SCHOOLJAAR 2015 / 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLJAAR 2015 / 2016"

Transcriptie

1 Klassiek Kleinschalig Kwaliteit Schooljaar Laatste wijziging: Wl, versie 3 Laatste wijziging: xx-xx-2016 Ld, versie 4 SCHOOLJAAR 2015 / 2016

2 Daar waar in deze Schoolgids gesproken wordt over ouders, wordt uitdrukkelijk bedoeld: ouders, verzorgers en/of anderszins juridisch verantwoordelijken. In het geval er sprake is van gescheiden ouders, schrijft de wet voor dat er informatieplicht is naar beide ouders (ongeacht of er een omgangsregeling is), maar dat die plicht alleen bestaat als er daadwerkelijk verzocht wordt om informatie te ontvangen. Info: Tip: Bij deze Schoolgids hoort het Jaarrooster. Ook dat document vindt u met een directe link op de rechterzijde van de homepage van onze website: Op deze en de volgende twee bladzijden kunt u zoeken op trefwoord in alfabetische volgorde. U scrollt vervolgens zelf naar de juiste bladzijde. Op blz. 62 en verder vindt u de inhoudsopgave die de volgorde van de gids aanhoudt. Om daar snel bij het onderwerp van uw keuze te komen klikt u in die Inhoudsopgave met de linker muisknop op het gewenste onderwerp. Belangrijk: Wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Volg het laatste nieuws in Weekeindje. Inhoudsopgave op trefwoord Pagina: Aanmelden nieuwe leerlingen 30 Adressen school, bestuur en personeel 6 Ambulante ondersteuning 26 Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) 27 Bedrijfshulpverlening (BHV) 13, 19 Bestuur 6 Bibliotheek 41 Blokverdeling schooljaar 32 Boeken en leermiddelen 31 Coördinatoren (Jaarlaag-) 13 Counselors 28 Cultuur 19 Decanaat 13, 29 Eigen aantekeningen 64 Eindexamen CE 48 Examendata Centraal Examen 32 Examensecretaris 13 Excursies en reizen 33 Faalangstreductietraining 20 Feuniks (schoolblad) 19 Fietsenstalling 53 Financiële ondersteuning 52 Gang van zaken in klas 1 34 Gang van zaken in klas 2 en 3 35 Gang van zaken in klas 4, 5 en 6 36 Gymnasium vroeger 16 Gymnasium nu 17 Herexamens 48, 49 Huiswerkregelingen 22 Informatieperiodiek Weekeindje 18 Inhoudsopgave op volgorde gids 62 Internetprotocol 20 Introductie, excursies en reizen 33 Jaarrooster 32 Jeugdgezondheidszorg 26 2

3 Pagina: Klachtenprotocol 21 Klachtencommissies extern 21 Kluisjes 52 Kopiëren en afdrukken 41 Langdurig ziek 27 Leerlingbegeleiding in de onderbouw 28 Leerlingenfeesten / Schoolfeesten 54 Leerlingenraad / LOS! 18 Leerling verantwoordelijkheid 22 Leerlingvolgsysteem 18 Leerplicht 25 Lesgeld 50 Lessentabel klassen 1, 2 en 3 37 Lessentabel klas 4 38 Lessentabel klas 5 39 Lessentabel klas 6 39 Lestijden 32 Lesverzuim 24 Loopbaanoriëntatie en begeleiding(lob) 29 Magister 18 Medezeggenschapsraad (MR) 14 Mediatheek 40 Medicijnverstrekking (Protocol -) 20 Mentoren/Counselors 28 Mobiele telefoons 53 OPEN DAG 2016/2017: zaterdag 10 januari 2016 Ouderbijdrage 50, 51 Oudervereniging 15, 54 Overblijffaciliteiten 55 Overgangsnormen klassen 1, 2 en 3 45 Overgangsnormen klas 4 45 Overgangsnormen klas 5 45 Passend onderwijs 26 PAOS-procedure 25 Personeel (onderwijzend) 7 Personeel (ondersteunend) 12 Pestprotocol 20 Proefwerkregeling 42 Proefwerkregeling klassen 1, 2 en 3 43 Proefwerkregeling klas 4, 5 en 6 43 PTA, verwijzing naar 36, 43, 44 Rapportcijfers 44 Rapporten en rapportage klassen 4, 5 en 6 44 Regeling inhalen gemiste toetsen 43 Regeling van beroep 46 Roken, alcohol, drugs en wapens 53 Schoolboeken 50 Schoolfeesten 54 Schoolfotograaf 52 Schoolleiding 6 Schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg 26 Schoolpas 52 Schorsing en definitieve verwijdering 23 Structuur 18 Studieverlof 23 3

4 Pagina: Taken en herexamens 47 Te laat komen 24 Toelatingseisen Stedelijk Gymnasium 30 Tweede Fase 36 Vakantierooster 32 Valenties proefwerken/bepaling rapportcijfers 44 Veiligheidsplan 19 Verblijf in pauzes en tussenuren 55 Verlof (Verzoeken om) 23 Verplichte vak kosten 50 Vertrouwenspersonen intern, extern 13, 21, 27 Verwijdering uit de les 23 Verzekering 50 Verzoeken om huiswerkvrij 22 Verzuim 25 Voorwoord rector 5 Weekeindje 18 Zieke leerlingen (langdurig) 27 Ziekmelding 22 Zorgcoördinator 13, 26 Zorg voor Jeugd 27 Bijlagen: Pagina: Bijlage 1 Beoordeling opbrengsten 56 Bijlage 2 Opbrengstenkaart Bijlage 3 Examenresultaten (geslaagden) 58 Bijlage 4 Examenresultaten (gemiddelden per vak) 58 Bijlage 5 Doorstroming leerlingen 58 Bijlage 6 Ouderbijdrage (in tekst opgenomen) 50 Bijlage 7 Contract ouderbijdrage (voorbeeld) 59, 60 Bijlage 8 Meldingsformulier afwezigheid leerling (voorbeeld) 61 Bijlage 9 Formulier aanvraag bijzonder verlof (voorbeeld) 62 Ontwerp logo: Peter Matthias Noordzij 4

5 Voorwoord Dit is de Schoolgids van het Stedelijk Gymnasium van s-hertogenbosch voor het schooljaar 2015/2016. De schoolgids is vooral een gids met praktische gegevens over de organisatie en het reilen en zeilen van de school. Samen met het Jaarrooster is het een naslagwerk en vraagbaak met veel nuttige informatie voor leerlingen, ouders en personeel. De schoolgids geeft inzicht in onze doelstellingen, de inrichting van ons onderwijs, onze jaaragenda, de resultaten van ons onderwijs en ga zo maar door. Gedurende het schooljaar zullen er natuurlijk ook zaken worden aangepast. Mede om die reden is er voor gekozen om deze schoolgids alleen nog digitaal uit te brengen op de website van de school: Verder kunt u eventuele aanpassingen en ook andere schoolse zaken volgen via ons informatieblad Weekeindje. Leerlingen kunnen dit bulletin elke vrijdag meenemen of lezen op onze website. Weekeindje is ook via de mail te ontvangen. Dat leest u verderop in deze gids. Een Stedelijk Gymnasium dat al 170 jaar bestaat en groeit en bloeit. Dit schooljaar zijn er voor het eerst in ons bestaan meer dan 790 leerlingen en ook dat geeft aan dat we een grote aantrekkingskracht hebben op leerlingen en ouders. Ons onderwijs is voortdurend in beweging. De verscheidenheid aan werkvormen groeit nog steeds. Naast de gewone klassikale lessen hebben we een variatie aan werkvormen met bijvoorbeeld vakoverstijgende projecten, projectdagen en vakexcursies. Ook is er een toenemende aandacht voor meer begaafde leerlingen in de vorm van meerpresteerders-projecten. We stimuleren de deelname aan olympiades, debatwedstrijden en cursussen/modules op universiteiten. Daarnaast bieden we volop begeleiding aan leerlingen die extra steun kunnen gebruiken. Hierbij noem ik de POP(Persoonlijk Ontwikkelingsplan)- en TOP(Toekomstgericht Ontwikkelingsplan)- trajecten voor leerlingen die dreigen vast te lopen of onderpresteren. Ook krijgen leerlingen met een onderwijskundig probleem de nodige faciliteiten. Kortom, onze school is na 170 jaar nog steeds bij de tijd en we doen er alles aan om de kwaliteit van ons onderwijs op een steeds hoger peil te brengen. Het personeel van het Stedelijk Gymnasium zal zijn best doen om het jaar succesvol te laten zijn voor alle leerlingen. Het team zal met grote betrokkenheid samen met leerlingen en ouders werken aan dat succes. Leerlingen en ouders zullen altijd een luisterend oor vinden bij de medewerkers van het Stedelijk Gymnasium. U kunt op de school rekenen, maar de school rekent ook op U. Het schooljaar 2015/2016 is begonnen. Ik wens u allen een succesvol en plezierig schooljaar toe. Drs. P.E.J.M. Schoemaker-Konings rector 5

6 Adressen Algemeen School: Mercatorplein LL 's-hertogenbosch tel.: (073) / fax: (073) website: bankrekening: NL38 INGB t.n.v. Rector Stedelijk Gymnasium algemeen en administratie boekenfonds decanaat leerlingenraad oudervereniging oud-leerlingen Schoolbestuur: Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) Postbus CE HAARLEM Inspectie van het Onderwijs: Rijksinspectiekantoor Tilburg Postbus 88, 5000 AB Tilburg Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg tel.: (088) website: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel.: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld (zie ook blz. 21) Vragen over onderwijs via Postbus 51: (gratis) Personeelsinformatie Al het personeel is zo nodig via de school of mail bereikbaar. Schoolleiding Geen foto beschikbaar mw. drs. P.E. J.M. Schoemaker- Konings rector drs. V.P.M. van der Wielen conrector conrector BHV 6

7 Onderwijzend personeel mw. drs. M.A.M. van Alem-Roos Nederlands mw. drs. M.C. Baas Geschiedenis T.J.M. Baltussen Duits drs. C.P.C.M. van Bavel Duits sectievoorzitter Duits T. van den Berg Lichamelijke opvoeding mw. J.J.J. Bokmans MA Tekenen mw. drs. J.A. Brakkee Economie coördinator klas 4 BHV drs. J.L. van Buchem Natuurkunde sectievoorzitter Natuurkunde MR R. Catz Tekenen KUBV sectievoorzitter Kunst mw. drs. M.F.A. Coolen drs. W.A.P.M. Desmense drs. M. van Dongen Nederlands BHV Klassieke talen KCV Scheikunde sectievoorzitter Scheikunde coördinator klas 6 examensecretaris 7

8 mw. A.J.W.G. Elskamp Engels drs. J.P.C. Fiere Engels MR J.M.M. van Haren MSc. Wiskunde Rekenen BHV mw. C. Hartman Tekenen mw. drs. N. van Heck-Jeuring Frans coördinator huiswerkklas drs. H.G.N. Hegge Aardrijkskunde decaan coördinator Olympiades mw. drs. K.A.M. van den Heuvel Klassieke talen KCV BHV mw. A. Hofland MA Engels sectievoorzitter Engels drs. M.A.J.S. Hogerbrugge Wiskunde Rekenen sectievoorzitter Wiskunde coördinator Rekenen mw. N.E.M. van Hoof Economie J.C.J.M. van der Horst Natuurkunde Technologie vertrouwenspersoon roostermaker BHV 8

9 mw. drs. J.D.H. Huisman Klassieke talen KCV MR drs. A. Hulsman drs. E.M.P. Hummelink Geschiedenis Maatschappijleer MR hoofd BHV Geschiedenis coördinator huiswerkklas BHV dr. M.J.J. van den Hurk Biologie ANW drs. M.H.H.E. Jacobs mw. drs. A.S. Jacobs Biologie sectievoorzitter Biologie MR BHV Nederlands drs. J. Janssen Aardrijkskunde Geen foto beschikbaar mw. drs. A. de Jong mw. C.J.R. de Jong mw. drs. A.V.A. Kalevski- Op den Camp Geschiedenis Maatschappijleer sectievoorzitter Geschiedenis coaching leerlingbegeleider vertrouwenspersoon BHV Aardrijkskunde Klassieke talen KCV coördinator klas 3 zorgcoördinator mw. M.A.M.G. Kersten Drama 9

10 mw. drs. M.L. van Kleef Klassieke talen KCV coördinator klas 1 mw. L. Korgerová-Leidarova Natuurkunde Technologie leerlingbegeleider coördinator Atlasproject mw. drs. S. Lamont Engels BHV drs. J.A. van Leuven mw. drs. K.M. Min Klassieke talen KCV sectievoorzitter OT coördinator klas 5 coördinator klassiekenreis Klassieke talen KCV MR mw. drs. F. Nugteren Lichamelijke opvoeding sectievoorzitter LO mw.drs. L. van Ockenburg Nederlands sectievoorzitter Nederlands BHV drs. E.A. Oltmans Wiskunde Rekenen mw. E. Oudshoorn Lichamelijke opvoeding mw. drs. A.D.M. Poulisse Klassieke talen KCV mw. drs. J.J.M. Schampers Frans mw. drs. J.J.T.K.M. Scholte - Verstijnen Frans sectievoorzitter Frans BHV 10

11 R.A.H. van Straaten Muziek drs. I.B. Strijland Filosofie mw. drs. H.J.J.M. Thelen drs. P.J.H. Thijs Klassieke talen KCV leerlingbegeleider dyslexie Klassieke talen KCV A.J. van der Velden Lichamelijke Opvoeding mw. drs. M. Verkerk Aardrijkskunde sectievoorzitter Aardrijkskunde coördinator klas 2 Geen foto beschikbaar mw. M. Verweij MA mw. A.W.M. Vissers Frans Wiskunde ir. J.C.M. van Weert mw. H.E.M. Westerhuis Schmidt ICT Informatica webmaster Nederlands dr. P.M.W. Willems mw. drs. E.P.C. Zeetsen mw. drs. C. Zuidema Biologie coördinator profielwerkstuk Scheikunde coördinator LOS! Wiskunde 11

12 Onderwijs Ondersteunend Personeel mw. P. Asmoredjo Medewerkster kantine C.F.J. Brakenhoff Toezichthouder/Conciërge BHV mw. P. Herman Hoofd managementondersteuning BHV mw. drs. C.J.M. Hulsken mw. drs. M.J.J. de Kleine Medewerkster mediatheek Onderwijsassistent Coördinator boekenfonds BHV Medewerkster administratie BHV mw. I. de Kleijn Medewerkster mediatheek Onderwijsassistent O.K. Riemersma Systeembeheerder BHV H.A.M. Ruijs Hoofdconciërge BHV mw. Th.M.G. Stolzenbach- Spoor Medewerkster administratie C.W.P. Weijts Technisch onderwijs assistent 12

13 Bedrijfshulpverleners (BHV) drs. A. Hulsman (HBHV) drs. M.H.H.E. Jacobs (plv HBHV) drs. V.P.M. van der Wielen (HOD) C.F.J. Brakenhoff mw. drs. A. de Jong mw. drs. J.A. Brakkee mw. drs. M.J.J. de Kleine mw. drs. M.F.A. Coolen mw. drs. S. Lamont drs. J.M.M. van Haren mw. drs. K.A.M. van den Heuvel mw. P. Herman mw. drs. L. van Ockenburg J.C.J.M. van der Horst O.K. Riemersma mw. drs. C.J.M. Hulsken H.A.M. Ruijs E. Hummelink mw. drs. J.J.T.K.M. Scholte-Verstijnen (Jaarlaag-) Coördinatoren coördinator klas 1 coördinator klas 2 coördinator klas 3 coördinator klas 4 coördinator klas 5 coördinator klas 6 mw. drs. M.L. van Kleef mw. drs. M. Verkerk mw. drs. A.V.A. Kalevski - Op den Camp mw. drs. J.A. Brakkee drs. J.A. van Leuven drs. M. van Dongen Decaan decaan drs. H.G.N. Hegge Examensecretaris examensecretaris drs. M. van Dongen Vertrouwenspersonen (intern) vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon mw. drs. A. de Jong J.C.J.M. van der Horst Mw. Thelen Zorgcoördinator zorgcoördinator mw. drs. A.V.A. Kalevski - Op den Camp 13

14 Leden Medezeggenschapsraad (MR) Personeelsvertegenwoordiging (PMR): drs. J.L. van Buchem voorzitter drs. J.P.C. Fiere vicevoorzitter/gmr OSZG mw. drs. J.D.H. Huisman lid drs. A. Hulsman lid drs. M.H.H.E. Jacobs lid mw. drs. K.M. Min secretaris Oudervertegenwoordiging (OMR): mw. C. Ansing lid H. de Waard lid mw. C. in t Veld lid Leerlingenvertegenwoordiging (LMR): Sanne van Kempen lid/gmr OSZG Anouk de Reeder lid Amber Smits lid Adviseur / bestuursvertegenwoordiger: Mw. drs. E. Schoemaker-Konings rector 14

15 Bestuur oudervereniging Hannelot van Berckel algemeen bestuurslid Fred van Erp penningmeester tel: Elles Gratama voorzitter tel: Annette Horsink algemeen bestuurslid Cathrien Meuwissen algemeen bestuurslid nnb Secretaris Caroline van Olden- Smit vicevoorzitter Marielle Surie externe communicatie Adviseur: Mw. E. Schoemaker-Konings rector bankrekening Oudervereniging: website Oudervereniging: Oudervereniging: NL88 INGB t.n.v. Penningmeester Oudervereniging 15

16 Informatie Het Stedelijk Gymnasium vroeger Het Stedelijk Gymnasium van 's-hertogenbosch is de rechtstreekse voortzetting van de Latijnse School. Van deze school is reeds sprake in archieven die dateren uit het jaar Toentertijd verzorgde dat instituut het onderricht in het mondeling en schriftelijk beheersen van het Latijn. Daarnaast werd onder andere ook de filosofische propedeuse gegeven, nodig om toegelaten te worden tot de universiteit. De regionale spreiding van de leerlingen in die tijd was wel iets groter dan die van nu. Toen bezochten leerlingen uit Gelderland en Limburg de om zijn opleiding bekend staande school. Opmerkelijk is ook dat er toen sprake was van een school, die qua omvang vergelijkbaar is met de scholengemeenschappen van nu. In de 16e eeuw volgden soms meer dan 1200 leerlingen jaarlijks het onderricht. Dat grote aantal werd zeer sterk bevorderd door een uitgebreid beurzenstelsel, dat er op gericht was juist de kansarmen de mogelijkheid te bieden toch hun gaven zo hoog mogelijk te ontwikkelen. Wat dat betreft is er in s-hertogenbosch niets nieuws onder de zon. Dat deze school mensen heeft afgeleverd, die grote maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis hebben gehad, spreekt voor zich. Twee daarvan zijn de humanist Erasmus en de geograaf Mercator. De maatschappelijke ontwikkelingen gingen de school niet voorbij. Na de inname van s Hertogenbosch in 1629 kregen de stedelijke regeerders toezicht op het onderwijs, dat zich van toen af moest ontwikkelen in de richting van de Reformatie. Desondanks bleef de gerichtheid op de oudheid standhouden terwijl de hoge taakopvatting werd gehandhaafd. Pas in de Franse tijd deden vakken als geschiedenis en aardrijkskunde als apart vak hun intrede, spoedig gevolgd door Nederlands, wiskunde en de moderne talen. In 1848, toen de school definitief werd omgezet in het Stedelijk Gymnasium van 's Hertogenbosch, was de nieuwe naam dan ook niet meer dan een sluitstuk van de ontwikkeling, die in feite al tevoren was begonnen. Dat de ontwikkeling ook toen niet ophield wordt duidelijk als we zien dat vrijwel onmiddellijk begonnen werd met een tweedeling in de school. Een deel leidde op voor de universiteit, een ander deel richtte zich meer op de algemene maatschappelijke vorming. Deze laatste taak werd in 1867 overgedragen aan de Rijks Hogere Burgerschool. Sindsdien heeft het Stedelijk Gymnasium onder leiding van de opeenvolgende rectoren zich steeds weer tot taak gesteld kwalitatief hoogstaand onderwijs te geven aan allen die daartoe geschikt waren. 16

17 Het Stedelijk Gymnasium nu Het huidige gymnasium kent een onderbouw van 3 jaar en een bovenbouw vanaf klas 4. In de onderbouw zitten de leerlingen voor alle lessen in dezelfde klas maar vanaf klas 4 hebben ze naast klassen ook clusters. Voor de zogenaamde Nieuwe Onderbouw zijn 3 uitgangspunten geformuleerd. Ten eerste is er sprake van een leerling-gerichte dynamiek: het onderwijs wordt benaderd vanuit het perspectief van de leerling. Daarbij vraagt de plaats in het onderwijsstelsel om een onderbouw waarin we basiskennis en basisvaardigheden voor goed maatschappelijk functioneren aanbrengen; waarin wij leerlingen leren omgaan met verschillen en zicht krijgen op eigen mogelijkheden en wensen; waarin leerlingen zelf sturing kunnen geven aan leren en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Variëteit in het onderwijsaanbod is het tweede uitgangspunt. Scholen moeten zelf kiezen voor hun manier van omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Er zijn voor de onderbouw 58 globale kerndoelen geformuleerd en het is aan de scholen om een keuze te maken hoe die kerndoelen in het onderwijsaanbod te ordenen. Tenslotte streven we naar meer samenhang in het onderwijs. Daartoe zijn de kerndoelen in zeven vak- of leergebieden gegroepeerd: Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens en natuur, Mens en maatschappij, Kunst en cultuur en Bewegen en sport. Op basis van die zeven leergebieden is een ordening mogelijk in traditionele vakken maar ook in een combinatie van vakken of vakoverstijgende projecten. Het Stedelijk Gymnasium heeft voor die combinatie van traditionele vakken en projecten gekozen. Zo staan in klas 1 en 2 wekelijkse projectmiddagen op het rooster. Daarin werken leerlingen in groepen (deels naar vrije keuze) aan vakoverstijgende projecten. Klas 3 heeft in een daarvan afgeleide vorm ook een projectweek. In die week kiezen de leerlingen voor een profiel-programma dat door bovenbouwdocenten wordt verzorgd. Daarin maken zij in groepen kennis met de profielvakken van de bovenbouw en werken zij aan een vakoverstijgend profielproject. Ook keuzebegeleiding maakt onderdeel uit van het programma. Zo kunnen leerlingen zich beter oriënteren op de profielkeuze voor de bovenbouw en een gerichter keuze maken voor hun profiel. Op basis van de genoemde uitgangspunten komen zes belangrijke kenmerken van het onderwijs in de Nieuwe Onderbouw aan bod: de leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig; de leerling leert samen met anderen; de leerling leert in samenhang; de leerling oriënteert zich; de leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving; de leerling leert in een doorlopende leerlijn. Tenslotte krijgen ook de leerlingen van klas 3 één uur muziek op het rooster. De achtergrond is enerzijds dat veel van onze leerlingen juist een grote voorliefde en aanleg hebben voor muziek en anderzijds wil onze school ruim aandacht geven aan culturele en kunstzinnige vakken, temeer daar we een traditie hebben op te houden waar het gaat om bijvoorbeeld de Grote Avond (toneel of musical uitvoering). Eén van de andere keuzes die onze school heeft gemaakt, is de programmering van het vak drama in klas 1 en klas 2. Drama sluit prima aan bij de traditie die onze school kent op het gebied van toneel. Daarnaast biedt drama juist gymnasiale leerlingen weer enig creatief tegenwicht tegenover de meer cognitieve vakken. En niet op de laatste plaats geeft het vak drama kansen voor alle leerlingen zich emotioneel, communicatief en sociaal te ontwikkelen. Naast de kerndoelen, die in twee derde van de leertijd van de eerste twee leerjaren het kerndeel van de Nieuwe Onderbouw vormen, wordt er een differentieel deel aangeboden. In dit differentiële deel valt voor het gymnasium het onderwijs in Frans en Duits en de klassieke talen Grieks en Latijn die ervoor zorgen dat ook in de Nieuwe Onderbouw het gymnasiaal karakter behouden blijft. Voor de bovenbouw kiezen de leerlingen in de Tweede Fase al enige jaren uit de twee Natuur- en Maatschappijprofielen. Vanaf klas 4, maar vooral in klas 5 en 6 werken zij ook aan hun schoolexamens. Meer informatie over de Tweede Fase vindt u verderop in deze schoolgids (zie blz. 36). 17

18 Structuur Het Stedelijk Gymnasium is een openbare school, sinds 1 augustus 2002 aangesloten bij de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) te Haarlem. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft via vaak zeer stringente voorschriften veel invloed op de gang van zaken in de school. Het toezicht vanuit het Ministerie wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs (adres: zie blz. 6). Het veelzijdige werk in de school wordt geleid door de rector, daarin bijgestaan door de conrector. De eindverantwoordelijkheid berust bij de rector. Ouders, leerlingen en personeel kiezen een afvaardiging naar de medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt regelmatig. Daarbij is de rector aanwezig als adviseur en tevens als vertegenwoordiger van het bestuur. De MR benoemt een afvaardiging naar de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de aangesloten gymnasia, vallend onder het OSZG. De ouders worden vertegenwoordigd door de oudervereniging (OV), waaraan namens de school de rector en een docent zijn toegevoegd. De klas wordt vertegenwoordigd door de klassenvertegenwoordiger, die de spreekbuis van de leerlingen is. De leerlingen worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad LOS!, de Leerlingen Organisatie Stedelijk! Jaarlijks wordt in oktober een leerlingenraad samengesteld. Deze raad komt regelmatig bijeen. De adviseur voor de leerlingenraad, één van de docenten, wordt in principe op deze bijeenkomst uitgenodigd. Eventueel kunnen ook anderen worden uitgenodigd voor zover dit dienstig is. Alleen de leden hebben stemrecht. De besluiten van deze raad zijn van adviserende aard. Alle klassen van het 1e t/m 3e leerjaar hebben een klassendocent (mentor), die de belangen van zijn klas behartigt: hij kan fungeren als brug tussen zijn klas en zijn collegae, de schoolleiding en dienstverlenende instanties. De 4e, 5e en 6e klassers hebben een counselor, die een soortgelijke rol heeft als de mentor, maar met een meer begeleidende dan sturende rol. De schooldecaan geeft voorlichting aan de leerlingen en de ouders over school- en beroepskeuze en begeleidt de leerlingen samen met de mentor/counselor bij het samenstellen van hun vakkenpakket. Iedere leerling is lid van de leerlingenvereniging Silva Ducis. Van de ouderbijdragen ontvangt Silva Ducis per leerling 2,75 contributie. Het bestuur van Silva Ducis bestaat uit 5 leerlingen, die zich hiervoor verkiesbaar stellen. Zijn er meerdere kandidaat-bestuursleden, dan mag iedere leerling zijn stem uitbrengen bij de verkiezingen van het bestuur. Namens het docententeam is er een adviseur van Silva Ducis. Het bestuur van Silva Ducis organiseert bijvoorbeeld: Klassenfeesten en feestavonden Sportwedstrijden en -dagen in samenwerking met de docenten Lichamelijk Opvoeding Filmavonden Weekeindje Weekeindje is de informatieperiodiek voor leerlingen en ouders, die op de vrijdag van iedere schoolweek verschijnt. Weekeindje wordt via verzonden aan alle ouders, van wie het adres bekend is. De laatste Weekeindjes zijn ook te vinden via de website van school: in Magisterweb. Er hangen exemplaren op vaste plaatsen in de school. Alle leerlingen en ouders worden geacht kennis te nemen van de inhoud. Leerlingvolgsysteem Leerlingen en ouders kunnen via de website van school: in Magisterweb hun schoolvorderingen en ook eventueel verzuim inzien. Om op Magisterweb te kunnen inloggen, wordt voor ouders en iedere leerling een unieke en strikt persoonlijk inlogcode naar het huisadres gestuurd. Verlies kunt u melden bij de administratie van de school, bij voorkeur via 18

19 Cultuur Op het Stedelijk Gymnasium nemen de vakken muziek, beeldende kunst en drama een prominente plaats in op het rooster, maar ook daarbuiten. Traditiegetrouw kent de school jaarlijks een Grote Avond met meerdere voorstellingen. Met een groot deel van de leerlingen (meer dan 100 door alle jaarlagen heen) worden in vrije tijd producties voorbereid, die in de grote theaters niet zouden misstaan. Voor de muzikale omlijsting wordt hiertoe ook jaarlijks een orkest geformeerd. Vele (bewerkingen van) toneelstukken en musicals zijn reeds de revue gepasseerd. De inzet, de samenwerking, het plezier en het resultaat, maar vooral de onderwijskundige en culturele inbreng zijn hierbij van onschatbare waarde. Sinds 2004 heeft de school een schoolorkest Mercator & Musica, bestaande uit enthousiaste leerlingen met verschillend muzikaal niveau en van iedere jaarlaag. Naast de repetities zijn er natuurlijk ook echte uitvoeringen, waarbij eigenlijk alle genres ten gehore worden gebracht. Deelname aan het Orkestival in het Amsterdamse Concertgebouw is één van de hoogtepunten. Maar ook aan diverse andere in- en externe optredens, van kerstviering tot diploma-uitreiking, wordt veel plezier beleefd. Naast drama en muziek kent de onderbouw natuurlijk ook tekenen als cultureel vak. En in de bovenbouw wordt het prachtige vak Kunst (voorheen CKV) onderwezen. Dit betreft een eindexamenvak, waarbij niet alleen wordt geschilderd, getekend en geleerd wordt over verschillende tijden en beeldende disciplines, maar waar ook diverse audiovisuele producties worden gemaakt, zoals animatiefilms, videoclips, nepdocumentaires, korte speelfilms en nog veel meer. De kwaliteit ligt zo hoog, dat onze leerlingen al een tweede prijs wonnen bij het landelijk filmfestival voor scholieren. De school kent ook een eigen filmgala, waar al dit moois wordt getoond. Ook zijn er tal van excursies, die het vak nog interessanter maken. Bovendien heeft de school een kunstroute (de Via Gymnasia), waarbij leerlingen van alle jaarlagen in samenwerking met de oudervereniging allerlei kunstwerken presenteren in en om ons gebouw. Kortom, een school waar cultuur hoog in het vaandel staat. Feuniks Het schoolblad Feuniks verschijnt een aantal keren per jaar. De redactie bestaat uit leerlingen. Iedere leerling mag in dit blad stukjes schrijven over allerlei zaken, dus niet alleen over schoolaangelegenheden. Het abonnement voor de leerlingen is opgenomen in de ouderbijdrage. Namens het personeel is er een adviseur van de Feuniks, drs. W.A.P.M. Desmense. Bedrijfshulpverlening (BHV) De school beschikt over meer dan 18 gecertificeerde medewerkers (zie blz.13), die in geval van calamiteiten of ongelukken in of bij de school handelend kunnen optreden. Soms vindt als oefening een ontruiming van de gebouwen plaats. Veiligheidsplan Kortheidshalve wordt in deze Schoolgids slechts melding gemaakt van het bestaan van een Veiligheidsplan voor onze school. U vindt het plan op de website onder Home > School > Veiligheidsplan. Veel van de regelingen uit dit plan zijn ook terug te vinden in deze Schoolgids. 19

20 Pest- en internetprotocol Een leerling die zich goed voelt, presteert beter. Dat is een bekend gegeven. Het Stedelijk Gymnasium van s-hertogenbosch is een kleinschalige school, die kwaliteit en geborgenheid wil leveren aan haar leerlingen. En die zaken gaan hand in hand. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door een harmonieuze, veilige omgang van leerlingen met personeel, andere leerlingen en klasgenoten bevordert het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Pesten past niet in een veilig schoolklimaat. Toch heeft ook deze kleine, veilige school een pestprotocol. Plagen en pesten zijn onderdeel van het leven op elke school. Het Stedelijk Gymnasium leert haar leerlingen ook met dit onderdeel van het schoolleven om te gaan. Daarbij speelt dit pestprotocol niet de meest belangrijke rol. De studielessen die de leerlingen krijgen in klas 1 hebben de belangrijkste plaats in de aanpak. Uitgangspunt daarbij is: voorkomen is beter dan genezen. In de eerste plaats krijgen alle eersteklassers in de studielessen bij de mentor uitleg over de procedures rondom pesten. Zo wordt met alle leerlingen stilgestaan bij het verschil tussen plagen en pesten, respect voor elkaar en elkaars bezittingen en de omgangsvormen op school, maar bijvoorbeeld ook de omgangsvormen op het internet. Daarover worden duidelijke afspraken gemaakt die rekening houden met het belang van de individuele leerling en de hele klas. We vertellen de leerlingen dat pesten een vorm van ongewenst gedrag is die altijd wordt aangepakt, dat een leerling die gepest wordt er dus in elk geval op kan rekenen dat er wordt ingegrepen. De mentor, coördinator of de conrector zijn de mensen op school die daarbij in eerste instantie een rol spelen. Als een leerling zich gepest voelt of zich schuldig maakt aan pesten, volgt er een gesprek met de betrokken leerlingen en zo nodig een sanctie, waarvan ook de ouders op de hoogte worden gesteld. Het pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school en heeft in de eerste plaats een informatieve en verwijzende functie. Het beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Het geeft alle betrokkenen duidelijkheid over ieders rol. Het protocol geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het is onderdeel van het veiligheidsplan en heeft een directe relatie met het schoolbeleid op het gebied van bijvoorbeeld schorsing en verwijdering van leerlingen. Het is te vinden op onze website onder Home > School > Pestprotocol. Faalangstreductietraining Er zijn leerlingen die zich in spanningsvolle situaties als een proefwerk, een mondelinge beurt of tijdens de voorbereiding daarvoor, onvrij en onzeker voelen. Als er voldoende van die leerlingen zijn bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een training om hen te helpen zich zekerder te gaan voelen in dergelijke situaties. Protocol medicijnverstrekking De GGD Hart voor Brabant heeft een protocol opgesteld over medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen. Hieruit blijkt dat ouders voor sommige handelingen schriftelijk toestemming moeten verlenen. Daarom krijgen alle ouders een brief thuisgestuurd met bijlage of invulstrook waarin kan worden aangegeven hoe te handelen wanneer zoon of dochter ziek wordt op school. U wordt vriendelijk verzocht dit formulier ingevuld en ondertekend te retourneren aan de administratie van school. Wij zijn ons ervan bewust dat volgens de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst voor leerlingen van 12 tot 16 jaar zowel ouders als leerling toestemming moeten geven (waarbij de mening van de leerling in principe doorslaggevend is) en voor leerlingen vanaf 16 jaar de leerling zelf beslissingsbevoegd is. Aangezien het hier op school slechts gaat om het incidenteel verstrekken van een paracetamol (zie bijlage), kunnen we ervan uitgaan dat de leerling die zelf om een paracetamol vraagt, hiervoor automatisch zijn toestemming verleent. 20

21 Huisregels Klachtenprotocol Als leerlingen vragen, opmerkingen, klachten hebben over bijv. een docent dan is die betreffende docent zelf de eerste die daarop door de leerling(en) aangesproken moet worden. Indien dat niets oplevert of indien de drempel om de opmerkingen te bespreken te hoog zou zijn, is de mentor of counselor het volgende aanspreekpunt. Die kan vervolgens in overleg treden met de jaarlaagcoördinator. Als laatste kunnen de schoolleiders (respectievelijk conrector en rector) worden aangesproken. Opmerkingen over meer algemene zaken kunnen via het onderwijsondersteunend personeel natuurlijk direct onder aandacht van de schoolleiding worden gebracht (denk hierbij aan de hygiëne in het gebouw of de toiletten, gebruik mediatheek). Voor zaken als bijv. vakantieroosters en proefwerkroosters kunnen leerlingen aankloppen bij de roostermakers. De leerlingenraad, waarin van elke klas een vertegenwoordiger zit, kan ook als tussenstation fungeren. De leerlingenraad is een prima klankbord voor opmerkingen, klachten, voorstellen over algemene schoolzaken voor zowel leerlingen, personeelsleden als schoolleiding. De klacht kan gedeponeerd worden in de opmerkingenbus bij de conciërge. Ook de klankbordgroepen die in de bovenbouw actief zijn, nodigen leerlingen actief uit hun standpunt over allerlei schoolse zaken duidelijk te maken. In de klankbordgroep overleggen leerlingen met de betreffende coördinator over zaken die het onderwijs in hun jaarlaag betreffen. In alle gevallen zal de aangesproken persoon (docent, mentor, coördinator, schoolleiding) binnen één week moeten terugkoppelen wat er met de vraag is/wordt gedaan. Als de betreffende persoon in gebreke blijft, kan de leerling de volgende in de rij van drie (docent, mentor, schoolleider) aanspreken. Voor zaken van vertrouwelijke aard kan de leerling altijd terecht bij één van de interne vertrouwenspersonen die de school heeft aangesteld (zie blz. 27). Als een klacht betrekking heeft op strafbare feiten, d.w.z. feiten die in de maatschappij buiten school strafbaar zijn, dan wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling OSZG (zie de website > direct naar > overige formulieren en documenten. Klachtencommissies extern Als ouders zich uiteindelijk onvoldoende voelen gehoord na de klachtenregeling OSZG en een besluit van de bestuurder OSZG en er in overleg niet tot overeenstemming kan worden gekomen, bestaat nog de mogelijkheid om een beroep te doen op de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs waarbij de school is aangesloten: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: Fax: Vertrouwensinspecteurs voortgezet onderwijs Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31(0)

22 Leerlingverantwoordelijkheid Eventuele gevolgen van het niet opvolgen van schoolregels en afspraken zijn altijd voor verantwoordelijkheid van de leerling. "Huiswerk niet gemaakt regeling Het komt helaas wel eens voor dat een leerling zijn huiswerk niet maakt. Afgezien van het feit dat dit het leerproces op negatieve wijze beïnvloedt, verstoort dit ook vaak in niet geringe mate de voortgang van de les. Wij doen onze uiterste best de leerlingen voor misstappen op dit gebied te behoeden. Daarom geldt de volgende regeling: Indien een docent op de juiste wijze het huiswerk heeft opgegeven en de leerling zich herhaaldelijk aan de opdracht(en) heeft onttrokken, dan kan de docent de leerling naar de strafklas sturen. De docent doet dit met een omschreven portie werk voor 50 minuten dat kan bestaan uit het inhalen van het verzuimde werk, extra werk, of met de opdracht te werken aan het huiswerk voor de volgende les. Verzoeken om huiswerkvrij Wanneer een leerling wegens ziekte op de voorgaande dag het huiswerk niet heeft kunnen maken, dienen de ouders dat met een briefje aan de schoolleiding te laten weten. dat de leerling vóór aanvang van de lessen moet laten paraferen door de eigen jaarlaagcoördinator (of conrector). Door die paraaf is de leerling op dat moment van huiswerk vrijgesteld. Hij krijgt een huiswerk-vrij-briefje dat hij aan de betreffende docent(-en) kan tonen. Over het algemeen wordt verwacht dat de leerling dan toch aan eventuele proefwerken meedoet. Als het resultaat in dat geval slechter dan normaal is, zal in de regel gelegenheid worden gegeven het werk over te doen. In alle gevallen geldt dat de leerling het gemiste werk in overleg met de betrokken docenten moet inhalen. Ziekmelding Bij ziekte van een leerling geldt de volgende regeling: Indien een leerling door ziekte of andere onaangename situaties niet naar school kan komen, wordt dit telefonisch doorgegeven aan de conciërge tussen en uur. De conciërge registreert de melding in het leerlingvolgsysteem. Als een leerling lestijd moet missen wegens bezoek aan dokter of tandarts, levert hij van tevoren een briefje van de ouders in bij de conciërge met de reden en de duur van de afwezigheid. Als dit vooraf onmogelijk is, dan levert de leerling direct achteraf een briefje van de ouders in bij de conciërge. Indien een leerling op school plotseling ziek wordt en naar huis wil, meldt hij zich eerst af bij de eigen jaarlaagcoördinator (of conrector). Vóór vertrek naar huis neemt de leerling telefonisch contact op met de ouders. Ook de thuiskomst wordt telefonisch aan de school gemeld. Deze afmelding wordt eveneens geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. Als de leerling weer op school komt, levert hij/zij in alle gevallen een briefje van de ouders bij de conciërge in, waarin vermeld staat, wanneer en waarom de leerling afwezig was. Van elke afwezigheid wordt door de conciërge een vermelding in het leerlingvolgsysteem gedaan. Zie ook het hoofdstuk over lesverzuim op blz. 24. Het formulier Melding afwezigheid leerling is als Bijlage 8 toegevoegd. U kunt het ook downloaden van de startpagina van onze website: u vindt het onder Home > Direct naar. 22

23 Verzoeken om verlof Voor wat betreft verlof buiten de reguliere vakanties kan de rector op grond van "gewichtige omstandigheden" aanvragen voor ten hoogste 10 dagen toekennen (voorbeelden zijn de specifieke aard van het beroep van een van de ouders, sommige godsdienstige plichten, familieomstandigheden en medische of sociale redenen). Toestemming wordt alleen verleend wanneer het verzoek redelijk is en de bezigheden waarvoor vrij wordt gevraagd, niet op een ander tijdstip kunnen plaatsvinden. Het is niet altijd makkelijk aan te geven wat redelijk wordt gevonden, daarom een enkel voorbeeld: redelijk is een verzoek om vrij om het 50-jarig huwelijk van opa en oma te kunnen vieren, niet redelijk is een verzoek om huiswerkvrij voor een gewone verjaardag in het gezin. Voor verlof langer dan 10 dagen wordt een aanvraag beoordeeld door de leerplichtconsulent. Aangezien zo'n beslissing van de rector of ambtenaar door de rechter wordt gezien als een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht moet rekening gehouden worden met de daarbij geldende termijnen en procedures. Voor ouders betekent dit dat zij een aanvraag tenminste 2 maanden tevoren moeten indienen, om ruimte te hebben voor de eventuele bezwaarprocedure. De rector is verplicht al het gevraagd en verleend of geweigerd verlof te registreren en deze gegevens aan de leerplichtconsulent ter beschikking te stellen. Ongeoorloofde afwezigheid en twijfelachtige ziekmeldingen (al dan niet bij geweigerd verlof) worden gecontroleerd en terstond aan de leerplichtconsulent gemeld, zodat eventueel sancties kunnen worden toegepast! In dit kader meldt de leerplichtconsulent nog dat de minister er voor alle duidelijkheid in een memorie van toelichting bij de verlofbepalingen op heeft gewezen, dat de behoefte aan een wintersportvakantie, een eerder vertrek naar de vakantiebestemming of een langer verblijf in het land van herkomst geen beroep op extra verlof rechtvaardigen. Dit wordt beschouwd als luxeverzuim. Bij overtreding van de regels kan de rector, maar ook de ouders en tegenwoordig ook de leerplichtige van 12 jaar en ouder een straf worden opgelegd tot een maximum van 1 maand hechtenis of een forse geldboete. Aanvraag verlof voor loopbaanoriëntatie Leerlingen uit klas 5 en 6 mogen verlof aanvragen om zich buiten de school te oriënteren op een vervolgstudie. Lesverzuim is alleen mogelijk als er geen (school-)examenonderdelen plaatsvinden. Bovendien moet de leerling bij lesverzuim aantonen dat die open dag of meeloopdag niet buiten schooltijd is te volgen. Let op! Voor de meeste open en meeloopdagen moet de leerling zich ruim van tevoren aanmelden! De aanvraag dient tenminste één week van tevoren schriftelijk bij de decaan te worden ingediend. Op de aanvraag dient duidelijk vermeld te zijn: het doel, welke datum, welk dagdeel, welke studierichting en waarom tijdens schooltijd. Voeg bij de aanvraag (een kopie van) het aanmeldingsformulier en/of de uitnodiging van de te bezoeken instelling. De decaan voorziet zo mogelijk de aanvraag van een paraaf. Daarna levert de leerling de aanvraag in bij de coördinator. Deze bepaalt of de aanvraag kan worden goedgekeurd. Verwijdering uit de les Leerlingen die uit de les verwijderd worden, moeten zich eerst melden bij de conciërge. Daar krijgen ze een formulier waarop ze moeten beschrijven wat er gebeurd is. Met dat formulier melden ze zich onmiddellijk daarna in de mediatheek, waar zij werken aan het vak van de betreffende les. Aan het eind van de lesdag melden zij zich bij de jaarlaagcoördinator (of conrector), die de reden van de verwijdering met de leerling bespreekt. De docent krijgt vervolgens de versie van de leerling onder ogen en vult het formulier aan met zijn eigen visie. In overleg met de jaarlaagcoördinator (of conrector) wordt dan de eventuele straf bepaald. Iedere verwijdering wordt in het leerlingvolgsysteem vastgelegd. Ook krijgen de ouders een summiere schriftelijke melding van de verwijdering. Schorsing en definitieve verwijdering Als een leerling drie maal is verwijderd uit de les, ontvangen de ouders hiervan een schriftelijke melding van de jaarlaagcoördinator. Daarin wordt ook vermeld dat de volgende verwijdering uit de klas een strafdag tot gevolg heeft. Een strafdag betekent voor de leerling dat op die dag niet wordt deelgenomen aan de lessen van zijn klas, maar dat op een van de klas afgezonderde plaats in het gebouw onder toezicht wordt gewerkt aan opdrachten die zijn/haar docenten aanleveren. Als verwijdering en een strafdag geen soelaas bieden, staat de school ook nog schorsing en definitieve verwijdering als sancties ter beschikking. In die gevallen heeft de schoolleiding altijd eerst overleg met de Inspectie en het schoolbestuur (OSZG). Ouders worden ook altijd op school ontboden om de situatie en de mogelijke consequenties te bespreken. Zie voor nadere info ook de website voor het reglement schorsing en verwijdering. 23

24 Lesverzuim en de te laat -regeling De school registreert lesverzuim en te laat komen. De gebruikte codering in het leerlingvolgsysteem is als volgt: ongeoorloofd verzuim: geoorloofd verzuim: overig: OW = onwettig afwezig A = artsbezoek SK = strafklas OA = onwettig: afgehandeld L = loopbaanoriëntatie LOB SA = strafklas afgewerkt TL = te laat W = wettig afwezig UI = uitgestuurd TA = te laat: afgehandeld WT = wettig te laat Z = ziek ZN = ziek naar huis (Een voorbeeldbrief Melding afwezigheid leerling is als Bijlage 8 toegevoegd aan deze Schoolgids.) De verklaring van verzuim en/of te laat komen is de verantwoordelijkheid van de leerling en ouders. Voorkom verzuim liefst helemaal, of neem tijdig de moeite het verzuim te verklaren. Het is vervelend om sancties te moeten opleggen en met de controle gaat veel tijd verloren. Te laat 1. Leerlingen die te laat zijn en een briefje hebben van thuis (doktersbezoek of vergelijkbaar), of te laat zijn door onverwachte vertraging van bus (alleen voor leerlingen met buspasje) of trein (NS geeft geen briefjes meer, daarom dient binnen 1 schoolweek een briefje van ouders te volgen): Die leerling meldt zich bij de conciërge en krijgt een te-laat-pasje ; de conciërge zet de leerling in het leerlingvolgsysteem met WT; de docent laat de leerling met een te-laat-pasje toe tot de les. Ook andere leerlingen die eenmalig te laat zijn en daarvoor een duidelijke (aantoonbare) reden hebben (fietsband lek; ketting kapot of ander mankement; ongelukje onderweg) kunnen incidenteel een te-laat-pasje halen bij de conciërge (zoiets kan natuurlijk een enkele keer voorkomen). De conciërge zet de leerling in het leerlingvolgsysteem met WT en de docent laat dergelijke leerlingen gewoon toe tot de les. 2. Leerlingen die om andere redenen dan in punt 1 of gedurende de dag te laat in de les zijn (blijven hangen in de hal, iets pakken uit het kluisje, nog even naar toilet, etc.) melden zich direct bij het lokaal waar ze les hebben. De docent laat de leerling tot ongeveer 10 minuten na begin van de les binnen en noteert de leerling als TL. Een leerling die zonder geldige reden te laat is, meldt zich liefst de volgende schooldag al vóór 8 uur bij de conciërge. Als de leerling zich correct heeft gemeld, verwerkt de conciërge de te laat melding in het leerlingvolgsysteem met TA. Bij de 7e keer te laat wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. 3. Leerlingen die zonder geldige reden (dus zonder pasje!) meer dan 10 minuten te laat komen (of leerlingen die door de docent niet meer worden toegelaten omdat ze meer dan 10 minuten te laat zijn) worden (door de docent) OW genoteerd. De conciërge verwerkt de afwezigheidmelding in het leerlingvolgsysteem en de leerling krijgt standaard als sanctie opgelegd 2 uur terugkomen in de verzuimklas. Bij de 3e keer OW volgt een melding bij de leerplichtambtenaar. NB: Ben je vijf minuten na aanvang van een toets nog niet in het toetslokaal, dan ben je te laat en kun je niet meer aan de toets beginnen: te laat komen bij een toets kan dus vervelende gevolgen hebben. Voor de volledige tekst van de regeling verwijzen we naar het PT(A). 24

25 Verzuim Leerlingen die lessen verzuimen dienen die tijd dubbel in te halen. Mede omdat alle leerlingen op school voldoende onderwijstijd moeten maken, houden we streng de hand aan het inhalen van de gemiste uren. Voor het inhalen van verzuim zijn per week 3 momenten ingeruimd. Overigens worden ouders bij overmatig verzuim tijdig op de hoogte gebracht. Het is voor ouders mogelijk om via Magisterweb eventueel verzuim van de leerling in te zien (zie Leerlingvolgsysteem, blz. 18). Elke week wordt per leerling bekeken of en hoeveel verzuim er is geweest. Leerlingen worden via Magister en de informatieschermen op school geïnformeerd en dienen binnen een week het verzuim/te laat op de juiste wijze te verklaren. Als een leerling geen actie onderneemt, ontvangt hij/zij via Magister een herinnering. Onderneemt de leerling hierna nog steeds geen actie dan worden de ouders hiervan per mail in kennis gesteld. Volgt er ook dan geen actie dan wordt de leerling intern geschorst. De leerling blijft altijd zelf verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen zoals bijvoorbeeld het missen van leerstof, in te leveren of nog te maken huiswerk e.d. Leerlingen die zich bij herhaling niet aan de verzuimregels van de school houden, worden volgens de PAOSprocedure behandeld. (Een voorbeeldbrief Melding afwezigheid leerling is als Bijlage 8 toegevoegd.) PAOS - procedure De leerplichtconsulenten rond s-hertogenbosch werken samen in het project Preventieve Aanpak Ongeoorloofd Schoolverzuim (PAOS). Het project is bedoeld ter bestrijding van matig schoolverzuim zonder achterliggende sociaal-emotionele problematiek. Leerlingen die er blijk van geven zich niet aan de verzuimregels van de school te kunnen houden, worden via een PAOS formulier aan de leerplichtconsulent gemeld. Om probleemverzuim vroegtijdig aan te pakken, houdt de consulent maandelijks spreekuur op school (voor data zie jaarrooster). Zo nodig worden leerling en ouders voor een gesprek uitgenodigd. In bijzondere gevallen kan hij een taakstraf verwijzing naar HALT opleggen. De HALT- afdoening verzuim wordt slechts eenmaal per schooljaar toegepast. Daarna kan proces-verbaal worden opgemaakt. Preventie van verzuim GGD Preventie en aanpak van (ongeoorloofd) ziekteverzuim is onderdeel van de aanpak van de verzuimproblematiek van leerlingen in het onderwijs, in het kader van het beleid Voorkomen van thuiszitters. Scholen zijn de belangrijkste partij als het gaat om preventie van verzuim en worden hierin bijgestaan door de GGD en Leerplicht. Aan de hand van het verzuimprotocol wordt getracht verzuim vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Iedere twee maanden wordt een overzicht gemaakt van leerlingen die voldoen aan de criteria voor opvallend verzuim, vastgesteld door Samenwerkingsverband De Meierij. De mentor neemt vervolgens contact op met leerling en ouders, ook bij twijfel over de aard van het (ziekte)verzuim. Bij opvallend schoolverzuim door ziekte vindt in de regel doorverwijzing plaats naar de jeugdarts. Bij andere verzuimreden dan ziekte/gezondheid kan een melding bij het verzuimloket (DUO) worden gedaan, teneinde Leerplicht in te schakelen. Leerplicht Het melden van verzuim is een wettelijke verplichting. Wanneer een leerling 7x te laat is gekomen en/of 3x onwettig afwezig is geweest, volgt er een officiële melding bij de leerplichtambtenaar, ongeacht of het verzuim is afgewerkt. Voordat er een officiële melding wordt gedaan, voert de leerplichtambtenaar, tijdens een spreekuur op school, gesprekken met leerlingen die bovengenoemde norm (bijna) hebben overschreden. Dit leerplichtspreekuur vindt ongeveer eenmaal per 6 weken plaats. Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd door middel van een brief aan de ouders. Wanneer een leerling vaker dan 12x te laat is gekomen en/of onwettig afwezig is geweest, of al op het leerplichtspreekuur is geweest, wordt hij of zij via het verzuimloket direct aangemeld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze instantie schakelt Bureau Leerplicht in van de gemeente waarin de betreffende leerling woonachtig is, dat ouders en leerling uitnodigt voor een gesprek op het gemeentehuis. 25

SCHOOLJAAR 2014 / 2015

SCHOOLJAAR 2014 / 2015 Klassiek Kleinschalig Kwaliteit Schooljaar 2014-2015 Laatste wijziging: 22-01-2015 Ld, versie 3 SCHOOLJAAR 2014 / 2015 Daar waar in deze Schoolgids gesproken wordt over ouders, wordt uitdrukkelijk bedoeld:

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL

Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene gang van zaken 4 2. Te laat komen 5 3. Ziekte 6 3.1 Ziek melden 6 3.2 Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht 6 4. Relatief

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM 2 Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis VERZUIMPROTOCOL Wat is geoorloofd verzuim Gemelde ziekte van een leerling¹. Belangrijke omstandigheden. Dit wil zeggen als het belang van de leerling meer gediend is met verzuim dan met schoolbezoek. Toestemming

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE Afkortingen: Rec : Receptie (Jannie en Gerda) Zoco : zorg coördinator ( Kees) I.O.T. = intern ondersteuningsteam (Ed, Agnes, Janny, Gerda, Kees) O.T. = maatschappelijk werk / schooljeugdarts / begeleider

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen.

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Verzuimprotocol Mulock Houwer & De Sprong April 2012 Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Als een leerling te laat

Nadere informatie

Verzuimboekje 2012-2013

Verzuimboekje 2012-2013 Verzuimboekje 2012-2013 Inhoudsopgave Schoolregels 2012-2013 (gedeelte over afwezigheid)... 3 Verzuimprocedure 2012/2013 voor 1 e en 2 e fase Oosterlicht Nieuwegein... 4 Rode Kaart 2012/2013 (procedure

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College

Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College januari 2015. Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Schoolveiligheidsplan Bertrand Russell College Januari 2015 1 Voorwoord Het Bertrand Russell College heeft als missie het volgende geformuleerd: Een BRC-leerling ontwikkelt zich. Het BRC schept daarvoor

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Presentatie. Ouderavond 2016

Presentatie. Ouderavond 2016 Presentatie Ouderavond 2016 Presentatie Inhoud Taak mentor Rapportage aan de ouders Rol van de ouders Leerlingbegeleiding - gesprekken & testen - B-uur & huiswerkklas - tutoren & zorgteam Projecten in

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Omgangsvormen op het Coenecoop College

Omgangsvormen op het Coenecoop College Kwaliteit Zelfstandigheid en Verantwoordelijkhei d voor leerlingen Ontplooiing Respect Omgangsvormen op het Coenecoop College Op het Coenecoop hebben we een aantal afspraken. Deze afspraken zijn nodig

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE

REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE M@ZL Beste ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en vakdocenten, Voor u heeft u het boekje omtrent de regels en structuur

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Ouderavond. 1. LOB op het Dr. Mollercollege. 2. Profielkeuze. 3. Vervolgopleiding. 4. Begeleiding. 5. Belangrijke data

Ouderavond. 1. LOB op het Dr. Mollercollege. 2. Profielkeuze. 3. Vervolgopleiding. 4. Begeleiding. 5. Belangrijke data PROFIELKEUZE VWO 3 Ouderavond 1. LOB op het Dr. Mollercollege 2. Profielkeuze 3. Vervolgopleiding 4. Begeleiding 5. Belangrijke data LOB op het Dr. Mollercollege Loopbaan Oriëntatie & -Begeleiding Decanaat

Nadere informatie

Programma aula Kennismaking Inrichting en organisatie klas 4 PTA De oudervereniging aan het woord

Programma aula Kennismaking Inrichting en organisatie klas 4 PTA De oudervereniging aan het woord Programma aula Kennismaking Inrichting en organisatie klas 4 PTA De oudervereniging aan het woord Programma mentoren Kennismaking Uitleg LOB Wie in klas 4? jaarlaagcoördinator: mevr. Brakkee (Br) mentoren:

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave Regeling Aanpak verzuim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Te laat... 2 1.1. Met geldige reden:... 2 1.2. Zonder geldige reden... 2 1.3. Bureau leerplicht... 2 1.4. Magister... 2 2. Absenties... 3 2.1.

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie Absentieprotocol Inleiding Dit protocol heeft betrekking op het verzuim van leerlingen, de registratie in Magister en de verwerking van deze registratie. Het doel van het protocol is - het verzuim te verminderen.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Augustus 2014

Verzuimprotocol. Augustus 2014 Verzuimprotocol Augustus 2014 Inhoudsopgave Vooraf blz. 3 1 Verzuimprotocol blz. 4 2 Ziekmeldingen blz. 6 3 Te laat komen blz. 6 4 Schorsen en verwijderen blz. 7 Verzuimprotocol MML augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs ( mr. H.T. van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Kuurstra-Brons ) Uitspraaknr. 05.014 Datum: 27 mei 2005 Onvoldoende

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe Angelsloërdijk 13A, 7812 HK Emmen Postbus 95 7800 AB Emmen Tel: 0591-612989 Email: info@opdc-zodrenthe.nl www.opdc-zodrenthe.nl Verzuimprotocol Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe ZIEKTEVERZUIM Wanneer

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Roel Gaj Algemeen Overstap vmbo - havo Bovenbouw havo Profielen Andere vakken Toelatingsvoorwaarden Procedure Jullie zijn zeer welkom!!!! havo 1300 ll

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Onderwerp. Verzuimbeleid. Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 1 augustus Pagina 1 van 6. Verzuimbeleid. 1 van 6.

Verzuimbeleid. Onderwerp. Verzuimbeleid. Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 1 augustus Pagina 1 van 6. Verzuimbeleid. 1 van 6. Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 1 augustus 2016 1 van 6 1 van 6 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot zelfstandige en ondernemende jongeren

Nadere informatie

Procedure verzuimbeleid 2015-2016

Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Versie 6 02-09-2015 Verzuimreglement Te laat op school Geoorloofd te laat: Leerlingen die later binnen komen, wat vooraf bekend was (bv tandarts bezoek), melden zich ook

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe Angelsloërdijk 13A, 7812 HK Emmen Postbus 95 7800 AB Emmen Verzuimprotocol Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe ZIEKTEVERZUIM Wanneer een leerling niet aanwezig is in de les, wordt dit geregistreerd.

Nadere informatie

Regeling absentie Sector Havo/Vwo

Regeling absentie Sector Havo/Vwo Regeling absentie 2016-2017 Sector Havo/Vwo Versie: juli 2016 Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is. Onderstaande

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie