Hoe indrukwekkend de prestaties van een bedrijf ook zijn, uiteindelijk bepaalt de instapkoers de waardering het grootste deel van het rendement.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe indrukwekkend de prestaties van een bedrijf ook zijn, uiteindelijk bepaalt de instapkoers de waardering het grootste deel van het rendement."

Transcriptie

1 Waardecreatie Op de lange termijn heeft een bedrijf alleen bestaansrecht als een rendement op vermogen wordt gerealiseerd dat ten minste gelijk is aan de rendementseis van investeerders aandeelhouders, obligatiebeleggers en banken. Om te bepalen in hoeverre een bedrijf in staat is om waarde te creëren wordt de ROIC/WACCratio gebruikt. De ROIC is kort gezegd de winst gedeeld door het kapitaal dat nodig is om een bedrijf te runnen (machines, computers, voorraden). De WACC (weighted average cost of capital) staat voor het gemiddelde rendement dat beleggers verwachten in ruil voor het beschikbaar stellen van hun vermogen. Alleen als de ratio (significant) hoger is dan één is sprake van waardecreatie (ROIC>WACC). Voor de barometerscore wordt de ratio ook vergeleken met de eigen historie, de concurrenten en andere Damrak-bedrijven. Het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) lag in 2015 met dik 15 procent ruim boven de kostenvoet van het kapitaal van 9,1 procent. De ROIC/WACC-ratio bedraagt circa 1,7. Uit een analyse van het laatste decennium blijkt dat Unilever ieder jaar in staat is gebleken een hoger rendement op geïnvesteerd kapitaal te realiseren dan de kostenvoet van het kapitaal. Toch ligt het percentage iets onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Dit zou te maken kunnen hebben met een flink aantal kleine overnames van bedrijven in voornamelijk de personal care sector in Deze waarschijnlijk duurbetaalde overnames (Unilever publiceert de overnamesommen en andere financiële informatie over de prooien niet) komen wel meteen tot uiting in de kapitaalbasis, terwijl niet alle winsten meteen terugkomen in de teller van de ratio. Ook kan het even duren voordat overnames optimaal renderen. Denk hier aan de strategie om vers aangekochte merken via Unilever's distributiesysteem in andere markten te introduceren. Ten opzichte van 14 branchegenoten, waaronder het Zwitserse Nestlé, het Franse Danone en het Duitse Henkel, scoort Unilever hoog op het criterium rendement op geïnvesteerd kapitaal. Ook ten opzichte van andere Damrak-bedrijven scoort Unilever sterk. 1

2 Groei Elk beursfonds is op zoek naar groei. De barometerscore voor het onderdeel groei komt tot stand door de omzetontwikkeling van de laatste vijf jaar te vergelijken met de eigen historie, die van concurrenten en andere Damrak-bedrijven. Unilever groeide in de laatste vijf jaar voornamelijk op zelfstandige basis, maar ook door overnames. De omzetstijging bedroeg over die periode gemiddeld 3,7 procent per jaar (omzet per aandeel). De groei van 3,7 procent is in lijn met de groei over de afgelopen tien jaar van Unilever zelf en ten opzichte van 14 branchegenoten. Unilever s omzetgroei ligt hoger dan van de meeste Damrakbedrijven. Het zal geen verbazing wekken dat de groei voornamelijk uit de opkomende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika komt. In Europa stond Unilever nagenoeg stil in de afgelopen vijf jaar. Het concern wist weliswaar meer producten te verkopen, maar wel tegen lagere prijzen als gevolg van de eurocrisis en deflatoire tendensen. De meeste analisten houden rekening met een omzetgroei van tussen de vier en vijf procent per jaar voor het komende halve decennium. Hierbij helpt mee dat de snelgroeiende opkomende markten een steeds groter deel van de omzetmix gaan uitmaken. Het is aannemelijk dat omzetgroei bij Unilever, over de gehele linie, waarde creëert voor beleggers, omdat het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) in het verleden hoger was dan de kostenvoet van het kapitaal (WACC) en Unilever over twee duurzame concurrentievoordelen beschikt (merken en schaalvoordelen). Hierbij past wel de kanttekening dat het risico bestaat dat groei via overnames mogelijk minder lucratief zal zijn dan autonome groei. Waardering Hoe indrukwekkend de prestaties van een bedrijf ook zijn, uiteindelijk bepaalt de instapkoers de waardering het grootste deel van het rendement. De ondernemingswaarde-ebitda-ratio geeft aan hoe vaak het bedrijfsresultaat (de winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen) in de ondernemingswaarde gaat (de nettoschuld plus beurswaarde van de aandelen). Voor de barometerscore vergelijken we de ratio met de historie van het bedrijf zelf, de concurrenten en de andere Damrak-bedrijven. 2

3 Door goede prestaties op de beurs kent Unilever een stevige waardering. De EV/EBITDA bedraagt circa 14. Deze waarderingsratio is het hoogste van de afgelopen tien jaar. Unilever is ten opzichte van de eigen historie dus duur te noemen. Ook afgezet tegen de andere Damrak-bedrijven zijn de aandelen niet goedkoop. Het is opvallend dat de waardering van Unilever wel in lijn is met die van 14 beursgenoteerde concurrenten. De voorspelbare winsten en het defensieve karakter van de levensmiddelensector spreekt beleggers aan. Bij Unilever komt daar nog bij dat het bedrijf kan profiteren van groei in opkomende markten. Deze aantrekkelijke mix maakt dat de koers van Unilever in de laatste jaren behoorlijk is opgelopen het aandeel steeg gemiddeld 15 procent per jaar in de laatste vijf jaar. Alleen als de waardering verder omhoog klimt beleggers zijn in dat scenario bereid een hogere koers te betalen voor dezelfde euro winst lijkt dit hoge rendement voor het komende halve decennium ook realistisch. Daarnaast betekent een hoge waardering vaak dat tegenvallers van groeikrampen in opkomende landen tot mislukte overnames en van een hogere rente tot toenemende concurrentie het aandeel hard kunnen raken. Balans Hoge schulden verhogen het risicoprofiel van een bedrijf. Door de schuldhefboom valt meer winst onder aandeelhouders te verdelen als de zaken goed gaan, maar als resultaten onder druk komen te staan kan een bedrijf snel in de problemen komen. De nettoschuld-ebitda-ratio geeft aan hoe vaak het bedrijfsresultaat (ebitda, de winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen) in de nettoschuld gaat (kort gezegd de schulden minus de cashpositie). De barometerscore wordt bepaald door de ratio te vergelijken met de historie van het bedrijf zelf, de peers en de andere Damrak-bedrijven. 3

4 Unilever heeft een degelijke balans. Het bedrijfsresultaat (ebitda) past ongeveer 1,4 keer in de nettoschuld. In theorie zou het concern dus in anderhalf jaar al haar schulden kunnen aflossen. De schuldpositie is relatief hoog ten opzichte van Unilever s eigen verleden, maar de ratio past desalniettemin bij een betrekkelijk defensief bedrijf als Unilever. Ten opzichte van peers en andere Nederlandse beursbedrijven zijn de buffers van Unilever gemiddeld. Unilever krijgt een A+-oordeel van S&P. Hiermee is Unilever het bedrijf met de hoogste rating op het Damrak. Dividend Een dividenduitkering is een signaal dat beleggers serieus worden genomen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bedrijven die een stevig deel van hun winsten uitkeren aan beleggers een hoge toekomstige winstgroei laten zien, omdat zij efficiënt met hun middelen omgaan. Voor het vaststellen van de barometerscore kijken we zowel naar de dividendgroei in de laatste vijf jaar als de houdbaarheid van de huidige dividenduitkering (payout-ratio). De cijfers van beide maatstaven worden vergeleken met de eigen historie, de peers en andere Damrakbedrijven. Unilever is een betrouwbare dividendbetaler. Gemiddeld groeide de uitkering in de laatste tien jaar met 7,8 procent per jaar. De dividendgroei is in lijn met die van branchegenoten en hoog ten opzichte van de rest van het Damrak. CEO Paul Polman verhoogde het dividend nu zeven jaar achter elkaar. De payout-ratio, de dividenduitkering gedeeld door de winst, ligt al enkele jaren boven de 60 procent. Dat is aan de hoge kant. Het is enigszins zorgelijk dat de dividendgroei hoger is dan de omzetgroei, maar de uitkering lijkt wel houdbaar in de komende jaren doordat de winst waarschijnlijk zal stijgen in de toekomst. Bij Nederlandse beursfondsen wordt de winstuitkering per kwartaal gedaan. Het is opvallend dat de levensmiddelengigant als één van de weinige geen concreet dividendbeleid heeft geformuleerd in het jaarverslag. Het management van de onderneming informeert beleggers dus niet over de afwegingen die worden gemaakt bij de beslissing om dividend uit te keren of te herinvesteren in de onderneming. Gezien het hoge rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) en groeikansen zou een belegger zich af kunnen vragen waarom Unilever niet minder dividend uitkeert en de cash aanwendt om groei investeringen te doen. 4

5 Unilever gebruikt haar vrije kasstroom niet om eigen aandelen in te kopen. Het bedrijf kocht voor het laatst in 2008 op grote schaal aandelen in (1,5 miljard euro). De inkopen vonden plaats tegen koersen die aanmerkelijk lager liggen dan de koersen die nu op de borden staan. Je kan zeggen dat deze inkopen dus aandeelhouderswaarde creëerden. Corporate Governance Corporate governance gaat over de checks and balances tussen de verschillende organen binnen een beursfonds denk aan het bestuur, toezichthouders, aandeelhouders en de accountant. Voor de barometerscore wordt beoordeeld hoe de onderneming invulling geeft aan haar governancebeleid. De vijf voor beleggers meest interessante governance-onderwerpen worden belicht. Commissarissen Unilever heeft een zogeheten one-tier-structuur. De niet uitvoerende functionarissen stippelen in tegenstelling tot commissarissen in het in Nederland meer gangbare two-tier-systeem mede de strategie uit. Duurzaamheid CEO Paul Polman laat graag van zich horen als het om duurzaamheid gaat. Zo is Polman actief als voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Duale structuur Unilever heeft een dubbele structuur. De Engelse plc en de Nederlandse nv hebben beide een aparte beursnotering. De structuur is complex, inefficiënt en beperkt de handelingssnelheid van het management. Zo moet het concern bijvoorbeeld twee aandeelhoudersvergaderingen houden. Beschermingsconstructie Unilever heeft certificering van aandelen. Bij die constructie heeft de kapitaalverschaffer wel economische rechten (zoals dividend), maar geen stemrecht. Een administratiekantoor - een aan het bedrijf gelieerde stichting heeft een groot stemmenpakket en drukt daarmee een stempel op de aandeelhoudersvergadering. Beloning Unilever heeft een agressief beloningsbeleid. De totale beloning van topman Polman bedroeg ruim tien miljoen euro. Hiervan bestond bijna negen miljoen euro uit (voorwaardelijke) korte en lange termijn bonussen. 5

percentage van de groepsomzet van dik 30 procent naar rond de 20 procent (zie barometercriterium duurzame concurrentievoordelen ).

percentage van de groepsomzet van dik 30 procent naar rond de 20 procent (zie barometercriterium duurzame concurrentievoordelen ). Waardecreatie Op de lange termijn heeft een bedrijf alleen bestaansrecht als een rendement op vermogen wordt gerealiseerd dat ten minste gelijk is aan de rendementseis van investeerders aandeelhouders,

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

Beste belegger, 1/9. NL Rapport April 2018

Beste belegger, 1/9. NL Rapport April 2018 Beste belegger, In 2018 hebben wij onze cashpositie wat afgebouwd en in plaats daarvan juist meer posities gekocht. We begonnen de portefeuille met 10.000 euro en dat is ondertussen alweer ruim 12.800

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

DCF eenvoudig uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden

DCF eenvoudig uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden DCF eenvoudig uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden 1. Inleiding VFB-research t.v.v. VFB-leden Opvolging (actief) van 40-tal bedrijven Publicaties: In 2015: 45 bijdrages op www.vfb.be en 54 teksten

Nadere informatie

Beste belegger, Het orderboek bereikte eind 2016 een recordhoogte van 8,15 miljard euro. Eind 2014 bedroeg het orderboek nog maar 6,7 miljard euro.

Beste belegger, Het orderboek bereikte eind 2016 een recordhoogte van 8,15 miljard euro. Eind 2014 bedroeg het orderboek nog maar 6,7 miljard euro. 9 mei 2017 Beste belegger, We komen iets eerder in de maand met het NL Rapport in mei. Dat heeft alles te maken, met de een nieuwe beursgang op het Damrak. Maar er valt deze week ook genoeg te vertellen

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Novisource N.V. NBC Nieuwegein, 03 juni 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Novisource N.V. NBC Nieuwegein, 03 juni 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Novisource N.V. NBC Nieuwegein, 03 juni 2015 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2014 (in

Nadere informatie

Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging

Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging Jaarcongres Overname Adviseurs Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging cdenneboom@valuepro.nl Voorstellen Voorstellen Register Valuator Master in Business Valuation Register adviseur bedrijfsopvolging

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren)

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: AGEAS Het aandeel Ageas is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen, maar is

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Voor publicatie: 6 november 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Rotterdam, 6 november 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8

Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Opgave 1 Hazelkoning Onderneming Hazelkoning NV heeft 7 jaar geleden een obligatielening uitgegeven met een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. De couponrente van de lening bedraagt

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 25 april 2007 Resultaten 2006 Agenda Strategie en gang van zaken Formules Koersontwikkeling en dividendbeleid Dividendvoorstel/inkoop eigen

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Ratio s slimmer toepassen: Welke ratio s leveren mééste rendement op en waarom?

Ratio s slimmer toepassen: Welke ratio s leveren mééste rendement op en waarom? Leren van s werelds beste Beleggers als Buffett, Greenblatt, O Shaughnessy en veel méér. Meer weten? Schrijf je nù in voor de volledige Masterclass op www.lennartremeijsen.nl Diepgaande kennis en unieke

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 26 april 2006 Agenda Resultaten 2005 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2005 Eerste kwartaal 2006 Dividendbeleid Dividendvoorstel

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Persbericht 12 augustus 2014 Vooruitzichten voor 2014 bevestigd Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Solide organische omzetgroei: + 3,3% Omzet, beïnvloed door valuta-effecten: 4.137 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen

Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen Om een aandeel te waarderen, moeten we de verwachte cash flows kennen die een investeerder zal ontvangen, en de geschikte kosten van het kapitaal waarmee deze cash flows

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Basic Fit: groei van value for money fitness

Basic Fit: groei van value for money fitness Basic Fit: groei van value for money fitness Investment case : Albert Jellema op 27-02-2017 Wat doet Basic Fit Basic-Fit is een keten met fitness centra in 5 landen. Het is de nummer 1 in Europa met 419

Nadere informatie

BEURSGANG PHILIPS LIGHTING

BEURSGANG PHILIPS LIGHTING BEURSGANG PHILIPS LIGHTING ProBeleggen sprak afgelopen week uitgebreid met de top van Philips Lighting over de voorgenomen beursgang, de strategie en toekomstverwachtingen. Hieronder leest u een uitgebreid

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 28 april 2011

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 28 april 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2011 Agenda Resultaten 2010 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2010 Eerste kwartaal 2011 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. Het bestuur van Value8 N.V. ( Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de Vergadergerechtigden )

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten

Nadere informatie

42,44 101,10 93,21 28,51 0,24 315,10 35,95 38,83 51,61

42,44 101,10 93,21 28,51 0,24 315,10 35,95 38,83 51,61 12,76 68,80 10,23 42,94 2,16 9,12 93,36 18,91 25,62 42,44 93,21 0,24 35,95 51,61 101,10 28,51 315,10 38,83 22,13 78,15 16,09 774,10 177,84 23,56 51,25 21,14 22,99 35,45 32,98 30,28 40,40 42,88 19,23 158,28

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 26 april 2012

Algemene Vergadering. 26 april 2012 Algemene Vergadering 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 3. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 4. Wijziging

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Stembeleid

DoubleDividend Management B.V. Stembeleid DoubleDividend Management B.V. Stembeleid Amsterdam, 1 januari 2019 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Telefoon: +31 20 5207660 contact@doubledividend.nl www.doubledividend.nl

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

BAVA PRESENTATIE 10 december 2013

BAVA PRESENTATIE 10 december 2013 BAVA PRESENTATIE 10 december 2013 Management Koos Hendriks CEO, oprichter Wim Moerman CFO Eigenaar wintersportwinkels Eigenaar Duijvestein Wintersport Oprichter en CEO SnowWorld 1974-1979 1980-2001 1996-heden

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Beleggen

Praktische opdracht Economie Beleggen Praktische opdracht Economie Beleggen Praktische-opdracht door een scholier 1965 woorden 30 oktober 2003 8,1 62 keer beoordeeld Vak Economie Inhoud: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Wat is beleggen? 4.

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo I

Eindexamen m&o vwo I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. TomTom nv is een Nederlandse fabrikant van navigatiesystemen. Informatiebron 6 geeft een schets van het bedrijfsprofiel van TomTom. Hieruit

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Het cijfer wordt ook ondersteund door historische data. Voor de periode tussen 1950 en 2009, boekte de S&P 500 een exact jaarlijks rendement van 7%.

Het cijfer wordt ook ondersteund door historische data. Voor de periode tussen 1950 en 2009, boekte de S&P 500 een exact jaarlijks rendement van 7%. 9 mei 2017 Beste belegger, De zomer is aangebroken. Dat zien we op de beurzen ook: de handelsvolumes zijn flink ingezakt. Nu is dat natuurlijk helemaal niet zo erg en eigenlijk zelfs heel logisch. De beurzen

Nadere informatie

Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum uur, 3 mei 2017 Hoofdkantoor, Het Overloon 1, Heerlen

Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum uur, 3 mei 2017 Hoofdkantoor, Het Overloon 1, Heerlen DSM Aandeelhoudersvergadering Soort vergadering Algemene ergadering van Aandeelhouders Datum 14.00 uur, 3 mei 2017 Locatie Hoofdkantoor, Het Overloon 1, Heerlen Woordvoerder Michiel van Esch (Robeco) olmachtgevers

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties 1. Waarom bent u als ondernemer verplicht om van elke financiële handeling een bewijsstuk te hebben? A. Op deze wijze kunt u

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Stembeleid ASR Nederland

Stembeleid ASR Nederland Stembeleid ASR Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Nadere toelichting op het stembeleid van ASR Nederland 2.1. Algemene uitgangspunten van het stembeleid 2.1.1. Socially Responsible Investments (SRI)

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

FM/2008/2586 M. In deze brief wordt de volgende indeling gehanteerd.

FM/2008/2586 M. In deze brief wordt de volgende indeling gehanteerd. Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk FM/2008/2586 M Onderwerp participatie kernkapitaal

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Inleiding. 1.1 Aandeel. Medezeggenschap in de onderneming. Een gedeelte in het overschot bij de liquidatie van de onderneming.

Inleiding. 1.1 Aandeel. Medezeggenschap in de onderneming. Een gedeelte in het overschot bij de liquidatie van de onderneming. Werkstuk door een scholier 1905 woorden 18 juni 2003 5.5 168 keer beoordeeld Vak Economie Het begrip Aandeel 1.0 Inleiding Het meest verhandelde - en waarschijnlijk ook het bekendste - effect is het aandeel.

Nadere informatie

Beste belegger, 1/9. NL Rapport Oktober 2017

Beste belegger, 1/9. NL Rapport Oktober 2017 Beste belegger, Wie het NL Rapport nu een tijdje volgt, weet dat wij zo af en toe halve posities innemen. Een standaardpositiegrootte is bij ons 1.000 euro voor de portefeuille. En soms nemen we een positie

Nadere informatie

Het éne aandeel dat Carl Icahn NU koopt

Het éne aandeel dat Carl Icahn NU koopt Het éne aandeel dat Carl Icahn NU koopt 1 Als je iets over CEO's in het algemeen kan zeggen, dan is het wel dat ze een grenzeloze ambitie hebben. Duh! Lijkt me nogal logisch, niet? Waar je echter als belegger

Nadere informatie

30 januari. USA Rapport Januari Beste belegger,

30 januari. USA Rapport Januari Beste belegger, 30 januari Beste belegger, Dat het snel kan gaan met smallcaps weten we allemaal. En voor de USA portefeuille hebben we dat ook in een maand tijd gezien: de portefeuille ging van een min, naar een plus

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 14/03/2012-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Een jaar met belangrijke strategische investeringen Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal,

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Nederlandse aandelen, maar meer specifiek de kleinere bedrijven en midcappers, zijn werkelijk een paradijs voor dividendbeleggers.

Nederlandse aandelen, maar meer specifiek de kleinere bedrijven en midcappers, zijn werkelijk een paradijs voor dividendbeleggers. 27 april Beste belegger, Nederlandse aandelen, maar meer specifiek de kleinere bedrijven en midcappers, zijn werkelijk een paradijs voor dividendbeleggers. Het dividendrendement van kleine bedrijven en

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2012 - II

Eindexamen havo m&o 2012 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. SAVO is een beursgenoteerd toeleveringsbedrijf in de auto-industrie, dat met regelmaat onderwerp is van overnamegeruchten (zie informatiebron

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

Economische waarde voor de waardering van de onderneming

Economische waarde voor de waardering van de onderneming Economische waarde voor de waardering van de onderneming Kort geleden werd het volgende artikel gepubliceerd: Waardebepaling rammelt aan alle kanten. Een Registeraccountant had in het kader van een geschillenwaardering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

MIDLIN NV Halfjaarbericht

MIDLIN NV Halfjaarbericht MIDLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder Na een moeilijke start van het boekjaar is de intrinsieke waarde van Midlin in de eerste helft van het boekjaar 2014/2015 van 133,70 naar 140,59 gestegen.

Nadere informatie

Corporate finance & treasury. Werkkapitaal en liquiditeit in de overnamepraktijk. Current ratio en quick ratio zijn geen liquiditeitsratio s

Corporate finance & treasury. Werkkapitaal en liquiditeit in de overnamepraktijk. Current ratio en quick ratio zijn geen liquiditeitsratio s Werkkapitaal en liquiditeit in de overnamepraktijk Current ratio en quick ratio zijn geen liquiditeitsratio s 18 december 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING december 2014 Tekst: Taco

Nadere informatie

Fundamental Analyser (Bron: Reuters)

Fundamental Analyser (Bron: Reuters) (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank. Deze informatie is indicatief

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

BEURSRATIO S BEURSRATIO S. marktwaardering van het aandeel is het aandeel duur? goedkoop? koopwaardig?

BEURSRATIO S BEURSRATIO S. marktwaardering van het aandeel is het aandeel duur? goedkoop? koopwaardig? KDT Financiele analyse P.1 1 BEURSRATIO S KDT Financiele analyse P.1 BEURSRATIO S marktwaardering van het aandeel is het aandeel duur? goedkoop? koopwaardig? wie stelt belang in deze ratio s? - institutionele

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Introductie van financiële overzichtsanalyse

Hoofdstuk 2: Introductie van financiële overzichtsanalyse Hoofdstuk 2: Introductie van financiële overzichtsanalyse Hoe kunnen beleggers genoeg leren over een organisatie voordat ze besluiten of ze daarin moeten beleggen of niet. Een belangrijke informatiebron

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.967.542 (67 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

BEURSRATIO S. marktwaardering van het aandeel. - institutionele beleggers - private belegger

BEURSRATIO S. marktwaardering van het aandeel. - institutionele beleggers - private belegger KDT Financiele analyse P06.01 1 BEURSRATIO S KDT Financiele analyse P06.01 2 BEURSRATIO S marktwaardering van het aandeel is het aandeel duur? goedkoop? koopwaardig? wie stelt belang in deze ratio s? -

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

RAPPORT: GILEAD SCIENCES

RAPPORT: GILEAD SCIENCES Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: GILEAD SCIENCES Het aandeel Gilead is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen,

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

'Wij vinden het niet erg om op de achterbank te zitten'

'Wij vinden het niet erg om op de achterbank te zitten' 'Wij vinden het niet erg om op de achterbank te zitten' 18 december 2014 00:00 Daan Ballegeer rv In de vijver van familiebedrijven kan je nog mooie vissen bovenhalen waar grote jongens hun neus voor ophalen.

Nadere informatie

Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 3 e kwartaal Bron: Reuters

Van Lieshout & Partners Nieuwsbrief 3 e kwartaal Bron: Reuters In onze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl willen wij terugblikken op het afgelopen kwartaal, lichten wij ons beleggingsbeleid nader toe en uiteraard geven wij onze visie op de financiële markten. Terugblik

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

INHOUD. Persbericht JAARCIJFERS 2015 3

INHOUD. Persbericht JAARCIJFERS 2015 3 JAARCIJFERS 2015 PROFIEL Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet de onderneming

Nadere informatie