GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke."

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffieconcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april

2 inhoud januari-februari gemeentelijke info welzijn milieu Zitdag burgemeester Dinsdag 17u00 19u00 andere momenten op afspraak 056/ Zitdag OCMW-voorzitter Dinsdag 17u30-19u30 en op afspraak 056/ jeugd OCMW sport & ontspanning 29 politie - Midow cultuur 35 activiteiten Sluitingsdagen GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW Woensdag 31 december in de namiddag Donderdag 1 januari 2015 Vrijdag 2 januari 2015 CONTAINERPARK Woensdag 31 december 2014 Vrijdag 2 januari nuttige info Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm (Word-document) te mailen naar: of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vóór vrijdag 6 februari Deze deadline wordt strikt en zonder uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgenomen worden in de infokrant. Teksten in WORD foto s enkel in JPG, EPS of TIFF formaat. Foto s afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document. Redactiesecretariaat: Gemeentehuis - Werkgroep infokrant, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Beeldgebruik: / Deadlines infokranten 2015: Hieronder vindt u de deadline voor het binnenbrengen van artikels voor de eerstvolgende infokrant terug. Gelieve hier strikt rekening mee te houden! Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht zullen niet meer worden weerhouden. INFOKRANT EDITIE MAART-APRIL DEADLINE: VRIJDAG 6 FEBRUARI 2015 Editie mei-juni 2015: vrijdag 3 april gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

3 gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoners, Stilaan komen we met onze gedachten in de kerstsfeer zondag 14 december gaf feestcomité Ooigem bloeit het startschot met de feestelijke 25ste editie van de Ooigemse kerstmarkt. Heel wat lokale verenigingen stonden er, ondanks de koude, met een verkoopstand. Op domein Hernieuwenburg staan de activiteiten tijdens de kerstperiode op een laag pitje op zondag 28 december echter wordt domein Hernieuwenburg overspoeld door een massa sportievelingen die deelnemen aan de Sylvesterjogging, een organisatie van de vzw NEW OG. Proficiat alvast aan de organisatoren van de beide evenementen! Een aantal onder jullie hebben bij een recent bezoek aan het gemeentelijk containerpark kunnen vaststellen dat er opnieuw activiteit te bespeuren is op de terminal die zich naast het containerpark bevindt. We zijn uiterst tevreden dat deze site onlangs is overgenomen door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, die heel wat ambitieuze plannen koestert met dit domein. In Ooigem nadert ondertussen het bouwproject van bouwmaatschappij de Mandel (Roeselare) haar voltooiing in de Voetweg in Ooigem. Dit project bevindt zich op de site waar vroeger het gemeentelijk cultureel centrum gevestigd was, het omvat de bouw van 8 koopappartementen. Dit is het eerste project van de bouwmaatschappij dat in Wielsbeke wordt voltooid, maar ondertussen staan ook al de bouw van 6 bijkomende koopwoningen op het programma. Enige tijd geleden werd ook de heraangelegde Stationstraat feestelijk geopend. Deze inhuldiging was een initiatief van de buurtbewoners, en op hun vraag verleende ook de gemeente hier graag haar steun aan. Tot slot: vanaf 1 januari vindt er binnen het College van burgemeester en schepenen een dubbele schepenwissel plaats: Rachida Abid en Daisy Haydon vervoegen het College in de plaats van Marc Debie en Guido Callewaert. We heten de 2 nieuwkomers van harte welkom en willen zeker ook de aftredende schepenen bedanken voor de mooie jaren van samenwerking! Ter afsluiting wil ik U allen naar jaarlijkse gewoonte een gezond en voorspoedig 2015 toewensen. Maak er alvast een prettig en ook veilig eindejaar van! Uw burgemeester, Jan Stevens JANUARI - FEBRUARI gemeentelijke infokrant 3

4 gemeentelijke info Kort genoteerd uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD DD. 27 NOVEMBER Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. Psilon - Buitengewone algemene vergadering van 11 december goedkeuren agenda. 3. Psilon - Buitengewone algemene vergadering van 11 december Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 4. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 17 december goedkeuren agenda. 5. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 17 december aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 6. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 16 december goedkeuren agenda. 7. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 16 december aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 8. Kennisname van het schrijven en besluit houdende de vaststelling van de dotatie aan de hulpverleningszone Fluvia. 9. Kennisname van de rekening OCMW. 10. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijziging 2014 van de PZ MIDOW. 11. Kennisname van de politiebegroting PZ MIDOW. 12. Goedkeuren voorwaarden voor de ter beschikkingstelling van kasprovisies aan personeelsleden en de bevoegdheid van personeelsleden om geringe dagontvangsten te innen. GEMEENTERAAD DD. 18 DECEMBER Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. Vaststellen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar Vaststellen gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - aanslagjaar Vaststellen gemeentelijke contantbelasting op afgifte administratieve stukken - aanslagjaar Vaststellen van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt ( ): aanpassing reglement. 7. Goedkeuren wijziging meerjarenplan OCMW. 8. Kennisname Budgetwijziging 2014 OCMW. 9. Kennisname Budget 2015 OCMW. 10. Goedkeuren gemeenterekening Goedkeuren gemeentelijk meerjarenplan wijziging. 12. Goedkeuren budgetwijziging Goedkeuren gemeentelijk budget 2015 gemeente Wielsbeke. 14. Goedkeuren wegentracé industriële verkaveling in de Molenstraat te Wielsbeke. 15. Aanvraag van Missiebond Ooigem tot toelage voor project van Pater Aurel Brijs: uitbreiding en inrichting Asha Kiran Middle School Jamkunda India 16. Ambtshalve opvolging en eedaflegging van derde schepen mevr. Rachida Abid en vierde schepen mevr. Daisy Haydon. 17. Rangorde van de gemeenteraadsleden. Wegenwerken Fietsdoorgang brug Wielsbekestraat (drietrapssluis) In de week van 8 december werden een aantal onderzoeken uitgevoerd aan de brug in Ooigem over het kanaal Roeselare- Leie. Voor de aanleg van de voorziene fietsdoorgang onder de brug was immers bijkomend onderzoek noodzakelijk, waardoor de werken al een hele tijd stil lagen. Momenteel verwerkt de opdrachtgever van de werken (Waterwegen en Zeekanaal nv) de resultaten van de onderzoeken die in december werden uitgevoerd. Daarna zal een keuze gemaakt worden uit de mogelijke alternatieven, dit in nauw overleg met de overige betrokken partijen (Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke). Van zodra er meer zicht is op de concrete startdatum en de vervolgtiming van de werken, wordt alle informatie verspreid via de beschikbare kanalen van de gemeente, provincie en Waterwegen en Zeekanaal nv. Momenteel is in de planning voorzien dat de werken in het voorjaar van 2015 worden heropgestart 4 gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

5 gemeentelijke info Aanvraagformulier vakantiejob 2015 Persoonlijke gegevens Naam + Voornaam: Straat: C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Postcode & Gemeente: Telefoon: GSM: Geboorteplaats en -datum: op... /... / Rijksregisternummer: / (6 cijfers / 3 cijfers - 2 cijfers) Rekeningnummer: op naam van: Mailadres: Huidige studierichting: Naam ouder(s): Maat T-shirt: Smal Medium Large XLarge XXLarge (gewenste maat omcirkelen) > T-shirt enkel voor job als redder en/of kassa en toegangscontrole DVT Periodes U maakt meer kans op een vakantiejob indien u meerdere periodes beschikbaar bent! Gelieve beschikbare periodes aan te duiden: O vrijdag 19/06 t/m zo. 21/06: Enkel voor job bij toegangscontrole zwembad & onderhoud gebouwen O woensdag 24/06 t/m zondag 28/06 Enkel voor job bij toegangscontrole zwembad & onderhoud gebouwen O ma. 29/06 t/m zo. 05/07 O ma. 03/08 t/m zo. 09/08 O ma. 07/09 t/m zo. 13/09 O ma. 06/07 t/m zo. 12/07 O ma. 10/08 t/m zo. 16/08 O ma. 14/09 t/m zo. 20/09 O ma. 13/07 t/m zo. 19/07 O ma. 17/08 t/m zo. 23/08 O ma. 21/09 t/m zo. 27/09 O ma. 20/07 t/m zo. 26/07 O ma. 24/08 t/m zo. 30/08 O ma. 27/07 t/m zo. 02/08 O ma. 31/08 t/m zo. 06/09 Plaats van tewerkstelling Hoe selectiever u kiest, hoe groter de kans dat wij u geen job kunnen aanbieden! Om de continuïteit en de vlotte werking ten dienste van onze bewoners te garanderen is er voor de vakantiejobs animatie/ergo, kine, logistiek, verzorging en verpleging in het woonzorgcentrum een minimumperiode van 2 aaneensluitende weken. Daarnaast zijn meerdere periodes mogelijk (3, 4, 5, 6 weken aaneensluitend of met een tussenperiode) Gelieve JA te omcirkelen bij uw voorkeur. OCMW PLAATS/DIENST FUNCTIE INTERESSE Animatie/ergotherapie Organiseren van het animatiegebeuren, ergotherapeutische taken. (1)... JA Keuken Kine Sociaal Huis Woonzorgcentrum (WZC) Logistieke hulp WZC Zorgkundige WZC Verpleegkundige Hulp in de keuken.... JA Hulp bij de kine aan bewoners in het WZC. (2)... JA Hulp bij bedeling maaltijden aan huis.... JA Logistieke hulp : hulp bij huishoudelijke taken... JA Zorgkundige: dagelijkse verzorging van de bewoners. (3)... JA Verpleegkundige: dagelijkse verpleging en verzorging van onze bewoners. (4)... JA Alle functies hierboven vermeld zijn voltijds met uitzondering van Sociaal Huis (20/38e). JANUARI - FEBRUARI gemeentelijke infokrant 5

6 gemeentelijke info Plaats van tewerkstelling Hoe selectiever u kiest, hoe groter de kans dat wij u geen job kunnen aanbieden! Om de continuïteit en de vlotte werking ten dienste van onze bewoners te garanderen is er voor de vakantiejobs animatie/ergo, kine, logistiek, verzorging en verpleging in het woonzorgcentrum een minimumperiode van 2 aaneensluitende weken. Daarnaast zijn meerdere periodes mogelijk (3, 4, 5, 6 weken aaneensluitend of met een tussenperiode) Gelieve JA te omcirkelen bij uw voorkeur. GEMEENTE PLAATS/DIENST FUNCTIE INTERESSE Bibliotheek Bibliotheekmedewerker (min. 18 jaar)... JA Dienst vrije tijd redder (5)... JA lesgever sportkampen (6)... JA kassa (min. 18 jaar)... JA toegangscontrole zwembad... JA onderhoud gebouwen (poetsen)... JA hoofdmonitor speelpleinwerking (min. 18 jaar)... JA keukendienst speelpleinwerking, Vogelsang... JA Begeleid(st)er kleuteropvang (min. 18 jaar)... JA keukendienst kleuteropvang, Sint-Baafs-Vijve... JA hulp bij Wielsbeekse feesten ( t/m )... JA Gemeentehuis onderhoud (poetsen)... JA administratie... JA OCMW - rusthuis onderhoud (poetsen)... JA technisch assistent (algemeen)... JA Technische dienst technisch assistent openbare werken/groen... JA technisch assistent patrimonium... JA Cultuur André Demedtshuis openhouden terras... JA (1) minimum 18 jaar, studierichting: humane wetenschappen, Sociaal-Technische Wetenschappen, Ergotherapie, opvoeder, sociaal verpleegkundige, (2) studierichting: minimum 1e jaar kinesitherapie gevolgd hebben (3) studierichting: minimum 5e jaar verzorging (4) studierichting: minimum 1e jaar verpleegkunde (bachelor of HBO) (5) minimum 18 jaar, in het bezit zijn van een hoger redderdiploma en de wettelijke erkende bijscholing gevolgd hebben (6) studierichting: bachelor of master in de lichamelijke opvoeding Het reglement en verdere uitleg over de diverse vakantiejobs (inhoud, uren, periode,..) kunt u vinden op de site Opgemaakt te. op.../.../2015. Handtekening:... Gelieve - het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier - uw Curriculum Vitae op te sturen naar: Gemeentebestuur Wielsbeke, T.a.v. de personeelsdienst, Rijksweg Wielsbeke uiterlijk tegen 14/02/ gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

7 gemeentelijke info DE MANDEL Het project bestaat uit 8 ruime, comfortabele koopappartementen, allen voorzien van een eigen garage. De appartementen worden gebouwd op het terrein van het voormalige cultureel centrum. Het gebouw bestaat uit verschillende types appartementen. - Gelijkvloers: 1 appartement met 1 slaapkamer max. 2 personen (67.26m²) en 1 appartement met 2 slaapkamers voor max. 4 personen (96.32m²). - Eerste verdiep: 2 appartement met 3 slaapkamers: 1 voor max. 4 personen (108.11m²) en 1 voor max. 5 personen (108.31m²). - Tweede verdiep: 2 appartement met 3 slaapkamers: 1 voor max. 4 personen ( m²) en 1 voor max. 5 personen (108.31m²). - Derde verdiep: 2 appartementen met 2 slaapkamers voor max. 4 personen (96.55m² en 96.74m²) Voor meer informatie kunt u terecht op het nummer 051/ Of op ons kantoor: Groenestraat 224 te Roeselare JANUARI - FEBRUARI gemeentelijke infokrant 7

8 gemeentelijke info Veilig vuurwerk VUURWERK! EEN AFKNALLER VAN FORMAAT! Vuurwerk, gevaarlijk werk De laatste jaren wordt er in november en december telkens meer en meer vuurwerk verkocht. Al dat vuurwerk gaat natuurlijk de lucht in op 31 december. Ingewijden verwachten dan ook een ernstige stijging van het aantal ongevallen met vuurwerk. In de agenda van de brandwondencentra wordt oudejaarsavond dan ook als een zwarte dag beschouwd. Tips van het Ministerie van Economische Zaken Koop enkel wettelijke en veilige producten. Zorg er vooral voor om geen vuurwerk te kopen dat de reglementaire voorschriften niet naleeft. Bijvoorbeeld producten van groot kaliber, ontploffende producten (klappers) met een te zware lading of producten bestemd voor de professionelen uit de sector (bommen). Koop vuurwerk bij een bekend en betrouwbaar specialist die jou nuttige tips zal geven. Vermijd in ieder geval marktkramers want die mogen deze producten zeker niet verkopen. Uitsluitend voor volwassenen: alleen een volwassene doet de voorbereidingen en schiet het vuurwerk af. Steek een vuurwerktuig dat weigert nooit opnieuw aan. Hou jouw dieren op een veilige plaats: ondermeer honden en paarden verafschuwen vuurwerk! Reglementering in Politiezone MIDOW (o.m. Wielsbeke) > het gebruik van wensballonnen (zie foto) is absoluut verboden! > het afschieten van vuurwerk wordt uitzonderlijk toegestaan tijdens de nacht van 31 december januari 2015, en dit van 21u00 tot 02u00. OPGELET: ongeacht deze tijdelijke toelating is de aansprakelijkheid nog steeds volledig ten laste van de afschieter van het vuurwerk! Bij elk product moet verplichtend een gebruiksaanwijzing gevoegd worden, opgesteld in de taal (talen) van het betrokken verkoopgebied. Laat elk tuig liggen waarvan het uitzicht of de verpakking te wensen overlaat. Wees nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afschieten! Aanpassingen begraafplaats Ooigem Recent zijn een aantal grondige aanpassingen doorgevoerd op de gemeentelijke begraafplaats in Ooigem. In de eerste plaats is een volledig nieuwe zone voor urnenkelders ingericht. Een tweede belangrijke aanpassing is de aanleg van een nieuwe strooiweide die volledig omringd is door groen. Zoutstrooirondes In de winterperiode is het soms nodig om de wegen te strooien. De gewestelijke wegen N357 (Rijksweg), N382 (Expresweg) en N327 (Wakkensteenweg) worden door het Vlaamse Gewest gestrooid. De gemeentelijke wegen worden gestrooid door personeelsleden van de technische uitvoeringsdienst van de gemeente. Er zijn drie strooirondes met verschillende prioriteit. In eerste instantie wordt steeds de prioritaire zoutstrooironde gestrooid. Nadien, indien dit nodig blijkt, worden ook nog de secundaire en tertiaire zoutstrooirondes gestrooid. Bij straten waarin weinig verkeer rijdt, heeft het strooien weinig effect. Een overzicht van de zoutstrooirondes vindt u op de website van de gemeente Wielsbeke. 8 gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

9 gemeentelijke info Stelt u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerk? Als u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerkstelt, is het belangrijk dat u haar of hem aangeeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid én verzekert tegen arbeidsongevallen. Als u dat niet doet, riskeert u een of meerdere boetes. Concreet moet u: > zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid en > het personeel dat u tewerkstelt aangeven via de Dimona-applicatie op het portaal van de sociale zekerheid en > de nodige RSZ-bijdragen betalen en > uw personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een erkende verzekeringsonderneming. Meer informatie? Lees de folder over huispersoneel op de website van het Fonds voor arbeidsongevallen ( > Over het FAO > Publicaties > Folders), raadpleeg de portaalsite van de Sociale Zekerheid ( of bel het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02/ (iedere werkdag tussen 7 en 20 uur). Will Tura - 25 jaar Ter Lembeek 18 november 2014 o p t r e d e n Will Tura l i v e + FEESTELIJKE KOFFIETAFEL IN SPORTHAL LEIELAND TE OOIGEM inkom: 5 FOTO: DIRK LEEMANS JUBILEUMEDITIE SENIORENWEEK ORGANISATIE: LOKAAL DIENSTENCENTRUM TER LEMBEEK JANUARI - FEBRUARI gemeentelijke infokrant 9

10 politie welzijnmidow Wachtdiensten DOKTERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) (Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken, Oeselgem, Markegem, Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: Adressen van de betrokken dokters: - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, 8710 Ooigem - tel.: Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: APOTHEKERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b. Adressen van de betrokken apothekers: - Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron Vander Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel.: Apr. A. DESMET, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel.: Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel.: Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel.: Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel.: Tel. wachtdiensten: 0900/ ( 0,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld. Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/ De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid. Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele kalender die u kunt raadplegen via: - de website: > wachtdiensten - telefonisch: 0900/ ( 0,50/minuut) TANDARTSEN (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) - DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/ VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ WALCARIUS D., Kerkweg 49, Ooigem, tel.: 056/ DIERENARTSEN - Dr. DE GROOTE GAËLLE, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0494/ Bvba MEDIVET, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke, tel.: 056/ Dr. V. VANDERLINDEN, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke tel.: 0473/ Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 0475/ Dr. DELBAERE Matthias, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0479/ Dr. LAMBRECHT Henri, Rijksweg 210, 8710 Wielsbeke - tel.: 0499/ De wachtdienst Algemeen Tandarts: telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9u en 18u Opgelet: Het tarief van de oproep is 1,5 per minuut. De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen. De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling. 10 gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

11 politie MIDOW welzijn Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke Deprez Sabrina (Felies kinderopvang Femma) A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Dol-fijntje Baron v/d Bruggenlaan Wielsbeke tel. 056/ Do-re-mi Rijksweg Wielsbeke tel. 0474/ Ferket Barbara (Felies kinderopvang Femma) Abeelestraat 26c 8710 Sint-Baafs-Vijve tel. 0477/ Goemaere Inge Hulstersestraat Ooigem tel. 056/ Het Konijntje Lobeekstraat Wielsbeke tel. 0495/ (inkomensgerelateerde opvang) Kriebeltjes Kerkweg Ooigem - tel. 0491/ Lambrecht Mieke Eekhoutstraat Ooigem tel. 056/ Moerman Sabine (Felies kinderopvang Femma) Kastanjestraat Wielsbeke tel. 056/ t Pimpeloentje Sint-Bavostraat Sint-Baafs-Vijve tel.0479/ Reilhof Carine A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Stampertje Molenstraat 201A 8710 Wielsbeke tel. 0470/ Tremerie Wendy (Felies kinderopvang Femma) Heirweg Wielsbeke tel. 0478/ Van Haesebroeck Nancy (Felies kinderopvang Femma) Guido Gezellestraat 25a 8710 Ooigem tel. 056/ t Vlinderke Bavikhoofsestraat Ooigem tel. 056/ Waelkens Adelheid (Felies kinderopvang Femma) Wilgenlaan Ooigem tel. 056/ (enkel buitenschoolse opvang) Kinderparadijs - Raes Vicky (Felies kinderopvang Femma) - Hooiestraat Sint-Baafs-Vijve - 056/ / Thuisverpleging Alfacare (samenwerking van zelfstandige verpleegsters) Bengy De Croix - Rachida Abid Pand Waregem GSM: 0476/ Tel.: 056/ Website: Blancke Delfine Beukenlaan Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0479/ Callens Els Molenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0476/ Colpaert Fabienne Wakkensteenweg 86A 8710 Wielsbeke GSM: 0478/ Coussens Eveline Dalakkerstraat Oostrozebeke GSM: 0477/ De Deken Sindy Merellaan Wielsbeke GSM: 0499/ Deloof Caroline Klaverstraat Wielsbeke GSM: 0476/ Dewaele Carine Wilgenlaan Wielsbeke (Ooigem) Tel.: 056/ De Waele Lien Jasmijnenstraat Sint-Baafs-Vijve GSM: 0475/ Dobbels Ilse Schaapdreef Wielsbeke GSM: 0496/ Ghysens Peggy Leegstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Loosveldt Hilde Dentergemstraat 85a Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0478/ Maes Dorine Waterstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Robberecht Etienne Bouckaert Marleen Rijksweg Wielsbeke GSM: 0478/ (Bouckaert Marleen) Sillis C. Leopold III-laan Ooigem GSM: 0475/ Solidariteit voor het Gezin, afdeling Kortrijk Stasegemstraat Kortrijk Tel.: 056/ Website: Vandemaele Martine Kerkstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ Vanmeenen Wim Moerdijkstraat Sint-Baafs-Vijve Tel.: 056/ GSM: 0475/ Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen, afdeling Harelbeke Kleine Waregemstraat Harelbeke Tel.: 056/ Website: Demarez Valerine Grote Molstenstraat Wielsbeke (Ooigem) GSM : 0479/ JANUARI - FEBRUARI gemeentelijke infokrant 11

12 politie welzijnmidow PERSBERICHT Het vlindereffect Campagne van Damiaanactie op 23, 24 en 25 januari 2015 Iedereen heeft ooit al eens van het vlindereffect gehoord. Deze term ontstond begin jaren zeventig en komt uit het vakgebied van de meteorologie. Volgens de theorie van het vlindereffect kan een vleugelslag van een vlinder in Brazilië een tornado in Texas veroorzaken. Het vlindereffect is ondertussen ook een begrip in onze taal geworden. Maar altijd wel met een negatieve bijklank. Een positief effect Maar het vlindereffect hoeft niet altijd negatief te zijn. Damiaanactie zorgt al 50 jaar voor een positief vlindereffect. In 1964 werd Damiaanactie opgericht en sindsdien zorgt ze voor haar zieken, eerst alleen leprapatiënten, niet veel later ook tbcpatiënten. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen werden dankzij Damiaanactie weer gezond, vonden hun waardigheid terug en kregen hoop op een betere toekomst. Voor hen sorteerde het logo van Damiaanactie, een hartvormige vlinder, echt effect. Het heeft niet alleen hun leven maar ook dat van hun familie ten goede veranderd! Een vlindereffect voor maar 40 euro Elk jaar zorgt tbc wereldwijd voor 8 à 10 miljoen nieuwe zieken en voor bijna 1,5 miljoen doden (één om de 20 seconden!). Elk jaar maakt lepra meer dan nieuwe slachtoffers, die het risico lopen verminkt te geraken of in een sociaal isolement dreigen terecht te komen, als ze niet tijdig opgespoord en behandeld worden. Maar Damiaanactie slaat elk jaar haar vleugels uit. In 2013 heeft het medische team die de Damiaanactie ondersteunt, lepra-, tbc- en leishmaniasispatiënten opgespoord en behandeld mensen werden weer gezond en kregen een nieuwe toekomst dankzij iedereen die in België Damiaanactie steunt door 40 euro in te zamelen of te storten. Een gigantisch vlindereffect in 2015! Ook in januari 2015 organiseert Damiaanactie zoals elk jaar sinds 1964 een solidariteitscampagne. Op 23, 24 en 25 januari zal ze opnieuw een beroep doen op de Belgische bevolking en haar vragen om pakjes stiften te kopen of te helpen verkopen (6 euro voor een pakje van 4 stiften) of om een gift te doen (een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer BE In januari 2015 wil Damiaanactie het hele land mobiliseren. En zal ze, samen met duizenden mensen in België, voor een vlindereffect zorgen die het leven van honderdduizenden mensen in haar projectlanden zal verbeteren. Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel. IBAN: BE BIC: BPOTBEB1 Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest. Damiaanbouwkampen: een geschenk voor het leven BOUWKAMPEN van DAMIAANACTIE in Bangladesh, India, Congo of Latijns-Amerika, dat betekent: - een beetje meer welzijn brengen bij mensen die getroffen zijn door lepra of tuberculose, armoedeziektes bij uitstek - een stuk van je vrije tijd en energie geven, in groepsverband, in het kader van een gezamenlijk project - de lokale cultuur en de plaatselijke leefgewoonten ontdekken en respecteren Je helpt mee aan de bouw of de renovatie van een gezondheidscentrum, een lepradorpje of een andere gezondheidsvoorziening. Dit solidair meewerken vereist geen bouwervaring. Dergelijke reis duurt vier weken (soms drie), waarin vooral gewerkt wordt, samen met en onder begeleiding van de plaatselijke arbeiders. In de programma s is tijd voorzien voor de ontdekking van het land. Vertrekdata zijn voorzien tussen juni en augustus. Meer info in woord en beeld: VOORSTELLING VAN DE PROJECTEN OP DE INFODAG VAN 10 JANUARI 2015 IN MECHELEN Inschrijven bij Marcel Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede tel. 09/ en 0494/ gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

13 politie MIDOW welzijn AL UW VRIJE TIJD VERDWIJNT IN HET SCHOONMAKEN VAN UW WONING EN IN HET STRIJKEN VAN UW WAS? PWA-PLUS DIENSTENCHEQUES WIELSBEKE KOMT U TE HULP! STRIJKATELIER POETSDIENST Breng uw propere en droge was naar het PWA-plus strijkatelier. Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met veel plezier uw was, met nieuw en professioneel materiaal. Elke werkdag doorlopend open van 7.30u. tot 18.00u. Rode Kruis Breng uw propere en droge was naar het PWA-plus strijkatelier. Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met veel plezier uw was, met nieuw en professioneel materiaal. Elke werkdag doorlopend open van 7.30u. tot 18.00u. Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste, eerlijke, correcte en gemotiveerde medewerkers om onze poetsdienst te versterken. Solliciteren kan enkel NA TELEFONISCHE AFSPRAAK bij Joke Opsomer 056/ MOLENSTRAAT WIELSBEKE Isolava is Onderneming met een Hart! Isolava maakt deel uit van de groep Knauf, een Duits familiebedrijf dat Menschlichkeit als één van de 4 bedrijfswaarden hanteert. In 2014 werd op deze waarde gefocust en werd ervoor gekozen dit in alle Knauf vestigingen te concretiseren via bloedinzamelingen. Ook in Wielsbeke sloegen Isolava en het Rode Kruis de handen in elkaar. In naam van het Rode Kruis vroeg Isolava aan de personeelsleden om kandidaat-donor te worden. Dit resulteerde in een mooie delegatie Isolava personeelsleden die, de meesten voor de eerste maal, bloed kwamen geven op de collecte van Ooigem (25 november). Melissa Deprez van Isolava: Wereldwijd werd aan medewerkers de mogelijkheid geboden om bloed te doneren en zo een steentje bij te dragen aan de grote bloedbehoefte. We hebben ook in Wielsbeke heel wat potentiële donoren kunnen sensibiliseren. Wie effectief bloed kwam geven, is hierover zeer enthousiast en bovendien overtuigd om te blijven geven. Uit handen van Joost Stevens, voorzitter van Rode Kruis Wielsbeke, ontving Isolava, dan ook het label Onderneming met een Hart. 616 maal bedankt! 616 maal bedankt aan iedereen die dit jaar kwam bloed geven in Ooigem, Sint- Baafs-Vijve of Wielsbeke. Voor het derde jaar op rij slaagde de afdeling Rode Kruis Wielsbeke erin om meer dan 600 bloedgiften, verzameld op de 8 collectes van 2014, in onze gemeente te realiseren! Frédéric Depypere van het Rode Kruis Wielsbeke: We willen in de eerste plaats een grote dankjewel richten aan iedereen die we in 2014 op één of meerdere van de 8 collectes mochten verwelkomen. We hebben er met de plaatselijke afdeling heel sterk aan gewerkt om meer mensen naar onze collectes te krijgen. In 2009 bv telden we 358 opgekomen donoren, en dit aantal groeide gestaag aan. In 2012 ontvingen we voor de eerste keer op jaarbasis meer dan 600 donoren, een resultaat dat we ondertussen twee jaar op rij bevestigen. Van groot belang hierbij is dat we elke bloedinzameling rekenen op nieuwe donoren. De laatste 5 jaar vonden in totaal maar liefst 222 donoren voor de eerste maal de weg naar een bloedinzameling in onze gemeente. Een dikke pluim voor iedereen die hieraan meegewerkt heeft! Noteer nu al in uw agenda de data voor de collectes in 2015 (telkens van 18u-20u30): Sint-Baafs-Vijve (OC Den Aert): dinsdag 3/02 en 1/09 Wielsbeke (Cultuurcentrum): vrijdag 13/02, 15/05, 28/08 en 13/11 Ooigem (OC Leieland): dinsdag 5/05 en 3/11 Vlnr: Joost Stevens (RK Wielsbeke), Melissa Deprez en Patrick Knudde (Isolava) Blijf op de hoogte via of via Facebook ( Contact opnemen? Joost Stevens, JANUARI - FEBRUARI gemeentelijke infokrant 13

14 milieu Groepsaankoop Groene Stroom Wil jij besparen op je energiefactuur? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het West-Vlaamse provinciebestuur. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. De provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Tot 9 februari 2015 kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting nog inschrijven via Velen doen het zonder. Jij toch ook? Infoloket gemeente: Sociaal Huis Wielsbeke (056/ , Hernieuwenstraat 15) zonder afspraak: maandag-vrijdag van 9u - 12u en dinsdag van 17u - 19u op afspraak: maandag-donderdag van 14u - 16u30 Betere bescherming tegen pesticiden in 2015 Openbare diensten Het beheer van openbare parken, straten in Vlaanderen moet vanaf 2015 pesticidenvrij. Ook de scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen onderhouden hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen vanaf dan zonder pesticiden. Pesticiden zijn schadelijk voor de mens en het milieu. Ze tasten het grondwater aan en spoelen met het regenwater mee naar onze waterlopen. Bovendien vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit. Trottoirs en bermen Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein. Pesticiden zijn hier verboden. Ook als het onderhoud ervan door de bewoner of beheerder van het gebouw gebeurt, moet dit pesticidenvrij. Uitgebreid verbod Volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken voor het onderhoud van hun terreinen. Het gaat bijvoorbeeld over parken, pleinen en wegen. Private terreinen Ook private sportterreinen, private recreatiedomeinen en verharde (bedrijfs)terreinen groter dan 200 m 2 vallen onder de regelgeving. Hier geldt: pas in laatste instantie een minimum aan pesticiden inzetten, enkel op gerichte plekken. Bij de (her)aanleg van het terrein is een pesticidentoets verplicht. Die checkt of het ontwerp op een Om ouderen en kinderen extra te beschermen geldt die regeling ook voor scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Ook voor private recreatie- en sportdomeinen komen er beperkingen. In grondwaterwingebieden, langs oppervlaktewater en in bermen zijn pesticiden volledig verboden. Particulieren mogen ook geen pesticiden meer gebruiken om het trottoir of de berm voor hun deur te onderhouden. Voor een tuin, oprit of terras gelden nog geen wettelijke gebruiksbeperkingen, maar denk altijd goed na of je pesticiden wel echt nodig hebt. Want gezond zijn ze niet. Om de nieuwe regels in de kijker te zetten, lanceert de VMM dit najaar nieuwe folders en affiches voor de campagne Zonder is Gezonder. efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden is. Drinkwater beschermen Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er duidelijke voorwaarden voor pesticidengebruik in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwater. Oppervlaktewater beschermen: zone van 6 meter Alle info over de nieuwe wetgeving en tips om je tuin zonder pesticiden te onderhouden vind je op de website van de VMM. Overal geldt het verbod om binnen een zone van zes meter langs een waterloop pesticiden te gebruiken. Voor de land- en tuinbouw geldt een specifieke regeling. Meer informatie: Meer tips om zonder pesticiden je terrein te onderhouden: Woon je in een beschermingszone voor drinkwater? Vraag de specifieke folder aan via VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VU: VMM - Michiel Van Peteghem - fotografi e: vmm-archief, Shutterstock, goldlocki Stel je vraag aan de overheid. Bel 1700 Zonder is gezonder Zet pesticiden buitenspel! Vlaanderen is milieu AFVALOPHAALKALENDER 2015 In de loop van december 2014 werd de ophaalkalender 2015 bedeeld. Personen die bij toeval de kalender niet ontvingen kunnen een exemplaar komen afhalen in het gemeentehuis (zie openingsuren). 14 gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

15 milieu Moet u ontbossen voor het bouwen van een woning of het verkavelen van een perceel? Zoekt u gronden om een boscompensatie in natura te realiseren? Of heeft u zelf gronden die u wil bebossen? Wil u meer informatie over de regelgeving ontbossing en boscompensatie? is natuur JANUARI - FEBRUARI gemeentelijke infokrant 15

16 jeugd Speelpleinwerking t RAVOTTERKE LOCATIE? t Ravotterke, domein Hernieuwenburg Adres: Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke VOOR WIE? De speelpleinwerking organiseert activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is op het speelplein (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. OPENINGSDAGEN 2015 telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Paasvakantie Van dinsdag 7 april t.e.m. vrijdag 10 april van maandag 13 april t.e.m. vrijdag 17 april t Ravotterke is gesloten op paasmaandag 6 april Zomervakantie Van woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 3 juli Van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli Van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli van maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 24 juli Van maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus Van maandag 17 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus Van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus Op maandag 31 augustus t Ravotterke is gesloten op dinsdag 21 juli en vanaf maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 7 augustus Herfstvakantie Van maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november Gezocht: m/v met speeltalent Speelpleinwerking t Ravotterke is op zoek naar versterking voor de monitorenploeg. Word je min. 16 jaar in 2015? Ben je enthousiast, speels en creatief? Zijn je vakanties nog niet volgeboekt en ben je op zoek naar een fijne bezigheid waarmee je ook nog een centje kan bijverdienen? Heb je zin om de Wielsbeekse kinderen een geweldige vakantie te laten beleven? Dan is monitor zijn op het speelplein misschien wel iets voor jou! Ervaring met kinderen is mooi meegenomen, maar is niet noodzakelijk! Wil je de andere monitoren al eens ontmoeten? Of ben je nog niet helemaal zeker en wil je eerst nog even komen luisteren hoe het er allemaal aan toe gaat? Kom dan zeker naar onze MONI KICK-OFF op zaterdag 21 februari van 14u tot 17u in t Ravotterke (Hernieuwenstraat 14A, 8710 Wielsbeke). Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst! Je vindt de jeugddienst in t Speelhuisje, Baron v/d Bruggenlaan 15, Wielsbeke (eerste verdieping). De jeugddienst is ook bereikbaar op 056/ of via TARIEVEN Voormiddag (7u 12u): 2,00 Voormiddag met warme maaltijd (7u 13u): 4,50 Namiddag (12u30 18u): 2,00 incl. vieruurtje Volledige dag (7u 18u): 6,50 incl. warme maaltijd en vieruurtje Inschrijvingsgeld: 4,00 per kalenderjaar Bijkomend tarief bij laattijdig afhalen: 3,00 per kind per begonnen kwartier. Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. EEN DAGJE OP HET SPEELPLEIN: Voormiddag 7u-9u: inschrijvingen + opvang (in de Sporthal) 9u-11u30: activiteiten onder begeleiding van opvangmoeders 11u30-12u: afhalen kinderen die niet blijven eten (in Vogelsang, waar de warmeters hun middagmaal nuttigen) Namiddag 12u30-13u40: inschrijvingen + opvang (in t Ravotterke) 13u45-17u: activiteiten onder begeleiding van enthousiaste monitoren (pauze rond 15u30) 17u-18u: opvang in t Ravotterke Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ Tijdens de krokusvakantie en kerstvakantie is Speelpleinwerking t Ravotterke gesloten. Daarom is kleuteropvang t Kapoentje (normaalgezien enkel voor kleuters) tijdens deze vakanties uitzonderlijk open voor alle kinderen tot 12 jaar. Roefel 2015 Op zaterdag 27 juni 2015 gaat opnieuw de Roefeldag door in Wielsbeke. Op deze dag krijgen de kinderen van 6 tot 12 jaar uit de gemeente de kans om een kijkje te nemen bij de plaatselijke handelaars of kennis te maken met een aantal interessante hobby s. Eindelijk komen de kinderen het antwoord te weten op vragen als: hoe zou de garagist papa s auto herstellen, maken ze in de bank het geld zelf... Om deze Roefeldag opnieuw goed te kunnen laten verlopen zijn we nog op zoek naar: - Leuke beroepen of hobby s: misschien wil je zelf een aantal groepjes kinderen laten kennismaken met jouw beroep of hobby? - Medewerkers voor het vervoer naar de verschillende handelaars en hobbyisten Dus Heb je een eigen bedrijf, ben je lid van een vereniging, of heeft je buurman een niet-alledaagse hobby? Laat het ons weten! Wil je meer weten? Of heb je zin om mee te werken, neem dan zeker contact op met de werkgroep Roefel of 056/ ) 16 gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

17 Gemeentelijke kleuteropvang t KAPOENTJE WAAR? Lokaal naschoolse opvang Vrije Basisschool Sint-Baafs-Vijve W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve. VOOR WIE? De gemeentelijke kleuteropvang t Kapoentje is er voor kleuters vanaf 2,5 (schoolgaand én pampervrij) tot 6 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is in de kleuteropvang (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. Belangrijk: Gelieve uw kind dagelijks vóór 9u in te schrijven indien uw kind s middags blijft eten (warm middagmaal). OPENINGSDAGEN 2015 Telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Krokusvakantie Van maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 februari Paasvakantie Van dinsdag 7 april t.e.m. vrijdag 10 april van maandag 13 april t.e.m. vrijdag 17 april t Ravotterke is gesloten op paasmaandag 6 april Zomervakantie Van woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 3 juli Van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli Van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli van maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 24 juli Van maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus Van maandag 17 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus Van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus Op maandag 31 augustus t Ravotterke is gesloten op dinsdag 21 juli en vanaf maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 7 augustus U vindt de jeugddienst in t Speelhuisje Baron v/d Bruggenlaan 15 (Wielsbeke) T. 056/ INSCHRIJVINGSSTROOK T RAVOTTERKE / T KAPOENTJE Gegevens deelnemer: Naam kind: jeugd Herfstvakantie Van maandag 21 december t.e.m. donderdag 24 december van maandag 28 december 2014 t.e.m. donderdag 31 december Op 24 en 31 december sluit t Kapoentje om 14u. t Kapoentje is gesloten op 25 december en 1 januari TARIEVEN 2 e kind Volle dag 9,00 7,00 7u - 18u (Incl. koek, middagmaal, vieruurtje en drankjes) Halve dag: voormiddag 4,50 3,50 7u - 12u (Incl. drankje en koek) Halve dag: voormiddag met middagmaal 7,00 6,00 7u 13u (Incl. drankje, koek en middagmaal) Halve dag: namiddag 4,50 3,50 13u 18u (Incl. drank en vieruurtje) Afhaling later dan 18u.: 2,50 per kind, per begonnen kwartier Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ Kleef hier een klevertje van de mutualiteit (van het kind) Geboortedatum kind: / / Rijksregisternummer kind:.. - _. Domicilie-adres kind: Postcode & plaats: Naam ouder 1 + telefoonnummer: Naam ouder 2 + telefoonnummer: Gegevens ouder facturatie Naam: Adres: Rijksregisternummer ouder facturatie:.. - _. adres: Medische gegevens Huisdokter: Tel. huisdokter: Medische informatie: Opmerkingen Handtekening ouder(s) + datum Door het ondertekenen van deze fiche neemt u kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van uw kinderen kan worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat dit beeldmateriaal op websites of in publicaties van de jeugddienst of aanverwante niet-commerciële organisaties JANUARI wordt gebruikt binnen - FEBRUARI het kader van de doelstellingen gemeentelijke van de infokrant jeugddienst. Wenst 17u dit niet, kruis dan volgend bolletje aan:

18 jeugd TECHNIEKACADEMIE WIELSBEKE Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je creatief? Vind je het een uitdaging om de wereld te verbeteren en mensen te helpen? Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te brengen? Misschien heb je niet genoeg basiskennis om zelf aan de slag te gaan, maar zie je het wel zitten om in groep samen te experimenteren? Dan is de Techniekacademie van Wielsbeke geknipt voor jou! In een heus technologielabo zal je samen met vrienden, in een gezellige sfeer, heel wat beleven. Je maakt kennis met technologisch gereedschap en nieuwe materialen. Je ontdekt dat techniek en technologie overal om je heen zijn. Je zet zelf technische systemen in mekaar en wie weet zorg je er als toekomstige uitvinder er wel voor dat je techniekmentor ook van jou iets opsteekt. Kortom jongens en meisjes met goesting in STEM SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS (Science Technology Engineering Mathematics) kiezen voor de Techniekacademie. De Techniekacademie is een nieuw initiatief in werking met de gemeente Wielsbeke. samen- Deze bestaat uit elf praktische workshops en één bedrijfsbezoek op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30. Plaats: OC De Vlaschaard, W.B.Cartonstraat 44A, Sint-Baafs-Vijve Data: van 7 januari tot 1 april 2015 Het aantal plaatsen is beperkt; schrijf nu vlug in via Deelnameprijs: 50 - materiaal en verzekering inbegrepen Meer info via de website of met de steun van 18 gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

19 jeugd Clown Dobbel en de heksenzwam door Theater Top Door een stommiteit van clown Dobbel is de koningin veranderd in een aap. De heksenzwam kan de betovering ongedaan maken, maar het duivelinnetje Troela en de dwaze krokodil Basil strooien roet in het eten Ontdek deze grappige clown in een spannend en heel interactief verhaal met een ton aan grapjes voor de hele familie! Deze show werd door het publiek dan ook verkozen tot de beste clownsact van Vlaanderen en Nederland. Clown Dobbel en de heksenzwam wordt georganiseerd door Cultuurdienst en Gezinsbond Wielsbeke/ Sint-Baafs-Vijve. De voorstelling gaat door op de woensdag tijdens de krokusvakantie (18 februari) om 14u30 in zaal Den Aert in Sint-Baafs-Vijve. Hoe inschrijven? Via of of via de Facebookpagina van de Gezinsbond Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve. Leden van de Gezinsbond betalen 3 euro p.p. Niet-leden 5 euro p.p. Chiro Kris-Kras Eerst en vooral wenst de voltallige leidingsploeg iedereen een gelukkig nieuwjaar. We hopen dat 2015 minstens even goed wordt als 2014! We laten jullie ondertussen nog even in alle rust genieten van de start van het nieuwe jaar, zodat we met z n allen klaar zijn om de chiro opnieuw te starten na de winterstop. De tweede startdag vindt dit jaar plaats op 1 februari Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig! In maart vindt traditioneel ook de fruitjesverkoop plaats. De opbrengst hiervan gebruiken we om in juli op kamp te gaan. Op zaterdag 14 maart gaan we langs in Wielsbeke en de week daarna, op zaterdag 21 maart, trekken we richting Ooigem. Meer informatie volgt nog! Ten slotte hebben we dit jaar extra reden om te feesten, want chiro Kris-Kras bestaat 50 jaar! Dit willen we uiteraard met iedereen vieren op 23, 24 en 25 oktober. Schrijf de datum alvast in jullie agenda! Groetjes, Melissa Elène Fien Ellen Mauranne Febe Marie - Delphine Justine Marie Erin - Tine Lene Louise Janne Justine Eline JANUARI - FEBRUARI gemeentelijke infokrant 19

20 ondernemen OCMW Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/ Yoga Wil je op een zachte, ongedwongen manier je lichaam en geest lenig en fit houden? Zoek je rust en ontspanning om de mentale stress in onze huidige maatschappij te doorbreken? Dan zal jij je zeker kunnen vinden in deze cursus yoga. De cursus gaat telkens door van 19.15u. tot 20.15u. in de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek. De deelnameprijs bedraagt 4,00/les. De lessen zijn bedoeld voor alle volwassenen en vereisen geen enkele voorkennis. Zorg voor gemakkelijke, loszittende kledij en breng een matje, badhanddoek of dekentje en een glimlach mee. DATA en 24 februari 3, 10, 17, 24 en 31 maart 21 en 28 april 5, 12, 19 en 26 mei 2, 9, 16, 23 en 30 juni 15, 22 en 29 september 6, 13, 20 en 27 oktober Vinkenzettingen Zaterdag 9 mei en 30 mei 2015 om 9 uur Inleg: 1,50 Vooruit Gratis: Prijzen: per 2-tal. Aftrek bloemen: 0,75 Prachtige natuurprijzen ter waarde van 150. Grote prijs : Ter Lembeek Inschrijving tot 8.30u. In samenwerking met de vinkenmaatschappij Klein maar moedig Wielsbeke. Petanqueclub ter lembeek Iedereen is van harte welkom om op maandagnamiddag van 14 uur tot 17 uur te petanquen. Telkens wordt 0,50 uitgelegd en het nieuwe petanqueseizoen wordt afgesloten met een feestmaaltijd. 20 gemeentelijke infokrant JANUARI - FEBRUARI

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014. INFOMAGAZINE 91 43 0 0 50 30 0 0 60 65 100 0 45 47 75 0 Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve januari - februari 2014.01 Supervlieg - zondag 17 november 2013 Aanplant geboortebomen inhoud gemeentelijke info

Nadere informatie

dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 Film for kids! van 25 april tot 30 mei 2015 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 Film for kids! van 25 april tot 30 mei 2015 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 van 25 april tot 30 mei 2015 Film for kids! inhoud gemeentelijke

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE WWW.KAPRIJKE.BE zomeraanbod 2012 In deze brochure krijg je een overzicht van de vele ontspannende, sportieve en vooral superleuke activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren tijdens de zomervakantie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

november - december 2015.06 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll 19 november 2015 20u OC Leieland

november - december 2015.06 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll 19 november 2015 20u OC Leieland INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll Supervlieg 15 november 2015 OC Leieland

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief verbind de punten begin vanaf nummer

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst Winterleute 24.12.12 > 4.01.13 Speelberge Film Vragenlijst Speelberge De Sportdoze, Groenestraat 117, 8370 Blankenberge T 050 42 52 38 G 0473 30 00 65 E speelberge@blankenberge.be Wanneer Maandag 24 december

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 ü 10% KORTING bij inschrijving én betaling voor 1/7/2016 ü 2 GRATIS PROEFLESSEN in september voor iedereen! Start van dansseizoen vanaf 1/9/2016. ü Ook vooraf

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

januari - februari 2016.01 Kampioenenhulde 2015 Seniorenweek 2015 Wintertip: bescherm uw waterleiding INFOMAGAZINE C M Y K 45 47 75 0

januari - februari 2016.01 Kampioenenhulde 2015 Seniorenweek 2015 Wintertip: bescherm uw waterleiding INFOMAGAZINE C M Y K 45 47 75 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Kampioenenhulde 2015 Seniorenweek 2015 Studielokaal Vogelsang Wielsbeekse geschenkbon januari - februari 2016.01

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

Duurzaam gebruik pesticiden zorginstellingen en kinderopvang (vanaf 1 januari 2015)

Duurzaam gebruik pesticiden zorginstellingen en kinderopvang (vanaf 1 januari 2015) Duurzaam gebruik pesticiden zorginstellingen en kinderopvang (vanaf 1 januari 2015) Verduidelijking bij de Vlaamse wetgeving opgemaakt door de VMM in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en Kind

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Kinderopvang in Oostrozebeke

Kinderopvang in Oostrozebeke afdeling vrije tijd dienst kinderopvang lokaal overleg kinderopvang Kinderopvang in Oostrozebeke 1. Diensten voor opvanggezinnen 2. Zelfstandige kinderdagverblijven 3. Initiatief buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde.

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Heb je zin in actie en avontuur? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Is je vakantie doodsaai omdat je vrienden

Nadere informatie

Wielsbeke zet dementie in de kijker!

Wielsbeke zet dementie in de kijker! INFOMAGAZINE C M Y K C M Y K 91 43 0 0 50 30 0 0 Wielsbeke zet dementie in de kijker! C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 startcampagne 21 september 10 oktober 2014 (zie middenkatern) september - oktober

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 In te vullen door het secretariaat ontvangstgegevens Waarvoor dient het inschrijvingsformulier? Met het invullen van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie

Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie NIEUWSBRIEF vrijdag 16 januari 2015 Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie Weekagenda zaterdag 17 januari zondag 18 januari maandag 19 januari dinsdag 20 januari woensdag

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009

GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009 GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ september 2013 Beste Stekelbeesvrienden Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne zomervakantie! IBO Sint-Amands staat weer klaar om er een leuk schooljaar van te maken! Opgelet: wijziging

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 Aanwezig: Jan Stevens, Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, Filiep De Vos, Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede KINDEROPVANG TE LEDE v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, Augustus 2012 9. Thuisoppas voor zieke kinderen VOORWOORD Beste ouders en toekomstige ouders, Deskundig gevormde medewerkers komen

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2017-2018 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT

INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E 1ste t.em. 6de leerjaar THE MAKAMPE N P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E Wat? Studio organiseert originele themakampen voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar. Elke kampweek

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

NAAM VAN DE WERKING: "Speelplein Guustje"

NAAM VAN DE WERKING: Speelplein Guustje Huishoudelijk reglement speelpleinwerking. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t! Ravotten, rollebollen en buiten spelen staan

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2015

Vakantie-aanbod Zomer 2015 Vakantie-aanbod Zomer 2015 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp ) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar! ) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 16 jaar Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 16 jaar Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 16 jaar 2017 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst 1. GCV Sportpret in samenwerking met gemeente Kampenhout Locatie: alle

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

Chiro Budingen 2011 2012

Chiro Budingen 2011 2012 Chiro Budingen 2011 2012 Beste vrienden, Het geweldig jaar is weer begonnen, zeker na zo een spetterende startdag. De kriebels zijn waarschijnlijk boven gekomen. Om jou verder te helpen, in dit geweldig

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Departement Personeel & Organisatie 051/

Departement Personeel & Organisatie 051/ Beschikbare vakantiejobs 1. Speelpleinwerkingen... 2 1.1. Animator speelpleinwerkingen... 2 1.2. Hoofdanimator speelpleinwerkingen.... 2 1.1. Voor- of na opvang + kleuterwerking... 3 2. Kampen en losse

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Seniorenweek 2011: de medewerkers

Seniorenweek 2011: de medewerkers INFOMAGAZINE Seniorenweek 2011: de medewerkers Strijkatelier PWA-plus Wielsbeke Uitreiking MOS-logo - 10 november 2011 januari - februari 2012.01 11 - novemberviering Kampioenenhulde Sportraad vrijdag

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie