INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Jumborun - 23 augustus november - december 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014."

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Jumborun - 23 augustus 2014 november - december Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014

2 inhoud november - december gemeentelijke info 8-11 welzijn milieu Zitdag burgemeester Dinsdag 17u00 19u00 andere momenten op afspraak 056/ Zitdag OCMW-voorzitter Dinsdag 17u30-19u30 en op afspraak 056/ jeugd - supervlieg OCMW sport & ontspanning cultuur activiteiten 36 nuttige info Sluitingsdagen GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW Maandag 10 november Dinsdag 11 november Woensdag 24 december namiddag Donderdag 25 december Vrijdag 26 december Woensdag 31 december in de namiddag Donderdag 1 januari 2015 Vrijdag 2 januari 2015 CONTAINERPARK Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm (Word-document) te mailen naar: of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vóór vrijdag 5 december Deze deadline wordt strikt en zonder uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgenomen worden in de infokrant. Teksten in WORD foto s enkel in JPG, EPS of TIFF formaat. Foto s afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document. Redactiesecretariaat: Gemeentehuis - Werkgroep infokrant, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Beeldgebruik: / Woensdag 24 december 2014 Vrijdag 26 december 2014 Woensdag 31 december 2014 Vrijdag 2 januari 2015 Deadlines infokranten 2014: Hieronder vindt u de deadline voor het binnenbrengen van artikels voor de eerstvolgende infokrant terug. Gelieve hier strikt rekening mee te houden! Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht zullen niet meer worden weerhouden. INFOKRANT EDITIE JANUARI-FEBRUARI DEADLINE: VRIJDAG 5 DECEMBER 2014 Editie maart-april 2015: vrijdag 6 februari gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

3 gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoners, Onder prachtige weersomstandigheden verwelkomde onze gemeente op zaterdag 23 augustus de bewoners en begeleiders van het Dominiek Savio Instituut. Ze verplaatsten zich naar aanleiding van de 44ste editie van de Jumbo Run in een indrukwekkend konvooi van motoren met een zijspan richting Wielsbeke. Het was hartverwarmend om vast te stellen dat deze uitstap voor de bewoners een erg belangrijke dag vormde. Voor velen onder hen was het ook een eerste kennismaking met de gemeente, en de reacties achteraf toonden ons dat het een erg aangename kennismaking was. Hierbij gaat natuurlijk in de eerste plaats onze dank uit naar de vele vrijwilligers die dit evenement mede mogelijk maakten en naar de diensten van het OCMW voor het in goede banen leiden van dit evenement. Eveneens hartverwarmend was het resultaat van de traditionele plantjesverkoop in het kader van Kom op tegen kanker, die doorging op zaterdag 20 september. Bij deze wil ik nogmaals mijn dank betuigen aan de talrijke vrijwilligers die de straat op gingen en uiteraard ook dank aan iedereen die een azalea-plantje kocht. Naast het sociale luik besteden we ook de nodige aandacht aan mobiliteit. In dit kader werd de afgelopen maanden de Stationstraat volledig heringericht. Verder staan er ook nog snelheidsbeperkende ingrepen op het programma in functie van een veiliger woonomgeving, meer bepaald in de Lobeekstraat en de Waterstraat. Ondertussen is ook een sportief hoofdstuk afgesloten, meer bepaald de organisatie van de 5 Belgische Kampioenschappen wielrennen in Wielsbeke. We willen Cycling Wielsbeke vzw bedanken voor de mooie samenwerking de voorbije 5 jaar waarbij Wielsbeke als gemeente op een positieve manier in de kijker werd geplaatst. De kampioenschappen resulteerden ook in een stevige ondersteuning van de lokale verenigingen: op vrijdag 3 oktober werden alle verenigingen die in een of meerdere edities hun medewerking hadden verleend beloond met een substantiële financiële bijdrage. Dit resulteerde in een mooi bedrag van dat door de vzw kon verdeeld worden onder 21 lokale verenigingen het bedrag is het resultaat van de gepresteerde uren per vereniging én van een deelname in de winst van de voorbije kampioenschappen. Tot slot mogen we ook onze jeugd niet over het hoofd zien: op zondag 16 november organiseren de jeugd- en cultuurdienst de tweede editie van Supervlieg. Dit is een bruisende familie- en gezinshappening vol met kunsten en kunstjes voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun familieleden die doorgaat in OC Leieland en waarbij men de ganse namiddag deel kan nemen aan verschillende culturele activiteiten zoals voorstellingen en diverse workshops. Verder in deze infokrant vindt u meer uitgebreide info terug omtrent Supervlieg. We hopen u alvast te mogen verwelkomen bij een van de activiteiten! Uw burgemeester, Jan Stevens Kort genoteerd uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD DD. 4 SEPTEMBER Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening kennisname goedkeuring door de gouverneur. 3. Kerkfabriek Sint-Brixius- rekening kennisname goedkeuring door de gouverneur. 4. Kerkfabriek Sint-Bavo- rekening kennisname goedkeuring door de gouverneur. 5. Centraal Kerkbestuur - meerjarenplan Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met GEMEENTERAAD DD. 16 OKTOBER Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. FIGGA - Buitengewone Algemene Vergadering op 10 december goedkeuren agendapunten en statutenwijziging. 3. FIGGA - Buitengewone algemene vergadering op 10 december aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 4. Gaselwest- Buitengewone algemene vergadering van 10 december goedkeuren van agendapunten, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat. 5. Gaselwest - Overname aandelen nav Exit Electrabel nv. 6. Gaselwest - Bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit nav Exit Electrabel nv. 7. Hulpverleningszone Fluvia akkoord dotatie 2015 en financiële verdeelsleutel. 8. Kennisname van de begrotingswijziging nr. 1/ gewone dienst - en begrotingswijziging nr. 2/ buitengewone dienst - van de Politiezone MIDOW. 9. Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2015 aan de lokale politie van de Politiezone MIDOW. 10. GRUP De Vlaschaard: voorlopige vaststelling 11. GRUP Centrum Wielsbeke: voorlopige vaststelling NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 3

4 gemeentelijke info Wegenwerken Drietrapssluis Ooigem: uitstel werken Waterwegen en Zeekanaal NV werkt, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke, aan een oplossing voor het project van de nieuwe fietsverbinding langs de drietrapssluis in Ooigem. Er is bijkomend studiewerk noodzakelijk om het project op het terrein verder te zetten. Afgelopen zomer startte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de aanleg van een veilige fietsverbinding langs de gerenoveerde drietrapssluis in Ooigem. Eind september bleek dat de muren aan de zijkanten van de brug steunmuren zijn die niet zomaar weg genomen kunnen worden om de verbinding te realiseren. In overleg met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke werd begin oktober beslist om het ontwerp te herbekijken zodat er zo snel mogelijk een technische oplossing voor het probleem gevonden kan worden. De studie zal enkele maanden in beslag nemen, de werken worden aansluitend heropgestart. In tussentijd wordt het jaagpad ter hoogte van de drietrapssluis opnieuw opengesteld voor fietsers en voetgangers. De geplande herinrichtingswerken op de brug zelf en de bijhorende onderbreking (normaal gezien vanaf half oktober) worden eveneens tijdelijk uitgesteld tot er meer zekerheid is over de uitvoeringsmethode. Voor meer informatie: Claudia Van Vooren, communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV GSM: Stationstraat Sinds begin augustus zijn er werkzaamheden gestart in de Stationstraat te Wielsbeke. Doel is om onder meer de rioleringen aan te passen, het wegdek te vernieuwen en het kruispunt ter hoogte van de Lobeekstraat te herinrichten. Tot slot worden er in de Lobeekstraat ook nog snelheidsbeperkende maatregelen uitgevoerd. Timing? Men zit momenteel vóór op schema - aanvankelijk was het einde van de werken voorzien voor eind 2014, maar door de goede vooruitgang zullen de werken vermoedelijk al begin november volledig afgewerkt zijn. Deze timing is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De voornaamste items die nog moeten afgewerkt worden zijn de aanleg van de voetpaden en parkeerstroken, én het gieten van de toplaag. Hinder? Doorgaand verkeer is niet mogelijk tot het einde van de werken. Ook voor plaatselijk verkeer is er nog hinder, zij het beperkt. Rijksweg (Sint-Baafs-Vijve) Men is bezig de laatste hand aan het leggen aan de herinrichting van de Rijksweg ter hoogte van het dorpscentrum in Sint-Baafs- Vijve. Daarbij moeten nog een aantal kleinere werken worden uitgevoerd, waaronder de afwerking van de putdeksels op de rijweg. Er is geen hinder meer voor het verkeer. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vlaschaard Bekendmaking van het openbaar onderzoek Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27/03/2009 en zijn latere wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan DE VLASCHAARD te Wielsbeke Sint-Baafs-Vijve / Wielsbeke, omvattende bestaande en juridische toestand, grafisch plan, ontwerp toelichtingsnota, ontwerp stedenbouwkundige voorschriften, afweging inventaris bouwkundig erfgoed en beslissing dienst MER opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 16 oktober 2014, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 3 november 2014 tot 2 januari 2015 te 11 uur. Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te Wielsbeke, en laten geworden, uiterlijk op 2 januari 2015 te 11 uur. Er vindt een infovergadering plaats omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit infomoment gaat door op 24 november 2014 om uur in het OC Den Aert. Centrum Wielsbeke Bekendmaking van het openbaar onderzoek Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27/03/2009 en zijn latere wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan CENTRUM WIELSBEKE te Wielsbeke Wielsbeke, omvattende bestaande en juridische toestand, grafisch plan, ontwerp toelichtingsnota, ontwerp stedenbouwkundige voorschriften, afweging inventaris bouwkundig erfgoed en beslissing dienst MER opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 16 oktober 2014, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 3 november 2014 tot 2 januari 2015 te 11 uur. Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te Wielsbeke, en laten geworden, uiterlijk op 2 januari 2015 te 11 uur. Er vindt een infovergadering plaats omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit infomoment gaat door op 19 november 2014 om uur in het OC Hernieuwenburg. 4 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

5 gemeentelijke info Nieuw nationaal vervoersplan Op 14 december lanceert NMBS haar nieuwe nationale vervoersplan. Dit plan bepaalt alle dienstregelingen, de aansluitingen, het aantal en de lengte van de treinen in functie van het tijdstip en de lijn. Het plan is meer dan noodzakelijk, want in enkele jaren tijd is het aantal treinreizigers met 70% toegenomen en zijn ook uw mobiliteitsbehoeften sterk veranderd. Met dit nieuwe vervoersplan willen we u een meer betrouwbare dienstverlening bieden, met realistische reistijden en meer regelmaat in de dienstregeling. Concreet betekent dit dat we bv. meer of langere treinen inleggen op trajecten met meer reizigers, de vertrektijden beter spreiden en de treinen beter op elkaar afstemmen zodat we betere aansluitingen creëren. Kortom, we willen inspelen op de mobiliteitsbehoeften van een maximaal aantal reizigers, vandaag én morgen! Alles verandert in één enkele nacht De overgang naar het nieuwe plan zal plaatsvinden in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 december. In één enkele nacht voeren we duizenden aanpassingen door met het oog op een betere mobiliteit. Een enorme uitdaging. Maar onze teams staan klaar. Ook bij eventuele hinder die, ondanks de intensieve voorbereiding en onze ontelbare berekeningen en simulaties, bij een operatie van deze grootte kan optreden. Waarom precies op die dag? Omdat treinen niet stoppen aan de landsgrenzen, hebben de spoorwegmaatschappijen van alle landen afgesproken om wijzigingen in de dienstregeling op elke tweede zondag van december in te voeren. Wij informeren u Wij zijn er ons van bewust dat veranderingen in het treinaanbod ook uw gewoonten zullen veranderen. Daarom houden we u op de hoogte via alle mogelijke media. Reglementering kerkhoven t.g.v. Allerheiligen Bij deze gelegenheid houden wij eraan de inwoners te wijzen op het volgende: > de bloempotten welke geplaatst worden op de graven dienen afgehaald vóór 09 december Na deze datum worden ze weggenomen door de gemeentediensten. Gelieve eventuele kronen welke niet meer in goede staat verkeren ook weg te nemen. > Mogen wij er ook op wijzen dat er op ieder kerkhof een vuilnisbak voorzien is. Gelieve daar gebruik van te maken en alle afval te deponeren in de vuilnisbak. De gemeentediensten doen er alles aan om de kerkhoven proper te houden. Draag ook u uw steentje bij. Uit het politiereglement: Art. 179: De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 9 uur tot 21 uur, behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester. De website nmbs.be Met de Reisplanner ontdekt u meteen de nieuwe dienstregeling, aansluitingen, enz Op de website kunt u uw persoonlijke dienstregeling samenstellen en afdrukken. De NMBS app Onze mobiele applicatie geeft u alle informatie over de dienstregeling, waar en wanneer u maar wilt en is compatibel met alle smartphones. Download de app op Twitter Via onze gaan we met u in dialoog, alle werkdagen van 6u tot 22u. Een team informeert u in real time over het treinverkeer en beantwoordt al uw vragen. Het Contact Center U kunt ons alle dagen bellen, van 7u tot 21u30, op 02/ Onze medewerkers beantwoorden uw vragen over onze dienstverlening. Affiches en schermen in de stations en treinen Vanaf 1 december zullen in de stations en haltes (blauwe) affiches met de nieuwe dienstregeling tot uw beschikking staan. Ook op de videoschermen krijgt u informatie over de nieuwe dienstregeling. Het NMBS-personeel Onze medewerkers in de stations en in de treinen zijn, zoals steeds, beschikbaar om u te informeren en te begeleiden. Het funerarium Moeder is gestorven Ik moet naar het funerarium Ik voel me zo verdoofd Als van een doses opium Ik kom er aan Ik treed naar binnen Naar de rouwkamer t Is er stil En zo ijzig kil Moeder ligt er opgebaard Met een mooie glimlach Ik denk dat ze voor de laatste maal Die voor mij heeft opgespaard Ik voel aan haar handen Ze zijn ijzig koud Ik ben aangedaan Ik weet het, ik moet haar afgeven Want zo zit het in elkaar, het leven En nu lieve Moeder Ik wens je een goeie reis Naar de eeuwige rust Naar het eeuwig leven B.V.O. NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 5

6 gemeentelijke info (Ver)bouw met kennis van zaken Jaarlijks flink besparen op je energierekening en je woning intussen ook gezonder en comfortabeler maken? Het kan. Maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog doorkruisen heel Vlaanderen om (ver)bouwers wegwijs te maken tijdens een reeks tweedaagse opleidingen: de Infrax- BouwTeams. Kostbare informatie, geen verkoopspraatje Hoe moet je de woning isoleren? Hoe kies je een verwarmingsinstallatie en bepaal je het vermogen ervan? Hoe belangrijk is goede ventilatie? Wat zijn de mogelijkheden van zonneenergie? Hoe kan je regenwater hergebruiken. Over al deze kwesties geven bouwdeskundigen neutrale informatie tijdens een InfraxBouwTeam. Neutraal, want Infrax noch Dialoog verkoopt welk materiaal dan ook. Hoe verloopt een InfraxBouwTeam? Je kan kiezen tussen 2 formules: 1) een BouwTeamcursus voor verbouwers. 2) een BouwTeamcursus voor nieuwbouwers. Voorkennis is absoluut niet vereist. Je leert de voor- en nadelen van de diverse bouwmaterialen en installaties kennen. De lesgevers brengen verschillende materialen mee om zo concreet mogelijk uitleg te geven. Het aantal deelnemers is beperkt zodat iedereen volop aan bod komt. Inschrijven? De InfraxBouwTeams zijn snel volzet! Schrijf je in via www. bouwteams.be of als je niet over internet beschikt, telefonisch bij Dialoog op het nummer Programma: 2 zaterdagen (telkens van 9 tot 17 u). Het InfraxBouwTeam vindt plaats op zaterdag 13 december en zaterdag 20 december te Kruishoutem in CC De Mastbloem Waregemsesteenweg 22. Tel. 016/ of Deelnameprijs: 40 per deelnemer UITZICHT organiseert rond 1 november de Herinnering Elk jaar, in de dagen rond 1 november, organiseert crematorium UITZICHT de Herinnering, een programma waarin met woord, muziek, theater even stilgestaan wordt bij leven, afscheid nemen en herinnering. Met de Herinnering richt UITZICHT zich in de eerste plaats tot de families die in het voorbije jaar een naaste hebben verloren. Maar ook tot ieder die even wil stilstaan bij afscheid en verlies. Samen met de Dekenij Kortrijk, Huis van de Mens en Vormingplus heeft UITZICHT een gevarieerd programma uitgewerkt. Op 1 november zelf stelt UITZICHT zijn deuren open voor ieder die even wil verpozen en de rust wil opzoeken in de stilte van onze aula s. Men kan ook kennismaken met de werking en dienstverlening van het crematorium. Ook de nieuwe ontmoetingsruimte horizon is op die dag uitzonderlijk open. UITZICHT biedt er iedereen graag een warm drankje aan. Meer informatie (rubriek Activiteiten) tel wo 29 okt u30 christelijke herdenkingsviering i.s.m. Dekenij Kortrijk (vooraf inschrijven zie do 30 okt u00 vrijzinnig-humanistische herdenking i.s.m. Huis van de Mens (vooraf inschrijven zie vr 31 okt u00 De buitenkant van Meneer Jules ontroerende theatermonoloog over liefde en afscheid (Kurt Defrancq /auteur Diane Broeckhoven) (vooraf inschrijven zie zat 1 nov u00-17u00 Open Huis in crematorium UITZICHT en ontmoetingsruimte Horizon wo 12 nov u30 Vormingplus MZW: Anders omgaan met sterven lezing door Philippe Vandevorst info en inschrijving: wo 19 nov u30 Vormingplus MZW: Rond levenseinde, palliatieve zorg en wilsbeschikking lezing door André Van Nieuwkerke info en inschrijving: 6 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

7 gemeentelijke info Hoe bellen naar noodnummers? geen gezever Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er gewonden zijn. ALLEEN NOODOPROEPEN! 112 voor ambulance & brandweer 101 voor politie Volg deze stappen: Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP. Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. Haak niet in! Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, jaagpad, speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator. Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het slachtoffer hierdoor moet wachten op hulp. Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.). Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel. Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. De operator is getraind in het stellen van de vragen en alle vragen zijn belangrijk om zeer snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen. Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft. Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen. Opgelet! Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal een operator je enkel vragen om bijkomende bruikbare informatie. Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller terug vrij om andere noodoproepen aan te nemen. Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Op die manier is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval. Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales! Vergeet dus niet: voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112 en voor dringende politiehulp bel je het nummer 101. Dit is een initiatief van de provinciegouverneur West-Vlaanderen. NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 7

8 politie welzijnmidow Wachtdiensten DOKTERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) (Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken, Oeselgem, Markegem, Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: Adressen van de betrokken dokters: - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, 8710 Ooigem - tel.: Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: APOTHEKERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b. Adressen van de betrokken apothekers: - Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron Vander Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel.: Apr. A. DESMET, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel.: Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel.: Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel.: Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel.: Tel. wachtdiensten: 0900/ ( 0,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld. Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/ De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid. Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele kalender die u kunt raadplegen via: - de website: > wachtdiensten - telefonisch: 0900/ ( 0,50/minuut) TANDARTSEN (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) - DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/ VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ WALCARIUS D., Kerkweg 49, Ooigem, tel.: 056/ DIERENARTSEN - Dr. DE GROOTE GAËLLE, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0494/ Bvba MEDIVET, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke, tel.: 056/ Dr. V. VANDERLINDEN, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke tel.: 0473/ Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 0475/ Dr. DELBAERE Matthias, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0479/ Dr. LAMBRECHT Henri, Rijksweg 210, 8710 Wielsbeke - tel.: 0499/ De wachtdienst Algemeen Tandarts: telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9u en 18u Opgelet: Het tarief van de oproep is 1,5 per minuut. De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen. De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling. Consultatiemomenten Dementie Elke derde dinsdagavond van de maand ontvangen Hein Vanhuyse of Jolien Vandersteene, beiden referentiepersonen dementie, u in het gemeentehuis (1ste verdieping) tussen 17u en 19u. Vanuit hun opleiding en expertise bieden zij u een luisterend oor en geven zij u de nodige raad. Heb je vragen over het ziektebeeld, wens je informatie over omgaan met personen met dementie, heb je behoefte aan een babbel? Kom dan zeker eens langs. Op dinsdag 18 november, dinsdag 16 december Vooraf verwittigen is praktisch, doch niet noodzakelijk gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

9 politie MIDOW welzijn Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke Deprez Sabrina (Felies kinderopvang Femma) A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Dol-fijntje Baron v/d Bruggenlaan Wielsbeke tel. 056/ Do-re-mi Rijksweg Wielsbeke tel. 0474/ Ferket Barbara (Felies kinderopvang Femma) Abeelestraat 26c 8710 Sint-Baafs-Vijve tel. 0477/ Goemaere Inge Hulstersestraat Ooigem tel. 056/ Het Konijntje Lobeekstraat Wielsbeke tel. 0495/ (inkomensgerelateerde opvang) Kriebeltjes Kerkweg Ooigem - tel. 0491/ Lambrecht Mieke Eekhoutstraat Ooigem tel. 056/ Moerman Sabine (Felies kinderopvang Femma) Kastanjestraat Wielsbeke tel. 056/ t Pimpeloentje Sint-Bavostraat Sint-Baafs-Vijve tel.0479/ Reilhof Carine A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Stampertje Molenstraat 201A 8710 Wielsbeke tel. 0470/ Tremerie Wendy (Felies kinderopvang Femma) Heirweg Wielsbeke tel. 0478/ Van Haesebroeck Nancy (Felies kinderopvang Femma) Guido Gezellestraat 25a 8710 Ooigem tel. 056/ t Vlinderke Bavikhoofsestraat Ooigem tel. 056/ Waelkens Adelheid (Felies kinderopvang Femma) Wilgenlaan Ooigem tel. 056/ (enkel buitenschoolse opvang) Kinderparadijs - Raes Vicky (Felies kinderopvang Femma) - Hooiestraat Sint-Baafs-Vijve - 056/ / Thuisverpleging Alfacare (samenwerking van zelfstandige verpleegsters) Bengy De Croix - Rachida Abid Pand Waregem GSM: 0476/ Tel.: 056/ Website: Blancke Delfine Beukenlaan Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0479/ Callens Els Molenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0476/ Colpaert Fabienne Wakkensteenweg 86A 8710 Wielsbeke GSM: 0478/ Coussens Eveline Dalakkerstraat Oostrozebeke GSM: 0477/ De Deken Sindy Merellaan Wielsbeke GSM: 0499/ Deloof Caroline Klaverstraat Wielsbeke GSM: 0476/ Dewaele Carine Wilgenlaan Wielsbeke (Ooigem) Tel.: 056/ De Waele Lien Jasmijnenstraat Sint-Baafs-Vijve GSM: 0475/ Dobbels Ilse Schaapdreef Wielsbeke GSM: 0496/ Ghysens Peggy Leegstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Loosveldt Hilde Dentergemstraat 85a Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0478/ Maes Dorine Waterstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Robberecht Etienne Bouckaert Marleen Rijksweg Wielsbeke GSM: 0478/ (Bouckaert Marleen) Sillis C. Leopold III-laan Ooigem GSM: 0475/ Solidariteit voor het Gezin, afdeling Kortrijk Stasegemstraat Kortrijk Tel.: 056/ Website: Vandemaele Martine Kerkstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ Vanmeenen Wim Moerdijkstraat Sint-Baafs-Vijve Tel.: 056/ GSM: 0475/ Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen, afdeling Harelbeke Kleine Waregemstraat Harelbeke Tel.: 056/ Website: Demarez Valerine Grote Molstenstraat Wielsbeke (Ooigem) GSM : 0479/ NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 9

10 politie welzijnmidow campagne SORRY IS NIET GENOEG 1/3 van het voedsel wereldwijd wordt verspild. En dat terwijl 1 op 8 mensen honger lijdt. Bovendien betekent voedselverspilling een verkwisting van schaarse grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar. Daarom schuift in het tweede jaar van de voedselcampagne de strijd tegen voedselverspilling naar voren. Voedsel gaat verloren in elke schakel van de voedselketen, zowel in het Zuiden als in het Noorden. En dat is spijtig. Enkel sorry zeggen is niet genoeg. We moeten voedselverspilling aanpakken. Door zelf bewust om te gaan met voedsel, maar ook door verspilling tegen te gaan in elke schakel van de voedselketen: van op het veld tot in de supermarkt. Met de Sorry Is Niet Genoeg-campagne spoort ook onze politici aan om verspilling te beperken. Want enkel als we fundamenteel ingrijpen, kunnen we verspilling tegengaan. Meer informatie over de campagne vind je op ttp:// Voer je mee actie? Wil je ook een actie organiseren? Dat kan is op zoek naar personen en verenigingen die mee willen doen aan de actie Te lekker om te verspillen. Via de verkoop van chocolade bij vrienden, familie, collega s of tijdens een verkoopactie op een drukke plaats, steun je de campagne van Hoe doe je mee? Op onze website be/doejemee kun je je actie registeren. Via de webwinkel winkel.11.be kun je de chocolade daarna bestellen. Contactpunt gemeente Wielsbeke: jeugddienst 056/ Opleidingen AED Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Vorig jaar heeft het gemeentebestuur 7 AED toestellen aangekocht en geïnstalleerd. U vindt ze op de volgende locaties: OC Wielsbeke: aan de inkom sportcentrum Hernieuwenburg: aan de inkom voetbal Hernieuwenburg: aan de nieuwe kantine OCMW-dienstencentrum: aan de inkom cafetaria openluchtcentrum t Kraaienhof: aan de kleedkamers sporthal de Vlaschaard: in de inkomhal van de sporthal OC Leieland: buiten aan de nooddeur van de sporthal In september 2014 organiseerde de Wielsbeekse sportdienst i.s.m. het Rode Kruis afdeling Wielsbeke 4 opleidingen voor het gebruik van AED toestellen. Deze opleidingen waren voornamelijk gericht naar medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW-dienstencentrum. In totaal volgden er 61 geïnteresseerden deze opleiding. Ook in 2015 zullen er AED opleidingen georganiseerd worden. Dan krijgt iedereen (verenigingen, inwoners, ) de kans om deze opleiding te volgen. afdeling Wielsbeke Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K > VRIJDAG 21 NOVEMBER IN WIELSBEKE (CULTUURCENTRUM) VAN 18U TOT 20U30. > DINSDAG 25 NOVEMBER IN OOIGEM (OC LEIELAND) VAN 18U TOT 20U gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

11 politie MIDOW welzijn Laat griep deze winter in de kou staan Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor andere. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren lopen een hoger risico op complicaties door griep. Deze risicogroepen kunnen zich het best laten vaccineren tegen griep. Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar, en voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis. Dit jaar is er ook extra aandacht voor het personeel in ziekenhuizen. Met een griepvaccinatie, beschermen zij zichzelf en hun patiënten tegen griep. Geen banale ziekte Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij ongeveer 10 % van de grieppatiënten treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd worden. Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen. De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om de chronisch zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen (die op het ogenblik van het griepseizoen in het tweede en derde trimester zijn) te vaccineren. Bij hen is het risico op complicaties immers hoger. Ook mensen die in nauw contact leven met mensen uit deze risicogroepen, doen er goed aan zich te laten vaccineren. Personen die beroepshalve voor risicogroepen zorgen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kunnen door griepvaccinatie niet enkel zichzelf, maar ook de mensen voor wie ze zorgen tegen de griep beschermen. Een veilig vaccin Jaarlijkse griepvaccinatie is de enige manier om griep te voorkomen. Het vaccin is opgebouwd volgens de virusstammen waarvan op basis van wereldwijde gegevens wordt verwacht dat ze het komende seizoen zullen circuleren. Vaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt, veel kleiner. En wie ondanks vaccinatie toch nog griep krijgt, is er doorgaans minder ziek van en loopt minder kans op complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van uw diabetes). Het vaccin is ook veilig. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Ook voor zwangere vrouwen is het veilig, zij kunnen zich vanaf 14 weken zwangerschap laten vaccineren om zichzelf en hun kind te beschermen. Vlaamse griepcampagne 2014 Via een affiche- en informatiecampagne worden de risicogroepen gesensibiliseerd om zich te laten vaccineren tegen de griep. In de ziekenhuizen loopt een aparte affichecampagne om het zorgpersoneel aan te sporen zich te laten vaccineren. Materiaal is verkrijgbaar via het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) in uw regio (zie of via www. griepvaccinatie.be. Op deze website vindt u ook meer uitgebreide informatie. AL UW VRIJE TIJD VERDWIJNT IN HET SCHOONMAKEN VAN UW WONING? GEEN TIJD MEER VOOR HOBBY S? WEGENS MEDISCHE REDENEN HEEFT U HULP NODIG IN UW HUISHOUDEN OF STRIJK? PWA-PLUS DIENSTENCHEQUES WIELSBEKE KOMT U TE HULP! Wij zijn een erkende dienstencheque- onderneming, momenteel werken wij met 43 poetsvrouwen en 4 vaste strijksters in ons eigen strijkatelier. Ons strijkatelier is elke werkdag doorlopend open van 7u30 tot 18u00, ook iedereen van buiten de gemeente Wielsbeke is van harte welkom, wij streven naar kwaliteit. Onze strijkdames krijgen regelmatige bijscholing, we strijken met modern en professioneel materiaal. Heeft u interesse in onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste, eerlijke, correcte en gemotiveerde medewerkers om onze poetsdienst te versterken. Solliciteren kan enkel NA TELEFONISCHE AFSPRAAK bij Joke Opsomer 056/ Het kantoor is elke voormiddag open van 8u30 tot 12u00 Open op dinsdagnamiddag van 15u00 tot 18u00 Open op woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00 Vrijdagnamiddag enkel open op afspraak MOLENSTRAAT WIELSBEKE NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 11

12 milieu Stroom tekort? Wees zuinig op uw energie verbruik! In België dreigt een stroom tekort deze winter vanwege problemen met onze kerncentrales. Onze overheid en de energieverzorgers plannen regio s tijdelijk zonder stroom te zetten deze winter vanwege dit tekort. Zuinig omgaan met stroom kan afschakeling misschien voorkomen Veel mensen staan dikwijls niet stil bij hoeveel energie ze eigenlijk nog kunnen besparen. En dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar het kan ook een mogelijk stroomtekort misschien voorkomen. Zet je tv echt uit als je niet kijkt, dus niet gewoon op stand-by. Is je gsm opgeladen, trek de stekker dan uit het stopcontact, ook door de verlichting bijvoorbeeld minder te gebruiken. Energievreters Welke energievreters heeft u in huis? Hoe staat het met uw verbruik en CO2-uitstoot? En waar moet u op letten bij de aankoop van nieuwe (huishoud)toestellen? Hoe kunt u besparen op verlichting? Hoe kunt u warmteverlies doorheen ramen en vensters tegengaan? De antwoorden op deze vragen vindt u op van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Milieuvriendelijk en geldbesparend Energiezuinig en milieuvriendelijk consumeren is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portefeuille. U kunt handenvol geld besparen door een aantal dagelijkse gewoontes bij te stellen. De site van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO) toont u wat u kunt doen. Samen op weg naar goedkopere groene energie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Voor de vierde keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd. Onze gemeente ondersteunt deze campagne. Inschrijvingen zullen starten vanaf december 2014 via de website In de loop van februari is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven. Infoloket gemeente: Sociaal Huis (Hernieuwenstraat 15 te 8710 Wielsbeke) Ma t.e.m. Vrij: 9u-12u Namiddag op afspraak (niet op donderdag) Breng zeker je laatste afrekeningsfactuur mee! Vragen: 12 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

13 milieu Groenafval Ophaling aan huis op vrijdag 28 november 2014 Wat kan worden meegegeven met de ophaling: Snoeihout (particuliere huishoudens): Aanbieden in bundels, samengebonden met natuurlijk touw: > Max. lengte: 1 meter > Max. dikte van de takken: 10 cm Klein tuinafval: Aanbieden in composteerbare zakken. > Te koop in het gemeentehuis > Per rol: 10 stuks voor 5 > Pers stuk: 0,50 Men mag de avond voordien (27 november 2014) het groenafval buiten leggen. Alle klachten dienen gemeld te worden op de eerstvolgende maandag na de ophaling. Contactpersoon: Magali Penninck, Milieuambtenaar Wielsbeke Aanplant geboortebomen zondag 16/11/2014 Op zondag 16 november 2014 is het weer zover, dan slaan het Gemeentebestuur van Wielsbeke en de verschillende Gezinsbonden opnieuw de handen in elkaar voor de aanplant van een geboortedreef. Dit jaar krijgen we de medewerking van de WVI (West Vlaamse Intercommunale) en zullen er een 40-tal bomen aangeplant worden in de Splenterbeekstraat. Alle ouders van de geborenen tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2014 krijgen via de gemeente of de gezinsbond een uitnodiging voor de aanplant van de geboortebomen. Verzamelen doen we om 10u in de Splenterbeekstraat. Laarzen en een spade komen op die dag handig van pas! Meer info over dit initiatief kunt u verkrijgen via of op 056/ Bijzondere sluitingsdagen Containerpark Het containerpark van Wielsbeke zal tijdens de eindejaarsperiode gesloten zijn op: Woensdag 24 december 2014 Vrijdag 26 december(2de kerstdag) 2014 Woensdag 31 december 2014 Vrijdag 2 januari 2015 NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 13

14 milieu Milieuraad Wielsbeke nodigt uit Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Wielsbeekse milieuraad een OPEN MILIEURAAD, deze is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Dit jaar voorzien we 2 bedrijfsbezoeken in eigen gemeente! Op dinsdag 16 december 2014 brengen wij een bezoek aan volgende bedrijven: - Copanex NV, verwerker van houtresten en producent van houtpellets - Recyc-Oil NV, gespecialiseerd in de ophaling en verwerking van afvalolie Aansluitend op deze bedrijfsbezoeken wordt u door de milieuraad nog een receptie aangeboden. Deelnemen is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt (max. 35 personen)! Bij regenachtig weer adviseren wij om aangepaste kledij en schoeisel te voorzien doordat de rondleiding deels in de buitenlucht zal plaatsvinden. Praktische informatie: - Aanvang: verzamelen om 19 u stipt! - parking Copanex (Pannenstraat 2, Wielsbeke) - Einde: 22u00 Inschrijven kan vóór 1 december 2014 via of telefonisch op Wij hopen ook u te mogen verwelkomen! Textielinzameling Kwaliteitsvolle tweedehandskledij is één van de belangrijkste producten dat verkocht wordt in onze kringloopwinkels. De vraag naar kledij blijft groeien in onze kringloopwinkels. Om te kunnen inspelen op deze vraag, organiseren we dit jaar in Wielsbeke en deelgemeenten een textielinzameling via huis-aan-huisophaling. Welk textiel kun je kwijt? Droge kledij, lakens, dekens, gordijnen, draagbaar schoeisel, lederwaren steeds in dichtgebonden plastic zak. Mag zeker niet in de ophaalzak: Bevuilde kledij en textiel, versleten schoeisel, vloerbekleding, ander afval Volgende huis-aan-huisophaling Op donderdag 18 december U ontvangt vóór de ophaling een textielzak in uw brievenbus. U kunt ook steeds terecht in één van onze winkels om kledij af te geven. In Beveren-Leie vindt u de kringloopwinkel in de Kortrijkseweg 346 doorlopend open van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 17u30. Bezoek onze website op voor meer informatie over onze andere winkels en diensten. Met uw steun werken we aan het verminderen van de afvalberg én zorgen we voor zinvol werk. 14 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

15 Gemeentelijke kleuteropvang t KAPOENTJE WAAR? Lokaal naschoolse opvang Vrije Basisschool Sint-Baafs-Vijve W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve. VOOR WIE? De gemeentelijke kleuteropvang t Kapoentje is er voor kleuters vanaf 2,5 (schoolgaand én pampervrij) tot 6 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is in de kleuteropvang (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. Belangrijk: Gelieve uw kind dagelijks vóór 9u in te schrijven indien uw kind s middags blijft eten (warm middagmaal). OPENINGSDAGEN Telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Herfstvakantie Van maandag 27 oktober t.e.m. vrijdag 31 oktober Kerstvakantie Van maandag 22 december t.e.m. vrijdag 26 december van maandag 29 december 2014 t.e.m. vrijdag 2 januari 2015 Op 24 en 31 december sluit t Kapoentje om 14u t Kapoentje is gesloten op 25 december en 1 januari U vindt de jeugddienst in t Speelhuisje Baron v/d Bruggenlaan 15 (Wielsbeke) T. 056/ jeugd 1 e kind vanaf TARIEVEN 2 e kind Volle dag 9,00 7,00 7u - 18u (Incl. koek, middagmaal, vieruurtje en drankjes) Halve dag: voormiddag 4,50 3,50 7u - 12u (Incl. drankje en koek) Halve dag: voormiddag met middagmaal 7,00 6,00 7u 13u (Incl. drankje, koek en middagmaal) Halve dag: namiddag 4,50 3,50 13u 18u (Incl. drank en vieruurtje) Bijkomend tarief bij laattijdig afhalen: 3,00 per kind per begonnen kwartier. Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ INSCHRIJVINGSSTROOK KLEUTEROPVANG / SPEELPLEINWERKING Gelieve deze strook ingevuld mee te brengen wanneer uw kind voor de eerste keer naar t Kapoentje / t Ravotterke komt of wanneer er gegevens veranderd zijn. Gelieve a.u.b. een klever van de mutualiteit bij de ingevulde inschrijvingsstrook te voegen. Naam + Voornaam kind: Geboortedatum: / / Rijksregisternummer kind:.. - _. Domicilie-adres kind: Postcode & plaats: Naam ouder 1 + telefoonnummer: Naam ouder 2 + telefoonnummer: Gegevens ouder facturatie Naam: Adres: Rijksregisternummer ouder facturatie:.. - _. adres: Medische gegevens Huisdokter: Tel. huisdokter: Medische informatie/opmerkingen: Handtekening ouder(s) + datum Door het ondertekenen van deze fiche neemt u kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van uw kinderen kan worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat dit beeldmateriaal op websites of in publicaties van de jeugddienst of aanverwante niet-commerciële organisaties wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de jeugddienst. Wenst u dit niet, kruis dan volgend bolletje aan: NOVEMBER - DECEMBER gemeentelijke infokrant 15

16 jeugd Speelpleinwerking t RAVOTTERKE LOCATIE? t Ravotterke, domein Hernieuwenburg Adres: Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke VOOR WIE? De speelpleinwerking organiseert activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is op het speelplein (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. OPENINGSDAGEN 2014 telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Herfstvakantie Van maandag 27 oktober t.e.m. vrijdag 31 oktober TARIEVEN Voormiddag (7u 12u): 2,00 Voormiddag met warme maaltijd (7u 13u): 4,50 Namiddag (12u30 18u): 2,00 incl. vieruurtje Volledige dag (7u 18u): 6,50 incl. warme maaltijd en vieruurtje Inschrijvingsgeld: 4,00 per kalenderjaar Bijkomend tarief bij laattijdig afhalen: 3,00 per kind per begonnen kwartier. EEN DAGJE OP HET SPEELPLEIN: Voormiddag 7u-9u: inschrijvingen + opvang (in de Sporthal) 9u-11u30: activiteiten onder begeleiding van opvangmoeders 11u30-12u: afhalen kinderen die niet blijven eten (in Vogelsang, waar de warmeters hun middagmaal nuttigen) Namiddag 12u30-13u40: inschrijvingen + opvang (in t Ravotterke) 13u45-17u: activiteiten onder begeleiding van enthousiaste monitoren (pauze rond 15u30) 17u-18u: opvang in t Ravotterke Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ Tijdens de krokusvakantie en kerstvakantie is Speelpleinwerking t Ravotterke gesloten. Daarom is kleuteropvang t Kapoentje (normaalgezien enkel voor kleuters) tijdens deze vakanties uitzonderlijk open voor alle kinderen tot 12 jaar. Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. 16 gemeentelijke infokrant NOVEMBER - DECEMBER

17 Supervlieg landt in Wielsbeke op zondag 16 november 2014 Wat? SuperVlieg is een bruisende familiehappening vol kunsten en kunstjes voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar. Je kan de ganse namiddag deelnemen aan verschillende culturele activiteiten: een voorstelling, workshops of doorlopende activiteiten, voor elk wat wils om te doen of te zien! Diverse verenigingen, scholen, gemeentelijke cultuurpartners en andere creatievelingen werken mee aan dit cultuurfeest. Waar en wanneer? SuperVlieg vindt plaats op zondag 16 november 2014 van 13u30 tot 18u. De kassa gaat open vanaf 13u. Alle activiteiten, workshops en voorstellingen gaan door in en rond OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem. Meedoen? Meedoen aan alle activiteiten, workshops en voorstellingen kan op vertoon van een SuperVlieg-armbandje aan de inkom van elke activiteit. Hiervoor dien je een SuperVliegTicket aan te kopen. Een SuperVliegTicket is een all-in ticket voor het ganse gezin (zelfde adres) en kost: > 5,00 in voorverkoop (t.e.m. 14 november) > 7,00 op de dag zelf SuperVliegTickets zijn te koop op volgende verkooppunten: > Jeugd- en cultuurdienst, Baron v/d Bruggenlaan 15, 8710 Wielsbeke > Gemeentehuis, dienst burgerzaken, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke > Bibliotheek Wielsbeke, Molenstraat 69, 8710 Wielsbeke > Bibliotheek Ooigem, Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem > Balie Sociaal Huis, Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke > Basisschool Springeling, Baron v/d Bruggenlaan 19, 8710 Wielsbeke (secretariaat) > Basisschool Het Vlinderbos, Mgr. Debrabanderestraat 23, 8710 Ooigem (secretariaat) > Basisschool De Vliegeraar, W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve (bij de leerkracht) Op 16 november kan je je ticket inruilen voor een toegangsbandje voor elk lid van het gezin. SuperVlieg is een familiefestival: alle kinderen zijn dus ook vergezeld van hun (groot)ouders. Ook bij de activiteiten is het de bedoeling dat de (groot)ouders actief meedoen!

18 SuperVlieg landt in Wielsbeke en is een bruisende familie- en gezinshappening vol met n kunstjes voor kinderen van 3 tot 12 jaar, hun ouders en grootouders. zondag 16 november 2014 SUPERVLIEG in Wielsbeke

19 kunsten e tel 056/ , Jeugd- en Cultuurdienst Wielsbeke, Baron v/d Bruggenlaan 15, Info en reservaties: 8710 Wielsbeke

20 wedstrijd: Op de achterzijde van deze pagina vind je een affiche terug. Hang deze affiche aan het raam aan de straatkant van jouw huis! In de week vóór SuperVlieg (10-16 november) rijdt onze speurder rond in de straten van de gemeente. Wanneer de speurder jouw affiche tegenkomt, maak je kans op een mooie prijs. Uit elke deelgemeente (Wielsbeke Ooigem Sint-Baafs-Vijve) wordt één winnaar geselecteerd. De prijzen worden op het SuperVliegFestival overhandigd. Aanwezigheid is dus vereist om uw prijs in ontvangst te kunnen nemen. Wat staat er allemaal op het programma? Binnenkort kunt u het volledige programma raadplegen via de scholen, de gemeentelijke infrastructuur en op of Hierbij al een greep uit het activiteitenaanbod: > Lego day > Voorstelling de reuzenperzik > Luisterlezerbus > Retro Photobooth > Ouder-kind massage > Maison Musée > Fiets je eigen schilderij >...

En wat verandert er voor mij?

En wat verandert er voor mij? Zondag 14 december Nieuw nationaal vervoersplan En wat verandert er voor mij? Ontdek het op nmbs.be NIEUW NATIONAAL VERVOERSPLAN Op 14 december lanceert NMS haar nieuwe nationale vervoersplan. Dit plan

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014. INFOMAGAZINE 91 43 0 0 50 30 0 0 60 65 100 0 45 47 75 0 Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve januari - februari 2014.01 Supervlieg - zondag 17 november 2013 Aanplant geboortebomen inhoud gemeentelijke info

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 Film for kids! van 25 april tot 30 mei 2015 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 Film for kids! van 25 april tot 30 mei 2015 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 van 25 april tot 30 mei 2015 Film for kids! inhoud gemeentelijke

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

LOKAAL DIENSTENCENTRUM OCMW Kort genoteerd uit de OCMW-raad Zitting van woensdag 21 augustus 2013 1. Verslag vorige vergadering : goedkeuring 2. Sociaal Huis : bejaardenwoningen : installatie douches : goedkeuring starten procedure

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke.

GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari 2015.01 Koffieconcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015

Nadere informatie

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN 10 vragen over griepvaccinatie GRIEPVACCINATIE.BE AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 1. Waarom vaccinatie tegen griep? Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

november - december 2015.06 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll 19 november 2015 20u OC Leieland

november - december 2015.06 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll 19 november 2015 20u OC Leieland INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll Supervlieg 15 november 2015 OC Leieland

Nadere informatie

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 4BKO Roefels Buitenschoolse Kinderopvang Roefels Opvanglocatie : Berlaar Centrum Domein Kinderland Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 2590 BERLAAR 03 482 08 08 Wat bieden we aan? We knutselen,

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019

RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019 RETRIBUTIES ONTMOETINGSCENTRUM KASTERLEE Geldig van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019 1. Lokalen Ontmoetingscentrum Kasterlee Binnenpad 2 bus 1 2460 Kasterlee ockasterlee@kasterlee.be Lokaal

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

TRAVANT CAW Antwerpen. Onthaalbrochure. Poets

TRAVANT CAW Antwerpen. Onthaalbrochure. Poets TRAVANT CAW Antwerpen Onthaalbrochure Poets TRAVANT CAW Antwerpen Poets Blindestraat 6 8 2000 Antwerpen (telefoonnummer) (e-mailadres) 1 Welkom! Je bent gestart bij Travant Poets. Heb je vragen over je

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen Infobrochure 1. 9 maanden rond Infomomenten over zwangerschap en geboorte mensen zorgen voor mensen 2 Jij en je partner groeien naar de geboorte van je baby toe en willen je kindje de best mogelijke start

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Wielsbeke zet dementie in de kijker!

Wielsbeke zet dementie in de kijker! INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K 91 43 0 0 50 30 0 0 Wielsbeke zet dementie in de kijker! C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 startcampagne 21 september 10 oktober 2014 (zie middenkatern) september - oktober

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement ALLES KIDS WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement Evolutie 2011 28 kinderen 2012 47-48 kinderen 2013 51-54 kinderen 2014 51-58 kinderen 2015 50

Nadere informatie

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M Uitneembare Vakantiekalender zomervakantie binnenin (inschrijven vanaf MA 01.06.15) Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD 2015 A V E L G E M V.U. Tom Beunens, Waterhoek 5, 8580 Avelgem in Avelgem 1.GEMEENTELIJK

Nadere informatie

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief verbind de punten begin vanaf nummer

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest ALLES OVER HET TURNFEEST 2015 Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest Het turnfeest komt snel dichterbij. Hieronder vind je alle belangrijke informatie:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

DATA VOLGENDE AKTIVITEITEN NOVEMBER/DECEMBER 2015: zondag 15 november: Gewestelijke sportnamiddag, Palaestra.

DATA VOLGENDE AKTIVITEITEN NOVEMBER/DECEMBER 2015: zondag 15 november: Gewestelijke sportnamiddag, Palaestra. LEDENBRIEF afdeling Petegem 7/2015 november/december 2015 Beste leden, Dit is de laatste ledenbrief voor 2015. Naast aankondigingen voor de laatste aktiviteiten van dit jaar, kunnen we u ook reeds een

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

1. Algemene gegevens van onze Speelkameraad

1. Algemene gegevens van onze Speelkameraad INSCHRIJVINGSFICHE Breng deze fiche al ingevuld mee naar het speelplein als je de eerste keer komt inschrijven, dit bespaart je heel wat werk en aanschuiftijd! 1. Algemene gegevens van onze Speelkameraad

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

TRAVANT CAW Antwerpen. Onthaalbrochure. 't Frakske

TRAVANT CAW Antwerpen. Onthaalbrochure. 't Frakske TRAVANT CAW Antwerpen Onthaalbrochure 't Frakske TRAVANT CAW Antwerpen 't Frakske 2 de handskleding Kerkstraat 57 2060 Antwerpen (telefoonnummer) 1 Welkom! Je bent gestart bij 't Frakske. Heb je vragen

Nadere informatie

Vrije tijd Boekje. November December. Alderande Bewoners. Bestel tijdig je lidkaart 2018! Zie boekje datums om lidkaart aan te vragen

Vrije tijd Boekje. November December. Alderande Bewoners. Bestel tijdig je lidkaart 2018! Zie boekje datums om lidkaart aan te vragen Vrije tijd Boekje November December 2017 Alderande Bewoners Bestel tijdig je lidkaart 2018! Zie boekje datums om lidkaart aan te vragen 1 Datum: woensdag 1 november Allerheiligen Dan denken we extra aan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2015-2016 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

SuperVlieg - zondag 17 november 2013

SuperVlieg - zondag 17 november 2013 INFOMAGAZINE SuperVlieg - zondag 17 november 2013 C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 november - december 2013.06 Dorpskernvernieuwing in 2015 Woonproject De Maalderij

Nadere informatie