GB Nibbler Instruction Manual Grignoteuse Manuel d Instructions Knabber Betriebsanleitung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GB Nibbler Instruction Manual Grignoteuse Manuel d Instructions Knabber Betriebsanleitung"

Transcriptie

1 GB Nibbler Instruction Manual F Grignoteuse Manuel d Instructions D Knabber Betriebsanleitung I Roditrice Istruzioni d Uso NL Knabbelschaar Gebruiksaanwijzing E Roedora Manual de Instrucciones P Roedora Manual de Instruções DK Pladestanser Brugsanvisning S Nibblare Bruksanvisning N Platetygger Bruksanvisning SF Lohkomiskone Käyttöohje GR Ζουµποψάλιδο Οδηγίες χρήσεως JN3200

2

3

4 ENGLISH 1 Lock button 2 Switch trigger 3 Gauge for mild steel : 3.2 mm 4 Gauge for stainless : 2.5 mm 5 Mouth (3.5 mm clearance) 6 Wrench 7 Lock nut 8 Die holder Explanation of general view 9 Punch 10 Screw 11 Loosen 12 Cutting edge 13 Groove 14 Pin 15 Punch holder 16 Grind/sharpen; mm 17 Remove dull portion 18 Die 19 Washer 20 Limit mark 21 Screwdriver 22 Brush holder cap SPECIFICATIONS Model JN3200 Max. cutting capacities Steel up to 400 N/mm mm/10 ga Steel up to 600 N/mm mm/13 ga Steel up to 800 N/mm mm/20 ga Aluminum up to 200 N/mm mm/13 ga Min. cutting radius Outside edge mm Inside edge mm Strokes per minute... 1,300 Overall length mm Net weight kg Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. Note: Specifications may differ from country to country. Power supply The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire. Safety hints For your own safety, please refer to the enclosed Safety instructions. ADDITIONAL SAFETY RULES 1. Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool. 2. Always lead the power supply cord away from the tool towards the rear. 3. Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin. SAVE THESE INSTRUCTIONS. OPERATING INSTRUCTIONS Pre-lubrication Coat the cutting line with tool oil when cutting mild steel or stainless; use light oil or kerosene when cutting aluminum. Switch action (Fig. 1) CAUTION: Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the OFF position when released. To start the tool, simply pull the trigger. Release the trigger to stop. For continuous operation, pull the trigger and then push in the lock button. To stop the tool from the locked position, pull the trigger fully, then release it. Permissible cutting thickness (Fig. 2) The thickness of material to be cut depends upon the tensile strength of the material itself. The groove on the die holder acts as a thickness gauge. Do not attempt to cut any material which will not fit into this groove. Max.cutting capacities mm ga Steel up to 400 N/mm Steel up to 600 N/mm Steel up to 800 N/mm Aluminum up to 200 N/mm This tool can cut any thickness of aluminum plate that fits into the tool s mouth (3.5 mm clearance). Cutting method (Fig. 3) Smooth cutting is achieved by holding the tool upright and applying gentle pressure in the cutting direction. Apply tool oil to the punch about every 10 meters of mild steel or stainless steel to be cut. Light oil or kerosene should be used to keep an aluminum lubricated continuously. Failure to lubricate aluminum in the cut will cause chips to adhere to the tool, dulling the die and punch and increasing load on the motor. Cutouts (Fig. 4) Cutouts can be done by first opening a round hole of about 42 mm diameter or more in the material. 4

5 Punch replacement (Fig. 5, 6 & 7) Important: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before replacing the punch. Fit the wrench provided onto the lock nut and tap the handle lightly with a hammer to loosen the lock nut. Take off the die holder and use a wrench to remove the screw. Then remove the punch. To install the punch, insert it into the punch holder with its cutting edge facing forward so that the pin in the punch holder fits into the groove in the punch. Install the screw and lock nut. Then tighten them securely. NOTE: When installing the screw and lock nut, be sure to tighten securely. If they become loose during operation, the tool may break down. Punch & die service life (Fig. 8 & 9) Replace or sharpen punch and die after cutting the lengths indicated in the accompanying table. Their life, of course, depends upon the thickness of materials cut and lubrication conditions. MAINTENANCE CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool. Replacement of carbon brushes (Fig. 10 & 11) Replace carbon brushes when they are worn down to the limit mark. Both identical carbon brushes should be replaced at the same time. To maintain product safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by a Makita Authorized Service Center. Punch Die Replace after 150 m of 3.2 mm steel sheet Sharpen after 300 m of 3.2 mm steel sheet When cutting is poor even after replacing the punch, sharpen the die. Grind down the dull edge shown in Fig. 8 using a grinder. After rough-grinding the dull portion, finish with a dressing stone. Stock removal should be about 0.3 to 0.4 mm. When installing ground die, a clearance of 3.5 to 4.0 mm should be obtained by attaching one or two of the washer provided, as shown in Fig. 9. Failure to have the proper clearance will result in vibration during cutting. NOTE: The die can be sharpened two times. After two sharpenings, it should be replaced with new one. 5

6 NEDERLANDS 1 Vastzetknop 2 Trekschakelaar 3 Dikte-meter zacht staal 3,2 mm 4 Dikte-meter roesvrij staal 2,5 mm 5 Mond (3,5 mm opening) 6 Sleutel 7 Sluitmoer Verklaring van algemene gegevens 8 Matrijshouder 9 Stempel 10 Schroef 11 Loszetten 12 Snijkant 13 Groef 14 Pen 15 Stempelhouder 16 Slijpen/scherpen: 0,3 0,4 mm 17 Verwijder botte gedeelte 18 Matrijs 19 Sluitring 20 Limietaanduiding 21 Schroevedraaier 22 Koolborsteldop TECHNISCHE GEGEVENS Model JN3200 Max. snijcapaciteit Staal tot maximaal 400 N/mm ,2 mm/10 ga Staal tot maximaal 600 N/mm ,5 mm/13 ga Staal tot maximaal 800 N/mm ,0 mm/20 ga Aluminium tot maximaal 200 N/mm ,5 mm/13 ga Min. straal van snijcirkel Buitenkant mm Binnenkant mm Aantal snijbewegingen/min Totale lengte mm Netto gewicht... 3,4 kg In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen. Stroomvoorziening De machine mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten. Veiligheidswenken Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen. AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopkontakt vooraleer werken aan de machine uit te voeren. 2. Zorg ervoor dat het netsnoer steeds achter en uit de buurt van de machine blijft. 3. Raak onmiddellijk na de werkzaamheden het blad noch het werkstuk aan, aangezien het gloeiend heet kan zijn en brandwonden kan veroorzaken. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN Voorsmering Smeer de snijlijn vooraf in met machineolie wanneer u zacht staal of roestvrij staal gaat snijden; gebruik lichte olie of petroleum wanneer u aluminium gaat snijden. Werking van de trekschakelaar (Fig. 1) LET OP: Alvorens de machine op netstroom aan te sluiten, dient u altijd te controleren of de trekschakelaar behoorlijk werkt en bij het loslaten naar de OFF positie terugkeert. Om de machine in te schakelen, drukt u gewoon de trekschakelaar in. Laat de schakelaar los om de machine uit te schakelen. Voor continu gebruik, eerst de trekschakelaar en dan de vastzetknop indrukken. Om de machine vanuit de vergrendelde stand te stoppen, de trekschakelaar helemaal indrukken en deze dan loslaten. Toegestane snijdikte (Fig. 2) De dikte van het te snijden materiaal hangt af van de treksterkte van het materiaal zelf. De groef in de matrijshouder doet dienst als diktemeter. Probeer geen materiaal te snijden dat niet in deze groef past. Max. snijcapaciteit mm ga Staal tot maximaal 400 N/mm 2 3,2 10 Staal tot maximaal 600 N/mm 2 2,5 13 Staal tot maximaal 800 N/mm 2 1,0 20 Aluminium tot maximaal 200 N/mm 2 2,5 13 Deze machine snijdt elke aluminiumplaat die in de machinemond (3,5 mm opening) past. 12

7 Snij-procedure (Fig. 3) Om gemakkelijk te kunnen snijden, dient u de machine goed recht te houden en deze zachtjes in de snijrichting naar voren te bewegen. Telkens na het snijden van ongeveer 10 meter zacht staal of roestvrij staal, dient u machineolie aan te brengen op de stempel. Gebruik lichte olie of petroleum om een aluminium werkstuk continu te smeren. Indien aluminium tijdens het snijden niet goed wordt gesmeerd, zullen er schilfertjes op de machine blijven zitten, waardoor de matrijs en stempel zullen afstompen en de belasting op de motor zal vermeerderen. Uitsnijdingen (Fig. 4) Uitsnijdingen worden verkregen door eerst een rond gat met een diameter van minstens 42 mm te maken in het materiaal. Vervangen van de stempel (Fig. 5, 6 en 7) Belangrijk: Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens de stempel te gaan vervangen. Pas de bijgeleverde sleutel op de borgmoer en tik met een hamer lichtjes op het handvat om de borgmoer los te maken. Neem de matrijshouder eraf en gebruik een sleutel om de schroef te verwijderen. Verwijder dan de stempel. Om de stempel te installeren, steek deze met zijn snijkant naar voren gericht in de stempelhouder, zodat de pen op de stempelhouder in de groef in de stempel past. Monteer de schroef en de borgmoer, en zet deze goed vast. OPMERKING: Zorg ervoor dat de schroef en de borgmoer goed worden aangetrokken. Indien deze tijdens het gebruik loskomen, kan de machine defect raken. Service-duur van stempel en matrijs (Fig. 8 en 9) Vervang of slijp de stempel en matrijs na de snijlengten aangegeven in de hieronder staande tabel. De levensduur hangt natuurlijk af van de dikte van het gesneden materiaal en de smering. ONDERHOUD LET OP: Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens werken aan de machine uit te voeren. Vervangen van koolborstels (Fig. 10 en 11) Vervang de borstels wanneer ze tot aan de aangegeven limiet zijn afgesleten. Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum. Stempel Matrijs Vervang na 150 m in 3,2 mm plaatstaal Slijpen na 300 m in 3,2 mm plaatstaal Wanneer het snijden nog slecht gaat na het vervangen van de stempel, slijp dan de matrijs. Slijp de botte kant van de stempel zoals in Fig. 8 is aangegeven met een slijpmachine. Bewerk de stempel na met een zachte steen. Slechts 0,3 0,4 mm afnemen. Bij de montage van de matrijs moet er een opening blijven van 3,5 4 mm hetgeen te bereiken is door het aanbrengen van een of twee sluitringen. Zie Fig. 9. Wanneer de ruimte niet goed is zal de machine bij het snijden gaan vibreren. OPMERKING: De matrijs kan tweemaal geslepen worden. Na tweemaal slijpen dient de matrijs door een nieuwe te worden vervangen. 13

8 ENGLISH EC-DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards of standardized documents, in accordance with Council Directives, 89/336/EEC and 98/37/EC. FRANÇAISE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE Nous déclarons sous notre entière responsabilité que ce produit est conforme aux normes des documents standardisés suivants, conformément aux Directives du Conseil, 89/336/CEE et 98/37/EG. DEUTSCH CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit erklärt wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daß dieses Produkt gemäß den Ratsdirektiven 89/336/EWG und 98/37/EG mit den folgenden Normen von Normendokumenten übereinstimmen:. ITALIANO ENH101-5 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA Dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che questo prodotto è conforme agli standard di documenti standardizzati seguenti: secondo le direttive del Consiglio 89/336/CEE e 98/37/CE. NEDERLANDS EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT Wij verklaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de volgende normen van genormaliseerde documenten, in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 89/336/EEC en 98/37/EC. ESPAÑOL DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas de documentos normalizados, de acuerdo con las directivas comunitarias, 89/336/EEC y 98/37/CE. Yasuhiko Kanzaki CE 2005 Director Directeur Direktor Amministratore Directeur Director MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND Responsible manufacturer: Fabricant responsable : Verantwortlicher Hersteller: Produttore responsabile: Verantwoordelijke fabrikant: Fabricante responsable: Makita Corporation Anjo Aichi Japan 28

9 PORTUGUÊS DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto obedece às seguintes normas de documentos normalizados, de acordo com as directivas 89/336/CEE e 98/37/CE do Conselho. DANSK EU-DEKLARATION OM KONFORMITET Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder i de normsættende dokumenter, i overensstemmelse med Rådets Direktiver 89/336/EEC og 98/37/EC. SVENSKA EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt överensstämmer med följande standardiseringar för standardiserade dokument, i enlighet med EG-direktiven 89/336/EEC och 98/37/EC. NORSK ENH101-5 EUs SAMSVARS-ERKLÆRING Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med følgende standard i de standardiserte dokumenter:, i samsvar med Råds-direktivene, 89/336/EEC og 98/37/ EC. SUOMI VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote on seuraavien standardoitujen dokumenttien standardien mukainen, neuvoston direktiivien 89/336/EEC ja 98/37/EC mukaisesti. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ηλώνουµε υπό την µοναδική µας ευθύνη ότι αυτό το προιόν βρίσκεται σε Συµφωνία µε τα ακόλουθα πρότυπα τυποποιηµένων εγγράφων, σύµφωνα µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου, 89/336/EEC και 98/37/ΚE. Yasuhiko Kanzaki CE 2005 Director Direktør Direktör Direktor Johtaja ιευθυντής MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND Fabricante responsável: Ansvarlig fabrikant: Ansvarig tillverkare: Ansvarlig produsent: Vastaava valmistaja: Υπεύθυνος κατασκευαστής: Makita Corporation Anjo Aichi Japan 29

10 ENGLISH For European countries only Noise and Vibration The typical A-weighted noise levels are sound pressure level: 89 db (A) sound power level: 100 db (A) Uncertainty is 3 db (A). Wear ear protection. The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s 2. These values have been obtained according to EN FRANÇAISE Pour les pays d Europe uniquement Bruit et vibrations Les niveaux de bruit ponderes types A sont: niveau de pression sonore: 89 db (A) niveau de puissance du son: 100 db (A) L incertitude de mesure est de 3 db (A). Porter des protecteurs anti-bruit. L accélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s 2. Ces valeurs ont été obtenues selon EN DEUTSCH Nur für europäische Länder Geräusch- und Vibrationsentwicklung Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel betragen: Schalldruckpegel: 89 db (A) Schalleistungspegel: 100 db (A) Die Abweichung beträgt 3 db (A). Gehörschutz tragen. Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt nicht mehr als 2,5 m/s 2. Diese Werte wurden gemäß EN60745 erhalten. ITALIANO ENG005-2-V3 Modello per l Europa soltanto Rumore e vibrazione I livelli del rumore pesati secondo la curva A sono: Livello pressione sonora: 89 db (A) Livello potenza sonora: 100 db (A) L incertezza è di 3 db (A). Indossare i paraorecchi. Il valore quadratico medio di accellerazione non supera i 2,5 m/s 2. Questi valori sono stati ottenuti in conformità EN NEDERLANDS Alleen voor Europese landen Geluidsniveau en trilling De typische A-gewogen geluidsniveau s zijn geluidsdrukniveau: 89 db (A) geluidsenergie-niveau: 100 db (A) Onzekerheid is 3 db (A). Draag oorbeschermers. De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is niet meer dan 2,5 m/s 2. Deze waarden werden verkregen in overeenstemming met EN ESPAÑOL Para países europeos solamente Ruido y vibración Los niveles típicos de ruido ponderados A son presión sonora: 89 db (A) nivel de potencia sonora: 100 db (A) Incerteza 3 db (A). Póngase protectores en los oídos. El valor ponderado de la aceleración no sobrepasa los 2,5 m/s 2. Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con EN

11 PORTUGUÊS Só para países Europeus Ruído e vibração Os níveis normais de ruído A são nível de pressão de som: 89 db (A) nível do sum: 100 db (A) A incerteza é de 3 db (A). Utilize protectores para os ouvidos O valor médio da aceleração é inferior a 2,5 m/s 2. Estes valores foram obtidos de acordo com EN DANSK Kun for lande i Europa Lyd og vibration De typiske A-vægtede lydniveauer er lydtryksniveau: 89 db (A) lydeffektniveau: 100 db (A) Der er en usikkerhed på 3dB (A). Bær høreværn. Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s 2. Disse værdier er beregnet i overensstemmelse med EN SVENSKA Endast för Europa Buller och vibration De typiska A-vägda bullernivåerna är ljudtrycksnivå: 89 db (A) ljudeffektnivå: 100 db (A) Osäkerheten är 3 db (A). Använd hörselskydd Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration överstiger inte 2,5 m/s 2. Dessa värden har erhållits i enlighet med EN NORSK ENG005-2-V3 Gjelder bare land i Europa Støy og vibrasjon De vanlige A-belastede støynivå er lydtrykksnivå: 89 db (A) lydstyrkenivå: 100 db (A) Usikkerheten er på 3 db (A). Benytt hørselvern. Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon overskrider ikke 2,5 m/s 2. Disse verdiene er beregnet eller målt i samsvar med EN SUOMI Vain Euroopan maat Melutaso ja tärinä Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat äänenpainetaso: 89 db (A) äänen tehotaso: 100 db (A) Epävarmuus on 3 db (A). Käytä kuulosuojaimia. Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo ei ylitä 2,5 m/s 2. Nämä arvot on mitattu normin EN60745 mukaisesti. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μόνο για χώρες της Ευρώπης Θόρυβος και κραδασµός Οι τυπικές A-µετρούµενες εντάσεις ήχου είναι πίεση ήχου: 89 db (A) δύναµη του ήχου: 100 db (A) Η Αβεβαιότητα είναι 3 db (A). Φοράτε ωτοασπίδες. Η τυπική αξία της µετρούµενης ρίζας του µέσου τετραγώνου της επιτάχυνσης δεν ξεπερνά τα 2,5 m/s 2. Αυτές οι τιµές έχουν σηµειωθεί σύµφωνα µε το EN

12 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan C989

DB

DB GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l uso NL Bandschuurmachine Gebruiksaanwijzing E Lijadora

Nadere informatie

GB Drill Instruction Manual Perceuse Manuel d instructions Bohrmaschine Betriebsanleitung

GB Drill Instruction Manual Perceuse Manuel d instructions Bohrmaschine Betriebsanleitung GB Drill Instruction Manual F Perceuse Manuel d instructions D Bohrmaschine Betriebsanleitung I Trapano Istruzioni per l uso NL Boormachine Gebruiksaanwijzing E Taladro Manual de instrucciones P Berbequim

Nadere informatie

GB Nibbler Instruction Manual Grignoteuse Manuel d instructions Knabber Betriebsanleitung

GB Nibbler Instruction Manual Grignoteuse Manuel d instructions Knabber Betriebsanleitung GB Nibbler Instruction Manual F Grignoteuse Manuel d instructions D Knabber Betriebsanleitung I Roditrice Istruzioni per l uso NL Knabbelschaar Gebruiksaanwijzing E Roedora Manual de instrucciones P Nibbler

Nadere informatie

GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l

GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l uso NL Stripschuurmachine Gebruiksaanwijzing E Lijadora

Nadere informatie

GB Impact Driver Instruction Manual F Tournevis à chocs Manuel d instructions D Schlagschrauber Betriebsanleitung I Avvitatore ad impulso Istruzioni

GB Impact Driver Instruction Manual F Tournevis à chocs Manuel d instructions D Schlagschrauber Betriebsanleitung I Avvitatore ad impulso Istruzioni GB Impact Driver Instruction Manual F Tournevis à chocs Manuel d instructions D Schlagschrauber Betriebsanleitung I Avvitatore ad impulso Istruzioni per l uso NL Slagschroevedraaier Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Finishing Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale Manuel d instructions D Schwingschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice orbitale

GB Finishing Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale Manuel d instructions D Schwingschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice orbitale GB Finishing Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale Manuel d instructions D Schwingschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice orbitale Istruzioni per l uso NL Vlakschuurmachine Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Drywall Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice per Muri a Secco Istruzioni

GB Drywall Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice per Muri a Secco Istruzioni GB Drywall Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice per Muri a Secco Istruzioni per l uso NL Drywall schroevendraaier Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Power Scraper Instruction Manual Burineur Manuel d Instructions Kratzer Betriebsanleitung

GB Power Scraper Instruction Manual Burineur Manuel d Instructions Kratzer Betriebsanleitung GB Power Scraper Instruction Manual F Burineur Manuel d Instructions D Kratzer Betriebsanleitung I Scalpellatore Istruzioni d Uso NL Bikhamer Gebruiksaanwijzing E Raspadora Manual de Instrucciones P Hartelo

Nadere informatie

Παλινδροµικ πρι νι Οδηγίες χρήσης

Παλινδροµικ πρι νι Οδηγίες χρήσης GB Resipro Saw Instruction manual F Scie recipro Manuel d instructions D Reciprosäge Betriebsanleitung I Seghetto diritto Istruzioni per l uso NL Reciprozaag Gebruiksaanwijzing E Sierra de sable Manual

Nadere informatie

HR4001C HR4010C HR4011C

HR4001C HR4010C HR4011C GB Rotary Hammer Instruction Manual F Perforateur Manuel d instructions D Bohrhammer Betriebsanleitung I Martello rotativo Istruzioni per l uso NL Boorhamer Gebruiksaanwijzing E Martillo rotativo Manual

Nadere informatie

6207D 6217D 6317D 6337D 6347D

6207D 6217D 6317D 6337D 6347D GB Cordless Driver Drill Instruction Manual F Perceuse-visseuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung I Trapano-avvitatore a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze boor-schroevedraaier

Nadere informatie

GB Drywall Screwdriver Instruction Manual Visseuse Manuel d instructions Schrauber Betriebsanleitung

GB Drywall Screwdriver Instruction Manual Visseuse Manuel d instructions Schrauber Betriebsanleitung GB Drywall Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice per Muri a Secco Istruzioni per l uso NL Drywall schroevendraaier Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Drywall Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice per muri a secco Istruzioni

GB Drywall Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice per muri a secco Istruzioni GB Drywall Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice per muri a secco Istruzioni per l uso NL Drywall schroevendraaier Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Blower Instruction Manual Aspirateur Manuel d instructions Gebläse Betriebsanleitung

GB Blower Instruction Manual Aspirateur Manuel d instructions Gebläse Betriebsanleitung GB Blower Instruction Manual F Aspirateur Manuel d instructions D Gebläse Betriebsanleitung I Soffiatrice-Aspiratore Istruzioni per l uso NL Blazer Gebruiksaanwijzing E Sopladora Aspiradora Manual de instrucciones

Nadere informatie

Verklaring van Conformite

Verklaring van Conformite Verklaring van Conformite Wij, ondergetekende, Adres certificeert en verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product Omschrijving Merk Identificatie In overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

GB Cordless Angle Grinder Instruction Manual Meuleuse d angle sans fil Manuel d instructions Akku-Winkelschleifer Betriebsanleitung

GB Cordless Angle Grinder Instruction Manual Meuleuse d angle sans fil Manuel d instructions Akku-Winkelschleifer Betriebsanleitung GB Cordless Angle Grinder Instruction Manual F Meuleuse d angle sans fil Manuel d instructions D Akku-Winkelschleifer Betriebsanleitung I Smerigliatrice angolare a batteria Istruzioni per l uso NL Accu

Nadere informatie

GB Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse à chocs Manuel d instructions Schlagschrauber Betriebsanleitung

GB Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse à chocs Manuel d instructions Schlagschrauber Betriebsanleitung GB Impact Wrench Instruction Manual F Boulonneuse à chocs Manuel d instructions D Schlagschrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice ad impulso Istruzioni per l uso NL Slagmoersleutel Gebruiksaanwijzing E

Nadere informatie

GB Orbital Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale Manuel d instructions D Schwingschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice orbitale Istruzioni

GB Orbital Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale Manuel d instructions D Schwingschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice orbitale Istruzioni GB Orbital Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale Manuel d instructions D Schwingschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice orbitale Istruzioni per l uso NL Vlakschuurmachine Gebruiksaanwijzing E

Nadere informatie

GB Filing Sander Instruction Manual F Ponceuse à lime Manuel d instructions D Elektronikfeile Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per

GB Filing Sander Instruction Manual F Ponceuse à lime Manuel d instructions D Elektronikfeile Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per GB Filing Sander Instruction Manual F Ponceuse à lime Manuel d instructions D Elektronikfeile Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l uso NL Strip schuurmachine Gebruiksaanwijzing E Lijadora

Nadere informatie

Shear Instruction Manual Cisaille Manuel d Instructions Blechschere Betriebsanleitung Cesoia Istruzioni d Uso NL Plaatschaar Gebruiksaanwijzing

Shear Instruction Manual Cisaille Manuel d Instructions Blechschere Betriebsanleitung Cesoia Istruzioni d Uso NL Plaatschaar Gebruiksaanwijzing GB Shear Instruction Manual F Cisaille Manuel d Instructions D Blechschere Betriebsanleitung I Cesoia Istruzioni d Uso NL Plaatschaar Gebruiksaanwijzing E Tijera Electrica Manual de Instrucciones P Tesoura

Nadere informatie

GB Rotary Hammer Instruction Manual Perforateur Manuel d instructions Bohrhammer Betriebsanleitung

GB Rotary Hammer Instruction Manual Perforateur Manuel d instructions Bohrhammer Betriebsanleitung GB Rotary Hammer Instruction Manual F Perforateur Manuel d instructions D Bohrhammer Betriebsanleitung I Martello rotativo Istruzioni per l uso NL Boorhamer Gebruiksaanwijzing E Martillo ligero Manual

Nadere informatie

GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l

GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l uso NL Bandschuurmachine Gebruiksaanwijzing E Lijadora

Nadere informatie

GB Battery-Powered Pruning Shears Instruction Manual Sécateur à batterie Manuel d instructions Akku-Astschere Betriebsanleitung

GB Battery-Powered Pruning Shears Instruction Manual Sécateur à batterie Manuel d instructions Akku-Astschere Betriebsanleitung GB Battery-Powered Pruning Shears Instruction Manual F Sécateur à batterie Manuel d instructions D Akku-Astschere Betriebsanleitung I Forbici per potate a batteria Istruzioni d uso NL Accu-snoeischaar

Nadere informatie

GB High Speed Drill Instruction Manual Perceuse à haute vitesse Manuel d instructions Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine Betriebsanleitung

GB High Speed Drill Instruction Manual Perceuse à haute vitesse Manuel d instructions Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine Betriebsanleitung GB High Speed Drill Instruction Manual F Perceuse à haute vitesse Manuel d instructions D Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine Betriebsanleitung I Trapano ad alta velocità Istruzioni per l uso NL Boormachine

Nadere informatie

165 mm 5603R 190 mm 5703R 235 mm 5903R 270 mm 5103R 355 mm 5143R

165 mm 5603R 190 mm 5703R 235 mm 5903R 270 mm 5103R 355 mm 5143R GB Circular Saw Instruction Manual F Scie circulaire Manuel d instructions D Handkreissäge Betriebsanleitung I Sega circolare Istruzioni per l uso NL Cirkelzaagmachine Gebruiksaanwijzing E Sierra circular

Nadere informatie

GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse sans fil Manuel d instructions Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung

GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse sans fil Manuel d instructions Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual F Boulonneuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice ad impulso a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze

Nadere informatie

GB Recipro Saw Instruction Manual Scie recipro Manuel d instructions Reciprosäge Betriebsanleitung

GB Recipro Saw Instruction Manual Scie recipro Manuel d instructions Reciprosäge Betriebsanleitung GB Recipro Saw Instruction Manual F Scie recipro Manuel d instructions D Reciprosäge Betriebsanleitung I Seghetto diritto Istruzioni per l uso NL Reciprozaag Gebruiksaanwijzing E Sierra alternativa Manual

Nadere informatie

GB Angle Sander Instruction Manual Ponceuse angulaire Manuel d instructions Winkelschleifer Betriebsanleitung

GB Angle Sander Instruction Manual Ponceuse angulaire Manuel d instructions Winkelschleifer Betriebsanleitung GB Angle Sander Instruction Manual F Ponceuse angulaire Manuel d instructions D Winkelschleifer Betriebsanleitung I Smerigliatrice angolare Istruzioni per l uso NL Haakse schuurmachine Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Finishing Sander Instruction Manual Ponceuse orbitale Manuel d instructions Schwingschleifer Betriebsanleitung

GB Finishing Sander Instruction Manual Ponceuse orbitale Manuel d instructions Schwingschleifer Betriebsanleitung GB Finishing Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale Manuel d instructions D Schwingschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice orbitale Istruzioni per l uso NL Vlakschuurmachine Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse sans fil Manuel d instructions Akku-schlagschrauber Betriebsanleitung

GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse sans fil Manuel d instructions Akku-schlagschrauber Betriebsanleitung GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual F Boulonneuse sans fil Manuel d instructions D Akku-schlagschrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice ad impulso a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze

Nadere informatie

Dustless Cutter Instruction Manual Scie Diamanté Manuel d Instructions Diamantschneider Betriebsanleitung

Dustless Cutter Instruction Manual Scie Diamanté Manuel d Instructions Diamantschneider Betriebsanleitung GB Dustless Cutter Instruction Manual F Scie Diamanté Manuel d Instructions D Diamantschneider Betriebsanleitung I Troncatrice con Aspirapolvere Istruzioni d Uso NL Diamant zaag droog Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Αναδευτήρας Οδηγίες χρήσης

Αναδευτήρας Οδηγίες χρήσης GB Power Mixer Instruction manual F Mélangeur électrique Manuel d instructions D Rührgerät Betriebsanleitung I Miscelatore elettrico Istruzioni per l uso NL Elektrische menger Gebruiksaanwijzing E Mezcladora

Nadere informatie

ÛÙË ËÁ Â Ú Ûˆ HK1800 HK1810

ÛÙË ËÁ Â Ú Ûˆ HK1800 HK1810 GB Power Scraper Instruction Manual F Burineur Manuel d Instructions D Kratzer Betriebsanleitung I Scalpellatore Istruzioni d Uso NL Bikhamer Gebruiksaanwijzing E Raspadora Manual de Instrucciones P Hartelo

Nadere informatie

GB 2-speed drill Instruction Manual F 2 vitesses perceuse Manuel d instructions D 2-Gang Bohrmaschine Betriebsanleitung I 2 velocità trapano

GB 2-speed drill Instruction Manual F 2 vitesses perceuse Manuel d instructions D 2-Gang Bohrmaschine Betriebsanleitung I 2 velocità trapano GB 2-speed drill Instruction Manual F 2 vitesses perceuse Manuel d instructions D 2-Gang Bohrmaschine Betriebsanleitung I 2 velocità trapano Istruzioni per l uso NL 2 snelheden boormachine Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse sans fil Manuel d instructions Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung

GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse sans fil Manuel d instructions Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual F Boulonneuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice ad impulso a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze

Nadere informatie

GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse sans fil Manuel d instructions Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung

GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual Boulonneuse sans fil Manuel d instructions Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung GB Cordless Impact Wrench Instruction Manual F Boulonneuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Schlagschrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice ad impulso a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze

Nadere informatie

GB Rotary Hammer Perforateur D Bohrhammer. Instruction Manual. Manuel d'instructions Betriebsanleitung lstruzioni per l'uso. 1 Martello rotativo

GB Rotary Hammer Perforateur D Bohrhammer. Instruction Manual. Manuel d'instructions Betriebsanleitung lstruzioni per l'uso. 1 Martello rotativo GB Rotary Hammer Perforateur D Bohrhammer 1 Martello rotativo NL Boor-en breekhamer E Martino rotativo P Martelo misto DK Borehammer Borrhammare N Borhammer SF Poravasara GR Ileplarpocpikó cupupi Instruction

Nadere informatie

Marteau-piqueur Aufbruchhammer Demolitore elettrico Electrisch breekhamer Demoledor eléctrico Disjuntor automático Opbrydningshammer Bilningshammare

Marteau-piqueur Aufbruchhammer Demolitore elettrico Electrisch breekhamer Demoledor eléctrico Disjuntor automático Opbrydningshammer Bilningshammare GB Erectric Breaker Instruction manual F Marteau-piqueur Manuel d instructions D Aufbruchhammer Betriebsanleitung I Demolitore elettrico Istruzioni per l uso NL Electrisch breekhamer Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Random Orbit Sander Instruction Manual Ponceuse orbitale à disque Manuel d instructions Exzenterschleifer Betriebsanleitung

GB Random Orbit Sander Instruction Manual Ponceuse orbitale à disque Manuel d instructions Exzenterschleifer Betriebsanleitung GB Random Orbit Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale à disque Manuel d instructions D Exzenterschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice rotorbitale Istruzioni per l uso NL Excenter schuurmachine

Nadere informatie

GB Cordless Cutter Instruction Manual Scie diamant sans fil Manuel d instructions Akku- Glas- und Fliesenschneider Betriebsanleitung

GB Cordless Cutter Instruction Manual Scie diamant sans fil Manuel d instructions Akku- Glas- und Fliesenschneider Betriebsanleitung GB Cordless Cutter Instruction Manual F Scie diamant sans fil Manuel d instructions D Akku- Glas- und Fliesenschneider Betriebsanleitung I Sega al diamante a batteria Istruzioni per l uso NL Accu tegel-

Nadere informatie

180 mm 9067/9067S/9067L/9067H 9067F/9067SF 230 mm 9069/9069S/9069H 9069F/9069SF

180 mm 9067/9067S/9067L/9067H 9067F/9067SF 230 mm 9069/9069S/9069H 9069F/9069SF GB Angle Grinder Instruction Manual F Meuleuse d angle Manuel d instructions D Winkelschleifer Betriebsanleitung I Smerigliatrice angolare Istruzioni per l uso NL Haakse slijpmachine Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Cordless Driver Drill Instruction Manual Perceuse-visseuse sans fil Manuel d instructions Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung

GB Cordless Driver Drill Instruction Manual Perceuse-visseuse sans fil Manuel d instructions Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung GB Cordless Driver Drill Instruction Manual F Perceuse-visseuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung I Trapano-avvitatore a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze boor-/schroevendraaier

Nadere informatie

GB Blower Instruction Manual F Souffleur Manuel d instructions D Gebläse Betriebsanleitung

GB Blower Instruction Manual F Souffleur Manuel d instructions D Gebläse Betriebsanleitung GB Blower Instruction Manual F Souffleur Manuel d instructions D Gebläse Betriebsanleitung I Soffiatore Istruzioni per l uso NL Luchtblazer Gebruiksaanwijzing E Sopladora Manual de instrucciones P Soprador

Nadere informatie

GB Cordless Stapler Instruction Manual Agrafeuse sans fil Manuel d instructions Akku-Tacker Betriebsanleitung

GB Cordless Stapler Instruction Manual Agrafeuse sans fil Manuel d instructions Akku-Tacker Betriebsanleitung GB Cordless Stapler Instruction Manual F Agrafeuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Tacker Betriebsanleitung I Graffatrice a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze nietmachine Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

6835D. Manual de instruções. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning

6835D. Manual de instruções. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning GB Cordless Auto Feed Screwdriver Instruction Manual F Visseuse automatique sans fil Manuel d instructions D Akku-Schnellbau-Magazin-Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatore autoalimentato a batteria Istruzioni

Nadere informatie

ÓÈ ËÁ Â Ú Ûˆ DA3000R DA3000V

ÓÈ ËÁ Â Ú Ûˆ DA3000R DA3000V GB Angle drill Instruction Manual F Perceuse d angle Manuel d Instructions D Winkelbohrer Betriebsanleitung I Trapano ad angolo Istruzioni d Uso NL Haakse boormachine Gebruiksaanwijzing E Taladro en angulo

Nadere informatie

GB Metal Shear Instruction Manual F Cisaille Manuel d instructions D Blechschere Betriebsanleitung

GB Metal Shear Instruction Manual F Cisaille Manuel d instructions D Blechschere Betriebsanleitung GB Metal Shear Instruction Manual F Cisaille Manuel d instructions D Blechschere Betriebsanleitung I Cesoia per metalli Istruzioni per l uso NL Plaatschaar Gebruiksaanwijzing E Cizalla para Metal Manual

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

13 mm (1/2 ) DA4000LR

13 mm (1/2 ) DA4000LR GB Angle Drill Instruction Manual F Perceuse d angle Manuel d instructions D Winkelbohrmaschine Betriebsanleitung I Trapano ad angolo Istruzioni per l uso NL Haakse boormachine Gebruiksaanwijzing E Taladro

Nadere informatie

GB Cordless Power Planer Instruction Manual Rabot électrique sans fil Manuel d instructions Akku-Hobel Betriebsanleitung

GB Cordless Power Planer Instruction Manual Rabot électrique sans fil Manuel d instructions Akku-Hobel Betriebsanleitung GB Cordless Power Planer Instruction Manual F Rabot électrique sans fil Manuel d instructions D Akku-Hobel Betriebsanleitung I Piallatrice a batteria Istruzioni per l uso NL Accu-schaaf Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Cordless Power Planer Instruction Manual Rabot électrique sans fil Manuel d instructions Akku-Hobel Betriebsanleitung

GB Cordless Power Planer Instruction Manual Rabot électrique sans fil Manuel d instructions Akku-Hobel Betriebsanleitung GB Cordless Power Planer Instruction Manual F Rabot électrique sans fil Manuel d instructions D Akku-Hobel Betriebsanleitung I Piallatrice a batteria Istruzioni per l uso NL Accu-schaaf Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Random Orbit Sander Instruction Manual Ponceuse orbitale à disque Manuel d instructions Exzenterschleifer Betriebsanleitung

GB Random Orbit Sander Instruction Manual Ponceuse orbitale à disque Manuel d instructions Exzenterschleifer Betriebsanleitung GB Random Orbit Sander Instruction Manual F Ponceuse orbitale à disque Manuel d instructions D Exzenterschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice rotorbitale Istruzioni per l uso NL Excenter schuurmachine

Nadere informatie

GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l

GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l uso NL Bandschuurmachine Gebruiksaanwijzing E Lijadora

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

GB Angle Grinder Instruction Manual Meuleuse d angle Manuel d instructions Winkelschleifer Betriebsanleitung

GB Angle Grinder Instruction Manual Meuleuse d angle Manuel d instructions Winkelschleifer Betriebsanleitung GB Angle Grinder Instruction Manual F Meuleuse d angle Manuel d instructions D Winkelschleifer Betriebsanleitung I Smerigliatrice angolare Istruzioni per l uso NL Haakse slijpmachine Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice Istruzioni per l uso NL

GB Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice Istruzioni per l uso NL GB Screwdriver Instruction Manual F Visseuse Manuel d instructions D Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice Istruzioni per l uso NL Schroevedraaier Gebruiksaanwijzing E Atornillador Manual de instrucciones

Nadere informatie

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας Οδηγίες χρήσης

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας Οδηγίες χρήσης GB Cordless Driver Drill Instruction manual F Perceuse-visseuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung I Trapano avvitatore a batteria Istruzioni per l uso NL Accuschroefboormachine

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual Fax. +31 (0)227-549 150 Website: www.sinusjevi.com PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding PANEL RADIATOR - Type PR Manual Page 2 of 8 Page 3 of 8 Technische informatie Spanning: 230 of 400 Volt Vermogen:

Nadere informatie

GB Cordless Jig Saw Instruction Manual Scie sauteuse sans fil Manuel d instructions Akku-Stichsäge Betriebsanleitung

GB Cordless Jig Saw Instruction Manual Scie sauteuse sans fil Manuel d instructions Akku-Stichsäge Betriebsanleitung GB Cordless Jig Saw Instruction Manual F Scie sauteuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Stichsäge Betriebsanleitung I Seghetto alternativo a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze figuurzaag Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GB Demolition Hammer Instruction Manual Burineur Manuel d instructions Meißelhammer Betriebsanleitung

GB Demolition Hammer Instruction Manual Burineur Manuel d instructions Meißelhammer Betriebsanleitung GB Demolition Hammer Instruction Manual F Burineur Manuel d instructions D Meißelhammer Betriebsanleitung I Martello demolitore Istruzioni per l uso NL Breekhamer Gebruiksaanwijzing E Martillo demoledor

Nadere informatie

GB Demolition Hammer Instruction Manual Marteau piqueur Manuel d instructions Meißilhammer Betriebsanleitung

GB Demolition Hammer Instruction Manual Marteau piqueur Manuel d instructions Meißilhammer Betriebsanleitung GB Demolition Hammer Instruction Manual F Marteau piqueur Manuel d instructions D Meißilhammer Betriebsanleitung I Martello demolitore Istruzioni per l uso NL Breekhamer Gebruiksaanwijzing E Martillo demoledor

Nadere informatie

GB Recipro Saw Instruction Manual Scie recipro Manuel d instructions Reciprosäge Betriebsanleitung

GB Recipro Saw Instruction Manual Scie recipro Manuel d instructions Reciprosäge Betriebsanleitung GB Recipro Saw Instruction Manual F Scie recipro Manuel d instructions D Reciprosäge Betriebsanleitung I Seghetto diritto Istruzioni per l uso NL Reciprozaag Gebruiksaanwijzing E Sierra de sable Manual

Nadere informatie

A-1801. Gebruikershandleiding Pagina 2 Operating Instructions Page 6

A-1801. Gebruikershandleiding Pagina 2 Operating Instructions Page 6 A-1801 Gebruikershandleiding Pagina 2 Operating Instructions Page 6. Technische Eigenschappen Type A-1801 Geluidsemissie en Trillingen ( EN 50144-2-3) Spanning 220 / 240 V~ Ampèrage 7,8 A Frequentie 50

Nadere informatie

GB Diamond Core Hammer Drill Instruction Manual Foreuse avec trépan diamanté Manuel d instructions Diamantbohrmaschine Betriebsanleitung

GB Diamond Core Hammer Drill Instruction Manual Foreuse avec trépan diamanté Manuel d instructions Diamantbohrmaschine Betriebsanleitung GB Diamond Core Hammer Drill Instruction Manual F Foreuse avec trépan diamanté Manuel d instructions D Diamantbohrmaschine Betriebsanleitung I Trapano a percussione Istruzioni per l uso NL Diamant kroonboorhamer

Nadere informatie

GB Cordless Driver Drill Instruction Manual Perceuse-visseuse sans fil Manuel d instructions Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung

GB Cordless Driver Drill Instruction Manual Perceuse-visseuse sans fil Manuel d instructions Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung GB Cordless Driver Drill Instruction Manual F Perceuse-visseuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung I Trapano-avvitatore Istruzioni per l uso NL Snoerloze boor-schroevedraaier

Nadere informatie

GB Cordless Concrete Vibrator Instruction Manual Aiguille à vibler le béton sans-fil Manuel d instructions Akku-Betonverdichter Betriebsanleitung

GB Cordless Concrete Vibrator Instruction Manual Aiguille à vibler le béton sans-fil Manuel d instructions Akku-Betonverdichter Betriebsanleitung GB Cordless Concrete Vibrator Instruction Manual F Aiguille à vibler le béton sans-fil Manuel d instructions D Akku-Betonverdichter Betriebsanleitung I Vibratore a batteria Istruzioni per l uso NL Accu-trilnaald

Nadere informatie

GB Rotary Hammer Instruction Manual Perforateur Manuel d instructions Bohrhammer Betriebsanleitung

GB Rotary Hammer Instruction Manual Perforateur Manuel d instructions Bohrhammer Betriebsanleitung GB Rotary Hammer Instruction Manual F Perforateur Manuel d instructions D Bohrhammer Betriebsanleitung I Martello rotativo Istruzioni per l uso NL Boorhamer Gebruiksaanwijzing E Martillo rotativo Manual

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B Explosion safety instructions (Ex) (EN) ISC230B is approved for use outside the explosion-hazardous

Nadere informatie

GB Rotary Hammer Instruction Manual Perforateur Manuel d instructions Bohrhammer Betriebsanleitung

GB Rotary Hammer Instruction Manual Perforateur Manuel d instructions Bohrhammer Betriebsanleitung GB Rotary Hammer Instruction Manual F Perforateur Manuel d instructions D Bohrhammer Betriebsanleitung I Martello rotativo Istruzioni per l uso NL Boor-en breekhamer Gebruiksaanwijzing E Martillo rotativo

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

180 mm (7 ) 9047/9047S 180 mm (7 ) 9057/9057S 230 mm (9 ) 9049/9049S 230 mm (9 ) 9059/9059S 9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF

180 mm (7 ) 9047/9047S 180 mm (7 ) 9057/9057S 230 mm (9 ) 9049/9049S 230 mm (9 ) 9059/9059S 9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF GB Angle Grinder Instruction Manual F Meuleuse d Angle Manuel d Instructions D Winkelschleifer Betriebsanleitung I Smerigliatrice Angolare Istruzioni d Uso NL Haakse slijpmachine Gebruiksaanwijzing E Amoladora

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

GB Power Planer Instruction Manual F Rabot Manuel d instructions D Falzhobel Betriebsanleitung I Pialla Istruzioni per l uso NL Schaafmachine

GB Power Planer Instruction Manual F Rabot Manuel d instructions D Falzhobel Betriebsanleitung I Pialla Istruzioni per l uso NL Schaafmachine GB Power Planer Instruction Manual F Rabot Manuel d instructions D Falzhobel Betriebsanleitung I Pialla Istruzioni per l uso NL Schaafmachine Gebruiksaanwijzing E Cepillo Manual de instrucciones P Plaina

Nadere informatie

HR2450/T HR2450X HR2450F/FT

HR2450/T HR2450X HR2450F/FT GB Rotary Hammer Instruction Manual F Perforateur Manuel d instructions D Bohrhammer Betriebsanleitung I Martello rotativo Istruzioni per l uso NL Boorhamer Gebruiksaanwijzing E Martillo rotativo Manual

Nadere informatie

GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung

GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung GB Belt Sander Instruction Manual F Ponceuse à bande Manuel d instructions D Bandschleifer Betriebsanleitung I Levigatrice a nastro Istruzioni per l uso NL Bandschuurmachine Gebruiksaanwijzing E Lijadora

Nadere informatie

GB Cordless Recipro Saw Instruction Manual Scie recipro sans fil Manuel d instructions Akku-Reciprosäge Betriebsanleitung

GB Cordless Recipro Saw Instruction Manual Scie recipro sans fil Manuel d instructions Akku-Reciprosäge Betriebsanleitung GB Cordless Recipro Saw Instruction Manual F Scie recipro sans fil Manuel d instructions D Akku-Reciprosäge Betriebsanleitung I Seghetto diritto a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze reciprozaag

Nadere informatie

GB Miter Saw Instruction Manual Scie à coupe d onglet Manuel d instructions Gehrungssäge Betriebsanleitung

GB Miter Saw Instruction Manual Scie à coupe d onglet Manuel d instructions Gehrungssäge Betriebsanleitung GB Miter Saw Instruction Manual F Scie à coupe d onglet Manuel d instructions D Gehrungssäge Betriebsanleitung I Sega da banco Istruzioni per l uso NL Afkortzaag Gebruiksaanwijzing E Sierra ingleteadora

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Handleiding Manual. Model: CP-TWK14. Te gebruiken in combinatie met de WAHOO Kickr To use in combination with the following trainer WAHOO Kickr.

Handleiding Manual. Model: CP-TWK14. Te gebruiken in combinatie met de WAHOO Kickr To use in combination with the following trainer WAHOO Kickr. Handleiding Manual Model: CP-TWK14 Te gebruiken in combinatie met de WAHOO Kickr To use in combination with the following trainer WAHOO Kickr Benodigd gereedschap Tools required 5 mm De informatie en gegevens

Nadere informatie

Παλινδροµικ πρι νι Οδηγίες χρήσης

Παλινδροµικ πρι νι Οδηγίες χρήσης GB Resipro Saw Instruction manual F Scie recipro Manuel d instructions D Reciprosäge Betriebsanleitung I Seghetto diritto Istruzioni per l uso NL Reciprozaag Gebruiksaanwijzing E Sierra de sable Manual

Nadere informatie

Ευθυλειαντήρας Οδηγίες χρήσης

Ευθυλειαντήρας Οδηγίες χρήσης GB Die Grinder Instruction manual F Meuleuse droite Manuel d instructions D Geradschleifer Betriebsanleitung I Smerigliatrice diritta Istruzioni per l uso NL Stempelslijpmachine Gebruiksaanwijzing E Amoladora

Nadere informatie

Universe Square Double / Triple

Universe Square Double / Triple Universe Square Double / Triple NL Installatie handleiding DE Installationsanleitung EN Installation manual 1 NL Informatie / DE Information/ EN Information Veiligheidsinformatie Onderbreek altijd de stroomtoevoer

Nadere informatie

GB Portable Cut - off Instruction Manual F Scie à Coupe d Onglet à Métaux (Disque) Manuel d instructions D Trennschleifmaschine Betriebsanleitung

GB Portable Cut - off Instruction Manual F Scie à Coupe d Onglet à Métaux (Disque) Manuel d instructions D Trennschleifmaschine Betriebsanleitung GB Portable Cut - off Instruction Manual F Scie à Coupe d Onglet à Métaux (Disque) Manuel d instructions D Trennschleifmaschine Betriebsanleitung I Troncatrice portatile Istruzioni per l uso NL Afkortslijpmachine

Nadere informatie

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GB Demolition Hammer Instruction Manual Marteau piqueur Manuel d instructions Meißilhammer Betriebsanleitung

GB Demolition Hammer Instruction Manual Marteau piqueur Manuel d instructions Meißilhammer Betriebsanleitung GB Demolition Hammer Instruction Manual F Marteau piqueur Manuel d instructions D Meißilhammer Betriebsanleitung I Martello demolitore Istruzioni per l uso NL Breekhamer Gebruiksaanwijzing E Martillo demoledor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing A-1811 DIAMANTBOORMACHINE

Gebruiksaanwijzing A-1811 DIAMANTBOORMACHINE Gebruiksaanwijzing A-1811 DIAMANTBOORMACHINE 4823 AB Breda 1 E-mail: info@carat-tools.nl TECHNISCHE GEGEVENS Type A-1811 Spanning 220/240 V Ampèrage 7,8 Frequentie 50 / 60 Isolatieklasse I Opgenomen vermogen

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

GB Thicknesser Instruction Manual Raboteuse Manuel d instructions Dickenhobel Betriebsanleitung

GB Thicknesser Instruction Manual Raboteuse Manuel d instructions Dickenhobel Betriebsanleitung GB Thicknesser Instruction Manual F Raboteuse Manuel d instructions D Dickenhobel Betriebsanleitung I Pialla a spessore Istruzioni per l uso NL Vandiktebank Gebruiksaanwijzing E Cepillo Manual de instrucciones

Nadere informatie

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen):

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): Uitwerking Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 3 1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): tube=[cap:{open,close},hand:{l,r,none}]

Nadere informatie

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Beenhakkervletten 1 Dolboord en berghout 2 Boeisel 3 Binnenzijde 1 T/U 12050 50410 HEMPALIN PRIMER (Red) 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 F/C 52140

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

GB Cordless Screwdriver Instruction Manual Visseuse sans fil Manuel d instructions Akku-Schrauber Betriebsanleitung

GB Cordless Screwdriver Instruction Manual Visseuse sans fil Manuel d instructions Akku-Schrauber Betriebsanleitung GB Cordless Screwdriver Instruction Manual F Visseuse sans fil Manuel d instructions D Akku-Schrauber Betriebsanleitung I Avvitatrice a batteria Istruzioni per l uso NL Snoerloze schroevendraaier Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie