Docentenhandleiding Ontwerp Animals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding Ontwerp Animals"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding Ontwerp Animals Deze handleiding is voor hoofdstuk 4 Animals van Stepping Stones 1 (havo/vwo). Er zijn voor dit hoofdstuk een aantal aanpassingen gedaan om meer spreekvaardigheid in de lessen te doen. Datum: Klas:1A2 Les: 1 Vak: Engels Hoofdstuk: 4 Stepping Stones Animal Tricks Beginsituatie: De grootdeel van de ll. weet al een aantal Engelse diernamen en begrippen die met dieren te maken hebben en het thema zou niet helemaal nieuw voor hen zijn. Doel: De ll. hebben hun voorkennis over dieren geactiveerde en geleerd hoe je in het Engels iets over dieren kan vragen en vertellen. Orientatiefase: Activeren van voorkennis door middel van een animal-mindmap. Activiteit docent/leerlingen: D. schrijft animals in het midden van het bord en legt uit wat ll. moeten doen. Ll. krijgen en blaadje en schrijven alle Engelse woorden op die ze al weten en die met animals te maken hebben. Ll. vergelijken mindmap met partner, een aantal ll. schrijft hun woorden op het bord, als deze klaar zijn kan de rest van de klas nog woorden toevoegen. Informatiefase: A tour of the zoo: Ex. 2 in workbook, op basis hiervan luisteroefening met ex. 3 en 4 in woorkbook. Doornemen van Stone 13 en 14 in het textbook (over dieren vragen en vertellen). D. legt opdracht en moeilijke en onbekende woorden uit. Ex. 2: Ll. combineren plaatjes met juiste regels die in een dierentuin gelden Ex. 3, 4: Ll. luisteren en kruisen juiste antwoord aan (3) en maken juiste combinaties (4). D. leest Stones voor een vraagt ll. naar betekenis. Ll. luisteren naar docent en beantwoorden vragen van docent. Verwerkings en toepassingsfase: Workbook ex. 7, 8 en 9 (Stones ). Vragen-Antwoorden over dieren Ll. doen opdrachten in het workbook. D. helpt beantwoord vragen. D. stelt vragen over dieren. Ll. geven antwoord

2 Les 1 ( ) Introductie thema animals. Wat kunnen de ll. in dit hoofdstuk leren. Ll. maken ieder voor zich een mindmap met het thema animals en schrijven alle woorden op die ze in dit verband al in het Engels kennen. Dit doe ik om de voorkennis van de ll. checken en ze op het thema voor te bereiden. Op het bord wordt deze mindmap dan samengevat. Hierna ga ik met de ll. twee luisteroefeningen over dieren uit de methode doen. Het gaat hier om een bezoek aan de dierentuin en dit lijkt me geschikt om nog beter het thema in te duiken (A tour of the zoo, All about my pet, p. 44 en 45). Ik neem met de ll. Stone door. Hier gaat het erom hoe je over dieren verteld en hoe je iets over dieren kan vragen. Dit is de basis voor de oefening, die de ll. in de volgende les moeten doen en ik ga alle onbekende woorden met hen doornemen. Als huiswerk moeten de ll. deze zinnen goed bestuderen en de oefeningen in het werkboek doen. Datum: Klas:1A2 Les: 2 Vak: Engels Hoofdstuk: 4 Stepping Stones Animal Tricks Beginsituatie: Ll. weten hoe ze over dieren kunnen vertellen en vragen kunnen stellen. Doel: De ll. kunnen over een voor hen onbekend dier informatie geven en dit aan anderen vertellen. Orientatiefase: Korte herinnering aan wat we vorige les gedaan hebben. Activiteit docent/leerlingen: D. stelt vragen. Ll. geven antwoord. Informatiefase: Herhaling van de Stones uit vorige les. Verwerkings en toepassingsfase: Invullen worksheet My animal met verschillende dieren erop die afgeplakt zijn. D. stelt vragen over dieren (algemeen of over huisdieren van ll.). Ll. geven antwoord of vertellen over hun huisdier. D. deelt worksheets uit en legt opdracht uit. D. hangt plaatjes met dieren erop in klas op. D. loopt rond en helpt. Ll. schrijven met behulp van een woordenboek een aantal Engelse zinnen (max. 10) over het dier op hun worksheet, zonder het dier aan iemand te laten zien

3 In groepjes van 4 my animal aan elkaar presenteren. My animal aan de hele klas presenteren en laten raden welk het is. Ll. presenteren in kleine groep hun dieren aan elkaar. Ll. raden om welk dier het gaat. Ll. kiezen per groep een persoon die haar/zijn dier voor de hele klas presenteert. De hele klas moet raden welk dier het is. Les 2 ( ) In deze les krijgen de ll. van mij een extra worksheet (z. worksheet my animal) wat ze ieder voor zich moeten invullen met de informatie uit de Stones en/of eigen informatie. In de tussentijd ga ik de plaatjes met de dieren in de klas ophangen. Als de ll. klaar zijn dan gaan ze in groepjes van 4 samen. Hier lezen ze oms de beurt hun zinnen voor. De rest van de groep moet dan raden om welk dier het gaat, ze mogen pas raden als ze echt zeker zijn welk dier het is en niet maar de hele tijd iets roepen. Wie fout heeft geraden, mag niet meer meedoen. Wie de meeste dieren goed heeft geraden wint. Verbetering: Als huiswerkopdracht een raadsel maken What is it?. Ll. beschrijven een dier zo dat het moeilijk te raden is. Docent leest deze de volgende les voor en ll. moeten opschrijven wat ze denken welk dier het is. Welk het moeilijkst te raden is wint en misschien nog wie de meeste goed heeft (train je gelijk weer luistervaardigheid). Datum: Klas:1A2 Les: 3 Vak: Engels Hoofdstuk: 4 Stepping Stones Animal Tricks Beginsituatie: Ll. kunnen vragen over dieren stellen en over dieren vertellen. Doel: Ll. kunnen vertellen hoe dieren eruitzien. Ll. weten het verschil tussen vragen en ontkenningen met to be/can en andere werkwoorden. Orientatiefase: Voorkennis activeren over hoe dieren eruitzien. Activiteit docent/leerlingen: D. schrijft op het bord colours. Ll. noemen kleuren die ze al kennen. D. stelt vragen. Ll. geven antwoord. Informatiefase: Doornemen Stone 15. D. leest voor, vraagt naar onbekende woorden en legt uit. Ll. lezen me, luisteren en geven antwoord

4 Luisteroefening At the animal shelter Ex. 13, 14, 15 Uitleg Grammar (klassikaal): Vragen met to be, can of andere werkwoorden. Ontkenningen met to be, can of andere werkwoorden. D. neemt opdrachten door, legt onbekende woorden uit. Ll. luisteren en vullen informatie in (14) en schrijven keywords op (15). D. legt uit en stelt vragen. Ll. luisteren en geven antwoord. Verwerkings en toepassingsfase: Grammar 1 en 2 D. loopt rond en helpt. Ll. doen opdrachten. Les 3 ( ) In deze les gaan de ll. weer een luisteroefening uit de methode doen (At the animal shelter, p. 48). Deze keer gaat het om dieren in een dierenasiel en de ll. moeten notities maken over deze dieren in een voorhanden tabel en in eigen woorden (helaas in het Nederlands) dingen opschrijven. Ik vertel ze wel altijd dat ze het ook in het Engels mogen opschrijven. Verder ga ik met hen Stone 15 doornemen, die zich bezig houd met zinnen over hoe dieren eruitzien. Deze is weer belangrijk voor de volgende les, waarin ze elkaar moeten interviewen over hun lievelingsdier. Ik wil de informatie uit de Stone nog aanvullen met extra vocabulaire over hoe dieren eruit kunnen zien (stripes, spots). Verder ga ik in deze les wat grammatica behandelen (Grammar 1+2 p. 51). Dit ga ik klassikaal doen. Datum: Klas:1A2 Les: 4 Vak: Engels Hoofdstuk: 4 Stepping Stones Animal Tricks Beginsituatie: Ll. kunnen vragen over dieren stellen en vertellen hoe dieren eruitzien, wat ze eten, waar ze leven, hoe ze zijn. Doel: Ll. kunnen elkaar interviewen over hun lievelingsdier. Ll. weten wanneer je in het Engels s gebruikt. Orientatiefase: Herhaling wat we allemaal al geleerd hebben over dieren. Activiteit docent/leerlingen: D. stelt vragen, Ll. geven antwoord

5 Informatiefase1, Verwerkings en toepassingsfase: Worksheet Animal interview Interview met partner Informatiefase2: Uitleg Grammar (klassikaal): s in het Engels D. legt opdracht uit, loopt rond en helpt. Ll. interviewen elkaar in het Engels over hun lievelingsdier. D. legt uit en stelt vragen. Ll. luisteren en geven antwoord. Verwerkings en toepassingsfase2: Grammar 4 D. loopt rond en helpt. Ll. doen opdrachten. Uitdelen worksheet Animal talk en uitleggen opdracht. Les 4 ( ) In deze les moeten de ll. elkaar over hun lievelingsdier interviewen (z. worksheet animal interview). Ook hier heb ik weer een apart werkblad gemaakt. De gespreksopbouw van een interview met handige frases staat erop. Ze moeten bij deze oefening met een partner werken en krijgen wat tijd om de oefening voor te bereiden. Als het snel klaar is, laat ik ze nog een keer van partner wisselen. De betere ll. kunnen ook eigen vragen maken en deze aan elkaar stellen. In deze les ga ik al de opdracht voor de laatste spreekoefening op uitdelen (z. worksheet animal talk). Aankondigen Spreekbeurt animals! Verbetering voor deze les: Als huiswerkopdracht het interview met de partner laten opschrijven. Zo als of het in een dierentijdschrift zou verschijnen. Datum: Klas:1A2 Les: 5 Vak: Engels Hoofdstuk: 4 Stepping Stones Animal Tricks Beginsituatie: Ll. kunnen vragen over dieren stellen en vertellen hoe dieren eruitzien, wat ze eten, waar ze leven, hoe ze zijn. Ll. weten de grammatica van het hoofdstuk. Doel: Ll. kunnen het SO maken. Ll. weten hoe ze in het Engels kunnen zeggen dat ze voor of tegen iets zijn

6 SO maken Informatiefase: Stone 16 doornemen To be for/against sth. Verwerkings en toepassingsfase: Workbook ex. 20, 21 Activiteit docent/leerlingen: D. leest zinnen voor, vraagt naar woorden en legt uit. Ll. luisteren en geven antwoord. D. loopt rond en helpt. Ll. doen opdrachten. Uitdelen en uitleggen Worksheet Holiday Camp Les 5 ( ) In deze les is er een SO Na het SO ga ik met de ll. nog Stone 16 doornemen. Deze houdt zich bezig met het mening geven over iets (in dit geval een onderwerp over dieren) en is belangrijk voor de volgende les, waarin ze een spreekopdracht krijgen, waar ze hun mening over iets moeten vertellen. Ik ga de spreekopdracht voor de volgende les introduceren die de ll. gedeeltelijk thuis of in een daltonuur moeten voorbereiden. Datum: Klas:1A2 Les: 6 Vak: Engels Hoofdstuk: 4 Stepping Stones Animal Tricks Beginsituatie: Ll. kunnen in het Engels zeggen dat ze voor of tegen iets zijn. Ll. hebben een deel van de opdracht thuis of in Dalton voorbereid. Doel: Ll. kunnen hun mening over een voorgegeven onderwerp geven. Ll. kunnen de mening van iemand anders weergeven. Orientatiefase: Voorbereiden en vragen stellen over opdracht (5 minuten). Activiteit docent/leerlingen: D. loopt rond en helpt. Ll. bereiden zich voor, vragen docent of medeleerlingen. Informatiefase, Verwerkings en toepassingsfase: 1 e ronde: Ll. werken in tweetallen A-B, C-D samen. D. loopt rond en helpt, luistert. Ll. vertellen elkaar hun mening over bepaalde onderwerpen en schrijven keywords over mening partner op

7 2 e ronde: Ll. wisselen van partner A-C, B-D. 3 e ronde: Uitwisselen informatie voor hele klas. Ll. vertellen nu aan nieuwe partner hun mening en de mening van hun eerste partner en schrijven weer keywords op. D. bepaald 1 ll. per groep die mening van zijn/haar groepsleden voor de klas moet vertellen. Ll. luisteren en verbeteren eventueel. Les 6 ( ) In deze les gaan de ll. weer een spreekopdracht doen (z. worksheet holiday camp). Dit is een denken-delen-uitwisselen opdracht. De ll. hebben zich voorbereid op hun rol en moeten nu een partner hun mening over bepaalde onderwerpen vertellen: A B, B A, C D, D C. De ll. moeten hierbij notities maken! In de tweede ronde moeten de ll. dan aan de nieuwe partner vertellen wat ze zelf vinden en wat hun eerste gesprekspartner vindt. A C, C A, B D, D B. Ook hierbij moeten ze notities maken! Als ze hiermee klaar zijn ga ik een ll. per groep vragen om te vertellen wat de leden van zijn groep vinden. Verbetering: Deze opdracht moet nog een goed bekeken worden. Ik heb hem niet gedaan, maar ik denk dat hij ook te ingewikkeld is. Ik zou een heel andere opdracht gaan bedenken of deze oefening helemaal eruit halen. Les 7 ( ) In deze les is de toets voor het hoofdstuk. Datum: Klas:1A2 Les: 8 Vak: Engels Hoofdstuk: 4 Stepping Stones Animal Tricks Beginsituatie: Ll. kunnen vragen over dieren stellen, over dieren vertellen en zeggen of ze voor of tegen iets zijn. Doel: Ll. kunnen een korte spreekbeurt over hun lievelingsdier houden. Orientatiefase: Uitleg organisatie les. Activiteit docent/leerlingen: D. verteld hoe de les gaat aflopen. Ll. luisteren. Informatiefase, Verwerkings en toepassingsfase: Ll. werken in 6 groepjes van 4 ll. D. loopt rond en luistert

8 Worksheet Animal talk Ll. presenteren in groepjes van 4 hun spreekbeurt aan elkaar. Les 8 ( ) In deze les moeten de ll. een spreekbeurt over hun lievelingsdier houden (z. worksheet animal talk). De ll. hebben al in les 4 het werkblad gekregen met de informatie over de spreekbeurt en konden zich er goed op voorbereiden. Ik wil dit zo organiseren, dat de ll. niet voor de hele klas maar in 6 groepjes á 4 ll. hun spreekbeurt houden. Ik doe dit omdat ik weet dat sommige ll. het al eng vinden om een spreekbeurt in hun eigen taal voor de hele klas te houden en het mij erom gaat dat ze zo veel mogelijk Engels spreken in een veilige omgeving. Als de ll. klaar zijn wil ik ze rond laten lopen en naar de andere groepjes laten kijken. Ze mogen dan ook nog vragen aan andere ll. stellen over hun dier. Lesmateriaal (Worksheets): Worksheet 1 (My animal2) p Lesmateriaal (My animal1) p Worksheet 2 (Animal Interview) p. 45 Worksheet 3 (Holiday Camp) p Worksheet 4 (Animal Talk) p

9 My animal

10 My animal

11 My animal

12 My animal

13 My animal

14 My animal

15 My animal

16 My animal

17 My animal

18 My animal

19 My animal

20 My animal

21 My animal

22 My animal

23 My animal My animal

24

25 My animal

26 My animal

27 My animal

28 My animal

29 My animal

30 My animal

31 My animal My animal

32

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 - 37 -

38 - 38 -

39 - 39 -

40 - 40 -

41 - 41 -

42 - 42 -

43 - 43 -

44 - 44 -

45 My favourite animal Je bent reporter voor de schoolkrant en gaat iemand interviewen over zijn of haar lievelingsdier. 1. Lees de vragen en de voorbeelden hieronder. 2. Verzin zelf nog een vraag die je aan diegene wil stellen en schrijf die vraag in het Engels erbij. 3. Verdeel de rollen: de een pakt de lijst en leest de vragen (rol A); de ander antwoord (rol B). 4. Doe het interview. 5. Wissel van rol. Hello, I d like to ask you a few questions about your favourite animal. A B OK. What would you like to know about it? Well, I ve made this list. Hang on. 1. What is your favourite animal? 2. What does it look like? 3. Where does it live? 4. What does it eat? 5. Does it need special food? 6. Where does it sleep? 7. Is it wild? 8. Is it dangerous? 9. Can it fly? 10. Thanks for the interview. You re welcome. I m glad I could help

46 Speech card A You are on holiday at a camping and have a talk with some people you have met. You start talking to B. Tell him/her what you think about: olifanten als huidiere houden make-up op dieren testen een onderwerp dat je zelf bedenkt Tell also why you think that. (Use Stone 16) When you are finished swap (wissel van) roles. Now B talks to you. Listen carefully and be prepared to tell somebody else what to do. You may take notes. Are you finished? Now you have to tell C what you and B think. When you are finished C will tell you all about C and D. Make sure you know what they talked about. You may again take notes

47 Speech card B You are on holiday at a camping and have a talk with some people you have met. A starts talking to you. Listen carefully and be prepared to tell somebody else what A told you. You may take notes. When your partner is finished swap (wissel van) roles. Now you tell him/her what you think about: leeuwen in dierentuinen houden vlees eten een onderwerp dat je zelf bedenkt Tell also why you think that. (Use Stone 16) Are you finished? Now you have to tell D what you and A think. When you are finished D will tell you all about C and D. Make sure you know what they talked about. You may again take notes

48 Speech card C You are on holiday at a camping and have a talk with some people you have met. You start talking to D. Tell him/her what you think about: apen als huidiere houden olifanten afschieten een onderwerp dat je zelf bedenkt Tell also why you think that. (Use Stone 16) When you are finished swap (wissel van) roles. Now D talks to you. Listen carefully and be prepared to tell somebody else what to do. You may take notes. Are you finished? Now A will tell you all about A and B. Make sure you know what they talked about. You may again take notes. When you are finished you have to tell A all about you and D

49 Speech card D You are on holiday at a camping and have a talk with some people you have met. C starts talking to you. Listen carefully and be prepared to tell somebody else what C told you. You may take notes. When your partner is finished swap (wissel van) roles. Now you tell him/her what you think about: gorilla s in dierentuinen houden make-up op dieren testen een onderwerp dat je zelf bedenkt Tell also why you think that. (Use Stone 16) Are you finished? Now B will tell you all about A and B. Make sure you know what they talked about. You may again take notes. When you are finished you have to tell B all about you and C

50 Talk about my favourite animal Bereid een spreekbeurt over je favoriet dier in het Engels voor. Deze moet niet langer dan 3 minuten duren. 1. Neem een foto/afbelding van het dier mee. 2. Vertel de naam van het dier. 3. Vertel hoe het eruit ziet (uiterlijk, kleur, hoeveel poten, etc). 4. Vertel waar het leeft en wat het eet. 5. Vertel of het wild of tam, gevaarlijk of lief is. 6. Bedenk nog wat andere dingen die je wil vertellen. 7. Vertel waarom je het zo n leuk dier vindt. Talk about my favourite animal Bereid een spreekbeurt over je favoriet dier in het Engels voor. Deze moet niet langer dan 3 minuten duren. 1. Neem een foto/afbelding van het dier mee. 2. Vertel de naam van het dier. 3. Vertel hoe het eruit ziet (uiterlijk, kleur, hoeveel poten, etc). 4. Vertel waar het leeft en wat het eet. 5. Vertel of het wild of tam, gevaarlijk of lief is. 6. Bedenk nog wat andere dingen die je wil vertellen. 7. Vertel waarom je het zo n leuk dier vindt. Talk about my favourite animal Bereid een spreekbeurt over je favoriet dier in het Engels voor. Deze moet niet langer dan 3 minuten duren. 1. Neem een foto/afbelding van het dier mee. 2. Vertel de naam van het dier. 3. Vertel hoe het eruit ziet (uiterlijk, kleur, hoeveel poten, etc). 4. Vertel waar het leeft en wat het eet. 5. Vertel of het wild of tam, gevaarlijk of lief is. 6. Bedenk nog wat andere dingen die je wil vertellen. 7. Vertel waarom je het zo n leuk dier vindt. Talk about my favourite animal Bereid een spreekbeurt over je favoriet dier in het Engels voor. Deze moet niet langer dan 3 minuten duren. 1. Neem een foto/afbelding van het dier mee. 2. Vertel de naam van het dier. 3. Vertel hoe het eruit ziet (uiterlijk, kleur, hoeveel poten, etc). 4. Vertel waar het leeft en wat het eet. 5. Vertel of het wild of tam, gevaarlijk of lief is. 6. Bedenk nog wat andere dingen die je wil vertellen. 7. Vertel waarom je het zo n leuk dier vindt

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Hoe leer ik uit... Naam: Klas:

Hoe leer ik uit... Naam: Klas: Hoe leer ik uit... Naam: Klas: 1 Inhoud Woorden... 3 Flashcards... 3 Opschrijven... 3 WRTS... 3 Tekenen... 4 Stones... 5 Flashcards Opschrijven - WRTS... 5 Het thema van de Stone... 5 Stukjes combineren...

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

1. Welkom, presentie Naamkaartjes uitdelen en iedereen welkom heten. Presentielijst invullen. Kort voorstellen van jezelf.

1. Welkom, presentie Naamkaartjes uitdelen en iedereen welkom heten. Presentielijst invullen. Kort voorstellen van jezelf. Introductiecursus Engels voor volwassenen Bijeenkomst 1 Programma: 1. Welkom, presentie. 2. Kennismakingsspel Getting to know you 3. Kennismakingsconstructies aanleren. 4. Leren in de volwasseneneducatie.

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : My wallet Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute B: 2 taaltaken

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Taste of music Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute B: 2 taaltaken

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich 1 Look ahead Bekijk de tekst hieronder. Wat voor een tekst is dit? boodschappenlijst voor een feest menu voor een feestmaaltijd recept voor een bijzondere lunch BLT Sandwich Most people eat this sandwich

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

doet huiswerk om 3-4 (14-15) 3.00 (15) Als het donker is.

doet huiswerk om 3-4 (14-15) 3.00 (15) Als het donker is. t;n'apter one 1= Ais is my life... This is my life! Comment Bij deze opdracht is geen. Je schrijft zelf op hoe jouw dag eruitziet. Vond je dit een moeilijke opdracht? Kijk dan nog eens naar de Stones uit

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop?

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? Gym Class Heroes ft. Adam Levine 1 Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? 1 We ll start with the arms. Make a nice box with your arms. Hip-hop Hip-hop dance started many years ago, in the 1970

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet. Het voordoen (modelen) van het schrijven van

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen.

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. Wordorder. We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. 2. SVO In de taalkunde wordt Engels als een SVO-taal beschouwd, vanwege de volgorde van woorden in een zin. SVO staat voor Subject,

Nadere informatie

Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt. Vak. Engels. Lesstof. File 4 Post It, Like It. Stofomschrijving

Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt. Vak. Engels. Lesstof. File 4 Post It, Like It. Stofomschrijving Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt Vak Engels File 4 Post It, Like It F Grammar: hoe je de verleden tijd van to be en to have maakt; hoe je meervouden maakt in het Engels; hoe je kunt aangeven

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

1. Denken-delen-uitwisselen

1. Denken-delen-uitwisselen Vijf basiswerkvormen voor activerend leren 1. Denken-delen-uitwisselen 2. Check-in-duo s 3. Genummerde-hoofden-tezamen 4. Experts 5. Drie-stappen-interview 1. Denken-delen-uitwisselen - De docent stelt

Nadere informatie

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID Maak een mindmap of schema van een tekst ga je dan doen? Naar aanleiding van een titel, ondertitel, plaatjes en of de bron van de tekst ga je eerst individueel (en

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1)

Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1) Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1) Instructieboek voor begeleiders en docenten. Ad Appel Uitgave:

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Nederlands in Uitvoering

Nederlands in Uitvoering Nederlands in Uitvoering Leerjaar 1 Sport & spel Een mondelinge instructie begrijpen Algemene modulegegevens Leerjaar: 1 Taaltaak: Een mondelinge instructie begrijpen Thema: Sport & spel Leerstijlvariant:

Nadere informatie

Algemene Economie. LWEO Markt en Overheid. Onderwerp: Monopolistische concurrentie en oligopolie. Klas: Havo 5

Algemene Economie. LWEO Markt en Overheid. Onderwerp: Monopolistische concurrentie en oligopolie. Klas: Havo 5 Vak: Methode: Algemene Economie LWEO Markt en Overheid Onderwerp: Klas: Havo 5 Economische begrippen Monopolistische concurrentie Oligopolie 1. Monopolistische concurrentie Oligopolie 2. Productdifferentiatie

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Let`s play! Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute B: 2 taaltaken

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

1-Kennismaking met archeologie

1-Kennismaking met archeologie UITLEG VOOR DE LEERKRACHT Deze opdracht is de start van de lessenserie. Met deze opdracht introduceert u bij de leerlingen het onderwerp op een leuke manier. U kunt het onderwerp op verschillende manieren

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

handleiding 3-4 Handleiding Take it easy_groep 3-4.indd 1 1/07/16 14:03

handleiding 3-4 Handleiding Take it easy_groep 3-4.indd 1 1/07/16 14:03 handleiding 3-4 Digibordapplicatie Het uitgangspunt van Take it easy groep 1-4 is de digibordapplicatie. Er zijn tien units. Iedere unit sluit aan bij vier subthema s. In het overzicht ziet u de thema

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Games and the internet Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute

Nadere informatie

en een buitenkring. Voor de leerkracht Van groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Stappen: Coöperatief leren

en een buitenkring. Voor de leerkracht Van groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Stappen: Coöperatief leren Binnen en buitenkring - onderwerp bedenken - nadenken over de organisatie Interpersoonlijk: Klasbouwer, Sociale vaardigheden oefenen en informatie uitwisselen, denkvaardigheden De kring Binnen buiten kring

Nadere informatie

Thema: de mosasaurus. Handleiding en opgaven niveau A2. Opgave 1: Samen

Thema: de mosasaurus. Handleiding en opgaven niveau A2. Opgave 1: Samen Handleiding en opgaven niveau A2 Thema: de mosasaurus Benodigd materiaal - Voor alle leerlingen een exemplaar van Opgavenblad A2 (zie pagina 6) - Voor alle leerlingen drie exemplaren van Werkblad Stappenplan

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) week 11-12 maart 2012 - hardop-denktekst schrijven B Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet.

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute B: 2 taaltaken per les

Nadere informatie

Handleiding Perspectief 3 e editie: Introductie

Handleiding Perspectief 3 e editie: Introductie Handleiding Perspectief 3 e editie: Introductie Bekijk het leven Ter introductie van het nieuwe vak is er een korte terugblik op eerder ervaringen met het vak godsdienst/levensbeschouwing. De leerlingen

Nadere informatie

Introductie Docentenhandleiding

Introductie Docentenhandleiding Introductie Docentenhandleiding OBJECTIVES Introductie MODULE Doelen: Thema introduceren Activeren van bestaande kennis bij leerlingen Basaal begrip van de verschillen tussen een lineaire en een circulaire

Nadere informatie

n in het Engels, presentaties)

n in het Engels, presentaties) n in het Engels, presentaties) Men zegt vaak dat je hier niet voor kunt leren. Dit is slechts ten dele waar. Je kunt immers niet in het Engels spreken als je nooit woordjes hebt geleerd, je kunt niet lezen

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Uitgewerkte interviews voortgezet onderwijs

Uitgewerkte interviews voortgezet onderwijs Uitgewerkte interviews voortgezet onderwijs Schaersvoorde Op deze school wordt de methode Stepping stones gebruikt. De methode begint zeker niet op nul. Over het algemeen doen methodes dit niet. Het vak

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 2, 12 16 jaar vmbo basis

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Voorbeeld van een leerling Faysal is 12 jaar en komt uit Syrië. Hij heeft de afgelopen 3 jaar geen onderwijs

Nadere informatie

Chique woorden Weet jij wat deze woorden betekenen? Vraag om de beurt de betekenis van een chique woord aan elkaar.

Chique woorden Weet jij wat deze woorden betekenen? Vraag om de beurt de betekenis van een chique woord aan elkaar. LES 8: Spijsvertering (2) Chique woorden Weet jij wat deze woorden betekenen? Vraag om de beurt de betekenis van een chique woord aan elkaar. Defecatie - Poepen Borborygmus - Knorrende maag Monosodiumglutamaat

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

9006625714_selfcover.indd 15 27-07-2009 13:14:40

9006625714_selfcover.indd 15 27-07-2009 13:14:40 Doelstellingen Unit 2 Het thema van deze unit is food (voedsel). De leerlingen gaan leren hoe ze een maaltijd kunnen bestellen in een restaurant en hoe ze een menukaart kunnen lezen. Ze komen van alles

Nadere informatie

De Romeinen in nederland

De Romeinen in nederland geschiedenis De Romeinen in nederland Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: De Romeinen in Nederland Introduceren thema De Romeinen in Nederland In dit thema staan

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Zomer Persoonlijke ontwikkeling GEDRAG Je houdt je aan regels en afspraken Je kunt je beurt afwachten Het omgaan met teleurstelling lukt Je komt er altijd eerlijk voor uit als er iets fout is gegaan OMGAAN

Nadere informatie

Writing a friend Lees het briefje. Beantwoord de vragen.

Writing a friend Lees het briefje. Beantwoord de vragen. Writing a friend Lees het briefje. Beantwoord de vragen. 1 read Flash info miss 1 Aan wie schrijft Jonathan een e-mail? I like... tall he wears 2 Waarom schrijft hij die e-mail, denk je? baseball cap missen

Nadere informatie

Omschrijving inzending:*

Omschrijving inzending:* Omschrijving inzending:* Geef in max. 1000 karakters een duidelijke en concrete omschrijving van de inzending: In 2009 bracht ik het kwartetspel Niet hier, wel dichtbij op de markt. Regelmatig kreeg ik

Nadere informatie

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Het maken van een spreekbeurt is eigenlijk niets anders dan het schrijven van een informatieve tekst (weettekst). Het is daarom handig om net zo te werk te gaan als

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Bespreek met vakdocenten mogelijkheden om leerlingen in de vaklessen feedback over zichzelf te laten vergaren. Deel Vaardigheid:

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Lesstof overzicht Library

Lesstof overzicht Library EISMA EDUMEDIA BV, LEEUWARDEN WWW.EISMA.NL Nu onderbouw: Library Lesstof overzicht Library FILE 3 Party Time Engels vmbo BK 1 Engels vmbo KGT1 BK 1 Lekker gezond FILE 5 Shopping Engels vmbo KGT1 1 EISMA

Nadere informatie

Jeffrey van Rossum Communicatie, Saxion

Jeffrey van Rossum Communicatie, Saxion Jeffrey van Rossum Communicatie, Saxion Waarom starten met IntoSaxion? Hoge waardering contacten met studenten Meer behoefte aan dergelijke contacten Meer dan follow me van handvol studenten Ruimte bieden

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren NEDERLANDS LEREN IN DE OBA In de OBA kun je Nederlands leren met boeken en op de computer. Op de 5de

Nadere informatie

Vak Leerstof Opdrachten / Werkvormen Resultaten: Toets, presentatie, etc

Vak Leerstof Opdrachten / Werkvormen Resultaten: Toets, presentatie, etc Weekplanner week 45/46 2 november 15 november 3V Nederlands Twee opdrachten voor het schrijfdossier (bouwplan, inleiding + slot) H2: Grammatica: woordsoorten -> opdr. 1 t/m 3 H2: Spelling -> opdr. 1 t/m

Nadere informatie

Instapmodule Niveau AA

Instapmodule Niveau AA Instapmodule Niveau AA Instapmodule ter voorbereiding op Nieuwsrekenen in het S(B)O: Geleid probleemoplossen augustus 2012 www. nieuwsrekenen.nl Inhoudsopgave Gebruikswijzer... 3 Deel 1: Samen... 4 Deel

Nadere informatie

Handleiding en opgaven niveau A1. Opgave 1: Samen

Handleiding en opgaven niveau A1. Opgave 1: Samen Handleiding en opgaven niveau A1 Benodigd materiaal - Voor alle leerlingen een exemplaar van Opgavenblad A1 (zie pagina 6) - Voor alle leerlingen drie exemplaren van Werkblad Stappenplan (zie pagina 7)

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Kennismaken met de beroepsbeoefenaar

Kennismaken met de beroepsbeoefenaar Kennismaken met de beroepsbeoefenaar Tijdens je oriëntatie bij een bedrijf kom je verschillende beroepsbeoefenaars tegen. Om meer te weten te komen over de beroepsmogelijkheden in de techniek, ga je interviews

Nadere informatie

Go 100. Leer 100 Chinese karakters. Handleiding Go 100

Go 100. Leer 100 Chinese karakters. Handleiding Go 100 Go 100 Leer 100 Chinese karakters Handleiding Go 100 Go 100 is samen met de website www.go-malmberg.nl een volledig geïntegreerde Chinese taalmethode die een eenvoudige, aanstekelijke en effectieve leerervaring

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016 PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 015-016 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Engels blz. 7 Frans blz. 8 Geschiedenis blz. 9 Lichamelijke opvoeding blz. 10 Nask

Nadere informatie

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de afgelopen weken hebben we veel teksten gelezen. Deze teksten hebben we samengevat, we hebben vragen erbij gesteld, gekeken

Nadere informatie

De ontwikkelde materialen per unit.

De ontwikkelde materialen per unit. Handleiding. Dit is de handleiding voor het remediërende programma voor de leeszwakke leerling bij het vak Engels. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld voor leerlingen die bij de toetsen technisch lezen uitvallen

Nadere informatie

Weekplanner week 14/15. 4 april 17 april Leerstof Vak. Nederlands H6: Lezen-> opdr. 1 t/m 4 ELO: Project Anne Frank Engels

Weekplanner week 14/15. 4 april 17 april Leerstof Vak. Nederlands H6: Lezen-> opdr. 1 t/m 4 ELO: Project Anne Frank Engels Weekplanner week 14/15 4 april 17 april Nederlands H6: Lezen-> opdr. 1 t/m 4 ELO: Project Anne Frank E11-E12 Grammar: bekijk Grammar 19, maak oefeningen E11 en E12 F13-F14 ( ) Watching: lees en kijk clip

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

Thema: de mosasaurus. Handleiding en opgaven niveau A1. Opgave 1: Samen

Thema: de mosasaurus. Handleiding en opgaven niveau A1. Opgave 1: Samen Handleiding en opgaven niveau A1 Thema: de mosasaurus Benodigd materiaal - Voor alle leerlingen een exemplaar van Opgavenblad A1 (zie pagina 6) - Voor alle leerlingen drie exemplaren van Werkblad Stappenplan

Nadere informatie

Lesbeschrijving Nederlands

Lesbeschrijving Nederlands Lesbeschrijving Nederlands Overzicht Leerjaar 1 VOx leerlijn nr. 1 Mondelinge taal Onderdeel nr. 1.3 Spreekvaardigheid Subonderdeel nr. 1.3.1 Spreken Lesnummer 34 Titel van de les Ik houd mijn spreekbeurt

Nadere informatie

They make English lessons more fun

They make English lessons more fun Engels Groep t/m 8 They make English lessons more fun reken maar van yes! Textbook 7 Textbook 7 Textbook 8 Inhoud Real English makes lessons more fun Strips en cartoons Reken maar van yes! Met Real English

Nadere informatie

Presteren onder druk. Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw

Presteren onder druk. Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw Presteren onder druk Door: Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl Twitter: @afkevandewouw Mentale Training Stellen van doelen Spanningsregulatie Verbeelding Gedachtecontrole

Nadere informatie