VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering"

Transcriptie

1 VEILING MAART 1 Davo omslag Italië Bod 2 Michel catalogus 2002/ Verzameling stempels in luxe album Bod 4 Kaartje Nederland XX nr 870/874 Bod 5 Doos zegels Kantoorpost Bod 6 Leeg Insteekboek Bod 7 Davo album Vaticaan 1929/1972 Bod 8 Insteekkaartje Zwitserland Bod 9 Verzameling dienstzegels Zwitserl. Bod 10 Insteekblad Treinen Locomotief Bod 11 Doosje met zegels Bund Bod 12 Davo alb. Nederl. met bladen Leucht Bod 13 Klemband met zegels USA doosjes met zegels Kaartje Nederl.gebruikt nr 602/ Zakje zegels Finland onafgeweekt Bod 17 Davo alb. Frankrijk 1862/1980 leeg Bod 18 Insteekb. modern Zweden hoge Cat Bod 19 Kaartje Nederl. postfris nr 849/853 Bod 20 Gespecialis.verzl Böhmen + Mahren Bod 21 Doosje met zegels Insteekboekje met automaatzegels Bod 23 Briefkaarten en Verhuiskaarten Bod 24 Catalogus Postwaarde stukken Bod 25 Ongeveer 4 KG modern Noorwegen Bod 18 3 UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 15 maart om uur in ons verenigingslokaal CAFE / ZAAL CARDINAAL Beemdenstraat 10, 6004 CT in Weert Telefoon: De zaal is open vanaf uur AGENDA Opening door de voorzitter Mededelingen van het bestuur, c.q. de leden Verslag van de bijeenkomst van 15 februari Rondvraag Trekking prijzen van inzenders van de puzzel Verkoop loten grote loterij ( prijs 0,50 per lot ) Trekking prijzen grote loterij Veiling door ons veiling team. Zie laatste pagina Ruilen, kopen, verkopen, postzegelpraat etc Belgische boekjes en Bontes boeken en dozen Trekking prijzen gratis loterij Einde van de avond ca uur Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

2 VERSLAG VORIGE MAAND Datum: 15 februari 2011 Aanwezig: 47 personen ( volgens presentielijst ) 58 personen ( volgens lootjes ) Afgemeld: de dames Houdiarne en Melis en de heren Otto, G.Teunissen,Westerhoff, Zijlstra, Westerhoff, Vergeest en Huiberts; (Piet nogmaals sterkte en wij horen van je). Het is ruim uur, als de ledenbijeenkomst wordt geopend door Theo; hij verzoekt iedereen plaats te nemen en in verband met een aantal ernstige mededelingen vraagt hij de leden om tenminste 15 minuten de mond te houden. Vanwege de Carnaval is de zaalindeling wat anders en kijkt het bestuur vanuit de hoogte toe op de zaal. Theo vervolgt: Op donderdag 5 februari ben ik gebeld door een kennis, die mij mededeelde, dat Carine van Andel ernstig ziek zou zijn. Ik heb vervolgens de telefoon gepakt en heb gebeld met Henk Simons, die mij vertelde, dat het zeer erstig was en dat de doktoren niets meer voor Carine konden doen. Ik sprak met Henk af dat ik begin volgende week Carine zou komen opzoeken. Op zaterdag 5 februari kreeg ik een telefoontje van eerder genoemde kennis, dat Carine reeds was overleden. Op dinsdag 8 februari kreeg ik de bevestiging middels een rouwbrief en een advertentie in de krant.op donderdag 10 februari is Carine gecremeerd. Tijdens de crematiedienst heeft Bert Goossens namens vereniging en bestuur een toespraak gehouden. Een ruime afvaardiging van de verniging was tijdens de crematiedienst aanwezig. Theo verzoekt vervolgens de leden op te staan om Carine en de óók overleden mevrouw Duijndam - Rietman met een ogenblik stilte te gedenken. Vervolgens was het inderdaad een ogenblik indrukwekkend stil, waarna Theo het officiële gedeelte vervolgt. 1. Denk aan het inleveren van de kavellijsten voor de veiling van 27 maart uiterlijk op 21 februari; 2. Kavels voor de gewone clubveilingen zijn nog steeds welkom; 3. Franz Twardy wordt welkom geheten als nieuw lid en wordt veel postzegelplezier toegewenst; Dan is het woord aan de secretaris: a. Bondsbrief 94 met daarin een flyer over FILANUMIS 2011, een beurs voor filatelie en numismatiek, te houden in Houten in EXPO HOUTEN op 16 april van uur; b. Bondsbrief 95 met daarin richtlijnen voor de kascontrole; c. Grote verzamelbeurs te Nunspeet op 7 mei 2011 in Sportcentrum de Brake van uur; 4 AGENDA RUILBEURSEN Postzegel & Muntenvereninging Kessel Ruilbeurs op 3 april 2011 in Gemeenschapshuis de Paort Markt 2 Kessel. Van tot uur. Inlichtingen Verzamelaars vereniging St Martinus Weert Ruilbeurs op 13 maart 2011 in Gemeenschapshuis Groenewoud Kesselstraat 28 Weert. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub De Grensvrienden Hamont Ruilbeurs op 20 maart 2011 in Parochiezaal Hamont-Lo Leeuwerikstraat Hamont Belgie. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Kruispunt Lommel-Barrier Ruilbeurs op 5 maart 2011 in Parochiezaal Lommel Barrier. Lommel Belgie Van tot uur. Inlichtingen woensdag, 26 januari 2011 DEN HAAG Alle Nederlandse postzegels online Het Museum voor Communicatie in Den Haag heeft alle Nederlandse postzegels online gezet. Het museum lanceert vanmiddag om 16 uur de website Op de site staat een beschrijving van ruim tienduizend postzegels, ontwerpen en drukproeven. Op de website zijn de postzegels terug te vinden via een tijdlijn, te beginnen met de eerste zegel, die in 1852 werd gedrukt.

3 de Chinese staat trouwens een monopolie, ieder die iets wilde drukken had toestemming van de overheid nodig. Een grootse verbetering ontstond toen men op het idee kwam om losse letters samen te voegen tot een geheel. Op die manier kon één drukplaat voor een complete pagina worden gemaakt. Men kon dan tevens gemakkelijk een tekening aanbrengen tussen de letters van de plaat. Na het drukken kon men de letters hergebruiken om een nieuwe pagina samen te stellen. De letters waren verdeeld in hoofd- en kleine letters. De hoofdletters stonden bovenin en de kleine onderin de letterkast, daar komt dan ook de naam bovenkast- en onderkastletters vandaan, een term die nog steeds gebruikt wordt. De productie-snelheid nam nog verder toe. Men ging losse letters in lood gieten met behulp van mallen. Dit was tevens een goedkopere methode dan blokdruk. Tot aan de industriële revolutie, waarmee de omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen wordt bedoeld, bleef het drukproces onveranderd in deze vorm bestaan. In de twintigste eeuw werden nog snellere processen uitgevonden. Sindsdien wordt vlakdruk, waartoe de steendruk en offset worden gerekend, het meest toegepast in de grafische industrie. Boekdruk wordt tegenwoordig nog zelden toegepast. Het is nu meer weggelegd voor hobbyisten om er mooie drukwerken mee te maken. In de zeventiende eeuw kende men in onze contreien de grootste bloei in de boekdrukkunst. In die tijd werden de producten van drukkers als uiterst superieur beschouwd. Het eigen karakter van de Nederlandse boekdrukkunst werd bewaard, maar de industrie ging mee in de teloorgang van die tijd. In Nederland was niet langer sprake van een brede toonaangevende rol in de boekdrukkunst. De eigen kenmerken gingen verloren tot er een bewuste poging werd gedaan deze te herscheppen. In deze vernieuwing waren de bijdragen van drukkerij Enschedé en die van lettergieterij Tetterode van groot belang. Het Stedelijk Museum van Amsterdam bezit die lettercollectie. ( Uit het Vizier) 16 d. Nieuwsbrieven KNBF 009 en 010 ( ieder lid kan zich daarop zoals reeds eerder gemeld gratis abonneren); e. De nieuwe website is al enige tijd in de lucht, maar onduidelijk is of deze óók daadwerkelijk door de leden wordt bezocht; er wordt verzocht om respons door de ( amateur ) webmasters Giel en Bert; Op het verslag van de ledenbijeenkomst van 11 januari 2011 heeft niemand commentaar, dus wordt Bert bedankt voor de moeite en geen van de leden wenst desgevraagd in te tekenen voor de rondvraag. Vervolgens ontvangen 15 gelukkigen van de 36 goede oplossers, oplossing FIETSBEL, een leuk prijsje, waarna het tijd is voor praten, paffen, postzegelen en voor wat verder zoal wordt gedaan in een pauze. Na de pauze wordt de bijeenkomst hervat met de grote verloting. De hoofdprijs valt dit keer bij de heer Frenken,terwijl de bestuurstafel met slechts 2 prijzen maar karig wordt beloond. Alle veilingkavels veranderen ditmaal van eigenaar met een totaal opbrengst van 108,50. Jeroen van Helden is helaas te vroeg weg, zodat de doos Bund ( kavel 22 ) tijdens de volgende ledenbijeenkomst met hem zal worden afgerekend. Met de gratis verloting komt vervolgens een einde aan de ledenbijeenkomst van februari. Theo bedankt de leden voor hun aanwezigheid, hoopt iedereen weer gezond terug te zien op de ledenbijeenkomst van maart en sluit vervolgens de bijeenkomst. Bert Goossens secretaris BELANGRIJKE MEDEDELING Op dinsdag 12 april a.s. wordt de jaarvergadering gehouden van Filatelica Weert e.o. Traditiegetrouw zullen dan ook weer bestuursverkiezingen plaatsvinden. Aftredend zijn dit jaar Miranda Vossen-Kursten, Bert Goossens en Wien Hendrikx. Bert heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen, terwijl Miranda inmiddels is afgetreden als bestuurslid en Wien zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Indien de leden tegenkandidaten wensen voor te dragen, moet rekening worden gehouden met het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten. De kandidaatstelling van tegenkandidaten dient te geschieden door ten minste 25 leden en te worden vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij of zij de benoeming zal aanvaarden. Zij geschiedt voorts schriftelijk bij de secretaris en ten minste twee weken vóór de algemene ledenvergadering, in dit geval dus uiterlijk vóór 29 maart Tevens roept het bestuur leden op zich kandidaat te stellen als bestuurslid voor de inmiddels ontstane vacatures. Ook deze kanddidaatstelling kan schriftelijk geschieden bij het secretariaat of mondeling bij een van de bestuursleden. 5

4 nen zijn dat men, ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar, de uitvinding heeft gedaan. De enige die historisch daadwerkelijk aanspraak kan maken op de belangrijke uitvinding is de Chinees Pi Chang die al in de elfde eeuw Chinese karakters drukte. In de oudheid was het principe van het drukken van afbeeldingen al bekend. Het bewijs hiervoor is terug te vinden in vondsten van rolci-linders in de streek tussen de rivieren Tigris en Eufraat, een gebied in de hedendaagse staat Irak. Ze waren gegraveerd met afbeeldingen in spiegelbeeld en in spijkerschrift. Het spijkerschrift werd tientallen eeuwen geleden ontwikkeld. Het was een methodiek die werd gebruikt om aantallen uit te drukken. Het werd geschreven op plakken klei waarop men met scherp riet groeven kerfde waarmee beeldschriften werden nagebootst. Iedere tekening stond voor een lettergreep. Vanaf 1400 voor Christus werd geschreven met een vorm van het schrift dat slechts 30 tekens kende en dat zich ontwikkelde naar een volwaardig alfabetisch schrift. De rolcilinders met afbeeldingen in spiegelbeeld doen vermoeden dat er van negatieve afbeeldingen, positieve afdrukken werden gemaakt. Een bewijs is te vinden in gevonden kleitabletten waarop de afbeeldingen inderdaad zo staan afgedrukt. Een andere vorm van drukkunst was het gebruik van een zegelring. Hooggeplaatste personen droegen deze van edelmetaal vervaardigde ringen, welke aan de rugzijde voorzien waren van een gravure. Die gravure kon gebruikt worden om een afdruk te maken in zegellak, om zodoende belangrijke documenten van hun signatuur te kunnen voorzien. Vanaf het jaar 1000 zijn in Europa al boeken bekend met blokdruk, een drukmethode die is ontstaan in China. Daarbij werden tekst en afbeeldingen in hout uitgesneden waarna ze handmatig konden worden afgedrukt. Deze techniek paste men in Europa pas in de 15e eeuw toe. Snel hierna werd in Europa de boekdruk uitgevonden. Iedere pagina van een boek werd voortaan uitgesneden in een houtblok. De productie van de geschriften was hierdoor een arbeidsintensieve en tijdrovende bezigheid. De massaproductie van bidprenten, heiligenafbeeldingen en vlugschriften door middel van blokdruk werd populair, omdat hiervoor maar enkele simpele blokken nodig waren. In het westen was het drukken met losse letters een groot succes en verspreidde zich razendsnel. De belangrijkste oorzaak van dat succes was, dat het westerse alfabet maar een beperkte hoeveelheid tekens kende. De Chinese taal daarentegen had veel karakters, waardoor de samenstelling van tekst zeer arbeidsintensief was. Hierdoor had de mechanisatie van de boekproductie aanvankelijk weinig zin. Op de druktechniek had 15

5 All Office Knapen Molenstraat 15, 6001 GW Weert Postbus 93, 6000 AB Weert Telefoon Telefax Internet FILATELICA WEERT PR-Acitiviteiten: G. Hendrikx, Graafschap Hornelaan 19, 6001 AA Weert. Tel.: POSTZEGELRUILBEURS met GROTE VEILING Verder aanwezig jeugdhoek, grote tombola, en de gebruikelijke handelarenstands. Veiling met veel bod kavels ZONDAG, 27 MAART 2011 Begin: u. Einde: u. Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 (wijk Groenewoud) WEERT. Entree: Volwassenen 1,50. 7 Jeugd gratis. Aanvang veiling: ca u. De veilingkavels kunnen vanaf ca u. tot u. worden bezichtigd. Volgende RUILBEURSDAG OP ZONDAG, 27 NOVEMBER Informatie t.b.v. handelaren: J. Willems, Irenelaan 29, 6006 HB Weert. Tel: Th. Verheyen, Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. Tel: , Secreteriaat: E. Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel:

6 Laurens Janszoon Coster niet de uitvinder Boekdrukkunst een proces van vele eeuwen Er bestaan twijfels over de ware uitvinder van de boekdrukkunst. Men leerde op school dat het Laurens Janszoon Coster zou zijn geweest. Er zijn echter meerdere nominaties voor die eer, want de vinding wordt aan diverse personen toebedacht. Jarenlang hebben ze in Haarlem onterecht gedacht dat het Laurens Janszoon Coster was die de boek-drukkunst uitvond. In die stad staat dan ook een reusachtig standbeeld van hem op de Grote Markt. Zelfs koningen krijgen maar zelden zo n imposant eerbetoon. Maar het verhaal over Coster blijkt alleen maar een romantisch verzinsel te zijn, al zegt de legende wel veel over hoe onze voorouders met de geschiedenis omgingen. In wezen is het drukken van boeken in Europa rond het jaar 1455 uitgevonden door Johannes Gutenberg uit Mainz. Uit Nederland is geen drukwerk bekend van vóór 1473 en het eerste boek in de Nederlandse taalverscheen pas in In de westerse wereld wordt dus Johannes Gutenberg, en niet Laurens Coster, gezien als de uitvinder van de boekdrukkunst. Het staat vast dat men vele eeuwen eerder in het Oosten de drukkunst al toepaste. De theorie dat de Europese uitvinders geplagieerd zouden hebben, is onmogelijk vast te stellen. Het zou kunnen zijn dat men, ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar, de uitvinding heeft gedaan. De enige die historisch daadwerkelijk aanspraak kan maken op de belangrijke uitvinding is de Chinees Pi Chang die al in de elfde eeuw Chinese karakters drukte. In de oudheid was het principe van het drukken van afbeeldingen al bekend. Het bewijs hiervoor is terug te vinden in vondsten van rolcilinders in de streek tussen de rivieren Tigris en Eufraat, een gebied in de hedendaagse staat Irak. Ze waren gegraveerd met afbeeldingen in spiegelbeeld en in spijkerschrift. Het spijkerschrift werd tientallen eeuwen geleden ontwikkeld. Het was een methodiek die werd gebruikt om aantallen uit te drukken. Het werd geschreven op plakken klei waarop men met scherp riet groeven kerfde waarmee beeldschriften In de westerse wereld wordt dus Johannes Gutenberg, en niet Laurens Coster, gezien als de uitvinder van de boekdrukkunst. Het staat vast dat men vele eeuwen eerder in het Oosten de drukkunst al toepaste. De theorie dat de Europese uitvinders geplagieerd zouden hebben, is onmogelijk vast te stellen. Het zou kun- 8 13

7 Autoservic e W e e r t vd Werken 12 Otto vd Werken Openingstijden: uur of in overleg Graafschap Hornelaan 136L 6004 HT Weert M T Werkt graag aan uw auto! Voor onderhoud (alle merken) Algemene Periodieke Keuring (APK) Schadeherstel ONZE PUZZEL Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en breng de letters over naar de balk. U leest dan een woord. Schrijf dat op een briefje en adresseer dit aan: Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert of mail het naar of breng de oplossing mee naar de bijeenkomst op 12 maart 2011 in cafe/zaal CARDINAAL HORIZONTAAL 1 babbelaar, 6 niet bezet, 12 Spaanse uitroep, 14 natuurgeest, 16 buur, 18 zangstem, 20 einde, 22 april (afk.), 23 klein kind, 25 kapitein, 27 te genvaller, 28 selenium (afk.), 29 Javaanse dolk, 31 cilinderinhoud, 33 wijnlokaal, 36 rondedans, 37 rust, 40 plus, 41 idem (afk.), 42 persoonlijk vnw., 43 muzieknoot, 44 hoogste prestatie, 47 damterm, 49 briefje voor een geneesmiddel, 52 ruimtelijke ordening, 53 schaden, 55 en anderen, 56 roem, 58 Indon. gerecht, 60 ogenblik, 62 algemene periodieke keuring (afk.), 64 vreemde taal, 65 oude doek, 67 uitgave v.e. boek, 68 ivoor, 70 gekkekoeienziekte, 71 verbaasd, 72 gesnapt. VERTICAAL 2 ongelogen, 3 kort en beslist, 4 beschroomd, 5 water in Friesland, 7 natrium (afk.), 8 stuk papier, 9 fi nanciële term, 10 heldendicht, 11 gene tische stof, 13 deciliter, 15 politieke partij, 17 Tibetaans leeuwhondje, 18 liefdesgod, 19 versiersel, 21 windrichting, 24 rijksgrond (afk.), 26 peuter, 28 Spaanse aanspreektitel, 30 bereide huid, 32 plusminus, 33 kroeg, 34 december (afk.), 35 Algemene Inspectiedienst (afk.), 37 Sociaaleconomische Raad, 38 watering, 39 Europeaan, 45 wild zwijn, 46 snurker, 47 vloerbedekking, 48 broos, 50 hetzelfde, 51 populair, 53 dominee (afk.), 54 naamloze vennootschap, 56 ik (Lat.), 57 godsdienstig gebruik, 59 deel v.e. kachel, 61 droogoven, 62 Maleise dakbedekking, 63 steen, 66 ondernemingsraad (afk.), 69 naschrift (afk.), 70 dierengeluid. 9

8 Toespraak gehouden bij het afscheid van Carine Simons - van Andel op 10 februari 2011 door Bert Goossens. Lieve Carine, Beste Henk, Geachte Familieleden, Vrienden en Bekenden van Carine. Geen van de leden van Postzegelvereniging Filatelica Weert En Omstreken had tijdens de ledenbijeenkomst van 11 januari jl. kunnen bedenken, dat dat de laatste ledenbijeenkomst zou zijn, waarin jij,carine, in levende lijve aanwezig was. Goed Carine, je zag er misschien toen al niet al te best uit, maar dat kwam wel vaker voor. Sorry voor dit laatste, maar Carine, je weet wie het zegt. Want wie de laatste verslagen van de ledenbijeenkomsten goed heeft doorgelezen, beseft nu, dat jij en ik samen eigenlijk iets speciaals hadden. Jij daagde mij uit en in het volgende verslag reageerde ik weer op jouw eerdere opmerkingen. Jij vond, dat er in de ledenbijeenkomsten best af en toe tijd kon en mocht zijn voor een vrolijke noot. Tussen jou en mij ontstond een wisselwerking, die steeds weer was terug te vinden in de verslagen. In mijn laatste verslag heb ik verhaald hoe jij reageerde op mijn verslag van de ledenbijeenkomst van 21 december. Inderdaad, jij zei geen grote mond te hebben, maar gaf tegelijkertijd aan assertief te zijn. Ik vind het jammer dat jij niet meer kunt reageren op mijn verslag van de ledenbijeenkomst van 11 januari, waarin ik heb aangegeven in het vervolg alert te zijn op jouw assertiviteit. Ik vind het echter vooral jammer, dat jouw assertiviteit en jouw kenmerkende lach in de ledenbijeenkomsten voortaan zullen ontbreken. Maar wij als bestuur en ook de leden zullen meer moeten missen. Soms klonk er van achter uit de zaal een luide kreet,yes!!!, gevolgd door die van jou zo kenmerkende lach en dan wist iedereen, dat jij, Carine, weer een prijs had gewonnen. Carine die kreet en die vrolijke lach zullen wij óók nooit meer horen. Volgens de ledenadministratie ben jij op 1 mei 1999 lid geworden van onze vereniging, jij was dus ruim 11 jaar lid van Filatelica Weert. Ik zelf heb daarvan 9 jaar, waarvan 3 jaar als secretaris, mogen meemaken. ik heb jou leren kennen als een vrolijke spontane meid, die haar hart altijd op de juiste plaats had en daarnaast niet op haar mondje was gevallen. Als het bestuur een beroep op de leden deed om hand - en spandiensten te verrichten, was jij meestal de eerste die zich beschikbaar stelde. Een beurs met veiling evenals ook de laatstelijk gehouden tentoonstelling was ondenkbaar zonder jouw hulp, steun en medewerking. Jij was de koningin van de tombola op alle beurzen en onze tentoonstelling van 23 en 24 oktober, jij was onze koningin. Jij was daarnaast het levende bewijs, dat onze vereniging geen vereniging is van alleen maar grijze duiven en oude saaie mannen. Jij was de verpersoonlijking van het jeugdig elan en het bewijs, dat ook vrouwen zich in onze vereniging kunnen thuis voelen. Carine jij hebt ons vaak verrast, zoals jij ons ook nu weer verrast hebt. Wellicht wist jij al langer, dat jij ernstig ziek was, maar dacht jij vervolgens,och, dat gaat wel weer over. Toen wij als bestuur vorige week van de voorzitter een mailbericht ontvingen, dat jij ernstig ziek was en hoop op genezing was uitgesloten, hebben wij gedacht, dat zal zo n vaart niet lopen. Maar de wegen van onze schepper zijn helaas ondoorgrondelijk en voordat wij het wisten was jij ons ontglipt. Gelukkig is jou een lang lijden bespaard gebleven, laat dat een troost zijn voor hen die je achterlaat. Lieve Carine, wij danken jou voor jouw spontaniteit, behulpzaamheid, steun en toeverlaat. Wij wensen jouw man Henk en jullie beider families heel veel sterke de komende tijd. Wij gaan ervan uit, dat hierboven of waar jij dan nú ook bent een ruimte is waar jij verder kunt met jouw postzegelhobby. Carine, het ga je goed!!! Wij zullen jou nooit vergeten, bedankt voor alles!!! Carine Wie haar heeft meegemaakt weet dat de voettocht naar haar stad vol aanspreekpunten zat. Ze kende ieder en niemand. In haar universum geen overbodige namen of woorden. Het was haar genoeg zichzelf te stemmen. Voor haar telde alleen de glans in je ogen, vraag het maar de egel die uit een deur van de nacht aan kwam lopen en in de holte van haar hand zich zacht trok. Waar het vertrouwd was riep ze Gaia en schonk opnieuw het volle leven in,ascese was voor later. Het is er niet van gekomen. Plots was de wind gaan draaien toen Gorgonisch trilveen door long en lever groeide en zijn weg vond in kwellende uitzicht. Al wat steun gaf werd poreus zodat ook de Japanse kerrie, naar haar glasraam gebogen, geen tijd kreeg met haar de lente te delen. Nu ze zo ver is, kan ik niets anders dan telkens opnieuw beelden te herschikken. Henk Simons 10 februari

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart VEILING FEBRUARI 1 Kaartje Nederl. xx nummer 842/846 Bod 2 Davo Album Polen leeg 1960/1969 Bod 3 Catalogus Nederland 2009 Bod 4 Verzameling Deutsches Reich xx / x Bod 5 Doosje met zegels 1.00 6 Davo album

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober VEILING SEPTEMBER 1 Insteekbl Noorwegen Denemarken Bod 2 Pakje met brieven Bod 3 Doosje met zegels afgeweekt Bod 4 Insteekboek met zegels Bod 5 Insteekboekje Nederland Bod 6 Insteekboek Europa Bod 7 Insteekbl

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december VEILING NOVEMBER 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Insteekboek met zegels Wereld Bod 3 Album Cept meelopers 2.00 4 10 Blokken Bund XX Bod 5 2 RZB Nederl. restw. 352.00 35.00 6 Insteekblad België Bod 7

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

Volgende clubavond 13 maart

Volgende clubavond 13 maart VEILING FEBRUARI 1 Jaargang Nederland 1964 XX 1.75 2 Insteekboek België Bod 3 2 Insteekboeken Bod 4 Luxe album BRD XX 25.00 5 3 Insteekboeken Bod 6 Importa album voor PTT mapjes 2.00 7 Ongeveer 1 kilo

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Andere boeken in deze serie:

Andere boeken in deze serie: Andere boeken in deze serie: 978-94-6175-157-7 (HB) 978-94-6175-964-1 (e-book) 978-94-6175-218-5 (HB) 978-94-6175-960-3 (e-book) 978-94-6175-215-4 (HB) 978-94-6175-957-3 (e-book) 978-94-6175-158-4 (HB)

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 3.1. 9 september: Huisduinen, Donkere Duinen 4 3.2. 20 september: Donkere Duinen 5 3.3. 27

Nadere informatie

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod VEILING APRIL UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod verenigingslokaal : CAFE

Nadere informatie

Volgende clubavond 14 februari

Volgende clubavond 14 februari VEILING JANUARI 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Jaargang Nederland 1970 XX 4.50 3 Insteekboek Italië Bod 4 Rondzendboekje Duitse bezetting 3.00 5 Insteekboek België Bod 6 Doos met mooie inhoud Bod 7

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

het verhaal achter de postzegel

het verhaal achter de postzegel Missie 3 het verhaal achter de postzegel het verhaal achter de postzegel 1. WAT IS EEN POSTZEGEL? Een postzegel is een stukje papier met een bepaalde waarde dat je rechts bovenaan op een envelop plakt.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari VEILING DECEMBER 1 Insteekboek België en Frankrijk Bod 2 Insteekboek Engeland en Koloniën Bod 3 Catalogus Zwitserland Bod 4 Doos zegels oud/nieuw mooie koop Bod 5 Kistje met zegels Bod 6 Michel cat midden

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari VEILING DECEMBER 1 RZB Duitsland bezetting 5.00 2 Insteekboek Indonesië Bod 3 2 RZB Berlijn restw 175.20 17.00 4 Insteekboek met zegels 2.00 5 Insteekboek met zegels Bod 6 Doosje Duitsland veel blokken

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013 www.kidpartners.nl KIDmail 25 Januari 2013 Allereerst willen wij jou een stralend 2013 wensen met de onderstaande doodle. Je kunt zelf invullen waar jouw ster het komend jaar gaat stralen. We hebben het

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Het eerste schrift hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62211

Het eerste schrift hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62211 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62211 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Ter gelegenheid 25 jarig bestaan 14 mei 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 bestaat onze vereniging Postzegelvereniging Gelre Gulick

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Getuigend christen zijn (1)

Getuigend christen zijn (1) Getuigend christen zijn (1) blok E - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, meningen peilen 19.30 God wil ervaringen van mensen gebruiken 19.40 Jouw ervaringen

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer.

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Beertje Anders en Beertje Bruin gingen bij oma spelen. Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Oma hoorde: Ik wil de bal, Ik wil de blokken, Ik ga kleuren, Ik wil de kleurpotloden

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Spreekbeurt over typen:

Spreekbeurt over typen: Spreekbeurt over typen: Introductie: Hallo, mijn spreekbeurt gaat over typen. Op school leren we lezen en schrijven, maar de meeste teksten worden getypt. Ik ga hier iets meer over vertellen, want ik heb

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Druk met Kunst Lesbrief ter voorbereiding op het project Druk met Kunst, groep 6.

Druk met Kunst Lesbrief ter voorbereiding op het project Druk met Kunst, groep 6. Druk met Kunst Lesbrief ter voorbereiding op het project Druk met Kunst, groep 6. Inhoud: Voor de docent Pagina 2 - Het project druk met kunst - Voorbereiding met de klas - De leskist Museum in de klas

Nadere informatie

Een Islamitische Verrassing

Een Islamitische Verrassing Frederica Hugenholtz Een Islamitische Verrassing 2014 www.eenislamitischeverrassing.nl Rotterdam Inhoud Baardmannen Couscous Geestelijke armoede Overgave Vrouwen Merkkleding Kopvoddentax Islamisering Verwarring

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN

TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN Het is een feest om een echt kunstwerk in huis te hebben! Toch denken veel mensen dat ze zich dat niet kunnen veroorloven. Of dat het ingewikkeld is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen: BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG KERKRADE Postbus 2001, 6460 CA Kerkrade, telefoon 045-5453704 Directeur: Dhr. R. Könings Hoofdlocatie: Akkerheide 19, 6463 DC Kerkrade Dislocatie: Vincent van Goghplein 1 6464

Nadere informatie

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij.

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling Direct Mail. De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. IN DIT NUMMER vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. vindt U een verslag van een reis die vier leden van "NOVIOPOST" naar

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

Werkblad 3: Gravenfeest China

Werkblad 3: Gravenfeest China 1. Lees onderstaande mails en noteer op een apart blad wat je leert over Qing Ming Jie. 2. Bedenk een verhaal over het gravenfeest dat je kan vertellen aan de andere kinderen van je klas. Welke prenten

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

wedding marriage marleen sahetapy fotografie

wedding marriage marleen sahetapy fotografie wedding marriage marleen sahetapy fotografie + Gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen! Allereerst, bedankt voor de interesse in mijn werk en het downloaden/opvragen van deze informatieve pdf. Niets is leuker

Nadere informatie

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 1 Toetsvragen

Toetsvragen Geschiedenis Toelatingstoets Pabo. Tijdvak 1 Toetsvragen Tijdvak 1 Toetsvragen 1 De meeste kennis over de periode waarin de eerste mensen leefden, komt van archeologen. Wat houdt het werk van archeologen in? A Zij bestuderen de verschillende theorieën over de

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november VEILING OKTOBER 1 Pakje met brieven Bod 2 Insteekblad Denemarken Bod 3 Leeg insteekboek Bod 4 Rondz.boekje Suriname cat 50.- 3.00 5 Verzameling velletjes cat 68.- Bod 6 Map voor FDC s Bod 7 Insteekboek

Nadere informatie

HEB JE HUISWERK VANDAAG?

HEB JE HUISWERK VANDAAG? BLAD 1 HEB JE HUISWERK VANDAAG? Je kind moet thuis werken voor school. In de agenda kan je kijken wat je kind moet doen. Wat moet je doen? 1 Maak oefening 1 op blad 2: Wat doet je kind na de school? 2

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 14

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

dtl nobel Sjoerd H. de Roos / Andrea Fuchs en Fred Smeijers

dtl nobel Sjoerd H. de Roos / Andrea Fuchs en Fred Smeijers dtl nobel Sjoerd H. de Roos / Andrea Fuchs en Fred Smeijers Alhoewel het gebruik van schreefloze lettertypen door velen als kenmerkend voor moderne vormgeving wordt beschouwd, werden in de klassieke oudheid

Nadere informatie

Spreekbeurt, en werkstuk

Spreekbeurt, en werkstuk Spreekbeurt, krantenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum krantenkring Inleverdatum werkstukken Werkstuk 1: 11 november 2015 Werkstuk 2: 6 april 2016 Bewaar dit goed! Hoe bereid

Nadere informatie

Amsterdam, 12 september 2014. Stadsdeel Zuid Secretaris Bestuurscommissie Zuid Afd. Bestuursondersteuning Leden van de Bestuurscommissie

Amsterdam, 12 september 2014. Stadsdeel Zuid Secretaris Bestuurscommissie Zuid Afd. Bestuursondersteuning Leden van de Bestuurscommissie Amsterdam, 12 september 2014 Telnr. 020-6643282 Stadsdeel Zuid Secretaris Bestuurscommissie Zuid Afd. Bestuursondersteuning Leden van de Bestuurscommissie Per fax nr. 020-25243652524365 verzonden. ( totaal

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie