De eetgroep Elke 2de donderdag van de maand is er een eetgroep in café de Hollandse kus. Het eten is goed en de sfeer is prima.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eetgroep Elke 2de donderdag van de maand is er een eetgroep in café de Hollandse kus. Het eten is goed en de sfeer is prima."

Transcriptie

1 Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Jaarverslag over het jaar 2014 PROCES VAN OPRICHTING In het voorjaar van 2014 wil de initiatiefgroep, bestaande uit Margret Vlaar, Geertje Colman, Johannes van der Wal, Klaas Koornstra en Felix Roosenstein, de sociale en economische samenhang in Pingjum versterken. De groep wil: - eigen coöperatiemolen - eigen energiecoöperatie - eigen dorpstuin - eigen zorgvangnet voor dorpsgenoten - eigen dorpsschool, als deze dicht zou gaan - eigen starters- ouderenwoningen verhuren in de toekomst - een eigen belbus naar Harlingen/ Bolsward etc. - een eigen laadpaal voor elektrische auto s in de toekomst - een eigen zonne-energie-centrale wellicht Samenwerking met partners: - Dorpsbelang - te Plak - café - dorpshuis - ook gesprekken met Stichting Dorpsmolen Begin mei zijn er ongeveer 20 mensen actief in de verschillende initiatieven van de Coöperatie. Bijvoorbeeld : Dorpstuin: Johannes van de Wal van Te Plak bood een stukje gratis land aan toen het idee van een dorpstuin ontstaan was. Enthousiaste tuinders gingen aan de slag. Er werd een harde kern gevormd en een andere groep die af en toe werk in die tuin verricht. Het is een coöperatieve tuin, we doen het met elkaar. Er zijn geen eigen stukjes. We verzetten met elkaar het werk dat gedaan moet worden. Er zijn diverse percelen aangemaakt en er is een zaaiplan. Degenen die deelnemen aan de dorpstuin kunnen voor de helft van de prijs groenten en fruit kopen. Het dorp kan ook groenten kopen. De geldopbrengsten zijn voor de onkosten van de tuin en voor de coöperatie. Wanneer mensen wel verbinding met de tuin hebben, maar fysiek geen zwaar werk kunnen doen, dan kunnen zij zich ook inzetten om de geldkas te beheren of de website af en toe aan te vullen. Dit eerste jaar zal de tuinorganisatie zich verder ontwikkelen. De eetgroep Elke 2de donderdag van de maand is er een eetgroep in café de Hollandse kus. Het eten is goed en de sfeer is prima. 1

2 Vervoer: Elke dinsdag rijdt er om 10 uur vanaf Pingjum een boodschappenbusje naar Harlingen. Er zijn 5 vrijwilligers die die bus rijden. Het kost 3,- per keer ( kan ook naar Bolsward ). Opgave bij Te Plak. Bezoekgroep: Vrijwilligers bezoeken mensen die het wat moeilijker hebben. Er wordt ook een sociale kaart gemaakt dwz. een overzicht van (gratis) diensten die in Pingjum én omgeving aanwezig zijn. Bv. op het gebied van formulieren invullen, financiële administratie. Open lunch In Te Plak is 1x per 3-4 weken een Open Lunch, gestart in april. Er is ruimte voor 10 personen om mee te lunchen. De deelnemers van te Plak doen boodschappen, dekken de tafel en wassen af. Een eenvoudige lunch voor 2,- met weer eens wat andere mensen om je heen. Bij mooi weer zitten we buiten in de zon, met uitzicht op de dorpstuin, met wat kipjes en geitjes om ons heen. Werkgroep delen: Er is een website voor het uitwisselen van diensten en spullen. Zo hoef je minder te kopen aan diensten en materialen en ben je milieuvriendelijk bezig. Energiecoöperatie: Zo wil de coöperatie wederverkoper worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam, een coöperatieve energieleverancier van Noord Nederland. De NLD spaart geld uit door geen reclame te maken en geen actiestunts te organiseren. Ze bieden het laagste tarief. En daar blijft zelfs winst over van 75,- per aansluiting en die winst van dïe klanten, die lid zijn van de coöperatie Pingjum, vloeit terug naar de Coöperatie Pingjum. OPRICHTINGSVERGADERING Op 6 mei 2014 is de oprichtingsvergadering van de Coöperatie Pingjum gehouden in het Dorpshuis, er waren 60 personen aanwezig. Er wordt gememoreerd wat er al is bereikt. En dat is veel! Een voorlopig bestuur wordt benoemd. De contributie vastgesteld. De Coöperatiesite wordt officieel geopend door Gerrit Feenstra. Uitvoerig wordt gesproken en gediscussieerd over de Coöperatie windmolen. Op 31 maart, s avonds, net vóór de deadline is het plan voor de Coöperatiemolen reeds ingediend. Op deze 6 e mei hebben zich s avonds reeds 42 aanwezigen als lid aangemeld. DE OPRICHTING De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd te Pingjum en opgericht op 10 juni Het doel van de Coöperatie is onder meer : het versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving, het stimuleren van onderlinge zorg en samenwerking, delen en ruilen van goederen en diensten zelfbeheer bij wederverkoop en opwekking van duurzame energie, en het bevorderen van alle vormen van zelforganisatie, die bijdragen aan de doelstelling. 2

3 door middel van onder andere : initiëren en faciliteren van concrete projecten, samenwerken met de Vereniging Dorpsbelang Pingjum en andere partners, het uitoefenen van een bedrijf, gericht op wederverkoop van duurzame energie, het ( mede ) verwerven, oprichten en exploiteren van meerdere bronnen van opwekken van duurzame energie, collectieve inkoop van goederen en diensten, beheren van een dorpstuin en alle overige wettelijke middelen. BESTUUR Bij Notaris Heeres te Harlingen hebben Anneleen le Blom, Margret Vlaar en Geertje Colman op 10 juni 2014 de Coöperatie Pingjum opgericht, respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester, en de STATUTEN gedeponeerd. Op 7 juli volgt Jouke Risselada Geertje Colman op als penningmeester. Vanaf 7 juli behartigt Corien Risselada de ledenadministratie. Op 3 september volgt Edgar Fraiquin Anneleen le Blom op als voorzitter. LEDEN Eind 2014 zijn er al 84 leden. LEDENVERGADERING Op 3 september is de eerste Algemene Ledenvergadering, er zijn 34 aanwezige leden. Er is gesproken over: de totstandkoming van de Coöperatie ( gelukt ) het maandelijkse afstemmingsoverleg ( vindt elke 4 weken plaats ) de betaling van de contributie ( matig ) de ontvangen en de te ontvangen subsidies ( een meevaller ) de dorpstuin ( is opgestart en geeft reeds groenten ) de energiecoöperatie en de NLD ( er is veel onduidelijkheid bij de leden ) de zorg ( er wordt in de zorggroep flink gebrainstormd ) boodschappenbus ( rijdt, maar vaak met slechts één passagier ) open lunch ( groot succes ) maandelijkse eetgroep in de Kus ( groot succes ) digitale marktplaats delen ( begint erg langzaam te lopen ) Coöperatiemolen ( wordt een dure investering, maar krijgt steun van de vergadering ) belbus ( een nieuw initiatief ) hoe krijgen we meer leden? flyers ronddelen? Wisseling voorzitter. Anneleen le Blom treedt af en Edgar Fraiquin wordt bij acclamatie benoemd tot nieuwe voorzitter. 3

4 WAAR STAAN WE EIND 2014? Er bestaat een Coöperatie Pingjum met 84 leden. De Coöperatie heeft een bestuur. Het afstemmingsoverleg vergadert elke maand. Bankrekening geopend bij Triodosbank. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Subsidies zijn aangevraagd en verkregen. Contributie wordt ( enigszins matig ) betaald. Belastingplichtig. RSIN / FI nummer De Coöperatie is sinds 4 juli 2014 wederverkoper van NLDenergie. Dit zal vanaf 2015 geld opbrengen. STAND VAN ZAKEN VAN DE ACTIVITEITEN Coöperatieve moestuin In het voorjaar zijn we met de coöperatieve moestuin opgestart en natuurlijk begonnen met een vergadering bij Te Plak over hoe we e.e.a. aan zouden gaan pakken. Gelukkig waren er ideeën te over dus we konden meteen spijkers met koppen slaan. Uitgangspunt was dat er geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen gebruikt zouden worden en dat er op een milieuvriendelijke manier gewerkt zou worden. Johannes van der Wal had een stuk weidegrond achter Te Plak beschikbaar gesteld, Auke Odinga was zo gek gekregen om het om te ploegen en toen was het tijd voor een stevig hek om het aanwezige vee in het aangrenzende stuk land uit de moestuin te houden. Na een levendige discussie over het te gebruiken materiaal voor dat hek, sommige aanwezigen wilden wat al te milieuvriendelijk bezig, zijn uiteindelijk de benodigdheden aangeschaft en is het hek in april geplaatst door een aantal vrijwilligers. Vervolgens sponsorde Kieftenburg een lading houtsnippers voor de looppaden en konden we eindelijk los. Inmiddels hadden diverse vrijwilligers thuis al wat voorgezaaid, vanuit het dorp kwam ook regelmatig een seintje dat er wat stekjes over waren en zo kwam langzamerhand de zaak op gang. We hebben de tuin ingedeeld in percelen, knolgewassen, wortelgewassen, bladgroenten, peulvruchten, kruiden et cetera en aan de hand van die indeling werd er geplant. Dat kwam niet altijd helemaal uit zoals wij dat in het hoofd hadden omdat er wel eens wat bakken met stekjes achtergelaten werden bij de moestuin door een anonieme weldoener. Dan was het soms wel eens gokken wat dat voor stekjes waren en in welk perceel ze dan geplant moesten worden. Vandaar dat er uiteindelijk ook ijsbloemen bij de kruiden terecht zijn 4

5 gekomen, maar dat gaf alleen maar een kleurrijker beeld van onze tuin en daar is helemaal niets mis mee. Margret Vlaar, onze grote motor van de moestuin, had zich helemaal verdiept in permacultuur. Eenvoudig gezegd is dat alles wat groeit en bloeit gewoon laten staan en kijken wat er gaat gebeuren. Een nogal vooruitstrevende manier van denken en daar kon vanzelfsprekend niet iedereen zich in vinden. Voor elk probleem is echter een oplossing te bedenken en als je jezelf een beetje openstelt kom je er altijd uit. Onze oplossing was om op bepaalde percelen achter in de tuin de natuur zijn gang te laten gaan en dat gaf verrassende resultaten. De bijen en de vlinders waren er in ieder geval dolgelukkig mee en Margret natuurlijk ook. Nu was het allemaal net opgestart dus een conclusie kon nog niet getrokken worden, maar dit jaar zullen we in de zomer beter kunnen zien wat deze handelswijze (of eerlijk gezegd, gebrek aan handelswijze) voor resultaat heeft. We zijn erg benieuwd! Het door laten schieten van bepaalde gewassen levert in ieder geval zaad op dat we niet meer hoeven te kopen dus dat is in ieder geval een groot pluspunt. Het enige minpuntje was eigenlijk dat er wat weinig vrijwilligers/enthousiastelingen zijn, maar hopelijk heeft het opstarten van een facebookpagina wel het gewenste effect. Alle nieuws over de moestuin wordt in ieder geval massaal gelezen en er wordt ook leuk op gereageerd dus het gaat al aardig leven. Hierbij nogmaals een oproep voor moestuinliefhebbers of nieuwsgierigen om eens een kijkje te komen nemen bij onze moestuin. Er is voor elk wat wils, voor de alternatievelingen in het Laat-maar-waaien-gedeelte en voor de mensen die wat meer van structuur houden in het Blij-met-een-rij-gedeelte. Iedereen is welkom, ook degenen zonder groene vingers, er is immers altijd wel wat te doen of te bedenken. Het bouwen van een leuk standje aan de weg bijvoorbeeld of het helpen bouwen/bedenken van een materiaalhok met eamelbankje. Dat bankje is natuurlijk het belangrijkst, dat spreekt vanzelf. Energie coöperatie Pingjum vol energie Als onderdeel van de coöperatie Pingjum zijn we binnen de energie groep op zoek naar mogelijkheden om van Pingjum een zogenaamd nul dorp te maken. Dat wil zeggen dat Pingjum haar eigen energie op wil wekken. Dat is dus niet alleen wind maar het hele spectrum van energie opwekking zoals: Energie uit biomassa vergisting Energie uit aardwarmte Zonne energie Wind energie Isoleertrajecten (want wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken) Momenteel werken we samen met een aantal andere Friese dorpen die net als Pingjum de ambitie hebben om energie neutraal te worden. Dat kan o.a. dus door energiebesparing enerzijds, maar ook doormiddel van opwekking van duurzame energie d.m.v. zonnepanelen en / of een dorpsmolen. Ieder dorp werkt een eigen plan uit voor met name zonne-energie maar we trekken gezamenlijk op naar gemeente en provincie. We worden hier in begeleid door de energiewerkplaats Fryslân. 5

6 De Energiewerkplaats Fryslân ondersteunt lokale energie initiatieven met raad en daad en is een samenwerking tussen de Friese Milieu Federatie, Doarpswurk en Ús Koöperaasje en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Velen hebben de mogelijkheid om zonnepanelen op zijn of haar dak te leggen en een aantal heeft dat al gedaan. Om een echte slag voor heel Pingjum te kunnen maken onderzoeken we nu de mogelijkheid om collectief een groot aantal zonnepanelen op daken met grotere oppervlakten te kunnen plaatsen. De eerste voorzichtige contacten zijn al gelegd, maar we zoeken de komende tijd meer objecten met veel vierkante meters. Op deze manier werkt de coöperatie aan de doelstelling om van Pingjum een energie neutrale gemeenschap te maken, waarbinnen iedere inwoner van Pingjum de vruchten kan plukken NLDenergie Het is in 2014 mogelijk geworden om via de Coöperatie Pingjum energie (gas, elektriciteit) te betrekken door energiegebruikers in Pingjum. We nemen als Pingjummers, dat zijn ongeveer 11 deelnemers in Pingjum, energie af van een andere coöperatie, de Coöperatieve energieleverancier NLDenergie. NLD staat voor Noordelijk Lokaal Duurzaam en de NLD is een officiële energieleverancier die in 2014 vergunning kreeg. De NLD werkt op non-profit basis. Er wordt dus geen geld geschoven naar een gesponsorde club of aandeelhouders. Nee, de NLD is zelf een Coöperatie en wij als Coöperatie Pingjum zijn via de Friese coöperatiekoepel US Kooperaasje degenen die baten van de NLD ontvangen. Per aansluiting in Pingjum krijgt de Coöperatie Pingjum per jaar een vast bedrag van 75 euro, Daarnaast krijgt Pingjum als de NLD winst maakt een aandeel van die winst. Het mes snijdt aan twee kanten: Pingjum krijgt geld via de NLD en het geld blijft in Friesland, Groningen en Drenthe, dat is het werkgebied van de NLD. De tarieven van de NLD zijn op de website Coöperatie-Pingjum te vinden en men kan zich via de website aanmelden. De NLD tarieven zijn lager dan die van de commerciële maatschappij NUON. Het aantal Pingjummers dat zich in 2014 wel bij de NLD heeft aangemeld maar nog niet effectief energie afneemt in verband met lopende contracten, is ook ongeveer 11. We hebben in Pingjum, vergeleken met de klantenwerving van geheel NLD, een aardige start gemaakt. Zorg Tot nu wordt er weinig gebruik gemaakt van ons busje. Toch denken we dat mensen die alleen zijn/ zonder rijbewijs/ op leeftijd, of minder mobiel zijn zo lang mogelijk zelfstandig willen functioneren. We willen die mensen ook de mogelijkheid bieden om een chauffeur te kunnen bellen voor een bezoek aan ziekenhuis, gemeentehuis of bijvoorbeeld de supermarkt. Dat kan met het busje of met een particuliere auto. Voor mensen die behoefte hebben aan bezoek of een wandeling zijn er ook mogelijkheden. Er zijn vrijwilligers in Pingjum die dit geheel kosteloos doen. Wilt u gebruik maken van bovenstaande voorzieningen, neem dan contact op met Geertje Colman De ANBO is een organisatie waar u een beroep op kunt doen als u lid wordt. De vrijwilligers bij de ANBO kunnen u kosteloos helpen met bijvoorbeeld het invullen van belastingpapieren en 6

7 raad geven bij juridische zaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telnr: Eetgroep De maandelijkse eetgroep in De Hollandse Kus kunnen we inmiddels een groot succes noemen. Iedere maand weer is er veel animo voor. Open lunch Tweemaal per maand is er een open lunch voor 10 personen samen met de dagbesteders van Te Plak. Groot succes. Elke keer weer volle bak. Financieel verslag 2014 Activa Verkorte Balans Passiva Bankrekening (geld) 1.685,30 Kortlopende verplichtingen 1.000,00 Winst voor winstbelastingen 685,30 Totaal activa 1.685,30 Totaal passiva 1.685,30 Winst en-verliesrekening Omzet 3.605,22 Kosten: notaris kosten + KvK 679,20 reiskosten 46,74 huur 89,20 investering in windmolen 1.000,00 Gift (sponsoruitgaven) 250,00 Onkosten Dorpstuin 601,15 algemene kosten 253,63 Winst voor winstbelastingen 685,30 winstbelastingen 20% 137,06 Winst over het boekjaar 548,24 7

8 2014 WAS EEN PRACHTIG STARTJAAR VOOR DE COÖPERATIE PINGJUM. 8

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Mobiele groentetuin voor de hele wijk Kleinschalige voedsel-initiatieven als voorbeeld voor food-sector

Mobiele groentetuin voor de hele wijk Kleinschalige voedsel-initiatieven als voorbeeld voor food-sector Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, deze editie in samenwerking met Food Council Rotterdam en Wetenschapswinkel Wageningen Jaargang 12, mei 2014 Werkplaats 17 Voedsel verbindt

Nadere informatie

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Dienen Delen Doen Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Een initiatief van de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie (Binnenlands

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie