VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering"

Transcriptie

1 VEILING MAART 1 Davo omslag Italië Bod 2 Michel catalogus 2002/ Verzameling stempels in luxe album Bod 4 Kaartje Nederland XX nr 870/874 Bod 5 Doos zegels Kantoorpost Bod 6 Leeg Insteekboek Bod 7 Davo album Vaticaan 1929/1972 Bod 8 Insteekkaartje Zwitserland Bod 9 Verzameling dienstzegels Zwitserl. Bod 10 Insteekblad Treinen Locomotief Bod 11 Doosje met zegels Bund Bod 12 Davo alb. Nederl. met bladen Leucht Bod 13 Klemband met zegels USA doosjes met zegels Kaartje Nederl.gebruikt nr 602/ Zakje zegels Finland onafgeweekt Bod 17 Davo alb. Frankrijk 1862/1980 leeg Bod 18 Insteekb. modern Zweden hoge Cat Bod 19 Kaartje Nederl. postfris nr 849/853 Bod 20 Gespecialis.verzl Böhmen + Mahren Bod 21 Doosje met zegels Insteekboekje met automaatzegels Bod 23 Briefkaarten en Verhuiskaarten Bod 24 Catalogus Postwaarde stukken Bod 25 Ongeveer 4 KG modern Noorwegen Bod 18 3 UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 15 maart om uur in ons verenigingslokaal CAFE / ZAAL CARDINAAL Beemdenstraat 10, 6004 CT in Weert Telefoon: De zaal is open vanaf uur AGENDA Opening door de voorzitter Mededelingen van het bestuur, c.q. de leden Verslag van de bijeenkomst van 15 februari Rondvraag Trekking prijzen van inzenders van de puzzel Verkoop loten grote loterij ( prijs 0,50 per lot ) Trekking prijzen grote loterij Veiling door ons veiling team. Zie laatste pagina Ruilen, kopen, verkopen, postzegelpraat etc Belgische boekjes en Bontes boeken en dozen Trekking prijzen gratis loterij Einde van de avond ca uur Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

2 VERSLAG VORIGE MAAND Datum: 15 februari 2011 Aanwezig: 47 personen ( volgens presentielijst ) 58 personen ( volgens lootjes ) Afgemeld: de dames Houdiarne en Melis en de heren Otto, G.Teunissen,Westerhoff, Zijlstra, Westerhoff, Vergeest en Huiberts; (Piet nogmaals sterkte en wij horen van je). Het is ruim uur, als de ledenbijeenkomst wordt geopend door Theo; hij verzoekt iedereen plaats te nemen en in verband met een aantal ernstige mededelingen vraagt hij de leden om tenminste 15 minuten de mond te houden. Vanwege de Carnaval is de zaalindeling wat anders en kijkt het bestuur vanuit de hoogte toe op de zaal. Theo vervolgt: Op donderdag 5 februari ben ik gebeld door een kennis, die mij mededeelde, dat Carine van Andel ernstig ziek zou zijn. Ik heb vervolgens de telefoon gepakt en heb gebeld met Henk Simons, die mij vertelde, dat het zeer erstig was en dat de doktoren niets meer voor Carine konden doen. Ik sprak met Henk af dat ik begin volgende week Carine zou komen opzoeken. Op zaterdag 5 februari kreeg ik een telefoontje van eerder genoemde kennis, dat Carine reeds was overleden. Op dinsdag 8 februari kreeg ik de bevestiging middels een rouwbrief en een advertentie in de krant.op donderdag 10 februari is Carine gecremeerd. Tijdens de crematiedienst heeft Bert Goossens namens vereniging en bestuur een toespraak gehouden. Een ruime afvaardiging van de verniging was tijdens de crematiedienst aanwezig. Theo verzoekt vervolgens de leden op te staan om Carine en de óók overleden mevrouw Duijndam - Rietman met een ogenblik stilte te gedenken. Vervolgens was het inderdaad een ogenblik indrukwekkend stil, waarna Theo het officiële gedeelte vervolgt. 1. Denk aan het inleveren van de kavellijsten voor de veiling van 27 maart uiterlijk op 21 februari; 2. Kavels voor de gewone clubveilingen zijn nog steeds welkom; 3. Franz Twardy wordt welkom geheten als nieuw lid en wordt veel postzegelplezier toegewenst; Dan is het woord aan de secretaris: a. Bondsbrief 94 met daarin een flyer over FILANUMIS 2011, een beurs voor filatelie en numismatiek, te houden in Houten in EXPO HOUTEN op 16 april van uur; b. Bondsbrief 95 met daarin richtlijnen voor de kascontrole; c. Grote verzamelbeurs te Nunspeet op 7 mei 2011 in Sportcentrum de Brake van uur; 4 AGENDA RUILBEURSEN Postzegel & Muntenvereninging Kessel Ruilbeurs op 3 april 2011 in Gemeenschapshuis de Paort Markt 2 Kessel. Van tot uur. Inlichtingen Verzamelaars vereniging St Martinus Weert Ruilbeurs op 13 maart 2011 in Gemeenschapshuis Groenewoud Kesselstraat 28 Weert. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub De Grensvrienden Hamont Ruilbeurs op 20 maart 2011 in Parochiezaal Hamont-Lo Leeuwerikstraat Hamont Belgie. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Kruispunt Lommel-Barrier Ruilbeurs op 5 maart 2011 in Parochiezaal Lommel Barrier. Lommel Belgie Van tot uur. Inlichtingen woensdag, 26 januari 2011 DEN HAAG Alle Nederlandse postzegels online Het Museum voor Communicatie in Den Haag heeft alle Nederlandse postzegels online gezet. Het museum lanceert vanmiddag om 16 uur de website Op de site staat een beschrijving van ruim tienduizend postzegels, ontwerpen en drukproeven. Op de website zijn de postzegels terug te vinden via een tijdlijn, te beginnen met de eerste zegel, die in 1852 werd gedrukt.

3 de Chinese staat trouwens een monopolie, ieder die iets wilde drukken had toestemming van de overheid nodig. Een grootse verbetering ontstond toen men op het idee kwam om losse letters samen te voegen tot een geheel. Op die manier kon één drukplaat voor een complete pagina worden gemaakt. Men kon dan tevens gemakkelijk een tekening aanbrengen tussen de letters van de plaat. Na het drukken kon men de letters hergebruiken om een nieuwe pagina samen te stellen. De letters waren verdeeld in hoofd- en kleine letters. De hoofdletters stonden bovenin en de kleine onderin de letterkast, daar komt dan ook de naam bovenkast- en onderkastletters vandaan, een term die nog steeds gebruikt wordt. De productie-snelheid nam nog verder toe. Men ging losse letters in lood gieten met behulp van mallen. Dit was tevens een goedkopere methode dan blokdruk. Tot aan de industriële revolutie, waarmee de omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen wordt bedoeld, bleef het drukproces onveranderd in deze vorm bestaan. In de twintigste eeuw werden nog snellere processen uitgevonden. Sindsdien wordt vlakdruk, waartoe de steendruk en offset worden gerekend, het meest toegepast in de grafische industrie. Boekdruk wordt tegenwoordig nog zelden toegepast. Het is nu meer weggelegd voor hobbyisten om er mooie drukwerken mee te maken. In de zeventiende eeuw kende men in onze contreien de grootste bloei in de boekdrukkunst. In die tijd werden de producten van drukkers als uiterst superieur beschouwd. Het eigen karakter van de Nederlandse boekdrukkunst werd bewaard, maar de industrie ging mee in de teloorgang van die tijd. In Nederland was niet langer sprake van een brede toonaangevende rol in de boekdrukkunst. De eigen kenmerken gingen verloren tot er een bewuste poging werd gedaan deze te herscheppen. In deze vernieuwing waren de bijdragen van drukkerij Enschedé en die van lettergieterij Tetterode van groot belang. Het Stedelijk Museum van Amsterdam bezit die lettercollectie. ( Uit het Vizier) 16 d. Nieuwsbrieven KNBF 009 en 010 ( ieder lid kan zich daarop zoals reeds eerder gemeld gratis abonneren); e. De nieuwe website is al enige tijd in de lucht, maar onduidelijk is of deze óók daadwerkelijk door de leden wordt bezocht; er wordt verzocht om respons door de ( amateur ) webmasters Giel en Bert; Op het verslag van de ledenbijeenkomst van 11 januari 2011 heeft niemand commentaar, dus wordt Bert bedankt voor de moeite en geen van de leden wenst desgevraagd in te tekenen voor de rondvraag. Vervolgens ontvangen 15 gelukkigen van de 36 goede oplossers, oplossing FIETSBEL, een leuk prijsje, waarna het tijd is voor praten, paffen, postzegelen en voor wat verder zoal wordt gedaan in een pauze. Na de pauze wordt de bijeenkomst hervat met de grote verloting. De hoofdprijs valt dit keer bij de heer Frenken,terwijl de bestuurstafel met slechts 2 prijzen maar karig wordt beloond. Alle veilingkavels veranderen ditmaal van eigenaar met een totaal opbrengst van 108,50. Jeroen van Helden is helaas te vroeg weg, zodat de doos Bund ( kavel 22 ) tijdens de volgende ledenbijeenkomst met hem zal worden afgerekend. Met de gratis verloting komt vervolgens een einde aan de ledenbijeenkomst van februari. Theo bedankt de leden voor hun aanwezigheid, hoopt iedereen weer gezond terug te zien op de ledenbijeenkomst van maart en sluit vervolgens de bijeenkomst. Bert Goossens secretaris BELANGRIJKE MEDEDELING Op dinsdag 12 april a.s. wordt de jaarvergadering gehouden van Filatelica Weert e.o. Traditiegetrouw zullen dan ook weer bestuursverkiezingen plaatsvinden. Aftredend zijn dit jaar Miranda Vossen-Kursten, Bert Goossens en Wien Hendrikx. Bert heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen, terwijl Miranda inmiddels is afgetreden als bestuurslid en Wien zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Indien de leden tegenkandidaten wensen voor te dragen, moet rekening worden gehouden met het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten. De kandidaatstelling van tegenkandidaten dient te geschieden door ten minste 25 leden en te worden vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij of zij de benoeming zal aanvaarden. Zij geschiedt voorts schriftelijk bij de secretaris en ten minste twee weken vóór de algemene ledenvergadering, in dit geval dus uiterlijk vóór 29 maart Tevens roept het bestuur leden op zich kandidaat te stellen als bestuurslid voor de inmiddels ontstane vacatures. Ook deze kanddidaatstelling kan schriftelijk geschieden bij het secretariaat of mondeling bij een van de bestuursleden. 5

4 nen zijn dat men, ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar, de uitvinding heeft gedaan. De enige die historisch daadwerkelijk aanspraak kan maken op de belangrijke uitvinding is de Chinees Pi Chang die al in de elfde eeuw Chinese karakters drukte. In de oudheid was het principe van het drukken van afbeeldingen al bekend. Het bewijs hiervoor is terug te vinden in vondsten van rolci-linders in de streek tussen de rivieren Tigris en Eufraat, een gebied in de hedendaagse staat Irak. Ze waren gegraveerd met afbeeldingen in spiegelbeeld en in spijkerschrift. Het spijkerschrift werd tientallen eeuwen geleden ontwikkeld. Het was een methodiek die werd gebruikt om aantallen uit te drukken. Het werd geschreven op plakken klei waarop men met scherp riet groeven kerfde waarmee beeldschriften werden nagebootst. Iedere tekening stond voor een lettergreep. Vanaf 1400 voor Christus werd geschreven met een vorm van het schrift dat slechts 30 tekens kende en dat zich ontwikkelde naar een volwaardig alfabetisch schrift. De rolcilinders met afbeeldingen in spiegelbeeld doen vermoeden dat er van negatieve afbeeldingen, positieve afdrukken werden gemaakt. Een bewijs is te vinden in gevonden kleitabletten waarop de afbeeldingen inderdaad zo staan afgedrukt. Een andere vorm van drukkunst was het gebruik van een zegelring. Hooggeplaatste personen droegen deze van edelmetaal vervaardigde ringen, welke aan de rugzijde voorzien waren van een gravure. Die gravure kon gebruikt worden om een afdruk te maken in zegellak, om zodoende belangrijke documenten van hun signatuur te kunnen voorzien. Vanaf het jaar 1000 zijn in Europa al boeken bekend met blokdruk, een drukmethode die is ontstaan in China. Daarbij werden tekst en afbeeldingen in hout uitgesneden waarna ze handmatig konden worden afgedrukt. Deze techniek paste men in Europa pas in de 15e eeuw toe. Snel hierna werd in Europa de boekdruk uitgevonden. Iedere pagina van een boek werd voortaan uitgesneden in een houtblok. De productie van de geschriften was hierdoor een arbeidsintensieve en tijdrovende bezigheid. De massaproductie van bidprenten, heiligenafbeeldingen en vlugschriften door middel van blokdruk werd populair, omdat hiervoor maar enkele simpele blokken nodig waren. In het westen was het drukken met losse letters een groot succes en verspreidde zich razendsnel. De belangrijkste oorzaak van dat succes was, dat het westerse alfabet maar een beperkte hoeveelheid tekens kende. De Chinese taal daarentegen had veel karakters, waardoor de samenstelling van tekst zeer arbeidsintensief was. Hierdoor had de mechanisatie van de boekproductie aanvankelijk weinig zin. Op de druktechniek had 15

5 All Office Knapen Molenstraat 15, 6001 GW Weert Postbus 93, 6000 AB Weert Telefoon Telefax Internet FILATELICA WEERT PR-Acitiviteiten: G. Hendrikx, Graafschap Hornelaan 19, 6001 AA Weert. Tel.: POSTZEGELRUILBEURS met GROTE VEILING Verder aanwezig jeugdhoek, grote tombola, en de gebruikelijke handelarenstands. Veiling met veel bod kavels ZONDAG, 27 MAART 2011 Begin: u. Einde: u. Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 (wijk Groenewoud) WEERT. Entree: Volwassenen 1,50. 7 Jeugd gratis. Aanvang veiling: ca u. De veilingkavels kunnen vanaf ca u. tot u. worden bezichtigd. Volgende RUILBEURSDAG OP ZONDAG, 27 NOVEMBER Informatie t.b.v. handelaren: J. Willems, Irenelaan 29, 6006 HB Weert. Tel: Th. Verheyen, Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. Tel: , Secreteriaat: E. Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel:

6 Laurens Janszoon Coster niet de uitvinder Boekdrukkunst een proces van vele eeuwen Er bestaan twijfels over de ware uitvinder van de boekdrukkunst. Men leerde op school dat het Laurens Janszoon Coster zou zijn geweest. Er zijn echter meerdere nominaties voor die eer, want de vinding wordt aan diverse personen toebedacht. Jarenlang hebben ze in Haarlem onterecht gedacht dat het Laurens Janszoon Coster was die de boek-drukkunst uitvond. In die stad staat dan ook een reusachtig standbeeld van hem op de Grote Markt. Zelfs koningen krijgen maar zelden zo n imposant eerbetoon. Maar het verhaal over Coster blijkt alleen maar een romantisch verzinsel te zijn, al zegt de legende wel veel over hoe onze voorouders met de geschiedenis omgingen. In wezen is het drukken van boeken in Europa rond het jaar 1455 uitgevonden door Johannes Gutenberg uit Mainz. Uit Nederland is geen drukwerk bekend van vóór 1473 en het eerste boek in de Nederlandse taalverscheen pas in In de westerse wereld wordt dus Johannes Gutenberg, en niet Laurens Coster, gezien als de uitvinder van de boekdrukkunst. Het staat vast dat men vele eeuwen eerder in het Oosten de drukkunst al toepaste. De theorie dat de Europese uitvinders geplagieerd zouden hebben, is onmogelijk vast te stellen. Het zou kunnen zijn dat men, ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar, de uitvinding heeft gedaan. De enige die historisch daadwerkelijk aanspraak kan maken op de belangrijke uitvinding is de Chinees Pi Chang die al in de elfde eeuw Chinese karakters drukte. In de oudheid was het principe van het drukken van afbeeldingen al bekend. Het bewijs hiervoor is terug te vinden in vondsten van rolcilinders in de streek tussen de rivieren Tigris en Eufraat, een gebied in de hedendaagse staat Irak. Ze waren gegraveerd met afbeeldingen in spiegelbeeld en in spijkerschrift. Het spijkerschrift werd tientallen eeuwen geleden ontwikkeld. Het was een methodiek die werd gebruikt om aantallen uit te drukken. Het werd geschreven op plakken klei waarop men met scherp riet groeven kerfde waarmee beeldschriften In de westerse wereld wordt dus Johannes Gutenberg, en niet Laurens Coster, gezien als de uitvinder van de boekdrukkunst. Het staat vast dat men vele eeuwen eerder in het Oosten de drukkunst al toepaste. De theorie dat de Europese uitvinders geplagieerd zouden hebben, is onmogelijk vast te stellen. Het zou kun- 8 13

7 Autoservic e W e e r t vd Werken 12 Otto vd Werken Openingstijden: uur of in overleg Graafschap Hornelaan 136L 6004 HT Weert M T Werkt graag aan uw auto! Voor onderhoud (alle merken) Algemene Periodieke Keuring (APK) Schadeherstel ONZE PUZZEL Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en breng de letters over naar de balk. U leest dan een woord. Schrijf dat op een briefje en adresseer dit aan: Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert of mail het naar of breng de oplossing mee naar de bijeenkomst op 12 maart 2011 in cafe/zaal CARDINAAL HORIZONTAAL 1 babbelaar, 6 niet bezet, 12 Spaanse uitroep, 14 natuurgeest, 16 buur, 18 zangstem, 20 einde, 22 april (afk.), 23 klein kind, 25 kapitein, 27 te genvaller, 28 selenium (afk.), 29 Javaanse dolk, 31 cilinderinhoud, 33 wijnlokaal, 36 rondedans, 37 rust, 40 plus, 41 idem (afk.), 42 persoonlijk vnw., 43 muzieknoot, 44 hoogste prestatie, 47 damterm, 49 briefje voor een geneesmiddel, 52 ruimtelijke ordening, 53 schaden, 55 en anderen, 56 roem, 58 Indon. gerecht, 60 ogenblik, 62 algemene periodieke keuring (afk.), 64 vreemde taal, 65 oude doek, 67 uitgave v.e. boek, 68 ivoor, 70 gekkekoeienziekte, 71 verbaasd, 72 gesnapt. VERTICAAL 2 ongelogen, 3 kort en beslist, 4 beschroomd, 5 water in Friesland, 7 natrium (afk.), 8 stuk papier, 9 fi nanciële term, 10 heldendicht, 11 gene tische stof, 13 deciliter, 15 politieke partij, 17 Tibetaans leeuwhondje, 18 liefdesgod, 19 versiersel, 21 windrichting, 24 rijksgrond (afk.), 26 peuter, 28 Spaanse aanspreektitel, 30 bereide huid, 32 plusminus, 33 kroeg, 34 december (afk.), 35 Algemene Inspectiedienst (afk.), 37 Sociaaleconomische Raad, 38 watering, 39 Europeaan, 45 wild zwijn, 46 snurker, 47 vloerbedekking, 48 broos, 50 hetzelfde, 51 populair, 53 dominee (afk.), 54 naamloze vennootschap, 56 ik (Lat.), 57 godsdienstig gebruik, 59 deel v.e. kachel, 61 droogoven, 62 Maleise dakbedekking, 63 steen, 66 ondernemingsraad (afk.), 69 naschrift (afk.), 70 dierengeluid. 9

8 Toespraak gehouden bij het afscheid van Carine Simons - van Andel op 10 februari 2011 door Bert Goossens. Lieve Carine, Beste Henk, Geachte Familieleden, Vrienden en Bekenden van Carine. Geen van de leden van Postzegelvereniging Filatelica Weert En Omstreken had tijdens de ledenbijeenkomst van 11 januari jl. kunnen bedenken, dat dat de laatste ledenbijeenkomst zou zijn, waarin jij,carine, in levende lijve aanwezig was. Goed Carine, je zag er misschien toen al niet al te best uit, maar dat kwam wel vaker voor. Sorry voor dit laatste, maar Carine, je weet wie het zegt. Want wie de laatste verslagen van de ledenbijeenkomsten goed heeft doorgelezen, beseft nu, dat jij en ik samen eigenlijk iets speciaals hadden. Jij daagde mij uit en in het volgende verslag reageerde ik weer op jouw eerdere opmerkingen. Jij vond, dat er in de ledenbijeenkomsten best af en toe tijd kon en mocht zijn voor een vrolijke noot. Tussen jou en mij ontstond een wisselwerking, die steeds weer was terug te vinden in de verslagen. In mijn laatste verslag heb ik verhaald hoe jij reageerde op mijn verslag van de ledenbijeenkomst van 21 december. Inderdaad, jij zei geen grote mond te hebben, maar gaf tegelijkertijd aan assertief te zijn. Ik vind het jammer dat jij niet meer kunt reageren op mijn verslag van de ledenbijeenkomst van 11 januari, waarin ik heb aangegeven in het vervolg alert te zijn op jouw assertiviteit. Ik vind het echter vooral jammer, dat jouw assertiviteit en jouw kenmerkende lach in de ledenbijeenkomsten voortaan zullen ontbreken. Maar wij als bestuur en ook de leden zullen meer moeten missen. Soms klonk er van achter uit de zaal een luide kreet,yes!!!, gevolgd door die van jou zo kenmerkende lach en dan wist iedereen, dat jij, Carine, weer een prijs had gewonnen. Carine die kreet en die vrolijke lach zullen wij óók nooit meer horen. Volgens de ledenadministratie ben jij op 1 mei 1999 lid geworden van onze vereniging, jij was dus ruim 11 jaar lid van Filatelica Weert. Ik zelf heb daarvan 9 jaar, waarvan 3 jaar als secretaris, mogen meemaken. ik heb jou leren kennen als een vrolijke spontane meid, die haar hart altijd op de juiste plaats had en daarnaast niet op haar mondje was gevallen. Als het bestuur een beroep op de leden deed om hand - en spandiensten te verrichten, was jij meestal de eerste die zich beschikbaar stelde. Een beurs met veiling evenals ook de laatstelijk gehouden tentoonstelling was ondenkbaar zonder jouw hulp, steun en medewerking. Jij was de koningin van de tombola op alle beurzen en onze tentoonstelling van 23 en 24 oktober, jij was onze koningin. Jij was daarnaast het levende bewijs, dat onze vereniging geen vereniging is van alleen maar grijze duiven en oude saaie mannen. Jij was de verpersoonlijking van het jeugdig elan en het bewijs, dat ook vrouwen zich in onze vereniging kunnen thuis voelen. Carine jij hebt ons vaak verrast, zoals jij ons ook nu weer verrast hebt. Wellicht wist jij al langer, dat jij ernstig ziek was, maar dacht jij vervolgens,och, dat gaat wel weer over. Toen wij als bestuur vorige week van de voorzitter een mailbericht ontvingen, dat jij ernstig ziek was en hoop op genezing was uitgesloten, hebben wij gedacht, dat zal zo n vaart niet lopen. Maar de wegen van onze schepper zijn helaas ondoorgrondelijk en voordat wij het wisten was jij ons ontglipt. Gelukkig is jou een lang lijden bespaard gebleven, laat dat een troost zijn voor hen die je achterlaat. Lieve Carine, wij danken jou voor jouw spontaniteit, behulpzaamheid, steun en toeverlaat. Wij wensen jouw man Henk en jullie beider families heel veel sterke de komende tijd. Wij gaan ervan uit, dat hierboven of waar jij dan nú ook bent een ruimte is waar jij verder kunt met jouw postzegelhobby. Carine, het ga je goed!!! Wij zullen jou nooit vergeten, bedankt voor alles!!! Carine Wie haar heeft meegemaakt weet dat de voettocht naar haar stad vol aanspreekpunten zat. Ze kende ieder en niemand. In haar universum geen overbodige namen of woorden. Het was haar genoeg zichzelf te stemmen. Voor haar telde alleen de glans in je ogen, vraag het maar de egel die uit een deur van de nacht aan kwam lopen en in de holte van haar hand zich zacht trok. Waar het vertrouwd was riep ze Gaia en schonk opnieuw het volle leven in,ascese was voor later. Het is er niet van gekomen. Plots was de wind gaan draaien toen Gorgonisch trilveen door long en lever groeide en zijn weg vond in kwellende uitzicht. Al wat steun gaf werd poreus zodat ook de Japanse kerrie, naar haar glasraam gebogen, geen tijd kreeg met haar de lente te delen. Nu ze zo ver is, kan ik niets anders dan telkens opnieuw beelden te herschikken. Henk Simons 10 februari

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Contributie 2013 5 Notulen Algemene Leden Vergadering oktober 2012 6 Lelawala (Niagara watervallen) 8 Mededelingen 10 Kavellijst veiling

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1)

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Verslag: 1. Opening 16 e NTG bijeenkomst 5 september 1995...1 2. Verslag NTG bijeenkomst van 24 mei 1995...1 3. Ingekomen

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1 ROND M MS Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 2 WÉÉR 365 DAGEN MS RESEARCH Multiple Sclerose (MS) is

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede

Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede 4 december: Bijeenkomst met Jan Mak-trofee en verloting koffer 18 december: Postzegelmiddag een andere

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Vogels krijgen vleugels, mensen taal

Vogels krijgen vleugels, mensen taal Verschenen op 6 december 2003, in M, het maandelijkse kleurenmagazine dat NRC Handelsblad jarenlang uitbracht. Met foto s van Dana Lixenberg. door Liesbeth Koenen Vogels krijgen vleugels, mensen taal Hij

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND

The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND CADILLAC CLUB NEDERLAND Opgericht 7 januari 1990 Aangesloten bij de F.E.H.A.C. The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002 Voorzitter: Rob Wiegers Prins Bernhardstraat 15 3981 BC Bunnik Telefoon: 030-6563869

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie