maart - april Film for kids! van 25 april tot 30 mei 2015 INFOMAGAZINE C M Y K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 Film for kids! van 25 april tot 30 mei 2015 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0"

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K maart - april van 25 april tot 30 mei 2015 Film for kids!

2 inhoud gemeentelijke info maart - april gemeentelijke info 8-12 welzijn 13 ondernemen milieu jeugd OCMW sport & ontspanning cultuur 37 bib activiteiten Zitdag burgemeester Dinsdag 17u00 19u00 andere momenten op afspraak 056/ Zitdag OCMW-voorzitter Dinsdag 17u30-19u30 en op afspraak 056/ Sluitingsdagen GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW Maandag 6 april (paasmaandag) Vrijdag 1 mei CONTAINERPARK Maandag 6 april (paasmaandag) Vrijdag 1 mei Woordje van de burgemeester Beste inwoners, Onlangs kreeg de Vlaamse Overheid de kans om het Ooigembos te kopen van een private eigenaar, en ze greep deze kans met beide handen! Met de aankoop van de 7 hectare grote kern van het historische Ooigembos kan de Vlaamse Overheid namelijk een belangrijke stap zetten richting realisatie van een groene gordel langsheen de Leie. Later op het jaar kunnen we de concrete toekomstplannen van dit stukje natuur nader toelichten. Ondertussen werken we als gemeentebestuur verder aan de opwaardering van ons woningbestand. Zo werden recent door sociale bouwmaatschappij Helpt Elkander uit Waregem een achttal woningen in het centrum van Wielsbeke grondig aangepakt. De huizen werden daarbij aangepast aan de huidige bouwnormen. Op die manier willen we het centrum van Wielsbeke een stukje aangenamer maken voor de inwoners. Op 23 februari organiseerde de gemeente een infovergadering omtrent de herinrichting van de dorpskern in Ooigem. Dit omvangrijke project staat in de steigers en zal heel wat verkeershinder met zich meebrengen. We willen ons alvast bij voorbaat verontschuldigen voor de hiermee gepaard gaande ongemakken. Bedoeling van de herinrichting is te komen tot een nog verkeersveiliger en aantrekkelijker dorpskern. Bij de herinrichting wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden met de bemerkingen die de inwoners lanceerden op de eerdere inspraakvergaderingen in 2013 en nuttige info Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm (Word-document) te mailen naar: of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vóór vrijdag 3 april Deze deadline wordt strikt en zonder uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgenomen worden in de infokrant. Teksten in WORD foto s enkel in JPG, EPS of TIFF formaat. Foto s afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document. Redactiesecretariaat: Gemeentehuis - Werkgroep infokrant, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Beeldgebruik: / Deadlines infokranten 2015: Hieronder vindt u de deadline voor het binnenbrengen van artikels voor de eerstvolgende infokrant terug. Gelieve hier strikt rekening mee te houden! Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht zullen niet meer worden weerhouden. INFOKRANT EDITIE MEI-JUNI DEADLINE: VRIJDAG 3 APRIL 2015 Editie juli-augustus 2015: vrijdag 5 juni 2015 Verder kunnen we melden dat er bijkomende onderzoeken aan de drietrapssluis zijn uitgevoerd voor de aanleg van een veilige fietsverbinding. Het staat nog niet vast wanneer deze werken zullen aanvangen, maar één ding is wel zeker: van uitstel komt zeker geen afstel. U ontvangt ten gepaste tijde de nodige informatie. Tot slot nog een nieuwtje: met het oog op toekomstige ontwikkelingen heeft de gemeente 2 woningen verworven, een eerste woning ter hoogte van OC Leieland en een tweede woning ter hoogte van de basisschool in Ooigem. De eerste aankoop is er gekomen om de site rond OC Leieland verder te kunnen ontwikkelen, de tweede woning werd verworven ten behoeve van de bouw van een kinderopvang in Ooigem. Uw burgemeester, Jan Stevens 2 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 3

3 gemeentelijke info Kort genoteerd uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD DD. 29 JANUARI Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. Kennisname en goedkeuring wijziging samenstelling GECORO. 3. Vaststellen uitbreiding reglement gemeentelijke contantbelasting op afgifte administratieve stukken - aanslagjaar BOT/VEW Goedkeuren meerjarenplan Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke. 6. Kennisname budget Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke. 7. Goedkeuren meerjarenplan Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem. 8. Kennisname budgetwijziging Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem. 9. Kennisname budget Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem. 10. Goedkeuren meerjarenplan Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve. 11. Kennisname budgetwijziging Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve. 12. Kennisname van interne kredietaanpassing Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve. 13. Kennisname budget Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve. 14. Goedkeuren wijziging meerjarenplan OCMW. 15. Goedkeuren interne kredietaanpassing 2015/1 OCMW. 16. Ontsluitingsweg Kanaalzone West. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ridder De Ghellinckstraat gemeentelijke info Broederschap O.L.V. Van halle v.z.w. - Groot Wielsbeke Beste Bedevaarder, Onze jaarlijkse bedevaart gaat dit jaar door op 1 & 2 mei a.s. U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd tot de inschrijving op zondag 19 april, die plaats vindt in Het Christen Volkshuis vanaf 10u00. U kan ook inschrijven door storting of overschrijving op rekening BE De deelname prijs is 15,00 Euro. De bedevaarders vertrekken aan de kapel in de Lindestraat om 16u00 en komen aan in Halle omstreeks 12u30 Verdere details kunt u terug vinden op: of telefonisch bij Deven Gaby: 0475/ Pauwels Freddy: 0477/ Claerhout Dirk: 0476/ Lannoo Daniel: 0477/ Gelieve te noteren dat er op zaterdag 2 mei ook terug een bus ingelegd wordt. Inlichtingen bij: Mia Deloddere 056/ / Youri Delporte: 0497/ Brinda Vanbrabant: 0494/ BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27/03/2009, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RIDDER DE GHELLINCKSTRAAT te Wielsbeke Wielsbeke, omvattende bestaande en juridische toestand, grafisch plan, ontwerp toelichtingsnota, ontwerp stedenbouwkundige voorschriften, afweging inventaris bouwkundig erfgoed en beslissing dienst MER opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 26 februari 2015, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 16 maart 2015 tot 15 mei 2015 te 11 uur. Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te Wielsbeke, en laten geworden, uiterlijk op 15 mei 2015 te 11 uur. Er vindt een infovergadering plaats omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit infomoment gaat door op 30 maart 2015 om uur in het OC Hernieuwenburg. Zitdagen controle ingelmunster belastingaangifte 2015 LOCATIE ADRES DAGEN DATA UREN Wielsbeke OC Hernieuwenburg Rijksweg 314 dinsdag 2/06/15 van 13u30 tot 16u Ooigem OC Leieland G.Gezellelaan 55/B dinsdag 9/06/15 van 13u30 tot 16u Wielsbeke Dienstencentr. OCMW Hernieuwenburg 15 dinsdag 16/06/ u en 14 tot 16u Wielsbeke Dienstencentr. OCMW Hernieuwenburg 15 dinsdag 16/06/ u en 14 tot 16u 4 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 5

4 gemeentelijke info gemeentelijke info Vlaams Gewest voortaan bevoegd voor successie- en bepaalde registratierechten - FAQ Fluvia retributiereglement Datum: 14 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie). VLABEL is dus voortaan bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen (en dus ook de teruggaven) van de hieronder genoemde successie- en registratierechten. Voor u als belastingplichtige betekent dit dat u deze rechten niet meer aan de FOD Financiën betaalt maar dat u voortaan een uitnodiging tot betaling ontvangt van VLABEL. 1. Welke successie- en registratierechten zijn overgenomen door het Vlaams Gewest? Het gaat voornamelijk over de volgende rechten: successierecht van rijksinwoners die hun laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hadden. Opgelet: Als de fiscale woonplaats van de overleden rijksinwoner tijdens de periode van vijf jaar vóór zijn overlijden in meer dan één gewest gelegen was, moet de aangifte van nalatenschap alleen in het Vlaams Gewest worden ingediend als de overledene daar het langst zijn fiscale woonplaats heeft gehad. recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners met onroerende goederen in het Vlaams Gewest. Opgelet: Als de onroerende goederen van de overleden niet-rijksinwoner in meer dan één gewest gelegen zijn, moet de aangifte van nalatenschap alleen in het Vlaams Gewest worden ingediend als het deel van de onroerende goederen met het hoogste kadastraal inkomen daar gelegen is. registratierechten op verkopen, hypotheekvestigingen en verdelingen van in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen. registratierechten op schenkingen van roerende en onroerende goederen als de schenker zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft. 2. Waar moet ik een aangifte van nalatenschap indienen? Aangiften van nalatenschap moet u vanaf 1 januari 2015 bij VLABEL indienen. Deze aangiften stuurt u naar: Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting Vaartstraat AALST 3. Waar moeten de schenkings-, verkoops- en pachtakten aangeboden worden? Omdat de FOD Financiën bevoegd blijft voor de registratie van akten, moeten alle akten nog altijd bij de federale registratiekantoren aangeboden worden. De FOD Financiën bezorgt aan VLABEL de akten die aan de Vlaamse registratierechten onderworpen zijn. VLABEL berekent dan de verschuldigde registratierechten en stuurt een uitnodiging tot betaling naar de belastingplichtige. 4. Kan ik nog betalingen doen aan het loket van het federale registratiekantoor (bijvoorbeeld bij een roerende schenking)? Voor de registratierechten die door het Vlaams Gewest overgenomen zijn, kunt u vanaf 1 januari 2015 geen betalingen bij de FOD Financiën meer doen. Dat geldt zowel voor contante betalingen aan het loket als voor betalingen via overschrijving. De akten moeten nog altijd aangeboden worden bij het federale registratiekantoor maar de ontvanger aanvaardt geen betalingen meer. Ook bij een roerende schenking moet de akte of het geschrift nog steeds op het federale registratiekantoor worden aangeboden, maar de aanbieder betaalt geen schenkingsrechten meer aan de ontvanger van het registratiekantoor. Het registratiekantoor zal de akte registreren zonder dat de schenkingsrechten betaald zijn. VLABEL zal daarna een uitnodiging tot betaling naar de betrokkene sturen. 5. Wie is vanaf 1 januari 2015 bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging? De FOD Financiën blijft nog steeds bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging. 6. Wie is vanaf 1 januari 2015 bevoegd voor de registratie van huurcontracten? De FOD Financiën blijft nog steeds bevoegd voor de registratie van huurcontracten. 7. Waar moet ik als beroepspersoon de beroepsverklaring indienen en de borg stellen? Om als beroepspersoon vanaf 1 januari 2015 in het Vlaams Gewest aankopen tegen het verlaagd registratietarief te kunnen doen, moet u een beroepsverklaring indienen bij VLABEL en daar ook de verschuldigde borg neerleggen. U kunt vanaf 1 januari 2015 nog steeds terecht bij de FOD Financiën voor aankopen tegen het verlaagd registratietarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest en voor aankopen in om het even welk gewest die u heeft gedaan voor 1 januari Het bevoegde registratiekantoor is dat in wiens ambtsgebied de domicilie of de maatschappelijke zetel van de beroepspersoon gelegen is. Beraadslaging is door de Zoneraad op 9/1/2015 bekrachtigd. Besluit: Artikel 1. Er wordt met ingang van 1 januari 2015 een retributie geheven op tussenkomsten van de brandweerdiensten voor opdrachten die niet opgesomd zijn in artikel 2 van het KB van 25 april Artikel 2. Overeenkomstig artikel 2 van het KB van 25 april 2007 moeten volgende opdrachten gratis uitgevoerd worden door de hulpdiensten: 1. de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing; 2. de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden; 3. bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen uitgezonderd de afdekking met een zeil van een gebouw niet bedoeld in 2 ; 4. de coördinatie van de hulpverleningsoperaties; 5. de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling; 6. de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft; 7. de waarschuwing aan de bevolking; 8. de interventie naar aanleiding van een loos alarm. Artikel 3. Volgende forfaitaire tarieven gelden voor volgende limitatieve lijst van interventies: a. Falende alarminstallatie: 150 b. Wespennesten: gratis c. Redden van huisdieren: 30 De retributie voor interventies die niet in deze lijst zijn opgenomen wordt vastgelegd volgens de tarieven in artikel 4. Artikel 4. 1 De tussenkomsten van de ziekenwagen in het kader van de dringende medische hulpverlening is geregeld dr. de wet van 8 juli 1964 en valt buiten dit retributiereglement. De retributie voor bijstand van de brandweer aan de ziekenwagen (mankracht, ladderwagen/hoogtewerker,.) wordt vastgelegd volgens de tarieven in artikel Volgende tarieven gelden voor interventies, uitgezonderd deze bedoeld in artikel 2 en 3: a. Personeel i. 20/u/persoon tijdens de weekdagen tussen 6u en 22u ii. 30/u/persoon tijdens de weeknachten tussen 22u en 6u iii. 30/u/persoon op zaterdag (0-24u) iv. 40/u/persoon op zondag (0-24u) Er wordt minimaal 2u gefactureerd b. Materieel - rollend materieel i. B(E)-rijbewijs: 75/u ii. C(E)-rijbewijs: 100/u met uitzondering van ladderwagen/ hoogtewerker: 150/u iii. Boot: 75/u c. Verbruiksgoederen tegen kostprijs per begonnen eenheid (doos, zeeppatroon, bidon...) Het zonecollege stelt deze kostprijs vast op basis van de laatste aankoop. Artikel 5. 1 Volgende forfaitaire tarieven gelden cumulatief voor de volgende preventieopdrachten (exclusief de zachte preventie in het kader van sensibilisering: zie ons aanbod op a. Voorbespreking: 75 b. Plaatsbezoek: 75 c. Briefwisseling zonder rapportering: 75 d. Dossier onderworpen aan algemene regels/normen: 75 e. Dossier onderworpen aan specifieke regelgeving: 75 f. Afleveren attest: 75 2 Verenigingen actief in het domein van sport, jeugd en cultuur kunnen een terugbetaling bekomen van de retributie als bedoeld in 1 onder de volgende voorwaarden : i. de vereniging werkt op gemeentelijk niveau uitsluitend met vrijwilligers; ii. de vereniging heeft een preventieadvies / controleverslag zonder opmerkingen; Artikel 6. Het zonecollege wordt gemachtigd in uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering vrijstellingen te verlenen. Opdrachten vanuit de veiligheids- of evenementencel, zijn vrijgesteld. 8. Waar kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie kunt u terecht op: > het gratis nummer van de Vlaamse Overheid : 1700 > rubriek Contact > het Contactcenter van de FOD Financiën : > 6 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 7

5 politie welzijnmidow Wachtdiensten DOKTERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) (Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken, Oeselgem, Markegem, Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: Adressen van de betrokken dokters: - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, 8710 Ooigem - tel.: Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: APOTHEKERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b. Adressen van de betrokken apothekers: - Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron Vander Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel.: Apr. A. DESMET, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel.: Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel.: Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel.: Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel.: Tel. wachtdiensten: 0900/ ( 0,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld. Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/ De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid. Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele kalender die u kunt raadplegen via: - de website: > wachtdiensten - telefonisch: 0900/ ( 0,50/minuut) TANDARTSEN (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) - DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/ VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ WALCARIUS D., Kerkweg 49, Ooigem, tel.: 056/ DIERENARTSEN - Dr. DE GROOTE GAËLLE, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0494/ Bvba MEDIVET, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke, tel.: 056/ Dr. V. VANDERLINDEN, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke tel.: 0473/ Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 0475/ Dr. DELBAERE Matthias, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0479/ Dr. LAMBRECHT Henri, Rijksweg 210, 8710 Wielsbeke - tel.: 0499/ De wachtdienst Algemeen Tandarts: telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9u en 18u Opgelet: Het tarief van de oproep is 1,5 per minuut. De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen. De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling. Thuisverpleging Alfacare (samenwerking van zelfstandige verpleegsters) Bengy De Croix - Rachida Abid Pand Waregem GSM: 0476/ Tel.: 056/ Website: Blancke Delfine Beukenlaan Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0479/ Callens Els Molenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0476/ Colpaert Fabienne Wakkensteenweg 86A 8710 Wielsbeke GSM: 0478/ Coussens Eveline Dalakkerstraat Oostrozebeke GSM: 0477/ De Deken Sindy Merellaan Wielsbeke GSM: 0499/ Deloof Caroline Klaverstraat Wielsbeke GSM: 0476/ Dewaele Carine Wilgenlaan Wielsbeke (Ooigem) Tel.: 056/ De Waele Lien Jasmijnenstraat Sint-Baafs-Vijve GSM: 0475/ Dobbels Ilse Schaapdreef Wielsbeke GSM: 0496/ Ghysens Peggy Leegstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Loosveldt Hilde Dentergemstraat 85a Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0478/ Maes Dorine Waterstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ politie MIDOW welzijn Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke Deprez Sabrina (Felies kinderopvang Femma) A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Dol-fijntje Baron v/d Bruggenlaan Wielsbeke tel. 056/ Do-re-mi Rijksweg Wielsbeke tel. 0474/ Ferket Barbara (Felies kinderopvang Femma) Abeelestraat 26c 8710 Sint-Baafs-Vijve tel. 0477/ Goemaere Inge Hulstersestraat Ooigem tel. 056/ Het Konijntje Lobeekstraat Wielsbeke tel. 0495/ (inkomensgerelateerde opvang) Kriebeltjes Kerkweg Ooigem - tel. 0491/ Lambrecht Mieke Eekhoutstraat Ooigem tel. 056/ Moerman Sabine (Felies kinderopvang Femma) Kastanjestraat Wielsbeke tel. 056/ t Pimpeloentje Sint-Bavostraat Sint-Baafs-Vijve tel.0479/ Reilhof Carine A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Stampertje Molenstraat 201A 8710 Wielsbeke tel. 0470/ Tremerie Wendy (Felies kinderopvang Femma) Heirweg Wielsbeke tel. 0478/ Van Haesebroeck Nancy (Felies kinderopvang Femma) Guido Gezellestraat 25a 8710 Ooigem tel. 056/ t Vlinderke Bavikhoofsestraat Ooigem tel. 056/ Waelkens Adelheid (Felies kinderopvang Femma) Wilgenlaan Ooigem tel. 056/ (enkel buitenschoolse opvang) Kinderparadijs - Raes Vicky (Felies kinderopvang Femma) - Hooiestraat Sint-Baafs-Vijve - 056/ / Robberecht Etienne Bouckaert Marleen Rijksweg Wielsbeke GSM: 0478/ (Bouckaert Marleen) Sillis C. Leopold III-laan Ooigem GSM: 0475/ Solidariteit voor het Gezin, afdeling Kortrijk Stasegemstraat Kortrijk Tel.: 056/ Website: Vandemaele Martine Kerkstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ Vanmeenen Wim Moerdijkstraat Sint-Baafs-Vijve Tel.: 056/ GSM: 0475/ Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen, afdeling Harelbeke Kleine Waregemstraat Harelbeke Tel.: 056/ Website: Demarez Valerine Grote Molstenstraat Wielsbeke (Ooigem) GSM : 0479/ gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 9

6 politie welzijnmidow politie MIDOW welzijn Hulp aan bejaarden Vanaf 1 april 2015 kunt u niet meer terecht bij de dienst burgerzaken voor aanvragen bij de FOD sociale zekerheid inzake HAB (hulp aan bejaarden ouder dan 65), IVT (inkomensvervangende en integratie tegemoetkomingen) en parkeerkaarten. Deze dienstverlening zal vanaf 1 april 2015 worden verschaft door het OCMW. U dient zich dan ook vanaf 1 april 2015 aan te bieden bij de balie van het OCMW voor uw aanvragen bij de FOD sociale zekerheid. Indien u nog bijkomende informatie wenst, kan u altijd terecht bij Tine Detavernier: of Dominique Steelant: tel Prijs drinkwater blijft ongewijzigd in 2015 In 2015 houdt De Watergroep haar tarieven voor de levering van drinkwater ongewijzigd. Voor de klanten in West-Vlaanderen betekent dit dat de vaste vergoeding voor standaard verbruik behouden blijft op 53,19 euro per wooneenheid. Het tarief voor drinkwater voor standaard verbruik bedraagt nog steeds 2,15 euro per kubieke meter. De Watergroep blijft investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en distributie, met inzet van de meest recentetechnologie. Rode Kruis - Bloedinzameling mei 2015: > dinsdag 5 mei, OC Leieland, Ooigem > vrijdag 15 mei, Cultuurcentrum, Wielsbeke telkens van 18u-20u30 Overdag naar de NOAH, s avonds terug naar huis. Het nieuwe aanbod van Familiehulp: overdag naar een kleinschalig dagcentrum van Familiehulp, s avonds weer thuis in je vertrouwde omgeving. Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Toch kan je niet ontkennen dat op een bepaald ogenblik extra professionele zorg aangewezen is. Je kan thuis een verzorgende, een poetshulp of een oppasser van Familiehulp inschakelen, maar sinds kort is er ook een nieuwe vorm van ondersteuning. Met haar kleinschalige dagverzorgingshuizen (NOAH) richt Familiehulp zich tot ouderen die de drempel naar een woonzorgcentrum nog te groot vinden, maar wel in kleine groep de dag willen doorbrengen. NOAH is er voor mensen die nog over een zekere zelfredzaamheid beschikken, maar overdag toch liever niet alleen zijn. Eigen aan deze vorm van dagopvang is de kleinschaligheid. Het dagverzorgingshuis biedt vooral een sfeer van rust en gezelligheid. De bedoeling is om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen, maar met het dagverzorgingscentrum de eenzaamheid te doorbreken en/of de taak van de mantelzorger ter verlichten. Overdag naar de NOAH, s avonds terug naar huis. NOAH Familiehulp gaf de naam NOAH aan haar dagverzorgingshuizen. NOAH staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht, Huiselijkheid. Je kan er in een kleine groep van een 10 tal personen genieten van elkaars gezelschap. Je kan er terecht voor de nodige persoonsverzorging (een douche/bad, nagelverzorging, haarverzorging, handmassage ), samen koken met de verzorgende van Familiehulp, samen de krant lezen Verzorgenden van Familiehulp staan in voor de dagelijkse werking. Je kan er kiezen uit een ruim assortiment aan activiteiten (gezelschapsspel, film, een cake bakken ). Of gewoon ook heerlijk niets doen en genieten. AL UW VRIJE TIJD VERDWIJNT IN HET SCHOONMAKEN VAN UW WONING EN IN HET STRIJKEN VAN UW WAS? PWA-PLUS DIENSTENCHEQUES WIELSBEKE KOMT U TE HULP! Wat kost het? Als cliënt van NOAH betaal je een bijdrage van 3,5 euro per uur voor het verblijf (middagmaal en 1 drankje bij het middagmaal inbegrepen). De mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst. STRIJKATELIER POETSDIENST Breng uw propere en droge was naar het PWA-plus strijkatelier. Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met veel plezier uw was. Elke werkdag doorlopend open van 7.30u. tot 18.00u. U wenst hulp in het huishouden? VZW PWA-plus Wielsbeke is een dynamisch bedrijf. Onze werkneemsters staan in voor het onderhoud van uw woning. MOLENSTRAAT WIELSBEKE Meer informatie? Noah Wielsbeke Oostrozebeeksestraat 123, 8710 Ooigem (Wielsbeke) Tel. 051/ , Familiehulp dankt ocmw Wielsbeke voor de fijne samenwerking 10 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 11

7 politie welzijnmidow ondernemen Opleiding gebruik AED toestellen Wat is een AED? Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Van 25 april tot 30 mei 2015 Vorig jaar heeft het gemeentebestuur 7 AED toestellen aangekocht en geïnstalleerd. C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K U vindt ze op de volgende locaties: OC Wielsbeke: aan de inkom sportcentrum Hernieuwenburg: aan de inkom voetbal Hernieuwenburg: aan de nieuwe kantine OCMW-dienstencentrum: aan de inkom cafetaria openluchtcentrum t Kraaienhof: aan de kleedkamers sporthal de Vlaschaard: in de inkomhal van de sporthal OC Leieland: buiten aan de nooddeur van de sporthal Wat houdt een opleiding gebruik van een AED toestel in? Het gemeentebestuur geeft u i.s.m. Rode Kruis-Vlaanderen afdeling Wielsbeke de mogelijkheid om een AED-opleiding te volgen. Zo verwerft u de vaardigheden én het vertrouwen om in te grijpen bij een hartstilstand. In de AED-opleiding leren cursisten: hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen hoe ze anderen moeten waarschuwen hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in afwachting van de AED hoe ze de AED kunnen herkennen hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot het hulpteam arriveert Wanneer en waar vinden deze opleidingen plaats? Dinsdag 24 maart van 18u30 tot 21u30 Zaterdag 28 maart van 09u00 tot 12u00 Zaterdag 28 maart van 13u30 tot 16u30 De opleidingen gaan door in het Rode Kruis-lokaal te Wielsbeke, gelegen naast de gemeentelijke loods, Rijksweg 308, 8710 Wielsbeke Kostprijs? 10,00 (inclusief pocket-mask en instructieboekje), ter plaatse te betalen. Er worden maximaal 16 cursisten toegelaten om iedereen de kans te geven om te oefenen met de oefentoestellen. Dus wacht niet om het inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan: DIENST VRIJE TIJD Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke 056/ INSCHRIJVINGSFORMULIER - OPLEIDING GEBRUIK AED TOESTELLEN Dit formulier ten laatste tegen 17/03/2015 terugbezorgen aan de Dienst Vrije Tijd, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Opgepast het aantal plaatsen voor deze opleiding is beperkt (max. 16). NAAM:... ADRES:... GEMEENTE:... TELEFOON / GSM: RIJKSREGISTERNUMMER:... VERENIGING (EVENTUEEL):... Ik wens in te schrijven voor de opleiding AED toestellen op (keuze aankruisen aub): o Dinsdag 24 maart van 18u30 tot 21u30 Rode Kruis lokaal Wielsbeke o Zaterdag 28 maart van 9u00 tot 12u00 Rode Kruis lokaal Wielsbeke o Zaterdag 28 maart van 13u30 tot 16u30 Rode Kruis lokaal Wielsbeke en bevestig hierbij 10,00 ter plaatse te betalen. Datum: / / gemeentelijke infokrant MAART - APRIL Handtekening:... Het gemeentebestuur heeft beslist terug haar medewerking te verlenen aan de organisatie van de actie Met belgerinkel naar de Winkel EDITIE 2015 De actie -die reeds voor de 9 de maal georganiseerd wordt-, is een samenwerking tussen UNIZO, Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en het gemeentebestuur. Jaarlijks nemen meer dan handelaars aan de campagne deel. De Wielsbeekse handelaars, die kosteloos kunnen deelnemen, kunnen zich nu reeds inschrijven via Nadien ontvangen ze via het gemeentebestuur/unizo vanaf april het campagnemateriaal (affiches, spaarkaarten en stickers). Klanten die met de fiets of te voet winkelen bij deelnemende winkeliers, worden beloond met een Belgerinkel-sticker met een unieke code, die kan geregistreerd worden. Klanten die niet over internet beschikken, kunnen deelnemen door stickers op een spaarkaart te kleven en deze deponeren in een box, die zal te vinden zijn in het gemeentehuis, bibliotheek Zo zal iedereen kans maken om een mooie prijs te winnen, waaronder ook de unieke Belgerinkel-fiets! Wij hopen dat de actie terug een succesverhaal wordt! Vandaar nu reeds deze aankondiging, in afwachting van het opstarten van de campagne.

8 milieu milieu Groenafval: ophaling aan huis op vrijdag 24 april 2015 Zwerfvuilactie 2015 Wat kan worden meegegeven met de ophaling: SNOEIHOUT (PARTICULIERE HUISHOUDENS): Aanbieden in bundels, samengebonden met natuurlijk touw: > Max. lengte: 1 meter > Max. dikte van de takken: 10 cm KLEIN TUINAFVAL: Aanbieden in composteerbare zakken. > Te koop in het gemeentehuis > Per rol: 10 stuks voor 5 > Per stuk: 0,50 Men mag de avond voordien (23 april) het groenafval buiten leggen. Alle klachten dienen gemeld te worden op maandag na de ophaling. Contactpersoon: Magali Penninck, Milieuambtenaar Wielsbeke (056/ , Op zaterdag 28 maart 2015 slaan we met z n allen de handen in elkaar om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Graag nodigen wij alle verenigingen en gezinnen uit ons te helpen om Wielsbeke proper te maken en te houden. Om 9 uur wordt verzamelen geblazen op het gemeenteplein in Wielsbeke. Vanaf uur biedt het gemeentebestuur een hapje en een drankje aan. We rekenen op een talrijke opkomst! Wilt u ook uw steentje bijdragen? Schrijf u dan in via de milieudienst; dit kan telefonisch op het nummer of per mail Earth Hour 2015 zaterdag 28 maart 2015 Voor de 7 de maal in België organiseert WWF Earth Hour, waarbij iedereen wordt opgeroepen om gedurende een uurtje alle verlichting te doven door op 28 maart van 20.30u tot 21.30u de verlichting te doven. Samen kunnen we wel degelijk het verschil maken in de strijd tegen de klimaatverandering! Ook ons gemeentebestuur neemt deel door de monument- en klemtoonverlichting van Wielsbeke en haar deelgemeenten te doven. En dit in de periode van vrijdag 27 maart tot en met zondag 29 maart Oproep aan alle inwoners! Verzamel met z n allen oude elektro, maak van Wielsbeke de beste recycleergemeente van het land en win een reuze-ontbijtpicknick. 28 MAART 2015 in de voormiddag! ZWERFVUILACTIE 2015 Start: 28 maart 2015 om 9u Waar: Gemeentehuis Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke Aansluitend: Hapje en drankje aangeboden door het gemeentebestuur. Maak kans op een weekendje weg voor 2 personen! Kleine attentie voor alle deelnemers! Actie van 20 tot 28 maart: kijk op 14 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 15

9 jeugd jeugd Tieners in actie: juli Ook deze zomer slaan de jeugd-, sport- en cultuurdienst opnieuw de handen in elkaar voor een nieuwe editie van TIENERS IN ACTIE! Van 13 t.e.m. 17 juli staan we weer paraat om de Wielsbeekse tieners (12-16 jaar) een week vol coole activiteiten aan te bieden: coole workshops, paintball, ski-initiatie, windsurfen, daguitstap Bellewaerde Tieners in actie zorgt voor net dat ietsje meer, zodat je zomervakantie onvergetelijk wordt! Deelnemen aan Tieners in Actie kost 120,00. Alle toegangsprijzen, vervoer en verzekering zijn hierbij inbegrepen. Iedereen zorgt zelf voor een lunchpakket en voldoende drankjes. Chiro Kris-Kras Hou dus zeker de datum vrij, meer info volgt binnenkort. Hopelijk tot snel! We zijn er ondertussen helemaal terug ingevlogen met het verdere verloop van ons chirojaar. Er staan natuurlijk ook weer heel wat activiteiten op het programma. Naar jaarlijkse traditie vindt onze fruitjesverkoop terug plaats. De opbrengst hiervan gebruiken we om in juli op kamp te gaan. Er is keuze tussen appels & appelsienen. Voor 1 kilo betaal je maar 2.50! Op zaterdag 14 maart gaan we langs in Wielsbeke, de week daarna, op zaterdag 21 maart, trekken we richting Ooigem. Op vrijdag 27 maart ontpopt ons heem tot een heuse feestzaal. We organiseren namelijk opnieuw de Croque-à-oké! Heb je zin om je eens volledig te laten gaan met de karaoke of heb je eerder zin in onze overheerlijke croque-monsieurs? Dan ben je bij ons zeker aan het juiste adres! Dit alles wordt ook nog eens gecombineerd met een cocktailbar, nu heb je zeker geen reden meer om niet te komen! Kaarten zijn verkrijgbaar bij de aspi s en de leiding. Op zondag 19 april organiseren we ook terug ons eetfestijn, meer info volgt nog. Maar schrijf zeker deze datum in jullie agenda! Vele groetjes Melissa Elène Fien Ellen Mauranne Febe Marie Delphine Justine Marie Erin Tine Lene Louise Janne Justine Eline Chiro Kris-Kras We zijn er ondertussen helemaal terug ingevlogen met het verdere verloop van ons chirojaar. Er staan natuurlijk ook weer heel wat activiteiten op het programma. Naar jaarlijkse traditie vindt onze fruitjesverkoop terug plaats. De opbrengst hiervan gebruiken we om in juli op kamp te gaan. Er is keuze tussen appels & appelsienen. Voor 1 kilo betaal je maar 2,50! Op zaterdag 14 maart gaan we langs in Wielsbeke, de week daarna, op zaterdag 21 maart, trekken we richting Ooigem. Op vrijdag 27 maart ontpopt ons heem tot een heuse feestzaal. We organiseren namelijk opnieuw de Croque-à-oké! Heb je zin om je eens volledig te laten gaan met de karaoke of heb je eerder zin in onze overheerlijke croquemonsieurs? Dan ben je bij ons zeker aan het juiste adres! Dit alles wordt ook nog eens gecombineerd met een cocktailbar, nu heb je zeker geen reden meer om niet te komen! Kaarten zijn verkrijgbaar bij de aspi s en de leiding. Op zondag 19 april organiseren we ook terug ons eetfestijn, meer info volgt nog. Maar schrijf zeker deze datum in jullie agenda! Vele groetjes Melissa Elène Fien Ellen Mauranne Febe Marie Delphine Justine Marie Erin Tine Lene Louise Janne Justine Eline Chiro Elckerlyc: Moederdagontbijten Zondag 10 mei is het weer zover; dan slaat chiro Elckerlyc opnieuw de handen in elkaar om de mama s van regio Wielsbeke eens in de bloemetjes te zetten. Dit doen wij naar jaarlijkse gewoonte met moederdagontbijten! Nog geen idee voor Moederdag? Wees er dan snel bij en contacteer onze chiro of check onze facebookpagina: Waarom draagt een mens maskers Is er zoveel bedrog en haat Wordt er zoveel achter de rug geroddeld Waarom komt dit alles voor Als iedereen naar liefde streeft Wouter Vandeginste VRIJDAG 24/04: OUD-LEIDINGSBEDANKING ZATERDAG 25/04: MELCKERLYC Chiro Elckerlyc wordt helemaal omgetoverd naar Melckerlyc. Ben jij benieuwd wat dit te betekenen heeft? Kom dan zeker een kijkje nemen. Er valt heel wat te beleven voor jong en De Biekorf SVB, start om 14u. ZONDAG 26/04: REUZE BARBEKOE Reuze BBQ voor 12 pp (en 10 voor kinderen - 12 jaar). Inclusief 1 consumptie. Iedereen De Biekorf SBV, start om 11u30. Kaarten te verkrijgen: via of via sms bij Emmelie Boutens ( ) Check ook een onze facebookpagina! 16 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 17

10 jeugd Speelpleinwerking t RAVOTTERKE LOCATIE? t Ravotterke, domein Hernieuwenburg Adres: Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke VOOR WIE? De speelpleinwerking organiseert activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is op het speelplein (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. OPENINGSDAGEN 2015 telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Paasvakantie Van dinsdag 7 april t.e.m. vrijdag 10 april van maandag 13 april t.e.m. vrijdag 17 april t Ravotterke is gesloten op paasmaandag 6 april Zomervakantie Van woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 3 juli Van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli Van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli van maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 24 juli Van maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus Van maandag 17 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus Van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus Op maandag 31 augustus t Ravotterke is gesloten op dinsdag 21 juli en vanaf maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 7 augustus Herfstvakantie Van maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november Gezocht: m/v met speeltalent Speelpleinwerking t Ravotterke is op zoek naar versterking voor de monitorenploeg. Word je min. 16 jaar in 2015? Ben je enthousiast, speels en creatief? Zijn je vakanties nog niet volgeboekt en ben je op zoek naar een fijne bezigheid waarmee je ook nog een centje kan bijverdienen? Heb je zin om de Wielsbeekse kinderen een geweldige vakantie te laten beleven? Dan is monitor zijn op het speelplein misschien wel iets voor jou! Ervaring met kinderen is mooi meegenomen, maar is niet noodzakelijk! Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst! TARIEVEN Voormiddag (7u 12u): 2,00 Voormiddag met warme maaltijd (7u 13u): 4,50 Namiddag (12u30 18u): 2,00 incl. vieruurtje Volledige dag (7u 18u): 6,50 incl. warme maaltijd en vieruurtje Inschrijvingsgeld: 4,00 per kalenderjaar Bijkomend tarief bij laattijdig afhalen: 3,00 per kind per begonnen kwartier. Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. EEN DAGJE OP HET SPEELPLEIN: Voormiddag 7u-9u: inschrijvingen + opvang (in de Sporthal) 9u-11u30: activiteiten onder begeleiding van opvangmoeders 11u30-12u: afhalen kinderen die niet blijven eten (in Vogelsang, waar de warmeters hun middagmaal nuttigen) Namiddag 12u30-13u40: inschrijvingen + opvang (in t Ravotterke) 13u45-17u: activiteiten onder begeleiding van enthousiaste monitoren (pauze rond 15u30) 17u-18u: opvang in t Ravotterke Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ Tijdens de krokusvakantie en kerstvakantie is Speelpleinwerking t Ravotterke gesloten. Daarom is kleuteropvang t Kapoentje (normaalgezien enkel voor kleuters) tijdens deze vakanties uitzonderlijk open voor alle kinderen tot 12 jaar. Roefel 2015 Op zaterdag 27 juni 2015 gaat opnieuw de Roefeldag door in Wielsbeke. Op deze dag krijgen de kinderen van 6 tot 12 jaar uit de gemeente de kans om een kijkje te nemen bij de plaatselijke handelaars of kennis te maken met een aantal interessante hobby s. Eindelijk komen de kinderen het antwoord te weten op vragen als: hoe zou de garagist papa s auto herstellen, maken ze in de bank het geld zelf... Om deze Roefeldag opnieuw goed te kunnen laten verlopen zijn we nog op zoek naar: - Leuke beroepen of hobby s: misschien wil je zelf een aantal groepjes kinderen laten kennismaken met jouw beroep of hobby? - Medewerkers voor het vervoer naar de verschillende handelaars en hobbyisten Dus Heb je een eigen bedrijf, ben je lid van een vereniging, of heeft je buurman een niet-alledaagse hobby? Laat het ons weten! Gemeentelijke kleuteropvang t KAPOENTJE WAAR? Lokaal naschoolse opvang Vrije Basisschool Sint-Baafs-Vijve W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve. VOOR WIE? De gemeentelijke kleuteropvang t Kapoentje is er voor kleuters vanaf 2,5 (schoolgaand én pampervrij) tot 6 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is in de kleuteropvang (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. Belangrijk: Gelieve uw kind dagelijks vóór 9u in te schrijven indien uw kind s middags blijft eten (warm middagmaal). OPENINGSDAGEN 2015 Telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Paasvakantie Van dinsdag 7 april t.e.m. vrijdag 10 april van maandag 13 april t.e.m. vrijdag 17 april t Ravotterke is gesloten op paasmaandag 6 april Zomervakantie Van woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 3 juli Van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli Van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli van maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 24 juli Van maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus Van maandag 17 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus Van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus Op maandag 31 augustus t Ravotterke is gesloten op dinsdag 21 juli en vanaf maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 7 augustus U vindt de jeugddienst in t Speelhuisje Baron v/d Bruggenlaan 15 (Wielsbeke) T. 056/ Herfstvakantie Van maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november INSCHRIJVINGSSTROOK T RAVOTTERKE / T KAPOENTJE Gegevens deelnemer: Naam kind: jeugd Kerstvakantie Van maandag 21 december t.e.m. donderdag 24 december van maandag 28 december 2014 t.e.m. donderdag 31 december Op 24 en 31 december sluit t Kapoentje om 14u. t Kapoentje is gesloten op 25 december en 1 januari TARIEVEN 2 e kind Volle dag 9,00 7,00 7u - 18u (Incl. koek, middagmaal, vieruurtje en drankjes) Halve dag: voormiddag 4,50 3,50 7u - 12u (Incl. drankje en koek) Halve dag: voormiddag met middagmaal 7,00 6,00 7u 13u (Incl. drankje, koek en middagmaal) Halve dag: namiddag 4,50 3,50 13u 18u (Incl. drank en vieruurtje) Afhaling later dan 18u.: 2,50 per kind, per begonnen kwartier Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ Kleef hier een klevertje van de mutualiteit (van het kind) Geboortedatum kind: / / Rijksregisternummer kind:.. - _. Domicilie-adres kind: Postcode & plaats: Naam ouder 1 + telefoonnummer: Naam ouder 2 + telefoonnummer: Gegevens ouder facturatie Naam: Adres: Rijksregisternummer ouder facturatie:.. - _. adres: Medische gegevens Huisdokter: Tel. huisdokter: Medische informatie: Je vindt de jeugddienst in t Speelhuisje, Baron v/d Bruggenlaan 15, Wielsbeke (eerste verdieping). De jeugddienst is ook bereikbaar op 056/ of via Wil je meer weten? Of heb je zin om mee te werken, neem dan zeker contact op met de werkgroep Roefel of 056/ ) Opmerkingen Handtekening ouder(s) + datum 18 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL Door het ondertekenen van deze fiche neemt u kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van uw kinderen kan worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat dit beeld- MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 19 materiaal op websites of in publicaties van de jeugddienst of aanverwante niet-commerciële organisaties wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de jeugddienst. Wenst u dit niet, kruis dan volgend bolletje aan:

11 ondernemen OCMW ondernemen OCMW Kort genoteerd uit de OCMW-raad ZITTING VAN 10 DECEMBER 2014 NOTULEN Verslag vorige vergadering oktober 2014 SECRETARIAAT 2. Afsprakennota MAT: goedkeuring WOONZORGCENTRUM 3. Jaarverslag Probis Partnerplan: kennisgeving SOCIAAL HUIS 4. Samenwerkingsovereenkomst vorming Art MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 5. Overeenkomst tot toegang tot elektronische databanken met VDAB: goedkeuring KEUKEN 6. Overeenkomst Sodexo: evaluatie FINANCIËN 7. Budgetwijziging 2014: goedkeuring 8. Wijzigingen strategisch meerjarenplan: goedkeuring 9. Budget 2015: goedkeuring PERSONEEL Algemeen 10. Aanpassingen reglement jobstudenten: goedkeuring ZITTING VAN 28 JANUARI 2015 NOTULEN Verslag vorige vergadering 1. Zitting 10 december 2014 SECRETARIAAT 2. Akte-name handgift en goedkeuring lastgeving 3. Akte-name handgift en goedkeuring lastgeving FINANCIËN 4. Strategisch meerjarenplan OCMW: aanpassing naar aanleiding van aanbevelingen van de toezichthoudende overheid: vaststelling 5. Interne kredietaanpassing 2015/1 naar aanleiding aanbevelingen toezichthoudende overheid: vaststelling Alle verslagen kunt u steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website ( tabblad: OCMW Wielsbeke > dagorde en verslagen OCMW Raad. Info-hulplijn Heb je vragen over het ziektebeeld, wens je informatie over omgaan met personen met dementie, heb je behoefte aan een babbel? Consultatiemomenten Dementie Elke derde dinsdagavond van de maand ontvangen Hein Vanhuyse of Jolien Vandersteene, beiden referentiepersonen dementie, u in het gemeentehuis (1ste verdieping) tussen 17u en 19u. Vanuit hun opleiding en expertise bieden zij u een luisterend oor en geven zij u de nodige raad. INTERACTIEVE PRESENTATIE: Rond punt verbinding als het vierkant draait? Door Frederik Imbo Jij houdt nooit rekening met mij! En wanneer ga jij nu eindelijk doen wat ik vraag? Jij begrijpt mij gewoon niet. Op dinsdag 17 februari, dinsdag 17 maart, dinsdag 21 april Vooraf verwittigen is praktisch, doch niet noodzakelijk Praatcafé dementie de Zonnebloem nodigt uit 7 april CM regiokantoor Tielt Vergeet me niet Een ontroerende film over dementie met nabespreking onder leiding van Hein Vanhuyse, Provinciaal Voorzitter Alzheimer Liga. Het Praatcafé opent zijn deuren om 19u30. Gratis en zonder inschrijven. Als je een conflict hebt, kunnen de gemoederen hoog oplopen... Hoe vaak sluipen verwijten, oordelen en eisen in goedbedoelde communicatie als er spanning is? Hoe vaak vergeet je te luisteren naar wat de ander nodig heeft? En vooral: hoe vaak zorgen die zaken niet voor conflicten en botsingen, terwijl beide partijen ze meestal veel liever kwijt dan rijk zijn? In de interactieve presentatie Rond punt krijgt u inzichten en tips om vlotter met elkaar te communiceren als het vierkant draait. Je maakt kennis met verbindende communicatie dankzij een model dat je kan helpen om op een respectvolle manier te uiten wat je dwars zit. Als je openstaat voor wat er in de ander leeft, dan vergroot je de kans dat er opnieuw écht contact en vertrouwen ontstaat. Gastspreker Frederik Imbo volgde een theateropleiding aan het Conservatorium van Gent en genoot diverse opleidingen rond counseling en communicatie. Naast zijn acteer- en presentatiewerk op tv, heeft hij 10 jaar ervaring in het stimuleren en begeleiden van mensen. Door workshops en trainingen te geven, is de bedrijfswereld voor hem geen onbekend terrein. Wanneer Donderdag 23 april 2015 van 19u30-21u Locatie Cafetaria Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek, Hernieuwenstraat 15 te Wielsbeke Kostprijs 2 Inschrijvingen Vooraf inschrijven is noodzakelijk op het adres of 056/ voor 10 april gemeentelijke infokrant MAART - APRIL

12 ondernemen OCMW ondernemen OCMW Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/ Yoga Wil je op een zachte, ongedwongen manier je lichaam en geest lenig en fit houden? Zoek je rust en ontspanning om de mentale stress in onze huidige maatschappij te doorbreken? Dan zal jij je zeker kunnen vinden in deze cursus yoga. De cursus gaat telkens door van 19.15u. tot 20.15u. in de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek. De deelnameprijs bedraagt 4,00/les. De lessen zijn bedoeld voor alle volwassenen en vereisen geen enkele voorkennis. Zorg voor gemakkelijke, loszittende kledij en breng een matje, badhanddoek of dekentje en een glimlach mee. DATA , 10, 17, 24 en 31 maart 21 en 28 april 5, 12, 19 en 26 mei 2, 9, 16, 23 en 30 juni 15, 22 en 29 september 6, 13, 20 en 27 oktober Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/ Cursus Senioren leren kinderen manillen Elke maand leren senioren kinderen kaarten. Een actieve en leerrijke namiddag voor jong en oud. Senioren die zich geroepen voelen om de kinderen de kunst van het manillen aan te leren of die zelf willen leren kaarten kunnen zich steeds aanmelden bij Annick Willems, centrumleider: 056/ RESTERENDE DATA 1 STE SEMESTER 2015 Woensdag 11 maart 2015 Woensdag 01 april 2015 Woensdag 06 mei 2015 Woensdag 03 juni 2015 Kaartclub De Vrije Manillers RESTERENDE KAARTDATA 2015 Gelieve in te schrijven aan de balie van het Sociaal Huis of op het nummer 056/ Vinkenzettingen Zaterdag 9 mei en 30 mei 2015 om 9 uur Dinsdag 17 maart Dinsdag 21 april Dinsdag 19 mei Dinsdag 16 juni Dinsdag 7 juli Dinsdag 18 augustus Dinsdag 15 september Dinsdag 20 oktober Dinsdag 3 november Maandag 16 november - klaaskoekenkaarting Dinsdag 8 december Inleg: 1,50 Vooruit Gratis: Prijzen: per 2-tal. Aftrek bloemen: 0,75 Prachtige natuurprijzen ter waarde van 150. Grote prijs : Ter Lembeek Inschrijving tot 8U30 In samenwerking met de vinkenmaatschappij Klein maar moedig Wielsbeke. Petanqueclub ter lembeek Iedereen is van harte welkom om op maandagnamiddag van 14 uur tot 17 uur te petanquen. Telkens wordt 0,50 uitgelegd en het nieuwe petanqueseizoen wordt afgesloten met een feestmaaltijd. Clarisse, een mooie kleurlinge Clarisse, een mooie vrouw Haar mooie zwarte huid Van die felle ogen Die dwars door je kijken Haar stille stem Haar sensuele lippen Als ze je kussen Je doen trillen en beven Je weer doen leven Als haar gespierde armen Je innig omarmen Je gebroken hart verwarmen Als je in haar schoot ligt Dat zalig gevoel van genegenheid Van intense blijheid Naar haar mogen kijken Naar zoveel schoonheid Clarisse, mooie zwarte vrouw Ik die, zonder het te zeggen Enorm veel van je hou. B.V.O. Zee Onstuitbaar, blind, zo gaat de zee haar eigen gang, in haar afgrondelijke stem de monotone klacht van iemand die is gedoemd tot eeuwig komen, gaan, in de zee zie ik mezelf, mijn leven, mijn bestaan. Dit onverbrekelijke spel van grillige golven, telkens weer gevolgd door nieuwe golven en bedolven, zeg mij, waarheen die grillige golven gaan, zoals ik, weer naar de bron vanwaar ik kwam. Dit rijzen en dit dalen, in een wisselend getij, golven schuivend zoals mijn leven onstuitbaar voorbij, zeg mij, voor wát die schokkende golven bestaan, die zoals ik gedwongen zijn tot komen en gaan. Roland Debucquoy 22 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 23

13 ondernemen OCMW ondernemen OCMW Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/ Danscursussen voor senioren 1. Danscursussen voor beginners: basispassen van 9u. tot 10u. 2. Danscursussen voor gevorderden: vervolmaking van 10u. tot 11u. We leren u de quickstep, tango, Engelse en Weense wals alsook de cha cha cha, rumba, samba en jive op hedendaagse muziek. Naast deze ballroom en Latijns-Amerikaanse dansen komen in deze cursussen ook lijn-, disco- en gemeenschapsdansen aan bod. RESTERENDE DATA 1 STE SEMESTER 6, 13, 20 en 27 maart 3, 10, 17 en 24 april 8, 22 en 29 mei 5, 12 en 19 juni DATA 2 DE SEMESTER 4, 11, 18 en 25 september 2, 9, 16, 23 en 30 oktober 6, 13 en 18 november Telkens wordt 1 uitgelegd en het jaar wordt afgesloten met een optreden op vrijdag 20 november Stoelengym - Voorjaar 2015 Het lokaal dienstencentrum organiseert stoelengym. Met stoelen worden oefeningen gedaan ter bevordering van de spiergroepen en algemene fitheid. Deze oefeningen zijn ook geschikt voor minder mobiele senioren. De stoelengym gaat telkens door van 10u00 tot 10u45 in de living van de serviceflats Den Dries. De kostprijs voor een 15-beurten sportelkaart is 15 euro. Met deze kaart kan u aan alle sportelactiviteiten deelnemen. Vooraf dient u over geen sportelkaart te beschikken. Ze is verkrijgbaar bij de lesgever als u de eerste maal komt. RESTERENDE DATA VOORJAAR , 13, 20 en 27 maart 3 en 24 april 8, 15, 22 en 29 mei 5, 12, 19 en 26 juni Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/ INFORMATIENAMIDDAGEN Woensdag 18 maart 2015 om 14 uur VROLIJK GEZOND Hilde Demurie, voedingsgeneeskundige en auteur van 100 x groente, Vrolijk gezond, 12 maanden groente, Natuurlijk zoet en Vrolijk gezind, is iemand die gedreven is, de mensen observeert, analyseert en adviseert In haar lange zoektocht naar de gezonde formule om vrolijk en gezond te zijn, heeft zij zich dikwijls de volgende vragen gesteld: Waarom zijn sommige mensen nooit ziek en andere wel? Waarom zijn sommige mensen depressief en andere niet? Waarom zijn sommige mensen zo levenslustig en andere niet? Waarom hebben sommige mensen verslavingen en andere niet? Waarom hebben sommige mensen overgewicht en andere niet? Waarom zijn sommige kinderen zo hyperactief en andere niet? Waarom? De conclusie is dat VOEDING lichaam en geest geneest! VOEDING is: NIET ALLEEN fysiek, puur voedsel zoals groenten, fruit, vlees, gevogelte, vis, eieren, water, noten, zaden MAAR OOK mentaal voedsel zoals positieve ingesteldheid, leren loslaten, meer lachen, liefde en respect in je leven, genieten van de buitenlucht Wil je stralend en vitaal voor de dag komen? Niet meer gebukt gaan onder allerlei kwalen en ongemakken? Hilde legt je uit hoe je door de juiste keuze en combinatie, voeding in jouw voordeel laat werken. Verder leert ze jou de signalen van je lichaam herkennen en jezelf preventief bijsturen, welke rol emotionele verslavingen spelen en vooral hoe je de oorzaak van je ziektekwaal kan aanpakken in plaats van de symptomen te onderdrukken. Vrolijk gezond door het leven gaan, begint bij weten. Na deze voordracht bezit je een degelijke basis om de eerste stapjes te zetten naar meer levenskwaliteit. Woensdag 22 april 2015 om 14 uur KENNISMAKING MET REIKI Mevrouw Katrien Decocker verstrekt ons informatie over Reiki. Reiki is de vertaling voor universele levensenergie en werd in Japan opnieuw ontdekt door Sensei Mikao Usui rond Deze energie stroomt door alles wat leeft. Reiki wordt door de gever gekanaliseerd en via handoplegging doorgegeven aan jezelf of iemand anders. Het brengt lichaam en geest in evenwicht en werkt op alle niveaus. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het bevordert genezing, versterkt uw immuniteitssysteem en heft blokkades op. Reiki is ook een zeer diepe vorm van ontspanning, geeft innerlijke rust en brengt je vooral in contact met je innerlijke zelf. Het werkt ondersteunend in elk genezingsproces, vermindert spanningen, angsten, depressie Reiki werkt vooral op dieperliggende oorzaken, de energie stroomt automatisch naar die plaatsen waar ze het meest nodig is. Tenslotte willen we nog meegeven dat iedereen Reiki kan leren. Wenst u kennis te maken met Reiki, dan verwachten we u op deze informatienamiddag. Om praktische redenen vragen wij u om vooraf in te schrijven op het nummer 056/ Deze informatienamiddagen zijn gratis en iedereen is van harte welkom! 24 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 25

14 sport & ontspanning sport & ontspanning Wielsbeke rijdt Na 2 jaar Le Cateau bezocht te hebben met de motor gaan we dit jaar eens andere oorden opzoeken. Wij voorzien een rit van ongeveer 300 km langs rustige wegen.de rit gaat door op zaterdag 20 juni Voor de veiligheid worden er zoals de vorige jaren maximum 40 motos toegelaten. De deelnameprijs bedraagt 45 per persoon en daarvoor krijgen jullie een ontbijt, enkele drankjes tijdens de stops, een middagmaal en s avonds een lekkere braadworst. We komen samen vanaf 7u30 in t Glazen Dak langs de rijksweg om te vertrekken stipt om 8u30. Wie mee wil rijden kan zich vanaf nu inschrijven door het bedrag van 45 te storten op reknr: BE op naam van motoclub Saaie Bende. Vermeld uw naam en met hoeveel personen u meerijdt. Indien mogelijk ook uw adres vermelden. Inschrijvingen worden aanvaard tot 1 juni Vlug inschrijven is dus de boodschap. Stefaan maelfait, Claude Van Den Berghe, Nick Mabbe en Bart Desmet. Blijf fit verblijf 2014 naar Agadir in Marokko. Ondanks de periode van 4 tot 11 december was het een mooie, warme, aangename en gezellige reis, zowel het hotel, het verblijf als de deelnemers vielen reuze mee, het kwik haalde op de middag vlot de 30, de groep bestond uit 26 personen, voor ons was het reeds de 11de maal dat we deelnamen aan het blijf fit verblijf en tot op heden kunnen wij geen enkel negatief commentaar geven, niet op de hotels, op de begeleiders alsook niet op het gezelschap, daarom kijken wij reeds vooruit naar de volgende reis in 2015, ons kan je zonder tegenslag reeds inschrijven om het even waar de reis naartoe gaat. Een speciaal woordje van dank aan de sportdienst, het gemeentebestuur en de begeleiders die ieder jaar voor een mooie bestemming en verblijf zorgen is hier zeker op zijn plaats!! Dank U wel. Groetjes Willy en Jenny. 26 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 27

15 sport & ontspanning sport & ontspanning Sport je fit - VOLWASSENEN PERIODE: MAART JUNI 2015 Maandag Fitheidsgym Maandag: 18.45u u., Oefeningen ter bevordering van de spiergroepen en algemene fitheid. sporthal De Vlaschaard, W.B. Cartonstraat 44A, 8710 Wielsbeke BBB Maandag: 20.00u u., Spierversterkende oefeningen op muziek voor borst, buik en billen. Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A, 8710 Wielsbeke Dinsdag Yoga opgepast nieuwe locatie en nieuwe uren Dinsdag: 19u15-20u15 Relaxatie en ademhalingsoefeningen. Cafetaria Ter Lembeek, Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke Opgepast: start na de krokusvakantie: vanaf 17/02/2015. Aquafitness Dinsdag: 19u00-20u00 Spierversterkende- en conditionele oefeningen in het water op muziek. Zwembad, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke Total body workout Woensdag: 20u30-21u30 Total Body Workout omvat zoals de naam al vermoed een workout voor heel het lichaam. Wij laten u zweten met spierversterkende- en conditionele oefeningen. Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A, 8710 Wielsbeke Zwemlessen - KINDEREN Snelcursus zomervakantie 1 juli 2015 t.e.m. 09 juli 2015 snelcursus zwemlessen Datum: Uren: Locatie: Kostprijs: 14 lessen: eerste les 01/07/2015, laatste les 09/07/2015 elke dag van: 8u30 9u15 en 15u30 16u15 zwembad Wielsbeke 60,00 (inwoners) - 75 (niet inwoners) INFO & INSCHRIJVINGEN ZWEMLESSEN: DIENST VRIJE TIJD Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke Tel.: 056/ West-Vlaamse seniorensportdag Donderdag 21 mei Ingelmunster Gratis busvervoer vanuit Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve/Ooigem. Keuze uit verschillende sporten zoals wandelen, fietsen, petanque, volksspelen... Geef ons alvast uw adres door, dan krijgt u later de folder thuis opgestuurd! NIEUW Woensdag Pump it up! Woensdag: 19u30-20u30 Tijdens de les worden verschillende spiergroepen getraind op muziek met behulp van gewichtjes. Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A, 8710 Wielsbeke Opgepast: start vanaf 04/03/2015. Donderdag Step aerobic Donderdag: 20u30-21u30 Er wordt een danscombinatie op de steps aangeleerd om de fysieke fitheid te bevorderen alsook spierversterkende oefeningen met de steps. Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A, 8710 Wielsbeke KOSTPRIJS 40,00 voor een 10-beurtenkaart 75,00 voor een 20-beurtenkaart 100,00 voor een 30-beurtenkaart De sport je fit beurtenkaarten zijn verkrijgbaar bij de lesgever. U vult een inschrijvingsformulier in met uw gegevens en u krijgt de sportkaart meteen mee, de factuur wordt achteraf opgestuurd. PERIODE Opgepast: de yoga start vanaf 24/02/2015 en pump it up! start vanaf 04/03/2015 Er is geen les tijdens de schoolvakanties: - krokusvakantie: van 16/02 tot 20/02/ paasvakantie: van 06/04 tot 17/04/2015 Minivoetbal zomercompetitie 2015 De competitie De zomercompetitie start op maandag 7/04/2015. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Leieland, De Vlaschaard en voor het eerst in sporthal De Mandelmeersen in Oostrozebeke. Wij spelen in een A-, B- en C-reeks. De reeksindeling wordt gemaakt aan de hand van de voorronde. Er worden maximaal 36 ploegen toegelaten. De verzekering is ten laste van de deelnemers, maar kan afgesloten worden via de organisatie ( 69,00 voor een gans jaar van 1/04/2015 t.e.m. 31/03/2016). Ploegen die deelnemen aan de zomercompetitie krijgen voorrang voor deelname aan de wintercompetitie DEELNAMEGELD Het inschrijvingsgeld bedraagt 125 (excl. 50 waarborg). Daarnaast betaalt u 6,50 vóór aanvang van de wedstrijd. KALENDERVERGADERING Noteer reeds de datum van de kalendervergadering in uw agenda: TREKKING ZOMERCOMPETITIE Donderdag 2/04/2015 om 20u00 Locatie: sporthal Leieland (aanwezigheid verplicht) INFO EN INSCHRIJVINGEN ZOMERCOMPETITIE: SPORTDIENST WIELSBEKE Hernieuwenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ INFO Sportdienst, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 29

16 cultuur Agendatip: Het Prethuis - De Quaghebeurs Eerder kon u in onze gemeente al kennismaken met Van kwoad nor erger en De latste kanse en ook met hun derde West- Vlaamse komedie De Quaghebeurs komt dit toneelgezelschap naar Wielsbeke. Blokkeer alvast de data van de voorstellingen in uw agenda: zaterdag 26 september om 20u of zondag 27 september om 15u. Inschrijvingen starten op de bloedinzameling van vrijdag 15 mei in Wielsbeke Cultuurcentrum, 18-20u30). André Demedtshuis André Demedtsmuseum Sint-Bavostraat 19, 8710 Sint-Baafs-Vijve 056/ Koffieconcert Veronika Iltchenko (piano) en Toon Fret (fluit) Die Welt von Gestern 1 maart 2015 om 17u00 in de Sint-Bavokerk cultuur Veronika Iltchenko trok de aandacht met haar vertolkingen van laatromantische werken van onder meer Mussorgsky en Rachmaninov, en 20ste-eeuwse werken van componisten als Debussy, Prokofiev, Ustvolskaya en Badadjanian. Als telg van een muzikale familie, begon Veronika Iltchenko al op jonge leeftijd piano te spelen. Ze studeerde in Ekaterinburg aan het Tchaikovsky Music College en vervolgens bij Gregory Reznikov aan het Mussorgsky State Conservatory. Ze vervolmaakte zich bij Jan Michiels aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, bij Rian de Waal aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en in masterclasses bij Lee Kum Sing, Daniel Pollack, Jan Wijn en Alexei Lubimov. In 2000 vestigde Veronika Iltchenko zich in Brussel, dat de uitvalsbasis werd voor haar talloze recitals in binnen- en buitenland. Hoewel ze zich vooral profileert als concertpianiste, begeleidt ze ook graag zangers in recitals. Haar eerste cd - Recital - met meesterwerken uit de Russische pianoliteratuur, werd unaniem geprezen door de vakpers en het publiek. In september 2012 werd haar nieuwe CD uitgebracht: Le temps retrouvé, met Toon Fret- fluit (Oxalys, het Collectief). Deze opname schetst een tijdsbeeld van Parijs tijdens de Belle Epoque, de periode tot net voor WOI. Virtuoze en verleidelijke muziek voor fluit en piano van Debussy, Gabriel Fauré, en twee van zijn leerlingen, George Enescu en Charles Koechlin, evoceren een onbezorgde tijd van harmonie en elegantie. Toon Fret genoot zijn opleiding als fluitist in Brussel, Maastricht, Parijs en Basel bij o.m. M. Lefèvre, I. Ribera, P.L. Graf en B. Kuijken. Tijdens zijn studie werd hij laureaat van de belangrijkste Belgische wedstrijden waaronder Tenuto (BRTN) en de Nationale Instrumentisten Wedstrijd (Luik). Hij was fluitsolo van het Wereldorkest van Jeugd & Muziek en speelde als orkestmusicus in zowat alle professionele orkesten van België. Na zijn studietijd werd hij steeds actiever als solist, in binnenen buitenland. Verschillende van deze concerten werden live uitgezonden en hadden plaats in de belangrijke zalen met professionele orkesten. Toch profileert hij zich eerder als kamermusicus. Hij verwierf bekendheid als fluitist van en als drijvende kracht achter het ensemble Oxalys. Daarnaast speelt hij in het barokensemble Atys en in diverse andere ensembles. Toon Fret vormt ook een vast duo met organist Martin Rost uit Stralsund. Samen organiseren ze jaarlijks het kamermuziekfestival Europäische Kammermusik-Akademie in Mecklenburg- Vorpommern (D). Als kamermusicus concerteerde hij in heel Europa op de belangrijkste festivals en op de belangrijkste podia. Met Oxalys tourde hij in Amerika, Japan en China. Toon Fret docent kamermuziek aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen en aan het Conservatoire Royal de Musique de Liège. Programma: Schumann, Reinecke, Karg-Elert Passieconcert in de Sint-Bavokerk. Donderdag 26 maart, om 19.30u 30 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL Deel ons verhaal Pinkster- licht -event Graag willen we u uitnodigen om mee te werken aan ons nieuwe project: het Pinkster- licht -event. Dit wordt georganiseerd door de federatie Oostrozebeke-Wielsbeke. Het Pinksterevent is een uitdaging die wij gekregen hebben vanuit ons bisdom, om de vrijdag voor Pinksteren, 22 mei, als gemeenschap naar buiten te komen en ons verhaal te delen met ieder die het horen en zien wil. Het jaarthema van ons bisdom heet: Deel ons Verhaal, en wijst dus op twee richtingen. Met tal van activiteiten nodigen we mensen in de kerk uit. Maar naast deze kom en zie - beweging is er ook de beweging van ga en verkondig. Het daagt ons uit om naar buiten te gaan en ons verhaal te laten klinken. We zouden graag met zoveel mogelijk verenigingen binnen onze federatie dit event organiseren. Ben je benieuwd naar meer info, of wens jij, of je organisatie, hier aan deel te nemen, dan ben je van harte welkom op onze eerste vergadering op woensdag 17 december om 20u, in het parochiehuis St Bavo. Gelieve ons wel op voorhand een seintje te geven of je er wel of niet bij zal zijn, dan zorgen wij voor een hapje en een drankje. Graag een mailtje naar: of 0474/ of 0478/ Vorig jaar konden we genieten van de mooie Stabat Mater van Pergolesi. Dit jaar brengt La Chapelle Sauvage terug een passieconcert met solisten Jolien De Gendt en Stephen George Yeseta. Op het programma deze keer: François Couperin: Leçons de ténèbres Antonio Vivaldi: La Follia Marc Antoine Charpentier: Miserere H157 Heinrich Ignaz Franz von Biber: Harmonia artificioso-ariosa Allessandro Scarlatti: Stabat Mater Nina Verschaetse In april is er een tentoonstelling met werk van Nina Verschaetse. De Wielsbeekse Nina is een kunstenaar in hart en nieren. Elk van haar schilderijen geeft een sfeer weer, waar er een spanning voelbaar is tussen de lijnen, vormen en dimensies. Verschillende elementen worden opgebouwd, soms spontaan, soms bewust Vernissage op 27 maart. Openingsuren: zaterdag en zondag van 14u tot 18u MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 31

17 cultuur Breedwerk 8710 Lokale Helden Wielsbeke Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wordt de Wielsbeekse editie van Lokale Helden georganiseerd. Om artiesten van eigen bodem de aandacht te geven die ze verdienen, en het publiek de kans te geven om deze helden te ontdekken. Unieke concerten op al even unieke locaties, onder de naam Breedwerk Rauwe, ongeremde performances in de raadzaal van het gemeentehuis, een klassiek concert in een oude boerderij, zware gitaren in het zwembad? Op 30 april is alles mogelijk. Muziek in al zijn vormen, onbegrensd in genre of leeftijd. Hamburgers verteren, dansen en afsluiten doen we in jeugdhuis Contrast, het DJ-paradijs van de avond. Deze editie is een creatieve samenwerking tussen de Wielsbeekse cultuurdienst, jeugdhuis Contrast, collectief TL en vele enthousiastelingen. Het volledige programma is vanaf 30 maart beschikbaar via de Facebookpagina Lokale Helden Wielsbeke, in jeugdhuis Contrast en in de cultuurdienst. Jan Verheyen - Light! Camera! Action! Donderdag 30 april 2015 LIGHTS! CAMERA! ACTION! Een voorstelling van de flamboyante filmregisseur en filmfanaat Jan Verheyen. ALLES DUS WAT JE EIGENLIJK ZOU MOETEN WETEN OVER FILM VOLGENS JAN VERHEYEN. Op speelse wijze gidst Jan tijdens de voorstelling je door 100 JAAR FILM IN 100 MINUTEN gebaseerd op zijn boek verschenen bij Borgerhoff&Lamberigts. Aan de hand van de allerbekendste Filmquotes loodst film know it all en regisseur JAN VERHEYEN u doorheen Hollywood en aanverwanten. De pioniersjaren De excessen De exorbitante ego s De fameuze filmstudio s De Vlaamse film De Beste films aller tijden Met een pak filmfragmenten cultuur Gebaseerd op het boek Alles wat je eigenlijk zou moeten weten over film volgens Jan Verheyen, verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts. Jan Verheyen regisseerde films als Dossier K., Zot van A., Los, Team Spirit, Buitenspel, en Alles Moet Weg. Hij presenteerde programma s op één, Canvas, VTM en 2BE en is de immer welgezinde filmman in diverse radio en televisieprogramma s. Startplaats: centraal infopunt aan het gemeentehuis Praktisch: alle locaties bevinden zich op domein Hernieuwenburg en zijn vlot toegankelijk Uur van aanvang: 20u, de concerten starten op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf waar u wanneer langs gaat. Deelnemen: 2,50 p.p. (vvk), 4,00 p.p. (add). De voorverkoop start vanaf 30 maart in Jeugdhuis Contrast (Rijksweg 310) of via Cultuurdienst Wielsbeke (Baron v/d Bruggenlaan / Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Lokale Helden Wielsbeke of via de cultuurdienst. Succesregisseur en mediafiguur Jan Verheyen is je gids op een speelse, avontuurlijke ontdekkingsreis door de geschiedenis van de cinema. Luister en kijk naar de verhalen uit de pioniersjaren van Hollywood, krijg rode oortjes bij de extravagante excessen van exorbitante ego s die met één film de producerende filmstudio aan de rand van het bankroet brachten, lach met de meest bizarre films uit de filmgeschiedenis en de strafste stoten van de kleurrijkste bewoners van filmland, herleef de ups en downs van de Vlaamse film, en ga samen met Jan op zoek naar de Beste Film Aller Tijden. Algemene informatie: Plaats: OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem (Wielsbeke) Uur van aanvang: 20u Reservatie: Cultuurdienst Wielsbeke, Baron van der Bruggenlaan 15, Wielsbeke 056/ Organisatie: Cultuurdienst Wielsbeke i.s.m. Markant Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve, Markant Ooigem, Davidsfonds Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve, Davidsfonds Ooigem Multiculturele werkgroep De multiculturele werkgroep is een ontmoetingsplaats voor mensen met verschillende culturele achtergronden uit Wielsbeke. Om het bereik van de werkgroep te vergroten zijn wij op zoek naar nieuwe leden die het team willen versterken. Enkele keren per jaar komt de werkgroep samen voor de opmaak en uitwerking van het programma van de multiculturele werkgroep. Projecten die in de voorgaande jaren werden opgezet zijn: multicultureel koken, modeshow met traditionele kledij, multiculturele markt op de avondmarkt Iedereen die wil deelnemen aan de werkgroep is van harte welkom, niet enkel mensen met roots in het buitenland, maar ook andere geïnteresseerden zijn meer dan welkom. We zijn ervan overtuigd dat een sociale mix van verschillende culturele achtergronden ideaal is om dichtbij huis andere horizonten te ontdekken. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de multiculturele werkgroep kan contact opnemen met de cultuurdienst op , via of kan langskomen in t Speelhuisje, Baron van der Bruggenlaan 15, Wielsbeke (eerste verdieping, boven voor- en naschoolse kinderopvang). Paul Michiels - The Lonesome Dreamer Vrijdag 27 maart 2015 Paul Michiels vierde vorig jaar, op 15 juni, zijn 65ste verjaardag. Hij deed dat door zijn fans in tweevoud te trakteren. Niet alleen bracht hij zijn vijfde soloplaat Let s You & Me uit, op zijn 65ste vatte hij met zijn solotheatertour The Lonesome Dreamer ook iets totaal nieuws in zijn lange muzikale carrière aan. The Lonesome Dreamer kende eind 2013 al een tiental voorstellingen en kon op zéér veel bijval rekenen, met overal uitverkochte shows. Omdat het publiek vraagt naar meer, gaat Paul dit najaar met deze show opnieuw de planken op. In zijn avondvullende programma The Lonesome Dreamer vertelt Paul, gewapend met gitaar, piano en mondharmonica, zijn levensverhaal. Dat hangt hij vast aan zijn nieuwste album Let s You & Me. Hij vertelt over zijn jeugdjaren in zijn geboortedorp Heist-op-den-Berg en hoe hij als zoon van een melkboer ervan droomde om rockzanger te worden. Met Buddy Holly en Elvis Presley als grote inspiratoren. Over hoe hij in zijn tienerjaren de hippieperiode beleefde en de sfeer in Parijs ging opsnuiven. Over de gloednieuwe jukebox van moeke Stans in Café Het Pleintje in Straffe verhalen over zijn eerste solosingle, eerste liefdes en de keuze tussen The Beatles en The Stones. Grappige anekdotes en oprechte verhalen waarin hij zijn ziel blootlegt. De toevallige ontmoeting met Bart Peeters en Jan Leyers, wat leidde tot het ontstaan van Soulsister en de wereldhit The Way To Your Heart. En hoe vanaf dan de wereld er helemaal anders uitzag. Concerten doorheen Europa tot in Amerika en ontmoetingen met wereldsterren als Steve Winwood, Sting en Tom Jones. In zijn show betuigt hij ook zijn respect aan de jongere generatie van wereldartiesten, zoals Lady Gaga en Adele. Algemene informatie: Plaats: OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem (Wielsbeke) Prijs: 12/ 10 (korting voor -26-jarigen en 60-plussers) Uur van aanvang: 20u Reservatie: Cultuurdienst Wielsbeke, Baron van der Bruggenlaan 15, Wielsbeke 056/ gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 33

18 cultuur cultuur The Line Up - Comedy with heart and guts Zaterdag 16 mei 2015 OP VRIJDAG 24, ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 APRIL NEEMT HET (JEUGD)MUZIEKATELIER WIELSBEKE DEEL AAN DE The Line-Up is een collectief van 14 doorwinterde comedians die besloten hebben dat ze graag samen op een podium staan. Elk met een eigen smoel en een eigen stijl, allen met ballen en jarenlange ervaring in het wereldje. Geen wilde concepten, geen ingewikkelde plannen... 1 podium, 1 MC en 3 à 4 ijzersterke comedians. Sterk in zijn eenvoud, comedy zoals comedy moet zijn. Comedy with heart and guts. The Line-Up werd opgericht eind april 2011 en trekt sindsdien als eerste volwaardige line- up- road- show succesvol door Vlaanderen. Het verzamelt het beste dat comedy- Vlaanderen te bieden heeft. Een mix aan stijlen, genders, bekendheden en minder bekenden maar altijd talentvol omkaderd door een technisch plan en een meereizend technieker, garandeert The Line-Up een avond top-comedy. The Line-Up is ondertussen toe aan zijn vierde seizoen en is groter en sterker dan ooit. The Line-Up is een concept, een beweging en vooral een begrip. In Wielsbeke staan volgende comedians voor u klaar: Veerle Malschaert, Michael Van Peel en Steven Goegebeur (laatste bekend van Foute Vrienden ). MC van de avond wordt Joost Van Hyfte. Algemene informatie: Plaats: OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem (Wielsbeke) Prijs: 12/ 10 (korting voor -26-jarigen en 60-plussers) Uur van aanvang: 20u Reservatie: Cultuurdienst Wielsbeke, Baron van der Bruggenlaan 15, Wielsbeke 056/ WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN OPEN REPETITIES INSTAPORKEST EN KOOR VRIJDAGAVOND 24 APRIL: van 18u tot 19u open repetitie instaporkest van 20u00 tot 21u30 open repetitie van het koor > Alle geïnteresseerden kunnen eens komen meespelen of -zingen. > Alle vrienden, familieleden kunnen deze repetities bijwonen. > Achteraf kunnen we napraten in aanwezigheid van de dirigenten met een glaasje. OPENDEURDAG ZATERDAG 25 APRIL VAN 9u TOT 15u > U kan een kijkje nemen in de klassen terwijl er les wordt gegeven. > U kan er alle nodige informatie krijgen over de lessen en de instrumenten die er aangeleerd worden. Het orkest en koor van Jeugdmuziekatelier Wielsbeke en de Harmonie De Ware Vrienden brengen samen op zaterdag 9 mei 2015 om 19u30 een concert in de kerk van Wielsbeke Het wordt een concert met bekende klassieke werken en hedendaags vertrouwd klinkende muziekstukken, kortom een concert met een hoog Night of the Proms gehalte! Inkom: vvk: 8 & -12j. 5 - add: 12 & -12j. 8 Kaarten: bij de deelnemers, 056/ consumptie na het concert inbegrepen INSTRUMENTENVOORSTELLING ZATERDAG 25 APRIL OM 18u > Wij stellen aan alle belangstellenden de instrumenten voor die in het JMA Wielsbeke kunnen aangeleerd worden. Na de voorstelling kan u praten met de lesgevers en de instrumenten uitproberen. > Dit is een activiteit voor alle 1ste jaars notenleer en alle muziekliefhebbers. OPEN REPETITIE HARMONIEORKEST ZONDAG 26 APRIL 10u TOT 11u45 > Als geïnteresseerde muzikant kan u eens plaatsnemen tussen de muzikanten. > Alle sympathisanten, vrienden, familieleden kunnen de repetitie bijwonen > Achteraf kunnen we napraten in aanwezigheid van de dirigent met een glaasje. U bent reeds muzikant en wil eens meespelen of speelde vroeger in een harmonieorkest dan is dit de ideale gelegenheid! Breng uw instrument mee en neem plaats tussen de muzikanten. Place to be: Lokalen van het Jeugdmuziekatelier Wielsbeke Rijksweg 35, 8710 Wielsbeke 34 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 35

19 cultuur De harmonie en het drumkorps Steeds Beter rijden op paaszaterdag 4 april weer al musicerend door de gemeente! De jaren vliegen voorbij. De muziekvereniging Steeds Beter bestaat ondertussen al 63 jaar. Al die jaren heeft onze vereniging op de steun mogen rekenen van de bevolking van Sint- Baafs-Vijve en Wielsbeke. Ook de zelfstandigen en bedrijven hebben ons op allerlei manieren gesteund en geholpen. Wij, de muzikanten, willen op onze manier tonen dat wij dat ten zeerste appreciëren en dat wij daar ieder jaar opnieuw heel dankbaar voor zijn. Daarom is het ondertussen al meer dan 20 jaar een traditie dat wij op paaszaterdag rondrijden met onze muzikale vrachtwagen. Alle muzikanten van Steeds Beter zoeken hun plaatsje op de vrachtwagen. Het trommelkorps begint, en de harmonie valt in. Het vrachtwagenconcert trekt door het centrum van Sint- Baafs-Vijve en Wielsbeke. Het is onze manier om alle mensen en sponsors te bedanken dat zij Steeds Beter leefbaar houden, dat jullie ervoor zorgen dat er muziek in het dorp blijft klinken. Wij willen tonen dat we jullie vertrouwen waard zijn. Dus als jullie in de namiddag van paaszaterdag vrolijke deuntjes horen weerklinken, kom gerust even buiten. Loop even tot in de voortuin of tot op het voetpad, zwaai even naar de muzikanten, en geniet van de muziek. Want we spelen speciaal voor jullie! In een notendop: De Koninklijke Harmonie Steeds Beter van Sint-Baafs-Vijve Voor alle muzikanten met minimum 2 jaar ervaring Repetitie harmonie: op donderdag van tot uur (jeugd tot uur) Inlichtingen harmonie: PR Hans Delange 0479/ of voorzitter Patricia Messiaen 0474/ Repetitie drumkorps: op maandag van tot uur Inlichtingen drumkorps: Maarten Decock 0497/ Speelfilms & series bibliotheek De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie speelfilms en series. Een deel van de oudere collectie is te vinden in Uitleenpost Ooigem. Een gevarieerd filmaanbod en nieuw verschenen dvd s (=sprinterdvd s) vind je op de tussenverdieping in de Hoofdbibliotheek. Hier kan je ook heel wat (populaire) series (ruim 150 titels) terugvinden. Ook voor kinderfilms kan je bij ons in de jeugdafdeling terecht. Er zijn zo n 4800 dvd s om uit te kiezen, kom dus zeker eens grasduinen! Deze collectie wordt wekelijks aangevuld. Films en series: => maximum 10 stuks per kaart > Gewone collectie: Uitleentermijn: 4 weken Leengeld: 0,5 euro per doos Verlengbaar tot 8 weken (0,5 euro / verlenging) > De andere film : Goed nieuws voor de liefhebbers van CinéBib, interculturaliteit en de andere film! WIJZIGING Portaalpagina bibliotheek: (info bibliotheek, catalogus, stel je vraag ) Catalogus: (rechtstreekse link om te zoeken in de catalogus) Alternatieve films die al enkele jaren in wisselcollectie van bib naar bib reisden, worden voortaan aangekocht en definitief aan de dvd-collectie toegevoegd! Aanwinsten vind je in de prachtige nieuwe Mooov-display. Je herkent de films aan de Mooov/CinéBib-kwaliteitssticker! De uitleentermijn van een mooov-dvd bedraagt 4 weken (gratis verlengbaar) GRATIS uitleenbaar Wijncursus > Sprinterdvd s Met deze sprinterservice van de bibliotheek wordt de circulatie van nieuwe materialen verhoogd. De uitleenvoorwaarden van een sprinter zijn dan ook anders: De uitleentermijn van een sprinter bedraagt maximum 14 dagen. Een sprinter kan niet verlengd worden. Maximum 2 per kaart Leengeld: 0,5 euro per doos Eviva Espana! Dit keer neemt Ronny Debaere ons mee naar het land van de Spaanse zon en maan: ESPANA...POR FAVOR! De laatste drie jaar werden we overspoeld door bubbels uit Spanje... we bestelden geen mousserende wijn meer, gewoon een Cava... We gaan op zoek naar de oorsprong van dit bruisende product! Anderzijds proberen we in deze drie sessies niet te verdwalen in dit onmetelijke wijnland. Daarom verdiepen we ons in de twee lokale top druivenrassen en hun herkomstregio s. Enerzijds de tempranillo druif uit Ribera del Duero, anderzijds de garnacha uit Priorato. In een derde sessie zoeken we zoveel mogelijk autochtone druivenrassen op die beantwoorden aan de tendens van de hedendaagse consument: geen wijnen meer van overdadig rijp fruit (jammy) of over houtgelagerde wijnen maar wijnen met frisheid, met een eigen identiteit en origine! Nos vemos luego! Algemene informatie: Data: Dinsdag 17, 24 en 31 maart 2015 van 19u30 tot 22u30 Plaats: Zaal Mozaïek, Sint-Bavostraat, 8710 Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) Prijs: 75 voor 3 sessies, kwaliteitswijnen inbegrepen Inschrijven: Cultuurdienst Wielsbeke, Baron van der Bruggenlaan 15, Wielsbeke 056/ gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 37

20 activiteiten activiteiten MAART DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE UUR APRIL DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE UUR 1/3 zondag Koffi econcert: V. Iltchenko (piano) T. Fret (fl uit) A. Demedtshuis Kerk Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 17.00u. 2/3 maandag Voordracht: Het journaal maken : Tijs Mauroo OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke CM Tielt Tielt 14.00u. 3/3 dinsdag Fietsen OKRA Wielsbeke Omgeving Wielsbeke Wielsbeke 14.00u. 3/3 dinsdag Wandelen OKRA Ooigem Sint-Brixiusplein Ooigem 14.00u. 3/3 dinsdag Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sporthal De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 3/3 dinsdag Provinciale wandeldag OKRA Wielsbeke Dadizele 13.30u. 5/3 donderdag Petanque OKRA Ooigem Sporthal Leieland Ooigem 14.00u. 10/3 dinsdag Regiokaarting OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke Oeselgem 14.00u. 10/3 dinsdag Themawandeling Oorlog NEOS Ooigem Bavikhove 10/3 dinsdag Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sporthal De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 10/3 dinsdag Kaarten - rummikub OKRA Wielsbeke D.C. Ter Lembeek Wielsbeke 14.00u. 11/3 woensdag Kaarting OKRA Ooigem O.C. Leieland Ooigem 14.00u. 12/3 donderdag Kaarting OKRA Sint-Baafs-Vijve zaal Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 12/3 donderdag Bowlen OKRA Wielsbeke Deerlijk 14.00u. 14/3 zaterdag Fruitjesverkoop Chiro Kris Kras Wielsbeke 16/3 maandag Koffi etafel/rondgang: Bezoek aan Kapper NEOS Ooigem Roeselare 17/3 dinsdag Regionale wandeling Meulebeke OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke Meulebeke 13.30u. 17/3 dinsdag Fietsen OKRA Ooigem Sint-Brixiusplein Ooigem 14.00u. 17/3 dinsdag Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sporthal De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 17/3 dinsdag Fietsen OKRA Wielsbeke Omgeving Wielsbeke 14.00u. 17/3 dinsdag Wijncursus: Spaanse wijnen Cultuurdienst Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19.30u. 19/3 donderdag Petanque OKRA Ooigem Sporthal Leieland Ooigem 14.00u. 21/3 zaterdag Fruitjesverkoop Chiro Kris Kras Ooigem 23/3 maandag Koffi etafel OKRA Ooigem O.C. Leieland Ooigem 14.00u. 24/3 dinsdag Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sporthal De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 24/3 dinsdag Kaarten - rummikub OKRA Wielsbeke D.C. Ter Lembeek Wielsbeke 14.00u. 24/3 dinsdag Wijncursus: Spaanse wijnen Cultuurdienst Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19.30u. 24/3 dinsdag Opleiding: gebruik AED-toestellen Gemeente Wielsbeke/Rode Kruis Wielsbeke Rode Kruis Lokaal Wielsbeke 18.30u. 25/3 woensdag Kaarting OKRA Ooigem O.C. Leieland Ooigem 14.00u. 25/3 woensdag Fietstocht NEOS Ooigem 25/3 woensdag Crea/bloemschikken OKRA Wielsbeke CM zaal - Markt 12 Wielsbeke 14.00u. 26/3 donderdag Kaarting OKRA Sint-Baafs-Vijve zaal Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 26/3 donderdag Paasfeest OKRA Wielsbeke O.C. Hernieuwenburg Wielsbeke 14.00u. 26/3 donderdag Passieconcert: La chapelle Sauvage A. Demedtshuis Kerk Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 19.30u. 27/3 vrijdag Optreden Paul Michiels Cultuurdienst O.C. Leieland Ooigem 20.00u. 27/3 vrijdag Vernissage tentoonstelling Nina Verschaetse A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 27/3 vrijdag Croque-à-oké Chiro Kris Kras t Ravotterke Wielsbeke 27/3 vrijdag Kaarting Vetteranen Ooivo Cafetaria Leieland Ooigem 19.00u. 28/3 zaterdag Earth Hour Gemeente Wielsbeke 20.30u. 28/3 zaterdag Zwerfvuilactie Gemeente Wielsbeke 09.00u. 28/3 zaterdag Opleiding: gebruik AED-toestellen Gemeente Wielsbeke/Rode Kruis Wielsbeke Rode Kruis Lokaal Wielsbeke 09.00u. 28/3 zaterdag Opleiding: gebruik AED-toestellen Gemeente Wielsbeke/Rode Kruis Wielsbeke Rode Kruis Lokaal Wielsbeke 13.30u. 31/3 dinsdag Fietsen OKRA Ooigem Sint-Brixiusplein Ooigem 14.00u. 31/3 dinsdag Fietsen OKRA Wielsbeke Omgeving Wielsbeke Wielsbeke 14.00u. 31/3 dinsdag Wijncursus: Spaanse wijnen Cultuurdienst Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19.30u. 1/4 woensdag Paasfeest OKRA Ooigem O.C. Leieland Ooigem 14.00u. 2/4 donderdag Petanque OKRA Ooigem Sporthal Leieland Ooigem 14.00u. 4/4 zaterdag Vrachtwagenconcert Harmonie Steeds Beter Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Wielsbeke/S.B.V. 7/4 dinsdag Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sporthal De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 7/4 dinsdag Fietsen OKRA Wielsbeke Omgeving Wielsbeke Wielsbeke 14.00u. 8/4 woensdag Kaarting OKRA Ooigem O.C. Leieland Ooigem 14.00u. 9/4 donderdag Kaarting OKRA Sint-Baafs-Vijve zaal Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 14/4 dinsdag Fietsen OKRA Ooigem Sint-Brixiusplein Ooigem 14.00u. 14/4 dinsdag Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sporthal De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 14/4 dinsdag Kaarten - rummikub OKRA Wielsbeke D.C. Ter Lembeek Wielsbeke 14.00u. 15/4 woensdag Film4kids: Casper en Emma Beste Vriendjes Cultuurdienst O.C. Leieland Ooigem 13.00u. 15/4 woensdag Film4kids: Rio 2 Cultuurdienst O.C. Leieland Ooigem 15.15u. 16/4 donderdag Petanque OKRA Ooigem Sporthal Leieland Ooigem 14.00u. 19/4 zondag Eetfestijn Chiro Kris Kras Wielsbeke 20/4 maandag Koffi etafel/fi etstocht Gottem NEOS Ooigem 21/4 dinsdag Regionale wandeling OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke Wielsbeke 13.30u. 21/4 dinsdag Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sporthal De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 22/4 woensdag Kaarting OKRA Ooigem O.C. Leieland Ooigem 14.00u. 22/4 woensdag Fietstocht NEOS Ooigem 23/4 donderdag Kaarting OKRA Sint-Baafs-Vijve zaal Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 23/4 donderdag Bowlen OKRA Wielsbeke Deerlijk 14.00u. 23/4 donderdag Regionaal dansfeest OKRA Wielsbeke Wingene 14.00u. 24/4 vrijdag Ophaling groenafval Gemeente Wielsbeke 24/4 vrijdag Open repetitie instaporkest JMA Wielsbeke JMA lokaal Sint-Baafs-Vijve 18.00u. 24/4 vrijdag Open repetitie koor JMA Wielsbeke JMA lokaal Sint-Baafs-Vijve 20.00u. 25/4 zaterdag Startdag Met belgerinkel naar de winkel Gemeente Wielsbeke/Unizo 25/4 zaterdag Opendeurdag JMA Wielsbeke JMA lokaal Sint-Baafs-Vijve 09.00u. 25/4 zaterdag Instrumentenvoorstelling JMA Wielsbeke JMA lokaal Sint-Baafs-Vijve 18.00u. 26/4 zondag Open repetitie orkest JMA Wielsbeke JMA lokaal Sint-Baafs-Vijve 10.00u. 28/4 dinsdag Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sporthal De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 14.00u. 28/4 dinsdag Fietsen OKRA Ooigem Sint-Brixiusplein Ooigem 14.00u. 28/4 dinsdag Kaarten - rummikub OKRA Wielsbeke D.C. Ter Lembeek Wielsbeke 14.00u. 30/4 donderdag Petanque OKRA Ooigem Sporthal Leieland Ooigem 14.00u. 30/4 donderdag Lokale Helden Jeugdhuis Contrast en Cultuurdienst Domein Hernieuwenburg Wielsbeke 20.00u. 30/4 donderdag Jan verheyen: Light! Camera! Action! Markant/Davidsfonds/Cultuurdienst O.C. Leieland Ooigem 20.00u. Een jochie geboren te Laken Moest ganzen en kiekens bewaken Bij dag en bij nacht Hij viel in de gracht Van toen af begon hij te kwaken M. Ch. Martens 38 gemeentelijke infokrant MAART - APRIL MAART - APRIL gemeentelijke infokrant 39

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke.

GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari 2015.01 Koffieconcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014. INFOMAGAZINE 91 43 0 0 50 30 0 0 60 65 100 0 45 47 75 0 Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve januari - februari 2014.01 Supervlieg - zondag 17 november 2013 Aanplant geboortebomen inhoud gemeentelijke info

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t! Ravotten, rollebollen en buiten spelen staan

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Vakantie in Bierbeek

Vakantie in Bierbeek Vakantie in In deze vakantiebrochure ontdek je wat de kinderen allemaal kunnen beleven gedurende de zomermaanden in. Je krijgt een overzicht van de speelplein- en sportweken én de buitenschoolse kinderopvang.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t Speelplein! Ravotten, rollebollen en buiten

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

NAAM VAN DE WERKING: "Speelplein Guustje"

NAAM VAN DE WERKING: Speelplein Guustje Huishoudelijk reglement speelpleinwerking. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009

GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009 GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE WWW.KAPRIJKE.BE zomeraanbod 2012 In deze brochure krijg je een overzicht van de vele ontspannende, sportieve en vooral superleuke activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren tijdens de zomervakantie.

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

november - december 2015.06 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll 19 november 2015 20u OC Leieland

november - december 2015.06 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll 19 november 2015 20u OC Leieland INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll Supervlieg 15 november 2015 OC Leieland

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. Speelplein Guustje

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. Speelplein Guustje Speelplein Guustje Speelplein? Wat is dat? Speelplein Guustje is het gemeentelijk speelplein van Geraardsbergen. Speelplein Guustje bestaat uit een kleuterplein, een groot plein met aparte tienerwerking

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Van Haegenborgh, Dorpsstraat 2, 3360 Bierbeek

Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Van Haegenborgh, Dorpsstraat 2, 3360 Bierbeek Vakantie in Bierbeek 2016 In deze vakantiebrochure ontdek je wat de kinderen allemaal kunnen beleven gedurende de zomermaanden in Bierbeek. Je krijgt een overzicht van de speelplein- en sportweken én de

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Kinderopvang in Oostrozebeke

Kinderopvang in Oostrozebeke afdeling vrije tijd dienst kinderopvang lokaal overleg kinderopvang Kinderopvang in Oostrozebeke 1. Diensten voor opvanggezinnen 2. Zelfstandige kinderdagverblijven 3. Initiatief buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 4BKO Roefels Buitenschoolse Kinderopvang Roefels Opvanglocatie : Berlaar Centrum Domein Kinderland Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 2590 BERLAAR 03 482 08 08 Wat bieden we aan? We knutselen,

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft twee werkingen: kleuters (4-5 jaar) en kids ( 6-12 jaar). In dit document

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

vertrek om uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur

vertrek om uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur vertrek om 12.30 uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur WAT IS EEN GRABBELPAS EN HOEVEEL KOST HET? De grabbelpas is een soort paspoort waarmee je tegen verminderde prijs kan deelnemen aan de verschillende activiteiten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

WAFELVERKOOP KSKL TERNAT : EEN HART VOOR TERNAT TEN VOORDELE VAN DE AANKOOP VAN EEN AED-TOESTEL

WAFELVERKOOP KSKL TERNAT : EEN HART VOOR TERNAT TEN VOORDELE VAN DE AANKOOP VAN EEN AED-TOESTEL : EEN HART VOOR TERNAT TEN VOORDELE VAN DE AANKOOP VAN EEN AED-TOESTEL Beste spelers, ouders, trainers, medewerkers en sympathisanten, Via de NIEUWE actie Een HART voor TERNAT wil de club door de verkoop

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg Paasvakantie 2013 Basisscholen Sint-Amandsberg De Katholieke basisscholen van de deelgemeente Sint-Amandsberg organiseren een vakantieopvang in samenwerking met Idee Kids vzw. We organiseren themaweken

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop!

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop! Speelfijne zomer Hey hallo! het centrale thema van het speelplein. Als ruimteschip maakt het verschillende tijdreizen, maar ook als cruiseschip ter land ter zee en in de lucht beleeft het zotte avonturen.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M Uitneembare Vakantiekalender zomervakantie binnenin (inschrijven vanaf MA 01.06.15) Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD 2015 A V E L G E M V.U. Tom Beunens, Waterhoek 5, 8580 Avelgem in Avelgem 1.GEMEENTELIJK

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Zomervakantie DIKO en Basisscholen Drongen

Zomervakantie DIKO en Basisscholen Drongen Zomervakantie 2012 DIKO en Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

maart - april 2016.02 Sint-Baafs-Vijve: herinrichting dorpskern Han Solo - Kloenke 15 april 2016 Met belgerinkel naar de winkel 30 april - 4 juni 2016

maart - april 2016.02 Sint-Baafs-Vijve: herinrichting dorpskern Han Solo - Kloenke 15 april 2016 Met belgerinkel naar de winkel 30 april - 4 juni 2016 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Sint-Baafs-Vijve: herinrichting dorpskern maart - april 2016.02 Van 30 april tot 4 juni 2016 Met belgerinkel naar

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Wielsbeke zet dementie in de kijker!

Wielsbeke zet dementie in de kijker! INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K 91 43 0 0 50 30 0 0 Wielsbeke zet dementie in de kijker! C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 startcampagne 21 september 10 oktober 2014 (zie middenkatern) september - oktober

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN RUISELEDE

KINDEROPVANG IN RUISELEDE KINDEROPVANG IN RUISELEDE I. LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitbouw van een lokaal beleid kinderopvang. De doelstellingen worden gedragen door een lokale overleggroep,

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven.

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Opvangdossier 1 Voorwoord In opdracht van de stad Leuven is de stedelijke vzw Kinderopvang Leuven

Nadere informatie

De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012

De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012 De AKTIeVe Krokuskriebelkrant 2012 gemeente 15 de jaargang nr. 1 2 Inhoud Buitenschoolse Kinderopvang - Kinderclub........................... 5 Sportdienst............................................................

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2015

Vakantie-aanbod Zomer 2015 Vakantie-aanbod Zomer 2015 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp ) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar! ) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren

Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren Zomers bewegen! Zat je het voorbije schooljaar in het lager onderwijs en hou je van een sportieve uitdaging? Dan zijn onze zomerkampen zeker iets voor jou!

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie