Geluid. Wat is onderzocht: Aantal ernstig gehinderden binnens- en buitenshuis. Hoe. Criteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geluid. Wat is onderzocht: Aantal ernstig gehinderden binnens- en buitenshuis. Hoe. Criteria"

Transcriptie

1 eluid Wat is onderzocht: antal ernstig gehinderden binnens- en buitenshuis 3 eluidscontouren per variant bepaald Tellen woningen per contour erekening # gehinderden binnenshuis / buitenshuis personen/woning): 47 Lden > 44 d) = 6,% / 14,8% ernstig gehinderden 44 Lden > 41 d) = 2,9% / 8,2% ernstig gehinderden 41 Lden > 38 d) = % / 4,1% ernstig gehinderden rnstig gehinderden binnenshuis rnstig gehinderden buitenshuis + + root positief effect n.v.t. n.v.t. + Positief effect n.v.t. n.v.t. 1 personen 3 personen 1125 personen 3175 personen >25 personen >75 personen Voorbeelden geluidscontouren opstellingen: eluidscontouren locatie eluidscontouren locatie Stiltegebieden: Stiltegebieden bij en maar ook de andere gebieden zijn erg stil Voor nu: niet extra onderscheidend Laagfrequent geluid: L geluid kan tot extra) hinder leiden een aparte norm voor L geluid in Nederland is onderdeel geluid) n Korendijk klein windpark, windrijk) zal een aparte norm wsl niet tot strengere eisen leiden Voor nu: L geluid niet extra onderscheidend eoordeling Cluster: Lijn

2 Wat is onderzocht: antal woningen dat slagschaduw kan ontvangen epaling schaduwcontouren: 5 uur en 4 minuten: wettelijke norm, bij meer slagschaduw moeten de turbines stilgezet worden uur: alle huizen die slagschaduw kunnen ontvangen epaling aantal woningen binnen contouren Criterium: Woningen binnen 5 uur en 4 min slagschaduwcontour Criterium: Woningen binnen uur slagschaduwcontour + + root positief effect n.v.t. + + root positief effect n.v.t. + Positief effect n.v.t. + Positief effect n.v.t. Neutrale effecten een tot weinig gehinderden < 1 woningen Neutrale effecten een tot weinig gehinderden < 5 woningen eperkt aantal gehinderden 1-2 woningen eperkt aantal gehinderden 5-1 woningen Relatief veel gehinderden > 2 woningen Relatief veel gehinderden >1 woningen ffecten aantal gehinderden) Voorbeelden contouren: Cluster Lijn Woningen binnen 5 uur en 4 minuten slagschaduwcontour Woningen tussen de uur en 5 uur 4 minuten slagschaduwcontour Schaduwcontouren locatie eoordeling 5 uur en 4 minuten contour uur contour Cluster: Lijn: Cluster: Lijn: Schaduwcontouren locatie

3 cologie Wat is onderzocht: de effecten op beschermde soorten lora- en faunawet), Natura2-gebieden natuurbeschermingswet 1998) en de cologische Hoofdstructuur HS) van de provincie eoordeeld is of er een mogelijk) effect optreedt van windmolens op aanwezige soorten uit de lora- en faunawet, op de wezenlijke waarden van de HS en de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2 gebieden. Criterium soorten Criterium Natura 2 Criterium HS + + root positief effect n.v.t. n.v.t. n.v.t. + Positief effect n.v.t. n.v.t. n.v.t. een verstoring leefgebied een aantasting instandhoudingdoelstellingen een aantasting wezenlijke waarden en kenmerken Kans op verstoring leefgebied Kans op externe effecten op instandhoudingdoelstellingen antasting wezenlijk waarden en kenmerken n.v.t. ysieke vernietiging permanent verlies leefgebied en oppervlak) n.v.t. Windmolen 5MW Windmolen 3MW cologische Hoofdstructuur 4 8 m _11U.MXD HS eoordeling Soorten lora- en faunawet) Cluster: Lijn: Natura 2 Windmolen 5MW Windmolen 3MW Natura 2-gebieden Haringvliet 4 8 m Natura _11U.MXD Cluster: Lijn: beoordeling criterium HS HS Kolgans foto Martin onte) Lepelaar foto Martin onte) Cluster: Lijn:

4 Wat is onderzocht: De visuele effecten van windmolens n beeld is gebracht wat de herkenbaar / zichtbaarheid van de opstelling ontwerp van de opstelling) is en wat de beïnvloeding is van bestaande en typerende landschappelijke kenmerken en waarden. Resultaat 1 Criterium ontwerp opstelling Zeer positief effect Nvt. + Positief effect een effect neutraal) negatief Zee negatief effect nvt r is sprake van een heldere zichtbare / herkenbare opstelling, de opstelling is in het geheel te overzien r is geen sprake van interferentie met andere grootschalige elementen windparken, hoogspanningsverbindingen, et cetera). r is sprake van visuele rust Het ruimtelijk concept is herkenbaar maar kan nog geoptimaliseerd worden om de herkenbaarheid / zichtbaarheid te vergroten de opstelling is grotendeels te overzien maar er is sprake interferentie met andere grootschalige elementen Het ruimtelijk concept is niet goed leesbaar, de opstelling is niet goed te overzien r is sprake van een grote kans op interferentie met andere grootschalige elementen en een kans op interferentie met andere windparken Zichtbaarheid en interferentie van windmolens Criterium landschappelijke waarden Zeer positief effect + positief effect een effect neutraal) De opstelling benadrukt de schaal en openheid van het landschap r kan op leesbare wijze een koppeling worden gelegd met onderliggende landschappelijke patronen zoals grootschalige infrastructurele lijnelementen De opstelling benadrukt in lichte mate de schaal en openheid van het landschap. r kan op leesbare wijze een koppeling worden gelegd met onderliggende landschappelijke patronen zoals grootschalige infrastructurele lijnelementen een effect. De opstelling heeft geen verstorende werking op de landschappelijke kenmerken en waarden De opstelling heeft een verstorend effect op belangrijke kenmerken zichtlijnen, openheid, dijkenstructuur, et cetera) van het landschap De opstelling verkleint de schaal van het landschap r is in beperkte mate een koppeling te maken met andere grootschalige lijnelementen De opstelling heeft een belangrijk verstorend effect op belangrijke kenmerken van het landschap De opstelling verkleint in grote mate de schaal van het landschap een koppeling met andere grootschalige lijnelementen Openheid van het landschap eoordeling Ontwerp opstelling pelijke waarden Cluster: Lijn: Cluster: Lijn:

5 Wat is onderzocht: De effecten van windmolens op cultuurhistorische en bekende en verwachte archeologische waarden. Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart van Korendijk en de archeologische verwachtingenen beleidsadvieskaart ksche Waard zijn de effecten op genoemde waarden inzichtelijk gemaakt. : eoordeling eoordeling eoordeling beoordelingscriteria thema cultuurhistorie en root positief effect Criterium Cultuurhistorie historische en geografie) Criterium Zeer aanzienlijke versterking van cultuurhistorische waarden door toedoen van het initiatief n.v.t. criterium cultuurhistorie criterium cultuurhistorie + Positief effect Versterken van cultuurhistorische waarden door toedoen van het initiatief n.v.t. een effect anwezigheid van een opstelling in een gebied met lage verwachtingswaarde antasting en of verstoring van vlakken of elementen met een redelijke hoge tot hoge waarde anwezigheid van een opstelling in een gebied met middelhoge tot hoge verwachtingswaarde antasting en of verstoring van vlakken of elementen met een zeer hoge waarde anwezigheid van een opstelling in een criterium gebied met bekende archeologische beoordeling beoordeling criterium waarden MK terrein) DSL_72 DSL_2 DSL_L55 DSL_L172DSL_L24 DSL_L16 KD24 DSL_L175 DSL_L53DSL_L168 DSL_L41 DSL_L5DSL_L52 DSL_L168 KD27 DSL_L87 DSL_92 DSL_57 DSL_21 DSL_47 DSL_L14 DSL_23 KD6 DSL_L116 DSL_L14 DSL_L115 DSL_L81 DSL_L137 DSL_L12 DSL_25 KD2 DSL_1 DSL_L7 DSL_L4 DSL_L135 DSL_L15 DSL_L38 DSL_L13 DSL_13 KD66 DSL_5 DSL_94 DSL_L39 DSL_19 DSL_11 DSL_L12 DSL_14 DSL_42 KD25 DSL_L74 DSL_L1 DSL_L118 DSL_89 DSL_L151 DSL_L136DSL_L51 DSL_71 DSL_17 DSL_26 DSL_L139 DSL_L3 DSL_L28 DSL_L25 DSL_L152 DSL_L33 DSL_L31 DSL_L1 DSL_L1 DSL_L9 DSL_L72 KD13DSL_L174 DSL_L166 DSL_L57 DSL_L29 DSL_L163 DSL_88 DSL_12 DSL_L5 DSL_L165 DSL_L26 DSL_24 DSL_L163 KD3 DSL_L123 KD5 DSL_87KD7 DSL_93 DSL_L27 DSL_L78 DSL_L131 DSL_L164 KD17 KD16 DSL_18 DSL_43 DSL_1 DSL_L138 DSL_L91 DSL_L8 DSL_L18 DSL_44 DSL_L77 KD26 DSL_L75 DSL_L121 DSL_84 DSL_L119 DSL_4 DSL_3 DSL_53 DSL_L114 DSL_L3 DSL_22 DSL_L117 DSL_55 DSL_L21 DSL_46 DSL_51 DSL_62 DSL_68 DSL_39 DSL_L89 DSL_L83 KD14 DSL_37 DSL_L17 DSL_41 DSL_L8 DSL_85 DSL_L2 KD11 DSL_91 DSL_64 DSL_65 DSL_L14 DSL_L35 DSL_L8 DSL_L36 DSL_L133 DSL_86 DSL_L153 DSL_L61 DSL_8 DSL_L76 KD9 KD5 DSL_L8 DSL_9 DSL_L88 DSL_L167 KD29 DSL_L15 DSL_L4 DSL_48 DSL_73 DSL_5 DSL_L2 KD3 DSL_L37 DSL_L12 DSL_L176 DSL_L22 DSL_L59 KD64 emeente Korendijk Cultuurhistorische inventarisatie DSL_32 DSL_35DSL_L19 DSL_54 DSL_L17 DSL_L32 DSL_L11 DSL_4 DSL_6 DSL_L58 DSL_L154 KD61 DSL_72 DSL_L11 Maart 213 / gewijzigd 25 november 213 DSL_L68 DSL_34 DSL_L6 DSL_L86 DSL_L85 DSL_L68,25 1 Kilometers DSL_L42 DSL_59 DSL_L6 DSL_L7 DSL_L82 DSL_L155 KD47 DSL_16 DSL_9 DSL_L34 DSL_L62 DSL_L93 DSL_74 DSL_29 DSL_L79 KD55 Legenda DSL_L14 DSL_33 DSL_15 Clusters DSL_L18 DSL_L16 KD46 rcheologie: Monument MK) DSL_36 DSL_75 DSL_98 rcheologie: bewoningskernen) DSL_31 DSL_97 DSL_96 KD72 DSL_L124 DSL_58 Waardering bouwkunst DSL_L64 KD48 DSL_L178 DSL_L157 DSL_L15 DSL_L127 KD4 KD39KD36 DSL_L128 DSL_83 KD58 DSL_28 DSL_L46 DSL_L159 DSL_L111 DSL_78 DSL_L45 DSL_56 DSL_77 Rijksmonumenten RC) DSL_L48 DSL_L67 DSL_L13 DSL_L129 DSL_79 KD45 KD44 KD33 DSL_L113 DSL_8 DSL_81 DSL_L161 DSL_82 DSL_L16 KD37 KD31 DSL_L44 DSL_L65 KD6 KD51 DSL_L66 DSL_L177 Waardering puntelementen) KD6 DSL_L47 # * DSL_L67 # * DSL_L125 KD65 KD57 DSL_95 DSL_52 DSL_L17 DSL_7 DSL_38 KD43 DSL_6 DSL_49 DSL_L17KD73 DSL_3 KD59 rcheologie: terpen) DSL_L122 # * DSL_76KD35 KD32 DSL_L126 DSL_L43 DSL_L13 Waardering rven vlakken) DSL_L49 Waardering vlakken) DSL_L158 DSL_L169 DSL_L162 DSL_L23 DSL_L9 DSL_L54 DSL_L132 KD28 DSL_45 DSL_19 DSL_2 DSL_L173 Lijn: DSL_L56 Cluster: Lijn: Cluster: Comment [e5]: Orginle afbeeldingen staan op: Y:\NLUTR1\P\ \inloopavo nd 1812\afbeeldingen cultuurhistorie KD19 Resultaat Resultaat Cluster: Cluster: Lijn: Lijn:

6 ntegrale fweging rede MR Wat is onderzocht: De milieueffecten op 7 thema s zijn onderzocht voor 6 locaties en 13 opstellingen opstelling met 5 x turbines en 3 x, extra variant ) Zoveel mogelijk kwantitatieve beoordeling van de impact op: 1. eluid aantal ernstig gehinderden 2. Schaduw aantal woningen met slagschaduw 3. xterne veiligheid aantal objecten binnen veiligheidsafstand 4. beschermde soorten en gebieden 5. Cultuur en beschermde soorten en gebieden waardevolle gebieden 5. Cultuur en waardevolle gebieden 6. ontwerp effect op open landschap ontwerp en effect openopen landschap 7. nergieopbrengst inschatting opbrengst beschermde 4. soor 7. nergieopbrengst inschatting opbrengst 5. Cultuur en waardevolle gebi De beoordeling van het criterium geluid weegt twee keer zwaarder mee 6. ontwerp en effec nschatting effect Punten voor eindbeoordeling 7. nergieopbrengst inschatting opbre root positief effect 2 Opstelling 5 x + Positief effect 1 nschatting effect Cultuur en nergieopbrengst Punten voor eindbeoordeling root positief effect 2 + Positief effect , 4, 2, xterne veiligheid,7,7,7,3,7 1, 2, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 4,8 locatie 1,7 Overzicht score opstellingen per 6,2 7,8 Opstellingen 3 x nergieopbrengst 1 2 Overzicht score opstellingen per locatie eluid 2,,7,7 2, 2, eluid 2, 1, xterne veiligheid xterne veiligheid,7 2, 2, nergieopbrengst -1, -1, -1, -1, -1, -1, nergieopbrengst 1,7 6,2 cluster lijn 4, 4, 4, 1,,7,7,7,3,3 1, 7,8 4, 4, 2, nergieopbrengst Overzicht score opstellingen per locatie cluster lijn eluid 2, 4, 4, 4, 1, 1,,7,7,7,7, 1,, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, 1,7,7 5,2 5,8, 3,8 4,8,3 1, 4,,7 4, xterne veiligheid 2 2, Overzicht score opstellingen per locatie eluid eluid root positief effect beschermde soorten en gebieden waardevolle gebieden effect score opstellingen per locatie + OverzichtPositief ontwerp en effect op open landschap inschatting opbrengst nschatting effect Punten voor eindbeoordeling 4,3 2,,7-1, -1, -1, -1, -1, 4,8 1,7 6,2 7,

Twee zwermopstellingen van windturbines in Duitsland

Twee zwermopstellingen van windturbines in Duitsland 14 Twee zwermopstellingen van windturbines in Duitsland 3 - De opgave Windenergie Drenthe 15 De provincie heeft zich gecommitteerd aan de nationale windopgave (Nationaal Ruimtelijk Perspectief Windenergie

Nadere informatie

1 - Invloed op de visuele kwaliteit van de omgeving ontginningspatroon schaal van het landschap/ openheid/ reliëf zichtlijnen

1 - Invloed op de visuele kwaliteit van de omgeving ontginningspatroon schaal van het landschap/ openheid/ reliëf zichtlijnen Windenergie Drenthe 29 1 - Invloed op de visuele kwaliteit van de omgeving ontginningspatroon schaal van het landschap/ openheid/ reliëf zichtlijnen Voor de plaatsing van windturbines in het landschap

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting EEN WINDPLAN VOOR DE GEMEENTE WIERINGERMEER Inleiding Met de Startnotitie Windplan Wieringermeer (28 mei 2009) gaf de gemeenteraad het startschot voor een windplan dat invulling geeft aan

Nadere informatie

Brede MER windenergie Korendijk

Brede MER windenergie Korendijk Brede MER windenergie Korendijk Concept, 12 november 2014 Verantwoording Titel Brede MER windenergie Korendijk Opdrachtgever Gemeente Korendijk Projectleider Erik Mateman (Tauw) Auteur(s) Martijn Gerritsen

Nadere informatie

Startdocument reikwijdte en detailniveau Brede MER windenergie

Startdocument reikwijdte en detailniveau Brede MER windenergie Startdocument reikwijdte en detailniveau Brede MER windenergie Gemeente Korendijk Concept, 23 oktober 2014, versie 3 Verantwoording Titel Startdocument reikwijdte en detailniveau Brede MER windenergie

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33

Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33 Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33 28 augustus 2014 Verantwoording Titel Opdrachtgever Projectleider Auteur(s) Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33 Provincie Groningen

Nadere informatie

Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk

Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 17 juni 2014 1 Agenda 1. Opdracht 2. Resultaten bewonersavonden en enquete 3. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

PlanMER windenergie Emmen

PlanMER windenergie Emmen PlanMER windenergie Emmen 18 april 2013 PlanMER windenergie Emmen Kenmerk R001-1208388EMG-evp-V02-NL Verantwoording Titel Opdrachtgever Projectleider Auteur(s) PlanMER windenergie Emmen Gemeente Emmen

Nadere informatie

QUICKSCAN LOCATIES WINDENERGIE GEMEENTE ZWOLLE. Gemeente Zw olle. Definitief september 2016

QUICKSCAN LOCATIES WINDENERGIE GEMEENTE ZWOLLE. Gemeente Zw olle. Definitief september 2016 715016 19 september 2016 QUICKSCAN LOCATIES WINDENERGIE GEMEENTE ZWOLLE Gemeente Zw olle Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99

Nadere informatie

1 - Zicht vanuit Schoonebeek

1 - Zicht vanuit Schoonebeek 43 1 - Zicht vanuit Schoonebeek 2 - Zicht vanuit Stieltjeskanaal 3 - Zicht vanuit N34 op het Europark 44 Concept: Clusters Zwermen Dalen In het esdorpenlandschap rond Dalen is het landschapspatroon onregelmatiger

Nadere informatie

1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord. 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal

1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord. 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal Windenergie Drenthe 53 1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord 4 - N374 Stadskanaal Noord 5 - N374 Stadskanaal zuid 6 - Stadskanaal west 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal

Nadere informatie

Analyse ruimtelijke mogelijkheden

Analyse ruimtelijke mogelijkheden Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk deel van zoekgebied Provincie Drenthe Opdrachtgever Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Titel Bijlage A. Begrippenlijst Datum 10-11-2016 Auteur Anne Schipper Aanlegfase Fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die specifiek verband houden met het initiatief. Alternatieven Mogelijkheden

Nadere informatie

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Programma Opening wethouder Jaap Kamp Aanleiding en procedure Roger Raat - Reitsma Toelichting milieueffecten en voorkeursvariant

Nadere informatie

WINDENERGIE BASISINFORMATIE

WINDENERGIE BASISINFORMATIE WINDENERGIE BASISINFORMATIE - Westervoort Albert Koers NLVOW 1 WindMOLENS? Dit is een windturbine Dit is een windmolen 2 WindTURBINES 7 MW 3,5 MW 135m tip van de wiek 90m 21,20 m 6,20m 3 Beeldvorming!

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij?

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij? Voor- of tegenwind? Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven met alle provincies tot afspraken te willen komen over windenergie: hoeveel energie kan er in elke provincie opgewekt worden met

Nadere informatie

Bekende waarden. Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften

Bekende waarden. Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften Bekende waarden Archeologisch rijksmonument: Alle ontgrondingsaanvragen moeten bij de minister te worden ingediend via de gemeente Zutphen. De

Nadere informatie

Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheidsdoelstellingen Duurzaamheidsdoelstellingen Energieneutraal in 2050 Duurzame energieproductie van 20% in 2020 Regio West-Brabant CO 2 -reductie van 30% in 2020 t.o.v. 2007 Regionaal bod van 200 MW windenergie, waarvan

Nadere informatie

Vogels en Vleermuizen

Vogels en Vleermuizen Vogels en Vleermuizen bij windenergieprojecten Informatiebijeenkomst Nijverdal 24 mei 2016 Niels Jeurink Onderwerpen Natuurbescherming in Nederland in een notendop Windmolens en natuurbescherming Het bepalen

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk. Reinder Siebinga

Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk. Reinder Siebinga Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk Reinder Siebinga 1 Agenda Korte toelichting Voorstelrondje Introductie gemeente (wethouder) Informatie onderzoek Inhoud Proces Planning Input vanuit Klankbordgroep

Nadere informatie

Windpark N33. Overzichtskaart windpark met geluidcontouren. Wat is de geluidsterkte van een windmolen? Windturbine geluid: wat is het?

Windpark N33. Overzichtskaart windpark met geluidcontouren. Wat is de geluidsterkte van een windmolen? Windturbine geluid: wat is het? Windpark N33 Contouren voor het VKA met het turbinetype met de grootst mogelijke effecten Overzichtskaart windpark met geluidcontouren Windturbine geluid: wat is het? Wat is de geluidsterkte van een windmolen?

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Wijziging Landschappelijke beoordeling Windpark Dankzij de Dijken Arnhem,

Nadere informatie

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys)

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) Bewonersavond Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 2 Programma Opening Gesprek met de wethouder Inleiding Toelichting op de avond en het onderzoek Eerste verkenning quickscan

Nadere informatie

Windmolenlocatie Oude Maas, gemeente Binnenmaas

Windmolenlocatie Oude Maas, gemeente Binnenmaas Windmolenlocatie Oude Maas, gemeente Binnenmaas Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 23 maart 2015 / rapportnummer 3002 09 1. Hoofdpunten van het milieueffectrapport De gemeente

Nadere informatie

Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land. Achtergrondinformatie

Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land. Achtergrondinformatie Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land Achtergrondinformatie Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land Achtergrondinformatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Wie zit achter Windpark Fryslân?

Wie zit achter Windpark Fryslân? Inititatiefnemer, Windpark Fryslân, 2016 windpark Wie zit achter Windpark Fryslân? Het windpark is een initiatief van Windpark Fryslân B.V. windpark De initiatiefnemers hebben ook het Windpark Westermeerwind

Nadere informatie

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s NOTITIE Datum 30 november 2015 Aan Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV Van Pondera Consult Betreft Berekeningen aanvullende scenario s Projectnummer 714068 Samenvatting In het MER voor Windpark De

Nadere informatie

Windturbinepark Spui, gemeente Korendijk

Windturbinepark Spui, gemeente Korendijk Windturbinepark Spui, gemeente Korendijk Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 2 maart 2015 / rapportnummer 3003 08 1. Hoofdpunten van het milieueffectrapport De provincie

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Voor de wind Advies bij het Startdocument planmer partiёle herziening VRM windenergie provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Voor de wind. Advies bij het Startdocument planmer partiёle

Nadere informatie

MER Windpark Midwoud. Bijlagenbundel

MER Windpark Midwoud. Bijlagenbundel definitief definitief Opdrachtgever Postbus 10087 8000 GB ZWOLLE datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave definitief Inhoudsopgave Blz. 1 Inhoud van deze bijlagenbundel 2 Bijlage 1 Onderzoek

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding en aanpak planmer

SAMENVATTING. Inleiding en aanpak planmer I SAMENVATTING Inleiding en aanpak planmer Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee en een aantal marktpartijen,

Nadere informatie

Provincie Zeeland. M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland. Richtlijnen milieu-effectrapport. '"tj. -...

Provincie Zeeland. M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland. Richtlijnen milieu-effectrapport. 'tj. -... Provincie Zeeland M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland '"tj -...J 1Il N r w o Richtlijnen milieu-effectrapport milieu-effectrapportage Lokaties voor grootschalige opwekking

Nadere informatie

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. Statenfractie Groen Links De heer A. Uijlenhoet Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras Enquête Noorderhaaks & Windmolens in Koegras April 2015 Inleiding De Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp organiseert een enquête om inzicht te krijgen hoe u als bewoner van Julianadorp / Koegras staat

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN DICHTSTEBOLSTAPELING EN SCHAAKBORDOPSTELLING In de richtlijnen voor het MER is aangegeven dat voor de parken aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk ook

Nadere informatie

Scenario's windenergie

Scenario's windenergie Scenario's windenergie Een verkenning naar een realistische zoekruimte voor windenergie Eind Concept, 30 december 2011 Scenario's windenergie Flevoland Een verkenning naar een realistische zoekruimte

Nadere informatie

Locatieonderzoek windenergie Mogelijke locaties. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Locatieonderzoek windenergie Mogelijke locaties. Gemeente Pijnacker-Nootdorp Locatieonderzoek windenergie Mogelijke locaties Gemeente Pijnacker-Nootdorp 10 september 2012 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Beleidskaders...4 3 Criteria...6 3.1 De criteria om te bepalen waar windturbines mogelijk

Nadere informatie

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda Natuurtoets Permanente openstelling A12 Woerden Gouda 1. Wet- en regelgeving Flora- en faunawet (Ffw) De Ffw is gericht op de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied.

Nadere informatie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Onderzoek is uitgevoerd door Pondera Consult. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Aanleiding

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN MELDINGSFORMULIER MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN Melding op grond van artikel 28 Lsv van het voornemen om een houtopstand behorende tot

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Quick Scan Windenergie Korendijk 17 juni 2014 Bob Schulte / Reinder Siebinga

Quick Scan Windenergie Korendijk 17 juni 2014 Bob Schulte / Reinder Siebinga Quick Scan Windenergie Korendijk 17 juni 2014 Bob Schulte / Reinder Siebinga Quick Scan Windenergie Korendijk (17 juni 2014) 1/26 0 Inleiding Tauw en Ecofys zijn door de gemeente Korendijk gevraagd om

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur; gelet op de Erfgoedverordening Etten-Leur; gelet op de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Windpark Westeinde Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Alisios, s Gravenhage, 1 februari 2016 1. Inleiding Het voornemen bestaat uit het vervangen van een bestaand windpark.

Nadere informatie

B&W voorstel. Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd zijn omtrent besluitvorming) Steller : Damen Tel.

B&W voorstel. Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd zijn omtrent besluitvorming) Steller : Damen Tel. B&W voorstel Steller : Damen Tel. : 6155623 Portefeuille : Logister e-mail. : m.damen@shertogenbosch.nl B&W : 7 september 2016 Agenda nr. : 18 Reg.nr. : 5861802 Openbaar : Openbaar (nadat omwonenden geïnformeerd

Nadere informatie

Structuurvisie windenergie gemeente Emmen

Structuurvisie windenergie gemeente Emmen Structuurvisie windenergie gemeente Emmen Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 12 februari 2015 / rapportnummer 3008 17 1. Hoofdpunten van het milieueffectrapport (MER) De

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Advies concept Brede MER windenergie Korendijk

Advies concept Brede MER windenergie Korendijk 1 Advies concept Brede MER windenergie Korendijk januari 2015 Kwaliteitsteam Hoeksche Waard 2 INHOUD 0. aanleiding 3 1. leeswijzer 4 2. samenvatting en advies 5 3. plangeschiedenis 7 4. quick scan en Brede

Nadere informatie

drentse wind windmolens op drentse maat en schaal werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit

drentse wind windmolens op drentse maat en schaal werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit drentse wind bronnen en transport BRONNEN 1. aardwarmte 2. biovergisting 3. windenergie 4. zonne-energie BRONNEN EN transport TRANSPORT Teksten Opsommingen 1. hoogspanningsleidingen 2. gebruikers 3. centra

Nadere informatie

PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur. Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman

PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur. Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman Korte historie 2009: Nationale Waterplan! 2 windenergiegebieden aangewezen! Borssele en IJmuiden

Nadere informatie

Windmolens (windenergie) Haaltert

Windmolens (windenergie) Haaltert Windmolens (windenergie) Haaltert Een kort informatief document van de verschillende criteria voor het implementeren van windmolens. Juni 2008 In een klein land als België is het belangrijk uit iedere

Nadere informatie

Overlegnotitie. Windmolenpark Scheerwolde INHOUD: Beantwoording overlegreacties Overlegbrieven

Overlegnotitie. Windmolenpark Scheerwolde INHOUD: Beantwoording overlegreacties Overlegbrieven Overlegnotitie Windmolenpark Scheerwolde INHOUD: Beantwoording overlegreacties Overlegbrieven Reactie op zienswijzen Inleiding In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit Ruimtelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE

BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE Gebieden waar windenergie mogelijk is In deze gebieden ziet de provincie op voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie en

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 februari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-014970 - gemeente Oude IJsselstreek Activiteit

Nadere informatie

Handreiking. betreffende opstelling van en advisering over ruimtelijke plannen op grond van de. Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland

Handreiking. betreffende opstelling van en advisering over ruimtelijke plannen op grond van de. Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland Handreiking betreffende opstelling van en advisering over ruimtelijke plannen op grond van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland op basis van de Nota Regels voor Ruimte (vastgesteld door GS

Nadere informatie

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen 7 juni 2007 inhoud energie waarom windenergie voor- en nadelen van windenergie windaanbod vergunningen en regelgeving aspecten van belang: windplan Vlaanderen

Nadere informatie

Milieueffectrapportage. o Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui o Omgevingsvergunning Windpark Spui

Milieueffectrapportage. o Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui o Omgevingsvergunning Windpark Spui Milieueffectrapportage o Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui o Omgevingsvergunning Windpark Spui Concept 4 december 2015 Milieueffectrapportage o Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui o Omgevingsvergunning

Nadere informatie

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016 NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016 NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Arcadis Nederland B.V. Postbus 264 6800 AG Arnhem Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com

Nadere informatie

Nieuw Hydepark te Doorn. voor Protestantse Kerk Nederland donderdag 25 juli 2013, wijziging a d.d. 28 januari 2014

Nieuw Hydepark te Doorn. voor Protestantse Kerk Nederland donderdag 25 juli 2013, wijziging a d.d. 28 januari 2014 Nieuw Hydepark te Doorn voor Protestantse Kerk Nederland donderdag 25 juli 2013, wijziging a d.d. 28 januari 2014 Bestaande situatie Roosevelthuis Oranjerie Entreeweg en Beheerderswoning Hertenwei Bartiméus

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Bijlage 9 MER Natuur, cultuurhistorie en archeologie

Bijlage 9 MER Natuur, cultuurhistorie en archeologie Bijlage 9 MER Natuur, cultuurhistorie en archeologie 10.Natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie 125 10.1. Natuur 10.1.1. Beoordelingskader Normstelling en beleid Flora- en faunawet Voor de soortenbescherming

Nadere informatie

Advies Lelystad Airport

Advies Lelystad Airport Advies Lelystad Airport Toelichting op uitwerking en resultaat van opdracht aan Alderstafel Lelystad door Hans Alders 1 Context Alderstafel Advies Alderstafel Schiphol (2008) en reactie kabinet en Kamer

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Uitkomst voorkeurslocatie en locaties zoekgebieden windenergie Provinciale Verordening

Uitkomst voorkeurslocatie en locaties zoekgebieden windenergie Provinciale Verordening 14 Uitkomst voorkeurslocatie en locaties zoekgebieden windenergie Provinciale Verordening zoeklocatie G zoeklocatie B zoeklocatie A zoeklocatie E zoekgebieden lijnopstelling turbines van 3 MW. Bron: Brede

Nadere informatie

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Lijst agendapunten nummer: 8b Kenmerk: 11150 Afdeling: Vergunningen en Handhaving VERORDENING Datum: 9 oktober 2008 Onderwerp: Erfgoedverordening Terneuzen 2008 De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 september 2007 / rapportnummer 1953-51 1. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER ECN Windenergy Facilities BV heeft

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan voor de herbouw Kelders 33 en Poststraat 38 te Leeuwarden

Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan voor de herbouw Kelders 33 en Poststraat 38 te Leeuwarden Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan voor de herbouw Kelders 33 en Poststraat 38 te Leeuwarden Er is een aanvraag binnen gekomen voor de herbouw van het panden Kelders 33 en Poststraat

Nadere informatie

Windpark Haringvliet. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 23 september 2015 / projectnummer 3044

Windpark Haringvliet. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 23 september 2015 / projectnummer 3044 Windpark Haringvliet Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 23 september 2015 / projectnummer 3044 1. Hoofdpunten van het milieueffectrapport (MER) De gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder

Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief van de investeerder Workshop Windenergie en participatie Anne de Groot, 18 september 2014 Inhoud Wat is Windpark Fryslân? Welke partijen spelen een rol? Stand

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Welkom bij de open inloopavond

Welkom bij de open inloopavond Welkom bij de open inloopavond Tata Steel, Infinergy en Royal HaskoningDHV onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor windenergie op het bedrijfsterrein van Tata Steel. Graag willen wij u als omwonende

Nadere informatie

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Onderwerp: Windmolenpark(en) in de gemeente Kollumerland c.a. Geachte Dorpsbelangen Zoutkamp, Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW) plannen voor

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op hoofdstuk V van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op hoofdstuk V van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2535 15 mei 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 24 maart 2015, nr. 810EC868,tot vaststelling van de Beleidsregel Beschermde

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING

FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING PERCEEL AALTJEMEERWEG 22 TE PARREGA INHOUDSOPGAVE 1.INLEIDING 2.HUIDIGE- EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 2.1 HUIDIGE

Nadere informatie

Archeologiebeleid op Walcheren

Archeologiebeleid op Walcheren Archeologiebeleid op Walcheren Netwerkbijeenkomst Erfgoed en Ruimte RCE 12 december 2012 Walcherse Archeologische Dienst, december 2012 Archeologie op Walcheren Verdrag van Malta 1992: bescherming archeologie

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Wind. De kracht van Nederland. Platform Duurzaam Fryslân

Wind. De kracht van Nederland. Platform Duurzaam Fryslân Wind De kracht van Nederland Is uw beeld van windenergie bij de tijd? De moderne Windturbines hebben in 30 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. De discussie over windturbines wordt overheerst door

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Zienswijze Tegenwind Rundeveen Pagina 1 van 31

Zienswijze Tegenwind Rundeveen Pagina 1 van 31 Actiegroep Tegenwind Rundeveen Correspondentieadres Postcode + woonplaats Gemeente Emmen College van Burgemeester en Wethouders van Emmen Postbus 30001 7800 RA Emmen Barger-Compascuum, 7 juni 2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk Logistiek Park Moerdijk Aanvullend advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 23 mei 2011 / rapportnummer 2328 73 1. Hoofdpunten van het MER Gelet op het provinciaal windenergiebeleid,

Nadere informatie

Staatsbosbeheer & Windenergie

Staatsbosbeheer & Windenergie Staatsbosbeheer & Windenergie Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, beleven en benutten van natuur in Nederland. Die natuur geeft energie. Wij leveren immers al jarenlang bijdragen in de behoefte

Nadere informatie