FILATELICA WEERT e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FILATELICA WEERT e.o."

Transcriptie

1 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o.

2 Beemdenstraat 10 Leuken-Weert

3 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert tel.: Secretaris Vice-Voorzitter Ledenadministratie adres Penningmeester Rondzendverkeer Voorzitter Jeugd Eigen Rondzendverkeer Beheer website Algemene zaken Public Relations Beheer website Bert Goossens Onder de Wieken HD Heythuysen Rob Sluijters Voorstestraat CD Weert Wim Meulendijks Ch. v. Bourbonstraat CG Weert Giel van Hulten Kerkstraat KM Weert Jan Smeets Acacialaan CL St Odiliënberg Loek Schroeten Julianastraat 28a 6039 AJ Stramproy tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: Commissie Nalatenschappen Bert Goossens Jan Willems Frank Sluijters VERENIGINGSGEGEVENS 3 tel.: tel.: tel.: Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze te betalen vóór 1 november Opzegging lidmaatschap vóór 1 november ING bank: vereniging ING bank: rondzendverkeer Website: Website Bondsbibliotheek:

4 UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 8 oktober aanvang uur in ons verenigingslokaal CAFE / ZAAL CARDINAAL Beemdenstraat 10, 6004 CT in Weert Telefoon: AGENDA Opening door de voorzitter Mededelingen van het bestuur, c.q. de leden Verslag van de bijeenkomst van 10 september Rondvraag Trekking prijzen van inzenders van de puzzel Verkoop loten grote loterij ( prijs 0,50 per lot ) Trekking prijzen grote loterij Veiling door ons veiling team (zie pagina 18) Ruilen, kopen, verkopen, postzegelpraat etc Belgische boekjes en Bontes boeken en dozen Trekking prijzen gratis loterij Einde van de avond ca uur Volgende clubavond 12 november 4

5 VERSLAG VORIGE MAAND Datum: 10 september 2013 Aanwezig: 43 personen ( volgens presentielijst ) 53 personen ( volgens lootjes ) Afgemeld: de heren Agterberg, Nijsen, Twardy, Otto, Joep Janssen en van Olffen en mevrouw Houdiarne. Wat zijn we blij, iedereen is weer terug van vakantie en is blij om er weer een jaar tegen aan te kunnen op postzegelgebied. Met deze woorden opent Theo de ledenbijeenkomst van september, de 1e na de vakantie Hij vervolgt met een triest bericht, het overlijden van ons lid Harrie Op den Buysch op 81 jarige leeftijd. Met een ogenblik stilte wordt Harrie vervolgens door de leden herdacht. Dan komen zijn andere mededelingen: 1.Bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst zat de accept - giro van de penningmeester voor de betaling van de contributie De contributie wordt niet verhoogd; op een vraag van Jan Willems antwoordt Theo: de verlaging komt nog, maar wanneer is onduidelijk. 2.De kavellijst voor de veiling van 24 november moet bij Theo zijn ingeleverd uiterlijk 17 oktober. Getracht wordt om het veilingboekje samen met het clubblad te verzenden vóór 1 november, dit in verband met het uit de roulatie nemen door Post.NL van de gulden zegels. 3.Ter voorkoming van misverstanden bij inlevering van kavels voor de reguliere clubveiling graag een kavellijst bijvoegen. 4.Tijdens de november bijeenkomst zal een lezing worden verzorgd; in verband met de duur van de lezing begint de ledenbijeenkomst stipt om uur; dus graag op tijd!!! 5.De veiling zoals gepubliceerd in het clubblad klopt niet, kavel 20 bevat anders dan vermeld een aantal insteekbladen Duitsland met een inzet van 4,--. Het rumoer aan tafel 1 bevalt Theo vervolgens niet; hij wordt zelfs een beetje boos en vraagt om stilte en aandacht en vervolgt daarna met zijn mededelingen. 6.Tijdens de pauze worden naast de verkoop van loten voor de grote verloting door Giel óók loten voor de Grote Clubactie verkocht. Door koop van deze loten steunt U direct de Jeugdafdeling. Dan is het het woord aan de secretaris: a.op de bestuurstafel ligt voor de leden ter inzage een lijst met daarin wat, wie verzamelt? Gemakkelijk voor ruil of verkoop?!! b.meer moois uit Limburg; in het maandblad juli / augustus staat een leuk artikel over ons eigen clubblad; c.lidmaatschapsopzegging van mevrouw Houdiarne per einde jaar en de heer van Maasakkers per direct; d.vanuit het secretariaat werden de leden geattendeerd op de Holland - Fila te Barneveld op 6 en 7 september; deze rappèl door de secretaris had succes; door ruim 10 leden van onze vereniging werd deze beurs bezocht; tevens een indruk voor onze jeugdleiders hoe De Globe omgaat met de jeugd; e.nieuwsbrieven 38, 39 en 40 van de KNBF; 5

6 Otto vd Werken Autoservic e W e e r t Graafschap Hornelaan 136L 6004 HT Weert M T vd Werken Werkt graag aan uw auto! Voor onderhoud (alle merken) Algemene Periodieke Keuring (APK) Schadeherstel Openingstijden: uur of in overleg 6

7 f.bondsbrief 114 van de KNBF; de juridische strijd rond het eind van de frankeergeldigheid van de gulden zegel wordt nog steeds gestreden. Op 24 september 2012 of zo veel eerder als het de rechter mogelijk is, zal een nieuwe uitspraak gedaan worden. Of dat uitstel of afstel oplevert zal dan duidelijker worden. Voor Jan Willems blijkt de uitleg van de secretaris niet helder; hij meent dat al een uitspraak in de bodemprocedure voor handen komt, hetgeen echter door de secretaris wordt betwijfeld; wordt ongetwijfeld vervolgd; g.verzamelbeurs te Lichtenvoorde op 29 september, Locatie De Swite, Hendrik Leemreizestraat 2 tussen en uur; h.nationale Ruilbeurs te Sint - Niklaas België op 13 oktober, locatie Den Hof Hendrik Heymanplein 6, tussen 9.00 en uur; i.postzegelruilbeurs te Venlo in Zalencomp[lex Limianz, Kaldenkerkerweg 182.b, op 13 oktober, tussen en uur; j.postzegelruilbeurs te Echt, Café de Weegbrug, Loperweg 10, op 29 september, tussen 9.30 en uur; k.postzegel Tentoonstelling, thema 200 jaar Koninkrijk, in het kader van het 90 jarig bestaan van Phila - Venlo, op 30 november en 1 december te Venlo, locatie: de Zalzershaof, Zalzerskampweg 64, 5926 PJ; l.postzegelbeurs te Venlo, locatie; Café/Zaal De Wylderbeek, Hagerhofweg 2A, te Venlo op 14 december tussen en uur; m.eindejaarsbeurs & Stamptales te Barneveld in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB op 27 en 28 december tussen en uur. Het verslag van de ledenbijeenkomst van 11 juni 2013 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, waarvoor dank aan de secretaris. Van de rondvraag wordt dankbaar gebruik gemaakt: Harrie Stultiëns: op zijn vraag of iemand verstand heeft van oude bankbiljetten en / of munten, antwoordt Giel, dat biljetten door de bank genomen in de handel ca 1,-- opbrengen; ja, wat munten betreft, dat hangt af van de kwaliteit en de ouderdom; wellicht geeft de detailhandel meer uitsluitsel. Maurice Paspont: op zijn vraag antwoordt Theo, dat de poster voor de beurs en veiling van 24 november nog niet gereed is; Carolien van der Wallen: zij zou graag zien, dat in geval van overlijden van een lid, vanuit het secretariaat een wordt verzonden aan de leden met vermelding van nadere gegevens zoals dienst en uitvaart en correspondentieadres; indien bekend bij het secretariaat, zal de secretaris aan dit verzoek gevolg geven. De oplossing van de puzzel in het maandblad: CHOCOLADE levert 15 gelukkigen een leuk prijsje op. Dan is het eindelijk tijd voor de gebruikelijke pauze en spoedt een gedeelte zich naar het TV - scherm, terwijl de overigen diverse insteekboeken en dozen op hun waarde schatten. De grote verloting brengt de hoofdprijs bij Cor Timmermans en slechts 3 prijzen achter de bestuurstafel. Van de veiling van 27 kavels verwisselden slechts 22 kavels van eigenaar; ook de opbrengst viel tegen slechts 64,--. Met de gratis verloting komt vervolgens een einde aan de eerste postzegelavond van het nieuwe seizoen. Theo bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid, wenst iedereen welthuis en hoopt iedereen gezond weer terug te zien op de bijeenkomst van 8 oktober Bert Goossens secretaris 7

8 PostNL? (artikel van Bate Hylkema op Postzegelblog) Veranderingen behoren bij het leven.veranderingen zijn van alle tijden. Veranderingen volgen elkaar in een sneller en vlotter tempo op dan dat vroeger gebeurde. In de westerse wereld (na de Griekse en Romeinse klassieke beschaving) is om de ongeveer vijfhonderd jaren sprake van een breuk in het veranderingsproces. In een aantal decennia vinden er ingrijpende en omvangrijke omslag plaats op sociaal, maatschappelijk, economisch, cultureel en politiek gebied. Periode 0-500: destructie van de klassieke beschavingsstructuur. Periode : concentratie van kennis in kloosters. Periode : democratisering van macht & kennis via steden/ universiteiten (wedergeboorte van de klassieken [renaissance]). Periode : voortzetting & specificatie van het ontwikkelingstracé. Periode : nu nog deppen, nathouden en overleven, vervolgens vorming, ontwikkeling en stabilisering van een futurologische(mondiale) visie, supervisie en super-mega-visie. In de overgangsperioden (rondom de jaartallen 0, 500, 1000, 1500 en 2000) raakt de gehele samenleving het (over)zicht kwijt. Veiligheid en vertrouwen in het verloop verdwijnt. Men heeft geen kijk meer op het veranderingsperspectief. Er is niet meer sprake van evolueren, maar van revolueren. Men raakt de kluts kwijt. Men zit letterlijk en figuurlijk met de handen in het haar! PostNL: uitstel van executie? De postmarkt krimpt naar verwachting dit jaar met 8 tot 10 procent in ons land door gebruik en andere moderne communicatiemiddelen. Efficiënte stappen in de reorganisatie van PostNL, die moeten helpen om met de achteruitgang om te gaan, terwijl de postbezorging wel op peil blijft, zijn o.a. de volgende maatregelen: 8

9 Het aantal brievenbussen in ons land wordt ruim gehalveerd van naar 8700 deponeerplaatsen. In woonkernen met meer dan 5000 inwoners hoeven mensen niet meer dan 500 meter af te leggen om een brievenbus te vinden (volgens Postwet 2009). Op het platteland geldt een straal van hooguit 2500 meter. Deze afstanden zullen straks verdubbelen. Voor grote plaatsen geldt straks 1 kilometer, voor het platteland met veel dorpen 5 kilometer! Het overgrote deel van de Nederlandse dorpen bezit op termijn maar één brievenbus! Vanaf 1 januari 2014 wordt de post niet meer op maandag bezorgd. Het aantal ophaaldagen voor de post wordt teruggebracht van zes naar vijf met uitzondering voor rouwpost en spoedeisende medische post. Het basistarief/frankeerbedrag van brieven (binnenland) wordt per 1 juli 2013 met 6 cent verhoogd van 54 naar 60 cent. Voor 2014 is een maximale stijging van 4 cent al afgesproken. Het portobedrag voor brieven Europa wordt verhoogd naar 96 cent en voor brieven naar de rest van de wereld gaat naar 100 cent. Frankeermachinefrankering wordt naar het een tarief van 52 cent verhoogd. Bedrijven zullen door de prijsverhogingen beter gaan nadenken op welke goedkopere manier ze hun post bij de klanten krijgen. Deze prijsverhogingen werken een volumedaling van de post sowieso in de hand. PostNL ondergraaft door prijsverhogingen, versoberingen, bezuinigingen en efficiëntieverbeteringen haar traditionele maatschappelijke functie meer en meer. Al deze veranderingen geven het postbedrijf of extra miljoenen euro s besparing, of inkomstenverhoging. De winst van PostNL moet stijgen, maar PostNL is voor een groot deel afhankelijk van de koers van TNT Express, waar PostNL een belang van 30 % in heeft en geen controle over heeft. Reden 1 van de inkomstenstijging: sociaal-maatschappelijk begrijpelijk: krimp in de postmarkt compenseren. Reden 2 van de inkomstenstijging: sociaal-maatschappelijk onacceptabel: bonussen voor de aandeelhouders! De consument draait hiervoor op!. In de afgelopen maanden schoot de beurskoers van PostNL op de Amsterdamse beurs omhoog. In mei kon u een aandeel van het geplaagde postbedrijf nog kopen voor minder dan twee euro. Begin augustus noteerde het aandeel PostNL 2,79 euro op de AEX. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers bleek PostNL ondanks een scherpe daling van de winst boven verwachting gepresteerd te hebben (q.e.d.!) 9

10 Z.O.Z Zie Onder Zegel Peter Raetsen Beste medeverzamelaars deze keer een vraag aan jullie. Ik ben in het bezit van een fantasie kaart. Waaronder de postzegel een tekst staat geschreven. Ik weet niet wat ik met deze tekst aan moet, is het Nederlands, Wieërts of is het Frans? Misschien weet iemand van jullie wat er staat. Ik heb meerdere kaarten waaronder de postzegel een tekst staat, deze is aangebracht om niet het brieftarief te moeten betalen. Als er op een prentbriefkaart buiten de naam van de afzender een tekst stond moest men het brieftarief betalen. Dit is hier niet van toepassing, ik denk dat de tekst die op de kaart staat niet door andere gelezen of gezien mocht worden. afb.1 Fantasiekaart van s Gravenhage naar Weert van 7 augustus (afb.1) De kaart is dezelfde dag in Weert bij Mej. E. Stals op de Biest in Weert in de brievenbus gevallen. Tarief: 2½ cent. Volgens de tarieflijst van 1 januari 1910 briefkaart interlokaal. (postzegel Nr. 55 groen 2½ cent) Stempel: typenraderstempel Langebalk met Arabische maandcijfers van Weert nr.2. Als aankomst stempel in Weert geplaatst. Stempel: bestellerstempel van Weert A. 3 in kastje. 10

11 afb.2 afb.3 Op afbeelding 2 staat de Franse tekst, ZIE ONDER POSTZEGEL. Deze tekst staat links boven / midden van de kaart. Maar wat staat er op afbeelding 3 geschreven? Ik denk zelf MULEVELKES VOOR MIJN?????(lieveling) maar wat zijn mulevelkes? Rogstaekers laot wat van uch huuëre, dânke,dânke. De oplossing graag naar of naar het bestuur van Filatelica Weert. Het mail adres kun je vinden op kun je tevens de mooie site van onze vereniging bekijken. Kavels gezocht Gezocht kavels voor onze clubveiling. Hiervoor even van te voren een afspraak maken met Theo Verheijen Boekjes rondzendverkeer Boekjes voor het rondzendverkeer zijn verkrijgbaar bij Giel van Hulten op de vergadering of in overleg via telefoonnummer Lijsten inleveren voor veiling tot 17 oktober De lijsten met kavels voor de grote veiling op 24 november kunnen worden ingeleverd tot 17 oktober 2013 bij Theo Verheijen Molenveldstraat HH Weert. De kavels duidelijk vermelden met de naam van de inzender en een goede omschrijving van het kavel. De lijsten kunnen ook via mail naar het volgende adres gestuurd worden: 11

12 Te laat ontvangen Peter Raetsen In dagblad De Limburger stond op 14 augustus 2013 het volgende bericht. Bezorgster houdt post achter in Maasniel Een bezorgster van Postnl heeft in Maasniel maandenlang post achtergehouden. Bronnen melden deze krant dat het gaat om 96 kratten. Een woordvoerder van Postnl zegt dat het om 5 fietstassen gaat. Gedupeerden in het Roermondse kerkdorp hebben afgelopen vrijdag nog post ontvangen die dateert uit mei en deels zelfs uit maart van dit jaar (2013). De bezorgster is eind vorige maand ontslagen. Eind vorige maand werd nog een bezorgster in Swalmen ontslagen die post had achtergehouden en verbrand. Het onderstaande poststuk laat zien dat dit van alle tijden is. Prentbriefkaart lokaal van Utrecht van 24 juni De prentbriefkaart is blijven liggen en is eerst op 15 december 1930 besteld. De P.T.T heeft een strookje op de prentbriefkaart aangebracht met de volgende tekst: Tengevolge van een onregelmatigheid gepleegd door een besteller van mijn kantoor kon dit stuk tot mijn leedwezen eerst heden worden besteld. Utrecht, 15 december De Directeur v/h Postkantoor. 12

13 Grapjes met cijferpostzegels Dat postzegelverzamelaars saaie en stoffige mensen zijn wordt vaak beweerd door mensen die de hobby filatelie niet zien zitten. Maar dat ook verzamelaars best wel een grapje kunnen uithalen en waarderen blijkt uit bijvoorbeeld het creatief plakken van postzegels. Als voorbeeld een envelop die verstuurd werd op 10 mei In de Houtrusthal te Den Haag vond van 8 tot en met 11 mei de Nationale postzegeltentoonstelling plaats. Er was ook een tijdelijk postkantoor aanwezig. Een verzamelaar gebruikte een envelop van de tentoonstelling en plakte daar een aantal cijferpostzegels op. Een 8 cent voor de dag, twee maal een 1 cent voor de dag 11 en een 5 voor de maand mei. Het jaartal werd gevormd door een 1 cent en drie maal een 6 cent, waarbij de eerste en derde 6 cent op de kop werden geplakt zodat dit cijfers 9 werden. Daarmee legde hij de periode van het houden van de tentoonstelling vast. Dat dit grapje later werd herhaald blijkt uit de kaart die is gemaakt om de datum 7 juli 1977 te vormen. De 9 cent zat niet in het assortiment van de cijferzegels van Van Krimpen, en daarom werd de 6 cent ook hier kopstaand geplakt om het jaartal 1977 te vormen. Verzamelaars in het land zullen heus nog wel andere combinaties hebben gemaakt om bepaalde data te kunnen creëren. Heeft u ook wel eens zo n grapje uitgehaald? 13

14 All Office Knapen Graafschap Molenstraat Hornelaan 15, 157a AC Weert GW Weert Postbus Postbus 93 93, AB Weert AB Weert Telefoon tel. (0495) Telefax fax (0495) Internet Thuis in uw kantoor! 14 17

15 7

16 AGENDA RUILBEURZEN Postzegel & Muntenvereninging Kessel Ruilbeurs en kavelverkoop op 6 oktober 2013 in Gemeenschapshuis Kessel-Eik Lindelaan 4 Kessel. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub De Grensvrienden Hamont Ruilbeurs op 20 oktober 2013 in Parochiezaal Hamont-Lo Leeuwerikstraat Hamont Belgie. Van tot uur. Inlichtingen Verzamelaars vereniging St Martinus Weert Ruilbeurs op 13 oktober 2013 in Gemeenschapshuis Groenewoud Kesselstraat 28 Weert. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Achter de Olmen Maaseik Ruilbeurs op 26 oktober 2013 in Zaal Tech. Instituut St Jansberg Weertersteenweg 3680 Maaseik Belgie Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Kruispunt Lommel-Barrier Ruilbeurs op 5 oktober 2013 in Parochiezaal 243 Lommel Barrier. Van tot uur. Inlichtingen Postzegelvereniging PHILA VENLO Venlo Ruilbeurs op 13 oktober 2013 in Zalencomplex LimianZ Kaldenkerkw.182b 5915 AH Venlo Van tot uur. Inlichtingen

17 ONZE PUZZEL Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en breng de letters over naar de balk. U leest dan een woord. Schrijf dat op een briefje en adresseer dit aan: Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert of mail het naar of breng de oplossing mee naar de bijeenkomst op 8 oktober 2013 in cafe/zaal CARDINAAL HORIZONTAAL 1 weg voor fietsers, 8 oprakelen, 13 iemand die in hetzelfde bedrijf werkt, 14 oude Franse munt, 15 op die plaats, 17 uitverkoop, 18 ondeugende jongen, 21 weefsel van spinnen, 23 zenuwachtig, 25 licht dronken, 27 mager en benig, 29 een zekere, 30 reeks, 32 koorzang, 33 vogel, 34 van ingrijpende aard, 36 dag blad, 38 omzetbelasting (afk.), 40 uitstekend strookje, 42 februari (afk.), 44 oude lengtemaat, 45 groente, 47 automerk, 50 raaigras, 52 claim, 54 aanwijzend vnw., 55 bouwland, 57 hoogte, 58 aanzoek, 60 stuf, 63 vervolgens, 64 honden soort, 65 niet gesloten, 67 Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (afk.), 68 asiel zoekerscentrum (afk.), 69 bloeiwijze, 71 prijsopgave, 72 belangstelling. VERTICAAL 1 soort kool, 2 om welke reden, 3 Europacup (afk.), 4 apart, 5 voornemen, 6 weg tussen bomen, 7 jong meisje, 8 vruchtbare plaats, 9 gezondheidswens, 10 lattenkist, 11 er iemand in laten lopen, 12 beoordelingscommissie, 16 projectiel, 19 verpleegster, 20 houding, 22 zoogdier, 24 aftocht, 26 aanspreektitel, 28 smeek bede, 31 stankafsluiter, 35 rij manschappen, 37 beding, 39 agrariër, 41 licht breekbaar, 43 militair kamp, 46 mislukking, 48 waterweg, 49 inworp, 51 beken de, 53 drank, 56 afnemen van waren, 58 banier, 59 intact, 61 koorhemd, 62 vruchtbaarmakende stof, 66 ontkennend antwoord, 70 meester (afk.). 17

18 VEILING OKTOBER 1 Leeg insteekboek 16 bladen Bod 2 6 Series Luxemburg Bod 3 Insteekboek met enkele zegels Bod 4 Opbergmap voor PTT mapjes FDC nummer 27 gebruikt Bod 6 Insteekboek Engeland Koloniën Album oud Frankrijk Bod 8 Insteekboek met veel Australië Leeg insteekboek 16 bladen Bod 10 Christmas Island, 12 dagen Kerstmis ( boek ) Insteekboek West Europa Insteekboek Spanje Insteekblad China Bod 14 FDC Nummer 30 aanget Bod 15 Insteekboek Griekenland Insteekboeken bijna leeg Opbergmap voor PTT mapjes Insteekboekje Nederland en div. Bod 19 Insteekboek Hongarije Bod 20 FDC nummer 36 aanget Bod 21 Luxe album Nederland 1973/96 Bod 22 Tas album bladen en enveloppen Bod 23 Doosje met zegels Bod 24 Album Wereld Bod 25 Grote doos zegels Bod 18

19

20 Op den Buysch dakbedekkingen Brunenberghof MA Weert Tel: Marco op den Buysch

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Volgende clubavond 14 februari

Volgende clubavond 14 februari VEILING JANUARI 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Jaargang Nederland 1970 XX 4.50 3 Insteekboek Italië Bod 4 Rondzendboekje Duitse bezetting 3.00 5 Insteekboek België Bod 6 Doos met mooie inhoud Bod 7

Nadere informatie

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober VEILING SEPTEMBER 1 Insteekbl Noorwegen Denemarken Bod 2 Pakje met brieven Bod 3 Doosje met zegels afgeweekt Bod 4 Insteekboek met zegels Bod 5 Insteekboekje Nederland Bod 6 Insteekboek Europa Bod 7 Insteekbl

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart VEILING FEBRUARI 1 Kaartje Nederl. xx nummer 842/846 Bod 2 Davo Album Polen leeg 1960/1969 Bod 3 Catalogus Nederland 2009 Bod 4 Verzameling Deutsches Reich xx / x Bod 5 Doosje met zegels 1.00 6 Davo album

Nadere informatie

Volgende clubavond 13 maart

Volgende clubavond 13 maart VEILING FEBRUARI 1 Jaargang Nederland 1964 XX 1.75 2 Insteekboek België Bod 3 2 Insteekboeken Bod 4 Luxe album BRD XX 25.00 5 3 Insteekboeken Bod 6 Importa album voor PTT mapjes 2.00 7 Ongeveer 1 kilo

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Ter gelegenheid 25 jarig bestaan 14 mei 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 bestaat onze vereniging Postzegelvereniging Gelre Gulick

Nadere informatie

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod VEILING APRIL UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod verenigingslokaal : CAFE

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari VEILING DECEMBER 1 Insteekboek België en Frankrijk Bod 2 Insteekboek Engeland en Koloniën Bod 3 Catalogus Zwitserland Bod 4 Doos zegels oud/nieuw mooie koop Bod 5 Kistje met zegels Bod 6 Michel cat midden

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari VEILING DECEMBER 1 RZB Duitsland bezetting 5.00 2 Insteekboek Indonesië Bod 3 2 RZB Berlijn restw 175.20 17.00 4 Insteekboek met zegels 2.00 5 Insteekboek met zegels Bod 6 Doosje Duitsland veel blokken

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december VEILING NOVEMBER 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Insteekboek met zegels Wereld Bod 3 Album Cept meelopers 2.00 4 10 Blokken Bund XX Bod 5 2 RZB Nederl. restw. 352.00 35.00 6 Insteekblad België Bod 7

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering VEILING MAART 1 Davo omslag Italië Bod 2 Michel catalogus 2002/2003 1.00 3 Verzameling stempels in luxe album Bod 4 Kaartje Nederland XX nr 870/874 Bod 5 Doos zegels Kantoorpost Bod 6 Leeg Insteekboek

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25 KAVELLIJST muntenveiling februari 2017 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.prijs Inz.prijs Opbr 1 Nederland ZF penning 5 stuks 50,00 25,00 2 Nederland PR 1970 10 Gulden zilver F 40,00 12,00 3 Nederland

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad December 2015 1 Voorwoord, Op maandag 14 december 2015 hebben wij onze jaarlijkse KERSTVIERING voor alle leden en een speciale uitnodiging

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

Transorma lettercombinatie op brief

Transorma lettercombinatie op brief Transorma lettercombinatie op brief Tijdens een van de clubavonden van onze postzegelclub krijg ik van een van mijn medeleden een brief met de vraag Is dit iets voor je verzameling? Een snelle blik leert

Nadere informatie

Er is post! LES 1. gemeente Hengelo

Er is post! LES 1. gemeente Hengelo LS 1 Opdracht 1 Je juf of meester leest je een verhaal voor. Het gaat over reizen met de postkoets. Aan het einde van het verhaal stelt je juf of meester een aantal vragen over het verhaal. Foto uit 1870,

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij.

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling Direct Mail. De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. IN DIT NUMMER vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. vindt U een verslag van een reis die vier leden van "NOVIOPOST" naar

Nadere informatie

Het poststuk van de maand augustus-september 2013: posttarieven 1.

Het poststuk van de maand augustus-september 2013: posttarieven 1. Het poststuk van de maand augustus-september 2013: posttarieven 1. Trefwoorden: lokaaltarief, posttarieven, tarieven. U hebt zich vast al wel eens afgevraagd waarom de Nederlandse kinderzegels en de zomerzegels

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei 2017 1 1 NL-Klassiek 30 P I 0 35,00 Bossche tanding 9,00 2 NL-Klassiek 31D+31C 0 35,00 Combinatie tand 10,00 3 NL-Klassiek 91 0 LP Drukwerkrolstempel 25,00 4 NL-Klassiek

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. DECEMBER 2011 Let op: vanaf december clubavond weer 2 e vrijdag van de maand ORGANISATIE Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard

Nadere informatie

Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946)

Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946) Poststuk van de maand januari 2014 Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946) Op 1 november 1946 vonden er, in postaal en filatelistisch opzicht, enkele belangrijke wijzigingen plaats.

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 14

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

Een "oud" blad in een nieuw jasje!

Een oud blad in een nieuw jasje! EEKAAPEEVEETJE E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 23e jaargang nr. 1 januari 2013 Een "oud" blad in een nieuw jasje! U leest nu het eerste Eekaapeeveetje dat

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 INTER AMICOS Maandblad Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 Januari 2009 Voorzitter A.J.J. van der Ploeg Lindelaan 23 2282 EL Rijswijk 070-3951530

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november VEILING OKTOBER 1 Pakje met brieven Bod 2 Insteekblad Denemarken Bod 3 Leeg insteekboek Bod 4 Rondz.boekje Suriname cat 50.- 3.00 5 Verzameling velletjes cat 68.- Bod 6 Map voor FDC s Bod 7 Insteekboek

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen 8 Enquête 9 Ingezonden brief 10 Kavellijst veiling 26 november 2013 12 Kavellijst veiling 17 december 2013 31 e jaargang -

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk Nummer 7 8 november 2017 17 november: Lootjes trekken (groep 6 t/m 8) 20 t/m 24 november: 10-minutengesprekken met ouder(s)/verzorger(s) (en kind) 22 november: Schoen zetten (groep 1 t/m 8) 22 november:

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: "Met vlag en wimpel" is het orgaan van buurtvereniging "DE ORANJEHOEK". Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. De contributie bedraagt

Nadere informatie

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1 H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N 5 Het transporteren van een poststuk naar de geadresseerde is een prestatie waarvoor moet worden betaald. Voordat de postzegel het mogelijk maakte deze

Nadere informatie