Te Koop Bedrijfsruimte met kantoorruimte. Zwarte Woud 218 te Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te Koop Bedrijfsruimte met kantoorruimte. Zwarte Woud 218 te Utrecht"

Transcriptie

1 Te Koop Bedrijfsruimte met kantoorruimte Zwarte Woud 218 te Utrecht

2 Plaats Utrecht. Adres Zwarte Woud 218. Omschrijving Ligging c.q. bereikbaarheid Vloeroppervlakte Het betreft hier een zeer representatieve bedrijfsunit bestaande uit bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. De begane grond is gedeeltelijk ingericht als praktijkruimte en beschikt daarnaast over 2 pantry s en een overheaddeur. Het bedrijfsgebouw heeft een moderne uitstraling. Het object maakt onderdeel uit van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw en ligt centraal in de wijk Lunetten. Door de centrale ligging is het object uitstekend bereikbaar met eigen vervoer middels de rijkswegen A12 en A27. Tevens zijn er diverse lokale en regionale busverbindingen. Het treinstation Utrecht-Lunetten is gelegen op slechts een steenworp afstand. Totaal ca. 146 m² verhuurbaar vloeroppervlak, als volgt verdeeld: Circa 73 m² bedrijfs-/praktijkruimte op de begane grond; Circa 73 m² bedrijfs-/kantoorruimte op de 1e verdieping. De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages. Kadastrale gegevens Gemeente Utrecht Sectie U Complexaanduiding 1782 Appartementsindex 7 Eigen grond Erfpacht (AV 1989) 1

3 Bestemming en gebruik Servicekosten Opleveringsniveau Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan Oog in Al en Lunetten. Blijkens de plankaart geldt ter plaatse de bestemming Bedrijf, functieaanduiding bedrijf tot en met categorie B2. Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Raadpleeg derhalve voor de actuele gegevens de website ruimtelijkeplannen.nl, de website van de betreffende gemeente of neem contact op met ons kantoor. 148,= per kwartaal te vermeerderen met omzetbelasting, bij vooruitbetaling te voldoen, voor de kosten van de navolgende levering van zaken en diensten: Bijdrage Vereniging van Eigenaars. Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte staat, onder andere voorzien van: Begane grond: Vloer deels v.z.v. linoleum en deels v.z.v. pvc; Meterkast; Scheidingswand deels v.z.v. glas; 2 Pantry s; Systeemplafond inclusief verlichtingsarmaturen; Brandslanghaspel; Cv-installatie Nefit; Handbedienbare overheaddeur met daarachter een pui welke is v.z.v. een loopdeur en te openen ramen; Uitstortbak; Loopdeur; Vloerbelasting circa kg per m². Eerste verdieping: Vloer v.z.v. linoleum; CV verwarmd middels radiatoren; Te openen ramen; Systeemplafond v.z.v. tl-inbouwverlichting; Scheidingswanden deels v.z.v. glas; Krachtstroom; Persluchtleidingen; Huidige vloerbedekking; Houten trap v.z.v. antislip rubbers; Vloerbelasting circa 500 kg per m². Parkeergelegenheid Koopsom Bij het object behoren 2 (twee) parkeerplaatsen ,= kosten koper te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 2

4 Kosten koper Waarborgsom Notaris Koopakte Oplevering Transport Baten en lasten Vereniging van Eigenaars Erfpacht (AV 1989) Voor rekening van koper komt de overdrachtsbelasting ten bedrage van 6% van de koopsom. Alle overige kosten verband houdende met de levering zijn tevens voor rekening van koper. Er zal door koper een waarborgsom gestort worden ter grootte van 10% van de koopsom. Ter keuze koper. Conform model notariaat. In overleg, in huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende/leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. In overleg. Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend. Omdat er sprake is van een gezamenlijk eigendom en onderhoudsverplichting is er een vereniging opgericht. Koper is verplicht lid te worden van deze vereniging en zal de huishoudelijke reglementen alsmede de hieraan verbonden kosten als zodanig aanvaarden. In de vereniging zijn essentiële zaken geregeld die voor een dergelijk complex aan de orde zijn. Doel van de vereniging is tevens om de eenheid van het gehele complex te waarborgen alsmede het handhaven van het gebruik overeenkomstig de bestemming. De eigendom is belast met erfpacht voor onbepaalde tijd. De in geld vast te stellen jaarlijkse canon is voor de gehele duur van het recht vooruitbetaald door betaling van de grondprijs. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989) alsook hetgeen staat vermeld in de akte van uitgifte in erfpacht. 3

5 Voorbehoud Plattegrondtekeningen Bijzonderheden Disclaimer Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding. De in deze brochure opgenomen plattegrondtekeningen zijn van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Onderhavige bedrijfsunit is tevens te koop in combinatie met de naastgelegen bedrijfsunit, te weten Zwarte Woud 216 te Utrecht. De in deze brochure verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid van de gegevens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle informatie is niet meer dan een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. Bijlagen Foto s; Plattegrond van Utrecht; Plattegrondtekening; Kadastrale kaart. Voor aanvullende informatie of voor het maken van een bezichtigingafspraak verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen middels onderstaande contactgegevens. Oranjeborch Bedrijfsmakelaars Tel

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9