FILATELICA WEERT e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FILATELICA WEERT e.o."

Transcriptie

1 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o.

2 Beemdenstraat 10 Leuken-Weert

3 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert tel.: Secretaris Vice-Voorzitter Ledenadministratie adres Penningmeester Beheer website Rondzendverkeer Voorzitter Jeugd Eigen Rondzendverkeer Public Relations Website Commissie Nalatenschappen Veilingmeester Bert Goossens Onder de Wieken HD Heythuysen Jan Smeets Acacialaan CL St Odiliënberg Wim Meulendijks Ch. v. Bourbonstraat CG Weert Giel van Hulten Kerkstraat KM Weert Loek Schroeten Julianastraat 28a 6039 AJ Stramproy Bert Goossens Jan Willems Frank Sluijters Rob Sluijters tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: VERENIGINGSGEGEVENS Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze te betalen vóór 1 november Opzegging lidmaatschap vóór 1 november ING bank: vereniging NL49 INGB ING bank: rondzendverkeer NL94 INGB Website: Website Bondsbibliotheek: 3

4 UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 19 januari aanvang uur in ons verenigingslokaal CAFE / ZAAL CARDINAAL Beemdenstraat 10, 6004 CT in Weert Telefoon: AGENDA Opening door de voorzitter Mededelingen van het bestuur, c.q. de leden Verslag van de bijeenkomst van 8 december Rondvraag Trekking prijzen van inzenders van de puzzel Verkoop loten grote loterij ( prijs 0,50 per lot ) Trekking prijzen grote loterij Veiling door ons veiling team (zie pagina 18) Ruilen, kopen, verkopen, postzegelpraat etc Belgische boekjes en Bontes boeken en dozen Trekking prijzen gratis loterij Einde van de avond ca uur Volgende clubavond 16 februari 4

5 VERSLAG MAAND DECEMBER Datum: 8 december 2015 Aanwezig: 44 personen ( volgens presentielijst ) 56 personen ( volgens lootjes ) Afgemeld: de heren Smeets, Willems, Otto, Huiberts en Vergeest. Dames en heren, ik heb het verzoek gekregen om nu te beginnen i.v.m. de wedstrijd van PSV ; iedereen dus van harte welkom op de laatste ledenbijeenkomst van het jaar Met deze woorden opent Theo de bijeenkomst en vervolgt met zijn mededelingen: 1.Sommige leden en bestuursleden hebben geen rustig jaar achter de rug; 2 beurzen, een tentoonstelling RAJA 2015 / LIMPHILEX 44; het was soms afzien voor deze mensen; Theo bedankt nogmaals alle medewerkers, die hebben bijgedragen aan het welslagen van deze evenementen; 2.I.v.m. vervroeging van de beurs vanwege Pasen naar 20 maart 2016 moeten de kavellijsten bij Theo zijn ingeleverd uiterlijk 19 februari om uur; 3.de beurs van 29 november is prima verlopen; 89,9 % van de kavels is verkocht; een financieel overzicht kan nog niet worden verstrekt omdat de penningmeester voor een langere periode voor zijn werk in Emmen vertoeft; 4.Vanwege het 25-jarig bestaan van Jeugdafdeling Sir Rowland Hill ontvangen de leden bij aanschaf van attributen een korting van 25 %; 5.In de pauze worden aan de inzenders de enveloppen met inhoud en de eventuele retour kavels overhandigd. Dan is het woord aan de secretaris voor zijn mededelingen: 1.Afdrachtnota SamenwerkingsVerband Filatelie ( SVF ) per 31 december 2015 ( ledenbestand 109 ) 2.Nieuwsbrief KNBF nr. 67; 3.Bondsbrief KNBF 133, ter behandeling door het bestuur, met verslag van de regioraad van 17 oktober; 4.verzoek om beschikbaarstelling postzegels voor het goede doel door Jan Stultiëns, 5. Eindejaars Beurs te Barneveld op 29 en 30 december in de Veluwehal; 6.5e Internationale Postzegel Beurs te Venlo,in Café/Zaal De Wijlderbeek, Hagerhofweg 2A op 12 december tussen uur; 7.Postzegelbeurs georganiseerd door de Philatelist Geleen, in het Asta Cultuur Centrum, te Beek, Markt 6a, op 13 december tussen uur; 8.Nationale Ruilbeurs te Sint Niklaas, België, in lokaal Den Hof, Hendrik Heymansplein 7,op 14 februari 2016, tussen uur. Geen van de leden heeft enig commentaar op het door de secretaris geproduceerde verslag; wel plaatst Bert een kanttekening op het verslag, omdat hij wel een opmerking van de leden had verwacht vanwege de vele petten die hij op had tijdens de laatste ledenbijeenkomst. Het is dringen voor de Rondvraag: Op een vraag van Carolien van de Wallen antwoordt Giel van Hulten, dat een van de jeugdleden dynosaurussen verzamelt. Haar man Wim geeft vervolgens aan dat de beurs te Maaseik op St. Jansberg op 26 december geen doorgang zal vinden op 26 december. En op een vraag van Maurice Paspont geeft Theo aan dat de flyers voor de beurs van 20 maart 2016 eraan komen. In het agendapunt VOOR WAT HOORT WAT worden diverse personen voor het voetlicht gehaald. Begonnen wordt met de dames van de Cardinaal ( of is het Café Jonas ), Marian en May; voor hun goede zorgen tijdens de ledenbijeenkomsten ontvangen beiden een doos bon 5

6 Otto vd Werken Autoservic e W e e r t Graafschap Hornelaan 136L 6004 HT Weert M T vd Werken Werkt graag aan uw auto! Voor onderhoud (alle merken) Algemene Periodieke Keuring (APK) Schadeherstel Openingstijden: uur of in overleg 6

7 bons en nu ook als aandenken van het 65-jarig bestaan van onze vereniging een pen. Dan de heren van de Belgische boekjes Cor Timmermans en Theo Bogers, zij ontvangen de gebruikelijke waardebon. Vervolgens de samenstellers en bezorgers van de boekjes Loek Schroeten, Piet Selhorst en Tjeu Nies, zij ontvangen als dank elk de gebruikelijke waardebon. Peter Raetsen ontvangt voor de vele artikelen, die door hem zijn gemaakt voor het clubblad een VVV-cadeaubon. Dan volgen de sectiehoofden van het rondzendverkeer. Mede dank zij hen loopt het rondzendverkeer als een trein. Ook zij ontvangen elk als dank voor hun goede zorgen uit handen van Theo een waardebon. Het houdt maar niet op. Theo grijpt terug in de geschiedenis en refereert aan oud voorzitter Gert Teunissen. Op zoek naar een samensteller van het clubblad komt men terecht bij Loek Schroeten. Inmiddels zijn door hem reeds meer dan 104 boekjes verzorgd. Loek krijgt dan ook terecht het lidmaatschap van bijzondere verdienste toegekend. Hem wordt de bijbehorende penning overhandigd, een heerlijke fles wijn en een prachtig boeket bloemen voor zijn vrouw Maria. Er is echter nog een persoon, die het verdient om ook in het zonnetje te worden gezet. Het Manusje van alles binnen onze vereniging. Niets is hem te veel als hem gevraagd wordt zaken voor de vereniging op te knappen. Een specialist op gebied van zaken voor de catering. Een werkpaard pur sang: Giel van Hulten. Giel krijgt dan ook terecht het lidmaatschap van bijzondere verdienste toegekend. Hem wordt de bijbehorende penning overhandigd en een heerlijke fles wijn. Zowel Loek als Giel ontvangen tenslotte als blijk van hun waardering een instemmend applaus van de aanwezige leden. De prijsjes onder de goede oplossers van de puzzels van november: SCHEMERING en december: KERTSTKAART worden vervolgens verloot. Dan is het eindelijk tijd voor de pauze. De PSV-aanhangers spoeden zich naar het café voor de voetbalwedstrijd en de overige leden houden zich onledig met het bekijken en leeghalen van diverse aanwezige insteekboeken. Na de pauze deelt Theo nog mee, dat, ondanks afwezigheid van de penningmeester, een gratis consumptie wordt verstrekt aan de aanwezige leden en een speciale pen ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van onze vereniging. Het is tijd voor de grote verloting; Theo zegt het verslag goed gelezen te hebben van de vorige maand en laat daarom alleen de leden in de zaal lootjes trekken. Ondanks dat komt de hoofdprijs terecht bij Giel en blijft de bestuurstafel met 6 prijzen evenmin onbedeeld. Onder leiding van Theo verwisselden 20 van de 22 kavels van eigenaar, terwijl de opbrengst tegen viel en slechts 56,-- bedroeg. Tijdens de gratis verloting geeft Theo aan: het is Carnaval in Eindhoven, hetgeen betekent dat PSV overwintert in de champions league. Tot slot wenst Theo iedereen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een heel goed begin en hoopt iedereen gezond en wel weer terug te zien op de 1e bijeenkomst in 2016 en wel op 19 januari. Met deze woorden komt er een einde aan de laatste ledenbijeenkomst van het jaar Bert Goossens secretaris Beste Postzegelvrienden Helaas ben ik, in verband met mijn leeftijd, niet meer instaat op clubavonden aanwezig te zijn. Ook heb ik het uitbreiden van mijn verzamelingen moeten stoppen. Met veel voldoening kijk ik terug op de ongeveer 35 jaar postzegelplezier die ik, mede door onze vereniging, mocht meemaken. Voor de toekomst en het voortbestaan van onze vereniging zie ik wel mogelijkheden. Mijn advies is: maak meer reclame met voorlichting en begeleiding van de grote groep 50-plussers die lid kunnen worden. Mijn hartelijke dank voor de vriendschap en aandacht tijdens mijn postzegeljaren. Met een groet van Johan van den Berg. 7

8 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 20 maart 2016 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis toegang, volwassenen 1,50. Zaal open uur. De veilingkavels kunnen vanaf u. tot u. worden bezichtigd. Aanvang veiling: u. tot ca u. Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verheyen, Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. Tel: , Secretariaat: E. Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel: , PR-Acitiviteiten: L. Schroeten, Julianastraat 28a, 6039 AJ Stramproy. Tel: , Lijsten inleveren voor veiling tot 19 februari De lijsten met kavels voor de grote veiling op 20 maart kunnen worden ingeleverd 19 februari 2016 tot 1800 uur bij Theo Verheijen Molenveldstraat HH Weert. De kavels duidelijk vermelden met de naam van de inzender en een goede omschrijving van het kavel. De lijsten kunnen ook via mail naar het volgende adres gestuurd worden: 8

9 DE NEDERLANDSE POSTALE ETIKETTEN P 4582 Retour Reden van onbestelbaarheid / Cause de la non-remise Peter Raetsen Eind 1970 heeft men bij de Nederlandse PTT proeven genomen met etiketten die de behandeling van onbestelbare poststukken konden vergemakkelijken. De Verzamelde Voorschriften van november 1971 maken reeds melding van de stroken P Met de circulaire nummer P 4647 d.d. 13 maart 1973 worden deze stroken definitief. Deze circulaire verwijst o.a. naar een in het verleden (eind jaren 60 van de 20e eeuw) gebruikte stempelafdruk (afb. 1 en 2) die op het onbestelbare poststuk werd geplaatst maar in vele gevallen moeilijk of niet te lezen was. De circulaire deelt onder andere verder mee: De linker helft van de stroken is voorzien van lijm. Doordat de rechter helft niet kan worden vastgeplakt, zal meestal kunnen voorkomen dat de tekst op de poststukken onleesbaar wordt. Later zou men inzien dat dit ook nadelen had. De tekst op de stempels en etiketten is tweetalig (Nederlands en Frans) zodat men ook in het buitenland de reden van onbestelbaarheid begreep. afb.1 Briefkaart van Venlo naar Amsterdam, De briefkaart was niet te bezorgen, en Amsterdam plaatste het retourstempel. Kleur blauw. Amsterdam plaatste ook het stempel Terug Afzender in kastje en het stempel Straatnaam niet te Amsterdam in kastje. 9

10 hoofdbesteller met het nummer 4 zijn bestellerstempel geplaatst. Omstreeks 1970 zijn er proeven genomen met etiketten, te gebruiken bij de terugzending naar de afzender van onbestelbare poststukken. Deze etiketten hadden geen P codering en worden beschouwd als voorloper van de latere P 4582 etiketten. (afb.3) Deze proefetiketten hadden een formaat van 80 x 115 / 120 mm. Het kader had als afmeting 60 x 93 mm. De kleur was wit met zwarte tekst. De achterzijde was niet gegomd. Voor het aanbrengen van het etiket gebruikte men lijm dat op het poststuk of op de achterzijde van het etiket werd aangebracht. afb.3 Brief van Den Haag naar Amsterdam van 21 december De brief was in Amsterdam niet te bezorgen en is retour gezonden naar Den Haag. Het kantoor Amsterdam plaatste het proefetiket Reden van niet uitreiking op de briefomslag en het stempel Terug Afzender in kastje. 10 afb.2 Brief van Schaesberg via Heerlen naar Amsterdam van 27 mei De brief was niet te bezorgen, Amsterdam plaatste het moeilijk te lezen retourstempel op 28/5 en gaf aan waarom de brief niet was te bezorgen. X links boven onbekend. Amsterdam plaatste ook het stempel Terug Afzender in kastje. Verder heeft de

11 afb.5 Prentbriefkaart Amsterdam lokaal van 12 december De prentbriefkaart was in Amsterdam niet te bezorgen omdat het adres onvolledig was, zie kruisje op het etiket. De kaart werd voorzien van het etiket P 4582 (afb.5) en het stempel Terug Afzender in kastje. Etiket: Eerste etiket met P 4582 codering. Linker deel zelfklevend. Lengte woord Retour: 28 mm. Hokjes: 3 x 3 mm. Formaat: 36 x 55 mm. afb.6 Brief van Arnhem naar Amsterdam van 9 december Waarom de brief retour is gegaan is niet te achterhalen. Ook het etiket geeft dit niet aan.( afb.6) Waarschijnlijk is de brief geweigerd wegens port. Het tarief voor een brief interlokaal vanaf 1 april 1975 was 50 cent. Etiket: Etiket met P 4582 codering. Linker deel zelfklevend. woord Retour: 20 mm. Hokjes 1,75 x 1,75 mm. Eenen tweerijige tekst. Streepjeslijn boven codering P Formaat 36 x 55 mm. afb. 4 Brief van Harderwijk naar Amsterdam - Oost van 26 juli De brief was in Amsterdam niet te bezorgen, en is voorzien van het proefetiket Reden van niet uitreiking (afb.4). Verder heeft Amsterdam het stempel Terug Afzender en Onbestelbaar wegens onvolledig adres geplaatst en is de brief retour Harderwijk gegaan. Etiket: Voorloper uit de proefperiode. Formaat: 32 x 49 mm Linker deel zelfklevend. Op het etiket werd geen code vermeldt. 11

12 In 1976 zien we de eerste etiketten van het type P 4582 met een drukdatum op het etiket. De drukdatum staat achter het typenummer P afb. 7 Prentbriefkaart van Woerden naar Amsterdam van 19 december De prentbriefkaart was te Amsterdam niet te bezorgen. Reden, volgens het etiket Onbekend. Links boven. Het kantoor Amsterdam plaatste het etiket (afb.7) en tevens het stempel Terug Afzender in kastje. Etiket: Type P Etiket: Type P Drukdatum 976. Lengte woord Retour: 20 mm. Linkerdeel zelfklevend. Lijn onderaan etiket bestaat uit 18 korte streepjes. Formaat: 36 x 55 mm. afb.8 Brief Amsterdam lokaal van 1? December De brief was in Amsterdam niet te bezorgen. Op het etiket (afb.8) staat aangekruist Straatnaam / Huisnummer bestaat niet. Het kantoor Amsterdam plaatste het etiket en het stempel Terug Afzender/ Retour à L expéditeur in kastje. Etiket: Type P Drukdatum Lengte woord Retour: 19 mm. Linkerdeel zelfklevend. Lijn onderaan etiket bestaat uit 10 lange streepjes. Formaat:36 x 55 mm. Met dienstorder 527 d.d. 26 oktober 1982 werd o.a. bekendgemaakt dat er bij deze stroken, die slechts aan een zijde zelfklevend waren, het gevaar bestaat dat er andere poststukken aan vast zouden kunnen blijven hangen. Om die reden zijn de nieuwe oplagen voorzien van een betere gomrand aan de beide lange zijden van de etiketten. 12

13 afb.9 en afb.10 Brief van Weesp naar Amsterdam van? december De brief was in Amsterdam niet te bezorgen. De brief is per abuis naar WEERT gezonden. Men heeft de tekst links boven Antw. Nr WEESP aangezien voor de postcode 6000 van Weert. De brief is in Weert op 12 december 1988 ontvangen. Zie aankomststempel op achterzijde van de brief (afb.10). En de brief is doorgezonden naar Weesp. Amsterdam plaatste het etiket (afb.9) en het stempel Terug Afzender in kastje. Etiket: Type P Drukdatum 1985 Lengte woord Retour: 11 mm. Gomrand zowel links als rechts van etiket. Een lijn onderaan etiket. Formaat: 36 x 55 mm. In de jaren 1980 zien we weer de stempelafdrukken opduiken die op onbestelbare poststukken worden geplaatst. Van deze stempels zijn diverse uitvoeringen in gebruik geweest. Twee van deze stempels zien we op de afbeeldingen 11 en 12. Deze stempels hebben geen P - code. afb.11 Prentbriefkaart Weert lokaal via Maastricht van 21 december De kaart was niet voorzien van een straatnaam en huisnummer. De kaart is retour afzender gegaan, en deze heeft het adres aangepast en een kruis door het stempel gehaald. Weert plaatste het retourstempel en de opmerking ADRES? (afb.11). Het retourstempel heeft dezelfde tekst als het etiket uit Afmetingen van het retourstempel zijn: 40 x 60 mm. Kleur blauw. 13

14 Smeets Advisering / Administraties Aangiften belastingen (particulieren en bedrijven); Administratieve ondersteuning; Fiscale advisering en dienstverlening; Juridische bijstand (bezwaar- en beroepschriften) Budgetcoaching, schuldsanering en bewindvoering Acacialaan 9, 6077 CL Sint Odiliënberg Telefoon: Graafschap Hornelaan 157a 6001 AC Weert Postbus AB Weert tel. (0495) fax (0495) Thuis in uw kantoor! 14

15 afb.12 Brief lokaal Zwolle van 20 februari Zwolle plaatste het retourstempel met de aantekening Straatnaam/huisnummer bestaat niet (afb.12). De brief is retour afzender gegaan. Zie de typische Nederlandse opmerking Jammer voor zegel. Afmetingen van het retourstempel zijn: 36 x 44 mm. Kleur rood. afb.13 Briefkaart lokaal Geleen van 19 juli De brievenbesteller plaatste het retouretiket. Etiket: Type P Drukdatum 1988, met het PTT post logo in de kleur rood boven de streep.(afb.13) afb. 14 Brief lokaal Amsterdam van 9 juli De ontvanger van de brief had waarschijnlijk een ander adres of een nieuw postbusnummer. De brief was niet te bezorgen, en de brievenbesteller heeft het retouretiket op de brief geplaatst. Etiket: Type P Drukdatum Met het PTT logo in de kleur rood onder de streep (afb.14). 15 7

16 AGENDA RUILBEURZEN Postzegel & Muntenvereninging Kessel Ruilclub De Grensvrienden Hamont Ruilbeurs en kavelverkoop op 25 januari 2016 in Gemeenschapshuis Kessel-Eik Lindelaan 4 Kessel. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Kruispunt Lommel-Barrier Ruilbeurs op 2 januari 2016 in Parochiezaal 243 Lommel Barrier. Van tot uur. Inlichtingen Ruilbeurs op 17 januari 2016 in Parochiezaal Hamont-Lo Leeuwerikstraat Hamont Belgie. Van tot uur. Inlichtingen Ruilclub Achter de Olmen Maaseik Ruilbeurs op 23 januari 2016 in Zaal Tech. Instituut St Jansberg Weertersteenweg Maaseik Belgie Van tot uur. Inlichtingen afb.15 Brief van het expeditieknooppunt Sittard naar Hoensbroek van 26 januari De brief was niet te bezorgen omdat de ontvanger was vertrokken. De brievenbesteller heeft het retouretiket geplaatst en de brief retour gezonden. Etiket: Type P Drukdatum 1991, met het PTT logo in de kleur rood onder de streep (afb.15). Deze bijdrage is geen volledig overzicht van de gebruikte retourstempels en P 4582 retouretiketten. Geraadpleegde literatuur: Naamlijst van Postale Etiketten D de Vries. Diverse dienstorders en Circulaire. Poststukken: Peter Raetsen. 16

17 ONZE PUZZEL Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en breng de letters over naar de balk. U leest dan een woord. Schrijf dat op een briefje en adresseer dit aan: Theo Verheyen Molenveldstraat HH Weert of mail het naar of breng de oplossing mee naar de bijeenkomst op 19 januari in cafe/zaal CARDINAAL HORIZONTAAL 1 geestelijk lied, 6 pl. in Noorwegen, 10 kleur, 14 Reclamecodecommissie (afk.), 17 sportman, 18 zeurkous, 19 stroomopwekker, 20 pukkel, 21 voerbak, 22 erg boos, 23 deel v.e. ambtsgewaad, 24 luchtstroom, 25 deel, 26 kapitein, 27 terneergeslagen, 29 soort restaurant, 31 muziekinstrument, 33 Engelse titel, 34 drank, 36 kloostervader, 38 niet graag, 40 adellijke titel, 41 verlangen, 42 zuivelproduct, 46 flets, 48 corpulent, 49 vermakelijk, 51 lofdicht, 53 uiting van blijdschap, 55 voorheen, 57 verlaagde toon, 58 oorvijg, 59 rookartikel, 60 Frans kerstlied, 62 een en ander, 63 koraaleiland, 64 afneemdoek, 65 ogenblik van rust, 68 organiseren, 69 liga, 70 opstapelen, 71 Engels bier, 72 sportmerk, 73 riv. in Duitsland, 74 metalen spijl. VERTICAAL 1 toespijs, 2 atelier, 3 Arabische jongensnaam, 4 onlangs, 5 gehakt varkensvlees, 7 gevaarlijke prestatie, 8 richtsnoer, 9 uitroep van opluchting, 11 elfenkoning, 12 pl. in Gelderland, 13 grafisch kunstwerk, 14 figuurraadsel, 15 boek- houdterm, 16 nummer, 21 gezelschapsspel, 22 huis aan huis (afk.), 24 vleesgerecht, 27 wintersportartikel, 28 schil, 29 groene edelsteen, 30 dun opgerold wafeltje, 32 reukwater, 35 grote, gebakken metselsteen, 37 karakteristiek, 39 loofboom, 43 graanafval, 44 Nederlandse Televisiestichting (afk.), 45 denkbeeldig, 47 been, 49 levenslucht, 50 snuffelen, 51 zangstuk, 52 verdieping, 54 grote, overdekte ruimte, 56 maatstok, 61 deel v.e. boom, 63 Algemene Loterij Nederland (afk.), 64 dierentuin, 65 stap, 66 Verenigde Staten van Amerika (afk.), 67 huiveringwekkend. 17

18 VEILING JANUARI 1 Insteekboek met zegels Bod 2 2 Albums Zwitserl. leuke verzamel. Bod 3 3x Maandbl. Philatelie x Telefoonk. op brief en album Bod 5 Doos met duizend zegels Bod 6 Insteekblad met oud Oostenrijk Bod 7 Davo-Album met 165 FDC s Bod 8 Doos met veel betere zegels Bod 9 7 stuks Eerste dagbladen Bod 10 Specialiteiten catalogus 2006/ Insteekkaartje Oostenrijk Bod 12 Euro enveloppen in album Bod 13 2 Insteekboeken België Bod 14 Mijn stokpaardje Envelop met 4 FDC s Bod 16 Insteekboek Canada FDC nummer 36 Bod 18 Kaartje met Oostenrijk Bod 19 Dik leeg insteekboek Bod 20 Doos met diversen Bod 21 FDC nummer 30 Bod 22 Doos met van alles wat Bod Kavels gezocht Gezocht kavels voor onze clubveiling. Hiervoor even van te voren een afspraak maken met Theo Verheijen

19

20 Op den Buysch dakbedekkingen Brunenberghof MA Weert Tel: Marco op den Buysch

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

Volgende clubavond 13 maart

Volgende clubavond 13 maart VEILING FEBRUARI 1 Jaargang Nederland 1964 XX 1.75 2 Insteekboek België Bod 3 2 Insteekboeken Bod 4 Luxe album BRD XX 25.00 5 3 Insteekboeken Bod 6 Importa album voor PTT mapjes 2.00 7 Ongeveer 1 kilo

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 11 januari VEILING DECEMBER 1 Insteekboek België en Frankrijk Bod 2 Insteekboek Engeland en Koloniën Bod 3 Catalogus Zwitserland Bod 4 Doos zegels oud/nieuw mooie koop Bod 5 Kistje met zegels Bod 6 Michel cat midden

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december

VEILING NOVEMBER. Volgende clubavond 13 december VEILING NOVEMBER 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Insteekboek met zegels Wereld Bod 3 Album Cept meelopers 2.00 4 10 Blokken Bund XX Bod 5 2 RZB Nederl. restw. 352.00 35.00 6 Insteekblad België Bod 7

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Beemdenstraat 10 Leuken-Weert 0495-452513 BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Voorzitter Veilingen Theo Verheyen Molenveldstraat

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november

VEILING OKTOBER. Volgende clubavond 8 november VEILING OKTOBER 1 Pakje met brieven Bod 2 Insteekblad Denemarken Bod 3 Leeg insteekboek Bod 4 Rondz.boekje Suriname cat 50.- 3.00 5 Verzameling velletjes cat 68.- Bod 6 Map voor FDC s Bod 7 Insteekboek

Nadere informatie

Volgende clubavond 14 februari

Volgende clubavond 14 februari VEILING JANUARI 1 Rondzendboekje Nederland 5.00 2 Jaargang Nederland 1970 XX 4.50 3 Insteekboek Italië Bod 4 Rondzendboekje Duitse bezetting 3.00 5 Insteekboek België Bod 6 Doos met mooie inhoud Bod 7

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Ter gelegenheid 25 jarig bestaan 14 mei 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 bestaat onze vereniging Postzegelvereniging Gelre Gulick

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad December 2015 1 Voorwoord, Op maandag 14 december 2015 hebben wij onze jaarlijkse KERSTVIERING voor alle leden en een speciale uitnodiging

Nadere informatie

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod

Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod. op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod VEILING APRIL UITNODIGING Voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering 2011 1 Blok Nederl. nr 210 op envelop Bod op dinsdag 10 april in ons 2 Doosje met verrassende inhoud Bod verenigingslokaal : CAFE

Nadere informatie

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober

VEILING SEPTEMBER. Volgende clubavond 11 oktober VEILING SEPTEMBER 1 Insteekbl Noorwegen Denemarken Bod 2 Pakje met brieven Bod 3 Doosje met zegels afgeweekt Bod 4 Insteekboek met zegels Bod 5 Insteekboekje Nederland Bod 6 Insteekboek Europa Bod 7 Insteekbl

Nadere informatie

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart

VEILING FEBRUARI. Volgende clubavond 15 maart VEILING FEBRUARI 1 Kaartje Nederl. xx nummer 842/846 Bod 2 Davo Album Polen leeg 1960/1969 Bod 3 Catalogus Nederland 2009 Bod 4 Verzameling Deutsches Reich xx / x Bod 5 Doosje met zegels 1.00 6 Davo album

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

FILATELICA WEERT e.o.

FILATELICA WEERT e.o. POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. www.filatelicaweert.nl Heerlijk terras aan de IJzeren man met zeer uitgebreide en verrassende bierkaart meer dan 100 bijzondere bieren Café-Zaal Dennenoord Voorhoeveweg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari

VEILING DECEMBER. Volgende clubavond 10 januari VEILING DECEMBER 1 RZB Duitsland bezetting 5.00 2 Insteekboek Indonesië Bod 3 2 RZB Berlijn restw 175.20 17.00 4 Insteekboek met zegels 2.00 5 Insteekboek met zegels Bod 6 Doosje Duitsland veel blokken

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 26 maart 2017 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

VEILING JANUARI. Volgende clubavond 15 februari

VEILING JANUARI. Volgende clubavond 15 februari VEILING JANUARI 1 Doosje met diversen Bod 2 Map met FDC s Bod 3 Insteekboek met zegels Nederland Bod 4 Davo album met zegels 7.50 5 Doosje met diversen Bod 6 Map met FDC s Bod 7 Leeg insteekboek Bod 8

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Februari 2014 1 Voorwoord door de voorzitter Bij deze nodig ik onze leden uit voor onze Jaarvergadering op 16 Maart 2014. Nadere berichtgeving

Nadere informatie

VEILING APRIL. Wie heeft er nog kavels voor de clubveiling inleveren in overleg met Theo Verheijen

VEILING APRIL. Wie heeft er nog kavels voor de clubveiling inleveren in overleg met Theo Verheijen VEILING APRIL 1 Insteekboek Nederland gestempeld Bod 2 Doosje met zegels 1.00 3 Insteekkaartje Ierland Bod 4 Map met informatie materiaal Bod 5 Ca 2 kg Noorwegen Bod 6 Leeg insteekboek Bod 7 Kaartje Nederland

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA. WEERT en OMSTREKEN POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT en OMSTREKEN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg nummer: 40177791 Contributie bedraagt 35,-- per jaar en deze

Nadere informatie

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering

VEILING MAART. Volgende clubavond 12 april is jaarvergadering VEILING MAART 1 Davo omslag Italië Bod 2 Michel catalogus 2002/2003 1.00 3 Verzameling stempels in luxe album Bod 4 Kaartje Nederland XX nr 870/874 Bod 5 Doos zegels Kantoorpost Bod 6 Leeg Insteekboek

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 27 november 2016

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 27 november 2016 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 27 november 2016 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen,

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen, Op pagina 5 begint het verhaal van Jo Toussaint over de Caprivi strook. Deze landstrook ligt langs de rivier de Zambezi in het noorden van Botswana. Ter oriëntatie geven we een kaart van de loop van de

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

De zomermaanden staan weer voor de deur.

De zomermaanden staan weer voor de deur. De zomermaanden staan weer voor de deur. Zoals u op de afgelopen bijeenkomst gehoord heeft is de ledenvergadering door omstandigheden verplaatst naar Mei. Dus tijdens de bijeenkomst van 16 mei zal de jaarlijkse

Nadere informatie

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië Digitale postzegels Als het gaat over de toekomst van het postzegelverzamelen hoor je vaak dat e-mail en andere moderne ontwikkelingen de postzegel overbodig zullen maken. Voor een deel zal dat zeker gebeuren;

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens

Nadere informatie

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 14

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Inventarisatie van censuurstempels en stroken

Inventarisatie van censuurstempels en stroken Inventarisatie van censuurstempels en stroken 9 Verzamelaars van poststukken zijn waarschijnlijk vooral geïnteresseerd in de stempels op die stukken en dan met name de censuurstempels. Wat moeten we onder

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN A Aangesneden. Dit is een term voor ongeperforeerde zegels waarvan bij het losknippen te weinig rand is overgebleven of het zegelbeeld is beschadigd. U ziet dit veel bij de 1 e emissie. De prijs van een

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. AUTOBEDRIJF WILS Autobedrijf Wils uw Škoda dealer voor Valkenswaard en omgeving. Ruime keuze uit nieuwe en gebruikte auto s. Tevens onderhoud

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O.

PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. PERIODIEKE UITGAVE VAN DE POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. JANUARI 2011 ORGANISATIE Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 15e JAARGANG Januari 2011 Volgende uitgave: Februari 2011

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Mei 2014 1 Voorwoord door de voorzitter Jeugd. De jeugdleden zijn nu lid van Postzegelvereniging Gelre Gulick Echt Susteren. De site

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie