POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN"

Transcriptie

1 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN

2 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze te betalen vóór 1 november Opzegging lidmaatschap vóór 1 november ING bank: vereniging ING bank: rondzendverkeer Website: Website Bondsbibliotheek: Voorzitter Veilingen Secretaris\Vice-Voorzitter Ledenadministratie adres Penningmeester Rondzendverkeer Voorzitter Jeugd Eigen Rondzendverkeer Beheer website Algemene zaken P.R.-gebeuren Beheer website Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert Bert Goossens Onder de Wieken HD Heythuysen Rob Sluijters Voorstestraat CD Weert Wim Meulendijks Ch. v. Bourbonstraat CG Weert Giel van Hulten Kerkstraat KM Weert Jan Smeets Acacialaan CL St Odiliënberg Loek Schroeten Julianastraat 28a 6039 AJ Stramproy tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: Commissie Nalatenschappen Bert Goossens Jan Willems Frank Sluijters tel.: tel.: tel.:

3 UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 8 mei aanvang uur in ons verenigingslokaal CAFE / ZAAL CARDINAAL Beemdenstraat 10, 6004 CT in Weert Telefoon: AGENDA Opening door de voorzitter Mededelingen van het bestuur, c.q. de leden Verslag van de bijeenkomst van 10 april Rondvraag Trekking prijzen van inzenders van de puzzel Verkoop loten grote loterij ( prijs 0,50 per lot ) Trekking prijzen grote loterij Veiling door ons veiling team (zie pagina 18) Ruilen, kopen, verkopen, postzegelpraat etc Belgische boekjes en Bontes boeken en dozen Trekking prijzen gratis loterij Einde van de avond ca uur Volgende clubavond 12 juni 3

4 VERSLAG VORIGE MAAND Datum: 10 april 2012 Aanwezig: 53 personen ( volgens presentielijst ) 64 personen ( volgens lootjes ) Afgemeld: de heren Otto en van Olffen en mevrouw Houdiarne. Om uur verzoekt Theo iedereen plaats te nemen, zodat kan worden begonnen met de jaarvergadering. Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst, de jaarvergadering van het jaar Er ontstaat enige hilariteit onder de leden, die denken dat Theo zich vergist, maar inderdaad het is de jaarvergadering, waarin het boekjaar 2011 nader wordt belicht. Het bestuur hoopt dat alles in orde is. Vervolgens verzoekt Theo de leden te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen ter herdenking van de in 2011 overleden leden. Het jaar 2011 is een rustig jaar geweest, geen tentoonstelling, 2 beurzen met goede opkomsten, welke beurzen met behulp van de vrijwilligers tot een succes zijn geworden voor de verniging.de vrijwilligers worden nog eens bedankt voor hun medewerking en hulp tijdens de diverse activiteiten. Voor dit kalenderjaar wordt niets bijzonders verwacht, maar Theo blikt al vooruit naar 2013 en 2014, in welke jaren de voorbereiding voor de tentoonstelling van 2015 zal starten. Reeds nu wijst hij de leden op hun verwachte medewerking daarbij en vervolgt daarna met zijn gewone mededelingen: 1.in verband met het volume verzoekt Theo de leden bij gebruik van dozen, deze optimaal te gebruiken; 2.de beursdag van 25 maart is prima verlopen; 3.de jeugdleiders en - leidsters worden door Theo bedankt voor het vele werk in 2011 aan de jeugd besteed. Dan is het woord aan de secretaris voor zijn mededelingen: a.phila Venlo organiseert een postzegelruilbeurs op zondag 15 april in Zalencomplex Limianz te Venlo tussen en uur; b.een aantal Zuid - Limburgse postzegelverenigingen organiseert op zondag 15 april een postzegelruilbeurs in Mondriaan te Heerlen tussen en uur; c.filatelisten Vereniging De Maasdorpen organiseert op19 april in het Gemeenschapshuis te Tienray een postzegelveiling aanvang uur; d.op 21en 22 april 2012 Filamanifestatie en Dag van de Jeugdfilatelie te Purmerend in het Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10; e.filanumis te Houten op 12 mei in Expo Houten tussen en uur; op vertoon van bondspas gratis toegang; f.tegen gereduceerde prijs toegangskaarten verkrijgbaar voor Zoo - Parc Overloon, te bestellen via de secretaris vóór 11 mei; g.nieuwsbrief nr. 23 KNBF; h.pro - Phil 2012 te Helmond op 3 en 4 november; inschrijfformulieren verkrijgbaar via het secretariaat of via de website van de Helmveste; inschrijven mogelijk tot uiterlijk 1 juli 2012; i.hollandfila op 24 en 25 augustus te Barneveld in de Veluwehal o.m. georganiseerd met medewerking van de Federatie I V Philatelica; j.ruilbeurs te Uden op 15 april in Trefcentrum Bitswijk tussen en uur; k.ruilbeurs te Echt op 29 april in Café de Weegbrug tussen en uur; l.ruilbeurs te Uden op 6 mei in Trefcentrum Bitswijk tussen en uur. Op het verslag van de ledenbijeenkomst van vorige maand heeft geen van de aanwezigen commentaar, dus wordt de secretaris bedankt voor zijn goede diensten.de contributie voor het jaar 2013 blijft hetzelfde tenzij de KNBF of Federatie I V Philatelica een hogere 4

5 verlangt. Geen van de aanwezigen heeft iets voor de rondvraag, waarna het tijd is voor verloting van 15 prijzen onder de 39 inzenders van de juiste oplossing van de puzzel: KASCONTROLE. Dan komt het serieuze werk aan bod: DE JAARVERGADERING: Het jaarverslag van de secretaris wordt door iedereen in dank aanvaard, met vervolgens een bedankje van de voorzitter voor dit verslag richting de secretaris. Het financieel jaarverslag geeft Jan Willems aanleiding tot het stellen van een vraag over een bedrag m.b.t. de tentoonstelling. Theo, die de zaken als penningmeester heeft waargenomen na de tentoonstelling, geeft Jan tot tevredenheid antwoord. Verder gelooft iedereen het wel, hetgeen ook blijkt uit het verslag van de kascontrolecommissie, door Wien Hendrikx voorgelezen, waarin wordt gevraagd het bestuur te Déchargeren voor het door haar in 2011 gevoerde financieel beleid; immers alles ziet er keurig netjes en verzorgd uit; alles klopt; met een warm applaus van de leden wordt de decharge bevestigd. Later wordt deze decharge besprenkeld met een rondje namens het bestuur voor alle aanwezigen, omdat wij het samen zo goed doen. Vervolgens wordt een nieuwe kascontrole commissie benoemd: Wien Hendrikx ( zittend lid ), Jac Stams ( nieuw lid ) met als reserves Annie Moonen - Paspont en René Gerritsen. De begroting voor 2012 wordt met algemene stemmen aangenomen en dus bekrachtigd. De vergadering is blij met de herkiesbaarheid van de bestuursleden Rob Sluijters en Wim Meulendijks. Rob geeft echter aan na 30 jaar toch wel het stokje te willen overgeven, wat betekent, dat in de loop van de komende 3 jaar iemand uit de vergadering zich zal moeten opwerpen om het stokje van Rob over te nemen. Overigens, beide bestuursleden worden met een warm applaus van de leden op basis van acclamatie herbenoemd. Vervolgens is het tijd voor een 4-tal jubilarissen. De heren J.H. van Dael, M.B.A.I. Paspont en J.H. Smeets krijgen voor hun 25-jarig lidmaatschap de zilveren verenigingsspeld uitgereikt. De heer W.H. Beckers krijgt ter gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap de gouden Philatelica speld opgespeld en daarnaast een prachtig boeket bloemen uitgereikt. Daarnaast ontvangen allen een warm en bewonderend applaus van de aanwezigen mede als waardering voor hun zo langdurig lidmaatschap. Theo voegt daaraan nog toe, dat een zo langdurig lidmaatschap niet iedereen is vergund en wenst allen nog een lang postzegelleven toe en hoopt hen nog regelmatig op de ledenbijeenkomsten en beurzen te mogen begroeten. In de rubriek voor wat hoort wat ontvangen 13 leden, waaronder 2 bestuursleden, voor hun trouwe bezoek aan alle 10 de ledenbijeenkomsten elk een waardebon en een dankbaar applaus van de vergadering. Dan lijkt het tijd voor de gebruikelijke pauze, maar Bert grijpt de microfoon en neemt het woord. Hij refereert aan het vele en stimulerende werk dat Theo al sinds jaar en dag voor de vereniging doet en ook al een aantal jaren als voorzitter. De veilingen tijdens de clubavonden en de beurzen, als ook de beursdagen zelf. Niets is voor Theo te veel. Een telefoontje en hij staat klaar voor de vereniging. Als kleine blijk van waardering ontvangt Theo een Limburgs bierpakket en een warm applaus van alle aanwezigen. Theo geeft aan met hetzelfde elan het voorzitterschap te zullen voortzetten. Hij kondigt vervolgens de gebruikelijke pauze aan en in de pauze aan de inzenders van de veiling van 25 maart een enveloppe met inhoud en de eventueel niet verkochte kavels te zullen aanreiken. Iedereen stort zich vervolgens op de dozen van Jo Bonten en ander ruilmateriaal of gaat gewoon buiten een pafke doen. Na de pauze is het de beurt voor de grote verloting met 4 extra hoofdprijzen. De bestuurstafel wordt verblijd met 5 prijzen, dit ondanks het trekken van alle lootjes vanuit de zaal, en de 4 extra hoofdprijzen belanden bij Menno Scholten, Jo Bonten, Wim Paspont en Joep Janssen. De veiling brengt tenslotte het mooie bedrag op van 207,--, terwijl alle kavels werden verkocht. Met de gratis verloting komt een einde aan een mooie maar lange postzegelavond. Theo besluit met: dit was de jaarvergadering; iedereen een goede thuiskomst - zonder ongelukken - en in goede gezondheid graag terug op de bijeenkomst van 8 mei. Bert Goossens Secretaris 5

6 Ongetande uitgifte bontkraag 1899 Peter Raetsen In 1899 verscheen er in Nederland een nieuwe uitgifte, Koningin Wilhelmina Bontkraag. Het ontwerp en staalgravure zijn van E.L.Mouchon. De rand is van D.E.G.Knuttel. De zegels van 5 cent rood en de 10 cent grijs uit deze serie zijn als gevolg van een werkstaking in januari 1923 in de drukkerij tijdelijk ongetand uitgegeven in diverse kantoren in Nederland. In het Nederlands maandblad voor filatelie van 1923 lezen we het volgende: Juist voor het verschijnen van de lang verwachte uitgifte in eene nieuwe uitvoering, worden de verzamelaars nog even verrast. Het betreft het verschijnen van twee waarden, 5 cent rood, koptype, en 10 cent grijs met wijde arceering, ongetand. Het is bijna 60 jaar geleden, dat zulks in Nederland geschiedde. En de reden hiervan? Wij laten hier volgen de copie van een briefje, door den heer Pull, controleur bij de P&T. te Haarlem, gezonden aan de postzegelhandelaar Bohlmeijer & co te Amsterdam. Haarlem 23 Januari 1923 In antwoord op uw schrijven d.d. 22 dezer heb ik de eer U mede te delen, dat een partij frankeerzegels van 5 cent en 10 cent officieel ongeperforeerd aan een aantal kantoren is verstrekt. Die zegels maakten deel uit van een partij, welke wegens de staking in het typografen-bedrijf niet konden worden geperforeerd; thans is alles weder normaal. Andere waarden zijn niet ongeperforeerd verstrekt. Omtrent den omvang van de verstrekte hoeveelheden kan ik gen nadere mededelingen doen Aan Hoogachtend, de fa. Bohlmeijer & co Uw dw, Amsterdam Pull 5 cent Bontkraag 10 cent Bontkraag 6

7 De postzegels zijn aan de volgende kantoren verstrekt (lijst uit 1923) Aalten, Amerongen, Amersfoort, Anne Paulowna, Apeldoorn, Bergen (Noord Holland), Bergen op Zoom, Beverwijk, Bilthoven, Bloemendaal, Borcolo, Borne, Broek op Langedijk, den Burg (Texel), Bredevoort, Culemborg, Deventer, Dieren, Dinxperlo, Doesburg, Doetinchem, Doorn, Domburg, Edam, Eefde, Eibergen, Elburg, Epe, Enschede, Gendringen, Gorsel, Haarlem, Helder, Hengelo, Middelburg, Ruurlo, Steenwijk, Twello, Velp, Wageningen, Winterswijk, Zeist, Zutphen en Zwolle Prentbriefkaart van Groenlo naar Buenos-Aires in Argentinie, 28 juli Tarief: 5 cent ( 1 x postzegel van 5 cent) drukwerk buitenland 1 e gewichtsgroep van 1 maart

8 Beemdenstraat 10 Leuken-Weert

9 Brief van Velp naar Amersfoort, 18 april 1923 Tarief: 10 cent (2 x postzegel van 5 cent) brief interlokaal 1 e gewichtsgroep 1 maart 1921 Brief van Amsterdam naar Hannover in Duitsland, 4 maart 1923 Tarief: 20 cent (4 x postzegel van 5 cent) brief buitenland 1 e gewichtsgroep 1 maart

10 Brief van Baarn naar Bussum, 27 januari 1923 ( enkele weken na uitgifte ) Tarief: 10 cent ( 1 x postzegel van 10 cent ) brief interlokaal 1 e gewichtsgroep 1 maart 1923 In januari 1923 verschijnen er van de ongetande uitgifte, postzegels met z.g. nood-tandingen. In het maandblad voor filatelie uit 1923 lezen we het volgende. Op eenig postkantoor schijnt men proeven genomen te hebben, z.g. nood-tandingen aan te brengen. Wij vernamen van perforaties door middel eener naaimachine. De heer P.C.Korteweg, Alkmaar, schrijft zelfs over een Berger-Noodtanding. De directeur van het postkantoor te Bergen ( Noord Holland ) moet een half vel van 10 cent op de een of andere wijze (ook door eene naaimachine? ) van een tanding voorzien hebben, gelijkende op de kleine gaatjestanding der 4 e uitgave van Nederland van 1872/88. Hij had daarmede de bedoeling, de ambtenaren, met den verkoop der ongetande zegels belast, het scheiden der enkele exemplaren gemakkelijk te maken. Toen echter bleek, dat de verkoop der ongetande zeer vlot verliep, heeft hij van verdere perforatie afgezien. Er is niet alleen geprobeerd met een naaimachine nood-tandigen aan te brengen. Men is ook gaan experimenteren met een Roulette-door- 10

11 Aangetekende brief Eden lokaal, 27 januari 1927 De zegels hebben een Naaimachine Perforatie Tarief: 40 cent aangetekende brief 4 e gewichtsgroep interlokaal 1 maart e gewichtsgroep 25 cent. Aantekenrecht 15 cent. Totaal 40 cent. Van 1 maart 1921 tot 1 februari 1928 gold er geen apart tarief voor lokale post. Detail van de Naaimachine Perforatie 11

12 Otto vd Werken Autoservic e W e e r t Graafschap Hornelaan 136L 6004 HT Weert M T vd Werken Werkt graag aan uw auto! Voor onderhoud (alle merken) Algemene Periodieke Keuring (APK) Schadeherstel Openingstijden: uur of in overleg 12

13 Brief van Bergen ( Noord- Holland ) naar Alkmaar, 15 februari 1923 Tarief: 10 cent brief interlokaal 1 e gewichtsgroep 1 maart 1921 De brief is voor zien van een postzegel van 10 cent met een Roulette-Doorsteek. De geadresseerde was de bekende Nederlandse verzamelaar P.C.Korteweg. Detail van de Roulette-Doorsteek 13

14 All Office Knapen Graafschap Molenstraat Hornelaan 15, 157a AC Weert GW Weert Postbus Postbus 93 93, AB Weert AB Weert Telefoon tel. (0495) Telefax fax (0495) Internet Thuis in uw kantoor! 14 17

15 Aangetekende brief van Den Haag naar Groningen, 5 maart 1935 Tarief: 30 cent aangetekende brief interlokaal 3 e gewichtsgroep 1 april e gewichtsgroep 15 cent. Aantekenrecht 15 cent. Totaal 30 cent. Aangetekende luchtpostbrief van Borger naar Novi-Sad in Joegoslavie, 5 april 1933 Tarief: 32,5 cent aangetekende luchtpostbrief buitenland 1 e gewichtsgroep 1 november e gewichtsgroep buitenland 12,5 cent. Aantekenrecht 15,0 cent. Luchtrecht 5 cent per 20 gr 5,0 cent. Totaal 32,5 cent. Geraadpleegde literatuur: Nederlands maandblad voor filatelie

16 AGENDA RUILBEURSEN Postzegel & Muntenvereninging Kessel Ruilbeurs en kavelverkoop op 6 mei 2012 in Gemeenschapshuis Kessel-Eik Lindelaan 4 Kessel. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub De Grensvrienden Hamont Ruilbeurs op 20 mei 2012 in Parochiezaal Hamont-Lo Leeuwerikstraat Hamont Belgie. Van tot uur. Inlichtingen Verzamelaars vereniging St Martinus Weert Ruilbeurs op 13 mei 2012 in Gemeenschapshuis Groenewoud Kesselstraat 28 Weert. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Achter de Olmen Maaseik Ruilbeurs op 26 mei 2012 in Zaal Tech. Instituut St Jansberg Weertersteenweg 3680 Maaseik Belgie Van tot uur. Inlichtingen De Peelstreek Verzamelingvereniging Meijel Ruilbeurs op 20 mei 2012 in Gemeenschaphuis d n Binger Alexanderplein Meijel. Van tot uur. Inlichtingen Postzegelvereniging PHILA VENLO Venlo Ruilbeurs op 20 mei 2012 in Zalencomplex LimianZ Kaldenkerkw.182b 5915 AH Venlo Van tot uur. Inlichtingen

17 ONZE PUZZEL Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en breng de letters over naar de balk. U leest dan een woord. Schrijf dat op een briefje en adresseer dit aan: Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert of mail het naar of breng de oplossing mee naar de bijeenkomst op 8 mei 2012 in cafe/zaal CARDINAAL HORIZONTAAL 1 brandstof, 6 kledingstuk, 12 smeerstof, 14 bal papier, 15 worsteling, 17 por, 19 hansworst, 22 land in Azië, 23 meisjesnaam, 25 Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (afk.), 26 invorderen, 28 logement, 30 zonnegordijn, 32 vlees op stokjes, 33 kloosterlinge, 34 stemming, 36 reus, 37 volop, 38 nooit, 39 water stand, 41 berg op Kreta, 43 commerciële tv-zender, 44 gemengd eten, 47 bin nenkort, 49 vrucht, 52 geldstraf, 53 vroegere bewoner van Peru, 55 omslag doek, 56 kunstmest, 57 automerk, 59 pijpverbinding, 60 adellijke titel, 61 sprookjesfiguur, 63 fruit, 64 klein bed, 65 klunzen. VERTICAAL 1 diender, 2 het heilige boek der moslims, 3 guitig, 4 abonnee, 5 dat is, 7 uitge put, 8 dagblad, 9 vertaler, 10 badartikel, 11 bangerik, 13 deel v.e. motor, 15 hei lige, 16 opstap, 17 mannetjesbij, 18 welke persoon, 20 watersport, 21 energiele verancier, 23 psychisch, 24 scheidsrechter, 27 kruintje v.e. appel, 28 motor merk, 29 rubbersoort, 31 handelsterm, 33 Nederlands Economisch Instituut (afk.), 35 Internationaal Monetair Fonds (afk.), 39 plotselinge angst, 40 deel v.h. oog, 42 adieu, 45 brandschoon, 46 testen, 48 puntenaantal, 50 drank, 51 hals lap, 52 scheur, 54 bloedvat, 56 boterkuip, 58 alstublieft, 60 spuugzat, 62 seleni um (afk.), 63 karaat (afk.) 17

18 VEILING MEI 1 2 Insteekbladen Polen Bod 2 3 Blokken Portugal Bod 3 Insteekboek Amerika Bod 4 Luxe album Zwitserl enkele pfr Bod 5 Insteekboek met diverse landen Bod 6 Doosje Nederland Europa onafgew. Bod 7 Nederland combinaties Bod 8 Insteekblad Diana Prinses of Wales Bod 9 Doosje met zegels Groot Brittanië Insteekboek met zegels België Bod 11 3 Rondzendboekjes Duitsland Bod 12 Postbl. met Aerogrammen Nederl. Bod 13 Map met Winnie the Pooh Bod 14 Spanje postfris en gebruikt Insteekb. Duitsl. + gebieden veel pfr Bod 16 Insteekboek Indonesië Spanje Bod 17 Div mapjes Insteekbladen diversen Bod 19 Nummer 868/871 postfris Berlijn Bod 20 Insteekblad Hongarije Bod 21 Insteekboek Duitsland mooie partij Bod 22 Insteekboek Duitsland en staten Bod 23 Zwitserland 1548/1551 gestempeld Bod 24 Insteekboek Roemenië Bod 25 Doos diversen Bod 18

19

20 Op den Buysch dakbedekkingen Reparatie Renovatie Nieuwbouw Brunenberghof MA Weert Tel Marco op den Buysch

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod VEILING APRIL UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod verenigingslokaal : CAFE

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

Volgende clubavond 13 maart

Volgende clubavond 13 maart VEILING FEBRUARI 1 Jaargang Nederland 1964 XX 1.75 2 Insteekboek België Bod 3 2 Insteekboeken Bod 4 Luxe album BRD XX 25.00 5 3 Insteekboeken Bod 6 Importa album voor PTT mapjes 2.00 7 Ongeveer 1 kilo

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Volgende clubavond 14 februari

Volgende clubavond 14 februari VEILING JANUARI 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Jaargang Nederland 1970 XX 4.50 3 Insteekboek Italië Bod 4 Rondzendboekje Duitse bezetting 3.00 5 Insteekboek België Bod 6 Doos met mooie inhoud Bod 7

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober VEILING SEPTEMBER 1 Insteekbl Noorwegen Denemarken Bod 2 Pakje met brieven Bod 3 Doosje met zegels afgeweekt Bod 4 Insteekboek met zegels Bod 5 Insteekboekje Nederland Bod 6 Insteekboek Europa Bod 7 Insteekbl

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart VEILING FEBRUARI 1 Kaartje Nederl. xx nummer 842/846 Bod 2 Davo Album Polen leeg 1960/1969 Bod 3 Catalogus Nederland 2009 Bod 4 Verzameling Deutsches Reich xx / x Bod 5 Doosje met zegels 1.00 6 Davo album

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december VEILING NOVEMBER 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Insteekboek met zegels Wereld Bod 3 Album Cept meelopers 2.00 4 10 Blokken Bund XX Bod 5 2 RZB Nederl. restw. 352.00 35.00 6 Insteekblad België Bod 7

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari VEILING DECEMBER 1 RZB Duitsland bezetting 5.00 2 Insteekboek Indonesië Bod 3 2 RZB Berlijn restw 175.20 17.00 4 Insteekboek met zegels 2.00 5 Insteekboek met zegels Bod 6 Doosje Duitsland veel blokken

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari VEILING DECEMBER 1 Insteekboek België en Frankrijk Bod 2 Insteekboek Engeland en Koloniën Bod 3 Catalogus Zwitserland Bod 4 Doos zegels oud/nieuw mooie koop Bod 5 Kistje met zegels Bod 6 Michel cat midden

Nadere informatie

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering VEILING MAART 1 Davo omslag Italië Bod 2 Michel catalogus 2002/2003 1.00 3 Verzameling stempels in luxe album Bod 4 Kaartje Nederland XX nr 870/874 Bod 5 Doos zegels Kantoorpost Bod 6 Leeg Insteekboek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Ter gelegenheid 25 jarig bestaan 14 mei 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 bestaat onze vereniging Postzegelvereniging Gelre Gulick

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. DECEMBER 2011 Let op: vanaf december clubavond weer 2 e vrijdag van de maand ORGANISATIE Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard

Nadere informatie

Koningin Beatrix een langlopende emissie

Koningin Beatrix een langlopende emissie Koningin Beatrix een langlopende emissie Toen op 2 januari 2002 de eerste postzegels verschenen met de waardeaanduiding uitsluitend in euro, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de emissie-beatrix.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Een "oud" blad in een nieuw jasje!

Een oud blad in een nieuw jasje! EEKAAPEEVEETJE E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 23e jaargang nr. 1 januari 2013 Een "oud" blad in een nieuw jasje! U leest nu het eerste Eekaapeeveetje dat

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Februari 2014 1 Voorwoord door de voorzitter Bij deze nodig ik onze leden uit voor onze Jaarvergadering op 16 Maart 2014. Nadere berichtgeving

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Voorwoord door de voorzitter

Voorwoord door de voorzitter Voorwoord door de voorzitter Beste Leden Bij deze doe ik nogmaals een oproep betreffende Nieuwtjesdienst en Rondzendverkeer. Op de laatste ledenbijeenkomst is er uitleg gegeven betreffende Rondzendverkeer

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad December 2015 1 Voorwoord, Op maandag 14 december 2015 hebben wij onze jaarlijkse KERSTVIERING voor alle leden en een speciale uitnodiging

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

VEILING APRIL. Wie heeft er nog kavels voor de clubveiling inleveren in overleg met Theo Verheijen

VEILING APRIL. Wie heeft er nog kavels voor de clubveiling inleveren in overleg met Theo Verheijen VEILING APRIL 1 Insteekboek Nederland gestempeld Bod 2 Doosje met zegels 1.00 3 Insteekkaartje Ierland Bod 4 Map met informatie materiaal Bod 5 Ca 2 kg Noorwegen Bod 6 Leeg insteekboek Bod 7 Kaartje Nederland

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november VEILING OKTOBER 1 Pakje met brieven Bod 2 Insteekblad Denemarken Bod 3 Leeg insteekboek Bod 4 Rondz.boekje Suriname cat 50.- 3.00 5 Verzameling velletjes cat 68.- Bod 6 Map voor FDC s Bod 7 Insteekboek

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 14

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN januari 19 de Purmerender Postzegel Ruilclub (PPRC) organiseert

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie