KORT STEMVERSLAG AVA NUTRECO NV DINSDAG 15 APRIL 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KORT STEMVERSLAG AVA NUTRECO NV DINSDAG 15 APRIL 2008"

Transcriptie

1 KORT STEMVERSLAG AVA NUTRECO NV DINSDAG 15 APRIL 2008 Datum 15 april 2008 Onderwerp AVA Nutreco uur NH Barbizon Pr. Hendrikkade Amsterdam De AVA van Nutreco is in 2008 weer opgenomen op de distribution list na in 2007 niet (vanuit Eumedion) te zijn bezocht. Er is over 2007 op afstand gestemd. Omdat de aanmeldingen voor machtigingen komen van Nederlandse ondernemingen is dit stemverslag in het Nederlands opgesteld. Op de AVA wordt ook Nederlands gehanteerd. Het aantal stukken waarop gestemd is bedraagt en is verdeeld over de volgende aandelenbezitters: APG Investments Mn Services Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PH&C Agendapunt 2 Verslag RvC (ter informatie) Agendapunt 3 Verslag RvB (ter informatie) Content met het overall resultaat. Zowel over 2006 als 2007 mooie (super)dividenduitkeringen. Verdere vragen moeten in het licht van tevredenheid over het resultaat worden gezien. Wij zijn tevreden hoe u de strategie, de risico s en de risicomanagementsystemen beschrijft. De kwaliteit van de verstrekte informatie is goed. In het voorwoord van het jaarverslag gaat de voorzitter uitgebreid in op de gestegen grondstofkosten en de impact op Nutreco. Wat wij missen in de risicoparagraaf is een analyse van de waarschijnlijkheid dat de genoemde risico s zich voordoen. Zou dat in het volgende jaarverslag kunnen worden opgenomen? Uit de beantwoording blijkt dat ook de waarschijnlijkheid van scenario s is beoordeeld, maar dat dit zich op dit moment nog niet leent voor opname in een jaarverslag. Daarbij dient ook naar de toekomst de informatiewaarde van dergelijke analyses kritisch te worden beoordeeld. 1 / 5

2 De vertegenwoordiger van de VEB heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de toekomstige (met het verleden vergelijkbare) doelstellingen die de aandeelhouders houvast geven. Daarop is aanvullende de vraag gesteld: Nutreco streeft naar een operationele marge van 5% terwijl deze historisch rond de 4% ligt. Wat verwacht u concreet in 2008 te bereiken? Welke activiteiten worden ontplooid dit doel te bereiken en vormt dit onderdeel van de criteria bij de korte termijn bonus? zitter, Eumedion hanteert dit jaar een inzichtelijke beschrijving van de strategie, de risico s en het risicomanagement als speerpunt. De speerpuntenbrief heeft u in november 2007 ontvangen. Agendapunt Vaststelling Jaarrekening 4.2 Vaststelling Dividend(beleid) Agendapunt 5 Corporate Governance (ter informatie) Vraag: De arbeidsovereenkomsten van de RvB zijn voor wat betreft de ontbindingsvergoeding niet aangepast en kennen een hogere vergoeding dan een jaar bij ontslag. Binnen de Tweede Kamer bestaat sympathie voor de gedachte de AOK van RvB uit het BW te halen. Wat zijn de ideeën van de RvC over het beperken van het dienstverband aan de benoemingsduur (ook als het dienstverband voor de invoering van de code is aangegaan)? [in een laatste overleg met Nutreco is immers aangegeven dat men dat bezwaarlijk vindt] De RvC heeft aangegeven op dit punt geen voorloper te willen zijn. Agendapunt Decharge RvB 6.2 Decharge RvC zitter, ik kom onder punt 7 nog te spreken over de voorstellen voor de aanpassing van het bezoldigingsbeleid van het bestuur. De aandeelhouders mogen stemmen over de invoering van een nieuwe salaris peer group. In het jaarverslag wordt echter aangegeven dat de remuneratiecommissie ook de maximale hoogte van de korte en lange termijn bonus voor de CEO, COO en CFO heeft gewijzigd. Wij zijn van mening dat deze wijzigingen kunnen worden gekwalificeerd als materiële wijziging van het bezoldigingsbeleid die op grond van de Code Tabaksblat ter stemming aan de aandeelhouders moet worden voorgelegd. Andere ondernemingen doen dat ook, zoals Vopak, Reed Elsevier en DSM dit jaar doen of hebben gedaan. Waarom Nutreco niet? Wij willen u verzoeken om toe te zeggen dat een volgende wijziging van de maximale hoogte van de bonussen eerst wordt goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering voordat zij wordt gematerialiseerd. Ik betrek het in het bijzonder op dit agendapunt omdat de RvC een belangrijke taak vervult bij het vaststellen van beloningsbeleid en de verantwoording richting aandeelhouders - u zult dat met mij een zijn - van groot belang is. 2 / 5

3 De RvC houdt vast aan het uitgangspunt dat in de AVA van 2005 uitgebreid is geïnformeerd over het nieuwe beloningsbeleid. De huidige invulling past daar zondermeer in. Ook na een aanvullende vraag is aan dit standpunt door de RvC vastgehouden. Agendapunt 7 Renumeratie 7.1 RvB performance gerelateerde aandelen (behelst alleen verantwoording en geen stemming) Tijdens de AVA zijn de volgende stappen toegelicht (agendapunt 3): Acquisition of BASF vitamin blends, premix and base mix businesses in 8 countries - Creates momentum for further growth in Americas (USA, Mexico, Guatemala), Asia (China and Indonesia) - Strengthens leading Western European positions (UK, Italy) and Central European business (Poland) Nutreco is the global No.2 in premix industry After integration and transformation the acquired BASF businesses will contribute EUR 10 million EBITA in 2009 Total consideration EUR 60 million including additional investments and integration costs of EUR 8-10 million charged to the results in 2007 (EUR 4 million) and in 2008 Acquisition of animal nutrition business in Canada from Maple Leaf Foods Inc. - Market leader in animal nutrition technology with a market share of 23% in Canada - 8% market share in dairy cow feed market in New York state Nutreco s largest acquisition in animal nutrition Well-known brands Shur-Gain and Landmark Feeds Consolidated from 20 July, Total revenue contribution in 2007: EUR 209 million with EUR 12 million EBITA Platform to further expand in North America Deze prestaties sloten aan bij de voorwaarden voor versnelde vesting zoals in 2006 aan de AVA was voorgesteld. Daarbij is een voorzetting van het dienstverband van 2 jaar gesteld en geldt een lockup van vijf jaar. Om die reden is de vesting thans definitief. De voorwaarden zijn toegelicht als: Realisation Successful closing of the sale of the 75% participation in Marine Harvest Investigation of acquisitions One big acquisition, or Different medium sized acquisitions, or A greater number of small acquisitions All options were investigated, which resulted in: 2 medium sized acquisitions (MLAN-Canada and BASF premix plants in 8 countries) Smaller acquisitions in fishfeed (Japan, USA) and in the premix business (Turkey and Mexico) 3 / 5

4 Furthermore: - Investments in existing facilities - Restructuring of the share capital (superdividend EUR 9 per share and capital reimbursement of EUR 5 per share, buy-back of own shares for ca. EUR 67 million) Actions undertaken resulted in sales from continuing operations of more than EUR 4 billion with an EBITA of EUR 155 million. Prior to the sale of Marine Harvest, this amounted to EUR 3.2 billion and an EBITA of EUR 112 million The employment condition of 2 years will be satisfied on 18 May 2008 De vragen die bestonden voorafgaand aan de AVA zijn daarmee beantwoord. 7.2 RvB (nieuwe arbeidsmarktpeer Group NIET de TSR peer group). De lange termijn beloning (in aandelen) gaat een kleiner onderdeel van de totale beloning uitmaken. Daarbij wordt de korte termijn beloning (bonus) van groter gewicht. Eerder is op de AVA van 2006 gesproken over het gebrek aan transparantie en de (mogelijke) oneigenlijke beïnvloeding van de aan de beloning ten grondslag liggende parameters van de korte termijn bonus. Omdat de criteria voor lange termijn beloning beter in lijn liggen met de belangen van aandeelhouders en transparant zijn dient de lange termijn beloning een groter aandeel van de totale beloning uit te blijven maken. De vertegenwoordiger van VEB heeft gevraagd: Wie zijn precies die ondernemingen zijn die worden bedoeld met de laatste 7 ondernemingen uit de AEX index en de eerste 8 ondernemingen uit de AMX index? Dat wisselt nogal geregeld. Vanuit de RvC is daarop geantwoord dat nu niet telkenmale de kleine wijzigingen aan de AVA hoeven worden voorgelegd. De ondernemingen zijn kenbaar uit de officiële publicaties. Na afloop van de AVA is aandacht gevraagd voor de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en de vraag of daarmee niet het hele beloningsbeleid opnieuw geagendeerd zou moeten worden. Agendapunt 8 Benoeming accountant (KPMG). Advies en controle kosten zijn netjes gescheiden. Was in jvs 2006 overigens niet gebeurd ondanks toezegging bij bespreking jvs Agendapunt 9 Engels als taal voor verslaglegging 2008 en overige informatie gerelateerd aan wet- en regelgeving., conform eerdere besluitvorming binnen EIC. Nutreco opereert op een wereldwijde markt zodat hiertegen geen bezwaren staan. Nederlands blijft gesproken worden op de AVA. Agendapunt 10 Machtiging tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten Eumedion-deelnemers staan bij andere ondernemingen ook een % machtiging toe. Bovendien wijkt Nutreco hiermee niet af van de Eumedion-aanbevelingen inzake de emissiebevoegdheid. 4 / 5

5 10.2 Agendapunt 11 Machtiging tot inkoop van gewone aandelen en Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van Cumulatief Preferente aandelen A Inkoop 11.2 Intrekking Agendapunt 12 Communicatie en vragen. - Agendapunt 13 Sluiting 5 / 5

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 1 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

6 Onafhankelijkheid is meer dan afstand alleen 1

6 Onafhankelijkheid is meer dan afstand alleen 1 6 Onafhankelijkheid is meer dan afstand alleen 1 Niels van Zijl 1. Inleiding Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) en van toezicht in het algemeen, wordt beschouwd als een belangrijke

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie