Onderhoud van kunstgrasvelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud van kunstgrasvelden"

Transcriptie

1 Onderhoud van kunstgrasvelden Arnhem, oktober 2006

2

3 Inhoud Inleiding 5 1 Waarom kunstgras? 7 2 Kunstgrasvelden Wat is kunstgras? Zand-ingestrooide velden Semi-zand-ingestrooide velden Rubber-ingestrooide velden Niet-ingestrooide velden Constructie Normen Inrichting en voorzieningen Kunstgrasmat Vezel Tufting en backing Belijning Ingestrooide velden Niet-ingestrooide velden Sporttechnische laag Ingestrooide velden Niet-ingestrooide velden Zandonderbouw Drainagesysteem Milieuaspecten 20 3 Keuring en onderzoek Normen Onderzoek nieuwe producten Keuring Voetbal Korfbal Hockey Tennis 24 4 Gebruiksvoorschriften Ingestrooide velden Vervuiling Beschadiging en onvolkomenheden Weersomstandigheden Niet-ingestrooide velden Vervuiling Weersomstandigheden 28

4 5 Onderhoud Algemeen Wateroverlast, mos en algen Verwijderen verontreiniging Beschadigingen Onderhoud drainage Achterstallig onderhoud Zand-ingestrooide velden Slepen en borstelen Reinigen Specialistisch onderhoud Semi-zand-ingestrooide velden Rubber-ingestrooide velden Nazorg na aanleg Slepen en borstelen Reinigen Sneeuwruimen Controle Specialistisch onderhoud Niet-ingestrooide velden Reinigen Borstelen Controle Specialistisch onderhoud 42 6 Revitalisatie en renovatie Revitalisatie Uitvoering Renovatie Deelrenovatie 44 Literatuur 46 Verantwoording afbeeldingen 47

5 Kunstgrasvelden In veel gevallen worden ook richtlijnen gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld de verlichting. De richtlijnen zijn opgesteld door de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) en zijn bijna volledig integraal door de bonden als norm overgenomen. Deze richtlijnen zijn ook vermeld in het Handboek sportaccommodaties, maar worden niet door ISA Sport gekeurd en hebben derhalve geen invloed op de certificering Inrichting en voorzieningen Net als bij andere typen velden is ook bij kunstgras een obstakelvrije uitloop vereist. De afmetingen van de uitlopen bij kunstgras is gelijk aan die van natuurgrasvelden. Om verontreiniging van de kunstgrasmat en het onderhoud te vereenvoudigen wordt rondom het veld vaak een rand straatwerk aangelegd. Deze bedraagt maximaal 0,50 m van de vereiste uitloopstrook. Vaak wordt binnen de afrastering 1 rij tegels plus opsluitbandje aangebracht. De verharde strook kan echter ook geheel achterwege blijven. Om betreding door het publiek en verontreiniging van de kunstgrasmat tegen te gaan is een goede sportveldafrastering belangrijk (zie Afrasteringen, IPC Groene Ruimte). Ook extra voorzieningen om ballen tegen te houden zijn op kunstgrasvelden gewenst. Het is niet wenselijk dat regelmatig spelers het veld verlaten om ballen op te halen en vervolgens met verontreinigd schoeisel terugkeren op het kunstgrasveld. Andere voorzieningen om verontreiniging tegen te gaan zijn: het aanbrengen van extra afvalbakken, een walk-off mat bij elk toegangspoort om het schoeisel te reinigen voordat het kunstgras wordt betreden. De spelvoorzieningen (doelen, cornervlaggen en dergelijke) moeten zo zijn uitgevoerd dat bij het (ver)plaatsen beschadiging van de kunstgrasmat wordt voorkomen. In het veld worden daartoe voorzieningen aangebracht. 2.3 Kunstgrasmat De kunstgrasmat bestaat uit een aantal onderdelen: kunstgrasvezel (de pool); backing (de rug); belijning (kunstgras in een afwijkende kleur); instrooimateriaal Vezel Afbeelding 8 Hekwerk en verharding om vervuiling van de kunstgrasmat tegen te gaan en het onderhoud te vergemakkelijken. Voor het maken van kunstgrasmatten worden, afhankelijk van de fabrikant en de kwaliteit, verschillende soorten vezels toegepast, die bovendien op verschillende wijzen worden aangebracht. De belangrijkste verschillen zijn terug te vinden in het vezelmateriaal, de vezelvorm, de vezellengte, het aantal steken en de afstand in de rij. 14 IPC Groene Ruimte

6 Onderhoud van kunstgrasvelden Er worden aan de vezel drie belangrijke eisen gesteld: duurzaam; veerkrachtig; glad/zacht. De vezel kan op zichzelf wel zacht zijn, maar wanneer de vezel te stijf is, krijgt de kunstgrasmat toch de eigenschappen van een harde borstel. Vezelvorm De vezels verschillen behalve in samenstelling ook in dikte, lengte en breedte. Dit is afhankelijk van de eigenschappen die de bespeler van de kunstgrasmat wenst. Onderscheiden worden: monofilament vezels; gefibrilleerde vezels; combinaties van vezels. Afbeelding 9 Kunstgrasmat met instrooi van zand en rubber. Materiaal Aanvankelijk werd voor het vervaardigen van vezels vooral Polypropyleen (PP) gebruikt. Tegenwoordig wordt veel vaker Polyethyleen (PE) gebruikt. Ook mixen van beide materialen worden toegepast. Gezien de toepassing van de vezel moet het materiaal goed bestand zijn tegen sterke UV-straling en mogen temperatuurverschillen de eigenschappen niet te sterk beïnvloeden. Zowel PP als PE kan in verschillende kwaliteiten worden vervaardigd. De eigenschappen wat betreft duurzaamheid, slidingvriendelijkheid en dergelijke zijn afhankelijk van het fabrikaat. Afbeelding 10 Monofilament vezel (boven) en een gefibrilleerde vezel (onder) Monofilament vezels bestaan uit meerdere aparte vezels die zijn samengedraaid tot één pool. Gefibrilleerde vezels zijn voorzien van een bepaald (honingraat)patroon. IPC Groene Ruimte 15

7 Keuring en onderzoek periode van 1 jaar tijdens het gebruik. Bij de testen tijdens het gebruik speelt ook het onderhoud mee in de beoordeling. Criteria bij de praktijkonderzoeken zijn: sporttechnische eigenschappen; hoogteligging (afschot); vlakheid; belijning; uniformiteit; afwerking. Als blijkt dat het type kunstgras voldoet aan de nationale normen wordt de constructie op de Sportvloerenlijst van ISA Sport vermeld. Deze lijst wordt per tak van sport opgesteld en is bij ISA Sport te bestellen of te raadplegen op de zandonderbouw; de sporttechnische laag; het eindresultaat; alle gebruikte materialen (laboratorium). Tijdens de aanleg worden de toegepaste materialen onderzocht of gecontroleerd (zand, sporttechnische laag, drainage) en de wijze waarop deze zijn verwerkt (laagdiktes, vlakheid, verdichting). Criteria voor de eindkeuring: vlakheid; balstuitgedrag (demping, energierestitutie); stroefheid; vervorming; balrol; belijning; hoogteligging; poolhoogte; afmetingen. Indien het veld door ISA Sport is goedgekeurd en dus voldoet aan de normen van de betreffende sportbond en aan de constructienormen, wordt er een certificaat uitgereikt. Na de aanleg wordt het veld periodiek gekeurd. Afbeelding 19 Testen van een veld onder praktijkomstandigheden. 3.3 Keuring Ook als kunstgrasconstructies eenmaal op de Sportvloerenlijst staan, wordt elk veld toch intensief gekeurd. Dit gebeurt in verschillende stadia tijdens de aanleg. Keuring vindt plaats na afronding van elk afzonderlijk constructieonderdeel. Per sport en type veld kunnen de normen verschillen. Bij het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld keurt ISA Sport: Voetbal Voor competitiewedstrijden voetbal zijn in de toekomst, naast natuurgras, alleen rubber-ingestrooide kunstgrasvelden toegestaan. Bestaande zand-ingestrooide kunstgrasvelden mogen tot 1 juli 2011 worden gebruikt voor voetbal, mits ze voldoen aan de eisen zoals die golden tot 2002 voor dit type veld. Voor gebruik als trainingsveld geldt deze beperking niet. Nieuwe zandingestrooide kunstgrasvelden komen niet meer in aanmerking als wedstrijdveld voor voetbal. 22 IPC Groene Ruimte

8 Onderhoud van kunstgrasvelden Aan de gebruikers mogen geen beperkende bepalingen ten aanzien van het te gebruiken schoeisel worden opgelegd. De uitloopstroken zijn minimaal 4 m breed en gemaakt van hetzelfde materiaal als het speelveld, met uitzondering van de laatste 0,50 m, die eventueel verhard mag zijn Korfbal Afbeelding 20 Voor voetbal op kuntstgras gelden steeds minder beperkingen. Voor de toepassing en het gebruik van rubber-ingestrooide kunstgrasvelden gelden voor het amateurvoetbal de volgende voorwaarden: Alle kunstgrasvoetbalvelden (zowel voor trainingen als wedstrijden) dienen gekeurd te worden volgens de procedure van de KNVB en ISA Sport. De totale constructie dient te voldoen aan de voetbalnorm voor kunstgras (ISA- KNVB2-15.2). Minimaal eens in de drie jaar moet voor elk kunstgrasvoetbalveld een keuringscertificaat worden overlegd aan de KNVB. ISA Sport verzorgt namens de KNVB de sporttechnische keuring van kunstgrasvelden. Korfbal wordt op dit moment voornamelijk op zand-ingestrooide kunstgrasvelden gespeeld. De specifieke kenmerken van deze velden voor korfbal is de hoge balstuit en het snelle bewegingspatroon. Dit type kunstgrasveld sluit dicht aan bij de eigenschappen van de sporthalvloer. Vanuit dit oogpunt zijn de huidige normen voor een kunstgraskorfbalveld opgesteld. Een rubber-ingestrooid veld heeft totaal andere speeleigenschappen, die te vergelijken zijn met die van natuurgrasvelden. Vandaar dat de KNKV besloten heeft om topkorfbal alleen op zand-ingestrooid kunstgras toe te staan. Gebruik van rubber-ingestrooide kunstgrasvelden is sinds medio 2006 wel toegestaan voor breedtesport. Voor de toepassing in de praktijk gelden tevens de volgende voorwaarden: De inrichting en afmetingen van het veld dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen die door de KNVB zijn vastgesteld. Aan bezoekende teams moet tijdig kenbaar worden gemaakt dat de voor hun vastgestelde wedstrijd op kunstgras zal worden gespeeld. Afbeelding 21 Korfbal: voorkeur voor zand-ingestrooide velden. Voor zand-ingestrooide kunstgrasvelden voor korfbal zijn normen opgesteld door de KNKV en ISA Sport (ISA-KNKV2-15). IPC Groene Ruimte 23

9 Onderhoud de eventueel verkitte toplaag los te breken en de vulling weer open, losser en luchtiger te maken zodat deze: goed waterdoorlatend blijft; prettiger bespeelbaar is; minder blessures veroorzaakt; stof, vezelstof of microslijpsel en andere verontreinigingen uit het instrooimateriaal te verwijderen en daarmee de verdichting tegen te gaan; mos te verwijderen en nieuwe aangroei tegen te gaan. voor zand-ingestrooide velden. Wanneer het materiaal wordt gezeefd, wordt bij rubber-ingestrooide velden een grovere maaswijdte gebruikt. Omdat het onderhoud van rubber-ingestrooide velden nog volop in ontwikkeling is zullen in de toekomst wellicht meer specifieke machines worden ingezet. In principe worden de bovengenoemde onderhoudsmaatregelen twee keer per jaar uitgevoerd. De uitvoering van het specialistisch onderhoud is vaak gekoppeld aan de garantie op het veld. Als de problemen met de waterafvoer, algen of mossen zo groot zijn geworden dat het specialistisch onderhoud niet meer helpt, is revitalisatie of renovatie noodzakelijk. Afbeelding 46 Specialistisch onderhoud van rubber-ingestrooide velden: principes vergelijkbaar met zand-ingestrooide velden. 5.5 Niet-ingestrooide velden Afbeelding 45 Dubbele spijkerrol voor het intensief losmaken van rubber-instrooimateriaal. Werking van de machines Voor het specialistisch onderhoud van rubber-ingestrooide velden worden op dit moment dezelfde machines gebruikt als In vergelijking met de ingestrooide kunstgrasvelden behoeven de niet-ingestrooide kunstgrasvelden in principe minder onderhoud. De maatregelen zijn vooral gericht op het schoonhouden van de kunstgrasmat en het tegengaan van mos en algengroei. 40 IPC Groene Ruimte

10 Onderhoud van kunstgrasvelden Wied onkruiden langs de kantopsluitingen zoveel mogelijk handmatig om ook de wortels te verwijderen die zich in de onderbouw hechten. Gebruik eventueel toegestane bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van algen, mos en onkruiden. Afbeelding 47 Niet-ingestrooid kunstgras (waterveld) Reinigen Voorkom zoveel mogelijk verontreiniging van de kunstgrasmat: Zorg voor een schone aanlooproute en schone walk-off matten. Sluit het hek na gebruik van het veld. Zie streng toe op eten, drinken, roken, kauwgom en dergelijke. Verwijder verontreinigingen zo snel mogelijk: Minimaal twee keer per week afrapen, afharken of afblazen van blad, takjes, naalden en zwerfvuil. Kauwgom met een geëigend middel verwijderen. Algen, mos en onkruid: De kwaliteit van het beregeningswater moet zodanig zijn, dat algen en mos niet worden gestimuleerd. Voorkom groei van algen, mos en onkruid zoveel mogelijk. Afbeelding 48 Alleen door regelmatig onderhoud is de groei van algen, mos en onkruiden op langdurig natte velden te beperken. Gebruik geen gereedschappen of middelen die de kunstgrasmat mogelijk kunnen beschadigen of aantasten. Speciale middelen zijn meestal niet nodig, omdat weinig stoffen hechten aan de kunststofvezel. Meestal is schoon water voldoende Borstelen Omdat bij niet-ingestrooide velden sprake is langdurig vochtige omstandigheden, is er verhoogde kans op algengroei, vooral wanneer de mat verontreinigd is met zand, slijpsel, stof en dergelijke. Door het veld regelmatig te borstelen wordt algengroei tegengegaan. IPC Groene Ruimte 41

KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld. Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark Het Maalland te Rossum. augustus 2016

KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld. Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark Het Maalland te Rossum. augustus 2016 Adviesbureau voor Sport en Cultuurtechniek Laarstraat 5 6999 DM Hummelo T 06 43550580 info@ascschuurman.nl www.ascschuurman.nl KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark

Nadere informatie

1982 eerste zandingestrooid KG veld bij MHC Zoetermeer. Nu slechts bij opstart nieuwe verenigingen gras

1982 eerste zandingestrooid KG veld bij MHC Zoetermeer. Nu slechts bij opstart nieuwe verenigingen gras Kunstgrasvelden Geschiedenis Start in 1976: Olympische Spelen Montreal 1e twee velden bij Kampong en Rotterdam Waterkunstgrasvelden 1982 eerste zandingestrooid KG veld bij MHC Zoetermeer Stormachtige groei

Nadere informatie

Zelf samenstellen Intergrass biedt u aan om het door u gewenste onderhoud zelf samen te stellen. Hierbij zijn er meerdere mogelijkheden:

Zelf samenstellen Intergrass biedt u aan om het door u gewenste onderhoud zelf samen te stellen. Hierbij zijn er meerdere mogelijkheden: Onderhoud Onderhoud op maat Het onderhouden van de kunstgrasvelden is van vitaal belang voor de duurzaamheid en kwaliteit van deze velden. Daarom biedt Intergrass een concept aan voor het onderhoud, zodat

Nadere informatie

Welkom. Onderzoek naar kunstgrasvoetbalvelden

Welkom. Onderzoek naar kunstgrasvoetbalvelden Welkom Onderzoek naar kunstgrasvoetbalvelden Afstudeeronderzoek 2010, in opdracht van ProCensus, Hogeschool Van Hall Larenstein, door: Arjen Wallinga en Ramon van Dijk Kunstgras Onderzoek naar kunstgrasvoetbalvelden

Nadere informatie

Normering. Sportvloerenlijst

Normering. Sportvloerenlijst Normering Hoe komt het tot stand en wat kunnen we in de toekomst verwachten Sportvloerenlijst Doel en functie Erik van Swinderen ISA Sport hoofd afdeling Onderzoek Definitie normalisatie In de praktijk

Nadere informatie

RAPPORT sporttechnische keuring kunstgras hockeyveld Sportpark Laan van Maarschalkerweerd S.V. Kampong, veld 1 te Utrecht april 2005

RAPPORT sporttechnische keuring kunstgras hockeyveld Sportpark Laan van Maarschalkerweerd S.V. Kampong, veld 1 te Utrecht april 2005 sporttechnische keuring kunstgras hockeyveld Sportpark Laan van Maarschalkerweerd S.V. Kampong, veld 1 te Utrecht april 2005 Projectgegevens april 2005, pagina 1 Omschrijving Locatie Doel Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERHOUDINSTRUCTIES

ONDERHOUDINSTRUCTIES ONDERHOUDINSTRUCTIES 23 september 2011 Inhoud 1 Algemeen 2 2 Klein onderhoud 3 2.1 Slepen 3 2.2 Vegen belijning 3 2.3 Kleine onderhoudswerkzaamheden 3 2.4 (2) Wekelijks onderhoud 4 2.5 Onkruid-, alg- en

Nadere informatie

De aanleg in beeld. Een kunstgras voetbalveld aanleggen is meer dan het uitrollen van het tapijt alleen

De aanleg in beeld. Een kunstgras voetbalveld aanleggen is meer dan het uitrollen van het tapijt alleen Hoofdstuk 6 De aanleg in beeld Een kunstgras voetbalveld aanleggen is meer dan het uitrollen van het tapijt alleen Een kunstgrasvoetbalveld is een systeem waarbij elke component bijdraagt in de sporttechnische

Nadere informatie

opname tennisbanen 1-6, TV Fidote projectnummer

opname tennisbanen 1-6, TV Fidote projectnummer Plaats: Opdrachtgever: Vereniging: Namens opdrachtgever aanwezig: Namens vereniging aanwezig: Middelbeers (gemeente Oirschot) Gemeente Oirschot TV Fidote De heer M. Pit De heer R. Kuiper Opname uitgevoerd

Nadere informatie

Totaaloverzicht: HERINRICHTING SPORTPARK DE PINKENBERG - VELP

Totaaloverzicht: HERINRICHTING SPORTPARK DE PINKENBERG - VELP Totaaloverzicht: HERINRICHTING SPORTPARK DE PINKENBERG - VELP Opdrachtgever: Gemeente Rheden INCL. BTW EXCL. BTW Opgave College B & W: Kunstgrasveld 360.000,00 297.520,66 Bron: Memo maatregelen Sport,

Nadere informatie

Kunstgras natuurlijk?

Kunstgras natuurlijk? Kunstgras natuurlijk? Notitie Kunstgras natuurlijk 9 mei 2009 Inleiding De gemeenteraad heeft geïnformeerd naar de toepasbaarheid/bruikbaarheid van kunstgras voor de voetbalsportaccommodaties in de gemeente

Nadere informatie

A. Wekelijks onderhoud

A. Wekelijks onderhoud Onderhoud Onderhoud kunstgras Onderhoud is behoud van kwaliteit en duurzaamheid. Hierbij doen wij u een onderhoudsopzet toekomen voor een zand/kurk of rubber ingevuld kunstgrasveld. Rolugro Pitch & Equipment

Nadere informatie

Net zo groen als gras. Steenwijkerland en kunstgras?

Net zo groen als gras. Steenwijkerland en kunstgras? Net zo groen als gras Steenwijkerland en kunstgras? Steenwijkerland, versie 23-6-2009 Inhoudsopgave Inleiding en aanleiding...3 Doelstelling...3 Hoofdstuk 1: Wat is kunstgras?...4 Hoofdstuk 2 Criteria...5

Nadere informatie

KUNSTGRAS OF NATUURGRAS?

KUNSTGRAS OF NATUURGRAS? Behoort bij agendapunt 4 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 17 april 2012 KUNSTGRAS OF NATUURGRAS? Met kunstgras geef je de jeugd nog meer mogelijkheden. Colofon Opdrachtgever Cuijk Info

Nadere informatie

Kunstgras is meer dan de som der delen! Ir. René Koerhuis

Kunstgras is meer dan de som der delen! Ir. René Koerhuis Kunstgras is meer dan de som der delen! Ir. René Koerhuis Product Manager TenCate Thiolon Zwolle, 15 november 2007 Onderwerpen presentatie Wat is een kunstgrassysteem? 40 jaar kunstgrasontwikkeling Volgende

Nadere informatie

Richtlijnen voor Gebruik

Richtlijnen voor Gebruik Richtlijnen voor Gebruik Kunstgrasvoetbalveld zand/rubber infill RKZVC te Zieuwent Dit document heeft het document Richtlijnen voor Gebruik en Onderhoud Kunstgrasvoetbalvelden zand/rubber infill revisie

Nadere informatie

NORMEN. Code norm NOCNSF-KNBSB HONK-/SOFTBALVELD. Normblad: 1 / 5

NORMEN. Code norm NOCNSF-KNBSB HONK-/SOFTBALVELD. Normblad: 1 / 5 Normblad: 1 / 5 Kunstgras Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 6 kunstgras ressorterend onder deze commissie. Deze sporttechnische

Nadere informatie

A. van Leeuwenhoekweg 38 H 2408 AN ALPHEN AAN DEN RIJN www.aasportsystems.nl

A. van Leeuwenhoekweg 38 H 2408 AN ALPHEN AAN DEN RIJN www.aasportsystems.nl AA Sportsystems Onderzoek tennisaccommodaties 2011 AA Sportsystems is door de gemeente Heemstede gevraagd een rapport uit te brengen over de technische- en sporttechnische toestand van de tennisbanen op

Nadere informatie

Instructie gebruik (trainings)velden EVC

Instructie gebruik (trainings)velden EVC Instructie gebruik (trainings)velden EVC Dit seizoen is EVC de trotse gebruiker van een schitterend kunstgrasveld. Naast dit veld beschikt EVC nog over een grastrainingsveld en twee speelvelden. Alle velden

Nadere informatie

Convenant - Protocol Vervanging van SBR-granulaat door een Alternatief infill materiaal

Convenant - Protocol Vervanging van SBR-granulaat door een Alternatief infill materiaal Convenant - Protocol Vervanging van SBR-granulaat door een Alternatief infill materiaal De ondergetekenden: 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid BRANCHEVERENIGING SPORT EN CULTUURTECHNIEK,

Nadere informatie

Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus AA Enschede T.a.v. R.Belshof

Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus AA Enschede T.a.v. R.Belshof Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus 20 7500 AA Enschede T.a.v. R.Belshof Betreft: Beschrijving offerte aanleg Multiplaycourt School. Groenlo, 06 Feb 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Ruimte. voor en door. kunstgras

Ruimte. voor en door. kunstgras Ruimte voor en door kunstgras 1 beleidsnotitie Ruimte voor en door kunstgras Inhoudsopgave 1 Inleiding, doelstellig en reikwijdte 3 2 Algemene informatie over kunstgras 5 3 Investering gemeente in kunstgras

Nadere informatie

Bezanden (per jaar)* 25 m3 28 700 Vertidraineren / schudfrees* 0,33 Keer 450 150 Onkruidbestrijding 0,33 Keer 270 90 Dressen* 6 m3 35 210

Bezanden (per jaar)* 25 m3 28 700 Vertidraineren / schudfrees* 0,33 Keer 450 150 Onkruidbestrijding 0,33 Keer 270 90 Dressen* 6 m3 35 210 BIJLAGE IX Projectnaam MIP Soest Opdrachtgever Gemeente Soest Projectnummer T1113FA1 Contactpersoon Dhr. M. Ahlers Documentnummer T1113FA1_20131218 Auteur(s) Ing. B. Waninge Datum 22 april 2014 Vrijgave

Nadere informatie

Notitie kunstgras Sint-Oedenrode

Notitie kunstgras Sint-Oedenrode Notitie kunstgras Sint-Oedenrode 1. Inleiding pag. -2-2. De situatie nu pag. -2-3. Criteria voor aanleg van kunstgrasvelden pag. -3-4. Voor- en nadelen van kunstgrasvelden t.o.v. natuurgrasvelden pag.

Nadere informatie

versie Onderhoudsplan Kunstgrasvelden

versie Onderhoudsplan Kunstgrasvelden Onderhoudsplan Kunstgrasvelden Inhoudsopgave: 1. Doelstelling 2. Onderhoud Registratie 2.1 maandelijks controle 2.2 kwartaal controle 2.3 jaarlijkse controle 3. Onderhoud Kalender 4. Dagelijks en Wekelijks

Nadere informatie

Onderhouds- en gebruiksvoorschriften

Onderhouds- en gebruiksvoorschriften 1. Onderhoudsconcept 1.1. Onderhoudsconcept Net als bij alle andere kunstgrasvelden is goed gebruik en tijdig onderhoud een vereiste voor het behoud van de specifieke eigenschappen en de kwaliteit van

Nadere informatie

Onderhoud kunstgrasvelden. Maatwerk voor de beheerder

Onderhoud kunstgrasvelden. Maatwerk voor de beheerder Onderhoud kunstgrasvelden Maatwerk voor de beheerder 2.1 Normering 2.2 Oude generatie kunstgras 2.3 Nieuwe generatie kunstgras 5.1 Borstelen/slepen kunstgrasmat 5.2 Bestrijding onkruid, alg- en mosvorming

Nadere informatie

Bijlage overwegingen kunstgras

Bijlage overwegingen kunstgras Bijlage overwegingen kunstgras Algemeen In het algemeen heeft de sport in Nederland de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Meer mensen sporten en leggen steeds meer verband tussen sport

Nadere informatie

Richtlijnen voor gebruik

Richtlijnen voor gebruik Kunstgrasvoetbalveld zand/rubber infill R.K.S.V. Rohda Raalte Richtlijnen voor gebruik Dit document heeft het document Richtlijnen voor gebruik en onderhoud kunstgrasvoetbalvelden zand/rubber infill, opgesteld

Nadere informatie

NORMEN. Code norm NOCNSF-KNVB2-4 VOETBALVELD. Normblad: 1 / 5 Training March, 2012

NORMEN. Code norm NOCNSF-KNVB2-4 VOETBALVELD. Normblad: 1 / 5 Training March, 2012 Normblad: 1 / 5 Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 3 gras en werkgroep 6 kunstgras ressorterend onder deze commissie. Deze

Nadere informatie

Datum : 6 Maart 2018 Referentie : MV.SvD Betreft : Ombouw kunstgrasveld 1 naar water, renovatie zandveld 2, bouw hockeykooi

Datum : 6 Maart 2018 Referentie : MV.SvD Betreft : Ombouw kunstgrasveld 1 naar water, renovatie zandveld 2, bouw hockeykooi HC IJsseloever T.a.v. de heer J. Reinerie Zomerdijk 42B 3402 MJ IJsselstein Datum : 6 Maart 2018 Referentie : 2036.02.MV.SvD Betreft : Ombouw kunstgrasveld 1 naar water, renovatie zandveld 2, bouw hockeykooi

Nadere informatie

Investering in kunstgras voetbalvelden vergt meer dan geld voor kunstgras alleen

Investering in kunstgras voetbalvelden vergt meer dan geld voor kunstgras alleen Hoofdstuk 11 Investering in kunstgras voetbalvelden vergt meer dan geld voor kunstgras alleen Installatie van kunstgras voor voetbal vergt vaak investering in aanvullende zaken De investering in een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

The best of two worlds in one

The best of two worlds in one Triple-T System Semi-water The best of two worlds in one + voorspelbare balrol + hoge balsnelheid + lage wrijvingscoëfficiënt Edel Hockey Triple-T System semi-water The best of two worlds in one Het Triple-T

Nadere informatie

Programma van Eisen Aanleg kunstgras voetbalvelden gemeente Teylingen

Programma van Eisen Aanleg kunstgras voetbalvelden gemeente Teylingen Programma van Eisen Aanleg kunstgras voetbalvelden gemeente Teylingen 1 Algemene eisen aan de inschrijver De inschrijver dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de

Nadere informatie

Leading in Artificial Grass Systems

Leading in Artificial Grass Systems Leading in Artificial Grass Systems Zandgevuld systeem 1 Kunstgras (24 mm) Infill (zand 22 mm) 2 Lava / rubber (6 cm) 3 Stabilisatiezand (42 cm) 4 Drainagelaag / natuurlijke ondergrond Edel Elite LSR:

Nadere informatie

Onderhoud kunstgrasvelden

Onderhoud kunstgrasvelden Onderhoud kunstgrasvelden 1. Inleiding. Nadat halverwege de jaren zeventig de eerste kunstgrasvelden voor hockey werden neergelegd, is de aanleg van nieuwe velden in een stroomversnelling terecht gekomen.

Nadere informatie

Infill in kunstgras voetbalvelden

Infill in kunstgras voetbalvelden Infill in kunstgras voetbalvelden Een kunstgras voetbalveld bestaat uit een onderbouw constructie (ca. 40 cm zandopbouw veelal voorzien van drainage), een sporttechnische laag (ca. 10 cm met veelal lava

Nadere informatie

Nationale aanbesteding Zuiderpark sportcomplex WIK-HDV

Nationale aanbesteding Zuiderpark sportcomplex WIK-HDV Gemeente Den Haag Nationale aanbesteding Zuiderpark sportcomplex 3 e Versie 1.0 Datum 16-04-2015 Referentie 2015.082.014 Copyright Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer Afdeling Inkoop Postbus 12651 2500

Nadere informatie

Kunstgrasontwikkeling in Utrecht. Jacques van Middelkoop

Kunstgrasontwikkeling in Utrecht. Jacques van Middelkoop Kunstgrasontwikkeling in Utrecht Jacques van Middelkoop Herstructurering sportparken Start 1990: sport moet terug naar de wijk Herstructureren noodzakelijk Probleemstelling: Veel accommodaties waren oud,

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud beheer en onderhoud 7 9 mei 2016 Renovatie speelveld annex trainingsveld Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het

Nadere informatie

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN Uitgangspunten: - Grondaankoop is niet meegenomen in deze raming - Raming exclusief: stortkosten, legeskosten vergunningen - Het aanleggen van de kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) is niet meegenomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden

Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden De kosten voor een kunstgrasveld verschillen natuurlijk per veld. Zoals in hoofdstuk 2 is te lezen, is de prijs sterk afhankelijk van het gekozen soort veld. Ook

Nadere informatie

Behoefteanalyse veldaccommodatie

Behoefteanalyse veldaccommodatie Behoefteanalyse veldaccommodatie Korfbalvereniging RWA te Poortugal gemeente Albrandswaard Juni 2014, 1 Behoeftebepaling voor k.v. RWA te Poortugal Methodiek Het KNKV hanteert voor een theoretische behoeftebepaling

Nadere informatie

Kwaliteitsnormen en keuringsprocedure tennisbanen

Kwaliteitsnormen en keuringsprocedure tennisbanen Kwaliteitsnormen en keuringsprocedure tennisbanen Duurzame tennisbaanconstructie voorkomt problemen op lange termijn Iedere tennisser wil graag tennissen op kwalitatief goede tennisbanen. Op problemen

Nadere informatie

Naar een branchebreed zorgplicht document? Ben Moonen Marcel Bouwmeester Henrie Bekkers

Naar een branchebreed zorgplicht document? Ben Moonen Marcel Bouwmeester Henrie Bekkers Naar een branchebreed zorgplicht document? Ben Moonen Marcel Bouwmeester Henrie Bekkers 14 december 2017 Deelsessie: Naar een branchebreed zorgplichtdocument? 1 Marcel Bouwmeester Projectleider en adviseur

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud beheer en onderhoud 6 30 mei 2016 Renovatie speelveld annex trainingsveld Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

Richtlijnen Onderhoud en gebruik zand/rubber ingestrooide kunstgras sportaccommodaties

Richtlijnen Onderhoud en gebruik zand/rubber ingestrooide kunstgras sportaccommodaties Richtlijnen Onderhoud en gebruik zand/rubber ingestrooide kunstgras sportaccommodaties documentnr. 11038-90006 revisie 07 april 2010 datum vrijgave Beschrijving revisie 07 goedkeuring vrijgave april 2010

Nadere informatie

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding

L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding L21GRR013 Onderhouden bestratingen Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding Ontwerpfase Ontwerp -> het onderhoud aan bestrating begint bij de ontwerper die aan de tekentafel zit! Ontwerper

Nadere informatie

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN Tegen meerprijs Leveren en aanbrengen maaitegels rondom het kunstgrasvlak. Leveren en aanbrengen geotextiel (drukspreidend waterdoorlatend vlies) Meerprijs: 3,-- per m². Verschillende kleuren in één vak

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden

Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden Inleiding Dit Beheer en Onderhoudsplan Gemeentelijke Sportvelden is gebaseerd op het onderzoek van ISA Sport in november 2011. ISA Sport heeft de kwaliteit

Nadere informatie

RAPPORTAGE Sportcarrousel Sneek. Gemeente Súdwest-Fryslân

RAPPORTAGE Sportcarrousel Sneek. Gemeente Súdwest-Fryslân RAPPORTAGE Sportcarrousel Sneek Gemeente Súdwest-Fryslân RAPPORTAGE Sportcarrousel Sneek Gemeente Súdwest-Fryslân Opdrachtgever : Gemeente Súdwest-Fryslân Contactpersonen : de heer A. de Jong Status :

Nadere informatie

PROTOCOL Kunstgras Voetbalvereniging Loenermark Lonapark 5 7371 EH Loenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 4 november 2015 Print datum: 17-11-2015 1 / 6

PROTOCOL Kunstgras Voetbalvereniging Loenermark Lonapark 5 7371 EH Loenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 4 november 2015 Print datum: 17-11-2015 1 / 6 PROTOCOL Kunstgras Voetbalvereniging Loenermark Lonapark 5 7371 EH Loenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 4 november 2015 Print datum: 17-11-2015 1 / 6 1. Inleiding Sinds september 2014 beschikt vv Loenermark

Nadere informatie

Richting de winter en in de winter worden veel vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden.

Richting de winter en in de winter worden veel vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden. Kunstgrasvelden in de winter Richting de winter en in de winter worden veel vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden. Kunstgras en vorst Het bespelen van (semi)-zandkunstgrasvelden

Nadere informatie

Notitie. Beleid kunstgrasvelden s-hertogenbosch

Notitie. Beleid kunstgrasvelden s-hertogenbosch Notitie Beleid kunstgrasvelden s-hertogenbosch 20 Mei 2009 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige situatie... 4 Voetbal... 4 Hockey... 5 Tennis... 5 Korfbal... 5 Verlichting...

Nadere informatie

Waardering op kunstgrassystemen

Waardering op kunstgrassystemen Waardering op kunstgrassystemen FIFA Quality Concept 2015: basis voor productkwaliteit Bart Wijers TenCate Grass Turf System Developement R&D 1 TenCate Grass Wereldmarkt leider in kunstgrasvezels voor

Nadere informatie

De kunst van. Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo.

De kunst van. Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo. De kunst van kunst Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo. 8 gras Na jaren voorbereidingen gaat het dan eindelijk gebeuren: vanaf seizoen 2012-2013 is de

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Binnensport. Ontwerp - UITVOERINGSPROGRAMMA SPORTACCOMMODATIES (1 e fase)

1. Inleiding. 2. Binnensport. Ontwerp - UITVOERINGSPROGRAMMA SPORTACCOMMODATIES (1 e fase) Ontwerp - UITVOERINGSPROGRAMMA SPORTACCOMMODATIES (1 e fase) Toelichting op het uitvoeringsprogramma Sportaccommodaties, 1 e fase In de aanloop naar de kadernota Sport en bewegen is bij de bespreking daarvan

Nadere informatie

Advies Nummer: 16INT01515 *16INT01515*

Advies Nummer: 16INT01515 *16INT01515* Advies Nummer: 16INT01515 *16INT01515* Voor het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport Onderwerp: Renovatie kunstgras korfbalveld in relatie tot mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsnotitie Buitensport Waalwijk

Beleidsnotitie Buitensport Waalwijk Beleidsnotitie Buitensport Waalwijk 1. Inleiding In het verleden zijn er diverse verzoeken binnen gekomen, waarin de gemeente wordt gevraagd een bijdrage te verstrekken in de kosten van nieuwbouw en vervanging

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00492009 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 14 februari 2017 Samenvatting In 2007 zijn bij de voetbalverenigingen RKDVC en VV Haarsteeg kunstgrasvelden aangelegd.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00514404 Onderwerp Portefeuillehouder Aanvullend krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 11 juli 2017 Samenvatting Op 14 februari 2017

Nadere informatie

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren 1. Ondergrond Kunstgras moet geïnstalleerd worden op een stabiele en goed drainerende ondergrond zonder onkruid. De opbouw van de ondergrond

Nadere informatie

Partners in voetbal. Leading in Artificial Grass Systems. realisatie

Partners in voetbal. Leading in Artificial Grass Systems. realisatie Partners in voetbal Leading in Artificial Grass Systems realisatie Doelgericht! Oranjewoud Sport Als specialist in het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving staat Oranjewoud Sport klaar om uw

Nadere informatie

adviesburo r.i.e.t Onderzoek voetbal kunstgrasvelden in de gemeente Papendrecht Rapport Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Papendrecht

adviesburo r.i.e.t Onderzoek voetbal kunstgrasvelden in de gemeente Papendrecht Rapport Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Papendrecht Rapport Onderzoek voetbal kunstgrasvelden in de gemeente Papendrecht Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Papendrecht DEFINITIEF Projectnummer: 12033 Bunnik 23 oktober 2012 adviesburo r.i.e.t ruimtelijke

Nadere informatie

Infill in kunstgras voetbalvelden

Infill in kunstgras voetbalvelden Infill in kunstgras voetbalvelden Een kunstgras voetbalveld bestaat uit een onderbouw constructie (ca. 40 cm zandopbouw veelal voorzien van drainage), een sporttechnische laag (ca. 10 cm met veelal lava

Nadere informatie

Kunstgras: een zegen of doodsteek?

Kunstgras: een zegen of doodsteek? Kunstgras: een zegen of doodsteek? B E N D E M M E R ( G E M E E N T E B O R N E ) & J A N W I L L E M B O O N ( G R A S A D V I E S ) N A T I O N A A L S P O R T V E L D E N C O N G R E S Z E I S T -

Nadere informatie

Non-infill: inventarisatie pilotprojecten KNVB en ervaringen uit de praktijk. Patrick Balemans Hans Galgenbeld

Non-infill: inventarisatie pilotprojecten KNVB en ervaringen uit de praktijk. Patrick Balemans Hans Galgenbeld Non-infill: inventarisatie pilotprojecten KNVB en ervaringen uit de praktijk Patrick Balemans Hans Galgenbeld 29 januari 2019 Kunstgras 2019 1 Patrick Balemans KNVB Hans Galgenbeld Gemeente Hellendoorn

Nadere informatie

Onderhoud kunstgras. Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek Werkgroep onderhoud kunstgras. Rapportage Werkgroep onderhoud kunstgras

Onderhoud kunstgras. Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek Werkgroep onderhoud kunstgras. Rapportage Werkgroep onderhoud kunstgras Onderhoud kunstgras Rapportage Werkgroep onderhoud kunstgras Eindrapportage april 2011 Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek Werkgroep onderhoud kunstgras dhr. J. van der Veen dhr. B. van den Bosch

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Programma van Eisen renovatie kunstgras voetbalveld sportpark Veldwijk GEMEENTE HENGELO

RAPPORTAGE. Programma van Eisen renovatie kunstgras voetbalveld sportpark Veldwijk GEMEENTE HENGELO RAPPORTAGE Programma van Eisen renovatie kunstgras voetbalveld sportpark Veldwijk GEMEENTE HENGELO ASC Sports & Water Postbus 323 6880 AH Velp Tel: 026-3690030 RAPPORTAGE Programma van Eisen renovatie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017 BBV nr: 2016/592316

Raadsstuk. Onderwerp: Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017 BBV nr: 2016/592316 Raadsstuk Onderwerp: Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017 BBV nr: 2016/592316 1. Inleiding In het Investeringsplan (IP) zijn middelen beschikbaar voor vervangingsinvesteringen van de sportvelden,

Nadere informatie

Kunstgras in Montferland

Kunstgras in Montferland Kunstgras in Montferland Een notitie over kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen in de gemeente Montferland September 2009 1 1. Inleiding Sport is een belangrijk middel om op allerlei terreinen een bijdrage

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

ATLETIEKBAAN. Wedstrijd en Training

ATLETIEKBAAN. Wedstrijd en Training Back to Form Print COPYRIGHT NOC*NSF Normblad: 1 / 5 Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 5 kunststof ressorterend onder deze

Nadere informatie

Totaaloverzicht: HERINRICHTING SPORTPARK HET NIEUWLAND - DIEREN

Totaaloverzicht: HERINRICHTING SPORTPARK HET NIEUWLAND - DIEREN Totaaloverzicht: HERINRICHTING SPORTPARK HET NIEUWLAND - DIEREN Opdrachtgever: Gemeente Rheden INCL. BTW EXCL. BTW Opgave College B & W: 2 hockeyvelden 640.000,00 528.925,62 Bron: Memo maatregelen Sport,

Nadere informatie

... 2 Samenvatting... ... 3 Hoofdstuk 1 - Inleiding... ...

... 2 Samenvatting... ... 3 Hoofdstuk 1 - Inleiding... ... Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Samenvatting...... 3 Hoofdstuk 1 - Inleiding...... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Probleemstellingen...5 1.3 Doelstellingen...5 1.4 Onderzoeksvragen...6 1.5 Onderzoeksopzet...6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Quick scan Drie voetbalverenigingen Gemeente Steenbergen

Quick scan Drie voetbalverenigingen Gemeente Steenbergen Quick scan Drie voetbalverenigingen Gemeente Steenbergen Naam presentator: Ralph Sloos Kiwa ISA Sport Datum 21 mei 2013 www.isa-sport.com Missie Kiwa ISA Sport beschouwt het als haar taak om te helpen

Nadere informatie

Onderhoudsinstructie Zandkunstgrasbanen. Juli 2015

Onderhoudsinstructie Zandkunstgrasbanen. Juli 2015 Onderhoudsinstructie Zandkunstgrasbanen Juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Uitgangssituatie... 4 3. Dagelijks en/of wekelijk onderhoud.. 4 3.1 Theoretische achtergrond.. 4 3.1.1 Vervuiling.. 4

Nadere informatie

Adviesdocument beachtennisvelden

Adviesdocument beachtennisvelden Adviesdocument beachtennisvelden Aanleg permanente beachtennisvelden bij een tennisvereniging maart 2017 Inleiding De KNLTB ziet beachtennis als een goede en uitdagende aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod

Nadere informatie

RAPPORT sporttechnische keuring kunstgras voetbalveld Sportpark Rapijnen V.V. Linschoten, veld 1 te Linschoten november 2014

RAPPORT sporttechnische keuring kunstgras voetbalveld Sportpark Rapijnen V.V. Linschoten, veld 1 te Linschoten november 2014 sporttechnische keuring kunstgras voetbalveld Sportpark Rapijnen V.V. Linschoten, veld 1 te Linschoten november 2014 m RAPPORT Projectgegevens Omschrijving keuring van de nieuwaanleg van een kunstgras

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT. ASC Sports & Water Postbus AH Velp Tel:

RAPPORTAGE. Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT. ASC Sports & Water Postbus AH Velp Tel: RAPPORTAGE Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT ASC Sports & Water Postbus 323 6880 AH Velp Tel: 026-3690030 RAPPORTAGE Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties

Nadere informatie

Kwaliteitsborging Natuurgras

Kwaliteitsborging Natuurgras Kwaliteitsborging Natuurgras 1 december 2016 Ties Joosten Directeur Kiwa ISA Sport Natuurgras, uitspraken in de Fieldmanager Is het mogelijk om een norm voor natuurgras te ontwikkelen? Wie zou de leiding

Nadere informatie

Eisen en wensen voor inrichting van hockeyvelden

Eisen en wensen voor inrichting van hockeyvelden Eisen en wensen voor inrichting van hockeyvelden Speeloppervlak Kunstgras is voor de hockeysport het speeloppervlak. Voor kunstgras wordt goedkeuring voor competitiegebruik door de KNHB vereist. Het speeloppervlak

Nadere informatie

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen Bladnr. 1 van 16 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR-00-0006 Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen Bladnr. 2 van 16 1. A l g e m e e n Bladnr.

Nadere informatie

KUNSTGRAS SPORT SPEELVELDEN

KUNSTGRAS SPORT SPEELVELDEN KUNSTGRAS SPORT SPEELVELDEN WIE ZIJN WIJ? JONG BEDRIJF, ERVAREN IN KUNSTGRAS Sports & Playgrass is een jong en dynamisch bedrijf dat wordt gerund door eveneens jonge ondernemers. Toch heeft ons aanlegteam

Nadere informatie

Werkplan Aanleg kunstgras voetbalveld HVV Tubantia te Hengelo

Werkplan Aanleg kunstgras voetbalveld HVV Tubantia te Hengelo Werkplan Aanleg kunstgras voetbalveld HVV Tubantia te Hengelo projectnr. 403724 revisie 00 11 juni 2015 auteur(s) Nienke Bolscher-ten Dam Jeroen Moes Opdrachtgever Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo

Nadere informatie

Aanleg kunstgrasvelden sportparken RKDVC en VV Haarsteeg

Aanleg kunstgrasvelden sportparken RKDVC en VV Haarsteeg Inleiding:Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op de voetbalcomplexen van RKDVC en VV Haarsteeg. Bij beide sportparken gaat het om capaciteitsproblemen t.a.v. van het aantal beschikbare velden en het

Nadere informatie

Aanleg kunstgrasvelden sportparken RKDVC en VV Haarsteeg

Aanleg kunstgrasvelden sportparken RKDVC en VV Haarsteeg Inleiding:Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op de voetbalcomplexen van RKDVC en VV Haarsteeg. Bij beide sportparken gaat het om capaciteitsproblemen t.a.v. van het aantal beschikbare velden en het

Nadere informatie

: wethouder M.F. Moons. : vervanging veld 1 Hockey Heeze. : t.smits@heeze-leende.nl

: wethouder M.F. Moons. : vervanging veld 1 Hockey Heeze. : t.smits@heeze-leende.nl Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp : wethouder M.F. Moons : vervanging veld 1 Hockey Heeze Voorstelnummer : 15.02 Info bij afdelingshoofd : M.C.I. Smits Telefoonnummer : 040-22 415

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 254520 T. Nijkamp SB Weber ONDERWERP Herstructurering Sportvelden fase 2 AGENDANUMMER D5 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Op verzoek van Sportbedrijf Dordrecht hebben we de mogelijkheden onderzocht om sportcomplex Corridor her in te richten.

Op verzoek van Sportbedrijf Dordrecht hebben we de mogelijkheden onderzocht om sportcomplex Corridor her in te richten. Memo nummer 2012-01 datum 12 oktober 2012 aan Henk Bronckhorst Sportbedrijf Dordrecht van Raoul Kanters Oranjewoud kopie H. Kool F. Groeneveldt Oranjewoud Oranjewoud project Dordrecht, verplaatsen kunstgras

Nadere informatie

BuitenGewoon Kunstgras. Leginstructies. Een fris, groen en keurig onderhouden gazon het gehele jaar door

BuitenGewoon Kunstgras. Leginstructies. Een fris, groen en keurig onderhouden gazon het gehele jaar door BuitenGewoon Kunstgras Leginstructies Stelt u zich eens voor... Een fris, groen en keurig onderhouden gazon het gehele jaar door Nooit meer grasmaaien Nooit meer verticuteren en bemesten Nooit meer sproeien

Nadere informatie

HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS

HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS In deze handleiding vindt u informatie om goed voorbereid aan de slag te gaan met het aanleggen van uw gazon met kunstgras van Mooi-Kunstgras.nl De Ondergrond Het is

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester

Paraaf toetser. Burgemeester B&W voorstel Nummer Onderwerp Renovatie sportaccommodaties 216 '''"'""m I 5 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P. van DrieIB.van der Veken Wijk- en stadsbeheer (318) 53832 Paraaf afdelingsmanager Datum

Nadere informatie

Eisen en wensen voor inrichting van hockeyvelden

Eisen en wensen voor inrichting van hockeyvelden Eisen en wensen voor inrichting van hockeyvelden Speeloppervlak Kunstgras is voor de hockeysport het speeloppervlak. Voor kunstgras wordt goedkeuring voor competitiegebruik door de KNHB vereist. Het speeloppervlak

Nadere informatie

Belangrijke adressen. Overzicht kunstgrasonderhoudmachines

Belangrijke adressen. Overzicht kunstgrasonderhoudmachines Overzicht kunstgrasonderhoudmachines Belangrijke adressen Rooden Roger Rooden r.rooden@roodenbv.nl Peter Hambeukers p.hambeukers@roodenbv.nl Weerterveld 19 6231 NC Meerssen T +31 (0)43-364 42 38 Relevante

Nadere informatie

Agenda. 11. Baanvervanging: keuze ondergrond banen CC, 1 en Verzoek goedkeuring investering t.b.v. de baanvervanging

Agenda. 11. Baanvervanging: keuze ondergrond banen CC, 1 en Verzoek goedkeuring investering t.b.v. de baanvervanging Agenda 11. Baanvervanging: keuze ondergrond banen CC, 1 en 2 12. Verzoek goedkeuring investering t.b.v. de baanvervanging Samenstelling en acties Ton Pennings Cees van den Boer Gijs van Uden Gijs Dekkers

Nadere informatie

NORMEN. Deze sporttechnische norm beschrijft tevens de classificaties Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3 die een onderdeel vormen van deze norm.

NORMEN. Deze sporttechnische norm beschrijft tevens de classificaties Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3 die een onderdeel vormen van deze norm. Normblad: 1 / 7 Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 2 binnensportvloeren ressorterend onder deze commissie en gebaseerd op

Nadere informatie