Fungicide. Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fungicide. Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig"

Transcriptie

1 Captosan 500 SC Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere bloembollen en fruit zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg. Werkzame stof: Captan 500 g/l (41 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: FRAC M4 Toelatgsnummer: 10104N W.10 Toelatgshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nederland 10 L Scan voor gebruik ANECASNL10LT/03/A E201508

2 Captosan 500 SC Fungicide Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Captan (41 % w/w) Toelatgsnummer 10104N W.10 Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Voor gebruiksaanwijzg: zie boekje STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL - GEVARENAANDUIDINGEN H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker. H400: Zeer giftig voor het water levende organismen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P501: Inhoud/verpakkg afvoeren naar zamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN EUH401: Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. HERBETREDEN Kassen na een gewas- of ruimtebehandelg uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur is geventileerd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen. HANTEREN EN OPSLAG Aanrakg met de ogen vermijden. Damp niet ademen. Achter slot bewaren gesloten origele verpakkg. Vorstvrij bewaren een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakkg mag niet worden hergebruikt. GEVARENAANDUIDINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN VOORZORGSMAATREGELEN SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakkg geen water verontreigt. P102: Buiten het bereik van kderen houden. P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzgen raadplegen. P280: Beschermende handschoenen en beschermende kledg dragen. WAARSCHUWING Deze verpakkg is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven. NEDERLAND UN 3082 ANECASNL10LT/03/B D201508

3 Captosan 500 SC Fungicide Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Captan (41 % w/w) Toelatgsnummer 10104N W.10 Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Voor gebruiksaanwijzg: zie boekje STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL - GEVARENAANDUIDINGEN H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker. H400: Zeer giftig voor het water levende organismen. VOORZORGSMAATREGELEN SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakkg geen water verontreigt. P102: Buiten het bereik van kderen houden. P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzgen raadplegen. P280: Beschermende handschoenen en beschermende kledg dragen. Deze verpakkg is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven. NEDERLAND UN 3082 P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P501: Inhoud/verpakkg afvoeren naar zamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN EUH401: Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. HERBETREDEN Kassen na een gewas- of ruimtebehandelg uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur is geventileerd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen. HANTEREN EN OPSLAG Aanrakg met de ogen vermijden. Damp niet ademen. Achter slot bewaren gesloten origele verpakkg. Vorstvrij bewaren een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakkg mag niet worden hergebruikt. WAARSCHUWING hier openen ANECASNL10LT/03/B D GEVARENAANDUIDINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN EERSTE HULP GEBRUIK & DOSIS

4 EERSTE HULP MAATREGELEN Inademg Het slachtoffer de frisse lucht brengen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakkg. Contact met de huid Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp roepen dien zich een ongewenste uitwerkg ontwikkelt. Contact met de ogen Het oog gedurende muten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knipperen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen. Inname Laten braken. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. De mond spoelen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen. EERSTE HULP ADVIES VOOR DE ARTS Symptomatisch behandelen. Contacteer het Nationaal Vergiftiggen Informatie Centrum (alleen professionele hulpverleners) voor bijkomende lichtgen.

5 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdgsmiddel de volgende toepassgsgebieden (volgens Defitielijst toepassgsgebieden versie 2.0, CTGB juni 2011) onder de vermelde toepassgsvoorwaarden: Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Appel Schurft 1 0,2 % (200 2,8 L/ha 15 61,2 L/ha ,75 L/ha Bewaarrot 3 Bewaarschurft 1 2,8 L/ha 4 7 Vruchtboomkanker 4 0,4 % (400 4,0 L/ha 2 Peer Schurft 5 Zwartvruchtrot 15 0,2% (200 2,8 L/ha 15 61,2 L/ha ,75 L/ha Bewaarrot 3 Bewaarschurft 5 2,8 L/ha 4 7 Vruchtboomkanker 4 0,4 % (400 4,0 L/ha 2 GEBRUIK & DOSIS

6 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Aardbei (onbedekte Vruchtrot (grauwe schimmel) 6 g per 100 L 1,5 L/ha 2 3,0 L/ha Aardbei (bedekte Vruchtrot (grauwe schimmel) 6 3,0 L/ha 2 6,0 L/ha Aalbes (onbedekte van bloei tot ede bloei Bloesemrot (grauwe schimmel) 6 3,0 L/ha 3 18,0 L/ha ,0 L/ha 2 na wtersnoei 3,0 L/ha Aalbes (bedekte van bloei tot Bloesemrot en vruchtrot 6 3,0 L/ha 6 27,0 L/ha ,0 L/ha 2 na wtersnoei 3,0 L/ha 1 - -

7 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Kruisbes (onbedekte van bloei tot ede bloei Bloesemrot (grauwe schimmel) 6 3,0 L/ha 3 18,0 L/ha ,0 L/ha 2 na wtersnoei 3,0 L/ha Kruisbes (bedekte van bloei tot Bloesemrot en vruchtrot 6 L water 3,0 L/ha 6 27,0 L/ha ,0 L/ha 2 na wtersnoei 3,0 L/ha Blauwe bes (onbedekte van bloei tot ede bloei Bloesemrot (grauwe schimmel) 6 3,0 L/ha 3 18,0 L/ha ,0 L/ha 2 na wtersnoei 6 3,0 L/ha 1 - -

8 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Blauwe bes (bedekte van bloei tot Bloesemrot en vruchtrot 6 L water 3,0 L/ha 6 27,0 L/ha ,0 L/ha 2 na wtersnoei 3,0 L/ha Braam (onbedekte van bloei tot ede bloei Bloesemrot 6 3,0 L/ha 3 18,0 L/ha ,0 L/ha 3 Braam (bedekte van bloei tot ede bloei Bloesemrot 6 3,0 L/ha 6 27,0 L/ha ,0 L/ha 3 Framboos (onbedekte van bloei tot ede bloei Bloesemrot 6 3,0 L/ha 3 18,0 L/ha Didimellastengelziekte 2 3,0 L/ha 3

9 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Framboos (bedekte van bloei tot ede bloei Bloesemrot 6 3,0 L/ha 6 27,0 L/ha Didimellastengelziekte 2 3,0 L/ha 3 Anemonen, wol (BBCH 12-39, 2de blad zichtbaar knolvormg begt) Colletotrichum 1,65 L/ha 1,65 L/ha 5 per teeltcyclus 19 8,25 L/ha per teeltcyclus Ranonkels, wol (BBCH 12-39, 2de blad zichtbaar knolvormg begt) Colletotrichum 1,65 L/ha 1,65 L/ha 5 per teeltcyclus 19 8,25 L/ha per teeltcyclus Bloembollen van tulp (vermeerdergs Dompelbehandelg L per 100L 1,4 % (1,4 water Bolbloemen van tulp (bloemen Dompelbehandelg (0,55 L 0,55 % per 100 L

10 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Bloemknollen van gladiool (vermeerdergsteelt van kralen) m.u.v. Gladiolus nanus en Gladiols colvilii Dompelbehandelg na warmwaterbehandelg of L per 100L 1,1 % (1,1 Dompelbehandelg L per 100 L 2,2 % (2,2 - Bloemknollen en knolbloemen van gladiool (vermeerdergsteelt van pitten en bloemen, m.u.v Gladiolus nanus en Gladiols colvilii Dompelbehandelg 1,1 % (1,1L per 100L Bloembol- en bloemknolgewassen van Gladiolus nanus en Gladiols colvilii Dompelbehandelg 2,2 % (2,2L per 100L

11 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Bloembollen van lelie (vermeerdergs Dompelbehandelg voor of na warmwaterbehandelg 2,2 % (2,2L per 100L Bloembollen van lelie (niet grondgebonden bedekte bloemen Dompelbehandelg 1,1 % (1,1L per 100L Bolbloemen van lelie (onbedekte bloemen Dompelbehandelg 1,1 % (1,1L per 100L Bloembollen van grofbollige narcis) (vermeerdergs Dompelbehandelg warmwaterbad (0,28L per 0,28 % 100 Bloembollen van miatuur narcis (vermeerdergs Dompelbehandelg warmwaterbad L per 100 L 1,1 % (1,1

12 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Bolbloemen van miatuur narcis (bloemen Dompelbehandelg L per 100 L 1,1 % (1,1 * Bolbloemen van grofbollige narcis (niet grondgebonden bloemen Dompelbehandelg 1,1 % (1,1L per 100L Bloembollen en bolbloemen van hyact (vermeerdergsteelt en bloemen Dompelbehandelg 1,1 % (1,1L per 100L Bloembolen bloemknolgewassen van iris (vermeerdergsteelt en bloemen Dompelbehandelg 1,1 % (1,1L per 100L Bloemknollen en knolbloemen van krokus (vermeerdergsteelt en bloemen Dompelbehandelg 1,1 % (1,1L per 100L Bloemknollen van Anemoon (vemeerdergsteelt van wol) Plantgoedbehandelg 545 ml per 10 kg wol

13 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Bloemknollen en knolbloemen van Anemoon (vermeerdergsteelt m.u.v. wol en bloemen Dompelbehandelg 1,65 % (1,65 L per 100 L Overige bloembol en bloemknolgewassen (bijgoed), die het voorjaar geplant worden (vermeerdergsteelt en bloemen Dompelbehandelg 1 % (1,0 L per 100 L Boomkwekerijgewassen (bedekte Blad- en twijgziekte 7 Schurft 8 Roetdauw 9,10,11 Oortjesziekte 12 0,25 0,35 % ( ,5 L/ha 5 17,5 L/ha 10 - Vaste planten (bedekte Bladvlekkenziekte 13 Vlekkenziekte 14 0,25 0,35 % ( ,5 L/ha 5 17,5 L/ ha 10 -

14 Toepassgsgebied Type toepassg Te bestrijden organisme Doserg per toepassg Maximale doserg per toepassg aantal toepassgen per teeltcyclus of aantal liter middel per 12 Mimum terval tussen toepassgen Veiligheidstermijn Bloemisterijgewassen (bedekte Bladvlekkenziekte 13 Oortjesziekte 12 Kiemplanteziekten 17 Voetrot 18 Krulbladziekte 19 Kroonrot 20 0,25 0,35 % ( ,2 L/ha 5 21,0 L/ha 10-1 Venturia aequalis 2 Didimella applanata 3 Gloeosporium 4 Nectria 5 Venturia pira 6 Botryotia fuckeliana 7 Venturia macularis 8 Venturia spp. 9 Dematiaceae 10 Exobasidium vaccii 11 Exobasidium rhododendri (Rododendronbladgast) 12 Exobasidium vaccii var. Japonicum 13 Ramularia agrestis (bladvlekkenziekte) 14 Mycocentrospora acera (vlekkenziekte) 15 Stemphylium vesicarium Complex of Penicillium spp., Colletotrichum spp., Pythium spp. 17 Botrytis sp., Thielaviopsis sp., Rhizoctonia sp. 18 Fusarium sp., Phytophthora sp., Cantrospora acera 19 Colletotrichum acutatum 20 Sclerotium spp.

15 Toepassgsvoorwaarden Om het water levende organismen te beschermen is de toepassg als schimmelbestrijdgsmiddel de teelt van appels en peren, met een maximale doserg van 4 L middel /ha, uitsluitend toegestaan wanneer percelen die grenzen aan oppervlaktewater de volgende maatregelen worden genomen: vóór 1 mei en het najaar vanaf het moment van 50% bladval: - het middel dient te worden verspoten met een Wannerspuit met reflectiescherm en venturidoppen; - het middel dient de eerste 20 meter grenzend aan de watergang te worden verspoten met een Venturidop waarbij de laatste bomenrij éénzijdig de richtg van het perceel bespoten dient te worden, of - het middel dient te worden verspoten met een tunnelspuit, of - een teeltvrije zone van 6 meter dient te worden aangehouden combatie met een maximale doserg van 1,8 L/ha, of - tussen de boomgaard en het oppervlaktewater dient een emissiescherm aanwezig te zijn combatie met een maximale doserg van 1,8 L/ha, of - naast het oppervlaktewater op de rand van het rijpad dient een wdhaag aanwezig te zijn combatie met een eenzijdige bespuitg van de buitenste bomenrij, met een maximale doserg van 1,8 L/ha, of - het middel dient verspoten te worden met een dwarsstroomspuit met reflectiescherm combatie met een maximale doserg van 1,6 L/ha. vanaf 1 mei tot aan het moment van 50% bladval: - het middel dient de eerste 20 meter grenzend aan de watergang te worden verspoten wordt met een Venturidop waarbij de laatste bomenrij éénzijdig de richtg van het perceel bespoten dient te worden, of - naast het oppervlaktewater op de rand van het rijpad dient een wdhaag aanwezig te zijn combatie met een eenzijdige bespuitg van de buitenste bomenrij, of - het middel dient te worden verspoten met een tunnelspuit of de Wannerspuit, of - een teeltvrije zone van 6 meter dient te worden,of - tussen de boomgaard en het oppervlaktewater dient een emissiescherm aanwezig te zijn, of - het middel dient verspoten te worden met een dwarsstroomspuit met reflectiescherm combatie met een maximale doserg van 3,9 L/ha, of - de bespuitg dient sensorgestuurd te worden uitgevoerd combatie met een maximale doserg van 3,7 L/ha, of - de buitenste bomenrij dient eenzijdig te worden bespoten de richtg van het perceel combatie met een maximale doserg van 3,1 L/ha, of - het middel dient te wordten verspoten met een dwarsstroomspuit combatie met een maximale doserg van 1,8 L/ha. Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets). Het middel is giftig voor waterorganismen, daarom zodanig toepassen dat het middel niet oppervlaktewater terechtkomt.

16 DISCLAIMER De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassg zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervargen. Wij garanderen die z de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de doserg etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werkg van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een mder goede werkg of schade ontstaan door toepassg van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassg.

17 Captosan 500 SC 2 x 10 L ANECASNL10LT/03/C S201508

18 Captosan 500 SC Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere bloembollen en fruit zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Captan (41 % w/w) Toelatgsnummer 10104N W.10 Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Voor gebruiksaanwijzg: zie boekje STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL - GEVARENAANDUIDINGEN H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker. H400: Zeer giftig voor het water levende organismen. VOORZORGSMAATREGELEN SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakkg geen water verontreigt. P102: Buiten het bereik van kderen houden. P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzgen raadplegen. P280: Beschermende handschoenen en beschermende kledg dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P501: Inhoud/verpakkg afvoeren naar zamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN EUH401: Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. HERBETREDEN Kassen na een gewas- of ruimtebehandelg uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur is geventileerd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen. HANTEREN EN OPSLAG Aanrakg met de ogen vermijden. Damp niet ademen. Achter slot bewaren gesloten origele verpakkg. Vorstvrij bewaren een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakkg mag niet worden hergebruikt. Werkzame stof: Captan 500 g/l (41 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: FRAC M4 WAARSCHUWING Toelatgsnummer: 10104N W.10 Toelatgshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nederland 2 x 10 L Scan voor gebruik NEDERLAND UN 3082 ANECASNL10LT/03/C X201508

19 ANECASNL10LT/03/E F201508

20 ANECASNL10LT/03/E F201508

21 APTOSAN 500 SC ADAMA

Fungicide WAARSCHUWING. Werkzame stof: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4

Fungicide WAARSCHUWING. Werkzame stof: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Merpan Spuitkorrel Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere fruit, bloembollen en boomteelt zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg.

Nadere informatie

5 KG FUNGICIDE. Captan 80 % w/w. Breedwerkend fungicide. Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer UN 3077 WAARSCHUWING

5 KG FUNGICIDE. Captan 80 % w/w. Breedwerkend fungicide. Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer UN 3077 WAARSCHUWING Merpan Spuitkorrel Captan 80 % w/w Breedwerkend fungicide Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer FUNGICIDE Werkzame st: Formulerg: Resistentiecode: Captan 80 % w/w Waterdisgeerbaar

Nadere informatie

Dosering (middel) per toepassin g. (middel) toepassingen. water) 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water)

Dosering (middel) per toepassin g. (middel) toepassingen. water) 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water) Actueel WG van het middel Captosan 500 SC, 10104 N W.14 31 augustus 2018 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende

Nadere informatie

Dosering (middel) per toepassing. 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water)

Dosering (middel) per toepassing. 0,25% (250 ml per 100 l water) Vruchtboomkanker 4 0,4% (400 ml per 100 l water) Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel Captosan 500 SC, 10104 N 26 april 2019 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Hersteld W.14 h Zoals vastgesteld bij het herstelde besluit op aanvraag Captosan 500 SC,

Nadere informatie

CAPTOSAN 500 SC. Fungicide ANECASNL10LT/04/A E201607

CAPTOSAN 500 SC. Fungicide ANECASNL10LT/04/A E201607 CAPTOSAN 500 SC Fungicide Werkzame stof: Captan 500 g/l (41 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: FRAC M4 Toelatgsnummer: 10104N W.12 Toelatgshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

Dosering. Maximale dosering. (middel) per. toepassing. toepassing

Dosering. Maximale dosering. (middel) per. toepassing. toepassing Actueel WG van het middel Captosan 500 SC W.13 25 mei 2018 Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens

Nadere informatie

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals

Nadere informatie

Fungicide. Breed werkend fungicide. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

Fungicide. Breed werkend fungicide. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Mirage Elan Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Breed werkend fungicide Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l (37,7 %

Nadere informatie

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide Mirage Plus 570 SC Zacht geformuleerd breedwerkend fungicide voor gebruik tegen vele schimmels op de bollen en in het gewas Fungicide Breed werkend fungicide Voor het gebruik in onder andere gladiool,

Nadere informatie

SPECIMEN SPIRIT. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten

SPECIMEN SPIRIT. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten SPIRIT Fungicide Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten Werkzame stof: Folpet 450 g/l (38,3 % w/w) Tebuconazool 100 g/l (8,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC)

Nadere informatie

Maximale dosering (middel) per toepassing. Dosering (middel) per toepassing. 0,15 %(150 g per 100 L water)

Maximale dosering (middel) per toepassing. Dosering (middel) per toepassing. 0,15 %(150 g per 100 L water) Actueel WG van het middel Merpan Spuitkorrel W.10 25 mei 2018 Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens

Nadere informatie

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol BANJO FORTE Fungicide Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Werkzame stof: Dimethomorf 200 g/l (17,0 % w/w) Fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING

MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING MERPAN SPUITKORREL Fungicide WAARSCHUWING Werkzame st: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Toelatgsnummer: 1142N W.9 Toelatgshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

SPECIMEN CAPTOSAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING

SPECIMEN CAPTOSAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING CAPTOSAN SPUITKORREL Fungicide WAARSCHUWING Werkzame st: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Toelatgsnummer: 11515N W.9 Toelatgshouder: ADAMA

Nadere informatie

Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring. Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring. Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met

Nadere informatie

Banjo Forte. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol

Banjo Forte. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Banjo Forte Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Fungicide Phytophthora bestrijding Voor het gebruik in consumptie-, zetmeel-, en pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

SPECIMEN PHANTOM. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten

SPECIMEN PHANTOM. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten PHANTOM Fungicide Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten Werkzame stof: Folpet 450 g/l (38,3 % w/w) Tebuconazool 100 g/l (8,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

SPECIMEN EPOX EXTRA 5 L. Fungicide. Innovatie tegen resistentie

SPECIMEN EPOX EXTRA 5 L. Fungicide. Innovatie tegen resistentie Innovatie tegen resistentie Werkzame stof: Epoxiconazool 50 g/l (4,1 % w/w) Folpet 375 g/l (30,7% w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: FRAC 3, M4 Toelatingshouder: ADAMA

Nadere informatie

5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden

5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Voor het gebruik in bieten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Ethofumesaat 200 g/l (19,8 % w/w)

Nadere informatie

Malvin WG spuitkorrel Toelatingsnummer: 6782 N W.13 Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: Captan Gehalte: 80% Inhoud: 5 kg

Malvin WG spuitkorrel Toelatingsnummer: 6782 N W.13 Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: Captan Gehalte: 80% Inhoud: 5 kg Malvin WG spuitkorrel Toelatingsnummer: 6782 N W.13 Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: Captan Gehalte: 80% Inhoud: 5 kg GEVAAR Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Nadere informatie

MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING

MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING MERPAN SPUITKORREL Fungicide WAARSCHUWING Werkzame st: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Toelatgsnummer: 1142N W.9 Toelatgshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING Op 24 mei 2016 is van: ADAMA Registrations B.V. Postbus 355

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Werkzame stof: Metamitron 525 g/l (45,1 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: HRAC 5, 4 Toelatingshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

SPECIMEN MERPAN FLOWABLE. Fungicide

SPECIMEN MERPAN FLOWABLE. Fungicide MERPAN FLOWABLE Fungicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Captan Gehalte: 500 g/l (41% w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: FRAC M4 10 L Toelatgsnummer: 12892N W.6 Toelatgshouder:

Nadere informatie

Magnate 100 SL 5 L. Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring

Magnate 100 SL 5 L. Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met

Nadere informatie

SPECIMEN MERPAN FLOWABLE. Fungicide

SPECIMEN MERPAN FLOWABLE. Fungicide MERPAN FLOWABLE Fungicide Werkzame stof: Captan Gehalte: 500 g/l (41% w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: FRAC M4 Toelatgsnummer: 12892N W.3 Toelatgshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

SPECIMEN. Fungicide. Werkzame stof: Captan Gehalte: 500 g/l (41 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: FRAC M4

SPECIMEN. Fungicide. Werkzame stof: Captan Gehalte: 500 g/l (41 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: FRAC M4 CAPTOSAN 500 SC Fungicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Captan Gehalte: 500 g/l (41 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: FRAC M4 10 L Toelatgsnummer: 10104N W.14 Toelatgshouder:

Nadere informatie

15585 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel VSM Captan 80 WG.

15585 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel VSM Captan 80 WG. HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel VSM Captan 80 WG 2 maart 2018 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

SPECIMEN MIRAGE PLUS 570 SC. 10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V. Fungicide

SPECIMEN MIRAGE PLUS 570 SC. 10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V. Fungicide MIRAGE PLUS 570 SC Fungicide Breedwerkend fungicide voor gebruik tegen bladvlekken en schimmels op de bol en veilig voor het gewas Scan voor gebruik Werkzame stof: Folpet Prochloraz Gehalte: 450 g/l (37,6

Nadere informatie

SPECIMEN POTAZIL 100 SL. Fungicide

SPECIMEN POTAZIL 100 SL. Fungicide Werkzame stof: Imazalil 100 g/l Gehalte: (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat Resistentiegroep: FRAC 3 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87 3832 GK LEUSDEN,

Nadere informatie

APOLLO SPECIMEN. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine Toelatingsnummer: 8794N W.7

APOLLO SPECIMEN. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine Toelatingsnummer: 8794N W.7 APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Toelatingshouder:

Nadere informatie

SPECIMEN MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING

SPECIMEN MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING MERPAN SPUITKORREL Fungicide Werkzame st: Captan Gehalte: 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat Resistentiecode: FRAC M4 WAARSCHUWING Toelatgsnummer: 1142N W.10 Toelatgshouder: ADAMA

Nadere informatie

SPECIMEN. Fungicide. Betrouwbaar door prestatie

SPECIMEN. Fungicide. Betrouwbaar door prestatie Betrouwbaar door prestatie Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation Werkzame stof: Gehalte: Difenoconazool 40 g/l (3,7 % w/w) Isopyrazam 100 g/l (9,3 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

SPECIMEN SULCOGAN 300 SC. Herbicide

SPECIMEN SULCOGAN 300 SC. Herbicide Werkzame stof: Sulcotrion 300 g/l (26,5 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: HRAC F2 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

Nadere informatie

MIRAGE PLUS 570 SC. 10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide

MIRAGE PLUS 570 SC. 10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide Fungicide Breedwerkend fungicide voor gebruik tegen bladvlekken en schimmels op de bol en veilig voor het gewas Werkzame stof: Gehalte: Folpet 450 g/l (37,6 % w/w) Prochloraz 120 g/l (11,4 % w/w) Aard

Nadere informatie

SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Insecticide. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten

SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Insecticide. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten Insecticide Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten Werkzame stof: Chloorpyrifos Gehalte: 250 g/l (23,5 % w/w) Aard van het preparaat: Capsule suspensie voor zaadbehandeling Resistentiecode:

Nadere informatie

SPECIMEN AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst

SPECIMEN AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst AMPERA Fungicide Voor een schone start en een gezonde oogst Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l (12,8% w/w) Aard van het preparaat: Emulsie, olie in water (EW) Resistentiecode:

Nadere informatie

SPECIMEN MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING

SPECIMEN MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING MERPAN SPUITKORREL Fungicide Werkzame st: Captan Gehalte: 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat Resistentiecode: FRAC M4 WAARSCHUWING Toelatgsnummer: 1142N W.9 Toelatgshouder: ADAMA

Nadere informatie

SPECIMEN POWERTWIN. 5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk van. Herbicide. Werkzame stof: Gehalte:

SPECIMEN POWERTWIN. 5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk van. Herbicide. Werkzame stof: Gehalte: Herbicide Werkzame stof: Gehalte: Ethofumesaat 200 g/l (19,8 % w/w) Fenmedifam 200 g/l (19,6 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC N, C1 Toelatingsnummer: 13185N W.1

Nadere informatie

Fox 480 SC 5 L. Herbicide. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden

Fox 480 SC 5 L. Herbicide. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Graszaad en graszoden vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Voor gebruik in graszaad en graszoden zoals gespecificeerd

Nadere informatie

FUNGICIDE. Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe. Breedwerkend fungicide

FUNGICIDE. Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe. Breedwerkend fungicide Ampera Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe FUNGICIDE Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l

Nadere informatie

Nimrod 250 EC 5 L. Fungicide. Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen. Unieke meeldauw bestrijding

Nimrod 250 EC 5 L. Fungicide. Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen. Unieke meeldauw bestrijding Nimrod 250 EC Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen Fungicide Unieke meeldauw bestrijding Voor gebruik in onder andere appels en aardbeien zoals gespecificeerd

Nadere informatie

SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Insecticide. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten

SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Insecticide. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten PYRISTAR 250 CF Insecticide Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten Werkzame stof: Chloorpyrifos 250 g/l (23,5 % w/w) Aard van het preparaat: Capsule suspensie voor zaadbehandeling (CF)

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Herstelbesluit In het besluit op de aanvraag voor de uitbreiding van de toelating van Captosan 500 SC, 20151483 NLKUG van 30 juni

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE Nimrod Vloeibaar Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, komkommer, roos, vaste plant FUNGICIDE Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Formulering:

Nadere informatie

SPECIMEN 5 L. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

SPECIMEN 5 L. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland www.adama.com 5 L Scan voor gebruik ANEUITNL5LT/03/A Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING Op 24 mei 2016 is van: ADAMA Registrations B.V. Postbus 355

Nadere informatie

SPECIMEN. Fungicide. De standaard in ziektebestrijding in suikerbieten ANESPYNL5LT/01/A B Scan voor gebruik

SPECIMEN. Fungicide. De standaard in ziektebestrijding in suikerbieten ANESPYNL5LT/01/A B Scan voor gebruik Fungicide De standaard in ziektebestrijding in suikerbieten Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Fenpropidin 375 g/l (37,8 % w/w) Difenoconazool 100 g/l (10,7 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar

Nadere informatie

SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden

SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspo-emulsie Resistentiegroep: C1, N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

APOLLO. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Toelatingsnummer: 8794N W.7. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

APOLLO. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Toelatingsnummer: 8794N W.7. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje APOLLO APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Suspensie concentraat

Nadere informatie

SPECIMEN TRIMAXX. Groeiregulator. Voorkomt legering door snelle opname

SPECIMEN TRIMAXX. Groeiregulator. Voorkomt legering door snelle opname Voorkomt legering door snelle opname Werkzame stof: Trinexapac-ethyl 175 g/l (18,0 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87

Nadere informatie

SPECIMEN. 5 L Goltix is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd. Herbicide

SPECIMEN. 5 L Goltix is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agan Ltd. Herbicide GOLTIX SC Herbicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: 700 g/l (58,3 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC C1 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE. 148x160mm

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE. 148x160mm 148x160mm Nimrod 250 EC Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, openbaar groen, roos, vaste plant Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Aard van het

Nadere informatie

SPECIMEN UN 3082 NEDERLAND 1 L APOLLO. Insecticide. Insecticide. Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten 2034-SEP18

SPECIMEN UN 3082 NEDERLAND 1 L APOLLO. Insecticide. Insecticide. Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten 2034-SEP18 APOLLO Insecticide Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Scan voor gebruik Werkzame stof: Clofentezine Gehalte: 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep:

Nadere informatie

SPECIMEN 10 KG UN Fungicide GEVAAR NEDERLAND. Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management

SPECIMEN 10 KG UN Fungicide GEVAAR NEDERLAND. Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management Sterkste bedekkgs fungicide, beste antiresistentie management Scan voor gebruik GEVAAR Werkzame stof: Gehalte: Folpet 80 % Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat Resistentiecode: FRAC M4

Nadere informatie

AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst

AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst AMPERA Fungicide Voor een schone start en een gezonde oogst Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l (12,8% w/w) Aard van het preparaat: Emulsie, olie in water (EW) Resistentiecode:

Nadere informatie

Bromotril 5 L HERBICIDE. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden

Bromotril 5 L HERBICIDE. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Gewas Lijnzaad, opkweek-asperge, prei, sjalot, ui, vezelvlas Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Formulering: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode:

Nadere informatie

MIRAGE ELAN Fungicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Toelatingsnummer: Gehalte: Toelatingshouder: Aard van het preparaat: Resistentiecode:

MIRAGE ELAN Fungicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Toelatingsnummer: Gehalte: Toelatingshouder: Aard van het preparaat: Resistentiecode: MIRAGE ELAN Fungicide Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Scan voor gebruik Werkzame stof: Prochloraz Gehalte: 450 g/l (37,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

SPECIMEN. Herbicide. Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen

SPECIMEN. Herbicide. Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Diflufenican 62,5 g/l (5,8 % w/w) Metribuzin 250 g/l (23,2 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Herbicide Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Metamitron 525 g/l (45,1 % w/w) Quinmerac 40 g/l (3,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 VERLENGING AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 21 juni 2010 (20100663 TVA) van Arysta LifeScience S.A.S.

Nadere informatie

SPECIMEN MIRAGE ELAN. Fungicide. Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling

SPECIMEN MIRAGE ELAN. Fungicide. Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling MIRAGE ELAN Fungicide Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l Gehalte: (37,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: FRAC 3 Toelatingsnummer:

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij GOLTIX QUEEN Herbicide Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Metamitron 525 g/l (45,1 % w/w) Quinmerac 40 g/l (3,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie

Nadere informatie

SPECIMEN 1 L. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14241N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

SPECIMEN 1 L. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14241N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Adjut Toelatingsnummer: 14241N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland www.adama.com 1 L FoamEx is een geregistreerd handelsmerk ADAMA Agan Ltd. Scan voor

Nadere informatie

SPECIMEN. Fungicide. De basis voor de peenteelt ANEREFNL5LT/01/A B Scan voor gebruik

SPECIMEN. Fungicide. De basis voor de peenteelt ANEREFNL5LT/01/A B Scan voor gebruik Fungicide De basis voor de peenteelt Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: 15 g/l (13,1 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiecode: FRAC 7 5 L Toelatingsnummer: 1515N W.1

Nadere informatie

SPECIMEN EPOX TOP 5 L. Fungicide

SPECIMEN EPOX TOP 5 L. Fungicide Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2% w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Resistentiegroep: FRAC 3, 5 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 15025 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT PARALLEL VERGUNNING Op 14 oktober 2015 is van: Robb Aalbers Agrochemical Tradg Generaal Gavstraat 232 6562 MP GROESBEEK

Nadere informatie

SPECIMEN BROMOTRIL 250 SC. Herbicide. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden

SPECIMEN BROMOTRIL 250 SC. Herbicide. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: HRAC C3 Toelatingshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

SPECIMEN. Fungicide. Voor een langdurig groen en gezond gewas ANEBONNL5LT/01/A B Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation

SPECIMEN. Fungicide. Voor een langdurig groen en gezond gewas ANEBONNL5LT/01/A B Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation Voor een langdurig groen en gezond gewas Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation Werkzame stof: Gehalte: Cyprodinil 187,5 g/l (18,5 % w/w) 62,5 g/l (6,2 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar

Nadere informatie

GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Herbicide Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Metamitron 525 g/l (45,1 % w/w) Quinmerac 40 g/l (3,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep:

Nadere informatie

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering NIMROD 250 EC Fungicide Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Artikelnaam: Teldor Artikelnummer: 2494705 Toelatingsnummer: 12130 N - W4 Aard van het preparaat: granulaat of korrel Werkzame stof:

Nadere informatie

SPECIMEN MIRADOR XTRA. Fungicide. Mixpartner met brede werking

SPECIMEN MIRADOR XTRA. Fungicide. Mixpartner met brede werking Mixpartner met brede werking Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Azoxystrobin 200 g/l (18,6 % w/w) Cyproconazool 80 g/l (7,5 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

Talent. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat. Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Talent. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat. Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Talent Meer pootgoed knollen in de juiste maat Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Carvon 93 % Aard van het preparaat: Andere vloeistoffen voor directe

Nadere informatie

SPECIMEN. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat

SPECIMEN. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat Meer pootgoed knollen in de juiste maat Werkzame stof: Gehalte: 93 % Aard van het preparaat: Toelatingshouder: Postbus 227 3830 AE LEUSDEN, Nederland 10 L Talent is een geregistreerd handelsmerk van Scan

Nadere informatie

SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. Herbicide. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel

SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. Herbicide. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC E Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

SPECIMEN. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

SPECIMEN. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland www.adama.com 5 L Scan voor gebruik ANEANFNL5LT/03/A Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar

Nadere informatie

Epox Top 5 L. Fungicide. Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw

Epox Top 5 L. Fungicide. Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw Breedwerkend fungicide in granen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2%

Nadere informatie

TEGEN SCHIMMELS UN inhoud: 10 L e. Batch nr: zie verpakking

TEGEN SCHIMMELS UN inhoud: 10 L e. Batch nr: zie verpakking TEGEN SCHIMMELS werkzame stof: 500 g/l captan formulering: suspensieconcentraat (SC) toelatingsnummer: 12892N vorstvrij bewaren goed schudden voor gebruik nooit de verpakking open laten staan Geregistreerd

Nadere informatie

Goltix Super 5 L. Herbicide. Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen

Goltix Super 5 L. Herbicide. Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen Goltix Super Herbicide Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen Voor gebruik in biet zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Metamitron 350 g/l (31,3 % w/w) Ethofumesaat

Nadere informatie

SPECIMEN. Fungicide. Bewezen betrouwbaar

SPECIMEN. Fungicide. Bewezen betrouwbaar Fungicide Bewezen betrouwbaar Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation Werkzame stof: Gehalte: Isopyrazam 125 g/l (11,7 % w/w) Epoxiconazool 90 g/l (8,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Herstelbesluit In het besluit op de aanvraag voor de uitbreidg van de vergunng van Captosan spuitkorrel 80 WG, 20160888 UAG van 24

Nadere informatie

SPECIMEN GLYPHOGAN ALLROUND. Herbicide. Werkzame stof: Glyfosaat 360 g/l (30,8 % w/w) Aard van het preparaat: Vloeistof Resistentiegroep: HRAC G9

SPECIMEN GLYPHOGAN ALLROUND. Herbicide. Werkzame stof: Glyfosaat 360 g/l (30,8 % w/w) Aard van het preparaat: Vloeistof Resistentiegroep: HRAC G9 Werkzame stof: Glyfosaat 360 g/l (30,8 % w/w) Aard van het preparaat: Vloeistof Resistentiegroep: HRAC G9 Toelatgshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87 3832 GK LEUSDEN, Nederland www.adama.com

Nadere informatie

Stroby WG. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Stroby WG. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Stroby WG Toelatingsnummer 11818 N W.4 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

NL B. Voorbeeld. 1,5 kg. Fungicide

NL B. Voorbeeld. 1,5 kg. Fungicide NL84964077B 1,5 kg Fungicide NL84985570B 4 000680 075752 9 UN 3077 Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven. ARTIKELNR.: 84966266 Productnaam: Teldor

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX WG WAARSCHUWING. Werkzame stof: Metamitron 70 % Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiegroep: HRAC C1

SPECIMEN GOLTIX WG WAARSCHUWING. Werkzame stof: Metamitron 70 % Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiegroep: HRAC C1 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Definitielijst sgebieden versie 2.0, Ctgb juni 20) onder

Nadere informatie

SPECIMEN 5 L. Herbicide ANECLVNL5LT/01/A T7065A01. Scan voor gebruik

SPECIMEN 5 L. Herbicide ANECLVNL5LT/01/A T7065A01. Scan voor gebruik Herbicide Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Fluroxypyr-meptyl 144 g/l (14,2 % w/w) Florasulam 2,5 g/l(0,25 % w/w) Aard van het preparaat: Suspo-emulsie Resistentiegroep: HRAC O, B 5 L Toelatingshouder:

Nadere informatie

SPECIMEN TRIMAXX 1 L TRIMAXX. Groeiregulator. Groeiregulator WAARSCHUWING. Voorkomt legering door snelle opname

SPECIMEN TRIMAXX 1 L TRIMAXX. Groeiregulator. Groeiregulator WAARSCHUWING. Voorkomt legering door snelle opname TRIMAXX Voorkomt legering door snelle opname Werkzame stof: Gehalte: 175 g/l (18,0 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87 3832

Nadere informatie

Abir. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions

Abir. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions Abir Toelatingsnummer 14748 N Wnr W.2 Productgroep Fungicide Aard van het preparaat Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) bupirimaat (250 g/l) Classificatie De identiteit van alle stoffen

Nadere informatie

SPECIMEN AGIL 100 EC 5 L. Herbicide. Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijding

SPECIMEN AGIL 100 EC 5 L. Herbicide. Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijding AGIL 00 EC Herbicide Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijdg Werkzame stof: Propaquizafop Gehalte: 00 g/l (9,6 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiegroep:

Nadere informatie

SPECIMEN ACTIVUS SUPER. Herbicide. Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden. Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w)

SPECIMEN ACTIVUS SUPER. Herbicide. Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden. Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w) ACTIVUS SUPER Herbicide Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w) Diflufenican 40 g/l (3,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS. inhoud: 5L. Batch nr.: zie verpakking

Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS. inhoud: 5L. Batch nr.: zie verpakking Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS werkzame stof: Bupirimaat bevat tevens: kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld, nafta, zwaar aromatisch formulering: emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte: 250

Nadere informatie

Securo. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions

Securo. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions Securo Toelatingsnummer 2955 N Wnr W.5 Productgroep Fungicide Aard van het preparaat Suspensie concentraat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) Folpet (300 g/l) pyraclostrobine (00 g/l) Classificatie De identiteit

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.5 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

SPECIMEN BORGI. Fungicide

SPECIMEN BORGI. Fungicide Werkzame stof: Difenoconazool Gehalte: 250 g/l (23,9 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiegroep: FRAC 3 Toelatingshouder: Syngenta Crop Protection B.V. Postbus 512 4600 AM

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Switch WGGA, 12819 N W.3 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de teelt van peulvruchten b. de teelt

Nadere informatie

Kontakt 320 SC 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden

Kontakt 320 SC 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Kontakt 320 SC Herbicide Zeer effectief in de naopkomst bestrijding van Voor het gebruik in aardbei, biet, bloemenzaadteelt, boomkwekerijgewassen, iris en tagetes zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering NIMROD 250 EC Fungicide Preventief en curatief tegen, snelle opname dankzij de EC formulering Werkzame stof: Bupirimaat Gehalte: 250 g/l (26,9 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

Regalis Plus. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions

Regalis Plus. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions Regalis Plus Toelatingsnummer 14343 N Wnr W.2 Productgroep Groeiregulator Aard van het preparaat Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) prohexadion-calcium (100g/kg) Classificatie

Nadere informatie