar. Voor meer informatie, zie Java-omgevingsvariabelen instellen Het BlackBerry Smartphone Simulator-pakket installeren 1. Open de map BlackBerry smartphone simulator in de map waarin u het bestand BlackBerry Messenger SDK hebt uitgepakt. 2. Dubbelklik op het bestand BlackBerry_Simulators_<version>_<model>.exe. 3. Volg de instructies op het scherm. Nadat u het BlackBerry Smartphone Simulator-pakket hebt geïnstalleerd, staan er twee.bat-bestanden, sim1.bat en sim2.bat, in de map waarin u het BlackBerry Smartphone Simulator-pakket hebt geïnstalleerd. Deze.bat-bestanden starten twee exemplaren van de BlackBerry Smartphone Simulator. Deze exemplaren communiceren met elkaar via het BlackBerry Messenger-platform, met behulp van de BlackBerry MDS Simulator die op dezelfde computer wordt uitgevoerd. Voor meer informatie over het uitvoeren van de exemplaren van de BlackBerry Smartphone Simulator en de BlackBerry MDS Simulator op verschillende computers, raadpleegt u De BlackBerry Smartphone Simulator configureren. Configuratie van BlackBerry Smartphone Simulator Als u BlackBerry Smartphone Simulator wilt uitvoeren zonder de twee.bat-bestanden die zijn samengevoegd in het zipbestand BlackBerry Messenger SDK te starten, kunt u uw eigen.bat-bestanden maken waarin de volgende parameters zijn opgegeven ter ondersteuning van BlackBerry Messenger SDK. Parameter app-param=regdestip Beschrijving Deze parameter geeft het IP-adres van de computer op die BlackBerry MDS Simulator uitvoert. Als BlackBerry MDS Simulator wordt uitgevoerd op dezelfde computer als BlackBerry Smartphone Simulator, geef dan op. 7

10 Het BlackBerry Smartphone Simulator-pakket installeren Parameter app-param=regdestport appparam=disablesyncservicerecord session app-param=regsrcport pin Beschrijving Deze parameter zou de standaardpoort, 19781, moeten opgeven. Als u een andere waarde gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze hetzelfde is voor alle exemplaren van de BlackBerry Smartphone Simulator. Deze parameter moet worden opgegeven om communicatie van PIN naar PIN mogelijk te maken tussen apparaten. Als u de BlackBerry Smartphone Simulator in het verleden hebt uitgevoerd zonder deze parameter op te geven, klikt u in de BlackBerry Java Plug-in voor Eclipse op BlackBerry > Clean Simulator om het bestandssysteem te wissen en de SYNC-servicerecord uit het vorige exemplaar te verwijderen. Het sessienummer moet uniek zijn voor elk exemplaar van de simulator. Het poortnummer moet uniek zijn voor elk exemplaar van de simulator. Deze parameter moet 0x of hoger en uniek zijn voor elk exemplaar van de simulator. Voorbeeld In het volgende voorbeeld wordt aangegeven hoe twee exemplaren van de BlackBerry Smartphone Simulator worden uitgevoerd met behulp van hetzelfde exemplaar van de BlackBerry MDS Simulator. Creëer een.batbestand met de volgende inhoud om elk aangepast BlackBerry Smartphone Simulator-exemplaar te starten: Inhoud.bat-bestand simulator off fledge.exe /app=jvm.dll /handheld=9800 /session=sim1 /app-param=jvmalxconfigfile: 9800.xml /data-port=0x4d44 /data-port=0x4d4e /pin=0x a /appparam=regversion=3 /app-param=regdestip= /app-param=regdestport=19781 /appparam=regsrcport=19780 /app-param=disablesyncservicerecord Inhoud.bat-bestand simulator off fledge.exe /app=jvm.dll /handheld=9800 /session=sim2 /app-param=jvmalxconfigfile: 9800.xml /data-port=0x4d44 /data-port=0x4d4e /pin=0x b /appparam=regversion=3 /app-param=regdestip= /app-param=regdestport=19781 /appparam=regsrcport=19782 /app-param=disablesyncservicerecord 8

11 Uw ontwikkelingsomgeving instellen Uw ontwikkelingsomgeving instellen 6 Zowel de BlackBerry Java Plug-in voor Eclipse als de BlackBerry Java Development Environment ondersteunen ontwikkeling van met BlackBerry Messenger verbonden toepassingen. Maak een project voor uw BlackBerry Messengertoepassing met de BlackBerry Java Plug-in voor Eclipse 1. Open in Eclipse het BlackBerry Application Development perspective. 2. Klik op File > New > BlackBerry Project. 3. Typ in het veld Project Name in het dialoogvenster New BlackBerry Project een naam voor uw project. 4. Zorg dat u in het gedeelte JRE een BlackBerry JRE selecteert met versie 5.0 of hoger en klik op Finish. 5. Klik in de weergave Package Explorer met de rechtermuisknop het project en klik op Properties. 6. Klik in het linkervenster van het dialoogvenster Properties op Java Build Path. 7. Klik op het tabblad Libraries. 8. Klik op de knop Add External JARs. 9. Ga naar de map waar u het bestand BlackBerry Messenger SDK hebt uitgepakt. Dubbelklik In de map BBM SDK op net_rim_bb_qm_platform.jar. 10. Klik op Next. 11. Klik op OK in het eigenschappenvenster. 12. Wanneer u klaar bent om uw project te maken, klikt u op BlackBerry > Package All in het menu Project. Als u klaar bent: Zie Uw BlackBerry Messenger-toepassing uitvoeren als u uw toepassing wilt testen. Maak een werkruimte voor uw BlackBerry Messengertoepassing met de BlackBerry Java Development Environment Vóór u begint: In de map waarin u de BlackBerry Messenger SDK hebt uitgepakt, kopieert u net_rim_bb_qm_platform.jar in de map BBM SDK naar de map lib van de BlackBerry Java Development Environment (de standaardlocatie van de map lib is C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry JDE 6.0.0\lib). 1. Klik in de BlackBerry JDE op File > New Workspace. 2. Typ in het veld Workspace Name een naam voor de werkruimte en klik op OK. 3. Klik met de rechtermuisknop de werkruimte en klik op Properties. 4. Klik in het dialoogvenster Workspace Properties, op het tabblad General, naast de lijst Imported Jar Files op Add. 9

12 Maak een werkruimte voor uw BlackBerry Messenger-toepassing met de BlackBerry Java Development Environment 5. Ga in het dialoogvenster Add file naar C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry JDE 6.0.0\lib en dubbelklik op het bestand net_rim_bb_qm_platform.jar. Het bestand verschijnt in de lijst Geïmporteerde Jar-bestanden in uw werkruimte-eigenschappen. U kunt nu de klassen van BlackBerry Messenger importeren en uw toepassing compileren. 6. Klik met de rechtermuisknop op de werkruimte en verricht een van de volgende acties: Om een bestaand project te importeren, klikt u op Add Project to <workspace name>. Om een nieuw project te maken, klikt u op Create new Project in <workspace name>. 7. Wanneer u klaar bent om uw project samen te stellen, klik dan in de vervolgkeuzelijst van het profiel van BlackBerry Smartphone Simulator die zich in de rechterbovenhoek van BlackBerry JDEbevindt. Standaard is het geselecteerde profiel Default Simulator. 8. Klik in de vervolgkeuzelijst op Klik in het menu Build op Build. De.cod-bestanden voor uw toepassing zijn in de simulatordirectory van BlackBerry JDE gemaakt en geplaatst. Als u klaar bent: Zie Uw BlackBerry Messenger-toepassing uitvoeren als u uw toepassing wilt testen. 10

13 Uw BlackBerry Messenger-toepassing uitvoeren Uw BlackBerry Messenger-toepassing uitvoeren 7 Uw toepassing uitvoeren met behulp van de simulatoren 1. In de map waarin u het zipbestand met de BlackBerry Messenger SDK hebt uitgepakt, opent u de map MDS Simulator -> sdk -> mds. 2. Dubbelklik op run.bat om de BlackBerry MDS Simulator te starten. 3. Ga in Windows Explorer naar de map waarin u BlackBerry Smartphone Simulator hebt geïnstalleerd. Standaard is de locatie van deze map C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Smartphone Simulators 6.0\ (9800). 4. Dubbelklik op het bestand sim1.bat (of uw aangepaste.bat-bestand) om een BlackBerry Smartphone Simulator op te starten met de juiste instellingen om uw toepassing uit te voeren en met BlackBerry MDS Simulator te communiceren. 5. In Windows Explorer dubbelklikt u in de map BlackBerry Smartphone Simulator op het bestand sim2.bat (of uw tweede aangepaste.bat-bestand) om een tweede exemplaar van BlackBerry Smartphone Simulator te starten met de juiste instellingen om met de eerste BlackBerry Smartphone Simulator te communiceren. 6. Om elk exemplaar van BlackBerry Messenger dezelfde contactpersonen te laten hebben, opent u in het eerste exemplaar van BlackBerry Smartphone Simulator BlackBerry Messenger. 7. Klik op de toets Menu en klik op het menu-item Invite Contact. 8. Klik op Invite by sending a PIN or message. 9. In het veld To typt u B. Dit is de standaard-pin van het tweede exemplaar van BlackBerry Smartphone Simulator. 10. In het tweede exemplaar van BlackBerry Smartphone Simulator opent u BlackBerry Messenger en accepteert u de uitnodiging. 11. Klik op de toets Send. 12. Sluit in het eerste exemplaar van BlackBerry Smartphone Simulator BlackBerry Messenger. 13. Klik in het beginscherm op het pictogram voor uw BlackBerry Messenger platformtoepassing. U kunt nu tussen de twee exemplaren van BlackBerry Smartphone Simulator communiceren. Uw toepassing uitvoeren vanuit de BlackBerry Java-plugin voor Eclipse 1. Klik op Run > Debug Configurations. 2. Maak een nieuwe BlackBerry Simulator-startconfiguratie en typ een naam. 3. Selecteer op het tabblad Projects de projecten die u wilt starten. 4. Klik op het tabblad Simulator op General. 11

14 Uw toepassing uitvoeren in de BlackBerry Java Development Environment 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Device een simulator (bijvoorbeeld SimPackage _ ). Voor informatie over het installeren van het simulatorpakket, raadpleegt u Het BlackBerry Smartphone Simulator-pakket installeren. 6. Klik op het tabblad Advanced: a. Schakel het selectievakje Use Customized command options in. b. Typ in het vak Customized command line de argumenten uit het bestand sim1.bat. Bijvoorbeeld: "C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Smartphone Simulators 6.0.0\ (9800)\fledge.exe" /handheld=9800 /app-param=jvmalxconfigfile: 9800.xml /pin=0x a /data-port=0x4d44 /data-port=0x4d4e /session=9800 / app="c:\program Files\Research In Motion\BlackBerry Smartphone Simulators 6.0.0\ (9800)\Jvm.dll" /app=jvm.dll /handheld=9800 /session=sim1 /appparam=jvmalxconfigfile:9800.xml /data-port=0x4d44 /data-port=0x4d4e / pin=0x a /app-param=regversion=3 /app-param=regdestip= /appparam=regdestport=19781 /app-param=regsrcport=19780 /appparam=disablesyncservicerecord /title="blackberry Simulator" c. Typ in het vak Customized working directory het pad van de directory waarin u het simulatorpakket hebt geïnstalleerd. d. Typ in het vak Customized MDS directory het pad van de directory waarin u het MDS-simulatorpakket hebt geïnstalleerd. Voor informatie over het installeren van het MDS-simulatorpakket, raadpleegt u Installeren en uitvoeren van BlackBerry MDS Simulator. 7. Klik op Apply om de instellingen op te slaan. 8. Klik op Debug. Uw toepassing uitvoeren in de BlackBerry Java Development Environment 1. Klik in de BlackBerry JDE op Edit > Preferences. 2. Maak een nieuw simulatorprofiel en typ een naam. 3. Klik op het tabblad Simulator op General. 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Device een simulator (bijvoorbeeld SimPackage _ ). 5. Klik op het tabblad Advanced: a. Schakel het selectievakje Use Customized command options in. b. Typ in het vak Customized command line de argumenten uit het bestand sim1.bat. Bijvoorbeeld: "C:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Smartphone Simulators 6.0.0\ (9800)\fledge.exe" /handheld=9800 /app-param=jvmalxconfigfile: 9800.xml /pin=0x a /data-port=0x4d44 /data-port=0x4d4e /session=9800 / app="c:\program Files\Research In Motion\BlackBerry Smartphone Simulators 6.0.0\ (9800)\Jvm.dll" /app=jvm.dll /handheld=9800 /session=sim1 /app- 12

15 Uw toepassing uitvoeren in de BlackBerry Java Development Environment param=jvmalxconfigfile:9800.xml /data-port=0x4d44 /data-port=0x4d4e / pin=0x a /app-param=regversion=3 /app-param=regdestip= /appparam=regdestport=19781 /app-param=regsrcport=19780 /appparam=disablesyncservicerecord /title="blackberry Simulator" c. Typ in het vak Customized working directory het pad van de directory waarin u het simulatorpakket hebt geïnstalleerd. d. Typ in het vak Customized MDS directory het pad van de directory waarin u het MDS-pakket hebt geïnstalleerd. 6. Klik op OK. 7. Klik op Run. 13

16 Feedback geven Feedback geven 8 Ga om feedback op dit product te geven naar 14

17 Wettelijke bepalingen Wettelijke bepalingen Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry, RIM, Research In Motion en gerelateerde handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Research In Motion Limited en zijn geregistreerd en/of worden gebruikt als handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld. Java, JRE en JDK zijn handelsmerken van Oracle America, Inc. Eclipse is een handelsmerk van Ecplise Foundation, Inc. Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via wordt u in de huidige staat ("AS IS") en zoals beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie door Research In Motion Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("RIM") en RIM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige typfouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van RIM te beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de RIMtechnologie in algemene termen. RIM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; RIM is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie. Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of diensten van derden bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd door het auteursrecht en/ of websites van derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden"). RIM heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor enige Producten en diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze documentatie naar Producten en diensten van derden impliceert op geen enkele wijze dat RIM de Producten en diensten van derden of derden aanbeveelt. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF ONGESCHREVEN RECHT OF TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE, HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN 15

18 Wettelijke bepalingen UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR KUNNEN WORDEN BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT VERKREGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK ERVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE: DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE SCHADE, WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN MET ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM, KOSTEN DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ALLE ANDERE DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES,ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS ALS RIM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS IS, INCLUSIEF ALLE AANSPRAKLIJKHEID TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID. DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE OORZAAK, VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN BLIJVEN NA EEN FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG VERHAALRECHT DAT HIERIN IS VERMELD; EN (B) OP RIM EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS (INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE RIM-DISTRIBUTEURS (OOK INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMERS. NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN GEVAL EEN DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER, ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER VAN RIM OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN RIM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE DOCUMENTATIE. Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders is internetten met een abonnement op BlackBerry Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en 16

19 Wettelijke bepalingen functies. Voor installatie of gebruik van Producten en diensten van derden met producten en diensten van RIM kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere licenties vereist zijn om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of u gebruik maakt van Producten en diensten van derden en of hiervoor licenties van derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de desbetreffende licenties. U dient Producten en diensten van derden niet te installeren of te gebruiken tot u alle benodigde licenties hebt verkregen. Producten en diensten van derden die zijn geleverd bij producten en diensten van RIM, worden voor uw gemak geleverd en worden in de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door RIM en RIM accepteert geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden bepaald door en zal onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van afzonderlijke licenties en andere overeenkomsten van derden die hierop van toepassing zijn, behalve voor zover uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met RIM vermeld. Bepaalde functies die in deze documentatie worden beschreven, vereisen een minimumversie van BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software en/of BlackBerry Device Software. De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst met RIM die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT DOOR RIM VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN RIM. Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canada Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road Egham, Surrey TW20 9LF Verenigd Koninkrijk Gepubliceerd in Canada 17

BlackBerry Messenger SDK

BlackBerry Messenger SDK BlackBerry Messenger SDK Versie: 1.0 Overzicht functies en techniek Gepubliceerd: 2011-07-28 SWD-1546966-0728100804-006 Inhoudsopgave 1 Overzicht van de BlackBerry Messenger SDK... 2 2 Functies... 3 Peer-to-peerverbindingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Twitter for BlackBerry Smartphones Versie: 5.0 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-06-20 SWD-20140620092443229 Inhoud Aan de slag... 5 Informatie over Twitter voor BlackBerry-smartphones... 5 Wat

Nadere informatie

BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client

BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client BlackBerry 6.0 Gebruikershandleiding Versie: 5.2 SWD-1249466-0314092451-006 Inhoudsopgave De basis... 2 Informatie over de BlackBerry MVS Client...

Nadere informatie

BlackBerry Enterprise Server Express for IBM Lotus Domino

BlackBerry Enterprise Server Express for IBM Lotus Domino BlackBerry Enterprise Server Express for IBM Lotus Domino Versie: 5.0 Service pack: 3 Naslaggids voor systeemvereisten Gepubliceerd: 2011-05-01 SWD-1575161-0501095829-006 Inhoudsopgave 1 Hardwarevereisten:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Versie: 10.12.1.0 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-17 SWD-20140117131024367 Inhoud... 4 Aan de slag met... 4 Zakelijke bestanden openen...6 Documenten bewerken...6 Spreadsheets bewerken...8

Nadere informatie

Meer informatie BlackBerry Bold 9700 Smartphone

Meer informatie BlackBerry Bold 9700 Smartphone Meer informatie BlackBerry Bold 9700 Smartphone MAT-26531-006 Rev. 002 PRINTSPEC-059 SWD-925656-1030033518-006 RCM71UW/RCN71UW Inhoudsopgave Welkom bij BlackBerry...5 Informatie over het plaatsen van een

Nadere informatie

BlackBerry Desktop Software Handleiding voor installatie op de achtergrond

BlackBerry Desktop Software Handleiding voor installatie op de achtergrond BlackBerry Desktop Software Handleiding voor installatie op de achtergrond Versie: 7.1 SWD-1690241-0720051432-006 Inhoudsopgave... 2 Vereisten: installatie op de achtergrond... 2 Parameters voor de installatie

Nadere informatie

Snel op weg BlackBerry Storm 9500 Smartphone

Snel op weg BlackBerry Storm 9500 Smartphone Snel op weg BlackBerry Storm 9500 Smartphone MAT-23037-006 PRINTSPEC-016 SWD-468881-1203041523-006 RCC51UW Inhoudsopgave Welkom bij BlackBerry...5 Uw toestel instellen...7 De SIM-kaart en batterij plaatsen...7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BBM voor Android Versie: 2.0 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-20 SWD-20140120153734012 Inhoud Informatie over BBM... 4 Aan de slag met BBM...7 Navigeren in BBM...7 Aanmelden met uw BlackBerry

Nadere informatie

Snel op weg BlackBerry Bold 9000 Smartphone

Snel op weg BlackBerry Bold 9000 Smartphone Snel op weg BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-006 Rev. 002 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0627020753-006 RBT71UW Inhoudsopgave Welkom bij BlackBerry...3 Uw toestel instellen...5 De SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader

veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader veiligheids en productinformatie BlackBerry Smart Card Reader MAT-23236-006 PRINTSPEC-002 SWD-623651-0820102441-006 RBX11BW Inhoudsopgave Veiligheids- en productinformatie...3 Belangrijke veiligheidsmaatregelen...3

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.0 Support Package 10-2014-07-24 Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....3 2 Info

Nadere informatie

3 Beschikbaarheid van de technische proefversie van DFS for Windows

3 Beschikbaarheid van de technische proefversie van DFS for Windows Novell Filr 1.0.1 Leesmij 16 september 2013 Novell 1 Productoverzicht Met Novell Filr kunt u vanaf uw bureaublad, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids

Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids PROGRAMMAVERSIE: 9.1 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie nuttig vindt en dat deze u een antwoord

Nadere informatie

Volledige installatie-instructies vindt u in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe 4.0.

Volledige installatie-instructies vindt u in de Installatiehandleiding voor Novell Vibe 4.0. Leesmij-bestand voor Novell Vibe 4.0 Maart 2015 1 Productoverzicht Novell Vibe is een samenwerkingsprogramma voor ondernemingen, dat is ontworpen ter verbetering van de individuele productiviteit en teameffectiviteit

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

FileMaker Pro 11 Advanced. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Pro 11 Advanced. Ontwikkelaarsgids FileMaker Pro 11 Advanced Ontwikkelaarsgids 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV E ISS 03OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2013 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender Handleiding Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.04.16 Copyright 2010 BitDefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie