VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari"

Transcriptie

1 VEILING DECEMBER 1 RZB Duitsland bezetting Insteekboek Indonesië Bod 3 2 RZB Berlijn restw Insteekboek met zegels Insteekboek met zegels Bod 6 Doosje Duitsland veel blokken Bod 7 Jaargang 1974 Nederland XX Map voor FDC s Bod 9 RZB Nederland Insteekboek Canada Bod 11 Insteekboek met zegels RZB Nederland Overzee Bod 13 Jaargang Nederland 1973 XX Insteekboek met zegels Bod 15 3 RZB BRD restw Doos zegels o.a. Nederland Bod 17 Insteekboekje Duitsland Album Cept zegels en derg Jaargang Nederland 1972 XX Insteekboek met zegels Bod 21 Rondzendboekje Duitsland Reich Jaargang Nederland 1971 XX RZB Frankrijk restw Insteekboek Australië Bod 25 Doos met brieven, zegels, en instb. Bod 18 3 UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 13 december aanvang in ons verenigingslokaal CAFE / ZAAL CARDINAAL Beemdenstr. 10, 6004 CT Weert Tel: AGENDA Opening door de voorzitter Mededelingen van het bestuur, c.q. de leden Verslag van de bijeenkomst van 8 november Rondvraag Voor wat, hoort wat of wie goed doet, goed ontmoet.????? Trekking prijzen van inzenders van de puzzel Verkoop loten grote loterij ( prijs 0,50 per lot ) Trekking prijzen grote loterij Veiling door ons veiling team (zie pagina 18) Ruilen, kopen, verkopen, postzegelpraat etc Belgische boekjes en Bontes boeken en dozen Trekking prijzen gratis loterij Einde van de avond ca uur Volgende clubavond 10 januari

2 VERSLAG VORIGE MAAND Datum: 8 november 2011 Aanwezig: 50 personen ( volgens presentielijst ) 57 personen ( volgens lootjes ) Afgemeld: Nanda Houdiarne en de heren Wien Hendrikx, Boy Hendrix, Otto en van Ratingen en John van Olffen. Het is uur als Theo de bijeenkomst opent en iedereen van harte welkom heet en vervolgens start met zijn mededelingen. 1. In de loop van deze bijeenkomst ontvangt elke inzender van de grote veiling een enveloppe met veilingboekje, stickervel en briefje met daarin vermeld het tijdstip, waarbinnen de kavels kunnen worden ingeleverd. Dat is dus zaterdag 26 november tussen uur en uur. Mochten bijzondere omstandigheden dat verhinderen dan wordt men verzocht dit te melden via de telefoon of mail; 2. Helpers voor inrichting van de zalen worden verzocht zich te melden en zaterdag vanaf 9.00 uur verzocht aanwezig te zijn; 3. Op de Postex te Apeldoorn hebben 5 leden deelgenomen aan de tentoonstelling; de waardering was als volgt: Klasse 2: Wim Meulendijks King Edward VII Natal, 73 punten, Grand Vermeil Klasse 3: R. Gerritsen Seated hope rectangular, 85 punten, Goud F. Sluijters, Stadspost Warschau 1915 / 1916, 83 punten, Goud A. Moonen, Astrologie, 57 punten, Zilver W. Meutendijks, Edward VII Transvaal, 50 punten, Verzilverd Brons 4. Op de Asta - Phil te Beek heeft Jo Geraets deelgenomen met zijn studieverzameling Bauten, met als waardering een diploma. Voorwaar een waardige vertegenwoordiging van onze eigen vereniging. 5.Indien de ledenbijeenkomst daarmee instemt zal door het bestuur een lijst worden samengesteld, waarop iedereen zijn verzamelgebieden kan aangeven.op deze wijze kan ieder lid weten wat wie verzamelt. De lijst zal bij de presentielijst ter inzage worden gelegd, doch blijft eigendom van de vereniging en onder bewaring bij het bestuur. Het is de bedoeling, dat een en ander wordt ingevoerd tijdens de ledenbijeenkomst van januari Met het oog op de privacy worden slechts de naam en het lidnummer van betrokkenen vermeld op de lijst.de vergadering kan instemmen met het bestuursvoorstel. 6. Om de filatelistische vorming van de leden op een hoger peil te brengen wil het bestuur de leden uitnodigen een deel van hun verzameling te laten zien tijdens de ledenbijeenkomsten en dat gelardeerd met een mondelinge toelichting. Inmiddels hebben zich 2 personen bij het bestuur gemeld. Het is de bedoeling, dat met dit onderdeel wordt gestart tijdens de ledenbijeenkomst van januari doelstellingen van de NVvM om aandacht te vragen voor het belang van de microbiologie in het dagelijks leven. Het is de eerste postzegel die Daniël heeft vormgegeven, hoewel dat bij nader doorvragen niet helemaal blijkt te kloppen. Als jongetje bezocht ik het Museum voor Communicatie in Den Haag, toen nog het PTT Museum geheten. Daar mochten we op speciale tekenvellen onze eigen postzegels ontwerpen. Prachtig vond ik dat. Ik heb die vellen toen mee naar huis genomen en het was voor mij en mijn oudere broer die op kamers woonde een sport om steeds nieuwe postzegels te tekenen. En ze vervolgens op een envelop te plakken en naar elkaar te sturen! Ze zijn vrijwel allemaal keurig gestempeld aangekomen. Ik heb ze nog steeds. Op de zegels van het vel staan afgebeeld in volgorde: Waarde 1 : gist wijn Waarde 1 : schimmel penicilline Waarde 1 : melkzuurbacterie kaas Waarde 1 : archebacterie biogas Waarde 1 : bacterie groenbemesting Waarde 1 : alg biodiesel Waarde 1 : bacterie afvalwaterzuivering Waarde 1 : schimmel compost Waarde 1 : bacterievirus desinfectie Waarde 1 : bacterie zelfhelend beton 17

3 AGENDA RUILBEURSEN Postzegel & Muntenvereninging Kessel Ruilbeurs op 26 december 2011 in Gemeenschapshuis de Paort Markt 2 Kessel. Van tot uur. Inlichtingen Verzamelaars vereniging St Martinus Weert Ruilbeurs op 11 december 2011 in Gemeenschapshuis Groenewoud Kesselstraat 28 Weert. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub De Grensvrienden Hamont Ruilbeurs op 18 december 2011 in Parochiezaal Hamont-Lo Leeuwerikstraat Hamont Belgie. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Kruispunt Lommel-Barrier Ruilbeurs op 3 december 2011 in Parochiezaal Lommel Barrier. Lommel Belgie Van tot uur. Inlichtingen HET BESTUUR WENST Alle leden en hun familieleden, adverteerders, en begunstigers een paar fijne kerstdagen een feestelijke oudjaarsavond een goed begin van het nieuwe jaar Dan is het woord aan de secretaris voor zijn mededelingen: a. Ledenlijst IV Philatelica; deze wordt door Rob en mij gescreend voor 1 december en op basis van de uitkomst daarvan wordt de afdracht aan IV Philatelica geregeld; b. Nieuwsbrief 34 IV Philatelica; deze wordt binnen het bestuur besproken en voorzover van belang ontvangen de leden mededelingen daaruit; c. van IV Philatelica praatstuk jeugd; binnen Rayon- Zuid van IV Philatelica wordt onder leiding van de secretaris een stuurgroep gevormd, die gaat brainstormen hoe de jeugd en niet bij een verenoiging aangesloten vijftigers bij het postzegelen kunnen worden betrokken; elke vereniging van IV Philatelica behorend tot Rayon - Zuid vaardigt een of meerdere personen af naar deze stuurgroep; voor Weert zullen daaraan deelnemen Theo Verheijen en Giel van Hulten; d. de heren J.A.H.H. Beenen en J.H.J. Wertz hebben hun lidmaatschap per eind 2011 opgezegd; e. Phila - Venlo organiseert op 10 december een Postzegel - en Muntenbeurs in Café/Zaal De Wylderbeek te Venlo - Zuid, Hagerhofweg 2.A van uur; toegang en parkeren gratis; f. Filatelie aan de Rijn; een internationale Postzegelbeurs in samenwerking met De Globe en IV Philatelica in de Rijnhal te Arnhem, Olympus 1 op 9 en 10 maart 2012, tussen 9.30 en uur; toegang 3,-- p.p. jeugd tot 17 jaar gratis; duizenden gratis parkeerplaatsen in de directe omgeving. Op het verslag van de ledenbijeenkomst van 11 oktober 2011 heeft geen van de leden enig commentaar, zodat Bert wordt bedankt voor het maken van dit verslag door Theo en evenmin heeft een van de aanwezigen trek in de rondvraag. 30 Oplossers hadden de puzzel in het maandblad van november goed opgelost, oplossing: SINTMAARTENSVUUR, onder hen worden 15 prijsjes verloot. Het is dan tijd voor de gebruikelijke pauze, waarin kan worden gepaft ( buiten ) en gepostzegeld of gewoon gepraat. De hoofdprijs van de grote verloting komt terecht bij Rob Sluijters, terwijl daarnaast de bestuurstafel met nog eens 3 prijzen wordt verblijd. Giel geeft vervolgens aan dat bij de postzegeldag van Phila - Munt in Sittard een 2-tal leden óók in de prijzen zijn gevallen. Een van de gelukkigen was Jan van den Berg, die aldaar zijn inboedel zag uitgebreid met 2 stalen opbergkasten.giel had ook wat gewonnen, maar wat is de secretaris niet geheel duidelijk geworden. Dan is het tijd voor de gebruikelijke veiling; 23 kavels worden verkocht tegen een totaal opbrengst van 117,--, terwijl 2 kavels retour inzender gaan. De gratis verloting maakt tenslotte een einde aan een leuke postzegelavond. Theo sluit vervolgens de bijeenkomst, wenst iedereen welthuis en hoopt iedereen weer terug te zien op de beurs van 27 november en vervolgens op de leden bijeenkomst van 13 december. Bert Goossens secretaris 5

4 stikstofbemesting in de landbouw en in de productie van levensmiddelen en antibiotica. De microbiologie is een echte basiswetenschap, aldus Lenie Dijkshoorn, woordvoerder van de NVvM, maar kent ook talrijke toepassingen, bijvoorbeeld in de biotechnologie, geneeskunde en andere takken van de wetenschap. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam het vak tot bloei, met name door het werk van Pasteur en Koch die aantoonden dat ernstige ziekten als miltvuur en tuberculose door bacteriën werden veroorzaakt. Spoedig bleek dat micro-organismen ook in de natuur wijdverspreid voorkomen en een rol spelen in tal van biologische processen. Nederland heeft in de microbiologie altijd een vooraanstaande rol gespeeld. Dat begon al in de 17e eeuw met Antonie van Leeuwenhoek die een verscheidenheid aan micro-organismen met zijn eigengemaakte microscoop ontdekte. Denk ook aan de Gist- en Spiritusfabriek, inmiddels onderdeel van DSM, die in 1869 in Delft werd opgericht, voor de productie van gist, spiritus en na de Tweede Wereldoorlog antibiotica. Bij dat bedrijf was ook Martinus Willem Beijerinck aanvankelijk in dienst, waarna hij benoemd werd tot de eerste hoogleraar microbiologie met een leerstoel aan de toenmalige Polytechnische School in Delft, nu Technische Universiteit Delft. Beijerinck isoleerde en beschreef een groot aantal omgevingsbacteriën. Hij wordt gezien als de vader van de Delftsche School voor Microbiologie, waar micro-organismen werden gebruikt voor biochemisch onderzoek. Zijn gedachtegoed is over de hele wereld uitgewaaierd. De NVvM is een van de eerste microbiologieverenigingen die werden opgericht, met Beijerinck als eerste voorzitter. We behartigen de belangen van zowel de microbiologen zelf als die van de microbiologische wetenschap, aldus Jan-Willem Sanders, bestuurslid van de NVvM. Wij vragen bijvoorbeeld aandacht voor de kwaliteit van opleidingen en bevorderen wetenschappelijk onderzoek, onder meer door het toekennen van prijzen aan talentvolle onderzoekers en het organiseren van congressen. Er worden op ons vakgebied voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan. Om een voorbeeld te noemen, in IJslandse geisers zijn micro-organismen ontdekt die bij hoge temperaturen goed blijken te groeien. De werkzame stoffen in deze micro-organismen kunnen toegepast worden bij processen die bij hoge temperatuur verlopen. Zo worden er steeds nieuwe ontdekkingen gedaan waarmee ook nieuwe toepassingen mogelijk worden. Er staat nog veel te gebeuren. Het postzegelvel 100 jaar Nederlandse Vereniging voor Microbiologie werd vormgegeven door Daniël Maarleveld, een jonge ontwerper uit Amsterdam. Vanaf het begin was het duidelijk, zo vertelt hij, dat de praktische toepassingen van de microbiologie het thema zouden vormen. Het is ook een van de 15

5 ONZE PUZZEL Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en breng de letters over naar de balk. U leest dan een woord. Schrijf dat op een briefje en adresseer dit aan: Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert of mail het naar of breng de oplossing mee naar de bijeenkomst op 13 december 2011 in cafe/zaal CARDINAAL HORIZONTAAL 1 soort muziek, 5 geschapen wezen, 11 insect, 14 ijzerhoudende grondsoort, 15 middelmatig, 16 tandwiel, 17 niet één, 18 begaafdheid, 20 plooien, 23 Rijksvoorlichtingsdienst (afk.), 24 anti, 26 jongere broer of zuster, 27 dun opgerold wafeltje, 30 mechanisch mens, 32 soort scan, 33 opgeld, 34 stuk doek, 36 na gebootst, 39 maand, 41 god v.d. oorlog, 43 kunstmest, 44 inwendig orgaan, 46 half, 47 nauwkeurig, 49 schuine schrijftafel, 52 houten kom, 53 gezang, 54 heidemeertje, 55 hijswerktuig, 57 graveur, 59 vreemde titel, 61 ad rem, 64 overrijp, 65 dikdoenerig, 69 onderzoeken, 70 pl. in Engeland, 71 traag, 72 zangstuk, 73 berg, 74 bovenste dakrand, 75 ongemak, 76 versleten. All Office Knapen Graafschap Molenstraat Hornelaan 15, 157a AC Weert GW Weert Postbus Postbus 93 93, AB Weert AB Weert Telefoon tel. (0495) Telefax fax (0495) Thuis in uw kantoor! Internet VERTICAAL 1 bevestigingsmiddel, 2 veerboot, 3 opkoper van gestolen goed, 4 staat in Ame rika, 5 pestkop, 6 papierklem, 7 varkensproduct, 8 dominee, 9 uitverkoop, 10 pl. in Gelderland, 11 kwijtgeraakt, 12 zoon van Jakob, 13 deel v.h. gezicht, 19 taart, 21 défilé, 22 taaie lekkernij, 25 tamelijk, 28 achterwerk, 29 middelpunt, 31 tee vee, 32 familielid, 34 liegend kwaadspreken, 35 peillat, 37 narigheid, 38 lang zaam, 40 hoofd v.e. moskee, 42 houten pen, 45 fijnmaken, 48 vluchtheuvel, 50 stannum (afk.), 51 tegenkandidaat, 56 Amerikaanse goudmunt, 58 voetbalpool, 59 niet meegaand, 60 oude, Italiaanse munt, 62 muziekbandje, 63 gezellig, 66 Algemene Loterij Nederland (afk.), 67 evenementencomplex in Amsterdam, 68 gevaarlijke stof. 7

6 Beemdenstraat 10 Leuken-Weert jaar Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (TNT Post) Op 20 april 1911 werd de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVvM) opgericht. Omdat de microbiologische wetenschap een groot maatschappelijk belang dient is het honderdjarig bestaan van de NVvM voor PostNL aanleiding om op 27 juni 2011 een postzegelvel uit te geven waarbij de diversiteit van micro-organismen en hun toepassingen prachtig worden weergegeven. Het postzegelvel 100 jaar Nederlandse Vereniging voor Microbiologie telt 10 postzegels met de waardeaanduiding 1 Nederland. Op elke postzegel is een sterk vergroot micro-organisme afgebeeld binnen een rond kader zoals door een microscoop wordt gezien. Ronde vormen komen in microbiologische afbeeldingen veel voor, bijvoorbeeld in de vorm van bacteriecellen, kolonies en petrischalen waarin bacteriën gekweekt worden. Elk afgebeeld micro-organisme is anders gekleurd. Op het postzegelvel vullen zeven gekleurde vlakken deze structuur aan. In de tekst op elke postzegel wordt onder de streep aangegeven om welk micro-organisme het gaat en boven de streep waarvoor deze wordt toegepast. De tien afgebeelde micro-organismen, met tussen haakjes hun toepassingen, zijn gist (wijn), schimmel (penicilline), melkzuurbacterie (kaas), archebacterie (biogas), bacterie (groenbemesting), alg (biodiesel), bacterie (afvalwaterzuivering), schimmel (compost), bacterievirus (desinfectie) en bacterie (zelfhelend beton). Op de velrand naast elke postzegel wordt de wetenschappelijke naam en de werking van het bewuste micro-organisme weergegeven. De Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVvM) werd op 20 april 1911 opgericht ter bevordering van de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van de microbiologie in Nederland en Vlaanderen. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van symposia over diverse microbiologische onderwerpen. Bij de NVvM zijn ruim 1200 leden aangesloten. Microbiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek naar microorganismen. Deze kleine, veelal eencellige organismen zijn doorgaans alleen met een microscoop waar te nemen. Er worden vijf categorieën van micro-organismen onderscheiden: algen, bacteriën, gisten, schimmels en virussen. Binnen de bacteriën is er een bijzondere groep, de zogenaamde archebacteriën, die in extreme milieus zoals zwavelbronnen voorkomen. Micro-organismen spelen een essentiële rol in het leven op aarde, onder meer bij het afbreken van organisch afval, voor natuurlijke 8 13

7 Autoservic e W e e r t vd Werken 12 Otto vd Werken Openingstijden: uur of in overleg Graafschap Hornelaan 136L 6004 HT Weert M T Werkt graag aan uw auto! Voor onderhoud (alle merken) Algemene Periodieke Keuring (APK) Schadeherstel PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT- SUSTEREN POSTZEGELBEURS Maandag 26 december 2011 Van 9.30 uur ca uur CAFÉ ZAAL BRASSERIE PEJJERHAOF Houtstraat BD ECHT VEILING volgens veilinglijst. Mensen met postzegels kunnen deze tonen en eventueel ruilen of verkopen. Waarde van de zegels in overleg. Er zijn ook losse zegels te krijgen om brieven, kaarten etc te versturen. Verder aanwezig onze Jeugdhoek ( postzegels voor ca. 0,10 ) en de gebruikelijke postzegelstands ( zegels over heel de wereld ). Veilinglijst wordt op aanvraag per toegestuurd of via onze WEB- site Verdere informatie: Vic Bours Telefoon:

8 Betekenis van het woord filatelie (Al Brul!) Het woord filatelie is voor het eerst gebruikt in 1864 door een Franse verzamelaar, genaamd Herpin, Het woord is afgeleid van de Griekse woorden philos = vriend en het woord ateleia = vrijstelling van betaling. Nu stelt zich de vraag hoezo vrij van betaling? Het porto moest vroeger voor 1837 betaald worden door de ontvanger ofwel de geadresseerde. In Engeland was het versturen van post in die tijd heel erg duur. De tarieven waren gebaseerd op gewicht en afstand. En het gebeurde meer dan eens, dat de ontvanger of geadresseerde weigerde een brief in ontvangst te nemen, omdat het porto veel te duur was. Het was duidelijk dat de postdienst aan een hervorming toe was. Sir Rowland Hill (3 dec aug. 1879) schreef een hervormingsplan met als uitgangspunt dat het versturen van post goedkoper moest en dat de verzender het porto moest gaan betalen. Voor de ontvanger bestond er dus geen enkele reden meer om het poststuk te weigeren, hij was namelijk vrij van betaling. Door de inspanningen van die Rowland Hill Sir Rowland Hill werd op 6 mei 1840 de eerste postzegel uitgegeven in Groot- Brittannië. Aanvankelijk werd de postzegel alleen in Londen verspreid en later door heel Groot-Brittannië. Het was zelfs de eerste postzegel van de wereld. Deze zegel was zwart en had een frankeerwaarde van één penny en daarom wordt deze zegel ook wel de "Penny Black" genoemd. Op de zegel is koningin Victoria afgebeeld. Sinds die eerste postzegel is op elke zegel, die Groot-Brittannië uitbracht, het staatshoofd afgebeeld. Op de Penny Black staat geen landsnaam vermeld. Dat was ook niet nodig, omdat Groot-Brittannië het eerste land was dat postzegels uitgaf. Maar ook later handhaafde het land die traditie om geen landsnaam te vermelden. Na ongeveer een jaar werd de Penny Black vervangen door de Penny Red. Dit werd mede gedaan omdat de rode afstempeling moeilijk te zien was op de zwarte postzegel., terwijl Penny Black de rode stempelinkt eenvoudig kon worden verwijderd zodat de postzegel opnieuw gebruikt kon worden. Hoewel de Penny Black de eerste echte postzegel in de wereld was is het geen zeldzaamheid in de filatelie. (uit het EEKAAPEEVEETJE) 10 11

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod VEILING APRIL UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod verenigingslokaal : CAFE

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart VEILING FEBRUARI 1 Kaartje Nederl. xx nummer 842/846 Bod 2 Davo Album Polen leeg 1960/1969 Bod 3 Catalogus Nederland 2009 Bod 4 Verzameling Deutsches Reich xx / x Bod 5 Doosje met zegels 1.00 6 Davo album

Nadere informatie

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober VEILING SEPTEMBER 1 Insteekbl Noorwegen Denemarken Bod 2 Pakje met brieven Bod 3 Doosje met zegels afgeweekt Bod 4 Insteekboek met zegels Bod 5 Insteekboekje Nederland Bod 6 Insteekboek Europa Bod 7 Insteekbl

Nadere informatie

Volgende clubavond 14 februari

Volgende clubavond 14 februari VEILING JANUARI 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Jaargang Nederland 1970 XX 4.50 3 Insteekboek Italië Bod 4 Rondzendboekje Duitse bezetting 3.00 5 Insteekboek België Bod 6 Doos met mooie inhoud Bod 7

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december VEILING NOVEMBER 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Insteekboek met zegels Wereld Bod 3 Album Cept meelopers 2.00 4 10 Blokken Bund XX Bod 5 2 RZB Nederl. restw. 352.00 35.00 6 Insteekblad België Bod 7

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Ter gelegenheid 25 jarig bestaan 14 mei 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 bestaat onze vereniging Postzegelvereniging Gelre Gulick

Nadere informatie

Volgende clubavond 13 maart

Volgende clubavond 13 maart VEILING FEBRUARI 1 Jaargang Nederland 1964 XX 1.75 2 Insteekboek België Bod 3 2 Insteekboeken Bod 4 Luxe album BRD XX 25.00 5 3 Insteekboeken Bod 6 Importa album voor PTT mapjes 2.00 7 Ongeveer 1 kilo

Nadere informatie

2 Soorten micro-organismen Bacteriën Gisten Schimmels Virussen Samenvatting 40

2 Soorten micro-organismen Bacteriën Gisten Schimmels Virussen Samenvatting 40 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 De geschiedenis van de microbiologie 9 1.1 De vroegste historie 9 1.2 Louis Pasteur 12 1.3 Ziekte: door micro-organismen of een straf van God? 14 1.4 De bestrijding van

Nadere informatie

het verhaal achter de postzegel

het verhaal achter de postzegel Missie 3 het verhaal achter de postzegel het verhaal achter de postzegel 1. WAT IS EEN POSTZEGEL? Een postzegel is een stukje papier met een bepaalde waarde dat je rechts bovenaan op een envelop plakt.

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari VEILING DECEMBER 1 Insteekboek België en Frankrijk Bod 2 Insteekboek Engeland en Koloniën Bod 3 Catalogus Zwitserland Bod 4 Doos zegels oud/nieuw mooie koop Bod 5 Kistje met zegels Bod 6 Michel cat midden

Nadere informatie

Daniël Maarleveld. materiaal papier met fosforopdruk. afmeting 2,5 x 3,6 x 2,5 type synthetische gomming druk Lowe-Martin Group, Canada

Daniël Maarleveld. materiaal papier met fosforopdruk. afmeting 2,5 x 3,6 x 2,5 type synthetische gomming druk Lowe-Martin Group, Canada Iconen van de post 2011 microbiologie Daniël Maarleveld Op 20 april 1911 wordt de Nederlandse Vereniging voor microbiologie (NVvM) opgericht. Om stil te staan bij het 100-jarig jubileum van deze belangrijke

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad December 2015 1 Voorwoord, Op maandag 14 december 2015 hebben wij onze jaarlijkse KERSTVIERING voor alle leden en een speciale uitnodiging

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering VEILING MAART 1 Davo omslag Italië Bod 2 Michel catalogus 2002/2003 1.00 3 Verzameling stempels in luxe album Bod 4 Kaartje Nederland XX nr 870/874 Bod 5 Doos zegels Kantoorpost Bod 6 Leeg Insteekboek

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen mooie brieven kunnen schrijven, en alles geleerd hebben over kaartjes (ontwerpen), moeten die natuurlijk

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Voorwoord door de voorzitter

Voorwoord door de voorzitter Voorwoord door de voorzitter Beste Leden Bij deze doe ik nogmaals een oproep betreffende Nieuwtjesdienst en Rondzendverkeer. Op de laatste ledenbijeenkomst is er uitleg gegeven betreffende Rondzendverkeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER 2 Ambachtse Filatelisten Vereniging Bestuur: Voorzitter: Anton Verjaal tel.:078-6123217 e-mail: a.verjaal@telfort.nl Secretaris: Cor

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november VEILING OKTOBER 1 Pakje met brieven Bod 2 Insteekblad Denemarken Bod 3 Leeg insteekboek Bod 4 Rondz.boekje Suriname cat 50.- 3.00 5 Verzameling velletjes cat 68.- Bod 6 Map voor FDC s Bod 7 Insteekboek

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië Digitale postzegels Als het gaat over de toekomst van het postzegelverzamelen hoor je vaak dat e-mail en andere moderne ontwikkelingen de postzegel overbodig zullen maken. Voor een deel zal dat zeker gebeuren;

Nadere informatie

VEILING REGLEMENT. van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING. Pagina 1

VEILING REGLEMENT. van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING. Pagina 1 VEILING REGLEMENT van de S-HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Regels Inzender 3 2 Bezichtiging Kavels 4 3 Regels Koper 5 4 Wilde Veiling 6 5 Percentages en

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

1 Bestuur Borgoo Stefaan Pieter Bortierlaan 7 8470 Gistel 0474 46 84 38 Stefaan.borgoo@duni.com Desmedt Eddy Oude Brugseweg 268 8460 Roksem 050 81 33 60 desmedteddy@skynet.be Vindt ons leuk op facebook

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Februari 2014 1 Voorwoord door de voorzitter Bij deze nodig ik onze leden uit voor onze Jaarvergadering op 16 Maart 2014. Nadere berichtgeving

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg

Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg Business Post Limburg hanteert de volgende tarieven: 1 Postbezorging Business Post Limburg. 2 Frankeren PostNL 3 Postbusservice. 4 Ophalen poststukken. 5 Brengen

Nadere informatie

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015 1 portugal cept modern XX 5,00 2 cept, europa gibraltar XX 2,50 3 cept denemarken 2009 XX 2,50 4 cept ierland 2009 XX 5 cept malta 2013 XX 2,75 6 cept 2013 luxemburg XX 2,25 7 cept malta2010 XX 2,75 8

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis.

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. Dit jaar bestaat de s-hertogenbossche Filatelisten vereniging 85 jaar. Een enthousiaste postzegelvereniging die om de 5 jaar aan de weg timmert. Postzegels verzamelen

Nadere informatie

Dick Bruna en de post

Dick Bruna en de post Dick Bruna en de post Als eenvoud het kenmerk is van het ware, zoals het spreekwoord luidt, dan is het werk van de Nederlandse grafisch ontwerper Dick Bruna bijzonder "waar". Er zijn weinig andere kunstenaars

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Priority Mail 2016/03

Priority Mail 2016/03 Priority Mail 2016/03 Intro Deze keer een overvolle PM met de volgende onderwerpen: Oproep voor nieuwe beursactiviteit Oproep ontbrekende mededelingenbladen Jan Toorop Overtollige catalogi Filafair 2016

Nadere informatie

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1.

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Nalatenschapveiling 29 oktober 2017 Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Bezichtiging is mogelijk tussen 11:00 en 13:00 en de veiling start om 13:30 De nalatenschapsveilig is alleen toegankelijk voor leden

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Informatieblad. Hallo leden. Postzegel & Muntenvereniging Kessel. Israël. Website - www.pmvk.nl

Informatieblad. Hallo leden. Postzegel & Muntenvereniging Kessel. Israël. Website - www.pmvk.nl Nieuwsbrief jaargang 27 nummer 3 2010 Informatieblad Postzegel & Muntenvereniging Kessel Website - www.pmvk.nl IN F O B L A D IN DIT NUMMER: Hallo leden. Uitgaven en Emissies 2 Uitgaven en Emissies 3 Advertentie

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Augustus 2014 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij, en ik

Nadere informatie

Transorma lettercombinatie op brief

Transorma lettercombinatie op brief Transorma lettercombinatie op brief Tijdens een van de clubavonden van onze postzegelclub krijg ik van een van mijn medeleden een brief met de vraag Is dit iets voor je verzameling? Een snelle blik leert

Nadere informatie

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan:

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan: Het mooie Zweden In het voorjaar werd door vier "NOVIOPOST"-leden te weten: H.A.J.J. Egberts, H.Janssen, J.Rutten en P.G.M. Gerrits besloten om gezamenlijk een bezoek te brengen aan de Internationale Postzegeltentoonstelling

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

Veiling kavellijst november 2017

Veiling kavellijst november 2017 Veiling kavellijst november 2017 Veil nr. Land of Thema Cat. Cat. Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Waarde Inzet 451F Nederland N-2015 27 Willem III O 14,00 2,80 452F Nederland N-2015 61B tete beche

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 26 maart 2017 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

Bloemaertlaan VE Heerhugowaard. Philatelistenvereniging HEERHUGOWAARD en Omstreken

Bloemaertlaan VE Heerhugowaard. Philatelistenvereniging HEERHUGOWAARD en Omstreken Bloemaertlaan 11 1701 VE Heerhugowaard Philatelistenvereniging HEERHUGOWAARD en Omstreken NATUURLIJK ONTMOETEN WIJ ELKAAR IEDERE TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND (SEPT. T/M APRIL) BIJ DE VERZAMELAAR IN BUURTHUIS

Nadere informatie

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25 KAVELLIJST muntenveiling februari 2017 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.prijs Inz.prijs Opbr 1 Nederland ZF penning 5 stuks 50,00 25,00 2 Nederland PR 1970 10 Gulden zilver F 40,00 12,00 3 Nederland

Nadere informatie