SCHOOLJAAR 2014 / 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLJAAR 2014 / 2015"

Transcriptie

1 Klassiek Kleinschalig Kwaliteit Schooljaar Laatste wijziging: Ld, versie 3 SCHOOLJAAR 2014 / 2015

2 Daar waar in deze Schoolgids gesproken wordt over ouders, wordt uitdrukkelijk bedoeld: ouders, verzorgers en/of anderszins juridisch verantwoordelijken. In het geval er sprake is van gescheiden ouders, schrijft de wet voor dat er informatieplicht is naar beide ouders (ongeacht of er een omgangsregeling is), maar dat die plicht alleen bestaat als er daadwerkelijk verzocht wordt om informatie te ontvangen. Info: Tip: Bij deze Schoolgids hoort het Jaarrooster. Ook dat document vindt u met een directe link op de rechterzijde van de homepage van onze website: Op deze en de volgende 2 bladzijden kunt u zoeken op trefwoord in alfabetische volgorde. U scrollt vervolgens zelf naar de juiste bladzijde. Op blz. 62 en verder vindt u de inhoudsopgave die de volgorde van de gids aanhoudt. Om daar snel bij het onderwerp van uw keuze te komen klikt u in die Inhoudsopgave met de linker muisknop op het gewenste onderwerp. Belangrijk: Is in de tekst een kop of onderwerp rood, dan heeft in deze nieuwste versie een tekstwijziging of aanvulling plaatsgevonden. Wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Volg het laatste nieuws in Weekeindje. Inhoudsopgave op trefwoord Pagina: Aanmelden nieuwe leerlingen 30 Adressen school, bestuur en personeel 6 Ambulante ondersteuning 26 Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) 27 Bedrijfshulpverlening (BHV) 13, 19 Bestuur 6 Bibliotheek 41 Blokverdeling schooljaar 32 Boeken en leermiddelen 31 Coördinatoren (Jaarlaag-) 13 Counselors 28 Cultuur 19 Decanaat 13, 29 Eigen aantekeningen 64 Eindexamen CE 48 Examendata Centraal Examen 32 Examensecretaris 13 Excursies en reizen 33 Faalangstreductietraining 20 Feuniks (schoolblad) 19 Fietsenstalling 53 Financiële ondersteuning 52 Gang van zaken in klas 1 34 Gang van zaken in klas 2 en 3 35 Gang van zaken in klas 4, 5 en 6 36 Gymnasium vroeger 16 Gymnasium nu 17 Herexamens 48, 49 Huiswerkregelingen 22 Informatieperiodiek Weekeindje 18 Inhoudsopgave op volgorde gids 62 Internetprotocol 20 Introductie, excursies en reizen 33 Jaarrooster 32 Jeugdgezondheidszorg 26 2

3 Pagina: Klachtenprotocol 21 Klachtencommissies extern 21 Kluisjes 52 Kopiëren en afdrukken 41 Langdurig ziek 27 Leerlingbegeleiding in de onderbouw 28 Leerlingenfeesten / Schoolfeesten 54 Leerlingenraad / LOS! 18 Leerling verantwoordelijkheid 22 Leerlingvolgsysteem 18 Leerplicht 25 Lesgeld 50 Lessentabel klassen 1, 2 en 3 37 Lessentabel klas 4 38 Lessentabel klas 5 39 Lessentabel klas 6 39 Lestijden 32 Lesverzuim 24 Loopbaanoriëntatie en begeleiding(lob) 29 Magister 18 Medezeggenschapsraad (MR) 14 Mediatheek 40 Medicijnverstrekking (Protocol -) 20 Mentoren/Counselors 28 Mobiele telefoons 53 OPEN DAG 2015/2016: zaterdag 10 januari 2015 Ouderbijdrage 50, 51 Oudervereniging 15, 54 Overblijffaciliteiten 55 Overgangsnormen klassen 1, 2 en 3 45 Overgangsnormen klas 4 45 Overgangsnormen klas 5 45 Passend onderwijs 26 PAOS-procedure 25 Personeel (onderwijzend) 7 Personeel (ondersteunend) 12 Pestprotocol 20 Proefwerkregeling 42 Proefwerkregeling klassen 1, 2 en 3 43 Proefwerkregeling klas 4, 5 en 6 43 PTA, verwijzing naar 36, 43, 44 Rapportcijfers 44 Rapporten en rapportage klassen 4, 5 en 6 44 Regeling inhalen gemiste toetsen 43 Regeling van beroep 46 Roken, alcohol, drugs en wapens 53 Schoolboeken 50 Schooldecanaat en loopbaanoriëntatie 29 Schoolfeesten 54 Schoolfotograaf 52 Schoolleiding 6 Schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg 26 Schoolpas 52 Schorsing en definitieve verwijdering 23 Structuur 18 Studieverlof 23 3

4 Pagina: Taken en herexamens 47 Te laat komen 24 Toelatingseisen Stedelijk Gymnasium 30 Tweede Fase 36 Vakantierooster 32 Valenties proefwerken/bepaling rapportcijfers 44 Veiligheidsplan 19 Verblijf in pauzes en tussenuren 55 Verlof (Verzoeken om) 23 Verplichte vak kosten 50 Vertrouwenspersonen intern, extern 13, 21, 27 Verwijdering uit de les 23 Verzekering 50 Verzoeken om huiswerkvrij 22 Verzuim 25 Voorwoord rector 5 Weekeindje 18 Zieke leerlingen (langdurig) 27 Ziekmelding 22 Zorgcoördinator 13, 26 Zorg voor Jeugd 27 Bijlagen: Pagina: Bijlage 1 Beoordeling opbrengsten 56 Bijlage 2 Opbrengstenkaart Bijlage 3 Examenresultaten (geslaagden) 58 Bijlage 4 Examenresultaten (gemiddelden per vak) 58 Bijlage 5 Doorstroming leerlingen 58 Bijlage 6 Ouderbijdrage (in tekst opgenomen) 50 Bijlage 7 Contract ouderbijdrage (voorbeeld) 59, 60 Bijlage 8 Meldingsformulier afwezigheid leerling (voorbeeld) 61 Ontwerp logo: Redactie en productie: Peter Matthias Noordzij Maarten Land 4

5 Voorwoord Dit is de Schoolgids van het Stedelijk Gymnasium van s-hertogenbosch voor het schooljaar 2014/2015. De schoolgids is vooral een gids met praktische gegevens over de organisatie en het reilen en zeilen van de school. Samen met het Jaarrooster is het een naslagwerk en vraagbaak met veel nuttige informatie voor leerlingen, ouders en personeel. De schoolgids geeft inzicht in onze doelstellingen, de inrichting van ons onderwijs, onze jaaragenda, de resultaten van ons onderwijs en ga zo maar door. Gedurende het schooljaar zullen er natuurlijk ook zaken worden aangepast. Mede om die reden is er voor gekozen om deze schoolgids alleen nog digitaal uit te brengen op de website van de school: Verder kunt u eventuele aanpassingen en ook andere schoolse zaken volgen via ons informatieblad Weekeindje. Leerlingen kunnen dit bulletin elke vrijdag meenemen of lezen op onze website. Weekeindje is ook via de mail te ontvangen. Dat leest u verderop in deze gids. Een Stedelijk Gymnasium dat al 170 jaar bestaat en groeit en bloeit. Dit schooljaar zijn er voor het eerst in ons bestaan meer dan 790 leerlingen en ook dat geeft aan dat we een grote aantrekkingskracht hebben op leerlingen en ouders. Ons onderwijs is voortdurend in beweging. De verscheidenheid aan werkvormen groeit nog steeds. Naast de gewone klassikale lessen hebben we een variatie aan werkvormen met bijvoorbeeld vakoverstijgende projecten, projectdagen en vakexcursies. Ook is er een toenemende aandacht voor meer begaafde leerlingen in de vorm van meerpresteerdersprojecten. We stimuleren de deelname aan olympiades, debatwedstrijden en cursussen/modules op universiteiten. Daarnaast bieden we volop begeleiding aan leerlingen die extra steun kunnen gebruiken. Hierbij noem ik de POP(Persoonlijk Ontwikkelingsplan)- en TOP(Toekomstgericht Ontwikkelingsplan)- trajecten voor leerlingen die dreigen vast te lopen of onderpresteren. Ook krijgen leerlingen met een onderwijskundig probleem de nodige faciliteiten. Kortom, onze school is na 170 jaar nog steeds bij de tijd en we doen er alles aan om de kwaliteit van ons onderwijs op een steeds hoger peil te brengen. Het personeel van het Stedelijk Gymnasium zal zijn best doen om het jaar succesvol te laten zijn voor alle leerlingen. Het team zal met grote betrokkenheid samen met leerlingen en ouders werken aan dat succes. Leerlingen en ouders zullen altijd een luisterend oor vinden bij de medewerkers van het Stedelijk Gymnasium. U kunt op de school rekenen, maar de school rekent ook op U. Het schooljaar 2014/2015 is begonnen. Ik wens u allen een succesvol en plezierig schooljaar toe. Ir. A.E.M. de Kleijn rector 5

6 Adressen en personeelsinformatie Algemeen School: Mercatorplein LL 's-hertogenbosch tel.: (073) / fax: (073) website: bankrekening: NL38 INGB t.n.v. Rector Stedelijk Gymnasium algemeen en administratie boekenfonds decanaat leerlingenraad oudervereniging oud-leerlingen Schoolbestuur: Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) Postbus CE HAARLEM Inspectie van het Onderwijs: Rijksinspectiekantoor Tilburg Postbus 88, 5000 AB Tilburg Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg tel.: (088) website: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel.: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld (zie ook blz. 21) Vragen over onderwijs via Postbus 51: (gratis) Schoolleiding: ir. A.E.M. de Kleijn rector De Donk 14 tel.: (0486) HA SCHAYK drs. V.P.M. van der Wielen conrector Seringenstraat 3 tel.: (073) HL s-hertogenbosch BHV 6

7 Onderwijzend personeel: Al het personeel is zo nodig via de school of mail bereikbaar. mw. drs. M.A.M. van Alem-Roos Nederlands sectievoorzitter Nederlands mw. drs. M.C. Baas Geschiedenis T.J.M. Baltussen Duits sectievoorzitter Duits drs. C.P.C.M. van Bavel Duits T. van den Berg Lichamelijke opvoeding mw. J.J.J. Bokmans MA Tekenen mw. drs. J.A. Brakkee Economie coördinator klas 4 BHV drs. J.L. van Buchem Natuurkunde sectievoorzitter Natuurkunde MR R. Catz Tekenen KUBV sectievoorzitter Kunst mw. drs. M.F.A. Coolen Nederlands BHV drs. W.A.P.M. Desmense Klassieke talen KCV 7

8 drs. M. van Dongen mw. A.J.W.G. Elskamp Scheikunde sectievoorzitter Scheikunde coördinator klas 6 examensecretaris Engels drs. J.P.C. Fiere Engels sectievoorzitter Engels MR drs. J.M.M. van Haren Wiskunde BHV mw. C. Hartman Tekenen J.H.M.A. van Heck Nederlands mw. drs. N. van Heck-Jeuring Frans drs. H.G.N. Hegge Aardrijkskunde decaan coördinator Olympiades drs. B.J.H. van der Heijden Aardrijkskunde mw. drs. K.A.M. van den Heuvel Klassieke talen KCV BHV mw. A. Hofland MA Engels drs..m.a.j.s. Hogerbrugge Wiskunde sectievoorzitter Wiskunde coördinator Rekenen 8

9 Geen foto beschikbaar mw. N.E.M. van Hoof Economie J.C.J.M. van der Horst mw. drs. J.D.H. Huisman Natuurkunde Technologie vertrouwenspersoon roostermaker BHV Klassieke talen KCV MR drs. A. Hulsman drs. E.M.P. Hummelink Geschiedenis Maatschappijleer MR hoofd BHV Geschiedenis BHV dr. M.J.J. van den Hurk Biologie ANW Geen foto beschikbaar Geen foto beschikbaar drs. M.H.H.E. Jacobs mw. A.S. Jacobs mw. drs. A. de Jong mw. C.J.R. de Jong mw. drs. A.V.A. Kalevski- Op den Camp mw. M.A.M.G. Kersten Biologie sectievoorzitter Biologie MR BHV Nederlands Geschiedenis Maatschappijleer sectievoorzitter Geschiedenis coaching leerlingbegeleider vertrouwenspersoon BHV Aardrijkskunde Klassieke talen KCV coördinator klas 3 zorgcoördinator Drama 9

10 mw. drs. M.L. van Kleef Klassieke talen KCV coördinator klas 1 mw. L. Korgerová-Leidarova Natuurkunde Technologie leerlingbegeleider coördinator Atlasproject mw. drs. S. Lamont Engels BHV drs. J.A. van Leuven mw. drs. K.M. Min Klassieke talen KCV sectievoorzitter OT coördinator klas 5 coördinator klassiekenreis Klassieke talen KCV MR mw. drs. F. Nugteren Lichamelijke opvoeding sectievoorzitter LO mw.drs. L. van Ockenburg Nederlands BHV drs. E.A. Oltmans Wiskunde coördinator huiswerkklas mw. E. Oudshoorn Lichamelijke opvoeding mw. drs. A.D.M. Poulisse Klassieke talen KCV mw. drs. J.J.M. Schampers Frans mw. drs. J.J.T.K.M. Scholte - Verstijnen Frans sectievoorzitter Frans BHV 10

11 R.A.H. van Straaten Muziek drs. I.B. Strijland Filosofie mw. drs. H.J.J.M. Thelen drs. P.J.H. Thijs Klassieke talen KCV leerlingbegeleider dyslexie Klassieke talen KCV A.J. van der Velden Lichamelijke Opvoeding mw. drs. M. Verkerk Aardrijkskunde sectievoorzitter Aardrijkskunde coördinator klas 2 Geen foto beschikbaar mw. M. Verweij MA mw. A.W.M. Vissers R. van Wankum Frans Wiskunde Wiskunde ir. J.C.M. van Weert mw. H.E.M. Westerhuis Schmidt ICT Informatica webmaster Nederlands dr. P.M.W. Willems mw. drs. E.P.C. Zeetsen Biologie coördinator profielwerkstuk Scheikunde coördinator LOS 11

12 Onderwijs Ondersteunend Personeel mw. P. Asmoredjo Medewerkster kantine C.F.J. Brakenhoff Toezichthouder/Conciërge BHV mw. P. Herman Hoofd managementondersteuning BHV mw. drs. C.J.M. Hulsken mw. drs. M.J.J. de Kleine Medewerkster mediatheek Onderwijsassistent Coördinator boekenfonds BHV Medewerkster administratie BHV mw. I. de Kleijn Medewerkster mediatheek Onderwijsassistent M.G. Land O.K. Riemersma Facilitair medewerker schoolgids/jaarrooster schoolveiligheid BHV Systeembeheerder BHV H.A.M. Ruijs Hoofdconciërge BHV mw. Th.M.G. Stolzenbach- Spoor Medewerkster administratie C.W.P. Weijts Technisch onderwijs assistent 12

13 Bedrijfshulpverleners (BHV) C.F.J. Brakenhoff drs. M.H.H.E. Jacobs (plv HBHV) mw. drs. J.A. Brakkee mw. drs. A. de Jong mw. drs. M.F.A. Coolen mw. drs. M.J.J. de Kleine drs. J.M.M. van Haren mw. drs. S. Lamont mw. P. Herman M.G. Land mw. drs. K.A.M. van den Heuvel mw. drs. L. van Ockenburg J.C.J.M. van der Horst O.K. Riemersma mw. drs. C.J.M. Hulsken H.A.M. Ruijs E. Hummelink mw. drs. J.J.T.K.M. Scholte-Verstijnen drs. A. Hulsman (HBHV) drs. V.P.M. van der Wielen (Jaarlaag-) Coördinatoren coördinator klas 1 coördinator klas 2 coördinator klas 3 coördinator klas 4 coördinator klas 5 coördinator klas 6 mw. drs. M.L. van Kleef mw. drs. M. Verkerk mw. drs. A.V.A. Kalevski - Op den Camp mw. drs. J.A. Brakkee drs. J.A. van Leuven drs. M. van Dongen Decaan decaan drs. H.G.N. Hegge Examensecretaris examensecretaris drs. M. van Dongen Vertrouwenspersonen (intern) vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon mw. drs. A. de Jong J.C.J.M. van der Horst Zorgcoördinator zorgcoördinator mw. drs. A.V.A. Kalevski - Op den Camp 13

14 Leden Medezeggenschapsraad (MR) Personeelsvertegenwoordiging (PMR): drs. J.L. van Buchem voorzitter drs. J.P.C. Fiere lid en GMR OSZG mw. drs. J.D.H. Huisman lid drs. A. Hulsman lid drs. M.H.H.E. Jacobs lid mw. drs. K.M. Min secretaris Oudervertegenwoordiging (OMR): mw. Q. Kools lid O. Molhuysen vicevoorzitter mw. C. in t Veld lid Leerlingenvertegenwoordiging (LMR): Simone Da Ponte lid en GMR OSZG Sanne van Kempen lid Naomi Ruijtenberg lid Adviseur / bestuursvertegenwoordiger: ir. A.E.M. de Kleijn rector tel.: (0486)

15 Bestuur oudervereniging Hannelot van Berckel algemeen bestuurslid Susanne Brokking algemeen bestuurslid Fred van Erp penningmeester Elles Gratama voorzitter tel: tel.: Annette Horstink algemeen bestuurslid Cathrien Meuwissen algemeen bestuurslid Madeleine Mouwen Secretaris Caroline van Olden vicevoorzitter Marielle Surie externe communicatie tel: Adviseur: ir. A.E.M. de Kleijn rector tel.: (0486) bankrekening Oudervereniging: website Oudervereniging: Oudervereniging: NL88 INGB t.n.v. Penningmeester Oudervereniging 15

16 Informatie Het Stedelijk Gymnasium vroeger Het Stedelijk Gymnasium van 's-hertogenbosch is de rechtstreekse voortzetting van de Latijnse School. Van deze school is reeds sprake in archieven die dateren uit het jaar Toentertijd verzorgde dat instituut het onderricht in het mondeling en schriftelijk beheersen van het Latijn. Daarnaast werd onder andere ook de filosofische propedeuse gegeven, nodig om toegelaten te worden tot de universiteit. De regionale spreiding van de leerlingen in die tijd was wel iets groter dan die van nu. Toen bezochten leerlingen uit Gelderland en Limburg de om zijn opleiding bekend staande school. Opmerkelijk is ook dat er toen sprake was van een school, die qua omvang vergelijkbaar is met de scholengemeenschappen van nu. In de 16e eeuw volgden soms meer dan 1200 leerlingen jaarlijks het onderricht. Dat grote aantal werd zeer sterk bevorderd door een uitgebreid beurzenstelsel, dat er op gericht was juist de kansarmen de mogelijkheid te bieden toch hun gaven zo hoog mogelijk te ontwikkelen. Wat dat betreft is er in s-hertogenbosch niets nieuws onder de zon. Dat deze school mensen heeft afgeleverd, die grote maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis hebben gehad, spreekt voor zich. Twee daarvan zijn de humanist Erasmus en de geograaf Mercator. De maatschappelijke ontwikkelingen gingen de school niet voorbij. Na de inname van s Hertogenbosch in 1629 kregen de stedelijke regeerders toezicht op het onderwijs, dat zich van toen af moest ontwikkelen in de richting van de Reformatie. Desondanks bleef de gerichtheid op de oudheid standhouden terwijl de hoge taakopvatting werd gehandhaafd. Pas in de Franse tijd deden vakken als geschiedenis en aardrijkskunde als apart vak hun intrede, spoedig gevolgd door Nederlands, wiskunde en de moderne talen. In 1848, toen de school definitief werd omgezet in het Stedelijk Gymnasium van 's Hertogenbosch, was de nieuwe naam dan ook niet meer dan een sluitstuk van de ontwikkeling, die in feite al tevoren was begonnen. Dat de ontwikkeling ook toen niet ophield wordt duidelijk als we zien dat vrijwel onmiddellijk begonnen werd met een tweedeling in de school. Een deel leidde op voor de universiteit, een ander deel richtte zich meer op de algemene maatschappelijke vorming. Deze laatste taak werd in 1867 overgedragen aan de Rijks Hogere Burgerschool. Sindsdien heeft het Stedelijk Gymnasium onder leiding van de opeenvolgende rectoren zich steeds weer tot taak gesteld kwalitatief hoogstaand onderwijs te geven aan allen die daartoe geschikt waren. 16

17 Het Stedelijk Gymnasium nu Het huidige gymnasium kent een onderbouw van 3 jaar en een bovenbouw vanaf klas 4. In de onderbouw zitten de leerlingen voor alle lessen in dezelfde klas maar vanaf klas 4 hebben ze naast klassen ook clusters. Voor de zogenaamde Nieuwe Onderbouw zijn 3 uitgangspunten geformuleerd. Ten eerste is er sprake van een leerling-gerichte dynamiek: het onderwijs wordt benaderd vanuit het perspectief van de leerling. Daarbij vraagt de plaats in het onderwijsstelsel om een onderbouw waarin we basiskennis en basisvaardigheden voor goed maatschappelijk functioneren aanbrengen; waarin wij leerlingen leren omgaan met verschillen en zicht krijgen op eigen mogelijkheden en wensen; waarin leerlingen zelf sturing kunnen geven aan leren en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Variëteit in het onderwijsaanbod is het tweede uitgangspunt. Scholen moeten zelf kiezen voor hun manier van omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Er zijn voor de onderbouw 58 globale kerndoelen geformuleerd en het is aan de scholen om een keuze te maken hoe die kerndoelen in het onderwijsaanbod te ordenen. Tenslotte streven we naar meer samenhang in het onderwijs. Daartoe zijn de kerndoelen in zeven vak- of leergebieden gegroepeerd: Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens en natuur, Mens en maatschappij, Kunst en cultuur en Bewegen en sport. Op basis van die zeven leergebieden is een ordening mogelijk in traditionele vakken maar ook in een combinatie van vakken of vakoverstijgende projecten. Het Stedelijk Gymnasium heeft voor die combinatie van traditionele vakken en projecten gekozen. Zo staan in klas 1 en 2 wekelijkse projectmiddagen op het rooster. Daarin werken leerlingen in groepen (deels naar vrije keuze) aan vakoverstijgende projecten. Klas 3 heeft in een daarvan afgeleide vorm ook een projectweek. In die week kiezen de leerlingen voor een profiel-programma dat door bovenbouwdocenten wordt verzorgd. Daarin maken zij in groepen kennis met de profielvakken van de bovenbouw en werken zij aan een vakoverstijgend profielproject. Ook keuzebegeleiding maakt onderdeel uit van het programma. Zo kunnen leerlingen zich beter oriënteren op de profielkeuze voor de bovenbouw en een gerichter keuze maken voor hun profiel. Op basis van de genoemde uitgangspunten komen zes belangrijke kenmerken van het onderwijs in de Nieuwe Onderbouw aan bod: de leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig; de leerling leert samen met anderen; de leerling leert in samenhang; de leerling oriënteert zich; de leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving; de leerling leert in een doorlopende leerlijn. Tenslotte krijgen ook de leerlingen van klas 3 één uur muziek op het rooster. De achtergrond is enerzijds dat veel van onze leerlingen juist een grote voorliefde en aanleg hebben voor muziek en anderzijds wil onze school ruim aandacht geven aan culturele en kunstzinnige vakken, temeer daar we een traditie hebben op te houden waar het gaat om bijvoorbeeld de Grote Avond (toneel of musical uitvoering). Eén van de andere keuzes die onze school heeft gemaakt, is de programmering van het vak drama in klas 1 en klas 2. Drama sluit prima aan bij de traditie die onze school kent op het gebied van toneel. Daarnaast biedt drama juist gymnasiale leerlingen weer enig creatief tegenwicht tegenover de meer cognitieve vakken. En niet op de laatste plaats geeft het vak drama kansen voor alle leerlingen zich emotioneel, communicatief en sociaal te ontwikkelen. Naast de kerndoelen, die in twee derde van de leertijd van de eerste twee leerjaren het kerndeel van de Nieuwe Onderbouw vormen, wordt er een differentieel deel aangeboden. In dit differentiële deel valt voor het gymnasium het onderwijs in Frans en Duits en de klassieke talen Grieks en Latijn die ervoor zorgen dat ook in de Nieuwe Onderbouw het gymnasiaal karakter behouden blijft. Voor de bovenbouw kiezen de leerlingen in de Tweede Fase al enige jaren uit de twee Natuur- en Maatschappij-profielen. Vanaf klas 4, maar vooral in klas 5 en 6 werken zij ook aan hun schoolexamens. Meer informatie over de Tweede Fase vindt u verderop in deze schoolgids (zie blz. 36). 17

18 Structuur Het Stedelijk Gymnasium is een openbare school, sinds 1 augustus 2002 aangesloten bij de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) te Haarlem. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft via vaak zeer stringente voorschriften veel invloed op de gang van zaken in de school. Het toezicht vanuit het Ministerie wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs (adres: zie blz. 6). Het veelzijdige werk in de school wordt geleid door de rector, daarin bijgestaan door de conrector. De eindverantwoordelijkheid berust bij de rector. Ouders, leerlingen en personeel kiezen een afvaardiging naar de medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt regelmatig. Daarbij is de rector aanwezig als adviseur en tevens als vertegenwoordiger van het bestuur. De MR benoemt een afvaardiging naar de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de aangesloten gymnasia, vallend onder het OSZG. De ouders worden vertegenwoordigd door de oudervereniging (OV), waaraan namens de school de rector en een docent zijn toegevoegd. De klas wordt vertegenwoordigd door de klassenvertegenwoordiger, die de spreekbuis van de leerlingen is. De leerlingen worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad LOS!, de Leerlingen Organisatie Stedelijk! Jaarlijks wordt in oktober een leerlingenraad samengesteld. Deze raad komt regelmatig bijeen. De adviseur voor de leerlingenraad, één van de docenten, wordt in principe op deze bijeenkomst uitgenodigd. Eventueel kunnen ook anderen worden uitgenodigd voor zover dit dienstig is. Alleen de leden hebben stemrecht. De besluiten van deze raad zijn van adviserende aard. Alle klassen van het 1e t/m 3e leerjaar hebben een klassendocent (mentor), die de belangen van zijn klas behartigt: hij kan fungeren als brug tussen zijn klas en zijn collegae, de schoolleiding en dienstverlenende instanties. De 4e, 5e en 6e klassers hebben een counselor, die een soortgelijke rol heeft als de mentor, maar met een meer begeleidende dan sturende rol. De schooldecaan geeft voorlichting aan de leerlingen en de ouders over school- en beroepskeuze en begeleidt de leerlingen samen met de mentor/counselor bij het samenstellen van hun vakkenpakket. Iedere leerling is lid van de leerlingenvereniging Silva Ducis. Van de ouderbijdragen ontvangt Silva Ducis per leerling 2,75 contributie. Het bestuur van Silva Ducis bestaat uit 5 leerlingen, die zich hiervoor verkiesbaar stellen. Zijn er meerdere kandidaat-bestuursleden, dan mag iedere leerling zijn stem uitbrengen bij de verkiezingen van het bestuur. Namens het docententeam is er een adviseur van Silva Ducis. Het bestuur van Silva Ducis organiseert bijvoorbeeld: Klassenfeesten en feestavonden Sportwedstrijden en -dagen in samenwerking met de docenten Lichamelijk Opvoeding Filmavonden Weekendje Weekeindje is de informatieperiodiek voor leerlingen en ouders, die op de vrijdag van iedere schoolweek verschijnt. Leerlingen kunnen elke vrijdag een papieren exemplaar bij de conciërge meenemen. Verder hangen er exemplaren op vaste plaatsen in de school. Weekeindje wordt via verzonden aan ouders, van wie het adres bekend is. De laatste Weekeindjes zijn ook te vinden via de website van school: in Magisterweb. Alle leerlingen en ouders worden geacht kennis te nemen van de inhoud. Leerlingvolgsysteem Leerlingen en ouders kunnen via de website van school: in Magisterweb hun schoolvorderingen en ook eventueel verzuim inzien. Om op Magisterweb te kunnen inloggen, wordt voor ouders en iedere leerling een unieke en strikt persoonlijk inlogcode naar het huisadres gestuurd. Verlies kunt u melden bij de administratie van de school, bij voorkeur via 18

19 Cultuur Op het Stedelijk Gymnasium nemen de vakken muziek, beeldende kunst en drama een prominente plaats in op het rooster, maar ook daarbuiten. Traditiegetrouw kent de school jaarlijks een Grote Avond met meerdere voorstellingen. Met een groot deel van de leerlingen (meer dan 100 door alle jaarlagen heen) worden in vrije tijd producties voorbereid, die in de grote theaters niet zouden misstaan. Voor de muzikale omlijsting wordt hiertoe ook jaarlijks een orkest geformeerd. Vele (bewerkingen van) toneelstukken en musicals zijn reeds de revue gepasseerd. De inzet, de samenwerking, het plezier en het resultaat, maar vooral de onderwijskundige en culturele inbreng zijn hierbij van onschatbare waarde. Sinds 2004 heeft de school een schoolorkest Mercator & Musica, bestaande uit enthousiaste leerlingen met verschillend muzikaal niveau en van iedere jaarlaag. Naast de repetities zijn er natuurlijk ook echte uitvoeringen, waarbij eigenlijk alle genres ten gehore worden gebracht. Deelname aan het Orkestival in het Amsterdamse Concertgebouw is één van de hoogtepunten. Maar ook aan diverse andere in- en externe optredens, van kerstviering tot diploma-uitreiking, wordt veel plezier beleefd. Naast drama en muziek kent de onderbouw natuurlijk ook tekenen als cultureel vak. En in de bovenbouw wordt het prachtige vak Kunst (voorheen CKV) onderwezen. Dit betreft een eindexamenvak, waarbij niet alleen wordt geschilderd, getekend en geleerd wordt over verschillende tijden en beeldende disciplines, maar waar ook diverse audiovisuele producties worden gemaakt, zoals animatiefilms, videoclips, nepdocumentaires, korte speelfilms en nog veel meer. De kwaliteit ligt zo hoog, dat onze leerlingen al een tweede prijs wonnen bij het landelijk filmfestival voor scholieren. De school kent sinds vorig jaar ook een eigen filmfestival, waar al dit moois wordt getoond. Ook zijn er tal van excursies, die het vak nog interessanter maken. Bovendien heeft de school een kunstroute (de Via Gymnasia), waarbij leerlingen van alle jaarlagen in samenwerking met de oudervereniging allerlei kunstwerken presenteren in en om ons gebouw. Kortom, een school waar cultuur hoog in het vaandel staat. Feuniks Het schoolblad Feuniks verschijnt een aantal keren per jaar. De redactie bestaat uit leerlingen. Iedere leerling mag in dit blad stukjes schrijven over allerlei zaken, dus niet alleen over schoolaangelegenheden. Het abonnement voor de leerlingen is opgenomen in de ouderbijdrage. Namens het personeel is er een adviseur van de Feuniks, drs. W.A.P.M. Desmense. Bedrijfshulpverlening (BHV) De school beschikt over 13 gecertificeerde medewerkers (zie blz.13), die in geval van calamiteiten of ongelukken in of bij de school handelend kunnen optreden. Soms vindt als oefening een ontruiming van de gebouwen plaats. Veiligheidsplan Kortheidshalve wordt in deze Schoolgids slechts melding gemaakt van het bestaan van een Veiligheidsplan voor onze school. Veel van de regelingen uit dit plan zijn ook terug te vinden in deze Schoolgids, die dankzij de huidige digitale vormgeving frequent geactualiseerd kan worden. 19

20 Pest- en internetprotocol Een leerling die zich goed voelt, presteert beter. Dat is een bekend gegeven. Het Stedelijk Gymnasium van s-hertogenbosch is een kleinschalige school, die kwaliteit en geborgenheid wil leveren aan haar leerlingen. En die zaken gaan hand in hand. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door een harmonieuze, veilige omgang van leerlingen met personeel, andere leerlingen en klasgenoten bevordert het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Pesten past niet in een veilig schoolklimaat. Toch heeft ook deze kleine, veilige school een pestprotocol. Plagen en pesten zijn onderdeel van het leven op elke school. Het Stedelijk Gymnasium leert haar leerlingen ook met dit onderdeel van het schoolleven om te gaan. Daarbij speelt dit pestprotocol niet de meest belangrijke rol. De studielessen die de leerlingen krijgen in klas 1 hebben de belangrijkste plaats in de aanpak. Uitgangspunt daarbij is: voorkomen is beter dan genezen. In de eerste plaats krijgen alle eersteklassers in de studielessen bij de mentor uitleg over de procedures rondom pesten. Zo wordt met alle leerlingen stilgestaan bij het verschil tussen plagen en pesten, respect voor elkaar en elkaars bezittingen en de omgangsvormen op school, maar bijvoorbeeld ook de omgangsvormen op het internet. Daarover worden duidelijke afspraken gemaakt die rekening houden met het belang van de individuele leerling en de hele klas. We vertellen de leerlingen dat pesten een vorm van ongewenst gedrag is die altijd wordt aangepakt, dat een leerling die gepest wordt er dus in elk geval op kan rekenen dat er wordt ingegrepen. De mentor, coördinator of de conrector zijn de mensen op school die daarbij in eerste instantie een rol spelen. Als een leerling zich gepest voelt of zich schuldig maakt aan pesten, volgt er een gesprek met de betrokken leerlingen en zo nodig een sanctie, waarvan ook de ouders op de hoogte worden gesteld. Het pestprotocol is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school en heeft in de eerste plaats een informatieve en verwijzende functie. Het beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Het geeft alle betrokkenen duidelijkheid over ieders rol. Het protocol geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het is onderdeel van het veiligheidsplan en heeft een directe relatie met het schoolbeleid op het gebied van bijvoorbeeld schorsing en verwijdering van leerlingen. Het is te vinden op onze website onder het kopje School en een papieren versie ligt ter inzage in de bibliotheek van de school. Faalangstreductietraining Er zijn leerlingen die zich in spanningsvolle situaties als een proefwerk, een mondelinge beurt of tijdens de voorbereiding daarvoor, onvrij en onzeker voelen. Als er voldoende van die leerlingen zijn bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een training om hen te helpen zich zekerder te gaan voelen in dergelijke situaties. Protocol medicijnverstrekking De GGD Hart voor Brabant heeft een protocol opgesteld over medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen. Hieruit blijkt dat ouders voor sommige handelingen schriftelijk toestemming moeten verlenen. Daarom krijgen alle ouders een brief thuisgestuurd met bijlage of invulstrook waarin kan worden aangegeven hoe te handelen wanneer zoon of dochter ziek wordt op school. U wordt vriendelijk verzocht dit formulier ingevuld en ondertekend te retourneren aan de administratie van school. Wij zijn ons ervan bewust dat volgens de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst voor leerlingen van 12 tot 16 jaar zowel ouders als leerling toestemming moeten geven (waarbij de mening van de leerling in principe doorslaggevend is) en voor leerlingen vanaf 16 jaar de leerling zelf beslissingsbevoegd is. Aangezien het hier op school slechts gaat om het incidenteel verstrekken van een paracetamol (zie bijlage), kunnen we ervan uitgaan dat de leerling die zelf om een paracetamol vraagt, hiervoor automatisch zijn toestemming verleent. 20

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

SCHOOL Ondersteuningsplan. HET 4 e GYMNASIUM

SCHOOL Ondersteuningsplan. HET 4 e GYMNASIUM SCHOOL HET 4 e GYMNASIUM INHOUDSOPGAVE Vooraf 3 Inleiding 4 Deel A: Wie zijn betrokken bij ondersteuning? 1. De eerstelijns ondersteuning 5 1.1 Vakdocenten 1.2 Mentoren 1.3 juniorbegeleiders 1.4 Verzuimmedewerker

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie