INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Jumborun - 23 augustus november - december 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014."

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Jumborun - 23 augustus 2014 november - december Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014

2 inhoud november - december gemeentelijke info 8-11 welzijn milieu Zitdag burgemeester Dinsdag 17u00 19u00 andere momenten op afspraak 056/ Zitdag OCMW-voorzitter Dinsdag 17u30-19u30 en op afspraak 056/ jeugd - supervlieg OCMW sport & ontspanning cultuur activiteiten 36 nuttige info Sluitingsdagen GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW Maandag 10 november Dinsdag 11 november Woensdag 24 december namiddag Donderdag 25 december Vrijdag 26 december Woensdag 31 december in de namiddag Donderdag 1 januari 2015 Vrijdag 2 januari 2015 CONTAINERPARK Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm (Word-document) te mailen naar: of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vóór vrijdag 5 december Deze deadline wordt strikt en zonder uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgenomen worden in de infokrant. Teksten in WORD foto s enkel in JPG, EPS of TIFF formaat. Foto s afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document. Redactiesecretariaat: Gemeentehuis - Werkgroep infokrant, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Beeldgebruik: / Woensdag 24 december 2014 Vrijdag 26 december 2014 Woensdag 31 december 2014 Vrijdag 2 januari 2015 Deadlines infokranten 2014: Hieronder vindt u de deadline voor het binnenbrengen van artikels voor de eerstvolgende infokrant terug. Gelieve hier strikt rekening mee te houden! Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht zullen niet meer worden weerhouden. INFOKRANT EDITIE JANUARI-FEBRUARI DEADLINE: VRIJDAG 5 DECEMBER 2014 Editie maart-april 2015: vrijdag 6 februari gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

3 gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoners, Onder prachtige weersomstandigheden verwelkomde onze gemeente op zaterdag 23 augustus de bewoners en begeleiders van het Dominiek Savio Instituut. Ze verplaatsten zich naar aanleiding van de 44ste editie van de Jumbo Run in een indrukwekkend konvooi van motoren met een zijspan richting Wielsbeke. Het was hartverwarmend om vast te stellen dat deze uitstap voor de bewoners een erg belangrijke dag vormde. Voor velen onder hen was het ook een eerste kennismaking met de gemeente, en de reacties achteraf toonden ons dat het een erg aangename kennismaking was. Hierbij gaat natuurlijk in de eerste plaats onze dank uit naar de vele vrijwilligers die dit evenement mede mogelijk maakten en naar de diensten van het OCMW voor het in goede banen leiden van dit evenement. Eveneens hartverwarmend was het resultaat van de traditionele plantjesverkoop in het kader van Kom op tegen kanker, die doorging op zaterdag 20 september. Bij deze wil ik nogmaals mijn dank betuigen aan de talrijke vrijwilligers die de straat op gingen en uiteraard ook dank aan iedereen die een azalea-plantje kocht. Naast het sociale luik besteden we ook de nodige aandacht aan mobiliteit. In dit kader werd de afgelopen maanden de Stationstraat volledig heringericht. Verder staan er ook nog snelheidsbeperkende ingrepen op het programma in functie van een veiliger woonomgeving, meer bepaald in de Lobeekstraat en de Waterstraat. Ondertussen is ook een sportief hoofdstuk afgesloten, meer bepaald de organisatie van de 5 Belgische Kampioenschappen wielrennen in Wielsbeke. We willen Cycling Wielsbeke vzw bedanken voor de mooie samenwerking de voorbije 5 jaar waarbij Wielsbeke als gemeente op een positieve manier in de kijker werd geplaatst. De kampioenschappen resulteerden ook in een stevige ondersteuning van de lokale verenigingen: op vrijdag 3 oktober werden alle verenigingen die in een of meerdere edities hun medewerking hadden verleend beloond met een substantiële financiële bijdrage. Dit resulteerde in een mooi bedrag van dat door de vzw kon verdeeld worden onder 21 lokale verenigingen het bedrag is het resultaat van de gepresteerde uren per vereniging én van een deelname in de winst van de voorbije kampioenschappen. Tot slot mogen we ook onze jeugd niet over het hoofd zien: op zondag 16 november organiseren de jeugd- en cultuurdienst de tweede editie van Supervlieg. Dit is een bruisende familie- en gezinshappening vol met kunsten en kunstjes voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun familieleden die doorgaat in OC Leieland en waarbij men de ganse namiddag deel kan nemen aan verschillende culturele activiteiten zoals voorstellingen en diverse workshops. Verder in deze infokrant vindt u meer uitgebreide info terug omtrent Supervlieg. We hopen u alvast te mogen verwelkomen bij een van de activiteiten! Uw burgemeester, Jan Stevens Kort genoteerd uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD DD. 4 SEPTEMBER Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening kennisname goedkeuring door de gouverneur. 3. Kerkfabriek Sint-Brixius- rekening kennisname goedkeuring door de gouverneur. 4. Kerkfabriek Sint-Bavo- rekening kennisname goedkeuring door de gouverneur. 5. Centraal Kerkbestuur - meerjarenplan Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met GEMEENTERAAD DD. 16 OKTOBER Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. FIGGA - Buitengewone Algemene Vergadering op 10 december goedkeuren agendapunten en statutenwijziging. 3. FIGGA - Buitengewone algemene vergadering op 10 december aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 4. Gaselwest- Buitengewone algemene vergadering van 10 december goedkeuren van agendapunten, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat. 5. Gaselwest - Overname aandelen nav Exit Electrabel nv. 6. Gaselwest - Bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit nav Exit Electrabel nv. 7. Hulpverleningszone Fluvia akkoord dotatie 2015 en financiële verdeelsleutel. 8. Kennisname van de begrotingswijziging nr. 1/ gewone dienst - en begrotingswijziging nr. 2/ buitengewone dienst - van de Politiezone MIDOW. 9. Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2015 aan de lokale politie van de Politiezone MIDOW. 10. GRUP De Vlaschaard: voorlopige vaststelling 11. GRUP Centrum Wielsbeke: voorlopige vaststelling NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 3

4 gemeentelijke info Wegenwerken Drietrapssluis Ooigem: uitstel werken Waterwegen en Zeekanaal NV werkt, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke, aan een oplossing voor het project van de nieuwe fietsverbinding langs de drietrapssluis in Ooigem. Er is bijkomend studiewerk noodzakelijk om het project op het terrein verder te zetten. Afgelopen zomer startte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de aanleg van een veilige fietsverbinding langs de gerenoveerde drietrapssluis in Ooigem. Eind september bleek dat de muren aan de zijkanten van de brug steunmuren zijn die niet zomaar weg genomen kunnen worden om de verbinding te realiseren. In overleg met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke werd begin oktober beslist om het ontwerp te herbekijken zodat er zo snel mogelijk een technische oplossing voor het probleem gevonden kan worden. De studie zal enkele maanden in beslag nemen, de werken worden aansluitend heropgestart. In tussentijd wordt het jaagpad ter hoogte van de drietrapssluis opnieuw opengesteld voor fietsers en voetgangers. De geplande herinrichtingswerken op de brug zelf en de bijhorende onderbreking (normaal gezien vanaf half oktober) worden eveneens tijdelijk uitgesteld tot er meer zekerheid is over de uitvoeringsmethode. Voor meer informatie: Claudia Van Vooren, communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV GSM: Stationstraat Sinds begin augustus zijn er werkzaamheden gestart in de Stationstraat te Wielsbeke. Doel is om onder meer de rioleringen aan te passen, het wegdek te vernieuwen en het kruispunt ter hoogte van de Lobeekstraat te herinrichten. Tot slot worden er in de Lobeekstraat ook nog snelheidsbeperkende maatregelen uitgevoerd. Timing? Men zit momenteel vóór op schema - aanvankelijk was het einde van de werken voorzien voor eind 2014, maar door de goede vooruitgang zullen de werken vermoedelijk al begin november volledig afgewerkt zijn. Deze timing is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De voornaamste items die nog moeten afgewerkt worden zijn de aanleg van de voetpaden en parkeerstroken, én het gieten van de toplaag. Hinder? Doorgaand verkeer is niet mogelijk tot het einde van de werken. Ook voor plaatselijk verkeer is er nog hinder, zij het beperkt. Rijksweg (Sint-Baafs-Vijve) Men is bezig de laatste hand aan het leggen aan de herinrichting van de Rijksweg ter hoogte van het dorpscentrum in Sint-Baafs- Vijve. Daarbij moeten nog een aantal kleinere werken worden uitgevoerd, waaronder de afwerking van de putdeksels op de rijweg. Er is geen hinder meer voor het verkeer. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vlaschaard Bekendmaking van het openbaar onderzoek Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27/03/2009 en zijn latere wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan DE VLASCHAARD te Wielsbeke Sint-Baafs-Vijve / Wielsbeke, omvattende bestaande en juridische toestand, grafisch plan, ontwerp toelichtingsnota, ontwerp stedenbouwkundige voorschriften, afweging inventaris bouwkundig erfgoed en beslissing dienst MER opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 16 oktober 2014, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 3 november 2014 tot 2 januari 2015 te 11 uur. Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te Wielsbeke, en laten geworden, uiterlijk op 2 januari 2015 te 11 uur. Er vindt een infovergadering plaats omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit infomoment gaat door op 24 november 2014 om uur in het OC Den Aert. Centrum Wielsbeke Bekendmaking van het openbaar onderzoek Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27/03/2009 en zijn latere wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan CENTRUM WIELSBEKE te Wielsbeke Wielsbeke, omvattende bestaande en juridische toestand, grafisch plan, ontwerp toelichtingsnota, ontwerp stedenbouwkundige voorschriften, afweging inventaris bouwkundig erfgoed en beslissing dienst MER opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 16 oktober 2014, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 3 november 2014 tot 2 januari 2015 te 11 uur. Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te Wielsbeke, en laten geworden, uiterlijk op 2 januari 2015 te 11 uur. Er vindt een infovergadering plaats omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit infomoment gaat door op 19 november 2014 om uur in het OC Hernieuwenburg. 4 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

5 gemeentelijke info Nieuw nationaal vervoersplan Op 14 december lanceert NMBS haar nieuwe nationale vervoersplan. Dit plan bepaalt alle dienstregelingen, de aansluitingen, het aantal en de lengte van de treinen in functie van het tijdstip en de lijn. Het plan is meer dan noodzakelijk, want in enkele jaren tijd is het aantal treinreizigers met 70% toegenomen en zijn ook uw mobiliteitsbehoeften sterk veranderd. Met dit nieuwe vervoersplan willen we u een meer betrouwbare dienstverlening bieden, met realistische reistijden en meer regelmaat in de dienstregeling. Concreet betekent dit dat we bv. meer of langere treinen inleggen op trajecten met meer reizigers, de vertrektijden beter spreiden en de treinen beter op elkaar afstemmen zodat we betere aansluitingen creëren. Kortom, we willen inspelen op de mobiliteitsbehoeften van een maximaal aantal reizigers, vandaag én morgen! Alles verandert in één enkele nacht De overgang naar het nieuwe plan zal plaatsvinden in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 december. In één enkele nacht voeren we duizenden aanpassingen door met het oog op een betere mobiliteit. Een enorme uitdaging. Maar onze teams staan klaar. Ook bij eventuele hinder die, ondanks de intensieve voorbereiding en onze ontelbare berekeningen en simulaties, bij een operatie van deze grootte kan optreden. Waarom precies op die dag? Omdat treinen niet stoppen aan de landsgrenzen, hebben de spoorwegmaatschappijen van alle landen afgesproken om wijzigingen in de dienstregeling op elke tweede zondag van december in te voeren. Wij informeren u Wij zijn er ons van bewust dat veranderingen in het treinaanbod ook uw gewoonten zullen veranderen. Daarom houden we u op de hoogte via alle mogelijke media. Reglementering kerkhoven t.g.v. Allerheiligen Bij deze gelegenheid houden wij eraan de inwoners te wijzen op het volgende: > de bloempotten welke geplaatst worden op de graven dienen afgehaald vóór 09 december Na deze datum worden ze weggenomen door de gemeentediensten. Gelieve eventuele kronen welke niet meer in goede staat verkeren ook weg te nemen. > Mogen wij er ook op wijzen dat er op ieder kerkhof een vuilnisbak voorzien is. Gelieve daar gebruik van te maken en alle afval te deponeren in de vuilnisbak. De gemeentediensten doen er alles aan om de kerkhoven proper te houden. Draag ook u uw steentje bij. Uit het politiereglement: Art. 179: De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 9 uur tot 21 uur, behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester. De website nmbs.be Met de Reisplanner ontdekt u meteen de nieuwe dienstregeling, aansluitingen, enz Op de website kunt u uw persoonlijke dienstregeling samenstellen en afdrukken. De NMBS app Onze mobiele applicatie geeft u alle informatie over de dienstregeling, waar en wanneer u maar wilt en is compatibel met alle smartphones. Download de app op Twitter Via onze gaan we met u in dialoog, alle werkdagen van 6u tot 22u. Een team informeert u in real time over het treinverkeer en beantwoordt al uw vragen. Het Contact Center U kunt ons alle dagen bellen, van 7u tot 21u30, op 02/ Onze medewerkers beantwoorden uw vragen over onze dienstverlening. Affiches en schermen in de stations en treinen Vanaf 1 december zullen in de stations en haltes (blauwe) affiches met de nieuwe dienstregeling tot uw beschikking staan. Ook op de videoschermen krijgt u informatie over de nieuwe dienstregeling. Het NMBS-personeel Onze medewerkers in de stations en in de treinen zijn, zoals steeds, beschikbaar om u te informeren en te begeleiden. Het funerarium Moeder is gestorven Ik moet naar het funerarium Ik voel me zo verdoofd Als van een doses opium Ik kom er aan Ik treed naar binnen Naar de rouwkamer t Is er stil En zo ijzig kil Moeder ligt er opgebaard Met een mooie glimlach Ik denk dat ze voor de laatste maal Die voor mij heeft opgespaard Ik voel aan haar handen Ze zijn ijzig koud Ik ben aangedaan Ik weet het, ik moet haar afgeven Want zo zit het in elkaar, het leven En nu lieve Moeder Ik wens je een goeie reis Naar de eeuwige rust Naar het eeuwig leven B.V.O. NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 5

6 gemeentelijke info (Ver)bouw met kennis van zaken Jaarlijks flink besparen op je energierekening en je woning intussen ook gezonder en comfortabeler maken? Het kan. Maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog doorkruisen heel Vlaanderen om (ver)bouwers wegwijs te maken tijdens een reeks tweedaagse opleidingen: de Infrax- BouwTeams. Kostbare informatie, geen verkoopspraatje Hoe moet je de woning isoleren? Hoe kies je een verwarmingsinstallatie en bepaal je het vermogen ervan? Hoe belangrijk is goede ventilatie? Wat zijn de mogelijkheden van zonneenergie? Hoe kan je regenwater hergebruiken. Over al deze kwesties geven bouwdeskundigen neutrale informatie tijdens een InfraxBouwTeam. Neutraal, want Infrax noch Dialoog verkoopt welk materiaal dan ook. Hoe verloopt een InfraxBouwTeam? Je kan kiezen tussen 2 formules: 1) een BouwTeamcursus voor verbouwers. 2) een BouwTeamcursus voor nieuwbouwers. Voorkennis is absoluut niet vereist. Je leert de voor- en nadelen van de diverse bouwmaterialen en installaties kennen. De lesgevers brengen verschillende materialen mee om zo concreet mogelijk uitleg te geven. Het aantal deelnemers is beperkt zodat iedereen volop aan bod komt. Inschrijven? De InfraxBouwTeams zijn snel volzet! Schrijf je in via www. bouwteams.be of als je niet over internet beschikt, telefonisch bij Dialoog op het nummer Programma: 2 zaterdagen (telkens van 9 tot 17 u). Het InfraxBouwTeam vindt plaats op zaterdag 13 december en zaterdag 20 december te Kruishoutem in CC De Mastbloem Waregemsesteenweg 22. Tel. 016/ of Deelnameprijs: 40 per deelnemer UITZICHT organiseert rond 1 november de Herinnering Elk jaar, in de dagen rond 1 november, organiseert crematorium UITZICHT de Herinnering, een programma waarin met woord, muziek, theater even stilgestaan wordt bij leven, afscheid nemen en herinnering. Met de Herinnering richt UITZICHT zich in de eerste plaats tot de families die in het voorbije jaar een naaste hebben verloren. Maar ook tot ieder die even wil stilstaan bij afscheid en verlies. Samen met de Dekenij Kortrijk, Huis van de Mens en Vormingplus heeft UITZICHT een gevarieerd programma uitgewerkt. Op 1 november zelf stelt UITZICHT zijn deuren open voor ieder die even wil verpozen en de rust wil opzoeken in de stilte van onze aula s. Men kan ook kennismaken met de werking en dienstverlening van het crematorium. Ook de nieuwe ontmoetingsruimte horizon is op die dag uitzonderlijk open. UITZICHT biedt er iedereen graag een warm drankje aan. Meer informatie (rubriek Activiteiten) tel wo 29 okt u30 christelijke herdenkingsviering i.s.m. Dekenij Kortrijk (vooraf inschrijven zie do 30 okt u00 vrijzinnig-humanistische herdenking i.s.m. Huis van de Mens (vooraf inschrijven zie vr 31 okt u00 De buitenkant van Meneer Jules ontroerende theatermonoloog over liefde en afscheid (Kurt Defrancq /auteur Diane Broeckhoven) (vooraf inschrijven zie zat 1 nov u00-17u00 Open Huis in crematorium UITZICHT en ontmoetingsruimte Horizon wo 12 nov u30 Vormingplus MZW: Anders omgaan met sterven lezing door Philippe Vandevorst info en inschrijving: wo 19 nov u30 Vormingplus MZW: Rond levenseinde, palliatieve zorg en wilsbeschikking lezing door André Van Nieuwkerke info en inschrijving: 6 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

7 gemeentelijke info Hoe bellen naar noodnummers? geen gezever Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er gewonden zijn. ALLEEN NOODOPROEPEN! 112 voor ambulance & brandweer 101 voor politie Volg deze stappen: Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP. Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. Haak niet in! Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, jaagpad, speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator. Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het slachtoffer hierdoor moet wachten op hulp. Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.). Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel. Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. De operator is getraind in het stellen van de vragen en alle vragen zijn belangrijk om zeer snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen. Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft. Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen. Opgelet! Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal een operator je enkel vragen om bijkomende bruikbare informatie. Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller terug vrij om andere noodoproepen aan te nemen. Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Op die manier is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval. Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales! Vergeet dus niet: voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112 en voor dringende politiehulp bel je het nummer 101. Dit is een initiatief van de provinciegouverneur West-Vlaanderen. NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 7

8 politie welzijnmidow Wachtdiensten DOKTERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) (Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken, Oeselgem, Markegem, Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: Adressen van de betrokken dokters: - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, 8710 Ooigem - tel.: Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: APOTHEKERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b. Adressen van de betrokken apothekers: - Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron Vander Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel.: Apr. A. DESMET, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel.: Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel.: Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel.: Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel.: Tel. wachtdiensten: 0900/ ( 0,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld. Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/ De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid. Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele kalender die u kunt raadplegen via: - de website: > wachtdiensten - telefonisch: 0900/ ( 0,50/minuut) TANDARTSEN (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) - DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/ VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ WALCARIUS D., Kerkweg 49, Ooigem, tel.: 056/ DIERENARTSEN - Dr. DE GROOTE GAËLLE, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0494/ Bvba MEDIVET, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke, tel.: 056/ Dr. V. VANDERLINDEN, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke tel.: 0473/ Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 0475/ Dr. DELBAERE Matthias, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0479/ Dr. LAMBRECHT Henri, Rijksweg 210, 8710 Wielsbeke - tel.: 0499/ De wachtdienst Algemeen Tandarts: telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9u en 18u Opgelet: Het tarief van de oproep is 1,5 per minuut. De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen. De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling. Consultatiemomenten Dementie Elke derde dinsdagavond van de maand ontvangen Hein Vanhuyse of Jolien Vandersteene, beiden referentiepersonen dementie, u in het gemeentehuis (1ste verdieping) tussen 17u en 19u. Vanuit hun opleiding en expertise bieden zij u een luisterend oor en geven zij u de nodige raad. Heb je vragen over het ziektebeeld, wens je informatie over omgaan met personen met dementie, heb je behoefte aan een babbel? Kom dan zeker eens langs. Op dinsdag 18 november, dinsdag 16 december Vooraf verwittigen is praktisch, doch niet noodzakelijk gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

9 politie MIDOW welzijn Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke Deprez Sabrina (Felies kinderopvang Femma) A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Dol-fijntje Baron v/d Bruggenlaan Wielsbeke tel. 056/ Do-re-mi Rijksweg Wielsbeke tel. 0474/ Ferket Barbara (Felies kinderopvang Femma) Abeelestraat 26c 8710 Sint-Baafs-Vijve tel. 0477/ Goemaere Inge Hulstersestraat Ooigem tel. 056/ Het Konijntje Lobeekstraat Wielsbeke tel. 0495/ (inkomensgerelateerde opvang) Kriebeltjes Kerkweg Ooigem - tel. 0491/ Lambrecht Mieke Eekhoutstraat Ooigem tel. 056/ Moerman Sabine (Felies kinderopvang Femma) Kastanjestraat Wielsbeke tel. 056/ t Pimpeloentje Sint-Bavostraat Sint-Baafs-Vijve tel.0479/ Reilhof Carine A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Stampertje Molenstraat 201A 8710 Wielsbeke tel. 0470/ Tremerie Wendy (Felies kinderopvang Femma) Heirweg Wielsbeke tel. 0478/ Van Haesebroeck Nancy (Felies kinderopvang Femma) Guido Gezellestraat 25a 8710 Ooigem tel. 056/ t Vlinderke Bavikhoofsestraat Ooigem tel. 056/ Waelkens Adelheid (Felies kinderopvang Femma) Wilgenlaan Ooigem tel. 056/ (enkel buitenschoolse opvang) Kinderparadijs - Raes Vicky (Felies kinderopvang Femma) - Hooiestraat Sint-Baafs-Vijve - 056/ / Thuisverpleging Alfacare (samenwerking van zelfstandige verpleegsters) Bengy De Croix - Rachida Abid Pand Waregem GSM: 0476/ Tel.: 056/ Website: Blancke Delfine Beukenlaan Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0479/ Callens Els Molenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0476/ Colpaert Fabienne Wakkensteenweg 86A 8710 Wielsbeke GSM: 0478/ Coussens Eveline Dalakkerstraat Oostrozebeke GSM: 0477/ De Deken Sindy Merellaan Wielsbeke GSM: 0499/ Deloof Caroline Klaverstraat Wielsbeke GSM: 0476/ Dewaele Carine Wilgenlaan Wielsbeke (Ooigem) Tel.: 056/ De Waele Lien Jasmijnenstraat Sint-Baafs-Vijve GSM: 0475/ Dobbels Ilse Schaapdreef Wielsbeke GSM: 0496/ Ghysens Peggy Leegstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Loosveldt Hilde Dentergemstraat 85a Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0478/ Maes Dorine Waterstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Robberecht Etienne Bouckaert Marleen Rijksweg Wielsbeke GSM: 0478/ (Bouckaert Marleen) Sillis C. Leopold III-laan Ooigem GSM: 0475/ Solidariteit voor het Gezin, afdeling Kortrijk Stasegemstraat Kortrijk Tel.: 056/ Website: Vandemaele Martine Kerkstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ Vanmeenen Wim Moerdijkstraat Sint-Baafs-Vijve Tel.: 056/ GSM: 0475/ Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen, afdeling Harelbeke Kleine Waregemstraat Harelbeke Tel.: 056/ Website: Demarez Valerine Grote Molstenstraat Wielsbeke (Ooigem) GSM : 0479/ NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 9

10 politie welzijnmidow campagne SORRY IS NIET GENOEG 1/3 van het voedsel wereldwijd wordt verspild. En dat terwijl 1 op 8 mensen honger lijdt. Bovendien betekent voedselverspilling een verkwisting van schaarse grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar. Daarom schuift in het tweede jaar van de voedselcampagne de strijd tegen voedselverspilling naar voren. Voedsel gaat verloren in elke schakel van de voedselketen, zowel in het Zuiden als in het Noorden. En dat is spijtig. Enkel sorry zeggen is niet genoeg. We moeten voedselverspilling aanpakken. Door zelf bewust om te gaan met voedsel, maar ook door verspilling tegen te gaan in elke schakel van de voedselketen: van op het veld tot in de supermarkt. Met de Sorry Is Niet Genoeg-campagne spoort ook onze politici aan om verspilling te beperken. Want enkel als we fundamenteel ingrijpen, kunnen we verspilling tegengaan. Meer informatie over de campagne vind je op ttp://www.nietgenoeg.be. Voer je mee actie? Wil je ook een actie organiseren? Dat kan is op zoek naar personen en verenigingen die mee willen doen aan de actie Te lekker om te verspillen. Via de verkoop van chocolade bij vrienden, familie, collega s of tijdens een verkoopactie op een drukke plaats, steun je de campagne van Hoe doe je mee? Op onze website be/doejemee kun je je actie registeren. Via de webwinkel winkel.11.be kun je de chocolade daarna bestellen. Contactpunt gemeente Wielsbeke: jeugddienst 056/ Opleidingen AED Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Vorig jaar heeft het gemeentebestuur 7 AED toestellen aangekocht en geïnstalleerd. U vindt ze op de volgende locaties: OC Wielsbeke: aan de inkom sportcentrum Hernieuwenburg: aan de inkom voetbal Hernieuwenburg: aan de nieuwe kantine OCMW-dienstencentrum: aan de inkom cafetaria openluchtcentrum t Kraaienhof: aan de kleedkamers sporthal de Vlaschaard: in de inkomhal van de sporthal OC Leieland: buiten aan de nooddeur van de sporthal In september 2014 organiseerde de Wielsbeekse sportdienst i.s.m. het Rode Kruis afdeling Wielsbeke 4 opleidingen voor het gebruik van AED toestellen. Deze opleidingen waren voornamelijk gericht naar medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW-dienstencentrum. In totaal volgden er 61 geïnteresseerden deze opleiding. Ook in 2015 zullen er AED opleidingen georganiseerd worden. Dan krijgt iedereen (verenigingen, inwoners, ) de kans om deze opleiding te volgen. afdeling Wielsbeke Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K > VRIJDAG 21 NOVEMBER IN WIELSBEKE (CULTUURCENTRUM) VAN 18U TOT 20U30. > DINSDAG 25 NOVEMBER IN OOIGEM (OC LEIELAND) VAN 18U TOT 20U gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

11 politie MIDOW welzijn Laat griep deze winter in de kou staan Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor andere. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren lopen een hoger risico op complicaties door griep. Deze risicogroepen kunnen zich het best laten vaccineren tegen griep. Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar, en voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis. Dit jaar is er ook extra aandacht voor het personeel in ziekenhuizen. Met een griepvaccinatie, beschermen zij zichzelf en hun patiënten tegen griep. Geen banale ziekte Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij ongeveer 10 % van de grieppatiënten treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd worden. Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen. De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om de chronisch zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen (die op het ogenblik van het griepseizoen in het tweede en derde trimester zijn) te vaccineren. Bij hen is het risico op complicaties immers hoger. Ook mensen die in nauw contact leven met mensen uit deze risicogroepen, doen er goed aan zich te laten vaccineren. Personen die beroepshalve voor risicogroepen zorgen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kunnen door griepvaccinatie niet enkel zichzelf, maar ook de mensen voor wie ze zorgen tegen de griep beschermen. Een veilig vaccin Jaarlijkse griepvaccinatie is de enige manier om griep te voorkomen. Het vaccin is opgebouwd volgens de virusstammen waarvan op basis van wereldwijde gegevens wordt verwacht dat ze het komende seizoen zullen circuleren. Vaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt, veel kleiner. En wie ondanks vaccinatie toch nog griep krijgt, is er doorgaans minder ziek van en loopt minder kans op complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van uw diabetes). Het vaccin is ook veilig. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Ook voor zwangere vrouwen is het veilig, zij kunnen zich vanaf 14 weken zwangerschap laten vaccineren om zichzelf en hun kind te beschermen. Vlaamse griepcampagne 2014 Via een affiche- en informatiecampagne worden de risicogroepen gesensibiliseerd om zich te laten vaccineren tegen de griep. In de ziekenhuizen loopt een aparte affichecampagne om het zorgpersoneel aan te sporen zich te laten vaccineren. Materiaal is verkrijgbaar via het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) in uw regio (zie of via www. griepvaccinatie.be. Op deze website vindt u ook meer uitgebreide informatie. AL UW VRIJE TIJD VERDWIJNT IN HET SCHOONMAKEN VAN UW WONING? GEEN TIJD MEER VOOR HOBBY S? WEGENS MEDISCHE REDENEN HEEFT U HULP NODIG IN UW HUISHOUDEN OF STRIJK? PWA-PLUS DIENSTENCHEQUES WIELSBEKE KOMT U TE HULP! Wij zijn een erkende dienstencheque- onderneming, momenteel werken wij met 43 poetsvrouwen en 4 vaste strijksters in ons eigen strijkatelier. Ons strijkatelier is elke werkdag doorlopend open van 7u30 tot 18u00, ook iedereen van buiten de gemeente Wielsbeke is van harte welkom, wij streven naar kwaliteit. Onze strijkdames krijgen regelmatige bijscholing, we strijken met modern en professioneel materiaal. Heeft u interesse in onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste, eerlijke, correcte en gemotiveerde medewerkers om onze poetsdienst te versterken. Solliciteren kan enkel NA TELEFONISCHE AFSPRAAK bij Joke Opsomer 056/ Het kantoor is elke voormiddag open van 8u30 tot 12u00 Open op dinsdagnamiddag van 15u00 tot 18u00 Open op woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00 Vrijdagnamiddag enkel open op afspraak MOLENSTRAAT WIELSBEKE NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 11

12 milieu Stroom tekort? Wees zuinig op uw energie verbruik! In België dreigt een stroom tekort deze winter vanwege problemen met onze kerncentrales. Onze overheid en de energieverzorgers plannen regio s tijdelijk zonder stroom te zetten deze winter vanwege dit tekort. Zuinig omgaan met stroom kan afschakeling misschien voorkomen Veel mensen staan dikwijls niet stil bij hoeveel energie ze eigenlijk nog kunnen besparen. En dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar het kan ook een mogelijk stroomtekort misschien voorkomen. Zet je tv echt uit als je niet kijkt, dus niet gewoon op stand-by. Is je gsm opgeladen, trek de stekker dan uit het stopcontact, ook door de verlichting bijvoorbeeld minder te gebruiken. Energievreters Welke energievreters heeft u in huis? Hoe staat het met uw verbruik en CO2-uitstoot? En waar moet u op letten bij de aankoop van nieuwe (huishoud)toestellen? Hoe kunt u besparen op verlichting? Hoe kunt u warmteverlies doorheen ramen en vensters tegengaan? De antwoorden op deze vragen vindt u op van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Milieuvriendelijk en geldbesparend Energiezuinig en milieuvriendelijk consumeren is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portefeuille. U kunt handenvol geld besparen door een aantal dagelijkse gewoontes bij te stellen. De site van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO) toont u wat u kunt doen. Samen op weg naar goedkopere groene energie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Voor de vierde keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd. Onze gemeente ondersteunt deze campagne. Inschrijvingen zullen starten vanaf december 2014 via de website In de loop van februari is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven. Infoloket gemeente: Sociaal Huis (Hernieuwenstraat 15 te 8710 Wielsbeke) Ma t.e.m. Vrij: 9u-12u Namiddag op afspraak (niet op donderdag) Breng zeker je laatste afrekeningsfactuur mee! Vragen: 12 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

13 milieu Groenafval Ophaling aan huis op vrijdag 28 november 2014 Wat kan worden meegegeven met de ophaling: Snoeihout (particuliere huishoudens): Aanbieden in bundels, samengebonden met natuurlijk touw: > Max. lengte: 1 meter > Max. dikte van de takken: 10 cm Klein tuinafval: Aanbieden in composteerbare zakken. > Te koop in het gemeentehuis > Per rol: 10 stuks voor 5 > Pers stuk: 0,50 Men mag de avond voordien (27 november 2014) het groenafval buiten leggen. Alle klachten dienen gemeld te worden op de eerstvolgende maandag na de ophaling. Contactpersoon: Magali Penninck, Milieuambtenaar Wielsbeke Aanplant geboortebomen zondag 16/11/2014 Op zondag 16 november 2014 is het weer zover, dan slaan het Gemeentebestuur van Wielsbeke en de verschillende Gezinsbonden opnieuw de handen in elkaar voor de aanplant van een geboortedreef. Dit jaar krijgen we de medewerking van de WVI (West Vlaamse Intercommunale) en zullen er een 40-tal bomen aangeplant worden in de Splenterbeekstraat. Alle ouders van de geborenen tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2014 krijgen via de gemeente of de gezinsbond een uitnodiging voor de aanplant van de geboortebomen. Verzamelen doen we om 10u in de Splenterbeekstraat. Laarzen en een spade komen op die dag handig van pas! Meer info over dit initiatief kunt u verkrijgen via of op 056/ Bijzondere sluitingsdagen Containerpark Het containerpark van Wielsbeke zal tijdens de eindejaarsperiode gesloten zijn op: Woensdag 24 december 2014 Vrijdag 26 december(2de kerstdag) 2014 Woensdag 31 december 2014 Vrijdag 2 januari 2015 NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 13

14 milieu Milieuraad Wielsbeke nodigt uit Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Wielsbeekse milieuraad een OPEN MILIEURAAD, deze is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Dit jaar voorzien we 2 bedrijfsbezoeken in eigen gemeente! Op dinsdag 16 december 2014 brengen wij een bezoek aan volgende bedrijven: - Copanex NV, verwerker van houtresten en producent van houtpellets - Recyc-Oil NV, gespecialiseerd in de ophaling en verwerking van afvalolie Aansluitend op deze bedrijfsbezoeken wordt u door de milieuraad nog een receptie aangeboden. Deelnemen is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt (max. 35 personen)! Bij regenachtig weer adviseren wij om aangepaste kledij en schoeisel te voorzien doordat de rondleiding deels in de buitenlucht zal plaatsvinden. Praktische informatie: - Aanvang: verzamelen om 19 u stipt! - parking Copanex (Pannenstraat 2, Wielsbeke) - Einde: 22u00 Inschrijven kan vóór 1 december 2014 via of telefonisch op Wij hopen ook u te mogen verwelkomen! Textielinzameling Kwaliteitsvolle tweedehandskledij is één van de belangrijkste producten dat verkocht wordt in onze kringloopwinkels. De vraag naar kledij blijft groeien in onze kringloopwinkels. Om te kunnen inspelen op deze vraag, organiseren we dit jaar in Wielsbeke en deelgemeenten een textielinzameling via huis-aan-huisophaling. Welk textiel kun je kwijt? Droge kledij, lakens, dekens, gordijnen, draagbaar schoeisel, lederwaren steeds in dichtgebonden plastic zak. Mag zeker niet in de ophaalzak: Bevuilde kledij en textiel, versleten schoeisel, vloerbekleding, ander afval Volgende huis-aan-huisophaling Op donderdag 18 december U ontvangt vóór de ophaling een textielzak in uw brievenbus. U kunt ook steeds terecht in één van onze winkels om kledij af te geven. In Beveren-Leie vindt u de kringloopwinkel in de Kortrijkseweg 346 doorlopend open van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 17u30. Bezoek onze website op voor meer informatie over onze andere winkels en diensten. Met uw steun werken we aan het verminderen van de afvalberg én zorgen we voor zinvol werk. 14 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

15 Gemeentelijke kleuteropvang t KAPOENTJE WAAR? Lokaal naschoolse opvang Vrije Basisschool Sint-Baafs-Vijve W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve. VOOR WIE? De gemeentelijke kleuteropvang t Kapoentje is er voor kleuters vanaf 2,5 (schoolgaand én pampervrij) tot 6 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is in de kleuteropvang (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. Belangrijk: Gelieve uw kind dagelijks vóór 9u in te schrijven indien uw kind s middags blijft eten (warm middagmaal). OPENINGSDAGEN Telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Herfstvakantie Van maandag 27 oktober t.e.m. vrijdag 31 oktober Kerstvakantie Van maandag 22 december t.e.m. vrijdag 26 december van maandag 29 december 2014 t.e.m. vrijdag 2 januari 2015 Op 24 en 31 december sluit t Kapoentje om 14u t Kapoentje is gesloten op 25 december en 1 januari U vindt de jeugddienst in t Speelhuisje Baron v/d Bruggenlaan 15 (Wielsbeke) T. 056/ jeugd 1 e kind vanaf TARIEVEN 2 e kind Volle dag 9,00 7,00 7u - 18u (Incl. koek, middagmaal, vieruurtje en drankjes) Halve dag: voormiddag 4,50 3,50 7u - 12u (Incl. drankje en koek) Halve dag: voormiddag met middagmaal 7,00 6,00 7u 13u (Incl. drankje, koek en middagmaal) Halve dag: namiddag 4,50 3,50 13u 18u (Incl. drank en vieruurtje) Bijkomend tarief bij laattijdig afhalen: 3,00 per kind per begonnen kwartier. Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ INSCHRIJVINGSSTROOK KLEUTEROPVANG / SPEELPLEINWERKING Gelieve deze strook ingevuld mee te brengen wanneer uw kind voor de eerste keer naar t Kapoentje / t Ravotterke komt of wanneer er gegevens veranderd zijn. Gelieve a.u.b. een klever van de mutualiteit bij de ingevulde inschrijvingsstrook te voegen. Naam + Voornaam kind: Geboortedatum: / / Rijksregisternummer kind:.. - _. Domicilie-adres kind: Postcode & plaats: Naam ouder 1 + telefoonnummer: Naam ouder 2 + telefoonnummer: Gegevens ouder facturatie Naam: Adres: Rijksregisternummer ouder facturatie:.. - _. adres: Medische gegevens Huisdokter: Tel. huisdokter: Medische informatie/opmerkingen: Handtekening ouder(s) + datum Door het ondertekenen van deze fiche neemt u kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van uw kinderen kan worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat dit beeldmateriaal op websites of in publicaties van de jeugddienst of aanverwante niet-commerciële organisaties wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de jeugddienst. Wenst u dit niet, kruis dan volgend bolletje aan: NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 15

16 jeugd Speelpleinwerking t RAVOTTERKE LOCATIE? t Ravotterke, domein Hernieuwenburg Adres: Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke VOOR WIE? De speelpleinwerking organiseert activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is op het speelplein (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. OPENINGSDAGEN 2014 telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Herfstvakantie Van maandag 27 oktober t.e.m. vrijdag 31 oktober TARIEVEN Voormiddag (7u 12u): 2,00 Voormiddag met warme maaltijd (7u 13u): 4,50 Namiddag (12u30 18u): 2,00 incl. vieruurtje Volledige dag (7u 18u): 6,50 incl. warme maaltijd en vieruurtje Inschrijvingsgeld: 4,00 per kalenderjaar Bijkomend tarief bij laattijdig afhalen: 3,00 per kind per begonnen kwartier. EEN DAGJE OP HET SPEELPLEIN: Voormiddag 7u-9u: inschrijvingen + opvang (in de Sporthal) 9u-11u30: activiteiten onder begeleiding van opvangmoeders 11u30-12u: afhalen kinderen die niet blijven eten (in Vogelsang, waar de warmeters hun middagmaal nuttigen) Namiddag 12u30-13u40: inschrijvingen + opvang (in t Ravotterke) 13u45-17u: activiteiten onder begeleiding van enthousiaste monitoren (pauze rond 15u30) 17u-18u: opvang in t Ravotterke Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ Tijdens de krokusvakantie en kerstvakantie is Speelpleinwerking t Ravotterke gesloten. Daarom is kleuteropvang t Kapoentje (normaalgezien enkel voor kleuters) tijdens deze vakanties uitzonderlijk open voor alle kinderen tot 12 jaar. Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. 16 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

17 Supervlieg landt in Wielsbeke op zondag 16 november 2014 Wat? SuperVlieg is een bruisende familiehappening vol kunsten en kunstjes voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar. Je kan de ganse namiddag deelnemen aan verschillende culturele activiteiten: een voorstelling, workshops of doorlopende activiteiten, voor elk wat wils om te doen of te zien! Diverse verenigingen, scholen, gemeentelijke cultuurpartners en andere creatievelingen werken mee aan dit cultuurfeest. Waar en wanneer? SuperVlieg vindt plaats op zondag 16 november 2014 van 13u30 tot 18u. De kassa gaat open vanaf 13u. Alle activiteiten, workshops en voorstellingen gaan door in en rond OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem. Meedoen? Meedoen aan alle activiteiten, workshops en voorstellingen kan op vertoon van een SuperVlieg-armbandje aan de inkom van elke activiteit. Hiervoor dien je een SuperVliegTicket aan te kopen. Een SuperVliegTicket is een all-in ticket voor het ganse gezin (zelfde adres) en kost: > 5,00 in voorverkoop (t.e.m. 14 november) > 7,00 op de dag zelf SuperVliegTickets zijn te koop op volgende verkooppunten: > Jeugd- en cultuurdienst, Baron v/d Bruggenlaan 15, 8710 Wielsbeke > Gemeentehuis, dienst burgerzaken, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke > Bibliotheek Wielsbeke, Molenstraat 69, 8710 Wielsbeke > Bibliotheek Ooigem, Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem > Balie Sociaal Huis, Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke > Basisschool Springeling, Baron v/d Bruggenlaan 19, 8710 Wielsbeke (secretariaat) > Basisschool Het Vlinderbos, Mgr. Debrabanderestraat 23, 8710 Ooigem (secretariaat) > Basisschool De Vliegeraar, W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve (bij de leerkracht) Op 16 november kan je je ticket inruilen voor een toegangsbandje voor elk lid van het gezin. SuperVlieg is een familiefestival: alle kinderen zijn dus ook vergezeld van hun (groot)ouders. Ook bij de activiteiten is het de bedoeling dat de (groot)ouders actief meedoen!

18 SuperVlieg landt in Wielsbeke en is een bruisende familie- en gezinshappening vol met n kunstjes voor kinderen van 3 tot 12 jaar, hun ouders en grootouders. zondag 16 november 2014 SUPERVLIEG in Wielsbeke

19 kunsten e tel 056/ , Jeugd- en Cultuurdienst Wielsbeke, Baron v/d Bruggenlaan 15, Info en reservaties: 8710 Wielsbeke

20 wedstrijd: Op de achterzijde van deze pagina vind je een affiche terug. Hang deze affiche aan het raam aan de straatkant van jouw huis! In de week vóór SuperVlieg (10-16 november) rijdt onze speurder rond in de straten van de gemeente. Wanneer de speurder jouw affiche tegenkomt, maak je kans op een mooie prijs. Uit elke deelgemeente (Wielsbeke Ooigem Sint-Baafs-Vijve) wordt één winnaar geselecteerd. De prijzen worden op het SuperVliegFestival overhandigd. Aanwezigheid is dus vereist om uw prijs in ontvangst te kunnen nemen. Wat staat er allemaal op het programma? Binnenkort kunt u het volledige programma raadplegen via de scholen, de gemeentelijke infrastructuur en op of Hierbij al een greep uit het activiteitenaanbod: > Lego day > Voorstelling de reuzenperzik > Luisterlezerbus > Retro Photobooth > Ouder-kind massage > Maison Musée > Fiets je eigen schilderij >...

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden?

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden? Elk jaar in maart wordt het eerste krantje van het jaar naar alle patiënten van het buurtgezondheidscentrum gestuurd. We zetten de gemaakte afspraken voor een goede werking nog eens op een rijtje, zodat

Nadere informatie

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk.

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk. Jaargang 5 nr. 4 dec. 2013, jan., febr. 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Van PCO naar een ergonetwerk Hoe van punt A naar punt B geraken Samen aan het werk voor een sterk merk

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my l a t i e s g e - N18 dheid leren rken dag- steding n geld rech- wo- /plichten my relaties gedheid leren BN18 Bruggen na(ar) 18: inleiding In 2010 werd met middelen van Integrale Jeugdhulp en met ondersteuning

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Vragen 8 Palliatieve behandelingen 12 Wat kunt u zelf doen? 15 Aanvullende of alternatieve behandelingen

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie