Advies Nummer: 16INT01515 *16INT01515*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Nummer: 16INT01515 *16INT01515*"

Transcriptie

1 Advies Nummer: 16INT01515 *16INT01515* Voor het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport Onderwerp: Renovatie kunstgras korfbalveld in relatie tot mogelijkheden medegebruik Openbaar Ja Datum DB: Datum AB: College b&w Nee Uiterlijke datum: Commissie SLZ/ABZM Nee Uiterlijke datum: Raad: Nee Uiterlijke datum: 1. Inleiding Het kunstgras korfbalveld op sportpark Gagelman dient in 2016 gerenoveerd te worden en voorzien te worden van een nieuwe toplaag. Korfbalvereniging NKC 51 is de hoofdgebruiker. Bij de renovatie dient mogelijk medegebruik door hockeyvereniging HCHN en de voetbalverenigingen DES en de Zweef beoordeeld te worden. De redenen hiervoor zijn de volgende. In 2015 heeft HCHN de gemeente een rapportage aangereikt van een onderzoek dat zij binnen de vereniging heeft uitgevoerd naar beschikbare capaciteit, groei van de vereniging en toekomstperspectief. HCHN geeft o.a. aan dat zij wedstrijdcapaciteit (zaterdagen) tekort komt. Uit een eerste toets in hoofdlijnen in 2015 is gebleken dat HCHN over te weinig veldcapaciteit beschikt. Onderzocht is of medegebruik van het te renoveren korfbalveld voor NKC 51 als tussenoplossing kan dienen voor het overbruggen van de periode Voor de langere termijn is een structurele oplossing noodzakelijk en hiervoor zijn in de meerjarenbegroting voor 2019 ook investeringsramingen opgenomen. Over de definitieve inhoudelijke invulling en uiteindelijk benodigde investering dient nog nadere besluitvorming plaats te vinden. De voetbalverenigingen DES en De Zweef hebben al jaren de wens om te kunnen beschikken over een qua afmetingen volwaardig kunstgras voetbalveld. Enerzijds omdat vanaf dat moment beide verenigingen op hun eigen vaste locatie op sportpark Gagelman een nagenoeg het gehele jaar een veld beschikbaar hebben voor zowel trainingen als wedstrijden, ongeacht weersomstandigheden. Anderzijds omdat inmiddels veel competitiewedstrijden tegen andere verenigingen op kunstgrasvelden gespeeld moeten worden. 2. Huidige situatie en nieuwe eisen m.b.t. korfbal Huidige situatie Het huidige kunstgras korfbalveld voor NKC 51 is in 2000 aangelegd op basis van de toen geldende planningsnorm van NOC*NSF. Op basis van die norm had NKC 51 recht op 2 velden van 60 x 30 meter exclusief verplichte uitloop. Gelet op de beschikbare ruimte en de kans om volwaardige aanvullende trainingsmogelijkheden voor voetbal op kunstgras te realiseren, werd gekozen voor het aanleggen van een kunstgrasveld van 99 x 67 meter. Binnen de oppervlakte van m² liggen 3 korfbalvelden van 60 x 30 meter voor hoofdgebruiker NKC 51. Bij de keuze voor aanleg werden de sporttechnische eigenschappen van het kunstgras korfbalveld nog voldoende geschikt geacht voor medegebruik

2 door voetbal. Echter, door de snelle kunstgrasontwikkelingen en het aanscherpen van de sporttechnische eisen, bleek het veld echter al snel niet meer geschikt voor voetbal. Op dit moment wordt nog heel incidenteel door voetbaljeugd op het korfbalveld gespeeld. Nieuwe sporttechnische eisen korfbalveld en wijziging competitieopzet jeugdwedstrijden Het KNKV heeft in 2014 besloten met ingang van seizoen over te gaan naar gelijke veldafmetingen voor zowel zaal- als veldkorfbal. De nieuwe standaard veldafmeting is 40 x 20 meter exclusief de verplichte uitloop van 2 meter rondom. Bij renovatie van kunstgrasvelden dient verplicht overgegaan te worden naar deze nieuwe veldafmeting. Medio 2026 dienen alle verenigingen overgestapt te zijn op deze veldafmeting. Verder is er een wijziging in de competitieopzet: jeugdwedstrijden (E- en F-jeugd) worden met 4 in plaats van 8 spelers gespeeld, waarbij de veldafmeting wordt aangepast naar 24 x 12 meter. Er worden daardoor meer wedstrijden dan voorheen gespeeld. 3. Beoordelingsaspecten invulling veld in relatie tot mogelijkheden medegebruik Bij de beoordeling van de (ruimtelijke) invulling van het te renoveren korfbalveld en de mogelijkheden voor medegebruik zijn de volgende aspecten van belang: A. De planningsnormen van het NOC*NSF en de sportbonden. Met deze normen wordt bepaald hoeveel veldruimte en kleedaccommodatie een vereniging nodig heeft. B. Demografische ontwikkelingen en leerlingenprognose. C. De gestelde sporttechnische eisen aan kunstgrasvelden door NOC*NSF en de sportbonden. D. De gebruikssituatie en organisatorische inpassing. A. Planningsnormen NOC*NSF en sportbonden (KNKV, KNHB en KNVB) Korfbal Velden De planningsnorm van NOC*NSF voor korfbal is in 2014 gewijzigd mede in relatie tot de gewijzigde veldafmeting waartoe door het KNKV besloten is. Volgens de berekende planningsnorm, op basis van het aantal competitieteams per (20 teams), heeft NKC 51 op basis van de gewijzigde planningsnormen recht op 3 kunstgrasvelden van 40 x 20 meter. Het aantal competitieteams van NKC 51 dient met circa 50% te groeien voordat NKC 51 een vierde veld nodig heeft. NKC 51 heeft 371 leden, waarvan 321 korfbal- en 50 jeu de boules-leden (d.d ), en heeft de ambitie om verder te groeien. Op korte termijn wordt gestreefd naar 3 extra jeugdteams. Omdat de huidige beschikbare oppervlakte daartoe de ruimte biedt, heeft de vereniging de wens geuit om bij het vervangen van de huidige toplaag te beschikken over een extra vierde veld voor trainingen in relatie tot de organisatie en de beschikbaarheid van trainers, en voor de organisatie van bijv. (schoolsport)toernooien en andere activiteiten. Op basis van de planningsnorm is dit niet noodzakelijk. Was- en kleedruimten De richtlijn is dat bij 3 benodigde wedstrijdvelden 6 was- en kleedruimten horen. NKC 51 heeft op dit moment 4 was- en kleedruimten en heeft in extra was- en kleedruimten gebouwd zonder een gemeentelijke financiële bijdrage. Hockey Velden HCHN beschikt op dit moment over 1 kunstgrashockeyveld t.b.v. wedstrijden en trainingen. Op basis van de planningsnorm voor hockey (aantal competitieteams per : 18) blijkt HCHN een tekort aan wedstrijdcapaciteit te hebben. De berekende planningsnorm komt uit op 1,38 velden. HCHN heeft de beschikking over één kunstgras hockeyveld voor zowel wedstrijden als trainingen op sportpark Gagelman. Richtlijn is dat bij een meerbehoefte van 0,25 wedstrijdvelden een volledig wedstrijdveld beschikbaar moet zijn. 2

3 Op basis van de planningsnorm is uitbreiding van de capaciteit voor HCHN nu reeds noodzakelijk. Bij een doorgroei van het aantal competitieteams met 10% komt de planningsnorm uit op 1,52 velden en bij 20% groei op 1,65 velden. Was- en kleedruimten De KNHB hanteert een richtlijn van minimaal 2 was- en kleedruimten per benodigd veld. De bond adviseert tegenwoordig om grotere was- en kleedruimten te realiseren (van ca. 25 m²) of 2 extra was- en kleedruimten per veld aan te houden (totaal 4 per veld). HCHN heeft nu 2 was- en kleedruimten kleiner dan 25 m². Bij uitbreiding met één extra kunstgrasveld horen 2 extra was- en kleedruimten. Voetbal Bestaand gemeentelijk beleid is dat bij de berekening van de planningsnorm voor voetbal geen rekening wordt gehouden met meisjes/damesvoetbal. De gemeente hanteert de planningsnorm Velden Op basis van deze planningsnorm (aantal competitieteams DES en De Zweef per : totaal 68) is er voldoende veldcapaciteit (wedstrijd- en trainingsvelden) aanwezig op sportpark Gagelman, ook inclusief meisjes/damesvoetbal. Zonder meisjes/damesvoetbal is er bij groei van het aantal competitieteams van beide verenigingen met 20% nog voldoende veldcapaciteit (wedstrijd- en trainingsvelden) aanwezig op sportpark Gagelman. Wanneer er voor gekozen wordt om meisjes/damesvoetbal mee te nemen in berekening van de planningsnorm dan is er bij groei van het aantal competitieteams van beide verenigingen met: - 10%, een half extra wedstrijdveld nodig. De trainingscapaciteit is voldoende. - 20%, 1,5 extra wedstrijdenvelden nodig. De trainingscapaciteit is voldoende. Was- en kleedruimten De planningsnorm 1992 geeft aan dat per veld 2 was- en kleedruimten benodigd zijn. Het aantal was- en kleedruimten is vanuit die norm voldoende zowel in de huidige situatie als in een situatie van groei. Opmerking Eind 2012 zijn nieuwe richtlijnen voor de planningsnorm voetbal opgesteld. Daarin wordt ook rekening gehouden met meisjes/damesvoetbal. De effecten van deze nieuwe richtlijnen moeten nog onderzocht worden en vragen om nadere besluitvorming. B. Demografische ontwikkelingen en leerlingenprognose Voor een doorkijk naar mogelijke groei in de toekomst is het o.a. van belang te kijken naar de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente Hellendoorn. De Hellendoornse bevolking verandert: wat betreft aantal van groei naar lichte krimp en wat betreft leeftijd van jong naar oud. Verwachtingen voor de gemeente Hellendoorn (Primos prognose (2014)): - Daling aantal jongeren (1 t/m 19 jaar) met bijna 10% in 2040 ten opzichte van Daling van de middengroep (20 t/m 64 jaar) met ruim 17% verwacht. - Stijging van 47% van het aantal ouderen (65+) in 2040 ten opzichte van Daarnaast geeft ook de leerlingenprognose basisonderwijs gemeente Hellendoorn een beeld, met name voor wat betreft de leeftijdsgroep 4 t/m 12 jaar. De leerlingenprognose basisonderwijs 2015, opgesteld door Pronexus, laat zien dat de leerlingenaantallen verder dalen. Per teldatum 1 oktober 2015 zijn er basisschoolleerlingen. In 2020 zullen dat volgens de prognose 464 leerlingen minder zijn. 3

4 C. Sporttechnische eisen kunstgrasvelden Bij de renovatie van een kunstgrasveld moet het veld aan de (nieuwste) sporttechnische eisen van het NOC*NSF en de sportbonden voldoen. Bij deze eisen zijn sportfunctionaliteit, veiligheid en duurzaamheid de belangrijkste aspecten. Per tak van sport verschillen de sporttechnische eigenschappen van de kunstgrasvelden. Hierbij moet gedacht worden aan bijv. vlakheid, balstuit en balrol. Vergelijking medegebruiksmogelijkheden op basis van sporttechnische eisen: - Het eerste team van NKC 51 speelt voor wat betreft de veldcompetitie in de eerste klasse. Het KNKV geeft aan dat korfbalwedstrijden vanaf de overgangsklasse (de eerstvolgende hogere klasse na de eerste klasse), verplicht op zandingestrooide velden gespeeld moeten worden. Ten behoeve van lager spelende teams is dispensatie mogelijk en wordt een rubberingestrooid veld toegestaan. - De sporttechnische eisen van een korfbal- en hockeyveld liggen dicht bij elkaar. Beide sporten kunnen op eenzelfde zandingestrooid kunstgrasveld gespeeld worden. - De sporttechnische eisen van een zandingestrooid kunstgras korfbalveld en een kunstgras voetbalveld liggen te ver uiteen. De KNVB geeft aan dat het niet is toegestaan om voetbalwedstrijden te spelen op een zandingestrooid veld. Trainen zou kunnen, maar hierbij is de verwachting dat er in de praktijk slechts zeer incidenteel op getraind gaat worden door de voetbal. D. Gebruikssituatie en organisatorische inpassing Speeldagen - NKC 51 en DES spelen alle wedstrijden op zaterdag. - De jeugd van HCHN speelt alle wedstrijden op zaterdag. De 2 seniorenteams spelen op zondag. - De Zweef speelt bijna alle wedstrijden op zaterdag, zowel senioren als jeugd. Op zondag spelen 2 seniorenteams. Zaterdag is de drukste competitiedag. Competitieperiode veld In de onderstaande tabel is aangegeven binnen welke periode de op sportpark Gagelman gehuisveste verenigingen hun competitiewedstrijden spelen. Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Maart April Mei Juni Juli NKC 51 HCHN DES De Zweef N.B. Trainingen, bekerwedstrijden en toernooien ter voorbereiding op de competitie, die hier aan voorafgaan, zijn niet in de tabel opgenomen. Uit de tabel blijkt een overlap in competitiegebruik en dat de gehele competitieperiode bij voetbal langer is dan bij korfbal en hockey. Speeltijden zaterdag De eindtijd is inclusief de rusttijd. NKC 51 HCHN DES De Zweef uur uur uur uur 4

5 Trainingsgebruik De gemeente hanteert ten aanzien van voetbal de volgende richtlijnen voor het gebruik van de trainingsvelden: - De bandbreedte voor de trainingstijden is tussen en uur. - Waar gezamenlijk gebruik is (meerdere verenigingen) dient er een evenredige verdeling plaats te vinden. - De duur van een training wordt gerelateerd aan de wedstrijdduur. Voor voetbal geldt voor de F-, E- en D-jeugd een maximale trainingsduur van 1 uur. Voor de C- en B-jeugd een duur van 1 uur en 15 minuten en voor de A-jeugd en senioren een trainingstijd van 1 uur en 30 minuten. - Trainingsvelden (volwaardig wedstrijdveldformaat) worden opgesplitst in 2 helften. - Er is geen sprake van zogenaamde wisseltijden tussen de trainingen. - Een keuze voor een hogere trainingsfrequentie vaker dan 2x per week voor bepaalde teams dient door de betreffende vereniging opgevangen te worden door aanpassingen van de (frequentie en tijd van) trainingen van andere teams. - Wedstrijdvelden mogen niet zonder overleg met medegebruikers en overleg en toestemming van de gemeente standaard in een trainingsrooster worden opgenomen. Voor hockey en korfbal zijn geen richtlijnen vastgesteld omdat er geen knelpunten in de trainingssituatie bestaan dan wel sprake is van noodzakelijk gezamenlijk trainingsgebruik. Met inachtneming van de gemeentelijke richtlijnen voor voetbal kan op basis van het huidige trainingsgebruik geconstateerd worden dat er voor alle verenigingen, inclusief voetbal, voldoende trainingscapaciteit aanwezig is. 4. Samenvatting en constateringen Op basis van alle beoordelingsaspecten onder punt 3. kan het volgende geconstateerd worden: a. NKC 51 is de enige hoofdgebruiker en heeft op basis van de planningsnorm recht op 3 korfbalvelden van 40 x 20 meter exclusief uitloop. b. De noodzakelijke ruimte bedraagt op basis van de noodzaak van 3 korfbalvelden en een optimale invulling maximaal m². c. Omdat de huidige beschikbare oppervlakte daartoe de ruimte biedt, heeft NKC 51 vanuit de eigen gebruikssituatie de wens om bij het vervangen van de huidige toplaag te beschikken over 4 velden. d. De noodzakelijke ruimte bedraagt op basis van 4 korfbalvelden en een optimale invulling maximaal m². e. Het aantal competitieteams van NCK 51 dient met circa 50% te groeien voordat zij een extra vierde veld nodig heeft. f. Richtlijn is dat bij een extra kunstgras korfbalveld 2 extra was- en kleedruimten horen. NKC 51 heeft deze zelf (2016) zonder gemeentelijke financiële bijdrage gerealiseerd. g. Alle verenigingen op sportpark Gagelman hebben op basis van de huidige gebruikssituatie voldoende trainingscapaciteit. h. HCHN heeft een tekort aan wedstrijdcapaciteit, waarvoor een structurele oplossing moet komen. i. Richtlijn is dat bij een extra kunstgras hockeyveld 2 extra was- en kleedruimten horen. j. Voor voetbal is er in de huidige situatie voldoende veldcapaciteit aanwezig op sportpark Gagelman, ook inclusief meisjes/damesvoetbal. k. De druk op de veldcapaciteit voor voetbal neemt feitelijk, vanwege de aanwezigheid en de groei van het meisjes/damesvoetbal, toe. l. Het aantal aanwezige was- en kleedruimten (voetbal) is voldoende. m. Uit de demografische ontwikkelingen en leerlingenprognose blijkt dat het aantal jongeren in de gemeente afneemt. De vraag is gerechtvaardigd of de groei die de vier verenigingen nu hebben doorgemaakt c.q. de gewenste groei zich in de (nabije) toekomst nog verder doorzet. n. Vanuit de sporttechnische eisen is een zandingestrooid veld voor korfbal de beste invulling. Dit is vanaf de overgangsklasse ook een verplichting. T.b.v. lager spelende teams is dispensatie mogelijk op een rubberingestrooid veld. 5

6 o. De sporttechnische eisen van een korfbal- en hockeyveld liggen dicht bij elkaar. Beide sporten kunnen op eenzelfde zandingestrooid kunstgrasveld plaatsvinden. p. De sporttechnische eisen van een zandingestrooid kunstgras korfbalveld en een kunstgras voetbalveld liggen te ver uiteen. Voetbalwedstrijden spelen op een zandingestrooid kunstgrasveld is niet toegestaan. Wedstrijden zijn alleen toegestaan op rubberingestrooide velden. Verwacht wordt er mogelijk incidenteel getraind gaat worden op een zandingestrooid veld. q. De huidige benodigde wedstrijdcapaciteit door NKC 51 biedt nagenoeg geen ruimte voor medegebruik op de zaterdag (zie o.a. tabel onder 3.D.). 5. Conclusies a. De overlap van noodzakelijk wedstrijdgebruik door korfbal, hockey en voetbal op de zaterdag maakt dat medegebruik op de momenten waarop sprake is van de grootste knelpunten m.b.t. gebruik, nagenoeg niet mogelijk is. b. Voor de hoofdgebruiker NKC 51 is een zandingestrooid veld op basis van de gestelde sporttechnische eisen de beste invulling. c. Structureel medegebruik door voetbal is niet mogelijk bij een keuze voor een zandingestrooid veld. Incidenteel gebruik t.b.v training, op basis van een gewenste uitwijkmogelijkheid bij bijvoorbeeld slechte condities van het trainingsveld, is de enige overblijvende optie. d. Een combinatie met hockey is op basis van sporttechnische eisen wel mogelijk, maar vanuit de overlap genoemd onder a. nagenoeg niet haalbaar en biedt geen tijdelijke en structurele oplossing. e. De beschikbare kunstgrasruimte is m². De noodzakelijke ruimte bedraagt op basis van de noodzaak van 3 velden en een optimale invulling maximaal m². f. Bestaand beleid is dat de gemeente uitsluitend investeert op basis van noodzakelijke uitbreidingen. Bij een keuze voor 4 velden is sprake van beschikbaarstelling van een extra veld zonder dat er sprake is van noodzaak. Gelet op de huidige beschikbare oppervlakte en de wens van NKC 51 voor een vierde veld moet nader beoordeeld worden of een financiële bijdrage door NKC 51 in dat geval aan de orde is. g. De noodzakelijke ruimte bedraagt op basis van 4 korfbalvelden en een optimale invulling maximaal m². h. Eventuele restruimtes leveren geen passende tijdelijke en structurele mogelijkheden voor medegebruik door hockey en voetbal op. i. Voor hockey is het noodzakelijk een afzonderlijk traject op te starten voor het oplossen van het structurele tekort aan veldcapaciteit in de directe nabijheid van de eigen accommodatie. j. Voor de voetbal is het gewenst samen met de verenigingen DES en De Zweef nader te onderzoeken of vanuit de feitelijke situatie, dus inclusief de aanwezigheid van meisjes/damesvoetbal, een kunstgras voetbalveld t.b.v. gezamenlijk gebruik door zowel DES als De Zweef een meerwaarde heeft en zowel ruimtelijk als financieel haalbaar is. Over het moment van uitvoering van dit onderzoek dient besloten te worden bij de integrale afweging van alle acties in het kader van het werkplan Financiën Investering De renovatie van het huidige korfbalveld dient volgens de gemeentelijke inkoopvoorwaarden aanbesteed te worden. Bij de aanbesteding dient zichtbaar te worden wat het verschil is tussen de aanleg van 3 en 4 korfbalvelden, zowel qua investering als onderhoud(skosten) mede t.b.v. de discussie over een eventuele bijdrage van NKC 51. Geraamde investeringsbudgetten in meerjarenbegroting De volgende investeringsbudgetten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting Alle bedragen zijn exclusief BTW. 6

7 2016 Vervanging toplaag kunstgras korfbalveld extra was- en kleedruimten NKC 51 o.b.v. zelfwerkzaamheid* Realisatie kunstgras hockeyveld* extra was- en kleedruimten HCHN o.b.v. zelfwerkzaamheid* Renovatie veld 6 op sportpark Gagelman * Over de definitieve inhoudelijke invulling en uiteindelijk benodigde investering dient nog nadere besluitvorming plaats te vinden. 7. Advies 1. Kiezen voor een volledig zandingestrooid kunstgrasveld voor korfbal. 2. De keuze voor 3 of 4 velden voor korfbal bepalen op basis van de uitkomst van de aanbesteding. 3. Bij de keuze voor 4 velden nader onderzoeken of een financiële bijdrage door NKC 51 aan de realisatie van een 4 de veld aan de orde is. 4. Voor het capaciteitsvraagstuk bij de hockey een afzonderlijk traject opstarten voor het in de directe nabijheid van de eigen accommodatie oplossen van het structurele tekort aan veldcapaciteit. 5. Voor de voetbal samen met de verenigingen DES en De Zweef nader onderzoeken of vanuit de feitelijke situatie, dus inclusief de aanwezigheid van meisjes/damesvoetbal, een kunstgrasvoetbalveld t.b.v. gezamenlijk gebruik door zowel DES als De Zweef een meerwaarde heeft en zowel ruimtelijk als financieel haalbaar is. Over het moment van uitvoering van dit onderzoek besluiten bij de integrale afweging van de acties in het kader van het werkplan

Behoefteanalyse veldaccommodatie

Behoefteanalyse veldaccommodatie Behoefteanalyse veldaccommodatie Korfbalvereniging RWA te Poortugal gemeente Albrandswaard Juni 2014, 1 Behoeftebepaling voor k.v. RWA te Poortugal Methodiek Het KNKV hanteert voor een theoretische behoeftebepaling

Nadere informatie

adviesburo r.i.e.t Onderzoek voetbal kunstgrasvelden in de gemeente Papendrecht Rapport Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Papendrecht

adviesburo r.i.e.t Onderzoek voetbal kunstgrasvelden in de gemeente Papendrecht Rapport Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Papendrecht Rapport Onderzoek voetbal kunstgrasvelden in de gemeente Papendrecht Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Papendrecht DEFINITIEF Projectnummer: 12033 Bunnik 23 oktober 2012 adviesburo r.i.e.t ruimtelijke

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I. Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I. Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Werkwijze... 3

Nadere informatie

Advies Nummer: 17INT01538 *17INT01538*

Advies Nummer: 17INT01538 *17INT01538* Advies Nummer: 17INT01538 *17INT01538* Voor het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport Onderwerp: Nieuw beleid t.b.v. de integrale afweging 2018-2021 Openbaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Aanbod gemeentelijke buitensportsportaccommodaties

Aanbod gemeentelijke buitensportsportaccommodaties Aanbod gemeentelijke buitensportsportaccommodaties Aantal terreinen ingedeeld naar takken van sport onderhouden en geëxploiteerd door Sportbedrijf Dordrecht (tenzij anders aangegeven) Voorzieningen door

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 24 mei 2012 Portefeuillehouder : L. Pen Punt : [07] Behandelend ambtenaar : P. Helmus / S. Visser Doorkiesnummer : (0518) 452939 Onderwerp : investering aanleg en renovatie

Nadere informatie

Projectnaam : Behoeftebepaling voetbal, hockey en tennis in de gemeente Muiden

Projectnaam : Behoeftebepaling voetbal, hockey en tennis in de gemeente Muiden Projectnaam : Behoeftebepaling voetbal, hockey en tennis in de gemeente Muiden Sportcomplex(en) : Sport Accommodatie Muiden (Sc Muiden, voetbal) Sportpark De Negen Morgen (sc Muiderberg, voetbal) 1 e veld

Nadere informatie

Notitie. Kunstgras in Montferland

Notitie. Kunstgras in Montferland Notitie Kunstgras in Montferland versie 1 november 2013 1. Inleiding Voetbal is een veel beoefende sport in Nederland, en zeker ook in Montferland. Iedere kern heeft een voetbalvereniging met een door

Nadere informatie

Toelichting Bovengenoemde voorstellen worden per club nader toegelicht. Tevens wordt een prioriteitstelling aangegeven.

Toelichting Bovengenoemde voorstellen worden per club nader toegelicht. Tevens wordt een prioriteitstelling aangegeven. Raadsvoorstel Verbetering voetbalaccommodaties kenmerk 09.0017426 BIJLAGE A Beschrijving van de verbeteringsvoorstellen Samenvatting Kader: Voorgesteld wordt om te besluiten (als principebesluit) voor

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

^ miiiiifliiiiiiiiiiii

^ miiiiifliiiiiiiiiiii t Advies ^ Nummer: 14INT04120 ^ miiiiifliiiiiiiiiiii Voor het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport ^ Onderwerp: Afronding van de visie voor sportpark Gagelman

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging van herinrichting van de voetbalvelden van sportpark Kerkeböske in Helden-dorp.

Raadsvoorstel tot bekostiging van herinrichting van de voetbalvelden van sportpark Kerkeböske in Helden-dorp. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot bekostiging van herinrichting van de voetbalvelden van sportpark Kerkeböske in -dorp. Inleiding Voetbalvereniging is een vereniging die een sterke groei doormaakt. Deze

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT. ASC Sports & Water Postbus AH Velp Tel:

RAPPORTAGE. Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT. ASC Sports & Water Postbus AH Velp Tel: RAPPORTAGE Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties gemeente OOSTERHOUT ASC Sports & Water Postbus 323 6880 AH Velp Tel: 026-3690030 RAPPORTAGE Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties

Nadere informatie

Op verzoek van Sportbedrijf Dordrecht hebben we de mogelijkheden onderzocht om sportcomplex Corridor her in te richten.

Op verzoek van Sportbedrijf Dordrecht hebben we de mogelijkheden onderzocht om sportcomplex Corridor her in te richten. Memo nummer 2012-01 datum 12 oktober 2012 aan Henk Bronckhorst Sportbedrijf Dordrecht van Raoul Kanters Oranjewoud kopie H. Kool F. Groeneveldt Oranjewoud Oranjewoud project Dordrecht, verplaatsen kunstgras

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-047 Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld

Nadere informatie

Nieuwe aanleg en vervanging kunstgrasvelden

Nieuwe aanleg en vervanging kunstgrasvelden Nieuwe aanleg en vervanging kunstgrasvelden Bestaande situatie Op de Hengelose sportparken liggen 16 kunstgrasvelden en 37 natuurgrasvelden: SPORTPARK KUNSTGRAS NATUURGRAS Slangenbeek 3 voetbalvelden ATC

Nadere informatie

gemeente Steenbergen miniin iiiiiiiiii ii BM Agendanummer Raadsvergadering 28 maart 2013 Onderwerp Behandeling verzoeken kunstgrasvoetbalvelden

gemeente Steenbergen miniin iiiiiiiiii ii BM Agendanummer Raadsvergadering 28 maart 2013 Onderwerp Behandeling verzoeken kunstgrasvoetbalvelden gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg miniin iiiiiiiiii ii BM1300355 Raadsvergadering 28 maart 2013 Agendanummer Onderwerp Behandeling verzoeken kunstgrasvoetbalvelden

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Ad van der Heijden raad mei 2012

Ad van der Heijden raad mei 2012 Agendapunt commissie: 5 steller telefoonnummer email Ad van der Heijden 040-2083 633 adh@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Aanleg nieuwe sportvelden. Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden

Raadsvoorstel: Aanleg nieuwe sportvelden. Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden Raadsvoorstel: 2016-1603 Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden Datum: 13-06-2016 Portefeuillehouder: J. Freije I & O: B &A / Raadsvergadering: 07-07-2016 Programma: Cultuur en sport Opsteller: Y. Kromhout/A.

Nadere informatie

Behoeftebepaling vv Rhoon & sv WCR

Behoeftebepaling vv Rhoon & sv WCR Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II Behoeftebepaling vv Rhoon & sv WCR Wedstrijd- en trainingscapaciteit December 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Huidige situatie 3 2. Toelichting

Nadere informatie

Notitie veldenproblematiek Beerse Boys September 2007

Notitie veldenproblematiek Beerse Boys September 2007 Notitie veldenproblematiek Beerse Boys September 2007 1. Probleemstelling 2. Inventarisatie veldenproblematiek 3. Oplossingsrichtingen 4. Kunstgras 5. Uitwerking haalbaarheid kunstgras 6. Conclusies 7.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Behoeftebepaling DoCoS

Behoeftebepaling DoCoS Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II Behoeftebepaling DoCoS Wedstrijd- en trainingscapaciteit Seizoen 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Huidige situatie 3 Aantal velden en kleedkamers...

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Naar een toekomstbestendige en vitale Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Hoe vitaal zijn de clubs? Wat is de kwaliteit van de accommodaties? Wat zal er veranderen in de toekomst? Zijn huurprijzen

Nadere informatie

Notitie kunstgras Sint-Oedenrode

Notitie kunstgras Sint-Oedenrode Notitie kunstgras Sint-Oedenrode 1. Inleiding pag. -2-2. De situatie nu pag. -2-3. Criteria voor aanleg van kunstgrasvelden pag. -3-4. Voor- en nadelen van kunstgrasvelden t.o.v. natuurgrasvelden pag.

Nadere informatie

Bijlage overwegingen kunstgras

Bijlage overwegingen kunstgras Bijlage overwegingen kunstgras Algemeen In het algemeen heeft de sport in Nederland de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Meer mensen sporten en leggen steeds meer verband tussen sport

Nadere informatie

Business case locatie kunstgrasveld

Business case locatie kunstgrasveld Steller : R.J.J. Coli Team : Maatschappij Datum : 4-12-2014 Onderwerp : Business case locatie kunstgrasveld Aanleiding In de afgelopen jaren is gebleken dat de sportvelden bij het Rijnlands Lyceum niet

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 23 september 2015 Regnr.: 15int03937 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Quick scan Drie voetbalverenigingen Gemeente Steenbergen

Quick scan Drie voetbalverenigingen Gemeente Steenbergen Quick scan Drie voetbalverenigingen Gemeente Steenbergen Naam presentator: Ralph Sloos Kiwa ISA Sport Datum 21 mei 2013 www.isa-sport.com Missie Kiwa ISA Sport beschouwt het als haar taak om te helpen

Nadere informatie

5 0017/14 15 mei 2014 Commissie IS SL David Moolenburgh Bert de Jong 55 15 40

5 0017/14 15 mei 2014 Commissie IS SL David Moolenburgh Bert de Jong 55 15 40 de gemeenteraad 5 0017/14 15 mei 2014 Commissie IS SL David Moolenburgh Bert de Jong 55 15 40 14G0000032 Onderwerp Vervanging kunstgrasveld Hockeyvereniging Mijdrecht Voorstel 1. In te stemmen met de vervanging

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de realisatie. van kunstgrasvoetbalvelden. in de. Gemeente Oude IJsselstreek

Uitgangspunten voor de realisatie. van kunstgrasvoetbalvelden. in de. Gemeente Oude IJsselstreek Uitgangspunten voor de realisatie van kunstgrasvoetbalvelden in de Gemeente Oude IJsselstreek Februari 2010 1 1 Inleiding Voetbal is een veelbeoefende sport, zeker ook in de gemeente Oude IJsselstreek.

Nadere informatie

Net zo groen als gras. Steenwijkerland en kunstgras?

Net zo groen als gras. Steenwijkerland en kunstgras? Net zo groen als gras Steenwijkerland en kunstgras? Steenwijkerland, versie 23-6-2009 Inhoudsopgave Inleiding en aanleiding...3 Doelstelling...3 Hoofdstuk 1: Wat is kunstgras?...4 Hoofdstuk 2 Criteria...5

Nadere informatie

Notitie. Kunstgras in Montferland

Notitie. Kunstgras in Montferland Notitie Kunstgras in Montferland versie 17 december 2013 1. Inleiding Voetbal is een veel beoefende sport in Nederland, en zeker ook in Montferland. Iedere kern heeft een voetbalvereniging met een door

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2. Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO

Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2. Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO INITIATIEFVOORSTEL Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2 Onderwerp: Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO Initiatiefnemer: fracties CDA, ABZ, PvdA en VVD Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kunstgras in Montferland

Kunstgras in Montferland Kunstgras in Montferland Een notitie over kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen in de gemeente Montferland September 2009 1 1. Inleiding Sport is een belangrijk middel om op allerlei terreinen een bijdrage

Nadere informatie

vergadering 8 april 2010

vergadering 8 april 2010 RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer 2010/21 registratienummer 151047 behandelend ambtenaar Jeroen Reijnaerts vergadering 8 april 2010 portefeuillehouder W.T. Hollart doorkiesnummer 0252-783

Nadere informatie

Behoeftebepaling voetbalverenigingen gemeente Gouda

Behoeftebepaling voetbalverenigingen gemeente Gouda Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II - Ondersteuning Clubbesturen Behoeftebepaling voetbalverenigingen gemeente Gouda Wedstrijd- en trainingscapaciteit (versie 2) oktober 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geacht Raadslid, Steenbergen 1 Maart 2013

Geacht Raadslid, Steenbergen 1 Maart 2013 Geacht Raadslid, Steenbergen 1 Maart 2013 In de maand maart gaat u beslissen of V.V. Steenbergen in aanmerking komt voor de aanschaf van de zo broodnodige hybridevelden. Daarom vragen wij u om deze brief

Nadere informatie

Kunstgras voor rksv Taxandria

Kunstgras voor rksv Taxandria Kunstgras voor rksv Taxandria 19 juni 2011 1 1. Inleiding In navolging van hockey en tennis heeft kunstgras zijn intrede gedaan in de voetbalwereld. Problemen met betrekking tot bespeelbaarheid van velden

Nadere informatie

Aanpassing sportpark De Grift

Aanpassing sportpark De Grift Aanpassing sportpark De Grift NOTITIE advies aanpassing sportpark STICHTING BEHEER SPORTPARK DE GRIFT April 4, 2017 Opgesteld door het stichtingsbestuur: H.J. Zandbergen, H. Vermeulen, W.G. Vermeulen,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Notitie alternatieven herstructurering en privatisering Sportparken gemeente Wormerland

Notitie alternatieven herstructurering en privatisering Sportparken gemeente Wormerland Notitie alternatieven herstructurering en privatisering Sportparken gemeente Wormerland Notitie Alternatieven herstructurering en privatisering Sportparken gemeente Wormerland Onderzoek naar varianten

Nadere informatie

Naast het advies van Sport en Welzijn is ook de notitie maatschappelijk vastgoed als input gebruikt voor deze notitie.

Naast het advies van Sport en Welzijn is ook de notitie maatschappelijk vastgoed als input gebruikt voor deze notitie. Bijlage 1 Toekomst sportpark Ridderkerk 1. Inleiding Op het sportpark Ridderkerk, zijn voetbalvereniging RVVH en korfbalvereniging KCR gehuisvest. RVVH is een oude club met een rijke historie, die al sinds

Nadere informatie

Aanleg kunstgrasvelden sportparken RKDVC en VV Haarsteeg

Aanleg kunstgrasvelden sportparken RKDVC en VV Haarsteeg Inleiding:Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op de voetbalcomplexen van RKDVC en VV Haarsteeg. Bij beide sportparken gaat het om capaciteitsproblemen t.a.v. van het aantal beschikbare velden en het

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 254520 T. Nijkamp SB Weber ONDERWERP Herstructurering Sportvelden fase 2 AGENDANUMMER D5 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden

Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden De kosten voor een kunstgrasveld verschillen natuurlijk per veld. Zoals in hoofdstuk 2 is te lezen, is de prijs sterk afhankelijk van het gekozen soort veld. Ook

Nadere informatie

T1265HD2 Behoefte capaciteitsberekening R.K.S.V. Minor

T1265HD2 Behoefte capaciteitsberekening R.K.S.V. Minor T1265HD2 Behoefte capaciteitsberekening R.K.S.V. Minor 10 september 2012 Status: Concept Versie: V1.1 Colofon Adviesburo De Meent b.v. is een middelgroot landelijk opererend ingenieurs- en adviesbureau

Nadere informatie

T1265HD1. Inpassingtekeningen en kostenramingen

T1265HD1. Inpassingtekeningen en kostenramingen T1265HD1 Inpassingtekeningen en kostenramingen 5 januari 2012 Colofon Adviesburo De Meent b.v. is een middelgroot landelijk opererend ingenieurs- en adviesbureau voor de grond-, wegen waterbouw en is gericht

Nadere informatie

Aanleg kunstgrasvelden sportparken RKDVC en VV Haarsteeg

Aanleg kunstgrasvelden sportparken RKDVC en VV Haarsteeg Inleiding:Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op de voetbalcomplexen van RKDVC en VV Haarsteeg. Bij beide sportparken gaat het om capaciteitsproblemen t.a.v. van het aantal beschikbare velden en het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Roden, 20 november 2003 Onderwerp Renovatie voormalig korfbalveld complex VV Peize Voorstel A. Een krediet van 94.700,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor:

Nadere informatie

Nadere regeling gemeentelijke sportaccommodaties Berg en Dal 2017

Nadere regeling gemeentelijke sportaccommodaties Berg en Dal 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 48633 26 oktober 206 Nadere regeling gemeentelijke sportaccommodaties Berg en Dal 207 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015

Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015 1.0 Investeringsvoorstel sportaccommodatieplan 2015 Deze notitie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële aspecten van de projectvoorstellen die na besluitvorming dekking krijgen uit middelen van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Relatie met Strategische Agenda Onderdeel van de leefbaarheid van de dorpen is een goede sportvoorziening.

Raadsvergadering. Relatie met Strategische Agenda Onderdeel van de leefbaarheid van de dorpen is een goede sportvoorziening. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-01-2017 16-104 Onderwerp Kunstgras hockey, aanleg tweede veld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras hockey, aanleg tweede veld met garantstelling

Nadere informatie

Te stellen eisen over de eigen inbreng van de verenigingen in de vorm van huur, financiële bijdrage in de investering, zelfwerkzaamheid etc.

Te stellen eisen over de eigen inbreng van de verenigingen in de vorm van huur, financiële bijdrage in de investering, zelfwerkzaamheid etc. *BM1302201* BM1302201 Raadsmededeling RAADSMEDEDELING Onderwerp Dossier kunstgrasvoetbalvelden Steenbergen; 10 september 2013 Aan de Raad, 1. leiding Uit de verslaglegging van het besloten overleg van

Nadere informatie

Notitie. Beleid kunstgrasvelden s-hertogenbosch

Notitie. Beleid kunstgrasvelden s-hertogenbosch Notitie Beleid kunstgrasvelden s-hertogenbosch 20 Mei 2009 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige situatie... 4 Voetbal... 4 Hockey... 5 Tennis... 5 Korfbal... 5 Verlichting...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B6 Onderwerp: beschikbaarstelling krediet t.b.v. aanleg van een kunstgrasveld voor Achilles'29 Datum B&W-vergadering: 22 december 2015 Datum raadsvergadering: 28 januari

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 april 2011 Agenda nr: Onderwerp: Stand van zaken realisatie tweede kunstgras hockeyveld. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 april 2011 Agenda nr: Onderwerp: Stand van zaken realisatie tweede kunstgras hockeyveld. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 april 2011 Agenda nr: Onderwerp: Stand van zaken realisatie tweede kunstgras hockeyveld. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Voor

Nadere informatie

Onderwerp Inleiding/aanleiding

Onderwerp Inleiding/aanleiding Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 18 december 2007 Registratienummer: 2007/101 Agendapunt nummer: 15 Onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging Beerse Boys

Nadere informatie

OEBRUIKSINTENSITEIT SPORTVELDEN LELYSTAD (20 veraie) door. april

OEBRUIKSINTENSITEIT SPORTVELDEN LELYSTAD (20 veraie) door. april W E R K D O C U M E N T OEBRUIKSINTENSITEIT SPORTVELDEN LELYSTAD (20 veraie) door april B M E D I N G H U I S L E L Y S T A D I. INLEIDING Het is ten behoeve van de planning vawnieuwe sportterreinen in

Nadere informatie

T1265HD1. Behoefte capaciteitsberekening R.K.S.V. Minor en HC Nuth. Versie 2.0

T1265HD1. Behoefte capaciteitsberekening R.K.S.V. Minor en HC Nuth. Versie 2.0 T1265HD1 Behoefte capaciteitsberekening R.K.S.V. Minor en HC Nuth Versie 2.0 25 januari 2012 Colofon Adviesburo De Meent b.v. is een middelgroot landelijk opererend ingenieurs- en adviesbureau voor de

Nadere informatie

^^^JIUHTM. oav*\,~v.»vo. A Inleiding

^^^JIUHTM. oav*\,~v.»vo. A Inleiding ^^^JIUHTM H E E R H U G O \A/A A R D Agendanr. : 17 Voorstelnr. : 2008-067 Onderwerp : Vaststellen beleidskader richtlijnen aanleg kunstgrassportvelden en realisering 2 kunstgrassportvelden voor de voetbalverenigingen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2455. OOI Inboeknummer o8bstoozor Dossiernummer Soz.zoa rz februari zoo8 Raads informatiebrief Betreft aanleg kunstgrasvelden. 1 Inleiding In oktober 2007 is uw raad

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Besluit: Bijlage 1 Basisvoorzieningen en verantwoordelijkheidsverdeling korfbalcomplex vaststellen.

GEMEENTE OLDEBROEK. Besluit: Bijlage 1 Basisvoorzieningen en verantwoordelijkheidsverdeling korfbalcomplex vaststellen. Uitwerking Beleidslijn buitensportaccommodaties Onderdeel korfbal/sportpark De Brink gebruiker: korfbalvereniging Rood Wit 1. Algemeen Sportpark De Brink is gelegen aan de Van Pallandtlaan in Wezep en

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 17 Onderwerp: kunstgrasvelden Voetbalverenigingen Berg 28 en Walram.

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 17 Onderwerp: kunstgrasvelden Voetbalverenigingen Berg 28 en Walram. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 17 Onderwerp: kunstgrasvelden Voetbalverenigingen Berg 28 en Walram. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Ruimte. voor en door. kunstgras

Ruimte. voor en door. kunstgras Ruimte voor en door kunstgras 1 beleidsnotitie Ruimte voor en door kunstgras Inhoudsopgave 1 Inleiding, doelstellig en reikwijdte 3 2 Algemene informatie over kunstgras 5 3 Investering gemeente in kunstgras

Nadere informatie

KUNSTGRAS OF NATUURGRAS?

KUNSTGRAS OF NATUURGRAS? Behoort bij agendapunt 4 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 17 april 2012 KUNSTGRAS OF NATUURGRAS? Met kunstgras geef je de jeugd nog meer mogelijkheden. Colofon Opdrachtgever Cuijk Info

Nadere informatie

2. Een krediet van. 345.000 beschikbaar stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld ten behoeve van v.v. D.T.D. en deze investering activeren.

2. Een krediet van. 345.000 beschikbaar stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld ten behoeve van v.v. D.T.D. en deze investering activeren. 17 Stiens, 4 oktober 2013 Raadsvergadering: 14 november 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Onderwerp: Knelpunten voetbalverenigingen, S.V. Lopik, V.V. Benschop, S.P.V. '81 en V.V. Cabauw

Onderwerp: Knelpunten voetbalverenigingen, S.V. Lopik, V.V. Benschop, S.P.V. '81 en V.V. Cabauw Raadsvergadering d.d. 25 mei 2010 Nr. : GEMEENTE LOPIK Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Knelpunten voetbalverenigingen, S.V. Lopik, V.V. Benschop, S.P.V. '81 en V.V. Cabauw Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Onderwerp : Voorstel inzake garantstelling derde kunstgrasveld DES Programma : 6. Cultuur

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad

Voorstel aan de Raad Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 april 2005 / 73/2005 Onderwerp Herinrichting Sportpark De Kluis Programma / Programmanummer Sport / 4410 Portefeuillehouder Depla Voorstel

Nadere informatie

KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld. Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark Het Maalland te Rossum. augustus 2016

KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld. Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark Het Maalland te Rossum. augustus 2016 Adviesbureau voor Sport en Cultuurtechniek Laarstraat 5 6999 DM Hummelo T 06 43550580 info@ascschuurman.nl www.ascschuurman.nl KWALITEITSBEOORDELING Kunstgras voetbalveld Veld 2 VV RSC Rossum Sportpark

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/49

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/49 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/49 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 22 Onderwerp:

Nadere informatie

Infoavond. Hockey. Welkom. bij SV Kampong Hockey

Infoavond. Hockey. Welkom. bij SV Kampong Hockey Infoavond Welkom bij SV Kampong Kampong omni-vereniging 3.300 hockeyleden 110 jeugdteams / 90 seniorenteams doelgroepen o.a. rolstoel- en G/LG-hockey 500 vrijwilligers Kampong zijn we samen! Aanleiding

Nadere informatie

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus Raadsvoorstel Onderwerp: Kunstgras R.K.V.V. Zwaluw V.F.C. Afdeling: Samenlevingszaken Datum behandeling in B&W: 2 juni 2009 Datum raadsvergadering: 9 juli 2009 Nummer: 2009-48 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

2012 2013 A. ZWEMBAD Geen pieken daltarieven. borg 4.00 4.00

2012 2013 A. ZWEMBAD Geen pieken daltarieven. borg 4.00 4.00 TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2013 Registratienr.: 12INT01530 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. A. ZWEMBAD Geen pieken daltarieven 1. Kaart voor één bad: Per 1-1-2013

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2014 Registratienummer: 13INT03045 A. ZWEMBAD. Meerbadenkaarten

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2014 Registratienummer: 13INT03045 A. ZWEMBAD. Meerbadenkaarten TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2014 Registratienummer: 13INT03045 A. ZWEMBAD Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. 1. Kaart voor één bad: volwassenen 3,70 3,70 kinderen/65+ers

Nadere informatie

Inwoners / Welzijn en Educatie. Wethouder Albers. Openbaar

Inwoners / Welzijn en Educatie. Wethouder Albers. Openbaar B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdeling/productgroep Financiering Kunstgrasveld Zenderen Vooruit 13maart2012 12INT00257 Gemma Tenniglo, Inwoners / Welzijn en Educatie Paraaf

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017 BBV nr: 2016/592316

Raadsstuk. Onderwerp: Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017 BBV nr: 2016/592316 Raadsstuk Onderwerp: Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017 BBV nr: 2016/592316 1. Inleiding In het Investeringsplan (IP) zijn middelen beschikbaar voor vervangingsinvesteringen van de sportvelden,

Nadere informatie

Afdeling Haren. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus AA HAREN

Afdeling Haren. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus AA HAREN Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 7 september 2007. Onderwerp: Initiatief voorstel 4 e veld v.v. Gorecht aan de Oosterweg Onlangs, 1 september

Nadere informatie

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties.

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties. Bijlage 1: Vergelijking drie opties verbetering sportcomplex Ellecom Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud beheer en onderhoud 7 9 mei 2016 Renovatie speelveld annex trainingsveld Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2013-2014 informatie 2013-2014 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

AGENDA INFORMATIE AVOND RC DELFT PROJECT 2020

AGENDA INFORMATIE AVOND RC DELFT PROJECT 2020 AGENDA INFORMATIE AVOND RC DELFT PROJECT 2020 20:00 r Welkom + Introdctie Kamassan Kaisiepo Wat is er tot n toe gedaan? Wie zijn er bij betrokken? 20:10 r Drone filmpje Sportpark Biesland Credits: Marc

Nadere informatie

Aanpassing Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009 Volgnr.

Aanpassing Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009 Volgnr. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Aanpassing Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009 Volgnr. 2012-053 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

Nadere informatie

Notitie: HCHN in ontwikkeling

Notitie: HCHN in ontwikkeling Notitie: HCHN in ontwikkeling Waar staan we nu? En welke keuzes moeten we maken? Auteurs: J. Doosje en J. Muller Maart 2015 1 Voorwoord We merken als vereniging dat we volop in ontwikkeling zijn. Het ledenaantal

Nadere informatie

Inspraak subsidiebeleid 2017 gemeente Berg en Dal concept nadere regeling Gemeentelijke sportaccommodaties Berg en dal 2017

Inspraak subsidiebeleid 2017 gemeente Berg en Dal concept nadere regeling Gemeentelijke sportaccommodaties Berg en dal 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 88728 4 juli 206 Inspraak subsidiebeleid 207 gemeente Berg en Dal concept nadere regeling Gemeentelijke sportaccommodaties Berg en dal 207 Het

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW.

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. Inflatie 2,4% 2017 2018 Voorstel afronding A. ZWEMBAD 2018 1. Kaart

Nadere informatie

voor de winst! Kledingsponsoring Bordsponsoring Adverteren in het clubblad Adverteren op onze website

voor de winst! Kledingsponsoring Bordsponsoring Adverteren in het clubblad Adverteren op onze website Amsterdamse Christelijke Korfbal Vereniging ORANJE-NASSAU opgericht 10 januari 1919 Korfbalvereniging Oranje-Nassau bestaat al sinds 1919 en drukt winst niet alleen uit in doelpunten en kampioenschappen.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord. Bestuursflap

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord. Bestuursflap Stadsdeel Noord X X Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Aanleg kunstgrasveld tiockeyvereniging F.I.T. Zaaknummer Behandelend ambtenaar Afdeling Programma Bevoegd bestuursorgaan Procedure Na besluitvorming

Nadere informatie

SPONSORMOGELIJKHEDEN

SPONSORMOGELIJKHEDEN r.k.v.v. zwaluw v.f.c. Vught sportpark Bergenshuizen opgericht 10 mei 1931 koninklijke goedkeuring 20 maart 1971 SPONSORMOGELIJKHEDEN Versie 1.1 1 Sponsoring Zwaluw VFC Inleiding: In 1931 kende Vught een

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00514404 Onderwerp Portefeuillehouder Aanvullend krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 11 juli 2017 Samenvatting Op 14 februari 2017

Nadere informatie

Onderhoud van kunstgrasvelden

Onderhoud van kunstgrasvelden Onderhoud van kunstgrasvelden Arnhem, oktober 2006 Inhoud Inleiding 5 1 Waarom kunstgras? 7 2 Kunstgrasvelden 11 2.1 Wat is kunstgras? 11 2.1.1 Zand-ingestrooide velden 11 2.1.2 Semi-zand-ingestrooide

Nadere informatie

Procedure rondom afgelastingen zaterdag competitie

Procedure rondom afgelastingen zaterdag competitie Procedure rondom afgelastingen zaterdag competitie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Algemeen... 2 3. Procedure afgelastingen... 3 3.1. Algehele afgelasting door de KNVB... 3 3.1.1. Categorie A

Nadere informatie