DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?"

Transcriptie

1 DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference januari PV GSC en netvergoeding Intersolution

2 ODE Structuur platformen per HE-technologie bio-energie houtpellets PV wind warmtenetten warmtepompen thermische zonne-energie kwaliteitscentrum 2 PV GSC en netvergoeding Intersolution

3 Steunmaatregelen 1. TERUGLEVERTARIEF Terugleververgoeding voor PV de kwh-meter mag terugdraaien tot en met 10 kw AC-vermogen van de omvormer, dus ± 12 kwp PV (VREG, Technisch Regl. Distributie Vlaanderen) vergoeding aan dagtarief = ±21 cent/kwh onder 0 = complicatie: geen vergoeding, soms foute facturatie, leverancier niet geïnteresseerd aflezing via geijkte meter (niet door netbeheerder) Terugdraaiende teller = belangrijkste vergoeding: 0,21 euro/kwh i.v.m euro/kwh uit GSC 3 PV GSC en netvergoeding Intersolution

4 Steunmaatregelen 2. NIEUWE GSC VOOR PV GSC/MWh Verplichte aankoop van GSC uit PV door de netbeheerders tegen gegarandeerde minimumprijzen > marktprijs Vanaf 1 januari 2013 doel = correcte steun zonder oversubsidiëring steunbedrag per MWh op maat van de technologie onderscheid tussen hernieuwbare energiebronnen onderscheid binnen elke techniek apart (vermogen) nieuwe rekenmethode met bandingfactor verschillend aantal GSC per MWh 4 PV GSC en netvergoeding Intersolution

5 Nieuwe GSC voor PV EVOLUTIE kw kw 10 kw daling alleen voor nieuwe PV (start = keuringsdatum AREI) nieuw systeem vanaf PV GSC en netvergoeding Intersolution

6 Nieuwe GSC voor PV BEREKENING VAN STEUN Berekening van de correcte steun via het rekenmodel van de Onrendabele top hoogte van de steun afhankelijk van berekening per type-installatie met hypothesen voor o.a. kostprijs, energieopbrengst en financiële rendabiliteit (PV: 5% return on investment ) onrendabele top De onrendabele top is het netto bedrag in euro per MWh geproduceerde groene stroom dat nodig is zodat de investering over de levensduur het vereiste rendement behaalt 6 PV GSC en netvergoeding Intersolution

7 Nieuwe GSC voor PV DIFFERENTIATIE Differentiatie van GSC-steun per technologie en per categorie van vermogen verschillend aantal certificaten/mwh = banding Nieuw principe van banding Bandingfactor = onrendabele top / banding deler Banding deler = 97 euro voor GSC Voorbeeld: OT = 22,6 euro/mwh (PV particulier project 10 kw) Bandingfactor = 22,6/97 = 0,23 Dus 0,23 certificaten per MWh toegekend Opgelet: banding deler = evenwichtige marktprijs, door overschot op markt nu minimumprijs van 93 euro/mwh 7 PV GSC en netvergoeding Intersolution

8 Nieuwe GSC voor PV HALFJAARLIJKSE BEREKENING Voor PV: steunberekening elk half jaar opnieuw Voor nieuwe projecten: voor evoluties van investeringskost en andere parameters alleen voor nieuwe projecten met startdatum AREI-keuring Voor bestaande projecten: alleen herberekening als elektriciteitsprijs met meer dan 3,5% per jaar stijgt; in rekenmodel nu al stijging 3,5% stijgende elektriciteitsprijs = hogere besparing op de terugdraaiende teller som van certificaatsteun en besparing = constant 8 PV GSC en netvergoeding Intersolution

9 Nieuwe GSC voor PV RESULTATEN VOOR PV Vastgelegde parameters Toekenning GSC voor PV: gedurende 15 jaar GSC (in besluit) Rendement op de investering (ROI): 5% voor PV (voor alle vermogenscategorieën) Onderverdeling in vermogensklassen AC-vermogen van de omvormer PV: drie standaardcategorieën Particuliere installaties met 6% BTW tot en met 10 kw PV-installaties (op bedrijven) van 10 kw tot en met 250 kw PV-installaties van 250 kw tot en met 750 kw Niet-standaard projecten boven 750 kw individuele berekening aanvragen bij VEA. 9 PV GSC en netvergoeding Intersolution

10 Nieuwe GSC voor PV RESULTATEN VOOR PV PV-vermogen Steunbedragen PV onrendabele top en banding factor uit VEA-rapport minimum steun/mwh = bandingfactor x 93 euro overschot op GSC-markt: marktprijs = minimumprijs, aankoop door netbeheerder particuliere PV: wegvallen netvergoeding = geen steun meer nodig vanaf 1/1/2014 Nieuwe PV tot 31/12/2013 Nieuwe PV vanaf 1/1/2014 Bestaande PV 2013 update aug. 10 kwp 21,4 0 26, kwp 58,6 48,54 66, kwp 45,6 40,55 53,01 10 PV GSC en netvergoeding Intersolution

11 Nieuwe GSC voor PV WONING 2014: REKENMODEL 2 kwp Eenheid Verbouwing Nieuwbouw Vermogen van PV-systeem kwp 4 4 Uitgaven 2014 Investeringskost per kwp excl. BTW 2014 euro / kwp Totale investeringskost excl. BTW euro BTW % 6% 21% Totale investeringskost incl. BTW euro Inkomsten 2014 Jaarlijkse energieproductie (900 kwh/kwp) kwh 3600 Terugdraaiende teller, geen certificaten euro/kwh 0.22 Jaarlijkse inkomsten euro / jaar 792 Terugverdientijd 2011 jaar 9,5 11 Eenvoudige berekening van de terugverdientijd van 4 kwp op een woning (verbouwing en renovatie) in 2014, zonder netvergoeding en zonder GSC Inkomsten uit zonnestroom = 22 ct/kwh elektriciteitstarief (gemiddeld) 11 PV GSC en netvergoeding Intersolution

12 Nieuwe GSC voor PV PV = INTERESSANT Particuliere PV heeft geen steun meer nodig! terugverdientijd: 9-11 jaar daarna gratis stroom gedurende 15 jaar Investeren in PV = vooraf aankopen van stroom; stabiele gekende stroomprijs gedurende 25 jaar 4 kwp = 3600 kwh/jaar = kwh op 25 j Kostprijs < 9000 euro = < 10 cent/kwh = minder dan de helft van huidig residentieel tarief 12 PV GSC en netvergoeding Intersolution

13 Netvergoeding voor kleine PV PRINCIPES Argumentatie van de netbeheerders netkosten (transport, distributie, heffingen, doorrekening premies en andere sociale verplichtingen) nu verrekend per kwh verbruik PV-eigenaar met volledig terugdraaiende teller heeft jaarverbruik 0 en betaalt dus geen netkosten. maar: PV-eigenaar maakt wel dubbel gebruik van het elektriciteitsnet (afname en injectie) 13 PV GSC en netvergoeding Intersolution

14 Netvergoeding voor kleine PV PRINCIPES Netvergoeding: de feiten CREG keurt aanvraag DNB goed op 5 dec. 2012, uitvoerbaar vanaf 2013 Enkel voor PV-installaties 10 kw met terugdraaiende teller Berekend op AC-vermogen van omvormer Verschillend per netbeheerder Juridische klacht tegen netvergoeding Niet correct berekend, discriminatie, per kw AC PV-Vlaanderen wel principieel voor een billijke vergoeding voor het gebruik van het net 14 PV GSC en netvergoeding Intersolution

15 Netvergoeding voor kleine PV CIJFERS Overzicht netvergoeding per kw omvormer 15 PV GSC en netvergoeding Intersolution

16 Netvergoeding voor kleine PV NIETIGVERKLARING Arrest Hof van Beroep 27/11/2013 netvergoeding = onwettige wijziging van nettarief; gelijkheidsbeginsel geschonden: verschillende behandelning van eigenaars van grote en kleine installaties injectie van zonnestroom van kleine PV-installaties is niet gelijk aan geïnjecteerde elektriciteit (omdat er geen contract is voor aankoop door leverancier); nietigverklaring van goedkeuring CREG van netvergoeding en van beslissingen van de netbeheerders. 16 PV GSC en netvergoeding Intersolution

17 Netvergoeding voor kleine PV INTERPRETATIE Hoe realistisch is een alternatieve heffing? 1. CREG in beroep of cassatie? Beroepsprocedure kan niet: is reeds Hof van Beroep Directiecomité heeft beslist niet in cassatie te gaan 2. nieuwe belasting op korte termijn? kan enkel door nieuwe wet (of artikel) in federaal parlement procedure van ongeveer 1 jaar; kan niet voor verkiezingen; geen enkele partij zal dit opstarten 3. nieuwe heffing binnen distributienettarieven? alleen kunnen onder strikte voorwaarden: aanpassing door VREG van Technisch Reglement Distributie Elektriciteit betekent ook afschaffen van terugdraaiende teller uitvoering met (half)slimme meter voor alle kleine PV 17 PV GSC en netvergoeding Intersolution

18 Netvergoeding voor kleine PV REGIONALISERING TARIEVEN Overdracht distributietarieven naar gewesten zesde staatshervorming, principieel goedgekeurd Taak voor VREG: nieuwe tariefstructuur opstellen Procedure 1. VREG werkt nieuwe berekeningsmethodiek uit 2. Vlaamse regering stelt decreet op, dient in bij parlement 3. Parlementaire procedure: bespreking commissie, stemming in Vlaams parlement 4. Netbeheerders dienen aanvraag in op basis van de nieuwe rekenmethode voor nieuwe distributietarieven. Tijdsschema Volledige procedure (VREG, regering, parlement) duurt kleine 2 jaar, dus nieuwe tarieven pas vanaf 01/01/ PV GSC en netvergoeding Intersolution

19 Netvergoeding voor kleine PV VOORUITBLIK geen alternatieve taks of vergoeding in Andere gevolgen van vernietigen netvergoeding? verhoging van de distributienettarieven in 2016 overleg over nieuwe tarieven door PV-sector met VREG GSC voor kleine PV na 2016? nieuw Vlaamse tariefstructuur in 2016: eventueel nieuw soort injectietarief? nood aan steun via certificaten herberekenen (is voorzien in elektriciteitsdecreet); GSC in theorie mogelijk praktijk: stijging elektriciteitstarief (BTW terug naar 21%, hoger distr. tarief) en daling PV-prijzen dus weinig waarschijnlijk? 19 PV GSC en netvergoeding Intersolution

20 Netvergoeding voor kleine PV STANDPUNT PV-VLAANDEREN Wat gaat PV-Vlaanderen verder doen? eigen standpunt (algemene vergadering, persberichten): principieel niet tegen vergoeding voor het gebruik van het net maar: op voorwaarde dat ze correct en billijk is. interne werkgroep beleid samenroepen discussie over eigen nieuw voorstel en strategie in overleg met VREG, netbeheerders en kabinet 20 PV GSC en netvergoeding Intersolution

21 21 PV GSC en netvergoeding Intersolution

OVERZICHT. Stap 1: Is de woning geschikt? 1.1 Eerst rationeel energiegebruik toepassen. 1.2 Geschikt dakvlak?

OVERZICHT. Stap 1: Is de woning geschikt? 1.1 Eerst rationeel energiegebruik toepassen. 1.2 Geschikt dakvlak? Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Voor de praktische installatie zijn ook een aantal stappen nodig: van offerte over bouwvergunning

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VRAGEN OVER ZONNEPANELEN MET EEN VERMOGEN 10 KW...3 1. ALGEMENE INFO OVER ZONNEPANELEN...3 1. Hoeveel kosten zonnepanelen?...3 2. Welke steun wordt verleend aan PV-installaties?...3

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2013-2014

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2013-2014 vergadering C73 WON6 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 Uitgevoerd door Alex Polfliet, Sabine Carton en Kim Van den Heuvel Zero Emission Solutions

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 10 19 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop en Mercedes

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie

Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod

Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS traject

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Power to the people. Van de redactie

Power to the people. Van de redactie Van de redactie Ik heb getwijfeld over België.Menigeen zal zich deze tekst uit een nummer van Het Goede Doel nog herinneren. In dit nummer volop aandacht voor de stimulering van PV in België. Niet alleen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT VAN BELGIË

VOORTGANGSRAPPORT VAN BELGIË VOORTGANGSRAPPORT VAN BELGIË Opgesteld overeenkomstig met artikel 22 van de richtlijn 2009/28/CE van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 3 12 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE STEUNMAATREGELEN, STEDENBOUW & INFORMATIECENTRA

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE STEUNMAATREGELEN, STEDENBOUW & INFORMATIECENTRA FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE STEUNMAATREGELEN, STEDENBOUW & INFORMATIECENTRA Het doel van deze module is drieledig. Vooreerst worden de verschillende steunmaatregelen voor fotovoltaïsche zonne-energie

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie