Samenvatting inventarisatie mobiele diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting inventarisatie mobiele diensten"

Transcriptie

1 Samenvatting inventarisatie mobiele diensten In juni en juli 2011 inventariseerde DEN de mobiele diensten die zijn ontwikkeld door, voor en in samenwerking met de erfgoedsector. Het doel van de inventarisatie was de eigenschappen van mobiele erfgoeddiensten in kaart te brengen. Om dit doel te bereiken was het vinden van een representatieve groep mobiele diensten belangrijker dan het vinden van alle mobiele diensten. Met andere woorden: de nadruk lag op 'van alles wat', niet op 'alles'. De realiteit is echter dat er uiteindelijk een vrij compleet overzicht van de door (en voor) Nederlandse erfgoedinstellingen ontwikkelde mobiele diensten is ontstaan [noot 1]. HET ONDERZOEK Een groot deel van de mobiele diensten is door zelfstandig onderzoek gevonden, andere diensten zijn na een oproep op de blog en Twitter van DEN aangeleverd. Op enkele diensten werd gewezen door de beherende instellingen, in andere gevallen kwamen er tips van derden of ontwikkelaars. Door een gebrek aan literatuur over dit nog relatief jonge onderwerp bestond het zelfstandig onderzoek noodgedwongen uit het gebruik van zoekmachines en de zoekfuncties van de websites van een groot aantal instellingen en ontwikkelaars. De gevonden diensten zijn bestudeerd met behulp van de benodigde mobiele apparaten, te weten een Android smartphone, een iphone en een ipad. Het gebruik van andere platformen (Blackberry, Symbian) bleek niet nodig omdat er geen diensten zijn gevonden die alleen voor deze platformen beschikbaar zijn. Nadat de inventarisatie grotendeels was voltooid, heeft DEN naar een aantal instellingen, organisaties en ontwikkelaars een vragenlijst gestuurd met vragen over de ontwikkeling van de dienst. DE INVENTARISATIE IN CIJFERS 32 Het totale aantal mobiele erfgoeddiensten dat gevonden is. 15 Native applicaties specifiek voor ios, het besturingssysteem voor de iphone en de ipad. 1 Native applicatie specifiek voor Android, het besturingssysteem van Google. 4 Native applicaties die voor meerdere besturingsystemen ontwikkeld zijn. 3 Mobiele websites. 2 Webapplicaties. 7 Augmented reality-lagen [noot 2]. 1 Mobiele dienst die ontwikkeld is voor tablet computers (een webapplicatie). 4 Portals en frameworks die door erfgoedinstellingen gebruikt kunnen worden om mobiele diensten aan te bieden.

2 Uit de bovenstaande cijfers kunnen twee conclusies getrokken worden. De belangrijkste is dat de groep iphone-bezitters in het voordeel is wat betreft de beschikbaarheid van mobiele erfgoeddiensten, zij kunnen van 30 van de 32 diensten gebruik maken. Met inbegrip van de augmented reality-lagen zijn er 16 mobiele diensten die voor meerdere platforms beschikbaar zijn en dus een relatief groot doelgroepbereik hebben. De mobiele websites en webapplicaties zijn in principe voor alle mobiele media beschikbaar, de overige diensten voor de belangrijkste besturingsystemen (ios, Android en Symbian). REACTIES UIT DE PRAKTIJK Naar aanleiding van de inventarisatie stuurde DEN naar enkele instellingen, organisaties en ontwikkelaars een vragenlijst met betrekking tot de ontwikkeling van de mobiele dienst. Een samenvatting van de reacties: Voor de meeste instellingen en ontwikkelaars was de motivatie achter het besluit om een mobiele dienst te ontwikkelen, de wens om gebruik te maken van de specifieke eigenschappen die mobiele media met zich meebrengen. Hetgeen vrijwel altijd resulteerde in een location based-dienst of een multimediatour (door de instelling). Een andere motivatie was de behoefte om met de tijd mee te willen gaan. Het initiatief om daadwerkelijk een mobiele dienst te ontwikkelen kwam bij op één na alle respondenten vanuit de organisatie. Slechts één respondent gaf aan dat ze door de ontwikkelaar benaderd zijn en dat het initiatief dus niet bij hen lag. De motivatie voor de keuze voor een specifiek platform voor de mobiele dienst was veelal een praktische, zij het om verschillende redenen. Antwoorden die gegeven werden: het betreffende platform was dominant toen het project gestart werd, het bood als enige dat wat nodig was, het was eenvoudig om voor te ontwikkelen, er was geen geld voor meerdere platforms. Wat opvalt is dat platformonafhankelijkheid slechts één maal als motivatie is opgegeven. Meedenken en adviseren zijn veelgebruikte woorden in de antwoorden op de vraag naar de rol die de ontwikkelaar heeft gespeeld in de uiteindelijke technische invulling van de mobiele dienst. Niemand geeft aan dat de ontwikkelaar hierin leidend is geweest, maar enkelen geven wel aan dat de ontwikkelaar een grote rol heeft gespeeld. De rol van de ontwikkelaar heeft zich, buiten het ontwikkelen op zich, vooral beperkt tot het bekijken of de wensen haalbaar waren en aan de hand daarvan advies uitbrengen. De problemen waar men tegen aan liep bij het ontwikkelen van de diensten zijn zo divers als de diensten zelf. Onnauwkeurige GPS, overvloed aan content, een aanvankelijk te complexe interface en problemen bij het aanmelden van de applicatie bij de App Store van Apple zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Wanneer gevraagd wordt of met de mobiele dienst het voorafgestelde doel bereikt wordt is het antwoord in de helft van de gevallen "ja". De andere helft van de respondenten geeft aan dat de dienst te kort beschikbaar is om hier een antwoord op te kunnen geven. Dit is ook terug te zien in de antwoorden op de vraag naar de omvang van het gebruik. Hier blijkt veelal tevredenheid uit, maar ook hier wordt aangegeven dat er nog weinig nuttige informatie over beschikbaar is.

3 Tot slot reageerden de respondenten vrijwel unaniem positief op de vraag of ze van plan zijn in de toekomst meer diensten voor mobiele media aan te bieden. Slechts één respondent geeft aan dit nog niet te weten. DE EIGENSCHAPPEN In het onderzoek naar de eigenschappen van de mobiele diensten is gekeken naar het (her)gebruik van verschillende mediavormen (tekst, foto, audio en video), naar gebruikte technieken en naar de toepassing van de mobiele dienst. Mediavorm Uit het bestuderen van de inhoud van de mobiele diensten blijkt dat vooral tekst, afbeeldingen en video binnen de dienst worden hergebruikt of dat de media met een corresponderende website gedeeld worden. De verhouding nieuwe media/hergebruik valt in het voordeel van hergebruik uit. Vooral afbeeldingen worden vaak hergebruikt [noot 3]. Het gebeurt ook regelmatig dat er een combinatie van nieuw ontwikkelde en bestaande media gebruikt wordt. Er zijn verschillende redenen om media te hergebruiken. Zo is het in het geval van een beeldbank logisch dat er geen nieuwe beelden gecreëerd worden, de beeldbank bestaat immers al. Een andere reden is kostenbesparing; wanneer je media hergebruikt hoef je niet opnieuw te betalen voor de vervaardiging. Een geval apart is audio. Audio wordt veelal speciaal voor de mobiele diensten gecreëerd, omdat dit vooral gebruikt wordt als audiotour of om audiotourelementen toe te voegen aan de mobiele dienst. De audio is dus gebonden aan het gebruik van het mobiele apparaat en komt dus niet gemakkelijk in aanmerking voor (her)gebruik op een website. Techniek De internetverbindingen en de GPS-functionaliteit zijn verreweg de meeste gebruikte technieken. De overige technieken die DEN in deze inventarisatie heeft bestudeerd (camera, kompas en accelerometer) worden een stuk minder gebruikt. Alleen augmented reality-lagen maken gebruik van alle beschikbare technologieën. Native applicaties gebruiken de internetverbinding vooral om media te streamen, zodat de gebruiker niet alle content in één keer hoeft te downloaden. Voor het in één keer downloaden van alle content moet je rekening houden met de grootte van het bestand; een applicatie van enkele honderden megabytes is bijvoorbeeld niet goed geschikt om over een 3G-verbinding te downloaden. De keerzijde van het aanbieden van streaming media is dat wanneer er grote hoeveelheden data verbruikt worden dit de gebruiker geld kan kosten, bijvoorbeeld wanneer hij/zij over de datalimiet gaat. Ook is het belangrijk dat er voor applicaties die bedoeld zijn om op locatie te gebruiken een betrouwbare internetverbinding (3G of WIFI )voor handen is. Veel mobiele diensten gebruiken GPS om de locatie van de gebruiker te bepalen. Naar aanleiding van de locatie kun je de gebruiker relevante informatie aanbieden. De mate van integratie van GPS varieert. Voor de correcte weergave van augmented reality-lagen is een GPS signaal essentieel, maar veel andere applicaties bieden binnen de dienst de mogelijkheid van bijvoorbeeld een GPS-geleide rondwandeling of interessante plekken in de buurt.

4 Toepassingen De mobiele diensten die voor en door erfgoedinstellingen zijn ontwikkeld, zijn op te delen in location-based en content-based toepassingen. Hoewel zich hiertussen zeker een grijs gebied bevindt. Binnen de twee vormen kunnen spelelementen, user generated content en social media in meer of mindere mate een rol spelen. Location-based toepassingen maken door middel van GPS gebruik van de locatie van de gebruiker en verbinden geo-informatie aan de content. Op die manier kun je de gebruiker content voorschotelen die relevant is voor de plek waar hij of zij zich bevindt. Eén van de meest voorkomende location-based toepassingen zijn augmented reality-lagen. Hiermee krijgt de gebruiker, door de camera van het mobiele apparaat op de buitenwereld te richten, een laag met informatie over de omgeving op het scherm te zien. Andere location-based toepassingen tonen interessante plekken (points of interest, POI s) - zoals monumenten of gebouwen - op een Google map [noot 4]. Zo kan de gebruiker naar de plek toe navigeren, waar hij/zij vervolgens de content kan bekijken en/of beluisteren. Door de POI s te nummeren of op een bepaalde volgorde te zetten kun je rondleidingen creëren. Location-based toepassingen kunnen ook content aanbieden die gerelateerd is aan de directe omgeving van de gebruiker. Zo kunnen er bijvoorbeeld foto s uit een beeldbank gepresenteerd worden die gemaakt zijn in de straat waar de gebruiker zich bevindt. De meest basale locationbased toepassing is de mogelijkheid om de gebruiker naar de instelling te laten navigeren. Naast location-based toepassingen zijn er mobiele diensten waarin content gepresenteerd wordt zonder dat de locatie van de gebruiker hier een rol in speelt. Deze content-based toepassingen zijn nadrukkelijk niet het tegenovergestelde van location-based toepassingen, omdat ook in location-based toepassingen de content belangrijk is. Content-based wil in dit geval slechts zeggen dat de focus van de dienst op de content ligt. Pure content-based toepassingen (zonder location-based elementen) vormen een kleine minderheid. De meeste location-based diensten bevatten elementen die content-based zijn, zoals een selectie van foto s van topstukken uit de collectie. Multimediale rondleidingen door de instelling zijn in principe ook content-based, want ze maken geen gebruik van GPS. Maar je kunt beargumenteren dat de locatie van de gebruiker er hier wel toe doet, omdat deze zich bijvoorbeeld bij een collectiestuk moet bevinden om de informatie volledig tot zijn recht te laten komen. Deze voorbeelden geven aan dat de mobiele diensten zich lastig laten categoriseren, maar ook dat ze zeer flexibel zijn qua mogelijkheden. In zowel location als content-based toepassingen kunnen spelelementen, social media en user generated content (UGC) een rol spelen. Dat dit weinig gebeurt, is verrassend te noemen. Mobiele media zijn door hun connectiviteit en ingebouwde camera s bij uitstek geschikt voor de vervaardiging van UGC, toch is dit bij slechts drie diensten mogelijk. Gaming (1e) en social media gebruik (3e) behoren tot de populairste diensten op de mobiele media [noot 5], toch worden deze nog maar weinig geïntegreerd in de mobiele erfgoeddiensten.

5 DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES Bijna de helft van de mobiele erfgoeddiensten wordt momenteel uitsluitend voor Appleproducten aangeboden. De helft (16) van de mobiele erfgoeddiensten heeft een doelgroepbereik dat groter is dan de groep iphone-bezitters. Tekst, foto s en video worden veelal hergebruikt of zijn ook beschikbaar op een met de mobiele dienst corresponderende website. Audio wordt meestal speciaal voor de mobiele dienst vervaardigt. Internetconnectiviteit en GPS zijn verreweg de meest gebruikte van de beschikbare technologieën. De meeste diensten zijn in meer of mindere mate location-based, maar bevatten content-based elementen. Content-based diensten bevatten op hun beurt vaak location-based elementen. Over het algemeen worden meerdere toepassingen in één mobiele dienst verenigd. Hierdoor laten de mobiele diensten zich moeilijk categoriseren, maar dit getuigt echter wel van de flexibiliteit van de mobiele media en hun mogelijkheden. Populaire mobiele media toepassingen als gaming en sociale media worden nog maar weinig door erfgoedinstellingen in hun mobiele diensten toegepast of geïntegreerd.

6 BIJLAGE: INVENTARISATIELIJST 1 7scenes ios/android/symbian Native Applicatie 3,3/1,39/?? MB N.V.T. x x x x x x x x 2 ArtCast ios Native Applicatie 1,5 MB N.V.T.? x? x x 3 Layar ios/android/symbian Native Applicatie 4,5/2,66/0,43 MB N.V.T. x x x x x x x x x 4 Erfgoed.mobi ios/android Webapplicatie N.V.T. N.V.T. x x x x x x Portals en frameworks 15 UAR (Urban Augmented Reality) ios/android Native Applicatie 4,8/0,164 MB N.V.T. x x x x x x x x x x x 16 Verleden Kijk ios Native Applicatie 3,6 MB 0,79 x x x x? x x x 17 xwashier ios Native Applicatie 1,7 MB N.V.T. x x x x x x x x x x x x 18 Leidse Loper Browser Mobiele Website N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x x x x 19 Nationaal Glasmuseum Browser Mobiele Website N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x x x x 20 Spannende Geschiedenis Browser Mobiele Website N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x x x 21 Charlotte Salomon (JHM) ios/android Webapplicatie N.V.T. N.V.T. x x x x x 22 Geschiedenis NL ios/android/symbian Native (Layar) N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x 23 Gogh mented Reality ios/android/symbian Native (Layar) N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x 24 HTM tijdreis ios/android/symbian Native (Layar) N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x 25 Kunsthal Rotterdam ios/android/symbian Native (Layar) N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x 26 Nieuwe Hollandse Waterlinie ios/android/symbian Native (Layar) N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x 27 Oneindig Noord Holland ios/android/symbian Native (Layar) N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x 28 Rijksmonumenten Layar ios/android/symbian Native (Layar) N.V.T. N.V.T. x x x x x x x x x 1 Buurtwinkels ios Native Applicatie 0,6 MB N.V.T. x x x x x x x 2 Cultuur Historisch Kwartet ios Native Applicatie 4,5 MB N.V.T. x x x x 3DNK (De Nieuwe Kerk AmsterdamiOs Native Applicatie 102 MB N.V.T. x x x x x x x 4Domplein ios Native Applicatie 42,3 MB N.V.T. x? x x x 5 Graphic Design Museum App ios Native Applicatie 7,8 MB N.V.T. x? x x x x x x 6Je Vincent. ios Native Applicatie 307 MB N.V.T. x x x x x 7 Joods Historisch Museum ios Native Applicatie 18,7 MB N.V.T. x x x x x x x x x x x x 8Leidse Loper ios/android Native Applicatie 0,6/0,28 MB N.V.T. x x x x x x x x x x x x 9 Madurodam in Beeld ios Native Applicatie 2,8 MB N.V.T. x x x x x x x x x 10 Moholy Nagy Art of Light ios Native Applicatie 78 MB N.V.T.? x x x x x x 11 Oorlogsmonumenten in Beeld ios Native Applicatie 1,6 MB N.V.T. x x x x x x x x x 12 ROOD (Tropenmuseum) ios Native Applicatie 61,9 MB 1,59 x x x x x x x 13 Rijkswidget ios Native Applicatie 3,1 MB N.V.T. x x x x 14 TramArt Android Native Applicatie 0,15 MB N.V.T. x x x x x x x x # Project Platform Type Bestandsgrootte Prijs Hergebruik bestaande tekst Nieuwe tekst Hergebruik afbeeldingen Nieuwe afbeeldingen Hergebruik video Nieuwe Video Hergebruik Audio Nieuwe audio GPS Internet Camera Kompas Accelerometer Primair location based Primair content based Augmented reality Plattegrond POI Rondleiding Spelelement Praktische Instellingsinformatie Foursquare Delen met sociale netwerken Comments zelf content toevoegen Toepassing Inhoud Techniek Presentatie Social/UGC

7 NOTEN 1 Dit geldt echter niet voor de in de inventarisatie opgenomen augmented reality-lagen. Deze komen meer voor, maar omdat ze vrijwel altijd dezelfde eigenschappen delen is besloten ze niet allemaal in de inventarisatie op te nemen. 2 Augmented reality-lagen zijn opgenomen als aparte categorie, omdat dit een populaire manier is om erfgoed op mobiele media aan te bieden. Maar ze vallen niet onder één van de typeringen van mobiele diensten (native applicatie, webapplicatie of mobiele website). Layar, het framework waarop ze ontwikkeld zijn, is zelf wel een native applicatie. 3 Dit zegt overigens niets over de mogelijkheid dat de afbeeldingen aangepast zijn en ze bijvoorbeeld een lagere resolutie hebben dan de afbeeldingen die op de corresponderende website staan. 4 Slechts drie mobiele diensten maken in plaats van Google Maps gebruik van een statische afbeelding van een plattegrond. Concurrenten van Google Maps, zoals Bing Maps en Yahoo Maps, worden niet gebruikt. 5

Th!nk mobile. Op Zig logisch. Menno Ouweneel Marketingmanager. Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel

Th!nk mobile. Op Zig logisch. Menno Ouweneel Marketingmanager. Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel Th!nk mobile Op Zig logisch Menno Ouweneel Marketingmanager Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel Mobiele telefoons zullen de desktop computer passeren als het meestgebruikte apparaat voor internettoegang,

Nadere informatie

Location Based Media

Location Based Media Location Based Media Introductie met 7scenes Minor Create Your Future Nieuwe Media 2028 Studiejaar 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding en uitleg opdracht... 3 1.1 Wat gaan we doen?... 3 1.2 Over 7scenes... 3

Nadere informatie

Onderzoek naar ontwikkel platformen voor locative media tours

Onderzoek naar ontwikkel platformen voor locative media tours Onderzoek naar ontwikkel platformen voor locative media tours Diversiteit in technologie en aanbieders Douwe Jan Schrale /E&L Firma Vuurvogel Missie: avonturen/producten maken die de mensen op een intense

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Augmented Reality in Aurasma

Augmented Reality in Aurasma Handleiding Augmented Reality in Aurasma Fontys Educatief Centrum - Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven Versie 2.0 Oktober 2015 Colofon Fontys Educatief Centrum Postbus 347, 5600 AH Eindhoven Telefoon 08850

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Maart 2015 Aan de slag Mobiele toegang tot de Novell Vibe-site kan door uw Vibe-beheerder worden gedeactiveerd. Raadpleeg uw Vibe-beheerder als u geen toegang kunt

Nadere informatie

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap Titel Nationale project, Vakdag 10 maart Dialogue 2010 &/ Klantnaam Digital Marketing 2010 Titel The Mobile projectmindmap Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569 Best of Mobile Best

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013 Content Strategie Hoorcollege 2 9 september 2013 Agenda HC2 Communicatie Basisprincipes content Content en platformen Content en SEO Owned, earned, paid media 2 3 4 5 6 Overtuigen en shared meaning Hoe

Nadere informatie

Applicaties ontwerpen voor ios en Android

Applicaties ontwerpen voor ios en Android Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Applicaties ontwerpen voor ios en Android 2.1 Inleiding Zowel Apple als Google heeft een paar tips gegeven bij het maken van een ontwerp voor een applicatie voor

Nadere informatie

4 inch screen. The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s.

4 inch screen. The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s. Klik hier voor de specificaties 4 inch screen The ARCHOS 40 Titanium is voorzien van een groot 4 inch scherm, ideaal voor mails, web of uw foto s of video s. Uitstekende kijkhoeken De hoge kwaliteit van

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

memo Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum :

memo Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum : Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum : 26-06-2014 Documenten Via het computer systeem van TWB heb je toegang tot documenten van het team waarin je werkt of

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Apple vs Android. Vincent van der Does Mark Lanting

Apple vs Android. Vincent van der Does Mark Lanting Apple vs Android Vincent van der Does Mark Lanting Inhoud 1. Apple en Android in het kort 2. Vergroting en contrast 3. Spraakondersteuning 4. App Store en Play Store 5. Wat kost dat? 6. Vragen Waarom Android

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR

USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR WELKOM AGENDA Introductie Korte algemene inleiding Usability Usability voor mobiele apparaten Vragen - afsluiting INTRODUCTIE Peter Kassenaar;

Nadere informatie

012345561728944 53 9 1 49 6 2 0 C*D('8>,E@D8*.*,F@*/F*..*+,*+, /@=8G.,E*;8G,@+;*(,/F';*+F*+, E*8,HIJJ &'()*+,-'./,012345216,*+,78*+9,:;,

Nadere informatie

Deelopdracht 3. Terug naar opdracht 1 (zie ook studiemateriaal intranet)

Deelopdracht 3. Terug naar opdracht 1 (zie ook studiemateriaal intranet) Deelopdracht 3 Terug naar opdracht 1 (zie ook studiemateriaal intranet) Verzamel de meest interessante applicaties uit alle presentaties Strip deze applicaties: verwijder alle aankleding totdat je de interactie

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Betreft: Gebruiksinstructie vrkastour

Betreft: Gebruiksinstructie vrkastour Betreft: Gebruiksinstructie vrkastour www.vrapp.co/komindekas/vrkastour Beste gebruiker, Via deze handleiding leggen we uit hoe je het beste de vrkastour webapplicatie kunt gebruiken. Deze handleiding

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

laat mobiele websites en apps voor u werken

laat mobiele websites en apps voor u werken 8 laat mobiele websites en apps voor u werken juni 2012 www.multimove.nl Mobiele website of app? Bedenk wat u uw websitebezoeker wilt bieden en maak dan een keuze. Deze Paper helpt u op weg! 2 introductie

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

De basis van het voorstel

De basis van het voorstel Heldere voorwaarden De basis van het voorstel In dit document vinden jullie geen ingewikkelde juridische termen of lange onleesbare lappen tekst. Ik heb geen zin om jullie te verleiden tot het aangaan

Nadere informatie

APPS. Presentatie

APPS. Presentatie APPS Presentatie 2010-10-18 1 INLEIDING In principe heeft het vrij weinig uitleg nodig, want we de meeste onder ons zijn er wel mee bekend. Een applicatie is een klein stukje software dat draait op een

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet Tales en Markomo heten u van harte Welkom Wegwijs op het mobiel internet Besluit Een hype? Infrastructuur en toestellen: mainframes internet personal computers connectiviteit netwerken laptop, pda, smartphone,

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Tablet, ipad of Laptop

Tablet, ipad of Laptop Tablet, ipad of Laptop Dit is 1 e deel van de presentatie. Het 2 e deel (samenwerking tussen apparaten en besturigssystemen) komt aan bod op de HCC-avond in Zevenaar van donderdag 12 januari 2017. U bent

Nadere informatie

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement).

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement). Panasonic Cameramanager Go! Cloud videobeveiliging per direct beschikbaar! Panasonic Cameramanager biedt ondernemers de mogelijkheid op afstand een oogje in het zeil te houden. Met de alles in 1 oplossing

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Mobiel werken 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Inhoud: Definitie van Mobiel werken Wat heb je nodig om mobiel te werken? Historiek mobiele connecties Historiek van de toestellen Operating systems

Nadere informatie

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar Van offline naar online De plusen minpunten van:\ QR-codes NFC 2 Van offline naar online getting social De offline-wereld zoals we deze gewend waren, is niet meer. Ongeveer twintig jaar geleden kreeg iedereen

Nadere informatie

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Voorwoord 3 2 Belangrijke gegevens 4 2.1 Aanmeldgegevens 4 2.2 De Digicampuz 4 3 Aan de slag 5 3.1 Aanmelden

Nadere informatie

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Pagina 1 van 11 Inhoud 1. AllSolutions10 gelanceerd... 3 Responsive... 3 Design... 3 2. AllSolutions10 activeren... 4 3. Aangepaste bovenkant... 5 4. Uw website

Nadere informatie

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement Stap 1 Aanmaken webaccount Ga naar http://www.bibliotheek.nl/ebooks en klik op Aanmaken webaccount Het onderstaande scherm verschijnt: Vul

Nadere informatie

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement Stap 1 Aanmaken webaccount Ga naar http://www.bibliotheek.nl/ebooks en klik op Aanmaken webaccount Het onderstaande scherm verschijnt: Vul

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatiegids voor de app van de politiezone Hazodi

Installatiegids voor de app van de politiezone Hazodi Installatiegids voor de app van de politiezone Hazodi Windows Phone 1. Controleer of uw Windows Phone toestel verbonden is met het internet. Indien dit niet het geval is dient u uw mobiele internetverbinding

Nadere informatie

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement

E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement E-books lenen bij uw bibliotheek met uw bibliotheekabonnement Stap 1 Aanmaken webaccount Ga naar http://www.bibliotheek.nl/ebooks en klik op Aanmaken webaccount Het onderstaande scherm verschijnt: Vul

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1 GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect Datum: 10 september 2014 Behorende bij app versie 1.1.5-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app is bedoeld voor het inspecteren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport

Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport 1. Inleiding In deze handleiding staat beschreven hoe u kunt inloggen op de GTS webapplicatie Gasport via Multi-Factor Authentication (MFA). Voordat u kunt

Nadere informatie

Installatiegids voor de politionele applicatie van politiezone Het Houtsche

Installatiegids voor de politionele applicatie van politiezone Het Houtsche Installatiegids voor de politionele applicatie van politiezone Het Houtsche A. Inleiding De applicatie van de politiezone Het Houtsche richt zich specifiek tot de inwoners van Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Stappenplan Augmented Reality in het leerproces. Visueel aantrekkelijke lessen creëren met Layers. IT-Workz B.V. 1

Stappenplan Augmented Reality in het leerproces. Visueel aantrekkelijke lessen creëren met Layers. IT-Workz B.V. 1 Stappenplan Augmented Reality in het leerproces Visueel aantrekkelijke lessen creëren met Layers IT-Workz B.V. 1 Inleiding Wat is Augmented Reality In deze handleiding wordt toegelicht hoe je layers maakt.

Nadere informatie

Doe-het-zelf handleiding

Doe-het-zelf handleiding Doe-het-zelf handleiding Met de doe-het-zelf formule kan je onze games spelen waar en wanneer je wil en dit tegen een lage prijs! Een groepsactiviteit was nog nooit zo leuk én betaalbaar! Wij hebben de

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Dash app

Dienstbeschrijving IP One Dash app Dienstbeschrijving IP One Dash app Auteur: Marketing Datum: 05-08-2015 Versie: 1.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1054 2 P a g i n a Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is de Dash app... 4 1.2 Inloggen... 4 1.3

Nadere informatie

Nieuwe en opkomende technologieën

Nieuwe en opkomende technologieën Nieuwe en opkomende technologieën SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Oktober 2010 Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent / Kent County Council 28/30 St

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

DRAADLOZE HDMI STICK

DRAADLOZE HDMI STICK DRAADLOZE HDMI STICK G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Ondersteuning na aankoop. Gefeliciteerd met de aankoop van deze Draadloze HDMI Stick. Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige

Nadere informatie

Secret Society. Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten. 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder

Secret Society. Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten. 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder Secret Society Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder Connecting Vibes Inhoudsopgave Secret Society... 1 Smartphone

Nadere informatie

HANDLEIDING. Mobiele applicatie voor prospecting

HANDLEIDING. Mobiele applicatie voor prospecting HANDLEIDING Mobiele applicatie voor prospecting BELANGRIJKSTE FUNCTIES Aanknopen van gesprekken Ingebouwde gewichtsapplicatie Functies om gegevens te delen Focus op de Nu Skinopportuniteit Leiderschapsmanagement

Nadere informatie

GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect

GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect Datum: 19 juni 2015 Behorende bij Android versie 1.2 en IOS versie 1.0-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app GB Inspect is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Beschrijving 4G voor Business Partners

Beschrijving 4G voor Business Partners Beschrijving 4G voor Business Partners September 2013 Inhoud 1. 4G; Wat is het?... 3 2. Waarom 4G van Yes Telecom... 3 3. Wat kunt u met 4G?... 3 4. Wat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van 4G?...

Nadere informatie

Wie Arthur Kerckhaert Akkerbouwer Artagri AppsforFarming

Wie Arthur Kerckhaert Akkerbouwer Artagri AppsforFarming Wie Arthur Kerckhaert Akkerbouwer Artagri AppsforFarming Welkom! Arthur Kerckhaert Wat Apps voor de agrarische sector Slimme oplossingen bieden adhv data Waar Nederland en internationaal Presentatie Smartphones

Nadere informatie

Maak kennis met de apps van Rhinofly. Augustus 2012

Maak kennis met de apps van Rhinofly. Augustus 2012 Maak kennis met de apps van Rhinofly Augustus 2012 Rhinofly en mobiele ontwikkeling De afgelopen jaren hebben we ons intensief verdiept in de mogelijkheden van mobiel. Na grondige research & development-trajecten

Nadere informatie

Handleiding telewerken GGD Amsterdam

Handleiding telewerken GGD Amsterdam Handleiding telewerken GGD Amsterdam Versie 1.4 Mei 2014 Door Dennis Smith Inhoud 1. Benodigdheden... 3 2. Met een browser... 4 3. Windows Apparaten... 6 4. De Citrix receiver installeren... 6 5. De Citrix

Nadere informatie

Stappenplan Augmented Reality in het Leerproces

Stappenplan Augmented Reality in het Leerproces Stappenplan Augmented Reality in het Leerproces Stappenplan Augmented Reality in het Leerproces Visueel aantrekkelijke lessen creëren met Layers Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

BigData4Apps: (Linked) Open Big Data > Little Contextualized Data

BigData4Apps: (Linked) Open Big Data > Little Contextualized Data BigData4Apps: (Linked) Open Big Data > Little Contextualized Data Door Michiel van Dijk, 3 juli 2013 Kort over 2CoolMonkeys Cube app Open Huis app Numagapp Kort over 2CoolMonkeys Wij bouwen (geo)-apps

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Informatie over tablets

Informatie over tablets Informatie over tablets Waarom een tablet? Wat kunnen we met een tablet? Het aanraakscherm Wat is een tablet? Op internet 3G tablet en WIFI tablet Gratis WIFI De smartphone is een tablet in zakformaat

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Mobiele internet strategie

Mobiele internet strategie Mobiele internet strategie Waar staan we? Reduitlaan 33 Unit 2.09 4814 DC Breda +31 (0)76 888 00 88 info@e-sites.nl www.e-sites.nl BTW 1387489189 KvK 1891618948 Bank 1894894561 Inhoud Inleiding... 3 Wees

Nadere informatie

MAXPRO. Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN. Video altijd en overal

MAXPRO. Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN. Video altijd en overal MAXPRO Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN Video altijd en overal GEHOSTE VIDEOBEWAKING Video in de cloud 2 Altijd en overal Waarom de cloud? De cloud is overal aanwezig.

Nadere informatie

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren.

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren. Hoorcollege 4 Verkennen Genereren Evalueren Communiceren Card sorting Sitemap Use case Wireframes Schermontwerpen Stijlgids Niet in les gedaan! Via je einddocument Schermontwerpen Pauze Stijlgids Feedback

Nadere informatie

Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app

Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app Deze handleiding is opgesplitst in twee delen. Deel 1: Hoe gebruik je het Smart2VR CMS? Deel 2: Hoe gebruik je de Virtual Reality app? Deel 1:

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

TABLET Voor Apple en Android met aandacht voor Windows

TABLET Voor Apple en Android met aandacht voor Windows HAAL MEER UIT JE TABLET Voor Apple en Android met aandacht voor Windows met 14 online instructievideo s DENNIS GANDASOEBRATA 1 e druk, augustus 2013 Copyright 2013 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten

Nadere informatie

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Mei 2015 Novell Messenger 3.0.1 en later is beschikbaar voor uw ondersteunde mobiele ios-, Android- BlackBerry-apparaat. Omdat u op meerdere locaties tegelijkertijd

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

1. Kennismaken met Windows 10

1. Kennismaken met Windows 10 13 1. Kennismaken met Windows 10 Net als in bijna alle versies van Windows is in Windows 10 het bureaublad het beginscherm voor het werken op uw pc. Compleet met het populaire menu Start (ook wel startmenu

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Tablets 24 Maart 2012

Tablets 24 Maart 2012 Tablets 24 Maart 2012 Inhoud Inleiding Uitvoering van tablets Wat is eigenlijk een Tablet-PC? Besturingssystemen Demo/ rondleiding I-Pad Demo Apple TV Inleiding In 2007 is men voorzichtig begonnen met

Nadere informatie

RLBS (robbert Location based services)

RLBS (robbert Location based services) RLBS (robbert Location based services) Functioneel ontwerp Robbert Brussaard 22-02-2010 Versie 1.0 Robbert Brussaard (62391) 22-02-2010 Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...2 1.2 Samenvatting...2 1.3 Versiebeheer...2

Nadere informatie

VOORDELIGE, PROFESSIONELE ALL-IN-ONE OPLOSSING VOOR BEDRIJVEN EN KANTOREN

VOORDELIGE, PROFESSIONELE ALL-IN-ONE OPLOSSING VOOR BEDRIJVEN EN KANTOREN VOORDELIGE, PROFESSIONELE ALL-IN-ONE OPLOSSING VOOR BEDRIJVEN EN KANTOREN www.brother.nl DE VOORDELIGE ALL-IN-ONE ZWART-WITLASERPRINTERS VAN BROTHER ZIJN COMPACT, VEELZIJDIG EN DAARDOOR ZEER GESCHIKT VOOR

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

Handleiding beginnen met de Calculus VIP app. Voor zorgverleners. Datum Juli 2017 Calculus Software

Handleiding beginnen met de Calculus VIP app. Voor zorgverleners. Datum Juli 2017 Calculus Software Handleiding beginnen met de Calculus VIP app Voor zorgverleners Datum Juli 2017 Auteur Calculus Software Inhoudsopgave Waarom de Calculus VIP app?... 3 Gemakkelijk... 3 Veilig... 3 Technische voorwaarden

Nadere informatie

NME en Digitale Media

NME en Digitale Media NME en Digitale Media Een goeie combinatie! Workshop voor de Wisselwerkdag van het NME op 22 juni 2010 in Zeist Kennismaken Christel Otto en Anneke Groen Geen digitale media experts, wel enthousiast over

Nadere informatie

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV Bridgemate App Informatie voor spelers Bridge Systems BV Bridgemate app Informatie voor spelers Pagina 2 Inhoud Inleiding... 3 De Bridgemate app downloaden... 3 App opstarten en account aanmaken... 4 Inloggen

Nadere informatie