Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult"

Transcriptie

1 Catalogus opleidingen en trainingen

2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers Leidinggeven a/d toekomst managementontwikkeling Strategisch HR Training waarderend vernieuwen 10 Hoofdstuk 3 Leren - opleiding en trainingsaanbod Colofon BV Reduitlaan 38, 4814 DC Breda Telefoon training Verzilver je talent Van zorgen voor naar zorgen dat Zorglandschap verandert Training modules basisvaardigheden Training basisvaardigheden voor leidinggevenden en HRM adviseurs Training projectmatig werken Training Medische Milieukunde 18 Website Projectnummer Hoofdstuk 4 Innoveren -opleiding en trainingsaanbod 4.1. Leren innoveren d.m.v. inspiratietafels 20 Opdrachtgever Auteur Lenny Dekkers Hoofdstuk 5 Samenwerken -opleiding en trainingsaanbod 5.1. Zelforganiserende teams 22 Hoofdstuk 6 Algemene voorwaarden en meer informatie 24

4 Onze visie op leren en ontwikkelen Jij: ❶ Welke betekenis geef je aan je gedrag? Wie ben je en wat zijn je talenten? ❺ Duurzame Verankering van de verandering Jij als handelend object ❷ Patronen van je huidige aanpak en werkwijze, wat wil je veranderen? ❹ Je vaardigheden Nieuwe patronen aanleren Bestaande patronen gaan herkennen en doorbreken Welk gedrag wil ik veranderen? Hoe draagt dat bij aan de interactie met de ander? ❸ Context en systemen In welke context en systemen werk je?

5 Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen bestaat 16 jaar en biedt diverse diensten aan op gebied van het ontwikkelen van mensen en organisaties. werkt voor klanten in de sectoren zorg, welzijn, overheden en bedrijven. Onze activiteiten staan altijd in het teken van leren, veranderen, innoveren en / of samenwerken. We veranderen medewerkers en daarmee organisaties. We verrijken en concretiseren gedrag en competenties van medewerkers en adviseren organisaties op gebied van cultuur, leiderschap, strategie en organisatieontwikkeling. Het ontwikkelen van medewerkers is in onze visie een proces van leren, veranderen, innoveren en samenwerken. In het kort kijken we naar: Jij: wat zijn je talenten, wat zijn je kwaliteiten en wat is je positie en rol? Jij en de context. Bijvoorbeeld je cliënt of je klant: Wat verandert er en wat is jouw verlangen om te veranderen? Jij en je patronen / of vaardigheden: wat ga je meer doen en waar ga je mee stoppen? Welke basisvaardigheden willen we versterken? Jij en je team: beter samenwerken: hoe ga je anderen inspireren om in de verandering mee te gaan. Om verandering te bewerkstelligen is het nodig aan te grijpen op het niveau waar het onderwerp voor iemand speelt. Gedragsverandering is meer dan een kunstje uitvoeren. Het vraagt competenties en een attitude die verbonden is met de overtuigingen (en soms beroepsidentiteit) van de deelnemers. Op identiteitsniveau kan het zelfbeeld van de hulpverlener zo sterk leven dat het belemmerend kan zijn voor verandering. Door de dialoog die we de deelnemers laten voeren kunnen ze zelf betekenis geven aan het gedrag en patronen zodat er openingen komen tot gedragsverandering. Deze gedragsverandering draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de deelnemers. Leeswijzer Door middel van deze catalogus presenteren wij u de opleidingen en trainingen die wij voor u kunnen verzorgen. Onze werkwijze kenmerkt zich door producten op maat voor de klant te maken. Doordat we samenwerken met consultants, trainers, coaches en specifieke inhoudsdeskundigen, die zich op projectbasis aan ons bureau verbinden, zijn we breed en flexibel inzetbaar. Door onze brede praktijkervaring kunnen we gesprekspartner zijn op alle lagen van de organisatie en kunnen we de vertaalslag maken van strategische (conceptuele) onderwerpen naar noodzakelijke veranderingen en concreet gedrag voor zowel de directie als het middenkader, de coördinerend medewerker, staf en uitvoerenden. We maken zoveel mogelijk gebruik van de kennis en deskundigheid die binnen de klantorganisatie aanwezig is. In deze uitgave hebben we de open inschrijvingen en op maat trainingen voor 2014 en 2015 beschreven. Het gaat enerzijds om open inschrijvingen voor individuen. Deze trainingen zijn tevens In Company uit te voeren. Daarnaast ontwikkelen wij samen met organisaties trainingen op maat. Deze trainingen passen bij de visie, strategie en de context van de organisatie en zijn bedoeld om medewerkers te professionaliseren en de visie te vertalen naar competenties en gedrag. Eventuele bijbehorende basisvaardigheden worden getraind. Ook zijn de afzonderlijke trainingen en modules mogelijk een vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen met als inzet organisatieontwikkeling, managementontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. De volgende opbouw is gekozen: Trainingen op gebied van veranderen Trainingen op gebied van leren (versterken basisvaardigheden) Trainingen op gebied van innovatie Trainingen op gebied van samenwerken 5Opleidingscatalogus

6 Hoofdstuk 2 Veranderen Opleiding en Trainingsaanbod

7 2.1 Training gamechangers In de training gamechangers wordt gewerkt aan de rol en competenties van verandermanagers of managers. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: Jij en verandering Wat heb jij met innovatie en verandering? Wat is jouw DNA als veranderaar? Wat is jouw kracht, jouw achilleshiel? Wat is jouw aanpak en stijl? En hoe effectief ben jij? Wat is jouw veranderkleur en welke kleuren zie jij niet? Wat heb jij te leren als het over veranderen gaat? Interveniëren in systemen Over systeemdynamica. Hoe systemen zichzelf in stand houden door middel van patronen, cultuur en andere betekenissen. Game en play: hoe organiseren systemen verandering. Ongeplande en spontane verandering en hoe we die kunnen inzetten voor onze doelen. The system hits back Over weerstand bij verandering. Zonder wrijving geen glans. En hoe je daar op een waarderende manier mee om kan gaan. Het self en het system en de wederzijdse beïnvloeding van die twee. Welke veranderstrategieën zijn wanneer effectief. Bij blokkades of idea killers, bij stroop en tegenwind. Verandervaardigheden Eigen casuïstiek staat nadrukkelijk centraal. Leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van de training. We lossen met elkaar elkaars cases op. Mooi streven hé!? Verder zorgen we ervoor dat iedereen met een goedgevulde toolbox de training verlaat. Terugkomen Door na de training nog twee terugkomdagdelen te organiseren, hopen we bij te dragen aan een duurzame verbetering van jouw skills als veranderaar, jij als stroomversneller. Game Changers Voor wie Voor leidinggevenden of zelfstandigen (HBO / WO niveau) Studiebelasting 4 dagdelen (tweewekelijks) 2 terugkom dagdelen (na 2 maanden en na een half jaar) Tussentijds opdrachten Doel Inzicht in jouw rol, effectiviteit en opgave als veranderaar. Kennis en vaardigheden vergroten over het organiseren en begeleiden van veranderingen. Oplossingen voor concrete casuïstiek. Soort training Open inschrijving. De training wordt twee maal per jaar aangeboden en start bij acht deelnemers. Kosten 500 exclusief BTW 7Opleidingscatalogus

8 2.2 Leiding geven aan de toekomst management ontwikkeling In de training leiding geven aan de toekomst gaat het over omgaan met veranderingen die op (zorg)organisaties afkomen. Hoe ga jij als leidinggevende om met de veranderingen. Deze veranderingen zijn een continu proces en toch willen zorgorganisaties leiding geven aan de toekomst. Dit vraagt om een strategie die: de medewerkers ondersteunt om slagvaardig en klantgericht te opereren in de dagelijkse processen; een voedingsbodem creëert om strategisch te vernieuwen. Managers spelen een belangrijke rol bij beide aspecten. Zij zijn de spil in de organisatie. Zij zijn de schakel tussen strategie en uitvoering. Zij zijn degenen die de betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus kunnen versterken. Maar in de veranderende context ook uitgedaagd worden om samen met zelfverantwoordelijke teams en coördinerend medewerkers leiding te geven aan de toekomst en medewerkers in hun kracht te zetten en tot bloei te laten komen. Een management ontwikkelprogramma kan de organisatie behulpzaam zijn om managers te versterken. En hen te helpen om in een continu veranderende omgeving, waarin veel van hen wordt gevraagd, beter te functioneren. Zodat kwaliteit wordt gerealiseerd met betrokken en gemotiveerde medewerkers. Het programma kan dienen als instrument voor een gewenste organisatieverandering. De organisatie wil een slag maken, iets vernieuwends neerzetten en neemt daarin de operationele managers mee als belangrijke drager van de gewenste verandering. Het kan ook dienen als een continue bron van input voor managers. De organisatie investeert in het management, zodat leidinggevenden alert blijven op wat zich in de omgeving voordoet, met plezier aan het werk zijn en blijven (geïnspireerd en uitgedaagd worden), de juiste informatie en kennis hebben om goed te (blijven) functioneren en een eenduidige stijl van leidinggeven hanteren die aansluit bij de organisatiedoelstellingen. Wij gebruiken, in samenspraak met uw organisatie een brede mix van instrumenten die zich richten op visie, houding & gedrag, waarden & normen, bewustwording & inzicht. Waar nodig gebruiken wij maatwerk op het vlak van training en opleiding om kennis en vaardigheden te verdiepen en te verbeteren. Leiding geven aan de toekomst Voor wie Voor leidinggevenden of sleutelfiguren in een organisatie (HBO / WO niveau) Studiebelasting 6 tot 12 dagdelen (afhankelijk van het niveau en het vraagstuk) Doel Inzicht in jouw rol, effectiviteit en opgave als managers en veranderaar. Zelforganiserende medewerkers motiveren en in hun kracht zetten. Handvatten om het proces voor verandering te initiëren en begeleiden en te vertalen naar een uitvoerbare strategie voor de teams. Soort training In company training voor sleutelfiguren of management die leiding geven aan veranderingen die op de organisatie af komen. Kosten in overleg met opdrachtgever op basis van vraag. 8Opleidingscatalogus

9 2.3. Strategisch HR Afdelingen HR zijn in een veranderende zorgomgeving zoekende naar hun nieuwe rol en taak. Dat vraagt om een andere manier van verbondenheid met het lijnmanagement, stafafdelingen en de Raad van Bestuur. De ontwikkelingen in de zorgsector of in de organisatie (zoals een fusie) vragen om een nieuw soort werkgeverschap en daarmee een herpositionering van de afdeling HRM. ondersteunt instellingen hierbij. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van een HRM strategie en agenda. Maar zo n nieuwe strategische HR agenda impliceert dat de afdeling HRM zich ook moet gedragen als een strategisch businesspartner. Er is in deze processen daarom ook aandacht voor het feit dat de afdeling deze rol méér ter hand wil nemen: wat betekent dit voor de profilering intern en wat betekent dit voor de competenties binnen het team P&O? Modules van de training: Van organisatiestrategie naar strategisch HR HR analytics Competentieontwikkeling voor de HR profs Strategische personeelsplanning Leiding geven aan de toekomst Voor wie Voor HRM professionals (HBO of WO) Studiebelasting Vier tot zes dagdelen (afhankelijk van het niveau) Doel Ontwikkelen van een visie op strategisch HR. Proceskwaliteiten bij HRM professionals ontwikkelen ten aanzien van het begeleiden van een organisatie in HR vraagstukken Soort training In company training HRM managers leiding geven aan veranderingen die op de organisatie af komen met betrekking tot personeelsvraagstukken. Kosten in overleg met opdrachtgever op basis van vraag. 9Opleidingscatalogus

10 2.4. Training waarderend vernieuwen Een proces waar medewerkers gaan focussen op het goede, door middel van waarderend vernieuwen. Dit doen we door de mensen die het wel kunnen en willen bij elkaar te brengen en hen de anderen te laten helpen. We willen de focus van de medewerkers verleggen, ze laten omdenken en de voordelen laten inzien van het veranderingen. Het team moet het samen doen, en het is niet erg dat er nog veel te leren valt. We willen beginnen met intrinsieke verandering. Van moeten veranderen naar willen veranderen. In deze op maat training nemen wij medewerkers mee in de vaardigheid waarderend vernieuwen en omdenken. Onze aanpak kan één dag betreffen waarin we met het team op zoek gaan naar de voordelen van de verandering. Met de teams werken we aan de vaardigheden en methodieken van het omdenken en waarderend vernieuwen. We maken altijd een op maat programma hiervoor. Deze training kan tevens train de trainer ontwikkeld worden. De filosofie van waarderend vernieuwen is gebaseerd op het gedachtegoed van Appreciative Inquiry : waarderend onderzoeken. Deze benadering van organisatieanalyse en organisatieleren richt zich op het ontdekken van innovaties, ze begrijpen en bevorderen. Het uitgangspunt is op het eerste gezicht heel eenvoudig: organisaties veranderen in de richting van datgene waar ze telkens vragen over stellen en waarop ze hun aandacht richten. Als een organisatie haar aandacht richt op het onderzoeken van problemen dan zal ze nog meer problemen vinden. Als een organisatie haar aandacht op het beste in zichzelf richt, dan zal ze steeds meer van het goede ontdekken. Wij zien waarderend vernieuwen als een methode waarbij je op een positieve en onderzoekende manier naar de bestaande dingen om je heen kijkt. En daarbij ideeën, wensen en dromen probeert om te zetten in daadwerkelijke acties om de dromen te verwezenlijken. Een gesprek volgt volgens de waarderend vernieuwen methoden, de volgende fasen: Verkennen: wanneer beleefde u onlangs iets heel goeds. Wat gebeurde er toen? Waarderend vernieuwen Voor wie Professionals van MBO tot WO niveau in één team. Studiebelasting 2 tot 4 dagdelen Doel Vaardigheden van waarderend vernieuwen en omdenken ontwikkelen. Daarnaast oplossingen voor vraagstukken ontdekken in het goede van de organisatie. Soort training In company training voor teams om voordelen van verandering te gaan zien. Of train de trainer. Kosten in overleg met opdrachtgever op basis van vraag. Verlangen: stelt u zich voor dat u zo n gevoel vaker wil meemaken? Hoe ziet de toekomst er dan uit? Vormgeving: wat heeft u nodig om dit toekomstbeeld te verwezenlijken? Vernieuwen: wat gaan we morgen doen om het toekomstbeeld dichterbij te brengen? 10Opleidingscatalogus

11 Hoofdstuk 3 Leren Opleiding en Trainingsaanbod

12 3.1. Training Verzilver je Talent In deze training leer je je talenten herkennen en uitbouwen. Je wordt zelfbewust en leert creatief en innovatief te zijn en vanuit eigen identiteit bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Je geeft jezelf als het ware een podium om te schitteren en te laten zien wat je van nature in huis hebt. Deze 4-daagse training gaat in september van start en heeft een doorlooptijd van 6 maanden. Opbouw van de modules: Module 1: Talent in Beeld Ik leef mijn talent en herken de grootsheid ervan In deze module leer je contact te maken met je kerntalenten en de potentie ervan te ervaren. Je gaat de verbinding leggen tussen je kerntalenten, je drijfveren, je passies en uitdagingen voor de toekomst. Je leert je visie te formuleren en vertalen in een heldere focus voor de toekomst. Module 2: Moet versus moed Ik ben de regisseur en leer zelf te leiden in plaats van mezelf te laten leiden In deze module leer je inzicht te krijgen in de patronen die jou op dit moment belemmeren om je talenten in te zetten. Je leert deze patronen te doorbreken en de kracht van je talent te ervaren en het scala aan nieuwe mogelijkheden in beeld te brengen. Module 3: De lijnen in het spel Ik voeg vanuit mijn natuurlijke talenten extra waarde toe aan het grotere geheel In deze module krijg je inzicht op wie je van oorsprong bent en hoe je waarde kunt toevoegen aan het grotere geheel binnen of buiten je organisatie. Je leert betekenis geven aan wat werkelijk belangrijk voor je is en maakt concrete keuzes hoe je in het leven/werk wil staan. Module 4: Vieren, verbinden en toepassen: Ik ben bewust van mijn talent en kies bewust voor de toepassing en verbinding In deze module leer je trots te zijn op je ontwikkeling tot nu toe en leer je een manier te vinden om blijvend je talenten in te zetten en waarde toe te voegen aan het grotere geheel. Je leert vanuit je eigenheid de verbinding aan te gaan. Dit mag gevierd worden! Deze training is in samenwerking met Stabra training en advies. Voor wie Professionals die open in de spiegel willen en durven kijken om hun persoonlijke ontwikkeling een boost te geven, om hun passie te kunnen leven. Studiebelasting 4 dagen 4 coachingsmomenten Voorbereidende en evaluatieve opdrachten met betrekking tot zelfreflectie. Doel Inzicht in jouw rol, effectiviteit en opgave als veranderaar. Kennis en vaardigheden vergroten over het organiseren en begeleiden van veranderingen. Oplossingen voor concrete casuïstiek. Soort training Open inschrijving. De training wordt twee maal per jaar aangeboden en start bij acht deelnemers. Data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Kosten 2.475, - excl BTW 12Opleidingscatalogus

13 3.2 Van zorgen voor naar zorgen dat: verbindende en ondernemende zorgcoördinatoren Het zorglandschap verandert. Eigen regie van de cliënt en de eigen kracht van de cliënt benutten staan in langdurige zorg centraal. Het netwerk ondersteunt de cliënt steeds meer en de begeleiders van de cliënt schuiven op van zorgen voor naar zorgen dat. De veranderingen in de langdurige zorg vragen om verbindende en ondernemende medewerkers. Zij kunnen de kwaliteiten van de cliënt, de collega s, het netwerk, de vrijwilligers, de zorgorganisatie optimaal inzetten en geloven in het eigen kunnen als verbindende en ondernemende medewerker. Ze kunnen de zorg goed coördineren. In deze training staat de ontwikkeling van de netwerkende, coachende en coördinerende medewerker centraal. De trainingen worden altijd op maat gemaakt op basis van de visie en strategie van de zorgorganisatie, de context en de besturingsfilosofie. In deze training kiezen we voor de volgende proces: Talenten ontdekken In de visie van start een proces met het ontdekken en bewust worden van de talenten en kwaliteiten van de medewerker zelf. Wat is jouw positie en rol nu? Wat moet jij meer doen, waar moet jij mee stoppen om tot veranderingen te komen. Maar vooral: wat doe jij nu al goed en moet je behouden. In gesprekken tussen medewerkers worden ze bewust van hun talenten en uitdagingen voor het vervullen van de nieuwe positie en rol. Rol medewerkers in relatie tot context Vervolgens laten we de deelnemers kijken naar de ontwikkelingen en transities in de zorg en de gevolgen daarvan voor de cliënt of patiënt. Wat is de visie, de kernwaarden en besturingsfilosofie van de zorgorganisatie en wat is dan de nieuwe rol van de coördinerende of coachende medewerker. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig bij een nieuwe positiebepaling? Hoe kunnen medewerkers het samenspel met leidinggevende en collega s verbeteren? Wat is daarin de precieze taak en verantwoordelijkheid van deze medewerker? Van zorgen voor naar zorgen dat Voor wie zorgcoördinatoren of Senior begeleiders Studiebelasting Op maat Doel Betere positiebepaling en ontwikkelen coachende vaardigheden, passend bij de uitdagingen van de organisatie Soort training Op maat Kosten Op basis van afspraken met opdrachtgever Samenwerking in teams verbeteren Vervolgens zoemen we in op de samenwerking in het team. Hoe kan dit beter, wat vraagt het van de medewerkers en de leidinggevende? Na deze analyse weten de medewerkers wat er beter kan en hebben ze gespreksstof voor een dialoog met de teamleider. Hoe kunnen de medewerkers in het team de samenwerking verbeteren? Door het werken aan kennisvermeerdering en het trainen van de vaardigheden ten aanzien van coaching en coördineren, worden de deelnemers sterker in hun rol en kunnen ze deze beter vervullen. 13Opleidingscatalogus

14 Virtueel opdrachten, testen en coaching 3.3 Zorglandschap verandert VOOR WIE De zorg verandert in snel tempo: er is een transformatie van de zorgverlening in Nederland gaande. In 2015 verandert de rol van gemeenten bij de uitvoering van de WMO. Een deel van de AWBZ, namelijk de lichte zorgzwaarte pakketten, gaan over naar de WMO. Hiervoor worden de gemeenten verantwoordelijk. Ook staat de rest van de AWBZ voor een hervorming: zo wordt de 24-uurs zorg ondergebracht in de Wet langdurige zorg. Deze aanpassingen in wetgeving maken dat het zorglandschap drastisch verandert. Kennis over zorg veranderingen In deze eerste module schetsen we de veranderingen in de zorgwetten: WMO, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. In een interactieve dialoog analyseren we wat dat betekent voor jouw werkveld en werk: voor welke veranderingen kom jij, je cliënt, je team en je zorgorganisatie te staan? Regie bij de cliënt en het netwerk Van zorgen voor naar zorgen dat, dat is de nieuwe manier van werken. Je ontdekt wat dat betekent voor jouw rol en positie t.o.v. de cliënt. Hoe heeft jouw organisatie dit vertaald naar visie en beleid. We laten je kijken naar de patronen van interactie met de cliënt en analyseren of en hoe je die kunt veranderen. Voor (team)managers en/of zorgcoördinatoren WANNEER 4 x 1 dagdeel als leergroep; cursusdata in overleg met deelnemers; daarnaast extra kennisoverdracht en coaching d.m.v. virtuele leeromgeving; totale studiebelasting Zorginstellingen anticiperen hierop door visie, beleid en structuren toekomstproof te maken. Deze veranderingen vragen veel van het management en zorgcoördinatoren. Hoe gaan zij om met deze veranderingen en eventueel de weerstand in teams? Hoe gaan zij de cliënt meer in zijn of haar kracht zetten en zijn of haar netwerk beter benutten? Hoe gaan ze meer of beter samenwerken met en in de wijk? Deze vragen en andere vragen staan centraal in training. Deze bestaat uit én virtueel leren én vier cursorisch dagdelen in een leergroep. Leiding geven aan veranderingen In deze module geven we je tools en handvatten zodat je leiding kunt geven aan de veranderingen. We geven je kennis over verandermanagement en hoe je kunt omgaan met weerstand in je team of bij het netwerk. Je krijgt inzicht hoe je de veranderingen kunt vertalen naar je team en welke ondersteuning je hierbij van de organisatie nodig hebt. Samenwerken en toepassen In deze laatste module geven we je kennis en vaardigheden op het gebied van samenwerking met het netwerk en andere professionals. Daarnaast maak je een plan over hoe je deze kennis en vaardigheden gaat toepassen in je dagelijkse werk. ongeveer 8 dagdelen LOCATIE, Reduitlaan 38 in Breda (of in company) KOSTEN 1.200, - per persoon inclusief BTW MEER INFORMATIE of 14Opleidingscatalogus

15 3.4. Training modules basisvaardigheden In diverse op maat ontwikkeltrajecten worden basisvaardigheden getraind. Op speelse en leuke wijze met behulp van uiteenlopende werkvormen trainen we: Module : Feedback geven en ontvangen In deze module passen we diverse en uiteenlopende werkvormen toe om de basisvaardigheden van feedback geven en ontvangen te oefenen en te verbeteren. We ondersteunen de werkvormen met literatuur en modellen over deze gesprekstechniek. Op een feedbackmarkt gaan we aan de slag met de verschillende theorieeën en leren mensen feedback te geven en te ontdekken hoe leuk en waardevol het is om feedback te ontvangen. Module 2: Effectief communiceren In deze module gaan we in dialoog over de basisprincipes van communicatie. De deelnemer krijgt inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen ten aanzien van communicatie. Door leuke werkvormen gaan we aan de slag met diverse oefeningen op het gebied van effectief communiceren. Module 3: Persoonlijke effectiviteit Voor wie Professionals op gebied van zorg en welzijn die basis vaardigheden ten aanzien van communicatie willen verbeteren. Studiebelasting Van 1 dag tot 4 dagdelen, afhankelijk van de vraag van de organisatie. Doel Kennis en vaardigheden op gebied van communicatie vergroten. Soort training Op maat, als onderdeel van een ontwikkeltraject Kosten Op basis van vraag van de klant. In deze training persoonlijke effectiviteit laten we de deelnemer de eigen kwaliteiten en valkuilen bij communicatie in het werk ontdekken en de kwaliteiten beter te benutten. We zoeken/kijken naar eigen kwaliteiten en ontwikkelrichtingen door middel van het bespreken van diverse workshopspellen en theoretische kaders. Module 4: Netwerken In deze training leren de deelnemers meer over netwerken. Hoe bouw je een netwerk op en hoe zorg je voor betere en duurzame verbindingen? Deze verbindingen kun je maken met vrijwilligers, andere zorgorganisaties of de familie van een cliënt? Talent in beeld Moet versus moed 15Opleidingscatalogus

16 3.5 Trainingen basisvaardigheden voor leidinggevenden en HRM adviseurs In diverse op maat ontwikkeltrajecten worden basisvaardigheden getraind. Op speelse en leuke wijze met behulp van uiteenlopende werkvormen trainen we: Module 1; Competentiegericht interviewen en selecteren Diverse principes, methodieken en gesprekstechnieken (zoals STARR) ten aanzien van competentiegericht interviewen worden in deze module behandelt. Door middel van diverse oefeningen wordt deze theorie eigen gemaakt. In een dagdeel zetten we tevens een trainingsacteur in, die de rol van sollicitant kan vervullen, ten behoeve van het oefenen van de gesprekstechniek. Module 2: POP of ontwikkelgesprekken voeren Bij het oefenen van de POP of ontwikkelgesprekken behandelen we gesprekstechnieken gebaseerd op coachingsmethodieken bijvoorbeeld: doel en resultaatgericht coachen, tact en sensitief gedrag; luisteren, confronteren, non verbale communicatie etc. Module 3: Creating meetings that matter In deze training leren we je hoe je bijeenkomsten organiseert die er toe doen en waar een bodem wordt geschapen om veranderingen te brengen. Hoe bouw je een bijeenkomst op. Hoe faciliteer je een dialoog en hoe zorg je ervoor dat iedereen meedoet. We geven je een toolbox met werkvormen en geven je instrumenten om de dialoog te begeleiden. Voor wie HRM adviseurs en leidinggevenden Studiebelasting Van 2 dagdelen tot 4 dagdelen, afhankelijk van de vraag van de organisatie. De belasting betreft vooral intensieve vaardigheidstraining Waar, in korte delen, theorie worden aangereikt. Doel Kennis en vaardigheden op gebied van werving en selectie en beoordeling en functioneren. Soort training Op maat met een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers. Kosten Op basis van vraag van de klant. Talent in beeld Moet versus moed De lijnen en het spel 16Opleidingscatalogus

17 3.6. Training Projectmatig werken Projectmatig werken bevordert effectiviteit en efficiency De populariteit van projectmatig werken neemt nog steeds toe. Dat komt omdat het de effectiviteit en efficiency in projecten bevordert. Het geeft organisaties de gelegenheid om snel en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen. Door projectmatig werken is de uitvoering van werkzaamheden beheersbaar, waardoor kosten in de hand gehouden kunnen worden. Ook de trend naar resultaatgericht werken in organisaties bevordert de populariteit van projectmatig weken. Immers, projectmatig werken is per definitie resultaatgericht. De opzet van projectmatig werken In veel organisaties wordt gewerkt met projecten. Maar de opzet van projecten laat vaak zoveel te wensen over dat resultaten niet worden behaald. Omdat het resultaat niet duidelijk was, omdat het project niet goed werd gestuurd, omdat er onvoldoende voorwaarden aanwezig waren (we doen het er even bij) en nog veel meer mogelijke redenen. Bij projectmatig werken gaat het om een stapsgewijze aanpak die sturing en beheersing mogelijk maakt. Onze werkwijze Wij adviseren onze klanten altijd een organisatiebrede wijze van projectmatig werken in te voeren (dus voor een model te kiezen), managers en medewerkers goed op te leiden en in de uitvoering te coachen. Dat maakt ondermeer dat projecten qua opzet uitwisselbaar en herkenbaar worden en dat deskundigheid in dezelfde richting wordt ontwikkeld. De cursus Projectmatig Werken kan daarbij helpen. In deze cursus gaan wij uit van een herkenbare basis (een model), en behandelen, in interactie met de deelnemers, de diverse stappen in het proces. Voor wie professionals in zorg, welzijn, gemeenten of MKB. Studiebelasting Van 4 dagdelen tot 8 dagdelen, afhankelijk van de vraag van de organisatie. De belasting betreft vooral het ontwikkelen van een eigen projectopzet en is praktisch. Doel Kennis en vaardigheden op gebied van projectmanagement. Soort training Op maat met een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers. Kosten Op basis van vraag van de klant. We kiezen een praktische insteek: er wordt veel geoefend en wij stimuleren deelnemers om een eigen projectopzet te schijven voor een reëel project, dat ook kan worden uitgevoerd. Twee doelen verenigd: leren en tegelijk ontwikkelen van een eigen projectvoorstel. Ook besteden we aandacht aan de "zachte" kanten van projectmatig werken: een goede analyse van belanghebbenden, onderhandelingsvaardigheden, het formuleren van een SMART eindresultaat, advies en communicatievaardigheden. Talent in beeld Moet versus moed 17Opleidingscatalogus

18 3.7. Training Medische Milieukunde De leercyclus Medische Milieukunde (MMK) is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn bij GGD en en die op een of andere wijze zijn betrokken bij de eerstelijns medisch milieukundige taak van de GGD. Ook is de cursus bedoeld voor professionals die te maken hebben met vraagstukken ten aanzien van medische milieukunde werkzaam bij gemeenten of ingenieursbureaus. In de leercyclus worden in 5 modulen (6 dagen), de belangrijkste en meest relevante thema s vanuit de medische milieukunde behandeld. Naast overdracht van kennis en inzicht, is de leercyclus ook gericht op het aanleren van vaardigheden om in de praktijk met specifiek medisch milieukundige problemen te kunnen omgaan. Inhoud modulen Module 1 (2 dagen): Introductie Medische milieukunde Dag 1: Inleiding medische milieukunde, Toxicologie, buitenmilieu, aanpak problemen, Positiebepaling medische milieukunde Dag 2: Thema GES en Clusteranalyse, Gezondheidkundige Effect Screening (GES), Clusteranalyse, Casusbehandeling Docent: Henk Jans, Bureau MMK Jans, van den Hazel & van de Weerdt. Module 2 (een dag) Binnenmilieu Algemene inleiding binnenmilieuproblematiek, Sanitaire hygiëne (zwembaden, kinderdagverblijven, campings, etc.), Aanpak binnenmilieuproblemen, Casuïstiek behandeling binnenmilieu. Docent: Henk Jans, Bureau MMK Jans, van den Hazel & van de Weerdt. Module 3 (een dag) Technische handelingen in de Medische milieukunde Mogelijkheden en onmogelijkheden van meten, Metingen uitvoeren en interpreteren van resultaten, Practicum meten en interpreteren, Beantwoorden van milieugerelateerde vragen. Docent: Rik van de Weerdt, Bureau MMK Jans, van den Hazel & van de Weerdt. Module 4 (een dag) Risicocommunicatie Risicoperceptie en risicocommunicatie, Rollenspelen, Casuïstiek behandeling risicocommunicatie, Docent: Fred Woudenberg, afdeling Medische Milieukunde GGD Amsterdam. Module 5 (een dag) Beleidsmatige aspecten van medische milieukunde Raakvlakken MMK en diverse gemeentelijke beleidsvelden, Plaats GGD/MMK in bestuurlijk en ambtelijk apparaat, Programma Versterking MMK (VWS, VNG, GGD-Nederland), Profilering medische milieukunde binnen overheden. Docent: Lenny Dekkers, bv te Breda. Voor wie professionals die zich bezig houden met MMK vraagstukken Studiebelasting 6 dagen van 10 uur tot 17 uur Tussentijds voorbereidende opdrachten. Doel Kennis en inzicht op gebied van MMK en aanleren van vaardigheden om te kunnen omgaan met medisch milieukundige problemen. Soort training Open inschrijving. De training wordt een maal per jaar aangeboden. Kosten De prijzen van een module zijn inclusief cursusmap, koffie thee en lunch. Module 1: 1.049,- Module 2: 549,- Module 3; 549,- Module 4; 549,- Module 5; 549,- Alle modules: 2495,- (bovenstaande prijzen exclusief 21% BTW) 18Opleidingscatalogus

19 Hoofdstuk 4 innoveren Opleiding en Trainingsaanbod

20 4.1 Leren innoveren door middel van inspiratietafels Medewerkers hebben vaak mooie oplossingen voor vraagstukken van klanten, verbeteringen voor werkprocessen en organisatievragen. Deze ideeën of oplossingen worden helaas vaak te weinig gedeeld en benut in een organisatie. De medewerkers missen de vaardigheden om het vraagstuk en de oplossing bespreekbaar te maken of het is nog moeilijk om een ruw idee te verrijken tot een uitvoerbaar idee. In deze incompany training leren we de deelnemers de vaardigheden om een idee tot uitvoering te brengen. Voor wie professionals die goede ideeën hebben en anderen willen betrekken in deze ideeën. Studiebelasting Van 1 dagdeel tot 4 dagdelen, afhankelijk van de vraag van de organisatie. De belasting betreft vooral doen. Doel Basisvaardigheden ten aanzien van brainstormen en ideeënvorming te ontwikkelen en eventueel over te dragen op collega s Soort training Incompany met behulp van inspiratietafels waarin sleutelfiguren opgeleid worden tot ideeën coach. Kosten Op basis van vraag van de klant. 20Opleidingscatalogus

21 Hoofdstuk 5 Samenwerken Opleiding en Trainingsaanbod

22 5.1 Zelforganiserende teams Veel zorgorganisaties staan voor de uitdaging zelforganiserende teams te implementeren. Een leidinggevende staat op afstand, zet kaders uit en coacht de teams. De teams zijn zelf verantwoordelijk regelen en organiseren zoveel mogelijk als kan. De cliënt en de visie op zorg, de context (gemeente en de doelgroepen) en de talenten en kwaliteiten van de teamleden hebben invloed op de mate van zelforganisatie. In deze training helpen we de teams met het inzetten van de talenten, het vraaggericht werken en het samenwerken. We werken aan basisvaardigheden (feedback geven en ontvangen, afspraken maken en taakverdelingen) We geven de teamleden inzichten op het samenwerken en aspecten zoals veranderbereidheid en cultuur. Ook ondersteunen we de teams bij het maken van plannen en afspraken. Op basis van de vraag van de klant kan de training ook gaan over innovatie en netwerken met externe partners. Talent in beeld Moet versus moed De lijnen en het spel Vieren, verbinden en toepassen Voor wie teams die voor de opgave staan om zelforganiserend te worden. Studiebelasting Van 2 dagdelen tot 4 dagdelen met tussentijdse oefeningen en testen ten behoeve van zelfreflectie. Doel Basisvaardigheden en kennis ten aanzien zelfsturing / zelforganisatie in het team creëren. Soort training incompany in teams Kosten Op basis van vraag van de klant. 22Opleidingscatalogus

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma Handleiding voor hbo s en hun regionale zorgpartners Christelijke Hogeschool Windesheim Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Kenniscentrum Gezondheid

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen

Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen 100 Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen voor management en medewerkers 2013 Klantgerichtheid managementvaardigheden productkennis Een frisse kijk op opleiden en trainen Een degelijk opleidingsprogramma

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie