Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?"

Transcriptie

1 Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht?

2 Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen... 5 Stap 1: informeer je vooraf... 6 Bepaal je vermogen... 6 Enkele technische vereisten toegelicht... 7 Telecontrole... 7 Stap 2: een aansluitingsaanvraag indienen bij Eandis... 8 Indienen van een aansluitingsaanvraag... 8 Uitvoering netstudie... 9 Opstellen gedetailleerde prijsofferte... 9 Opmaak van het aansluitcontract... 9 Akkoordverklaring offerte... 9 Aanleveren schema s beveiligingsconcept... 9 Stap 3: de plaatsing van je pv-panelen Zonnepanelen Omvormer Netontkoppelkast Groenestroommeter of productieteller Verbruiksmeter Stap 4: de AREI-keuring Stap 5: Aansluiting door Eandis Uitvoeren voorbereidende werken Aansluiten op het distributienet Uitvoeren opleveringstesten Facturering uitgevoerde werken Stap 6: aanmelden bij de VREG Stap 7: het rendement bijhouden Maandelijkse productie-rapportering Rendement door minder verbruik en de verkoop van elektriciteit Rendement door groenestroomcertificaten Rendement door Garanties van Oorsprong (GvO) Distributienettarief injectie Zonnepanelen > 10 kva

3 BIJLAGE 1: Wat bij wijzigingen aan je PV-installatie? Wijziging 1: verplaatsing Wijziging 2: verwijdering Wijziging 3: uitbreiding Wijziging 4: vervanging omvormer Wijziging 5: stijging totaal piekvermogen van de panelen Wijziging 6: nieuwe eigenaar Wijziging 7: Vervanging externe netontkoppelbeveiliging Wijziging 8: Defecte verbruiksteller Wijziging 9: Defecte productieteller BIJLAGE 2: Hoe ga je om met spanningsproblemen? Oorzaken spanningsproblemen Welke stappen volg je best? BIJLAGE 3: Nuttige websites Klantenkantoren Zonnepanelen > 10 kva 3

4 Waarom zonnepanelen? Er zijn tal van goede redenen om te investeren in zonnepanelen of photovoltaïsche (PV) panelen. Zo zijn er heel wat ecologische en financiële voordelen. Sinds januari 2014 kunnen zonnepanelen ook een rol spelen in het behalen van het E-peil voor nieuwe of verbouwde woningen. Ecologisch We kunnen er niet omheen: de aarde warmt op. Een belangrijke oorzaak ligt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool of aardolie. Daarbij worden broeikasgassen (CO 2 en CH4) uitgestoten. Bovendien raken fossiele brandstoffen langzaam maar zeker uitgeput. Zonnepanelen maken gebruik van een nagenoeg onuitputtelijke en duurzame bron: de zon. Ze wekken energie op zonder fossiele brandstoffen of broeikasgassen. Op die manier helpen ze het milieu een handje. Financieel Ook je portemonnee kan meegenieten. Zo hebben zonnepanelen een directe impact op je elektriciteitsfactuur. Elektriciteit die je zelf produceert, hoef je immers niet te betalen. Bovendien ben je niet meer afhankelijk van de schommelende prijzen op de energiemarkt. Daarnaast garandeert de Vlaamse overheid het rendement van je investering, via het systeem van zogeheten groenestroomcertificaten. Meer informatie daarover staat op p. 20. EPB-wetgeving EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van nieuwe of gerenoveerde woningen, waaronder isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie en verwarmingssystemen. Alle gebouwen, waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwaanvraag is ingediend (*), moeten op vlak van energie en binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen, uitgedrukt in een energieprestatiepeil of E-peil. De EPB-eisen worden almaar strenger. Dat betekent dat woningen energiezuiniger moeten worden en een lager E-peil moeten halen. Vanaf 1 januari 2014 kun je ook opteren voor de plaatsing van een PV-installatie om, op een relatief eenvoudige en goedkope manier, te voldoen aan de EPB-eisen. Let op! PV-installaties die werden geplaatst in het kader van EPB-vereisten komen niet in aanmerking voor de toekenning van groenestroomcertificaten (zie ook p. 24). (*) Voor de exacte modaliteiten en eventuele uitzonderingen op de EPB-eisen zie de EPB-wegwijzer op de website 4 Zonnepanelen > 10 kva

5 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen Als grootste energiedistributiebedrijf van Vlaanderen ondersteunt Eandis de aansluiting van lokale producties van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windmolens. Eandis staat in voor een veilige aansluiting van de PV-installatie op het distributienet en doet ook al het mogelijke om een betrouwbare energiedistributie te garanderen. In deze brochure bieden we je graag een overzicht van alles wat komt kijken bij een PV-installatie, waarvan het totale maximale AC-vermogen (wisselstroom) van de omvormers (op eenzelfde toegangspunt) de 10 kilovoltampère (kva) overschrijdt. Uiteraard is deze brochure enkel van toepassing in het werkgebied van Eandis. Let op: als de som van het maximale AC-vermogen van een of meerdere groepen zonnepanelen (op hetzelfde toegangspunt) kleiner dan of gelijk is aan 10 kva, dan gelden er andere spelregels. In dat geval moeten de procedures en regelgeving voor de aansluiting van een lokale productie kleiner dan of gelijk aan 10 kva worden gevolgd. Die staan beschreven in onze brochure Zonnepanelen 10 KVA. Het doel van dit document is om enerzijds een stappenplan aan te reiken voor een correcte aansluiting en registratie van je PV-installatie > 10 kva en anderzijds praktische informatie te geven over zonnepanelen en hun werking. Daarbij horen onder andere het certificatensysteem, wat te doen bij wijzigingen aan je PV-installatie en nog veel meer. Om aan te sluiten, volg je deze zeven stappen Informeer je vooraf Dien aansluitgingsaanvraag PV > 10 kva in bij Eandis Plaats PV-installatie AREI-keuring PV-installatie Aansluiting PV door Eandis PV-installetie certificatiegerechtigd? JA NEE Aanmelden PV-installatie bij VREG Rendement bijhouden Zonnepanelen > 10 kva 5

6 Stap 1: informeer je vooraf Bepaal je vermogen Als je besluit om een PV-installatie te plaatsen met een vermogen van meer dan 10 kva, dan is het zeer belangrijk om eerst - in samenspraak met je installateur - te bepalen welk vermogen je precies wenst te installeren. Met het vermogen bedoelen we de som van het maximale wisselstroomvermogen (AC) van alle omvormers. Dat vermogen dient als basis voor de netstudie die je zult moeten aanvragen bij Eandis. Wil je graag vooraf weten welk vermogen er kan worden geplaatst en welke aansluitkosten daarbij horen? Dan kun je eerst een oriënterende studie aanvragen bij Eandis. Die kun je bestellen door een aansluitingsaanvraag in te dienen (zie Stap 2 ). Let op! Na de oriënterende studie moet er altijd nog een detailstudie worden uitgevoerd. Dat kan gevolgen hebben voor de doorlooptijd van je dossier. De kosten van een oriënterende studie worden wel in mindering gebracht van de kostprijs voor de detailstudie. Welke regelgeving? Naast de specifieke voorwaarden die Eandis je eventueel oplegt in een offerte of aansluitcontract, moet elke PV-installatie > 10 kva minstens tegemoetkomen aan de volgende reglementen. Die kun je best op voorhand consulteren: C10/11 - Specifieke technische aansluitvoorwaarden voor gedecentraliseerde productie-eenheden die in parallel werken met het distributienet (Synergrid) C10/11 FAQ - FAQ betreffende de toepassing van de C10/11 C10/17 - Power Quality voorschriften voor netgebruikers aangesloten op hoogspanningsnetten C1/107 - Algemene technische voorschriften voor de aansluiting van een gebruiker op het laagspanningsnet (indien injectie op laagspanning) (Synergrid) C2/112 - Technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsnet (indien injectie op middenspanning) (Synergrid) C2/116 - Interpretatienota van het document C2/112 C10/19 - Aansluiten van storende belastingen in laagspanning (Synergrid) Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) (VREG) Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) NBN EN50160: Voltage Characteristics of Electricity supplied by public electricity networks Aansluitreglement distributienetbeheerder (Eandis) Meer info staat op p. 34 bij nuttige websites. 6 Zonnepanelen > 10 kva

7 Enkele technische vereisten toegelicht We lichten kort enkele technische vereisten toe, die je altijd moet naleven. Bekijk ze vooraf. Zo vermijd je eventuele extra kosten na de plaatsing van de panelen. Gevalideerd omvormertype De omvormers van je PV-installatie moeten voldoen aan de technische voorschriften beschreven in de Synergrid C10/11. Om dit te controleren kijkt Eandis na of de omvormers vermeld in het keuringsverslag gevalideerd werden door Synergrid en gepubliceerd zijn op de lijst C10/26. Zijn je omvormers niet conform de technische voorschriften van de C10/11 dan moeten ze vervangen worden door een conform exemplaar. Eén aansluiting per PV-installatie PV-installaties gelegen op een perceel met een bestaande aansluiting dienen aangesloten te worden op dezelfde aansluiting voor zover het vermogen van de aansluiting dit toelaat. Het is met andere woorden niet zomaar toegelaten om een PV-installatie op jouw eigendom aan te sluiten op de teller van je buur. In dat geval moet je: een toelating van de VREG krijgen voor de aanleg van de directe lijn. Daarover vind je de nodige informatie terug op de website van de VREG als de VREG je die toelating verleent, moet je verdere concrete afspraken maken met Eandis voor de veilige uitvoering van de aansluiting en de installatie. Het mag bijvoorbeeld niet dat dezelfde PV-installatie via twee verschillende aansluitingen met het distributienet wordt verbonden. Netontkoppeling Elke PV-installatie met een vermogen groter dan 10 kva aangesloten op het distributienet moet, conform Synergrid voorschrift C10/11, uitgerust zijn met een aantal beveiligingen en veiligheidsprincipes geïntegreerd in een zogenaamde ontkoppelkast. Die zorgen ervoor dat de PV-installatie in specifieke situatie zichzelf ontkoppelt van het net. Meer informatie rond netontkoppeling kun je terugvinden op onze website > Publicaties > Technische bijlagen zeer hoog vermogen. Telecontrole Voor projecten met een globaal opgesteld productievermogen kva, of wanneer de netstudie aangeeft dat er tijdelijke productiebeperkingen noodzakelijk zijn bij uitzonderlijke omstandigheden, is de netgebruiker verplicht om op verzoek van de distributienetbeheerder een telecontrolekast te plaatsen. Met die telecontrolekast is het mogelijk om live basisinformatie uit te wisselen tussen de distributienetbeheerder en de productie-installatie van de distributienetgebruiker. Die informatie stelt Eandis in staat om - in uitzonderlijke uitbatingsomstandigheden - tijdelijke productiebeperkingen op te leggen. Productieinstallaties die volgens de standaardregels om veiligheidsredenen geweigerd zouden worden, kunnen dankzij de telecontrolekast toch worden aangesloten. Of een PV-installatie al dan niet moet uitgerust worden met een telecontrolekast, staat in de offerte die je ontvangt bij een aansluitingsaanvraag. Meer informatie rond het telecontroleconcept kun je terugvinden op onze website > Publicaties > Technische bijlagen zeer hoog vermogen. Groenestroommeter goed zichtbaar In overeenstemming met artikel V Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) moet je, voor PVinstallaties in dienst vanaf 1 september 2010, de productieteller op een zichtbare plaats installeren, in de buurt van de verbruiksmeter van Eandis. Voorzie hier dus de nodige ruimte in de buurt van je verbruiksmeter op het moment waarop Eandis de productieteller komt plaatsen (zie ook p. 12). Zonnepanelen > 10 kva 7

8 Stap 2: een aansluitingsaanvraag indienen bij Eandis Voor een PV-installatie met een vermogen van meer dan 10 kva kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet moeten een aantal belangrijke stappen worden doorlopen. We geven je graag mee hoe een aansluitingsaanvraag verloopt en wat we van jou verwachten. Indienen van een aansluitingsaanvraag Als je een netgekoppelde PV-installatie wil plaatsen met een vermogen van meer dan 10 kva, dan moet je eerst toelating vragen aan Eandis. De eerste stap is de aansluitingsaanvraag. Zodra je een aansluitingsaanvraag indient, krijg je een contactpersoon toegewezen die je zal begeleiden in het volledige traject van de aansluitingsaanvraag. Je staat er dus op geen enkel moment alleen voor. Een aansluitingsaanvraag indienen bij Eandis voor een PV-installatie > 10 kva loopt best online via be > Aansluitingen > Lokale productie vanaf 10 kva > Een aanslutingsaanvraag indienen. Beschik je niet over een internetverbinding? Dan kun je de aansluitingsaanvraag ook indienen via één van onze klantenkantoren (zie p. 35). Via de aansluitingsaanvraag verzamelt Eandis de noodzakelijke informatie om een netstudie voor te bereiden. Afhankelijk van de aankoppelingswijze (bijvoorbeeld zonder of met een - bestaande of nieuwe - klantcabine) moet je de volgende documenten aanleveren: Wanneer Altijd Enkel bij een bestaande of nieuwe klantcabine Aan te leveren informatie Het totale opgestelde omvormervermogen in kva (max. AC-vermogen) Het gewenste contractuele injectievermogen in kva Een digitale kopie van het liggingsplan van de site waar de PV-panelen komen. Een digitale kopie van: het inplantingsplan van de cabine op de site het ééndraadschema van de bestaande of toekomstige cabine het meest recente (en geldige!) keuringsattest van de cabine foto s van de binnen- en buitenkant van de cabine specificaties van de betrokken transformatoren. Hoe meer concrete informatie je meegeeft bij de aansluitingsaanvraag, hoe vlotter alles kan verlopen in de verdere stappen van je aansluitingsdossier. Nog meer details over de aan te leveren informatie kun je terugvinden op de webpagina > Aansluitingen > Lokale productie vanaf 10 kva. De kostprijs van een aansluitingsaanvraag hangt af van het aangevraagde maximale AC-omvormervermogen. We hanteren de volgende tarieven (situatie januari 2015): Oriënterende Vermogen studie Detailstudie Prijs excl. btw Prijs excl. btw 25 kva kva 269,13 538, kva 538, ,75 > kva 2 691, ,00 Deze tarieven werden goedgekeurd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteit en Gasmarkt (VREG). Ze zijn van toepassing voor een welbepaalde termijn. De meest recente tarieven kun je altijd raadplegen via onze website > Aansluitingen > Tarieven van een aansluiting. Let op! Op basis van je aansluitingsaanvraag ontvang je een studiefactuur met de bijhorende kosten. Die moet eerst worden betaald, voor Eandis aansluitingswerken kan uitvoeren. 8 Zonnepanelen > 10 kva

9 Uitvoering netstudie Via de netstudie onderzoekt Eandis of het gevraagde PV-vermogen aangesloten of geïnjecteerd kan worden op het gevraagde punt in het distributienet. Eandis gaat ook na welke netwerkaanpassingen daar eventueel voor nodig zijn. Opstellen gedetailleerde prijsofferte Het resultaat van de netstudie wordt door je contactpersoon vertaald in een gedetailleerde prijsofferte. Daarin staat de kostprijs en uitvoeringstermijn van de werken om je PV-installatie aan te sluiten. Neem de offerte aandachtig door. Ze zegt je welke voorbereidende werken je eventueel nog moet uitvoeren en aan welke technische voorschriften je moet voldoen. Daarnaast kun je er nog veel meer nuttige informatie in terugvinden over de aansluiting van je PV-installatie op het distributienet. De offerte is 6 maanden geldig. Daarna moet je een actualisatie van de netstudie aanvragen. Is uw offerte ouder dan 1 jaar en wil je het project alsnog realiseren? Dien dan een volledig nieuwe aansluitingsaanvraag in zoals hierboven omschreven. Opmaak van het aansluitcontract Akkoordverklaring offerte Zodra je akkoord gaat met alle voorwaarden in je offerte, moet je dat bevestigen aan Eandis. Bezorg de akkoordverklaring in je offerte terug aan je Eandis-contactpersoon. Op de akkoordverklaring kun je, rekening houdend met de uitvoeringstermijn in de offerte, ook al meegeven welke datum je het best past voor de start van de aansluitingswerken. Aanleveren schema s beveiligingsconcept Na je akkoordverklaring bezorg je best zo snel mogelijk schema s van je beveiligingsconcept aan je Eandis-contactpersoon. Zo breng je de opgegeven uitvoeringstermijn niet in het gedrang. De schema s omvatten onder meer een overzichtelijk ééndraadschema van de volledige installatie (op A3- of A4-formaat), schema s met duidelijke aanduiding van de ontkoppelbeveiliging en de schakelaars waarop die ingrijpt. Op basis van die schema s zal Eandis evalueren of aan alle technische voorschriften is voldaan m.b.t. de ontkoppeling van je PV-installatie van het distributienet. Als dat het geval is, dan ontvang je de instelparameters om de netontkoppelbeveiliging te laten instellen door een erkend keuringsorganisme. Klanten die beschikken over een eigen klantcabine (middenspanning) krijgen naast een offerte ook een aansluitcontract. Daarin worden de rechten en plichten van de distributienetbeheerder en distributienetgebruiker contractueel vastgelegd. Naast de algemene voorwaarden van een aansluiting op het distributienet vermeldt het contract ook je aansluitvermogen, beveiligingsinstellingen en exploitatieafspraken. Het aansluitcontract moet je ondertekend terugsturen naar Eandis, voor de aansluitingswerken kunnen worden uitgevoerd. Klanten zonder een eigen klantcabine (laagspanning) vallen terug op het algemene aansluitreglement laagspanning dat je kunt terugvinden via > Aansluitingen > Reglementen van je aansluiting. Zonnepanelen > 10 kva 9

10 De doorlooptijd van een aansluitingsaanvraag Aanleveren gedetailleerde prijsofferte In het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) zijn doorlooptijden bepaald waarbinnen de offerte, na het indienen van de aansluitingsaanvraag en het bezorgen van alle noodzakelijke informatie, aan de klant toegestuurd moet worden. De termijn is afhankelijk van het totaal aangevraagde aansluitvermogen en terug te vinden in onderstaande tabel. Aangevraagd vermogen Doorlooptijd < 1000 kva 30 werkdagen 1000 kva 40 werkdagen Uitvoeren aansluitingswerken De offerte vermeldt de verwachte doorlooptijd voor de realisatie van de aansluiting, te rekenen vanaf het moment waarop Eandis een akkoordverklaring ontvangt. Doorgaans is die termijn korter dan 18 weken. De termijn kan echter langer zijn voor grotere installaties (> 5 MVA) of bij uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer Eandis eerst een belangrijke netuitbreiding moet realiseren en daarvoor zelf een vergunningsprocedure moet doorlopen. Als je wenst dat je aansluiting wordt uitgevoerd op een bepaalde datum, dan kun je dat aangeven in je akkoordverklaring. Dat kan ten vroegste op de datum van akkoord plus de vermelde doorlooptijd. Maar de richtdatum mag ook later vallen, bijvoorbeeld als je zelf meer tijd nodig hebt om de voorbereidende werken uit te voeren. Eandis contacteert je in elk geval om een exacte datum af te spreken. 10 Zonnepanelen > 10 kva

11 Stap 3: de plaatsing van je pv-panelen Als uit de netstudie blijkt dat het aangevraagde vermogen mag geplaatst worden, kun je starten met de effectieve oprichting van de PV-installatie. Je kunt de PV-installatie zelf plaatsen of een beroep te doen op een installateur. In beide gevallen gelden dezelfde regels. Een PV-installatie bestaat uit verschillende componenten, elk met een specifieke taak. We overlopen de belangrijkste onderdelen. Zonnepanelen Verbruik Netontkoppelkast Omvormers Productieteller Verbruiksteller Distributienet Zonnepanelen Een zonnepaneel of photovoltaïsch paneel is een paneel dat zonne-energie (licht) omzet in elektriciteit (gelijkstroom). Omvormer De omvormer zet de opgewekte gelijkstroom om in een bruikbare wisselstroom die door je elektrische toestellen (machines, computers ) kan worden verbruikt. Als er meer stroom is dan wat de aanwezige toestellen verbruiken, dan wordt die geïnjecteerd in het distributienet. De omvormer beschikt bijna altijd over een geïntegreerd veiligheidstoestel: een netontkoppelbeveiliging. Als de omvormers van je installatie hiermee uitgerust zijn dan moeten ze voldoen aan de technische voorschriften van de Synergrid C10/11, en meer bepaald de parametersetting. Als dit niet het geval is, moet je deze omvormers vervangen door exemplaren die wel conform zijn. Standaardparameters netontkoppelbeveiliging Parameter Actuele minimale netspanning Gemiddelde max. netspanning gedurende periode van 10 min. Ogenblikkelijke max. netspanning Ogenblikkelijke minimale frequentie Ogenblikkelijke max. frequentie Limietwaarde 184,0 V 253,0 V 264,5 V 47,5 Hz 51,5 Hz Zonnepanelen > 10 kva 11

12 Netontkoppelkast Een PV-installatie met een maximaal wisselstroomvermogen > 10 kva moet verplicht worden uitgerust met een externe netontkoppelkast. Dat is een veiligheidstoestel dat de PV-installatie constant controleert en uitschakelt zodra de ingestelde drempelwaarden van de netontkoppelbeveiliging worden overschreden. Daarmee beschermt ze je PV-installatie tegen onvoorziene omstandigheden op het distributienet. De beveiliging garandeert ook de veiligheid bij de uitvoering van werken op het distributienet. Zodra de stroom van het netwerk wordt uitgeschakeld, zorgt ze ervoor dat ook jouw zonnepanelen geen stroom meer kunnen injecteren. Zo kunnen de technici van Eandis veilig werken aan de kabels. De netontkoppelbeveiliging, een onderdeel is van de netontkoppelkast, moet gevalideerd en gepubliceerd zijn op lijst van C10-21 van Synergrid. De netontkoppelkast maakt deel uit van het beveiligingsconcept dat ter validatie moet voorgelegd worden aan Eandis nadat je je akkoord hebt verklaard met onze prijsofferte. Na een positieve evaluatie van dit beveiligingsconcept ontvang je van ons de instelparameters die je nodig hebt om de netontkoppelbeveiliging correct te laten instellen. De programmering (en eventuele herprogrammering) van de ontkoppelbeveiliging is exclusief voorbehouden aan de door Synergrid erkende organisaties. Die zijn terug te vinden in de lijst veelgestelde vragen van Synergrid betreffende de toepassing van het voorschrift C10/11 (p. 32). Voor meer informatie rond de voorschriften rond het ontkoppelen van lokale productie-installaties zie > Publicaties > Technische bijlagen zeer hoog vermogen. Groenestroommeter of productieteller De productieteller is een dubbelrichtingteller die je netto opgewekte en verbruikte elektriciteit door je PV-installatie registreert en uitdrukt in kilowattuur (kwh). De meetwaarden van deze teller worden door Eandis vanop afstand uitgelezen en maandelijks gerapporteerd, zowel aan jou als aan de VREG. Bij een PV-installatie > 10 kva wordt de productieteller voorzien door Eandis. De prijs en andere modaliteiten hierrond zul je terugvinden in de prijsofferte die je van ons ontvangt n.a.v. de aangevraagde netstudie. In een latere stap, de oplevering van je PV-installatie, zal je installateur - onder toezicht van een Eandismedewerker - een geslaagde ontkoppeltest moeten uitvoeren. Bij die oplevering zal ook gecontroleerd worden of de netontkoppelbeveiliging is ingesteld volgens de parameters die je van Eandis hebt ontvangen. 12 Zonnepanelen > 10 kva

13 De kostprijs van een productieteller is afhankelijk van het vermogen van je PV-installatie en of je een aansluiting in laagspanning of middenspanning hebt: LS MS Vermogen Prijs excl. btw < 56 kva 1 959,09 EUR 56 kva 2 656,85 EUR < 56 kva 1 959,09 EUR 56 kva kva 3 102,53 EUR > kva kva 3 277,62 EUR > kva 4 335,65 EUR Pas op! De plaatsing van een aparte productieteller is altijd verplicht voor PV-installaties van > 10 kva, ook als je niet in aanmerking voor de toekenning van groenestroomcertificaten. Meer informatie hierover kun je terugvinden in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) artikel V Verbruiksmeter De verbruiksmeter voor elektriciteit is een dubbelrichtingteller die alle afgenomen en geïnjecteerde energie apart registreert in kilowattuur (kwh). De meter dient als basis voor de opmaak van je elektriciteitsfacturen en vergoeding voor geïnjecteerde energie. De meetwaarden geregistreerd door de verbruiksteller worden door Eandis vanop afstand uitgelezen en maandelijks gerapporteerd, aan jou, aan de VREG en aan je leverancier(s). Conform de huidige regels van de geliberaliseerde marktwerking krijgt elke PV-installatie van meer dan 10 kva telkens twee unieke EAN-GSRN nummers toegekend: één voor afname en één voor injectie van energie op het distributienet. Je kunt dus aparte leveranciers kiezen: een energieleveranciers die je moet betalen voor de verbruikte elektriciteit en een energieleverancier aan wie je de geïnjecteerde elektriciteit verkoopt. Als er een nieuwe EAN-code nodig is, dan zal dat zo in onze offerte staan. In dat geval moet je voor dat nieuw toegangspunt ook een geldig leveringscontract afsluiten met een energieleverancier naar keuze. Doe dat zeker tijdig. Een leverancier heeft minstens 5 werkdagen nodig om dit contract bij Eandis te laten registreren. Zonder leveringscontract kan Eandis de aansluiting niet in dienst stellen. De verbruiksmeter zelf wordt voorzien door Eandis. De kosten en andere modaliteiten vind je terug in de prijsofferte die je van ons ontvangt na je aansluitingsaanvraag. Wat is een EAN-code? EAN staat voor European Article Number: elke aansluiting - ook toegangspunt genoemd - op het elektriciteits- of aardgasnet heeft een unieke identificatiecode, de EAN-code. Ze bestaat uit 18 cijfers en wordt in heel Europa toegepast. Zonnepanelen > 10 kva 13

14 Stap 4: de AREI-keuring Is je PV-installatie geplaatst? Dan moet je ze laten keuren door een erkend keuringsorganisme. Daarbij wordt nagegaan of de PV-installatie werd aangesloten conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Is dat het geval, dan krijg je een positief keuringsattest. Pas op! Vergeet niet om een kopie van het positieve keuringsverslag te bezorgen aan Eandis. Zonder dat verslag kan je PV-installatie niet worden aangesloten op het distributienet. 14 Zonnepanelen > 10 kva

15 Stap 5: Aansluiting door Eandis Deze vier stappen zijn belangrijk om je PV-installatie aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet. Uitvoeren voorbereidende werken Voor Eandis effectief kan starten met de werken uit de offerte, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je PV-installatie al geplaatst zijn. Daarnaast moet je ook hiermee rekening houden: het beveiligingsconcept moet goedgekeurd zijn door Eandis er moet een geldig leveringscontract zijn voor de toegangspunten afname en injectie Eandis moet een kopie hebben van het AREIkeuringsverslag van de PV-installatie Eandis moet beschikken over een ondertekend aansluitcontract (enkel voor klanten op middenspanning) er moet een afgeregelde ontkoppelbeveiliging geplaatst zijn eventuele voorbereidende werken aan je meetopstelling moeten uitgevoerd zijn. Een gedetailleerd overzicht van alle voorwaarden vind je terug in de prijsofferte. Aansluiten op het distributienet Hier voert Eandis alle werken uit die beschreven staan in de offerte. Daarbij wordt standaard ook een facturatieteller en een groenestroommeter geplaatst (of vervangen). Uitvoeren opleveringstesten Na de aansluiting moet je PV-installatie worden opgeleverd door Eandis. Daarbij voert je installateur - onder toezicht van een Eandismedewerker - enkele testen uit. Die tonen aan dat het beveiligingsconcept correct functioneert en dat aan alle noodzakelijk administratieve en technische vereisten is voldaan. Na een positieve oplevering kan je PV-installatie zonder toezicht worden opgestart. Nadien ontvang je van Eandis een meterdossier dat je nodig hebt om je PV-installatie aan te melden bij VREG (zie Stap 6 ). Voor de VREG is het een bewijs dat je PV-installatie werd opgeleverd door Eandis. Facturering uitgevoerde werken Na de uitvoering van de aansluitingswerken ontvang je van Eandis een factuur voor de geleverde diensten en het geplaatste materiaal. We hanteren tarieven die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits en Gasmarkt (VREG). Die tarieven zijn van toepassing voor een welbepaalde termijn. De meest recente tarieven kun je altijd raadplegen via onze website > Aansluitingen > Tarieven van een aansluiting. Indien nodig, zal tegelijk ook je aansluiting worden vernieuwd of verzwaard, of zal Eandis kabels aanleggen op openbaar terrein. Zonnepanelen > 10 kva 15

16 Stap 6: aanmelden bij de VREG Om in aanmerking te komen voor groenestroomcertificaten moet je PV-installatie ook opgenomen zijn in de certificatendatabank van de Vlaamse energieregulator VREG. Op basis van de informatie vermeld op de factuur, de AREI-keuring en het meterdossier kun je de aanmeldingsprocedure bij de VREG voltooien. Pas op! Niet elke PV-installatie komt in aanmerking voor de toekenning van groenestroomcertificaten en moet aangemeld worden bij de VREG. Voor meer informatie over het al dan niet certificaatgerechtigd zijn van een PV-installatie zie Stap 7: het rendement bijhouden. Hoe kun je PV-panelen melden bij de VREG? Alle informatie over de aanmelding van je PV-installatie bij de VREG staat op de website > Zonnepanelen. Geen internet? Dan kun je elke werkdag van 9 tot 19 uur gratis bellen naar Toets 4 - Andere vragen om doorverbonden te worden met de VREG. Vanuit het buitenland bel je Zonnepanelen > 10 kva

17 Stap 7: het rendement bijhouden Met zonnepanelen wek je zelf elektriciteit op. En dat kan verschillende + financiële voor- of nadelen meebrengen: Rendement door minder verbruik en de verkoop van elektriciteit + Rendement + Rendement Negatief De elektriciteit die je zelf opwekt, hoef je niet te betalen aan een elektriciteitsleverancier. De elektriciteit die je zelf niet verbruikt, kun je bovendien verkopen. via groenestroomcertificaten Om hernieuwbare energie te stimuleren, wordt de plaatsing van een PV-installatie - indien nodig - financieel ondersteund door de overheid. via garanties van oorsprong Garanties van oorsprong worden uitgereikt per kwh geïnjecteerde elektriciteit en kunnen verkocht worden aan een leverancier naar keuze. rendement via distributienettarief injectie Voor alle elektriciteit die je in het distributienet injecteert moet er, voor het gebruik van het net, een injectievergoeding betaald worden aan je distributienetbeheerder Maandelijkse productierapportering Zodra de VREG de aanmelding van je PV-installatie heeft goedgekeurd, start Eandis de productie-rapportering op. Het rapport wordt maandelijks aangeleverd, zowel aan jou als aan de VREG. Voor de VREG is de maandelijkse productierapportering de basis voor de toekenning van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong (zie verder). In de productie-rapportering staat een overzicht van de meetwaarden van zowel je verbruiks- als productieteller. Alle afgenomen, geïnjecteerde, geproduceerde en verbruikte energie van de 12 voorgaande maanden staan erin. Het verzendadres aanpassen Je kunt het verzendadres van je rapporten aanpassen op de website van Eandis, onder de rubriek Aansluitingen > Lokale producten vanaf 10 kva. Daar staat een formulier dat je kunt invullen en versturen naar Let op! Om je privacy te beschermen, ontvangt enkel de certificaatgerechtigde de maandelijkse productie-rapportering. Als je - bijvoorbeeld na een verkoop - de adresgegevens van de maandelijkse productie-rapportering wil aanpassen, dan moet je eerst melden aan de VREG dat er een andere certificaatgerechtigde is. Dat doe je via Pas als de gegevens in de certificatendatabank van de VREG zijn aangepast, kan Eandis het adres van de maandelijkse productie-rapportering aanpassen. Zonnepanelen > 10 kva 17

18 De betekenis van alle meetwaarden en enkele andere begrippen leggen we uit aan de hand van volgend schema: Productie De productie is gelijk aan alle netto opgewekte elektriciteit door uw PV-installatie. Deze meetwaarde is de basis voor de toekenning van uw groenestroomcertificaten. Verbruik lokale productie Het verbruik lokale productie is gelijk aan de elektriciteit die de PV-installatie verbruikt als er niets wordt geproduceerd (bv. als de omvormer in standbymodus staat). Dat verbruik is echter zeer beperkt. De maandelijkse cijfers zijn dan ook meestal verwaarloosbaar. Injectie De injectie is alle elektriciteit die je hebt geïnjecteerd in het distributienet. Het is je productie, verminderd met je gelijktijdig verbruik (op de momenten waarop je meer produceerde dan verbruikte). Afname De afname is alle elektriciteit die je hebt afgenomen van het distributienet, en dus niet van je zelf geproduceerde elektriciteit (op de momenten waarop je meer verbruikte dan produceerde). Gelijktijdig verbruik Omvormers Dubbelrichting productieteller Verbruik lokale productie ➀ ➁ ➅ Productie Gelijktijdig verbruik ➄ Afname Verbruik Dit is de zelf geproduceerde elektriciteit die onmiddellijk werd verbruikt door je machines, verlichting, computers... productie - injectie = gelijktijdig verbruik. Verbruik De totale hoeveelheid elektriciteit die door je toestellen werd verbruikt Afname + gelijktijdig verbruik. Dubbelrichting Verbruiksteller ➂ Injectie Afname ➃ Distributienet 18 Zonnepanelen > 10 kva

19 Rendement door minder verbruik en de verkoop van elektriciteit Zonnepanelen leveren stroom als de zon schijnt. Als je elektrische toestellen inschakelt op een zonnige dag, dan kunnen die werken met je eigen opgewekte stroom. We spreken van een gelijktijdig verbruik. Omdat je bijna nooit exact evenveel zal produceren als verbruiken, blijf je afhankelijk van het distributienet. Produceer je meer dan je verbruikt, dan zul je elektriciteit in het distributienet injecteren. Verbruik je meer dan je produceert, dan zul je elektriciteit van het distributienet afnemen. Zoals eerder aangegeven wordt er bij PV-installaties > 10 kva een dubbelrichting verbruiksmeter geplaatst die afname en injectie apart registreert en worden er twee toegangspunten met bijhorende EAN-nummers toegekend. Voor elk EAN-nummer moet je een leveringscontract afsluiten met een leverancier naar keuze. Op deze manier wordt elke kwh die je in het distributienet injecteert geregistreerd en verkocht aan de prijs en leverancier bepaald in het leveringscontract. Je hoeft enerzijds dus niet te betalen voor de elektriciteit die je zelf opwekt en direct verbruikt en ontvangt anderzijds een vergoeding voor de elektriciteit die je injecteert en verkoopt aan een leverancier. De prijs die je ontvangt per kwh die je injecteert in het distributienet ligt gemiddeld wel lager dan de prijs die je betaalt per kwh die je afneemt. Het is dus in je eigen voordeel om je PV-vermogen af te stemmen op je werkelijke verbruik. Probeer ook je verbruikspieken zoveel mogelijk te verplaatsen naar de momenten waarop je PV-installatie het meest produceert. Zonnepanelen > 10 kva 19

20 Rendement door groenestroomcertificaten Hoe werkt het systeem van groenestroomcertificaten? Om hernieuwbare energie te stimuleren, kan de plaatsing van een PV-installatie in Vlaanderen financieel worden ondersteund door de overheid. De datum waarop je installatie is opgestart, bepaalt welk systeem voor jou van toepassing is. Voor PV-installaties met startdatum voor 1 januari 2013 is het eenvoudig: per kwh geproduceerde energie ontvangen ze één groenestroomcertificaat. Hoeveel dat precies waard is, hangt af van de datum waarop de installatie in gebruik werd genomen. Meer informatie over de toepassing van het systeem van groenestroomcertificaten en de laatste actualisaties staat op de website > zonnepanelen. Voor PV-installaties met startdatum na 1 januari 2013, geldt het volgende basisprincipe: wie investeert in een PV-installatie krijgt een jaarlijks rendement van 5 % op zijn investering, gespreid over een looptijd van 15 jaar. De waarde van een groenestroomcertificaat is altijd 93 EUR. Hier is het een stuk moeilijker om te berekenen hoeveel groenestroomcertificaten je krijgt. De bandingfactor, een soort correctiefactor die wijzigt in de tijd, is daarbij cruciaal. Op de volgende pagina s gaan we dieper in op dat laatste systeem. Hoe werkt het systeem met bandingfactor? Het aantal behaalde certificaten kun je berekenen via onderstaande formule: Aantal GSC = bandingfactor x productie (kwh) Hoeveel kwh je moet produceren om een certificaat te ontvangen, kun je als volgt berekenen: Aantal te produceren kwh = bandingfactor Halfjaarlijks worden de bandingfactoren door het Vlaams Energieagentschap (VEA) geactualiseerd. Hierbij worden zowel de investeringskosten (zoals aankoopprijs PVinstallatie of keuringskost), vervangingskosten (vervanging omvormer) als de elektriciteitsprijs (eenheidsprijs elektriciteit + distributienetvergoeding) in rekening gebracht. Voor meer informatie over de berekening van de bandingfactoren zie Voorbeeld: Voor jouw installatie is bandingfactor 0,5 van toepassing en je PV-installatie heeft kwh geproduceerd. Dan heb je recht op twee groenestroomcertificaten: Investeringskost Vervangingskost 0,5 x kwh = 2 GSC Elektriciteitskost Bij een bandingfactor van 0,5 moet je PV-installatie kwh produceren om recht te hebben op 1 certificaat: ,5 = kwh Geactualiseerde bandingsfactor 20 Zonnepanelen > 10 kva

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Het prosumententarief Veelgestelde vragen

Het prosumententarief Veelgestelde vragen Het prosumententarief Veelgestelde vragen De Vlaamse energieregulator VREG heeft op 18 december 2014 nieuwe distributienettarieven goedgekeurd. Daarbij hoort ook het prosumententarief. Dat is een aanvullend

Nadere informatie

Zonnepanelen 10 kva. Hoe haalt u energie uit zonlicht?

Zonnepanelen 10 kva. Hoe haalt u energie uit zonlicht? Zonnepanelen 10 kva Hoe haalt u energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 3 Ecologisch... 3 Financieel... 3 EPB-wetgeving... 3 Veilig aansluiten betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Zonnepanelen 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 3 Ecologisch... 3 Financieel... 3 EPB-wetgeving... 3 Veilig aansluiten betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen

Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen uitgavedatum 21-01-2014 eigendomsvoorbehoud Infrax Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen Inhoud Lijst met afkortingen 3 Algemeen 4 1 PV-installatie

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 april 2014

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 april 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

TER CONSULTATIE. Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van xxx

TER CONSULTATIE. Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van xxx Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 juni 2011

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 juni 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Reglement voor de netkoppeling van Fotovoltaïsche cellen

Reglement voor de netkoppeling van Fotovoltaïsche cellen uitgavedatum 22-01-2009 eigendomsvoorbehoud Infrax Reglement voor de netkoppeling van Fotovoltaïsche cellen Inhoud Lijst met afkortingen 3 Algemeen 4 1 PV-installatie

Nadere informatie

Netkoppeling van decentrale productie

Netkoppeling van decentrale productie Netkoppeling van decentrale productie Infosessie land- en tuinbouwsector 8 juni 2007 Guido Claes Netkoppeling? 2 Wettelijke voorschriften netkoppeling Uitvoeringsbesluit hernieuwbare energie: o.a. de meting

Nadere informatie

van 13 augustus 2009

van 13 augustus 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Inhoud Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 2 1. PV-installaties

Nadere informatie

Hoe vlot GSC ontvangen?

Hoe vlot GSC ontvangen? Hoe vlot GSC ontvangen? Studienamiddagen Nieuws over de zon oktober 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Hoe vlot GSC ontvangen? 4 stappen: Keuringen Aanmelden bij de VREG Aanmelden

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 juni gewijzigd op 2 augustus 2012 en 24 oktober 2012

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 juni gewijzigd op 2 augustus 2012 en 24 oktober 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

2. Welke sancties zijn mogelijk bij deze verschillende vormen van energiefraude?

2. Welke sancties zijn mogelijk bij deze verschillende vormen van energiefraude? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van TINNE ROMBOUTS datum: 16 september 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Zonnepanelen 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 3 Ecologisch... 3 Financieel... 3 EPB-wetgeving... 3 Veilig aansluiten betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

MET CERTIFICATEN OP ZAK GENIET U PAS ÉCHT VAN DE ZONNEPANELEN OP UW DAK

MET CERTIFICATEN OP ZAK GENIET U PAS ÉCHT VAN DE ZONNEPANELEN OP UW DAK MET CERTIFICATEN OP ZAK GENIET U PAS ÉCHT VAN DE ZONNEPANELEN OP UW DAK 1 Eerst keuren vóór er ongelukken gebeuren. U hebt een AREI-keuring* nodig vooraleer u uw installatie in gebruik neemt. Zo weet u

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Infogids zonnepanelen

Infogids zonnepanelen Infogids zonnepanelen Inhoudstabel Wat zijn zonnepanelen?... 1 De werking van zonnepanelen... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van zonnepanelen... 3 Financiële steun bij aankoop zonnepanelen...

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VRAGEN OVER ZONNEPANELEN MET EEN VERMOGEN 10 KW...3 1. ALGEMENE INFO OVER ZONNEPANELEN...3 1. Hoeveel kosten zonnepanelen?...3 2. Welke steun wordt verleend aan PV-installaties?...3

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

van 14 augustus 2007

van 14 augustus 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Stappenplan VREG. HET AANMELDEN BIJ DE VREG GAAT ALS VOLGT. 1. Surf naar certifi catenaanvraag.vreg.be

Stappenplan VREG. HET AANMELDEN BIJ DE VREG GAAT ALS VOLGT. 1. Surf naar certifi catenaanvraag.vreg.be Stappenplan VREG Als de installatie gekeurd is ontvangt u van het installatiebedrijf een keuringsverslag en eendraadschemaschema. Als u dit heeft ontvangen moet u uw PV-installatie aanmelden bij de VREG.

Nadere informatie

Handleiding Hoe een nieuwe zonnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Eandis?

Handleiding Hoe een nieuwe zonnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Eandis? Handleiding Hoe een nieuwe zonnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Eandis? Futech Home/Ambachtstraat 19, 3980 Tessenderlo / Tel. +32 13 29 75 08 / BE 0541.398.669 Inleiding Sinds kort fungeert

Nadere informatie

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 januari 2014 1 PV GSC en netvergoeding Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/1 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Bandingfactoren... 3 Berekeningsmethodiek... 3 Toepassing bandingfactor... 3 Maximale bandingfactor... 3 Achtergrond... 4

Nadere informatie

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg.

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg. HANDLEIDING Aanmelding netbeheerder Aandachtspunten Je houdt best volgende zaken bij de hand: Goedgekeurd keuringsverslag. Dit heb je nodig in pdf-formaat en heb je doorgemaild gekregen van IZEN. Sla dit

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/3. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/3. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/3 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Bandingfactoren... 2 Berekeningsmethodiek... 2 Toepassing bandingfactor... 2 Maximale bandingfactor...

Nadere informatie

ragen over zonnepanelen?

ragen over zonnepanelen? ragen over zonnepanelen? Steek uw licht op bij de VREG VRAGEN OVER ZONNEPANELEN MET EEN VERMOGEN 10 KW...4 1. ALGEMENE INFO OVER ZONNEPANELEN...4 1. Hoeveel kosten zonnepanelen?...4 2. Welke steun wordt

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Bandingfactoren... 3 Berekeningsmethodiek... 3 Toepassing bandingfactor... 3 Maximale bandingfactor...

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg.

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg. HANDLEIDING Aanmelding netbeheerder Aandachtspunten Je houdt best volgende zaken bij de hand: Goedgekeurd keuringsverslag. Dit heb je nodig in pdf-formaat. Het elektrisch eendraadschema van de installatie.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het prosumententarief

Veelgestelde vragen over het prosumententarief Veelgestelde vragen over het prosumententarief ALGEMEEN Wat zijn prosumenten?... 2 Waarom wordt het prosumentarief aangerekend?... 2 Wie heeft het prosumententarief ingevoerd?... 2 Wie moet het prosumententarief

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING Stappenplan ivm Aansluitingen 1 ELEKTRICITEIT GAS... 3 1.1 Offerte aanvraag voor aansluiting gas en elektriciteit... 3 1.1.1 Hoe aanvragen?... 3 1.1.1.1 U heeft internet

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie

Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Cfr. Koninklijk besluit d.d. 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Het capaciteitstarief voor laag vermogen (< 100 kva)

Het capaciteitstarief voor laag vermogen (< 100 kva) Het capaciteitstarief voor laag vermogen (< 100 kva) Veelgestelde vragen Voor de eventuele invoering van het capaciteitstarief, heeft de Vlaamse energieregulator VREG op 20 juni 2016 een openbare raadpleging

Nadere informatie

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd. VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 14/04/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/06/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Opslag van elektrische energie:

Opslag van elektrische energie: : Regelgevend kader Luc Decoster 17/02/2016 Gebruik van opslag Optimalisatie van het verbruik door de netgebruiker: Optimalisatie van het eigen verbruik In combinatie met lokale productie-installaties

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Innoveren met financiering van zonnepanelen

Innoveren met financiering van zonnepanelen Innoveren met financiering van zonnepanelen Dexia Corporate Jean-Michel Baetslé, Gedelegeerd Bestuurder Inhoud Inleiding Fotovoltaïsche zonne-energie Voor- en nadelen van een fotovoltaïsch systeem Steun

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 25.09.2009, IMEA 29.09.2009, Imewo 25.09.2009, Intergem 24.09.2009, Iveka 29.09.2009, Iverlek 28.09.2009. APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/02/2014 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

1 ELEKTRISCHE OPSLAG. 1.1 Inleiding. 1.2 Zelfconsumptie en zelfvoorziening

1 ELEKTRISCHE OPSLAG. 1.1 Inleiding. 1.2 Zelfconsumptie en zelfvoorziening 1 ELEKTRISCHE OPSLAG 1.1 Inleiding Vroeger was het distributienet opgebouwd volgens de afname van de energie, wat dus concreet wil zeggen dat er enkele injectiepunten waren verspreid over het distributienet.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden zonnepanelen

Vragen en antwoorden zonnepanelen Vragen en antwoorden zonnepanelen Aanbod Hoe doe ik mee? 1. U vult het aanvraagformulier in. 2. 365zon neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. 3. De installateur van 365zon bezoekt uw woning

Nadere informatie

OVERZICHT. Stap 1: Is de woning geschikt? 1.1 Eerst rationeel energiegebruik toepassen. 1.2 Geschikt dakvlak?

OVERZICHT. Stap 1: Is de woning geschikt? 1.1 Eerst rationeel energiegebruik toepassen. 1.2 Geschikt dakvlak? Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Voor de praktische installatie zijn ook een aantal stappen nodig: van offerte over bouwvergunning

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/05/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 02/09/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 08/12/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 01/02/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 13/06/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/09/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/11/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie