INFO 505 JUNI Bellis, voor een verzekerde bewaring. Bellis. Bellis. Bellis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO 505 JUNI 2009. Bellis, voor een verzekerde bewaring. Bellis. Bellis. Bellis"

Transcriptie

1 505 JUNI 2009 INFO JUNI 2012 Bellis, voor een verzekerde bewaring De klimaatomstandigheden in Nederland veranderen de laatste jaren. Dit heeft tot gevolg dat we steeds meer te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Vooral de natte omstandigheden kunnen voor een behoorlijke bewaaruitval zorgen door schimmels in de teelt van appels en peren. Daarom wordt het steeds be- langrijker een goed afspuitschema en sluitend afspuitschema te hanteren voor te hanteren in de De laatste middelen weken die we voor tot de nu oogst. toe gebruiken De middelen zijn niet die de oogst. allemaal we tot nueven toe sterk gebruiken op alle zijn bewaarziekten. niet allemaal even Bellis sterk heeft op een alle bewaarziekten. goede en brede Bellis, werking is op daarom alle bewaarziekten een zeer welkome die voor aanvulling kunnen opkomen. het middelenpakket Daarnaast zijn inmeeldauw de fruitteelt, in de omdat teelt van dit product appels en een zwartvruchtrot goede en brede in de werking teelt van heeft peren op schimmelziekten alle bewaarziekten die tijdens die voor de kunnen teelt aandacht komen. blijven Daarnaast vragen. zijn Door zijn goede werking op beide ziekten is meeldauw in de teelt van appels en zwartvruchtrot in Bellis ook hier een zeer goede aanvulling op het bestaande middelenpakket. de teelt van peren schimmelziekten die tijdens de teelt aandacht blijven vragen. Door zijn goede werking op beide ziekten is Bellis ook hier een zeer goede aanvulling op het bestaande middelenpakket. Bellis Bellis is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat (WG) en bevat 252 g/kg boscalid en 128 g/kg pyraclostrobin. Bellis is toegelaten als schimmelsbestrijdings- Bellis Bellis is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat middel in de teelt van appels en peren. Boscalid be- (WG) en bevat 252 g/kg boscalid en 128 g/kg pyraclostrobin. Bellis is toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van appels en peren. Boscalid be- Bellis Werkt tegen alle bewaarziekteschimmels Uitstekende werking tegen meeldauw en zwartvruchtrot Geen zichtbaar spuitresidu Ingebouwd anti-resistentiemanagement Preventief toepassen hoort tot de chemische groep van carboxyaniliden hoort tot de chemische groep van carboxyaniliden. Een (SDHI s). Een unieke chemische groep, omdat tot dusver unieke chemische groep, omdat tot dusver geen andere geen andere middelen uit deze groep, of met hetzelfde middelen uit deze groep, of met hetzelfde werkingsmechanisme zijn toegelaten in de fruitteelt. Pyraclostrobin werkingsmechanisme zijn toegelaten in de fruitteelt. Pyraclostrobin behoort tot de chemische groep van de behoort tot de chemische groep van de strobilurinen. strobilurinen. Boscalid belet de ademhaling van de schimmel en de vorming van aminozuren die essentiëel zijn voor de opbouw van de schimmelcel. Hiermee lijkt de werking op het werkingsmechanisme van de strobilurinen. Er bestaat echter geen kans op kruisresistentie, omdat boscalid op een ander punt aangrijpt in het ademhalingsproces. Gezonde vruchten met een juist Bellis afspuitschema, voor een verzekerde bewaring

2 Tabel 1: Werkingsspectrum van verschillende fungiciden Werkingsspectrum Bellis Nederlandse naam Latijnse naam Bellis Delan DF captan Lenticelrot, bitterrot Gloeosporium fructigenum, G. perennans Zeer goed goed matig goed Grauwe schimmel Botrytis cinerea Zeer goed goed matig goed Phytophthorarot Phytophthora cactorum, P. syringae Zeer goed goed goed Penicillium Penicillium expansum Zeer goed niet niet Moniliarot Monilia fructigena, M. laxa Zeer goed goed goed Meeldauw Podosphaera leucotricha Zeer goed niet niet Zwartvruchtrot Stemphylium versicarium Zeer goed goed redelijk matig redelijk matig Boscalid en pyraclostrobin verplaatsen zich beiden translaminair over de membranen (celwanden) door het blad. Verder worden deze stoffen acropetaal (richting de bladpunt) getransporteerd. Beide actieve stoffen in Bellis zijn preventief werkzaam en zeer effectief tegen een breed scala aan schimmels. Bovendien is er sprake van een synergistische werking tussen de stoffen, wat inhoudt dat ze elkaar versterken in werking. De dosering van Bellis is voor een standaard aanplant 0,8 kg/ha. (Boomhoogte 2,25 m met een rijafstand van 3 m). Voor hogere bomen of een meerrijensysteem de gebruikelijke verhogingsfactor toepassen! Bellis is uniek omdat hij werkt tegen alle in de teelt van appels en peren schadelijke bewaarschimmels. Verder heeft hij een uitstekende werking op meeldauw en zwartvruchtrot. Bellis is niet schadelijk voor natuurlijke vijanden, is bijzonder gewasvriendelijk en geeft geen spuitresidu op de vruchten. Anti-resistentiestrategie Beide actieve stoffen in Bellis grijpen in op verschillende complexen in de ademhalingsketen, waardoor er geen kans is op kruisresistentie tussen de stoffen. Door de verschillende aanpak van beide actieve stoffen is de kans op resistentie aanzienlijk verkleind, hierdoor kunnen we spreken van een anti-resistentiestrategie wat in het product is ingebouwd. De kans op het ontstaan van resistentie tegen beide groepen kan echter niet volledig worden uitgesloten, vandaar dat het nodig is om een anti-resistentiestrategie te volgen. Voor de teelt van appels en peren is deze als volgt: Gebruik de volle dosering. Bellis preventief toepassen. Afwisselen met effectieve middelen met een ander werkingsmechanisme. Maximaal 2 behandelingen in een blok uitvoeren. Bellis maximaal 4 keer per jaar toepassen. Delan DF Delan DF is een niet-systemisch fungicide op basis van de actieve stof dithianon en behoort tot de groep van de Quinonen. Delan DF is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat (WG) met 700 g/kg actieve stof. Delan DF heeft een toelating in de teelt van appels en peren, kersen, bessen, bessen, rozen tarwe, en rozen tulpen. tulpen. Dit bedekkingsfungicide bedekkingsfungicide is goed is goed bestand bestand tegen een regen- Dit belasting van 20 mm. Valt Valt er meer er meer regen regen dan dan moet moet de bespuiting worden herhaald. De actieve stof van Delan DF grijpt de schimmel op meerdere punten aan, waardoor de kans op resistentie klein is. Delan DF heeft geen systemische herverdeling over of in het blad. De werking van dithianon is niet afhankelijk van de temperatuur. In de fruitteelt is Delan DF niet alleen werkzaam tegen schurft (Venturia inaequalis en Venturia pirina). Uit onderzoek is gebleken dat Delan DF ook werkzaam is tegen Phytophthora, Botrytis, Alternaria, Nectria en Gloeosporium welke voor kunnen komen in de zomerperiode. Daarom verdient Delan DF in het voorjaar tegen voornamelijk vrucht- en bladschurft en in de zomerperiode en in het afspuitschema tegen schurft en overige bewaarschimmels een duidelijke plaats. Delan DF is veilig voor het gewas en niet schadelijk voor natuurlijke vijanden. Bij percelen langs watergangen kent Delan DF enige beperkingen, zie hiervoor het etiket. 2 DIVISIE AGRO

3 Lenticelrot op appel Lenticelrot op peer Lenticelrot, Bitterrot (Neofabrea album, voorheen Gloeosporium fructigenum, G. perennans) Dit is de meest voorkomende bewaarschimmelziekte in appels. Lenticelrot overwintert als kanker op de stam. Deze schimmelziekte kan vrij agressief uitbreiden. Bij peren is deze schimmelziekte minder belangrijk als het gaat om bewaarschimmelziekten. Bij peren overwintert lenticelrot in wonden en is oppervlakkig aanwezig op de schors. Aangetaste vruchten van vorig jaar zijn ook dragers van sporen. Infectie s van lenticelrot zijn mogelijk vanaf de vruchtvorming tot aan de oogst. De infectie kan ook plaatsvin- den langs kleine wondjes aan bijvoorbeeld neus en/of steelholte. Naarmate de vruchten rijper worden, zijn ze gevoeliger voor infectie s. De symptomen treden pas na enkele maanden bewaren op (latente perioden van de schimmel), eerst als kleine roodbruine vlekjes rond de lenticel. Deze vlekken groeien uit en zijn rond van vorm. De rand van de vlek is donkerder bruin, het centrum is lichtbruin tot witachtig en kan licht ingezonken zijn. Het vruchtvlees verkleurt ook lichtbruin en wordt zacht. Na dit stadium worden wasachtige witte vruchtlichaampjes gevormd. Nestrot, door Botrytis aangetaste peren Botrytis op Golden delicious. (Bron: PCFruit) DIVISIE AGRO 3

4 Grauwe schimmel (Botrytis cinerea) Dit is de meest voorkomende bewaarschimmelziekte in peren. Overleeft op allerlei dood weefsel in en rond de boomgaard, de sporen zijn altijd aanwezig. Botrytis komt voor op ieder verterend organisch materiaal. De sporen worden vooral door de regen verspreid. Botrytis kan in vochtige jaren infectie s veroorzaken van de bloem of bij nachtvorst. Vooral bij appel ontstaat er dan neusrot, wat vanaf juni zichtbaar wordt. De vlek rond de neus blijft beperkt in omvang en is droog, tijdens de bewaring breidt de vlek uit. Verwarring is mogelijk met beginstadium van nectria-rot, die echter niet begrensd blijft. De schimmel infecteert de vrucht vooral via wondjes. Bij infectie van de vrucht, vooral tegen de oogst, ontstaat eerst een lichte niet duidelijk omlijnde vlek. Later wordt deze vlek donkerder bruin van kleur met een lichte rand. Bij appel worden het altijd donkere vlekken met rode ring rond de lenticellen, hetgeen een gespikkeld uiterlijk geeft. Bij peren een met water verzadigd donkergroene vlek die later een bruinverkleuring geeft. Bij een hoge luchtvochtigheid ontstaat wit of grijs schimmelpluis met grijze sporenhoopjes. Vruchtvlees wordt na infectie slap, en de vruchten zakken in elkaar. Dit veroorzaakt nestrot tijdens de bewaring doordat de vruchten elkaar besmetten. Het kan soms ook steelinfectie s geven. Op vruchten met Botrytis-(nest)rot kunnen zwarte, harde korrels (sclerotiën) ontstaan. Phytophthorarot (Phytophthora cactorum, P. syringae) Deze schimmel kan zowel appels als peren infecteren. De phytophtorasporen zitten in de grond en kunnen er lang (meerdere jaren) overleven. Gedunde appels en peren worden geïnfecteerd door opspattende gronddeeltjes met sporen. Deze vruchten verhogen de sporendruk. Laaghangende vruchten worden geïnfecteerd door opspattende gronddeeltjes met sporen. Infectie gebeurt via de lenticellen en scheurtjes in de schil. Aan de boom ontstaan er dan al rotte plekken op de vruchten. Bij besmette vruchten worden de symptomen na 2 tot 3 maanden bewaring zichtbaar. Eerst zijn de vlekken olijfgroen en hard. Daarna worden deze vlekken onregelmatig van vorm en zijn ze licht tot donkerbruin van kleur. Bij oudere vlekken komt de schil los. Het vruchtvlees onder de schil wordt eveneens lichtbruin van kleur, maar blijft stevig. Het rotte weefsel loopt door in de vaatbundels. Deze aantasting wordt wel hardrot genoemd. Aangetaste vruchten infecteren elkaar, hierdoor ontstaat nestrot. Aangetaste vruchten geven een alcoholgeur af. Bij vochtige omstandigheden groeien er soms witte schimmeldraden op de rotten vlekken. Door Phytophthora aangetaste peren dicht bij de grond Door Phytophthora aangetaste appel (Bron: PCFruit) DIVISIE AGRO 4

5 Door penicilium aangetaste vruchten Volledig door penicilium aangetaste en sporulerende vrucht Penicillium (Penicillium expansum) Sporen kunnen overleven in de grond of middels afgestorven plantendelen. Infectie vindt onder natte omstandigheden plaats via wonden, via lenticellen, of via de steel bij peren. De infectie kan gemakkelijk plaats vinden door contact met gronddeeltjes. Dit kan aan de boom, maar ook watersortering is een beruchte verspreider van de sporen. Op de wond ontstaat een zachte natte eerst lichtbruine vlek. Deze vlekken worden in een later stadium donkerder van kleur en hebben duidelijk begrensde vlekken. Het zachtrotweefsel komt gemakkelijk los van de rest van het vruchtvlees. De vruchtlichaampjes zijn rond van vorm, en veranderen van kleur van wit via groenblauw naar grijs. De sporen worden gemakkelijk in de bewaring verspreid. Moniliarot (Monilia fructigena) De moniliaschimmel kan overwinteren als kanker op de boom. Ook kan hij overleven op geïnfecteerde bloemen vruchtmummie s van het vorige jaar op de boom, of op de grond. Hieruit ontwikkelen ascosporen, die gemakkelijk worden meegedragen door regen en wind. Vooral beschadigde vruchten, door bijvoorbeeld vogels, wespen of hagelschade, zijn ingangspoorten voor de schimmel. Rijpere vruchten zijn gevoeliger, vooral in de periode voor de pluk. Van aangetaste vruchten komen conidiën vrij die vruchten in de buurt infecteren. Op de plaats van de wond ontstaat een kleine bruine vlek waaromheen concentrische ringen lichtbruine schimmelkussentjes (sporenhoopjes) groeien. Door Monilia aangetaste vrucht Vruchtmummie s peren 5 DIVISIE AGRO

6 Besmettingsbronnen vruchtboomschimmels Schimmel Kankers Vruchtmummie s Afstervende Bewaarruimten Bodem plantendelen Lenticelrot ++ Grauwe schimmel + ++ Phytophthorarot ++ Penicillium + ++ Moniliarot mogelijke bron ++ belangrijke bron Afspuitschema voor appels en peren De vruchten drogen vaak uit en blijven in de boom hangen (vruchtmummie s). In de bewaring veranderen deze vlekken naar zwartachtige rotte plekken. Hierop ontstaan meestal geen sporenhoopjes. Het vruchtvlees wordt wat taai, vandaar het ook wel lederrot wordt genoemd. Hoe Bellis toepassen? Bellis werkt net name preventief, dus het is verstandig het afspuitschema te starten met een Bellis bespuiting 6 weken voor de te verwachte oogst. De dosering van Bellis is 0,8 kg/ha voor een standaard aanplant. Voor hogere bomen of een meerrijensysteem de gebruikelijke verhogingsfactor toepassen! (maximaal Deze bespuiting factor 1,2 na toepassen). 7 dagen De verlagingsfactor afwisselen met een toepassen Delan DF bij bespuiting. kleinere boomvolumes! Deze bespuiting na 7 dagen afwisselen met een Delan DF bespuiting. De dosering van deze bespuiting is 0,425 kg/ha voor percelen langs watergangen en 0,795 kg/ha voor percelen die niet grenzen aan een watergang. Na een week een 2 e Bellisbespuiting uitvoeren. Hierna kan er gekozen worden voor andere afwisselpartners in het afspuitschema. Stabiliteit in water Beide actieve stoffen in Bellis zijn over een groot bereik stabiel in water, namelijk tussen een ph 4 en ph 9. Veiligheidstermijnen De termijn tussen de laatste bespuiting met Bellis en de oogst mag niet korter zijn dan 1 week. Voor Delan DF is deze termijn 4 weken. Bellis en Delan DF zijn geregistreerde handelsmerken van BASF Lees voor het gebruik eerst het etiket BASF Nederland B.V. - Divisie Agro - Postbus MC ARNHEM - Telefoon (026)

INFO 204 JUNI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van wortelen. Signum in wortelen. Signum

INFO 204 JUNI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van wortelen. Signum in wortelen. Signum 204 JUNI 2009 2011 INFO Signum, dé standaard in de teelt van wortelen Voor een geslaagde wortelenteelt is een goede bescherming van het loof van groot belang, maar zeker voor bewaarpeen moet de bescherming

Nadere informatie

INFO 205 JULI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van kool. Signum in koolgewassen. Signum

INFO 205 JULI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van kool. Signum in koolgewassen. Signum 205 JULI 2009 2011 INFO Signum, dé standaard in de teelt van kool In Nederland kennen we verschillende koolteelten. Iedere teelt met zijn specifieke problemen. In de ene teelt is het makkelijker met gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

UW PRODUCT LANGER VITAAL

UW PRODUCT LANGER VITAAL UW PRODUCT LANGER VITAAL Luna staat voor een nieuwe generatie fungiciden van Bayer CropScience, gebaseerd op de werkzame stof fluopyram. Fluopyram behoort tot de SDHI groep (Succinate Des-Hydrogenas Inhibitors)

Nadere informatie

Sercadis. De beste bescherming van uw fruit. Voor een uitstekende bestrijding van schurft, meeldauw en stemphylium

Sercadis. De beste bescherming van uw fruit. Voor een uitstekende bestrijding van schurft, meeldauw en stemphylium De beste bescherming van uw fruit. Voor een uitstekende bestrijding van schurft, meeldauw en stemphylium Ontdek waarom het beste past in uw spuitschema tegen schurft, meeldauw en stemphylium. Goede kwaliteit

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

Dosering* middel per toepassing. Maximale dosering middel per toepassing. 0,5 0,75 L/ha. 0,05% (50 ml per 100 L water) 0,6 L/ha 2 per 12 maanden

Dosering* middel per toepassing. Maximale dosering middel per toepassing. 0,5 0,75 L/ha. 0,05% (50 ml per 100 L water) 0,6 L/ha 2 per 12 maanden Actueel WG van het middel LUNA EXPERIENCE, 14777 N W.1 3 maart 2017 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door

Nadere informatie

Preventie van bewaarziekten met. Nico Harteveld Manager Outdoor crops

Preventie van bewaarziekten met. Nico Harteveld Manager Outdoor crops Preventie van bewaarziekten met Nico Harteveld Manager Outdoor crops tegen bewaarziekten Het 1 e Biotechnologische fungicide tegen bewaarziekten in fruit 2012 registratie in appel Peer volgt in 2013 3

Nadere informatie

INFO. Hét complete schimmelbestrijdingsadvies. Compleet spuitschema voor uien. Kenbyo MZ

INFO. Hét complete schimmelbestrijdingsadvies. Compleet spuitschema voor uien. Kenbyo MZ 106 JUNI MEI 2009 2011 2010 INFO Hét complete schimmelbestrijdingsadvies in uien BASF introduceerde met succes voor de aanvang van het teeltseizoen 2000 Kenbyo voor de ziektenbestrijding in uien. Kenbyo

Nadere informatie

water dispergeerbaar granulaat 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin

water dispergeerbaar granulaat 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin Signum Toelatingsnummer 12630 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: water dispergeerbaar granulaat Werkzame stoffen: 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen:

Nadere informatie

Delan Pro. Proactieve technologie. Delan. plus kaliumfosfiet, voor een nog betere bescherming tegen schurft

Delan Pro. Proactieve technologie. Delan. plus kaliumfosfiet, voor een nog betere bescherming tegen schurft Proactieve technologie plus kaliumfosfiet, voor een nog betere bescherming tegen schurft - 50 jaar betrouwbare schurftbestrijding Het fungicide Delan werd 50 jaar geleden geïntroduceerd voor de schurftbestrijding

Nadere informatie

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top?

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top? Amistar Top Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt Wat is Amistar Top? Amistar Top is een zeer modern fungicide met een breed werkingsspectrum tegen de belangrijkste

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.5 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Verpakking: 1 x 15 kg Voorzorgsmaatregelen: Zorg ervoor dat u met het product of

Nadere informatie

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Artikelnaam: Teldor Artikelnummer: 2494705 Toelatingsnummer: 12130 N - W4 Aard van het preparaat: granulaat of korrel Werkzame stof:

Nadere informatie

Fluopyram in bloemisterijgewassen en boomteelt.

Fluopyram in bloemisterijgewassen en boomteelt. Fluopyram in bloemisterijgewassen en boomteelt. Roest in Hypericum (Melapsora hypericorum) Luna Presentation PRIVILEGE Slide 2 April 29, 2015 Slide 2 Schimmelbestrijdingsmiddel in: de teelt van appel en

Nadere informatie

Superieur in graanziektebestrijding. De juiste chemie voor de hoogste opbrengst

Superieur in graanziektebestrijding. De juiste chemie voor de hoogste opbrengst Superieur in graanziektebestrijding De juiste chemie voor de hoogste opbrengst Nieuw fungicide beschikbaar in graan Graantelers staan ieder seizoen opnieuw voor de uitdaging om hun gewas vrij van schimmelziekten

Nadere informatie

Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Pseudomonas. Bacterieziekten. Klein en steenfruit

Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Pseudomonas. Bacterieziekten. Klein en steenfruit Klein en steenfruit Diverse soorten in groot- en kleinfruit: Rob Derikx Boekel, 17 februari 2016 Xanthomonas (o.a. aardbeien, kersen, pruimen) Erwinia (o.a. peren, ook wel bacterievuur genoemd) (o.a. kersen,

Nadere informatie

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer. IWT-project nr. 140982

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer. IWT-project nr. 140982 Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer IWT-project nr. 140982 1 Overzicht project 2 Werkpakket 1 1/ Optimalisatie protocol voor airsampling Op zoek naar selectief

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Switch WGGA, 12819 N W.3 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de teelt van peulvruchten b. de teelt

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.5 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Delan DF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Delan DF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Delan DF Toelatingsnummer 10001 N W.13 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Schimmels. Schimmelziektes in sportvelden en gazons

Schimmels. Schimmelziektes in sportvelden en gazons Schimmelziektes in sportvelden en gazons Brown patch Brown Patch Symptomen: Donkere ringen van afstervend gras Droogte plekken Wit verkleuring van het aangetaste gras Brown Patch Infectie: Juni tot september

Nadere informatie

Boomkwekerij en vaste planten Frupica waakt over uw gewas! Brede werking: o.a. echte meeldauw en Botrytis Ja, Ja, Ja,

Boomkwekerij en vaste planten Frupica waakt over uw gewas! Brede werking: o.a. echte meeldauw en Botrytis Ja, Ja, Ja, waakt over uw gewas! Voorkomt echte meeldauw en botrytis Frupica waakt over uw gewas! Echte meeldauw en Botrytis: een lastig probleem Echte meeldauw of t wit is een toenemend probleem in de bloemisterij.

Nadere informatie

Bestrijding botrytis en meeldauw in tomaat (op substraat onder glas)

Bestrijding botrytis en meeldauw in tomaat (op substraat onder glas) Bestrijding botrytis en meeldauw in tomaat (op substraat onder glas) Botrytis Botrytis (Botrytis cinerea) is een schimmel die op vrijwel alle gewassen voorkomt. Op de plant vormt schimmellesies (grijsbruine

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Op 2 augustus 2018 is van: BASF Nederland B.V. Postbus 1019 6801 MC ARNHEM een

Nadere informatie

Herkennen van ziekten en plagen in tomaat. Productschap Tuinbouw

Herkennen van ziekten en plagen in tomaat. Productschap Tuinbouw Herkennen van ziekten en plagen in tomaat Wageningen UR Glastuinbouw Wageningen UR Glastuinbouw Productschap Tuinbouw Virussen Pepinomozaïekvirus (PepMV) Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) Tomatengeelkrulbladvirus

Nadere informatie

122 JUNI 2014. Retengo Plust in suikerbieten. Retengo Plust in suikerbieten

122 JUNI 2014. Retengo Plust in suikerbieten. Retengo Plust in suikerbieten 122 JUNI 2014 INFO Retengo Plust in suikerbieten Suikerbieten zijn de laatste jaren tot één van de rendabelste teelten in het bouwplan van veel landbouwbedrijven geworden. De bietenteelt wordt echter steeds

Nadere informatie

Bio Fruit Advies. Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond

Bio Fruit Advies. Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond Bio Fruit Advies Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond Geleide schurftbestrijding met RIMpro in geïntegreerde of biologische appel- en perenteelt Marc Trapman 29 februari 2004 Tel: +31 (0)345 502627

Nadere informatie

Initium : de nieuwe werkzame stof. Tegen de plaag Uitstekende blad- en stengelbescherming Uitzonderlijke regenvastheid.

Initium : de nieuwe werkzame stof. Tegen de plaag Uitstekende blad- en stengelbescherming Uitzonderlijke regenvastheid. Initium : de nieuwe werkzame stof Tegen de plaag Uitstekende blad- en stengelbescherming Uitzonderlijke regenvastheid www.orvego.be De nieuwe innovatieve molecule voor de bestrijding van de aardappelziekte

Nadere informatie

bladschimmelherkenning

bladschimmelherkenning IRS Van Konijnenburgweg 24 4611 HL Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: bladschimmel@irs.nl http://www.irs.nl Workshop bladschimmelherkenning Bram Hanse, Elma Raaijmakers, Ellen van Oorschot www.irs.nl/bladschimmel

Nadere informatie

UW PRODUCT LANGER VITAAL! Glastuinbouw Luna PRIVILEGE

UW PRODUCT LANGER VITAAL! Glastuinbouw Luna PRIVILEGE UW PRODUCT LANGER VITAAL! UW PRODUCT LANGER VITAAL! Luna PRIVILEGE, het eerste product op basis van de nieuwe actieve stof fluopyram, biedt een nieuwe en unieke oplossing tegen een breed spectrum aan schimmels

Nadere informatie

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe. EH 859 Door: ing.h.w.g.floot

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe. EH 859 Door: ing.h.w.g.floot Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe EH 859 Door: ing.h.w.g.floot Inleiding In de tarweteelt is de bestrijding van blad- en aarziekten eigenlijk ieder jaar nodig om een maximale financiële

Nadere informatie

PRAKTIJKMEDEDELlROo. If

PRAKTIJKMEDEDELlROo. If STICHTING LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK LISSE PRAKTIJKMEDEDELlROo. If Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse Een bladvlekkenziekte bij narcissen (Stagonospora curtisii) en mogelijkheden

Nadere informatie

ELKE AARDAPPEL VERDIENT DE BESTE BESCHERMING.

ELKE AARDAPPEL VERDIENT DE BESTE BESCHERMING. ELKE AARDAPPEL VERDIET DE BESTE BESCHERMIG. Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere fasen in de levenscyclus van de

Nadere informatie

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Vroeg beginnen is eerder winnen Uw uien verdienen de beste bescherming. Daarom is het de hoogste tijd voor een middel dat al vroeg in het groeiseizoen

Nadere informatie

Praktijkgids. Herkenning bladaantastingen in suikerbieten

Praktijkgids. Herkenning bladaantastingen in suikerbieten Praktijkgids Herkenning bladaantastingen in suikerbieten Herken de bladschimmels op tijd Diagnose Om de bietenteelt rendabel te houden, moeten de teeltkosten zo laag mogelijk blijven. Voor de bestrijding

Nadere informatie

Relatie bodemstructuurbodemschimmels

Relatie bodemstructuurbodemschimmels Relatie bodemstructuurbodemschimmels? PCS Destelbergen 30 november 2011 Fons Vanachter Schimmels : wat? Wat zijn schimmels of zwammen? Microscopische organismen : micro-organismen Vruchtlichamen soms zichtbaar

Nadere informatie

VERDERA B 4 (Gliocladium catenulatum J1446)

VERDERA B 4 (Gliocladium catenulatum J1446) TER BESTRIJDING VAN Verdera B 4 is een biofungicide dat sporen en mycelium van de antagonistische schimmel G. catenulatum bevat. Deze antagonist wordt door hommels verspreid (Flying Doctors System) om

Nadere informatie

Het begint met ons. www.kws.com

Het begint met ons. www.kws.com www.kws.com KWS Benelux BV Einsteinstraat 33 3281 NJ Numansdorp tel.: 0186-657506 fax: 0186-657507 E-mail J. Buis@kws.de www.kws.com Het begint met ons. Inleiding Inhoudsopgave Bladgezondheid is een belangrijk

Nadere informatie

Screeningsonderzoek bestrijding Fusarium in Buxus sempervirens

Screeningsonderzoek bestrijding Fusarium in Buxus sempervirens Screeningsonderzoek bestrijding Fusarium in Buxus sempervirens November 2013 Cultus Agro Advies BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Uitvoering 2.1 Doel van het screeningsonderzoek 2.2 Opzet screeningsonderzoek

Nadere informatie

18 July 2012 FRUITTEELTBERICHT NO. 88

18 July 2012 FRUITTEELTBERICHT NO. 88 Centrale Adviesdienst Fruitteelt BV Zandweistraat 20 / Postbus 42 4180 BA WAARDENBURG T : (0418) 655 927 F : (0418) 655 941 E : info@caf.nl I : www.caf.nl 18 July 2012 FRUITTEELTBERICHT NO. 88 SPECIAL

Nadere informatie

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei. Hoe stel ik de juiste diagnose?

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei. Hoe stel ik de juiste diagnose? Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Hoe stel ik de juiste diagnose? Elma Raaijmakers, Bram Hanse, Peter Wilting, Ellen van Oorschot en Marco Bom Bergen op Zoom, 15 oktober 2015 Workshop Korte

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.6 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Voorzorgsmaatregelen: SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen

Nadere informatie

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering:

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf Verpakking: 10 x 1 l en 1 x 10 l Gevarenaanduidingen: H412 Schadelijk voor in het water

Nadere informatie

Welke info? weersfactoren!! vatbaarheid gewas besmettingsbronnen. IPM: eerst info, dan fyto. Netwerk van 48 automatische weerstations in Vlaanderen

Welke info? weersfactoren!! vatbaarheid gewas besmettingsbronnen. IPM: eerst info, dan fyto. Netwerk van 48 automatische weerstations in Vlaanderen IPM: eerst info, dan fyto Aardappelziekte (P. infestans) Alternaria (A. solani) Polycyclische schimmel ziekten in aardappelen Aardappelziekte (P. infestans) weersfactoren!! vatbaarheid gewas besmettingsbronnen

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 10318 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

Maximaal aantal toepassingen. Maximale dosering (middel) per toepassing. 0,4 L/ha 0,4 L/ha 2 per teeltcyclus. 0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 keer in het najaar

Maximaal aantal toepassingen. Maximale dosering (middel) per toepassing. 0,4 L/ha 0,4 L/ha 2 per teeltcyclus. 0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 keer in het najaar HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 28 juli 2015 Actueel WG van het middel Score 250 EC, 11453 N Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy

Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Spirit en Mirage Plus tegen roest - Consultancy Projectnummer PT: 14216.12 In opdracht van: Productschap Tuinbouw Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Uitgevoerd door: Cultus Agro Advies Zandterweg 5 5973 RB

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA van het middel Switch, N W.6

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA van het middel Switch, N W.6 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WGGA van het middel Switch, 12819 N W.6 1 juli 2016 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24591 28 april 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 april 2017, nr. 17060593, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Valse meeldauw in zonnebloemen. Marjan de Boer, Suzanne Breeuwsma, Jan van der Bent, Rik de Werd en Frank van der Helm

Valse meeldauw in zonnebloemen. Marjan de Boer, Suzanne Breeuwsma, Jan van der Bent, Rik de Werd en Frank van der Helm Valse meeldauw in zonnebloemen Marjan de Boer, Suzanne Breeuwsma, Jan van der Bent, Rik de Werd en Frank van der Helm Probleem in zonnebloemen Valse meeldauw (Plasmopara halstedii) > oomyceet In Nederland,

Nadere informatie

Zwartvruchtrot slaat toe

Zwartvruchtrot slaat toe Zwartvruchtrot slaat toe Wendy van Hemelrijck, Proefcentrum Fruitteelt vzw Matty Polfliet, Henny Balkhoven Fruitconsult Inleiding 2013 zal herinnerd worden als een apart jaar voor de fruitteelt. Het seizoen

Nadere informatie

Malvin WG spuitkorrel Toelatingsnummer: 6782 N W.13 Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: Captan Gehalte: 80% Inhoud: 5 kg

Malvin WG spuitkorrel Toelatingsnummer: 6782 N W.13 Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: Captan Gehalte: 80% Inhoud: 5 kg Malvin WG spuitkorrel Toelatingsnummer: 6782 N W.13 Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: Captan Gehalte: 80% Inhoud: 5 kg GEVAAR Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Nadere informatie

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals

Nadere informatie

Actieve stof: Fluopyram

Actieve stof: Fluopyram Luna PRIVILEGE Productinformatie en een botrytisproef Plantgezondheidsdag Jan Hulst Bayer CropScience Actieve stof: Fluopyram Copyright 2013 J. Hulst Bayer CropScience, Mijdrecht Fluopyram biologische

Nadere informatie

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99 Een uniek duo Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 2 21-179 179-99 Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere

Nadere informatie

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet onion_diseases_card_2013_04_nl_press.indd 1 2013.04.11. 14:27:37 Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gebeurt in goed vertrouwen, maar dient

Nadere informatie

Fungicide WAARSCHUWING. Werkzame stof: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4

Fungicide WAARSCHUWING. Werkzame stof: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Merpan Spuitkorrel Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere fruit, bloembollen en boomteelt zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg.

Nadere informatie

Score 250 EC, toelatingsnummer N W.7, bij etiketinstructie versie 9

Score 250 EC, toelatingsnummer N W.7, bij etiketinstructie versie 9 Score 250 EC, toelatingsnummer 11453 N W.7, bij etiketinstructie versie 9 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van

Nadere informatie

Switch. Schimmelbestrijdingsmiddel voor de bedekte teelt op substraat van bloemisterijgewassen en aardbeien. Wat doet Switch?

Switch. Schimmelbestrijdingsmiddel voor de bedekte teelt op substraat van bloemisterijgewassen en aardbeien. Wat doet Switch? Switch Schimmelbestrijdingsmiddel voor de bedekte teelt op substraat van bloemisterijgewassen en aardbeien Wat is Switch? Switch is een uniek fungicide voor een langdurige effectieve bestrijding van een

Nadere informatie

Thuis bestuderen Aardappelen signalen blz. 52 t/m 85

Thuis bestuderen Aardappelen signalen blz. 52 t/m 85 Aardappelteelt Programma voor vandaag: De belangrijke aardappelziekten PowerPoint presentaties Thuis bestuderen Aardappelen signalen blz. 52 t/m 85 Planning Toets deel 2 Woe, 9. november (ziekten, plagen,

Nadere informatie

TEGEN SCHIMMELS UN inhoud: 10 L e. Batch nr: zie verpakking

TEGEN SCHIMMELS UN inhoud: 10 L e. Batch nr: zie verpakking TEGEN SCHIMMELS werkzame stof: 500 g/l captan formulering: suspensieconcentraat (SC) toelatingsnummer: 12892N vorstvrij bewaren goed schudden voor gebruik nooit de verpakking open laten staan Geregistreerd

Nadere informatie

De unieke combinatie in Phytophthorabestrijding

De unieke combinatie in Phytophthorabestrijding De unieke combinatie in Phytophthorabestrijding Banjo orte - Krachtig, breed en gemakkelijk! 3 Introductie Banjo orte is het nieuwe aardappelfungicide van Makhteshim-Agan. Dankzij de unieke Inhoud combinatie

Nadere informatie

Fungicide. Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig

Fungicide. Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Captosan 500 SC Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere bloembollen en fruit zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg.

Nadere informatie

Actueel WG van het middel Karma, N W.4. 2 november 2018

Actueel WG van het middel Karma, N W.4. 2 november 2018 Actueel WG van het middel Karma, 13854 N W.4 2 november 2018 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel

Nadere informatie

PlantoSys. productoverzicht & toepassingen. Argicin Plus Deze EG-meststof is een mix van gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur +

PlantoSys. productoverzicht & toepassingen. Argicin Plus Deze EG-meststof is een mix van gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur + PlantoSys productoverzicht & toepassingen PlantoSys ontwikkelt systemen om in verschillende teelten de planteigen afweer te versterken. Door middel van inzet van salicylzuur (zie voor uitleg laatste pagina),

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE Nimrod Vloeibaar Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, komkommer, roos, vaste plant FUNGICIDE Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Formulering:

Nadere informatie

typographica 1 KG Fungicide Use only for corrections X print-pdf (for server upload) Toelatingsnr: N I REF: Size: Plan: Date:

typographica 1 KG Fungicide Use only for corrections X print-pdf (for server upload) Toelatingsnr: N I REF: Size: Plan: Date: 1 KG Toelatingsnr: 12130 N W5 NL05619423I Fungicide PMR: Size: Plan: Date: 05619423I 106x203 mm 3898d 8.3.13 NL00072333M 9 Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie UN 3077 Volg de

Nadere informatie

Tot de laatste korrel robuust in de strijd tegen Phytophthora.

Tot de laatste korrel robuust in de strijd tegen Phytophthora. Tot de laatste korrel robuust in de strijd tegen Phytophthora. www.valbon.nl Gebruiksvriendelijke spuitkorrel (WDG) Phytophthora infestans Aardappelziekte ligt altijd op de loer Een geslaagde teelt van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28372 24 mei 2018 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15 mei 2018, nr. 18089234, houdende

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel Collis, N W.8 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel Collis, N W.8 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel Collis, 12504 N W.8 1 juli 2016 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als

Nadere informatie

5.2.4 Rhizoctonia. 5.2.4.3 De ziekte. In deze paragraaf wordt verwezen naar foto s. Deze kunt u vinden op de website als bijlage bij 5.2.4.

5.2.4 Rhizoctonia. 5.2.4.3 De ziekte. In deze paragraaf wordt verwezen naar foto s. Deze kunt u vinden op de website als bijlage bij 5.2.4. 5.2.4 Rhizoctonia AUTEUR EN CONTACTPERSOON: HANS SCHNEIDER De bodemschimmel Rhizoctonia solani veroorzaakt wortelbrand en wortelrot in suikerbieten. Bij zware aantasting gaan hele percelen verloren. Rotte

Nadere informatie

Dosering (middel) per toepassin g. (middel) toepassingen. water) 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water)

Dosering (middel) per toepassin g. (middel) toepassingen. water) 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water) Actueel WG van het middel Captosan 500 SC, 10104 N W.14 31 augustus 2018 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende

Nadere informatie

Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings

Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings Programma lezing Terugblik vanaf 2012 Proef BASF en labtesten Verschil Pestalotiopsis - Phytophthora Foto s uit de praktijk Over

Nadere informatie

BLADZIEKTEN IN DE BIET IN EEN IPM PERSPECTIEF

BLADZIEKTEN IN DE BIET IN EEN IPM PERSPECTIEF BLADZIEKTEN IN DE BIET IN EEN IPM PERSPECTIEF Juni 2016 Barbara Manderyck & Françoise Vancutsem - KBIVB IPM= 3 basisprincipes 2 PREVENTIE of schade vermijden MONITORING = WAARNEMINGEN INTERVENTIE= BESTRIJDING

Nadere informatie

Schimmels in maïs Kiemschimmels Wortelverbruining Builenbrand Stengelrot Kolfsteelrot Bladvlekkenziekte Rhizoctonia Roest

Schimmels in maïs Kiemschimmels Wortelverbruining Builenbrand Stengelrot Kolfsteelrot Bladvlekkenziekte Rhizoctonia Roest Schimmels in maïs Er zijn verschillende schimmels die schade kunnen veroorzaken in maïs. Tot nu toe bestrijdt men alleen de kiemschimmels met chemische middelen. Bij de schimmelziekten stengelrot, kolfsteelrot

Nadere informatie

Koolzaadbericht nr 03 mei 2013 Koolzaadsnuitkever -Sclerotinia

Koolzaadbericht nr 03 mei 2013 Koolzaadsnuitkever -Sclerotinia Koolzaadbericht nr 03 mei 2013 Koolzaadsnuitkever -Sclerotinia 1. Stand van het gewas (observatie 7mei) Op vandaag zijn alle percelen volop in bloei. Op de percelen met een egale gewasstand, behalen we

Nadere informatie

Analyse van residugegevens en spuitschema s in kleinfruit (rode bes)

Analyse van residugegevens en spuitschema s in kleinfruit (rode bes) Analyse van residugegevens en spuitschema s in kleinfruit (rode bes) Marcel Wenneker Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, onderdeel van Wageningen UR Maart 0 Rapportnr.

Nadere informatie

Maximale dosering (middel) per toepassing. Maximaal aantal toepassingen. 0,5 L/ha 0,5 L/ha 1 keer in het voorjaar. 0,225 L/ha 3 per 12 maanden

Maximale dosering (middel) per toepassing. Maximaal aantal toepassingen. 0,5 L/ha 0,5 L/ha 1 keer in het voorjaar. 0,225 L/ha 3 per 12 maanden HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 28 juli 2015 Actueel WG van het middel Score 250 EC, 11453 N Wettelijk Gebruiksvoorschrif Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Hoe stel ik de juiste diagnose? Elma Raaijmakers, Peter Wilting, Ellen van Oorschot, Bram Hanse en Marco Bom Rolde, 2 september 2014 Workshop Korte uitleg:

Nadere informatie

UN Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

UN Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Bayer CropScience SA-NV Postbus 231 3640 AE Mijdrecht Tel. 0297-280618 NL00072317K Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie UN 3077 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens

Nadere informatie

Fungicide. Belangrijke voordelen. Bemerkingen. WG 26.7 % boscalid % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B

Fungicide. Belangrijke voordelen. Bemerkingen. WG 26.7 % boscalid % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B Fungicide Gedeponeerd handelsmerk BASF. 02/2014 WG 26.7 % boscalid + 6.7 % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B Belangrijke voordelen Zeer krachtige werking Buitengewone doeltreffendheid Uitzonderlijk breed

Nadere informatie

Mycosphaerella. 2 e teelt Proefstation voor de Groenteteelt v.z.w. Sint-Katelijne-Waver

Mycosphaerella. 2 e teelt Proefstation voor de Groenteteelt v.z.w. Sint-Katelijne-Waver Mycosphaerella 2 e teelt 2014 Dit onderzoek is gerealiseerd i.s.m. Lava, ADLO, GMO & KBC Proefopzet : Hogedraadteelt Opkweekmethode Ras Plantafstand Substraat steenwolpot 10 cm Kurios 2,4 planten/m² Steenwol

Nadere informatie

Afspuitschema 2017 Eind augustus start de pluk van de bewaarrassen, tijd om je planning te maken.

Afspuitschema 2017 Eind augustus start de pluk van de bewaarrassen, tijd om je planning te maken. Afspuitschema 2017 Eind augustus start de pluk van de bewaarrassen, tijd om je planning te maken. Wijzigingen Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen. Belangrijkste wijzigingen van afgelopen

Nadere informatie

Dosering (middel) per toepassing. 0,05% (50 ml per 100 L water) ml per 100 L water) ml per 100 l water)

Dosering (middel) per toepassing. 0,05% (50 ml per 100 L water) ml per 100 L water) ml per 100 l water) Luna Experience Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2Hisothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Voorzorgsmaatregelen: SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 oktober 2014 tot uitbreiding van de

Nadere informatie

Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte. met de medewerking van

Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte. met de medewerking van Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte met de medewerking van De aardappelziekte De aardappelziekte wordt veroorzaakt door Phytophthora infestans, een schimmelachtig organisme.

Nadere informatie

Workshop Voorjaarsproblemen

Workshop Voorjaarsproblemen Workshop Voorjaarsproblemen Hoe stel ik de juiste diagnose? Bram Hanse, Peter Wilting, Ellen van Oorschot en Marco Bom Valthermond, 24 juni 2015 Workshop Korte uitleg: hoe stel ik de juiste diagnose? Aan

Nadere informatie

PRAKTIJKADVIES. Phytophthora ramorum. en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden

PRAKTIJKADVIES. Phytophthora ramorum. en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden PRAKTIJKADVIES Phytophthora ramorum en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden PRAKTIJKADVIES SEPTEMBER 2004 Het Bosschap, Zeist Vormgeving: HBG Design bv, Nieuwegein Foto s: Plantenziektenkundige

Nadere informatie

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Prunus persica var. nucipersica

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Prunus persica var. nucipersica Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten Ziekten en plagen van Prunus persica var. nucipersica nectarine, nectarijn, brignolen, gladde perzik Prunus is een enorm en gevarieerd geslacht

Nadere informatie

Vrijheid in exporteren van appels en peren. Nieuw: Affirm

Vrijheid in exporteren van appels en peren. Nieuw: Affirm Vrijheid in exporteren van appels en peren. Nieuw: Affirm TM Met Affirm gaat fruit de hele wereld rond Want Affirm is dé nieuwe rupsenbestrijder in appels en peren. Onmisbaar vanwege zijn effectiviteit

Nadere informatie

water dispergeerbaar granulaat diisobutylnaftaleensulfonzuur natriumzout

water dispergeerbaar granulaat diisobutylnaftaleensulfonzuur natriumzout Signum Toelatingsnummer 12630 N W.13 Productgroep: fungicide Formulering: water dispergeerbaar granulaat Werkzame stoffen: 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobine De identiteit van alle stoffen in het

Nadere informatie

Regalis Plus. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.1. Water dispergeerbaar granulaat WAARSCHUWING. Gevarenaanduidingen:

Regalis Plus. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.1. Water dispergeerbaar granulaat WAARSCHUWING. Gevarenaanduidingen: Regalis Plus Toelatingsnummer 14343 N W.1 Productgroep: groeiregulator Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: 100g/kg prohexadion-calcium Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING H317 H411

Nadere informatie

24 September 2013 FRUITTEELTBERICHT NO. 92

24 September 2013 FRUITTEELTBERICHT NO. 92 Centrale Adviesdienst Fruitteelt BV Zandweistraat 20 4181 CG WAARDENBURG T : (0418) 655 927 F : (0418) 655 941 E : info@caf.nl I : www.caf.nl Beschermt teelt en telers... 24 September 2013 FRUITTEELTBERICHT

Nadere informatie

Schimmels R. van Wesemael bv / JVD 1

Schimmels R. van Wesemael bv / JVD 1 Schimmels 2-3-2016 R. van Wesemael bv / JVD 1 Schurft Zwartvruchtrot Onderwerpen Heksenbezemziekte Bacterievuur 2-3-2016 R. van Wesemael bv / JVD 2 Spuitschema mengproef Aantasting bladeren Aantasting

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. BIJLAGE III WG van het middel FLINT N W.9

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. BIJLAGE III WG van het middel FLINT N W.9 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE III WG van het middel FLINT. 12289 N W.9 16 september 2016 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het

Nadere informatie

Fungicide voor teelten van appel, peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven.

Fungicide voor teelten van appel, peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven. Luna Experience Fungicide voor teelten van appel, peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven. Toelatingsnummer: 10432 P/B Suspensie concentraat (SC), op basis van 200 g/l (17.7 %) fluopyram

Nadere informatie

Waarom hygiëne? Problemen in teelt voorkomen

Waarom hygiëne? Problemen in teelt voorkomen Waarom hygiëne? Problemen in teelt voorkomen - Phytophthora capsici (pt 2012) - Fusarium F. solani: stengel en voetrot (uitval) oa F. oxysporum en F. lactis (binnenrot) Aanpak teeltwisseling belangrijk:

Nadere informatie

hagelschade (geen open) sorteerschade ( > dan 24 uur na sortering) Perenbladvlo 5% vd vruchten met een max opp. van 0,5 cm2

hagelschade (geen open) sorteerschade ( > dan 24 uur na sortering) Perenbladvlo 5% vd vruchten met een max opp. van 0,5 cm2 Conference versie: 27-10-11 Klasse 1.1 Grond Kleur (zie foto's) Grondkleur afwijking Bronskleur is geen keurcriterium kleur 1 5 % kleur 2 hol en vuchtvlees bruin open beschadigin gen - Rot/ stek - Scald

Nadere informatie

DACOM WAARNEMINGSTABELLEN ZIEKTEMANAGEMENT - ALLE BESCHIKBARE GEWASSEN

DACOM WAARNEMINGSTABELLEN ZIEKTEMANAGEMENT - ALLE BESCHIKBARE GEWASSEN DACOM STABELLEN ZIEKTEMANAGEMENT - ALLE BESCHIKBARE GEWASSEN 1 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 3 AARDAPPEL -6 AARDBEI -8 BIET DRUIF..1-11 KOOL 1-13 LELIE 1 PEEN..1-16 PREI.1 SELDERIJ 18 TOMAAT..1 TULP. UI 1-

Nadere informatie