SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus infomagazine C M Y K C M Y K C M Y K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0"

Transcriptie

1 infomagazine C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus Veerle Naessens ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2013 Dag van het Park Spel binnen de grenzen

2 inhoud juli - augustus gemeentelijke info welzijn 12 ondernemen 13 lokale politie MIDOW OCMW jeugd 22 milieu sport & ontspanning cultuur Zitdag burgemeester Dinsdag 17u00 19u00 en op afspraak 056/ Zitdag OCMW-voorzitter Woensdag 16u00 18u00 en op afspraak 056/ Tussen 21 juli en 15 augustus zijn er geen zitdagen behalve op afspraak. Sluitingsdagen GemeenteDIENSTEN Donderdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) Vrijdag 12 juli Donderdag 15 augustus (O.-L.-V.-Hemelvaartdag) Vrijdag 16 augustus containerpark Voor de reguliere openingstijden: zie achterzijde van de infokrant Woensdag 1 mei 2013 (Feest van de Arbeid) Vrijdag 10 mei 2013(Hemelvaartsdag) Maandag 20 mei (Pinkstermaandag) 33 bibliotheek activiteiten 36 nuttige info Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm (Word-document) te mailen naar: of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vóór vrijdag 9 augustus Deze deadline wordt strikt en zonder uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgenomen worden in de infokrant. Teksten in WORD foto s enkel in JPG, EPS of TIFF formaat. Foto s afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document. Redactiesecretariaat: Gemeentehuis - Werkgroep infokrant, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Beeldgebruik: / Deadlines infokranten 2013: Hieronder vindt u de deadline voor het binnenbrengen van artikels voor de eerstvolgende infokrant terug. Gelieve hier strikt rekening mee te houden! Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht zullen niet meer worden weerhouden. INFOKRANT EDITIE SEPTEMBER - OKTOBER 2013: DEADLINE vrijdag 9 augustus 2013 editie november december 2013: vrijdag 4 oktober gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

3 gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoners, Enige tijd geleden hadden we met het gemeentebestuur het genoegen om de nieuwe inwoners officieel te verwelkomen in onze gemeente. De talrijk opgekomen inwoners kregen onder meer een rondleiding in het gemeentehuis en ontvingen ook een uitgebreid welkomstpakket. Met dank aan de weergoden voor het mooie weer! Diezelfde weergoden waren ons ook gunstig gezind op de Dag van het Park begin juni. Iedereen was op zondag 2 juni welkom op de weide voor het gemeentehuis voor een (h)eerlijk duurzaam ontbijt in een groene omgeving. Eind augustus begin september volgt tot slot de feestelijke apotheose van de zomer met de Wielsbeekse Feesten. We voelen de competitieve koorts toenemen in de gemeente, want tijdens het Spel binnen de Grenzen nemen alle Wielsbeekse wijken het tegen elkaar op. Verder in deze infokrant vindt u het uitgebreide programma terug. Halverwege augustus ontvangt u ook de folder in de bus vergeet de bonnetjes die hierbij zitten zeker niet mee te nemen naar de feestweide! Uw burgemeester, Jan Stevens Wegenwerken overzicht 1. Ridder de Ghellinckstraat Halverwege juni is in de Ridder de Ghellinckstraat de asfalttoplaag gegoten vanaf de rotonde op de expresweg N382 tot aan garage De Cockere. Het asfalteren van de toplaag van het fietspad gebeurt eind juni begin juli Het verkeer komende van de rotonde met de N382 wordt nog niet doorgelaten, dit om te vermijden dat vrachtwagenchauffeurs zich vast rijden in de Ridder de Ghellinckstraat. De Ridder de Ghellinckstraat zelf en de zijstraten worden wel vrijgegeven tot en met het kruispunt met de Lindestraat. Het deel vanaf de Lindestraat tot aan het rondpunt op de N357 is enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk. Voor het bouwverlof wordt ook nog de Sparrestraat aangepakt. Na het bouwverlof starten de werken aan de rotonde op de Rijksweg N357. Wanneer deze fase is afgerond volgt de definitieve afwerking van het laatste stuk van de Ridder de Ghellinckstraat. 2. N357 Rijksweg De start van de werken aan de N357 staan ingepland dit najaar. Bij deze werken vernieuwt men de toplaag van de Rijksweg van het kruispunt met de Wakkensteenweg tot aan het kruispunt met de Heirweg. Daarnaast voert men ook werken uit om het water bij regenval sneller af te voeren. Meer info omtrent de precieze timing van deze werken volgt. 3. Kanaal Roeselare Leie Sluis Ooigem In de periode van 15 tot en met 21 juli 2013 zal de sluis van Ooigem op het kanaal Roeselare Leie onderbroken zijn voor alle scheepvaartverkeer. Tijdens deze onderbreking worden de noodzakelijke herstellingswerken aan de sluis uitgevoerd. De sluis in Ooigem werd in 1973 geopend en is tot op vandaag gespaard gebleven van grote onderbrekingen. Om deze bedrijfszekerheid ook in de toekomst te kunnen garanderen is het nodig om de sluis een grondige opknapbeurt te geven. Om de hinder voor het scheepvaartverkeer zoveel mogelijk te beperken worden de werken bewust uitgevoerd in de eerste week van het bouwverlof en wordt er ook in het weekend verder gewerkt. Er zal geen hinder zijn voor het verkeer dat de brug wenst over te steken. Literaire bijdrage Onverwacht Het ging ieders petje te boven toen de tsunami toesloeg en niemand had er aan gedacht een ark van Noach te bouwen. M. Ch. Martens JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 3

4 gemeentelijke info Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DEN AERT BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27/03/2009, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan DEN AERT te Wielsbeke Sint-Baafs-Vijve, omvattende feitelijke toestand, juridische toestand, grafisch plan, mogelijke planbaten/planschade/ compensatie, onteigeningsplan, toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 27 juni 2013, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 15 juli 2013 tot 13 september 2013 te 11 uur. Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te Wielsbeke, en laten geworden, uiterlijk op 13 september 2013 te 11 uur. Er vindt een infovergadering plaats omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit infomoment gaat door op 15 juli 2013 om uur in het OC Den Aert. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan OOIGEM-ZUID BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK Het College van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 27/03/2009, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan OOIGEM-ZUID te Wielsbeke Ooigem, omvattende feitelijke toestand, juridische toestand, grafisch plan, mogelijke planbaten/planschade/ compensatie, onteigeningsplan, toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 27 juni 2013, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 15 juli 2013 tot 13 september 2013 te 11 uur. Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te Wielsbeke, en laten geworden, uiterlijk op 13 september 2013 te 11 uur. Er vindt een infovergadering plaats omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit infomoment gaat door op 17 juli 2013 om uur in het OC Leieland. Dorpskernvernieuwing Ooigem Noteer alvast woensdag 11 september om 20u in jullie agenda! Er gaat dan namelijk een dorpswandeling door in Ooigem in het kader van de dorpskernhernieuwing. Meer info in de volgende infokrant. Zomerregeling Woonwinkel De zomerregeling van Woonwinkel is als volgt: Tussen 15 juli en 15 augustus is er geen zitdag van de woonwinkel op dinsdag, enkel op vrijdag. Let op: vrijdag 16 augustus is het gemeentehuis gesloten en is er dus bijgevolg geen zitdag die week. VACATURE Diensthoofd burgerzaken WIELSBEKE is een bruisende gemeente die naar een optimale en klantvriendelijke dienstverlening streeft. Ook jij kan hieraan je steentje bijdragen, want we zijn op zoek naar een nieuwe dynamische medewerker (m/v): Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Functie: verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en continuïteit van de dienst Burgerzaken. Instaan voor een optimale dienstverlening van de diensten Bevolking, Burgerlijke stand en Onthaal geven van juridische ondersteuning aan de gemeentelijke diensten en het OCMW lid van het managementteam 4 gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS Interesse? Voor meer inlichtingen i.v.m. de diplomavoorwaarden, de functiebeschrijving en de selectieprocedure kan je terecht op onder vacatures lokale besturen of contacteer je Micheline Pompen op of ccselect.be. Solliciteren kan door een gemotiveerd schrijven met cv, uittreksel uit het strafregister en een kopie van het gevraagde diploma, uiterlijk tegen 4 juli 2013 (poststempel geldt als bewijs), te sturen naar: Gemeente Wielsbeke P/A CC Select Vliegvelddreef Brussel We garanderen een strikt vertrouwelijke en correcte behandeling van je sollicitatie.

5 gemeentelijke info Reis wijs! De zomerperiode is in aantocht en veel mensen zijn bezig met de voorbereidingen van hun reis: de bestemming bepalen, de route uitstippelen het hotel reserveren, enz.. Maar spijtig genoeg wordt één ding vaak over het hoofd gezien: zijn mijn identiteitsdocumenten wel in orde? Overigens, voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart, MAAR andere landen eisen een paspoort (reispas), eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs. Inlichtingen over inreisvoorwaarden zijn te verkrijgen bij het reisagentschap of bij de ambassade van het land van bestemming of op de website van de FOD Binnenlandse Zaken: belgium.be. Kijk bijvoorbeeld nu al of je nog over je identiteitskaart beschikt en of ze nog lang genoeg geldig is. Een paspoort (reispas) vraag je aan op het gemeentehuis dienst burgerzaken. De aanvraag gaat vergezeld van twee recente pasfoto s en eventueel het oude paspoort. Het paspoort is 5 jaar geldig. Volwassenen betalen 76,50 en minderjarigen 41,00. De leveringstermijn bedraagt ongeveer een week. De spoedprocedure levering binnen de 24 uur is een heel stuk duurder: volwassenen betalen 240,50 en minderjarigen betalen 210,00. Heel wat landen eisen dat een paspoort ook nog geruime tijd na de geplande terugkeer geldig is. Bekijk tijdig welke documenten je nodig hebt. Wacht niet tot de laatste dag, zeker niet in de drukke periodes voor de vakanties. Reizen met minderjarigen! Reistoelating voor minderjarigen die alleen reizen OF in het gezelschap van anderen dan zijn ouders. Zonnebrandolie en zwembroek.. meestal vergeet je ze niet als je de valies van zoon of dochterlief pakt. Minder voor de hand liggend is de reistoelating voor minderjarigen. Ze kan de reisbegeleiders van je kroost nochtans veel moeilijkheden besparen. Wettelijk verplicht is de reistoelating voor minderjarigen niet. Toch is ze handig om op zak te hebben als je met minderjarigen op reis gaat. Begin aan een verre grenspost maar eens uit te leggen dat de prille tiener aan je zijde niet je zoon of dochter is, maar wel mee mag van zijn ouders De kans bestaat dat je je verhaal op het politiebureau mag doen. Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming zeker aan. Deze reistoelating is gratis en wordt onmiddellijk meegegeven. Opgelet! Wettelijk gezien hoeven ouders elkaar onderling geen toestemming te geven wanneer één van de ouders met de kinderen op reis gaat. De ouders worden in principe verondersteld de ouderlijke macht gezamenlijk uit te oefenen. Bovendien staat de afstamming van het kind op de Kids-ID vermeld. Wanneer de ouders er zich toch beter of veiliger bij voelen om alsnog een toestemming te krijgen, kan dat altijd. In sommige gevallen is dat zeker begrijpelijk (vb. in geval van echtscheiding, verschillend adres van de ouders, hoederecht ) Kids-ID! Vanaf het moment dat je de Belgische grens overschrijdt, heb je voor je kinderen een Kids-ID nodig. Ongeacht hoe je op reis gaat met de auto, trein, bus of vliegtuig. Een Kids-ID vraag je aan op de dienst Burgerzaken van het gemeentehuis. Een recente pasfoto is vereist, de kostprijs bedraagt 3,00. De Kids-ID is 3 jaar geldig of tot aan de 12de verjaardag van het kind. Houd er ook rekening mee dat de leveringstermijn 2 à 3 weken bedraagt. Wij raden trouwens ALLE ouders aan om een Kids-Id aan te vragen voor hun kinderen, zelf als er niet onmiddellijk een reis naar het buitenland gepland staat. Soms gebeurt het dat er toch een last-minute wordt geboekt en dan blijken de kinderen niet over een identiteitskaart te beschikken, wat voor de nodige problemen zorgt. Je gaat op reis, en je bent je identiteitskaart kwijt! Wat nu? In geval van verlies of van vernietiging van je identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk voorafgaand aan een reis naar het buitenland én indien u geen geldige reispas heeft, kunt u een voorlopige identiteitskaart krijgen. De voorlopige identiteitskaart is een groene kaart (het type identiteitskaart dat gebruikt werd voor 1985). Deze kaart is een reisdocument dat enkel gebruikt kan worden om in het buitenland het bewijs van zijn identiteit te leveren of bij het overschrijden van grenzen. LET WEL: ze is niet geldig in landen waar een reispas vereist is. de personen die verzuimd hebben stappen te ondernemen voor het vernieuwen van de identiteitskaart kunnen geen voorlopige identiteitskaart krijgen (basisdocument sedert meer dan 2 maanden uitgegeven en vervallen).in dit geval moeten ze dan een nieuwe Eik aanvragen met spoedprocedure ( 106,00 of 177,00) Hoe verkrijgen? u doet aangifte van verlies/diefstal of vernietiging van uw IK bij de Politie. u meldt zich aan bij de dienst bevolking, met uw proces-verbaal van verlies én drie recente pasfoto s een nieuwe eik wordt aangevraagd u ondertekent een formulier aanvraag voorlopige IK onze diensten maken telefonisch een afspraak met de regionale diensten van Binnenlandse Zaken in Brugge om uw voorlopige kaart te gaan afhalen. u gaat op de afgesproken datum naar Brugge met volgende documenten: - aanvraagformulier - PV van verlies/diefstal/vernietiging - een pasfoto - het bewijs dat u een nieuwe eik hebt aangevraagd - u ontvangt er gratis uw voorlopige identiteitskaart De voorlopige identiteitskaart is maar geldig voor een periode van maximaal 2 maanden. Zij die voor een langere periode op reis gaan,moeten een reispas hebben. Bij uw terugkeer uit het buitenland moet u de voorlopige identiteitskaart inleveren bij afhalen van je nieuwe identiteitskaart. JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 5

6 gemeentelijke info Voetweg - afbraak OC Binnenkort start men met de afbraak van het voormalig ontmoetingscentrum in de Voetweg. Op deze plaats wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel een nieuw appartementsgebouw gebouwd. In de week van 8 juli 2013 wordt het voormalig OC gesloopt en starten de bouwwerken voor het nieuwe project. Al uw vrije tijd verdwijnt in het schoonmaken van uw woning en in het strijken van uw was? Pwa-plus dienstencheques Wielsbeke komt u te hulp! Strijkatelier Breng uw propere en droge was naar het PWA-plus strijkatelier. Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met veel plezier uw was, met nieuw en professioneel materiaal. Elke werkdag doorlopend open van 7u30 tot 18u00. POETSDIENST U wenst hulp in het huishouden? VZW PWA-plus Wielsbeke is een dynamisch bedrijf. Onze werkneemsters staan in voor het onderhoud van uw woning. Momenteel zijn er korte wachtlijsten voor aanvragen poetshulp. U betaalt met dienstencheques van 8,50 euro per uur en bovendien ontvangt u een fiscaal voordeel van 30%. Neem vrijblijvend contact op met onze onderneming. Wij helpen u graag verder met uw inschrijving. MOLENSTRAAT 61, 8710 WIELSBEKE Belgisch Kampioenschap wielrennen Eliterenners met contract Op zondag 29 juni 2014 verwelkomen we in Wielsbeke de top van de Belgische wielrenners. Die dag gaat in onze gemeente namelijk het Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg voor Eliterenners (Dames en Heren) met Contract door. Met de organiserende vzw Cycling Wielsbeke zijn we al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor dit kampioenschap. In het kader hiervan organiseerden we halverwege juni al een drietal infomomenten voor specifieke doelgroepen, waaronder de lokale zelfstandigen, de Wielsbeekse verenigingen, besturen van de buurgemeenten, etc. Daarbij waren we erg tevreden over de opkomst, én over de vragen en opmerkingen die vanuit het publiek werden gesteld. Het is onze bedoeling om alle geïnteresseerden het komende jaar op de hoogte te houden en hiervoor hebben we een aantal kanalen voorzien. Zo vindt u al meer info op Op de website vindt u onder andere al het plan van het parcours. U kunt ook een mailtje sturen of ons volgen via Twitter en/of Facebook. Oproep tot medewerking Voor de organisatie van het BK zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers. Heeft u of uw vereniging interesse om mee te worden betrokken bij dit unieke evenement? Om mee te helpen op de wedstrijddag zelf, of de dagen voordien of achteraf? Geef dan zeker uw kandidatuur door via onze website (via het formulier vraag medewerkers ), of eventueel via mail! 6 gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

7 gemeentelijke info WIELSBEEKSE FEESTEN 2013 In het eerste weekend van september vinden naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de Wielsbeekse Feesten plaats. Dit jaar wordt het een speciale editie, met een aangepast programma. VRIJDAG De avondmarkt vindt zoals gewoonlijk plaats op vrijdagavond, maar ditmaal op het plein voor het gemeentehuis. Terwijl u de verschillende standen kunt bezoeken, waaronder de stand van de Multiculturele werkgroep, kunt u ook genieten van twee optredens van formaat. 19u15: Ketnetband, vooral voor de kinderen onder ons 21u00: optreden van Jelle Cleymans (bekend van Thuis ) en Jonas Van Geel (bekend van Tegen de Sterren op ). Nadien kunt u terecht op de fuif van Paardenkoerscomité Black Beauty in de Molenstraat. ZATERDAG Op zaterdagmiddag kunnen de sportliefhebbers weer genieten van de Mountainbike Challenge (VZW Challenges) en kunnen de kinderen zich amuseren op de Aquaparty (Chiro Kris-Kras). Vanaf 18u30 vindt voor het eerst het Spel binnen de Grenzen plaats op het plein voor het gemeentehuis. Hierin nemen verschillende Wielsbeekse wijken het sportief tegen elkaar op. Ondertussen kunt u uw gratis bonnen inruilen tijdens het Happy Hour. Nadien vindt de uitreiking van de jaarlijkse tombola plaats, gevolgd door het spectaculaire vuurwerk en de Big Bang -fuif (Chiro Aktivo). ZONDAG Op zondag vindt de Paardenkoers (Black Beauty Paardenkoerscomité) weer plaats in de Molenstraat. Een uitgebreid programma wordt in augustus verdeeld over Wielsbeke. JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 7

8 gemeentelijke info Kort genoteerd uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD 25 april Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 2. MIDOW: toelichting beleid en werking. 3. Kennisname tijdelijke vervanging van OCMW-raadslid Norbert Goutsmet. 4. IMOG: Goedkeuren agendapunten voor de Jaarvergadering van 21 mei IMOG: Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Jaarvergadering van 21 mei WVI: Goedkeuren agendapunten van de algemene vergadering van 24 mei WVI: Aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 24 mei HRI - ontslag van 1 lid voor de Raad van Bestuur + vervanging. 9. Erkenning en goedkeuring samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang en aanstelling secretaris. 10. Goedkeuring samenstelling milieuraad. 11. Kennisname overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 12. Kennisname goedkeuring politiebegroting 2013 MIDOW. 13. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2006 Lokale Politie MIDOW. 14. Het wijzigen van een deel van het tracé van de Voetweg nr 12. GEMEENTERAAD 30 mei Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 2. Samenstelling Gecoro en aanduiden secretaris. 3. Gemeentelijke begeleidingscommissie: goedkeuren oprichting, aanduiden voorzitter, aanduiden adviserende leden. 4. Gaselwest - Goedkeuren agenda van de Algemene Vergadering van 21 juni 2013 en mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 5. FIGGA - Algemene vergadering van 21 juni Goedkeuren agenda. 6. FIGGA - Algemene vergadering van 21 juni Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 7. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering 18 juni Goedkeuren agenda 8. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering van 18 juni Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 9. Aanvaarding BNIP ORC Canal Rally op 1 en 2 juni Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - rekening Kennisname van de goedkeuring door dhr. Gouverneur. 11. Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem - rekening Kennisname van de goedkeuring door dhr. Gouverneur. 12. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - rekening Kennisname van de goedkeuring door dhr. Gouverneur. 13. Kerkfabriek Sint-Bavo SBV - Kennisname budgetwijziging Kennisname goedkeuring jaarrekening 2007 Lokale Politie MIDOW. 15. Kennisname - Specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2013 politiezone MIDOW. 16. Overeenkomst tot het optimaliseren van de fietsverbinding ter hoogte van de drietrapssluis in Wielsbeke/ Ooigem Literaire bijdrage 17. Definitieve aanvaarding mobiliteitsplan: beleidsplan - definitieve nota. Aan de horizon een lichtstraal 18. Retributiereglement activiteiten sportdienst. ze wordt groter en groter Alle verslagen kunt u ook steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website ( onder plots een wolk, het luik gemeentebestuur > dagorde en verslagen gemeenteraad. en alles is terug donker Wouter Vandeginste 8 gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

9 gemeentelijke info Wachtdiensten voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke DOKTERS (Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken, Oeselgem, Markegem, Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: Adressen van de betrokken dokters: Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, 8710 Ooigem - tel.: Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: APOTHEKERS De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b. Adressen van de betrokken apothekers: Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron Vander Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel.: Apr. A. DESMET, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel.: Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel.: Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel.: Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel.: Tel. wachtdiensten: 0900/ ( 0,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld. Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/ De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid. Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele kalender die u kunt raadplegen via: - de website: > wachtdiensten - telefonisch: 0900/ ( 0,50/minuut) TANDARTSEN DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/ VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ WALCARIUS D., Kerkweg 39, Ooigem, tel.: 056/ DIERENARTSEN Dr. DE GROOTE GAËLLE, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0494/ Bvba MEDIVET, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke, tel.: 056/ Dr. V. VANDERLINDEN, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke tel.: 0473/ Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 0475/ Dr. DELBAERE Matthias, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0479/ Dr. LAMBRECHT Henri, Rijksweg 210, 8710 Wielsbeke - tel.: 0499/ De wachtdienst Algemeen Tandarts: telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9.00 en uur Opgelet: Het tarief van de oproep is 1,5 euro per minuut. De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen. De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling. JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 9

10 welzijn Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke - Deprez Sabrina (kav) A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Dol-fijntje Baron v/d Bruggenlaan Wielsbeke tel. 056/ Do-re-mi Rijksweg Wielsbeke tel. 0474/ Ferket Barbara (dienst voor onthaalouders OCMW Zulte) Abeelestraat 26c 8710 Sint-Baafs-Vijve tel. 0477/ Goemaere Inge Hulstersestraat Ooigem tel. 056/ Het Konijntje Lobeekstraat Wielsbeke tel. 0495/ (inkomensgerelateerde opvang) - Kriebeltjes Kerkweg Ooigem tel. 0491/ (vanaf juli 2013) - Lambrecht Mieke Eekhoutstraat Ooigem tel. 056/ Moerman Sabine (kav) Kastanjestraat Wielsbeke tel. 056/ t Pimpeloentje Sint-Bavostraat Sint-Baafs-Vijve tel. 0479/ Reilhof Carine A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Stampertje Molenstraat 201A 8710 Wielsbeke 0470/ Tremerie Wendy (kav) Heirweg Wielsbeke tel. 0478/ Van D huynslager An t jutepaardje (kav) Beukenlaan 39, 8710 Ooigem tel. 056/ Van Haesebroeck Nancy (kav) Guido Gezellestraat 25a 8710 Ooigem tel. 056/ t Vlinderke Bavikhoofsestraat Ooigem tel. 056/ Waelkens Adelheid (kav) Wilgenlaan Ooigem tel. 056/ (enkel buitenschoolse opvang) Thuisverpleging Alfacare Alfacare (samenwerking van zelfstandige verpleegsters) - Bengy De Croix - Rachida Abid Pand Waregem GSM: 0476/ Tel.: 056/ Callens Els Molenstraat 117, 8710 Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0476/ Coussens Eveline Dalakkerstraat Oostrozebeke GSM: 0477/ telenet.be De Deken Sindy Merellaan 8, 8710 Wielsbeke GSM: 0499/ Deloof C. Klaverstraat 2, 8710 Wielsbeke GSM: 0476/ Dewaele Carine Wilgenlaan 26, 8710 Wielsbeke (Ooigem) Tel.: 056/ Dobbels Ilse Schaapdreef 4, 8710 Wielsbeke 0496/ Ghysens Peggy Leegstraat 5, 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Loosveldt Hilde Dentergemstraat 85a 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0478/ Maes Dorine Waterstraat 57, 8710 Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Robberecht Etienne Bouckaert Marleen Rijksweg 190, 8710 Wielsbeke GSM: 0478/ (Bouckaert Marleen) Sillis C. Leopold III-laan 29, 8710 Ooigem GSM: 0475/ Solidariteit voor het Gezin, afdeling Kortrijk Stasegemstraat 110, 8500 Kortrijk Tel.: 056/ Website: Vandemaele Martine Kerkstraat 23, 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ Vanmeenen Wim Moerdijkstraat 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve Tel.: 056/ GSM: 0475/ Wemel-De Waele Lien Jasmijnenstraat 1, 8710 Sint-Baafs-Vijve GSM: 0475/ Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen, afdeling Harelbeke Kleine Waregemstraat 17, 8530 Harelbeke Tel.: 056/ website: 10 gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

11 welzijn Bloedinzamelingen in augustus: gemeentebestuur trakteert! Wist je dat je zelf 70% kans hebt om ooit in je leven bloed nodig te hebben, en gemiddeld slechts 3% bloed geeft? Na een ongeval, bevalling of operatie,, elke dag hebben mensen in Vlaanderen bloed nodig. Daarom is het Rode Kruis Vlaanderen permanent op zoek naar mensen die bloed willen geven. En hieraan werken het Rode Kruis Wielsbeke en het gemeentebestuur graag mee! In de aanloop naar de Wielsbeekse Feesten wordt aan deze samenwerking vorm gegeven via twee bloedinzamelingen: noteer alvast dinsdag 20 augustus in Wielsbeke (Cultuurcentrum) of woensdag 28 augustus in Sint-Baafs-Vijve (Den Aert) in uw agenda! De collectes vinden telkens plaats van 18u tot 20u30. Het gemeentebestuur trakteert met een hapje en een drankje voor iedereen. Ben je tussen 18 en 66 jaar, aarzel dus niet en kom bloed geven. En ja, een extra attentie wordt voorzien voor nieuwe donoren, alsook voor wie een nieuwe donor aanbrengt. En er is nog meer: tijdens één van deze collectes wordt aan Wielsbeke de titel Gemeente met een hart toegekend. Daarmee wil de dienst Donorwerving van het Bloedtransfusiecentrum uiting geven aan de goeie samenwerking tussen de plaatselijke Rode Kruis afdeling en het gemeentebestuur, maar vooral u, de donor, erkennen! Het is dankzij jullie dat we de recente jaren de sterke stijging in het aantal donoren konden realiseren. Meer hierover in de volgende infokrant. Dus, namens het Rode Kruis Wielsbeke, het Bloedtransfusiecentrum en het gemeentebestuur van Wielsbeke hopen wij jullie op deze collectes in augustus als trouwe of nieuwe bloeddonor te mogen verwelkomen. ELKE BLOEDGIFT TELT, ELKE DAG! C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 11

12 welzijn Inagro zoekt kandidaten bezoekboerderijen en hoevewinkels Komt er wel eens een klasje het leven op jouw boerderij ontdekken? Verwerk je een deel van jouw productie tot (h)eerlijke hoeveproducten met een meerwaarde? Verwelkom je verenigingen met plezier op jouw hoeve voor een rondleiding en eventueel een degustatie? Doe je dit nu nog niet, maar maak je wel plannen in die richting? Dan zoeken we jou! Inagro zoekt in 2013 enthousiaste West-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven om aan te sluiten bij het aanbod van bezoekboerderijen (onder de noemer Onthaal op de boerderij ) en/of hoeveproducten (onder de merknaam 100% West- Vlaams, Hoeve-en streekproducten ). Alle sectoren, gangbaar of biologisch zijn welkom. Samen vertegenwoordigen we de land- en tuinbouw in West-Vlaanderen. Op maak je kennis met onze werking. Als lid geniet je van (basis)vorming, uitwisseling met collega s, promotie en educatief materiaal. In het najaar van 2013 organiseren we een basisvorming voor bezoekboerderijen. Interesse? Vul vrijblijvend het formulier in op voor 1 juli Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij Inagro (dienst landbouwverbreding en educatie) via of T ondernemen Digitaal economische kaart Wielsbeke Hoeveel slagers telt Wielsbeke? Bij welke garage kan je terecht in Ooigem? Is er een fietshandelaar in Sint-Baafs-Vijve? Waar is de dichtstbijzijnde traiteur? Op al die vragen vind je een antwoord via de digitaal economische kaart. Wat is die digitaal economische kaart? Deze kan je raadplegen op internet. Met verschillende zoekopdrachten vind je de gegevens van lokale handelaars en bedrijven. Het project is gebaseerd op het geografisch informatiesysteem (GIS) van de gemeente. Via het provinciebestuur is dat gekoppeld aan een aantal gegevens uit de kruispuntbank ondernemingen. Voor inwoners aldus een interessant middel om te zien waar bepaalde handelaars of zaken gevestigd zijn, of waar een bepaald produkt te koop is. Voor bedrijven en handelaars is het een interessant middel om zich aan inwoners of andere websitebezoekers kenbaar te maken via gegevens die je zelf kan aanpassen en beheren. Het persoonlijk paswoord voor bedrijven en handelaars stond vermeld op de brief die je kreeg, of nog zal krijgen (toekomstige handelaars en bedrijven). Log dus eens in op 12 gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

13 politie MIDOW Vakantietoezicht De politie wenst, zoals vorige jaren, de bevolking te informeren omtrent de service vakantietoezicht dewelke ze aanbiedt aan haar bevolking. Alhoewel de politie deze service het hele jaar door aanbiedt, ligt de frequentie van aanvragen de komende maanden heel wat hoger. Zij streeft er naar de woning, garage en bijgebouwen per week driemaal te controleren. Na de controle wordt door de agent een briefje met bevindingen in de brievenbus gestopt. Hoe vraagt U dergelijk toezicht aan? U kunt zich aanbieden op uw wijkkantoor of op het zonaal onthaal te Meulebeke. Men zal U een aantal gegevens vragen welke voor de agent nuttig zijn om zijn controle naar behoren te kunnen uitvoeren. Het aanvraagformulier kunt ook downloaden van de website Nadat U het formulier hebt ingevuld wordt gevraagd dit te ondertekenen. Hiermee geeft U de politie de toestemming uw eigendom te betreden als u bijvoorbeeld wenst dat via de tuin de achterzijde van de woning wordt nagezien. Het formulier kunt U per post versturen naar 8760 Meulebeke Oostrozebekestraat 90 ofwel faxen op nr 056/ Let wel: om veiligheidsredenen is het niet mogelijk uw afwezigheid rechtstreeks via de website te melden. Enkele tips: Veiligheid begint met het aannemen van goede gewoontes Een goed sleutelbeheer en afsluitdiscipline sluit buitendeuren en vensters goed af, laat geen vliegenraam insteken. ook de garagepoort moet op slot. sluit hek of schutting af met een slot. Zo verplicht U een inbreker over het hek te klimmen en kan hij moeilijker met zijn buit weg. Leg geen sleutels op voorzienbare plaatsen zoals onder de mat, in de bloembak e.d. Geef uw woning een bewoonde indruk Licht uw buren, familieleden in. Hang geen berichtjes op de deur, spreek op het antwoordapparaat ook niet over een periode van afwezigheid Vraag aan de vertrouwenspersoon om de brievenbus te ledigen, regelmatig de rolluiken op te trekken of het gras te maaien. zet bij uw vertrek zeker geen vuilniszakken buiten wanneer ze pas dagen later worden opgehaald. Als het eventjes kan, plaats een tijdschakelaar voor verlichting, laat hem door de vertrouwenspersoon regelmatig veranderen en wijzig ook de tijdsinstelling. Handig is ook, indien mogelijk, uw telefoonoproepen te laten doorschakelen naar een GSM, vrienden, familie. Help de inbreker niet Laat geen ladders en ander materiaal achter in de tuin. Zet ze in de slotvaste garage of tuinhuis. Breng juwelen, waardevolle documenten naar de bankkluis. Komt U door omstandigheden vroeger terug uit verlof, geef de politie dan een seintje. Politie Midow wenst U een aangename en deugddoende vakantie toe. JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 13

14 OCMW Kort genoteerd uit de OCMW-raad Zitting van 24 april Vervanging raadslid : kennisname 2. Verslag vorige vergadering : goedkeuring 3. Offerte Schaubroeck : Weddecentrale Query Module : goedkeuring 4. Dienst ondersteuningsplan West-Vlaanderen VZW : samenwerkingsovereenkomst contactpunt : goedkeuring 5. Reglement voor jobstudenten : goedkeuring 6. Patrimonium : bejaardenwoningen Schoolstraat/Juliaan Claerhoutstraat : buitenschrijnwerk : ereloon-nota architect : goedkeuring 7. Patrimonium : project De Wissel : ereloonnota architect : goedkeuring 8. WZC : opnamerichtlijn : goedkeuring 9. WZC : aanpassingswerken warmwatervoorziening : goedkeuring gunning 10. WZC : interim-opdracht CC Consult WZC directeur. Zitting van 29 mei Verslag vorige vergadering : goedkeuring 2. Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn : goedkeuring 3. Begrip dagelijks bestuur : goedkeuring 4. Toepassing lokaal toewijzingsreglement Wielsbeke voor de woningen die via het sociaal verhuurkantoor Regio Izegem worden verhuurd : kennisname 5. Aanstelling raadsman inzake dagvaarding door B.V.B.A. De Lannoy : goedkeuring 6. Patrimonium : den Meynaert : knotten wilgen : goedkeuring eindafrekening 7. WZC : aankoop 15 geriatrische zetels WZC Ter Lembeek : goedkeuring oplevering 8. WZC : levering hoog-laag bedden en nachttafels : goedkeuring oplevering 9. ICT : Open Valuecontract licenties office 2010 : gunning 10. ICT : vervanging centrale server einde onderhoudscontract : goedkeuring definitieve oplevering 11. Sociaal Huis : warme maaltijden : installatie warmtekasten in wagen via Aramark : kennisname 12. Sociaal Huis : dienst logistieke hulp : kwaliteitshandboek : goedkeuring Serviceflats Den Dries In de serviceflats zijn er 24 woongelegenheden voor ouderen alleenstaanden of echtparen die in alle comfort, maximale privacy en vrijheid willen leven, terwijl allerlei diensten en hulp binnen bereik zijn. U beschikt over een eigen flat, die u inricht naar eigen smaak. Alle modern comfort is aanwezig. Een badkamer met zitdouche en toilet, een knusse leefruimte met terras of balkon, een ingerichte keuken, een aparte slaapkamer kortom alles wat u wensen kan. Meer info? Neem contact met Tine Detavernier Maatschappelijk werker 056 / gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

15 OCMW Socio Culturele Toelage DOEL De uitsluiting van personen die in armoede leven verminderen, door de integratie te bevorderen op alle vlakken in de maatschappij. TOEPASSING De toelage wordt toegekend door het OCMW. WAT 1. Volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties. Vb abonnement zwembad, kampen W I E L S B E K E 2. Volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname aan sociale, sportieve of culturele verenigingen. Vb lidgeld sportclub of jeugdvereniging, inschrijving muziekschool 3. Ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak. Vb daguitstap OCMW, kampen mindervaliden 4. Toegang tot nieuwe info en communicatie technologieën bevorderen. WIE mensen gekend bij het OCMW mensen met financiële problemen mensen met een beperkt inkomen mensen met problemen zoals ziekte, invaliditeit Niet zomaar toekenning als iemand aan 1 van deze kenmerken voldoet het OCMW bepaalt wie een toelage ontvangt Per aanvraag is er een sociaal onderzoek (gezinstoestand, maandelijkse inkomsten, maandelijkse uitgaven, welke problemen, bewijs inschrijving of contact met vereniging) Per kind 1 toelage per jaar OCMW moet bewijzen aan de Belgische staat: wat is er uitbetaald, waarvoor, waarom aan die persoon. Vragen OCMW Wielsbeke, Hernieuwenstraat 15 Bieke Vanlerberghe, sociaal assistente, tel. 056/ Biljartkampioenen Ter Lembeek 2013 JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 15

16 OCMW Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/ COMPUTER VOOR SENIOREN: Computergebruik voor beginners VOOR WIE? Bent u senior? Hebt u nog geen kennis van de computer? Bent u geïnteresseerd in een startcursus die u op een eenvoudige manier de computer leert kennen en gebruiken? Wenst u een uitleg in functie van de beginnende gebruiker? WANNEER? Van 2 september 2013 tot eind januari 2014, de maandagvoormiddag. Op weg met Windows, Office en internet VOOR WIE? Voor de senioren die de cursus computergebruik voor beginners hebben gevolgd. WANNEER? Van 3 september 2013 tot eind januari 2014, de dinsdagvoormiddag. Internet VOOR WIE? Voor de senioren die onderstaande cursussen hebben gevolgd: Computergebruik voor beginners Op weg met Windows, Office en internet en/of MS Word ( tekstverwerking) WANNEER? Van 2 september 2013 tot eind januari 2014, de maandagvoormiddag. Digitale fotografie VOOR WIE? Voor de senioren die onderstaande cursussen hebben gevolgd: Computergebruik voor beginners Op weg met Vista, office en internet MS Word (tekstverwerking) Internet Multimedia WANNEER? Van 4 september 2013 tot eind januari 2014, de woensdagvoormiddag. Photoshop Elements 3 VOOR WIE? Voor de senioren die onderstaande cursussen hebben gevolgd: Computergebruik voor beginners Op weg met Vista, office en internet MS Word (tekstverwerking) Internet Multimedia Photoshop elements 1 Photoshop elements 2 WANNEER? Van 5 september 2013 tot eind januari 2014, de donderdagvoormiddag. CONCREET VOOR ALLE CURSUSSEN Ongeveer 20 lessen, telkens van 9u tot 11u45. Per cursist wordt een computer voorzien, daardoor is het aantal inschrijvingen beperkt. VLUG REAGEREN IS DE BOODSCHAP! Prijs: 80,00 euro Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven. HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IS BEPERKT! VRAGEN? INSCHRIJVEN? INTERESSE? Annick Willems, Centrumleider - 056/ Cursus Engels voor beginners VOOR WIE? Bent u senior? Hebt u nog geen kennis van Engels? Bent u geïnteresseerd in een startcursus die u op een eenvoudige manier de taal leert kennen en gebruiken? Dan is deze cursus iets voor u! WANNEER? Van 4 september 2013 tot eind juni De woensdagvoormiddag van 9 uur tot 11u45. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. PRIJS? 150 euro. Handboeken (ongeveer 45 euro) niet inbegrepen in de prijs. In sommige gevallen (invaliditeit, werkloosheid ) kan er een vermindering of vrijstelling van het inschrijvingsgeld bekomen worden of kan betaald worden met opleidingscheques. Gelieve ons bij inschrijving de nodige attesten te bezorgen. 16 gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

17 OCMW Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/ Kaartclub De Vrije Manillers kaartdata 2013: Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (= Klaaskoekenkaarting) Dinsdag 10 december Petanqueclub Ter Lembeek Iedereen is van harte welkom om op maandagnamiddag van 14 uur tot 17 uur te petanquen. Telkens wordt 0,50 uitgelegd en het petanqueseizoen wordt afgesloten met een feestmaaltijd op 17 oktober Nieuwe danscursussen voor senioren Vrijdag 13 september 2013: GRATIS PROEFLESSEN Danscursussen voor beginners: basispassen van 9u tot 10u. Danscursussen voor gevorderden: vervolmaking van 10u tot 11u. We leren u de quickstep, tango, Engelse en Weense wals alsook de cha cha cha, rumba, samba en jive op hedendaagse muziek. Naast deze ballroom en Latijns-Amerikaanse dansen komen in deze cursussen ook lijn discodansen en gemeenschapsdansen aan bod. Data 2 de semester 2013: 13, 20 en 27 september 4, 11, 18 en 25 oktober 8, 15 en 21 november Telkens wordt 1 uitgelegd en het jaar wordt afgesloten met een optreden op vrijdag 22 november Biljartclub Ter Lembeek Dagelijks is het mogelijk om van 14 uur tot 18 uur te biljarten. De zomercompetitie ging van start op 25 april en de finales worden gespeeld op 10 september Daarnaast neemt de biljartclub Ter Lembeek deel aan het tornooi driebanden Beker van West-Vlaanderen en aan de West-Vlaamse intercentracompetitie. Resterende data West-Vlaamse intercentracompetitie /09/2013 Roeselare 1 Wielsbeke 17/10/2013 Wielsbeke Kortrijk 19/09/2013 Wielsbeke Diksmuide 29/10/2013 Roeselare 2 Wielsbeke 01/10/2013 Tielt Wielsbeke 14/11/2013 Meulebeke - Wielsbeke Resterende data tornooi driebanden Beker van West-Vlaanderen /07/2013 Wielsbeke - Meulebeke 26/09/2013 Tielt Wielsbeke 08/08/2013 Waregem Wielsbeke 10/10/2013 Wielsbeke Brugge 20/08/2013 Roeselare 2 Wielsbeke 22/10/2013 Roeselare 1 Wielsbeke 12/09/2013 Wielsbeke Diksmuide 07/11/2013 Meulebeke - Wielsbeke Cursus zelfverdediging Gratis proeflessen op woensdag 11 september 2013 In het kader van het ikke ook project organiseert de gemeente Wielsbeke, met steun van de Vlaamse overheid, onder meer sportactiviteiten voor 55-plussers. In samenwerking met het lokaal dienstencentrum wordt een cursus zelfverdediging georganiseerd. Er is geen goede fysieke conditie of spierkracht nodig om een eventuele aanval te neutraliseren. In deze cursus leert men zich, met een minimum aan inspanning, kracht en tijd kan te verdedigen op veel voorkomende aanvallen! De cursus zelfverdediging gaat telkens door van 10u00 tot 10u45 in de polyvalente zaal van het lokaal dienstencentrum. De kostprijs voor een 15-beurten sportelkaart is 7,50 euro. Met deze kaart kan u aan alle sportelactiviteiten deelnemen. Vooraf dient u over geen sportelkaart te beschikken. Ze is verkrijgbaar bij de lesgever als u de eerste maal komt. DATA: 11, 18 en 25 september 2, 9, 16 en 23 oktober 6, 13, 20 en 27 november 4, 11 en 18 december JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 17

18 OCMW Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/ Informatienamiddagen Woensdag 3 juli 2013 om 14u: GELUKKIG OUDER WORDEN: EEN UITDAGING! Donderdag 5 september 2013 om 14u: AROMATHERAPIE Woensdag 2 oktober 2013 om 15u: WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE KRUIDEN OM GEZOND TE BLIJVEN TIJDENS DE WINTER? Donderdag 7 november 2013 om 14u: BACHBLOESEMTHERAPIE Woensdag 4 december 2013 om 15u: OSTEOPATHIE. DE KRACHT VAN HELENDE HANDEN. Om praktische redenen vragen wij u om vooraf in te schrijven bij Annick Willems, centrumleider (tel.: 056/ ). Deze informatienamiddagen zijn gratis en iedereen is van harte welkom! Actie Kom op tegen kanker 2013 Traditioneel is het derde weekend van september het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Duizenden vrijwilligers gaan de straat op om verleidelijk bloeiende azalea s te verkopen. Ook dit jaar hebben we de intentie om onze schouders te zetten onder deze actie. Wanneer we op zaterdagvoormiddag 14 september 2013, een huis aan huis verkoop willen organiseren, hebben we een 100-tal medewerkers nodig. Daarnaast zoeken we voldoende vrijwilligers om deze actie mee te helpen organiseren. Daarom spreken wij u aan om mee te werken. Gelieve uw deelname voor 15 mei 2013 mee te delen aan de balie van het Sociaal Huis op onderstaand telefoonnummer. Ook uw inzet is noodzakelijk om de actie te doen slagen en om de strijd tegen kanker verder te zetten stel uw medewerking nu ter beschikking op het nummer 056/ ! 18 gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

19 jeugd Chiro Aktivo BIG BANG FUIF CHIRO AKTIVO Beste, Graag verwelkomen we u op de vierde editie van onze Big Bang-fuif. Ieder die er vorige edities bij is geweest, kan het bevestigen: The Big Bang is de werkelijke apotheose van de Wielsbeekse Feesten. Samen met meer dan 500 party-animals waren de vorige jaren een fantastisch feest daar in de sporthal en met plezier nodigen we u uit om, jong en oud, met of zonder gevoel voor ritme, de beentjes nogmaals te strekken en op zaterdag 31 augustus in de sporthal van Wielsbeke een danske te placeren. KAMP + STARTDAG CHIRO AKTIVO Op 21 juli trekken we met onze jeugdbeweging weer voor 10 dagen plezier richting Kempen. Dit jaar doen we Dessel aan. Een groot gebouw, met een groot plein, een groot bos en op de laatste avond een groot kampvuur stellen ons in de mogelijkheid om van het kamp een ongelooflijke, onvergetelijke tiendaagse te maken voor al onze leden! Vanaf 15 september geeft Chiro Aktivo er weer een lap op. Dan start het nieuwe chirojaar. Op de avondmarkt tijdens de Wielsbeekse Feesten op 30 augustus kunnen de kinderen al eens proeven van onze leuke spelletjes aan onze stand. Alle jongens vanaf het derde leerjaar uit Wielsbeke en omstreken zijn vanaf dan weer iedere zondag welkom aan het ons heem in de 13de Liniestraat, nabij het kerkhof. Jongens van het tweede leerjaar die een oudere broer hebben die lid is van Chiro Aktivo, kunnen zich ook inschrijven. Hopelijk tot dan! Jeugddienst: filmnamiddag 3 juli JULI - AUGUSTUS gemeentelijke infokrant 19

20 jeugd Gemeentelijke kleuteropvang t KAPOENTJE WAAR? Lokaal naschoolse opvang Vrije Basisschool Sint-Baafs-Vijve W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve U vindt de jeugddienst in t Speelhuisje Baron v/d Bruggenlaan 15 (Wielsbeke) T. 056/ e kind vanaf TARIEVEN 2 e kind Volle dag 9,00 7,00 7u - 18u (Incl. koek, middagmaal, vieruurtje en drankjes) Voor wie? De gemeentelijke kleuteropvang t Kapoentje is er voor kleuters vanaf 2,5 (schoolgaand én pampervrij) tot 6 jaar. OPENINGSDAGEN 2013 telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Zomervakantie Van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli Van maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli Van maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli Van maandag 12 augustus t.e.m. vrijdag 16 augustus Van dinsdag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus Van maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus! t Kapoentje is gesloten vanaf maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus en op donderdag 15 augustus SPECIALLEKES ZOMERVAKANTIE: Zwemmen op 10 juli, 24 juli, 14 augustus en 28 augustus (telkens VM) Filmvoorstelling in OC Leieland op 3 juli (NM) De bus vertrekt om 12u30 Herfstvakantie Van maandag 28 oktober t.e.m. donderdag 31 oktober! t Kapoentje is gesloten op vrijdag 1 november Kerstvakantie Van maandag 23 december t.e.m. vrijdag 27 december van maandag 30 december 2013 t.e.m. vrijdag 3 januari 2014! Op 24 en 31 december sluit t Kapoentje om 14u! t Kapoentje is gesloten op 25 december en 1 januari Halve dag: voormiddag 4,50 3,50 7u - 12u (Incl. drankje en koek) Halve dag: voormiddag met middagmaal 7,00 6,00 7u 13u (Incl. drankje, koek en middagmaal) Halve dag: namiddag 4,50 3,50 13u 18u (Incl. drank en vieruurtje) Afhaling later dan 18u: 2.50 per begonnen kwartier Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. Fiscale aftrekbaarheid voor kleuters jonger dan 12 jaar. MAALTIJDEN EN TUSSENDOORTJES s Middags krijgen onze kleuters soep en een warme maaltijd. We blijven hiervoor ter plaatse: de refter van de school is uitgerust met al het nodige materiaal. In de loop van de voormiddag voorzien wij voor je kleuter een koek als tussendoortje en s namiddags een boterham als vieruurtje. INSCHRIJVEN: Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is in de kleuteropvang (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. Belangrijk: gelieve uw kind dagelijks vóór 9u in te schrijven indien uw kind s middags blijft eten (warm middagmaal). Meer info tijdens de opvang: GSM 0471/ Inschrijvingsstrook kleuteropvang / SPEELPLEINWERKING Gelieve deze strook ingevuld mee te brengen wanneer uw kind voor de eerste keer naar t Kapoentje / t Ravotterke komt of wanneer er gegevens veranderd zijn. Gelieve a.u.b. een klever van de mutualiteit bij de ingevulde inschrijvingsstrook te voegen. Naam + Voornaam + geboortedatum: Adres: Naam mama en papa: Tel. : Gsm nr. mama en papa : Telefoon werk mama en papa: Naam huisdokter: Tel. huisdokter: Medische gegevens / opmerkingen: Soms worden er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van uw kinderen gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicaties van de jeugddienst of aanverwante niet-commerciële organisaties. Indien u dit niet wenst, gelieve dan dit bolletje aan te kruisen: Heb je nog vragen, of wil je de folders voortaan ook via mail ontvangen, dan kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, tel: 056/ gemeentelijke infokrant JULI - AUGUSTUS

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

LOKAAL DIENSTENCENTRUM OCMW Kort genoteerd uit de OCMW-raad Zitting van woensdag 21 augustus 2013 1. Verslag vorige vergadering : goedkeuring 2. Sociaal Huis : bejaardenwoningen : installatie douches : goedkeuring starten procedure

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014. INFOMAGAZINE 91 43 0 0 50 30 0 0 60 65 100 0 45 47 75 0 Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve januari - februari 2014.01 Supervlieg - zondag 17 november 2013 Aanplant geboortebomen inhoud gemeentelijke info

Nadere informatie

TUSSENKOMST IN VERLOFKAMPEN. Aanvragen sociale dienstverleningen

TUSSENKOMST IN VERLOFKAMPEN. Aanvragen sociale dienstverleningen TUSSENKOMST IN VERLOFKAMPEN Aan de langdurig zieken en minder validen die deelnemen aan een voor hen ingericht en voorbehouden verlofkamp en die op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Wielsbeekse Feesten 2012 vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september 2012. Cultuur in Wielsbeke. juli - augustus 2012.04

Wielsbeekse Feesten 2012 vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september 2012. Cultuur in Wielsbeke. juli - augustus 2012.04 INFOMAGAZINE 60 jaar KH Steeds Beter 90 jaar KH De Ware Vrienden Jeugdmuziekatelier Wielsbeke Wielsbeekse Feesten 2012 vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september 2012 Cultuur in Wielsbeke juli

Nadere informatie

NAAM VAN DE WERKING: "Speelplein Guustje"

NAAM VAN DE WERKING: Speelplein Guustje Huishoudelijk reglement speelpleinwerking. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Spel binnen de grenzen

Spel binnen de grenzen INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Optredens september - oktober 2013.05 Avondmarkt Vuurwerk Spel binnen de grenzen Le Cateau - Cambrésis inhoud september

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Belastingsaangifte Computer beginners Office PC-EHBO Tablet/Smartphone

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE ARTIKEL 1 ORGANISEREND BESTUUR De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Lovendegem. De uitvoering

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t! Ravotten, rollebollen en buiten spelen staan

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010. mei - juni - juli - augustus 2010.03 INFOMAGAZINE. BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli)

Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010. mei - juni - juli - augustus 2010.03 INFOMAGAZINE. BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli) INFOMAGAZINE BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli) 160 ste Hondenzwemming (10 oktober) foto s: C. Pauwels Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010 mei - juni - juli - augustus 2010.03 Bloedinzameling

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

SuperVlieg - zondag 17 november 2013

SuperVlieg - zondag 17 november 2013 INFOMAGAZINE SuperVlieg - zondag 17 november 2013 C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 november - december 2013.06 Dorpskernvernieuwing in 2015 Woonproject De Maalderij

Nadere informatie

medewerkers gezocht!

medewerkers gezocht! infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Fotos: Carlos Pauwels Sfeerbeelden winter en lente 2013 mei - juni 2013.03 Carlos Pauwels Plantjesverkoop Kom op

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke.

GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari 2015.01 Koffieconcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015

Nadere informatie

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst Winterleute 24.12.12 > 4.01.13 Speelberge Film Vragenlijst Speelberge De Sportdoze, Groenestraat 117, 8370 Blankenberge T 050 42 52 38 G 0473 30 00 65 E speelberge@blankenberge.be Wanneer Maandag 24 december

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t Speelplein! Ravotten, rollebollen en buiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement ALLES KIDS WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement Evolutie 2011 28 kinderen 2012 47-48 kinderen 2013 51-54 kinderen 2014 51-58 kinderen 2015 50

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt!

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

ondernemen OCMW Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/67.45.06 Yoga Vinkenzettingen

ondernemen OCMW Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/67.45.06 Yoga Vinkenzettingen ondernemen OCMW Yoga Wil je op een zachte, ongedwongen manier je lichaam en geest lenig en fit houden? Zoek je rust en ontspanning om de mentale stress in onze huidige maatschappij te doorbreken? Dan zal

Nadere informatie

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M

Vakantiekalender zomervakantie. Uitneembare. (inschrijven vanaf MA 01.06.15) binnenin. Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD. in Avelgem A V E L G E M Uitneembare Vakantiekalender zomervakantie binnenin (inschrijven vanaf MA 01.06.15) Gemeente Avelgem VAKANTIE-AANBOD 2015 A V E L G E M V.U. Tom Beunens, Waterhoek 5, 8580 Avelgem in Avelgem 1.GEMEENTELIJK

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2014 Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren een netoverschrijdende vakantieopvang. We organiseren in de 1 e week van de paasvakantie themaweken in samenwerking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009

GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009 GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 2009 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E 1ste t.em. 6de leerjaar THE MAKAMPE N P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E Wat? Studio organiseert originele themakampen voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar. Elke kampweek

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO)

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) OP SCHOOLDAGEN Moet je al vertrekken naar je werk voor de schoolpoort opengaat? Ben je nog aan het werk wanneer de schooldag van je kind al eindigt? Wat op woensdagnamiddag?

Nadere informatie

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM IBO DE WIEBELBOOM INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM SCHOOLSTRAAT 5 2820 BONHEIDEN tel. 015/.... gsm 04../...... mail: dewiebelboom@bonheiden.be Dexia -.-.. 1. GEGEVENS VAN HET KIND Naam:.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Vakantieaanbod Zomervakantie 2015 Sint-Amandsberg

Vakantieaanbod Zomervakantie 2015 Sint-Amandsberg Vakantieaanbod Zomervakantie 2015 Sint-Amandsberg De basisscholen van de deelgemeente Sint-Amandsberg organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Elke week is er een thema voor de kleuters (3-6j) en een thema voor de lagere schoolkinderen (6-12j).

Elke week is er een thema voor de kleuters (3-6j) en een thema voor de lagere schoolkinderen (6-12j). ZOMERVAKANTIE 2014 DIKO EN BASISSCHOLEN DRONGEN De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Beste (toekomstige) toeleider,

Beste (toekomstige) toeleider, Beste (toekomstige) toeleider, Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport-, of cultuurvereniging. Veel mensen vallen hierdoor uit de boot

Nadere informatie

Vakantieaanbod Paas- en Zomervakantie 2015 Drongen

Vakantieaanbod Paas- en Zomervakantie 2015 Drongen Vakantieaanbod Paas- en Zomervakantie 2015 Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. Speelplein Guustje

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. Speelplein Guustje Speelplein Guustje Speelplein? Wat is dat? Speelplein Guustje is het gemeentelijk speelplein van Geraardsbergen. Speelplein Guustje bestaat uit een kleuterplein, een groot plein met aparte tienerwerking

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

mei - juni - juli - augustus 2011.03 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 Fototentoonstelling Michiel Hendryckx - vanaf 18 juni 2011

mei - juni - juli - augustus 2011.03 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 Fototentoonstelling Michiel Hendryckx - vanaf 18 juni 2011 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 mei - juni - juli - augustus 2011.03 Dirk Liviau Carlos Pauwels Lieve Blancquaert

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie